Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Αάαρκος
2 Αάαρκος
3 Αάατος
4 Αάβακτος
5 Αἰακὸς
6 Αἰαντίδης
7 Αἰαντόδωρος
8 Ααρασσός
9 Ααρδαῒς
10 Ααρών
12 Αἲας
13 Αασίφορος
14 Αάσπετος
15 Άαστος
16 Αάσχετος
17 Άβα
18 Άβαβα
19 Άβαβος
20 Αβαδδώσσα
21 Αβάδιμος
22 Αβάδνη
23 Αβάδνης
24 Αβαεοδώρα
25 Αβαεόδωρος
26 Αβαζία ή Αβασγία
27 Αβάζιος
28 Αβαζίουσα
29 Αβάη
30 Αβαθμίδωτος
31 Αβαθμολόγητος
32 Αβαία
33 Αβαιοδόρα
34 Αβαιόδορος
35 Αβαιόδωρ
36 Αβαιοδώρα
37 Αβαιόδωρος
38 Αβαιοκρίτη
39 Αβαιόκριτος
40 Αβαίος
41 Αβαίστα
42 Αβαίστας
43 Αβάκ
44 Αβάκαινα
45 Αβάκαινας
46 Αβάκεια
47 Αβακένα
48 Αβακένας
49 Αβακής
50 Αβακούμ
51 Αβακουμία
52 Άβακτη
53 Άβακτος
54 Αβαλόνιος
55 Αβάμμουσα
56 Αβάμμων
57 Αβανθία
58 Αβάνθιος
59 Αβανθίς
60 Αβαντία καί Αμαντία
61 Αβαντιάδη
62 Αβαντιάδης
63 Αβαντιάς
64 Αβαντίδας
65 Αβαντίδη
66 Αβαντίδης
67 Αβαντίς
68 Αβαρβαρέη
69 Αβαρβαρέης
70 Αβάρβαρη
71 Αβάρβαρος
72 Αβαρη
73 Αβαρης
74 Αβαρίνη
75 Αβαρίνος
76 Άβαρις
77 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
78 Άβαρνος
79 Άβαρτη
80 Άβαρτος
81 Άβας
82 Αβάσγιος
83 Αβάσιτη
84 Αβάσιτος
85 Αβασκάντη
86 Αβασκάντιλλα
87 Αβασκάντιλλος
88 Αβασκαντος
89 Αββαδών
90 Αββάς
91 Άβγαρ
92 Αβδαίος
93 Αβδάραξος
94 Άβδηρα
95 Άβδηρος
96 Άβδης
97 Αβδιήλ
98 Αβδιηλία
99 Αβδιού
100 Αβειρὼν
101 Αβειρών
102 Άβελ
103 Αβελάρδος
104 Αβελβούλ
105 Αβεντίνος
106 Αβερκία
107 Αβέρκιος
108 Αβερρόη
109 Αβερρόης
110 Αβέρωφ
111 Αβεσσαλώμ
112 Αβήπας
113 Αβησσυνία
114 Αβιά
115 Αβία
116 Αβιανός
117 Αβίατος
118 Άβιβα
119 Άβιβος
120 Αβιμελιχίς
121 Αβιμέλιχος
122 Αβινιόν
123 Άβιος
124 Αβιούδ
125 Αβλαβία
126 Αβλάβιος
127 Άβληρα
128 Άβληρος
129 Αβουδίμος
130 Αβουναία
131 Αβραάμ
135 Αβρααμία
136 Άβραμ
137 Άβραξ
138 Άβραχας
139 Αβρέας
140 Αβρίκιος
141 Αβρονίκη
142 Αβρόντιον
143 Αβροσύνη
144 Αβροτέλεια
145 Αβροτέλειος
146 Αβρότονον
147 Αβρυλλίς
148 Άβρων
149 Αβρωνίς
150 Αβρωνυχίς
151 Αβρώνυχος
152 Αβρώτη
153 Άβρωτος
154 Αβυδηνή
155 Αβυδηνός
156 Αβώ
157 Αγάβη
158 Άγαβος
159 Αγαθαγγέλα
160 Αγαθάγγελος
161 Αγαθάγητη
162 Αγαθάγητος
163 Αγαθαρχίς
164 Αγάθαρχος
165 Αγαθάγητος
166 Αγάθη
167 Αγαθημερίς
168 Αγαθήμερος
169 Αγαθίνος
170 Αγάθιππος
171 Αγαθόβουλη
172 Αγαθόβουλος
173 Αγαθοδαίμουσα
174 Αγαθοδαίμων
175 Αγαθόδωρος
176 Αγαθοκλέας
177 Αγαθόκλεια
178 Αγαθονίκη
179 Αγαθόνικος
180 Αγαθόπους -2
181 Αγαθόπους -θ
182 Αγαθοσθένης
183 Αγαθόστρατος
184 Αγαθότυχος
185 Αγάθυλλος
186 Αγάθυρνα
187 Αγάθυρνος
188 Αγαθύρση
189 Αγάθυρσος
190 Αγάθων
191 Αγαθωνία
192 Αγαθωνύμη
193 Αγαθώνυμος
194 Αγαίος
195 Αγακλέης
196 Αγάκλυτος
197 Αγαλιανός
198 Αγαλλία
199 Αγαλλίας
200 Αγαμεμνονίδη
201 Αγαμέμνων
202 Αγαμηδίδας
203 Αγαμήδη
204 Αγαμήδης
205 Αγαμηδίδα
206 Αγαμηδίδας
207 Αγαμήθη
208 Αγαμήθης
209 Αγανίκη
210 Αγανίππη
211 Αγανός
212 Αγαπαίος
213 Αγάπη
214 Αγαπήνωρ
215 Αγαπηνωρίς
216 Αγαπητή
217 Αγαπητός
218 Αγάπιος
219 Αγαπτόλεμος
220 Αγαρίστη
221 Αγασθένης
222 Αγασίας
223 Αγασικλής
224 Αγασικράτης
225 Αγασιμένης
226 Αγάσιμος
227 Αγασσαμενός
228 Αγάστροφος
229 Αγαύη
230 Αγαυός
231 Αγγαία
232 Αγγαίος
233 Αγγέλα
234 Αγγελάριος
235 Αγγελία
236 Αγγέλιδα
237 Αγγελική
238 Αγγελίνα
239 Αγγελίνος
240 Αγγελίων
241 Άγγελος
242 Αγγενίδας
243 Αγγερούλα
244 Αγγίας
246 Αγέας
247 Αἰγέας
248 Αγελάδας
249 Αγέλαος
250 Αγέλας
251 Άγελος
252 Αγέλοχος
253 Αγέμαχος
254 Αἰγεὺς
255 Αγέστρατος
256 Αγεύουσα
257 Αγεύς
258 Αγήμων
259 Αγήνωρ
260 Αγηνωρίς
261 Αγησάνδρα
262 Αγήσανδρος
263 Αγήσαρχος
264 Αγησίας
265 Αγησιδάμας
266 Αγησίδαμος
267 Αγησίλαος
268 Αγησιλεία
269 Αγησιλοχίς
270 Αγησίλοχος
271 Αγησίμαχος
272 Αγησίμβροτος
273 Αγησίπολις
274 Αγησιππίδας
275 Αγησιππίδης
276 Αγησιστράτη
277 Αγησίστρατος
278 Αγησιχόρα
279 Αγήτας
280 Άγητος
281 Αγήτως
282 Αγίας
283 Αγιάσσου
284 Αγιάτις
285 Αγιδώς
286 Αἰγιμιὸς
287 Αγιοδεκτινή
288 Αγιοηλιώτισσα
289 Αγιολούσαινα
290 Αγιούλα
291 Αγιούπα
292 Άγις
293 Αἲγισθος
294 Αγίων
295 Αγίων Πάντων
296 Αγκαία
297 Αγκαίος
298 Αγκύορας
299 Αγκύωε
300 Αγλαΐα
301 Αγλάιος
302 Αγλαοκρέων
303 Αγλαονίκη
304 Αγλαόπη
306 Αγλαόπης
307 Αγλαός
308 Αγλαοσθένης
309 Αγλαόφαμος
310 Αγλαοφήμη
311 Αγλαοφών
312 Άγλαυρος
313 Αἴγλη
314 Αγναγόρα
315 Άγναπτος
316 Αγνή
318 Αγνόδημος
319 Αγνοδίκη
320 Αγνόδικος
321 Αγνόδωρος
322 Αγνόθεμις
323 Αγνόκλεια
324 Αγνοκλής
325 Αγνός
326 Αγνόφιλος
327 Αγνωνίδης
328 Αγονέας
329 Αγορακλής
330 Αγορακρίτη
331 Αγοράκριτος
332 Αγοράναξ
333 Αγοράστη
334 Αγόραστος
335 Αγόρατος
336 Αγορή
337 Αγορίτσα
338 Αγραία
339 Αγράμπελη
340 Άγραυλος
341 Αγρεύουσα
342 Αγρεύς
343 Αγρία
344 Αγριδιώτισσα
345 Αγριλιώτισσα
346 Αγριόπας
347 Αγριόπη
348 Αγρίοπος
349 Άγριος
350 Αγρίππα
351 Αγρίππας
352 Αγριώνιος
353 Αγροιώ
354 Αγροτέρα
355 Άγρων
356 Αγυάη
357 Αγύλαιος
358 Αγύριος
359 Αγύρριος
360 Αγχιάλη
361 Αγχίαλος
362 Αγχιμάχη
363 Αγχίμαχος
364 Αγχίμολος
365 Αγχινόη
366 Άγχιος
367 Αγχίπυλος
368 Αγχιρόη
369 Αγχίροος
370 Αγχιρρόη
371 Αγχίσης
372 Αγωνίς
373 Άδα
374 Αδαία
375 Αδαίος
376 Αδαλβέρτη
377 Αδαλβέρτος
378 Αδάμ
381 Αδαμαντία
383 Αδαμάντιος
384 Αδάμας
385 Αδάμη
386 Άδας
387 Άδαυκτος
388 Αδέας
389 Αδείμαντος
390 Αδελαΐς
391 Αδελφά
392 Αἰδέσιος
393 Άδης
394 Αδιάντη
395 Αδιάτομος
396 Αδιατόριξ
397 Αδίτη
398 Αδμήτη
399 Άδμητος
400 Αδόλφος
401 Αδονάι
402 Αδράστεια
403 Άδραστος
404 Άδρησκος
405 Αδριανή
406 Αδριανός
407 Αδύτη
408 Αδώνια
409 Άδωνις
410 Αεθλία
411 Αέθλιος
412 Αειθάλα
413 Αειθαλάς
414 Αειμακάριστος
415 Αειμεσιτεύουσα
416 Αείμνηστη
417 Αείμνηστος
418 Αέλια
419 Αελλήεις
420 Αελλόπους
421 Αελλώ
422 Αερία
423 Αερίας
424 Αερόπη
425 Αέροπος
426 Αετιδεύς
427 Αέτιος
429 Αετίων
430 Αετός
431 Αέτων
432 Αζάν
433 Αζαρία
434 Αζαρίας
435 Αζάριος
436 Αζάς
437 Αζάτ
438 Άζευς
439 Άζης
440 Αζώρ
441 Αηδόνα
442 Αηδόνιον
443 Αήτης
444 Αἰήτης
445 Άητωρ
446 Αητωραιακός
447 Αθάμας
448 Αθάμβιλος
449 Αθανάδα
450 Αθανάδας
451 Αθάνας
452 Αθανασία
453 Αθανάσιος
454 Αθάνατος
455 Αθεόνα
456 Αθέρας
457 Αἰθερία
458 Αἰθέριος
459 Αθηδάρας
460 Αθηνά
461 Αθηναγόρα
462 Αθηναγόρας
463 Αθηνάδας
464 Αθηνάδης
465 Αθήναιος
466 Αθηναΐς
467 Αθήνη
468 Αθήνιππος
469 Αθηνίς
470 Αθηνίων
471 Αθηνιώτισσα
472 Αθηνογένης
473 Αθηνοδώρα
474 Αθηνόδωρος
475 Αθηνοκλής
476 Αθηνόκριτος
477 Αθηνώ
478 Αἰθάλης
479 Αθλίας
480 Αθορ
481 Αθος
482 Αθοσίων
483 Αἴθρα
484 Αθρέ
485 Άθως
486 Αία
487 Αιάκη
488 Αιακός
489 Αιανός
490 Αίας
491 Αιγαία
492 Αιγαίων
493 Αιγέα
494 Αιγείδας
495 Αίγειρος
496 Αιγέστης
497 Αιγεύς
498 Αιγέων
499 Αιγεωνέας
500 Αίγη
501 Αιγιάλεια
502 Αιγιαλεύς
503 Αιγίας
504 Αιγίδα
505 Αιγίδας
506 Αίγιλος
507 Αιγίμιος
508 Αίγινα
510 Αίγινος
511 Αίγιος
512 Αιγίσθη
513 Αίγισθος
514 Αιγιστέας
515 Αίγιστος
516 Αιγίων
517 Αίγλη
518 Αίγλων
519 Αιγυπτία
520 Αιγύπτιος
521 Αίγυπτος
522 Αίγων
523 Αϊδανή
524 Αϊδανός
525 Αιδεσία
526 Αιδέσιος
527 Άιδης
528 Αιδός
529 Αιδώ
530 Αϊδωνεύς
531 Αιήτης
532 Αιήτιος
533 Αιθαλίδης
534 Αιθερία
535 Αιθέριος
536 Αίθη
537 Αιθήρ
538 Αιθίδας
539 Αίθικος
540 Αιθίλλα
541 Αιθιόλας
542 Αιθίων
543 Αίθλιος
544 Αίθος
545 Αιθούσα
546 Αιθούσιος
547 Αίθρα
548 Αίθων
549 Αίθωνας
550 Αικατερίνη
553 Αικατερίνος
554 Αιλιανός
555 Αίλιος
558 Αϊμαν
559 Αιματούσα
560 Αιμίαλου
561 Αιμιλένια
562 Αιμιλένια
563 Αιμιλία
564 Αιμιλίνα
565 Αιμίλιος
566 Άιμον
567 Αιμόνιος
568 Αίμος
569 Αίμουσα
570 Αίμων
571 Αιναρέτη
572 Αινέας
573 Αινείας
574 Αίνειος
575 Αινεσίδημος
576 Αίνετος
577 Αινεύς
578 Αίνητος
579 Αινιάδης
580 Αινιώνη
581 Αινόμορος
582 Αϊνουρ
583 Άϊντα
584 Αίξων
585 Αιόλη
586 Αιολία
587 Αίολος
588 Αίπυτος
589 Αϊρένα
590 Αιρίν
591 Αιρκώτισσα
592 Αιρώ
593 Αίσακος
594 Αισανίας
595 Αίσαρα
596 Αισημίδα
597 Αισημίδας
598 Αίσηπος
599 Αίσιμος
600 Αίσιος
601 Αισίων
602 Αίστυ
603 Αίστυ
604 Αισυήτης
605 Αίσυμνος
606 Αίσυπος
607 Αισχίνη
608 Αισχίνης
609 Αισχίων
610 Αισχρηίς
611 Αισχυλίδης
612 Αισχυλίς
613 Αισχύλος
614 Αίσων
615 Αισωπία
617 Αίσωψ
619 Άϊτα
620 Αίτνα
621 Αιτναίος
622 Αιτωλίς
623 Αιτωλός
624 Αιχμίουσα
625 Αιχμοκλής
626 Αιωπίς
627 Αιώρα
628 Ακαδημία
629 Ακάδημος
630 Ακαθή
631 Ακάθιστη
632 Ακάθιστος
633 Ακακαλλίς
634 Ακάκητος
635 Ακακία
636 Ακάκιος
638 Άκακος
639 Ακαλανθίς
640 Ακαλλαρίς
641 Ακάμας
642 Ακανθίς
643 Άκανθος
644 Ακαρίων
645 Ακαρναν
646 Ακάστη
647 Άκαστος
648 Ακατάβλητη
649 Ακατάβλητος
650 Ακατάφλεκτη
651 Ακατάφλεκτος
652 Αἰκατερίνη
653 Ακελδαμά
654 Ακέλης
655 Άκελος
656 Ακεσάνδρα
657 Ακέσανδρος
658 Ακεσίας
659 Ακεσίδας
660 Ακεσίλαος
661 Ακεσίλας
662 Ακεσίμβροτος
663 Ακέστης
664 Ακεστόδωρος
665 Ακέστωρ
666 Ακεσώ
667 Ακεψεή
668 Ακεψεής
669 Ακεψιμάς
670 Ακήραση
671 Ακήρατος
672 Αἰάκης
673 Ακίνδυνη
674 Ακίνδυνος
675 Άκις
676 Ακκώ
677 Ακματίδα
678 Ακματίδας
679 Ακμή
680 Ακμονίδας
681 Άκμων
682 Ακόλουθος
683 Ακοντεύς
684 Ακόπ
685 Ακουμενός
686 Ακουσιλάδας
687 Ακουσίλαος
688 Ακούτιος
689 Ακραγαντίνος
690 Ακράγας
691 Ακραία
692 Άκρατος
693 Ακρήτη
694 Ακρίας
695 Ακριβή
696 Ακριβός
697 Ακρίσιος
698 Ακρίτας
699 Ακρόκομος
700 Ακρόνεος
701 Ακρότατος
702 Άκρων
703 Ακρωτηριανή
704 Ακταία
705 Ακταίος
706 Ακτίνας
707 Ακτίς
708 Άκτις
709 Ακτορίς
710 Άκτωρ
711 Ακύλας
713 Ακυλίνα
714 Αλαλά
715 Αλαλκομένης
716 Αλαμάνος
717 Άλαν
718 Αλανιώτισσα
719 Αλαξάνδρα
720 Αλάσια
721 Αλάστωρ
722 Αλαφούζος
723 Αλβέρτα
724 Αλβέρτος
725 Αλβιανός
726 Αλβίνα
727 Αλβίνος
728 Αλεβίζος
729 Αλεβίων
730 Αλεγήνωρ
731 Αλέκα
732 Αλέκος
733 Αλεκτρυών
734 Αλέκτωρ
735 Αλεμίνα
736 Αλένα
737 Αλεξάγγελος
738 Αλεξάνδρα
739 Αλέξανδρος
742 Αλεξάνορας
743 Αλεξάνωρ
744 Αλέξαρχος
745 Αλεξία
746 Αλεξιάρης
747 Αλεξίας
748 Αλεξίβια
749 Αλεξίβιος
750 Αλεξίκακη
751 Αλεξίκακος
752 Αλεξικλής
753 Αλεξίμαχος
754 Αλεξίνικος
755 Αλεξίνος
756 Αλέξιος
757 Αλεξιππιδας
758 Αλεξιρόη
759 Άλεξις
760 Αλεξίων
761 Αλεξιώτισσα
762 Αλέξων
763 Αλεός
764 Αλεπινή
765 Αλεύας
766 Αλέχτορας
767 Αλήθεια
768 Αληθινή
769 Αληθινός
770 Αληκτώ
771 Αλήσιος
772 Αλήτης
773 Αληυόνη
774 Αλθαία
775 Αλθαιμένης
776 Άλθηπος
777 Αλία
778 Αλίαρτος
779 Αλίας
780 Αλίη
781 Αλιθέρσης
782 Αλίκη
783 Αλιμήδη
784 Αλιμήδης
785 Αλίντα
786 Αλιξ
787 Άλιος
788 Αλίοχος
789 Άλις
790 Αλίσα
791 Άλισον
792 Αλιφηραία
793 Αλίφηρας
794 Αλκαθόη
795 Αλκάθοος
796 Αλκαινέτος
797 Αλκαίος
798 Αλκαμένης
799 Αλκάνδρη
800 Άλκανδρος
801 Αλκάντρα
802 Αλκάνωρ
803 Αλκείδης
804 Αλκέτας
805 Άλκη
806 Αλκήνωρ
807 Άλκης
808 Άλκηστις
809 Αλκίας
810 Αλκιβία
811 Αλκιβιάδη
812 Αλκιβιάδης
813 Αλκίβιος
814 Αλκιδάμας
815 Αλκίδας
816 Αλκιδίκη
817 Αλκιθόη
818 Αλκιμάχη
819 Αλκίμαχος
820 Αλκιμέδη
821 Αλκιμέδων
822 Αλκιμένης
823 Αλκιμήδη
824 Αλκιμήδης
825 Άλκιμος
826 Αλκινάδας
827 Αλκινόη
828 Αλκίνοος
829 Αλκίππη
831 Άλκιππος
832 Αλκίς
833 Αλκισθένης
834 Αλκίσων
835 Αλκίφρουσα
836 Αλκίφρων
837 Αλκμαίων
838 Αλκμάν
839 Αλκμάονα
840 Αλκμάων
841 Αλκμέων
842 Αλκμήνη
843 Αλκμήνωρ
844 Αλκυονεύς
845 Αλκυών
846 Άλκων
847 Άλκωνας
848 Αλλάς
849 Αλλοιώτισσα
850 Άλμα
851 Αλμαρίνα
852 Αλμήνωρ
853 Αλμπάνα
854 Αλμπέος
855 Αλμπέρτος
856 Άλμωψ
857 Αλξίων
858 Αλόη
859 Αλοίσιος
860 Αλοκράτης
861 Αλόπη
862 Αλόπιος
863 Αλουίζος
864 Αλόχη
865 Αλπέγιος
866 Άλπης
867 Αλσηΐς
868 Αλταίων
869 Αλτάνη
870 Άλτης
871 Άλτιμη
872 Άλτιμος
873 Άλτο
874 Αλύα
875 Αλυζεύς
876 Άλυκος
877 Αλύπητος
878 Αλυπία
879 Αλύπιος
880 Αλύριος
881 Αλυσία
882 Αλύσιος
883 Αλφαίος
884 Αλφεά
885 Αλφειά
886 Αλφειός
887 Αλφεός
888 Αλφεσίβοια
889 Αλφεσίβοιος
890 Άλφια
891 Αλφόνς
892 Αλφρέδος
893 Αλωεύς
894 Αλωνία
895 Αλώνιος
896 Αλώπεκος
897 Αμαδρυάς
898 Αμαζόνιος
899 Αμαζών
900 Αμάθεια
901 Αμαθεύς
902 Αμαθούσα
903 Αμαλθαία
904 Αμάλθεια
905 Αμαλία
906 Αμαλιάννα
907 Αμαλκείδης
908 Αμανατία
909 Αμανάτιος
910 Αμανάτιος
911 Αμανάτιος
912 Αμάνδα
913 Άμανδος
915 Αμαρακίς
916 Αμάρακος
917 Αμάρανθος
918 Αμάραντος
919 Αμαρίλντα
920 Αμαρυλλίς
922 Αματίτση
923 Αμβέρσα
924 Άμβραξ
925 Αμβροσία
926 Αμβρόσιος
927 Αμβρύων
928 Αμεθέα
929 Αμεινία
930 Αμεινίας
931 Αμεινοκλής
932 Αμειψίας
933 Αμέλια
934 Αμέλιος
935 Άμεμπτος
936 Αμερίας
937 Αμέρικος
938 Αμερίνη
939 Αμερίσσα
940 Αμέρσια
941 Αμέστριος
942 Αμετάθετος
943 Αμήδη
944 Αμήδης
945 Αμήν
946 Αμήνοφις
947 Αμήνων
948 Αμησινάς
949 Αμήστριος
950 Άμηστρις
951 Αμιανός
952 Αμίαντος
953 Αμίλκας
954 Αμιναδάβ
955 Αμινίας
956 Άμιρις
957 Άμισσος
958 Αμισώδαρος
959 Αμμέας
960 Αμμία
961 Αμμιανός
962 Αμμούν
963 Άμμων
964 Αμμωνά
965 Αμμωναθάς
966 Αμνησία
967 Αμοίνη
968 Αμολιανή
969 Αμόλυντος
970 Αμομφάρετος
971 Αμοπάων
972 Αμούν
973 Αμπατζι
974 Αμπέλιος
975 Αμπελίς
976 Αμπελοκήπισσα
977 Άμπελος
978 Αμπλία
979 Αμπλίας
980 Άμπυκος
981 Άμπυξ
982 Αμυγδαλιά
983 Αμύδας
984 Αμυθάων
985 Αμύκλα
986 Αμύκλας
987 Άμυκος
988 Αμυμώνη
989 Αμύνανδρος
990 Αμυνίας
991 Άμυνος
992 Αμύντα
993 Αμύντας
994 Αμυντιανός
995 Αμύντωρ
996 Αμύνων
997 Άμυρος
998 Αμφάρης
999 Αμφιάλη
1000 Αμφίαλος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία