Εορτές 18 Οκτωβρίου: Άγιος Κυρμιδώλης Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής Άγιος Μαρίνος ο Γέρων Σύναξη της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ειρήνη Άγιος Γαβριήλ Άγιος Ισίδωρος Άγιος Μνάσων Άκμων Οσία Ευφροσύνη η ποιμενίδα η θαυματουργός Όσιος Γεώργιος μάρτυρας Όσιος Θεόδωρος του Μεγάλου Σπηλαίου Όσιος Ιουλιανός «ὁ ἐν τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ» Όσιος Συμεών ο θαυματουργός
1 Οβδιός
2 Οβιδία
3 Οβίδιος
4 Όγκος
5 Ογχηστός
6 Οδέττη
7 Οδηγήτρια
8 Οδηράν
9 Οδιέης
10 Οδίος
11 Οδοιδόκος
12 Οδύσσεια
13 Οδυσσεύς
17 Οζίας
18 Οθέλλος
19 Οθρηίς
20 Οθρυάδης
21 Οθρυονεύς
22 Όθων
23 Οθωνία
24 Οία
25 Οίαγρος
26 Οιάνθη
27 Οίαξ
28 Οίβαλος
29 Οίβη
30 Οιβώτας
31 Οιδίπους
33 Οικειώτατη
34 Οϊκλείης
35 Οϊκλής
36 Όϊκλος
37 Οικονόμισσα
38 Οικουμένιος
39 Οικουτούτου
40 Οϊλεύς
41 Οίμη
42 Οινάνθη
43 Οινάς
44 Οινεύς
45 Οινόβιος
46 Οινόη
47 Οινοκλής
48 Οινόμαος
49 Οινόπη
50 Οινοπίδης
51 Οινοπίων
52 Οινοχόος
53 Οίνοψ
54 Οινώνη
55 Οινωτός
56 Οίνωτρος
57 Οίοκλος
58 Οιόλυκος
59 Οιστρεβέλης
60 Οιστρέβλης
61 Οιστρόβλης
62 Οίστρος
63 Οίτυλος
64 Οιώνιχος
65 Όκκελος
66 Οκκελώ
67 Όκκιλος
68 Οκταϊ
69 Ολβία
70 Ολβιόδωρος
71 Όλβιος
72 Όλγα
73 Όλδα
74 Ολένα
75 Όλια
76 Ολιβιανός
77 Ολόβολος
78 Όλορος
79 Όλπις
80 Όλτος
81 Ολυμπάς
82 Ολυμπιάς
83 Ολυμπιοδώρα
84 Ολυμπιόδωρος
85 Ολύμπιος
86 Ολυμπιοσθένης
87 Ολυμπιώτισσα
88 Όλυμπος
89 Ολυμπούσα
90 Ολύνα
91 Ολυνθεύς
92 Ολύνθιος
93 Όλυνθος
94 Ολυσσεύς
95 Όμαδος
96 Ομήρια
97 Όμηρος
99 Ομόθεος
100 Ομόλιππος
101 Ομολοϊς
102 Ομόνοια
103 Ομονοούσα
104 Ομορφούλα
105 Ομφάλη
106 Όναιθος
107 Όναρος
108 Ονασαγόρας
109 Ονασαγόρη
110 Ονασίας
111 Ονασιμήδης
112 Ονατάς
113 Όνειρος
114 Ονείτης
115 Οἰνεύς
116 Ονήσανδρος
117 Ονησίκριτος
118 Ονήσιλος
119 Ονησίμη
120 Ονήσιμος
121 Ονησίππη
122 Ονήσιππος
123 Ονησίφορος
124 Ονήτωρ
125 Οννίκ
126 Ονομακλης
127 Ονομάκριτος
128 Ονομαντιος
129 Ονόμαρχος
130 Ονόμας
131 Ονόμαστος
132 Ονουφρία
133 Ονούφριος
134 Οντίν
135 Ονωράτος
136 Ονωρία
137 Ονώριος
138 Οξάνα
139 Οξύθεμις
140 Όξυλος
141 Οξύνιος
142 Οξύντης
143 Οξύπορος
144 Οπίτης
145 Οπλέας
146 Οπλεύς
147 Όπλης
148 Οπούς
149 Οππιανός
150 Οπώρα
151 Οπωρεύς
152 Οράτιος
153 Όργης
154 Ορειβάσιος
155 Ορείη
156 Όρειος
157 Ορέντιος
158 Ορέσανδρος
159 Ορέσβιος
160 Ορεσθεύς
161 Ορεστάδας
162 Ορεστιάς
163 Ορέστιος
164 Ορθαγόρας
165 Ορθαία
166 Ορθαίος
167 Ορθάνης
168 Ορθοδοξία
169 Ορθόδοξος
170 Ορθοκωστά
171 Όρθων
172 Οριάνα
173 Οριέτα
174 Ορίκαδμος
175 Όρικος
176 Ορίνα
177 Ορινία,
178 Όρμενος
179 Ορνεύς
180 Όρνυτος
181 Οροιβάντιος
182 Όροιδος
183 Όρον
184 Ορόψις
185 Ορσαλία
186 Ορσεδίκη
187 Ορσελα
188 Ορσηίς
189 Ορσίλοχος
190 Ορσινόμη
191 Όρσιππος
192 Ορσίφας
193 Ορσοβία
194 Ορσόβιος
195 Όρτα
196 Ορτάνζια
197 Ορτανσία
198 Ορτεύς
199 Ορτίλοχος
200 Ορτισία
201 Ορτίσιος
202 Ορφεύς
204 Ορφώνδας
205 Ορχάν
206 Ορχομενός
207 Ορωνός
208 Όρωνος
209 Οσία
210 Όσιρις
211 Οσπίτιος
212 Οτρεύς
213 Οτρήρη
214 Οτρυντεύς
215 Ουαλεριανός
216 Ουαλερικος
217 Ουαλερίνος
218 Ουαλερίνος
219 Ουάλης
221 Ουάρρων
222 Ουβάλδος
223 Ουίκτωρ
224 Ουίρκας
225 Ουίρκω
226 Ουκαλέγων
227 Ουλιάνα
228 Ουλιξεύς
229 Ουλίξης
230 Ουλκιανός
231 Ούλλα
232 Ούλπιος
233 Ουλτανός
234 Ουλτρίλος
235 Ουμβέρτος
236 Ουρανία
238 Ουρανός
239 Ουρβανός
240 Ούρειος
241 Ουρίας
242 Ουριήλ
243 Ουρπασιανός
244 Ουρσίκιος
245 Ούρσουλα
246 Ουσταχανάς
247 Ούτις
248 Οφέλας
249 Οφελέστης
250 Οφέλια
251 Όφελος
252 Οφέλτας
253 Οφέλτης
254 Οφέλτιος
255 Οφηλία
256 Οφιά
257 Οφιλιάννα
258 Οφιονεύς
259 Οφιούχος
260 Οφίων
261 Οχήσια
262 Οχήσιος
263 Όχιμος
264 Όψιμος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία