Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Ραάβ
2 Ραβούλα
3 Ραβουλάς
4 Ραγάβ
5 Ραδάμανθης
6 Ραδινή
7 Ράδιος
8 Ραδμίλα
9 Ραϊδα
10 Ράιδα
11 Ραϊδω
12 Ράικο
13 Ραΐς
14 Ράκης
15 Ράλλης
16 Ραλλία
17 Ράλφ
18 Ραμά
19 Ραμαδάν
20 Ραμάζι
21 Ραμόν
22 Ραμόνα
23 Ραμπελια
24 Ραμφίας
25 Ράνια
26 Ραντμίλα
27 Ραούλ
28 Ράρος
29 Ραϋμόνδη
30 Ραϋμόνδος
31 Ραφαήλ
32 Ραφαηλία
33 Ράφι
34 Ραφίκα
35 Ραχάβ
36 Ραχήλ
37 Ἀργά
38 Ἀργίνουσσα
39 Ρέα
40 Ρεβέκκα
41 Ρεβοκάτα
42 Ρεβοκάτος
43 Ρεγγίνα
44 Ρεζεδάς
45 Ρεζενδά
46 Ρεία
47 Ρείσης
48 Ρεμζιε
49 Ρεμίγιος
50 Ρεμος
51 Ρεμπέκα
52 Ρένα
53 Ρενάτα
54 Ρενάτε
55 Ρενάτος
56 Ρενέ
57 Ρενιέρης
58 Ρένος
59 Ρέρη
60 Ρευκάτα
61 Ρευκάτος
62 Ρεψιμία
63 Ἴρη
64 Ρήγαινα
65 Ρήγας
66 Ρηγίλλα
67 Ρηγίνη
68 Ρηγίνος
69 Ρηγοπούλα
70 Ρηγούλα
71 Ρήνα
72 Ρήνη
73 Ρηνιώ
74 Ρηνούλα
75 Ρηξήνορας
76 Ρηξήνωρ
77 Ρηξίβιος
78 Ρήξος
79 Ρήσος
80 Ρητόριος
81 Ρία
82 Ριάνα
83 Ριάννα
84 Ριανός
85 Ρίγμος
86 Ριγω
87 Ριγωτου
88 Ριζάριος
89 Ρίζος
90 Ριζούλα
91 Ρικ
92 Ρίκα
93 Ρίκκος
94 Ριμμά
95 Ριμμάς
96 Ρινέσος
97 Ρινέττα
98 Ρίνθων
99 Ρίνος
100 Ρίνων
101 Ριρίκα
102 Ἀριστοκλειανὸς
103 Ρίτα
104 Ριτβαν
105 Ρίτος
106 Ρίτσα
107 Ρίτσιαρτ
108 Ριφεύς
109 Ἐριφύλιος
110 Ριχάρδος
111 Ριψόλαος
112 Ρίων
113 Ἑρμοκράτης
114 Ροβέρτα
115 Ροβέρτος
116 Ροβήρος
117 Ροβοάμ
118 Ρογάτα
119 Ρογάτος
120 Ρογήρος
121 Ροδάμανθυς
122 Ροδάνθη
123 Ροδάνθης
124 Ροδειάς
125 Ροδελπιδα
126 Ροδερίκα
127 Ροδερίκος
128 Ροδία
129 Ροδίππη
130 Ρόδιππος
131 Ροδίων
132 Ροδοθέα
133 Ροδόθεος
134 Ροδόκλεια
135 Ροδοκλής
136 Ροδόλφος
137 Ροδονθέα
138 Ροδονίκη
139 Ροδοπιάνος
140 Ροδόπις
141 Ρόδος
142 Ροδόχρους
143 Ρόδων
144 Ροδώπις
145 Ρόζα
146 Ροζαλία
147 Ρόζαλιν
148 Ροζάνθη
149 Ροζάννα
150 Ροζέ
151 Ροζέτα
152 Ροζεττα
153 Ροζίνα
154 Ρόζμαρι
155 Ρόζυ
156 Ρόη
157 Ρόης
158 Ροϊδη
159 Ροϊδω
160 Ροίεος
161 Ρόικος
162 Ροίτος
163 Ροιώ
164 Ρολάνδη
165 Ρολάνδος
166 Ρομάν
167 Ρόμβη
168 Ρόμυ
169 Ροντόλφο
170 Ροξάνα
171 Ροσέτος
172 Ρόσση
173 Ροσσίτσα
174 Ροστισλάβος
175 Ροτάνια
176 Ρότζερ
177 Ροτισλάβ
178 Ρότνεϊ
179 Ρουβήν
180 Ρουβίμ
181 Ρουδάμα
182 Ρούθ
183 Ρούλα
184 Ρούλης
185 Ρουμβίνη
186 Ρουμελίντα
187 Ρουμελιώτισσα
188 Ρουμπίνη
189 Ρουμπίνος
190 Ρουντιν
191 Ρουσέτος
192 Ρουσης
193 Ρούσκα
194 Ρούσσα
195 Ρουσσης
196 Ρούσσος
197 Ρουστίκα
198 Ρουστικός
199 Ρούφη
200 Ρούφος
201 Ρύαξ
202 Ρυνδακω
203 Ρωμαίος
204 Ρωμαλέα
205 Ρωμανή
206 Ρωμανός
207 Ρωμίνα
208 Ρωμύλα
209 Ρωμύλος
210 Ρωξάνη
211 Ρωξάνθη
212 Ρωσια
213 Ρωσσετος
214 Ρώσσος
215 Ρωτής
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία