Εορτές 16 Ιουλίου: Άγιος Αθηνογένης Άγιος Αντίοχος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αντίοχος μαθητής του Αθηνογένη Άγιος Θεόφραστος Άγιος Κυριάκος ο Δήμιος Όσιος Πέτρος μάρτυρας Πατρόφιλος Πηδαχθόη Ριγίνος
1 Αγασίας
2 Αγγελίων
3 Αγελάδας
4 Αγήσανδρος
5 Αγοράκριτος
6 Αθηνογένης
7 Αθηνόδωρος
8 Άνθερμος
9 Απολλόδωρος
10 Αριστομήδης
11 Αρίστων
12 Ασκληπιόδωρος
13 Βόηθος
14 Βρύαξις
15 Δαίδαλος
16 Δεινομένης
17 Δημήτριος
18 Διονυσικλής
19 Δίποινος
20 Δίυλλος
21 Δορυκλείδας
22 Ένδιος
23 Ερμοκλής
24 Ερμοκρέων
25 Εύβιος
26 Ευθυκράτης
27 Εύκαδμος
28 Εύχαρις
29 Εύχειος
30 Ζηνόδωρος
31 Ηγείας
32 Θεόδωρος
33 Θεόκλειος
34 Θεόκοσμος
35 Θεομνήστος
36 Θεόπροπος
37 Θήρων
38 Θύλακος
39 Θυμίλος
40 Ίππασος
41 Ιωάννης
42 Κάλαμις
43 Καλλίμαχος
44 Καλλιστόνικος
45 Κάλλων
46 Κάναλος
47 Κάναχος
48 Κάνθαρος
49 Κηφισιόδωρος
50 Κηφισιόδωτος
51 Κλέαρχος
52 Κλείτων
53 Κλεοίτας
54 Κλεομένης
55 Κολώτης
56 Κρατίνος
57 Κρησίλας
58 Κριτίας
59 Κρίτων
60 Κτησικλής
61 Λαφάης
62 Λυκαίος
63 Λύσιππος
64 Μενέλαος
65 Μηνόδοτος
66 Μούσος
67 Νάρκισσος
68 Ναυκίδης
69 Πασιτέλης
70 Πολυδώρα
71 Πραξίων
72 Πυγμαλίων
73 Πυθαγόρας
74 Πυριλάμπης
75 Ρόικος
76 Σαλπίων
77 Σήραμβος
78 Σιλανίων
79 Σίμων
80 Σκόπας
81 Σκύλλις
82 Σμίλης
83 Σταδιεύς
84 Στέφανος
85 Στρογγυλίων
86 Σύαδρος
87 Σώμις
88 Σώσος
89 Τηλεφάνης
90 Τίμαρχος
91 Φειδίας
92 Φιλίσκος
93 Χάρης
94 Χιόνης
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία