Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Οβδιός
2 Οβιδία
3 Οβίδιος
4 Όγκος
5 Ογχηστός
6 Οδέττη
7 Οδηγήτρια
8 Οδηράν
9 Οδιέης
10 Οδίος
11 Οδοιδόκος
12 Οδύσσεια
13 Οδυσσεύς
17 Οζίας
18 Οθέλλα
19 Οθέλλος
20 Οθρηίς
21 Οθρυάδης
22 Οθρυονεύς
23 Όθων
24 Οθωνία
25 Οία
26 Οίαγρος
27 Οιάνθη
28 Οίαξ
29 Οίβαλος
30 Οίβη
31 Οιβώτας
32 Οιδίπους
34 Οικειώτατη
35 Οϊκλείης
36 Οϊκλής
37 Όϊκλος
38 Οικονόμισσα
39 Οικουμένιος
40 Οικουτούτου
41 Οϊλεύς
42 Οίμη
43 Οινάνθη
44 Οινάς
45 Οινεύς
46 Οινόβιος
47 Οινόη
48 Οινοκλής
49 Οινόμαος
50 Οινόπη
51 Οινοπίδης
52 Οινοπίων
53 Οινοχόος
54 Οίνοψ
55 Οινώνη
56 Οινωτός
57 Οίνωτρος
58 Οίοκλος
59 Οιόλυκος
60 Οιστρεβέλης
61 Οιστρέβλης
62 Οιστρόβλης
63 Οίστρος
64 Οίτυλος
65 Οιώνιχος
66 Όκκελος
67 Οκκελώ
68 Όκκιλος
69 Οκταϊ
70 Ολβία
71 Ολβιόδωρος
72 Όλβιος
73 Όλγα
74 Όλδα
75 Ολένα
76 Όλια
77 Ολιβιανός
78 Ολόβολος
79 Όλορος
80 Όλπις
81 Όλτος
82 Ολυμπάς
83 Ολυμπιάς
84 Ολυμπιοδώρα
85 Ολυμπιόδωρος
86 Ολύμπιος
87 Ολυμπιοσθένης
88 Ολυμπιώτισσα
89 Όλυμπος
90 Ολυμπούσα
91 Ολύνα
92 Ολυνθεύς
93 Ολύνθιος
94 Όλυνθος
95 Ολυσσεύς
96 Όμαδος
97 Ομήρια
98 Όμηρος
100 Ομόθεος
101 Ομόλιππος
102 Ομολοϊς
103 Ομόνοια
104 Ομονοούσα
105 Ομορφούλα
106 Ομφάλη
107 Όναιθος
108 Όναρος
109 Ονασαγόρας
110 Ονασαγόρη
111 Ονασίας
112 Ονασιμήδης
113 Ονατάς
114 Όνειρος
115 Ονείτης
116 Οἰνεύς
117 Ονήσανδρος
118 Ονησικρίτη
119 Ονησίκριτος
120 Ονήσιλος
121 Ονησίμη
122 Ονήσιμος
123 Ονησίππη
124 Ονήσιππος
125 Ονησιφόρα
126 Ονησίφορος
127 Ονήτωρ
128 Οννίκ
129 Ονομακλης
130 Ονομάκριτος
131 Ονομαντιος
132 Ονόμαρχος
133 Ονόμας
134 Ονόμαστος
135 Ονουφρία
136 Ονούφριος
137 Οντίν
138 Ονωράτη
139 Ονωράτος
140 Ονωρία
141 Ονώριος
142 Οξάνα
143 Οξύθεμις
144 Όξυλος
145 Οξύνιος
146 Οξύντης
147 Οξύπορος
148 Οπίτης
149 Οπλέας
150 Οπλεύς
151 Όπλης
152 Οπούς
153 Οππιανός
154 Οπώρα
155 Οπωρεύς
156 Οράτιος
157 Όργης
158 Ορειβάσιος
159 Ορείη
160 Όρειος
161 Ορέντιος
162 Ορέσανδρος
163 Ορέσβιος
164 Ορεσθεύς
165 Ορεστάδας
166 Ορεστιάς
167 Ορέστιος
168 Ορθαγόρας
169 Ορθαία
170 Ορθαίος
171 Ορθάνης
172 Ορθοδοξία
173 Ορθόδοξος
174 Ορθοκωστά
175 Όρθων
176 Οριάνα
177 Οριέτα
178 Ορίκαδμος
179 Όρικος
180 Ορίνα
181 Ορινία,
182 Όρμενος
183 Ορνεύς
184 Όρνυτος
185 Οροιβάντιος
186 Όροιδος
187 Όρον
188 Ορόψις
189 Ορσαλία
190 Ορσεδίκη
191 Ορσελα
192 Ορσηίς
193 Ορσηλία
195 Ορσίλοχος
196 Ορσινόμη
197 Όρσιππος
198 Ορσίφας
199 Ορσοβία
200 Ορσόβιος
201 Όρτα
202 Ορτάνζια
203 Ορτανσία
204 Ορτεύς
205 Ορτίλοχος
206 Ορτισία
207 Ορτίσιος
208 Ορφεύς
210 Ορφώνδας
211 Ορχάν
212 Ορχομενός
213 Ορωνός
214 Όρωνος
215 Οσία
216 Όσιρις
217 Οσπίτιος
218 Οτρεύς
219 Οτρήρη
220 Οτρήρης
221 Οτρυντεύς
222 Ουαλεριανός
223 Ουαλερικος
224 Ουάλης
226 Ουάρρων
227 Ουβάλδος
228 Ουίκτωρ
229 Ουίρκας
230 Ουίρκω
231 Ουκαλέγων
232 Ουλιάνα
233 Ουλιξεύς
234 Ουλίξης
235 Ουλκιανός
236 Ούλλα
237 Ούλπιος
238 Ουλτανός
239 Ουλτρίλος
240 Ουμβέρτος
241 Ουρανία
243 Ουρανός
244 Ουρβανή
245 Ουρβανός
246 Ούρειος
247 Ουρίας
248 Ουριήλ
249 Ουρπασιανός
250 Ουρσίκιος
251 Ουσταχανάς
252 Ούτις
253 Οφέλας
254 Οφελέστης
255 Οφέλια
256 Όφελος
257 Οφέλτας
258 Οφέλτης
259 Οφέλτιος
260 Οφηλία
261 Οφιά
262 Οφιλιάννα
263 Οφιονεύς
264 Οφιούχος
265 Οφίων
266 Οχήσια
267 Οχήσιος
268 Όχιμος
269 Όψιμος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία