Εορτές 27 Μαΐου: Άγιος Ευβίοτος Άγιος Μάρτυς Αλύπιος Όσιος Βεδέας ο Σεβάσμιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωσήφ ο Νέος, Μητροπολίτης Τιμισοάρας Άγιος Ελλάδιος Άγιος Ιωάννης ο Ρώσσος Ευσεβιώτης Όσιος Θεράπων ηγούμενος της Λευκής Λίμνης
1 Αβάδνη
2 Αβαρβαρέη
3 Αγαύη
4 Αγνή
6 Αδμήτη
7 Αελλόπους
8 Αίγειρος
9 Αίγη
10 Αίγινα
12 Αίγλη
13 Αιθούσα
14 Ακάστη
15 Ακταία
16 Αλία
17 Αλιμήδη
18 Αλκίππη
20 Αλκυών
21 Αλσηΐς
22 Αλφεσίβοια
23 Αμαρυλλίς
25 Αμβροσία
26 Άμπελος
27 Αμυμώνη
28 Αμφιρώ
29 Αμφιτρίτη
30 Ανθή
31 Ανθηδόνη
33 Αργυρά
34 Αρέθα
35 Αρμονία
36 Αρσινόη
37 Ασία
38 Αστερία
39 Αστερόπη
40 Αυτονόη
41 Βαθύκλεια
42 Βάλανος
43 Βυβλίς
44 Γαλαξαύρη
45 Γαλάτεια
46 Γαλήνη
47 Γανυμήδα
48 Γλαύκη
49 Γλαυκονόμη
50 Γνωσία
51 Δανάη
52 Δεξιθέα
53 Διώνη
54 Δριμώ
56 Δρυόπις
57 Δυναμήνη
58 Ερύθεια
59 Εσπερέθουσα
60 Εσπερίς
61 Εστία
62 Εύα
63 Ευαγόρη
64 Ευάδνη
65 Ευάρνη
66 Εύβοια
67 Ευδώρη
68 Ευθυμία
69 Ευκαρπία
70 Ευκράτη
71 Ευλιμένη
72 Ευμόλπη
73 Ευνίκη
74 Ευπόμπη
75 Ευρυδίκη
76 Ευρώπη
77 Εύφημη
78 Εφυδάτια
79 Ζευξώ
80 Ηιόνη
81 Ηλέκτρα
82 Ησιόνη
83 Θάλεια
85 Θέμις
86 Θεμιστώ
87 Θέτις
88 Θόη
89 Θόωσα
90 Ιάκχη
91 Ιάνειρα
92 Ιάνθη
93 Ιδαία
94 Ιδυία
95 Ιπποθόη
96 Ιππονόη
97 Ιππώ
98 Ίσιρα
99 Καλιάδνη
100 Καλλιγένεια
101 Καλλιρόη
102 Καλλίστη
103 Καλυψώ
105 Καμάρινα
106 Κάπελη
107 Καρύα
108 Κασταλία
109 Κελαινώ
110 Κερκηίς
111 Κέρκυρα
112 Κίρκη
113 Κλεοδώρα
114 Κλυμέμη
115 Κλυμένη
116 Κλυτίη
117 Κνωσσία
118 Κορωνίς
119 Κράνεια
120 Κραντώ
121 Κρήτη
122 Κρισίη
123 Κυανέη
124 Κυάνη
125 Κυδίππη
126 Κυματολήγη
127 Κυμοδόκη
128 Κυμοθόη
129 Κυμοπόλεια
130 Κυρήνη
131 Λαομέδεια
132 Λειαγόρη
133 Λεύκια
134 Λίλαια
135 Λιμναία
136 Λιμνώρεια
137 Λιπάρα
138 Λυσιάνασσα
139 Λωτίς
140 Μαία
141 Μάιρα
142 Μαλίς
144 Μαρία
145 Μαρίκα
146 Μέθη
147 Μεθώνη
148 Μελανίππη
149 Μελία
150 Μελίτεια
151 Μέμφις
152 Μενεσθώ
153 Μενίππη
154 Μερόπη
155 Μηλόβοσις
156 Μήτις
157 Μινθώ
158 Μορέα
159 Νέαιρα
160 Νεόμηρις
161 Νεράιδα
162 Νεράιδος
163 Νημερτής
164 Νήσια
165 Νυχεία
166 Ξάνθη
167 Ουρανία
169 Παλλήνη
171 Πανόπεια
172 Πασιθέα
173 Πειθώ
174 Πεισιθόη
175 Περσηίς
176 Πετραία
177 Πιόνη
178 Πληξαύρη
179 Πλουτώ
180 Πλωτώ
181 Πολυδώρα
182 Πολυνόη
183 Ποντοπόρεια
184 Προνόη
185 Πρυμνώ
186 Ρήνη
187 Σαώ
188 Σπάρτη
189 Σπειώ
190 Στερόπη
191 Στυξ
192 Συκή
193 Σύμη
194 Ταϋγέτη
195 Τελεσθώ
197 Τιθορέα
198 Τύχη θεά
199 Φέρουσα
200 Φθονία
202 Φτελέα
203 Φυγαλία
204 Φωσθονία
207 Χρυσηίς
208 Χρυσόθεμις
209 Χρυσοτέλεια
210 Ψαμάθη
211 Ωκυρρόη
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία