Εορτές 23 Απριλίου: Αγία Πολυχρονία Άγιος Θέρινος Άγιος Πρωτολέων Θερινή Πρωτολεώνη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αθανάσιος ο από μάγων Άγιος Ακίνδυνος Άγιος Ανατόλιος ο στρατηλάτης Άγιος Ανεμπόδιστος Άγιος Αφθόνιος Άγιος Γεώργιος ο Κύπριος ο Νεομάρτυρας Άγιος Γλυκέριος ο γεωργός Άγιος Δονάτος Άγιος Θηριανός Άγιος Νεομάρτυς Λάζαρος από τη Βουλγαρία Άγιος Ουαλέριος ο Μάρτυρας Άγιος Πηγάσιος Μελπομένη η Μούσα Όσιος Γεώργιος του Σενκούρσκ Πολύμνια η Μούσα
Ελληνικό
1 Αγγελάριος
2 Αγγελική
3 Αγόραστος
4 Αερίας
5 Αθανάσιος
6 Αθεόνα
7 Αικατερίνη
10 Αικατερίνος
11 Αιμιλένια
12 Αιμιλίνα
13 Αίστυ
14 Ακάθιστη
15 Ακακία
16 Ακάκιος
18 Ακεψιμάς
19 Ακίνδυνος
20 Ακρίβη
21 Αλέκα
22 Αλέκος
23 Αλεξάγγελος
24 Αλεξιώτισσα
25 Αλωνία
26 Αλώνιος
27 Αμαλιάννα
28 Αναγνώστης
29 Αναλίζα
30 Ανάργυρη
31 Αναστασία
32 Αναστάσιος
33 Ανδροπελαγίας
34 Ανεκτή
35 Άνεκτος
36 Ανεμπόδιστη
37 Ανεμπόδιστος
39 Ανερίνα
40 Ανέστης
41 Ανθήλια
42 Ανθηνίκη
43 Ανθοδέσμη
44 Αννακαίτη
45 Ανναλίζα
46 Ανναρέα
47 Άνοιξη
48 Αντωνίκη
49 Αντωνίκος
50 Αντώνιος
51 Αποστολένα
52 Αποστολία
53 Απόστολος
55 Αρεστή
56 Αριάνθη
57 Άριστος
58 Αρσενία
59 Αρσένιος
60 Άρτα
61 Αρτάκης
62 Ασάφεια
63 Ασάφιος
64 Ασημάκης
65 Ασημίνα
66 Ασπρούλα
67 Αστή
68 Αστός
69 Ασύγκριτη
70 Ασύγκριτος
71 Ασχολία
72 Αυγερινή
73 Αυγερινός
74 Αυτονομία
75 Αφέντρα
76 Αφθονία
77 Αφθόνιος
79 Αφράτος
80 Αφροκόμη
81 Αφροξυλάνθη
82 Αφρούλα
83 Βαλσαμή
84 Βαλσάμων
85 Βαμβακία
86 Βάμβαξ
87 Βάνα
88 Βανίνα
89 Βάννα
90 Βαρυτίμη
91 Βαρύτιμος
92 Βασιανή
93 Βασιάνθη
94 Βασιλεία
95 Βασίλειος
96 Βασιλένια
97 Βασιλοπούλα
98 Βεβαία
99 Βηθλεεμίτισσα
100 Βηχιανή
101 Βηχιανός
104 Βιβέτα
105 Βίλμα
106 Βρετή
107 Βρετός
108 Βρέφος
109 Γαλακτοτροφούσα
110 Γαλάνθη
111 Γαλάτα
112 Γαλατάς
113 Γαλάτειος
114 Γαλατερούσα
115 Γεάδη
116 Γεάδης
117 Γεννάδιος
118 Γεράκης
119 Γερακίνα
120 Γερασίμη
121 Γεράσιμος
122 Γεωργία
123 Γεωργιάννα
124 Γεωργιλιάνα
125 Γεώργιος
126 Γιολένα
127 Γιωργιάννα
128 Γραμματή
129 Γραμματική
130 Γραμματικός
131 Γρηγεντία
132 Γρηγέντιος
133 Γρηγορία
134 Γρηγόριος
135 Γρηγοροβία
136 Γρηγορόβιος
137 Δάδας
138 Δακρυρροούσα
139 Δάσιος
140 Δεισδαιμόνα
141 Δεναλία
142 Δεσμάρη
143 Δεσποιγιάννα
144 Δημητράνα
145 Δημητράσπα
146 Δημία
147 Δήμιος
148 Δημοκρατία
149 Διάδοχος
150 Διαλεχτή
151 Διαλεχτός
152 Διγενής
153 Δικαία
154 Δούλη
155 Δωρίνα
156 Εβίνα
157 Εγκυμονούσα
158 Εζεκία
159 Εθνεγερσία
160 Εθνεγέρσιος
161 Ειρηάννα
162 Ειρηλένα
163 Ειρηνάντη
164 Ειρηστέλλα
165 Εκατονταπυλιανή
166 Εκδίκηση
167 Ελαιανθη
168 Έλβη
169 Ελεάνα
170 Ελεάνθη
171 Ελεήστρια
172 Ελεντίνα
173 Ελεντίνος
174 Ελιάνθη
175 Ελίνα
176 Ελιρόη
177 Ελισσαίος
178 Ελλάδιος
179 Ελπιδηφόρος
180 Έρασμος
181 Έρις
182 Έρμα
183 Ερμηνεία
184 Ερωτοθέα
185 Ευαγγελία
186 Ευάρεστος
187 Ευγενίκη
188 Ευγενίκος
189 Εύη
190 Ευήθιος
191 Ευλαβής
192 Ευλαβία
193 Ευλαμπία
195 Ευλάμπιος
196 Ευλογία
197 Ευλόγιος
198 Ευμορφία
199 Ευνούχος
200 Εύρετος
201 Ευρωπαία
202 Ευστάθιος
203 Ευστοργία
204 Ευστόργιος
205 Ευστρατία
206 Ευστράτιος
207 Ευταξία
208 Ευτέξιος
209 Ευτύχης
210 Ευψυχία
211 Ευψύχιος
212 Έφη
213 Ζένια
214 Ζένιος
215 Ζέτα
216 Ζωή
217 Ζώης
218 Ζωοδόχος
219 Ζώσιμη
220 Ηλιογέννητη
221 Ηλιοστάλακτη
222 Ηλιοστάλακτος
223 Ηλιόφωτος
224 Ήρκος
225 Θαυμαστός
226 Θεαγώνη
227 Θεαγώνης
228 Θεμέλη
229 Θεμελίνα
230 Θεογνωσία
231 Θεογνώσιος
232 Θεοδούλη
233 Θεόδουλος
235 Θεοείδη
236 Θεόειδος
237 Θεόκλεια
238 Θεόκλητη
239 Θεοκρίτη
240 Θεοκτίστη
241 Θεόκτιστος
242 Θεολήπτη
243 Θεόληπτος
244 Θεολογία
245 Θεολόγος
246 Θεόπεμπτος
247 Θεοπίστη
248 Θεόπιστος
249 Θεοσέβιος
250 Θεοσκέπαστη
251 Θεοστήρικτος
252 Θεοτόκης
253 Θεοτόκος
254 Θεοτόνια
255 Θεοφύλακτη
256 Θεοφύλακτος
257 Θεοχάρης
258 Θεοχαρία
259 Θεράπων
260 Θέρμων
261 Θέσια
262 Θέσιος
263 Θεσπέσια
264 Θεσσαλονίκη
265 Θυμιούλλα
266 Ιλαρία
267 Ιλαρίων
268 Ίτα
269 Καλή
270 Καλήμορφη
271 Καληρόη
272 Καλιάνδη
273 Καλιάνθη
274 Κάλλη
275 Καλληδόνης
276 Καλλής
277 Καλλιάδης
278 Καλλιάναξ
279 Καλλιάνασσα
280 Καλλιάνειρα
281 Καλλίβιος
282 Καλλιδίκη
283 Καλλίος
284 Καλλιτροπία
285 Καλλίτροπος
286 Καλόγερος
287 Καλόγρια
288 Καλοθετίνα
289 Καλόθετος
290 Καλομαρία
291 Καλός
292 Καριοφύλλης
293 Καριοφυλλιά
294 Κατελίνα
295 Κερασία
296 Κεράσιος
297 Κλεόπατρος
298 Κλεοπία
299 Κομάνθη
300 Κονδυλία
301 Κοντή
302 Κορίνα
303 Κοσμία
304 Κυπριανή
305 Κυπριανός
306 Κυράννα
307 Κυράννας
308 Κυράτσω
309 Κυραψηλή
310 Κυριαίνα
311 Κυριαίνος
312 Κύριλλος
313 Λαμπροτρίτη
314 Λαμπροτρίτης
315 Λατομίτισσα
316 Λεάνθη
317 Λεβέντης
318 Λεβεντία
319 Λεοντεύς
321 Λιθαρή
322 Λυγερή
323 Λυγερός
324 Μακρής
325 Μάλαμας
326 Μαλαματένια
327 Μαναθώ
328 Μαρανθία
329 Μαράνθιος
330 Μαργαρίτα
331 Μαργαρίτης
332 Μαριαδώρα
333 Μάριαν
334 Μαριανέτα
335 Μαριάννας
336 Μαριάντζελα
337 Μαριβάνα
338 Μαρίζα
339 Μαριλίλη
340 Μαρτυρία
341 Μαρτύριος
342 Μαύρα
343 Μαυρικία
344 Μαυρίκιος
345 Μαύρος
346 Μεγάνδρη
347 Μέγανδρος
348 Μεδίμνη
349 Μέδιμνος
350 Μεδουσανθή
351 Μεθοδία
352 Μεθόδιος
353 Μεθυμάκης
354 Μελετία
355 Μελής
356 Μελιντίνος
357 Μελισσάνθη
358 Μελπίνα
359 Μερσίνα
360 Μεταξάς
361 Μεταξία
362 Μήλιος
363 Μηναία
364 Μηναίος
365 Μητροφάνης
366 Μίκαλλος
367 Μόσχω
368 Μπάτη
369 Μπάτης
370 Μυράνθη
371 Μυριανθέας
372 Μυριάνθη
373 Μυροβλύτισσα
374 Μυροφόρα
375 Νάσος
376 Νεονίλλη
377 Νεοφύτα
378 Νεόφυτος
379 Νερένια
380 Νέτζω
381 Νήφων
382 Νικοδιονυσία
383 Νικοδιονύσιος
384 Νικόχριστος
385 Νουνεχία
386 Οικουμένιος
387 Ομορφούλα
388 Ονησίφορος
389 Ορθοδοξία
390 Ορθόδοξος
391 Παγκοσμία
392 Παγκόσμιος
393 Παις
394 Παλάμουσα
395 Παλάμων
396 Παναγιώτα
397 Παναγιώτης
398 Πανταζής
399 Παντάναξ
400 Παντάνασσα
401 Παντελεήμων
402 Παντελεούσα
403 Παντελιάς
404 Παπαδιά
405 Παράμονος
406 Παραμυθία
407 Παραμύθιος
408 Παρασκευή
409 Παράσχη
410 Παράσχος
411 Παρηγόριος
412 Παρθαγάπη
413 Παρίδης
414 Πάροδος
415 Πατήρ
416 Παυσολύπιος
417 Πελάγιος
418 Περιστέρης
419 Περμανθία
420 Περνιακή
421 Περνιακός
422 Πετράντα
423 Πετρώνιος
424 Πηγή
425 Πλουμιστή
426 Πλουσία
427 Πλούσιος
428 Πλουτοδώρα
429 Πλουτόδωρος
430 Ποιμενία
431 Πολυάννα
432 Πολυζώη
433 Πολυκαρπία
434 Πολύκαρπος
435 Πολυτέλεια
436 Πολυτέλειος
437 Πούλια
438 Πούλιος
439 Πουλουδία
440 Πουλουδιός
441 Προαναγγελλομένη
442 Προδρομία
443 Πρόδρομος
444 Προσδόκη
445 Προσδόκιος
446 Πρόχορη
447 Πρόχορος
448 Πύρινος
449 Ριάνα
450 Ρούλα
451 Σαντορίνη
452 Σαραντία
453 Σαράντος
454 Σγούρος
455 Σεβαστή
456 Σεβαστός
459 Σιάτης
460 Σισώης
461 Σκιαδενή
462 Σκιαδενός
463 Σμαράγδα
464 Σμάραγδος
466 Σοφία
467 Σπηλιοπαναγιώτης
468 Σπήλιος
469 Σπορά
470 Σπόρος
471 Σπυρίδων
472 Σπυριδώνα
473 Σπυρονικόλαος
474 Σταματία
475 Σταμάτιος
476 Σταύρη
477 Σταύρος
478 Στέλιος
479 Στεργία
480 Στεργιακούλης
481 Στέργιος
482 Στυλιανή
483 Στυλιανός
484 Συμέλα
485 Συνετή
486 Συράκος
487 Συρράκος
488 Τάκης
489 Ταξιάρχης 
490 Ταράχη
491 Τεκούσα
492 Τίτσα
493 Τριάνθη
494 Τριανταφυλλιά
495 Τριαντάφυλλος
496 Τρίαρος
497 Τριάς
500 Τροοδία
501 Τρυγώνα
502 Τρυφερή
503 Τρυφερός
504 Τυφλός
505 Τυχική
506 Τυχικός
507 Φαίη
508 Φανερωμένη
509 Φανή
510 Φανουρία
511 Φανούριος
512 Φιλήσυχη
513 Φιλήσυχος
514 Φιλογονία
515 Φιλογόνιος
516 Φιλόθεος
517 Φλόγα
518 Φυλακτός
519 Φωστηρία
520 Φωστήριος
521 Φωτεινή
522 Φωτεινός
523 Χάιδος
524 Χάιδω
525 Χαραλαμπία
526 Χαράλαμπος
527 Χαριτωμένη
528 Χαριτωμένος
529 Χαρτοφίλης
530 Χελώνα
531 Χήρα
532 Χήρος
533 Χρηστέλλα
534 Χρήστος
535 Χριστάλλα
538 Χρίστια
539 Χριστίνα
540 Χριστίνος
541 Χριστοδούλα
542 Χριστόδουλος
543 Χριστοθέα
544 Χριστός
549 Χρίστος
550 Χριστοφόρα
551 Χριστόφορος
552 Χριστώνυμη
553 Χριστώνυμος
554 Χρόνιος
555 Χρυσανδρέας
556 Χρυσάφιος
557 Χρυσαφίς
558 Χρυσηλία
559 Χρυσήλιος
560 Χρυσοπηγή
561 Χρυσοπλόκη
562 Χρυσοπλόκος
563 Χρυσοστόμη
564 Χρυσόστομος
565 Χρυσοτέλειος
566 Χρυστάλλα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία