Εορτές 4 Αυγούστου: Άγιος Εξακουστοδιανός 'Αγιος Ιάμβλιχος Εξακουστή Θαθουήλ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αντωνίνος 'Αγιος Βαβύλας Ευδοκία Μαξιμιλιανή Μαξιμιλιανός Όσιος Κωνσταντίνος Όσιος Μαρτινιανός
1 Αβάδνη
2 Αβαρβαρέη
3 Αγαύη
4 Αγνή
6 Αδμήτη
7 Αελλόπους
8 Αίγειρος
9 Αίγη
10 Αίγινα
12 Αίγλη
13 Αιθούσα
14 Ακάστη
15 Ακταία
16 Αλία
17 Αλιμήδη
18 Αλκίππη
20 Αλκυών
21 Αλσηΐς
22 Αλφεσίβοια
23 Αμαρυλλίς
25 Αμβροσία
26 Άμπελος
27 Αμυμώνη
28 Αμφιρώ
29 Αμφιτρίτη
30 Ανθή
31 Ανθηδόνη
33 Αργυρά
34 Αρέθα
35 Αρμονία
36 Αρσινόη
37 Ασία
38 Αστερία
39 Αστερόπη
40 Αυτονόη
41 Βαθύκλεια
42 Βάλανος
43 Βυβλίς
44 Γαλαξαύρη
45 Γαλάτεια
46 Γαλήνη
47 Γανυμήδα
48 Γλαύκη
49 Γλαυκονόμη
50 Γνωσία
51 Δανάη
52 Δεξιθέα
53 Διώνη
54 Δριμώ
56 Δρυόπις
57 Δυναμήνη
58 Ερύθεια
59 Ερωφίλη
60 Εσπερέθουσα
61 Εσπερίς
62 Εστία
63 Εύα
64 Ευαγόρη
65 Ευάδνη
66 Ευάρνη
67 Εύβοια
68 Ευδώρη
69 Ευθυμία
70 Ευκαρπία
71 Ευκράτη
72 Ευλιμένη
73 Ευμόλπη
74 Ευνίκη
75 Ευπόμπη
76 Ευρυδίκη
77 Ευρώπη
78 Εύφημη
79 Εφυδάτια
80 Ζευξώ
81 Ηιόνη
82 Ηλέκτρα
83 Ησιόνη
84 Θάλεια
86 Θέμις
87 Θεμιστώ
88 Θέτις
89 Θόη
90 Θόωσα
91 Ιάκχη
92 Ιάνειρα
93 Ιάνθη
94 Ιδαία
95 Ιδυία
96 Ιπποθόη
97 Ιππονόη
98 Ιππώ
99 Ίσιρα
100 Καλιάδνη
101 Καλλιγένεια
102 Καλλιρόη
103 Καλλίστη
104 Καλυψώ
106 Καμάρινα
107 Κάπελη
108 Καρύα
109 Κασταλία
110 Κελαινώ
111 Κερκηίς
112 Κέρκυρα
113 Κίρκη
114 Κλεοδώρα
115 Κλυμέμη
116 Κλυμένη
117 Κλυτίη
118 Κνωσσία
119 Κορωνίς
120 Κράνεια
121 Κραντώ
122 Κρήτη
123 Κρισίη
124 Κυανέη
125 Κυάνη
126 Κυδίππη
127 Κυματολήγη
128 Κυμοδόκη
129 Κυμοθόη
130 Κυμοπόλεια
131 Κυρήνη
132 Λαομέδεια
133 Λειαγόρη
134 Λεύκια
135 Λιβύη
136 Λίλαια
137 Λιμναία
138 Λιμνώρεια
139 Λιπάρα
140 Λυσιάνασσα
141 Λωτίς
142 Μαία
143 Μάιρα
144 Μαλίς
146 Μαρία
147 Μαρίκα
148 Μέθη
149 Μεθώνη
150 Μελανίππη
151 Μελία
152 Μελίτεια
153 Μέμφις
154 Μενεσθώ
155 Μενίππη
156 Μερόπη
157 Μηλόβοσις
158 Μήτις
159 Μινθώ
160 Μορέα
161 Νέαιρα
162 Νεόμηρις
163 Νεράιδα
164 Νεράιδος
165 Νημερτής
166 Νήσια
167 Νυχεία
168 Ξάνθη
169 Ουρανία
171 Παλλήνη
173 Πανόπεια
174 Πασιθέα
175 Πειθώ
176 Πεισιθόη
177 Περσηίς
178 Πέτρα
179 Πιόνη
180 Πληξαύρη
181 Πλουτώ
182 Πλωτώ
183 Πολυδώρα
184 Πολυνόη
185 Ποντοπόρεια
186 Προνόη
187 Πρυμνώ
188 Ρήνη
189 Σαώ
190 Σπάρτη
191 Σπειώ
192 Στερόπη
193 Στυξ
194 Συκή
195 Σύμη
196 Ταϋγέτη
197 Τελεσθώ
199 Τιθορέα
200 Τύχη θεά
201 Φέρουσα
202 Φθονία
204 Φτελέα
205 Φυγαλία
206 Φωσθονία
209 Χρυσηίς
210 Χρυσόθεμις
211 Χρυσοτέλεια
212 Ψαμάθη
213 Ωκυρρόη
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία