Εορτές 18 Ιανουαρίου: Αγία Θεοδούλη Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας Άγιος Βοηθός Αγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Κυριλλία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αραβέλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ξένη Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ευάγριος 'Αγιος Ευάγριος Ἐπίσκοπος Σόλων Άγιος Ιωακείμ εκ Βουλγαρίας Άγιος Μακάριος ο Μάρτυρας Άγιος Μάξιμος Επίσκοπος Ουγγροβλαχίας Αθάνατος Όσιος Αθανάσιος εκ Ρωσίας Όσιος Αθανάσιος ο διά Χριστόν Σαλός Όσιος Εφραίμιος Όσιος Σιλβανός ο εν Παλαιστίνη ασκήσας
1 Αγέμαχος
2 Αγεύς
3 Αγήνωρ
4 Αγήσαρχος
5 Αγησίας
6 Αγησίδαμος
7 Αγησίστρατος
8 Αγίας
9 Άγις
10 Άγνων
11 Αθήναιος
12 Αθηνόδωρος
13 Αιγείδας
14 Αιγεύς
15 Αιγίας
16 Αιγίδας
17 Αίγιος
18 Αίλιος
21 Αίσυπος
22 Αισχίνης
23 Αισχύλος
24 Άκανθος
25 Ακματίδας
26 Ακουσίλαος
27 Αλέξανδρος
30 Αλεξίβιος
31 Αλεξίνικος
32 Αλκαινέτος
33 Αλκιβιάδης
34 Αλκίδας
35 Αλκιμέδων
36 Άλκιμος
37 Αλκμαίων
38 Αμησινάς
39 Άμμων
40 Αμύντας
41 Ανάξανδρος
42 Ανδρέας
43 Ανδρόμαχος
44 Ανδρομένης
45 Ανδροσθένης
46 Ανθεστίων
47 Άνοχος
48 Αντήνωρ
49 Αντιγένης
50 Αντίγονος
51 Αντικλής
52 Αντικράτης
53 Αντίοχος
54 Αντίπατρος
55 Απελλής
57 Απολλόδωρος
58 Απολλοφάνης
59 Απόλλων
60 Απολλώνιος
61 Άρατος
62 Αρίστανδρος
63 Αριστόδημος
64 Αριστοκλείδας
65 Αριστόλοχος
66 Αριστομένης
67 Αριστοφών
68 Αριστωνομίδας
69 Αρκεσίλαος
70 Αρρύβας
71 Αρτεμίδωρος
72 Αρυτάμας
73 Αρχέδαμος
74 Αρχέλαος
75 Αρχίας
76 Αρχιδάμος
77 Αρχίλοχος
78 Άρχιππος
79 Ασιατικός
80 Ασκληπιάδης
81 Αστυάναξ
82 Αστύλος
83 Ασώπιχος
84 Άτταλος
85 Αττικός
86 Ατυάνας
87 Αυρήλιος
88 Αυφίδιος
89 Αχιλλεύς
92 Βαρασδάτης
93 Βαυκίς
94 Βελιστίχης
95 Βοιωτός
96 Βύκελος
97 Γάιος
98 Γέλων
99 Γέρηνος
100 Γλαύκος
101 Γναεύς
102 Γόργος
103 Γρύλος
104 Γύλις
105 Δαϊκλής
106 Δαμάγητος
107 Δαμαιθίδας
108 Δαμάρατος
109 Δαμάρετος
110 Δάμαρχος
111 Δαμάσιππος
112 Δαμάτριος
114 Δαμίσκος
115 Δαμοκράτης
116 Δαμοξενίδας
117 Δαμόξενος
118 Δάμων
120 Δάνδις
121 Δάσμων
122 Δειδάς
123 Δεινόλοχος
124 Δεινοσθένης
125 Δείφιλος
126 Δημάδης
127 Δημάρατος
128 Δημήτριος
129 Δημόκριτος
130 Δημοσθένης
131 Δημόστρατος
132 Διαγόρας
134 Διακτορίδης
135 Δίαλλος
136 Δίδυμος
137 Δίκων
138 Διογένης
139 Διόγνητος
140 Διόδοτος
141 Διόδωρος
142 Διοκλής
143 Διονυσόδωρος
144 Διοφάνης
145 Δίων
146 Δόρυκλος
147 Δούρις
148 Δρομεύς
149 Δωριεύς
150 Δωρόθεος
151 Δωτάδης
152 Εικάσιος
153 Εκάτομνος
154 Ελλάνικος
155 Εμαυτίων
156 Εμπεδοκλής
157 Ενικεύς
158 Εξαίνετος
159 Επαίνετος
160 Επίδαυρος
161 Επιθέρσης
162 Επικράδιος
163 Επίνικος
164 Επιτελίδας
165 Επιχάρης
166 Ερατοσθένης
167 Εράτων
168 Εργοτέλης
169 Ερίτιμος
170 Ερμαγόρας
171 Ερμησιάναξ
172 Ερμογένης
173 Ερυξίας
174 Ετοιμοκλής
175 Ευαγόρας
176 Ευανορίδας
177 Εύβουλος
178 Ευβώτας
179 Εύδαμος
180 Ευθυκλής
181 Ευθυμένης
182 Εύθυμος
183 Ευκλείδης
184 Ευπόλεμος
185 Εύπωλος
186 Ευρυάδης
187 Ευρύβατος
188 Ευρυβιάδης
189 Ευρύβοτος
190 Ευρυκλείδας
191 Ευρυκλής
192 Ευρύλας
193 Ευρυμένης
194 Ευστόλιος
195 Ευτελίδας
196 Εφάρμοστος
197 Εφουδίων
198 Ζωπυρος
199 Ηγήμων
200 Ηλιόδωρος
201 Ηρακλείδης
202 Ηράκλειτος
203 Ηρόδοτος
204 Ηρόδωρος
205 Ήρων
206 Θάλπις
207 Θεασίδης
208 Θεόγνητος
209 Θεοδοτίων
210 Θεόδωρος
211 Θεόπομπος
212 Θεόπροπος
213 Θεότιμος
214 Θεόχρηστος
215 Θερσίλοχος
216 Θέρσιος
217 Θεσσαλός
218 Θέων
219 Θήρων
220 Θυμίλος
221 Ιδαίος
222 Ιέρων
223 Ιερώνυμος
224 Ικαδίων
225 Ίκκος
226 Ιολαΐδας
227 Ιππόβοτος
228 Ιπποκλέας
229 Ιπποκράτης
230 Ιππόμαχος
231 Ίππος
232 Ιπποσθένης
233 Ιππόστρατος
234 Ισαρίων
235 Ισίδωρος
236 Ισόμαχος
237 Κάλας
238 Καλλιάδης
239 Καλλίας
240 Καλλικλής
241 Καλλικράτης
242 Κάλλιππος
243 Καλλισθένης
244 Κάλλιστος
245 Καλλιτέλης
246 Κάλλων
247 Κάπρος
248 Καρτέρων
249 Κασίας
250 Κεράς
251 Κητεύς
252 Κίμων
254 Κλεισθένης
255 Κλειτόμαχος
256 Κλειτόστρατος
257 Κλείτωρ
258 Κλεογένης
259 Κλεόδωρος
260 Κλεόμαχος
261 Κλεόξενος
262 Κλεοπτόλεμος
263 Κλεοσθένη
264 Κλεοσθένης
265 Κλεόστρατος
266 Κλέων
267 Κλεώνδας
268 Κλητίας
269 Κλίτων
270 Κομαίος
271 Κραναός
272 Κράτης
273 Κρατίνος
274 Κρατισθένης
275 Κραυξίδας
276 Κρέων
277 Κρίσων
278 Κριτόδαμος
279 Κροκίνας
280 Κρόκων
281 Κύλωνας
282 Κυνίσκα
283 Κυνίσκας
284 Κυνίσκος
285 Λάβαξ
286 Λάδας
287 Λάδρομος
288 Λακράτης
289 Λάμαχος
290 Λάμπις
291 Λασθένης
292 Λαστρατίδας
293 Λαχαρίδας
294 Λάχων
295 Λεοντίσκος
296 Λέων
297 Λεωνίδας
298 Λεωχάρης
299 Λίχας
300 Λουκάς
301 Λύγδαμις
302 Λυκίνος
303 Λυκομήδης
304 Λύκος
305 Λυκόφρων
306 Λυκώτας
307 Λύσιππος
308 Μάγνος
309 Μαρίων
310 Μάρκος
311 Μεγακλής
312 Μελανκόμας
313 Μενάλκης
314 Μένανδρος
315 Μενέδημος
316 Μενεπτόλεμος
317 Μενεσθεύς
318 Μενόδωρος
319 Μένος
320 Μικίνας
321 Μικίων
322 Μικρίνας
323 Μιλτιάδης
324 Μίλων
325 Μίνως
326 Μνασέας
327 Μνασίβουλος
328 Μνάσων
329 Μόσχος
330 Μυρκεύς
331 Μύρων
332 Μύς
333 Ναρυκίδας
334 Νελαϊδας
335 Νέρων
336 Νίκανδρος
337 Νικάνωρ
338 Νίκαρχος
339 Νικέας
340 Νικόδαμος
341 Νικοκλέας
342 Νικόμαχος
343 Νικόστρατος
344 Νικοφών
345 Νίκων
347 Ξέναρχος
348 Ξενόδαμος
349 Ξενόδικος
350 Ξενόδοκος
351 Ξενόθεμις
352 Ξενοκλής
353 Ξενόμβροτος
354 Ξενοπείθης
355 Ξενοφάνης
356 Ξενοφών
357 Ξένων
358 Όλυμπος
359 Ολυνθεύς
360 Ονησίκριτος
361 Ονόμαστος
362 Όρθων
363 Όρσιππος
364 Παγώνδας
365 Παιάνιος
366 Παμμένης
367 Πανδίων
368 Παντακλής
369 Παντάρκης
370 Παρμενίδης
371 Παρμενίσκος
372 Παρμενίων
373 Πασίχορος
374 Παταϊκός
375 Πεισίστρατος
376 Περιγένης
377 Πλούταρχος
378 Πολέμων
379 Πολίτης
380 Πολυκλής
381 Πολύκτωρ
382 Πολυμήστωρ
383 Πολύμναστος
384 Πολυνείκης
385 Πολύξενος
386 Πολυπείθης
387 Ποπλίων
388 Πουλυδάμας
389 Πούπλιος
390 Πραξαγόρας
391 Πραξιδάμας
392 Πρωτόλαος
393 Πυθαγόρας
394 Πυθοκλής
395 Πυθόστρατος
396 Πύθων
397 Πυριλάμπης
398 Πυρρίας
399 Πύτταλος
400 Πώλος
401 Πώρος
402 Ρηξίβιος
403 Ριψόλαος
404 Ρόδων
405 Σαραπίων
406 Σάτυρος
407 Σελεάδας
408 Σέλευκος
409 Σιμμίας
410 Σιμύλος
411 Σκάμανδρος
412 Σμάραγδος
414 Σόφιος
415 Στέφανος
416 Στόμας
417 Στόμιος
418 Στράτων
419 Συβαριάδης
420 Σύμμαχος
421 Σφαίρος
422 Σφοδριάς
423 Σωδάμας
424 Σωκράτης
425 Σώπατρος
426 Σωσιάδης
427 Σωσιγένης
428 Σώσιππος
429 Σώστρατος
430 Σωτάδης
431 Σώφρων
432 Ταυροσθένης
433 Τέλλις
434 Τέλλων
435 Τεριναίος
436 Τηλέμαχος
437 Τιβέριος
438 Τίμαιος
439 Τιμάνθης
440 Τίμαρχος
441 Τιμασίθεος
442 Τιμόδημος
443 Τιμόθεος
444 Τιμοκράτης
445 Τιμοσθένης
446 Τίμων
447 Τίσανδρος
448 Τισικράτης
449 Τλασίμαχος
450 Τορύμβας
451 Τρύφων
453 Τρωίλος
454 Υπέρβιος
455 Υπήνος
456 Ύσμων
457 Υψικλής
458 Φαίδιμος
459 Φαίδρος
460 Φάνας
461 Φείδων
462 Φερένικος
463 Φερίας
464 Φιλάμμων
465 Φιλίνος
466 Φίλιππος
467 Φίλιστος
468 Φιλόμβροτος
469 Φιλόμηλος
470 Φιλόνικος
471 Φιλούμενος
472 Φίλων
473 Φιλώτας
474 Φορμίων
475 Φρικίας
476 Φρύνιχος
477 Φρύνων
478 Φωκίδης
479 Χαίρων
480 Χαρμίδης
481 Χάρμις
482 Χείλων
483 Χείμων
484 Χιόνης
485 Χοιρίλος
486 Χρυσάμαξος
487 Χρυσόγονος
488 Ψαύμιος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία