Εορτές 21 Μαΐου: Αγία Ελένη Άγιος Οσπίτιος Μέγας Κωνσταντίνος o Ισαπόστολος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Κωνσταντίνος ο Νεομάρτυρας Αγία Ελένη η πριγκίπισσα Άγιος Αγαπητός ο Οσιομάρτυρας του Μαρκούσεφ, Άγιος Βόρος Άγιος Ευτύχιος Ιερομάρτυρας Άγιος Θεόδωρος ο πρίγκηπας και Θαυματουργός Άγιος Κύριλλος Β' Επίσκοπος Ροστώβ Άγιος Κωνσταντίνος ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Κωνσταντίνος ο Θαυματουργός Άγιος Μιχαήλ ο πρίγκηπας και Θαυματουργός Άγιος Πόλιος Αγιος Τιμόθεος Ιερομάρτυρας Άγιος Χριστόφορος Α' Πατριάρχης Αντιοχείας Όσιος Κασσιανός ο Έλληνας και Θαυματουργός Όσιος Παχώμιος ο Νέος ο Οσιομάρτυρας Παναγία η Τρυφερή, εν Σμόλενσκ Ρωσίας
1 Viator
2 Αδριανή
3 Αδριανός
4 Αιμιλένια
5 Αιμιλία
6 Αιμίλιος
7 Ακύλας
9 Ακυλίνα
10 Αλβίνος
11 Αμπλίας
12 Ανδριανή
13 Αννιανός
14 Ανουτσιάτα
15 Ανουτσιάτης
16 Αντωνίσκη
17 Αντωνίσκος
18 Απρίων
19 Αραβέλλα
20 Ατία
21 Αυγούστα
22 Αύκτος
23 Αυρήλιος
24 Βαλεντίνα
25 Βαλεντίνος
26 Βαλέρια
27 Βαλέριος
28 Βανέσσα
30 Βαραδάτος
31 Βεάτα
32 Βεάτος
33 Βεατρίκη
34 Βενεδίκτη
35 Βενέδικτος
36 Βενέδιμος
37 Βενετία
38 Βενέτιος
39 Βέρα
40 Βέρνης
41 Βέρος
42 Βερούλιος
43 Βήρος
44 Βικεντία
45 Βικέντιος
46 Βίκτωρ
47 Βιόλα
48 Βιολέτα
49 Βιργίλιος
50 Βιτάλη
51 Βιτάλιος
52 Βλάσιος
53 Βονιφάτιος
54 Βουλπιανός
55 Βρούτος
56 Γαϊανή
57 Γάιος
58 Γάλλος
59 Γιολάντα
60 Γουρίας
61 Γράτος
62 Δάντης
63 Διγνόρα
64 Διγνόρος
65 Δομένικος
66 Δόμνα
67 Δόμνας
69 Δομνίνος
70 Δόμνος
72 Δονάτα
73 Δονάτος
74 Δούκας
75 Δούκισσα
76 Εβελίνα
77 Εβελίνος
78 Ερμύλος
79 Ερσιλία
80 Ερσίλιος
81 Ιανός
82 Ιανουάριος
83 Ιγνάτιος
84 Ιννοκέντια
85 Ιννοκέντιος
86 Ιουβενάλιος
87 Ιουβεντίνος
88 Ιουλιανή
89 Ιουλιανός
90 Ιούλιος
91 Ιουνία
92 Ιουστίνη
93 Ιουστίνος
94 Ιούστος
95 Καικιλία
97 Καικίλιος
98 Καίσαρ
99 Καλανδίων
102 Κανίδιος
103 Καπίτων
104 Κάρμεν
105 Κάσσια
106 Κάσσιος
107 Κάτων
108 Κλάρα
109 Κλάρας
110 Κλαύδια
111 Κλαυδιανός
112 Κλαύδιος
113 Κλέλια
114 Κλέλιος
115 Κλημεντία
116 Κλημέντιος
117 Κόιντα
118 Κόιντος
119 Κομάσιος
120 Κορνηλία
121 Κορνήλιος
122 Κόττας
123 Κουάρτα
124 Κουάρτος
125 Κουϊνίδιος
126 Κουϊντιάνος
127 Κουίντος
128 Κρίσπα
129 Κρίσπος
130 Κωνσταντίνος
131 Λαβίνια
132 Λαβίνιος
133 Λαιτήσια
134 Λάουρος
135 Λαυρέντιος
136 Λίλης
137 Λιλιάνα
138 Λολλίων
139 Λούκουλος
140 Λουκρητία
141 Λουκρήτιος
143 Λούπων
144 Λούσιος
145 Μαβριανός
146 Μαμίλιος
147 Μανούσος
148 Μαντόνα
149 Μάξιμη
150 Μάξιμος
151 Μαρδαρία
152 Μαρδάριος
153 Μαρέα
154 Μαρίκα
155 Μαρίνα
156 Μαρίνος
157 Μάριος
158 Μαρκέλλα
159 Μάρκελλος
160 Μαρκίος
161 Μάρκος
162 Μαρς
163 Μαυρικία
164 Μαυρίκιος
165 Μερκουρία
166 Μιράντα
167 Μοδέστα
168 Μόδεστος
169 Μοντανός
170 Ναταλία
172 Νατάλιος
173 Νεποτιανός
174 Οβιδία
175 Οβίδιος
176 Όλβιος
177 Ονωράτος
178 Ορτισία
179 Ορτίσιος
180 Ουαλερίνος
181 Ουάρρων
182 Ουρβανός
183 Ουρπασιανός
184 Πασσαρία
185 Παύλος
189 Περπέτουα
191 Πλίνιος
192 Πομπήιος
193 Ποπλίων
194 Πουλχερία
195 Πουλχέριος
196 Πούπλιος
197 Πρόκλεια
198 Ρεβοκάτα
199 Ρεβοκάτος
200 Ρευκάτος
201 Ρηγίλλα
202 Ρηγίνη
203 Ρηγίνος
204 Ροβήρος
205 Ρογάτος
206 Ρόζα
207 Ρουμπίνη
208 Ρουμπίνος
209 Ρούφη
210 Ρούφος
211 Ρωμύλος
212 Σαβίνα
213 Σαβίνος
214 Σάλβια
215 Σάλβιος
216 Σατουρνίλος
217 Σατουρνίνος
218 Σεβήρα
219 Σεβήρος
220 Σεκουνδιανή
221 Σεκουνδιανός
222 Σεκούνδος
223 Σενάτωρ
224 Σέξτος
225 Σεπτεμίνος
226 Σέρβουλος
227 Σεργία
228 Σέργιος
230 Σιλβάνος
231 Σιλβέστρα
232 Σιλβέστρος
233 Στέλλα
234 Στράβων
235 Στραβωνία
236 Σύλβια
237 Σύλβιος
238 Τάτια
239 Τάτιος
240 Τερβίλιος
241 Τερεντία
242 Τερεντίων
243 Τίτος
244 Φαβιέρος
245 Φάβιος
246 Φαντίνος
247 Φαύστα
248 Φαύστος
249 Φερβίνα
250 Φερβίνος
251 Φευρωνία
252 Φήλιξ
253 Φηλίξη
255 Φιγούρα
256 Φλάβια
257 Φλάβιος
258 Φλωρεντία
259 Φλωρέντιος
260 Φρόντων
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία