Εορτές 20 Απριλίου: Άγιος Θεότιμος Επίσκοπος Ρουμανίας Άγιος Ζακχαίος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Ροβέρτος Όσιος Ιωάσαφ ο Μετεωρίτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος Ιερομάρτυρας Άγιος Βίκτωρ Άγιος Γαβριήλ ο Μάρτυρας Άγιος Ιωάσαφ Άγιος Ιωάσαφ Άγιος Καισάριος Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος και Ζίτσης Βοία Ζακχαία Ζωτικός Όσιος Αθανάσιος κτήτωρ Μονής Μετεώρου Όσιος Αλέξανδρος εκ Ρωσίας Όσιος Θεόδωρος ο Τριχινάς Όσιος Ιωάννης ο Παλαιολαυρίτης Ροβέρτα
1 Nαΐς
2 Αβαρβαρέη
3 Αγαθωνία
4 Αγαύη
5 Αδμήτη
6 Αίγειρος
7 Αίγη
8 Αίγινα
10 Αίγλη
11 Αιθούσα
12 Ακάστη
13 Ακταία
14 Ακταίη
15 Αλία
16 Αλιμήδη
17 Αλκίππη
19 Αλκυών
21 Αμβροσία
22 Άμπελος
23 Αμυμώνη
24 Αμφιρρόη
25 Αμφιρώ
26 Αμφιτρίτη
27 Ανθή
28 Αργυρά
29 Αρέθουσα
30 Αρμονία
31 Αρσινόη
32 Ασία
33 Αστερία
34 Αστερόπη
35 Αυτονόη
36 Βάλανος
37 Γαλαξαύρη
38 Γαλάτεια
39 Γαλήνη
40 Γλαύκη
41 Γλαυκονόμη
42 Δανάη
43 Δαφνίς
44 Δείκος
45 Δεξιθέα
46 Διώνη
47 Δριμώ
49 Δρυόπις
50 Δυναμήνη
51 Ερύθεια
52 Εσπερέθουσα
53 Εσπερίς
54 Εστία
55 Εύα
56 Ευαγόρη
57 Ευάδνη
58 Ευάρνη
59 Εύβοια
60 Ευδυΐα
61 Ευδώη
62 Ευδώρη
63 Ευθυμία
64 Ευκράτη
65 Ευλιμένη
66 Ευμόλπη
67 Ευνίκη
68 Ευπόμπη
69 Ευρυδίκη
70 Ευρώπη
71 Εύφημη
72 Εφυδάτια
73 Ζευξώ
74 Ηιόνη
75 Ηλέκτρα
76 Ησιόνη
77 Θάλεια
79 Θεισόα
80 Θέμις
81 Θεμιστώ
82 Θεονύμφη
83 Θέτις
84 Θόη
85 Θόωσα
86 Ιάνειρα
87 Ιάνθη
88 Ιδαία
89 Ιδυία
90 Ιππη
91 Ιπποθόη
92 Ιππονόη
93 Ιππώ
94 Ίσιρα
95 Καλιάδνη
96 Καλλιρόη
97 Καλλίστη
98 Καλλιφάεια
99 Καλυψώ
100 Καμάρινα
101 Κάπελη
102 Καρύα
103 Κασταλία
104 Κελαινώ
105 Κερκηίς
106 Κλυμέμη
107 Κλυμένη
108 Κλυτίη
109 Κορωνίς
110 Κράνεια
111 Κρήτη
112 Κρισίη
113 Κροκάλη
114 Κυανέη
115 Κυάνη
116 Κυδίππη
117 Κυματολήγη
118 Κυμοδόκη
119 Κυμοθόη
120 Κυμοπόλεια
121 Κυμώ
122 Κυρήνη
123 Λαομέδεια
124 Λειαγόρη
125 Λίλαια
126 Λιμναία
127 Λιμνώρεια
128 Λιπάρα
129 Λυσιάνασσα
130 Λωτίς
131 Μάιρα
132 Μαλίς
134 Μαρία
135 Μαρίκα
136 Μελανίππη
137 Μελία
138 Μελίτεια
139 Μέμφις
140 Μενεσθώ
141 Μενίππη
142 Μερόπη
143 Μηλόβοσις
144 Μήτις
145 Μινθώ
146 Μορέα
147 Μύστις
148 Νέαιρα
149 Νέδα
150 Νέδη
151 Νεράιδα
152 Νεράιδος
153 Νημερτής
154 Νηρηίς
155 Νησαία
156 Νησώ
157 Νυχεία
158 Ξανθίς
159 Ουρανία
161 Παλλήνη
163 Πανόπεια
164 Πασιθέα
165 Πειθώ
166 Πεισιθόη
167 Περθώ
168 Περσηίς
169 Πετραία
170 Πληξαύρα
171 Πληξαύρη
172 Πλουτώ
173 Πλωτώ
174 Πολυδώρα
175 Πολυνόη
176 Ποντοπόρεια
177 Προνόη
178 Πρυμνώ
179 Σαώ
180 Σπάρτη
181 Σπειώ
182 Στερόπη
183 Στυξ
184 Συκή
185 Ταϋγέτη
186 Τελεσθώ
187 Τιθορέα
188 Τύχη θεά
189 Φέρουσα
190 Φθονία
192 Φτελέα
193 Φυγαλία
194 Χαρίκλεια
195 Χρυσηίς
196 Χρυσόθεμις
197 Χρυσοτέλεια
198 Ψαμάθη
199 Ωκεανίς
200 Ωκυρρόη
201 Ωρείθυια
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία