Εορτές 26 Σεπτεμβρίου: Αγία Ενναθά η κανονική παρθένα Αγία Χήρα Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Ενναθάς Θεολογία Χήρος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θέκλα η Κανονική Παρθένα Αγία Μαριάμνη, η κανονική παρθένα Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Άγιος Κυριάκος Άγιος Νείλος ο νεότερος από την Καλαβρία Δίκαιος Γεδεών Μάρθα η κανονική παρθένα Οσία Μαρία η κανονική παρθένα Όσιος Εφραίμ ο εκ Ρωσίας ο θαυματουργός Όσιος Ιωάννης ο Σπηλεώτης
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Ethelwald
7 Gerebernus
8 Gudwall
9 Gwenagwy
10 Secardos
11 Theodemir
12 Tressan
13 Urbitius
14 Viator
15 Vouga
16 Vulphy
17 Waccar
18 Waldalenus
19 Willibald
20 Wivina
21 Wulsin
22 Αββάς
23 Αβδαίος
24 Αβέρκιος
25 Άβιβος
26 Αβιμέλιχος
27 Αβούδιμος
28 Αβραάμ
32 Αβρίκιος
33 Αβυδηνός
34 Αβώ
35 Αγαθάγγελος
36 Αγάθαρχος
37 Αγάθη
38 Αγαθόδωρος
39 Αγαθοκλέας
40 Αγαθόκλεια
41 Αγαθονίκη
42 Αγαθόνικος
43 Αγαθόπους
44 Αγάθων
45 Αγάπη
46 Αγαπητός
47 Αγάπιος
48 Αγγελάριος
49 Αγγίας
51 Αγίων Πάντων
52 Αγλαΐα
53 Αγνή
55 Αγρίππα
56 Αγρίππας
57 Αδαλβέρτος
58 Αδάμ
61 Αδαμνάνος
62 Αδελαΐς
63 Αδριανός
64 Αειθαλάς
65 Αερίας
66 Αέτιος
68 Αζάς
69 Αζάτ
70 Άζης
71 Αθανασία
72 Αθανάσιος
73 Αθηνά
74 Αθηναγόρας
75 Αθηνογένης
76 Αθηνόδωρος
77 Αθρέ
78 Αίγλων
79 Αϊδανός
80 Αιδέσιος
82 Αιθήρ
83 Αικατερίνη
86 Αιμιλία
87 Αιμίλιος
88 Αίτνα
89 Ακάθιστη
90 Ακάκιος
92 Άκελος
93 Ακεψεής
94 Ακεψιμάς
95 Ακίνδυνος
96 Ακόλουθος
97 Ακρίβη
98 Ακύλα
99 Ακύλας
101 Άλαν
102 Αλβανός
103 Αλβέρτος
104 Αλβίνα
105 Αλδχέλμος
106 Αλεξάνδρα
107 Αλέξανδρος
110 Αλέξιος
111 Αλίκη
112 Αλκιβιάδης
113 Αλκίσων
114 Αλλάς
115 Αλμπέος
116 Αλπέγιος
117 Αλύπιος
118 Αλύσιος
119 Αλφαιεύς
120 Αλφειός
121 Αλώνιος
122 Αμαλία
123 Αμάνδα
124 Άμανδος
126 Αμβρόσιος
127 Αμμιανός
128 Αμπάν
129 Αμπλία
130 Αμπλίας
131 Αμφίλοχος
132 Αμφίων
133 Αμωναθάς
134 Ανανίας
135 Ανάξανδρος
136 Ανάξαρχος
137 Ανάργυρη
138 Ανάργυρος
139 Αναστάσιος
140 Ανατόλιος
141 Ανδρέας
142 Ανδριανός
143 Ανδρόμαχος
144 Ανδρόνικος
145 Ανδροπελαγία
146 Άνεκτος
147 Ανεμπόδιστος
149 Άνθας
150 Ανθή
151 Άνθιμος
152 Άνθος
153 Ανίκητος
154 Ανίνας
155 Άνιος
156 Άννα
158 Αννούβ
159 Ανσέλμος
160 Αντέρως
162 Αντιγόνη
163 Αντίγονος
164 Αντίπας
165 Αντίπατρος
166 Αντώνιος
167 Ανυσία
168 Ανύσιος
169 Απελλής
171 Απία
172 Απίων
173 Απλοδώρα
174 Απολλιναρία
175 Απολλινάριος
176 Απόλλων
177 Απολλωνία
178 Απολλώνιος
179 Απόστολος
181 Απρίων
182 Αργυρά
183 Αρδαλίων
184 Αρέδιος
186 Αρέθων
187 Άρειος
188 Αρηβοϊα
189 Άρης
191 Αριάδνη
193 Αρίσταρχος
194 Αριστείδης
195 Αριστοβούλα
196 Αριστόβουλος
198 Αριστόνικος
199 Αρκάδιος
200 Αρμόδιος
201 Αρόα
202 Αρριανός
203 Αρσάκιος
204 Αρσένιος
205 Αρτεμίδωρος
206 Αρτέμιος
207 Άρχιππος
208 Αρχοντίων
209 Ασάφιος
210 Ασινέθ
211 Άσιοτ
212 Ασκλάς
213 Ασκληπιάς
214 Ασκληπιοδότη
215 Ασκληπιός
216 Ασπασία
217 Αστερίων
218 Αστή
219 Ασχόλιος
220 Άτταλος
221 Αττικός
222 Άττος
223 Αύγουστος
224 Αύδακτος
225 Αυδάς
226 Αυδελλάς
227 Αυδιησούς
228 Αύκτος
229 Αυξέντιος
230 Αυξίβιος
231 Αυξουθένιος
232 Αυτονομία
233 Αυτόνομος
234 Αφθόνιος
236 Αφραάτης
237 Αφρικανός
239 Αφροδίτη
240 Αφρόδιτος
241 Αχαϊκός
242 Αχαιμένης
243 Αχιλλεύς
246 Άχμετ
247 Βαβύλας
248 Βάδιμος
249 Βαθούσης
250 Βάκχος
251 Βαλάντιος
252 Βαλδερούδη
253 Βαλεντίνα
254 Βαλεντίνος
255 Βαλέρια
256 Βαλέριος
257 Βαλσάμων
258 Βάνδος
259 Βάπτος
260 Βαραδάτος
261 Βαραχήσιος
262 Βαρβάρα
263 Βάρβαρος
264 Βαρθολομαίος
265 Βάρις
266 Βαρλαάμ
267 Βαρούχ
268 Βαρσαβάς
269 Βαρσανούφιος
271 Βαρτάν
272 Βαρυψαβάς
273 Βασιανός
274 Βασιλεία
275 Βασίλειος
276 Βασιλεύς
277 Βασίλισσα
278 Βάσσα
279 Βάσσας
280 Βαστράδα
281 Βατσέ
282 Βάτων
283 Βάχθισος
284 Βεάτος
285 Βεβαία
286 Βεδέας
287 Βενάνδιος
288 Βενάντιος
289 Βενδιμιανός
290 Βενδολίνος
291 Βενεδίκτη
292 Βενέδικτος
293 Βενέδιμος
294 Βενούστος
295 Βέρα
296 Βερεκούνδος
297 Βερενίκη
298 Βερενίκης
299 Βέρθα
300 Βερνάρδη
301 Βερνάρδος
302 Βερούλιος
303 Βετούριος
304 Βήλη
305 Βήλων
306 Βήριος
307 Βήρυλλος
309 Βησσαρίων
310 Βηχιανός
313 Βιάνωρ
314 Βιασεσλάβος
315 Βιβιανή
316 Βιβιανός
318 Βίβος
319 Βιδζίν
320 Βιθυνός
321 Βικέντιος
322 Βίκτωρας
323 Βιλλιβρόρδος
324 Βιμποράδα
325 Βίνος
326 Βιργινία
327 Βιρίλα
328 Βιτάλιος
329 Βιτιμίων
330 Βλαδιμήρα
331 Βλαδίμηρος
332 Βλαδισλάβος
333 Βλάσιος
334 Βοδοάλδος
335 Βόηθος
336 Βολφγάγγος
337 Βονιφάτιος
338 Βόσβας
339 Βοστρύκιος
340 Βουκασίνος
341 Βουκολίων
342 Βούλγης
343 Βουλπιανός
344 Βούσιρις2
345 Βρένδα
346 Βρένδας
347 Βρετάνιος
348 Βρέφος
349 Βριθγουόλντος
350 Βρυαίνη
352 Βυζατινός
353 Βώρος
354 Γάια
355 Γάιος
356 Γαλατάς
357 Γαλάτεια
358 Γαλάτειος
359 Γαλατερούσα
360 Γαλήνη
361 Γάλικος
362 Γάλλος
363 Γαμαλιήλ
364 Γαυδέντιος
365 Γεδεών
366 Γέδιος
367 Γεϊθαζέτ
368 Γέμελος
369 Γεμίνος
370 Γενεβιέβη
371 Γενέθλιος
372 Γεννάδιος
373 Γεντήλιος
374 Γεράσιμος
375 Γερβάσιος
376 Γερμανός
377 Γερτρούδη
378 Γέρων
379 Γεϋθαζέτ
380 Γεώργιος
381 Γιάρετ
382 Γίγας
383 Γιολάντα
384 Γιόνας
385 Γιούι
386 Γκίλντας
387 Γλαφύρα
389 Γλυκέρα
390 Γλυκέριος
391 Γλύκων
392 Γοθαζάτ
393 Γόρασδος
394 Γοργόνα
395 Γοργόνιος
396 Γόρδιος
397 Γότθος
398 Γουδελία
399 Γουιλφρέδος
400 Γουϊνιφρέδη
402 Γουίρο
403 Γουολβούργα
404 Γουρίας
405 Γρατίων
406 Γραύς
407 Γρηγέντιος
408 Γρηγορία
409 Γρηγόριος
410 Δαβίδ
411 Δάδας
412 Δαλμάτιος
413 Δάμαρις
415 Δάμασος
416 Δαμιανός
417 Δάναβος
418 Δάναξ
419 Δανιήλ
420 Δαρεία
422 Δάσιος
423 Δαύκτος
424 Δεναχίς
425 Δεσιδέριος
426 Δημάρατος
427 Δημήτριος
428 Δήμιος
429 Δημοκλής
430 Δημόκριτος
431 Δήμος
432 Διάδοχος
433 Δίας
434 Δίδυμος
435 Δίκαιος
436 Διόδοτος
437 Διόδωρος
438 Διομήδης
439 Διόνυσος
440 Διόσκουρος
441 Δίων
442 Διώνη
443 Δομετία
444 Δομέτιος
445 Δομηνίκη
446 Δομήνικος
447 Δόμνα
448 Δομνάς
449 Δόμνος
451 Δόναγος
452 Δονάτος
453 Δορκάς
454 Δορυμέδων
455 Δοσάς
456 Δοσιθέα
457 Δοσίθεος
458 Δούκας
459 Δουλάς
460 Δούλη
461 Δουνστάνος
462 Δράκων
463 Δροσίς
464 Δροστάν
465 Δύμφνα
467 Δυφρίγος
468 Δωδώνη
469 Δωροθέα
471 Δωρόθεος
472 Εάσιος
473 Εβόρη
474 Εβόρης
475 Εγκυμονούσα
476 Εδμόνδος
477 Εδουάρδος
478 Εδουίνος
479 Εθελβούργη
480 Εθελμπέρτος
482 Εϊλιανός
483 Ειρηναίος
484 Ειρήναρχος
485 Ειρήνη
487 Έκδικος
489 Έκτωρ
490 Ελάππας
491 Ελάσιππος
492 Ελβίρα
493 Ελεήστρια
494 Ελένη
496 Έλενος
497 Ελεόνωρος
498 Ελέσα
499 Ελευθέριος
500 Ελικωνίς
501 Ελισαβάν
502 Ελισάβετ
503 Ελλάδιος
504 Ελπιδηφόρος
505 Ελπιδοφόρος
507 Ελπινίκη
508 Ελπίς
509 Έλπις
510 Ελύμας
511 Εμμέλεια
513 Έμπα
514 Ενναθά
515 Ενόη
516 Ενόης
517 Εντβέρτος
518 Εντίθ
519 Εξακουστή
520 Εξακουστός
521 Εξπέδιτος
522 Επαίνετος
523 Επαμεινώνδας
524 Επαφρόδιτος
525 Επίκτητος
526 Επίμαχος
527 Επιστήμη
528 Επιτάκιος
529 Επιφάνιος
530 Επίχαρις
531 Επούλων
532 Ερασμία
533 Έρασμος
534 Έραστος
535 Ερατώ
536 Ερεννία
537 Ερκονγουάλδος
538 Ερμαίος
539 Ερμείας
540 Ερμηνεία
541 Ερμής
542 Ερμινίγγελδος
543 Ερμιόνη
544 Έρμιππος
545 Ερμογένης
546 Ερμόλαος
547 Ερμύλος
549 Ερνέστος
550 Ερρίκος
551 Ερσιλία
552 Ερχάρδος
553 Έρωτας
554 Ερωτηίς
555 Έσπερος
556 Ετεοκλής
557 Έτνα
558 Εύα
559 Ευάγγελος
560 Εύαγρος
561 Ευανθία
562 Ευάρεστος
563 Εύβιος
564 Ευβίοτος
565 Ευβούλη
566 Εύβουλος
567 Ευγένης
568 Εύγραφος
569 Ευδαίμων
570 Εύδικος
571 Ευδοκία
572 Ευδόκιμος
573 Ευδοξία
574 Εύδοξος
575 Ευέλπιστος
576 Ευήθιος
577 Ευθαλία
578 Ευθασία
579 Ευθύμιος
580 Ευϊλάσιος
581 Ευκαρπίων
582 Εύκλεος
583 Ευκράτης
584 Ευλαλία
585 Ευλάλιος
586 Ευλαμπία
588 Ευλάμπιος
589 Ευλόγιος
590 Ευμένης
591 Ευνίκη
592 Ευνοϊκός
594 Ευνούχος
595 Ευξίθεος
596 Ευξίφιος
597 Ευοδία
598 Εύοδος
599 Εύπλοιος
600 Εύπορος
601 Ευπραξία
602 Ευπρέπειος
603 Εύρετη
604 Εύρετος
605 Εύρος
606 Ευσεβία
607 Ευσέβιος
608 Ευσθένιος
609 Ευσίγνιος
610 Ευστάθιος
611 Εύσταχυς
612 Ευστολία
613 Ευστόλιος
614 Ευστόργιος
615 Ευστοχία
616 Ευστόχιος
617 Ευστρατία
618 Ευστράτιος
619 Ευσχήμων
620 Ευτέξιος
621 Ευτέρπη
622 Ευτροπία
623 Ευτρόπιος
624 Ευτύχης
625 Ευτυχία
626 Εύφημη
627 Εύφημος
628 Ευφρασία
629 Ευφράσιος
630 Ευφροσύνη
631 Εύφρων
632 Ευψύχιος
633 Εφήβιος
634 Εφραίμ
635 Ζαΐρα
636 Ζακχαίος
638 Ζανιθάς
639 Ζαφείριος
640 Ζαχαρίας
641 Ζεβινάς
642 Ζένας
643 Ζεφερίνο
644 Ζηναΐς
645 Ζηνάς
646 Ζηνοβία
648 Ζήνων
649 Ζήσιμος
650 Ζυγμούνδος
651 Ζωή
652 Ζώης
653 Ζωίλος
654 Ζώσιμος
656 Ζωτικός
657 Ηγάθραξ
658 Ηλίας
659 Ηλιόδωρος
660 Ηλιού
661 Ηλιόφωτος
662 Ηρακλείδης
663 Ηρακλείμων
664 Ηρακλής
665 Ηρώδης
666 Ήρων
667 Ησαΐας
668 Ησαύ
669 Ησκόος
670 Ησύχιος
671 Ήφαιστος
672 Θαδδαίος
673 Θαθουήλ
674 Θαΐς
675 Θαλάσσιος
676 Θάλεια
678 Θαλελαίος
679 Θαλής
680 Θαυμάσιος
681 Θαυμαστός
682 Θέα
683 Θεαγώνη
684 Θεαγώνης
685 Θεανώ
686 Θεΐων
687 Θεμέλιος
688 Θεμισταγόρας
689 Θεμιστοκλής
690 Θεογένης
691 Θεόγνις
692 Θεογνώσιος
693 Θεοδιχίλδη
694 Θεοδοσία
695 Θεοδόσιος
696 Θεοδότη
697 Θεόδοτος
698 Θεοδούλη
699 Θεόδουλος
701 Θεοδώρα
702 Θεόδωρος
703 Θεόειδος
704 Θεόκλεια
705 Θεόκλειος
706 Θεόκλητη
707 Θεόκλητος
708 Θεοκτίστη
709 Θεόκτιστος
710 Θεολήπτη
711 Θεολόγος
712 Θεονόη
713 Θέονταρτ
714 Θεονύμφη
715 Θεόπεμπτος
716 Θεοπίστη
717 Θεόπιστος
718 Θεοπρεπής
719 Θεόπροβος
720 Θεοσεβία
721 Θεοσέβιος
722 Θεόσεβρος
723 Θεοσκέπαστη
724 Θεοστήρικτος
725 Θεόστιχος
726 Θεότεκνος
727 Θεοτίμη
728 Θεότιμος
729 Θεοτόνιος
730 Θεοφάνη
731 Θεοφάνης
732 Θεοφίλη
733 Θεόφιλος
734 Θεόφραστος
735 Θεοφύλακτος
736 Θεοχάρης
737 Θεοχαρία
738 Θεράπων
739 Θεριναίος
740 Θέρμων
741 Θεσπέσιος
742 Θεσσαλονίκη
743 Θέων
744 Θεώνη
745 Θηρεσία
746 Θηριανός
747 Θρασέας
748 Θύρσος
749 Θωμαΐς
750 Θωμάς
751 Ία
752 Ίακχος
753 Ιάκωβος
754 Ιάμβλιχος
755 Ιανουάριος
756 Ιάς
757 Ιάσων
759 Ιαφέθ
760 Ιβιστίων
761 Ιγνάτιος
762 Ιέραξ
763 Ιέρεια
764 Ιερεμίας
765 Ιερόθεος
766 Ιέρων
767 Ιερώνυμος
768 Ιησούς
770 Ιλαρία
771 Ιλαρίων
772 Ιλλύριος
773 Ιλτούδος
774 Ινγενιανή
775 Ίνδης
776 Ιννάς
777 Ιννοκέντιος
778 Ιορδάνης
779 Ιουβενάλιος
780 Ιουβεντίνος
781 Ιουλία
782 Ιούλιος
783 Ιουνία
784 Ιούστα
786 Ιούστος
787 Ισαάκ
788 Ισέ
789 Ισιδώρα
790 Ισίδωρος
791 Ισμαήλ
792 Ίσχυς
793 Ίτα
794 Ιφιγένεια
796 Ιωακείμ
797 Ιωάννα
798 Ιωάννης
799 Ιωαννίκιος
800 Ιωάσαφ
801 Ίωνας
802 Ιωράμ
803 Ιωσίας
804 Κάθμπεργκ
805 Καικιλία
807 Καικίλιος
808 Καιράλιος
809 Καίσαρ
810 Καισαρεία
811 Καλανδίων
814 Καλάνος
815 Καλλινίκη
816 Καλλίνικος
817 Καλλιόπη
819 Καλλιόπιος
820 Καλλιρόη
821 Καλλίς
822 Καλλισθένη
823 Καλλίστη
824 Κάλλιστος
825 Καλλίστρατος
826 Καλλίτοκος
827 Καλλιτροπία
828 Καλοδότη
829 Κανάλα
830 Κάνδιδα
831 Κάνδιδος
833 Κανίδιος
834 Κάντοκ
835 Καπιτωλίνη
836 Καπίτων
837 Καραντόκιος
838 Καρίων
839 Κάρολος
840 Καρπάσιος
841 Κάρπος
842 Καρτέγιος
843 Καρτέρων
844 Κασδόα
845 Κάσδοος
846 Κάσσια
847 Κάσσιος
848 Καστάλιος
849 Καστίνος
850 Κάστος
851 Καστρίκιος
852 Κάστωρ
853 Καττίδιος
854 Καττύιος
855 Κάτων
856 Κέβιν
857 Κελεστίνος
858 Κέλσος
859 Κενδέας
860 Κένεθ
861 Κενσουρίνος
862 Κεντιγκέρνος
863 Κεντυρίων
864 Κέολγουλφ
865 Κέρκος
866 Κέρκυρα
867 Κήρυκος
868 Κηφάς
869 Κιαράν
870 Κλάρα
871 Κλάρας
872 Κλαύδια
873 Κλειώ
874 Κλέλια
875 Κλεονίκη
876 Κλεόνικος
877 Κλεόπας
878 Κλεοπάτρα
879 Κλημεντία
880 Κλημέντιος
881 Κόδρος
882 Κολμαν
883 Κολούμβα
885 Κομάσιος
886 Κομγάλιος
887 Κομνηνός
888 Κόνων
889 Κοπρεύς
890 Κοραλία
891 Κορεμνών
892 Κόρη
893 Κορίλα
894 Κορνήλιος
895 Κορωνός
896 Κοσμάς
897 Κουάρτος
898 Κουαρτοσίλλας
899 Κουθβέρτος
900 Κουϊνίδιος
901 Κουίντος
902 Κουρνούτας
903 Κουταλάρης
904 Κρατερός
905 Κρήσκων
906 Κρίσπος
907 Κρονίων
908 Κύμινος
909 Κύνθια
910 Κυπριανός
911 Κυπρίλλα
912 Κύρα
913 Κυράννα
914 Κυράτσω
915 Κυριαίνα
916 Κυριακή
917 Κυριάκος
918 Κύριλλος
919 Κυρίνιος
920 Κυρίων
923 Κυρμιδώλης
924 Κύρος
925 Κωνσταντίνα
926 Κωνσταντίνος
927 Λάζαρος
928 Λαϊόβα
929 Λαιτήσια
930 Λαμπαδός
931 Λαοδίκιος
932 Λατομίτισσα
933 Λαυρέντιος
934 Λέα
935 Λέανδρος
936 Λεονάρδος
937 Λεοντεύς
939 Λεπτία
940 Λεύκιος
941 Λέων
942 Λεωνίδα
943 Λεωνίδας
944 Λεωντίνη
945 Λιβέριος
946 Λιβύη
947 Λίμνος
948 Λίνος
949 Λογγίνος
950 Λοΐζος
951 Λολλίων
952 Λουκία
953 Λουντμίλα
954 Λούπων
955 Λυγερή
956 Λυδία
957 Λυκάριος
958 Λυκίας
959 Λυσίμαχος
961 Λωτ
962 Μαβριανός
963 Μαγδαληνή
964 Μαγκλόριος
965 Μάγος
966 Μαϊδούλφος
967 Μάιρος
968 Μαΐωρ
969 Μακαρεύς
970 Μάκαρις
971 Μακεδών
972 Μάκρις
973 Μακρόβιος
974 Μαλάχ
975 Μαλαχίας
976 Μαλεβή
977 Μάλος
979 Μαλοχία
980 Μαλφεθά
981 Μάλχος
982 Μάμα
983 Μάμας
984 Μαμέλχθα
985 Μαμίλιος
986 Μαμύκα
987 Μαναθώ
988 Μάνασσης
989 Μανήν
990 Μαντόνα
991 Μαξίμη
992 Μάξιμος
993 Μαουγάλδιος
994 Μαράνα
995 Μαργαρίτα
996 Μαρδάριος
997 Μάρδων
998 Μάρης
999 Μάρθα
1000 Μαρία
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία