Εορτές 27 Οκτωβρίου: Αγία Καπιτωλίνη Αγία Πρόκλα σύζυγος του Πιλάτου Άγιος Μαβριανός Άγιος Νέστωρ Γιάρετ ο διάκονος Μαβριανή Νεστορία Φηγία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αβία Αγαθύρση Αγάθυρσος Αγύλλεος Αλεξιάρης Αντιάδης ο Ηρακλείδης Γληνός Επικάστη Ερασίππη Εράσιππος ο Ηρακλείδης Ευήρης Ευρυκάπυς ο Ηρακλείδης Θηριμάχη Θηρίμαχος Ιόβης ο Ηρακλείδης Κανδαύλη Κανδαύλης Λαομένη Λαομένης ο Ηρακλείδης Νέφος ο Ηρακλείδης Νικοδρόμη Νικόδρομος ο Ηρακλείδης Ονησίππη Ονήσιππος ο Ηρακλείδης Τηλέφα Τήλεφος Ύλλος ο Ηρακλείδης Φάλια Φαλίας ο Ηρακλείδης
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ερωτηίδα Άγιος Βαλεντίνος Άγιος Κυριάκος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Όσιος Δημήτριος ο Νέος (Μπασαράμπης)
Ελληνικό
1 Αγγελάριος
2 Αγγελική
3 Αγόραστος
4 Αερίας
5 Αθανάσιος
6 Αθεόνα
7 Αικατερίνη
10 Αικατερίνος
11 Αιμιλένια
12 Αιμιλίνα
13 Αίστυ
14 Ακάθιστη
15 Ακακία
16 Ακάκιος
18 Ακεψιμάς
19 Ακίνδυνος
20 Ακριβή
21 Αλέκα
22 Αλέκος
23 Αλεξάγγελος
24 Αλεξιώτισσα
25 Αλωνία
26 Αλώνιος
27 Αμαλιάννα
28 Αναγνώστης
29 Αναλίζα
30 Ανάργυρη
31 Αναστασία
32 Αναστάσιος
33 Ανδροπελαγίας
34 Ανεκτή
35 Άνεκτος
36 Ανεμπόδιστη
37 Ανεμπόδιστος
39 Ανερίνα
40 Ανέστης
41 Ανθήλια
42 Ανθηνίκη
43 Ανθοδέσμη
44 Αννακαίτη
45 Ανναλίζα
46 Ανναρέα
47 Άνοιξη
48 Αντωνίκη
49 Αντωνίκος
50 Αντώνιος
51 Αποστολένα
52 Αποστολία
53 Απόστολος
55 Αρεστή
56 Άριστος
57 Αρσενία
58 Αρσένιος
59 Άρτα
60 Αρτάκης
61 Ασάφεια
62 Ασάφιος
63 Ασημάκης
64 Ασημίνα
65 Ασπρούλα
66 Ασύγκριτη
67 Ασύγκριτος
68 Ασχολία
69 Αυγερινή
70 Αυγερινός
71 Αυτονομία
72 Αφέντρα
73 Αφθονία
74 Αφθόνιος
76 Αφράτος
77 Αφροκόμη
78 Αφροξυλάνθη
79 Αφρούλα
80 Βαλσαμή
81 Βαλσάμων
82 Βαμβακία
83 Βάμβαξ
84 Βάνα
85 Βανίνα
86 Βάννα
87 Βαρυτίμη
88 Βαρύτιμος
89 Βασιανή
90 Βασιάνθη
91 Βασιλεία
92 Βασίλειος
93 Βασιλένια
94 Βασιλίσκος
95 Βασιλοπούλα
96 Βεβαία
97 Βηθλεεμίτισσα
98 Βηχιανή
99 Βηχιανός
102 Βιβέτα
103 Βίλμα
104 Βρετή
105 Βρετός
106 Βρέφος
107 Γαλακτοτροφούσα
108 Γαλάτα
109 Γαλατάς
110 Γαλάτειος
111 Γαλατερούσα
112 Γεάδη
113 Γεάδης
114 Γεννάδιος
115 Γερασίμη
116 Γεράσιμος
117 Γεωργία
118 Γεωργιάννα
119 Γεωργιλιάνα
120 Γεώργιος
121 Γιολένα
122 Γιωργιάννα
123 Γραμματή
124 Γραμματική
125 Γρηγεντία
126 Γρηγέντιος
127 Γρηγορία
128 Γρηγόριος
129 Γρηγοροβία
130 Γρηγορόβιος
131 Δάδας
132 Δακρυρροούσα
133 Δάσιος
134 Δεισδαιμόνα
135 Δεναλία
136 Δεσμάρη
137 Δεσποιγιάννα
138 Δημητράνα
139 Δημητράσπα
140 Δήμιος
141 Δημοκρατία
142 Διάδοχος
143 Διαλεχτή
144 Διαλεχτός
145 Διγενής
146 Δικαία
147 Δούλη
148 Δωρίνα
149 Εβίνα
150 Εγκυμονούσα
151 Εθνεγερσία
152 Εθνεγέρσιος
153 Ειρηάννα
154 Ειρηλένα
155 Ειρηνάντη
156 Ειρηστέλλα
157 Εκατονταπυλιανή
158 Εκδίκηση
159 Έλβη
160 Ελεάνα
161 Ελεάνθη
162 Ελεήστρια
163 Ελεντίνα
164 Ελεντίνος
165 Ελιάνθη
166 Ελίνα
167 Ελιρόη
168 Ελισσαίος
169 Ελλάδιος
170 Ελπιδηφόρος
171 Έρασμος
172 Έρις
173 Έρμα
174 Ερμηνεία
175 Ερωτοθέα
176 Ευαγγελία
177 Ευάρεστος
178 Εύη
179 Ευήθιος
180 Ευλαβής
181 Ευλαβία
182 Ευλαμπία
184 Ευλάμπιος
185 Ευλογία
186 Ευλόγιος
187 Ευμορφία
188 Ευνούχος
189 Εύρετος
190 Ευρωπαία
191 Ευστάθιος
192 Ευστοργία
193 Ευστόργιος
194 Ευστρατία
195 Ευστράτιος
196 Ευταξία
197 Ευτέξιος
198 Ευτύχης
199 Ευψυχία
200 Ευψύχιος
201 Έφη
202 Ζένια
203 Ζένιος
204 Ζέτα
205 Ζωή
206 Ζώης
207 Ζώσιμη
208 Ηλιογέννητη
209 Ηλιοστάλακτη
210 Ηλιοστάλακτος
211 Ηλιόφωτος
212 Ήρκος
213 Θαυμαστός
214 Θεαγώνη
215 Θεαγώνης
216 Θεμελίνα
217 Θεογνωσία
218 Θεογνώσιος
219 Θεοδούλη
220 Θεόδουλος
222 Θεοείδη
223 Θεόειδος
224 Θεόκλεια
225 Θεόκλητη
226 Θεοκρίτη
227 Θεοκτίστη
228 Θεόκτιστος
229 Θεολήπτη
230 Θεόληπτος
231 Θεολογία
232 Θεολόγος
233 Θεόπεμπτος
234 Θεοπίστη
235 Θεόπιστος
236 Θεοσέβιος
237 Θεοσκέπαστη
238 Θεοστήρικτος
239 Θεοτόκης
240 Θεοτόκος
241 Θεοτόνια
242 Θεοφύλακτη
243 Θεοφύλακτος
244 Θεοχάρης
245 Θεοχαρία
246 Θεράπων
247 Θέρμων
248 Θέσια
249 Θέσιος
250 Θεσπέσια
251 Θεσσαλονίκη
252 Θυμιούλλα
253 Ιλαρία
254 Ιλαρίων
255 Ίτα
256 Καλή
257 Καλήμορφη
258 Καληρόη
259 Καλιάνδη
260 Κάλλη
261 Καλληδόνης
262 Καλλής
263 Καλλιάδης
264 Καλλιάναξ
265 Καλλιάνασσα
266 Καλλιάνειρα
267 Καλλίβιος
268 Καλλιδίκη
269 Καλλίος
270 Καλλιτροπία
271 Καλλίτροπος
272 Καλόγερος
273 Καλοθετίνα
274 Καλόθετος
275 Καλομαρία
276 Καλός
277 Κατελίνα
278 Κερασία
279 Κεράσιος
280 Κλεόπατρος
281 Κλεοπία
282 Κονδυλία
283 Κοντή
284 Κοσμία
285 Κυπριανή
286 Κυπριανός
287 Κυράννα
288 Κυράννας
289 Κυράτσω
290 Κυραψηλή
291 Κυριαίνα
292 Κυριαίνος
293 Κύριλλος
294 Λαμπροτρίτη
295 Λαμπροτρίτης
296 Λατομίτισσα
297 Λεβέντης
298 Λεβεντία
299 Λεοντεύς
301 Λιθαρή
302 Λυγερή
303 Λυγερός
304 Μακρής
305 Μάλαμας
306 Μαλαματένια
307 Μαναθώ
308 Μαργαρίτα
309 Μαργαρίτης
310 Μαριαδώρα
311 Μάριαν
312 Μαριανέτα
313 Μαριάννας
314 Μαριάντζελα
315 Μαριβάνα
316 Μαρίζα
317 Μαριλίλη
318 Μαρτυρία
319 Μαρτύριος
320 Μαύρα
321 Μαυρικία
322 Μαυρίκιος
323 Μαύρος
324 Μεδίμνη
325 Μέδιμνος
326 Μεδουσανθή
327 Μεθοδία
328 Μεθόδιος
329 Μεθυμάκης
330 Μελετία
331 Μελής
332 Μελιντίνος
333 Μελισσάνθη
334 Μελπίνα
335 Μερσίνα
336 Μεταξάς
337 Μεταξία
338 Μήλιος
339 Μηναία
340 Μηναίος
341 Μητροφάνης
342 Μίκαλλος
343 Μόσχω
344 Μπάτη
345 Μπάτης
346 Μυράνθη
347 Μυριανθέας
348 Μυριάνθη
349 Μυροβλύτισσα
350 Μυροφόρα
351 Νεονίλλη
352 Νεοφύτα
353 Νεόφυτος
354 Νερένια
355 Νέτζω
356 Νήφων
357 Νικοδιονυσία
358 Νικοδιονύσιος
359 Νικόχριστος
360 Νουνεχία
361 Ξαντικός
362 Οικουμένιος
363 Ομορφούλα
364 Ονησίφορος
365 Ορθοδοξία
366 Ορθόδοξος
367 Παγκοσμία
368 Παγκόσμιος
369 Παις
370 Παλάμουσα
371 Παλάμων
372 Παναγιώτα
373 Παναγιώτης
374 Πανταζής
375 Παντάναξ
376 Παντάνασσα
377 Παντελεήμων
378 Παντελεούσα
379 Παντελιάς
380 Παπαδιά
381 Παράμονος
382 Παραμυθία
383 Παραμύθιος
384 Παρασκευή
385 Παράσχη
386 Παράσχος
387 Παρηγόριος
388 Παρθαγάπη
389 Παρίδης
390 Πάροδος
391 Πατήρ
392 Παυσολύπιος
393 Πελάγιος
394 Περιστέρης
395 Περνιακή
396 Περνιακός
397 Πετράντα
398 Πετρώνιος
399 Πηγή
400 Πλουμιστή
401 Πλουσία
402 Πλούσιος
403 Πλουτοδώρα
404 Πλουτόδωρος
405 Ποιμενία
406 Πολυάννα
407 Πολυζώη
408 Πολυκαρπία
409 Πολύκαρπος
410 Πολυτέλεια
411 Πολυτέλειος
412 Πούλιος
413 Πουλουδία
414 Πουλουδιός
415 Προαναγγελλομένη
416 Προδρομία
417 Πρόδρομος
418 Προσδόκη
419 Προσδόκιος
420 Πρόχορη
421 Πρόχορος
422 Πύρινος
423 Ριάνα
424 Σαντορίνη
425 Σαραντία
426 Σαράντος
427 Σγούρος
428 Σεβαστή
429 Σεβαστός
432 Σιάτης
433 Σισώης
434 Σκιαδενή
435 Σκιαδενός
436 Σμαράγδα
437 Σμάραγδος
439 Σοφία
440 Σπηλιοπαναγιώτης
441 Σπήλιος
442 Σπορά
443 Σπόρος
444 Σπυρίδων
445 Σπυριδώνα
446 Σπυρονικόλαος
447 Σταματία
448 Σταμάτιος
449 Σταύρη
450 Σταύρος
451 Στέλιος
452 Στεργία
453 Στεργιακούλης
454 Στέργιος
455 Στυλιανή
456 Στυλιανός
457 Συμέλα
458 Συνετή
459 Συράκος
460 Συρράκος
461 Ταξιάρχης 
462 Ταράχη
463 Τεκούσα
464 Τίτσα
465 Τριάνθη
466 Τριανταφυλλιά
467 Τριαντάφυλλος
468 Τρίαρος
469 Τριάς
472 Τροοδία
473 Τρυγώνα
474 Τρυφερή
475 Τρυφερός
476 Τυφλός
477 Τυχική
478 Τυχικός
479 Φαίη
480 Φανερωμένη
481 Φανή
482 Φανουρία
483 Φανούριος
484 Φιλήσυχη
485 Φιλήσυχος
486 Φιλογονία
487 Φιλογόνιος
488 Φιλόθεος
489 Φλόγα
490 Φυλακτός
491 Φωστηρία
492 Φωστήριος
493 Φωτεινή
494 Φωτεινός
495 Χάιδος
496 Χάιδω
497 Χαραλαμπία
498 Χαράλαμπος
499 Χαριτωμένη
500 Χαριτωμένος
501 Χαρτοφίλης
502 Χελώνα
503 Χήρα
504 Χήρος
505 Χρηστέλλα
506 Χρήστος
507 Χριστάλλα
510 Χρίστια
511 Χριστίνα
512 Χριστίνος
513 Χριστοδούλα
514 Χριστόδουλος
515 Χριστοθέα
516 Χριστός
521 Χρίστος
522 Χριστοφόρα
523 Χριστόφορος
524 Χριστώνυμη
525 Χριστώνυμος
526 Χρόνιος
527 Χρυσανδρέας
528 Χρυσάφιος
529 Χρυσαφίς
530 Χρυσηλία
531 Χρυσήλιος
532 Χρυσοπηγή
533 Χρυσοπλόκη
534 Χρυσοπλόκος
535 Χρυσοτέλειος
536 Χρυστάλλα
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία