Εορτές 8 Μαρτίου: Αγία Ερένια Άγιος Βεάτος Άγιος Δίων ο Μάρτυρας Άγιος Μάμμιλος Απόστολος Ερμής Βεάτα Ερέννιος Έρμεα Θεοφύλακτη Όσιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος Νικομήδειας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Λίλιθ
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Κύριλλος ο Ιερομάρτυρας Αγία Φηλικίτη Άγιος Ουρβανός Άγιος Ρογάτος Άγιος Σιλβάνος Άγιος Φίλιξ Ορθοδοξία Όσιος Αθανάσιος Όσιος Δομέτιος Όσιος Λάζαρος Όσιος Παύλος ο Ομολογητής επίσκοπος Πλουσιάδος
1 Αβάδνη
2 Αβαρβαρέη
3 Αγαύη
4 Αγνή
6 Αδμήτη
7 Αελλόπους
8 Αίγειρος
9 Αίγη
10 Αίγινα
12 Αίγλη
13 Αιθούσα
14 Ακάστη
15 Ακταία
16 Αλία
17 Αλιμήδη
18 Αλκίππη
20 Αλκυών
21 Αλσηΐς
22 Αλφεσίβοια
23 Αμαρυλλίς
25 Αμβροσία
26 Άμπελος
27 Αμυμώνη
28 Αμφινόμη
29 Αμφιρώ
30 Αμφιτρίτη
31 Ανθή
32 Ανθηδόνη
34 Αργυρά
35 Αρέθουσα
36 Αρμονία
37 Αρσινόη
38 Ασία
39 Αστερία
40 Αστερόπη
41 Αυτονόη
42 Βαθύκλεια
43 Βάλανος
44 Βυβλίς
45 Γαλαξαύρη
46 Γαλάτεια
47 Γαλήνη
48 Γανυμήδα
49 Γλαύκη
50 Γλαυκονόμη
51 Γνωσία
52 Δανάη
53 Δεξιθέα
54 Διώνη
55 Δριμώ
57 Δρυόπις
58 Δυναμήνη
59 Ερύθεια
60 Ερωφίλη
61 Εσπερέθουσα
62 Εσπερίς
63 Εστία
64 Εύα
65 Ευαγόρη
66 Ευάδνη
67 Ευάρνη
68 Εύβοια
69 Ευδώρη
70 Ευθυμία
71 Ευκαρπία
72 Ευκράτη
73 Ευλιμένη
74 Ευμόλπη
75 Ευνίκη
76 Ευπόμπη
77 Ευρυδίκη
78 Ευρώπη
79 Εύφημη
80 Εφυδάτια
81 Ζευξώ
82 Ηιόνη
83 Ηλέκτρα
84 Ησιόνη
85 Θάλεια
87 Θέμις
88 Θεμιστώ
89 Θέτις
90 Θόη
91 Θόωσα
92 Ιάκχη
93 Ιάνειρα
94 Ιάνθη
95 Ιδαία
96 Ιδυία
97 Ιπποθόη
98 Ιππονόη
99 Ιππώ
100 Ίσιρα
101 Καλιάδνη
102 Καλλιγένεια
103 Καλλιρόη
104 Καλλίστη
105 Καλυψώ
107 Καμάρινα
108 Κάπελη
109 Καρύα
110 Κασταλία
111 Κελαινώ
112 Κερκηίς
113 Κέρκυρα
114 Κίρκη
115 Κλεοδώρα
116 Κλυμέμη
117 Κλυμένη
118 Κλυτίη
119 Κνωσσία
120 Κοκκυκώ
121 Κορωνίς
122 Κράνεια
123 Κραντώ
124 Κρήτη
125 Κρισίη
126 Κυανέη
127 Κυάνη
128 Κυδίππη
129 Κυματολήγη
130 Κυμοδόκη
131 Κυμοθόη
132 Κυμοπόλεια
133 Κυρήνη
134 Λαομέδεια
135 Λειαγόρη
136 Λεύκια
137 Λιβύη
138 Λίλαια
139 Λιμναία
140 Λιμνώρεια
141 Λιπάρα
142 Λυσιάνασσα
143 Λωτίς
144 Μαία
145 Μάιρα
146 Μάκρις
147 Μαλίς
149 Μαρία
150 Μαρίκα
151 Μέθη
152 Μεθώνη
153 Μελανίππη
154 Μελία
155 Μελίτεια
156 Μέμφις
157 Μενεσθώ
158 Μενίππη
159 Μερόπη
160 Μηλόβοσις
161 Μήτις
162 Μινθώ
163 Μορέα
164 Νέαιρα
165 Νεόμηρις
166 Νεράιδα
167 Νεράιδος
168 Νημερτής
169 Νήσια
170 Νυχεία
171 Ξάνθη
172 Ορσηίς
173 Ουρανία
175 Παλλήνη
177 Πανόπεια
178 Πασιθέα
179 Πειθώ
180 Πεισιθόη
181 Περσηίς
182 Πέτρα
183 Πιόνη
184 Πλαυκία
185 Πληξαύρη
186 Πλουτώ
187 Πλωτώ
188 Πολυδώρα
189 Πολυνόη
190 Ποντοπόρεια
191 Προνόη
192 Πρυμνώ
193 Ρήνη
194 Σαλμακίς
195 Σαώ
196 Σπάρτη
197 Σπειώ
198 Στερόπη
199 Στονυχία
200 Στυξ
201 Συκή
202 Σύμη
203 Ταϋγέτη
204 Τελεσθώ
206 Τιθορέα
207 Τύχη
208 Φέρουσα
209 Φθονία
211 Φτελέα
212 Φυγαλία
213 Φωσθονία
216 Χρυσηίς
217 Χρυσόθεμις
218 Χρυσοτέλεια
219 Ψαμάθη
220 Ωκυρρόη
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία