Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Μαβριανός
2 Μαγαζιώτισσα
3 Μαγγίνος
4 Μαγδαλένα
5 Μαγδαλένια
6 Μαγδαλή
7 Μαγδαληνή
8 Μάγια
9 Μαγίδιον
10 Μαγκαφούλα
11 Μαγκλόριος
12 Μάγνα
13 Μάγνης
14 Μαγνησία
15 Μάγνος
16 Μάγος
17 Μαδιάμ
18 Μαδύτου
19 Μαθθαίος
20 Μαθίλδη
21 Μαθιός
22 Μαθουσάλας
23 Μαία
24 Μαίας
25 Μαϊδούλφος
26 Μαίη
27 Μάϊκολ
28 Μαίμαλος
29 Μαίναλος
30 Μαινάς
31 Μαιόνιος
32 Μάιρα
33 Μαιρηλέων
34 Μάιρος
35 Μαίσων
36 Μαίτσα
37 Μαίων
38 Μαΐωρ
39 Μακαρέτα
40 Μακαρέτης
41 Μακαρεύς
42 Μάκαρις
43 Μακεδόνα
44 Μακεδών
45 Μακελάρια
46 Μακή
47 Μάκης
48 Μάκιστος
49 Μακκώ
50 Μακρής
51 Μάκρις
52 Μακροβία
53 Μακρόβιος
54 Μακώ
55 Μάλα
56 Μαλαίνα
57 Μάλαμας
58 Μαλαματένια
59 Μαλάχ
60 Μαλαχίας
61 Μαλβίνα
62 Μάλγις
63 Μαλγκοζάτα
64 Μαλεβή
65 Μαλελέηλ
66 Μάλης
67 Μαλησσήνη
68 Μαλθάκη
69 Μαλίς
71 Μαλίχα
72 Μαλλίων
73 Μάλλουσα
74 Μαλλώτης
75 Μάλος
77 Μαλοχία
78 Μαλφεθά
79 Μάλχος
80 Μάμα
81 Μαμαντία
82 Μάμας
83 Μαματσάκη
84 Μαμέλχθα
85 Μαμίλιος
86 Μαμίνα
87 Μαμμάριον
88 Μαμμίνος
89 Μαμύκα
90 Μαναθώ
91 Μανάνα
92 Μάνασσης
93 Μανδαλάκη
94 Μανδροκλείδας
95 Μανδροκλής
96 Μανεδή
97 Μανεθώ
98 Μανέθων
99 Μανείλια
100 Μανείλιος
101 Μανείλιος
102 Μανήν
103 Μάνθα
104 Μάνθος
105 Μανία
106 Μανιάνα
107 Μανίκα
108 Μανίνα
109 Μανιώ
110 Μανοδώρα
111 Μανόδωρος
112 Μανουσία
113 Μανούσος
114 Μανταλένα
115 Μανταλένια
116 Μαντία
117 Μαντίας
118 Μαντίθεος
119 Μαντιλούσα
120 Μαντίνεια
121 Μαντινεύς
122 Μάντιος
123 Μαντόνα
124 Μαντώ
125 Μανωλίνα
126 Μαξίμη
127 Μαξιμιλιανή
128 Μαξιμιλιανός
129 Μάξιμος
130 Μαξιμώ
131 Μαουγάλδιος
132 Μάρα
133 Μαραθούσα
134 Μαραθών
135 Μαραθωνομάχος
136 Μαράνα
137 Μαρανθία
138 Μαράτα
139 Μάρβα
140 Μάρβια
141 Μάργαρης
142 Μαργαρίτα
143 Μαργαρίτης
144 Μαργεντίνη
145 Μαργέτα
146 Μαργιάννα
147 Μαργιαρένα
148 Μαργιέτα
149 Μαργιορίτσα
150 Μαργιώρα
151 Μαργιωρή
152 Μάργκαρετ
153 Μαργκώ
154 Μαρδαρία
155 Μαρδάριος
156 Μαρδικούλα
157 Μαρδίτσα
158 Μαρδονία
159 Μαρδοχαῖος
160 Μάρδων
161 Μαρέα
162 Μαρέβα
163 Μαρέρια
164 Μάρη
165 Μαρηλία
166 Μάρης
167 Μάρθα
168 Μαρθάς
169 Μαρία
170 Μαριαγγέλα
171 Μαριαδώρα
172 Μαριαλένα
173 Μαριαλίνα
174 Μαριάμ
175 Μαριάμνη
176 Μάριαν
177 Μαριάνα
178 Μαριάνδρη
179 Μαριανέτα
180 Μαριάνθη
181 Μαριανίνα
182 Μαριάννα
183 Μαριαννέτα
184 Μαριάντα
185 Μαριάντζελα
186 Μαριαντίνα
187 Μαριαρένα
188 Μαριαστέλλα
189 Μαριβάνα
190 Μαριβέρα
191 Μαριβέτα
192 Μαριγιάννα
193 Μαριγιώτα
194 Μαριγούλα
195 Μαριδώρα
196 Μαριέλα
197 Μαριέλενα
198 Μαριελίνα
199 Μαριέλλα
200 Μαριεντίνα
201 Μαριέπη
202 Μαριετίνα
203 Μαριέττα
204 Μαριεύη
205 Μαρίζα
206 Μαριθέα
207 Μαρίκα
208 Μαρικαίτη
209 Μαρίκαλη
210 Μαρικέλλυ
211 Μαρικούλα
212 Μαριλένα
213 Μαριλένια
214 Μαριλένος
215 Μαριλέτα
216 Μαριλή
217 Μαρίλια
218 Μαριλιάννα
219 Μαριλίζα
220 Μαριλίλη
221 Μαριλίνα
222 Μαριλίς
223 Μαριλίτα
224 Μαριλίτσα
225 Μαριλού
226 Μαριλύβια
227 Μαριλυν
228 Μαριμίνα
229 Μαρίνα
230 Μαρινέλη
231 Μαρινέλλα
232 Μαρίνης
233 Μαρινία
234 Μαρίνος
235 Μαρινότα
236 Μαριόλα
237 Μαριόλγα
238 Μαριολένη
239 Μάριον
240 Μάριος
241 Μαριπάνα
242 Μάρις
243 Μαρίσα
244 Μαρισάντυ
245 Μαρίσια
246 Μαρίσμη
247 Μαρισόφη
248 Μαρίσσα
249 Μαριστάλλα
250 Μαριστέλλα
251 Μαριστέφη
252 Μαρίτα
253 Μαριτίνα
254 Μαρίων
255 Μαριωρή
256 Μαριωρή
257 Μαριώτα
258 Μαρκαντώνιος
259 Μαρκεζίνης
260 Μαρκελίνος
261 Μαρκέλλα
262 Μάρκελλος
263 Μαρκέτα
264 Μαρκέτος
265 Μαρκετούση
266 Μαρκησία
267 Μαρκήσιος
268 Μαρκία
269 Μαρκιάνα
270 Μαρκιανός
271 Μαρκίος
272 Μάρκος
273 Μαρκότ
274 Μαρλένα
275 Μαρλίνα
276 Μάρμαιρα
277 Μάρμαξ
278 Μαρμόρα
279 Μαρόλ
280 Μαρόλια
281 Μάρος
282 Μαρουθά
283 Μαρουθάς
284 Μαρπησία
285 Μαρς
286 Μαρσάλιος
287 Μαρσέλλα
288 Μαρσέλλος
289 Μάρση
290 Μάρσια
291 Μαρσύας
292 Μαρτάν
293 Μάρτης
294 Μαρτίνα
295 Μαρτινιάνα
296 Μαρτίνος
297 Μαρτσελ
298 Μαρτυρία
299 Μαρτύριος
300 Μαρτυροκλής
301 Μαρτύροχος
302 Μαρψίας
303 Μάρων
304 Μαρώνεια
305 Μαρωνίς
306 Μαρωτέσα
307 Μαστιχένια
308 Μάστορας
309 Μάστωρ
310 Μάτα
311 Ματθαία
312 Ματθαίος
313 Ματίλδα
314 Ματίλθη
315 Ματίνα
316 Ματινιώ
317 Ματούλα
318 Ματούρος
319 Ματρέας
320 Μάτρις
321 Μάτρων
322 Ματρώνα
323 Ματταθίας
324 Μάτω
325 Μαύρα
326 Μαυραγάνη
327 Μαυριανός
328 Μαυρίκα
329 Μαυρικία
330 Μαυρίκιος
331 Μαυριώτισσα
332 Μαυρομμάτα
333 Μαύρος
334 Μαυρουδής
335 Μαϋσιμάς
336 Μαχαιριώτισσα
337 Μαχαιρωμένη
338 Μαχανίδας
339 Μαχάτας
340 Μαχάων
341 Μάχη
342 Μάχια
343 Μαχμούντ
344 Μάχων
345 Μεγαίνετος
346 Μέγαιρα
347 Μεγακλείδης
348 Μεγακλεύς
349 Μεγακλής
350 Μεγακρέων
351 Μεγαλάγυρος
352 Μεγάλαρος
353 Μεγάλαρτος
354 Μεγαλοστράτη
355 Μεγαλοφάνης
356 Μεγαλόχαρη
357 Μεγαμήδη
358 Μεγαμήδης
359 Μεγάνειρα
360 Μεγαπένθης
361 Μεγάρα
362 Μεγαρεύς
363 Μεγάρη
364 Μέγαρος
365 Μέγας
366 Μεγασθένης
367 Μέγης
368 Μεγιάλιος
369 Μέγιλλα
370 Μέγιλλος
371 Μεγιστεύς
372 Μεγίστη
373 Μεγιστόνος
374 Μεδεών
375 Μεδεώνας
376 Μεδίμνη
377 Μέδιμνος
378 Μέδοντας
379 Μεδοντιάς
380 Μεδούλη
381 Μέδουσα
382 Μεδουσανθή
383 Μέδων
384 Μέθαπος
385 Μεθάρμη
386 Μέθη
387 Μεθοδία
388 Μεθόδιος
389 Μεθυμάκης
390 Μεθυμναίος
391 Μεθώνη
392 Μειδίας
393 Μειδυλίδης
394 Μειδύλος
395 Μεικιάδης
396 Μειλανίων
397 Μείραξ
398 Μελαγχαίτης
399 Μέλαγχρος
400 Μέλαινα
401 Μελαινέας
402 Μελαινεύς
403 Μελαινη
404 Μελαμνίδας
405 Μελάμποδας
406 Μέλαμπος
407 Μελάμπους
408 Μελάμπυγος
409 Μελανεία
410 Μελανεύς
411 Μελάνθεια
412 Μελανθεύς
413 Μελανίππη
414 Μελάνιππος
415 Μελανκόμας
416 Μελάντας
417 Μελάντης
418 Μελάνωπος
419 Μέλας
420 Μελάσσιπος
421 Μελαυρώ
422 Μελαχρινή
423 Μελέαγρος
424 Μελέας
425 Μελέδημος
426 Μελενίκος
427 Μελετία
428 Μελέτιος
429 Μέλετος
430 Μέλη
431 Μέλης
432 Μελησαγόρας
433 Μελήσανδρος
434 Μελησίας
435 Μελησιππιδα
436 Μελήσιππος
437 Μελία
438 Μελιάνα
439 Μελιάννα
440 Μελίβοια
441 Μελίζα
442 Μελίη
443 Μελίκα
444 Μελικέρτη
445 Μελικέρτης
446 Μελίνη
447 Μελίννα
448 Μελίνος
449 Μελιντίνα
450 Μελιξώ
451 Μέλιος
452 Μελισάνδρα
453 Μελίσανδρος
454 Μελισίας
455 Μέλισσα
456 Μελισσάνθη
457 Μελισσεύς
458 Μελισσηνή
459 Μελισσηνός
461 Μέλισσος
462 Μελιστάθης
463 Μελίστη
464 Μελιστίχη
465 Μελίτεια
466 Μελιτεύς
468 Μελιτίνα
469 Μελιτίνη
470 Μελιτίνος
471 Μέλλια
472 Μελλω
473 Μέλλων
474 Μέλος
475 Μέλπεια
476 Μελπίνα
477 Μέλπις
478 Μελπίτα
479 Μελπομένη
481 Μελτίνη
482 Μέλτσια
483 Μελχιόρ
484 Μελχισεδέκ ο Δίκαιος
485 Μελχίων
486 Μελώ
487 Μελωδία
488 Μέλων
489 Μέμα
490 Μεμάγγελος
491 Μεμβλίαρος
492 Μέμνια
493 Μέμνων
494 Μέμος
495 Μέμφις
496 Μέναιχμος
497 Μενακλής
498 Μενάλκης
499 Μένανδρος
500 Μενασθώ
501 Μένδρη
502 Μένδρης
503 Μενεδαίος
504 Μενέδημος
505 Μενέθοινα
506 Μενέκαλος
507 Μενεκλείδης
508 Μένεκλης
509 Μενεκράτης
510 Μενέκωλος
511 Μενελάη
512 Μενέλαος
513 Μενελίκος
514 Μενέμαχος
515 Μενεξενος
516 Μενεξές
517 Μενεξία
518 Μενεπτόλεμος
519 Μενέσαιχμος
520 Μενεσθεύς
521 Μενεσθώ
522 Μενέστωρ
523 Μενέτωρ
524 Μενέχεος
525 Μένη
526 Μένης
527 Μένθη
528 Μενέθοινος
529 Μένια
530 Μένιγνος
531 Μένιος
532 Μενίππη
533 Μενιππίδης
534 Μένιππος
537 Μενόδωρος
538 Μενοικεύς
539 Μένοινις
540 Μενοίτιος
541 Μένος
542 Μέντζελος
543 Μέντης
544 Μεντιζη
545 Μέντωρ
546 Μένων
547 Μερβίνα
548 Μεριλένα
549 Μερκουλιάλιος
550 Μερκουρία
551 Μερκούριος
552 Μερμερεύς
553 Μέρμερος
554 Μέρμησα
555 Μέρμνων
556 Μερόπη
557 Μέροψ
558 Μέρσα
559 Μερσεϊντα
560 Μερσίνα
561 Μέρτα
562 Μέρτια
563 Μέρτιος
564 Μέρτος
565 Μεσαύλης
566 Μεσαύλιος
567 Μεσεής
568 Μεσημβρία
569 Μέσθλης
570 Μεσινίδης
571 Μεσίππη
572 Μέσιππος
573 Μέσιρος
574 Μεσομήδης
575 Μεσοσπορίτισσα
576 Μεσσαλίνα
577 Μέσσαπος
578 Μεσσήνη
579 Μεσσηνία
580 Μεσσίας
581 Μέστα
582 Μέστωρ
583 Μέταβος
584 Μεταγένης
585 Μετάλκης
586 Μεταμόρφη
587 Μετάνειρα
588 Μεταξάς
589 Μεταξία
590 Μέτοπος
591 Μέτων
592 Μετώπη
593 Μέτωπος
594 Μεχμέτ
595 Μήδεια
596 Μήδεος
597 Μηδεσικάστη
598 Μηδεσικικάστη
599 Μήδιος
600 Μήδοκος
601 Μήδος
602 Μηδοσάδης
603 Μήδων
604 Μήθυμνα
605 Μηκιονίκη
606 Μηκιστέας
607 Μηκιστεύς
608 Μηλένη
609 Μηλιά
610 Μηλίνη
611 Μήλιος
612 Μηλόβιος
613 Μηλοβόσιος
614 Μηλόβοσις
615 Μήλος
616 Μήνα
617 Μηναία
618 Μηναίος
619 Μηνάς
620 Μήνη
621 Μήνης
622 Μήνις
623 Μηνογένης
624 Μηνόδοτος
625 Μηνοδώρα
626 Μηνόδωρος
627 Μηνόδωτος
628 Μηνόκριτος
629 Μηνοφάνης
630 Μηνόφιλος
631 Μηνώ
632 Μηνώδιος
633 Μήνων
634 Μηριγένης
635 Μηριόνη
636 Μηριόνης
637 Μηρορραφής
638 Μησαίη
639 Μήστρα
640 Μήστωρ
641 Μήτα
642 Μητάκος
643 Μητιάδουσα
644 Μητιόχη
645 Μητίοχος
646 Μήτις
647 Μητίχη
648 Μήτιχος
649 Μητίων
650 Μήτρας
651 Μητρόδοτος
652 Μητρόθεμις
653 Μητρόθεμις
654 Μητρόξενος
655 Μητροβάτα
656 Μητροβάτης
657 Μητρόβιος
658 Μητρογένεια
659 Μητρογένης
660 Μητροδόξα
661 Μητρόδοξης
662 Μητροδότα
663 Μητροδώρα
664 Μητρόδωρος
665 Μητρόκλεια
666 Μητροκλής
667 Μήτρος
668 Μητροτίμη
669 Μητρούσα
670 Μητροφάνης
671 Μητροφήμη
672 Μητροφίλη
673 Μητροφών
674 Μητροφώσσα
675 Μητρόφαντος
676 Μητρόφαντος
677 Μητρόφημος
678 Μητρόφιλος
679 Μήτση
680 Μήτσος
681 Μήτων
682 Μία
683 Μιαούλης
684 Μιαραναθούσα
685 Μίδαμος
686 Μίδας
687 Μίδεια
688 Μιδείη
689 Μίθαικος
690 Μιθριδάτης
691 Μίκα
692 Μικαελένα
693 Μίκαλλος
694 Μικε
695 Μικέλης
696 Μικέλια
697 Μικέλλα
698 Μικέλλης
699 Μικές
700 Μίκης
701 Μικίνας
702 Μικιρδιτς
703 Μικίων
704 Μικκίων
705 Μίκκος
706 Μικρίνας
707 Μίκυθος
708 Μίκυλος
709 Μικώ
710 Μίκων
711 Μιλάνος
712 Μιλάντη
713 Μιλδρέδη
714 Μιλένα
715 Μίλητος
716 Μιλιάς
717 Μιλίζα
718 Μίλκα
719 Μίλος
720 Μίλτας
721 Μιλτιάδης
722 Μιλτώ
723 Μίλτων
724 Μιλύας
725 Μίλων
726 Μιλωνία
727 Μίμαντας
728 Μίμας
729 Μίμης
730 Μίμνερμος
731 Μιμνόμαχος
732 Μίνα
733 Ἀμιναδάβ
734 Μίνδαρος
735 Μινέρβα
736 Μίνθη
737 Μινθώ
738 Μινικίος
739 Μίννα
740 Μινουκιανός
741 Μίντι
742 Μινυάς
743 Μινύας
744 Μίνωα
745 Μίνωας
746 Μίνωας
747 Μίνως
748 Μινώταυρος
749 Μιραν
750 Μιράντα
751 Μιρέλλα
752 Μιρένα
753 Μιριενα
754 Μίρκα
755 Μίρκο
756 Μιρλενα
757 Μίρνα
758 Μιροσλαβα
759 Μισαήλ
760 Μισγολαϊδας
761 Μισγόλας
762 Μίσδας
763 Μισέλ
764 Μίσηνος
765 Μισιέλ
766 Μισιελίν
767 Μίτση
768 Μίτυς
769 Μιχαήλ
770 Μιχαηλία
771 Μιχαίας
772 Μιχαίος
773 Μλάντεν
774 Μνάσα
775 Μνασαγόρας
776 Μνασάλκας
777 Μνασέας
778 Μνασίβουλος
779 Μνασιγείτων
780 Μνασιθέα
781 Μνασιθέας
782 Μνασίθοινα
783 Μνασίθοινος
784 Μνάσινος
785 Μνάσιππος
786 Μνασίων
787 Μνάσω
788 Μνάσων
789 Μνήμη
790 Μνημοσύνη
793 Μνήμων
794 Μνησαγόρας
795 Μνησαρέτη
796 Μνήσαρχος
797 Μνησθέας
798 Μνησίβουλος
799 Μνησίδημος
800 Μνησίθεος
801 Μνησικλής
802 Μνησίλεως
803 Μνησίλοχος
804 Μνησιμάχη
805 Μνησίμαχος
806 Μνησιπτόλεμος
807 Μνησίς
808 Μνησίφιλος
809 Μνήσος
810 Μνήστρα
811 Μοδεράτος
812 Μοδέστα
813 Μόδεστος
814 Μοίρα
815 Μοιραι
816 Μοιριάδης
817 Μοίρις
818 Μοίριχος
819 Μοιροκλής
820 Μολίας
821 Μολίων
822 Μόλομβρος
823 Μόλος
824 Μολοσσός
825 Μολπίς
826 Μόλπις
827 Μολυβδοσκέβαστη
828 Μόλων
829 Μόνα
830 Μοναρκά
831 Μόνικα
832 Μονίκης
833 Μονίμη
834 Μόνιμος
835 Μοντάνα
836 Μοντανός
837 Μόνυχος
838 Μορέα
839 Μορία
840 Μορίν
841 Μόριχος
842 Μόρσιμος
843 Μόρσων
844 Μόρτης
845 Μόρυς
846 Μόρυχος
847 Μορφεύς
848 Μορφώ
849 Μόσχα
850 Μοσχάνθη
851 Μοσχάνθης
852 Μοσχιανή
853 Μοσχίων
854 Μοσχοβίνα
855 Μοσχοκαρφένια
856 Μόσχος
857 Μόσχω
858 Μοσχωνάς
859 Μοτύη
860 Μουεσσερ
861 Μούλιος
862 Μουράτιος
863 Μουρβετ
864 Μούσα
865 Μουσαία
866 Μουσαίος
867 Μούσος
868 Μουσώνιος
869 Μόψοπος
870 Μόψος
871 Μπακάρ
872 Μπακαρία
873 Μπαλής
874 Μπάμπης
875 Μπαμπίνα
876 Μπάμπος
877 Μπαντούλα
878 Μπάρμπαρα
879 Μπάρον
880 Μπατζίμι
881 Μπατζιμία
882 Μπάτης
883 Μπατίστας
884 Μπέβερλη
885 Μπέκαν
886 Μπέκας
887 Μπελεφάνης
888 Μπελίντα
889 Μπελκις
890 Μπέλος
891 Μπέμπα
892 Μπέμπης
893 Μπενάκης
894 Μπενούλα
895 Μπερναντέτ
896 Μπέρναρντ
897 Μπέσσυ
898 Μπέτη
899 Μπετίνη
900 Μπέττυ
901 Μπέτυ
902 Μπηγίνα
903 Μπήλιω
904 Μπία
905 Μπιάνκα
906 Μπιλιώ
907 Μπιλκη
908 Μπογδάνα
909 Μπόγιαν
910 Μπογιάνα
911 Μποϊζίλ
912 Μπόρας
913 Μπόρις
914 Μπορίσος
915 Μπουζιάνα
916 Μπουλένια
917 Μπουλέντ
918 Μπουμπουλίνα
919 Μπράιαν
920 Μπριγκίτα
922 Μπρούκ
923 Μπρουνίλντα
924 Μπρούχ
925 Μυγδόνια
926 Μύγδων
927 Μύδων
928 Μύης
929 Μυία
930 Μυκαλησσός
931 Μυκηνεύς
932 Μυκήνη
933 Μύκονος
934 Μύλης
935 Μύλινος
936 Μύλιος
937 Μυλλίας
938 Μυλτώ
939 Μύνης
940 Μυράνθη
941 Μυράντα
942 Μύργιαμ
943 Μυρέλα
944 Μύρια
945 Μύριαμ
946 Μυριανθέας
947 Μυριάνθη
948 Μυριέλλα
949 Μυρίκη
950 Μύρινα
951 Μυρίνος
952 Μυρκεύς
953 Μυρλεανός
954 Μυρμηκίδης
955 Μύρμηξ
956 Μυρμιδόνη
957 Μυρμιδών
958 Μύρνα
959 Μυροβλύτισσα
960 Μυρογιάννης
961 Μυρολένα
962 Μυροφόρα
963 Μυροφόρος
964 Μύρρα
965 Μυρρίνη
966 Μυρσίλος
967 Μύρσος
968 Μυρτενή
969 Μυρτίλος
970 Μυρτίς
971 Μύρτος
972 Μυρτώεσσα
973 Μύρων
974 Μύς
975 Μύσιος
976 Μύσκελλος
977 Μύστα
978 Μύστις
979 Μύσων
980 Μύσωνας
981 Μύτων
982 Μυφελαιώτισσα
983 Μωησής
984 Μωικώ
985 Μώκιος
986 Μώλος
987 Μωρήν
988 Μώρις
989 Μωυσής
990 Μωυσία
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία