Εορτές 25 Ιανουαρίου: Αγία Μεδούλη Άγιος Βρετάννιος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Βρετάνη Καστίνη Μέδουλος Όσιος Καστίνος Υπεραγία Θεοτόκος της Παραμυθίας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεόδοτος ηγούμενος Μονής Πουπλίου Αγία Μαργαρίτα Άγιος Αυξέντιος ο Νεομάρτυρας Άγιος Βασιανός Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ Ρωσίας Άγιος Βλαδίμηρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Γαβριήλ εκ Γεωργίας Άγιος Μωυσής ο Θαυματουργός Επίσκοπος Νόβγκοροντ Μαργαρίτης Νίκος Γεωργίου Όσιος Ανατόλιος της Όπτινα Όσιος Απολλώς Όσιος Δημήτριος ο Σκευοφύλακας Όσιος Μάρης Όσιος Πούπλιος Παραμύθιος
1 Αγέλαος
2 Αγέμαχος
3 Αγεύς
4 Αγήνωρ
5 Αγήσαρχος
6 Αγησίας
7 Αγησίδαμος
8 Αγησίστρατος
9 Αγίας
10 Άγις
11 Αγνός
12 Αθήναιος
13 Αθηνόδωρος
14 Αιγείδας
15 Αιγεύς
16 Αιγίας
17 Αιγίδας
18 Αίγιος
19 Αίλιος
20 Αίσυπος
21 Αισχίνης
22 Αισχύλος
23 Άκανθος
24 Ακματίδας
25 Ακουσίλαος
26 Αλέξανδρος
29 Αλεξίβιος
30 Αλεξίνικος
31 Αλκαινέτος
32 Αλκιβιάδης
33 Αλκίδας
34 Αλκιμέδων
35 Άλκιμος
36 Αλκμαίων
37 Αμησινάς
38 Άμμων
39 Αμύντωρ
40 Ανάξανδρος
41 Ανδρέας
42 Ανδρόμαχος
43 Ανδρομένης
44 Ανδροσθένης
45 Ανθεστίων
46 Άνοχος
47 Αντήνωρ
48 Αντιγένης
49 Αντίγονος
50 Αντικλής
51 Αντικράτης
52 Αντίοχος
53 Αντίπατρος
54 Απελλής
56 Απολλόδωρος
57 Απολλοφάνης
58 Απόλλων
59 Απολλώνιος
60 Άρατος
61 Αρίστανδρος
62 Αριστόδημος
63 Αριστοκλείδας
64 Αριστόλοχος
65 Αριστομένης
66 Αριστοφών
67 Αριστωνομίδας
68 Αρκεσίλαος
69 Αρριχίων
70 Αρρύβας
71 Αρτεμίδωρος
72 Αρυτάμας
73 Αρχέδαμος
74 Αρχέλαος
75 Αρχίας
76 Αρχιδάμος
77 Αρχίλοχος
78 Άρχιππος
79 Ασιατικός
80 Αστυάναξ
81 Αστύλος
82 Ασώπιχος
83 Άτταλος
84 Αττικός
85 Ατυάνας
86 Αυρήλιος
87 Αυφίδιος
88 Αχιλλεύς
91 Βαρασδάτης
92 Βαυκίς
93 Βελιστίχης
94 Βοιωτός
95 Βριμίας
96 Βύκελος
97 Γάιος
98 Γέλων
99 Γέρηνος
100 Γλαύκος
101 Γναεύς
102 Γόργος
103 Γρύλος
104 Γύλις
105 Δαϊκλής
106 Δάιππος
107 Δαμάγητος
108 Δαμαιθίδας
109 Δαμάρατος
110 Δαμάρετος
111 Δάμαρχος
112 Δαμάσιππος
113 Δαμάτριος
115 Δαμίσκος
116 Δαμοκράτης
117 Δαμοξενίδας
118 Δαμόξενος
119 Δάμων
121 Δάνδης
122 Δάσμων
123 Δειδάς
124 Δεινόλοχος
125 Δεινοσθένης
126 Δείφιλος
127 Δημάδης
128 Δημάρατος
129 Δήμαρχος
130 Δημήτριος
131 Δημόκριτος
132 Δημοσθένης
133 Δημόστρατος
134 Διαγόρας
136 Διακτορίδης
137 Δίαλλος
138 Δίδυμος
139 Δίκων
140 Διογένης
141 Διόγνητος
142 Διόδοτος
143 Διόδωρος
144 Διοκλής
145 Διονυσόδωρος
146 Διοφάνης
147 Δίφιλος
148 Δίων
149 Δόρυκλος
150 Δούρις
151 Δρομεύς
152 Δωριεύς
153 Δωρόθεος
154 Δωτάδης
155 Εικάσιος
156 Εκάτομνος
157 Ελλάνικος
158 Εμαυτίων
159 Εμπεδοκλής
160 Ενικεύς
161 Εξαίνετος
162 Επαίνετος
163 Επίδαυρος
164 Επιθέρσης
165 Επικράδιος
166 Επίνικος
167 Επιτελίδας
168 Επιχάρης
169 Ερατοσθένης
170 Εράτων
171 Εργοτέλης
172 Ερίτιμος
173 Ερμαγόρας
174 Ερμησιάναξ
175 Ερμογένης
176 Ερυξίας
177 Ετοιμοκλής
178 Ευαγόρας
179 Ευανορίδας
180 Εύβουλος
181 Ευβώτας
182 Εύδαμος
183 Ευθυκλής
184 Ευθυμένης
185 Εύθυμος
186 Ευκλείδης
187 Ευπόλεμος
188 Εύπωλος
189 Ευρυάδης
190 Ευρύβατος
191 Ευρυβιάδης
192 Ευρύβοτος
193 Ευρυκλείδας
194 Ευρυκλής
195 Ευρύλας
196 Ευρυμένης
197 Ευστόλιος
198 Ευτελίδης
199 Εφάρμοστος
200 Εφουδίων
201 Ζωπυρος
202 Ηγήμων
203 Ηλιόδωρος
204 Ηρακλείδης
205 Ηράκλειτος
206 Ηρόδοτος
207 Ηρόδωρος
208 Ήρων
209 Θάλπις
210 Θεασίδης
211 Θεογένης
212 Θεόγνις
213 Θεόδωρος
214 Θεόπομπος
215 Θεόπροπος
216 Θεότιμος
217 Θεόχρηστος
218 Θερσίλοχος
219 Θέρσιος
220 Θεσσαλός
221 Θέων
222 Θήρων
223 Θυμίλος
224 Ιδαίος
225 Ιέρων
226 Ιερώνυμος
227 Ικαδίων
228 Ίκκος
229 Ιολαΐδας
230 Ιππόβοτος
231 Ιπποκλέας
232 Ιπποκράτης
233 Ιππόμαχος
234 Ίππος
235 Ιπποσθένης
236 Ιππόστρατος
237 Ισαρίων
238 Ισίδωρος
239 Ισόμαχος
240 Κάλας
241 Καλλεύς
242 Καλλιάδης
243 Καλλικλής
244 Καλλικράτης
245 Κάλλιππος
246 Καλλισθένης
247 Κάλλιστος
248 Καλλιτέλης
249 Κάλλων
250 Κάπρος
251 Καρτέρων
252 Κασίας
253 Κεράς
254 Κητεύς
255 Κίμων
257 Κλεισθένης
258 Κλειτόμαχος
259 Κλειτόστρατος
260 Κλείτωρ
261 Κλεογένης
262 Κλεόδωρος
263 Κλεόμαχος
264 Κλεόξενος
265 Κλεοπτόλεμος
266 Κλεοσθένη
267 Κλεοσθένης
268 Κλεόστρατος
269 Κλέων
270 Κλεώνδας
271 Κλητίας
272 Κλίτων
273 Κομαίος
274 Κραναός
275 Κράτης
276 Κρατίνος
277 Κρατισθένης
278 Κραυξίδας
279 Κρέων
280 Κρίσων
281 Κριτόδαμος
282 Κροκίνας
283 Κρόκων
284 Κύλωνας
285 Κυνίσκα
286 Κυνίσκας
287 Κυνίσκος
288 Λάβαξ
289 Λάδας
290 Λάδρομος
291 Λακράτης
292 Λάμαχος
293 Λάμπις
294 Λασθένης
295 Λαστρατίδας
296 Λαχαρίδας
297 Λάχων
298 Λεοντίσκος
299 Λέων
300 Λεωνίδας
301 Λεωχάρης
302 Λίχας
303 Λουκάς
304 Λύγδαμις
305 Λυκίνος
306 Λυκομήδης
307 Λύκος
308 Λυκόφρων
309 Λυκώτας
310 Λύσιππος
311 Μάγνος
312 Μαρίων
313 Μάρκος
314 Μεγακλής
315 Μελανκόμας
316 Μενάλκης
317 Μένανδρος
318 Μενέδημος
319 Μενεπτόλεμος
320 Μενεσθεύς
321 Μενόδωρος
322 Μένος
323 Μικίνας
324 Μικίων
325 Μικρίνας
326 Μιλτιάδης
327 Μίλων
328 Μίνως
329 Μνασέας
330 Μνασίβουλος
331 Μνάσων
332 Μόσχος
333 Μυρκεύς
334 Μύρων
335 Μύς
336 Ναρυκίδας
337 Νελαϊδας
338 Νέρων
339 Νίκανδρος
340 Νικάνωρ
341 Νίκαρχος
342 Νικέας
343 Νικόδαμος
344 Νικοκλέας
345 Νικόμαχος
346 Νικόστρατος
347 Νικοφών
348 Νίκων
350 Ξέναρχος
351 Ξενόδαμος
352 Ξενόδικος
353 Ξενόδοκος
354 Ξενόθεμις
355 Ξενοκλής
356 Ξενόμβροτος
357 Ξενοπείθης
358 Ξενοφάνης
359 Ξενοφών
360 Ξένων
361 Όλυμπος
362 Ολυνθεύς
363 Ονησίκριτος
364 Ονόμαστος
365 Όρθων
366 Όρσιππος
367 Παγώνδας
368 Παιάνιος
369 Παμμένης
370 Πανδίων
371 Παντακλής
372 Παντάρκης
373 Παρμενίων
374 Πασίχορος
375 Παταϊκός
376 Πεισίστρατος
377 Περιγένης
378 Πλούταρχος
379 Πολέμων
380 Πολίτης
381 Πολυκλεύς
382 Πολύκτωρ
383 Πολυμήστωρ
384 Πολύμναστος
385 Πολυνείκης
386 Πολύξενος
387 Πολυπείθης
388 Ποπλίων
389 Πουλυδάμας
390 Πούπλιος
391 Πραξαγόρας
392 Πραξιδάμας
393 Πρωτόλαος
394 Πυθαγόρας
395 Πυθοκλής
396 Πυθόστρατος
397 Πύθων
398 Πυριλάμπης
399 Πύτταλος
400 Πώλος
401 Πώρος
402 Ρηξίβιος
403 Ριψόλαος
404 Ρόδων
405 Σαραπίων
406 Σάτυρος
407 Σελεάδας
408 Σέλευκος
409 Σιμμίας
410 Σιμύλος
411 Σκάμανδρος
412 Σμάραγδος
414 Σόφιος
415 Στέφανος
416 Στόμας
417 Στόμιος
418 Στράτων
419 Συβαριάδης
420 Σύμμαχος
421 Σφαίρος
422 Σφοδριάς
423 Σωδάμας
424 Σωκράτης
425 Σώπατρος
426 Σωσιάδης
427 Σωσιγένης
428 Σώσιππος
429 Σώστρατος
430 Σωτήρ
431 Σώφρων
432 Ταυροσθένης
433 Τέλλις
434 Τέλλων
435 Τεριναίος
436 Τηλέμαχος
437 Τιβέριος
438 Τίμαιος
439 Τιμάνθης
440 Τίμαρχος
441 Τιμασίθεος
442 Τιμόδημος
443 Τιμόθεος
444 Τιμοκράτης
445 Τιμοσθένης
446 Τίμων
448 Τίσανδρος
449 Τισικράτης
450 Τλασίμαχος
451 Τορύμβας
452 Τρύφων
454 Τρωίλος
455 Υπέρβιος
456 Υπήνος
457 Ύσμων
458 Υψικλής
459 Φαίδιμος
460 Φαίδρος
461 Φάνας
462 Φείδων
463 Φερίας
464 Φιλάμμων
465 Φιλίνος
466 Φίλιππος
467 Φίλιστος
468 Φιλόμβροτος
469 Φιλόμηλος
470 Φιλόνικος
471 Φιλούμενος
472 Φίλων
474 Φιλώτας
475 Φορμίων
476 Φρικίας
477 Φρύνος
478 Φύλαξ
479 Φωκίων
480 Χαίρων
481 Χαρμίδης
482 Χάρμις
483 Χείλων
484 Χείμων
485 Χιόνης
486 Χοιρίλος
487 Χρυσάμαξος
488 Χρυσόγονος
489 Ψαύμιος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία