Εορτές 19 Ιουνίου: Άγιος Ζώσιμος Απόστολος Ιούδας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ασύγκριτος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Ιώβ Μητροπολίτης Μόσχας Ζώσιμος Η Πεντηκοστή Ιούδας ο Αδελφόθεος Λεββαίος Όσιος Παΐσιος ο Μέγας και θεοφόρος
Εορτές 30 Σεπτεμβρίου 2019 <> 
Κύριες Εορτές
Δεν βρήκαμε άλλες πληροφορίες εκτός από το ότι ήταν Άγγλος.
Όνομα: Honorius
Ετυμολογία: Από τη Λατινική λέξη 'honor'=τιμή και σημαίνει τον έντιμο.
Μαρτύρησε δια ξίφους. Δεν βρήκαμε άλλες πληροφορίες.
Όνομα: Στρατόνικος
Ετυμολογία: Από τις αρχαίες Ελληνικές λέξεις 'στρατός' και 'νίκη' και εννοεί αυτόν που φέρνει τη νίκη στα στρατεύματα
Εορτές ©ΤΕΗ
30 Σεπτεμβρίου > ©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία. Επέτειος επιστροφής του Θησέα από την Κρήτη μετά που σκότωσε τον Μινώταυρο.
Αθηναίοι νέοι οδηγούνται στο Μινώταυρο
Αθηναίος νέος από την πόλη Ραμνούς, που θυσιάστηκε στο Μινώταυρο με την πρώτη αποστολή.
Όνομα: Αμφίδοκος
Ετυμολογία:
30 Σεπτεμβρίου > ©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία. Επέτειος επιστροφής του Θησέα από την Κρήτη μετά που σκότωσε τον Μινώταυρο.
Αθηναίες νέες οδηγούνται στο Μινώταυρο
Αθηναία νέα, κόρη του Ευρυμέδοντος, που θυσιάστηκε στο Μινώταυρο με την πρώτη αποστολή

Όνομα: Ανδρομάχη
Ετυμολογία: Από το ουσιαστικό ανήρ και το ρήμα μάχομαι "αυτή που μάχεται εναντίον των ανδρών" ή "αυτή που μάχεται όπως οι άνδρες".
30 Σεπτεμβρίου > ©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία. Επέτειος επιστροφής του Θησέα από την Κρήτη μετά που σκότωσε τον Μινώταυρο.
Αθηναίοι νέοι οδηγούνται στο Μινώταυρο
Αθηναίος νέος που θυσιάστηκε στο Μινώταυρο με την τρίτη αποστολή

Όνομα: Αντίας
Ετυμολογία:
30 Σεπτεμβρίου > ©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία. Επέτειος επιστροφής του Θησέα από την Κρήτη μετά που σκότωσε τον Μινώταυρο.
Αθηναίοι νέοι οδηγούνται στο Μινώταυρο
Αθηναίος νέος, γιος του Ευάνδρου, που θυσιάστηκε στο Μινώταυρο με την πρώτη αποστολή
Όνομα: Αντίμαχος
Ετυμολογία: Από τις λέξεις αντί και μάχη και σημαίνει τον αντάξιο αντίπαλο.
30 Σεπτεμβρίου > ©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία. Επέτειος επιστροφής του Θησέα από την Κρήτη μετά που σκότωσε τον Μινώταυρο.
Αθηναίοι νέοι οδηγούνται στο Μινώταυρο
Αθηναίος νέος, γιός του Κύδωνα, που θυσιάστηκε στο Μινώταυρο με την πρώτη αποστολή

Όνομα: Δημολέων
Ετυμολογία: Από το 'δήμος' και το 'λέων', το λιοντάρι του λαού
30 Σεπτεμβρίου > ©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία. Επέτειος επιστροφής του Θησέα από την Κρήτη μετά που σκότωσε τον Μινώταυρο.
Αθηναίοι νέοι οδηγούνται στο Μινώταυρο
Αθηναίος νέος που θυσιάστηκε στο Μινώταυρο με τη δεύτερη αποστολή
Αθηναίοι νέοι οδηγούνται στο Μινώταυρο
Όνομα: Ευχήστρατος
Ετυμολογία: Από το ευχή και το στρατός
30 Σεπτεμβρίου > ©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία. Επέτειος επιστροφής του Θησέα από την Κρήτη μετά που σκότωσε τον Μινώταυρο.
Αθηναίες νέες οδηγούνται στο Μινώταυρο
Αθηναία νέα, κόρη του Κηλεού, που θυσιάστηκε στο Μινώταυρο με την πρώτη αποστολή

Όνομα: Ησιόνη
Ετυμολογία: Από το ήσις = ηδονή
Για Τεκμασρτή Εορταστική Ημερομηνία παρακαλώ πηγαίνετε στο αντίστοιχο ανδρικό
Όνομα: Ίδα
Ετυμολογία: Από την αρχαία Ελληνική λέξη 'ίδη'=δασώδες βουνό, άρα Δασόβια.
30 Σεπτεμβρίου > ©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία. Επέτειος επιστροφής του Θησέα από την Κρήτη μετά που σκότωσε τον Μινώταυρο.
Αθηναίοι νέοι οδηγούνται στο Μινώταυρο
Αθηναίος νέος, γιος του Αρκάδα, που θυσιάστηκε στο Μινώταυρο με την πρώτη αποστολή.
Όνομα: Ίδας
Ετυμολογία: Από την αρχαία Ελληνική λέξη 'ίδη'=δασώδες βουνό, άρα Δασόβιος.
30 Σεπτεμβρίου > ©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία. Επέτειος επιστροφής του Θησέα από την Κρήτη μετά που σκότωσε τον Μινώταυρο.
Αθηναίοι νέοι οδηγούνται στο Μινώταυρο
Αθηναίος νέος, γιος του Αίθλιου ή του Ευρύβιου, που θυσιάστηκε στο Μινώταυρο με την πρώτη αποστολή
Όνομα: Ιπποφορβεύς
Ετυμολογία: Από το ἱππος και το φέρβω=τρέφω και σημαινει αυτόν που ταϊζει τα άλογα.
30 Σεπτεμβρίου > ©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία. Επέτειος επιστροφής του Θησέα από την Κρήτη μετά που σκότωσε τον Μινώταυρο.
Αθηναίοι νέοι οδηγούνται στο Μινώταυρο
Αθηναίος νέος που θυσιάστηκε στο Μινώταυρο με την τρίτη αποστολή

Όνομα: Λυκίνος
Ετυμολογία: Από τη λέξη 'λύκη' που είναι το φως της αυγής, το χάραμα.
30 Σεπτεμβρίου > ©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία. Επέτειος επιστροφής του Θησέα από την Κρήτη μετά που σκότωσε τον Μινώταυρο.
Αθηναίοι νέοι οδηγούνται στο Μινώταυρο
Αθηναίος νέος που θυσιάστηκε στο Μινώταυρο με την τρίτη αποστολή

Όνομα: Λυκαίος
Ετυμολογία: Από το 'λύκη'=πρωινό φως, το χάραμα.
30 Σεπτεμβρίου > ©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία. Επέτειος επιστροφής του Θησέα από την Κρήτη μετά που σκότωσε τον Μινώταυρο.
Αθηναίες νέες οδηγούνται στο Μινώταυρο
Αθηναία νέα, κόρη του Πύρρου, που θυσιάστηκε στο Μινώταυρο με την πρώτη αποστολή

Όνομα: Μελανίππη
Ετυμολογία: Από το επίθετο μέλας και το ίππος και σημαίνει "αυτή που έχει μαύρα άλογα".
30 Σεπτεμβρίου > ©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία. Επέτειος επιστροφής του Θησέα από την Κρήτη μετά που σκότωσε τον Μινώταυρο.
Μια από τις Αθηναίες νέες που θυσιάστηκαν στον Μινώταυρο με την πρώτη αποστολή
Όνομα: Μελίτεια
Ετυμολογία: Από τη λέξη 'μέλι' δηλαδή 'μελένια', πολύ γλυκιά.
30 Σεπτεμβρίου > ©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία. Επέτειος επιστροφής του Θησέα από την Κρήτη μετά που σκότωσε τον Μινώταυρο.
Αθηναίοι νέοι προσφέρονται στο Μινώταυρο
Αθηναίος νέος που θυσιάστηκε στο Μινώταυρο με την πρώτη αποστολή.
Όνομα: Μενεσθεύς
Ετυμολογία: Από το μένω και το σθένος που σημαίνει τον προικισμένο με ακλόνητη δύναμη.
30 Σεπτεμβρίου > ©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία. Επέτειος επιστροφής του Θησέα από την Κρήτη μετά που σκότωσε τον Μινώταυρο.
Αθηναίες νέες οδηγούνται στο Μινώταυρο
Αθηναία νέα, κόρη του Αλκάθοου, που θυσιάστηκε στο Μινώταυρο με την πρώτη αποστολή

Όνομα: Περίβοια
Ετυμολογία: Από το 'περί' και το 'βους=βόδι' και σημαίνει αυτή που έχει βόδια ράτσας και κατ' επέκταση την ευκατάστατη.
30 Σεπτεμβρίου > ©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία. Επέτειος επιστροφής του Θησέα από την Κρήτη μετά που σκότωσε τον Μινώταυρο.
Αθηναίοι νέοι οδηγούνται στο Μινώταυρο
Αθηναίος νέος που θυσιάστηκε στο Μινώταυρο με τη δεύτερη αποστολή

Όνομα: Φαίδιμος
Ετυμολογία: Από το 'φάος' που σημαίνει φωτεινός, ωραίος.
Άλλες Εορτές
30 Σεπτεμβρίου > Άγιος Γρηγόριος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας
Ο Άγιος Γρηγόριος ήταν γιος του Ανάκ, που ήταν συγγενής του βασιλιά της Μεγάλης Αρμενίας, Κουσαρώ (290 μ.Χ.). Ο Ανάκ, λοιπόν, σε συνεργασία με το βασιλιά των Περσών Αρτασείρα, σκότωσε τον Κουσαρώ. Αλλά οι σατράπες της Αρμενίας εκδικήθηκαν το φόνο του, σκοτώνοντας τον Ανάκ και όλη του την οικογένεια. Διασώθηκαν μόνο δύο παιδιά του, που ένας ήταν ο Γρηγόριος.

Στην Καισαρεία συνέβη να συναντηθούν ο γιος του φονιά Ανάκ, Γρηγόριος, και ο γιος του θύματος Τηριδάτης. Τότε ο Γρηγόριος σπούδαζε με ζήλο τα Ιερά γράμματα, (στην Καισαρεία της Καππαδοκίας από τον εκεί αρχιεπίσκοπο Λεόντιο), που μεταξύ άλλων λένε: «τελείων δὲ ἐστὶν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ» (Εβραίους, ε' 14.1). Δηλαδή, η στερεά και υψηλότερη πνευματική τροφή είναι για τους τέλειους χριστιανούς, που από την άσκηση έχουν τα πνευματικά αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν εύκολα μεταξύ του καλού και κακού. Γυμνασμένος, λοιπόν, και ο Γρηγόριος στη διάκριση, όχι μόνο δεν αποστράφηκε τον Τηριδάτη, αλλά τον πλησίασε με αγάπη, αποδοκίμασε την πράξη του πατέρα του και τον βοήθησε σε κάποια ασθένεια του.

Όταν αργότερα ο Τηριδάτης έγινε βασιλιάς Αρμενίας, βασάνισε φρικτά τον Γρηγόριο (που τότε ήταν επίσκοπος Αρμενίας). Διέταξε μάλιστα, να τον ρίξουν σε λάκκο με φίδια και άλλα ερπετά. Ο Γρηγόριος όχι μόνο δεν έπαθε τίποτα αλλά επέζησε για 15 χρόνια τρεφόμενος με το ψωμί που του πήγαινε κρυφά μια χήρα. Ο Θεός, όμως, επέτρεψε να γίνει ο Τηριδάτης σχιζοφρενής. Αλλά δια των προσευχών του Γρηγορίου θεραπεύθηκε, μετανόησε και βαπτίσθηκε χριστιανός με όλο του το έθνος.
Όνομα: Γρηγόριος
Ετυμολογία: Από το ρήμα γρηγορώ και σημαίνει "αυτός που είναι σε εγρήγορση, που παρακολουθεί και προσέχει,ο ακοίμητος φρουρός"
30 Σεπτεμβρίου > Άγιος Μιχαήλ πρώτος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ρωσίας ο θαυματουργός
Δεν βρήκαμε άλλες πληροφορίες
Όνομα: Μιχαήλ
Ετυμολογία: Εξελληνισμένο εβραϊκό όνομα 'Μιχα-έλ' που σημαίνει "ποιος είναι όμοιος με το Θεό;" 
Αγία της Καθολικής εκκλησίας. Κόρη του Λουίτζι και της Μαρίας Γιαννότι. Έγινε Κιστερκιακή μοναχή, με το όνομα Μαρία Τζουζέππα Μπενεντέττα. Προσωποποίηση της αισιοδοξίας και ανθρώπινης μαχητικότητας αφού με όλη τη δεξιά πλευρά του σώματός της παράλυτη και με αφόρητους πόνους, συνέχισε να είναι παραγωγική και να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση φτιάχνοντας λουλούδια και κεντήματα. Ταυτοχρόνως αναδείχθηκε σε ιδανικό σύμβουλο για ταλαιπωρημένους, από διάφορα βάσανα και κακουχίες, ανθρώπους.
Όνομα: Ερσιλία
Ετυμολογία: Από το Λατινικό Hersilia που σημαίνει αυρή, τρυφερή, ντελικάτη
Ο Άγιος Μαρδόνιος μαρτύρησε, αφού έκαψαν τα μάτια του με πυρωμένα κάρβουνα.

Όνομα: Μάρδων
Ετυμολογία: Από την παλιά Περσική λέξη 'Marduniya' που κυριολεκτικά σημαίνει τον ήπιο.
πηγαίνετε στο αντίστοιχο γυναικείο
Όνομα: Ερσίλιος
Ετυμολογία: Από το Λατινικό Hersilia που σημαίνει αυρή, τρυφερή, ντελικάτη
Δεν βρήκαμε άλλες πληροφορίες εκτός του ότι είναι Ρώσος
Όνομα: Γρηγόριος
Ετυμολογία: Από το ρήμα γρηγορώ και σημαίνει "αυτός που είναι σε εγρήγορση, που παρακολουθεί και προσέχει,ο ακοίμητος φρουρός"©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία