Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Ναασσών
2 Ναβαδίας
3 Νάβις
4 Ναβουχοδονόσορ
5 Νάγια
6 Ναδίνα
7 Ναζαρέτ
8 Ναζαρία
9 Ναζάριος
10 Ναζέλα
11 Ναζι
12 Ναζλού
13 Ναζωραίος
14 Ναθαλία
15 Ναθάμ
16 Ναθάν
17 Ναθαναήλ
18 Ναθαναηλία
19 Ναϊάδα
20 Ναϊάς
21 Ναϊρα
22 Νάϊρχος
23 Ναισάδης
24 Νάκης
25 Νακου
26 Νακώλεια
27 Ναλιάν
28 Νανά
29 Ναννακος
30 Ναννάριον
31 Νάννιον
32 Ναννώ
33 Νάνση
34 Νάνσια
35 Νάνσυ
36 Νάντα
37 Νάντια
38 Ναντίνα
39 Νάξος
40 Νάοκλος
41 Ναόμι
42 Ναός
43 Ναούμ
44 Ναούμα
45 Νάπα
46 Ναπολεοντία
47 Ναπολέων
48 Ναρκαίος
49 Νάρκισσα
50 Νάρκισσος
51 Ναρσή
52 Ναρσής
53 Ναρυκίδας
54 Νασάμων
55 Νάσια
56 Νάσος
57 Νάσσα
58 Νασσίμ
59 Νάστας
60 Νάστης
61 Νάσω
62 Νάτα
63 Ναταλία
65 Νατάλιος
66 Νατάσα
67 Νατέλα
68 Νατεύς
69 Νατζίμπ
70 Νάτια
71 Ναυβολίδης
72 Ναύβολος
73 Ναυκίδης
74 Ναυκλείδας
75 Ναυκλείδης
76 Ναυκλής
77 Ναύκλος
78 Ναυκράτης
79 Ναύκρατις
80 Ναυκύδης
81 Ναυμάχιος
82 Ναύπλιος
83 Ναύπων
84 Ναυσιγένης
85 Ναυσιθόη
86 Ναυσίθοος
87 Ναυσικά
89 Ναυσικάστη
90 Ναυσικλείδης
91 Ναυσικλής
92 Ναυσικός
93 Ναυσικράτης
94 Ναυσικύδης
95 Ναυσίμαχος
96 Ναυσιμέδων
97 Ναυσίνικος
98 Ναυσίνοος
99 Ναυσίππη
100 Ναυσιστράτη
101 Ναυσιφάνης
102 Ναυτέας
103 Ναφιέ
104 Ναχώρ
105 Νεάδιος
106 Νέαιρα
107 Νέαιχμος
108 Νεάλκης
109 Νεάνθης
110 Νέανθος
111 Νεανίσκος
112 Νέαρχος
113 Νέας
114 Νεβζάτ
115 Νέβη
116 Νέβρος
117 Νεβροφόνη
118 Νεβροφόνος
119 Νέδα
120 Νέδη
121 Νέδοντας
122 Νέδων
123 Νείκαρχος
124 Νείλια
125 Νείλος
126 Νειοκλής
127 Νειτήτις
128 Νέκλερη
129 Νεκταρία
130 Νεκταριελένα
131 Νεκτάριος
132 Νεκτωρια
133 Νέλα
134 Νελαϊδας
135 Νέλια
136 Νέλλη
137 Νεμέα
138 Νεμεάς
139 Νεμέσιος
140 Νέμεσις
141 Νέμη
142 Νένα
143 Νεόβη
144 Νεοβούλη
145 Νεόκλεια
146 Νεοκλείδης
147 Νεοκλής
148 Νεοκρέων
149 Νεόκριτος
150 Νεολαϊδας
151 Νεολλίς
152 Νεόλλις
153 Νεομάς
154 Νεόμηρις
155 Νεονέλλης
156 Νεονίλλη
157 Νεοπτόλεμος
159 Νέορος
160 Νεοφάνεισσα
161 Νεόφη
162 Νεοφύτα
163 Νεόφυτος
164 Νεοχάρης
165 Νεποτιανός
166 Νεράιδα
167 Νεράιδος
168 Νεραντζιά
169 Νεράντζιος
170 Νέρδα
171 Νέρδων
172 Νεροφορούσα
173 Νέρων
174 Νεσρίν
175 Νέσσος
176 Νέσταβος
177 Νεστορία
178 Νέστος
179 Νέστωρ
180 Νέτζω
181 Νεφαλίων
182 Νεφέλη
183 Νεφθαλείμ
184 Νέφθυς
185 Νέφος
186 Νέων
187 Νηίς
188 Νηλεύς
189 Νήλισα
190 Νηλώ
191 Νημερτής
192 Νηρέας
193 Νηρηίδα
194 Νηρηίς
195 Νηρίτη
196 Νήριτος
197 Νησαία
198 Νήσης
199 Νησώ
200 Νηφαίη
201 Νηφαλίων
202 Νήφουσα
203 Νήφων
204 Νιάρχος
205 Νιζέριος
206 Νικαγόρας
207 Νικάδηνος
208 Νικαίνετος
209 Νικαίστας
210 Νικάνδρα
211 Νίκανδρος
212 Νικάνωρ
213 Νικαρέτη
214 Νικαρίστη
215 Νίκαρχος
216 Νίκας
217 Νικασίπολις
218 Νίκασος
219 Νικάσυλος
220 Νικάτωρ
221 Νικέας
222 Νίκη
225 Νικηπόλης
226 Νικήρατος
227 Νικήστρατος
228 Νικήτα
229 Νικήτας
230 Νικητάτου
231 Νικηφόρα
232 Νικηφορία
233 Νικηφόρος
234 Νικιάδης
235 Νικίας
236 Νικίππη
237 Νίκιππος
238 Νίκλεια
239 Νικοβούλη
240 Νικόδαμος
241 Νικοδήμη
242 Νικόδημος
243 Νικοδίκη
244 Νικοδιονυσία
245 Νικοδιονύσιος
246 Νικόδρομος
247 Νικόδωρος
248 Νικοθόη
249 Νικοκλέα
250 Νικοκλέας
251 Νικοκράτης
252 Νικοκρέων
253 Νικόλαος
254 Νικολία
255 Νικόλοχος
256 Νικομάχεια
257 Νικόμαχος
258 Νικομήδη
259 Νικομήδης
260 Νικοποιός
261 Νικοπολιτιανή
262 Νικοπολιτιανός
263 Νικορδέτη
264 Νικοσθένης
265 Νικοστρατίς
266 Νικόστρατος
267 Νικοτέλεια
268 Νικοτέλης
269 Νικοφάνης
270 Νικόφημος
271 Νικόφρων
272 Νικοφών
273 Νικόχριστος
274 Νίκυλλα
275 Νικώ
276 Νίκων
278 Νίνα
279 Νίνας
280 Νινέτα
281 Νίνη
282 Νίνιαν
283 Νινόν
284 Νινύας
285 Νιόβη
288 Νιρεύς
289 Νίρις
290 Νιρσάς
291 Νίρων
292 Νίσα
293 Νισαίος
294 Νισέρ
295 Νισθαϊαδουσα
296 Νισθεάδουσα
297 Νίσος
298 Νισώ
299 Νίτας
300 Νίτσα
301 Νόβια
302 Νοηλμάρης
303 Νοήμονας
304 Νοημωννομιων
305 Νοιτση
306 Νομία
307 Νομική
308 Νομικός
309 Νομίων
310 Νόνη
311 Νόνια
312 Νόννα
313 Νόννος
314 Νοντάρ
315 Νόντας
316 Νόπη
317 Νοράι
318 Νόρμα
319 Νοσίς
320 Νοσσίς
321 Νοταράς
322 Νοτάρης
323 Νοτάριος
324 Νότης
325 Νουά
326 Νούλα
327 Νούλη
328 Νουμήνιος
329 Νούνε
330 Νουνεχία
331 Νουρίτσα
332 Νουρσελ
333 Νουσήνιος
334 Νούσια
335 Νουφρής
336 Νταϊάνα
337 Νταίζη
338 Νταίηβιτ
339 Νταλάρα
340 Ντάλια
341 Νταλλιανή
342 Ντάνα
343 Ντάνια
344 Ντανιέλ
345 Ντάνιελ
346 Ντανιέλα
347 Ντάρικο
348 Ντέμης
349 Ντεμιρα
350 Ντέμυ
351 Ντέρεκ
352 Ντεσισλάβα
353 Ντζάννα
354 Ντία
355 Ντιάνα
356 Ντιλάιλα
357 Ντιλένα
358 Ντίνα
359 Ντιράν
360 Ντιράντι
361 Ντοκλής
362 Ντομένικα
363 Ντομινίκ
364 Ντόναν
365 Ντονάτα
366 Ντονατέλα
367 Ντόρα
368 Ντορζής
369 Ντοριάννα
370 Ντορίνα
371 Ντόροθυ
372 Νύκεων
373 Νυκτεύς
374 Νύκτιμος
375 Νυμφαία
376 Νυμφαίος
377 Νυμφοδώρα
378 Νυμφόδωρος
379 Νυμφοκλής
380 Νυμφοτόκος
381 Νύξ
382 Νύσα
383 Νυσηίς
384 Νύσος
385 Νυχεία
386 Νύχτα
387 Νωαίνα
388 Νώε
390 Νώνακρις
391 Νώντια
392 Νώραξ
393 Νωρίνα
394 Νώτα
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία