Εορτές 16 Ιουλίου: Άγιος Αθηνογένης Άγιος Αντίοχος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αντίοχος μαθητής του Αθηνογένη Άγιος Θεόφραστος Άγιος Κυριάκος ο Δήμιος Όσιος Πέτρος μάρτυρας Πατρόφιλος Πηδαχθόη Ριγίνος
1 Αγέμαχος
2 Αγεύς
3 Αγήνωρ
4 Αγήσαρχος
5 Αγησίας
6 Αγησίδαμος
7 Αγησίστρατος
8 Αγίας
9 Άγις
10 Άγνων
11 Αθήναιος
12 Αθηνόδωρος
13 Αιγείδας
14 Αιγίας
15 Αίγιος
16 Αίλιος
17 Αίσυπος
18 Αισχίνης
19 Αισχύλος
20 Άκανθος
21 Ακουσίλαος
22 Αλέξανδρος
25 Αλεξίνικος
26 Αλκαινέτος
27 Αλκιβιάδης
28 Αλκίδας
29 Αλκιμέδων
30 Άλκιμος
31 Αλκμαίων
32 Αμησινάς
33 Άμμων
34 Αμύντας
35 Ανάξανδρος
36 Ανδρέας
37 Ανδρόμαχος
38 Ανδρομένης
39 Ανδροσθένης
40 Ανθεστίων
41 Άνοχος
42 Αντήνωρ
43 Αντιγένης
44 Αντίγονος
45 Αντικλής
46 Αντικράτης
47 Αντίοχος
48 Αντίπατρος
49 Απελλής
51 Απολλόδωρος
52 Απολλοφάνης
53 Απολλωνίδης
54 Απολλώνιος
55 Άρατος
56 Αρίστανδρος
57 Αριστέας
58 Αριστεύς
59 Αριστόδημος
60 Αριστοκλείδας
61 Αριστόλοχος
62 Αριστομένης
63 Αριστοφών
64 Αρίστων
65 Αριστωνομίδας
66 Αρκεσίλαος
67 Αρρύβας
68 Αρτεμίδωρος
69 Αρυτάμας
70 Αρχέδαμος
71 Αρχέλαος
72 Αρχίας
73 Αρχιδάμος
74 Αρχίλοχος
75 Άρχιππος
76 Ασιατικός
77 Ασκληπιάδης
78 Αστυάναξ
79 Αστύλος
80 Ασώπιχος
81 Άτταλος
82 Αττικός
83 Ατυάνας
84 Αυρήλιος
85 Αυφίδιος
86 Αχιλλεύς
89 Βαρασδάτης
90 Βαυκίς
91 Βελιστίχης
92 Βοιωτός
93 Βύκελος
94 Γάιος
95 Γέλων
96 Γέρηνος
97 Γλαύκος
98 Γναεύς
99 Γόργος
100 Γρύλος
101 Γύλις
102 Δαϊκλής
103 Δαμάγητος
104 Δαμαιθίδας
105 Δαμάρατος
106 Δαμάρετος
107 Δάμαρχος
108 Δάμας
109 Δαμασίας
110 Δαμάσιππος
111 Δαμάτριος
112 Δαμίσκος
113 Δαμοκράτης
114 Δαμοξενίδας
115 Δαμόξενος
116 Δάμων
118 Δάνδις
119 Δάσμων
120 Δειδάς
121 Δεινόλοχος
122 Δεινοσθένης
123 Δείφιλος
124 Δημάδης
125 Δημάρατος
126 Δημήτριος
127 Δημόκριτος
128 Δημοσθένης
129 Δημόστρατος
130 Διαγόρας
132 Διακτορίδης
133 Δίαλλος
134 Δίδυμος
135 Δίκων
136 Διογένης
137 Διόγνητος
138 Διόδοτος
139 Διόδωρος
140 Διοκλής
141 Διονυσόδωρος
142 Διόξιππος
143 Διοφάνης
144 Δίων
145 Δόρυκλος
146 Δούρις
147 Δρομεύς
148 Δωριεύς
149 Δωρόθεος
150 Δωτάδης
151 Εικάσιος
152 Εκάτομνος
153 Ελλάνικος
154 Εμαυτίων
155 Εμπεδοκλής
156 Ενικεύς
157 Εξαίνετος
158 Επαινετός
159 Επίδαυρος
160 Επιθέρσης
161 Επικράδιος
162 Επίνικος
163 Επιτελίδας
164 Επιχάρης
165 Ερατοσθένης
166 Εράτων
167 Εργοτέλης
168 Ερίτιμος
169 Ερμαγόρας
170 Ερμησιάναξ
171 Ερμογένης
172 Ερυξίας
173 Ετοιμοκλής
174 Ευαγόρας
175 Ευανορίδας
176 Εύβουλος
177 Ευβώτας
178 Εύδαμος
179 Ευθυκλής
180 Ευθυμένης
181 Εύθυμος
182 Ευκλείδης
183 Ευπόλεμος
184 Εύπωλος
185 Ευρυάδης
186 Ευρύβατος
187 Ευρυβιάδης
188 Ευρύβοτος
189 Ευρυκλείδας
190 Ευρυκλής
191 Ευρύλας
192 Ευρυμένης
193 Ευστόλιος
194 Ευτελίδας
195 Εφάρμοστος
196 Εφουδίων
197 Ζωπυρος
198 Ηγήμων
199 Ηλιόδωρος
200 Ηρακλείδης
201 Ηράκλειτος
202 Ηρόδοτος
203 Ηρόδωρος
204 Ήρων
205 Θάλπις
206 Θεασίδης
207 Θεόγνητος
208 Θεοδοτίων
209 Θεόδωρος
210 Θεόπομπος
211 Θεόπροπος
212 Θεότιμος
213 Θεόχρηστος
214 Θερσίλοχος
215 Θέρσιος
216 Θεσσαλός
217 Θέων
218 Θήρων
219 Θυμίλος
220 Ιδαίος
221 Ιέρων
222 Ιερώνυμος
223 Ικαδίων
224 Ίκαρος
225 Ίκκος
226 Ιολαΐδας
227 Ιππόβοτος
228 Ιπποκλέας
229 Ιπποκράτης
230 Ιππόμαχος
231 Ίππος
232 Ιπποσθένης
233 Ιππόστρατος
234 Ισαρίων
235 Ισίδωρος
236 Ισόμαχος
237 Κάλας
238 Καλλιάδης
239 Καλλίας
240 Καλλικλής
241 Καλλικράτης
242 Κάλλιππος
243 Καλλισθένης
244 Κάλλιστος
245 Καλλιτέλης
246 Κάλλων
247 Κάπρος
248 Καρτέρων
249 Κασίας
250 Κεράς
251 Κίμων
253 Κλεισθένης
254 Κλειτόμαχος
255 Κλειτόστρατος
256 Κλείτωρ
257 Κλεογένης
258 Κλεόδωρος
259 Κλεόμαχος
260 Κλεόξενος
261 Κλεοπτόλεμος
262 Κλεοσθένη
263 Κλεοσθένης
264 Κλεόστρατος
265 Κλέων
266 Κλεώνδας
267 Κλητίας
268 Κλίτων
269 Κομαίος
270 Κραναός
271 Κράτης
272 Κρατίνος
273 Κρατισθένης
274 Κραυξίδας
275 Κρέων
276 Κρίσων
277 Κριτόδαμος
278 Κροκίνας
279 Κρόκων
280 Κύλωνας
281 Κυνίσκα
282 Κυνίσκας
283 Κυνίσκος
284 Λάβαξ
285 Λάδας
286 Λάδρομος
287 Λακράτης
288 Λάμαχος
289 Λάμπος
290 Λασθένης
291 Λαστρατίδας
292 Λαχαρίδας
293 Λάχων
294 Λεοντίσκος
295 Λέων
296 Λεωνίδας
297 Λεωχάρης
298 Λίχας
299 Λουκάς
300 Λύγδαμις
301 Λυκίνος
302 Λυκομήδης
303 Λύκος
304 Λυκόφρων
305 Λυκώτας
306 Λύσιππος
307 Μάγνος
308 Μαρίων
309 Μάρκος
310 Μεγακλής
311 Μελανκόμας
312 Μενάλκης
313 Μένανδρος
314 Μενέδημος
315 Μενεπτόλεμος
316 Μενεσθεύς
317 Μενόδωρος
318 Μένος
319 Μικίνας
320 Μικίων
321 Μικρίνας
322 Μιλτιάδης
323 Μίλων
324 Μίνως
325 Μνασέας
326 Μνασίβουλος
327 Μόσχος
328 Μυρκεύς
329 Μύρων
330 Μύς
331 Ναρυκίδας
332 Νελαϊδας
333 Νέρων
334 Νίκανδρος
335 Νικάνορας
338 Νίκαρχος
339 Νικέας
340 Νικόδαμος
341 Νικοκλής
342 Νικόμαχος
343 Νικόστρατος
344 Νικοφών
345 Νίκων
347 Ξέναρχος
348 Ξενόδαμος
349 Ξενόδικος
350 Ξενόδοκος
351 Ξενόθεμις
352 Ξενοκλής
353 Ξενόμβροτος
354 Ξενοπείθης
355 Ξενοφάνης
356 Ξενοφών
357 Ξένων
358 Όλυμπος
359 Ολυνθεύς
360 Ονησίκριτος
361 Ονόμαστος
362 Όρθων
363 Όρσιππος
364 Παγώνδας
365 Παιάνιος
366 Παμμένης
367 Πανδίων
368 Παντακλής
369 Παντάρκης
370 Παρμενίδης
371 Παρμενίσκος
372 Παρμενίων
373 Παταϊκός
374 Πεισίστρατος
375 Περιγένης
376 Πλούταρχος
377 Πολέμων
378 Πολίτης
379 Πολυκλής
380 Πολύκτωρ
381 Πολυμήστωρ
382 Πολύμναστος
383 Πολυνείκης
384 Πολύξενος
385 Πολυπείθης
386 Ποπλίων
387 Πουλυδάμας
388 Πούπλιος
389 Πραξαγόρας
390 Πραξιδάμας
391 Πρωτόλαος
392 Πυθαγόρας
393 Πυθοκλής
394 Πυθόστρατος
395 Πύθων
396 Πυριλάμπης
397 Πυρρίας
398 Πύτταλος
399 Πώλος
400 Πώρος
401 Ρηξίβιος
402 Ριψόλαος
403 Ρόδων
404 Σαραπίων
405 Σάτυρος
406 Σελεάδας
407 Σέλευκος
408 Σιμμίας
409 Σιμύλος
410 Σκάμανδρος
411 Σόφιος
412 Στέφανος
413 Στόμας
414 Στόμιος
415 Στράτων
416 Συβαριάδης
417 Σύμμαχος
418 Σφαίρος
419 Σφοδριάς
420 Σωδάμας
421 Σωκράτης
422 Σώπατρος
423 Σωσιάδης
424 Σωσιγένης
425 Σώσιππος
426 Σώστρατος
427 Σωτάδης
428 Σώφρων
429 Ταυροσθένης
430 Τέλλις
431 Τέλλων
432 Τεριναίος
433 Τηλέμαχος
434 Τιβέριος
435 Τίμαιος
436 Τιμάνθης
437 Τίμαρχος
438 Τιμασίθεος
439 Τιμόδημος
440 Τιμόθεος
441 Τιμοκράτης
442 Τιμοσθένης
443 Τίμων
444 Τίσανδρος
445 Τισικράτης
446 Τλασίμαχος
447 Τορύμβας
448 Τρύφων
450 Τρωίλος
451 Υπέρβιος
452 Υπήνος
453 Ύσμων
454 Υψικλής
455 Φαίδιμος
456 Φαίδρος
457 Φάνας
458 Φείδων
459 Φερένικος
460 Φερίας
461 Φιλάμμων
462 Φιλίνος
463 Φίλιππος
464 Φίλιστος
465 Φιλόμβροτος
466 Φιλόμηλος
467 Φιλόνικος
468 Φιλούμενος
469 Φίλων
470 Φιλώτας
471 Φορμίων
472 Φρικίας
473 Φρύνιχος
474 Φρύνων
475 Φωκίδης
476 Χαίρων
477 Χαρμίδης
478 Χάρμις
479 Χείλων
480 Χείμων
481 Χιόνης
482 Χοιρίλος
483 Χρυσάμαξος
484 Χρυσόγονος
485 Ψαύμιος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία