Εορτές 12 Αυγούστου: Άγιος Ανίκητος Ανίκητη Παλάμουσα Παλάμων
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Καπίτων Άγιος Πάμφιλος Άγιος Φώτιος Όσιος Κάστωρ
Ελληνικό
1 Αγγελάριος
2 Αγγελική
3 Αγόραστος
4 Αερίας
5 Αθανάσιος
6 Αθεόνα
7 Αικατερίνη
10 Αικατερίνος
11 Αιμιλένια
12 Αιμιλίνα
13 Αίστυ
14 Ακάθιστη
15 Ακακία
16 Ακάκιος
18 Ακεψιμάς
19 Ακίνδυνος
20 Ακριβή
21 Αλέκα
22 Αλέκος
23 Αλεξάγγελος
24 Αλεξιώτισσα
25 Αλωνία
26 Αλώνιος
27 Αμαλιάννα
28 Αναγνώστης
29 Αναλίζα
30 Ανάργυρη
31 Αναστασία
32 Αναστάσιος
33 Ανδροπελαγίας
34 Ανεκτή
35 Άνεκτος
36 Ανεμπόδιστη
37 Ανεμπόδιστος
39 Ανερίνα
40 Ανέστης
41 Ανθηνίκη
42 Ανθοδέσμη
43 Αννακαίτη
44 Ανναλίζα
45 Ανναρέα
46 Άνοιξη
47 Αντωνίκη
48 Αντωνίκος
49 Αντώνιος
50 Αποστολένα
51 Αποστολία
52 Απόστολος
54 Αρεστή
55 Άριστος
56 Αρσενία
57 Αρσένιος
58 Άρτα
59 Αρτάκης
60 Ασάφεια
61 Ασάφιος
62 Ασημάκης
63 Ασημίνα
64 Ασπρούλα
65 Ασύγκριτη
66 Ασύγκριτος
67 Ασχολία
68 Αυγερινή
69 Αυγερινός
70 Αυτονομία
71 Αφέντρα
72 Αφθονία
73 Αφθόνιος
75 Αφράτος
76 Αφροκόμη
77 Αφροξυλάνθη
78 Αφρούλα
79 Βαλσαμή
80 Βαλσάμων
81 Βαμβακία
82 Βάμβαξ
83 Βάνα
84 Βανίνα
85 Βάννα
86 Βαρυτίμη
87 Βαρύτιμος
88 Βασιανή
89 Βασιάνθη
90 Βασιλεία
91 Βασίλειος
92 Βασιλένια
93 Βασιλίσκος
94 Βασιλοπούλα
95 Βεβαία
96 Βηθλεεμίτισσα
97 Βηχιανή
98 Βηχιανός
101 Βιβέτα
102 Βίλμα
103 Βρετή
104 Βρετός
105 Βρέφος
106 Γαλακτοτροφούσα
107 Γαλάτα
108 Γαλατάς
109 Γαλάτειος
110 Γαλατερούσα
111 Γεάδη
112 Γεάδης
113 Γεννάδιος
114 Γερασίμη
115 Γεράσιμος
116 Γεωργία
117 Γεωργιάννα
118 Γεωργιλιάνα
119 Γεώργιος
120 Γιολένα
121 Γιωργιάννα
122 Γραμματή
123 Γραμματική
124 Γρηγεντία
125 Γρηγέντιος
126 Γρηγορία
127 Γρηγόριος
128 Γρηγοροβία
129 Γρηγορόβιος
130 Δάδας
131 Δακρυρροούσα
132 Δάσιος
133 Δεισδαιμόνα
134 Δεναλία
135 Δεσμάρη
136 Δεσποιγιάννα
137 Δημητράνα
138 Δημητράσπα
139 Δήμιος
140 Δημοκρατία
141 Διάδοχος
142 Διαλεχτή
143 Διαλεχτός
144 Διγενής
145 Δικαία
146 Δούλη
147 Δωρίνα
148 Εβίνα
149 Εγκυμονούσα
150 Εθνεγερσία
151 Εθνεγέρσιος
152 Ειρηάννα
153 Ειρηλένα
154 Ειρηνάντη
155 Ειρηστέλλα
156 Εκδίκηση
157 Έλβη
158 Ελεάνα
159 Ελεάνθη
160 Ελεήστρια
161 Ελεντίνα
162 Ελεντίνος
163 Ελιάνθη
164 Ελίνα
165 Ελιρόη
166 Ελισσαίος
167 Ελλάδιος
168 Ελπιδηφόρος
169 Έρασμος
170 Έρις
171 Έρμα
172 Ερμηνεία
173 Ερωτοθέα
174 Ευαγγελία
175 Ευάρεστος
176 Εύη
177 Ευήθιος
178 Ευλαβής
179 Ευλαβία
180 Ευλαμπία
182 Ευλάμπιος
183 Ευλογία
184 Ευλόγιος
185 Ευμορφία
186 Ευνούχος
187 Ευρετή
188 Εύρετος
189 Ευρωπαία
190 Ευστάθιος
191 Ευστοργία
192 Ευστόργιος
193 Ευστρατία
194 Ευστράτιος
195 Ευταξία
196 Ευτέξιος
197 Ευτύχης
198 Ευψυχία
199 Ευψύχιος
200 Έφη
201 Ζένια
202 Ζένιος
203 Ζέτα
204 Ζωή
205 Ζώης
206 Ζώσιμη
207 Ηλιογέννητη
208 Ηλιοστάλακτη
209 Ηλιοστάλακτος
210 Ηλιόφωτος
211 Ήρκος
212 Θαυμαστός
213 Θεμελίνα
214 Θεογνωσία
215 Θεογνώσιος
216 Θεοδούλη
217 Θεόδουλος
219 Θεοείδη
220 Θεόειδος
221 Θεόκλεια
222 Θεόκλητη
223 Θεοκρίτη
224 Θεοκτίστη
225 Θεόκτιστος
226 Θεολήπτη
227 Θεόληπτος
228 Θεολογία
229 Θεολόγος
230 Θεόπεμπτος
231 Θεοπίστη
232 Θεόπιστος
233 Θεοσέβιος
234 Θεοσκέπαστη
235 Θεοστήρικτος
236 Θεοτόκης
237 Θεοτόκος
238 Θεοτόνια
239 Θεοφύλακτη
240 Θεοφύλακτος
241 Θεοχάρης
242 Θεοχαρία
243 Θεράπων
244 Θέρμων
245 Θέσια
246 Θέσιος
247 Θεσπέσια
248 Θεσσαλονίκη
249 Θυμιούλλα
250 Ιλαρία
251 Ιλαρίων
252 Ίτα
253 Καλή
254 Καλήμορφη
255 Καληρόη
256 Καλιάνδη
257 Κάλλη
258 Καλληδόνης
259 Καλλής
260 Καλλιάδης
261 Καλλιάναξ
262 Καλλιάνασσα
263 Καλλιάνειρα
264 Καλλίβιος
265 Καλλιδίκη
266 Καλλίος
267 Καλλιτροπία
268 Καλλίτροπος
269 Καλόγερος
270 Καλοθετίνα
271 Καλόθετος
272 Καλομαρία
273 Καλός
274 Κατελίνα
275 Κερασία
276 Κεράσιος
277 Κλεόπατρος
278 Κλεοπία
279 Κονδυλία
280 Κοντή
281 Κοσμία
282 Κυπριανή
283 Κυπριανός
284 Κυράννα
285 Κυράννας
286 Κυράτσω
287 Κυραψηλή
288 Κυριαίνα
289 Κυριαίνος
290 Κύριλλος
291 Λαμπροτρίτη
292 Λαμπροτρίτης
293 Λατομίτισσα
294 Λεβέντης
295 Λεβεντία
296 Λεοντεύς
298 Λιθαρή
299 Λυγερή
300 Λυγερός
301 Μακρής
302 Μάλαμας
303 Μαλαματένια
304 Μαναθώ
305 Μαργαρίτα
306 Μαργαρίτης
307 Μαριαδώρα
308 Μάριαν
309 Μαριανέτα
310 Μαριάννας
311 Μαριάντζελα
312 Μαριβάνα
313 Μαρίζα
314 Μαριλίλη
315 Μαρτυρία
316 Μαρτύριος
317 Μαύρα
318 Μαυρικία
319 Μαυρίκιος
320 Μαύρος
321 Μεδίμνη
322 Μέδιμνος
323 Μεδουσανθή
324 Μεθοδία
325 Μεθόδιος
326 Μεθυμάκης
327 Μελετία
328 Μελής
329 Μελιντίνος
330 Μελισσάνθη
331 Μελπίνα
332 Μερσίνα
333 Μεταξάς
334 Μεταξία
335 Μήλιος
336 Μηναία
337 Μηναίος
338 Μητροφάνης
339 Μίκαλλος
340 Μόσχω
341 Μπάτης
342 Μυράνθη
343 Μυριανθέας
344 Μυριάνθη
345 Μυροβλύτισσα
346 Μυροφόρα
347 Νεονίλλη
348 Νεοφύτα
349 Νεόφυτος
350 Νέτζω
351 Νήφων
352 Νικοδιονυσία
353 Νικοδιονύσιος
354 Νικόχριστος
355 Νουνεχία
356 Ξαντικός
357 Οικουμένιος
358 Ομορφούλα
359 Ονησίφορος
360 Ορθοδοξία
361 Ορθόδοξος
362 Παγκοσμία
363 Παγκόσμιος
364 Παις
365 Παλάμουσα
366 Παλάμων
367 Παναγιώτα
368 Παναγιώτης
369 Πανταζής
370 Παντάναξ
371 Παντάνασσα
372 Παντελεήμων
373 Παντελεούσα
374 Παντελιάς
375 Παπαδιά
376 Παράμονος
377 Παραμυθία
378 Παραμύθιος
379 Παρασκευή
380 Παράσχη
381 Παράσχος
382 Παρηγόριος
383 Παρθαγάπη
384 Παρίδης
385 Πάροδος
386 Πατήρ
387 Παυσολύπιος
388 Πελάγιος
389 Περιστέρης
390 Περνιακή
391 Περνιακός
392 Πετράντα
393 Πηγή
394 Πλουμιστή
395 Πλουσία
396 Πλούσιος
397 Πλουτοδώρα
398 Πλουτόδωρος
399 Ποιμένα
400 Πολυάννα
401 Πολυζώη
402 Πολυκαρπία
403 Πολύκαρπος
404 Πολυτέλεια
405 Πολυτέλειος
406 Πούλιος
407 Πουλουδία
408 Πουλουδιός
409 Προαναγγελλομένη
410 Προδρομία
411 Πρόδρομος
412 Προσδόκη
413 Προσδόκιος
414 Πρόχορη
415 Πρόχορος
416 Πύρινος
417 Ριάνα
418 Σαραντία
419 Σαράντος
420 Σγούρος
421 Σεβαστή
422 Σεβαστός
425 Σιάτης
426 Σισώης
427 Σκιαδενή
428 Σκιαδενός
429 Σμαράγδα
430 Σμάραγδος
432 Σοφία
433 Σπηλιοπαναγιώτης
434 Σπήλιος
435 Σπορά
436 Σπόρος
437 Σπυρίδων
438 Σπυριδώνα
439 Σπυρονικόλαος
440 Σταματία
441 Σταμάτιος
442 Σταύρη
443 Σταύρος
444 Στέλιος
445 Στεργία
446 Στεργιακούλης
447 Στέργιος
448 Στυλιανή
449 Στυλιανός
450 Συμέλα
451 Συνετή
452 Συράκος
453 Συρράκος
454 Ταξιάρχης 
455 Ταράχη
456 Τεκούσα
457 Τίτσα
458 Τριάνθη
459 Τριανταφυλλιά
460 Τριαντάφυλλος
461 Τρίαρος
462 Τριάς
465 Τροοδία
466 Τρυγώνα
467 Τρυφερή
468 Τρυφερός
469 Τυφλός
470 Τυχική
471 Τυχικός
472 Φαίη
473 Φανερωμένη
474 Φανή
475 Φανουρία
476 Φανούριος
477 Φιλήσυχη
478 Φιλήσυχος
479 Φιλογονία
480 Φιλογόνιος
481 Φιλόθεος
482 Φλόγα
483 Φυλακτός
484 Φωστηρία
485 Φωστήριος
486 Φωτεινή
487 Φωτεινός
488 Χάιδος
489 Χάιδω
490 Χαραλαμπία
491 Χαράλαμπος
492 Χαριτωμένη
493 Χαριτωμένος
494 Χαρτοφίλης
495 Χελώνα
496 Χήρα
497 Χήρος
498 Χρηστέλλα
499 Χρήστος
500 Χριστάλλα
503 Χρίστια
504 Χριστίνα
505 Χριστίνος
506 Χριστοδούλα
507 Χριστόδουλος
508 Χριστοθέα
509 Χριστός
514 Χρίστος
515 Χριστοφόρα
516 Χριστόφορος
517 Χριστώνυμη
518 Χριστώνυμος
519 Χρόνιος
520 Χρυσανδρέας
521 Χρυσάφιος
522 Χρυσαφίς
523 Χρυσηλία
524 Χρυσήλιος
525 Χρυσοπηγή
526 Χρυσοπλόκη
527 Χρυσοπλόκος
528 Χρυστάλλα
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία