Εορτές 1 Απριλίου: Άγιος Σατουρνίνος Ινγενιανή Ινγενιανός Πακερία Πάκερος Σατουρνίνα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Walericus Αγία Θεοδώρα Άγιος Αβραάμιος ο Νεομάρτυρας εκ Βουλγαρίας Άγιος Αλέξανδρος ο Μάρτυρας Άγιος Βασιλείδης Άγιος Γερόντιος Άγιος Διονύσιος ο μάρτυρας Άγιος Ερμής Άγιος Μιχαὴλ ο νεομάρτυς Άγιος Πολυνίκης Οσία Μαρία η Αιγυπτία Όσιος Βαρσανούφιος της Όπτινα Όσιος Γερόντιος ο Κανονάρχης Όσιος Ευθύμιος Σαυζδαλίας Όσιος Ευλόγιος ο σαλός Όσιος Μακάριος Παρθένιος
1 Eύαρδις
2 Nαΐς
3 Αβρόντιον
4 Αβρότονον
5 Αγαθόκλεια
6 Αγαλλία
7 Αγάπη
8 Αγωνίς
9 Αηδόνιον
10 Αίγινα
12 Αναϊτις
13 Ανθή
14 Άντια
15 Αξίνη
16 Αρισταγόρα
17 Αριστόκλεια
18 Αρχεάνασσα
19 Αρχιδίκη
20 Αρχίππη
21 Ασπασία
22 Αστερία
23 Αυδάτα
24 Βακχίς
25 Βακχύλα
26 Βιάγκα
27 Βιλιστίχη
28 Βόα
29 Βρόμιον
30 Γλυκέρα
31 Γνάθαινα
32 Γναθαίνιον
33 Γοργόνα
34 Γράμμη
35 Γρυμαία
36 Δανάη
37 Δημηλάτα
38 Δημώ
39 Διδύμη
40 Διοτίμα
41 Δοξιθέα
42 Δροσίς
43 Δωρίχα
44 Ειρήνη
46 Ειρηνίς
47 Ερμιόνη
48 Ερπυλλίς
49 Ερωτηΐς
50 Ερωτιώνη
51 Ευάρδη
52 Εύκλεια
53 Ευξίππη
54 Ευφροσύνη
55 Ηδεία
56 Ηδύλη
57 Θαΐς
58 Θαλασσία
59 Θαργηλία
60 Θαυμάρια
61 Θεανώ
62 Θεοδότη
63 Θεολύτη
64 Θεττάλη
65 Θεωρίς
66 Θρυαλλίς
67 Ιερόκλεια
68 Ιόεσσα
69 Ιππαρχία
70 Ιππάφεσις
71 Ιππη
72 Ισθμιάς
73 Καλλιστράτη
74 Καναλίς
75 Κοναλλίς
76 Κόρη
77 Κόριννα
78 Κορωνίς
79 Κροκάλη
80 Κρωβύλη
82 Κυμβάλιον
83 Κύννα
84 Κυρήνη
85 Λαγίς
86 Λαγίσκα
87 Λαΐς
88 Λαμία
89 Λάμια
90 Λαμπυρίς
91 Λαπάδιον
92 Λασθένεια
93 Λέαινα
94 Λεόντιον
95 Λοπάδιον
96 Λύδη
97 Λύκα
98 Λύκαινα
99 Λυναιτόκυστον
100 Λυσανία
101 Μαγίδιον
102 Μαμμάριον
103 Μανία
104 Μαρωνίς
105 Μεγαλοστράτη
106 Μεγάρα
107 Μέγιλλα
108 Μεδοντιάς
109 Μετάνειρα
110 Μητίχη
111 Μικώ
112 Μιλτώ
113 Μνάσα
114 Μνησαρέτη
115 Μνησίς
116 Μούσα
117 Μυλτώ
118 Μύρινα
119 Μυρρίνη
120 Μυρτίς
121 Μύστα
122 Ναννάριον
123 Νάννιον
124 Ναννώ
125 Νέαιρα
126 Νίκη
129 Νικίππη
130 Νικοστρατίς
131 Ξενοδάμεια
132 Οία
133 Ολυμπιάς
134 Οπώρα
135 Παγκάστη
136 Παλαιστώ
137 Παμφίλη
138 Παναρέτη
139 Παννυχίς
140 Παρθενίς
141 Πάροινος
142 Παρόραμα
143 Πασιφάη
144 Πασιφίλη
145 Πατροφίλη
146 Πετάλη
147 Πλαγγών
148 Ποθεινή
149 Πολύκλεια
150 Πολυξένη
151 Πράξυλλα
152 Προδίκη
153 Πυθιάς
154 Πυνθονίκη
155 Πυραλίς
156 Ροδόκλεια
157 Ροδώπις
158 Σαλμωνίς
159 Σαπφώ
160 Σατύρα
161 Σεκλίνη
162 Σθενελαΐς
163 Σιγή
164 Σιμαίθα
165 Σιμμίχη
166 Σινώπη
167 Σκιώνη
168 Σμίκρη
169 Σταγών
170 Στρατόλα
171 Στρατονίκη
172 Στρυβήλη
173 Σωσσάνδρα
174 Τιγρίς
175 Τιμάνδρα
176 Τιμάριον
177 Τρυφωνία
178 Υάκινθις
179 Υμνίς
180 Φάνιον
181 Φανοστράτη
182 Φίλα
183 Φιλαινίς
184 Φιλάνδρα
185 Φίλη
186 Φιλιμάτιον
187 Φιλίνη
188 Φιλίσκη
189 Φιλοξένη
190 Φιλουμένη
191 Φιλύρα
192 Φιλώτις
193 Φοίβη
195 Φορμίσιον
196 Φρύνη
197 Χαρίκλεια
198 Χαριτοβλέφαρος
199 Χαριτώ
200 Χίμαιρα
201 Χορηγίς
202 Χρυσάριον
203 Χρύσιλλα
204 Χρυσίς
205 Χρυσογόνη
206 Ψαμάθη
207 Ώκιμον
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία