Εορτές 29 Φεβρουαρίου: Όσιος Κασσιανός ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μώκιος ο Αναγνώστης
1 Nαΐς
2 Αβαρβαρέη
3 Αγάθη
4 Αγαύη
5 Αγνή
7 Αδμήτη
8 Αίγειρος
9 Αίγη
10 Αίγινα
12 Αίγλη
13 Αιθούσα
14 Ακάστη
15 Ακταία
16 Αλία
17 Αλιμήδη
18 Αλκίππη
20 Αλκυών
21 Αλσηΐς
22 Αλφεσίβοια
23 Αμβροσία
24 Άμπελος
25 Αμυμώνη
26 Αμφιρρόη
27 Αμφιρώ
28 Αμφιτρίτη
29 Ανθή
30 Ανθηδόνη
32 Αργυρά
33 Αρέθα
34 Αρμονία
35 Αρσινόη
36 Ασία
37 Αστερία
38 Αστερόπη
39 Αυτονόη
40 Βάλανος
41 Βυβλίς
42 Γαλαξαύρη
43 Γαλάτεια
44 Γαλήνη
45 Γανυμήδα
46 Γλαύκη
47 Γλαυκονόμη
48 Δανάη
49 Δαφνίς
50 Δείκος
51 Δεξιθέα
52 Διώνη
53 Δριμώ
55 Δρυόπις
56 Δυναμήνη
57 Ερύθεια
58 Εσπερέθουσα
59 Εσπερίς
60 Εστία
61 Εύα
62 Ευαγόρη
63 Ευάδνη
64 Ευάρνη
65 Εύβοια
66 Ευδυΐα
67 Ευδώη
68 Ευδώρη
69 Ευθυμία
70 Ευκράτη
71 Ευλιμένη
72 Ευμόλπη
73 Ευνίκη
74 Ευπόμπη
75 Ευρυδίκη
76 Ευρώπη
77 Εύφημη
78 Εφυδάτια
79 Ζευξώ
80 Ηιόνη
81 Ηλέκτρα
82 Ησιόνη
83 Θάλεια
85 Θεισόα
86 Θέμις
87 Θεμιστώ
88 Θεονύμφη
89 Θέτις
90 Θόη
91 Θόωσα
92 Ιάκχη
93 Ιάνειρα
94 Ιάνθη
95 Ιδαία
96 Ιδυία
97 Ιππη
98 Ιπποθόη
99 Ιππονόη
100 Ιππώ
101 Ίσιρα
102 Καλιάδνη
103 Καλλιγένεια
104 Καλλιρόη
105 Καλλίστη
106 Καλλιφάεια
107 Καλυψώ
109 Καμάρινα
110 Κάπελη
111 Καρύα
112 Κασταλία
113 Κελαινώ
114 Κερκηίς
115 Κλεοδώρα
116 Κλυμέμη
117 Κλυμένη
118 Κλυτίη
119 Κορωνίς
120 Κράνεια
121 Κραντώ
122 Κρήτη
123 Κρισίη
124 Κροκάλη
125 Κυανέη
126 Κυάνη
127 Κυδίππη
128 Κυματολήγη
129 Κυμοδόκη
130 Κυμοθόη
131 Κυμοπόλεια
132 Κυμώ
133 Κυρήνη
134 Λαομέδεια
135 Λειαγόρη
136 Λεύκια
137 Λίλαια
138 Λιμναία
139 Λιμνώρεια
140 Λιπάρα
141 Λυσιάνασσα
142 Λωτίς
143 Μαία
144 Μάιρα
145 Μαλίς
147 Μαρία
148 Μαρίκα
149 Μεθώνη
150 Μελανίππη
151 Μελία
152 Μελίτεια
153 Μέμφις
154 Μενεσθώ
155 Μενίππη
156 Μερόπη
157 Μηλόβοσις
158 Μήτις
159 Μινθώ
160 Μορέα
161 Μύστις
162 Νέαιρα
163 Νέδα
164 Νέδη
165 Νεράιδα
166 Νεράιδος
167 Νημερτής
168 Νηρηίς
169 Νήσια
170 Νυχεία
171 Ξανθίς
172 Ουρανία
174 Παλλήνη
176 Πανόπεια
177 Πασιθέα
178 Πειθώ
179 Πεισιθόη
180 Περθώ
181 Περσηίς
182 Πετραία
183 Πληξαύρα
184 Πληξαύρη
185 Πλουτώ
186 Πλωτώ
187 Πολυδώρα
188 Πολυνόη
189 Ποντοπόρεια
190 Προνόη
191 Πρυμνώ
192 Ρήνη
193 Σαώ
194 Σπάρτη
195 Σπειώ
196 Στερόπη
197 Στυξ
198 Συκή
199 Ταϋγέτη
200 Τελεσθώ
202 Τιθορέα
203 Τύχη θεά
204 Φέρουσα
205 Φθονία
207 Φτελέα
208 Φυγαλία
209 Φωσθονία
212 Χαρίκλεια
213 Χρυσηίς
214 Χρυσόθεμις
215 Χρυσοτέλεια
216 Ψαμάθη
217 Ωκεανίς
218 Ωκυρρόη
219 Ωρείθυια
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία