Εορτές 22 Μαρτίου: Αγία Δροσίδα Δρόσος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Βασίλισσα Αγία Καλλινίκη Αγία Σοφία Άγιος Βασίλειος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Άγκυρας Άγιος Βασίλειος ο Ιερομάρτυρας και Θαυματουργός Άγιος Δημήτριος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Ευθύμιος ο Πελοποννήσιος
1 Viator
2 Αδριανή
3 Αδριανός
4 Αιμιλένια
5 Αιμιλία
6 Αιμίλιος
7 Ακύλας
9 Ακυλίνα
10 Αμπλίας
11 Ανδριανή
12 Αννιανός
13 Ανουτσιάτα
14 Ανουτσιάτης
15 Αντωνίσκη
16 Αντωνίσκος
17 Απρίων
18 Αραβέλλα
19 Ατία
20 Αυγούστα
21 Αύκτος
22 Αυρήλιος
23 Βαλεντίνα
24 Βαλεντίνος
25 Βαλέρια
26 Βαλέριος
27 Βανέσσα
29 Βαραδάτος
30 Βεάτα
31 Βεάτος
32 Βεατρίκη
33 Βενεδίκτη
34 Βενέδικτος
35 Βενέδιμος
36 Βενετία
37 Βενέτιος
38 Βέρα
39 Βέρνης
40 Βερούλιος
41 Βήρος
42 Βικεντία
43 Βικέντιος
44 Βίκτωρ
45 Βιόλα
46 Βιολέτα
47 Βιργίλιος
48 Βιτάλη
49 Βιτάλιος
50 Βλάσιος
51 Βονιφάτιος
52 Βουλπιανός
53 Βρούτος
54 Γαϊανή
55 Γάιος
56 Γάλλος
57 Γιολάντα
58 Γουρίας
59 Γράτος
60 Δάντης
61 Διγνόρα
62 Διγνόρος
63 Δομένικος
64 Δόμνα
65 Δόμνας
67 Δομνίνος
68 Δόμνος
70 Δονάτα
71 Δονάτος
72 Δούκας
73 Δούκισσα
74 Εβελίνα
75 Εβελίνος
76 Ερμύλος
77 Ερσιλία
78 Ερσίλιος
79 Ιανός
80 Ιανουάριος
81 Ιγνάτιος
82 Ιννοκέντιος
83 Ιουβενάλιος
84 Ιουβεντίνος
85 Ιουλιανή
86 Ιουλιανός
87 Ιούλιος
88 Ιουνία
89 Ιουστίνη
90 Ιουστίνος
91 Ιούστος
92 Καικιλία
94 Καικίλιος
95 Καίσαρ
96 Καλανδίων
99 Κανίδιος
100 Καπίτων
101 Κάρμεν
102 Κάσσια
103 Κάσσιος
104 Κάτων
105 Κλάρα
106 Κλάρας
107 Κλαύδια
108 Κλαυδιανός
109 Κλαύδιος
110 Κλέλια
111 Κλέλιος
112 Κλημεντία
113 Κλημέντιος
114 Κόιντα
115 Κόιντος
116 Κομάσιος
117 Κορνηλία
118 Κορνήλιος
119 Κόττας
120 Κουάρτα
121 Κουάρτος
122 Κουϊνίδιος
123 Κουϊντιάνος
124 Κουίντος
125 Κρίσπα
126 Κρίσπος
127 Κωνσταντίνος
128 Λαβίνια
129 Λαβίνιος
130 Λαιτήσια
131 Λάουρος
132 Λαυρέντιος
133 Λίλης
134 Λιλιάνα
135 Λολλίων
136 Λούκουλος
137 Λουκρητία
138 Λουκρήτιος
140 Λούπων
141 Λούσιος
142 Μαβριανός
143 Μαμίλιος
144 Μανούσος
145 Μαντόνα
146 Μάξιμη
147 Μάξιμος
148 Μαρδαρία
149 Μαρδάριος
150 Μαρέα
151 Μαρίκα
152 Μαρίνα
153 Μαρίνος
154 Μάριος
155 Μαρκέλλα
156 Μάρκελλος
157 Μαρκίος
158 Μάρκος
159 Μαρς
160 Μαυρικία
161 Μαυρίκιος
162 Μερκουρία
163 Μιράντα
164 Μοδέστα
165 Μόδεστος
166 Μοντανός
167 Ναταλία
169 Νατάλιος
170 Νεποτιανός
171 Οβιδία
172 Οβίδιος
173 Όλβιος
174 Ονωράτος
175 Ορτισία
176 Ορτίσιος
177 Ουαλερίνος
178 Ουάρρων
179 Ουρβανός
180 Ουρπασιανός
181 Πασσαρία
182 Παύλος
186 Περπέτουα
188 Πλίνιος
189 Πομπήιος
190 Ποπλίων
191 Πουλχερία
192 Πουλχέριος
193 Πούπλιος
194 Πρόκλεια
195 Ρεβοκάτα
196 Ρεβοκάτος
197 Ρευκάτος
198 Ρηγίλλα
199 Ρηγίνη
200 Ρηγίνος
201 Ροβήρος
202 Ρογάτος
203 Ρόζα
204 Ρουμπίνη
205 Ρουμπίνος
206 Ρούφη
207 Ρούφος
208 Ρωμύλος
209 Σαβίνα
210 Σαβίνος
211 Σάλβια
212 Σάλβιος
213 Σατουρνίλος
214 Σατουρνίνος
215 Σεβήρα
216 Σεβήρος
217 Σεκουνδιανή
218 Σεκουνδιανός
219 Σεκούνδος
220 Σενάτωρ
221 Σέξτος
222 Σεπτεμίνος
223 Σέρβουλος
224 Σεργία
225 Σέργιος
227 Σιλβάνος
228 Σιλβέστρα
229 Σιλβέστρος
230 Στέλλα
231 Στράβων
232 Στραβωνία
233 Σύλβια
234 Σύλβιος
235 Τάτια
236 Τάτιος
237 Τερεντία
238 Τερεντίων
239 Τίτος
240 Φαβιέρος
241 Φάβιος
242 Φαντίνος
243 Φαύστα
244 Φαύστος
245 Φερβίνα
246 Φερβίνος
247 Φευρωνία
248 Φήλιξ
249 Φηλίξη
251 Φιγούρα
252 Φλάβια
253 Φλάβιος
254 Φλωρεντία
255 Φλωρέντιος
256 Φρόντων
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία