Εορτές 6 Απριλίου: Άγιος Ευτύχιος πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Άγιος Τερβίλιος ο πρίγκηπας Οσία Πλατωνίς Τερβιλία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Γεννάδιος ο Διονυσιάτης ο Νεομάρτυς Άγιος Γεώργιος από τη Σαμοθράκη Άγιος Αφφίωνος Άγιος Διογένης ο μάρτυρας Άγιος Ευτύχιος Άγιος Θεόδωρος από τη Σαμοθράκη Άγιος Μανουήλ από τη Σαμοθράκη Άγιος μάρτυρας Τιμόθεος Άγιος Μιχαήλ από τη Σαμοθράκη Ευτυχία Όσιος Γρηγόριος ο εν Άθω Όσιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης
1 Ία
2 Ιάγος
3 Ιάδμων
4 Ιάειρος
5 Ιαινώ
6 Ίαιρα
7 Ιάϊρος
8 Ιακίσχολος
9 Ιακϊώβ
10 Ιάκχη
11 Ίακχος
12 Ιακώβ
13 Ιακωβία
14 Ιάλεμος
15 Ιάλμενος
16 Ιάλυσος
17 Ίαμα
18 Ιάμβη
19 Ιάμβλιχος
20 Ιάμβουλος
21 Ιαμεμενός
22 Ίαμος
23 Ιάνασα
24 Ιάνασσα
25 Ιάνειρα
26 Ιάνθη
27 Ιάνθης
28 Ιανίσκος
29 Ιανός
30 Ιανουάριος
31 Ιαπετός
32 Ιάπηγας
33 Ιάπυξ
34 Ιάρεδ
35 Ίας
36 Ίαση
37 Ιασίμη
38 Ιάσιμος
39 Ιασίονας
40 Ιάσιος
41 Ιασίων
42 Ίασμη
43 Ίασος
44 Ίασπις
45 Ιασώ
46 Ιάσων
48 Ιασωνίς
49 Ιατροκλής
50 Ιαφέθ
51 Ιάχη
52 Ιβάν
53 Ιβάνα
54 Ιβελίνα
55 Ιβέττα
56 Ιβιστίωνας
57 Ιβόν
58 Ίβυκος
59 Ιγνατία
60 Ιγνάτιος
61 Ίδα
62 Ιδαία
63 Ιδαίος
64 Ιδαλία
65 Ίδας
66 Ιδεύς
67 Ίδη
68 Ίδης
69 Ιδησιδομενεύς
70 Ίδμουσα
71 Ίδμων
72 Ιδοθέα
73 Ιδομενέας
74 Ιδομενεύς
75 Ιδουμα
76 Ιδυία
77 Ιεζάβελ
78 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
79 Ιέρακας
80 Ιερακίνα
81 Ιέραξ
82 Ιεράρχης
83 Ιέρεια
84 Ιερεμίας
85 Ιερεύς
86 Ιεριχώ
87 Ιερόβλαστος
88 Ιεροθέα
89 Ιερόθεος
90 Ιερόκλεια
91 Ιεροκλής
92 Ιερομνήμη
93 Ιερομνήμων
94 Ιερομύτης
95 Ιεροσολυμιτική
96 Ιεροσολυμίτισσα
97 Ιερουσαλημ
98 Ιεροφίλη
99 Ιεροφών
100 Ιέρων
101 Ιερωνύμη
102 Ιερώνυμος
103 Ιεσσαί
104 Ιεφθάε
105 Ιεχωνίας
106 Ιησούς
108 Ιήσουσα
109 Ιητραγόρης
110 Ιθαγένης
111 Ιθαιμένης
112 Ίθακος
113 Ιθυκλής
114 Ικαδίων
115 Ικανός
116 Ικαρία
117 Ικάριος
118 Ικέλιδας
119 Ικέσιος
120 Ικέτας
121 Ικετάων
122 Ικέτης
123 Ικεύσιμος
124 Ίκκος
125 Ικμάλιος
126 Ικτίνος
127 Ιλάειρα
128 Ιλαρία
129 Ιλαρίων
130 Ίλαρχος
131 Ίλας
132 Ιλάων
133 Ιλεάνα
134 Ίλια
135 Ιλίαν
136 Ιλιάνα
137 Ιλιάς
138 Ιλίνα
139 Ιλιονεύς
140 Ιλιόνη
141 Ιλλος
142 Ιλλύριος
143 Ιλλυρίς
144 Ιλόνα
145 Ίλος
146 Ιλτούδος
147 Ιλχάν
148 Ιμβρεύς
149 Ίμβριος
150 Ίμβρος
151 Ιμεραίος
152 Ιμέριος
153 Ιμερόεσσα
154 Ίμερος
155 Ιμεύσιμος
156 Ίνα
157 Ινάσσα
158 Ίναχος
159 Ινγενιανή
160 Ινγενιανός
161 Ινγκης
162 Ίνδη
163 Ίνδης
164 Ίνδια
165 Ίννα
166 Ιννάς
167 Ιννοκέντια
168 Ιννοκέντιος
169 Ινώ
170 Ίνων
171 Ίξαλος
172 Ιξιόνη
173 Ιξίων
175 Ιοβάτης
176 Ιόβης
177 Ιοβιανός
178 Ιοδάμεια
179 Ιόεσσα
180 Ιοκάστη
181 Ιόκαστος
182 Ιολαΐδας
183 Ιολανδα
184 Ιολάνδη
185 Ιολάνθη
186 Ιόλαος
187 Ιόλας
188 Ιόλη
189 Ιόνα
190 Ιονέλλα
191 Ιόνη
192 Ιόνκα
193 Ιόπη
194 Ιορδάνα
195 Ιορδάνης
196 Ιουβενάλιος
197 Ιουβεντίνη
198 Ιουβεντίνος
199 Ιούδας
200 Ιουδίθ
201 Ιουλία
202 Ιουλιάννα
203 Ιούλιος
204 Ιούλλα
205 Ίουλος
206 Ιουνία
207 Ιουνίας
208 Ιούστα
210 Ιουστίνη
211 Ιουστινιανή
212 Ιουστινιανός
213 Ιουστίνος
214 Ιούστος
215 Ιοφών
216 Ιόφωνας
217 Ίοψ
218 Ιππαγόρας
219 Ιππάλκιμος
220 Ίππαλος
221 Ιππαρέτη
222 Ιππαρίνος
223 Ιππαρχία
224 Ιππαρχίδης
225 Ίππαρχος
226 Ιππάσιος
227 Ίππασος
228 Ιππάφεσις
229 Ιππεύς
230 Ιππη
231 Ιππίας
232 Ιππίτας
233 Ιπποβότα
234 Ιππόβοτος
235 Ιπποδάμεια
236 Ιππόδαμος
237 Ιπποδίκη
238 Ιππόδρομος
239 Ιππόζυγος
240 Ιπποθόη
241 Ιππόθοος
242 Ιπποθόων
243 Ιπποκλέας
244 Ιπποκλείδης
245 Ιπποκλής
246 Ίπποκλος
247 Ιπποκορύστης
248 Ιπποκόων
249 Ιπποκράτη
250 Ιπποκράτης
251 Ιππολοχίδας
252 Ιππόλοχος
253 Ιππολύτη
254 Ιππόλυτος
255 Ιππόμαχος
256 Ιππομέδουσα
257 Ιππομέδων
258 Ιππομένης
259 Ιππόνη
260 Ιππόνικος
261 Ιππονόη
262 Ιππονοϊδας
263 Ιππονόμη
264 Ιππόνοος
265 Ιππόνους
266 Ίππος
267 Ιπποσθένης
268 Ιππόστρατος
269 Ιππότης
270 Ιπποτίων
271 Ιππουργός
272 Ιπποφορβάς
273 Ιπποφορβεύς
274 Ίππυλος
275 Ιππύς
276 Ίππυς
277 Ιππφορβεύς
278 Ιππώ
279 Ίππων
280 Ιππώναξ
281 Ιππωτος
282 Ιρένα
283 Ίρια
284 Ίριδα
285 Ιρίνα
286 Ίρις
287 Ίρμα
288 Ίρος
289 Ίρρα
290 Ίσα
291 Ισαάκ
292 Ισαβέλλα
293 Ισαγόρας
294 Ισάδας
295 Ισαία
296 Ισαίος
297 Ίσανδρος
298 Ισάνθης
299 Ισάνωρ
300 Ισαρίων
301 Ίσαρχος
302 Ίσαυρος
303 Ισέ
304 Ισηγορία
305 Ισθμιάς
306 Ισθμιονίκης
307 Ισίας
308 Ισίγονος
309 Ισίδας
310 Ισιδώρα
311 Ισίδωρος
312 Ισίδωτος
313 Ισιντα
314 Ίσιρα
315 Ίσις
316 Ισλαϊδας
317 Ισμαήλ
318 Ίσμαρος
319 Ισμήνη
320 Ισμηνία
321 Ισμήνιος
322 Ισμηνίς
323 Ισμηνοδώρα
324 Ισμηνόδωρος
325 Ισμηνός
326 Ισοδία
327 Ισοκράτης
328 Ισόλοχος
329 Ισόμαχος
330 Ισοπέλλα
331 Ισοπλής
332 Ίσος
333 Ισραέλ
334 Ισραήλ
335 Ισσαάκ
336 Ίσση
337 Ιστιαίος
338 Ιστορίς
339 Ιστρανός
340 Ίστρος
341 Ισχαγόρας
342 Ισχάνοος
343 Ίσχενος
344 Ισχέπολις
345 Ισχόλαος
346 Ισχύς
347 Ίσχυς
348 Ίτα
349 Ιταλική
350 Ιταναίος
351 Ιτέα
352 Ιτη
353 Ίτυλος
354 Ιτυμονεύς
355 Ίτυς
356 Ίτυς ή`Ιτυλος
357 Ιτώνη
358 Ιτωνός
359 Ίυγξ
360 Ιύνξ
361 Ιφεύς
362 Ιφθίμη
363 Ιφιάνασσα
364 Ιφιάνειρα
365 Ιφιγένεια
367 Ιφιγένης
368 Ιφιδάμας
369 Ιφικλής
370 Ίφικλος
371 Ιφικράτεια
372 Ιφικράτης
373 Ιφιμέδουσα
374 Ιφιμέδων
375 Ιφιμέθεια
376 Ιφινόη
377 Ιφινόμη
378 Ιφίνοος
379 Ίφιος
380 Ίφις
381 Ιφιτίων
382 Ίφιτος
383 Ιφτίμη
384 Ιώ
385 Ιωακείμ
386 Ιωακειμία
387 Ιωάννα
388 Ιωαννέτα
389 Ιωάννης
390 Ιωαννίκιος
391 Ιωάσαφ
392 Ιώβ
393 Ιώβη
394 Ιωβία
395 Ιωήλ
396 Ιώλκιος
397 Ίων
398 Ιωνάθαν
399 Ίωνας
400 Ιώνη
401 Ιωνία
402 Ιωντίνα
403 Ιωράμ
404 Ιωσαφάτ
405 Ιώσηπος
406 Ιωσήφ
407 Ιωσηφίνα
408 Ιωσίας
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία