Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Ζαβουλών
2 Ζαγοράκης
3 Ζαγρεύς
4 Ζαϊμης
5 Ζαΐρα
6 Ζακελίνα
7 Ζακυνθία
8 Ζάκυνθος
9 Ζακχαία
10 Ζακχαίος
11 Ζάκχος
12 Ζαλακιώτισσα
13 Ζάλευκος
14 Ζάμολξις
15 Ζαμπέλα
16 Ζαμπέτα
17 Ζαμπέτας
18 Ζάμπια
19 Ζανιθάς
20 Ζαννα
21 Ζάννες
22 Ζαννέτα
23 Ζαννέτος
24 Ζαρά
25 Ζάρβηλος
26 Ζαρίφης
27 Ζαρουαντίνης
28 Ζαρουϊ
29 Ζαφειρία
30 Ζαφείριος
31 Ζαφειρογιάννης
32 Ζαφειρομήτσος
33 Ζαχαρία
34 Ζαχαρίας
35 Ζαχερ
36 Ζάχος
37 Ζεβεδαίος
38 Ζεβινά
39 Ζεβινάς
40 Ζέζα
41 Ζέλα
42 Ζέλεια
43 Ζένα
44 Ζένας
45 Ζενεβιέβ
46 Ζένια
47 Ζένιος
48 Ζένος
49 Ζενων
50 Ζέππου
51 Ζεραχιώτισσα
52 Ζεριχιώτισσα
53 Ζερμπτίτσης
54 Ζέτα
55 Ζευξίδαμος
56 Ζευξίδας
57 Ζευξίππη
58 Ζεύξιππος
59 Ζεύξις
60 Ζευξώ
61 Ζεύς
62 Ζεφερίνο
63 Ζέφυρ
64 Ζεφύρα
65 Ζέφυρος
67 Ζήθος
68 Ζήκος
69 Ζήλαρχος
70 Ζήλας
71 Ζήλια
72 Ζήλος
73 Ζήμαρχος
74 Ζην
75 Ζήνα
76 Ζηναΐς
77 Ζηνάς
78 Ζηνεύς
79 Ζήνια
80 Ζήνις
81 Ζηνοβία
83 Ζηνόβιος
84 Ζηνόδοτος
85 Ζηνόδωρος
86 Ζηνόδωτος
87 Ζηνόθεμις
88 Ζηνοφάνης
89 Ζήνων
90 Ζησα
91 Ζήσης
92 Ζήσιμος
93 Ζήσος
94 Ζήτης
95 Ζιζέττα
96 Ζίνα
97 Ζίτσα
98 Ζίτσα
99 Ζνεζιάνα
100 Ζόγια
101 Ζοζεφίνα
102 Ζοροβάβελ
103 Ζουβάνης
104 Ζουζάνα
105 Ζούλλα
106 Ζουμπουλία
107 Ζοφιήλ
108 Ζυγμούνδη
109 Ζυγμούνδος
110 Ζυλή
111 Ζωάννα
112 Ζωάρκεια
113 Ζωγραφία
114 Ζωγράφος
115 Ζωζέφ
116 Ζωζώ
117 Ζωή
118 Ζωηάννα
119 Ζωήρρυτος
120 Ζώης
121 Ζωηφόρος
122 Ζώικα
123 Ζώιλα
124 Ζωίλος
125 Ζωκλέα
126 Ζώνα
127 Ζωναίος
128 Ζωνάς
129 Ζώνη
130 Ζωογόνος
131 Ζωοδότειρα
132 Ζωοδότρα
133 Ζωοδόχος
134 Ζωοπηγή
135 Ζωοπόρος
136 Ζωοτόκος
137 Ζωπυρος
138 Ζώρας
139 Ζώρζ
140 Ζωρζέττα
141 Ζωροάστρης
142 Ζώσιμη
143 Ζώσιμος
145 Ζωστήρος
146 Ζωτιάτης
147 Ζωτικίς
148 Ζωτικός
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία