Εορτές 18 Οκτωβρίου: Άγιος Κυρμιδώλης Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής Άγιος Μαρίνος ο Γέρων Σύναξη της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ειρήνη Άγιος Γαβριήλ Άγιος Ισίδωρος Άγιος Μνάσων Άκμων Οσία Ευφροσύνη η ποιμενίδα η θαυματουργός Όσιος Γεώργιος μάρτυρας Όσιος Θεόδωρος του Μεγάλου Σπηλαίου Όσιος Ιουλιανός «ὁ ἐν τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ» Όσιος Συμεών ο θαυματουργός
1 Ἀγώ
2 Γαβαλάς
3 Γαβριήλ
4 Γαβριηλία
5 Γάδ
6 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
7 Ἀγαθάνωρ
8 Ἀγαθαῖος
9 Ἀγαθάγγελος
10 Ἀγαθάγητη
11 Ἀγαθάγητος
12 Ἀγαθόδωρος
13 Ἀγαθημερίς
14 Ἀγαθίας
15 Ἀγαθόκλεια
16 Ἀγαθήμερος
17 Ἀγαθόνικος
18 Ἀγαθῖνος
19 Ἀγαθόνυμος
20 Ἀγαθοκλῆς
21 Ἀγαθοφέρων
22 Ἀγαθόπους
23 Ἄγαθὸς
24 Ἀγαθᾶς
25 Γαία
26 Γαϊανή
27 Γαϊανός
28 Γάιος
29 Γαϊτάνος
30 Ἀγακλῆς
31 Γαλαθέος
32 Γαλακτίνη
33 Γαλακτοτροφούσα
34 Γαλανή
35 Γαλανούσα
36 Γαλαξαύρα
37 Γαλαξαύρη
38 Γαλατάς
39 Γαλάτεια
40 Γαλάτειος
41 Γαλατερούσα
42 Γαλατιανή
43 Γαλατούσα
44 Γαλατσια
45 Γαλαχτοτροφία
46 Γαλαχτοφορούσα
47 Γαλεύς
48 Γαλή
49 Γαλήνη
50 Γαληνός
51 Γαλιλαίος
52 Γάλλα
53 Γάλλος
54 Γαλουχιότισσα
55 Γάλυκος
56 Γαλυμήδη
57 Γαλυμήδης
58 Γαμαλιήλ
59 Ἀγαμέμνωνας
60 Γάννης
61 Γανυμήδα
62 Γανυμήδης
64 Ἀγαπαῖος
65 Ἀγαπητὸς
66 Γαραμαντίς
67 Γαράμας
68 Γαργαφίη
69 Γαρδία
70 Γαρουφαήλ
71 Γαρυφαλλιά
72 Ἀγασίας
73 Ἀγασικλῆς
74 Ἀγασικράτης
75 Γάσπαρ
76 Γαυάνης
77 Γαυδέντιος
78 Ἄγγελος
79 Ἀγγελῆς
80 Ἀγγέλω
81 Γεάδης
82 Γεβράσιος
83 Γεγησαπέτ
84 Γεδεών
85 Γέδιος
86 Γεϊθαζέτ
87 Γείτων
88 Γελάνωρ
89 Γελάσιος
90 Γέλων
91 Γελώος
92 Γέλως
93 Γέμελος
94 Γεμίνα
95 Γεμίνος
96 Γενεβιέβη
97 Γενεθλία
98 Γενέθλιος
99 Γενέλεως
100 Γενέση
101 Γενετυλλίς
102 Γενέτωρ
103 Γενναδία
104 Γεννάδιος
105 Γενναία
106 Γενναίος
107 Γεντηλία
108 Γεντήλιος
109 Γεραδας
110 Γέραιστος
111 Γεράκης
112 Γερακίνα
113 Γεράνωρ
114 Γεραρδίνη
115 Γερασια
116 Γερασίμη
117 Γεράσιμος
118 Γερβασία
119 Γερβάσιος
120 Γέρην
121 Γέρηνος
122 Γερμανός
123 Γερόλεμος
124 Γερούσης
125 Γερτρούδη
126 Γέρων
127 Γεσθημανή
128 Γεϋθαζέτ
129 Γεύση
130 Γευσιστράτη
131 Γεωργία
132 Γεωργιάννα
133 Γεώργιος
134 Γή
135 Γηγενής
136 Γηνατού
137 Γηρομεριού
138 Γηρυόνης
139 Ἄγης
140 Ἀγάθανδρος
141 Ἀγάθυλλα
142 Ἀγάθυμος
143 Ἀγάθων
144 Ἀγάθωνας
145 Γιάγκος
146 Γιάκουμος
147 Γιαλαμάς
148 Γιαλούσα
149 Γιάννης
150 Γιασεμή
151 Γιασεμής
152 Γιάτρισσα
153 Γιγάντιος
154 Γίγων
155 Γιθόης
156 Γίλλος
157 Γιοβάννα
158 Γιόλα
159 Γιολάντα
160 Γιολένα
161 Γιόλης
162 Γιονιντα
163 Γιούλα
164 Γιούλη
165 Γιουλσαμη
166 Γιουνονα
167 Γιούρι
168 Γιουσούφ
169 Γιοχάνα
170 Ἄγις
171 Γιτιάδας
172 Ἀγιᾶτις
173 Γίτσα
174 Γιωργιλιάνα
175 Γιωργοβασίλης
176 Γιωργομιχάλης
177 Γιώρμαρη
178 Γιωτάννα
179 Γκαβή
180 Γκαλδούνος
181 Γκάλια
182 Γκαλίνα
183 Γκαμπριέλα
184 Γκαραμπετ
185 Γκάρυ
186 Γκας
187 Γκασπάρ
188 Γκέλη
189 Γκέλυ
190 Γκέντι
191 Γκέραλτ
192 Γκέττας
193 Γκιζέλα
194 Γκιζιλκιζιώτισσα
195 Γκίκας
196 Γκιουκσέλ
197 Γκιούλα
198 Γκιουλτέν
199 Γκιουλχάν
200 Γκιουνέρ
201 Γκόγκα
202 Γκόγκος
203 Γκόλφης
204 Γκόλφω
205 Γκόρντον
206 Γκουβερνιώτισσα
207 Γκράτσια
208 Ἄγλαῒα
209 Γλαυκέτης
210 Γλαύκη
211 Γλαυκίππη
212 Γλαύκιππος
213 Γλαυκοθέα
214 Γλαυκοθόη
215 Γλαυκονόμη
216 Γλαύκος
217 Γλαυκώπις
218 Γλαφύρα
220 Γλαφυρός
221 Ἀγλαΐων
222 Γλέππος
223 Γληνεύς
224 Γλίεβος
225 Γλίσας
226 Γλυκέρα
227 Γλυκέριος
228 Γλυκίνος
229 Γλυκιώτισσα
230 Γλυκοκυματούσα
231 Γλυκομαχη
232 Γλυκοφιλούσα
233 Γλύκων
234 Γλύμης
235 Γλυνός
236 Ἀγέμαχος
237 Ἁγνὼ
238 Γναεύς
239 Γνάθαινα
240 Γναθαίνης
241 Γναθαίνιον
242 Ἁγνίας
243 Ἁγνόδημος
244 Γνήσιππος
245 Ἁγνόθεος
246 Ἁγνοθέα
247 Ἅγνὸς
248 Ἁγνωνίδης
249 Γνώσα
250 Γνωσίδημος
251 Γνωσίδικος
252 Γοβδέλαος
253 Γογγύλα
254 Γόγγυλος
255 Γοθαζάτ
256 Γοιρδελάκη
257 Γολγοθά
258 Γόλγος
259 Γόλης
260 Γολιάθης
261 Γολινδούχ
262 Γονατάς
263 Γόνη
264 Γόρασδος
265 Γόργασος
266 Γόργη
267 Γοργίων
268 Γοργοεπήκοος
269 Γοργοθίονας
270 Γοργόνα
271 Γοργόνιος
272 Γόργος
273 Γοργοφόνη
274 Γοργόφονος
275 Γοργυδίων
276 Γοργυθίων
277 Γοργύρα
278 Γοργώ
279 Γόργων
280 Γοργώπας
281 Γοργώπις
282 Γορδία
283 Γόρδιος
284 Γορτύνη
285 Γότθος
286 Γουάραμ
287 Γουδελία
288 Γουεντυ
289 Γουίλλιαμ
290 Γούλα
291 Γουλιέλμος
292 Γούλλα
293 Γουμένισσα
294 Γουμερά
295 Γουνεύς
296 Γουνιώτισσα
297 Γούντα
298 Γουρίας
299 Γουρλομάτα
300 Γραία
301 Γραικός
302 Γραμματή
303 Γραμματική
304 Γραμμένος
305 Γράμμη
306 Γρανέτα
307 Γράνικος
308 Γράος
309 Γρατίων
310 Γράτος
311 Γραύς
312 Γραφιώτισσα
313 Γρηγεντία
314 Γρηγέντιος
315 Γρηγοράγγελος
316 Γρηγορία
317 Γρηγόριος
318 Γρηγοροβία
319 Γρηγορόβιος
320 Ἀγριππίνη
321 Ἀγροίκιος
322 Γρύλλος
323 Γρύλος
324 Γρυμαία
325 Γρύνειος
326 Γρύνη
327 Γρύνος
328 Γρυνώ
329 Γρύττος
330 Γρυφαίος
331 Γυάθων
332 Γυγαίη
333 Γύγης
334 Γύης
335 Γύλιππος
336 Γύλις
337 Γυναίκα
338 Γυπαιεύς
339 Γυρίδας
340 Γύριννα
341 Γυρτιάδης
342 Γύρτων
343 Γύττιος
344 Γύψενη
345 Ἀγχίρροος
346 Γώγ
347 Γωγώ
348 Γωνιά
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία