Εορτές 18 Ιανουαρίου: Αγία Θεοδούλη Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας Άγιος Βοηθός Αγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Κυριλλία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αραβέλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ξένη Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ευάγριος 'Αγιος Ευάγριος Ἐπίσκοπος Σόλων Άγιος Ιωακείμ εκ Βουλγαρίας Άγιος Μακάριος ο Μάρτυρας Άγιος Μάξιμος Επίσκοπος Ουγγροβλαχίας Αθάνατος Όσιος Αθανάσιος εκ Ρωσίας Όσιος Αθανάσιος ο διά Χριστόν Σαλός Όσιος Εφραίμιος Όσιος Σιλβανός ο εν Παλαιστίνη ασκήσας
Ελληνικό
1 Αγγελάριος
2 Αγγελική
3 Αγόραστος
4 Αερίας
5 Αθανάσιος
6 Αθεόνα
7 Αικατερίνη
10 Αικατερίνος
11 Αιμιλένια
12 Αιμιλίνα
13 Αίστυ
14 Ακάθιστη
15 Ακακία
16 Ακάκιος
18 Άκελος
19 Ακεψιμάς
20 Ακίνδυνος
21 Ακριβή
22 Αλέκα
23 Αλέκος
24 Αλεξάγγελος
25 Αλεξιώτισσα
26 Αλωνία
27 Αλώνιος
28 Αμαλιάννα
29 Αναγνώστης
30 Ανάργυρη
31 Αναστασία
32 Αναστάσιος
33 Ανδροπελαγίας
34 Ανεκτή
35 Άνεκτος
36 Ανεμπόδιστη
37 Ανεμπόδιστος
39 Ανερίνα
40 Ανέστης
41 Ανθηνίκη
42 Ανθίας
43 Ανθοδέσμη
44 Άνοιξη
45 Αντωνίκη
46 Αντωνίκος
47 Αντώνιος
48 Αποστολένα
49 Αποστολία
50 Απόστολος
52 Αρεστή
53 Άριστος
54 Αρκαδία
55 Αρσενία
56 Αρσένιος
57 Άρτα
58 Αρτάκης
59 Ασημάκης
60 Ασημίνα
61 Ασπρούλα
62 Ασύγκριτη
63 Ασύγκριτος
64 Αυγερινή
65 Αυγερινός
66 Αυτονομία
67 Αφέντρα
68 Αφθονία
69 Αφθόνιος
71 Αφράτος
72 Αφροκόμη
73 Αφροξυλάνθη
74 Αφρούλα
75 Βαλσαμή
76 Βαλσάμων
77 Βαμβακία
78 Βάμβαξ
79 Βάνα
80 Βανίνα
81 Βαρυτίμη
82 Βαρύτιμος
83 Βασιανή
84 Βασιάνθη
85 Βασιλεία
86 Βασίλειος
87 Βασιλένια
88 Βασιλοπούλα
89 Βεβαία
90 Βηθλεεμίτισσα
91 Βηχιανή
92 Βηχιανός
95 Βιβέτα
96 Βίλμα
97 Βρετή
98 Βρετός
99 Βρέφος
100 Γαλακτοτροφούσα
101 Γαλατάς
102 Γαλάτειος
103 Γαλατερούσα
104 Γεάδης
105 Γεννάδιος
106 Γερασίμη
107 Γεράσιμος
108 Γεωργία
109 Γεωργιάννα
110 Γεωργιλιάνα
111 Γεώργιος
112 Γιολένα
113 Γραμματή
114 Γραμματική
115 Γρηγεντία
116 Γρηγέντιος
117 Γρηγορία
118 Γρηγόριος
119 Γρηγοροβία
120 Γρηγορόβιος
121 Δάδας
122 Δακρυρροούσα
123 Δάσιος
124 Δεισδαιμόνα
125 Δεναλία
126 Δεσμάρη
127 Δεσποιγιάννα
128 Δημητράσπα
129 Δήμιος
130 Δημοκρατία
131 Διάδοχος
132 Διαλεχτή
133 Διαλεχτός
134 Διγενής
135 Δικαία
136 Δούλη
137 Δωρίνα
138 Εβίνα
139 Εγκυμονούσα
140 Ειρηάννα
141 Ειρηλένα
142 Ειρηνάντη
143 Ειρηστέλλα
144 Εκδίκηση
145 Έλβη
146 Ελεάνα
147 Ελεάνθη
148 Ελεήστρια
149 Ελεντίνα
150 Ελιάνθη
151 Ελίνα
152 Ελιρόη
153 Ελισσαίος
154 Ελλάδιος
155 Ελπιδηφόρος
156 Εξακουστή
157 Εξακουστός
158 Έρασμος
159 Έρις
160 Ερμηνεία
161 Ερωτοθέα
162 Ευαγγελία
163 Ευάρεστος
164 Ευήθιος
165 Ευλαβής
166 Ευλαβία
167 Ευλαμπία
169 Ευλάμπιος
170 Ευλογία
171 Ευλόγιος
172 Ευμορφία
173 Ευνούχος
174 Ευρετή
175 Εύρετος
176 Ευρωπαία
177 Ευστάθιος
178 Ευστοργία
179 Ευστόργιος
180 Ευστρατία
181 Ευστράτιος
182 Ευτέξιος
183 Ευτύχης
184 Ευψυχία
185 Ευψύχιος
186 Έφη
187 Ζένια
188 Ζένιος
189 Ζέτα
190 Ζωή
191 Ζώης
192 Ζώσιμη
193 Ηλιογέννητη
194 Ηλιοστάλακτη
195 Ηλιοστάλακτος
196 Ηλιόφωτος
197 Ήρκος
198 Θαυμασία
199 Θαυμαστός
200 Θεΐων
201 Θεμελίνα
202 Θεογνωσία
203 Θεογνώσιος
204 Θεοδούλη
205 Θεόδουλος
207 Θεοείδη
208 Θεόειδος
209 Θεόκλεια
210 Θεόκλητη
211 Θεοκρίτη
212 Θεοκτίστη
213 Θεόκτιστος
214 Θεολήπτη
215 Θεόληπτος
216 Θεολογία
217 Θεολόγος
218 Θεόπεμπτος
219 Θεοπίστη
220 Θεόπιστος
221 Θεοσέβιος
222 Θεοσκέπαστη
223 Θεοστήρικτος
224 Θεοτόκης
225 Θεοτόκος
226 Θεοφύλακτη
227 Θεοφύλακτος
228 Θεοχάρης
229 Θεοχαρία
230 Θεραπεία
231 Θεράπων
232 Θέρμων
233 Θέσια
234 Θέσιος
235 Θεσπέσια
236 Θεσπέσιος
237 Θεσσαλονίκη
238 Θυμιούλλα
239 Ιέρεια
240 Ιλαρία
241 Ιλαρίων
242 Ίτα
243 Καλή
244 Καλήμορφη
245 Καληρόη
246 Καλιάνδη
247 Κάλλη
248 Καλληδόνης
249 Καλλής
250 Καλλιάδης
251 Καλλιάναξ
252 Καλλιάνασσα
253 Καλλιάνειρα
254 Καλλίβιος
255 Καλλιδίκη
256 Καλλίος
257 Καλόγερος
258 Καλοθετίνα
259 Καλόθετος
260 Καλομαρία
261 Καλός
262 Κατελίνα
263 Κερασία
264 Κεράσιος
265 Κλεόπατρος
266 Κλεοπία
267 Κονδυλία
268 Κοντή
269 Κοσμία
270 Κυπριανή
271 Κυπριανός
272 Κυράννα
273 Κυράννας
274 Κυράτσω
275 Κυραψηλή
276 Κυριαίνα
277 Κυριαίνος
278 Κύριλλος
279 Λατομίτισσα
280 Λεοντεύς
282 Λιθαρή
283 Λυγερή
284 Λυγερός
285 Μακρής
286 Μαλαματένια
287 Μαναθώ
288 Μαργαρίτα
289 Μαργαρίτης
290 Μαριαδώρα
291 Μαριανέτα
292 Μαριάντζελα
293 Μαριβάνα
294 Μαρτυρία
295 Μαρτύριος
296 Ματρώνα
297 Μαυρικία
298 Μαυρίκιος
299 Μεδίμνη
300 Μέδιμνος
301 Μεδουσανθή
302 Μεθοδία
303 Μεθόδιος
304 Μεθυμάκης
305 Μελετία
306 Μελισσάνθη
307 Μελπίνα
308 Μερσίνα
309 Μεταξάς
310 Μεταξία
311 Μήλιος
312 Μηναία
313 Μηναίος
314 Μητροφάνης
315 Μίκαλλος
316 Μόσχω
317 Μπάτης
318 Μυράνθη
319 Μυριανθέας
320 Μυριάνθη
321 Μυροβλύτισσα
322 Μυροφόρα
323 Νεανίσκος
324 Νεονίλλη
325 Νεοφύτα
326 Νεόφυτος
327 Νέτζω
328 Νήφων
329 Νικοδιονυσία
330 Νικοδιονύσιος
331 Νικόχριστος
332 Νουνεχία
333 Ξανθείας
334 Ξαντικός
335 Οικουμένιος
336 Ομορφούλα
337 Ονησίφορος
338 Ορθοδοξία
339 Ορθόδοξος
340 Παγκοσμία
341 Παγκόσμιος
342 Παις
343 Παναγιώτα
344 Παναγιώτης
345 Πανσέμνη
346 Πανταζής
347 Παντάναξ
348 Παντάνασσα
349 Παντελεήμων
350 Παντελεούσα
351 Παντελιάς
352 Παπαδιά
353 Παράμονος
354 Παραμυθία
355 Παρασκευή
356 Παράσχη
357 Παράσχος
358 Παρθαγάπη
359 Παρίδης
360 Πάροδος
361 Πατήρ
362 Παυσίριος
363 Πελάγιος
364 Περιστέρης
365 Περνιακή
366 Περνιακός
367 Πέτρα
368 Πέτρος
374 Πηγή
375 Πίνδος
376 Πλουμιστή
377 Πλουσία
378 Πλούσιος
379 Πλουτοδώρα
380 Πλουτόδωρος
381 Ποιμενία
382 Πολυζώη
383 Πολυκαρπία
384 Πολύκαρπος
385 Πολυτέλεια
386 Πολυτέλειος
387 Πολυχρονία
389 Πολυχρόνιος
390 Πουλίος
391 Πουλουδία
392 Πουλουδιός
393 Προαναγγελλομένη
394 Προδρομία
395 Πρόδρομος
396 Προσδόκη
397 Προσδόκιος
398 Πρόχορη
399 Πρόχορος
400 Πύρινος
401 Σαραντία
402 Σαράντος
403 Σγούρος
404 Σεβαστή
405 Σεβαστός
408 Σιάτης
409 Σισώης
410 Σκιαδενή
411 Σκιαδενός
412 Σμάραγδος
414 Σοφία
415 Σπηλιοπαναγιώτης
416 Σπήλιος
417 Σπορά
418 Σπόρος
419 Σπυρίδων
420 Σπυριδώνα
421 Σπυρονικόλαος
422 Σταματία
423 Σταμάτιος
424 Σταύρη
425 Σταύρος
426 Στέλιος
427 Στεργία
428 Στεργιακούλης
429 Στέργιος
430 Στυλιανή
431 Στυλιανός
432 Συμέλα
433 Συνετή
434 Συράκος
435 Συρράκος
436 Ταξιάρχης 
437 Ταράχη
438 Τεκούσα
439 Τίτσα
440 Τριάνθη
441 Τριανταφυλλιά
442 Τριαντάφυλλος
443 Τρίαρος
444 Τριάς
447 Τροοδία
448 Τρυγώνα
449 Τρυφερή
450 Τρυφερός
451 Τυχική
452 Τυχικός
453 Υιός
454 Φαίη
455 Φανερωμένη
456 Φανή
457 Φανουρία
458 Φανούριος
459 Φιλαδέλφεια
460 Φιλάδελφος
461 Φιλήσυχη
462 Φιλήσυχος
463 Φιλογονία
464 Φιλογόνιος
465 Φιλόθεος
466 Φλόγα
467 Φυλακτός
468 Φωστηρία
469 Φωστήριος
470 Φωτεινή
471 Φωτεινός
472 Χάιδος
473 Χάιδω
474 Χαραλαμπία
475 Χαράλαμπος
476 Χαριτωμένη
477 Χαριτωμένος
478 Χαρτοφίλης
479 Χελώνα
480 Χήρα
481 Χήρος
482 Χρηστέλλα
483 Χρήστος
484 Χριστάλλα
487 Χρίστια
488 Χριστίνα
489 Χριστίνος
490 Χριστοδούλη
491 Χριστόδουλος
492 Χριστοθέα
493 Χριστός
498 Χρίστος
499 Χριστόφορος
500 Χριστώνυμη
501 Χριστώνυμος
502 Χρυσανδρέας
503 Χρυσάφιος
504 Χρυσαφίς
505 Χρυσηλία
506 Χρυσήλιος
507 Χρυσοπηγή
508 Χρυσοπλόκη
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία