Εορτές 17 Ιανουαρίου: Άγιος Αντώνιος ο Μέγας Άγιος Θεοδόσιος ο Μέγας Άγιος Τουρβών
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Αντώνιος ο Μετεωρίτης (Καντακουζηνός) Αγία Ιουνίλλα Άγιος Αντώνιος Αρχιεπίσκοπος Νόβγκοροντ Ρωσίας Άγιος Αντώνιος Επίσκοπος Βολογκντά της Ρωσίας Άγιος Αντώνιος Ευνούχος Άγιος Γεώργιος ο Νέος εξ Ιωαννίνων Άγιος Φιλόθεος Όσιος Αντώνιος εκ Ρωσίας Όσιος Αντώνιος ο νέος ο Θαυματουργός Όσιος Αχιλλάς
Ελληνικό
1 Αγγελάριος
2 Αγγελική
3 Αγόραστος
4 Αειθαλάς
5 Αερίας
6 Αθανάσιος
7 Αθεόνα
8 Αικατερίνη
10 Αικατερίνος
11 Ακάθιστη
12 Ακακία
13 Ακάκιος
15 Άκελος
16 Ακεψιμάς
17 Ακίνδυνος
18 Ακριβή
19 Αλέκα
20 Αλέκος
21 Αλεξιώτισσα
22 Αλωνία
23 Αλώνιος
24 Αναγνώστης
25 Ανάργυρη
26 Αναστασία
27 Αναστάσιος
28 Ανδροπελαγίας
29 Ανεμπόδιστος
31 Ανέστης
32 Ανθίας
33 Ανθοδέσμη
34 Άνοιξη
35 Αντώνιος
36 Αποστολένα
37 Αποστολία
38 Απόστολος
40 Αργυρά
41 Αρεστή
42 Άριστος
43 Αρκαδία
44 Αρσενία
45 Αρσένιος
46 Άρτα
47 Αρτάκης
48 Αρχοντία
49 Αρχων
50 Ασημάκης
51 Ασημίνα
52 Ασπρούλα
53 Ασύγκριτη
54 Ασύγκριτος
55 Αυγερινή
56 Αυγερινός
57 Αυτονομία
58 Αφέντρα
59 Αφθονία
60 Αφράτος
61 Αφροκόμη
62 Αφροξυλάνθη
63 Αφρούλα
64 Βαλσαμή
65 Βάλσαμος
66 Βαμβακία
67 Βάμβαξ
68 Βαρυτίμη
69 Βαρύτιμος
70 Βασιανή
71 Βασιλεία
72 Βασίλειος
73 Βασιλοπούλα
74 Βεβαία
75 Βηθλεεμίτισσα
76 Βηχιανή
77 Βηχιανός
80 Βρετή
81 Βρετός
82 Γαλατάς
83 Γαλάτειος
84 Γαλατερούσα
85 Γεάδης
86 Γενεθλία
87 Γενέθλιος
88 Γεννάδιος
89 Γερασίμη
90 Γεράσιμος
91 Γεωργία
92 Γεώργιος
93 Γραμματή
94 Γραμματική
95 Γρηγεντία
96 Γρηγέντιος
97 Γρηγόριος
98 Δάδας
99 Δακρυρροούσα
100 Δαμασκηνός
101 Δάσιος
102 Δεναλία
103 Δήμιος
104 Δημοκρατία
105 Διάδοχος
106 Διαλεχτή
107 Διαλεχτός
108 Διγενής
109 Δικαία
110 Δούλη
111 Εκδίκηση
112 Ελεήστρια
113 Ελισσαίος
114 Ελλάδιος
115 Ελπιδηφόρος
116 Εξακουστή
117 Έξακουστοδιανή
118 Έξακουστοδιανός
119 Εξακουστός
120 Επαινετός
121 Επίμαχος
122 Έρασμος
123 Έρις
124 Ερμηνεία
125 Ερωτοθέα
126 Ευαγγελία
127 Ευαγγελίστρια
128 Ευάρεστος
129 Ευήθιος
130 Ευλαβής
131 Ευλαβία
132 Ευλαμπία
133 Ευλάμπιος
134 Ευλογία
135 Ευλόγιος
136 Ευμορφία
137 Ευνούχος
138 Ευρετή
139 Εύρετος
140 Ευρωπαία
141 Ευσεβία
142 Ευστάθιος
143 Ευστρατία
144 Ευστράτιος
145 Ευτέξιος
146 Ευτυχία
147 Ευτύχιος
148 Ευφρασία
149 Ευφράσιος
150 Ευψυχία
151 Ευψύχιος
152 Έφη
153 Ζένια
154 Ζένιος
155 Ζέτα
156 Ζωή
157 Ζώης
158 Ζώσιμη
159 Ηλιογέννητη
160 Ηλιοστάλακτη
161 Ηλιοστάλακτος
162 Ηλιόφωτος
163 Ήρκος
164 Θαυμασία
165 Θαυμαστός
166 Θεΐων
167 Θεμελίνα
168 Θεογνωσία
169 Θεογνώσιος
170 Θεοδούλη
171 Θεόδουλος
173 Θεόειδος
174 Θεόκλεια
175 Θεόκλητη
176 Θεοκρήτη
177 Θεοκτίστη
178 Θεόκτιστος
179 Θεολήπτη
180 Θεόληπτος
181 Θεολογία
182 Θεολόγος
183 Θεόπεμπτος
185 Θεόπιστος
186 Θεοσέβιος
187 Θεοσκέπαστη
188 Θεοστήρικτος
189 Θεότεκνος
190 Θεοφύλακτη
191 Θεοφύλακτος
192 Θεοχάρης
193 Θεοχαρία
194 Θεραπεία
195 Θεράπων
196 Θέρμων
197 Θέσια
198 Θέσιος
199 Θεσπέσια
200 Θεσπέσιος
201 Θεσσαλονίκη
202 Ιέρεια
203 Ιλαρία
204 Ιλαρίων
205 Ίτα
206 Καλή
207 Καλήμορφη
208 Καληρόη
209 Καλιάνδη
210 Κάλλη
211 Καλληδόνης
212 Καλλής
213 Καλλιάδης
214 Καλλιάναξ
215 Καλλιάνασσα
216 Καλλιάνειρα
217 Καλλίβιος
218 Καλλιδίκη
219 Καλλίος
220 Καλόγερος
221 Καλοδότη
222 Καλοθετίνα
223 Καλόθετος
224 Καλός
225 Κατελίνα
226 Κλεόπατρος
227 Κλεοπία
228 Κονδυλία
229 Κοσμία
230 Κυπριανή
231 Κυπριανός
232 Κυράννα
233 Κυράννας
234 Κυραψηλή
235 Κυριαίνα
236 Κυριαίνος
237 Κύριλλος
238 Λαμπαδία
239 Λάμπρος
240 Λατομίτισσα
241 Λεοντεύς
243 Λιθαρή
244 Μαλαματένια
245 Μαναθώ
246 Μαργαρίτα
247 Μαριανέτα
248 Μαριάντζελα
249 Μαρτυρία
250 Μαρτύριος
251 Ματρώνα
252 Μαύρα
253 Μαυρικία
254 Μαυρίκιος
255 Μεδουσανθή
256 Μεθοδία
257 Μεθόδιος
258 Μεθυμάκης
259 Μελετία
260 Μελισσάνθη
261 Μελπίνα
262 Μερσίνα
263 Μεταξάς
264 Μεταξία
265 Μήλιος
266 Μηναία
267 Μηναίος
268 Μητροφάνης
269 Μίκαλλος
270 Μόσχω
271 Μπάτης
272 Μυράνθη
273 Μυριανθέας
274 Μυριάνθη
275 Μυροβλύτισσα
276 Μυροφόρα
277 Μυρώνια
278 Νεανίσκος
279 Νεονίλλη
280 Νεοφύτα
281 Νεόφυτος
282 Νέτζω
283 Νήφων
284 Νικοδιονυσία
285 Νικοδιονύσιος
286 Νικόχριστος
287 Νουνεχία
288 Ξανθείας
289 Ξαντικός
290 Οικουμένιος
291 Ομορφούλα
292 Ονησίφορος
293 Ορθοδοξία
294 Ορθόδοξος
295 Παγκοσμία
296 Παγκόσμιος
297 Παις
298 Παναγιώτα
299 Παναγιώτης
300 Πανσέμνη
301 Πανταζής
302 Παντελεήμων
303 Παντελεούσα
304 Παντελιάς
305 Παπαδιά
306 Παράμονος
307 Παραμυθία
308 Παρασκευή
309 Παρίδης
310 Πάροδος
311 Πατήρ
312 Παυσίριος
313 Πελάγιος
314 Περιστέρης
315 Περνιακή
316 Περνιακός
317 Πέτρα
318 Πέτρος
324 Πηγή
325 Πίνδος
326 Πλουμιστή
327 Πλουσία
328 Πλούσιος
329 Πλουτοδώρα
330 Πλουτόδωρος
331 Ποιμενία
332 Πολυζώη
333 Πολυκαρπία
334 Πολύκαρπος
335 Πολυτέλειος
336 Πολυχρονία
338 Πολυχρόνιος
339 Πουλίος
340 Πουλουδία
341 Προαναγγελλομένη
342 Προδρομία
343 Πρόδρομος
344 Προκοπία
345 Πρόχορος
346 Πύρινος
347 Σαραντία
348 Σαράντος
349 Σγούρος
350 Σεβαστή
351 Σεβαστός
354 Σιάτης
355 Σισώης
356 Σμαράγδος
358 Σοφία
359 Σπηλιοπαναγιώτης
360 Σπήλιος
361 Σπορά
362 Σπόρος
363 Σπυρίδων
364 Σπυριδώνα
365 Σπυρονικόλαος
366 Σταματία
367 Σταύρη
368 Σταύρος
369 Στεργία
370 Στεργιακούλης
371 Στέργιος
372 Στυλιανή
373 Στυλιανός
374 Συγκλητική
375 Συμέλα
376 Συνετή
377 Συράκος
378 Συρράκος
379 Ταξιάρχης 
380 Τεκούσα
381 Τελεσφόρα
382 Τίτσα
383 Τριάνθη
384 Τριανταφυλλιά
385 Τριαντάφυλλος
386 Τρίαρος
387 Τριάς
390 Τροοδία
391 Τρυγώνα
392 Τρυφερή
393 Τρυφερός
394 Τυχική
395 Τυχικός
396 Υιός
397 Φαίη
398 Φανή
399 Φανουρία
400 Φανούριος
401 Φιλαδέλφεια
402 Φιλάδελφος
403 Φιλήσυχη
404 Φιλήσυχος
405 Φιλογονία
406 Φιλογόνιος
407 Φιλόθεος
408 Φλόγα
409 Φυλακτός
410 Φωστηρία
411 Φωστήριος
412 Φωτεινή
413 Φωτεινός
414 Χάιδος
415 Χάιδω
416 Χαραλαμπία
417 Χαράλαμπος
418 Χαριτίνη
419 Χαριτωμένη
420 Χαριτωμένος
421 Χαρτοφίλης
422 Χελώνα
423 Χρήστος
424 Χριστάλλα
427 Χρίστια
428 Χριστίνα
429 Χριστοδούλη
430 Χριστόδουλος
431 Χριστοθέα
432 Χριστός
436 Χρίστος
437 Χριστόφορος
438 Χρυσανδρέας
439 Χρυσαφία
440 Χρυσάφιος
441 Χρυσηλία
442 Χρυσήλιος
443 Χρυσοπηγή
444 Χρυσοπλόκη
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία