Εορτές 4 Απριλίου: Αγία Φερφούθη Όσιος Φερβίνος Φερβίνα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αγαθάπους Άγιος Θεωνάς Άγιος Ισίδωρος Επίσκοπος Σεβίλλης Άγιος Μάρτυρας Θεόδουλος Όσιος Γεώργιος ο εν Μαλεῷ Όσιος Ζωσιμάς Όσιος Θεωνάς Όσιος Ιωσήφ Όσιος Ιωσήφ ο Πολύαθλος Όσιος Πλάτων Όσιος Πόπλιος Όσιος Συμεών
1 Αγέμαχος
2 Αγεύς
3 Αγήνωρ
4 Αγήσαρχος
5 Αγησίας
6 Αγησίδαμος
7 Αγησίστρατος
8 Αγίας
9 Άγις
10 Αγνός
11 Αθήναιος
12 Αθηνόδωρος
13 Αιγείδας
14 Αιγεύς
15 Αιγίας
16 Αιγίδας
17 Αίγιος
18 Αίλιος
21 Αίσυπος
22 Αισχίνης
23 Αισχύλος
24 Άκανθος
25 Ακματίδας
26 Ακουσίλαος
27 Αλέξανδρος
30 Αλεξίβιος
31 Αλεξίνικος
32 Αλκαινέτος
33 Αλκιβιάδης
34 Αλκίδας
35 Αλκιμέδων
36 Άλκιμος
37 Αλκμαίων
38 Αμησινάς
39 Άμμων
40 Αμύντας
41 Ανάξανδρος
42 Ανδρέας
43 Ανδρόμαχος
44 Ανδρομένης
45 Ανδροσθένης
46 Ανθεστίων
47 Άνοχος
48 Αντήνωρ
49 Αντιγένης
50 Αντίγονος
51 Αντικλής
52 Αντικράτης
53 Αντίοχος
54 Αντίπατρος
55 Απελλής
57 Απολλόδωρος
58 Απολλοφάνης
59 Απόλλων
60 Απολλώνιος
61 Άρατος
62 Αρίστανδρος
63 Αριστόδημος
64 Αριστοκλείδας
65 Αριστόλοχος
66 Αριστομένης
67 Αριστοφών
68 Αριστωνομίδας
69 Αρκεσίλαος
70 Αρρύβας
71 Αρτεμίδωρος
72 Αρυτάμας
73 Αρχέδαμος
74 Αρχέλαος
75 Αρχίας
76 Αρχιδάμος
77 Αρχίλοχος
78 Άρχιππος
79 Ασιατικός
80 Αστυάναξ
81 Αστύλος
82 Ασώπιχος
83 Άτταλος
84 Αττικός
85 Ατυάνας
86 Αυρήλιος
87 Αυφίδιος
88 Αχιλλεύς
91 Βαρασδάτης
92 Βαυκίς
93 Βελιστίχης
94 Βοιωτός
95 Βύκελος
96 Γάιος
97 Γέλων
98 Γέρηνος
99 Γλαύκος
100 Γναεύς
101 Γόργος
102 Γρύλος
103 Γύλις
104 Δαϊκλής
105 Δαμάγητος
106 Δαμαιθίδας
107 Δαμάρατος
108 Δαμάρετος
109 Δάμαρχος
110 Δαμάσιππος
111 Δαμάτριος
113 Δαμίσκος
114 Δαμοκράτης
115 Δαμοξενίδας
116 Δαμόξενος
117 Δάμων
119 Δάνδις
120 Δάσμων
121 Δειδάς
122 Δεινόλοχος
123 Δεινοσθένης
124 Δείφιλος
125 Δημάδης
126 Δημάρατος
127 Δημήτριος
128 Δημόκριτος
129 Δημοσθένης
130 Δημόστρατος
131 Διαγόρας
133 Διακτορίδης
134 Δίαλλος
135 Δίδυμος
136 Δίκων
137 Διογένης
138 Διόγνητος
139 Διόδοτος
140 Διόδωρος
141 Διοκλής
142 Διονυσόδωρος
143 Διοφάνης
144 Δίων
145 Δόρυκλος
146 Δούρις
147 Δρομεύς
148 Δωριεύς
149 Δωρόθεος
150 Δωτάδης
151 Εικάσιος
152 Εκάτομνος
153 Ελλάνικος
154 Εμαυτίων
155 Εμπεδοκλής
156 Ενικεύς
157 Εξαίνετος
158 Επαίνετος
159 Επίδαυρος
160 Επιθέρσης
161 Επικράδιος
162 Επίνικος
163 Επιτελίδας
164 Επιχάρης
165 Ερατοσθένης
166 Εράτων
167 Εργοτέλης
168 Ερίτιμος
169 Ερμαγόρας
170 Ερμησιάναξ
171 Ερμογένης
172 Ερυξίας
173 Ετοιμοκλής
174 Ευαγόρας
175 Ευανορίδας
176 Εύβουλος
177 Ευβώτας
178 Εύδαμος
179 Ευθυκλής
180 Ευθυμένης
181 Εύθυμος
182 Ευκλείδης
183 Ευπόλεμος
184 Εύπωλος
185 Ευρυάδης
186 Ευρύβατος
187 Ευρυβιάδης
188 Ευρύβοτος
189 Ευρυκλείδας
190 Ευρυκλής
191 Ευρύλας
192 Ευρυμένης
193 Ευστόλιος
194 Ευτελίδας
195 Εφάρμοστος
196 Εφουδίων
197 Ζωπυρος
198 Ηγήμων
199 Ηλιόδωρος
200 Ηρακλείδης
201 Ηράκλειτος
202 Ηρόδοτος
203 Ηρόδωρος
204 Ήρων
205 Θάλπις
206 Θεασίδης
207 Θεόγνητος
208 Θεόδωρος
209 Θεόπομπος
210 Θεόπροπος
211 Θεότιμος
212 Θεόχρηστος
213 Θερσίλοχος
214 Θέρσιος
215 Θεσσαλός
216 Θέων
217 Θήρων
218 Θυμίλος
219 Ιδαίος
220 Ιέρων
221 Ιερώνυμος
222 Ικαδίων
223 Ίκκος
224 Ιολαΐδας
225 Ιππόβοτος
226 Ιπποκλέας
227 Ιπποκράτης
228 Ιππόμαχος
229 Ίππος
230 Ιπποσθένης
231 Ιππόστρατος
232 Ισαρίων
233 Ισίδωρος
234 Ισόμαχος
235 Κάλας
236 Καλλιάδης
237 Καλλίας
238 Καλλικλής
239 Καλλικράτης
240 Κάλλιππος
241 Καλλισθένης
242 Κάλλιστος
243 Καλλιτέλης
244 Κάλλων
245 Κάπρος
246 Καρτέρων
247 Κασίας
248 Κεράς
249 Κητεύς
250 Κίμων
252 Κλεισθένης
253 Κλειτόμαχος
254 Κλειτόστρατος
255 Κλείτωρ
256 Κλεογένης
257 Κλεόδωρος
258 Κλεόμαχος
259 Κλεόξενος
260 Κλεοπτόλεμος
261 Κλεοσθένη
262 Κλεοσθένης
263 Κλεόστρατος
264 Κλέων
265 Κλεώνδας
266 Κλητίας
267 Κλίτων
268 Κομαίος
269 Κραναός
270 Κράτης
271 Κρατίνος
272 Κρατισθένης
273 Κραυξίδας
274 Κρέων
275 Κρίσων
276 Κριτόδαμος
277 Κροκίνας
278 Κρόκων
279 Κύλωνας
280 Κυνίσκα
281 Κυνίσκας
282 Κυνίσκος
283 Λάβαξ
284 Λάδας
285 Λάδρομος
286 Λακράτης
287 Λάμαχος
288 Λάμπις
289 Λασθένης
290 Λαστρατίδας
291 Λαχαρίδας
292 Λάχων
293 Λεοντίσκος
294 Λέων
295 Λεωνίδας
296 Λεωχάρης
297 Λίχας
298 Λουκάς
299 Λύγδαμις
300 Λυκίνος
301 Λυκομήδης
302 Λύκος
303 Λυκόφρων
304 Λυκώτας
305 Λύσιππος
306 Μάγνος
307 Μαρίων
308 Μάρκος
309 Μεγακλής
310 Μελανκόμας
311 Μενάλκης
312 Μένανδρος
313 Μενέδημος
314 Μενεπτόλεμος
315 Μενεσθεύς
316 Μενόδωρος
317 Μένος
318 Μικίνας
319 Μικίων
320 Μικρίνας
321 Μιλτιάδης
322 Μίλων
323 Μίνως
324 Μνασέας
325 Μνασίβουλος
326 Μνάσων
327 Μόσχος
328 Μυρκεύς
329 Μύρων
330 Μύς
331 Ναρυκίδας
332 Νελαϊδας
333 Νέρων
334 Νίκανδρος
335 Νικάνωρ
336 Νίκαρχος
337 Νικέας
338 Νικόδαμος
339 Νικοκλέας
340 Νικόμαχος
341 Νικόστρατος
342 Νικοφών
343 Νίκων
345 Ξέναρχος
346 Ξενόδαμος
347 Ξενόδικος
348 Ξενόδοκος
349 Ξενόθεμις
350 Ξενοκλής
351 Ξενόμβροτος
352 Ξενοπείθης
353 Ξενοφάνης
354 Ξενοφών
355 Ξένων
356 Όλυμπος
357 Ολυνθεύς
358 Ονησίκριτος
359 Ονόμαστος
360 Όρθων
361 Όρσιππος
362 Παγώνδας
363 Παιάνιος
364 Παμμένης
365 Πανδίων
366 Παντακλής
367 Παντάρκης
368 Παρμενίδης
369 Παρμενίσκος
370 Παρμενίων
371 Πασίχορος
372 Παταϊκός
373 Πεισίστρατος
374 Περιγένης
375 Πλούταρχος
376 Πολέμων
377 Πολίτης
378 Πολυκλεύς
379 Πολύκτωρ
380 Πολυμήστωρ
381 Πολύμναστος
382 Πολυνείκης
383 Πολύξενος
384 Πολυπείθης
385 Ποπλίων
386 Πουλυδάμας
387 Πούπλιος
388 Πραξαγόρας
389 Πραξιδάμας
390 Πρωτόλαος
391 Πυθαγόρας
392 Πυθοκλής
393 Πυθόστρατος
394 Πύθων
395 Πυριλάμπης
396 Πυρρίας
397 Πύτταλος
398 Πώλος
399 Πώρος
400 Ρηξίβιος
401 Ριψόλαος
402 Ρόδων
403 Σαραπίων
404 Σάτυρος
405 Σελεάδας
406 Σέλευκος
407 Σιμμίας
408 Σιμύλος
409 Σκάμανδρος
410 Σμάραγδος
412 Σόφιος
413 Στέφανος
414 Στόμας
415 Στόμιος
416 Στράτων
417 Συβαριάδης
418 Σύμμαχος
419 Σφαίρος
420 Σφοδριάς
421 Σωδάμας
422 Σωκράτης
423 Σώπατρος
424 Σωσιάδης
425 Σωσιγένης
426 Σώσιππος
427 Σώστρατος
428 Σωτάδης
429 Σώφρων
430 Ταυροσθένης
431 Τέλλις
432 Τέλλων
433 Τεριναίος
434 Τηλέμαχος
435 Τιβέριος
436 Τίμαιος
437 Τιμάνθης
438 Τίμαρχος
439 Τιμασίθεος
440 Τιμόδημος
441 Τιμόθεος
442 Τιμοκράτης
443 Τιμοσθένης
444 Τίμων
445 Τίσανδρος
446 Τισικράτης
447 Τλασίμαχος
448 Τορύμβας
449 Τρύφων
451 Τρωίλος
452 Υπέρβιος
453 Υπήνος
454 Ύσμων
455 Υψικλής
456 Φαίδιμος
457 Φαίδρος
458 Φάνας
459 Φείδων
460 Φερένικος
461 Φερίας
462 Φιλάμμων
463 Φιλίνος
464 Φίλιππος
465 Φίλιστος
466 Φιλόμβροτος
467 Φιλόμηλος
468 Φιλόνικος
469 Φιλούμενος
470 Φίλων
472 Φιλώτας
473 Φορμίων
474 Φρικίας
475 Φρύνιχος
476 Φρύνων
477 Φωκίδης
478 Χαίρων
479 Χαρμίδης
480 Χάρμις
481 Χείλων
482 Χείμων
483 Χιόνης
484 Χοιρίλος
485 Χρυσάμαξος
486 Χρυσόγονος
487 Ψαύμιος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία