Εορτές 20 Οκτωβρίου : Αρτέμιος Εβόρη Εβόρης Ενόης Μαναθώ Ματρώνα Ουσταχανάς
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αρτέμιος Άρτεμις Αρτεμισία Βασίλειος Γεράσιμος Γερμανός Εβόρη Εβόρης Ενόη Ενόης Ζεβινάς Μαναθώ Ματρώνα Ματρώνη Νικηφόρος Ουσταχανάς
 
19/10/2017
20/10/2017
21/10/2017
22/10/2017
23/10/2017
24/10/2017
25/10/2017
Ιωήλ Κλεοπάτρα Ουάρρων Σαδώθ Φρίτασγουίθ
Αρτέμιος Εβόρη Εβόρης Ενόης Μαναθώ Ματρώνα Ουσταχανάς
-
-
-
-
-
 
Άλλες Εορτές
Άλλες Εορτές
Άλλες Εορτές
Άλλες Εορτές
Άλλες Εορτές
Άλλες Εορτές
Άλλες Εορτές
Ευσέβιος Ιωήλ Κλεοπάτρα Κλεοπάτρας Λεοντεύς Μνάσων Ουάρρων Σαδώθ Τερέζα Φρίτασγουίθ
Αρτέμιος Άρτεμις Αρτεμισία Βασίλειος Γεράσιμος Γερμανός Εβόρη Εβόρης Ενόη Ενόης Ζεβινάς Μαναθώ Ματρώνα Ματρώνη Νικηφόρος Ουσταχανάς
Finan Ursula Wendolinus Αζής Ανδρέας Βαρούχ Δάσιος Ειρήνη Ευκράτης Ζαΐρα Ζαχαρίας Ζωτικός Θεοδότη Ιακώβ Ιλαρίων Λαιτήσια Λετίσια Μαρίνα Ορσαλία Ούρσουλα Πέτρος Πλαντίνος Σωκράτης Χριστόδουλος
Verecundus Αβερκία Αβέρκιος Γλυκερία Έξακουστοδιανός Ευλάλιος Ζαχαρίας Ηράκλειος Θεοδότη Ιάμβλιχος Λωτ Μαξιμιλιανή Μαξιμιλιανός Μαρτινιανή
Ζακελίν Ιακώβ Νικηφόρος Πέτρων
Maglorious Ακάκιος Αρέθας Βαλεντίνος Βρέφος Νέρδων Ουαλεντίνος Σενώχ Σωτήρ
Μακαρεύς Μαρτύριος Ουαλερίνος Ουαλέριος Ουάρρων Σαβίνος Ταβιθά Χρυσανθίς Χρυσάφιος©2017 names-n-gifts.com