Εορτές 25 Ιουνίου: Αγία Φεβρωνία Έρως Λιβύη Λίβυος Ορεντία Ορέντιος Φαρνάκη Φαρνάκιος Φεβρώνιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Ερωτοκρίτα Ερωτόκριτος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Φεβρωνία η θαυματουργή Άγιος Κυριάκος Άγιος Λογγίνος Άγιος Μεθόδιος ο εν Νυβρίτω Άγιος Πέτρος ο δούκας, Ρώσος Ευτροπία η Οσιομάρτυρας Λεωνίδα Όσιος Δομέτιος Όσιος Θεοδόσιος Όσιος Σίμων Φιρμίνος
1 Nαΐς
2 Αβάδνη
3 Αβαρβαρέη
4 Αγάθη
5 Αγαύη
6 Αγνή
8 Αγράφω
9 Αδμήτη
10 Αία
11 Αίγειρος
12 Αίγη
13 Αιγιάλεια
14 Αίγινα
16 Αίγλη
17 Αιθερία
18 Αιθούσα
19 Αιωπίς
20 Ακάστη
21 Ακκαλίς
22 Ακταία
23 Αλία
24 Αλιμήδη
25 Αλκινόη
26 Αλκίππη
28 Αλκυών
29 Αλσηΐς
30 Αλφεσίβοια
31 Αμβροσία
32 Άμπελος
33 Αμυμώνη
34 Αμφινόμη
35 Αμφιρρόη
36 Αμφιρώ
37 Αμφιτρίτη
38 Ανθή
39 Ανθηδόνη
41 Αργυρά
42 Αρέθουσα
44 Αρμονία
45 Άρπινα
46 Αρσινόη
47 Ασία
48 Αστερία
49 Αστερόπη
50 Αυτονόη
51 Αχαία
52 Βαθύκλεια
53 Βάλανος
54 Βελούδω
55 Βυβλίς
56 Γαλαξαύρη
57 Γαλάτεια
58 Γαλήνη
59 Γανυμήδα
60 Γελασία
61 Γλαύκη
62 Γλαυκονόμη
63 Δανάη
64 Δείκος
65 Δεξιθέα
66 Διώνη
67 Διωξίππη
68 Δριμώ
70 Δρυόπις
71 Δυναμήνη
72 Δωδώνη
73 Εριφία
74 Ερύθεια
75 Ερωφίλη
76 Εσπερέθουσα
77 Εσπερίς
78 Εστία
79 Εύα
80 Ευαγόρη
81 Ευάδνη
82 Ευανθία
83 Ευάρνη
84 Εύβοια
85 Ευδυΐα
86 Ευδώη
87 Ευδώρη
88 Ευθυμία
89 Ευκαρπία
90 Ευκράτη
91 Ευλιμένη
92 Ευμόλπη
93 Ευνίκη
94 Ευπόμπη
95 Ευρυδίκη
96 Ευρώπη
97 Εύφημη
98 Εφυδάτια
99 Ζαφειρία
100 Ζευξώ
101 Ζωγραφία
102 Ηιόνη
103 Ηλέκτρα
104 Ηλιάς
105 Ησιόνη
106 Θάλεια
108 Θεισόα
109 Θέμις
110 Θεμιστώ
111 Θεονύμφη
112 Θέτις
113 Θόη
114 Θόωσα
115 Θρoνία
116 Ιάκχη
117 Ιάνειρα
118 Ιάνθη
119 Ιδαία
120 Ιδυία
121 Ιππη
122 Ιπποθόη
123 Ιππονόη
124 Ιππώ
125 Ίσιρα
126 Καλιάδνη
127 Καλλιγένεια
128 Καλλιόπη
130 Καλλιρόη
131 Καλλίστη
132 Καλλιφάεια
133 Καλυψώ
135 Καμάρινα
136 Κανέλλα
137 Κάπελη
138 Καρύα
139 Κασταλία
140 Κελαινώ
141 Κερκηίς
142 Κέρκυρα
143 Κλεοδώρα
144 Κλυμέμη
145 Κλυμένη
146 Κλυτίη
147 Κοκκυκώ
148 Κορωνίς
149 Κράνεια
150 Κραντώ
151 Κρήτη
152 Κρισίη
153 Κροκάλη
154 Κυανέη
155 Κυάνη
156 Κυδίππη
157 Κυλία
158 Κυματολήγη
159 Κυμοδόκη
160 Κυμοθόη
161 Κυμοπόλεια
162 Κυμώ
163 Κυπαρισσία
164 Κυράτσω
165 Κυρήνη
166 Λαμπετώ
167 Λαμπηθώ
168 Λαομέδεια
169 Λειαγόρη
170 Λεμονιά
171 Λεύκια
172 Λιβύη
173 Λίλαια
174 Λιμνώρεια
175 Λιπάρα
176 Λυσιάνασσα
177 Λωτίς
179 Μαία
180 Μάιρα
181 Μάκρις
182 Μαλίς
184 Μαρία
185 Μαρίκα
186 Μέθη
187 Μεθώνη
188 Μελανίππη
189 Μελία
190 Μελίτεια
191 Μέμφις
192 Μενεσθώ
193 Μενίππη
194 Μερόπη
195 Μηλόβοσις
196 Μήτις
197 Μινθώ
198 Μορέα
199 Μύστις
200 Νανά
201 Νέαιρα
202 Νέδα
203 Νέδη
204 Νεόμηρις
205 Νεράιδα
206 Νεράιδος
207 Νημερτής
208 Νηρηίς
209 Νήσια
210 Νυχεία
211 Ξάνθη
212 Ορσηίς
213 Ουρανία
215 Παγώνα
216 Παλλήνη
218 Πανόπεια
219 Πανωραία
220 Πασιθέα
221 Πειθώ
222 Πεισιθόη
223 Περθώ
224 Περσηίς
225 Πέτρα
226 Πιόνη
227 Πλαυκία
228 Πληξαύρα
229 Πληξαύρη
230 Πλουτώ
231 Πλωτώ
232 Πολυδώρα
233 Πολυνόη
234 Ποντοπόρεια
235 Προνόη
236 Πρυμνώ
237 Πυργώ
238 Ρήνη
239 Σαλαμίνα
240 Σαλμακίς
241 Σαώ
242 Σπάρτη
243 Σπειώ
244 Στερόπη
245 Στονυχία
246 Στυξ
247 Συκή
248 Σύριγξ
249 Ταϋγέτη
250 Τελεσθώ
252 Τιθορέα
253 Τύχη
254 Φαέθουσα
255 Φέρουσα
256 Φθονία
258 Φοίβη
260 Φτελέα
261 Φυγαλία
262 Φωσθονία
265 Χαρίκλεια
266 Χρύση
267 Χρυσόθεμις
268 Χρυσοτέλεια
269 Ψαμάθη
270 Ωκεανίς
271 Ωκυρρόη
272 Ωρείθυια
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία