Εορτές 21 Μαΐου: Αγία Ελένη Άγιος Οσπίτιος Μέγας Κωνσταντίνος o Ισαπόστολος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Κωνσταντίνος ο Νεομάρτυρας Αγία Ελένη η πριγκίπισσα Άγιος Αγαπητός ο Οσιομάρτυρας του Μαρκούσεφ, Άγιος Βόρος Άγιος Ευτύχιος Ιερομάρτυρας Άγιος Θεόδωρος ο πρίγκηπας και Θαυματουργός Άγιος Κύριλλος Β' Επίσκοπος Ροστώβ Άγιος Κωνσταντίνος ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Κωνσταντίνος ο Θαυματουργός Άγιος Μιχαήλ ο πρίγκηπας και Θαυματουργός Άγιος Πόλιος Αγιος Τιμόθεος Ιερομάρτυρας Άγιος Χριστόφορος Α' Πατριάρχης Αντιοχείας Όσιος Κασσιανός ο Έλληνας και Θαυματουργός Όσιος Παχώμιος ο Νέος ο Οσιομάρτυρας Παναγία η Τρυφερή, εν Σμόλενσκ Ρωσίας
1 Αγέμαχος
2 Αγεύς
3 Αγήνωρ
4 Αγήσαρχος
5 Αγησίας
6 Αγησίδαμος
7 Αγησίστρατος
8 Αγίας
9 Άγις
10 Άγνων
11 Αθήναιος
12 Αθηνόδωρος
13 Αιγείδας
14 Αιγίας
15 Αίγιος
16 Αίλιος
17 Αίσυπος
18 Αισχίνης
19 Αισχύλος
20 Άκανθος
21 Ακουσίλαος
22 Αλέξανδρος
23 Αλεξίνικος
24 Αλκαινέτος
25 Αλκιβιάδης
26 Αλκίδας
27 Αλκιμέδων
28 Άλκιμος
29 Αλκμαίων
30 Αμησινάς
31 Άμμων
32 Αμύντας
33 Ανάξανδρος
34 Ανδρέας
35 Ανδρόμαχος
36 Ανδρομένης
37 Ανδροσθένης
38 Ανθεστίων
39 Άνοχος
40 Αντήνωρ
41 Αντιγένης
42 Αντίγονος
43 Αντικλής
44 Αντικράτης
45 Αντίοχος
46 Αντίπατρος
47 Απελλής
49 Απολλόδωρος
50 Απολλοφάνης
51 Απολλωνίδης
52 Απολλώνιος
53 Άρατος
54 Αρίστανδρος
55 Αριστέας
56 Αριστεύς
57 Αριστόδημος
58 Αριστοκλείδας
59 Αριστόλοχος
60 Αριστομένης
61 Αριστοφών
62 Αρίστων
63 Αριστωνομίδας
64 Αρκεσίλαος
65 Αρρύβας
66 Αρτεμίδωρος
67 Αρυτάμας
68 Αρχέδαμος
69 Αρχέλαος
70 Αρχίας
71 Αρχιδάμος
72 Αρχίλοχος
73 Άρχιππος
74 Ασιατικός
75 Ασκληπιάδης
76 Αστυάναξ
77 Αστύλος
78 Ασώπιχος
79 Άτταλος
80 Αττικός
81 Ατυάνας
82 Αυρήλιος
83 Αυφίδιος
84 Αχιλλεύς
87 Βαρασδάτης
88 Βαυκίς
89 Βελιστίχης
90 Βοιωτός
91 Βύκελος
92 Γάιος
93 Γέλων
94 Γέρηνος
95 Γλαύκος
96 Γναεύς
97 Γόργος
98 Γρύλος
99 Γύλις
100 Δαϊκλής
101 Δαμάγητος
102 Δαμαιθίδας
103 Δαμάρατος
104 Δαμάρετος
105 Δάμαρχος
106 Δάμας
107 Δαμασίας
108 Δαμάσιππος
109 Δαμάτριος
110 Δαμίσκος
111 Δαμοκράτης
112 Δαμοξενίδας
113 Δαμόξενος
114 Δάμων
116 Δάνδις
117 Δάσμων
118 Δειδάς
119 Δεινόλοχος
120 Δεινοσθένης
121 Δείφιλος
122 Δημάδης
123 Δημάρατος
124 Δημήτριος
125 Δημόκριτος
126 Δημοσθένης
127 Δημόστρατος
128 Διαγόρας
130 Διακτορίδης
131 Δίαλλος
132 Δίδυμος
133 Δίκων
134 Διογένης
135 Διόγνητος
136 Διόδοτος
137 Διόδωρος
138 Διοκλής
139 Διονυσόδωρος
140 Διόξιππος
141 Διοφάνης
142 Δίων
143 Δόρυκλος
144 Δούρις
145 Δρομεύς
146 Δωριεύς
147 Δωρόθεος
148 Δωτάδης
149 Εικάσιος
150 Εκάτομνος
151 Ελλάνικος
152 Εμαυτίων
153 Εμπεδοκλής
154 Ενικεύς
155 Εξαίνετος
156 Επαινετός
157 Επίδαυρος
158 Επιθέρσης
159 Επικράδιος
160 Επίνικος
161 Επιτελίδας
162 Επιχάρης
163 Ερατοσθένης
164 Εράτων
165 Εργοτέλης
166 Ερίτιμος
167 Ερμαγόρας
168 Ερμησιάναξ
169 Ερμογένης
170 Ερυξίας
171 Ετοιμοκλής
172 Ευαγόρας
173 Ευανορίδας
174 Εύβουλος
175 Ευβώτας
176 Εύδαμος
177 Ευθυκλής
178 Ευθυμένης
179 Εύθυμος
180 Ευκλείδης
181 Ευπόλεμος
182 Εύπωλος
183 Ευρυάδης
184 Ευρύβατος
185 Ευρυβιάδης
186 Ευρύβοτος
187 Ευρυκλείδας
188 Ευρυκλής
189 Ευρύλας
190 Ευρυμένης
191 Ευστόλιος
192 Ευτελίδας
193 Εφάρμοστος
194 Εφουδίων
195 Ζωπυρος
196 Ηγήμων
197 Ηλιόδωρος
198 Ηρακλείδης
199 Ηράκλειτος
200 Ηρόδοτος
201 Ηρόδωρος
202 Ήρων
203 Θάλπις
204 Θεασίδης
205 Θεόγνητος
206 Θεοδοτίων
207 Θεόδωρος
208 Θεόπομπος
209 Θεόπροπος
210 Θεότιμος
211 Θεόχρηστος
212 Θερσίλοχος
213 Θέρσιος
214 Θεσσαλός
215 Θέων
216 Θήρων
217 Θυμίλος
218 Ιδαίος
219 Ιέρων
220 Ιερώνυμος
221 Ικαδίων
222 Ίκαρος
223 Ίκκος
224 Ιολαΐδας
225 Ιππόβοτος
226 Ιπποκλέας
227 Ιπποκράτης
228 Ιππόμαχος
229 Ίππος
230 Ιπποσθένης
231 Ιππόστρατος
232 Ισαρίων
233 Ισίδωρος
234 Ισόμαχος
235 Κάλας
236 Καλλιάδης
237 Καλλίας
238 Καλλικλής
239 Καλλικράτης
240 Κάλλιππος
241 Καλλισθένης
242 Κάλλιστος
243 Καλλιτέλης
244 Κάλλων
245 Κάπρος
246 Καρτέρων
247 Κασίας
248 Κεράς
249 Κίμων
250 Κλεισθένης
251 Κλειτόμαχος
252 Κλειτόστρατος
253 Κλείτωρ
254 Κλεογένης
255 Κλεόδωρος
256 Κλεόμαχος
257 Κλεόξενος
258 Κλεοπτόλεμος
259 Κλεοσθένη
260 Κλεοσθένης
261 Κλεόστρατος
262 Κλέων
263 Κλεώνδας
264 Κλητίας
265 Κλίτων
266 Κομαίος
267 Κραναός
268 Κράτης
269 Κρατίνος
270 Κρατισθένης
271 Κραυξίδας
272 Κρέων
273 Κρίσων
274 Κριτόδαμος
275 Κροκίνας
276 Κρόκων
277 Κύλωνας
278 Κυνίσκα
279 Κυνίσκας
280 Κυνίσκος
281 Λάβαξ
282 Λάδας
283 Λάδρομος
284 Λακράτης
285 Λάμαχος
286 Λάμπος
287 Λασθένης
288 Λαστρατίδας
289 Λαχαρίδας
290 Λάχων
291 Λεοντίσκος
292 Λέων
293 Λεωνίδας
294 Λεωχάρης
295 Λίχας
296 Λουκάς
297 Λύγδαμις
298 Λυκίνος
299 Λυκομήδης
300 Λύκος
301 Λυκόφρων
302 Λυκώτας
303 Λύσιππος
304 Μάγνος
305 Μαρίων
306 Μάρκος
307 Μεγακλής
308 Μελανκόμας
309 Μενάλκης
310 Μένανδρος
311 Μενέδημος
312 Μενεπτόλεμος
313 Μενεσθεύς
314 Μενόδωρος
315 Μένος
316 Μικίνας
317 Μικίων
318 Μικρίνας
319 Μιλτιάδης
320 Μίλων
321 Μίνως
322 Μνασέας
323 Μνασίβουλος
324 Μόσχος
325 Μυρκεύς
326 Μύρων
327 Μύς
328 Ναρυκίδας
329 Νελαϊδας
330 Νέρων
331 Νίκανδρος
332 Νικάνορας
335 Νίκαρχος
336 Νικέας
337 Νικόδαμος
338 Νικοκλής
339 Νικόμαχος
340 Νικόστρατος
341 Νικοφών
342 Νίκων
344 Ξέναρχος
345 Ξενόδαμος
346 Ξενόδικος
347 Ξενόδοκος
348 Ξενόθεμις
349 Ξενοκλής
350 Ξενόμβροτος
351 Ξενοπείθης
352 Ξενοφάνης
353 Ξενοφών
354 Ξένων
355 Όλυμπος
356 Ολυνθεύς
357 Ονησίκριτος
358 Ονόμαστος
359 Όρθων
360 Όρσιππος
361 Παγώνδας
362 Παιάνιος
363 Παμμένης
364 Πανδίων
365 Παντακλής
366 Παντάρκης
367 Παρμενίδης
368 Παρμενίσκος
369 Παρμενίων
370 Παταϊκός
371 Πεισίστρατος
372 Περιγένης
373 Πλούταρχος
374 Πολέμων
375 Πολίτης
376 Πολυκλής
377 Πολύκτωρ
378 Πολυμήστωρ
379 Πολύμναστος
380 Πολυνείκης
381 Πολύξενος
382 Πολυπείθης
383 Ποπλίων
384 Πουλυδάμας
385 Πούπλιος
386 Πραξαγόρας
387 Πραξιδάμας
388 Πρωτόλαος
389 Πυθαγόρας
390 Πυθοκλής
391 Πυθόστρατος
392 Πύθων
393 Πυριλάμπης
394 Πυρρίας
395 Πύτταλος
396 Πώλος
397 Πώρος
398 Ρηξίβιος
399 Ριψόλαος
400 Ρόδων
401 Σαραπίων
402 Σάτυρος
403 Σελεάδας
404 Σέλευκος
405 Σιμμίας
406 Σιμύλος
407 Σκάμανδρος
408 Σόφιος
409 Στέφανος
410 Στόμας
411 Στόμιος
412 Στράτων
413 Συβαριάδης
414 Σύμμαχος
415 Σφαίρος
416 Σφοδριάς
417 Σωδάμας
418 Σωκράτης
419 Σώπατρος
420 Σωσιάδης
421 Σωσιγένης
422 Σώσιππος
423 Σώστρατος
424 Σωτάδης
425 Σώφρων
426 Ταυροσθένης
427 Τέλλις
428 Τέλλων
429 Τεριναίος
430 Τηλέμαχος
431 Τιβέριος
432 Τίμαιος
433 Τιμάνθης
434 Τίμαρχος
435 Τιμασίθεος
436 Τιμόδημος
437 Τιμόθεος
438 Τιμοκράτης
439 Τιμοσθένης
440 Τίμων
441 Τίσανδρος
442 Τισικράτης
443 Τλασίμαχος
444 Τορύμβας
445 Τρύφων
447 Τρωίλος
448 Υπέρβιος
449 Υπήνος
450 Ύσμων
451 Υψικλής
452 Φαίδιμος
453 Φαίδρος
454 Φάνας
455 Φείδων
456 Φερένικος
457 Φερίας
458 Φιλάμμων
459 Φιλίνος
460 Φίλιππος
461 Φίλιστος
462 Φιλόμβροτος
463 Φιλόμηλος
464 Φιλόνικος
465 Φιλούμενος
466 Φίλων
467 Φιλώτας
468 Φορμίων
469 Φρικίας
470 Φρύνιχος
471 Φρύνων
472 Φωκίδης
473 Χαίρων
474 Χαρμίδης
475 Χάρμις
476 Χείλων
477 Χείμων
478 Χιόνης
479 Χοιρίλος
480 Χρυσάμαξος
481 Χρυσόγονος
482 Ψαύμιος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία