Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Ύαγνις
2 Υάδα
3 Υάκινθις
4 Υάκινθος
5 Υάνθις
6 Ύας
7 Υβλησίη
8 Υβλήσιος
9 Υβόν
10 Υβόννη
11 Υβρίας
12 Υγεία
13 Υγιεία
14 Υγίνα
15 Υγίνος
16 Ύδαρνις
17 Ύδνα
18 Ύδρα
19 Υδρέα
20 Υδρεάς
21 Υδυλη
22 Υέλη
23 Υιός
24 Υιών
25 Ύλα
26 Υλαίος
27 Ύλας
28 Υλένια
29 Υλεύς
30 Υλη
31 Ύλλος
32 Υλότης
33 Υμέναιος
34 Υμήν
35 Υμνία
36 Υμνίς
37 Υολανδα
38 Υόνη
39 Υπακοή
40 Υπάκοος
41 Υπαπαντή
42 Υπατία
44 Υπάτιος
45 Υπατόδωρος
46 Υπείροχος
47 Υπείρων
48 Υπεράνθη
49 Υπεράνθης
50 Υπεράσιος
51 Υπέρβια
52 Υπέρβιος
53 Υπέρβολος
54 Υπέρεια
55 Υπερείδης
56 Υπερέχιος
57 Υπερήνωρ
58 Υπερήνωψ
59 Υπέρης
60 Υπερίδης
61 Υπερίππη
62 Υπερίππος
63 Υπερίων
64 Υπερμενης
65 Υπερμήστρα
66 Υπερμνήστρα
67 Υπερόχη
68 Υπέροχος
69 Υπέρτιμος
70 Υπέρφας
71 Υπήνος
72 Υπνος
73 Υπομονή
75 Υρία
76 Υριέας
77 Υριεύς
78 Υρμίνα
79 Υρμίνη
80 Υρνηθώ
81 Ύρτακος
82 Ύρτιος
83 Υρώ
84 Υσάρνη
85 Υσάρνος
86 Υσμίνη
87 Υσμινίας
88 Ύσμουσα
89 Ύσμων
90 Υψεύς
91 Υψήνωρ
92 Υψίκλεια
93 Υψικλής
94 Υψικράτης
95 Υψιπύλη
96 Υψουράνιος
97 Υψούς
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία