Εορτές 5 Δεκεμβρίου: Άγιος Διογένης Άγιος Νιζέριος Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος Γρατία Όσιος Γράτος Σάββη η Σίββυλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αβέρκιος Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός Άγιος Αναστάσιος Άγιος Βαρλαάμ του Σικίζσκ ο ερημίτης Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα Όσιος Νόννος Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
1 Αβάδνη
2 Αβαρβαρέη
3 Αγαύη
4 Αγνή
6 Αδμήτη
7 Αελλόπους
8 Αίγειρος
9 Αίγη
10 Αίγινα
12 Αίγλη
13 Αιθούσα
14 Ακάστη
15 Ακταία
16 Αλία
17 Αλιμήδη
18 Αλκίππη
20 Αλκυών
21 Αλσηΐς
22 Αλφεσίβοια
23 Αμαρυλλίς
25 Αμβροσία
26 Άμπελος
27 Αμυμώνη
28 Αμφινόμη
29 Αμφιρώ
30 Αμφιτρίτη
31 Ανθή
32 Ανθηδόνη
34 Αργυρά
35 Αρέθουσα
36 Αρμονία
37 Αρσινόη
38 Ασία
39 Αστερία
40 Αστερόπη
41 Αυτονόη
42 Βαθύκλεια
43 Βάλανος
44 Βυβλίς
45 Γαλαξαύρη
46 Γαλάτεια
47 Γαλήνη
48 Γανυμήδα
49 Γλαύκη
50 Γλαυκονόμη
51 Γνωσία
52 Δανάη
53 Δεξιθέα
54 Διώνη
55 Δριμώ
57 Δρυόπις
58 Δυναμήνη
59 Ερύθεια
60 Ερωφίλη
61 Εσπερέθουσα
62 Εσπερίς
63 Εστία
64 Εύα
65 Ευαγόρη
66 Ευάδνη
67 Ευάρνη
68 Εύβοια
69 Ευδώρη
70 Ευθυμία
71 Ευκαρπία
72 Ευκράτη
73 Ευλιμένη
74 Ευμόλπη
75 Ευνίκη
76 Ευπόμπη
77 Ευρυδίκη
78 Ευρώπη
79 Εύφημη
80 Εφυδάτια
81 Ζευξώ
82 Ηιόνη
83 Ηλέκτρα
84 Ησιόνη
85 Θάλεια
87 Θέμις
88 Θεμιστώ
89 Θέτις
90 Θόη
91 Θόωσα
92 Ιάκχη
93 Ιάνειρα
94 Ιάνθη
95 Ιδαία
96 Ιδυία
97 Ιπποθόη
98 Ιππονόη
99 Ιππώ
100 Ίσιρα
101 Καλιάδνη
102 Καλλιγένεια
103 Καλλιρόη
104 Καλλίστη
105 Καλυψώ
107 Καμάρινα
108 Κάπελη
109 Καρύα
110 Κασταλία
111 Κελαινώ
112 Κερκηίς
113 Κέρκυρα
114 Κίρκη
115 Κλεοδώρα
116 Κλυμέμη
117 Κλυμένη
118 Κλυτίη
119 Κνωσσία
120 Κοκκυκώ
121 Κορωνίς
122 Κράνεια
123 Κραντώ
124 Κρήτη
125 Κρισίη
126 Κυανέη
127 Κυάνη
128 Κυδίππη
129 Κυματολήγη
130 Κυμοδόκη
131 Κυμοθόη
132 Κυμοπόλεια
133 Κυρήνη
134 Λαομέδεια
135 Λειαγόρη
136 Λεύκια
137 Λιβύη
138 Λίλαια
139 Λιμναία
140 Λιμνώρεια
141 Λιπάρα
142 Λυσιάνασσα
143 Λωτίς
144 Μαία
145 Μάιρα
146 Μαλίς
148 Μαρία
149 Μαρίκα
150 Μέθη
151 Μεθώνη
152 Μελανίππη
153 Μελία
154 Μελίτεια
155 Μέμφις
156 Μενεσθώ
157 Μενίππη
158 Μερόπη
159 Μηλόβοσις
160 Μήτις
161 Μινθώ
162 Μορέα
163 Νέαιρα
164 Νεόμηρις
165 Νεράιδα
166 Νεράιδος
167 Νημερτής
168 Νήσια
169 Νυχεία
170 Ξάνθη
171 Ορσηίς
172 Ουρανία
174 Παλλήνη
176 Πανόπεια
177 Πασιθέα
178 Πειθώ
179 Πεισιθόη
180 Περσηίς
181 Πέτρα
182 Πιόνη
183 Πλαυκία
184 Πληξαύρη
185 Πλουτώ
186 Πλωτώ
187 Πολυδώρα
188 Πολυνόη
189 Ποντοπόρεια
190 Προνόη
191 Πρυμνώ
192 Ρήνη
193 Σαώ
194 Σπάρτη
195 Σπειώ
196 Στερόπη
197 Στονυχία
198 Στυξ
199 Συκή
200 Σύμη
201 Ταϋγέτη
202 Τελεσθώ
204 Τιθορέα
205 Τύχη θεά
206 Φέρουσα
207 Φθονία
209 Φτελέα
210 Φυγαλία
211 Φωσθονία
214 Χρυσηίς
215 Χρυσόθεμις
216 Χρυσοτέλεια
217 Ψαμάθη
218 Ωκυρρόη
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία