Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Εορτή Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Αγέμαχος
2 Αγεύς
3 Αγήνωρ
4 Αγήσαρχος
5 Αγησίας
6 Αγησίδαμος
7 Αγησίστρατος
8 Αγίας
9 Άγις
10 Άγνων
11 Αθήναιος
12 Αθηνόδωρος
13 Αιγείδας
14 Αιγίας
15 Αίλιος
16 Αίσυπος
17 Αισχίνης
18 Αισχύλος
19 Άκανθος
20 Ακουσίλαος
21 Αλέξανδρος
22 Αλεξίνικος
23 Αλκαινέτος
24 Αλκιβιάδης
25 Αλκίδας
26 Αλκιμέδων
27 Άλκιμος
28 Αλκμαίων
29 Αμησινάς
30 Άμμων
31 Αμύντας
32 Ανάξανδρος
33 Ανδρέας
34 Ανδρόμαχος
35 Ανδρομένης
36 Ανδροσθένης
37 Ανθεστίων
38 Άνοχος
39 Αντήνωρ
40 Αντιγένης
41 Αντίγονος
42 Αντικλής
43 Αντικράτης
44 Αντίοχος
45 Αντίπατρος
46 Απελλής
48 Απολλόδωρος
49 Απολλοφάνης
50 Απολλωνίδης
51 Απολλώνιος
52 Άρατος
53 Αρίστανδρος
54 Αριστέας
55 Αριστεύς
56 Αριστόδημος
57 Αριστοκλείδας
58 Αριστόλοχος
59 Αριστομένης
60 Αριστοφών
61 Αρίστων
62 Αριστωνομίδας
63 Αρκεσίλαος
64 Αρρύβας
65 Αρτεμίδωρος
66 Αρυτάμας
67 Αρχέδαμος
68 Αρχέλαος
69 Αρχίας
70 Αρχιδάμος
71 Αρχίλοχος
72 Άρχιππος
73 Ασιατικός
74 Ασκληπιάδης
75 Αστυάναξ
76 Αστύλος
77 Ασώπιχος
78 Άτταλος
79 Αττικός
80 Ατυάνας
81 Αυρήλιος
82 Αυφίδιος
83 Αχιλλεύς
86 Βαρασδάτης
87 Βαυκίς
88 Βελιστίχης
89 Βοιωτός
90 Βύκελος
91 Γάιος
92 Γέλων
93 Γέρηνος
94 Γλαυκίας
95 Γλαύκος
96 Γναεύς
97 Γόργος
98 Γρύλος
99 Γύλις
100 Δαϊκλής
101 Δαμάγητος
102 Δαμαιθίδας
103 Δαμάρατος
104 Δαμάρετος
105 Δάμαρχος
106 Δάμας
107 Δαμασίας
108 Δαμάσιππος
109 Δαμάτριος
110 Δαμίσκος
111 Δαμοκράτης
112 Δαμοξενίδας
113 Δαμόξενος
114 Δάμων
116 Δάνδις
117 Δάσμων
118 Δειδάς
119 Δεινόλοχος
120 Δεινοσθένης
121 Δείφιλος
122 Δημάδης
123 Δημάρατος
124 Δημήτριος
125 Δημόκριτος
126 Δημοσθένης
127 Δημόστρατος
128 Διαγόρας
130 Διακτορίδης
131 Δίαλλος
132 Δίδυμος
133 Δίκων
134 Διογένης
135 Διόγνητος
136 Διόδοτος
137 Διόδωρος
138 Διοκλής
139 Διονυσόδωρος
140 Διόξιππος
141 Διοφάνης
142 Δίων
143 Δόρυκλος
144 Δούρις
145 Δρομεύς
146 Δωριεύς
147 Δωρόθεος
148 Δωτάδης
149 Εικάσιος
150 Εκάτομνος
151 Ελλάνικος
152 Εμαυτίων
153 Εμπεδοκλής
154 Ενικεύς
155 Εξαίνετος
156 Επαινετός
157 Επίδαυρος
158 Επιθέρσης
159 Επικράδιος
160 Επίνικος
161 Επιτελίδας
162 Επιχάρης
163 Ερατοσθένης
164 Εράτων
165 Εργοτέλης
166 Ερίτιμος
167 Ερμαγόρας
168 Ερμάς
169 Ερμησιάναξ
170 Ερμογένης
171 Ερυξίας
172 Ετοιμοκλής
173 Ευαγόρας
174 Ευανορίδας
175 Εύβουλος
176 Ευβώτας
177 Εύδαμος
178 Ευθυκλής
179 Ευθυμένης
180 Εύθυμος
181 Ευκλείδης
182 Ευπόλεμος
183 Εύπωλος
184 Ευρυάδης
185 Ευρύβατος
186 Ευρυβιάδης
187 Ευρύβοτος
188 Ευρυκλείδας
189 Ευρυκλής
190 Ευρύλας
191 Ευρυμένης
192 Ευστόλιος
193 Ευτελίδας
194 Εφάρμοστος
195 Εφουδίων
196 Ζωπυρος
197 Ηγήμων
198 Ηλιόδωρος
199 Ηρακλείδης
200 Ηράκλειτος
201 Ηρόδοτος
202 Ηρόδωρος
203 Ήρων
204 Θάλπις
205 Θεασίδης
206 Θεόγνητος
207 Θεοδοτίων
208 Θεόδωρος
209 Θεόπομπος
210 Θεόπροπος
211 Θεότιμος
212 Θεόχρηστος
213 Θερσίλοχος
214 Θέρσιος
215 Θεσσαλός
216 Θέων
217 Θήρων
218 Θυμίλος
219 Ιδαίος
220 Ιέρων
221 Ιερώνυμος
222 Ικαδίων
223 Ίκαρος
224 Ίκκος
225 Ιολαΐδας
226 Ιππόβοτος
227 Ιπποκλέας
228 Ιπποκράτης
229 Ιππόμαχος
230 Ίππος
231 Ιπποσθένης
232 Ιππόστρατος
233 Ισαρίων
234 Ισίδωρος
235 Ισόμαχος
236 Κάλας
237 Καλλιάδης
238 Καλλίας
239 Καλλικλής
240 Καλλικράτης
241 Κάλλιππος
242 Καλλισθένης
243 Κάλλιστος
244 Καλλιτέλης
245 Κάλλων
246 Κάπρος
247 Καρτέρων
248 Κασίας
249 Κεράς
250 Κίμων
251 Κλεισθένης
252 Κλειτόμαχος
253 Κλειτόστρατος
254 Κλείτωρ
255 Κλεογένης
256 Κλεόδωρος
257 Κλεόμαχος
258 Κλεόξενος
259 Κλεοπτόλεμος
260 Κλεοσθένης
261 Κλεόστρατος
262 Κλέων
263 Κλεώνδας
264 Κλητίας
265 Κλίτων
266 Κομαίος
267 Κραναός
268 Κράτης
269 Κρατίνος
270 Κρατισθένης
271 Κραυξίδας
272 Κρέων
273 Κρίσων
274 Κριτόδαμος
275 Κροκίνας
276 Κρόκων
277 Κύλωνας
278 Κυνίσκα
279 Κυνίσκας
280 Κυνίσκος
281 Λάβαξ
282 Λάδας
283 Λάδρομος
284 Λακράτης
285 Λάμαχος
286 Λάμπος
287 Λασθένης
288 Λαστρατίδας
289 Λαχαρίδας
290 Λάχων
291 Λεοντίσκος
292 Λέων
293 Λεωνίδας
294 Λεωχάρης
295 Λίχας
296 Λουκάς
297 Λύγδαμις
298 Λυκίνος
299 Λυκομήδης
300 Λύκος
301 Λυκόφρων
302 Λυκώτας
303 Λύσιππος
304 Μάγνος
305 Μαρίων
306 Μάρκος
307 Μεγακλής
308 Μελανκόμας
309 Μενάλκης
310 Μένανδρος
311 Μενέδημος
312 Μενεπτόλεμος
313 Μενεσθεύς
314 Μενόδωρος
315 Μένος
316 Μικίνας
317 Μικίων
318 Μικρίνας
319 Μιλτιάδης
320 Μίλων
321 Μίνως
322 Μνασέας
323 Μνασίβουλος
324 Μόσχος
325 Μυρκεύς
326 Μύρων
327 Μύς
328 Ναρυκίδας
329 Νελαϊδας
330 Νέρων
331 Νίκανδρος
332 Νικάνορας
335 Νίκαρχος
336 Νικέας
337 Νικόδαμος
338 Νικοκλής
339 Νικόμαχος
340 Νικόστρατος
341 Νικοφών
342 Νίκων
344 Ξέναρχος
345 Ξενόδαμος
346 Ξενόδικος
347 Ξενόδοκος
348 Ξενόθεμις
349 Ξενοκλής
350 Ξενόμβροτος
351 Ξενοπείθης
352 Ξενοφάνης
353 Ξενοφών
354 Ξένων
355 Όλυμπος
356 Ολυνθεύς
357 Ονησίκριτος
358 Ονόμαστος
359 Όρθων
360 Όρσιππος
361 Παγώνδας
362 Παιάνιος
363 Παμμένης
364 Πανδίων
365 Παντακλής
366 Παντάρκης
367 Παρμενίδης
368 Παρμενίσκος
369 Παρμενίων
370 Παταϊκός
371 Πεισίστρατος
372 Περιγένης
373 Πλούταρχος
374 Πολέμων
375 Πολίτης
376 Πολυκλής
377 Πολύκτωρ
378 Πολυμήστωρ
379 Πολύμναστος
380 Πολυνείκης
381 Πολύξενος
382 Πολυπείθης
383 Ποπλίων
384 Πουλυδάμας
385 Πούπλιος
386 Πραξαγόρας
387 Πραξιδάμας
388 Πρωτόλαος
389 Πυθαγόρας
390 Πυθοκλής
391 Πυθόστρατος
392 Πύθων
393 Πυριλάμπης
394 Πυρρίας
395 Πύτταλος
396 Πώλος
397 Πώρος
398 Ρηξίβιος
399 Ριψόλαος
400 Ρόδων
401 Σαραπίων
402 Σατορνίλος
403 Σάτυρος
404 Σελεάδας
405 Σέλευκος
406 Σιμμίας
407 Σιμύλος
408 Σκάμανδρος
409 Σόφιος
410 Στέφανος
411 Στόμας
412 Στόμιος
413 Στράτων
414 Συβαριάδης
415 Σύμμαχος
416 Σφαίρος
417 Σφοδριάς
418 Σωδάμας
419 Σωκράτης
420 Σώπατρος
421 Σωσιάδης
422 Σωσιγένης
423 Σώσιππος
424 Σώστρατος
425 Σωτάδης
426 Σώφρων
427 Ταυροσθένης
428 Τέλλις
429 Τέλλων
430 Τεριναίος
431 Τηλέμαχος
432 Τιβέριος
433 Τίμαιος
434 Τιμάνθης
435 Τίμαρχος
436 Τιμασίθεος
437 Τιμόδημος
438 Τιμόθεος
439 Τιμοκράτης
440 Τιμοσθένης
441 Τίμων
442 Τίσανδρος
443 Τισικράτης
444 Τλασίμαχος
445 Τορύμβας
446 Τρύφων
448 Τρωίλος
449 Υπέρβιος
450 Υπήνος
451 Ύσμων
452 Υψικλής
453 Φαίδιμος
454 Φαίδρος
455 Φάνας
456 Φείδων
457 Φερένικος
458 Φερίας
459 Φιλάμμων
460 Φιλίνος
461 Φίλιππος
462 Φίλιστος
463 Φιλόμβροτος
464 Φιλόμηλος
465 Φιλόνικος
466 Φιλούμενος
467 Φίλων
468 Φιλώτας
469 Φορμίων
470 Φρικίας
471 Φρύνιχος
472 Φρύνων
473 Φωκίδης
474 Χαίρων
475 Χαρμίδης
476 Χάρμις
477 Χείλων
478 Χείμων
479 Χιόνις
480 Χοιρίλος
481 Χρυσάμαξος
482 Χρυσόγονος
483 Ψαύμιος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία