Εορτές 24 Οκτωβρίου: Αγία Σεβαστιανή Άγιος Μαγκλόριος του Σαρκ Άγιος Νέρδων Άγιος Σενώχ της Τουρώνης ο Ιαματικός Βρέφος Νέρδα Όσιος Αρέθας ο Έγκλειστος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ακάκιος ο Πρεσβύτερος Άγιος Αρέθας ο Μεγαλομάρτυρας Άγιος Μάρκος Άγιος Ουαλεντίνος (Βαλεντίνος) Άγιος Σωτήριχος Όσιος Αρέθας «ὁ ἐν τῷ Σπηλαίῳ»
1 Αβαρβαρέη
2 Αγαύη
3 Αδμήτη
4 Αίγειρος
5 Αίγη
6 Αίγλη
7 Αιθούσα
8 Ακάστη
9 Ακταία
10 Ακταίη
11 Αλία
12 Αλιμήδη
13 Αλκίππη
15 Αλκυών
16 Αμαρυλλίς
18 Αμβροσία
19 Άμπελος
20 Αμυμώνη
21 Αμφιρώ
22 Αμφιτρίτη
23 Ανθή
24 Ανθηδόνη
26 Αργυρά
27 Αρέθα
28 Αρμονία
29 Αρσινόη
30 Ασία
31 Αστερία
32 Αστερόπη
33 Αυτονόη
34 Βάλανος
35 Βυβλίς
36 Γαλαξαύρη
37 Γαλάτεια
38 Γαλήνη
39 Γανυμήδα
40 Γλαύκη
41 Γλαυκονόμη
42 Δανάη
43 Δαφνίς
44 Δεξιθέα
45 Διώνη
46 Δριμώ
48 Δρυόπις
49 Δυναμήνη
50 Ερύθεια
51 Εσπερέθουσα
52 Εσπερίς
53 Εστία
54 Εύα
55 Ευαγόρη
56 Ευάδνη
57 Ευάρνη
58 Εύβοια
59 Ευδώρη
60 Ευθυμία
61 Ευκράτη
62 Ευλιμένη
63 Ευμόλπη
64 Ευνίκη
65 Ευπόμπη
66 Ευρυδίκη
67 Ευρώπη
68 Εύφημη
69 Εφυδάτια
70 Ζευξώ
71 Ηιόνη
72 Ηλέκτρα
73 Ησιόνη
74 Θάλεια
76 Θέμις
77 Θεμιστώ
78 Θέτις
79 Θόη
80 Θόωσα
81 Ιάνειρα
82 Ιάνθη
83 Ιδαία
84 Ιδυία
85 Ιπποθόη
86 Ιππονόη
87 Ιππώ
88 Ίσιρα
89 Καλιάδνη
90 Καλλιρόη
91 Καλλίστη
92 Καλυψώ
94 Καμάρινα
95 Κάπελη
96 Καρύα
97 Κασταλία
98 Κελαινώ
99 Κερκηίς
100 Κίρκη
101 Κλεοδώρα
102 Κλυμέμη
103 Κλυμένη
104 Κλυτίη
105 Κνωσσία
106 Κορωνίς
107 Κράνεια
108 Κρήτη
109 Κρισίη
110 Κυανέη
111 Κυάνη
112 Κυδίππη
113 Κυματολήγη
114 Κυμοδόκη
115 Κυμοθόη
116 Κυμοπόλεια
117 Κυρήνη
118 Λαμπιδώ
119 Λαομέδεια
120 Λειαγόρη
121 Λίλαια
122 Λιμναία
123 Λιμνώρεια
124 Λιπάρα
125 Λυσιάνασσα
126 Λωτίς
127 Μαία
128 Μάιρα
129 Μαλίς
131 Μαρία
132 Μαρίκα
133 Μέθη
134 Μεθώνη
135 Μελανίππη
136 Μελία
137 Μελίτεια
138 Μέμφις
139 Μενεσθώ
140 Μενίππη
141 Μερόπη
142 Μηλόβοσις
143 Μήτις
144 Μινθώ
145 Μορέα
146 Νέαιρα
147 Νεράιδα
148 Νεράιδος
149 Νημερτής
150 Νησαία
151 Νησώ
152 Νυχεία
153 Ξανθίς
154 Ουρανία
156 Παλλήνη
158 Πανόπεια
159 Πασιθέα
160 Πειθώ
161 Πεισιθόη
162 Περσηίς
163 Πετραία
164 Πληξαύρη
165 Πλουτώ
166 Πλωτώ
167 Πολυδώρα
168 Πολυνόη
169 Ποντοπόρεια
170 Προνόη
171 Πρυμνώ
172 Σαώ
173 Σπάρτη
174 Σπειώ
175 Στερόπη
176 Στυξ
177 Συκή
178 Σύμη
179 Ταϋγέτη
180 Τελεσθώ
182 Τιθορέα
183 Τύχη θεά
184 Φέρουσα
185 Φθονία
187 Φτελέα
188 Φυγαλία
189 Φωσθονία
192 Χρυσηίς
193 Χρυσόθεμις
194 Χρυσοτέλεια
195 Ψαμάθη
196 Ωκυρρόη
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία