Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος (ή Ευτρόπιος) ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος
1 Φάβια
2 Φαβιέρος
3 Φάβιος
4 Φαβωρίνος
5 Φάγρος
6 Φαδία
7 Φαέδων
8 Φαέθουσα
9 Φαέθων
10 Φαεινίς
11 Φαεινός
12 Φαείτας
13 Φαήλος
14 Φαιαντωρα
15 Φαιδήνη
16 Φαίδιμος
17 Φαίδρα
18 Φαιδρίας
19 Φαίδρος
20 Φαίδων
21 Φαιδώνδας
22 Φαίη
23 Φαιναγόρη
24 Φαιναρέτη
25 Φαινέας
26 Φαινεκλής
27 Φαίνιππος
28 Φαίνοψ
29 Φαινώ
30 Φαιοκόμης
31 Φαίστος
32 Φαίτος
33 Φαίων
34 Φάκης
35 Φάλαικος
36 Φάλανθος
37 Φάλαρις
38 Φαλέας
39 Φαλέκ
40 Φάληρος
41 Φάλης
42 Φαλίας
43 Φαλίνος
44 Φάλιος
45 Φάλκης
46 Φαλλάς
47 Φαμπιόλα
48 Φαναγόρας
49 Φάνας
50 Φανέας
51 Φανερουλιώτισσα
52 Φανερωμένη
53 Φανέσα
54 Φανή
55 Φάνης
56 Φανίας
57 Φάνιον
58 Φανόδημος
59 Φανόδικος
60 Φανόκλης
61 Φανόμαχος
62 Φάνος
63 Φανοσθένης
64 Φανοστράτη
65 Φανόστρατος
66 Φανουρία
67 Φανούριος
68 Φάντης
69 Φαντίνος
70 Φαντω
71 Φανώ
72 Φαραώ
73 Φαρές
74 Φαρέτριος
75 Φάρις
76 Φαρμακολύτρα
77 Φαρμουθία
78 Φαρμούθιος
79 Φαρνάκη
80 Φαρνάκιος
81 Φάρσαλος
82 Φάρτη
83 Φάρτης
84 Φαρφιρίτσα
85 Φασηλίτης
86 Φασιθέα
87 Φασίστρατος
88 Φάσσα
89 Φάσσος
90 Φάσων
91 Φατιχ
92 Φατμέ
93 Φάυλλος
94 Φαύσιος
95 Φαύστα
96 Φαύστος
97 Φάων
98 Φέβρα
99 Φείδας
100 Φειδία
101 Φειδίας
102 Φειδιππίδης
103 Φείδιππος
104 Φειδώλας
105 Φείδων
106 Φέμη
107 Φένια
108 Φερακλής
109 Φερβίνα
110 Φερβίνος
111 Φέρεκλος
112 Φερεκράτης
113 Φερεκύδης
114 Φερενίκη
115 Φερένικος
116 Φερεσύδη
117 Φερετίμη
118 Φερεύς
119 Φέρης
120 Φερίας
121 Φερνάνδη
122 Φερνάντο
123 Φέρουσα
124 Φερφουθή
125 Φεύρα
126 Φευρωνία
127 Φευρωνία
128 Φηγεύς
129 Φήλικας
130 Φηλικίσσιμος
131 Φήλιξ
132 Φηλίξη
134 Φήμη
135 Φήμιος
136 Φημονόη
137 Φηνία
138 Φηνώ
139 Φήστος
140 Φθα
141 Φθία
142 Φθίος
143 Φθονία
145 Φιγαλεία
146 Φίγαλος
147 Φιγούρα
148 Φιδιότισσα
149 Φιδοττοταμιανή
150 Φιδούσα
151 Φίδωσα
152 Φίλα
153 Φιλαγόρας
154 Φιλάγριος
155 Φιλαδέλφεια
156 Φιλάδελφος
157 Φιλάδερφος
158 Φιλαίμων
159 Φιλαινέτη
160 Φιλαινίς
161 Φιλαίος
162 Φιλαλήθης
163 Φιλαμειλείδης
164 Φιλάμμων
165 Φιλάνδρα
166 Φίλανδρος
167 Φιλάνθη
168 Φιλαρέτη
169 Φιλάρετος
170 Φιλάων
171 Φίλγας
172 Φιλέας
173 Φιλέορτος
174 Φιλέορτος
175 Φιλεταίρα
176 Φιλέταιρος
177 Φιλεύς
178 Φίλη
179 Φιλήκη
180 Φιληκίσσιμος
181 Φιλήμων
182 Φιληρατίς
183 Φίλης
184 Φιλήσιος
185 Φιλήσυχη
186 Φιλήσυχος
187 Φιλήτωρ
188 Φίλια
189 Φιλιάδης
190 Φιλίζ
191 Φιλίνη
192 Φιλίνος
193 Φίλιπ
194 Φιλίππα
195 Φίλιππος
196 Φιλίσια
197 Φιλίσκη
198 Φιλίσκος
199 Φιλίστα
200 Φιλιστίων
201 Φίλιστος
202 Φιλιώ
203 Φίλλις
204 Φιλλύλιος
205 Φιλογένης
206 Φιλογονία
207 Φιλογόνιος
208 Φιλοδάμεια
209 Φιλόδαμος
210 Φιλόδημος
211 Φιλοδίκη
212 Φιλοδώρα
213 Φιλοθέη
214 Φιλόθεος
215 Φίλοινα
216 Φίλοινος
217 Φιλοίτα
218 Φιλοίτιος
219 Φιλόκαλος
220 Φιλοκήδης
221 Φιλοκλέων
222 Φιλοκλής
223 Φιλοκράτης
224 Φιλοκτήμων
226 Φιλοκτήτης
227 Φιλόκυπρος
228 Φιλοκύων
229 Φιλόλαος
230 Φιλόλογος
231 Φιλομάχη
232 Φιλόμβροτος
233 Φιλομέδουσα
234 Φιλομένα
235 Φιλομένης
236 Φιλομήλα
237 Φιλομηλείδης
238 Φιλόμηλος
239 Φιλομήνα
240 Φιλόμνηστος
241 Φιλόνικος
242 Φιλονίλα
243 Φιλονόη
244 Φιλονόμη
245 Φιλόνομος
246 Φιλοξένη
247 Φιλόξενος
248 Φιλοποίμην
249 Φιλόπονος
250 Φιλοσοφία
251 Φιλόσοφος
252 Φιλοστέφανος
253 Φιλοστόργιος
254 Φιλόστρατος
255 Φιλότιμος
256 Φιλουμένη
257 Φιλούμενος
258 Φιλοφάνης
259 Φιλόφρων
260 Φιλοχάρης
261 Φιλόχαρις
262 Φιλόχορος
263 Φιλόχρηστος
264 Φιλοχτήτης
265 Φιλτίς
266 Φίλτυς
267 Φιλυλλα
268 Φιλύλλιος
269 Φιλύρα
270 Φιλώ
271 Φίλων
272 Φιλώνδας
273 Φιλωνίδης
274 Φιλώτας
275 Φιλωτέρα
276 Φιλώτις
277 Φινεύς
278 Φίννιαν
279 Φιντίας
280 Φιντυς
281 Φιόνα
282 Φιορη
283 Φιρμιλιανός
284 Φιρμίνος
285 Φίρμος
286 Φίτσα
287 Φλάβια
288 Φλάβιος
289 Φλαουϊανή
290 Φλαουϊανός
291 Φλεβαριανή
292 Φλεγύας
293 Φλέγων
294 Φλέρυ
295 Φλίας
296 Φλόγα
297 Φλογέας
298 Φλογίδας
299 Φλοριάνα
300 Φλουρέντζα
301 Φλουρέντζος
302 Φλουρής
303 Φλώρα
305 Φλωράντρη
306 Φλωρεντία
307 Φλωρεντίνη
308 Φλωρεντίνος
309 Φλωρέντιος
310 Φλώρος
311 Φοβερά
312 Φόβη
313 Φόβος
314 Φοίβη
316 Φοιβίδας
317 Φοίβος
318 Φοινίκη
319 Φοίνιξ
320 Φοίτιος
321 Φόλας
322 Φολέγανδρος
323 Φολείδης
324 Φόλος
325 Φοντάνα
326 Φόρα
327 Φόραξ
328 Φόρβας
329 Φόρκυς
330 Φόρμη
331 Φόρμις
332 Φορμίσιον
333 Φορμίων
334 Φορτουνάτα
335 Φορτουνάτος
336 Φορωνεύς
337 Φορωνίς
338 Φουγάτιος
339 Φούλα
340 Φουλβία
341 Φούλης
342 Φουρεγκού
343 Φουρσάς
344 Φουρτουνιανός
345 Φουσίκ
346 Φραγκίσκη
347 Φραγκίσκος
348 Φραγκόπουλος
349 Φράδμων
350 Φρασίας
351 Φρασίδαμος
352 Φρασίκλεια
354 Φρασικλείδης
355 Φρασικλής
356 Φράσιμος
357 Φρασίος
358 Φρασκούλα
359 Φρασκω
360 Φράστωρ
361 Φρέγια
362 Φρέζη
363 Φρεζής
364 Φρειδερίκη
365 Φρειδερίκος
366 Φρένικος
367 Φρεσκίτα
368 Φρικίας
369 Φρίκος
370 Φρίντα
371 Φρίξα
372 Φρίξος
373 Φρίτασγουίθ
374 Φρόνα
375 Φρονίμη
376 Φρόνιμος
377 Φρόνιος
378 Φροντίδας
379 Φρόντων
380 Φρουμεντία
381 Φρουμέντιος
382 Φρυάδα
383 Φρυγία
384 Φρύνη
385 Φρυνίσκος
386 Φρύνιχος
387 Φρύνων
388 Φρύξος
389 Φτελέα
390 ΦΤΙΟΣ
391 Φυγαλία
392 Φύγελλος
393 Φύη
394 Φυκιάδας
395 Φυλακηίς
396 Φυλακτός
397 Φυλάνθη
398 Φύλαντας
399 Φύλαξ
400 Φυλάριος
401 Φύλαρχος
402 Φύλας
403 Φυλεύς
404 Φυληίς
405 Φυλλίδα
406 Φυλλίδος
407 Φυλλίς
408 Φυλόμαχος
409 Φυλονόη
410 Φυλόνομος
411 Φύντια
412 Φυρόμαχος
413 Φύρση
414 Φυσάδεια
415 Φυσέντζος
416 Φύσιος
417 Φυταλία
418 Φύταλος
419 Φύτιος
420 Φυτούλα
421 Φυτώ
422 Φωκαΐς
423 Φωκάς
424 Φωκίδης
425 Φωκίων
426 Φώκος
427 Φωκυλίδης
428 Φωλίτσα
429 Φώλος
430 Φωσθονία
433 Φωστηρία
434 Φωστήριος
435 Φωσφόρος
436 Φωτάγγελος
437 Φωτανέστης
438 Φωτειάννα
439 Φωτεινή
440 Φωτεινός
441 Φώτης
442 Φώτιστος
443 Φωφώ
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία