Εορτές 26 Σεπτεμβρίου: Αγία Ενναθά η κανονική παρθένα Αγία Χήρα Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Ενναθάς Θεολογία Χήρος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θέκλα η Κανονική Παρθένα Αγία Μαριάμνη, η κανονική παρθένα Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Άγιος Κυριάκος Άγιος Νείλος ο νεότερος από την Καλαβρία Δίκαιος Γεδεών Μάρθα η κανονική παρθένα Οσία Μαρία η κανονική παρθένα Όσιος Εφραίμ ο εκ Ρωσίας ο θαυματουργός Όσιος Ιωάννης ο Σπηλεώτης
Ελληνικό
1 Αβούδιμος
2 Αγγελαρία
3 Αγγελάριος
4 Αγγελική
5 Αγγερούλα
6 Αγγερούλης
7 Αγόραστος
8 Αγράφω
9 Αγρυπνία
10 Αερίας
11 Αθανασία
12 Αθανάσιος
13 Αθεόνα
14 Αικατερίνη
17 Αικατερίνος
18 Αιμιλένια
19 Αιμιλίνα
20 Αίστυ
21 Ακάθιστη
22 Ακακία
23 Ακάκιος
25 Ακεψιμάς
26 Ακίνδυνος
27 Ακρίβη
28 Αλέκα
29 Αλέκος
30 Αλεξάγγελος
31 Αλεξιώτισσα
32 Αλωνία
33 Αλώνιος
34 Αμαλιάννα
35 Αναγνώστης
36 Αναλίζα
37 Ανάργυρη
38 Αναστασία
39 Αναστάσιος
40 Ανδροπελαγία
41 Ανδροπελαγίας
42 Ανεκτή
43 Άνεκτος
44 Ανεμπόδιστη
45 Ανεμπόδιστος
47 Ανερίνα
48 Ανέστης
49 Ανθήλια
50 Ανθηνίκη
51 Ανθοδέσμη
52 Ανθονίκη
53 Ανθυποβάγγελος
54 Αννακαίτη
55 Ανναλίζα
56 Ανναρέα
57 Άνοιξη
58 Αντωνίκη
59 Αντωνίκος
60 Αντώνιος
61 Ανώνυμη
62 Ανώνυμος
63 Απλοδώρα
64 Απλόδωρος
65 Αποστολένα
66 Αποστολία
67 Απόστολος
69 Αρεστή
70 Αριάνθη
71 Άριστος
72 Αροδάφνη
73 Αρσενία
74 Αρσένιος
75 Άρτα
76 Άρτας
77 Ασάφεια
78 Ασάφιος
79 Ασημάκης
80 Ασημίνα
81 Ασπρούλα
82 Αστή
83 Αστός
84 Ασύγκριτη
85 Ασύγκριτος
86 Ασχολία
87 Αυγερινή
88 Αυγερινός
89 Αυτονομία
90 Αφέντρα
91 Αφθονία
92 Αφθόνιος
94 Αφράτος
95 Αφροκόμη
96 Αφροξυλάνθη
97 Αφρούλα
98 Άχθος
99 Βαλσαμή
100 Βαλσάμων
101 Βαμβακία
102 Βάμβαξ
103 Βάνα
104 Βανίνα
105 Βάννα
106 Βαρυτίμη
107 Βαρύτιμος
108 Βαρυψαβάς
109 Βασιανή
110 Βασιάνθη
111 Βασιλεία
112 Βασίλειος
114 Βασιλένια
115 Βασιλοπούλα
116 Βεβαία
117 Βηθλεεμίτισσα
118 Βηχιανή
119 Βηχιανός
122 Βιβέτα
123 Βίλμα
124 Βιολάνθη
125 Βιολάνθης
126 Βρετή
127 Βρετός
128 Βρέφος
129 Γαλακτοτροφούσα
130 Γαλάνθη
131 Γαλάτα
132 Γαλατάς
133 Γαλάτειος
134 Γαλατερούσα
135 Γεάδη
136 Γεάδης
137 Γεννάδιος
138 Γεράκης
139 Γερακίνα
140 Γερασίμη
141 Γεράσιμος
142 Γερόλεμος
143 Γεωργία
144 Γεωργιάννα
145 Γεωργιλιάνα
146 Γεώργιος
147 Γεωργογιάννα
148 Γεωργογιάννης
149 Γιολένα
150 Γιούλα
151 Γιούλης
152 Γιωργιάννα
153 Γιωργοδήμας
154 Γραμματή
155 Γρηγεντία
156 Γρηγέντιος
157 Γρηγορία
158 Γρηγόριος
159 Γρηγοροβία
160 Γρηγορόβιος
161 Δάδας
162 Δακρυρροούσα
163 Δάσιος
164 Δεισδαιμόνα
165 Δεναλία
166 Δεσμάρη
167 Δεσποιγιάννα
168 Δημητράνα
169 Δημητράσπα
170 Δημία
171 Δήμιος
172 Δημοκρατία
173 Διάδοχος
174 Διαλεχτή
175 Διαλεχτός
176 Διγενής
177 Δικαία
178 Δούλη
179 Δωρίνα
180 Εβίνα
181 Εγκυμονούσα
182 Εζεκία
183 Εθνεγερσία
184 Εθνεγέρσιος
185 Ειρηάννα
186 Ειρηλένα
187 Ειρηνάντη
188 Ειρηστέλλα
189 Εισόδιος
190 Εκατονταπυλιανή
191 Εκδίκηση
192 Ελαιανθη
193 Έλβη
194 Ελεάνα
195 Ελεάνθη
196 Ελεήστρια
197 Ελεντίνα
198 Ελεντίνος
199 Ελέσα
200 Ελιάνθη
201 Ελίνα
202 Ελιρόη
203 Ελισσαίος
204 Ελλάδιος
205 Ελπιδηφόρος
206 Έρασμος
207 Έρις
208 Έρμα
209 Ερμηνεία
210 Ερωτοθέα
211 Ευαγγελία
212 Ευάρεστος
213 Ευγενίκη
214 Ευγενίκος
215 Εύη
216 Ευήθιος
217 Ευλαβής
218 Ευλαβία
219 Ευλαμπία
221 Ευλάμπιος
222 Ευλογία
223 Ευλόγιος
224 Ευνούχος
225 Εύρετος
226 Ευρωπαία
227 Ευστάθιος
228 Ευστοργία
229 Ευστόργιος
230 Ευστρατία
231 Ευστράτιος
232 Ευταξία
233 Ευτέξιος
234 Ευτύχης
235 Ευψυχία
236 Ευψύχιος
237 Έφη
238 Ζαφειρία
239 Ζένια
240 Ζένιος
241 Ζέτα
242 Ζωή
243 Ζώης
244 Ζωοδόχος
245 Ζώσιμη
246 Ηγουμένη
247 Ηλιογέννητη
248 Ηλιοστάλακτη
249 Ηλιοστάλακτος
250 Ηλιόφωτος
251 Ήρκος
252 Θαυμαστός
253 Θεαγώνη
254 Θεαγώνης
255 Θεμέλη
256 Θεμελίνα
257 Θεογνωσία
258 Θεογνώσιος
259 Θεοδηγία
260 Θεοδούλη
261 Θεόδουλος
263 Θεοείδη
264 Θεόειδος
265 Θεόκλεια
266 Θεοκρίτη
267 Θεοκτίστη
268 Θεόκτιστος
269 Θεολήπτη
270 Θεόληπτος
271 Θεολογία
272 Θεολόγος
273 Θεόπεμπτος
274 Θεοπίστη
275 Θεόπιστος
276 Θεοσέβειος
277 Θεοσκέπαστη
278 Θεοστήρικτος
279 Θεοτόκης
280 Θεοτόκος
281 Θεοτόνια
282 Θεοφύλακτη
283 Θεοφύλακτος
284 Θεοχάρης
285 Θεοχαρία
286 Θεράπων
287 Θέρμων
288 Θέσια
289 Θέσιος
290 Θεσπέσια
291 Θεσσαλονίκη
293 Θυμιούλλα
294 Ιλαρία
295 Ιλαρίων
296 Ίτα
297 Καθολική
298 Καθολικός
299 Καλή
300 Καλήμορφη
301 Καληρόη
302 Καλιάνδη
303 Καλιάνθη
304 Καλίτσα
305 Κάλλη
306 Καλληδόνης
307 Καλλής
308 Καλλιάδης
309 Καλλιάναξ
310 Καλλιάνασσα
311 Καλλιάνειρα
312 Καλλίβιος
313 Καλλιδίκη
314 Καλλίος
315 Καλλιτροπία
316 Καλλίτροπος
317 Καλόγερος
318 Καλόγρια
319 Καλοθετίνα
320 Καλόθετος
321 Καλομαρία
322 Καλός
323 Καριοφύλλης
324 Καριοφυλλιά
325 Καστανία
326 Κατελίνα
327 Κεράνη
328 Κερασία
329 Κεράσιος
330 Κλεόπατρος
331 Κλεοπία
332 Κομάνθη
333 Κοντή
334 Κορίνα
335 Κοσμία
336 Κούλα
337 Κριλένια
338 Κυπριανή
339 Κυπριανός
340 Κυράννα
341 Κυράννας
342 Κυράτσω
343 Κυραψηλή
344 Κυριαίνα
345 Κυριαίνος
346 Κύριλλος
347 Λαμπροτρίτη
348 Λαμπροτρίτης
349 Λατομίτισσα
350 Λεάνθη
351 Λεβέντης
352 Λεβεντία
353 Λελούδα
354 Λεμονιά
355 Λεοντεύς
357 Λίβας
358 Λιθαρή
359 Λυγερή
360 Λυγερός
361 Μακρής
362 Μάλαμας
363 Μαλάμω
364 Μαναθώ
365 Μαρανθία
366 Μαράνθιος
367 Μαργαρίτα
368 Μαργαρίτης
369 Μαριαδώρα
370 Μάριαν
371 Μαριανέτα
372 Μαριάννας
373 Μαριάντζελα
374 Μαριβάνα
375 Μαρίζα
376 Μαριλίλη
377 Μαρκοζάνες
378 Μαρτυρία
379 Μαρτύριος
380 Μαρτυροκλέα
381 Μαρτυροκλής
382 Μαύρα
383 Μαυρικία
384 Μαυρίκιος
385 Μαύρος
386 Μεγαλήνη
387 Μεγάνδρη
388 Μέγανδρος
389 Μεδίμνη
390 Μέδιμνος
391 Μεδουσανθή
392 Μεθοδία
393 Μεθόδιος
394 Μεθυμάκης
395 Μελετία
396 Μελής
397 Μελιντίνος
398 Μελισσάνθη
399 Μελπίνα
400 Μερσίνα
401 Μεταξάς
402 Μεταξία
403 Μήλιος
404 Μηναία
405 Μηναίος
406 Μητροφάνης
407 Μίκαλλος
408 Μόσχω
409 Μπάτη
410 Μπάτης
411 Μπήλιω
412 Μυράνθη
413 Μυράνθης
414 Μυριανθέας
415 Μυριάνθη
416 Μυροβλύτισσα
417 Μυροφόρα
418 Ναπολεοντία
419 Νάσος
420 Νεονίλλη
421 Νεοφύτα
422 Νεόφυτος
423 Νερένια
424 Νέτζω
425 Νήφων
426 Νικοδιονυσία
427 Νικοδιονύσιος
428 Νικόχριστος
429 Νότα
430 Νουνεχία
431 Νωαίνα
432 Νωαίνης
433 Οικουμένιος
434 Ομορφούλα
435 Ονησίφορος
436 Ορθοδοξία
437 Ορθόδοξος
438 Παγκοσμία
439 Παγκόσμιος
440 Παγώνα
441 Παις
442 Παλάμουσα
443 Παναγιώτα
444 Παναγιώτης
445 Πανουργιάς
446 Πανταζής
447 Παντάναξ
448 Παντάνασσα
449 Παντελεήμων
450 Παντελεούσα
451 Παντελιάς
452 Παπαδιά
453 Παράμονος
454 Παραμυθία
455 Παραμύθιος
456 Παρασκευή
457 Παράσχη
458 Παράσχος
459 Παρηγόριος
460 Παρθαγάπη
461 Παρίδης
462 Πάροδος
463 Πατήρ
464 Παυσολύπιος
465 Πελάγιος
466 Περιστέρης
467 Περμανθία
468 Περνιακή
469 Περνιακός
470 Πετράντα
471 Πετρώνιος
472 Πηγή
473 Πλουμιστή
474 Πλουσία
475 Πλούσιος
476 Πλουτοδώρα
477 Πλουτόδωρος
478 Ποιμενία
479 Πολυάννα
480 Πολυζώη
481 Πολυκαρπία
482 Πολύκαρπος
483 Πολυτέλεια
484 Πολυτέλειος
485 Ποταμιαίνη
486 Ποταμιαίνος
487 Πούλια
488 Πούλιος
489 Πουλουδία
490 Πουλουδιός
491 Προαναγγελλομένη
492 Προδρομία
493 Πρόδρομος
498 Προσδόκη
499 Προσδόκιος
500 Προχόρη
501 Πρόχορος
502 Πύρινος
503 Ριάνα
504 Ροζάνθη
505 Ροζάνθης
506 Ρούλα
507 Σαντορίνη
508 Σαραντία
509 Σαράντος
510 Σγούρος
511 Σεβαστή
512 Σεβαστός
515 Σιάτης
516 Σίμος
517 Σισώης
518 Σκιαδενή
519 Σκιαδενός
520 Σμαράγδα
521 Σμάραγδος
523 Σοφία
524 Σπηλιοπαναγιώτης
525 Σπήλιος
526 Σπορά
527 Σπόρος
528 Σπυρίδων
529 Σπυριδώνα
530 Σπυρονικόλαος
531 Σταματία
532 Σταματίνος
533 Σταμάτιος
534 Σταύρη
535 Σταυροθέα
536 Σταυρόθεος
537 Σταύρος
538 Στεργία
539 Στεργιακούλης
540 Στέργιος
541 Στυλιανή
542 Στυλιανός
543 Συμέλα
544 Συνετή
545 Συράκος
546 Συρράκος
547 Τάκης
548 Ταξιάρχης 
549 Ταράχη
550 Τεκούσα
551 Τίτσα
552 Τρέα
553 Τριάνθη
554 Τριανταφυλλιά
555 Τριαντάφυλλος
556 Τρίαρος
557 Τριάς
560 Τροοδία
561 Τροόδιος
562 Τρυγώνα
563 Τρυφερή
564 Τρυφερός
565 Τυφλός
566 Τυχική
567 Τυχικός
568 Φαίη
569 Φανερωμένη
570 Φανή
571 Φανουρία
572 Φανούριος
573 Φιλήσυχη
574 Φιλήσυχος
575 Φιλογονία
576 Φιλογόνιος
577 Φιλόθεος
578 Φλόγα
579 Φλώρα
581 Φυλακτός
582 Φωστηρία
583 Φωστήριος
584 Φωτεινή
585 Φωτεινός
586 Χάιδος
587 Χάιδω
588 Χαραλαμπία
589 Χαράλαμπος
590 Χαριτωμένη
591 Χαριτωμένος
592 Χαρτοφίλης
593 Χελώνα
594 Χήρα
595 Χήρος
596 Χρηστέλλα
597 Χρήστος
598 Χριστάλλα
601 Χρίστια
602 Χριστιανή
603 Χριστιανός
604 Χριστίνα
605 Χριστίνος
606 Χριστοδούλα
607 Χριστόδουλος
608 Χριστοθέα
609 Χριστός
614 Χρίστος
615 Χριστοφόρα
616 Χριστόφορος
617 Χριστώνυμη
618 Χριστώνυμος
619 Χρόνιος
620 Χρυσανδρέας
621 Χρυσάφιος
622 Χρυσαφίς
623 Χρυσηλία
624 Χρυσήλιος
625 Χρυσοπηγή
626 Χρυσοπλόκη
627 Χρυσοπλόκος
628 Χρυσοστόμη
629 Χρυσόστομος
630 Χρυσοτέλειος
631 Χρυστάλλα
634 Χρυστέλλα
635 Ωραιάνθη
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία