Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος (ή Ευτρόπιος) ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος
1 Ύαγνις
2 Υάδα
3 Υάκινθις
4 Υάκινθος
5 Υάνθις
6 Ύας
7 Υβλησίη
8 Υβλήσιος
9 Υβόν
10 Υβρίας
11 Υγεία
12 Υγιεία
13 Υγίνος
14 Ύδαρνις
15 Ύδνα
16 Ύδρα
17 Υδρέα
18 Υδρεάς
19 Υδυλη
20 Υέλη
21 Υιός
22 Υιών
23 Υλαίος
24 Ύλας
25 Υλένια
26 Υλεύς
27 Υλη
28 Ύλλος
29 Υλότης
30 Υμέναιος
31 Υμήν
32 Υμνία
33 Υμνίς
34 Υολανδα
35 Υόνη
36 Υπακοή
37 Υπαπαντή
38 Υπατία
40 Υπάτιος
41 Υπατόδωρος
42 Υπείροχος
43 Υπείρων
44 Υπεράνθη
45 Υπεράνθης
46 Υπεράσιος
47 Υπέρβια
48 Υπέρβιος
49 Υπέρβολος
50 Υπέρεια
51 Υπερείδης
52 Υπερέχιος
53 Υπερήνωρ
54 Υπερήνωψ
55 Υπέρης
56 Υπερίδης
57 Υπερίππη
58 Υπερίππος
59 Υπερίων
60 Υπερμενης
61 Υπερμήστρα
62 Υπερμνήστρα
63 Υπερόχη
64 Υπέροχος
65 Υπέρτιμος
66 Υπέρφας
67 Υπήνος
68 Υπνος
69 Υπομονή
71 Υρία
72 Υριέας
73 Υριεύς
74 Υρμίνα
75 Υρμίνη
76 Υρνηθώ
77 Ύρτακος
78 Ύρτιος
79 Υρώ
80 Υσάρνη
81 Υσάρνος
82 Υσμίνη
83 Υσμινίας
84 Ύσμων
85 Υψεύς
86 Υψήνωρ
87 Υψικλής
88 Υψικράτης
89 Υψιπύλη
90 Υψουράνιος
91 Υψούς
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία