Εορτές 5 Μαρτίου: Άγιος Αρχέλαος Άγιος Κόνων ο Ίσαυρος Άγιος Σακερδών Αρχελάη Κονώ Σακέρδα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιοι Θεόδωρος ο πρίγκιπας Άγιος Γρηγόριος Άγιος Ευλάμπιος Άγιος Ευλόγιος Άγιος Θεόφιλος ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Καισαρείας Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας εκ Βουλγαρίας Άγιος Κύριλλος Άγιος Νέστωρ Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος και Ζίτσης Αγιος Παρθενιος Παρθενιαδης Άγιος Φώτιος Όσιος Αδριανός ο Μάρτυρας εκ Ρωσίας Όσιος Κόνων ο εκ Κύπρου Όσιος Λεωνίδας Όσιος Μάρκος ο Αθηναίος Όσιος Μάρκος ο ασκητής και Θαυματουργός
1 Eύαρδις
2 Nαΐς
3 Αβρόντιον
4 Αβρότονον
5 Αγαθόκλεια
6 Αγαλλία
7 Αγάπη
8 Αγωνίς
9 Αίγινα
11 Αναϊτις
12 Ανθή
13 Άντια
14 Αξίνη
15 Αρισταγόρα
16 Αριστόκλεια
17 Αρχεάνασσα
18 Αρχιδίκη
19 Αρχίππη
20 Ασπασία
21 Αστερία
22 Αυδάτα
23 Βακχίς
24 Βακχυλίς
25 Βιάγκα
26 Βιλιστίχη
27 Βόα
28 Βοΐσκα
29 Βρόμιον
30 Γλυκέρα
31 Γνάθαινα
32 Γναθαίνιον
33 Γοργόνα
34 Γράμμη
35 Γρυμαία
36 Δανάη
37 Δημηλάτα
38 Δημώ
39 Διδύμη
40 Διοτίμα
41 Δοξιθέα
42 Δροσίς
43 Δωρίχα
44 Ειρήνη
46 Ερμιόνη
47 Ερπυλλίς
48 Ερωτηίς
49 Ευάρδη
50 Εύκλεια
51 Ευξίππη
52 Ευφροσύνη
53 Ηδεία
54 Ηδύλη
55 Θαΐς
56 Θαλασσία
57 Θαργηλία
58 Θαυμάρια
59 Θεανώ
60 Θεοδότη
61 Θεολύτη
62 Θεττάλη
63 Θεωρίς
64 Θρυαλλίς
65 Ιερόκλεια
66 Ιόεσσα
67 Ιππαρχία
68 Ιππάφεσις
69 Ιππη
70 Ισθμιάς
71 Καλλιστράτη
72 Καναλίς
73 Κοναλλίς
74 Κόρη
75 Κορωνίς
76 Κροκάλη
77 Κρωβύλη
79 Κυμβάλιον
80 Κύννα
81 Κυρήνη
82 Λαγίς
83 Λαγίσκα
84 Λαΐς
85 Λαμία
86 Λάμια
87 Λαμπυρίς
88 Λαπάδιον
89 Λασθένεια
90 Λέαινα
91 Λεοντία
92 Λοπάδιον
93 Λυδία
94 Λύκα
95 Λύκαινα
96 Λυναιτόκυστον
97 Λύρα
98 Λυσανία
99 Λυσιδίκη
100 Μαγίδιον
101 Μαμμάριον
102 Μανία
103 Μαρωνίς
104 Μεγαλοστράτη
105 Μεγάρα
106 Μέγιλλα
107 Μεδοντιάς
108 Μετάνειρα
109 Μητίχη
110 Μικώ
111 Μνάσα
112 Μνησαρέτη
113 Μνησίς
114 Μούσα
115 Μυλτώ
116 Μύρινα
117 Μυρρίνη
118 Μυρτίς
119 Μύστα
120 Ναννάριον
121 Νάννιον
122 Ναννώ
123 Νέαιρα
124 Νίκη
127 Νικίππη
128 Νικοστρατίς
129 Ξενοδάμεια
130 Οία
131 Ολυμπιάς
132 Οπώρα
133 Παγκάστη
134 Παλαιστώ
135 Παμφίλη
136 Παναρέτη
137 Παννυχίς
138 Παρθενίς
139 Πάροινος
140 Παρόραμα
141 Πασιφάη
142 Πασιφίλη
143 Πατροφίλη
144 Πετάλη
145 Πλαγγών
146 Ποθεινή
147 Πολύκλεια
148 Πολυξένη
149 Πράξυλλα
150 Προδίκη
151 Πυθιάς
152 Πυνθονίκη
153 Πυραλίς
154 Ροδόκλεια
155 Ροδόπη
156 Σαλμωνίς
157 Σαπφώ
158 Σατύρα
159 Σεκλίνη
160 Σθενελαΐς
161 Σιγή
162 Σιμαίθα
163 Σιμμίχη
164 Σινώπη
165 Σκιώνη
166 Σμίκρη
167 Σταγών
168 Στρατόλα
169 Στρατονίκη
170 Στρυβήλη
171 Σωσσάνδρα
172 Τιγρίς
173 Τιμάνδρα
174 Τιμάριον
175 Τρυφωνία
176 Υάκινθις
177 Υμνίς
178 Φάνιον
179 Φανοστράτη
180 Φίλα
181 Φιλαινίς
182 Φιλάνδρα
183 Φίλη
184 Φιλιμάτιον
185 Φιλίνη
186 Φιλίσκη
187 Φιλοξένη
188 Φιλουμένη
189 Φιλύρα
190 Φιλώτις
191 Φοίβη
193 Φορμίσιον
194 Φρύνη
195 Χαρίκλεια
196 Χαριτοβλέφαρος
197 Χαριτώ
198 Χίμαιρα
199 Χορηγίς
200 Χρυσάριον
201 Χρυσηίς
202 Χρύσιλλα
203 Χρυσογόνη
204 Ψαμάθη
205 Ώκιμον
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία