Εορτές 29 Φεβρουαρίου: Όσιος Κασσιανός ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μώκιος ο Αναγνώστης
1 Αβαρβαρέη
2 Αγαύη
3 Αγνή
5 Αδμήτη
6 Αίγειρος
7 Αίγη
8 Αίγινα
10 Αίγλη
11 Αιθούσα
12 Ακάστη
13 Ακταία
14 Αλία
15 Αλιμήδη
16 Αλκίππη
18 Αλκυών
19 Αλσηΐς
20 Αλφεσίβοια
21 Αμαρυλλίς
23 Αμβροσία
24 Άμπελος
25 Αμυμώνη
26 Αμφιρώ
27 Αμφιτρίτη
28 Ανθή
29 Ανθηδόνη
31 Αργυρά
32 Αρέθα
33 Αρμονία
34 Αρσινόη
35 Ασία
36 Αστερία
37 Αστερόπη
38 Αυτονόη
39 Βάλανος
40 Βυβλίς
41 Γαλαξαύρη
42 Γαλάτεια
43 Γαλήνη
44 Γανυμήδα
45 Γλαύκη
46 Γλαυκονόμη
47 Δανάη
48 Δαφνίς
49 Δεξιθέα
50 Διώνη
51 Δριμώ
53 Δρυόπις
54 Δυναμήνη
55 Ερύθεια
56 Εσπερέθουσα
57 Εσπερίς
58 Εστία
59 Εύα
60 Ευαγόρη
61 Ευάδνη
62 Ευάρνη
63 Εύβοια
64 Ευδώρη
65 Ευθυμία
66 Ευκράτη
67 Ευλιμένη
68 Ευμόλπη
69 Ευνίκη
70 Ευπόμπη
71 Ευρυδίκη
72 Ευρώπη
73 Εύφημη
74 Εφυδάτια
75 Ζευξώ
76 Ηιόνη
77 Ηλέκτρα
78 Ησιόνη
79 Θάλεια
81 Θέμις
82 Θεμιστώ
83 Θέτις
84 Θόη
85 Θόωσα
86 Ιάκχη
87 Ιάνειρα
88 Ιάνθη
89 Ιδαία
90 Ιδυία
91 Ιπποθόη
92 Ιππονόη
93 Ιππώ
94 Ίσιρα
95 Καλιάδνη
96 Καλλιγένεια
97 Καλλιρόη
98 Καλλίστη
99 Καλυψώ
101 Καμάρινα
102 Κάπελη
103 Καρύα
104 Κασταλία
105 Κελαινώ
106 Κερκηίς
107 Κίρκη
108 Κλεοδώρα
109 Κλυμέμη
110 Κλυμένη
111 Κλυτίη
112 Κνωσσία
113 Κορωνίς
114 Κράνεια
115 Κραντώ
116 Κρήτη
117 Κρισίη
118 Κυανέη
119 Κυάνη
120 Κυδίππη
121 Κυματολήγη
122 Κυμοδόκη
123 Κυμοθόη
124 Κυμοπόλεια
125 Κυρήνη
126 Λαομέδεια
127 Λειαγόρη
128 Λεύκια
129 Λίλαια
130 Λιμναία
131 Λιμνώρεια
132 Λιπάρα
133 Λυσιάνασσα
134 Λωτίς
135 Μαία
136 Μάιρα
137 Μαλίς
139 Μαρία
140 Μαρίκα
141 Μέθη
142 Μεθώνη
143 Μελανίππη
144 Μελία
145 Μελίτεια
146 Μέμφις
147 Μενεσθώ
148 Μενίππη
149 Μερόπη
150 Μηλόβοσις
151 Μήτις
152 Μινθώ
153 Μορέα
154 Νέαιρα
155 Νεράιδα
156 Νεράιδος
157 Νημερτής
158 Νήσια
159 Νυχεία
160 Ξανθίς
161 Ουρανία
163 Παλλήνη
165 Πανόπεια
166 Πασιθέα
167 Πειθώ
168 Πεισιθόη
169 Περσηίς
170 Πετραία
171 Πληξαύρη
172 Πλουτώ
173 Πλωτώ
174 Πολυδώρα
175 Πολυνόη
176 Ποντοπόρεια
177 Προνόη
178 Πρυμνώ
179 Ρήνη
180 Σαώ
181 Σπάρτη
182 Σπειώ
183 Στερόπη
184 Στυξ
185 Συκή
186 Σύμη
187 Ταϋγέτη
188 Τελεσθώ
190 Τιθορέα
191 Τύχη θεά
192 Φέρουσα
193 Φθονία
195 Φτελέα
196 Φυγαλία
197 Φωσθονία
200 Χρυσηίς
201 Χρυσόθεμις
202 Χρυσοτέλεια
203 Ψαμάθη
204 Ωκυρρόη
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία