Εορτές 5 Δεκεμβρίου: Άγιος Διογένης Άγιος Νιζέριος Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος Γρατία Όσιος Γράτος Σάββη η Σίββυλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αβέρκιος Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός Άγιος Αναστάσιος Άγιος Βαρλαάμ του Σικίζσκ ο ερημίτης Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα Όσιος Νόννος Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Gerebernus
6 Gudwall
7 Secardos
8 Theodemir
9 Tressan
10 Urbitius
11 Veep
12 Viator
13 Vouga
14 Vulphy
15 Waccar
16 Waldalenus
17 Wandoi
18 Willibald
19 Wivina
20 Wulsin
21 Yakim
22 Yrchard
23 Αββάς
24 Αβδαίος
25 Αβέρκιος
26 Άβιβος
27 Αβιμέλιχος
28 Αβούδιμος
29 Αβραάμ
33 Αβρίκιος
34 Αβυδηνός
35 Αβώ
36 Αγαθάγγελος
37 Αγάθαρχος
38 Αγάθη
39 Αγαθόδωρος
40 Αγαθοκλέας
41 Αγαθόκλεια
42 Αγαθονίκη
43 Αγαθόνικος
44 Αγαθόπους -2
45 Αγάθων
46 Αγάπη
47 Αγαπητός
48 Αγάπιος
49 Αγγελάριος
50 Αγίων Πάντων
51 Αγλαΐα
52 Αγνή
54 Αγρίππα
55 Αγρίππας
56 Αδαλβέρτος
57 Αδάμ
60 Αδάμη
61 Αδαμνάνος
62 Αδελαΐς
63 Αδριανός
64 Αειθαλάς
65 Αερίας
66 Αέτιος
68 Αζάς
69 Αζάτ
70 Άζης
71 Αθανάσιος
72 Αθηνά
73 Αθηναγόρας
74 Αθηνογένης
75 Αθηνόδωρος
76 Αθρέ
77 Αίγλων
78 Αϊδανός
79 Αιδέσιος
81 Αιθήρ
82 Αικατερίνη
85 Αιμιλία
86 Αιμίλιος
87 Αίτνα
88 Ακάθιστη
89 Ακάκιος
91 Άκελος
92 Ακεψεής
93 Ακεψιμάς
94 Ακίνδυνος
95 Ακόλουθος
96 Ακριβή
97 Ακύλας
99 Ακυλίνα
100 Αλβανός
101 Αλβέρτος
102 Αλβίνα
103 Αλδχέλμος
104 Αλεξάνδρα
105 Αλέξανδρος
108 Αλέξιος
109 Αλίκη
110 Αλκιβιάδης
111 Αλκίσων
112 Αλλάς
113 Αλμπέος
114 Αλπέγιος
115 Αλύπιος
116 Αλύσιος
117 Αλφαίος
118 Αλφειός
119 Αλώνιος
120 Αμαλία
121 Αμάνδα
122 Άμανδος
124 Αμβρόσιος
125 Αμμιανός
126 Αμπάν
127 Αμπλία
128 Αμπλίας
129 Αμφιανός
131 Αμφίλοχος
132 Αμφίων
133 Αμωναθάς
134 Ανανίας
135 Ανάξανδρος
136 Ανάξαρχος
137 Ανάργυρη
138 Αναστάσιος
139 Ανατόλιος
140 Ανδρέας
141 Ανδριανός
142 Ανδρόμαχος
143 Ανδρόνικος
144 Ανδροπελαγία
145 Άνεκτος
146 Ανεμπόδιστος
148 Άνθας
149 Ανθή
150 Άνθιμος
151 Άνθος
152 Ανίκητος
153 Ανίνας
154 Άνιος
155 Άννα
157 Αννούβ
158 Ανσέλμος
159 Αντέρως
160 Αντιγόνη
161 Αντίγονος
162 Αντίπας
163 Αντίπατρος
164 Αντώνιος
165 Ανυσία
166 Ανύσιος
167 Απελλής
169 Απίων
170 Απολλιναρία
171 Απολλινάριος
172 Απόλλων
173 Απολλωνία
174 Απολλώνιος
175 Απόστολος
177 Απρίων
178 Αργυρά
179 Αρδαλίων
180 Αρέδιος
181 Αρέθων
182 Άρειος
183 Αρηβοϊα
184 Άρης
186 Αριάδνη
188 Αρίσταρχος
189 Αριστείδης
190 Αριστοβούλα
191 Αριστόβουλος
193 Αριστόνικος
194 Αρκάδιος
195 Αρμόδιος
196 Αρόα
197 Αρριανός
198 Αρσάκιος
199 Αρσένιος
200 Αρτεμίδωρος
201 Αρτέμιος
202 Άρχιππος
203 Αρχοντίων
204 Ασάφιος
205 Ασινέθ
206 Άσιοτ
207 Ασκλάς
208 Ασκληπιάς
209 Ασκληπιοδότη
210 Ασκληπιός
211 Ασπασία
212 Αστερίων
213 Αστή
214 Ασχόλιος
215 Άτταλος
216 Αττικός
217 Άττος
218 Αύγουστος
219 Αυγώνα
220 Αύδακτος
221 Αυδάς
222 Αυδελλάς
223 Αυδιησούς
224 Αύκτος
225 Αυξέντιος
226 Αυξίβιος
227 Αυξουθένιος
228 Αυτονομία
229 Αυτόνομος
230 Αφθόνιος
232 Αφραάτης
233 Αφρικανός
235 Αφροδίτη
236 Αφρόδιτος
237 Αχαϊκός
238 Αχαϊκός
239 Αχαιμένης
240 Αχιλλεύς
243 Άχμετ
244 Βαβύλας
245 Βάδιμος
246 Βαθούσης
247 Βάκχος
248 Βαλάντιος
249 Βαλδερούδη
250 Βαλεντίνα
251 Βαλεντίνος
252 Βαλέρια
253 Βαλέριος
254 Βαλσάμων
255 Βάπτος
256 Βαραδάτος
257 Βαραχήσιος
258 Βαρβάρα
259 Βάρβαρος
260 Βαρθολομαίος
261 Βάρις
262 Βαρλαάμ
263 Βαρούχ
264 Βαρσαβάς
265 Βαρσανούφιος
267 Βαρτάν
268 Βαρυψαβάς
269 Βασιανός
270 Βασιλεία
271 Βασίλειος
272 Βασιλεύς
273 Βασιλίσκος
274 Βασίλισσα
275 Βάσσα
276 Βάσσας
277 Βατσέ
278 Βάτων
279 Βάχθισος
280 Βεάτος
281 Βεβαία
282 Βεδέας
283 Βενάνδιος
284 Βενάντιος
285 Βενδιμιανός
286 Βενδολίνος
287 Βενεδίκτη
288 Βενέδικτος
289 Βενέδιμος
290 Βέρα
291 Βερεκούνδος
292 Βερενίκη
293 Βερενίκης
294 Βέρθα
295 Βερνάρδη
296 Βερνάρδος
297 Βερούλιος
298 Βετούριος
299 Βήλη
300 Βήλων
301 Βήριος
302 Βήρυλλος
304 Βησσαρίων
305 Βηχιανός
308 Βιάνωρ
309 Βιασεσλάβος
310 Βιβιανός
312 Βίβος
313 Βιδζίν
314 Βιθυνός
315 Βικέντιος
316 Βίκτωρ
317 Βιλλιβρόρδος
318 Βιμποράδα
319 Βίνος
320 Βιργινία
321 Βιρίλα
322 Βιτάλιος
323 Βιτιμίων
324 Βλαδιμήρα
325 Βλαδίμηρος
326 Βλαδισλάβος
327 Βλάσσιος
328 Βοδοάλδος
329 Βόηθος
330 Βολφγάγγος
331 Βονιφάτιος
332 Βόσβας
333 Βοστρύκιος
334 Βουκασίνος
335 Βουκολίων
336 Βούλγης
337 Βουλπιανός
338 Βούσιρις2
339 Βρένδα
340 Βρένδας
341 Βρετάννιος
342 Βρέφος
343 Βριθγουόλντος
344 Βρυαίνη
346 Βυζατινός
347 Βώρος
348 Γάια
349 Γάιος
350 Γαλατάς
351 Γαλάτεια
352 Γαλάτειος
353 Γαλατερούσα
354 Γαλήνη
355 Γάλικος
356 Γάλλος
357 Γαυδέντιος
358 Γεδεών
359 Γέδιος
360 Γεϊθαζέτ
361 Γέμελος
362 Γεμίνος
363 Γενεβιέβη
364 Γενέθλιος
365 Γεννάδιος
366 Γεντήλιος
367 Γεράσιμος
368 Γερβάσιος
369 Γερμανός
370 Γερτρούδη
371 Γέρων
372 Γεϋθαζέτ
373 Γεώργιος
374 Γιάρετ
375 Γίγας
376 Γιολάντα
377 Γιόνας
378 Γιούι
379 Γκίλντας
380 Γλαφύρα
382 Γλυκέρα
383 Γλυκέριος
384 Γλύκων
385 Γοθαζάτ
386 Γόρασδος
387 Γοργόνα
388 Γοργόνιος
389 Γόρδιος
390 Γότθος
391 Γουδελία
392 Γουιλφρέδος
393 Γουϊνιφρέδη
395 Γουίρο
396 Γουολβούργα
397 Γουρίας
398 Γρατίων
399 Γραύς
400 Γρηγέντιος
401 Γρηγορία
402 Γρηγόριος
403 Δαβίδ
404 Δάδας
405 Δαλμάτιος
406 Δάμαρις
408 Δάμασος
409 Δαμιανός
410 Δάναβος
411 Δάναξ
412 Δανιήλ
413 Δαρεία
415 Δάσιος
416 Δεναχίς
417 Δεσιδέριος
418 Δημάρατος
419 Δημήτριος
420 Δήμιος
421 Δημοκλής
422 Δημόκριτος
423 Δήμος
424 Διάδοχος
425 Δίας
426 Δίδυμος
427 Δίκαιος
428 Διόδοτος
429 Διόδωρος
430 Διομήδης
431 Διόνυσος
432 Διόσκουρος
433 Δίων
434 Διώνη
435 Δομετία
436 Δομέτιος
437 Δομινίκη
438 Δομίνικος
439 Δόμνα
440 Δομνάς
441 Δόμνος
443 Δόναγος
444 Δονάτος
445 Δορκάς
446 Δορυμέδων
447 Δοσάς
448 Δοσιθέα
449 Δοσίθεος
450 Δούκας
451 Δουλάς
452 Δούλη
453 Δουνστάνος
454 Δράκων
455 Δροσίς
456 Δροστάν
457 Δύμφνα
459 Δυφρίγος
460 Δωροθέα
462 Δωρόθεος
463 Εαντβέρτος
464 Εάσιος
465 Εβόρη
466 Εβόρης
467 Εγκυμονούσα
468 Εδμόνδος
469 Εδουάρδος
470 Εδουίνος
471 Εθελβούργη
472 Εθελμπέρτος
474 Εϊλιανός
475 Ειρηναίος
476 Ειρήναρχος
477 Ειρήνη
479 Έκδικος
481 Έκτωρ
482 Ελάππας
483 Ελάσιππος
484 Ελβίρα
485 Ελεήστρια
486 Ελένη
488 Ελεόνωρος
489 Ελέσα
490 Ελευθέριος
491 Ελικωνίς
492 Ελισαβάν
493 Ελισάβετ
494 Ελλάδιος
495 Ελπιδηφόρος
496 Ελπιδοφόρος
498 Ελπινίκη
499 Ελπίς
500 Έλπις
501 Ελύμας
502 Εμμέλεια
504 Έμπα
505 Ενναθά
506 Ενόη
507 Ενόης
508 Εντίθ
509 Εξακουστή
510 Εξακουστός
511 Εξπέδιτος
512 Επαίνετος
513 Επαμεινώνδας
514 Επαφρόδιτος
515 Επίκτητος
516 Επίμαχος
517 Επιστήμη
518 Επιφάνιος
519 Επίχαρις
520 Επολόνιος
521 Ερασμία
522 Έρασμος
523 Έραστος
524 Ερατώ
525 Ερένια
526 Ερκονγουάλδος
527 Ερμαίος
528 Ερμείας
529 Ερμηνεία
530 Ερμής
531 Ερμινίγγελδος
532 Ερμιόνη
533 Έρμιππος
534 Ερμογένης
535 Ερμόλαος
536 Ερμύλος
538 Ερνέστος
539 Ερρίκος
540 Ερσιλία
541 Έρωτας
542 Ερωτηίς
543 Έσπερος
544 Ετεοκλής
545 Έτνα
546 Εύα
547 Ευάγγελος
548 Εύαγρος
549 Ευανθία
550 Ευάρεστος
551 Εύβιος
552 Ευβίοτος
553 Ευβούλη
554 Εύβουλος
555 Ευγένης
556 Εύγραφος
557 Ευδαίμων
558 Εύδικος
559 Ευδόκιμος
560 Ευδοξία
561 Εύδοξος
562 Ευέλπιστος
563 Ευήθιος
564 Ευθαλία
565 Ευθασία
566 Ευθύμιος
567 Ευϊλάσιος
568 Ευκαρπίων
569 Εύκλεος
570 Ευκράτης
571 Ευλαλία
572 Ευλάλιος
573 Ευλαμπία
575 Ευλάμπιος
576 Ευλόγιος
577 Ευμένης
578 Ευνίκη
579 Ευνοϊκός
581 Ευνούχος
582 Ευξίφιος
583 Ευοδία
584 Εύοδος
585 Εύπλοιος
586 Εύπορος
587 Ευπραξία
588 Ευπρέπειος
589 Εύρετη
590 Εύρετος
591 Εύρος
592 Ευσεβία
593 Ευσέβιος
594 Ευσθένιος
595 Ευσίγνιος
596 Ευστάθιος
597 Εύσταχυς
598 Ευστολία
599 Ευστόλιος
600 Ευστόργιος
601 Ευστοχία
602 Ευστόχιος
603 Ευστρατία
604 Ευστράτιος
605 Ευσχήμων
606 Ευτέξιος
607 Ευτέρπη
608 Ευτροπία
609 Ευτρόπιος
610 Ευτύχης
611 Ευτυχία
612 Εύφημη
613 Εύφημος
614 Ευφρασία
615 Ευφράσιος
616 Ευφροσύνη
617 Εύφρων
618 Ευψύχιος
619 Εφήβιος
620 Εφραίμ
621 Ζαΐρα
622 Ζακχαίος
624 Ζανιθάς
625 Ζαφείριος
626 Ζαχαρίας
627 Ζεβινάς
628 Ζένας
629 Ζεφερίνο
630 Ζηναΐς
631 Ζηνάς
632 Ζηνοβία
634 Ζήνων
635 Ζήσιμος
636 Ζυγμούνδος
637 Ζωή
638 Ζώης
639 Ζωίλος
640 Ζώσιμος
642 Ζωτικός
643 Ηγάθραξ
644 Ηλίας
645 Ηλιόδωρος
646 Ηλιόφωτος
647 Ηρακλείδης
648 Ηρακλείμων
649 Ηρακλής
650 Ηρώδης
651 Ήρων
652 Ησαΐας
653 Ησαύ
654 Ησκόος
655 Ησύχιος
656 Θαδδαίος
657 Θαθουήλ
658 Θαΐς
659 Θαλάσσιος
660 Θάλεια
662 Θαλελαίος
663 Θαλής
664 Θαυμάσιος
665 Θαυμαστός
666 Θέα
667 Θεαγένης
668 Θεαγώνη
669 Θεαγώνης
670 Θεανώ
671 Θεΐων
672 Θεμέλιος
673 Θεμισταγόρας
674 Θεμιστοκλής
675 Θεόγνις
676 Θεογνώσιος
677 Θεοδιχίλδη
678 Θεοδοσία
679 Θεοδόσιος
680 Θεοδότη
681 Θεοδοτίων
682 Θεοδούλη
683 Θεόδουλος
685 Θεοδώρα
686 Θεόδωρος
687 Θεόειδος
688 Θεόκλεια
689 Θεόκλειος
690 Θεόκλητη
691 Θεόκλητος
692 Θεοκτίστη
693 Θεόκτιστος
694 Θεολήπτη
695 Θεολόγος
696 Θεονόη
697 Θέονταρτ
698 Θεονύμφη
699 Θεόπεμπτος
700 Θεοπίστη
701 Θεόπιστος
702 Θεοπρεπής
703 Θεόπροβος
704 Θεοσέβεια
705 Θεοσέβιος
706 Θεόσεβρος
707 Θεοσκέπαστη
708 Θεοστήρικτος
709 Θεόστιχος
710 Θεότεκνος
711 Θεοτίμη
712 Θεότιμος
713 Θεοτόνιος
714 Θεοφάνη
715 Θεοφάνης
716 Θεοφίλη
717 Θεόφιλος
718 Θεόφραστος
719 Θεοφύλακτος
720 Θεοχάρης
721 Θεοχαρία
722 Θεράπων
723 Θεριναίος
724 Θέρμων
725 Θεσπέσιος
726 Θεσσαλονίκη
727 Θέων
728 Θεώνη
729 Θηρεσία
730 Θηριανός
731 Θρασέας
732 Θύρσος
733 Θωμαΐς
734 Θωμάς
735 Ία
736 Ίακχος
737 Ιακώβ
738 Ιάμβλιχος
739 Ιανουάριος
740 Ίας
741 Ιάσων
743 Ιαφέθ
744 Ιβιστίων
745 Ιγνάτιος
746 Ιέραξ
747 Ιέρεια
748 Ιερεμίας
749 Ιερόθεος
750 Ιέρων
751 Ιερώνυμος
752 Ιησούς
754 Ιλαρία
755 Ιλαρίων
756 Ιλλύριος
757 Ιλτούδος
758 Ινγενιανή
759 Ίνδης
760 Ιννάς
761 Ιννοκέντιος
762 Ιορδάνης
763 Ιουβενάλιος
764 Ιουβεντίνος
765 Ιουλία
766 Ιούλιος
767 Ιουνία
768 Ιούστα
770 Ιούστος
771 Ισαάκ
772 Ισέ
773 Ισιδώρα
774 Ισίδωρος
775 Ισμαήλ
776 Ίσχυς
777 Ίτα
778 Ιφιγένεια
780 Ιωακείμ
781 Ιωάννα
782 Ιωάννης
783 Ιωαννίκιος
784 Ιωάσαφ
785 Ίωνας
786 Ιωράμ
787 Ιωσίας
788 Κάθμπεργκ
789 Καικιλία
791 Καικίλιος
792 Καιράλιος
793 Καίσαρ
794 Καισαρεία
795 Καλανδίων
798 Καλάνος
799 Καλλινίκη
800 Καλλίνικος
801 Καλλιόπη
803 Καλλιόπιος
804 Καλλιρόη
805 Καλλίς
806 Καλλισθένη
807 Καλλίστη
808 Κάλλιστος
809 Καλλίστρατος
810 Καλλίτοκος
811 Καλλιτροπία
812 Καλοδότη
813 Κανάλα
814 Κάνδιδα
815 Κάνδιδος
817 Κανίδιος
818 Κάντοκ
819 Καπιτωλίνη
820 Καπίτων
821 Καραντόκιος
822 Καρίων
823 Κάρολος
824 Καρπάσιος
825 Κάρπος
826 Καρτέγιος
827 Καρτέρων
828 Κασδόα
829 Κάσδοος
830 Κάσσια
831 Κάσσιος
832 Καστάλιος
833 Καστίνος
834 Κάστος
835 Καστρίκιος
836 Κάστωρ
837 Καττίδιος
838 Καττύιος
839 Κάτων
840 Κέβιν
841 Κελεστίνος
842 Κέλσος
843 Κενδέας
844 Κένεθ
845 Κενσουρίνος
846 Κεντιγκέρνος
847 Κεντυρίων
848 Κέολγουλφ
849 Κέρκος
850 Κέρκυρα
851 Κηφάς
852 Κιαράν
853 Κλάρα
854 Κλάρας
855 Κλαύδια
856 Κλαυδιανός
857 Κλειώ
858 Κλέλια
859 Κλεονίκη
860 Κλεόνικος
861 Κλεόπας
862 Κλεοπάτρα
863 Κλημεντία
864 Κλημέντιος
865 Κόδρος
866 Κολμαν
867 Κολούμβα
869 Κομάσιος
870 Κομγάλιος
871 Κομνηνός
872 Κόνων
873 Κοπρεύς
874 Κορεμνών
875 Κόρη
876 Κορνήλιος
877 Κορωνός
878 Κοσμάς
879 Κουάρτος
880 Κουαρτοσίλλας
881 Κουθβέρτος
882 Κουϊνίδιος
883 Κουίντος
884 Κουρνούτας
885 Κουταλάρης
886 Κρατερός
887 Κρήσκων
888 Κρίσπος
889 Κρονίων
890 Κύμινος
891 Κύνθια
892 Κυπριανός
893 Κυπρίλλα
894 Κύρα
895 Κυράννα
896 Κυράτσω
897 Κυριαίνα
898 Κυριακή
899 Κυριάκος
900 Κύριλλος
901 Κυρίνιος
902 Κυρίων
905 Κυρμιδώλης
906 Κύρος
907 Κωνσταντίνα
908 Κωνσταντίνος
909 Λάζαρος
910 Λαϊόβα
911 Λαιτήσια
912 Λαοδίκιος
913 Λατομίτισσα
914 Λαυρέντιος
915 Λέανδρος
916 Λεονάρδος
917 Λεοντεύς
919 Λεπτία
920 Λεύκιος
921 Λέων
922 Λεωνίδα
923 Λεωνίδας
924 Λεωντίνη
925 Λιβέριος
926 Λιβύη
927 Λιμναίος
928 Λίνος
929 Λογγίνος
930 Λοϊζος
931 Λολλίων
932 Λουκία
933 Λουντμίλα
934 Λούπων
935 Λυγερή
936 Λυδία
937 Λυκάριος
938 Λυκία
939 Λυκίας
940 Λυσίμαχος
942 Λωτ
943 Μαβριανός
944 Μαγδαληνή
945 Μαγκλόριος
946 Μάγος
947 Μαϊδούλφος
948 Μάιρος
949 Μαΐωρ
950 Μακαρεύς
951 Μάκαρις
952 Μακεδών
953 Μάκρις
954 Μακρόβιος
955 Μαλάχ
956 Μαλαχίας
957 Μαλεβή
958 Μάλος
960 Μαλοχία
961 Μαλφεθά
962 Μάλχος
963 Μάμα
964 Μάμας
965 Μαμέλχθα
966 Μαμίλιος
967 Μαμύκα
968 Μαναθώ
969 Μάνασσης
970 Μανήν
971 Μαντόνα
972 Μαξίμη
973 Μάξιμος
974 Μαουγάλδιος
975 Μαράνα
976 Μαργαρίτα
977 Μαρδάριος
978 Μάρδων
979 Μάρης
980 Μάρθα
981 Μαρία
982 Μαριάμνη
983 Μαριάννα
984 Μαρίνα
985 Μαρινέλλα
986 Μαρίνος
987 Μάριος
988 Μάρκος
989 Μαρουθάς
990 Μαρτίνος
991 Μαρτύριος
992 Μαρτύροχος
993 Μάρων
994 Ματθαία
995 Ματθαίος
996 Ματούρος
997 Μάτρων
998 Ματρώνα
999 Μαύρα
1000 Μαυρίκιος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία