Εορτές 23 Μαρτίου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεοδόσιος ο Θαυματουργός (Ρώσος) Άγιος Βασσιανός Επίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Δομέτιος Άγιος Λουκάς ο Ανδριανουπολίτης Άγιος Νίκων Άγιος Νίκων Ίερομάρτυρας Όσιος Εφραίμ ο εν σπηλαίω (Ρώσος) Όσιος Νίκων καθηγούμενος της Λαύρας των Σπηλαίων Όσιος Παχώμιος ο Αναχωρητής
Ελληνικό
1 Αγγελάριος
2 Αγγελική
3 Αγόραστος
4 Αειθαλάς
5 Αερίας
6 Αθανάσιος
7 Αθεόνα
8 Αικατερίνη
10 Αικατερίνος
11 Ακάθιστη
12 Ακακία
13 Ακάκιος
15 Άκελος
16 Ακεψιμάς
17 Ακίνδυνος
18 Ακριβή
19 Αλέκα
20 Αλέκος
21 Αλεξιώτισσα
22 Αλωνία
23 Αλώνιος
24 Αναγνώστης
25 Ανάργυρη
26 Αναστασία
27 Αναστάσιος
28 Ανδροπελαγίας
29 Ανεκτή
30 Άνεκτος
31 Ανεμπόδιστος
33 Ανέστης
34 Ανθίας
35 Ανθοδέσμη
36 Άνοιξη
37 Αντώνιος
38 Αποστολένα
39 Αποστολία
40 Απόστολος
42 Αργυρά
43 Αρεστή
44 Άριστος
45 Αρκαδία
46 Αρσενία
47 Αρσένιος
48 Άρτα
49 Αρτάκης
50 Αρχοντία
51 Αρχων
52 Ασημάκης
53 Ασημίνα
54 Ασπρούλα
55 Ασύγκριτη
56 Ασύγκριτος
57 Αυγερινή
58 Αυγερινός
59 Αυτονομία
60 Αφέντρα
61 Αφθονία
62 Αφράτος
63 Αφροκόμη
64 Αφροξυλάνθη
65 Αφρούλα
66 Βαλσαμή
67 Βάλσαμος
68 Βαμβακία
69 Βάμβαξ
70 Βαρυτίμη
71 Βαρύτιμος
72 Βασιανή
73 Βασιλεία
74 Βασίλειος
75 Βασιλοπούλα
76 Βεβαία
77 Βηθλεεμίτισσα
78 Βηχιανή
79 Βηχιανός
82 Βρετή
83 Βρετός
84 Γαλατάς
85 Γαλάτειος
86 Γαλατερούσα
87 Γεάδης
88 Γενεθλία
89 Γενέθλιος
90 Γεννάδιος
91 Γερασίμη
92 Γεράσιμος
93 Γεωργία
94 Γεώργιος
95 Γραμματή
96 Γραμματική
97 Γρηγεντία
98 Γρηγέντιος
99 Γρηγορία
100 Γρηγόριος
101 Δάδας
102 Δακρυρροούσα
103 Δαμασκηνός
104 Δάσιος
105 Δεναλία
106 Δήμιος
107 Δημοκρατία
108 Διάδοχος
109 Διαλεχτή
110 Διαλεχτός
111 Διγενής
112 Δικαία
113 Δούλη
114 Εκδίκηση
115 Ελεήστρια
116 Ελισσαίος
117 Ελλάδιος
118 Ελπιδηφόρος
119 Εξακουστή
120 Έξακουστοδιανή
121 Έξακουστοδιανός
122 Εξακουστός
123 Επαινετός
124 Επίμαχος
125 Έρασμος
126 Έρις
127 Ερμηνεία
128 Ερωτοθέα
129 Ευαγγελία
130 Ευαγγελίστρια
131 Ευάρεστος
132 Ευήθιος
133 Ευλαβής
134 Ευλαβία
135 Ευλαμπία
136 Ευλάμπιος
137 Ευλογία
138 Ευλόγιος
139 Ευμορφία
140 Ευνούχος
141 Ευρετή
142 Εύρετος
143 Ευρωπαία
144 Ευστάθιος
145 Ευστρατία
146 Ευστράτιος
147 Ευτέξιος
148 Ευτυχία
149 Ευτύχιος
150 Ευφρασία
151 Ευφράσιος
152 Ευψυχία
153 Ευψύχιος
154 Έφη
155 Ζένια
156 Ζένιος
157 Ζέτα
158 Ζωή
159 Ζώης
160 Ζώσιμη
161 Ηλιογέννητη
162 Ηλιοστάλακτη
163 Ηλιοστάλακτος
164 Ηλιόφωτος
165 Ήρκος
166 Θαυμασία
167 Θαυμαστός
168 Θεΐων
169 Θεμελίνα
170 Θεογνωσία
171 Θεογνώσιος
172 Θεοδούλη
173 Θεόδουλος
175 Θεόειδος
176 Θεόκλεια
177 Θεόκλητη
178 Θεοκρήτη
179 Θεοκτίστη
180 Θεόκτιστος
181 Θεολήπτη
182 Θεόληπτος
183 Θεολογία
184 Θεολόγος
185 Θεόπεμπτος
187 Θεόπιστος
188 Θεοσέβιος
189 Θεοσκέπαστη
190 Θεοστήρικτος
191 Θεότεκνος
192 Θεοτόκης
193 Θεοτόκος
194 Θεοφύλακτη
195 Θεοφύλακτος
196 Θεοχάρης
197 Θεοχαρία
198 Θεραπεία
199 Θεράπων
200 Θέρμων
201 Θέσια
202 Θέσιος
203 Θεσπέσια
204 Θεσπέσιος
205 Θεσσαλονίκη
206 Ιέρεια
207 Ιλαρία
208 Ιλαρίων
209 Ίτα
210 Καλή
211 Καλήμορφη
212 Καληρόη
213 Καλιάνδη
214 Κάλλη
215 Καλληδόνης
216 Καλλής
217 Καλλιάδης
218 Καλλιάναξ
219 Καλλιάνασσα
220 Καλλιάνειρα
221 Καλλίβιος
222 Καλλιδίκη
223 Καλλίος
224 Καλόγερος
225 Καλοδότη
226 Καλοθετίνα
227 Καλόθετος
228 Καλός
229 Κατελίνα
230 Κλεόπατρος
231 Κλεοπία
232 Κονδυλία
233 Κοσμία
234 Κυπριανή
235 Κυπριανός
236 Κυράννα
237 Κυράννας
238 Κυραψηλή
239 Κυριαίνα
240 Κυριαίνος
241 Κύριλλος
242 Λαμπαδία
243 Λάμπρος
244 Λατομίτισσα
245 Λεοντεύς
247 Λιθαρή
248 Μαλαματένια
249 Μαναθώ
250 Μαργαρίτα
251 Μαργαρίτης
252 Μαριανέτα
253 Μαριάντζελα
254 Μαρτυρία
255 Μαρτύριος
256 Ματρώνα
257 Μαύρα
258 Μαυρικία
259 Μαυρίκιος
260 Μεδουσανθή
261 Μεθοδία
262 Μεθόδιος
263 Μεθυμάκης
264 Μελετία
265 Μελισσάνθη
266 Μελπίνα
267 Μερσίνα
268 Μεταξάς
269 Μεταξία
270 Μήλιος
271 Μηναία
272 Μηναίος
273 Μητροφάνης
274 Μίκαλλος
275 Μόσχω
276 Μπάτης
277 Μυράνθη
278 Μυριανθέας
279 Μυριάνθη
280 Μυροβλύτισσα
281 Μυροφόρα
282 Μυρώνια
283 Νεανίσκος
284 Νεονίλλη
285 Νεοφύτα
286 Νεόφυτος
287 Νέτζω
288 Νήφων
289 Νικοδιονυσία
290 Νικοδιονύσιος
291 Νικόχριστος
292 Νουνεχία
293 Ξανθείας
294 Ξαντικός
295 Οικουμένιος
296 Ομορφούλα
297 Ονησίφορος
298 Ορθοδοξία
299 Ορθόδοξος
300 Παγκοσμία
301 Παγκόσμιος
302 Παις
303 Παναγιώτα
304 Παναγιώτης
305 Πανσέμνη
306 Πανταζής
307 Παντελεήμων
308 Παντελεούσα
309 Παντελιάς
310 Παπαδιά
311 Παράμονος
312 Παραμυθία
313 Παρασκευή
314 Παρίδης
315 Πάροδος
316 Πατήρ
317 Παυσίριος
318 Πελάγιος
319 Περιστέρης
320 Περνιακή
321 Περνιακός
322 Πέτρα
323 Πέτρος
329 Πηγή
330 Πίνδος
331 Πλουμιστή
332 Πλουσία
333 Πλούσιος
334 Πλουτοδώρα
335 Πλουτόδωρος
336 Ποιμενία
337 Πολυζώη
338 Πολυκαρπία
339 Πολύκαρπος
340 Πολυτέλειος
341 Πολυχρονία
343 Πολυχρόνιος
344 Πουλίος
345 Πουλουδία
346 Πουλουδιός
347 Προαναγγελλομένη
348 Προδρομία
349 Πρόδρομος
350 Προκοπία
351 Πρόχορος
352 Πύρινος
353 Σαραντία
354 Σαράντος
355 Σγούρος
356 Σεβαστή
357 Σεβαστός
360 Σιάτης
361 Σισώης
362 Σμαράγδος
364 Σοφία
365 Σπηλιοπαναγιώτης
366 Σπήλιος
367 Σπορά
368 Σπόρος
369 Σπυρίδων
370 Σπυριδώνα
371 Σπυρονικόλαος
372 Σταματία
373 Σταμάτιος
374 Σταύρη
375 Σταύρος
376 Στεργία
377 Στεργιακούλης
378 Στέργιος
379 Στυλιανή
380 Στυλιανός
381 Συγκλητική
382 Συμέλα
383 Συνετή
384 Συράκος
385 Συρράκος
386 Ταξιάρχης 
387 Τεκούσα
388 Τίτσα
389 Τριάνθη
390 Τριανταφυλλιά
391 Τριαντάφυλλος
392 Τρίαρος
393 Τριάς
396 Τροοδία
397 Τρυγώνα
398 Τρυφερή
399 Τρυφερός
400 Τυχική
401 Τυχικός
402 Υιός
403 Φαίη
404 Φανή
405 Φανουρία
406 Φανούριος
407 Φιλαδέλφεια
408 Φιλάδελφος
409 Φιλήσυχη
410 Φιλήσυχος
411 Φιλογονία
412 Φιλογόνιος
413 Φιλόθεος
414 Φλόγα
415 Φυλακτός
416 Φωστηρία
417 Φωστήριος
418 Φωτεινή
419 Φωτεινός
420 Χάιδος
421 Χάιδω
422 Χαραλαμπία
423 Χαράλαμπος
424 Χαριτίνη
425 Χαριτωμένη
426 Χαριτωμένος
427 Χαρτοφίλης
428 Χελώνα
429 Χρήστος
430 Χριστάλλα
433 Χρίστια
434 Χριστίνα
435 Χριστοδούλη
436 Χριστόδουλος
437 Χριστοθέα
438 Χριστός
442 Χρίστος
443 Χριστόφορος
444 Χρυσανδρέας
445 Χρυσάφιος
446 Χρυσαφίς
447 Χρυσηλία
448 Χρυσήλιος
449 Χρυσοπηγή
450 Χρυσοπλόκη
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία