Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Ήβη
2 Ηβιάννα
3 Ηβίκκος
4 Ηγάθραξ
5 Ηγείας
6 Ηγέλεως
7 Ηγέλοχος
8 Ηγεμόνη
9 Ηγέμων
10 Ηγερία
11 Ηγέστρατος
12 Ηγηδιάναξ
13 Ηγήμων
14 Ηγησάνδρα
15 Ηγησανδρίδας
16 Ηγήσανδρος
17 Ηγησιάναξ
18 Ηγησίας
19 Ηγησίβουλος
20 Ηγησικλής
21 Ηγησίλεως
22 Ηγησίνους
23 Ηγήσιππος
24 Ηγησιπύλη
25 Ηγησίστρατος
26 Ηγητορία
27 Ηγήτρια
28 Ηγήτωρ
29 Ηγίας
30 Ηγίης
31 Ηγουμένη
32 Ηδεία
33 Ηδηφών
34 Ἀηδὼν
35 Ηδύλη
36 Ηδύλος
37 Ηδυμελής
38 Ηδύοινος
39 Ηδύπνους
40 Ηερίβια
41 Ηετίων
42 Ηετίωνας
43 Ηιονεύς
44 Ηιόνη
45 Ηλάνθη
46 Ηλεάνα
47 Ηλεί
48 Ηλειάς
49 Ηλείος
50 Ηλέκτρα
51 Ήλεκτρος
52 Ηλεκτρύων
53 Ηλενώρα
54 Ηλεύς
55 Ηλί
56 Ηλιάναξ
57 Ηλιάνθη
58 Ηλιάννα
59 Ηλιάς
60 Ηλίας
61 Ηλιαχτίδα
62 Ηλίη
63 Ηλιξ
64 Ηλιογέννητη
65 Ηλιοδώρα
66 Ηλιόδωρος
67 Ηλιόκαλη
68 Ηλιονεύς
69 Ήλιος
71 Ηλιοστάλακτη
72 Ηλιοστάλακτος
73 Ηλιοτόκος
74 Ηλιού
75 Ηλιοφώτη
76 Ηλιόφωτος
77 Ηλύσια
78 Ημαθίωνας
79 Ημέρα
80 Ημήτριος
81 Ημιθέα
82 Ημιθέων
83 Ηνιοπεύς
84 Ηνιόχη
85 Ηνίοχος
86 Ήνοψ
87 Ηπιόνη
88 Ηποτίδης
89 Ήπυτος
90 Ηρ
91 Ήρα
92 Ηραιέας
93 Ηραΐς
94 Ηράις
95 Ηρακλεία
96 Ηρακλείδης
97 Ηρακλείδια
98 Ηρακλείμουσα
99 Ηρακλείμων
100 Ηράκλειτος
101 Ηρακλής
102 Ηράκων
103 Ηρέας
104 Ήρη
105 Ηριγόνη
107 Ηριδανός
108 Ηριλλος
109 Ήριννα
110 Ηριππίδας
111 Ήρκος
112 Ήρμης
113 Ηρόδικος
114 Ηρόδοτος
115 Ηρόδωρος
116 Ηρομένης
117 Ηρόπυθος
118 Ηρόστρατος
119 Ηρόφαντος
120 Ηροφίλη
121 Ηρόφιλος
122 Ηρόφυτος
123 Ηρώ
124 Ηρώδης
125 Ηρωδιάς
126 Ήρων
127 Ήρωνας
128 Ηρώνδας
129 Ήρως
130 Ησαΐα
131 Ησαΐας
132 Ησαύ
133 Ησίοδος
134 Ησιονεύς
135 Ησιόνη
136 Ησκόος
137 Ησύχεια
138 Ησυχία
139 Ησύχιος
140 Ηφαιστία
141 Ηφαιστίνη
142 Ηφαιστίων
143 Ήφαιστος
144 Ηχώ
145 Ηώ
146 Ηώνη
147 Ηώς
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία