Εορτές 23 Μαρτίου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεοδόσιος ο Θαυματουργός (Ρώσος) Άγιος Βασσιανός Επίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Δομέτιος Άγιος Λουκάς ο Ανδριανουπολίτης Άγιος Νίκων Άγιος Νίκων Ίερομάρτυρας Όσιος Εφραίμ ο εν σπηλαίω (Ρώσος) Όσιος Νίκων καθηγούμενος της Λαύρας των Σπηλαίων Όσιος Παχώμιος ο Αναχωρητής
1 Αγέμαχος
2 Αγεύς
3 Αγήνωρ
4 Αγήσαρχος
5 Αγησίας
6 Αγησίδαμος
7 Αγησίστρατος
8 Αγίας
9 Άγις
10 Άγνων
11 Αθήναιος
12 Αθηνόδωρος
13 Αιγείδας
14 Αιγίας
15 Αίλιος
16 Αίσυπος
17 Αισχίνης
18 Αισχύλος
19 Άκανθος
20 Ακουσίλαος
21 Αλέξανδρος
22 Αλεξίνικος
23 Αλκαινέτος
24 Αλκιβιάδης
25 Αλκίδας
26 Αλκιμέδων
27 Άλκιμος
28 Αλκμαίων
29 Αμησινάς
30 Άμμων
31 Αμύντας
32 Ανάξανδρος
33 Ανδρέας
34 Ανδρόμαχος
35 Ανδρομένης
36 Ανδροσθένης
37 Ανθεστίων
38 Άνοχος
39 Αντήνωρ
40 Αντιγένης
41 Αντίγονος
42 Αντικλής
43 Αντικράτης
44 Αντίοχος
45 Αντίπατρος
46 Απελλής
48 Απολλόδωρος
49 Απολλοφάνης
50 Απολλωνίδης
51 Απολλώνιος
52 Άρατος
53 Αρίστανδρος
54 Αριστέας
55 Αριστεύς
56 Αριστόδημος
57 Αριστοκλείδας
58 Αριστόλοχος
59 Αριστομένης
60 Αριστοφών
61 Αρίστων
62 Αριστωνομίδας
63 Αρκεσίλαος
64 Αρρύβας
65 Αρτεμίδωρος
66 Αρυτάμας
67 Αρχέδαμος
68 Αρχέλαος
69 Αρχίας
70 Αρχιδάμος
71 Αρχίλοχος
72 Άρχιππος
73 Ασιατικός
74 Ασκληπιάδης
75 Αστυάναξ
76 Αστύλος
77 Ασώπιχος
78 Άτταλος
79 Αττικός
80 Ατυάνας
81 Αυρήλιος
82 Αυφίδιος
83 Αχιλλεύς
86 Βαρασδάτης
87 Βαυκίς
88 Βελιστίχης
89 Βοιωτός
90 Βύκελος
91 Γάιος
92 Γέλων
93 Γέρηνος
94 Γλαύκος
95 Γναεύς
96 Γόργος
97 Γρύλος
98 Γύλις
99 Δαϊκλής
100 Δαμάγητος
101 Δαμαιθίδας
102 Δαμάρατος
103 Δαμάρετος
104 Δάμαρχος
105 Δάμας
106 Δαμασίας
107 Δαμάσιππος
108 Δαμάτριος
109 Δαμίσκος
110 Δαμοκράτης
111 Δαμοξενίδας
112 Δαμόξενος
113 Δάμων
115 Δάνδις
116 Δάσμων
117 Δειδάς
118 Δεινόλοχος
119 Δεινοσθένης
120 Δείφιλος
121 Δημάδης
122 Δημάρατος
123 Δημήτριος
124 Δημόκριτος
125 Δημοσθένης
126 Δημόστρατος
127 Διαγόρας
129 Διακτορίδης
130 Δίαλλος
131 Δίδυμος
132 Δίκων
133 Διογένης
134 Διόγνητος
135 Διόδοτος
136 Διόδωρος
137 Διοκλής
138 Διονυσόδωρος
139 Διόξιππος
140 Διοφάνης
141 Δίων
142 Δόρυκλος
143 Δούρις
144 Δρομεύς
145 Δωριεύς
146 Δωρόθεος
147 Δωτάδης
148 Εικάσιος
149 Εκάτομνος
150 Ελλάνικος
151 Εμαυτίων
152 Εμπεδοκλής
153 Ενικεύς
154 Εξαίνετος
155 Επαινετός
156 Επίδαυρος
157 Επιθέρσης
158 Επικράδιος
159 Επίνικος
160 Επιτελίδας
161 Επιχάρης
162 Ερατοσθένης
163 Εράτων
164 Εργοτέλης
165 Ερίτιμος
166 Ερμαγόρας
167 Ερμάς
168 Ερμησιάναξ
169 Ερμογένης
170 Ερυξίας
171 Ετοιμοκλής
172 Ευαγόρας
173 Ευανορίδας
174 Εύβουλος
175 Ευβώτας
176 Εύδαμος
177 Ευθυκλής
178 Ευθυμένης
179 Εύθυμος
180 Ευκλείδης
181 Ευπόλεμος
182 Εύπωλος
183 Ευρυάδης
184 Ευρύβατος
185 Ευρυβιάδης
186 Ευρύβοτος
187 Ευρυκλείδας
188 Ευρυκλής
189 Ευρύλας
190 Ευρυμένης
191 Ευστόλιος
192 Ευτελίδας
193 Εφάρμοστος
194 Εφουδίων
195 Ζωπυρος
196 Ηγήμων
197 Ηλιόδωρος
198 Ηρακλείδης
199 Ηράκλειτος
200 Ηρόδοτος
201 Ηρόδωρος
202 Ήρων
203 Θάλπις
204 Θεασίδης
205 Θεόγνητος
206 Θεοδοτίων
207 Θεόδωρος
208 Θεόπομπος
209 Θεόπροπος
210 Θεότιμος
211 Θεόχρηστος
212 Θερσίλοχος
213 Θέρσιος
214 Θεσσαλός
215 Θέων
216 Θήρων
217 Θυμίλος
218 Ιδαίος
219 Ιέρων
220 Ιερώνυμος
221 Ικαδίων
222 Ίκαρος
223 Ίκκος
224 Ιολαΐδας
225 Ιππόβοτος
226 Ιπποκλέας
227 Ιπποκράτης
228 Ιππόμαχος
229 Ίππος
230 Ιπποσθένης
231 Ιππόστρατος
232 Ισαρίων
233 Ισίδωρος
234 Ισόμαχος
235 Κάλας
236 Καλλιάδης
237 Καλλίας
238 Καλλικλής
239 Καλλικράτης
240 Κάλλιππος
241 Καλλισθένης
242 Κάλλιστος
243 Καλλιτέλης
244 Κάλλων
245 Κάπρος
246 Καρτέρων
247 Κασίας
248 Κεράς
249 Κίμων
250 Κλεισθένης
251 Κλειτόμαχος
252 Κλειτόστρατος
253 Κλείτωρ
254 Κλεογένης
255 Κλεόδωρος
256 Κλεόμαχος
257 Κλεόξενος
258 Κλεοπτόλεμος
259 Κλεοσθένης
260 Κλεόστρατος
261 Κλέων
262 Κλεώνδας
263 Κλητίας
264 Κλίτων
265 Κομαίος
266 Κραναός
267 Κράτης
268 Κρατίνος
269 Κρατισθένης
270 Κραυξίδας
271 Κρέων
272 Κρίσων
273 Κριτόδαμος
274 Κροκίνας
275 Κρόκων
276 Κύλωνας
277 Κυνίσκα
278 Κυνίσκας
279 Κυνίσκος
280 Λάβαξ
281 Λάδας
282 Λάδρομος
283 Λακράτης
284 Λάμαχος
285 Λάμπος
286 Λασθένης
287 Λαστρατίδας
288 Λαχαρίδας
289 Λάχων
290 Λεοντίσκος
291 Λέων
292 Λεωνίδας
293 Λεωχάρης
294 Λίχας
295 Λουκάς
296 Λύγδαμις
297 Λυκίνος
298 Λυκομήδης
299 Λύκος
300 Λυκόφρων
301 Λυκώτας
302 Λύσιππος
303 Μάγνος
304 Μαρίων
305 Μάρκος
306 Μεγακλής
307 Μελανκόμας
308 Μενάλκης
309 Μένανδρος
310 Μενέδημος
311 Μενεπτόλεμος
312 Μενεσθεύς
313 Μενόδωρος
314 Μένος
315 Μικίνας
316 Μικίων
317 Μικρίνας
318 Μιλτιάδης
319 Μίλων
320 Μίνως
321 Μνασέας
322 Μνασίβουλος
323 Μόσχος
324 Μυρκεύς
325 Μύρων
326 Μύς
327 Ναρυκίδας
328 Νελαϊδας
329 Νέρων
330 Νίκανδρος
331 Νικάνορας
334 Νίκαρχος
335 Νικέας
336 Νικόδαμος
337 Νικοκλής
338 Νικόμαχος
339 Νικόστρατος
340 Νικοφών
341 Νίκων
343 Ξέναρχος
344 Ξενόδαμος
345 Ξενόδικος
346 Ξενόδοκος
347 Ξενόθεμις
348 Ξενοκλής
349 Ξενόμβροτος
350 Ξενοπείθης
351 Ξενοφάνης
352 Ξενοφών
353 Ξένων
354 Όλυμπος
355 Ολυνθεύς
356 Ονησίκριτος
357 Ονόμαστος
358 Όρθων
359 Όρσιππος
360 Παγώνδας
361 Παιάνιος
362 Παμμένης
363 Πανδίων
364 Παντακλής
365 Παντάρκης
366 Παρμενίδης
367 Παρμενίσκος
368 Παρμενίων
369 Παταϊκός
370 Πεισίστρατος
371 Περιγένης
372 Πλούταρχος
373 Πολέμων
374 Πολίτης
375 Πολυκλής
376 Πολύκτωρ
377 Πολυμήστωρ
378 Πολύμναστος
379 Πολυνείκης
380 Πολύξενος
381 Πολυπείθης
382 Ποπλίων
383 Πουλυδάμας
384 Πούπλιος
385 Πραξαγόρας
386 Πραξιδάμας
387 Πρωτόλαος
388 Πυθαγόρας
389 Πυθοκλής
390 Πυθόστρατος
391 Πύθων
392 Πυριλάμπης
393 Πυρρίας
394 Πύτταλος
395 Πώλος
396 Πώρος
397 Ρηξίβιος
398 Ριψόλαος
399 Ρόδων
400 Σαραπίων
401 Σατορνίλος
402 Σάτυρος
403 Σελεάδας
404 Σέλευκος
405 Σιμμίας
406 Σιμύλος
407 Σκάμανδρος
408 Σόφιος
409 Στέφανος
410 Στόμας
411 Στόμιος
412 Στράτων
413 Συβαριάδης
414 Σύμμαχος
415 Σφαίρος
416 Σφοδριάς
417 Σωδάμας
418 Σωκράτης
419 Σώπατρος
420 Σωσιάδης
421 Σωσιγένης
422 Σώσιππος
423 Σώστρατος
424 Σωτάδης
425 Σώφρων
426 Ταυροσθένης
427 Τέλλις
428 Τέλλων
429 Τεριναίος
430 Τηλέμαχος
431 Τιβέριος
432 Τίμαιος
433 Τιμάνθης
434 Τίμαρχος
435 Τιμασίθεος
436 Τιμόδημος
437 Τιμόθεος
438 Τιμοκράτης
439 Τιμοσθένης
440 Τίμων
441 Τίσανδρος
442 Τισικράτης
443 Τλασίμαχος
444 Τορύμβας
445 Τρύφων
447 Τρωίλος
448 Υπέρβιος
449 Υπήνος
450 Ύσμων
451 Υψικλής
452 Φαίδιμος
453 Φαίδρος
454 Φάνας
455 Φείδων
456 Φερένικος
457 Φερίας
458 Φιλάμμων
459 Φιλίνος
460 Φίλιππος
461 Φίλιστος
462 Φιλόμβροτος
463 Φιλόμηλος
464 Φιλόνικος
465 Φιλούμενος
466 Φίλων
467 Φιλώτας
468 Φορμίων
469 Φρικίας
470 Φρύνιχος
471 Φρύνων
472 Φωκίδης
473 Χαίρων
474 Χαρμίδης
475 Χάρμις
476 Χείλων
477 Χείμων
478 Χιόνις
479 Χοιρίλος
480 Χρυσάμαξος
481 Χρυσόγονος
482 Ψαύμιος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία