Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Ἀγώ
2 Γαβαλάς
3 Γαβριήλ
4 Γαβριηλία
5 Γάδ
6 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
7 Ἀγαθάνωρ
8 Ἀγαθαῖος
9 Ἀγαθάγγελος
10 Ἀγαθάγητη
11 Ἀγαθάγητος
12 Ἀγαθόδωρος
13 Ἀγαθημερίς
14 Ἀγαθίας
15 Ἀγαθόκλεια
16 Ἀγαθήμερος
17 Ἀγαθόνικος
18 Ἀγαθῖνος
19 Ἀγαθόνυμος
20 Ἀγαθοκλῆς
21 Ἀγαθοφέρων
22 Ἀγαθόπους
23 Ἄγαθὸς
24 Ἀγαθᾶς
25 Γαία
26 Γαΐα
27 Γαϊανή
28 Γαϊανός
29 Γάιος
30 Γαϊτάνος
31 Ἀγακλῆς
32 Γαλαθέος
33 Γαλακτίνη
34 Γαλακτοτροφούσα
35 Γαλανή
36 Γαλανούσα
37 Γαλαξαύρα
38 Γαλαξαύρη
39 Γαλατάς
40 Γαλάτεια
41 Γαλάτειος
42 Γαλατερούσα
43 Γαλατιανή
44 Γαλατούσα
45 Γαλατσια
46 Γαλαχτοτροφία
47 Γαλαχτοφορούσα
48 Γαλεύς
49 Γαλή
50 Γαλήνη
51 Γαληνός
52 Γαλιλαίος
53 Γάλλα
54 Γάλλος
55 Γαλουχιότισσα
56 Γάλυκος
57 Γαλυμήδη
58 Γαλυμήδης
59 Γαμαλιήλ
60 Ἀγαμέμνωνας
61 Γάννης
62 Γανυμήδα
63 Γανυμήδης
65 Ἀγαπαῖος
66 Ἀγαπητὸς
67 Γαραμαντίς
68 Γαράμας
69 Γαργαφίη
70 Γαρδία
71 Γαρουφαήλ
72 Γαρυφαλλιά
73 Ἀγασίας
74 Ἀγασικλῆς
75 Ἀγασικράτης
76 Γάσπαρ
77 Γαυάνης
78 Γαυδεντία
79 Γαυδέντιος
80 Ἄγγελος
81 Ἀγγελῆς
82 Ἀγγέλω
83 Γεάδης
84 Γεβράσιος
85 Γεγησαπέτ
86 Γεδεών
87 Γέδιος
88 Γεϊθαζέτ
89 Γείτων
90 Γελάνωρ
91 Γελασία
92 Γελάσιος
93 Γέλων
94 Γελώος
95 Γέλως
96 Γεμέλα
97 Γέμελος
98 Γεμίνα
99 Γεμίνος
100 Γενεβιέβη
101 Γενεθλία
102 Γενέθλιος
103 Γενέλεως
104 Γενέση
105 Γενετυλλίς
106 Γενέτωρ
107 Γενναδία
108 Γεννάδιος
109 Γενναία
110 Γενναίος
111 Γεντηλία
112 Γεντήλιος
113 Γεραδας
114 Γέραιστος
115 Γεράκης
116 Γερακίνα
117 Γεράνωρ
118 Γεραρδίνη
119 Γερασια
120 Γερασίμη
121 Γεράσιμος
122 Γερβασία
123 Γερβάσιος
124 Γέρην
125 Γέρηνος
126 Γερμάνα
127 Γερμανός
128 Γερόλεμος
129 Γερούσης
130 Γερτρούδη
131 Γέρων
132 Γεσθημανή
133 Γεϋθαζέτ
134 Γεύση
135 Γευσιστράτη
136 Γεωργία
137 Γεωργιάννα
138 Γεωργιλιάνα
139 Γεώργιος
140 Γή
141 Γηγενής
142 Γηνατού
143 Γηρομεριού
144 Γηρυόνης
145 Ἄγης
146 Ἀγάθανδρος
147 Ἀγάθυλλα
148 Ἀγάθυμος
149 Ἀγάθων
150 Ἀγάθωνας
151 Γιάγκος
152 Γιάκουμος
153 Γιαλαμάς
154 Γιαλούσα
155 Γιάννης
156 Γιάρετ
157 Γιασεμή
158 Γιασεμής
159 Γιάτρισσα
160 Γιγάντιος
161 Γίγων
162 Γιθόης
163 Γίλλος
164 Γιοβάννα
165 Γιόλα
166 Γιολάντα
167 Γιολένα
168 Γιόλης
169 Γιονιντα
170 Γιούλα
171 Γιούλη
172 Γιουλσαμη
173 Γιουνονα
174 Γιούρι
175 Γιουσούφ
176 Γιοχάνα
177 Ἄγις
178 Γιτιάδας
179 Ἀγιᾶτις
180 Γίτσα
181 Γιωργιλιάνα
182 Γιωργοβασίλης
183 Γιωργομιχάλης
184 Γιώρμαρη
185 Γιωτάννα
186 Γκαβή
187 Ἀγκαία
188 Γκαλδούνος
189 Γκάλια
190 Γκαλίνα
191 Γκαμπριέλα
192 Γκαραμπετ
193 Γκάρυ
194 Γκας
195 Γκασπάρ
196 Γκέλη
197 Γκέλυ
198 Γκέντι
199 Γκέραλτ
200 Γκέττας
201 Γκιζέλα
202 Γκιζιλκιζιώτισσα
203 Γκίκας
204 Γκίλντας
205 Γκιουκσέλ
206 Γκιούλα
207 Γκιουλτέν
208 Γκιουλχάν
209 Γκιουνέρ
210 Γκόγκα
211 Γκόγκος
212 Γκόλφης
213 Γκόλφω
214 Γκόρντον
215 Γκουβερνιώτισσα
216 Γκράτσια
217 Ἄγλαῒα
218 Ἀγλαΐος
220 Γλαυκέτης
221 Γλαύκη
222 Γλαυκίππη
223 Γλαύκιππος
224 Γλαυκοθέα
225 Γλαυκοθόη
226 Γλαυκονόμη
227 Γλαύκος
228 Γλαυκώπις
229 Γλαφύρα
231 Γλαφυρός
232 Ἀγλαΐων
233 Γλέππος
234 Γληνεύς
235 Γλίεβος
236 Γλίσας
237 Γλύκα
238 Γλυκέρα
239 Γλυκέριος
240 Γλυκίνος
241 Γλυκιώτισσα
242 Γλυκοκυματούσα
243 Γλυκομαχη
244 Γλυκοφιλούσα
245 Γλύκων
246 Γλύμης
247 Γλυνός
248 Ἀγέμαχος
249 Ἁγνὼ
250 Γναεύς
251 Γνάθαινα
252 Γναθαίνης
253 Γναθαίνιον
254 Ἁγνίας
255 Ἁγνόδημος
256 Γνήσιππος
257 Ἁγνόθεος
258 Ἁγνοθέα
259 Ἅγνὸς
260 Ἁγνωνίδης
261 Γνώσα
262 Γνωσίδημος
263 Γνωσίδικος
264 Γοβδέλαος
265 Γογγύλα
266 Γόγγυλος
267 Γοθαζάτ
268 Γοιρδελάκη
269 Γολγοθά
270 Γόλγος
271 Γόλης
272 Γολιάθης
273 Γολινδούχ
274 Γονατάς
275 Γόνη
276 Γόρασδος
277 Γόργασος
278 Γόργη
279 Γοργοεπήκοος
280 Γοργοθίονας
281 Γοργόνα
282 Γοργόνιος
283 Γόργος
284 Γοργοφόνη
285 Γοργόφονος
286 Γοργυδίων
287 Γοργυθίων
288 Γοργύρα
289 Γοργώ
290 Γόργων
291 Γοργώπας
292 Γοργώπις
293 Γορδία
294 Γόρδιος
295 Γορτύνη
296 Γότθος
297 Γουάραμ
298 Γουδελία
299 Γουεντυ
300 Γουίλλιαμ
301 Γουιλφρέδος
302 Γουϊνιφρέδη
304 Γούλα
305 Γουλιέλμος
306 Γούλλα
307 Γουμένισσα
308 Γουμερά
309 Γουνεύς
310 Γουνιώτισσα
311 Γούντα
312 Γουρία
313 Γουρίας
314 Γουρλομάτα
315 Γραία
316 Γραικός
317 Γραμματή
318 Γραμματική
319 Γραμμένος
320 Γράμμη
321 Γρανέτα
322 Γράνικος
323 Γράος
324 Γρατίων
325 Γράτος
326 Γραύς
327 Γραφιώτισσα
328 Γρηγεντία
329 Γρηγέντιος
330 Γρηγοράγγελος
331 Γρηγορία
332 Γρηγόριος
333 Γρηγοροβία
334 Γρηγορόβιος
335 Ἀγριππίνη
336 Ἀγροίκιος
337 Γρύλλος
338 Γρύλος
339 Γρυμαία
340 Γρύνειος
341 Γρύνη
342 Γρύνος
343 Γρυνώ
344 Γρύττος
345 Γρυφαίος
346 Γυάθων
347 Γυγαίη
348 Γύγης
349 Γύης
350 Γύλιππος
351 Γύλις
352 Γυναίκα
353 Γυπαιεύς
354 Γυρίδας
355 Γύριννα
356 Γυρτιάδης
357 Γύρτων
358 Γύττιος
359 Γύψενη
360 Ἀγχίρροος
361 Γώγ
362 Γωγώ
363 Γωνιά
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία