Εορτές 22 Οκτωβρίου: Αβερκία Άγιος Βερεκούνδος Βερεκούνδα Όσιος Αβέρκιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Γλυκερία Αγία Θεοδότη η μάρτυρας Άγιος Εξακουστοδιανός Άγιος Ευλάλιος Άγιος Ζαχαρίας ο Μάρτυρας Άγιος Ηράκλειος Μαξιμιλιανή Μαξιμιλιανός Όσιος Λωτ
1 Nαΐς
2 Αβάδνη
3 Αβαρβαρέη
4 Αγάθη
5 Αγαύη
6 Αγνή
8 Αδμήτη
9 Αίγειρος
10 Αίγη
11 Αίγινα
13 Αίγλη
14 Αιθούσα
15 Αιωπίς
16 Ακάστη
17 Ακκαλίς
18 Ακταία
19 Αλία
20 Αλιμήδη
21 Αλκινόη
22 Αλκίππη
24 Αλκυών
25 Αλσηΐς
26 Αλφεσίβοια
27 Αμβροσία
28 Άμπελος
29 Αμυμώνη
30 Αμφινόμη
31 Αμφιρρόη
32 Αμφιρώ
33 Αμφιτρίτη
34 Ανθή
35 Ανθηδόνη
37 Αργυρά
38 Αρέθουσα
39 Αρμονία
40 Αρσινόη
41 Ασία
42 Αστερία
43 Αστερόπη
44 Αυτονόη
45 Βαθύκλεια
46 Βάλανος
47 Βυβλίς
48 Γαλαξαύρη
49 Γαλάτεια
50 Γαλήνη
51 Γανυμήδα
52 Γλαύκη
53 Γλαυκονόμη
54 Δανάη
55 Δείκος
56 Δεξιθέα
57 Διώνη
58 Δριμώ
60 Δρυόπις
61 Δυναμήνη
62 Δωδώνη
63 Εριφία
64 Ερύθεια
65 Ερωφίλη
66 Εσπερέθουσα
67 Εσπερίς
68 Εστία
69 Εύα
70 Ευαγόρη
71 Ευάδνη
72 Ευάρνη
73 Εύβοια
74 Ευδυΐα
75 Ευδώη
76 Ευδώρη
77 Ευθυμία
78 Ευκαρπία
79 Ευκράτη
80 Ευλιμένη
81 Ευμόλπη
82 Ευνίκη
83 Ευπόμπη
84 Ευρυδίκη
85 Ευρώπη
86 Εύφημη
87 Εφυδάτια
88 Ζευξώ
89 Ηιόνη
90 Ηλέκτρα
91 Ησιόνη
92 Θάλεια
94 Θεισόα
95 Θέμις
96 Θεμιστώ
97 Θεονύμφη
98 Θέτις
99 Θόη
100 Θόωσα
101 Θρoνία
102 Ιάκχη
103 Ιάνειρα
104 Ιάνθη
105 Ιδαία
106 Ιδυία
107 Ιππη
108 Ιπποθόη
109 Ιππονόη
110 Ιππώ
111 Ίσιρα
112 Καλιάδνη
113 Καλλιγένεια
114 Καλλιρόη
115 Καλλίστη
116 Καλλιφάεια
117 Καλυψώ
119 Καμάρινα
120 Κάπελη
121 Καρύα
122 Κασταλία
123 Κελαινώ
124 Κερκηίς
125 Κέρκυρα
126 Κλεοδώρα
127 Κλυμέμη
128 Κλυμένη
129 Κλυτίη
130 Κοκκυκώ
131 Κορωνίς
132 Κράνεια
133 Κραντώ
134 Κρήτη
135 Κρισίη
136 Κροκάλη
137 Κυανέη
138 Κυάνη
139 Κυδίππη
140 Κυλία
141 Κυματολήγη
142 Κυμοδόκη
143 Κυμοθόη
144 Κυμοπόλεια
145 Κυμώ
146 Κυρήνη
147 Λαμπηθώ
148 Λαομέδεια
149 Λειαγόρη
150 Λεύκια
151 Λιβύη
152 Λίλαια
153 Λιμνώρεια
154 Λιπάρα
155 Λυσιάνασσα
156 Λωτίς
158 Μαία
159 Μάιρα
160 Μάκρις
161 Μαλίς
163 Μαρία
164 Μαρίκα
165 Μέθη
166 Μεθώνη
167 Μελανίππη
168 Μελία
169 Μελίτεια
170 Μέμφις
171 Μενεσθώ
172 Μενίππη
173 Μερόπη
174 Μηλόβοσις
175 Μήτις
176 Μινθώ
177 Μορέα
178 Μύστις
179 Νανά
180 Νέαιρα
181 Νέδα
182 Νέδη
183 Νεόμηρις
184 Νεράιδα
185 Νεράιδος
186 Νημερτής
187 Νηρηίς
188 Νήσια
189 Νυχεία
190 Ξάνθη
191 Ορσηίς
192 Ουρανία
194 Παλλήνη
196 Πανόπεια
197 Πασιθέα
198 Πειθώ
199 Πεισιθόη
200 Περθώ
201 Περσηίς
202 Πέτρα
203 Πιόνη
204 Πλαυκία
205 Πληξαύρα
206 Πληξαύρη
207 Πλουτώ
208 Πλωτώ
209 Πολυδώρα
210 Πολυνόη
211 Ποντοπόρεια
212 Προνόη
213 Πρυμνώ
214 Ρήνη
215 Σαλαμίνα
216 Σαλμακίς
217 Σαώ
218 Σπάρτη
219 Σπειώ
220 Στερόπη
221 Στονυχία
222 Στυξ
223 Συκή
224 Ταϋγέτη
225 Τελεσθώ
227 Τιθορέα
228 Τύχη
229 Φέρουσα
230 Φθονία
232 Φτελέα
233 Φυγαλία
234 Φωσθονία
237 Χαρίκλεια
238 Χρυσηίς
239 Χρυσόθεμις
240 Χρυσοτέλεια
241 Ψαμάθη
242 Ωκεανίς
243 Ωκυρρόη
244 Ωρείθυια
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία