Εορτές 26 Φεβρουαρίου: Αγία Ανατολή Όσιος Πορφύριος επίσκοπος Γάζης Πορφυρία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Σκαρλάτη Σκαρλάτος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Νικόλαος ο Κατοπινός Αγία Κυριακή Αγία Παρασκευή Αγία Φωτεινή η Μεγαλομάρτυς Αγία Φωτίς Αγία Φωτώ Άγιος Βίκτωρ Άγιος Θεόκλητος ο φαρμακός Άγιος Ιωάννης ο Κάλφας ο Νεομάρτυρας Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Άγιος Ιωσής Άγιος Σεβαστιανός ο Δούκας Άγιος Φωτεινός Άγιος Χριστόδουλος Όσιος Νικόδημος «οι εν τω σπηλαίω» Όσιος Σεβαστιανός του Ποσεσόνε Όσιος Σπυρίδων
1 Nαΐς
2 Αβάδνη
3 Αβαρβαρέη
4 Αγάθη
5 Αγαύη
6 Αγνή
8 Αδμήτη
9 Αίγειρος
10 Αίγη
11 Αίγινα
13 Αίγλη
14 Αιθούσα
15 Αιωπίς
16 Ακάστη
17 Ακταία
18 Αλία
19 Αλιμήδη
20 Αλκίππη
22 Αλκυών
23 Αλσηΐς
24 Αλφεσίβοια
25 Αμβροσία
26 Άμπελος
27 Αμυμώνη
28 Αμφινόμη
29 Αμφιρρόη
30 Αμφιρώ
31 Αμφιτρίτη
32 Ανθή
33 Ανθηδόνη
35 Αργυρά
36 Αρέθουσα
37 Αρμονία
38 Αρσινόη
39 Ασία
40 Αστερία
41 Αστερόπη
42 Αυτονόη
43 Βαθύκλεια
44 Βάλανος
45 Βυβλίς
46 Γαλαξαύρη
47 Γαλάτεια
48 Γαλήνη
49 Γανυμήδα
50 Γλαύκη
51 Γλαυκονόμη
52 Δανάη
53 Δείκος
54 Δεξιθέα
55 Διώνη
56 Δριμώ
58 Δρυόπις
59 Δυναμήνη
60 Ερύθεια
61 Ερωφίλη
62 Εσπερέθουσα
63 Εσπερίς
64 Εστία
65 Εύα
66 Ευαγόρη
67 Ευάδνη
68 Ευάρνη
69 Εύβοια
70 Ευδυΐα
71 Ευδώη
72 Ευδώρη
73 Ευθυμία
74 Ευκαρπία
75 Ευκράτη
76 Ευλιμένη
77 Ευμόλπη
78 Ευνίκη
79 Ευπόμπη
80 Ευρυδίκη
81 Ευρώπη
82 Εύφημη
83 Εφυδάτια
84 Ζευξώ
85 Ηιόνη
86 Ηλέκτρα
87 Ησιόνη
88 Θάλεια
90 Θεισόα
91 Θέμις
92 Θεμιστώ
93 Θεονύμφη
94 Θέτις
95 Θόη
96 Θόωσα
97 Ιάκχη
98 Ιάνειρα
99 Ιάνθη
100 Ιδαία
101 Ιδυία
102 Ιππη
103 Ιπποθόη
104 Ιππονόη
105 Ιππώ
106 Ίσιρα
107 Καλιάδνη
108 Καλλιγένεια
109 Καλλιρόη
110 Καλλίστη
111 Καλλιφάεια
112 Καλυψώ
114 Καμάρινα
115 Κάπελη
116 Καρύα
117 Κασταλία
118 Κελαινώ
119 Κερκηίς
120 Κέρκυρα
121 Κλεοδώρα
122 Κλυμέμη
123 Κλυμένη
124 Κλυτίη
125 Κοκκυκώ
126 Κορωνίς
127 Κράνεια
128 Κραντώ
129 Κρήτη
130 Κρισίη
131 Κροκάλη
132 Κυανέη
133 Κυάνη
134 Κυδίππη
135 Κυματολήγη
136 Κυμοδόκη
137 Κυμοθόη
138 Κυμοπόλεια
139 Κυμώ
140 Κυρήνη
141 Λαμπηθώ
142 Λαομέδεια
143 Λειαγόρη
144 Λεύκια
145 Λιβύη
146 Λίλαια
147 Λιμναία
148 Λιμνώρεια
149 Λιπάρα
150 Λυσιάνασσα
151 Λωτίς
152 Μαία
153 Μάιρα
154 Μάκρις
155 Μαλίς
157 Μαρία
158 Μαρίκα
159 Μέθη
160 Μεθώνη
161 Μελανίππη
162 Μελία
163 Μελίτεια
164 Μέμφις
165 Μενεσθώ
166 Μενίππη
167 Μερόπη
168 Μηλόβοσις
169 Μήτις
170 Μινθώ
171 Μορέα
172 Μύστις
173 Νέαιρα
174 Νέδα
175 Νέδη
176 Νεόμηρις
177 Νεράιδα
178 Νεράιδος
179 Νημερτής
180 Νηρηίς
181 Νήσια
182 Νυχεία
183 Ξάνθη
184 Ορσηίς
185 Ουρανία
187 Παλλήνη
189 Πανόπεια
190 Πασιθέα
191 Πειθώ
192 Πεισιθόη
193 Περθώ
194 Περσηίς
195 Πέτρα
196 Πιόνη
197 Πλαυκία
198 Πληξαύρα
199 Πληξαύρη
200 Πλουτώ
201 Πλωτώ
202 Πολυδώρα
203 Πολυνόη
204 Ποντοπόρεια
205 Προνόη
206 Πρυμνώ
207 Ρήνη
208 Σαλμακίς
209 Σαώ
210 Σπάρτη
211 Σπειώ
212 Στερόπη
213 Στονυχία
214 Στυξ
215 Συκή
216 Ταϋγέτη
217 Τελεσθώ
219 Τιθορέα
220 Τύχη
221 Φέρουσα
222 Φθονία
224 Φτελέα
225 Φυγαλία
226 Φωσθονία
229 Χαρίκλεια
230 Χρυσηίς
231 Χρυσόθεμις
232 Χρυσοτέλεια
233 Ψαμάθη
234 Ωκεανίς
235 Ωκυρρόη
236 Ωρείθυια
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία