Εορτές 20 Αυγούστου: Άγιος Βόσβας Άγιος Δοσάς Άγιος Ευδαίμονας Άγιος Ηλιόδωρος Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης Άγιος Ρηγίνος Άγιος Σεβήρος Ανειτυλλιανός Ανθάνας Αντιλίνος Βίνος Έλντα Εύρος Ηλιοδώρα Θεόσεβρος Θεοχαρία ΚερκάςήΚέρκος Παλματία Παλμάτιος Σαμάνθα Σαμουήλ ο Προφήτης Σαμουηλία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Oswin Αγαθός Αγία Φωτεινή Άγιος Αχιλλέας ο Μάρτυρας Άγιος Γενέθλιος Άγιος Ζωίλος Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Ουγγαρίας Άγιος Κρονίονας Άγιος Μέμνων ο Κεντυρίων Άγιος Νίκων Άγιος Ορέστης ο εν Κύπρω Άγιος Σαβίνος Άγιος Στράτωνας Άγιος Τιμόθεος Μάρτυρας στη Θράκη Ζωτικός Λούκιος Μέμνων Μεστός Μολίας Μπέρναρντ Πανθήριος Πανσθένης Ρίνος Ρίων Στρατίων Τύραννος Ώρος Ώρος
1 Μαβριανός
2 Μαγαζιώτισσα
3 Μαγγίνος
4 Μαγδαλένα
5 Μαγδαλένια
6 Μαγδαλή
7 Μαγδαληνή
8 Μάγια
9 Μαγίδιον
10 Μαγκαφούλα
11 Μάγνα
12 Μάγνης
13 Μαγνησία
14 Μάγνος
15 Μάγος
16 Μαδιάμ
17 Μαδύτου
18 Μαθθαίος
19 Μαθίλδη
20 Μαθιός
21 Μαθουσάλας
22 Μαία
23 Μαίας
24 Μαϊδούλφος
25 Μαίη
26 Μάϊκολ
27 Μαίμαλος
28 Μαίναλος
29 Μαινάς
30 Μάιρα
31 Μαιρηλέων
32 Μάιρος
33 Μαίσων
34 Μαίτσα
35 Μαίων
36 Μαΐωρ
37 Μακαρεύς
38 Μάκαρις
39 Μακεδόνα
40 Μακεδών
41 Μακελάρια
42 Μακή
43 Μάκης
44 Μάκιστος
45 Μακκώ
46 Μακρής
47 Μάκρις
48 Μακρόβιος
49 Μακώ
50 Μάλα
51 Μαλαίνα
52 Μάλαμας
53 Μαλαματένια
54 Μαλάχ
55 Μαλαχίας
56 Μαλβίνα
57 Μάλγις
58 Μαλγκοζάτα
59 Μαλεβή
60 Μαλελέηλ
61 Μάλης
62 Μαλησσήνη
63 Μαλθάκη
64 Μαλίς
66 Μαλλίων
67 Μάλλουσα
68 Μαλλώτης
69 Μαλός
70 Μαλοχία
71 Μαλφεθά
72 Μαλχίων
73 Μάλχος
74 Μάμα
75 Μαμαντία
76 Μάμας
77 Μαματσάκη
78 Μαμέλχθα
79 Μαμέλχθη
80 Μαμίλιος
81 Μαμίνα
82 Μαμμάριον
83 Μαμμίνος
84 Μαμύκα
85 Μαναθώ
86 Μανάνα
87 Μανασσής
88 Μάνασσης
89 Μανδαλάκη
90 Μανδροκλείδας
91 Μανδροκλής
92 Μανεδή
93 Μανέθων
94 Μανείλια
95 Μανείλιος
96 Μανείλιος
97 Μανήν
98 Μάνθα
99 Μάνθος
100 Μανία
101 Μανιάνα
102 Μανίκα
103 Μανίνα
104 Μανιώ
105 Μανοδώρα
106 Μανόδωρος
107 Μανουσία
108 Μανούσος
109 Μανταλένα
110 Μανταλένια
111 Μαντία
112 Μαντίας
113 Μαντίθεος
114 Μαντιλούσα
115 Μαντίνεια
116 Μαντινεύς
117 Μάντιος
118 Μαντόνα
119 Μαντώ
120 Μανωλίνα
121 Μάξιμη
122 Μαξιμιλιανή
123 Μαξιμιλιανός
124 Μαξιμίνος
125 Μάξιμος
126 Μαξιμώ
127 Μαουγάλδιος
128 Μάρα
129 Μαραθούσα
130 Μαραθών
131 Μαραθωνομάχος
132 Μαράνα
133 Μαρανθία
134 Μαράτα
135 Μάρβα
136 Μάρβια
137 Μάργαρης
138 Μαργαρίτα
139 Μαργαρίτης
140 Μαργεντίνη
141 Μαργέτα
142 Μαργιάννα
143 Μαργιαρένα
144 Μαργιέτα
145 Μαργιορίτσα
146 Μαργιώρα
147 Μαργιωρή
148 Μάργκαρετ
149 Μαργκώ
150 Μαρδαρία
151 Μαρδάριος
152 Μαρδικούλα
153 Μαρδίτσα
154 Μαρδοχαῖος
155 Μάρδων
156 Μαρέα
157 Μαρέβα
158 Μαρέρια
159 Μάρη
160 Μαρηλία
161 Μάρης
162 Μάρθα
163 Μαρθάς
164 Μαρία
165 Μαριαγγέλα
166 Μαριαδώρα
167 Μαριαλένα
168 Μαριαλίνα
169 Μαριάμ
170 Μαριάμνη
171 Μάριαν
172 Μαριάνα
173 Μαριάνας
174 Μαριάνδρη
175 Μαριανέτα
176 Μαριάνθη
177 Μαριανίνα
178 Μαριάννα
179 Μαριαννέτα
180 Μαριανός
181 Μαριάντα
182 Μαριάντζελα
183 Μαριαντίνα
184 Μαριαρένα
185 Μαριαστέλλα
186 Μαριβάνα
187 Μαριβέρα
188 Μαριβέτα
189 Μαριγιάννα
190 Μαριγιώτα
191 Μαριγούλα
192 Μαριδώρα
193 Μαριέλα
194 Μαριέλενα
195 Μαριελίνα
196 Μαριέλλα
197 Μαριεντίνα
198 Μαριέπη
199 Μαριετίνα
200 Μαριέττα
201 Μαριεύη
202 Μαρίζα
203 Μαριθέα
204 Μαρίκα
205 Μαρικαίτη
206 Μαρίκαλη
207 Μαρικέλλυ
208 Μαρικούλα
209 Μαριλένα
210 Μαριλένια
211 Μαριλένος
212 Μαριλέτα
213 Μαριλή
214 Μαρίλια
215 Μαριλιάννα
216 Μαριλίζα
217 Μαριλίλη
218 Μαριλίνα
219 Μαριλίς
220 Μαριλίτα
221 Μαριλίτσα
222 Μαριλού
223 Μαριλύβια
224 Μαριλυν
225 Μαριμίνα
226 Μαρίνα
227 Μαρινέλη
228 Μαρινέλλα
229 Μαρίνης
230 Μαρινία
231 Μαρίνος
232 Μαρινότα
233 Μαριόλα
234 Μαριόλγα
235 Μαριολένη
236 Μάριον
237 Μάριος
238 Μαριπάνα
239 Μάρις
240 Μαρίσα
241 Μαρισάντυ
242 Μαρίσια
243 Μαρίσμη
244 Μαρισόφη
245 Μαρίσσα
246 Μαριστάλλα
247 Μαριστέλλα
248 Μαριστέφη
249 Μαρίτα
250 Μαριτίνα
251 Μαρίων
252 Μαριωρή
253 Μαριωρή
254 Μαριώτα
255 Μαρκαντώνιος
256 Μαρκεζίνης
257 Μαρκελίνος
258 Μαρκέλλα
259 Μάρκελλος
260 Μαρκέτα
261 Μαρκέτος
262 Μαρκετούση
263 Μαρκησία
264 Μαρκήσιος
265 Μαρκία
266 Μαρκιάνα
267 Μαρκιανός
268 Μαρκίος
269 Μάρκος
270 Μαρκότ
271 Μαρλένα
272 Μαρλίνα
273 Μάρμαιρα
274 Μάρμαξ
275 Μαρμόρα
276 Μαρόλ
277 Μαρόλια
278 Μάρος
279 Μαρουθάς
280 Μάρπησσα
281 Μαρς
282 Μαρσάλιος
283 Μαρσέλλα
284 Μαρσέλλος
285 Μάρση
286 Μάρσια
287 Μαρσύας
288 Μαρτάν
289 Μάρτης
290 Μαρτίνα
291 Μαρτινιάνα
292 Μαρτίνος
293 Μαρτσελ
294 Μαρτυρία
295 Μαρτύριος
296 Μαρτυροκλής
297 Μαρτύροχος
298 Μαρψίας
299 Μάρων
300 Μαρώνεια
301 Μαρωτέσα
302 Μαστιχένια
303 Μάστορας
304 Μάστωρ
305 Μάτα
306 Ματθαίος
307 Μάτθαν
308 Ματθίλδη
309 Ματίλδα
310 Ματίλθη
311 Ματίνα
312 Ματινιώ
313 Ματούλα
314 Ματούρος
315 Ματρέας
316 Μάτρις
317 Μάτρων
318 Ματρώνα
319 Ματταθίας
320 Μάτω
321 Μαύρα
322 Μαυραγάνη
323 Μαυριανός
324 Μαυρίκα
325 Μαυρικία
326 Μαυρίκιος
327 Μαυριώτισσα
328 Μαυρομμάτα
329 Μαύρος
330 Μαυρουδής
331 Μαϋσιμάς
332 Μαχαιριώτισσα
333 Μαχαιρωμένη
334 Μαχανίδας
335 Μαχάτας
336 Μαχάων
337 Μάχη
338 Μάχια
339 Μαχμούντ
340 Μάχων
341 Μεγαίνετος
342 Μέγαιρα
343 Μεγακλείδης
344 Μεγακλεύς
345 Μεγακλής
346 Μεγακρέων
347 Μεγαλάγυρος
348 Μεγάλαρος
349 Μεγάλαρτος
350 Μεγαλοστράτη
351 Μεγαλοφάνης
352 Μεγαλόχαρη
353 Μεγαμήδη
354 Μεγαμήδης
355 Μεγάνειρα
356 Μεγαπένθης
357 Μεγάρα
358 Μεγαρεύς
359 Μεγάρη
360 Μέγαρος
361 Μέγας
362 Μεγασθένης
363 Μέγης
364 Μεγιάλιος
365 Μέγιλλα
366 Μέγιλλος
367 Μεγιστεύς
368 Μεγίστη
369 Μεγιστόνος
370 Μεδεών
371 Μεδεώνας
372 Μέδιμνος
373 Μέδοντας
374 Μεδοντιάς
375 Μεδούλη
376 Μέδουσα
377 Μεδουσανθή
378 Μέδων
379 Μέθαπος
380 Μεθάρμη
381 Μέθη
382 Μεθοδία
383 Μεθόδιος
384 Μεθυμάκης
385 Μεθυμναίος
386 Μεθώνη
387 Μειδίας
388 Μειδυλίδης
389 Μειδύλος
390 Μεικιάδης
391 Μειλανίων
392 Μείραξ
393 Μελαγχαίτης
394 Μέλαγχρος
395 Μέλαινα
396 Μελαινέας
397 Μελαινεύς
398 Μελαινη
399 Μελαμνίδας
400 Μελάμποδας
401 Μέλαμπος
402 Μελάμπους
403 Μελάμπυγος
404 Μελανεία
405 Μελανεύς
406 Μελάνθεια
407 Μελανθεύς
408 Μελανίππη
409 Μελάνιππος
410 Μελανκόμας
411 Μελάντας
412 Μελάντης
413 Μελάνωπος
414 Μέλας
415 Μελάσσιπος
416 Μελαυρώ
417 Μελαχρινή
418 Μελέαγρος
419 Μελέας
420 Μελέδημος
421 Μελενίκος
422 Μελετία
423 Μελέτιος
424 Μέλετος
425 Μελη
426 Μέλης
427 Μελησαγόρας
428 Μελήσανδρος
429 Μελησίας
430 Μελησιππιδα
431 Μελήσιππος
432 Μελία
433 Μελιάνα
434 Μελιάννα
435 Μελίβοια
436 Μελίζα
437 Μελίη
438 Μελίκα
439 Μελικέρτη
440 Μελικέρτης
441 Μελίνη
442 Μελίννα
443 Μελίνος
444 Μελιντίνα
445 Μελιξώ
446 Μέλιος
447 Μελισάνδρα
448 Μελίσανδρος
449 Μελισίας
450 Μέλισσα
451 Μελισσάνθη
452 Μελισσεύς
453 Μελισσηνή
454 Μελισσηνός
456 Μέλισσος
457 Μελισσώ
458 Μελιστάθης
459 Μελίστη
460 Μελιστίχη
461 Μελίτεια
462 Μελιτεύς
464 Μελίτη
465 Μελιτίνα
466 Μελιτίνη
467 Μελιτίνος
468 Μέλλια
469 Μελλω
470 Μέλλων
471 Μέλος
472 Μέλπεια
473 Μελπίνα
474 Μέλπις
475 Μελπίτα
476 Μελπομένη
478 Μελτίνη
479 Μέλτσια
480 Μελχιόρ
481 Μελχισεδέκ
482 Μελχίων
483 Μελώ
484 Μελωδία
485 Μέλων
486 Μέμα
487 Μεμάγγελος
488 Μεμβλίαρος
489 Μέμνια
490 Μέμνων
491 Μέμος
492 Μέμφις
493 Μέναιχμος
494 Μενακλής
495 Μενάλκης
496 Μένανδρος
497 Μενασθώ
498 Μένδρη
499 Μένδρης
500 Μενεδαίος
501 Μενέδημος
502 Μενέκαλος
503 Μενεκλείδης
504 Μένεκλης
505 Μενεκράτης
506 Μενέκωλος
507 Μενελάη
508 Μενέλαος
509 Μενελίκος
510 Μενέμαχος
511 Μενεξενος
512 Μενεξές
513 Μενεξία
514 Μενεπτόλεμος
515 Μενέσαιχμος
516 Μενεσθεύς
517 Μενεσθώ
518 Μενέστωρ
519 Μενέτωρ
520 Μενέχεος
521 Μένη
522 Μένης
523 Μένθη
524 Μένια
525 Μένιγνος
526 Μένιος
527 Μενίππη
528 Μενιππίδης
529 Μένιππος
532 Μενόδωρος
533 Μενοικεύς
534 Μενοίτιος
535 Μένος
536 Μέντζελος
537 Μέντης
538 Μεντιζη
539 Μέντωρ
540 Μένων
541 Μερβίνα
542 Μεριλένα
543 Μερκουλιάλιος
544 Μερκουρία
545 Μερκούριος
546 Μερμερεύς
547 Μέρμερος
548 Μέρμνων
549 Μερόπη
550 Μέροψ
551 Μέρσα
552 Μερσεϊντα
553 Μερσίνα
554 Μέρτα
555 Μέρτια
556 Μέρτιος
557 Μέρτος
558 Μεσαύλης
559 Μεσαύλιος
560 Μεσεής
561 Μεσημβρία
562 Μέσθλης
563 Μεσινίδης
564 Μέσιππος
565 Μέσιρος
566 Μεσομήδης
567 Μεσοσπορίτισσα
568 Μεσσαλίνα
569 Μέσσαπος
570 Μεσσήνη
571 Μεσσηνία
572 Μεσσίας
573 Μεστός
574 Μέταβος
575 Μεταγένης
576 Μετάλκης
577 Μεταμόρφη
578 Μετάνειρα
579 Μεταξάς
580 Μεταξία
581 Μέτοπος
582 Μέτων
583 Μετώπη
584 Μέτωπος
585 Μεχμέτ
586 Μήδεια
587 Μήδεος
588 Μηδεσικάστη
589 Μηδεσικικάστη
590 Μήδιος
591 Μήδοκος
592 Μήδος
593 Μηδοσάδης
594 Μήδων
595 Μήθυμνα
596 Μηκιονίκη
597 Μηκιστέας
598 Μηκιστεύς
599 Μηλένη
600 Μηλιά
601 Μηλίνη
602 Μήλιος
603 Μηλόβιος
604 Μηλοβόσιος
605 Μηλόβοσις
606 Μήλος
607 Μήνα
608 Μηναία
609 Μηναίος
610 Μηνάς
611 Μήνη
612 Μήνης
613 Μήνις
614 Μηνογένης
615 Μηνόδοτος
616 Μηνοδώρα
617 Μηνόδωρος
618 Μηνόδωτος
619 Μηνόκριτος
620 Μηνοφάνης
621 Μηνόφιλος
622 Μηνώ
623 Μηνώδιος
624 Μήνων
625 Μηριγένης
626 Μηριόνη
627 Μηριόνης
628 Μηρορραφής
629 Μησαίη
630 Μήστρα
631 Μήστωρ
632 Μήτα
633 Μητάκος
634 Μητιάδουσα
635 Μητιόχη
636 Μητίοχος
637 Μήτις
638 Μητίχη
639 Μήτιχος
640 Μητίων
641 Μήτρας
642 Μητρόδοτος
643 Μητρόθεμις
644 Μητρόθεμις
645 Μητρόξενος
646 Μητροβάτα
647 Μητροβάτης
648 Μητρόβιος
649 Μητρογένεια
650 Μητρογένης
651 Μητροδόξα
652 Μητρόδοξης
653 Μητροδότα
654 Μητροδώρα
655 Μητρόδωρος
656 Μητρόκλεια
657 Μητροκλής
658 Μήτρος
659 Μητροτίμη
660 Μητρούσα
661 Μητροφάνης
662 Μητροφήμη
663 Μητροφίλη
664 Μητροφών
665 Μητροφώσσα
666 Μητρόφαντος
667 Μητρόφαντος
668 Μητρόφημος
669 Μητρόφιλος
670 Μήτση
671 Μήτσος
672 Μήτων
673 Μία
674 Μιαούλης
675 Μιαραναθούσα
676 Μίδαμος
677 Μίδας
678 Μίδεια
679 Μιδείη
680 Μίθαικος
681 Μιθριδάτης
682 Μίκα
683 Μικαελένα
684 Μίκαλλος
685 Μικε
686 Μικέλης
687 Μικέλια
688 Μικέλλα
689 Μικέλλης
690 Μικές
691 Μίκης
692 Μικίνας
693 Μικιρδιτς
694 Μικίων
695 Μικκίων
696 Μίκκος
697 Μικρίνας
698 Μίκυθος
699 Μίκυλος
700 Μικώ
701 Μίκων
702 Μιλάνος
703 Μιλάντη
704 Μιλδρέδη
705 Μιλένα
706 Μίλητος
707 Μιλιάς
708 Μιλίζα
709 Μίλκα
710 Μίλος
711 Μίλτας
712 Μιλτιάδης
713 Μιλτώ
714 Μίλτων
715 Μιλύας
716 Μίλων
717 Μιλωνία
718 Μίμαντας
719 Μίμας
720 Μίμης
721 Μίμνερμος
722 Μιμνόμαχος
723 Μίνα
724 Ἀμιναδάβ
725 Μίνδαρος
726 Μινέρβα
727 Μίνθη
728 Μινθώ
729 Μινικίος
730 Μίννα
731 Μινουκιανός
732 Μίντι
733 Μινυάς
734 Μινύας
735 Μίνωα
736 Μίνωας
737 Μίνωας
738 Μίνως
739 Μινώταυρος
740 Μιραν
741 Μιράντα
742 Μιρέλλα
743 Μιρένα
744 Μιριενα
745 Μίρκα
746 Μίρκο
747 Μιρλενα
748 Μίρνα
749 Μιροσλαβα
750 Μισαήλ
751 Μισγολαϊδας
752 Μισγόλας
753 Μίσδας
754 Μισέλ
755 Μίσηνος
756 Μισιέλ
757 Μισιελίν
758 Μίτση
759 Μίτυς
760 Μιχαήλ
761 Μιχαηλία
762 Μιχαίας
763 Μιχαίος
764 Μλάντεν
765 Μνάσα
766 Μνασαγόρας
767 Μνασάλκας
768 Μνασέας
769 Μνασίβουλος
770 Μνασιγείτων
771 Μνασιθέα
772 Μνασιθέας
773 Μνάσινος
774 Μνάσιππος
775 Μνασίων
776 Μνάσων
777 Μνήμη
778 Μνημοσύνη
781 Μνήμων
782 Μνησαγόρας
783 Μνησαρέτη
784 Μνήσαρχος
785 Μνησθέας
786 Μνησίβουλος
787 Μνησίδημος
788 Μνησίθεος
789 Μνησικλής
790 Μνησίλεως
791 Μνησίλοχος
792 Μνησιμάχη
793 Μνησίμαχος
794 Μνησιπτόλεμος
795 Μνησίς
796 Μνησίφιλος
797 Μνήσος
798 Μνήστρα
799 Μοδεράτος
800 Μοδέστα
801 Μόδεστος
802 Μοίρα
803 Μοιραι
804 Μοιριάδης
805 Μοίρις
806 Μοίριχος
807 Μοιροκλής
808 Μολίας
809 Μολίων
810 Μόλομβρος
811 Μόλος
812 Μολοσσός
813 Μολπαδία
814 Μόλπη
815 Μολπία
816 Μόλπις
817 Μόλπος
818 Μολυβδοσκέβαστη
819 Μόλων
820 Μόνα
821 Μοναρκά
822 Μόνικα
823 Μονίκης
824 Μονίμη
825 Μόνιμος
826 Μοντάνα
827 Μοντανός
828 Μόνυχος
829 Μορέα
830 Μορία
831 Μορίν
832 Μόριχος
833 Μόρσιμος
834 Μόρσων
835 Μόρτης
836 Μόρυς
837 Μόρυχος
838 Μορφεύς
839 Μορφώ
840 Μόσχα
841 Μοσχιανή
842 Μοσχίων
843 Μοσχοβίνα
844 Μοσχοκαρφένια
845 Μόσχος
846 Μόσχω
847 Μοσχωνάς
848 Μοτύη
849 Μουεσσερ
850 Μούλιος
851 Μουράτιος
852 Μουρβετ
853 Μούσα
854 Μουσαίος
855 Μούσος
856 Μουσώνιος
857 Μόψοπος
858 Μόψος
859 Μπακάρ
860 Μπακαρία
861 Μπαλής
862 Μπάμπης
863 Μπαμπίνα
864 Μπάμπος
865 Μπαντούλα
866 Μπάρμπαρα
867 Μπάρον
868 Μπατζίμι
869 Μπατζιμία
870 Μπάτης
871 Μπατίστας
872 Μπέβερλη
873 Μπέκαν
874 Μπέκας
875 Μπελεφάνης
876 Μπελίντα
877 Μπελκις
878 Μπέλος
879 Μπέμπα
880 Μπέμπης
881 Μπενάκης
882 Μπενούλα
883 Μπερναντέτ
884 Μπέρναρντ
885 Μπέσσυ
886 Μπέτη
887 Μπετίνη
888 Μπέττυ
889 Μπέτυ
890 Μπηγίνα
891 Μπήλιω
892 Μπία
893 Μπιάνκα
894 Μπιλιώ
895 Μπιλκη
896 Μπογδάνα
897 Μπόγιαν
898 Μπογιάνα
899 Μποϊζίλ
900 Μπόρας
901 Μπόρις
902 Μπορίσος
903 Μπουζιάνα
904 Μπουλένια
905 Μπουλέντ
906 Μπουμπουλίνα
907 Μπράιαν
908 Μπριγκίτα
910 Μπρούκ
911 Μπρουνίλντα
912 Μπρούχ
913 Μυγδόνια
914 Μύγδων
915 Μύδων
916 Μύης
917 Μυία
918 Μυκαλησσός
919 Μυκηνεύς
920 Μυκήνη
921 Μύκονος
922 Μύλης
923 Μύλινος
924 Μύλιος
925 Μυλλίας
926 Μυλτώ
927 Μύνης
928 Μυράνθη
929 Μυράντα
930 Μύργιαμ
931 Μυρέλα
932 Μύρια
933 Μύριαμ
934 Μυριανθέας
935 Μυριάνθη
936 Μυριέλλα
937 Μυρίκη
938 Μύρινα
939 Μυρίνη
940 Μυρκεύς
941 Μυρλεανός
942 Μυρμηκίδης
943 Μύρμηξ
944 Μυρμιδόνη
945 Μυρμιδών
946 Μύρνα
947 Μυροβλύτισσα
948 Μυρογιάννης
949 Μυρολένα
950 Μυροφόρα
951 Μυροφόρος
952 Μύρρα
953 Μυρρίνη
954 Μυρσίλος
955 Μυρσίνη
956 Μύρσος
957 Μυρτενή
958 Μυρτίλος
959 Μυρτίς
960 Μύρτος
961 Μυρτώεσσα
962 Μύρων
963 Μύς
964 Μύσιος
965 Μύσκελλος
966 Μύστα
967 Μύστις
968 Μύσων
969 Μύσωνας
970 Μύτων
971 Μυφελαιώτισσα
972 Μωησής
973 Μωικώ
974 Μώκιος
975 Μώλος
976 Μωρήν
977 Μώρις
978 Μωυσής
979 Μωυσία
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία