Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Ία
2 Ιάγος
3 Ιάδμων
4 Ιάειρος
5 Ιαινώ
6 Ίαιρα
7 Ιάϊρος
8 Ιακίσχολος
9 Ιακϊώβ
10 Ιάκχη
11 Ίακχος
12 Ιακώβ
13 Ιακωβία
14 Ιάλεμος
15 Ιάλμενος
16 Ιάλυσος
17 Ίαμα
18 Ιάμβη
19 Ιάμβλιχος
20 Ιάμβουλος
21 Ιαμεμενός
22 Ίαμος
23 Ιάνασα
24 Ιάνασσα
25 Ιάνειρα
26 Ιάνθη
27 Ιάνθης
28 Ιανίσκος
29 Ιανός
30 Ιανουάριος
31 Ιαπετός
32 Ιάπηγας
33 Ιάπυξ
34 Ιάρεδ
35 Ίας
36 Ίαση
37 Ιασίμη
38 Ιάσιμος
39 Ιασίονας
40 Ιάσιος
41 Ιασίων
42 Ίασμη
43 Ίασος
44 Ίασπις
45 Ιασώ
46 Ιάσων
48 Ιασωνίς
49 Ιατροκλής
50 Ιαφέθ
51 Ιάχη
52 Ιβάν
53 Ιβάνα
54 Ιβελίνα
55 Ιβέττα
56 Ιβιστίωνας
57 Ιβόν
58 Ίβυκος
59 Ιγνατία
60 Ιγνάτιος
61 Ίδα
62 Ιδαία
63 Ιδαίος
64 Ιδαλία
65 Ίδας
66 Ιδεύς
67 Ίδη
68 Ίδης
69 Ιδησιδομενεύς
70 Ίδμουσα
71 Ίδμων
72 Ιδοθέα
73 Ιδομενέας
74 Ιδομενεύς
75 Ιδουμα
76 Ιδυία
77 Ιεζάβελ
78 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
79 Ιέρακας
80 Ιερακίνα
81 Ιέραξ
82 Ιεράρχης
83 Ιέρεια
84 Ιερεμίας
85 Ιερεύς
86 Ιεριχώ
87 Ιερόβλαστος
88 Ιεροθέα
89 Ιερόθεος
90 Ιερόκλεια
91 Ιεροκλής
92 Ιερομνήμη
93 Ιερομνήμων
94 Ιερομύτης
95 Ιεροσολυμιτική
96 Ιεροσολυμίτισσα
97 Ιερουσαλημ
98 Ιεροφίλη
99 Ιεροφών
100 Ιέρων
101 Ιερωνύμη
102 Ιερώνυμος
103 Ιεσσαί
104 Ιεφθάε
105 Ιεχωνίας
106 Ιησούς
108 Ιήσουσα
109 Ιητραγόρης
110 Ιθαγένης
111 Ιθαιμένης
112 Ίθακος
113 Ιθυκλής
114 Ικαδίων
115 Ικανός
116 Ικαρία
117 Ικάριος
118 Ικέλιδας
119 Ικέσιος
120 Ικέτας
121 Ικετάων
122 Ικέτης
123 Ικεύσιμος
124 Ίκκος
125 Ικμάλιος
126 Ικτίνος
127 Ιλάειρα
128 Ιλαρία
129 Ιλαρίων
130 Ίλαρχος
131 Ίλας
132 Ιλάων
133 Ιλεάνα
134 Ίλια
135 Ιλίαν
136 Ιλιάνα
137 Ιλιάς
138 Ιλίνα
139 Ιλιονεύς
140 Ιλιόνη
141 Ιλλος
142 Ιλλύριος
143 Ιλλυρίς
144 Ιλόνα
145 Ίλος
146 Ιλτούδος
147 Ιλχάν
148 Ιμβρεύς
149 Ίμβριος
150 Ίμβρος
151 Ιμεραίος
152 Ιμέριος
153 Ιμερόεσσα
154 Ίμερος
155 Ιμεύσιμος
156 Ίνα
157 Ινάσσα
158 Ίναχος
159 Ινγενιανή
160 Ινγενιανός
161 Ινγκης
162 Ίνδη
163 Ίνδης
164 Ίνδια
165 Ίννα
166 Ιννάς
167 Ιννοκέντια
168 Ιννοκέντιος
169 Ινώ
170 Ίξαλος
171 Ιξιόνη
172 Ιξίων
174 Ιοβάτης
175 Ιόβης
176 Ιοβιανός
177 Ιοδάμεια
178 Ιόεσσα
179 Ιοκάστη
180 Ιόκαστος
181 Ιολαΐδας
182 Ιολανδα
183 Ιολάνδη
184 Ιολάνθη
185 Ιόλαος
186 Ιόλας
187 Ιόλη
188 Ιόνα
189 Ιονέλλα
190 Ιόνη
191 Ιόνκα
192 Ιόπη
193 Ιορδάνα
194 Ιορδάνης
195 Ιουβενάλιος
196 Ιουβεντίνη
197 Ιουβεντίνος
198 Ιούδας
199 Ιουδίθ
200 Ιουλία
201 Ιουλιάννα
202 Ιούλιος
203 Ιούλλα
204 Ίουλος
205 Ιουνία
206 Ιουνίας
207 Ιούστα
209 Ιουστίνη
210 Ιουστινιανή
211 Ιουστινιανός
212 Ιουστίνος
213 Ιούστος
214 Ιοφών
215 Ιόφωνας
216 Ίοψ
217 Ιππαγόρας
218 Ιππάλκιμος
219 Ίππαλος
220 Ιππαρέτη
221 Ιππαρίνος
222 Ιππαρχία
223 Ιππαρχίδης
224 Ίππαρχος
225 Ιππάσιος
226 Ίππασος
227 Ιππάφεσις
228 Ιππεύς
229 Ιππη
230 Ιππίας
231 Ιππίτας
232 Ιπποβότα
233 Ιππόβοτος
234 Ιπποδάμεια
235 Ιππόδαμος
236 Ιπποδίκη
237 Ιππόδρομος
238 Ιππόζυγος
239 Ιπποθόη
240 Ιππόθοος
241 Ιπποθόων
242 Ιπποκλέας
243 Ιπποκλείδης
244 Ιπποκλής
245 Ίπποκλος
246 Ιπποκορύστης
247 Ιπποκόων
248 Ιπποκράτη
249 Ιπποκράτης
250 Ιππολοχίδας
251 Ιππόλοχος
252 Ιππολύτη
253 Ιππόλυτος
254 Ιππόμαχος
255 Ιππομέδουσα
256 Ιππομέδων
257 Ιππομένης
258 Ιππόνη
259 Ιππόνικος
260 Ιππονόη
261 Ιππονοϊδας
262 Ιππονόμη
263 Ιππόνοος
264 Ιππόνους
265 Ίππος
266 Ιπποσθένης
267 Ιππόστρατος
268 Ιππότης
269 Ιπποτίων
270 Ιππουργός
271 Ιπποφορβάς
272 Ιπποφορβεύς
273 Ίππυλος
274 Ιππύς
275 Ίππυς
276 Ιππφορβεύς
277 Ιππώ
278 Ίππων
279 Ιππώναξ
280 Ιππωτος
281 Ιρένα
282 Ίρια
283 Ίριδα
284 Ιρίνα
285 Ίρις
286 Ίρμα
287 Ίρος
288 Ίρρα
289 Ίσα
290 Ισαάκ
291 Ισαβέλλα
292 Ισαγόρας
293 Ισάδας
294 Ισαία
295 Ισαίος
296 Ίσανδρος
297 Ισάνθης
298 Ισάνωρ
299 Ισαρίων
300 Ίσαρχος
301 Ίσαυρος
302 Ισέ
303 Ισηγορία
304 Ισθμιάς
305 Ισθμιονίκης
306 Ισίας
307 Ισίγονος
308 Ισίδας
309 Ισιδώρα
310 Ισίδωρος
311 Ισίδωτος
312 Ισιντα
313 Ίσιρα
314 Ίσις
315 Ισλαϊδας
316 Ισμαήλ
317 Ίσμαρος
318 Ισμήνη
319 Ισμηνία
320 Ισμήνιος
321 Ισμηνίς
322 Ισμηνοδώρα
323 Ισμηνόδωρος
324 Ισμηνός
325 Ισοδία
326 Ισοκράτης
327 Ισόλοχος
328 Ισόμαχος
329 Ισοπέλλα
330 Ισοπλής
331 Ίσος
332 Ισραέλ
333 Ισραήλ
334 Ισσαάκ
335 Ίσση
336 Ιστιαίος
337 Ιστορίς
338 Ιστρανός
339 Ίστρος
340 Ισχαγόρας
341 Ισχάνοος
342 Ίσχενος
343 Ισχέπολις
344 Ισχόλαος
345 Ισχύς
346 Ίσχυς
347 Ίτα
348 Ιταλική
349 Ιταναίος
350 Ιτέα
351 Ιτη
352 Ίτυλος
353 Ιτυμονεύς
354 Ίτυς
355 Ίτυς ή`Ιτυλος
356 Ιτώνη
357 Ιτωνός
358 Ίυγξ
359 Ιύνξ
360 Ιφεύς
361 Ιφθίμη
362 Ιφιάνασσα
363 Ιφιάνειρα
364 Ιφιγένεια
366 Ιφιγένης
367 Ιφιδάμας
368 Ιφικλής
369 Ίφικλος
370 Ιφικράτεια
371 Ιφικράτης
372 Ιφιμέδουσα
373 Ιφιμέδων
374 Ιφιμέθεια
375 Ιφινόη
376 Ιφινόμη
377 Ιφίνοος
378 Ίφιος
379 Ίφις
380 Ιφιτίων
381 Ίφιτος
382 Ιφτίμη
383 Ιώ
384 Ιωακείμ
385 Ιωακειμία
386 Ιωάννα
387 Ιωαννέτα
388 Ιωάννης
389 Ιωαννίκιος
390 Ιωάσαφ
391 Ιώβ
392 Ιώβη
393 Ιωβία
394 Ιωήλ
395 Ιώλκιος
396 Ίων
397 Ιωνάθαν
398 Ίωνας
399 Ιώνη
400 Ιωνία
401 Ιωντίνα
402 Ιωράμ
403 Ιωσαφάτ
404 Ιώσηπος
405 Ιωσήφ
406 Ιωσηφίνα
407 Ιωσίας
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία