Εορτές 20 Ιουλίου: Ηλιάς Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αλκιμάχη
Άλλες Σημερινές Εορτές: Wilgefortis Wulmar Ααρών ο Προφήτης Άγιος Ηλίας Φονταμίνσκυ Θεοσεβής Όσιος Αβραάμ του Κουκχλόμα
1 Αβαρβαρέη
2 Αγαύη
3 Αδμήτη
4 Αίγειρος
5 Αίγη
6 Αίγλη
7 Αιθούσα
8 Ακάστη
9 Ακταία
10 Ακταίη
11 Αλία
12 Αλιμήδη
13 Αλκίππη
15 Αλκυών
16 Αμαρυλλίς
18 Αμβροσία
19 Άμπελος
20 Αμυμώνη
21 Αμφιρώ
22 Αμφιτρίτη
23 Ανθή
24 Ανθηδόνη
26 Αργυρά
27 Αρέθουσα
28 Αρμονία
29 Αρσινόη
30 Ασία
31 Αστερία
32 Αστερόπη
33 Αυτονόη
34 Βάλανος
35 Βυβλίς
36 Γαλαξαύρη
37 Γαλάτεια
38 Γαλήνη
39 Γανυμήδα
40 Γλαύκη
41 Γλαυκονόμη
42 Δανάη
43 Δαφνίς
44 Δεξιθέα
45 Διώνη
46 Δριμώ
48 Δρυόπις
49 Δυναμήνη
50 Ερύθεια
51 Εσπερέθουσα
52 Εσπερίς
53 Εστία
54 Εύα
55 Ευαγόρη
56 Ευάδνη
57 Ευάρνη
58 Εύβοια
59 Ευδώρη
60 Ευθυμία
61 Ευκράτη
62 Ευλιμένη
63 Ευμόλπη
64 Ευνίκη
65 Ευπόμπη
66 Ευρυδίκη
67 Ευρώπη
68 Εύφημη
69 Εφυδάτια
70 Ζευξώ
71 Ηιόνη
72 Ηλέκτρα
73 Ησιόνη
74 Θάλεια
76 Θέμις
77 Θεμιστώ
78 Θέτις
79 Θόη
80 Θόωσα
81 Ιάνειρα
82 Ιάνθη
83 Ιδαία
84 Ιδυία
85 Ιπποθόη
86 Ιππονόη
87 Ιππώ
88 Ίσιρα
89 Καλιάδνη
90 Καλλιρόη
91 Καλλίστη
92 Καλυψώ
94 Καμάρινα
95 Κάπελη
96 Καρύα
97 Κασταλία
98 Κελαινώ
99 Κερκηίς
100 Κίρκη
101 Κλεοδώρα
102 Κλυμέμη
103 Κλυμένη
104 Κλυτίη
105 Κορωνίς
106 Κράνεια
107 Κρήτη
108 Κρισίη
109 Κυανέη
110 Κυάνη
111 Κυδίππη
112 Κυματολήγη
113 Κυμοδόκη
114 Κυμοθόη
115 Κυμοπόλεια
116 Κυρήνη
117 Λαμπιδώ
118 Λαομέδεια
119 Λειαγόρη
120 Λίλαια
121 Λιμναία
122 Λιμνώρεια
123 Λιπάρα
124 Λυσιάνασσα
125 Λωτίς
126 Μαία
127 Μάιρα
128 Μαλίς
130 Μαρία
131 Μαρίκα
132 Μέθη
133 Μεθώνη
134 Μελανίππη
135 Μελία
136 Μελίτεια
137 Μέμφις
138 Μενεσθώ
139 Μενίππη
140 Μερόπη
141 Μηλόβοσις
142 Μήτις
143 Μινθώ
144 Μορέα
145 Νέαιρα
146 Νεράιδα
147 Νεράιδος
148 Νημερτής
149 Νησαία
150 Νησώ
151 Νυχεία
152 Ξανθίς
153 Ουρανία
155 Παλλήνη
157 Πανόπεια
158 Πασιθέα
159 Πειθώ
160 Πεισιθόη
161 Περσηίς
162 Πετραία
163 Πληξαύρη
164 Πλουτώ
165 Πλωτώ
166 Πολυδώρα
167 Πολυνόη
168 Ποντοπόρεια
169 Προνόη
170 Πρυμνώ
171 Σαώ
172 Σπάρτη
173 Σπειώ
174 Στερόπη
175 Στυξ
176 Συκή
177 Σύμη
178 Ταϋγέτη
179 Τελεσθώ
181 Τιθορέα
182 Τύχη θεά
183 Φέρουσα
184 Φθονία
186 Φτελέα
187 Φυγαλία
188 Φωσθονία
191 Χρυσηίς
192 Χρυσόθεμις
193 Χρυσοτέλεια
194 Ψαμάθη
195 Ωκυρρόη
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία