Εορτές 15 Νοεμβρίου: Άγιος Γουρίας ο Ομολογητής Άγιος Λεοπόλδος ΙΙΙ Άγιος Σαμωνάς Γουρία Λεοπολδίνα Μαλβίνα Όσιος Κυντίων επίσκοπος Σελευκείας Σαμώνια
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άβιβα Άβιβος Αγία Θεοδώρα η ευσεβής βασίλισσα Άγιοι Ιουστίνος ο ευσεβής Βασιλεύς Άγιος Δημήτριος από το Δαβούδιο Άγιος Ελπίδιος ο Συγκλητικός Άγιος Ευστόχιος Άγιος Ευψύχιος Άγιος Θωμάς ο Β' Νέος Άγιος Καρτέριος Άγιος Μάλο Άγιος Μάρκελλος ο Συγκλητικός Άγιος Νέαρχος Όσιος Παϊσιος Βελιτσκόφσκυ
Ελληνικό
1 Αγγελάριος
2 Αγγελική
3 Αγόραστος
4 Αερίας
5 Αθανάσιος
6 Αθεόνα
7 Αικατερίνη
10 Αικατερίνος
11 Ακάθιστη
12 Ακακία
13 Ακάκιος
15 Άκελος
16 Ακεψιμάς
17 Ακίνδυνος
18 Ακριβή
19 Αλέκα
20 Αλέκος
21 Αλεξιώτισσα
22 Αλωνία
23 Αλώνιος
24 Αναγνώστης
25 Ανάργυρη
26 Αναστασία
27 Αναστάσιος
28 Ανδροπελαγίας
29 Ανεκτή
30 Άνεκτος
31 Ανεμπόδιστη
32 Ανεμπόδιστος
34 Ανέστης
35 Ανθίας
36 Ανθοδέσμη
37 Άνοιξη
38 Αντώνιος
39 Αποστολένα
40 Αποστολία
41 Απόστολος
43 Αρεστή
44 Άριστος
45 Αρκαδία
46 Αρσενία
47 Αρσένιος
48 Άρτα
49 Αρτάκης
50 Αρχοντία
51 Αρχοντίων
52 Ασημάκης
53 Ασημίνα
54 Ασπρούλα
55 Ασύγκριτη
56 Ασύγκριτος
57 Αυγερινή
58 Αυγερινός
59 Αυτονομία
60 Αφέντρα
61 Αφθονία
62 Αφθόνιος
64 Αφράτος
65 Αφροκόμη
66 Αφροξυλάνθη
67 Αφρούλα
68 Βαλσαμή
69 Βαλσάμων
70 Βαμβακία
71 Βάμβαξ
72 Βαρυτίμη
73 Βαρύτιμος
74 Βασιανή
75 Βασιλεία
76 Βασίλειος
77 Βασιλοπούλα
78 Βεβαία
79 Βηθλεεμίτισσα
80 Βηχιανή
81 Βηχιανός
84 Βρετή
85 Βρετός
86 Βρέφος
87 Γαλατάς
88 Γαλάτειος
89 Γαλατερούσα
90 Γεάδης
91 Γεννάδιος
92 Γερασίμη
93 Γεράσιμος
94 Γεωργία
95 Γεώργιος
96 Γραμματή
97 Γραμματική
98 Γρηγεντία
99 Γρηγέντιος
100 Γρηγορία
101 Γρηγόριος
102 Γρηγοροβία
103 Γρηγορόβιος
104 Δάδας
105 Δακρυρροούσα
106 Δάσιος
107 Δεναλία
108 Δήμιος
109 Δημοκρατία
110 Διάδοχος
111 Διαλεχτή
112 Διαλεχτός
113 Διγενής
114 Δικαία
115 Δούλη
116 Εγκυμονούσα
117 Εκδίκηση
118 Ελεήστρια
119 Ελισσαίος
120 Ελλάδιος
121 Ελπιδηφόρος
122 Εξακουστή
123 Εξακουστός
124 Επαινετός
125 Έρασμος
126 Έρις
127 Ερμηνεία
128 Ερωτοθέα
129 Ευαγγελία
130 Ευάρεστος
131 Ευήθιος
132 Ευλαβής
133 Ευλαβία
134 Ευλαμπία
136 Ευλάμπιος
137 Ευλογία
138 Ευλόγιος
139 Ευμορφία
140 Ευνούχος
141 Ευρετή
142 Εύρετος
143 Ευρωπαία
144 Ευστάθιος
145 Ευστοργία
146 Ευστόργιος
147 Ευστρατία
148 Ευστράτιος
149 Ευτέξιος
150 Ευτύχης
151 Ευφρασία
152 Ευφράσιος
153 Ευψυχία
154 Ευψύχιος
155 Έφη
156 Ζένια
157 Ζένιος
158 Ζέτα
159 Ζωή
160 Ζώης
161 Ζώσιμη
162 Ηλιογέννητη
163 Ηλιοστάλακτη
164 Ηλιοστάλακτος
165 Ηλιόφωτος
166 Ήρκος
167 Θαυμασία
168 Θαυμαστός
169 Θεΐων
170 Θεμελίνα
171 Θεογνωσία
172 Θεογνώσιος
173 Θεοδούλη
174 Θεόδουλος
176 Θεόειδος
177 Θεόκλεια
178 Θεόκλητη
179 Θεοκρήτη
180 Θεοκτίστη
181 Θεόκτιστος
182 Θεολήπτη
183 Θεόληπτος
184 Θεολογία
185 Θεολόγος
186 Θεόπεμπτος
188 Θεοπίστη
189 Θεόπιστος
190 Θεοσέβιος
191 Θεοσκέπαστη
192 Θεοστήρικτος
193 Θεοτόκης
194 Θεοτόκος
195 Θεοφύλακτη
196 Θεοφύλακτος
197 Θεοχάρης
198 Θεοχαρία
199 Θεραπεία
200 Θεράπων
201 Θέρμων
202 Θέσια
203 Θέσιος
204 Θεσπέσια
205 Θεσπέσιος
206 Θεσσαλονίκη
207 Θυμιούλλα
208 Ιέρεια
209 Ιλαρία
210 Ιλαρίων
211 Ίτα
212 Καλή
213 Καλήμορφη
214 Καληρόη
215 Καλιάνδη
216 Κάλλη
217 Καλληδόνης
218 Καλλής
219 Καλλιάδης
220 Καλλιάναξ
221 Καλλιάνασσα
222 Καλλιάνειρα
223 Καλλίβιος
224 Καλλιδίκη
225 Καλλίος
226 Καλόγερος
227 Καλοθετίνα
228 Καλόθετος
229 Καλός
230 Κατελίνα
231 Κερασία
232 Κεράσιος
233 Κλεόπατρος
234 Κλεοπία
235 Κονδυλία
236 Κοντή
237 Κοσμία
238 Κυπριανή
239 Κυπριανός
240 Κυράννα
241 Κυράννας
242 Κυράτσω
243 Κυραψηλή
244 Κυριαίνα
245 Κυριαίνος
246 Κύριλλος
247 Λαμπαδία
248 Λάμπρος
249 Λατομίτισσα
250 Λεοντεύς
252 Λιθαρή
253 Λυγερή
254 Λυγερός
255 Μακρής
256 Μαλαματένια
257 Μαναθώ
258 Μαργαρίτα
259 Μαργαρίτης
260 Μαριαδώρα
261 Μαριανέτα
262 Μαριάντζελα
263 Μαρτυρία
264 Μαρτύριος
265 Ματρώνα
266 Μαυρικία
267 Μαυρίκιος
268 Μεδίμνη
269 Μέδιμνος
270 Μεδουσανθή
271 Μεθοδία
272 Μεθόδιος
273 Μεθυμάκης
274 Μελετία
275 Μελισσάνθη
276 Μελπίνα
277 Μερσίνα
278 Μεταξάς
279 Μεταξία
280 Μήλιος
281 Μηναία
282 Μηναίος
283 Μητροφάνης
284 Μίκαλλος
285 Μόσχω
286 Μπάτης
287 Μυράνθη
288 Μυριανθέας
289 Μυριάνθη
290 Μυροβλύτισσα
291 Μυροφόρα
292 Νεανίσκος
293 Νεονίλλη
294 Νεοφύτα
295 Νεόφυτος
296 Νέτζω
297 Νήφων
298 Νικοδιονυσία
299 Νικοδιονύσιος
300 Νικόχριστος
301 Νουνεχία
302 Ξανθείας
303 Ξαντικός
304 Οικουμένιος
305 Ομορφούλα
306 Ονησίφορος
307 Ορθοδοξία
308 Ορθόδοξος
309 Παγκοσμία
310 Παγκόσμιος
311 Παις
312 Παναγιώτα
313 Παναγιώτης
314 Πανσέμνη
315 Πανταζής
316 Παντελεήμων
317 Παντελεούσα
318 Παντελιάς
319 Παπαδιά
320 Παράμονος
321 Παραμυθία
322 Παρασκευή
323 Παρθαγάπη
324 Παρίδης
325 Πάροδος
326 Πατήρ
327 Παυσίριος
328 Πελάγιος
329 Περιστέρης
330 Περνιακή
331 Περνιακός
332 Πέτρα
333 Πέτρος
339 Πηγή
340 Πίνδος
341 Πλουμιστή
342 Πλουσία
343 Πλούσιος
344 Πλουτοδώρα
345 Πλουτόδωρος
346 Ποιμενία
347 Πολυζώη
348 Πολυκαρπία
349 Πολύκαρπος
350 Πολυτέλεια
351 Πολυτέλειος
352 Πολυχρονία
354 Πολυχρόνιος
355 Πουλίος
356 Πουλουδία
357 Πουλουδιός
358 Προαναγγελλομένη
359 Προδρομία
360 Πρόδρομος
361 Προσδόκη
362 Προσδόκιος
363 Πρόχορος
364 Πύρινος
365 Σαραντία
366 Σαράντος
367 Σγούρος
368 Σεβαστή
369 Σεβαστός
372 Σιάτης
373 Σισώης
374 Σκιαδενή
375 Σκιαδενός
376 Σμάραγδος
378 Σοφία
379 Σπηλιοπαναγιώτης
380 Σπήλιος
381 Σπορά
382 Σπόρος
383 Σπυρίδων
384 Σπυριδώνα
385 Σπυρονικόλαος
386 Σταματία
387 Σταμάτιος
388 Σταύρη
389 Σταύρος
390 Στεργία
391 Στεργιακούλης
392 Στέργιος
393 Στυλιανή
394 Στυλιανός
395 Συγκλητική
396 Συμέλα
397 Συνετή
398 Συράκος
399 Συρράκος
400 Ταξιάρχης 
401 Ταράχη
402 Τεκούσα
403 Τίτσα
404 Τριάνθη
405 Τριανταφυλλιά
406 Τριαντάφυλλος
407 Τρίαρος
408 Τριάς
411 Τροοδία
412 Τρυγώνα
413 Τρυφερή
414 Τρυφερός
415 Τυχική
416 Τυχικός
417 Υιός
418 Φαίη
419 Φανή
420 Φανουρία
421 Φανούριος
422 Φιλαδέλφεια
423 Φιλάδελφος
424 Φιλήσυχη
425 Φιλήσυχος
426 Φιλογονία
427 Φιλογόνιος
428 Φιλόθεος
429 Φλόγα
430 Φυλακτός
431 Φωστηρία
432 Φωστήριος
433 Φωτεινή
434 Φωτεινός
435 Χάιδος
436 Χάιδω
437 Χαραλαμπία
438 Χαράλαμπος
439 Χαριτωμένη
440 Χαριτωμένος
441 Χαρτοφίλης
442 Χελώνα
443 Χήρα
444 Χήρος
445 Χρήστος
446 Χριστάλλα
449 Χρίστια
450 Χριστίνα
451 Χριστίνος
452 Χριστοδούλη
453 Χριστόδουλος
454 Χριστοθέα
455 Χριστός
459 Χρίστος
460 Χριστόφορος
461 Χριστώνυμη
462 Χριστώνυμος
463 Χρυσανδρέας
464 Χρυσάφιος
465 Χρυσαφίς
466 Χρυσηλία
467 Χρυσήλιος
468 Χρυσοπηγή
469 Χρυσοπλόκη
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία