Εορτές 5 Ιουλίου: Αγία Τρίφυνα της Βρετάνης Λαμπαδία Λαμπαδός
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Modwena Μελώ
1 Abban
2 Abra
3 Adamnan
4 Aedan
5 Cedd
6 Donald
7 Dubritius
8 Eata
9 Gerebernus
10 Gudwall
11 Oswin
12 Secardos
13 Theodemir
14 Tressan
15 Urbitius
16 Veep
17 Verecundus
18 Viator
19 Vouga
20 Vulphy
21 Waccar
22 Waldalenus
23 Wandoi
24 Wilfrid
25 Willibald
26 Wivina
27 Wulsin
28 Yakim
29 Ywi
30 Αββάς
31 Αβδαίος
32 Αβέρκιος
33 Άβιβος
34 Αβιμέλιχος
35 Αβραάμ
39 Αβρίκιος
40 Αβυδηνός
41 Αβώ
42 Αγαθάγγελος
43 Αγάθαρχος
44 Αγάθη
45 Αγαθόδωρος
46 Αγαθοκλέας
47 Αγαθόκλεια
48 Αγαθονίκη
49 Αγαθόνικος
50 Αγαθόπους -2
51 Αγάθων
52 Αγάπη
53 Αγαπητός
54 Αγάπιος
55 Αγγελάριος
56 Αγίων Πάντων
57 Αγλαΐα
58 Αγνή
60 Αγρίππα
61 Αγρίππας
62 Αδαλβέρτος
63 Αδάμ
66 Αδάμη
67 Αδελαΐς
68 Αδριανός
69 Αειθαλάς
70 Αερίας
71 Αέτιος
73 Αζάς
74 Αζάτ
75 Άζης
76 Αθανάσιος
77 Αθηνά
78 Αθηναγόρας
79 Αθηνογένης
80 Αθηνόδωρος
81 Αθρέ
82 Αίγλων
83 Αιδέσιος
85 Αιθήρ
86 Αικατερίνη
89 Αιμιλία
90 Αιμίλιος
91 Αίτνα
92 Ακάθιστη
93 Ακάκιος
95 Άκελος
96 Ακεψεής
97 Ακεψιμάς
98 Ακίνδυνος
99 Ακόλουθος
100 Ακριβή
101 Ακύλας
103 Ακυλίνα
104 Αλβανός
105 Αλβέρτος
106 Αλβίνα
107 Αλδχέλμος
108 Αλεξάνδρα
109 Αλέξανδρος
112 Αλέξιος
113 Αλκιβιάδης
114 Αλκίσων
115 Αλλάς
116 Αλμπέος
117 Αλπέγιος
118 Άλτο
119 Αλύπιος
120 Αλύσιος
121 Αλφαίος
122 Αλφειός
123 Αλώνιος
124 Αμαλία
125 Αμάνδα
126 Άμανδος
128 Αμβρόσιος
129 Αμμιανός
130 Αμπλία
131 Αμπλίας
132 Αμφιανός
134 Αμφίλοχος
135 Αμφίων
136 Αμωναθάς
137 Ανανίας
138 Ανάξανδρος
139 Ανάξαρχος
140 Ανάργυρη
141 Ανατόλιος
142 Ανδρέας
143 Ανδριανός
144 Ανδρόμαχος
145 Ανδρόνικος
146 Ανδροπελαγία
147 Άνεκτος
148 Ανεμπόδιστος
150 Ανθή
151 Άνθιμος
152 Άνθος
153 Ανίκητος
154 Ανίνας
155 Άνιος
156 Άννα
158 Αννούβ
159 Ανσέλμος
160 Αντέρως
161 Αντιγόνη
162 Αντίγονος
163 Αντίπας
164 Αντίπατρος
165 Αντώνιος
166 Ανυσία
167 Ανύσιος
168 Απελλής
170 Απίων
171 Απολλιναρία
172 Απολλινάριος
173 Απόλλων
174 Απολλωνία
175 Απολλώνιος
176 Απόστολος
178 Απρίων
179 Αργυρά
180 Αρδαλίων
181 Αρέθων
182 Άρειος
183 Αρηβοϊα
184 Άρης
186 Αριάδνη
188 Αρίσταρχος
189 Αριστείδης
190 Αριστοβούλα
191 Αριστόβουλος
192 Αριστόνικος
193 Αρκάδιος
194 Αρμόδιος
195 Αρόα
196 Αρριανός
197 Αρσάκιος
198 Αρσένιος
199 Αρτέμιος
200 Άρχιππος
201 Αρχοντίων
202 Ασάφιος
203 Ασινέθ
204 Άσιοτ
205 Ασκλάς
206 Ασκληπιάς
207 Ασκληπιοδότη
208 Ασκληπιός
209 Ασπασία
210 Αστερίων
211 Ασχόλιος
212 Άτταλος
213 Αττικός
214 Αύγουστος
215 Αυγώνα
216 Αύδακτος
217 Αυδάς
218 Αυδελλάς
219 Αυδιησούς
220 Αύκτος
221 Αυξέντιος
222 Αυξίβιος
223 Αυξουθένιος
224 Αυτονομία
225 Αυτόνομος
226 Αφθόνιος
228 Αφραάτης
229 Αφρικανός
231 Αφροδίτη
232 Αφρόδιτος
233 Αχαϊκός
234 Αχαϊκός
235 Αχαιμένης
236 Αχιλλεύς
239 Άχμετ
240 Βάδιμος
241 Βαθούσης
242 Βάκχος
243 Βαλάντιος
244 Βαλδερούδη
245 Βαλεντίνα
246 Βαλεντίνος
247 Βαλέρια
248 Βαλέριος
249 Βαλσάμων
250 Βάπτος
251 Βαραδάτος
252 Βαραχήσιος
253 Βαράχος
254 Βαρβάρα
255 Βάρβαρος
256 Βαρθολομαίος
257 Βάρις
258 Βαρλαάμ
259 Βαρούχ
260 Βαρσαβάς
261 Βαρσανούφιος
263 Βαρυψαβάς
264 Βασιανός
265 Βασιλεία
266 Βασίλειος
267 Βασιλεύς
268 Βασιλίσκος
269 Βασίλισσα
270 Βάσσα
271 Βασσόη
272 Βατσέ
273 Βάτων
274 Βάχθισος
275 Βεάτος
276 Βεβαία
277 Βεδέας
278 Βενάνδιος
279 Βενάντιος
280 Βενδιμιανός
281 Βενδολίνος
282 Βενεδίκτη
283 Βενέδικτος
284 Βενέδιμος
285 Βέρα
286 Βερενίκη
287 Βερενίκης
288 Βέρθα
289 Βερνίκη
290 Βερούλιος
291 Βήλη
292 Βήλων
293 Βήρυλλος
295 Βησσαρίων
296 Βηχιανός
299 Βιάνωρ
300 Βιασεσλάβος
301 Βιβιανός
303 Βίβος
304 Βιδζίν
305 Βιθυνός
306 Βικέντιος
307 Βίκτωρ
308 Βιλλιβρόρδος
309 Βιμποράδα
310 Βιργινία
311 Βιρίλα
312 Βιτάλιος
313 Βιτιμίων
314 Βλαδιμήρα
315 Βλαδίμηρος
316 Βλαδισλάβος
317 Βλάσσιος
318 Βοδοάλδος
319 Βόηθος
320 Βολφγάγγος
321 Βονιφάτιος
322 Βόσβας
323 Βοστρύκιος
324 Βουκασίνος
325 Βουκολίων
326 Βούλγης
327 Βουλπιανός
328 Βούσιρις2
329 Βρένδα
330 Βρένδας
331 Βρετάννιος
332 Βρέφος
333 Βριθγουόλντος
334 Βρυαίνη
336 Βυζατινός
337 Βώρος
338 Γαϊανή
339 Γαϊανός
340 Γάιος
341 Γαλατάς
342 Γαλάτεια
343 Γαλάτειος
344 Γαλατερούσα
345 Γαλήνη
346 Γάλικος
347 Γάλλος
348 Γαυδέντιος
349 Γεδεών
350 Γέδιος
351 Γεϊθαζέτ
352 Γέμελος
353 Γεμίνος
354 Γενεβιέβη
355 Γενέθλιος
356 Γεννάδιος
357 Γεντήλιος
358 Γεράσιμος
359 Γερβάσιος
360 Γερμανός
361 Γερτρούδη
362 Γέρων
363 Γεϋθαζέτ
364 Γεώργιος
365 Γιάρετ
366 Γιθόης
367 Γιολάντα
368 Γιόνας
369 Γκίλντας
370 Γλαφύρα
372 Γλυκέρα
373 Γλυκέριος
374 Γλύκων
375 Γοθαζάτ
376 Γοργόνα
377 Γοργόνιος
378 Γόρδιος
379 Γότθος
380 Γουδελία
381 Γουιλφρέδος
382 Γουϊνιφρέδη
384 Γουίρο
385 Γουολβούργα
386 Γουρίας
387 Γράτος
388 Γραύς
389 Γρηγέντιος
390 Γρηγορία
391 Γρηγόριος
392 Δαβίδ
393 Δάδας
394 Δαλμάτιος
395 Δάμαρις
397 Δαμασκηνός
398 Δάμασος
399 Δαμιανός
400 Δάναβος
401 Δάναξ
402 Δανιήλ
403 Δαρεία
405 Δάσιος
406 Δεναχίς
407 Δεσιδέριος
408 Δημάρατος
409 Δημήτριος
410 Δήμιος
411 Δημοκλής
412 Δημόκριτος
413 Δήμος
414 Διάδοχος
415 Δίας
416 Δίδυμος
417 Δίκαιος
418 Διόδοτος
419 Διόδωρος
420 Διομήδης
421 Διόνυσος
422 Διόσκουρος
423 Δίων
424 Διώνη
425 Δομετία
426 Δομέτιος
427 Δομινίκη
428 Δομίνικος
429 Δόμνα
430 Δομνάς
431 Δόμνος
433 Δόναγος
434 Δονάτος
435 Δορκάς
436 Δορυμέδων
437 Δοσάς
438 Δοσιθέα
439 Δοσίθεος
440 Δούκας
441 Δουκίτιος
442 Δουλάς
443 Δούλη
444 Δουνστάνος
445 Δράκων
446 Δροσίς
447 Δροστάν
448 Δύμφνα
450 Δωροθέα
452 Δωρόθεος
453 Εαντβέρτος
454 Εάσιος
455 Εβόρη
456 Εβόρης
457 Εγκυμονούσα
458 Εδμόνδος
459 Εδουάρδος
460 Εδουίνος
461 Εθελβούργη
462 Εθελμπέρτος
464 Εϊλιανός
465 Ειρηναία
467 Ειρηναίος
468 Ειρήναρχος
469 Έκδικος
471 Έκτωρ
472 Ελάππας
473 Ελάσιππος
474 Ελβίρα
475 Ελεήστρια
476 Ελένη
478 Ελεόνωρος
479 Ελευθέριος
480 Ελικωνίς
481 Ελισαβάν
482 Ελισάβετ
483 Ελλάδιος
484 Ελπιδηφόρος
485 Ελπιδοφόρος
487 Ελπινίκη
488 Ελπίς
489 Έλπις
490 Εμμέλεια
492 Έμπα
493 Ενναθά
494 Ενόη
495 Ενόης
496 Εντίθ
497 Εξακουστή
498 Εξακουστός
499 Εξπέδιτος
500 Επαίνετος
501 Επαμεινώνδας
502 Επαφρόδιτος
503 Επίκτητος
504 Επίμαχος
505 Επιστήμη
506 Επιφάνιος
507 Επίχαρις
508 Ερασμία
509 Έρασμος
510 Έραστος
511 Ερατώ
512 Ερένια
513 Ερκονγουάλδος
514 Ερμαίος
515 Ερμείας
516 Ερμηνεία
517 Ερμής
518 Ερμινίγγελδος
519 Ερμιόνη
520 Έρμιππος
521 Ερμογένης
522 Ερμόλαος
523 Ερμύλος
525 Ερνέστος
526 Ερρίκος
527 Ερσιλία
528 Έρωτας
529 Ερωτιάδα
530 Έσπερος
531 Ετεοκλής
532 Έτνα
533 Εύα
534 Ευάγγελος
535 Εύαγρος
536 Ευανθία
537 Ευάρεστος
538 Εύβιος
539 Ευβίοτος
540 Ευβούλη
541 Εύβουλος
542 Ευγένης
543 Εύγραφος
544 Ευδαίμων
545 Εύδικος
546 Ευδόκιμος
547 Ευδοξία
548 Εύδοξος
549 Ευέλπιστος
550 Ευήθιος
551 Ευθαλία
552 Ευθασία
553 Ευθύμιος
554 Ευϊλάσιος
555 Ευκαρπίων
556 Εύκλεος
557 Ευκράτης
558 Ευλαλία
559 Ευλάλιος
560 Ευλαμπία
562 Ευλάμπιος
563 Ευλόγιος
564 Ευμένης
565 Ευνίκη
566 Ευνοϊκός
568 Ευνούχος
569 Ευξίφιος
570 Ευοδία
571 Εύοδος
572 Εύπλοιος
573 Εύπορος
574 Ευπραξία
575 Ευπρέπειος
576 Ευρετή
577 Εύρετος
578 Εύρος
579 Ευσεβία
580 Ευσέβιος
581 Ευστάθιος
582 Εύσταχυς
583 Ευστολία
584 Ευστόλιος
585 Ευστόργιος
586 Ευστοχία
588 Ευστόχιος
589 Ευστρατία
590 Ευστράτιος
591 Ευσχήμων
592 Ευτέξιος
593 Ευτέρπη
594 Ευτροπία
595 Ευτρόπιος
596 Ευτύχης
597 Ευτυχία
598 Εύφημη
599 Εύφημος
600 Ευφρασία
601 Ευφράσιος
602 Ευφροσύνη
603 Εύφρων
604 Ευψύχιος
605 Εφήβιος
606 Εφραίμ
607 Ζαΐρα
608 Ζακχαίος
610 Ζανιθάς
611 Ζαφείριος
612 Ζαχαρίας
613 Ζεβινάς
614 Ζένας
615 Ζεφερίνο
616 Ζηναΐς
617 Ζηνάς
618 Ζηνοβία
620 Ζήνων
621 Ζήσιμος
622 Ζυγμούνδος
623 Ζωή
624 Ζώης
625 Ζωίλος
626 Ζώσιμος
628 Ζωτικός
629 Ηγάθραξ
630 Ηλίας
631 Ηλιόδωρος
632 Ηλιόφωτος
633 Ηραΐς
634 Ηρακλείδης
635 Ηρακλείμων
636 Ηρακλής
637 Ηρώδης
638 Ησαΐας
639 Ησαύ
640 Ησκόος
641 Ησύχιος
642 Θαδδαίος
643 Θαΐς
644 Θαλάσσιος
645 Θάλεια
647 Θαλελαίος
648 Θαλής
649 Θαυμάσιος
650 Θαυμαστός
651 Θέα
652 Θεαγένης
653 Θεαγώνης
654 Θεανώ
655 Θεΐων
656 Θεμέλιος
657 Θεμισταγόρας
658 Θεμιστοκλής
659 Θεογνώσιος
660 Θεοδιχίλδη
661 Θεοδοσία
662 Θεοδόσιος
663 Θεοδότη
664 Θεοδοτίων
665 Θεοδούλη
666 Θεόδουλος
668 Θεοδώρα
669 Θεόδωρος
670 Θεόειδος
671 Θεόκλεια
672 Θεόκλειος
673 Θεόκλητη
674 Θεόκλητος
675 Θεοκτίστη
676 Θεόκτιστος
677 Θεολήπτη
678 Θεολόγος
679 Θεονόη
680 Θέονταρτ
681 Θεονύμφη
682 Θεόπεμπτος
683 Θεοπίστη
684 Θεόπιστος
685 Θεόπροβος
686 Θεόπροπος
687 Θεοσέβεια
688 Θεοσέβιος
689 Θεόσεβρος
690 Θεοσκέπαστη
691 Θεοστήρικτος
692 Θεόστιχος
693 Θεότεκνος
694 Θεοτίμη
695 Θεότιμος
696 Θεοτόνιος
697 Θεοφάνη
698 Θεοφάνης
699 Θεοφίλη
700 Θεόφιλος
701 Θεόφραστος
702 Θεοφύλακτος
703 Θεοχάρης
704 Θεοχαρία
705 Θεράπων
706 Θεριναίος
707 Θέρμων
708 Θεσπέσιος
709 Θεσσαλονίκη
710 Θέων
711 Θεώνη
712 Θηρεσία
713 Θηριανός
714 Θρασέας
715 Θύρσος
716 Θωμαΐς
717 Θωμάς
718 Ία
719 Ίακχος
720 Ιακώβ
721 Ιάμβλιχος
722 Ιανουάριος
723 Ίας
724 Ιάσων
726 Ιαφέθ
727 Ιβιστίωνας
728 Ιγνάτιος
729 Ιέραξ
730 Ιέρεια
731 Ιερεμίας
732 Ιερόθεος
733 Ιέρων
734 Ιερώνυμος
735 Ιησούς
737 Ιλαρία
738 Ιλαρίων
739 Ιλλύριος
740 Ιλτούδος
741 Ινγενιανή
742 Ίνδης
743 Ιννάς
744 Ιννοκέντιος
745 Ιορδάνης
746 Ιουβενάλιος
747 Ιουβεντίνος
748 Ιουλία
749 Ιούλιος
750 Ιουνία
751 Ιουστίνη
753 Ιουστινιανός
754 Ιουστίνος
755 Ιούστος
756 Ισαάκ
757 Ισέ
758 Ισιδώρα
759 Ισίδωρος
760 Ισμαήλ
761 Ίσχυς
762 Ίτα
763 Ιφιγένεια
765 Ιωακείμ
766 Ιωάννα
767 Ιωάννης
768 Ιωαννίκιος
769 Ιωάσαφ
770 Ίωνας
771 Ιωσίας
772 Κάθμπεργκ
773 Καικιλία
775 Καικίλιος
776 Καιράλιος
777 Καίσαρ
778 Καισαρεία
779 Καλανδίων
782 Καλάνος
783 Καλλινίκη
784 Καλλίνικος
785 Καλλιόπη
787 Καλλιόπιος
788 Καλλιρόη
789 Καλλίς
790 Καλλισθένη
791 Καλλίστη
792 Κάλλιστος
793 Καλλίστρατος
794 Καλλίτοκος
795 Καλλιτροπία
796 Καλοδότη
797 Κανάλα
798 Κάνδιδα
799 Κάνδιδος
801 Κανίδιος
802 Κάντοκ
803 Καπιτωλίνη
804 Καπίτων
805 Καραντόκιος
806 Καρίων
807 Κάρολος
808 Καρπάσιος
809 Κάρπος
810 Καρτέγιος
811 Καρτέρων
812 Κασδόα
813 Κάσδοος
814 Κάσσια
815 Κάσσιος
816 Καστάλιος
817 Καστίνος
818 Κάστος
819 Καστρίκιος
820 Κάστωρ
821 Κατούνος
822 Καττύιος
823 Κάτων
824 Κέβιν
825 Κελεστίνος
826 Κέλσος
827 Κενδέας
828 Κένεθ
829 Κενσουρίνος
830 Κεντιγκέρνος
831 Κεντυρίων
832 Κέολγουλφ
833 Κέρκυρα
834 Κηφάς
835 Κιαράν
836 Κλάρα
837 Κλάρας
838 Κλαύδια
839 Κλαυδιανός
840 Κλειώ
841 Κλέλια
842 Κλεονίκη
843 Κλεόνικος
844 Κλεόπας
845 Κλεοπάτρα
846 Κλημεντία
847 Κλημέντιος
848 Κόδρος
849 Κόιντος
850 Κολμαν
851 Κολούμβα
853 Κομάσιος
854 Κομγάλιος
855 Κομνηνός
856 Κόνων
857 Κοπρεύς
858 Κορεμνών
859 Κόρη
860 Κορνήλιος
861 Κοσμάς
862 Κουάρτος
863 Κουαρτοσίλλας
864 Κουθβέρτος
865 Κουϊνίδιος
866 Κουίντος
867 Κουρνούτας
868 Κουταλάρης
869 Κρατερός
870 Κρήσκων
871 Κρίσπος
872 Κρονίων
873 Κύμινος
874 Κύνθια
875 Κυντιανός
876 Κυντίων
877 Κυπριανός
878 Κυπρίλλα
879 Κύρα
880 Κυράννα
881 Κυράτσω
882 Κυριαίνα
883 Κυριακή
884 Κυριάκος
885 Κύριλλος
886 Κυρίνιος
887 Κυρίων
890 Κυρμιδώλης
891 Κύρος
892 Κωνσταντίνα
893 Κωνσταντίνος
894 Λάζαρος
895 Λαϊόβα
896 Λαιτήσια
897 Λαοδίκιος
898 Λάουρος
899 Λατομίτισσα
900 Λαυρέντιος
901 Λέανδρος
902 Λεονάρδος
903 Λεοντεύς
905 Λεπτία
906 Λεύκιος
907 Λέων
908 Λεωνίδα
909 Λεωνίδας
910 Λεωντίνη
911 Λιβύη
912 Λιμναίος
913 Λίνος
914 Λογγίνος
915 Λολλίων
916 Λουδοβίκος
917 Λουκία
918 Λουντμίλα
919 Λούπων
920 Λυγερή
921 Λυδία
922 Λυκάριος
923 Λυκία
924 Λυκίας
925 Λυσίμαχος
927 Λωτ
928 Μαβριανός
929 Μαγδαληνή
930 Μαγκλόριος
931 Μάγος
932 Μαϊδούλφος
933 Μάιρος
934 Μαΐωρ
935 Μακαρεύς
936 Μάκαρις
937 Μακεδών
938 Μάκρις
939 Μακρόβιος
940 Μαλάχ
941 Μαλαχίας
942 Μαλεβή
943 Μάλος
945 Μαλοχία
946 Μαλφεθά
947 Μάλχος
948 Μάμα
949 Μάμας
950 Μαμέλχθα
951 Μαμίλιος
952 Μαμύκα
953 Μαναθώ
954 Μάνασσης
955 Μανήν
956 Μαντόνα
957 Μαξίμη
958 Μάξιμος
959 Μαουγάλδιος
960 Μαράνα
961 Μαργαρίτα
962 Μαρδάριος
963 Μάρδων
964 Μάρης
965 Μάρθα
966 Μαρία
967 Μαριάμνη
968 Μαρίνα
969 Μαρινέλλα
970 Μαρίνος
971 Μάριος
972 Μάρκος
973 Μαρουθάς
974 Μαρτίνος
975 Μαρτύριος
976 Μαρτύροχος
977 Μάρων
978 Ματθαία
979 Ματθαίος
980 Ματούρος
981 Μάτρων
982 Ματρώνα
983 Μαύρα
984 Μαυρίκιος
985 Μαϋσιμάς
986 Μέδιμνος
987 Μεδούλη
988 Μεθοδία
989 Μεθόδιος
990 Μείραξ
991 Μελανεία
992 Μελάνιππος
993 Μελάσσιπος
994 Μελέτιος
995 Μελισσηνός
997 Μελιτεύς
999 Μελιτίνη
1000 Μελπομένη
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία