Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος (ή Ευτρόπιος) ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος
1 Nαΐς
2 Αβαρβαρέη
3 Αγάθη
4 Αγαύη
5 Αδμήτη
6 Αίγειρος
7 Αίγη
8 Αίγινα
10 Αίγλη
11 Αιθούσα
12 Ακάστη
13 Ακταία
14 Ακταίη
15 Αλία
16 Αλιμήδη
17 Αλκίππη
19 Αλκυών
20 Αμβροσία
21 Άμπελος
22 Αμυμώνη
23 Αμφιρρόη
24 Αμφιρώ
25 Αμφιτρίτη
26 Ανθή
27 Ανθηδόνη
29 Αργυρά
30 Αρέθουσα
31 Αρμονία
32 Αρσινόη
33 Ασία
34 Αστερία
35 Αστερόπη
36 Αυτονόη
37 Βάλανος
38 Βυβλίς
39 Γαλαξαύρη
40 Γαλάτεια
41 Γαλήνη
42 Γανυμήδα
43 Γλαύκη
44 Γλαυκονόμη
45 Δανάη
46 Δαφνίς
47 Δείκος
48 Δεξιθέα
49 Διώνη
50 Δριμώ
52 Δρυόπις
53 Δυναμήνη
54 Ερύθεια
55 Εσπερέθουσα
56 Εσπερίς
57 Εστία
58 Εύα
59 Ευαγόρη
60 Ευάδνη
61 Ευάρνη
62 Εύβοια
63 Ευδυΐα
64 Ευδώη
65 Ευδώρη
66 Ευθυμία
67 Ευκράτη
68 Ευλιμένη
69 Ευμόλπη
70 Ευνίκη
71 Ευπόμπη
72 Ευρυδίκη
73 Ευρώπη
74 Εύφημη
75 Εφυδάτια
76 Ζευξώ
77 Ηιόνη
78 Ηλέκτρα
79 Ησιόνη
80 Θάλεια
82 Θεισόα
83 Θέμις
84 Θεμιστώ
85 Θεονύμφη
86 Θέτις
87 Θόη
88 Θόωσα
89 Ιάνειρα
90 Ιάνθη
91 Ιδαία
92 Ιδυία
93 Ιππη
94 Ιπποθόη
95 Ιππονόη
96 Ιππώ
97 Ίσιρα
98 Καλιάδνη
99 Καλλιρόη
100 Καλλίστη
101 Καλλιφάεια
102 Καλυψώ
104 Καμάρινα
105 Κάπελη
106 Καρύα
107 Κασταλία
108 Κελαινώ
109 Κερκηίς
110 Κλεοδώρα
111 Κλυμέμη
112 Κλυμένη
113 Κλυτίη
114 Κορωνίς
115 Κράνεια
116 Κρήτη
117 Κρισίη
118 Κροκάλη
119 Κυανέη
120 Κυάνη
121 Κυδίππη
122 Κυματολήγη
123 Κυμοδόκη
124 Κυμοθόη
125 Κυμοπόλεια
126 Κυμώ
127 Κυρήνη
128 Λαομέδεια
129 Λειαγόρη
130 Λίλαια
131 Λιμναία
132 Λιμνώρεια
133 Λιπάρα
134 Λυσιάνασσα
135 Λωτίς
136 Μαία
137 Μάιρα
138 Μαλίς
140 Μαρία
141 Μαρίκα
142 Μεθώνη
143 Μελανίππη
144 Μελία
145 Μελίτεια
146 Μέμφις
147 Μενεσθώ
148 Μενίππη
149 Μερόπη
150 Μηλόβοσις
151 Μήτις
152 Μινθώ
153 Μορέα
154 Μύστις
155 Νέαιρα
156 Νέδα
157 Νέδη
158 Νεράιδα
159 Νεράιδος
160 Νημερτής
161 Νηρηίς
162 Νησαία
163 Νησώ
164 Νυχεία
165 Ξανθίς
166 Ουρανία
168 Παλλήνη
170 Πανόπεια
171 Πασιθέα
172 Πειθώ
173 Πεισιθόη
174 Περθώ
175 Περσηίς
176 Πετραία
177 Πληξαύρα
178 Πληξαύρη
179 Πλουτώ
180 Πλωτώ
181 Πολυδώρα
182 Πολυνόη
183 Ποντοπόρεια
184 Προνόη
185 Πρυμνώ
186 Σαώ
187 Σπάρτη
188 Σπειώ
189 Στερόπη
190 Στυξ
191 Συκή
192 Ταϋγέτη
193 Τελεσθώ
195 Τιθορέα
196 Τύχη θεά
197 Φέρουσα
198 Φθονία
200 Φτελέα
201 Φυγαλία
202 Φωσθονία
205 Χαρίκλεια
206 Χρυσηίς
207 Χρυσόθεμις
208 Χρυσοτέλεια
209 Ψαμάθη
210 Ωκεανίς
211 Ωκυρρόη
212 Ωρείθυια
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία