Εορτές 27 Ιουνίου: Άγιος Ανεκτός Ανεκτή
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ιωάννα Πιέριος Σαμσών Σαμψών
1 Nαΐς
2 Αβαρβαρέη
3 Αγάθη
4 Αγαύη
5 Αδμήτη
6 Αίγειρος
7 Αίγη
8 Αίγινα
10 Αίγλη
11 Αιθούσα
12 Ακάστη
13 Ακταία
14 Ακταίη
15 Αλία
16 Αλιμήδη
17 Αλκίππη
19 Αλκυών
20 Αμβροσία
21 Άμπελος
22 Αμυμώνη
23 Αμφιρρόη
24 Αμφιρώ
25 Αμφιτρίτη
26 Ανθή
27 Ανθηδόνη
29 Αργυρά
30 Αρέθουσα
31 Αρμονία
32 Αρσινόη
33 Ασία
34 Αστερία
35 Αστερόπη
36 Αυτονόη
37 Βάλανος
38 Βυβλίς
39 Γαλαξαύρη
40 Γαλάτεια
41 Γαλήνη
42 Γανυμήδα
43 Γλαύκη
44 Γλαυκονόμη
45 Δανάη
46 Δαφνίς
47 Δείκος
48 Δεξιθέα
49 Διώνη
50 Δριμώ
52 Δρυόπις
53 Δυναμήνη
54 Ερύθεια
55 Εσπερέθουσα
56 Εσπερίς
57 Εστία
58 Εύα
59 Ευαγόρη
60 Ευάδνη
61 Ευάρνη
62 Εύβοια
63 Ευδυΐα
64 Ευδώη
65 Ευδώρη
66 Ευθυμία
67 Ευκράτη
68 Ευλιμένη
69 Ευμόλπη
70 Ευνίκη
71 Ευπόμπη
72 Ευρυδίκη
73 Ευρώπη
74 Εύφημη
75 Εφυδάτια
76 Ζευξώ
77 Ηιόνη
78 Ηλέκτρα
79 Ησιόνη
80 Θάλεια
82 Θεισόα
83 Θέμις
84 Θεμιστώ
85 Θεονύμφη
86 Θέτις
87 Θόη
88 Θόωσα
89 Ιάνειρα
90 Ιάνθη
91 Ιδαία
92 Ιδυία
93 Ιππη
94 Ιπποθόη
95 Ιππονόη
96 Ιππώ
97 Ίσιρα
98 Καλιάδνη
99 Καλλιρόη
100 Καλλίστη
101 Καλλιφάεια
102 Καλυψώ
103 Καμάρινα
104 Κάπελη
105 Καρύα
106 Κασταλία
107 Κελαινώ
108 Κερκηίς
109 Κλεοδώρα
110 Κλυμέμη
111 Κλυμένη
112 Κλυτίη
113 Κορωνίς
114 Κράνεια
115 Κρήτη
116 Κρισίη
117 Κροκάλη
118 Κυανέη
119 Κυάνη
120 Κυδίππη
121 Κυματολήγη
122 Κυμοδόκη
123 Κυμοθόη
124 Κυμοπόλεια
125 Κυμώ
126 Κυρήνη
127 Λαομέδεια
128 Λειαγόρη
129 Λίλαια
130 Λιμναία
131 Λιμνώρεια
132 Λιπάρα
133 Λυσιάνασσα
134 Λωτίς
135 Μαία
136 Μάιρα
137 Μαλίς
139 Μαρία
140 Μαρίκα
141 Μεθώνη
142 Μελανίππη
143 Μελία
144 Μελίτεια
145 Μέμφις
146 Μενεσθώ
147 Μενίππη
148 Μερόπη
149 Μηλόβοσις
150 Μήτις
151 Μινθώ
152 Μορέα
153 Μύστις
154 Νέαιρα
155 Νέδα
156 Νέδη
157 Νεράιδα
158 Νεράιδος
159 Νημερτής
160 Νηρηίς
161 Νησαία
162 Νησώ
163 Νυχεία
164 Ξανθίς
165 Ουρανία
167 Παλλήνη
169 Πανόπεια
170 Πασιθέα
171 Πειθώ
172 Πεισιθόη
173 Περθώ
174 Περσηίς
175 Πετραία
176 Πληξαύρα
177 Πληξαύρη
178 Πλουτώ
179 Πλωτώ
180 Πολυδώρα
181 Πολυνόη
182 Ποντοπόρεια
183 Προνόη
184 Πρυμνώ
185 Σαώ
186 Σπάρτη
187 Σπειώ
188 Στερόπη
189 Στυξ
190 Συκή
191 Ταϋγέτη
192 Τελεσθώ
194 Τιθορέα
195 Τύχη θεά
196 Φέρουσα
197 Φθονία
199 Φτελέα
200 Φυγαλία
201 Φωσθονία
204 Χαρίκλεια
205 Χρυσηίς
206 Χρυσόθεμις
207 Χρυσοτέλεια
208 Ψαμάθη
209 Ωκεανίς
210 Ωκυρρόη
211 Ωρείθυια
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία