Εορτές 17 Ιανουαρίου: Άγιος Αντώνιος ο Μέγας Άγιος Θεοδόσιος ο Μέγας Άγιος Τουρβών
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Αντώνιος ο Μετεωρίτης (Καντακουζηνός) Αγία Ιουνίλλα Άγιος Αντώνιος Αρχιεπίσκοπος Νόβγκοροντ Ρωσίας Άγιος Αντώνιος Επίσκοπος Βολογκντά της Ρωσίας Άγιος Αντώνιος Ευνούχος Άγιος Γεώργιος ο Νέος εξ Ιωαννίνων Άγιος Φιλόθεος Όσιος Αντώνιος εκ Ρωσίας Όσιος Αντώνιος ο νέος ο Θαυματουργός Όσιος Αχιλλάς
1 Viator
2 Αδριανή
3 Αδριανός
4 Αιμιλένια
5 Αιμιλία
6 Αιμίλιος
7 Ακύλας
9 Ακυλίνα
10 Αμπλίας
11 Ανδριανή
12 Αννιανός
13 Αντωνίσκη
14 Αντωνίσκος
15 Απρίων
16 Αραβέλλα
17 Ατία
18 Αυγούστα
19 Αύκτος
20 Αυρήλιος
21 Βαλεντίνα
22 Βαλεντίνος
23 Βαλέρια
24 Βαλέριος
25 Βανέσσα
27 Βαραδάτος
28 Βεάτα
29 Βεάτος
30 Βεατρίκη
31 Βενέδικτος
32 Βενέδιμος
33 Βενετία
34 Βενέτιος
35 Βέρα
36 Βέρνης
37 Βερούλιος
38 Βήρος
39 Βικεντία
40 Βικέντιος
41 Βίκτωρ
42 Βιόλα
43 Βιολέτα
44 Βιργίλιος
45 Βιτάλη
46 Βιτάλιος
47 Βλάσιος
48 Βονιφάτιος
49 Βουλπιανός
50 Βρούτος
51 Γαϊανή
52 Γάιος
53 Γάλλος
54 Γιολάντα
55 Γουρίας
56 Γράτος
57 Δάντης
58 Διγνόρα
59 Διγνόρος
60 Δομένικος
61 Δόμνα
62 Δόμνας
64 Δομνίνος
65 Δόμνος
67 Δονάτα
68 Δονάτος
69 Δούκας
70 Δούκισσα
71 Έβελ
72 Έβελυν
73 Ερμύλος
74 Ερσιλία
75 Ερσίλιος
76 Ιανός
77 Ιανουάριος
78 Ιγνάτιος
79 Ιννοκέντιος
80 Ιουβενάλιος
81 Ιουβεντίνος
82 Ιουλιανή
83 Ιουλιανός
84 Ιούλιος
85 Ιουνία
86 Ιουστίνη
87 Ιουστίνος
88 Ιούστος
89 Καικιλία
91 Καικίλιος
92 Καίσαρ
93 Καλανδίων
96 Κανίδιος
97 Καπίτων
98 Κάρμεν
99 Κάσσια
100 Κάσσιος
101 Κάτων
102 Κλάρα
103 Κλάρας
104 Κλαύδια
105 Κλαυδιανός
106 Κλαύδιος
107 Κλέλια
108 Κλέλιος
109 Κλημεντία
110 Κλημέντιος
111 Κόιντα
112 Κόιντος
113 Κομάσιος
114 Κορνηλία
115 Κορνήλιος
116 Κόττας
117 Κουάρτος
118 Κουϊντιάνος
119 Κουίντος
120 Κρίσπα
121 Κρίσπος
122 Κωνσταντίνος
123 Λαβίνια
124 Λαβίνιος
125 Λαιτήσια
126 Λάουρος
127 Λαυρέντιος
128 Λίλης
129 Λιλιάνα
130 Λολλίων
131 Λούκουλος
132 Λουκρητία
133 Λουκρήτιος
135 Λούπων
136 Λούσιος
137 Μαβριανός
138 Μαμίλιος
139 Μανούσος
140 Μαντόνα
141 Μάξιμη
142 Μάξιμος
143 Μαρδαρία
144 Μαρδάριος
145 Μαρέα
146 Μαρίκα
147 Μαρίνα
148 Μαρίνος
149 Μάριος
150 Μαρκέλλα
151 Μάρκελλος
152 Μαρκίος
153 Μάρκος
154 Μαρς
155 Μαυρικία
156 Μαυρίκιος
157 Μερκουρία
158 Μιράντα
159 Μοδέστα
160 Μόδεστος
161 Μοντανός
162 Ναταλία
164 Νατάλιος
165 Νεποτιανός
166 Οβιδία
167 Οβίδιος
168 Όλβιος
169 Ονωράτος
170 Ορτισία
171 Ορτίσιος
172 Ουαλερίνος
173 Ουάρρων
174 Ουρβανός
175 Ουρπασιανός
176 Πασσαρία
177 Παύλος
181 Περπέτουα
183 Πλίνιος
184 Πομπήιος
185 Ποπλίων
186 Πουλχερία
187 Πουλχέριος
188 Πούπλιος
189 Πρόκλεια
190 Ρεβοκάτα
191 Ρεβοκάτος
192 Ρευκάτος
193 Ρηγίλλα
194 Ρηγίνη
195 Ρηγίνος
196 Ροβήρος
197 Ρογάτος
198 Ρόζα
199 Ρουμπίνη
200 Ρουμπίνος
201 Ρούφη
202 Ρούφος
203 Ρωμύλος
204 Σαβίνα
205 Σαβίνος
206 Σάλβια
207 Σάλβιος
208 Σατουρνίλος
209 Σατουρνίνος
210 Σεβήρα
211 Σεβήρος
212 Σεκουνδιανή
213 Σεκουνδιανός
214 Σεκούνδος
215 Σενάτωρ
216 Σέξτος
217 Σεπτεμίνος
218 Σέρβουλος
219 Σεργία
220 Σέργιος
222 Σιλβάνος
223 Σιλβέστρα
224 Σιλβέστρος
225 Στέλλα
226 Στράβων
227 Στραβωνία
228 Σύλβια
229 Σύλβιος
230 Τάτια
231 Τάτιος
232 Τερεντία
233 Τερεντίων
234 Τίτος
235 Φαντίνος
236 Φαύστα
237 Φαύστος
238 Φερβίνα
239 Φερβίνος
240 Φευρωνία
241 Φήλιξ
242 Φηλίξη
243 Φιγούρα
244 Φιλικητάτη
246 Φλάβια
247 Φλάβιος
248 Φλωρεντία
249 Φλωρέντιος
250 Φρόντων
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία