Εορτές 4 Δεκεμβρίου: Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυρας Αγία Χριστοδούλη Άγιος Δάμασος Άγιος Κρίσπος Κρίσπα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ιουλιανή Άγιος Σεραφείμ ο Νέος Ιερομάρτυρας Άγιος Σεραφείμ, Επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου Άγιος Χριστόδουλος Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Πολυβότου, ο Θαυματουργός Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός Όσιος Κασσιανός Προφήτης Ἀμώς Ωσηέ
1 Abra
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Eύαρδις
6 Nαΐς
7 Trea
8 Veep
9 Wivina
10 Ααρδαῒς
11 Άβα
12 Άβαβα
13 Αβαδδώσσα
14 Αβάδνη
15 Αβαεοδώρα
16 Αβαζία ή Αβασγία
17 Αβαζίουσα
18 Αβάη
19 Αβαία
20 Αβαιοδόρα
21 Αβαιοδώρα
22 Αβαιοκρίτη
23 Αβαίστα
24 Αβάκαινα
25 Αβάκεια
26 Αβακένα
27 Αβακουμία
28 Άβακτη
29 Αβάμμουσα
30 Αβανθίς
31 Αβαντία καί Αμαντία
32 Αβαντιάδη
33 Αβαντιάς
34 Αβαντίδη
35 Αβαντίς
36 Αβαρβαρέη
37 Αβάρβαρη
38 Αβαρη
39 Αβαρίνη
40 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
41 Άβαρτη
42 Αβάσιτη
43 Αβασκάντη
44 Αβασκάντιλλα
45 Άβδηρα
46 Αβδιηλία
47 Αβερκία
48 Αβερρόη
49 Αβησσυνία
50 Αβία
51 Αβία
52 Αβιάθα
53 Αβιανία
54 Αβιανία
55 Αβίαντη
56 Αβίατη
57 Άβιβα
58 Αβιμελιχίς
59 Αβινιόν
60 Αβλαβία
61 Άβληρα
62 Αβουδίμη
63 Αβουναία
64 Αβρααμία
65 Αβρικία
66 Αβρονίκη
67 Αβρόντιον
68 Αβροσύνη
69 Αβρότονον
70 Αβρυλλίς
71 Αβρωνίς
72 Αβρώτη
73 Αβυδηνή
74 Αγάβη
75 Αγαθαγγέλα
76 Αγαθάγητη
77 Αγάθη
78 Αγαθημερίς
79 Αγαθόβουλη
80 Αγαθοδαίμουσα
81 Αγαθοδώρα
82 Αγαθόκλεια
83 Αγαθονίκη
84 Αγαθόπους -θ
85 Αγαθοσθένη
86 Αγάθυρνα
87 Αγαθύρση
88 Αγαθωνία
89 Αγαθωνύμη
90 Αγάκλεια
91 Αγαλλία
92 Αγαμεμνονίδη
93 Αγαμήδη
94 Αγαμηδίδα
95 Αγαμήθη
96 Αγανίκη
97 Αγανίππη
98 Αγάπη
99 Αγαπηνωρίς
100 Αγαπητή
101 Αγαπτολέμα
102 Αγαρίστη
103 Αγαύη
104 Αγγέλα
105 Αγγελία
106 Αγγέλιδα
107 Αγγελική
108 Αγγελίνα
109 Αγγερούλα
110 Αγγλία
111 Αγελαϊς
112 Αγεμάχη
113 Αγεύουσα
114 Αγηνωρίς
115 Αγησάνδρα
116 Αγησιλεία
117 Αγησιλοχίς
118 Αγησιμάχη
119 Αγησιστράτη
120 Αγησιχόρα
121 Αγιάσσου
122 Αγιάτις
123 Αγιδώς
124 Αγιοδεκτινή
125 Αγιοηλιώτισσα
126 Αγιολούσαινα
127 Αγιούλα
128 Αγιούπα
129 Αγκαία
130 Αγλαΐα
131 Αγλαονίκη
132 Αγλαόπη
134 Αγλαοφήμη
135 Άγλαυρος
136 Αἴγλη
137 Αγναγόρα
138 Αγνή
140 Αγνοδίκη
141 Αγνόκλεια
142 Αγορακρίτη
143 Αγοράστη
144 Αγορή
145 Αγορίτσα
146 Αγραία
147 Αγράμπελη
148 Αγρεύουσα
149 Αγρία
150 Αγριδιώτισσα
151 Αγριλιώτισσα
152 Αγριόπη
153 Αγρίππα
154 Αγροιώ
155 Αγροτέρα
156 Αγυάη
157 Αγχιάλη
158 Αγχιμάχη
159 Αγχινόη
160 Αγχιρόη
161 Αγχιρρόη
162 Άγω
163 Αγωνίς
164 Άδα
165 Αδαία
166 Αδαλβέρτη
167 Αδαμαντία
169 Αδάμη
170 Αδελαΐς
171 Αδελφά
172 Αδιάντη
173 Αδίστα
174 Αδίτη
175 Αδμήτη
176 Αδράστεια
177 Αδριανή
178 Αδύτη
179 Αδώνια
180 Αεθλία
181 Αειθάλα
182 Αειμακάριστος
183 Αειμεσιτεύουσα
184 Αείμνηστη
185 Αέλια
186 Αελλόπους
187 Αελλώ
188 Αερία
189 Αερόπη
190 Αετία
191 Αζαΐς
192 Αζαρία
193 Αηδόνα
194 Αηδόνιον
195 Αθανάδα
196 Αθανασία
197 Αθεόνα
198 Αἰθερία
199 Αθηνά
200 Αθηναγόρα
201 Αθηναΐς
202 Αθήνη
203 Αθηνίς
204 Αθηνιώτισσα
205 Αθηνοδώρα
206 Αθηνώ
207 Αθορ
208 Αἴθρα
209 Αία
210 Αιάκη
211 Αιγαία
212 Αιγέα
213 Αίγειρος
214 Αιγέστη
215 Αίγη
216 Αιγιάλεια
217 Αιγίδα
218 Αίγινα
220 Αιγίσθη
221 Αίγλη
222 Αιγυπτία
223 Αϊδανή
224 Αιδεσία
225 Αιδός
226 Αιδώ
227 Αιθερία
228 Αίθη
229 Αιθίλλα
230 Αιθούσα
231 Αίθρα
232 Αιθύλλα
233 Αικατερίνη
236 Αιματούσα
237 Αιμίαλου
238 Αιμιλένια
239 Αιμιλένια
240 Αιμιλία
241 Αιμιλίνα
242 Αίμουσα
243 Αιναρέτη
244 Αινεία
245 Αινιώνη
246 Άϊντα
247 Αιόλη
248 Αιολία
249 Αϊρένα
250 Αιρίν
251 Αιρκώτισσα
252 Αιρώ
253 Αίσαρα
254 Αισημίδα
255 Αίσηπα
256 Αίστυ
257 Αίστυ
258 Αισυήτη
259 Αισχίνη
260 Αισχρηίς
261 Αισχυλίς
262 Αισωπία
264 Άϊτα
265 Αίτνα
266 Αιτωλίς
267 Αιχμίουσα
268 Αιωπίς
269 Αιώρα
270 Ακαδημία
271 Ακαθή
272 Ακάθιστη
273 Ακακαλλίς
274 Ακακία
275 Ακαλανθίς
276 Ακαλλαρίς
277 Ακάμα
278 Ακανθίς
279 Ακάστη
280 Ακατάβλητη
281 Ακατάφλεκτη
282 Αἰκατερίνη
283 Ακελδαμά
284 Ακέλεια
285 Ακεσάνδρα
286 Άκεσις
287 Ακεψεή
288 Ακεψιμά
289 Ακήραση
290 Ακίνδυνη
291 Ακκώ
292 Ακματίδα
293 Ακμή
294 Ακολουθία
295 Ακραία
296 Ακρήτη
297 Ακριβή
298 Ακρωτηριανή
299 Ακταία
300 Ακτίς
301 Ακτορίς
302 Ακυλίνα
303 Αλαλά
304 Αλανιώτισσα
305 Αλαξάνδρα
306 Αλάσια
307 Αλβανή
308 Αλβέρτα
309 Αλβίνα
310 Αλέκα
311 Αλεμίνα
312 Αλένα
313 Αλεξάνδρα
314 Αλεξία
315 Αλεξίβια
316 Αλεξίκακη
317 Αλεξιμάχη
318 Αλεξιρόη
319 Αλεξιώτισσα
320 Αλεπινή
321 Αλήθεια
322 Αληθινή
323 Αληκτώ
324 Αλήτη
325 Αληυόνη
326 Αλθαία
327 Αλία
328 Αλίη
329 Αλίκη
330 Αλιμήδη
331 Αλίντα
332 Αλίσα
333 Άλισον
334 Αλιφηραία
335 Αλκαθόη
336 Αλκαία
337 Αλκάνδρη
338 Αλκάντρα
339 Άλκη
340 Αλκήνωρ
341 Άλκηστις
342 Αλκιβία
343 Αλκιβιάδη
344 Αλκιδίκη
345 Αλκιθόη
346 Αλκιμάχη
347 Αλκιμέδη
348 Αλκιμήδη
349 Αλκινόη
350 Αλκίππη
352 Αλκίς
353 Αλκίφρουσα
354 Αλκμάονα
355 Αλκμήνη
356 Αλκυών
357 Αλλοιώτισσα
358 Άλμα
359 Αλμαρίνα
360 Αλμπάνα
361 Αλόη
362 Αλόπη
363 Αλόχη
364 Αλσηΐς
365 Αλτάνη
366 Άλτη
367 Άλτιμη
368 Αλύα
369 Αλυπία
370 Αλυσία
371 Αλφαία
372 Αλφειά
373 Αλφεσίβοια
374 Άλφια
375 Αλωνία
376 Αμαδρυάς
377 Αμαζών
378 Αμάθεια
379 Αμαθούσα
380 Αμάλθεια
381 Αμαλία
382 Αμαλιάννα
383 Αμανατία
384 Αμάνδα
385 Αμαρακίς
386 Αμαρίλντα
387 Αμαρυλλίς
389 Αματίτση
390 Αμβέρσα
391 Αμβροσία
392 Αμεθέα
393 Αμέλια
394 Αμερίνη
395 Αμερίσσα
396 Αμέρσια
397 Αμήδη
398 Αμμία
399 Αμμιανή
400 Αμμωνά
401 Αμνησία
402 Αμοίνη
403 Αμολιανή
404 Αμπελίς
405 Αμπελοκήπισσα
406 Αμπλία
407 Αμυγδαλιά
408 Αμύκλα
409 Αμυμώνη
410 Αμύντα
411 Αμφιάλη
412 Αμφιανή
413 Αμφιαράη
414 Αμφιδάμα
415 Αμφιθέα
416 Αμφιθόη
417 Αμφίκλεια
418 Αμφικτυωνίς
419 Αμφιλοχία
420 Αμφιλύκη
421 Αμφιμάχη
422 Αμφιμέδα
423 Αμφιμήδη
424 Αμφινόμη
425 Αμφιρρόη
426 Αμφιρώ
427 Αμφιτρίτη
428 Αμφιώνη
429 Αμωμη
430 Ανάγκη
431 Αναΐς
432 Αναϊτις
433 Αναλίζα
434 Ανανία
435 Αναξαγόρα
436 Αναξάνδρα
437 Αναξαρέτη
438 Ανάξαρχη
439 Αναξιβία
440 Αναξιμάνδρα
441 Αναξιμένη
442 Αναξιρρόη
443 Ανάργυρη
444 Άνασσα
445 Αναστασία
446 Αναστέλλα
447 Ανατολή
448 Αναφωνήτρια
449 Άνβη
450 Άνδρεα
451 Ανδριανή
452 Ανδριάννα
453 Ανδριγούλα
454 Ανδρομάχη
455 Ανδρομέδα
456 Ανδρομήδη
457 Ανδρονίκη
458 Ανδροπελαγία
459 Ανεζίνα
460 Ανειτυλλιανή
461 Ανεκτή
462 Ανέλια
463 Άνελλα
464 Άνεμονη
465 Ανεμπόδιστη
466 Ανερίνα
467 Ανερίνα
468 Ανέστια
469 Ανησιδώρα
470 Άνθα
471 Ανθεμις
472 Ανθή
473 Ανθηδόνη
475 Ανθήκλεια
476 Ανθήλεια
477 Ανθήλια
478 Ανθηνίκη
479 Άνθιμη
480 Ανθίππη
481 Ανθοδέσμη
482 Ανθοζωή
483 Ανθοσμία
484 Ανθρακία
485 Ανία
486 Ανίκητη
487 Ανιμαϊς
488 Ανίνα
489 Ανίππη
490 Ανίτα
491 Ανμαρί
492 Άνν Μαρί
493 Άννα
495 Αννακαίτη
496 Ανναλίζα
497 Ανναμπέλα
498 Ανναρέα
499 Ανναστέλλα
500 Αννέζη
501 Αννίνη
502 Άνοιξη
503 Ανουσώ
504 Ανουτσιάτα
505 Άντα
506 Άντεια
507 Αντελίνα
508 Αντερώσα
509 Αντζελίνα
510 Αντηνώρη
511 Άντια
512 Αντιάνειρ
513 Αντιγόνη
514 Αντίκλεια
515 Αντιμάχη
516 Αντιμήδη
517 Αντινίτισσα
518 Αντινόη
519 Αντιόπη
520 Αντιοχίδα
521 Αντίπα
522 Αντιπάτρα
523 Άντιφα
524 Αντιφάνη
525 Αντιφάτη
526 Αντιφωνήτρια
527 Αντουανέτα
529 Άντρεα
530 Αντωνέττα
531 Αντωνία
532 Αντωνίκη
533 Αντωνίσκη
534 Ανυξιά
535 Ανυσία
536 Ανωμερίτισσα
537 Αξίερο
538 Αξίνη
539 Αξιοθέα
540 Αξιόκερσα
541 Αξιονίκη
542 Αοδεσία
543 Αοιδή
544 Αουρόρα
545 Απελλή
546 Απελλίχα
547 Απήμαντη
548 Απλοδώρα
549 Απολλιναρία
550 Απολλινάριος
551 Απολλωνία
552 Απολλωνίς
553 Αποστολένα
554 Αποστολία
555 Απυμοσύνη
556 Άπφια
557 Αραβέλλα
558 Αρακιώτισσα
559 Αραξή
560 Αράπισσα
561 Αράχνη
562 Αρβανίτισσα
563 Άρβηλα
564 Αργά
565 Αργεία
566 Αργέλη
567 Αργεντινή
568 Άργη
569 Αργήλη
570 Αργία
571 Αργίνη
572 Αργίνουσσα
573 Αργιόπη
574 Αργυλεωνις
575 Αργυρά
576 Αργυφίη
577 Αργώ
578 Αρδαλίς
579 Αρεδία
580 Αρέθουσα
581 Αρεία
582 Αρείωνας
583 Αρεστή
584 Άρεστον
585 Αρετή
586 Αρηβοϊα
587 Αρηγονίς
588 Αρήνη
589 Αρήτη
590 Άρια
591 Αριάδνη
593 Αριάθνη
594 Αριάνα
595 Αριαρούλα
596 Αρίβοια
597 Αριγνωτη
598 Αριδάφνη
599 Αριέλ
600 Αριέτα
601 Αριλιά
602 Αριμνηστέα
603 Αρίννα
604 Αρίσα
605 Αρίσβη
606 Αρισταγγέλα
607 Αρισταγόρα
608 Αρισταινέτη
609 Αρισταρχίς
610 Αριστείδη
611 Αρίστη
612 Αριστιάνα
613 Αριστίνα
614 Αριστίππη
615 Αριστοβούλα
616 Αριστοδήμη
617 Αριστοδίκη
618 Αριστοθέα
619 Αριστόκλεια
620 Αριστομάχη
621 Αριστομένη
622 Αριστομήδη
623 Αριστονίκη
624 Αριστοτέλεια
625 Αριστοτέχνη
626 Αριστωνομίδα
627 Αρίφρουσα
628 Αρκαδία
629 Αρκέα
630 Άρκη
631 Αρλέτα
632 Αρλίντα
633 Αρμαντίνα
634 Αρμενοκρατούσα
635 Αρμοδία
636 Αρμοθόη
637 Αρμονία
638 Άρνη
639 Αρόα
640 Άρπινα
641 Αρριανή
642 Αρριδαία
643 Αρριέττα
644 Αρσάκη
645 Αρσενία
646 Αρσίνα
647 Αρσινόη
648 Αρσίππη
649 Άρτα
650 Αρτεμιδώρα
651 Άρτεμις
652 Αρτεμισία
653 Αρτυμήδη
654 Αρχαγάθη
655 Αρχαγγελιώτισσα
656 Αρχεάνασσα
657 Αρχεδίκη
658 Αρχελάη
659 Αρχεμάχη
660 Αρχεμήδη
661 Αρχία
662 Αρχιδαμια
663 Αρχιδίκη
664 Αρχιμήδη
665 Αρχίππη
666 Αρχισπορίτισσα
667 Αρχοντία
668 Ασάνω
669 Ασάφεια
670 Άση
671 Ασημίνα
672 Ασημώνη
673 Ασία
674 Ασίη
675 Ασινέθ
676 Ασκλά
677 Ασκληπιάς
678 Ασκληπιγένεια
679 Ασκληπιοδότη
680 Ασκληπιοδώρα
681 Άσκρη
682 Άσπα
683 Ασπασία
684 Ασπραγγέλου
685 Ασπροβουνιώτισσα
686 Ασπροπαναγιά
687 Ασπρούλα
688 Αστάρτη
689 Ασταφις
690 Αστερία
691 Αστερόειδα
692 Αστερόπεια
693 Αστερόπη
694 Αστή
695 Αστηρόπη
696 Αστράδαινα
697 Αστραία
698 Αστρελένα
699 Άστρια
700 Αστρίς
701 Αστρίτη
702 Αστυάνασσα
703 Αστυδάμεια
704 Αστυκράτεια
705 Αστυμάχη
706 Αστυμέδουσα
707 Αστυμηδίδη
708 Αστυμηδίδης
709 Αστυνόμη
710 Αστυόχεια
711 Αστυόχη
712 Ασύγκριτη
713 Ασυδία
714 Ασυνέθ
715 Ασυνούλα
716 Ασχολία
717 Ασωπίς
718 Αταλάντη
719 Ατάργατις
720 Ατζουλέτα
721 Ατθίς
722 Ατία
723 Άτις
724 Ατλάντεια
725 Ατλαντείη
726 Άτροπος
727 Ατταλίς
728 Αττική
729 Αυγεία
730 Αυγερινή
731 Αυγή
732 Αυγούστα
733 Αυγώνα
734 Αυδάκτη
735 Αυδάτα
736 Αύκτα
737 Αυλίδα
738 Αυξεντία
739 Αυξιβία
740 Αυξιλιαρία
741 Αύρα
742 Αύρη
743 Αυρηλία
744 Αυσημήδη
745 Αυτομάτη
746 Αυτομέδουσα
747 Αυτομήδη
748 Αυτονόη
749 Αυτονομία
750 Αφένδρα
751 Αφεντία
752 Αφέντρα
753 Αφθονία
754 Αφραάτη
755 Αφρικάνα
756 Αφροδίτη
757 Αφροκόμη
758 Αφροξυλάνθη
759 Αφρούλα
760 Αχαία
761 Αχαΐα
762 Αχαιμένη
763 Αχίλλεια
764 Αχίμα
765 Άχραντος
766 Αψεύδη
767 Αψευδής
768 Αψιδιώτισσα
769 Αώα
770 Βαβέλυκα
771 Βαβύλα
772 Βάγια
773 Βάδιμη
774 Βαθύκλεια
775 Ἄβαι
776 Βάια
777 Βάκια
778 Βακίνα
779 Βακχίς
780 Βακχυλίς
781 Βαλάντα
782 Βαλασία
783 Βαλδερούδη
784 Βαλεντίνα
785 Βαλέρια
786 Βάλια
787 Βαλμπόνα
788 Βαλουκλιώτισσα
789 Βαλσαμή
790 Βάλτη
791 Βαμβακία
792 Βάνα
793 Βάνδα
794 Βανέσσα
796 Βανίνα
797 Βανιώτισσα
798 Βάννα
799 Βάντα
800 Βαουθά
801 Βάπτις
802 Βαραγγιώτισσα
803 Βαραδάτη
804 Βαραχησία
805 Βαρβάρα
806 Βαρδιανιώτισσα
807 Βαρδιάννα
808 Βαρθολομαία
809 Βάρις
810 Βαρκέτις
811 Βαρκού
812 Βάρλα
813 Βαρνάβα
814 Βαρουχία
815 Βαρσαβία
816 Βαρσανουφία
817 Βαρσίνη
818 Βαρυτίμη
819 Βάσια
820 Βασιανή
821 Βασιάνθη
822 Βασιλεία
823 Βασιλειάνα
824 Βασιλένια
825 Βασιληγενέτειρα
826 Βασιλίδα
827 Βασίλισσα
828 Βασιλοπούλα
829 Ἀβασκαντίς
830 Ἀβασκαντώ
831 Ἄβασκη
832 Βάσσα
833 Ἄβασσον
834 Ἀβάστακτη
835 Βάτεια
836 Βατίς
837 Βατοπεδινή
838 Βατούσαινα
839 Βαυβώ
840 Βαυκίς
841 Ἀβαύχα
842 Βαυώ
843 Βάχθιση
844 Ἄββα
845 Ἄβδα
846 Ἀβδαία
847 Ἀβδαίμουσα
848 Ἀβδαλωνύμη
849 Ἀβδαράκη
850 Ἀβδάρβα
851 Ἀβδαστράτη
852 Ἀβδελωνύμη
853 Ἀβδέμουσα
854 Ἀβδερίτις
855 Ἄβδη
856 Ἀβδήμουσα
857 Ἄβδηρα
858 Ἀβδηρίτη
859 Ἀβδηροδημοκρίτη
860 Ἀβδία
861 Ἀβδίμιλκη
862 Ἀβδολωνύμη
863 Ἀβδρανόθεμις
864 Ἀβδύβαλη
865 Ἀβδύμουσα
866 Ἄβδυρα
867 Ἀβεάκη
868 Βεάτα
869 Βεατρίκη
870 Βεβαία
871 Βεβρύκη
872 Ἀβειρώσσα
873 Βελανιδιά
874 Βέλβινα
875 Βέλη
876 Βελίκα
877 Βελίνα
878 Βελισσαρία
879 Βελιστίχη
880 Βελούδω
881 Βενανδία
882 Βεναντία
883 Βενεδίκτη
884 Βενετία
885 Βενετσάνα
886 Βενθεσικύμη
887 Βένια
888 Βενιζέλα
889 Βέννα
890 Βενούστα
891 Βεντούλα
892 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
893 Βέρα
894 Βερβούργα
895 Βεργούλα
896 Βεργουπουλιανή
897 Βερεγγάρια
898 Βερεκούνδα
899 Βερενίκη
900 Βέρθα
901 Βερνάρδη
902 Βερόη
903 Βερόνικα
904 Βερονίκη
906 Βερουλία
907 Βερσεβέ
908 Βερτράνδη
909 Βερώνη
910 Βεσέλα
911 Βεσσέλκα
912 Ἀβεύρια
913 Βέφα
914 Ἄβη
915 Ἀβηδάμεια
916 Βηθανία
917 Βηθεσδά
918 Βηθζαθά
919 Βηθλεέμ
920 Βηθλεεμίτισσα
921 Ἀβηϊχίς
922 Βήλη
923 Βηματάρισσα
924 Ἀβηοδώρα
925 Βηρία
926 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
927 Βήρυλλα
928 Βησσαρία
929 Ἀβηΐχα
930 Βηχιανή
931 Βία
932 Βιάγκα
933 Βιασεσλάβα
934 Βιβέτα
935 Βιβή
936 Βιβιανή
937 Ἀβίγα
938 Βιγλιώτισσα
939 Ἀβιδία
940 Ἀβιδιανή
941 Βιδιανή
942 Βιερα
943 Ἀβιηνή
944 Ἀβικέννα
945 Βικέντια
946 Βικτώρια
947 Βίκυ
948 Βιλελμίνη
949 Βιλιστίχη
950 Ἀβιλλία
951 Βίλμα
952 Βιμποράδα
953 Βίνα
954 Ἀβίνδη
955 Ἀβιογένη
956 Ἀβιοδότη
957 Ἀβιοδώρα
958 Ἀβιοκρίτη
959 Βιόλα
960 Βιολάνθη
961 Βιολέτα
962 Βιργενια
963 Βιργινία
964 Βιργιωμένη
965 Ἄβις
966 Ἀβισάρη
967 Βιστωνίς
968 Βίτα
969 Βιτάλη
970 Ἀβίτη
971 Βιτιμία
972 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
973 Βιώνη
974 Ἀβλάβεια
975 Βλαδιμήρα
976 Βλαδισλάβα
977 Βλακεία
978 Βλανδίνα
979 Βλασία
980 Βλάστα
981 Βλαχέρνα
982 Βλέπουσα
983 Ἀβλίουσα
984 Βλουτινα
985 Βλυχιόρικα
986 Ἀβλωνάκη
987 Ἄβναγη
988 Ἀβνάκη
989 Βόα
990 Βοδοάλδη
991 Βόηθα
992 Βοία
993 Βοΐσκα
994 Βοιώ
995 Βολίνα
996 Βομβύκη
997 Βονιφατία
998 Βορεινή
999 Βουβώ
1000 Βουζιανα
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία