Εορτές 20 Αυγούστου: Άγιος Βόσβας Άγιος Δοσάς Άγιος Ευδαίμονας Άγιος Ηλιόδωρος Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης Άγιος Ρηγίνος Άγιος Σεβήρος Ανειτυλλιανός Ανθάνας Αντιλίνος Βίνος Έλντα Εύρος Ηλιοδώρα Θεόσεβρος Θεοχαρία ΚερκάςήΚέρκος Παλματία Παλμάτιος Σαμάνθα Σαμουήλ ο Προφήτης Σαμουηλία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Oswin Αγαθός Αγία Φωτεινή Άγιος Αχιλλέας ο Μάρτυρας Άγιος Γενέθλιος Άγιος Ζωίλος Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Ουγγαρίας Άγιος Κρονίονας Άγιος Μέμνων ο Κεντυρίων Άγιος Νίκων Άγιος Ορέστης ο εν Κύπρω Άγιος Σαβίνος Άγιος Στράτωνας Άγιος Τιμόθεος Μάρτυρας στη Θράκη Ζωτικός Λούκιος Μέμνων Μεστός Μολίας Μπέρναρντ Πανθήριος Πανσθένης Ρίνος Ρίων Στρατίων Τύραννος Ώρος Ώρος
1 Ραάβ
2 Ραβουλάς
3 Ραγάβ
4 Ραδάμανθης
5 Ραδινή
6 Ράδιος
7 Ραδμίλα
8 Ραϊδα
9 Ράιδα
10 Ραϊδω
11 Ραΐς
12 Ράκης
13 Ράλλης
14 Ραλλία
15 Ράλφ
16 Ραμά
17 Ραμαδάν
18 Ραμάζι
19 Ραμόν
20 Ραμόνα
21 Ραμπελια
22 Ραμφίας
23 Ράνια
24 Ραντμίλα
25 Ραούλ
26 Ράρος
27 Ραϋμόνδη
28 Ραϋμόνδος
29 Ραφαήλ
30 Ραφαηλία
31 Ράφι
32 Ραφίκα
33 Ραχάβ
34 Ραχήλ
35 Ἀργά
36 Ἀργίνουσσα
37 Ρέα
38 Ρεβέκκα
39 Ρεβοκάτα
40 Ρεβοκάτος
41 Ρεγγίνα
42 Ρεζεδάς
43 Ρεζενδά
44 Ρεία
45 Ρείσης
46 Ρεμζιε
47 Ρεμίγιος
48 Ρεμος
49 Ρεμπέκα
50 Ρένα
51 Ρενάτα
52 Ρενάτε
53 Ρενάτος
54 Ρενέ
55 Ρενιέρης
56 Ρένος
57 Ρέρη
58 Ρευκάτος
59 Ρεψιμία
60 Ἴρη
61 Ρήγαινα
62 Ρήγας
63 Ρηγίλλα
64 Ρηγίνη
65 Ρηγίνος
66 Ρηγοπούλα
67 Ρηγούλα
68 Ρήνα
69 Ρήνη
70 Ρηνιώ
71 Ρηνούλα
72 Ρηξήνορας
73 Ρηξήνωρ
74 Ρηξίβιος
75 Ρήξος
76 Ρήσος
77 Ρητόριος
78 Ρία
79 Ριάνα
80 Ριάννα
81 Ριανός
82 Ριγίνος
83 Ρίγμος
84 Ριγω
85 Ριγωτου
86 Ριζάριος
87 Ρίζος
88 Ριζούλα
89 Ρικ
90 Ρίκα
91 Ρίκκος
92 Ριμμάς
93 Ρινέσος
94 Ρινέττα
95 Ρίνθων
96 Ρίνος
97 Ρίνων
98 Ριρίκα
99 Ἀριστοκλειανὸς
100 Ρίτα
101 Ριτβαν
102 Ρίτος
103 Ρίτσα
104 Ρίτσιαρτ
105 Ριφεύς
106 Ἐριφύλιος
107 Ριχάρδος
108 Ριψόλαος
109 Ρίων
110 Ἑρμοκράτης
111 Ροβέρτα
112 Ροβέρτος
113 Ροβήρος
114 Ροβοάμ
115 Ρογάτα
116 Ρογάτος
117 Ρογήρος
118 Ροδάμανθυς
119 Ροδάνθη
120 Ροδάνθης
121 Ροδειάς
122 Ροδελπιδα
123 Ροδία
124 Ροδίππη
125 Ρόδιππος
126 Ροδίων
127 Ροδοθέα
128 Ροδόθεος
129 Ροδόκλεια
130 Ροδοκλής
131 Ροδόλφος
132 Ροδονθέα
133 Ροδονίκη
134 Ροδοπιάνος
135 Ροδόπις
136 Ρόδος
137 Ροδόχρους
138 Ρόδων
139 Ροδώπις
140 Ρόζα
141 Ροζαλία
142 Ρόζαλιν
143 Ροζάνθη
144 Ροζάννα
145 Ροζέ
146 Ροζέτα
147 Ροζεττα
148 Ροζίνα
149 Ρόζμαρι
150 Ρόζυ
151 Ρόη
152 Ρόης
153 Ροϊδη
154 Ροϊδω
155 Ροίεος
156 Ρόικος
157 Ροίτος
158 Ροιώ
159 Ρολάνδη
160 Ρολάνδος
161 Ρομάν
162 Ρόμβη
163 Ρόμυ
164 Ροντόλφο
165 Ροξάνα
166 Ροσέτος
167 Ρόσση
168 Ροσσίτσα
169 Ροστισλάβος
170 Ροτάνια
171 Ρότζερ
172 Ροτισλάβ
173 Ρότνεϊ
174 Ρουβήν
175 Ρουβίμ
176 Ρουδάμα
177 Ρούθ
178 Ρούλα
179 Ρούλης
180 Ρουμβίνη
181 Ρουμελίντα
182 Ρουμελιώτισσα
183 Ρουμπίνη
184 Ρουμπίνος
185 Ρουντιν
186 Ρουσέτος
187 Ρουσης
188 Ρούσκα
189 Ρούσσα
190 Ρουσσης
191 Ρούσσος
192 Ρουστικός
193 Ρούφη
194 Ρούφος
195 Ρύαξ
196 Ρυνδακω
197 Ρωμαίος
198 Ρωμαλέα
199 Ρωμανή
200 Ρωμανός
201 Ρωμίνα
202 Ρωμύλα
203 Ρωμύλος
204 Ρωξάνη
205 Ρωξάνθη
206 Ρωσια
207 Ρωσσετος
208 Ρώσσος
209 Ρωτής
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία