Εορτές 4 Ιουλίου: Αγία Αρόα Αγία Κορίλα Αγία Κυπρίλλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Λούκια Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης Άγιος Ανδρέας Ρουμπλιόβ ο Εικονογράφος Άγιος Ζωτικός εκ Νικολιτσέλ της Ρουμανίας Άγιος Θεόδωρος επίσκοπος Κυρήνης της Λυβύης Άγιος Ιλαρίων οσιομάρτυρας Γκαλδούνος Εύτυχος Κύρπιλλα
1 Nαΐς
2 Αβάδνη
3 Αβαρβαρέη
4 Αγάθη
5 Αγαύη
6 Αγνή
8 Αδμήτη
9 Αίγειρος
10 Αίγη
11 Αίγινα
13 Αίγλη
14 Αιθούσα
15 Αιωπίς
16 Ακάστη
17 Ακταία
18 Αλία
19 Αλιμήδη
20 Αλκίππη
22 Αλκυών
23 Αλσηΐς
24 Αλφεσίβοια
25 Αμβροσία
26 Άμπελος
27 Αμυμώνη
28 Αμφιρρόη
29 Αμφιρώ
30 Αμφιτρίτη
31 Ανθή
32 Ανθηδόνη
34 Αργυρά
35 Αρέθα
36 Αρμονία
37 Αρσινόη
38 Ασία
39 Αστερία
40 Αστερόπη
41 Αυτονόη
42 Βαθύκλεια
43 Βάλανος
44 Βυβλίς
45 Γαλαξαύρη
46 Γαλάτεια
47 Γαλήνη
48 Γανυμήδα
49 Γλαύκη
50 Γλαυκονόμη
51 Δανάη
52 Δείκος
53 Δεξιθέα
54 Διώνη
55 Δριμώ
57 Δρυόπις
58 Δυναμήνη
59 Ερύθεια
60 Εσπερέθουσα
61 Εσπερίς
62 Εστία
63 Εύα
64 Ευαγόρη
65 Ευάδνη
66 Ευάρνη
67 Εύβοια
68 Ευδυΐα
69 Ευδώη
70 Ευδώρη
71 Ευθυμία
72 Ευκαρπία
73 Ευκράτη
74 Ευλιμένη
75 Ευμόλπη
76 Ευνίκη
77 Ευπόμπη
78 Ευρυδίκη
79 Ευρώπη
80 Εύφημη
81 Εφυδάτια
82 Ζευξώ
83 Ηιόνη
84 Ηλέκτρα
85 Ησιόνη
86 Θάλεια
88 Θεισόα
89 Θέμις
90 Θεμιστώ
91 Θεονύμφη
92 Θέτις
93 Θόη
94 Θόωσα
95 Ιάκχη
96 Ιάνειρα
97 Ιάνθη
98 Ιδαία
99 Ιδυία
100 Ιππη
101 Ιπποθόη
102 Ιππονόη
103 Ιππώ
104 Ίσιρα
105 Καλιάδνη
106 Καλλιγένεια
107 Καλλιρόη
108 Καλλίστη
109 Καλλιφάεια
110 Καλυψώ
112 Καμάρινα
113 Κάπελη
114 Καρύα
115 Κασταλία
116 Κελαινώ
117 Κερκηίς
118 Κέρκυρα
119 Κλεοδώρα
120 Κλυμέμη
121 Κλυμένη
122 Κλυτίη
123 Κορωνίς
124 Κράνεια
125 Κραντώ
126 Κρήτη
127 Κρισίη
128 Κροκάλη
129 Κυανέη
130 Κυάνη
131 Κυδίππη
132 Κυματολήγη
133 Κυμοδόκη
134 Κυμοθόη
135 Κυμοπόλεια
136 Κυμώ
137 Κυρήνη
138 Λαομέδεια
139 Λειαγόρη
140 Λεύκια
141 Λιβύη
142 Λίλαια
143 Λιμναία
144 Λιμνώρεια
145 Λιπάρα
146 Λυσιάνασσα
147 Λωτίς
148 Μαία
149 Μάιρα
150 Μαλίς
152 Μαρία
153 Μαρίκα
154 Μεθώνη
155 Μελανίππη
156 Μελία
157 Μελίτεια
158 Μέμφις
159 Μενεσθώ
160 Μενίππη
161 Μερόπη
162 Μηλόβοσις
163 Μήτις
164 Μινθώ
165 Μορέα
166 Μύστις
167 Νέαιρα
168 Νέδα
169 Νέδη
170 Νεόμηρις
171 Νεράιδα
172 Νεράιδος
173 Νημερτής
174 Νηρηίς
175 Νήσια
176 Νυχεία
177 Ξάνθη
178 Ουρανία
180 Παλλήνη
182 Πανόπεια
183 Πασιθέα
184 Πειθώ
185 Πεισιθόη
186 Περθώ
187 Περσηίς
188 Πέτρα
189 Πιόνη
190 Πληξαύρα
191 Πληξαύρη
192 Πλουτώ
193 Πλωτώ
194 Πολυδώρα
195 Πολυνόη
196 Ποντοπόρεια
197 Προνόη
198 Πρυμνώ
199 Ρήνη
200 Σαώ
201 Σπάρτη
202 Σπειώ
203 Στερόπη
204 Στυξ
205 Συκή
206 Ταϋγέτη
207 Τελεσθώ
209 Τιθορέα
210 Τύχη θεά
211 Φέρουσα
212 Φθονία
214 Φτελέα
215 Φυγαλία
216 Φωσθονία
219 Χαρίκλεια
220 Χρυσηίς
221 Χρυσόθεμις
222 Χρυσοτέλεια
223 Ψαμάθη
224 Ωκεανίς
225 Ωκυρρόη
226 Ωρείθυια
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία