Εορτές 16 Ιουλίου: Άγιος Αθηνογένης Άγιος Αντίοχος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αντίοχος μαθητής του Αθηνογένη Άγιος Θεόφραστος Άγιος Κυριάκος ο Δήμιος Όσιος Πέτρος μάρτυρας Πατρόφιλος Πηδαχθόη Ριγίνος
Ελληνικό
1 Αγγελάριος
2 Αγγελική
3 Αγόραστος
4 Αειθαλάς
5 Αερίας
6 Αθανάσιος
7 Αθεόνα
8 Αικατερίνη
11 Αικατερίνος
12 Ακάθιστη
13 Ακακία
14 Ακάκιος
16 Άκελος
17 Ακεψιμάς
18 Ακίνδυνος
19 Ακριβή
20 Αλέκα
21 Αλέκος
22 Αλεξιώτισσα
23 Αλωνία
24 Αλώνιος
25 Αναγνώστης
26 Ανάργυρη
27 Αναστασία
28 Αναστάσιος
29 Ανδροπελαγίας
30 Ανεκτή
31 Άνεκτος
32 Ανεμπόδιστος
34 Ανέστης
35 Ανθίας
36 Ανθοδέσμη
37 Άνοιξη
38 Αντώνιος
39 Αποστολένα
40 Αποστολία
41 Απόστολος
43 Αρεστή
44 Άριστος
45 Αρκαδία
46 Αρσενία
47 Αρσένιος
48 Άρτα
49 Αρτάκης
50 Αρχοντία
51 Αρχων
52 Ασημάκης
53 Ασημίνα
54 Ασπρούλα
55 Ασύγκριτη
56 Ασύγκριτος
57 Αυγερινή
58 Αυγερινός
59 Αυτονομία
60 Αφέντρα
61 Αφθονία
62 Αφράτος
63 Αφροκόμη
64 Αφροξυλάνθη
65 Αφρούλα
66 Βαλσαμή
67 Βάλσαμος
68 Βαμβακία
69 Βάμβαξ
70 Βαρυτίμη
71 Βαρύτιμος
72 Βασιανή
73 Βασιλεία
74 Βασίλειος
75 Βασιλοπούλα
76 Βεβαία
77 Βηθλεεμίτισσα
78 Βηχιανή
79 Βηχιανός
82 Βρετή
83 Βρετός
84 Γαλατάς
85 Γαλάτειος
86 Γαλατερούσα
87 Γεάδης
88 Γενεθλία
89 Γενέθλιος
90 Γεννάδιος
91 Γερασίμη
92 Γεράσιμος
93 Γεωργία
94 Γεώργιος
95 Γραμματή
96 Γραμματική
97 Γρηγεντία
98 Γρηγέντιος
99 Γρηγορία
100 Γρηγόριος
101 Γρηγοροβία
102 Γρηγορόβιος
103 Δάδας
104 Δακρυρροούσα
105 Δαμασκηνός
106 Δάσιος
107 Δεναλία
108 Δήμιος
109 Δημοκρατία
110 Διάδοχος
111 Διαλεχτή
112 Διαλεχτός
113 Διγενής
114 Δικαία
115 Δούλη
116 Εκδίκηση
117 Ελεήστρια
118 Ελισσαίος
119 Ελλάδιος
120 Ελπιδηφόρος
121 Εξακουστή
122 Έξακουστοδιανή
123 Έξακουστοδιανός
124 Εξακουστός
125 Επαινετός
126 Επίμαχος
127 Έρασμος
128 Έρις
129 Ερμηνεία
130 Ερωτοθέα
131 Ευαγγελία
132 Ευάρεστος
133 Ευήθιος
134 Ευλαβής
135 Ευλαβία
136 Ευλαμπία
137 Ευλάμπιος
138 Ευλογία
139 Ευλόγιος
140 Ευμορφία
141 Ευνούχος
142 Ευρετή
143 Εύρετος
144 Ευρωπαία
145 Ευστάθιος
146 Ευστρατία
147 Ευστράτιος
148 Ευτέξιος
149 Ευτύχης
150 Ευφρασία
151 Ευφράσιος
152 Ευψυχία
153 Ευψύχιος
154 Έφη
155 Ζένια
156 Ζένιος
157 Ζέτα
158 Ζωή
159 Ζώης
160 Ζώσιμη
161 Ηλιογέννητη
162 Ηλιοστάλακτη
163 Ηλιοστάλακτος
164 Ηλιόφωτος
165 Ήρκος
166 Θαυμασία
167 Θαυμαστός
168 Θεΐων
169 Θεμελίνα
170 Θεογνωσία
171 Θεογνώσιος
172 Θεοδούλη
173 Θεόδουλος
175 Θεόειδος
176 Θεόκλεια
177 Θεόκλητη
178 Θεοκρήτη
179 Θεοκτίστη
180 Θεόκτιστος
181 Θεολήπτη
182 Θεόληπτος
183 Θεολογία
184 Θεολόγος
185 Θεόπεμπτος
187 Θεόπιστος
188 Θεοσέβιος
189 Θεοσκέπαστη
190 Θεοστήρικτος
191 Θεότεκνος
192 Θεοτόκης
193 Θεοτόκος
194 Θεοφύλακτη
195 Θεοφύλακτος
196 Θεοχάρης
197 Θεοχαρία
198 Θεραπεία
199 Θεράπων
200 Θέρμων
201 Θέσια
202 Θέσιος
203 Θεσπέσια
204 Θεσπέσιος
205 Θεσσαλονίκη
206 Ιέρεια
207 Ιλαρία
208 Ιλαρίων
209 Ίτα
210 Καλή
211 Καλήμορφη
212 Καληρόη
213 Καλιάνδη
214 Κάλλη
215 Καλληδόνης
216 Καλλής
217 Καλλιάδης
218 Καλλιάναξ
219 Καλλιάνασσα
220 Καλλιάνειρα
221 Καλλίβιος
222 Καλλιδίκη
223 Καλλίος
224 Καλόγερος
225 Καλοδότη
226 Καλοθετίνα
227 Καλόθετος
228 Καλός
229 Κατελίνα
230 Κλεόπατρος
231 Κλεοπία
232 Κονδυλία
233 Κοσμία
234 Κυπριανή
235 Κυπριανός
236 Κυράννα
237 Κυράννας
238 Κυραψηλή
239 Κυριαίνα
240 Κυριαίνος
241 Κύριλλος
242 Λαμπαδία
243 Λάμπρος
244 Λατομίτισσα
245 Λεοντεύς
247 Λιθαρή
248 Μακρής
249 Μαλαματένια
250 Μαναθώ
251 Μαργαρίτα
252 Μαργαρίτης
253 Μαριαδώρα
254 Μαριανέτα
255 Μαριάντζελα
256 Μαρτυρία
257 Μαρτύριος
258 Ματρώνα
259 Μαύρα
260 Μαυρικία
261 Μαυρίκιος
262 Μεδουσανθή
263 Μεθοδία
264 Μεθόδιος
265 Μεθυμάκης
266 Μελετία
267 Μελισσάνθη
268 Μελπίνα
269 Μερσίνα
270 Μεταξάς
271 Μεταξία
272 Μήλιος
273 Μηναία
274 Μηναίος
275 Μητροφάνης
276 Μίκαλλος
277 Μόσχω
278 Μπάτης
279 Μυράνθη
280 Μυριανθέας
281 Μυριάνθη
282 Μυροβλύτισσα
283 Μυροφόρα
284 Νεανίσκος
285 Νεονίλλη
286 Νεοφύτα
287 Νεόφυτος
288 Νέτζω
289 Νήφων
290 Νικοδιονυσία
291 Νικοδιονύσιος
292 Νικόχριστος
293 Νουνεχία
294 Ξανθείας
295 Ξαντικός
296 Οικουμένιος
297 Ομορφούλα
298 Ονησίφορος
299 Ορθοδοξία
300 Ορθόδοξος
301 Παγκοσμία
302 Παγκόσμιος
303 Παις
304 Παναγιώτα
305 Παναγιώτης
306 Πανσέμνη
307 Πανταζής
308 Παντελεήμων
309 Παντελεούσα
310 Παντελιάς
311 Παπαδιά
312 Παράμονος
313 Παραμυθία
314 Παρασκευή
315 Παρίδης
316 Πάροδος
317 Πατήρ
318 Παυσίριος
319 Πελάγιος
320 Περιστέρης
321 Περνιακή
322 Περνιακός
323 Πέτρα
324 Πέτρος
330 Πηγή
331 Πίνδος
332 Πλουμιστή
333 Πλουσία
334 Πλούσιος
335 Πλουτοδώρα
336 Πλουτόδωρος
337 Ποιμενία
338 Πολυζώη
339 Πολυκαρπία
340 Πολύκαρπος
341 Πολυτέλειος
342 Πολυχρονία
344 Πολυχρόνιος
345 Πουλίος
346 Πουλουδία
347 Πουλουδιός
348 Προαναγγελλομένη
349 Προδρομία
350 Πρόδρομος
351 Προκοπία
352 Πρόχορος
353 Πύρινος
354 Σαραντία
355 Σαράντος
356 Σγούρος
357 Σεβαστή
358 Σεβαστός
361 Σιάτης
362 Σισώης
363 Σμαράγδος
365 Σοφία
366 Σπηλιοπαναγιώτης
367 Σπήλιος
368 Σπορά
369 Σπόρος
370 Σπυρίδων
371 Σπυριδώνα
372 Σπυρονικόλαος
373 Σταματία
374 Σταμάτιος
375 Σταύρη
376 Σταύρος
377 Στεργία
378 Στεργιακούλης
379 Στέργιος
380 Στυλιανή
381 Στυλιανός
382 Συγκλητική
383 Συμέλα
384 Συνετή
385 Συράκος
386 Συρράκος
387 Ταξιάρχης 
388 Τεκούσα
389 Τίτσα
390 Τριάνθη
391 Τριανταφυλλιά
392 Τριαντάφυλλος
393 Τρίαρος
394 Τριάς
397 Τροοδία
398 Τρυγώνα
399 Τρυφερή
400 Τρυφερός
401 Τυχική
402 Τυχικός
403 Υιός
404 Φαίη
405 Φανή
406 Φανουρία
407 Φανούριος
408 Φιλαδέλφεια
409 Φιλάδελφος
410 Φιλήσυχη
411 Φιλήσυχος
412 Φιλογονία
413 Φιλογόνιος
414 Φιλόθεος
415 Φλόγα
416 Φυλακτός
417 Φωστηρία
418 Φωστήριος
419 Φωτεινή
420 Φωτεινός
421 Χάιδος
422 Χάιδω
423 Χαραλαμπία
424 Χαράλαμπος
425 Χαριτίνη
426 Χαριτωμένη
427 Χαριτωμένος
428 Χαρτοφίλης
429 Χελώνα
430 Χρήστος
431 Χριστάλλα
434 Χρίστια
435 Χριστίνα
436 Χριστίνος
437 Χριστοδούλη
438 Χριστόδουλος
439 Χριστοθέα
440 Χριστός
444 Χρίστος
445 Χριστόφορος
446 Χρυσανδρέας
447 Χρυσάφιος
448 Χρυσαφίς
449 Χρυσηλία
450 Χρυσήλιος
451 Χρυσοπηγή
452 Χρυσοπλόκη
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία