Εορτές 20 Αυγούστου: Άγιος Βόσβας Άγιος Δοσάς Άγιος Ευδαίμονας Άγιος Ηλιόδωρος Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης Άγιος Ρηγίνος Άγιος Σεβήρος Ανειτυλλιανός Ανθάνας Αντιλίνος Βίνος Έλντα Εύρος Ηλιοδώρα Θεόσεβρος Θεοχαρία ΚερκάςήΚέρκος Παλματία Παλμάτιος Σαμάνθα Σαμουήλ ο Προφήτης Σαμουηλία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Oswin Αγαθός Αγία Φωτεινή Άγιος Αχιλλέας ο Μάρτυρας Άγιος Γενέθλιος Άγιος Ζωίλος Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Ουγγαρίας Άγιος Κρονίονας Άγιος Μέμνων ο Κεντυρίων Άγιος Νίκων Άγιος Ορέστης ο εν Κύπρω Άγιος Σαβίνος Άγιος Στράτωνας Άγιος Τιμόθεος Μάρτυρας στη Θράκη Ζωτικός Λούκιος Μέμνων Μεστός Μολίας Μπέρναρντ Πανθήριος Πανσθένης Ρίνος Ρίων Στρατίων Τύραννος Ώρος Ώρος
1 Ζαβουλών
2 Ζαγοράκης
3 Ζαγρεύς
4 Ζαϊμης
5 Ζαΐρα
6 Ζακελίνα
7 Ζακυνθία
8 Ζάκυνθος
9 Ζακχαία
10 Ζακχαίος
11 Ζάκχος
12 Ζαλακιώτισσα
13 Ζάλευκος
14 Ζάμολξις
15 Ζαμπέλα
16 Ζαμπέτα
17 Ζαμπέτας
18 Ζάμπια
19 Ζανιθάς
20 Ζαννα
21 Ζάννες
22 Ζαννέτα
23 Ζαννέτος
24 Ζαρά
25 Ζάρβηλος
26 Ζαρίφης
27 Ζαρουαντίνης
28 Ζαρουϊ
29 Ζαφειρία
30 Ζαφείριος
31 Ζαφειρογιάννης
32 Ζαφειρομήτσος
33 Ζαχαρία
34 Ζαχαρίας
35 Ζαχερ
36 Ζάχος
37 Ζεβεδαίος
38 Ζεβινάς
39 Ζέζα
40 Ζέλα
41 Ζέλεια
42 Ζένα
43 Ζένας
44 Ζενεβιέβ
45 Ζένια
46 Ζένιος
47 Ζένος
48 Ζενων
49 Ζέππου
50 Ζεραχιώτισσα
51 Ζεριχιώτισσα
52 Ζερμπτίτσης
53 Ζέτα
54 Ζευξίδαμος
55 Ζευξίδας
56 Ζευξίππη
57 Ζεύξιππος
58 Ζεύξις
59 Ζευξώ
60 Ζεύς
61 Ζεφερίνο
62 Ζέφυρ
63 Ζεφύρα
64 Ζέφυρος
66 Ζήθος
67 Ζήκος
68 Ζήλαρχος
69 Ζήλας
70 Ζήλια
71 Ζήλος
72 Ζήμαρχος
73 Ζην
74 Ζήνα
75 Ζηναΐς
76 Ζηνάς
77 Ζηνεύς
78 Ζήνια
79 Ζήνις
80 Ζηνοβία
82 Ζηνόβιος
83 Ζηνόδοτος
84 Ζηνόδωρος
85 Ζηνόδωτος
86 Ζηνόθεμις
87 Ζηνοφάνης
88 Ζήνων
89 Ζησα
90 Ζήσης
91 Ζήσιμος
92 Ζήσος
93 Ζήτης
94 Ζιζέττα
95 Ζίνα
96 Ζίτσα
97 Ζίτσα
98 Ζνεζιάνα
99 Ζόγια
100 Ζοζεφίνα
101 Ζοροβάβελ
102 Ζουβάνης
103 Ζουζάνα
104 Ζούλλα
105 Ζουμπουλία
106 Ζοφιήλ
107 Ζυλή
108 Ζωάννα
109 Ζωάρκεια
110 Ζωγραφία
111 Ζωγράφος
112 Ζωζέφ
113 Ζωζώ
114 Ζωή
115 Ζωηάννα
116 Ζωήρρυτος
117 Ζώης
118 Ζωηφόρος
119 Ζώικα
120 Ζώιλα
121 Ζωίλος
122 Ζωκλέα
123 Ζώνα
124 Ζωναίος
125 Ζωνάς
126 Ζώνη
127 Ζωογόνος
128 Ζωοδότειρα
129 Ζωοδότρα
130 Ζωοδόχος
131 Ζωοπηγή
132 Ζωοπόρος
133 Ζωοτόκος
134 Ζωπυρος
135 Ζώρας
136 Ζώρζ
137 Ζωρζέττα
138 Ζωροάστρης
139 Ζώσιμη
140 Ζώσιμος
142 Ζωστήρος
143 Ζωτιάτης
144 Ζωτικός
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία