Εορτές 26 Ιουνίου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μακάριος Ανθίων Μαρκίος Όσιος Δαβίδ από τη Θεσσαλονίκη Όσιος Δαμιανός Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Γοτθίας
Ελληνικό
1 Αβούδιμος
2 Αγγελαρία
3 Αγγελάριος
4 Αγγελική
5 Αγόραστος
6 Αγράφω
7 Αγρυπνία
8 Αερίας
9 Αθανασία
10 Αθανάσιος
11 Αθεόνα
12 Αικατερίνη
15 Αικατερίνος
16 Αιμιλένια
17 Αιμιλίνα
18 Αίστυ
19 Ακάθιστη
20 Ακακία
21 Ακάκιος
23 Ακεψιμάς
24 Ακίνδυνος
25 Ακρίβη
26 Αλέκα
27 Αλέκος
28 Αλεξάγγελος
29 Αλεξιώτισσα
30 Αλωνία
31 Αλώνιος
32 Αμαλιάννα
33 Αναγνώστης
34 Αναλίζα
35 Ανάργυρη
36 Αναστασία
37 Αναστάσιος
38 Ανδροπελαγίας
39 Ανεκτή
40 Άνεκτος
41 Ανεμπόδιστη
42 Ανεμπόδιστος
44 Ανερίνα
45 Ανέστης
46 Ανθήλια
47 Ανθηνίκη
48 Ανθοδέσμη
49 Ανθυποβάγγελος
50 Αννακαίτη
51 Ανναλίζα
52 Ανναρέα
53 Άνοιξη
54 Αντωνίκη
55 Αντωνίκος
56 Αντώνιος
57 Απλοδώρα
58 Απλόδωρος
59 Αποστολένα
60 Αποστολία
61 Απόστολος
63 Αρεστή
64 Αριάνθη
65 Άριστος
66 Αροδάφνη
67 Αρσενία
68 Αρσένιος
69 Άρτα
70 Αρτάκης
71 Ασάφεια
72 Ασάφιος
73 Ασημάκης
74 Ασημίνα
75 Ασπρούλα
76 Αστή
77 Αστός
78 Ασύγκριτη
79 Ασύγκριτος
80 Ασχολία
81 Αυγερινή
82 Αυγερινός
83 Αυτονομία
84 Αφέντρα
85 Αφθονία
86 Αφθόνιος
88 Αφράτος
89 Αφροκόμη
90 Αφροξυλάνθη
91 Αφρούλα
92 Άχθος
93 Βαλσαμή
94 Βαλσάμων
95 Βαμβακία
96 Βάμβαξ
97 Βάνα
98 Βανίνα
99 Βάννα
100 Βαρυτίμη
101 Βαρύτιμος
102 Βασιανή
103 Βασιάνθη
104 Βασιλεία
105 Βασίλειος
107 Βασιλένια
108 Βασιλοπούλα
109 Βεβαία
110 Βηθλεεμίτισσα
111 Βηχιανή
112 Βηχιανός
115 Βιβέτα
116 Βίλμα
117 Βιολάνθη
118 Βιολάνθης
119 Βρετή
120 Βρετός
121 Βρέφος
122 Γαλακτοτροφούσα
123 Γαλάνθη
124 Γαλάτα
125 Γαλατάς
126 Γαλάτειος
127 Γαλατερούσα
128 Γεάδη
129 Γεάδης
130 Γεννάδιος
131 Γεράκης
132 Γερακίνα
133 Γερασίμη
134 Γεράσιμος
135 Γερόλεμος
136 Γεωργία
137 Γεωργιάννα
138 Γεωργιλιάνα
139 Γεώργιος
140 Γεωργογιάννα
141 Γεωργογιάννης
142 Γιολένα
143 Γιούλα
144 Γιούλης
145 Γιωργιάννα
146 Γιωργοδήμας
147 Γραμματή
148 Γρηγεντία
149 Γρηγέντιος
150 Γρηγορία
151 Γρηγόριος
152 Γρηγοροβία
153 Γρηγορόβιος
154 Δάδας
155 Δακρυρροούσα
156 Δάσιος
157 Δεισδαιμόνα
158 Δεναλία
159 Δεσμάρη
160 Δεσποιγιάννα
161 Δημητράνα
162 Δημητράσπα
163 Δημία
164 Δήμιος
165 Δημοκρατία
166 Διάδοχος
167 Διαλεχτή
168 Διαλεχτός
169 Διγενής
170 Δικαία
171 Δούλη
172 Δωρίνα
173 Εβίνα
174 Εγκυμονούσα
175 Εζεκία
176 Εθνεγερσία
177 Εθνεγέρσιος
178 Ειρηάννα
179 Ειρηλένα
180 Ειρηνάντη
181 Ειρηστέλλα
182 Εισόδιος
183 Εκατονταπυλιανή
184 Εκδίκηση
185 Ελαιανθη
186 Έλβη
187 Ελεάνα
188 Ελεάνθη
189 Ελεήστρια
190 Ελεντίνα
191 Ελεντίνος
192 Ελιάνθη
193 Ελίνα
194 Ελιρόη
195 Ελισσαίος
196 Ελλάδιος
197 Ελπιδηφόρος
198 Έρασμος
199 Έρις
200 Έρμα
201 Ερμηνεία
202 Ερωτοθέα
203 Ευαγγελία
204 Ευάρεστος
205 Ευγενίκη
206 Ευγενίκος
207 Εύη
208 Ευήθιος
209 Ευλαβής
210 Ευλαβία
211 Ευλαμπία
213 Ευλάμπιος
214 Ευλογία
215 Ευλόγιος
216 Ευνούχος
217 Εύρετος
218 Ευρωπαία
219 Ευστάθιος
220 Ευστοργία
221 Ευστόργιος
222 Ευστρατία
223 Ευστράτιος
224 Ευταξία
225 Ευτέξιος
226 Ευτύχης
227 Ευψυχία
228 Ευψύχιος
229 Έφη
230 Ζαφειρία
231 Ζένια
232 Ζένιος
233 Ζέτα
234 Ζωή
235 Ζώης
236 Ζωοδόχος
237 Ζώσιμη
238 Ηγουμένη
239 Ηλιογέννητη
240 Ηλιοστάλακτη
241 Ηλιοστάλακτος
242 Ηλιόφωτος
243 Ήρκος
244 Θαυμαστός
245 Θεαγώνη
246 Θεαγώνης
247 Θεμέλη
248 Θεμελίνα
249 Θεογνωσία
250 Θεογνώσιος
251 Θεοδηγία
252 Θεοδούλη
253 Θεόδουλος
255 Θεοείδη
256 Θεόειδος
257 Θεόκλεια
258 Θεοκρίτη
259 Θεοκτίστη
260 Θεόκτιστος
261 Θεολήπτη
262 Θεόληπτος
263 Θεολογία
264 Θεολόγος
265 Θεόπεμπτος
266 Θεοπίστη
267 Θεόπιστος
268 Θεοσέβειος
269 Θεοσκέπαστη
270 Θεοστήρικτος
271 Θεοτόκης
272 Θεοτόκος
273 Θεοτόνια
274 Θεοφύλακτη
275 Θεοφύλακτος
276 Θεοχάρης
277 Θεοχαρία
278 Θεράπων
279 Θέρμων
280 Θέσια
281 Θέσιος
282 Θεσπέσια
283 Θεσσαλονίκη
285 Θυμιούλλα
286 Ιλαρία
287 Ιλαρίων
288 Ίτα
289 Καλή
290 Καλήμορφη
291 Καληρόη
292 Καλιάνδη
293 Καλιάνθη
294 Καλίτσα
295 Κάλλη
296 Καλληδόνης
297 Καλλής
298 Καλλιάδης
299 Καλλιάναξ
300 Καλλιάνασσα
301 Καλλιάνειρα
302 Καλλίβιος
303 Καλλιδίκη
304 Καλλίος
305 Καλλιτροπία
306 Καλλίτροπος
307 Καλόγερος
308 Καλόγρια
309 Καλοθετίνα
310 Καλόθετος
311 Καλομαρία
312 Καλός
313 Καριοφύλλης
314 Καριοφυλλιά
315 Καστανία
316 Κατελίνα
317 Κεράνη
318 Κερασία
319 Κεράσιος
320 Κλεόπατρος
321 Κλεοπία
322 Κομάνθη
323 Κοντή
324 Κορίνα
325 Κοσμία
326 Κούλα
327 Κριλένια
328 Κυπριανή
329 Κυπριανός
330 Κυράννα
331 Κυράννας
332 Κυράτσω
333 Κυραψηλή
334 Κυριαίνα
335 Κυριαίνος
336 Κύριλλος
337 Λαμπροτρίτη
338 Λαμπροτρίτης
339 Λατομίτισσα
340 Λεάνθη
341 Λεβέντης
342 Λεβεντία
343 Λελούδα
344 Λεμονιά
345 Λεοντεύς
347 Λίβας
348 Λιθαρή
349 Λυγερή
350 Λυγερός
351 Μακρής
352 Μάλαμας
353 Μαλάμω
354 Μαναθώ
355 Μαρανθία
356 Μαράνθιος
357 Μαργαρίτα
358 Μαργαρίτης
359 Μαριαδώρα
360 Μάριαν
361 Μαριανέτα
362 Μαριάννας
363 Μαριάντζελα
364 Μαριβάνα
365 Μαρίζα
366 Μαριλίλη
367 Μαρκοζάνες
368 Μαρτυρία
369 Μαρτύριος
370 Μαρτυροκλέα
371 Μαρτυροκλής
372 Μαύρα
373 Μαυρικία
374 Μαυρίκιος
375 Μαύρος
376 Μεγαλήνη
377 Μεγάνδρη
378 Μέγανδρος
379 Μεδίμνη
380 Μέδιμνος
381 Μεδουσανθή
382 Μεθοδία
383 Μεθόδιος
384 Μεθυμάκης
385 Μελετία
386 Μελής
387 Μελιντίνος
388 Μελισσάνθη
389 Μελπίνα
390 Μερσίνα
391 Μεταξάς
392 Μεταξία
393 Μήλιος
394 Μηναία
395 Μηναίος
396 Μητροφάνης
397 Μίκαλλος
398 Μόσχω
399 Μπάτη
400 Μπάτης
401 Μυράνθη
402 Μυριανθέας
403 Μυριάνθη
404 Μυροβλύτισσα
405 Μυροφόρα
406 Ναπολεοντία
407 Νάσος
408 Νεονίλλη
409 Νεοφύτα
410 Νεόφυτος
411 Νερένια
412 Νέτζω
413 Νήφων
414 Νικοδιονυσία
415 Νικοδιονύσιος
416 Νικόχριστος
417 Νότα
418 Νουνεχία
419 Νωαίνα
420 Νωαίνης
421 Οικουμένιος
422 Ομορφούλα
423 Ονησίφορος
424 Ορθοδοξία
425 Ορθόδοξος
426 Παγκοσμία
427 Παγκόσμιος
428 Παγώνα
429 Παις
430 Παλάμουσα
431 Παναγιώτα
432 Παναγιώτης
433 Πανουργιάς
434 Πανταζής
435 Παντάναξ
436 Παντάνασσα
437 Παντελεήμων
438 Παντελεούσα
439 Παντελιάς
440 Παπαδιά
441 Παράμονος
442 Παραμυθία
443 Παραμύθιος
444 Παρασκευή
445 Παράσχη
446 Παράσχος
447 Παρηγόριος
448 Παρθαγάπη
449 Παρίδης
450 Πάροδος
451 Πατήρ
452 Παυσολύπιος
453 Πελάγιος
454 Περιστέρης
455 Περμανθία
456 Περνιακή
457 Περνιακός
458 Πετράντα
459 Πετρώνιος
460 Πηγή
461 Πλουμιστή
462 Πλουσία
463 Πλούσιος
464 Πλουτοδώρα
465 Πλουτόδωρος
466 Ποιμενία
467 Πολυάννα
468 Πολυζώη
469 Πολυκαρπία
470 Πολύκαρπος
471 Πολυτέλεια
472 Πολυτέλειος
473 Ποταμιαίνη
474 Ποταμιαίνος
475 Πούλια
476 Πούλιος
477 Πουλουδία
478 Πουλουδιός
479 Προαναγγελλομένη
480 Προδρομία
481 Πρόδρομος
486 Προσδόκη
487 Προσδόκιος
488 Προχόρη
489 Πρόχορος
490 Πύρινος
491 Ριάνα
492 Ροζάνθη
493 Ροζάνθης
494 Ρούλα
495 Σαντορίνη
496 Σαραντία
497 Σαράντος
498 Σγούρος
499 Σεβαστή
500 Σεβαστός
503 Σιάτης
504 Σίμος
505 Σισώης
506 Σκιαδενή
507 Σκιαδενός
508 Σμαράγδα
509 Σμάραγδος
511 Σοφία
512 Σπηλιοπαναγιώτης
513 Σπήλιος
514 Σπορά
515 Σπόρος
516 Σπυρίδων
517 Σπυριδώνα
518 Σπυρονικόλαος
519 Σταματία
520 Σταματίνος
521 Σταμάτιος
522 Σταύρη
523 Σταύρος
524 Στεργία
525 Στεργιακούλης
526 Στέργιος
527 Στυλιανή
528 Στυλιανός
529 Συμέλα
530 Συνετή
531 Συράκος
532 Συρράκος
533 Τάκης
534 Ταξιάρχης 
535 Ταράχη
536 Τεκούσα
537 Τίτσα
538 Τριάνθη
539 Τριανταφυλλιά
540 Τριαντάφυλλος
541 Τρίαρος
542 Τριάς
545 Τροοδία
546 Τροόδιος
547 Τρυγώνα
548 Τρυφερή
549 Τρυφερός
550 Τυφλός
551 Τυχική
552 Τυχικός
553 Φαίη
554 Φανερωμένη
555 Φανή
556 Φανουρία
557 Φανούριος
558 Φιλήσυχη
559 Φιλήσυχος
560 Φιλογονία
561 Φιλογόνιος
562 Φιλόθεος
563 Φλόγα
564 Φυλακτός
565 Φωστηρία
566 Φωστήριος
567 Φωτεινή
568 Φωτεινός
569 Χάιδος
570 Χάιδω
571 Χαραλαμπία
572 Χαράλαμπος
573 Χαριτωμένη
574 Χαριτωμένος
575 Χαρτοφίλης
576 Χελώνα
577 Χήρα
578 Χήρος
579 Χρηστέλλα
580 Χρήστος
581 Χριστάλλα
584 Χρίστια
585 Χριστιανή
586 Χριστιανός
587 Χριστίνα
588 Χριστίνος
589 Χριστοδούλα
590 Χριστόδουλος
591 Χριστοθέα
592 Χριστός
597 Χρίστος
598 Χριστοφόρα
599 Χριστόφορος
600 Χριστώνυμη
601 Χριστώνυμος
602 Χρόνιος
603 Χρυσανδρέας
604 Χρυσάφιος
605 Χρυσαφίς
606 Χρυσηλία
607 Χρυσήλιος
608 Χρυσοπηγή
609 Χρυσοπλόκη
610 Χρυσοπλόκος
611 Χρυσοστόμη
612 Χρυσόστομος
613 Χρυσοτέλειος
614 Χρυστάλλα
617 Χρυστέλλα
618 Ωραιάνθη
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία