Εορτές 29 Μαρτίου: Άγιος Βαραχήσιος Άγιος Διάδοχος Άγιος Ζανιθάς Άγιος Μαρής Άγιος Σιμιαθής Βαραχησία Σιμιαθή
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Άβιβος Άγιος Ευστάθιος ὁ Ομολογητής Άγιος Ηλίας Άγιος Ηλίας Άγιος Ιωνάς Άγιος Κύριλλος ο Διάκονος Άγιος Λάζαρος Άγιος Μάρκος επίσκοπος Αρεθουσίων Άγιος Μαρουθάς Άγιος Ναρσής Άγιος Σάβας ή Σώβας Όσιος Βάσσος Όσιος Ησύχιος ο Σιναΐτης Όσιος Ιωνάς Όσιος Μάρκος
Ελληνικό
1 Αγγελάριος
2 Αγγελική
3 Αγόραστος
4 Αερίας
5 Αθανάσιος
6 Αθεόνα
7 Αικατερίνη
10 Αικατερίνος
11 Αιμιλένια
12 Αιμιλίνα
13 Αίστυ
14 Ακάθιστη
15 Ακακία
16 Ακάκιος
18 Άκελος
19 Ακεψιμάς
20 Ακίνδυνος
21 Ακριβή
22 Αλέκα
23 Αλέκος
24 Αλεξάγγελος
25 Αλεξιώτισσα
26 Αλωνία
27 Αλώνιος
28 Αμαλιάννα
29 Αναγνώστης
30 Ανάργυρη
31 Αναστασία
32 Αναστάσιος
33 Ανδροπελαγίας
34 Ανεκτή
35 Άνεκτος
36 Ανεμπόδιστη
37 Ανεμπόδιστος
39 Ανερίνα
40 Ανέστης
41 Ανθηνίκη
42 Ανθίας
43 Ανθοδέσμη
44 Άνοιξη
45 Αντωνίκη
46 Αντωνίκος
47 Αντώνιος
48 Αποστολένα
49 Αποστολία
50 Απόστολος
52 Αρεστή
53 Άριστος
54 Αρσενία
55 Αρσένιος
56 Άρτα
57 Αρτάκης
58 Ασημάκης
59 Ασημίνα
60 Ασπρούλα
61 Ασύγκριτη
62 Ασύγκριτος
63 Ασχολία
64 Αυγερινή
65 Αυγερινός
66 Αυτονομία
67 Αφέντρα
68 Αφθονία
69 Αφθόνιος
71 Αφράτος
72 Αφροκόμη
73 Αφροξυλάνθη
74 Αφρούλα
75 Βαλσαμή
76 Βαλσάμων
77 Βαμβακία
78 Βάμβαξ
79 Βάνα
80 Βανίνα
81 Βαρυτίμη
82 Βαρύτιμος
83 Βασιανή
84 Βασιάνθη
85 Βασιλεία
86 Βασίλειος
87 Βασιλένια
88 Βασιλίσκος
89 Βασιλοπούλα
90 Βεβαία
91 Βηθλεεμίτισσα
92 Βηχιανή
93 Βηχιανός
96 Βιβέτα
97 Βίλμα
98 Βρετή
99 Βρετός
100 Βρέφος
101 Γαλακτοτροφούσα
102 Γαλατάς
103 Γαλάτειος
104 Γαλατερούσα
105 Γεάδης
106 Γεννάδιος
107 Γερασίμη
108 Γεράσιμος
109 Γεωργία
110 Γεωργιάννα
111 Γεωργιλιάνα
112 Γεώργιος
113 Γιολένα
114 Γραμματή
115 Γραμματική
116 Γρηγεντία
117 Γρηγέντιος
118 Γρηγορία
119 Γρηγόριος
120 Γρηγοροβία
121 Γρηγορόβιος
122 Δάδας
123 Δακρυρροούσα
124 Δάσιος
125 Δεισδαιμόνα
126 Δεναλία
127 Δεσμάρη
128 Δεσποιγιάννα
129 Δημητράσπα
130 Δήμιος
131 Δημοκρατία
132 Διάδοχος
133 Διαλεχτή
134 Διαλεχτός
135 Διγενής
136 Δικαία
137 Δούλη
138 Δωρίνα
139 Εβίνα
140 Εγκυμονούσα
141 Εθνεγερσία
142 Εθνεγέρσιος
143 Ειρηάννα
144 Ειρηλένα
145 Ειρηνάντη
146 Ειρηστέλλα
147 Εκδίκηση
148 Έλβη
149 Ελεάνα
150 Ελεάνθη
151 Ελεήστρια
152 Ελεντίνα
153 Ελεντίνος
154 Ελιάνθη
155 Ελίνα
156 Ελιρόη
157 Ελισσαίος
158 Ελλάδιος
159 Ελπιδηφόρος
160 Εξακουστή
161 Εξακουστός
162 Έρασμος
163 Έρις
164 Ερμηνεία
165 Ερωτοθέα
166 Ευαγγελία
167 Ευάρεστος
168 Ευήθιος
169 Ευλαβής
170 Ευλαβία
171 Ευλαμπία
173 Ευλάμπιος
174 Ευλογία
175 Ευλόγιος
176 Ευμορφία
177 Ευνούχος
178 Ευρετή
179 Εύρετος
180 Ευρωπαία
181 Ευστάθιος
182 Ευστοργία
183 Ευστόργιος
184 Ευστρατία
185 Ευστράτιος
186 Ευτέξιος
187 Ευτύχης
188 Ευψυχία
189 Ευψύχιος
190 Έφη
191 Ζένια
192 Ζένιος
193 Ζέτα
194 Ζωή
195 Ζώης
196 Ζώσιμη
197 Ηλιογέννητη
198 Ηλιοστάλακτη
199 Ηλιοστάλακτος
200 Ηλιόφωτος
201 Ήρκος
202 Θαυμασία
203 Θαυμαστός
204 Θεμελίνα
205 Θεογνωσία
206 Θεογνώσιος
207 Θεοδούλη
208 Θεόδουλος
210 Θεοείδη
211 Θεόειδος
212 Θεόκλεια
213 Θεόκλητη
214 Θεοκρίτη
215 Θεοκτίστη
216 Θεόκτιστος
217 Θεολήπτη
218 Θεόληπτος
219 Θεολογία
220 Θεολόγος
221 Θεόπεμπτος
222 Θεοπίστη
223 Θεόπιστος
224 Θεοσέβιος
225 Θεοσκέπαστη
226 Θεοστήρικτος
227 Θεοτόκης
228 Θεοτόκος
229 Θεοτόνια
230 Θεοφύλακτη
231 Θεοφύλακτος
232 Θεοχάρης
233 Θεοχαρία
234 Θεραπεία
235 Θεράπων
236 Θέρμων
237 Θέσια
238 Θέσιος
239 Θεσπέσια
240 Θεσπέσιος
241 Θεσσαλονίκη
242 Θυμιούλλα
243 Ιέρεια
244 Ιλαρία
245 Ιλαρίων
246 Ίτα
247 Καλή
248 Καλήμορφη
249 Καληρόη
250 Καλιάνδη
251 Κάλλη
252 Καλληδόνης
253 Καλλής
254 Καλλιάδης
255 Καλλιάναξ
256 Καλλιάνασσα
257 Καλλιάνειρα
258 Καλλίβιος
259 Καλλιδίκη
260 Καλλίος
261 Καλόγερος
262 Καλοθετίνα
263 Καλόθετος
264 Καλομαρία
265 Καλός
266 Κατελίνα
267 Κερασία
268 Κεράσιος
269 Κλεόπατρος
270 Κλεοπία
271 Κονδυλία
272 Κοντή
273 Κοσμία
274 Κυπριανή
275 Κυπριανός
276 Κυράννα
277 Κυράννας
278 Κυράτσω
279 Κυραψηλή
280 Κυριαίνα
281 Κυριαίνος
282 Κύριλλος
283 Λατομίτισσα
284 Λεβέντης
285 Λεβεντία
286 Λεοντεύς
288 Λιθαρή
289 Λυγερή
290 Λυγερός
291 Μακρής
292 Μάλαμας
293 Μαλαματένια
294 Μαναθώ
295 Μαργαρίτα
296 Μαργαρίτης
297 Μαριαδώρα
298 Μαριανέτα
299 Μαριάντζελα
300 Μαριβάνα
301 Μαρτυρία
302 Μαρτύριος
303 Μαύρα
304 Μαυρικία
305 Μαυρίκιος
306 Μαύρος
307 Μεδίμνη
308 Μέδιμνος
309 Μεδουσανθή
310 Μεθοδία
311 Μεθόδιος
312 Μεθυμάκης
313 Μελετία
314 Μελισσάνθη
315 Μελπίνα
316 Μερσίνα
317 Μεταξάς
318 Μεταξία
319 Μήλιος
320 Μηναία
321 Μηναίος
322 Μητροφάνης
323 Μίκαλλος
324 Μόσχω
325 Μπάτης
326 Μυράνθη
327 Μυριανθέας
328 Μυριάνθη
329 Μυροβλύτισσα
330 Μυροφόρα
331 Νεανίσκος
332 Νεονίλλη
333 Νεοφύτα
334 Νεόφυτος
335 Νέτζω
336 Νήφων
337 Νικοδιονυσία
338 Νικοδιονύσιος
339 Νικόχριστος
340 Νουνεχία
341 Ξαντικός
342 Οικουμένιος
343 Ομορφούλα
344 Ονησίφορος
345 Ορθοδοξία
346 Ορθόδοξος
347 Παγκοσμία
348 Παγκόσμιος
349 Παις
350 Παναγιώτα
351 Παναγιώτης
352 Πανσέμνη
353 Πανταζής
354 Παντάναξ
355 Παντάνασσα
356 Παντελεήμων
357 Παντελεούσα
358 Παντελιάς
359 Παπαδιά
360 Παράμονος
361 Παραμυθία
362 Παραμύθιος
363 Παρασκευή
364 Παράσχη
365 Παράσχος
366 Παρηγόριος
367 Παρθαγάπη
368 Παρίδης
369 Πάροδος
370 Πατήρ
371 Πελάγιος
372 Περιστέρης
373 Περνιακή
374 Περνιακός
375 Πέτρα
376 Πέτρος
382 Πηγή
383 Πλουμιστή
384 Πλουσία
385 Πλούσιος
386 Πλουτοδώρα
387 Πλουτόδωρος
388 Ποιμένα
389 Πολυζώη
390 Πολυκαρπία
391 Πολύκαρπος
392 Πολυτέλεια
393 Πολυτέλειος
394 Πολυχρονία
396 Πολυχρόνιος
397 Πούλιος
398 Πουλουδία
399 Πουλουδιός
400 Προαναγγελλομένη
401 Προδρομία
402 Πρόδρομος
403 Προσδόκη
404 Προσδόκιος
405 Πρόχορη
406 Πρόχορος
407 Πύρινος
408 Σαραντία
409 Σαράντος
410 Σγούρος
411 Σεβαστή
412 Σεβαστός
415 Σιάτης
416 Σισώης
417 Σκιαδενή
418 Σκιαδενός
419 Σμάραγδος
421 Σοφία
422 Σπηλιοπαναγιώτης
423 Σπήλιος
424 Σπορά
425 Σπόρος
426 Σπυρίδων
427 Σπυριδώνα
428 Σπυρονικόλαος
429 Σταματία
430 Σταμάτιος
431 Σταύρη
432 Σταύρος
433 Στέλιος
434 Στεργία
435 Στεργιακούλης
436 Στέργιος
437 Στυλιανή
438 Στυλιανός
439 Συμέλα
440 Συνετή
441 Συράκος
442 Συρράκος
443 Ταξιάρχης 
444 Ταράχη
445 Τεκούσα
446 Τίτσα
447 Τριάνθη
448 Τριανταφυλλιά
449 Τριαντάφυλλος
450 Τρίαρος
451 Τριάς
454 Τροοδία
455 Τρυγώνα
456 Τρυφερή
457 Τρυφερός
458 Τυχική
459 Τυχικός
460 Φαίη
461 Φανερωμένη
462 Φανή
463 Φανουρία
464 Φανούριος
465 Φιλήσυχη
466 Φιλήσυχος
467 Φιλογονία
468 Φιλογόνιος
469 Φιλόθεος
470 Φλόγα
471 Φυλακτός
472 Φωστηρία
473 Φωστήριος
474 Φωτεινή
475 Φωτεινός
476 Χάιδος
477 Χάιδω
478 Χαραλαμπία
479 Χαράλαμπος
480 Χαριτωμένη
481 Χαριτωμένος
482 Χαρτοφίλης
483 Χελώνα
484 Χήρα
485 Χήρος
486 Χρηστέλλα
487 Χρήστος
488 Χριστάλλα
491 Χρίστια
492 Χριστίνα
493 Χριστίνος
494 Χριστοδούλα
495 Χριστόδουλος
496 Χριστοθέα
497 Χριστός
502 Χρίστος
503 Χριστόφορος
504 Χριστώνυμη
505 Χριστώνυμος
506 Χρυσανδρέας
507 Χρυσάφιος
508 Χρυσαφίς
509 Χρυσηλία
510 Χρυσήλιος
511 Χρυσοπηγή
512 Χρυσοπλόκη
513 Χρυσοπλόκος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία