Εορτές 19 Ιανουαρίου: Αγία Ευφρασία Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αρσένιος Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας Άγιος Βασίλειος ο Μέγας Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Άγιος Θεόδοτος επίσκοπος Κυρήνειας Άγιος Θεόδωρος του Νόβγκοροντ Άγιος Μακάριος ο Καλογεράς Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός Όσιος Δομέτιος Όσιος Κοσμάς ο Χρυσοστόματος Όσιος Μακάριος Επίσκοπος Ιερισσού Όσιος Μακάριος ο Αλεξανδρεύς Όσιος Μακάριος ο Διάκονος εκ Ρωσίας Όσιος Μακάριος ο Νηστευτής εκ Ρωσίας Όσιος Μακάριος ο Ρωμαίος Όσιος Μάξιμος Όσιος Μελέτιος ο Γαλησιώτης ο Ομολογητής
1 Χαλκάορ
2 Abra
3 Aισχύλα
4 Aλεξιμήδη
5 Aριμήδη
6 Etheldreda
7 Eύαρδις
8 Gwenagwy
9 Nαΐς
10 Trea
11 Wivina
12 Ααρδαῒς
13 Άβα
14 Άβαβα
15 Αβαδδώσσα
16 Αβάδνη
17 Αβαεοδώρα
18 Αβαζία ή Αβασγία
19 Αβαζίουσα
20 Αβάη
21 Αβαία
22 Αβαιοδόρα
23 Αβαιοδώρα
24 Αβαιοκρίτη
25 Αβαίστα
26 Αβάκαινα
27 Αβάκεια
28 Αβακένα
29 Αβακουμία
30 Άβακτη
31 Αβάμμουσα
32 Αβανθίς
33 Αβαντία καί Αμαντία
34 Αβαντιάδη
35 Αβαντιάς
36 Αβαντίδη
37 Αβαντίς
38 Αβαρβαρέη
39 Αβάρβαρη
40 Αβαρη
41 Αβαρίνη
42 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
43 Άβαρτη
44 Αβάσιτη
45 Αβασκάντη
46 Αβασκάντιλλα
47 Αββαία
48 Άβδηρα
49 Αβδιηλία
50 Αβερκία
51 Αβερρόη
52 Αβησσυνία
53 Αβία
54 Αβιάθα
55 Αβιανία
56 Αβιανία
57 Αβίαντη
58 Αβίατη
59 Άβιβα
60 Αβιμελιχίς
61 Αβινιόν
62 Αβλαβία
63 Άβληρα
64 Αβουδίμη
65 Αβουναία
66 Αβρααμία
67 Αβρικία
68 Αβρονίκη
69 Αβρόντιον
70 Αβροσύνη
71 Αβρότονον
72 Αβρυλλίς
73 Αβρωνίς
74 Αβρώτη
75 Αβυδηνή
76 Αγάβη
77 Αγαθαγγέλα
78 Αγαθάγητη
79 Αγάθη
80 Αγαθημερίς
81 Αγαθίππη
82 Αγαθόβουλη
83 Αγαθοδαίμουσα
84 Αγαθοδώρα
85 Αγαθόκλεια
86 Αγαθονίκη
87 Αγαθοπόδη
88 Αγαθοσθένη
89 Αγάθυρνα
90 Αγαθύρση
91 Αγαθωνία
92 Αγαθωνύμη
93 Αγάκλεια
94 Αγαλλία
95 Αγαμεμνονίδη
96 Αγαμήδη
97 Αγαμηδίδα
98 Αγαμήθη
99 Αγανίκη
100 Αγανίππη
101 Αγάπη
102 Αγαπηνωρίς
103 Αγαπητή
104 Αγαπτολέμα
105 Αγαρίστη
106 Αγαύη
107 Αγγέλα
108 Αγγελαρία
109 Αγγελία
110 Αγγέλιδα
111 Αγγελική
112 Αγγελίνα
113 Αγγερούλα
114 Αγγλία
115 Αγελαϊς
116 Αγεμάχη
117 Αγέρωχη
118 Αγεστράτη
119 Αγεύουσα
120 Αγεχόρη
121 Αγηνωρίς
122 Αγησάνδρα
123 Αγησιλεία
124 Αγησιλοχίς
125 Αγησιμάχη
126 Αγησιστράτη
127 Αγησιχόρα
128 Αγιάσσου
129 Αγιάτις
130 Αγιδώς
131 Αγιοδεκτινή
132 Αγιοηλιώτισσα
133 Αγιολούσαινα
134 Αγιούλα
135 Αγιούπα
136 Αγκαία
137 Αγλαΐα
138 Αγλαονίκη
139 Αγλαόπη
141 Αγλαοφήμη
142 Άγλαυρος
143 Αἴγλη
144 Αγναγόρα
145 Αγνή
147 Αγνοδίκη
148 Αγνόκλεια
149 Αγορακρίτη
150 Αγοράστη
151 Αγορή
152 Αγορίτσα
153 Αγραία
154 Αγράμπελη
155 Αγρεύουσα
156 Αγρία
157 Αγριδιώτισσα
158 Αγριλιώτισσα
159 Αγριόπη
160 Αγρίππα
161 Αγροιώ
162 Αγροτέρα
163 Αγυάη
164 Αγχιάλη
165 Αγχιμάχη
166 Αγχινόη
167 Αγχιρόη
168 Αγχιρρόη
169 Άγω
170 Αγωνίς
171 Άδα
172 Αδαία
173 Αδαλβέρτη
174 Αδαμαντία
176 Αδάμη
177 Αδελαΐς
178 Αδελφή
179 Αδιάντη
180 Αδίστα
181 Αδίτη
182 Αδμήτη
183 Αδράστεια
184 Αδριανή
185 Αδύτη
186 Αδώνια
187 Αεθλία
188 Αειθάλα
189 Αειμακάριστος
190 Αειμεσιτεύουσα
191 Αειμνήστη
192 Αέλια
193 Αελλόπους
194 Αελλώ
195 Αερία
196 Αερόπη
197 Αετία
198 Αζαΐς
199 Αζαρία
200 Αηδών
201 Αθανάδα
202 Αθανασία
203 Αθεόνα
204 Αἰθερία
205 Αθηνά
206 Αθηναγόρα
207 Αθήνη
208 Αθηνίς
209 Αθηνιώτισσα
210 Αθηνοδώρα
211 Αθηνώ
212 Αθορ
213 Αἴθρα
214 Αία
215 Αιάκη
216 Αιγαία
217 Αιγέα
218 Αίγειρος
219 Αιγέστη
220 Αίγη
221 Αιγιάλεια
222 Αιγίδα
223 Αίγινα
225 Αιγίσθη
226 Αίγλη
227 Αιγυπτία
228 Αϊδανή
229 Αιδεσία
230 Αιδός
231 Αιδώ
232 Αιήτη
233 Αιθερία
234 Αίθη
235 Αιθήρη
236 Αιθίλλα
237 Αιθούσα
238 Αίθρα
239 Αιθύλλα
240 Αικατερίνη
243 Αιλία
244 Αιματούσα
245 Αιμίαλου
246 Αιμιλένια
247 Αιμιλένια
248 Αιμιλία
249 Αιμιλίνα
250 Αίμουσα
251 Αιναρέτη
252 Αινεία
253 Αινία
254 Αινίππη
255 Αινιώνη
256 Άϊντα
257 Αιόλη
258 Αιολία
259 Αϊρένα
260 Αιρίν
261 Αιρκώτισσα
262 Αιρώ
263 Αίσαρα
264 Αισημίδα
265 Αίσηπα
266 Αίστυ
267 Αίστυ
268 Αισυήτη
269 Αισχίνη
270 Αισχρηίς
271 Αισχυλίς
272 Αισωπία
274 Άϊτα
275 Αίτνα
276 Αιτωλίς
277 Αιχμίουσα
278 Αιωπίς
279 Αιώρα
280 Ακαδημία
281 Ακαθή
282 Ακάθιστη
283 Ακακαλλίς
284 Ακακία
285 Ακαλανθίς
286 Ακαλλαρίς
287 Ακάμα
288 Ακανθίς
289 Ακάστη
290 Ακατάβλητη
291 Ακατάφλεκτη
292 Αἰκατερίνη
293 Ακελδαμά
294 Ακέλεια
295 Ακεσάνδρα
296 Άκεσις
297 Ακεψεή
298 Ακεψιμά
299 Ακήραση
300 Ακίνδυνη
301 Ακκαλίς
302 Ακκώ
303 Ακματίδα
304 Ακμή
305 Άκμουσα
306 Ακολουθία
307 Ακραία
308 Ακρήτη
309 Ακρίβη
310 Ακρωτηριανή
311 Ακταία
312 Ακτίς
313 Ακτορίς
314 Ακύλα
315 Αλαλά
316 Αλάνα
317 Αλανιώτισσα
318 Αλαξάνδρα
319 Αλάσια
320 Αλβανή
321 Αλβέρτα
322 Αλβίνα
323 Αλεγρία
324 Αλέκα
325 Αλεμίνα
326 Αλένα
327 Αλεξάνδρα
328 Αλεξία
329 Αλεξίβια
330 Αλεξίκακη
331 Αλεξιμάχη
332 Αλεξιρόη
333 Αλεξιώτισσα
334 Αλεπινή
335 Αλήθεια
336 Αληκτώ
337 Αλήτη
338 Αληυόνη
339 Αλθαία
340 Αλία
341 Αλίη
342 Αλιθέρση
343 Αλίκη
344 Αλιμήδη
345 Αλίντα
346 Αλίσα
347 Άλισον
348 Αλιφηραία
349 Αλκαθόη
350 Αλκαία
351 Αλκάνδρη
352 Αλκάντρα
353 Άλκη
354 Αλκήνωρ
355 Άλκηστις
356 Αλκιβία
357 Αλκιβιάδη
358 Αλκιδίκη
359 Αλκιθόη
360 Αλκιμάχη
361 Αλκιμέδη
362 Αλκιμήδη
363 Αλκινόη
364 Αλκίππη
366 Αλκίς
367 Αλκίφρουσα
368 Αλκμάονα
369 Αλκμήνη
370 Αλκυών
371 Αλλοιώτισσα
372 Άλμα
373 Αλμαρίνα
374 Αλμπάνα
375 Αλόη
376 Αλόπη
377 Αλόχη
378 Αλσηΐς
379 Αλτάνη
380 Άλτη
381 Άλτιμη
382 Αλτίνα
383 Αλύα
384 Αλυπία
385 Αλυσία
386 Αλφαία
387 Αλφειά
388 Αλφεσίβοια
389 Άλφια
390 Αλωνία
391 Αμαδρυάς
392 Αμαζών
393 Αμάθεια
394 Αμαθούσα
395 Αμάλθεια
396 Αμαλία
397 Αμαλιάννα
398 Αμανατία
399 Αμάνδα
400 Αμαρακίς
401 Αμαρίλντα
402 Αμαρυλλίς
404 Αμαστρίνη
405 Αματίτση
406 Αμβέρσα
407 Αμβροσία
408 Αμεθέα
409 Αμέλια
410 Άμεμπτη
411 Αμερίκη
412 Αμερίνη
413 Αμερίσσα
414 Αμέρσια
415 Αμήδη
416 Αμμία
417 Αμμιανή
418 Αμμωνά
419 Αμνησία
420 Αμοίνη
421 Αμολιανή
422 Αμομφαρέτη
423 Αμπελίς
424 Αμπελοκήπισσα
425 Αμπλία
426 Αμυγδαλέα
427 Αμύκλα
428 Αμυμώνη
429 Αμύντα
430 Αμφιάλη
431 Αμφιαράη
432 Αμφιδάμα
433 Αμφιθέα
434 Αμφιθόη
435 Αμφίκλεια
436 Αμφικτυωνίς
437 Αμφιλοχία
438 Αμφιλύκη
439 Αμφιμάχη
440 Αμφιμέδα
441 Αμφιμήδη
442 Αμφινόμη
443 Αμφιρρόη
444 Αμφιρώ
445 Αμφιτρίτη
446 Αμφιώνη
447 Αμωμη
448 Ανάγκη
449 Αναΐς
450 Αναϊτις
451 Αναλίζα
452 Ανανία
453 Αναξαγόρα
454 Αναξάνδρα
455 Αναξαρέτη
456 Ανάξαρχη
457 Αναξιβία
458 Αναξιμάνδρα
459 Αναξιμένη
460 Αναξιρρόη
461 Ανάργυρη
462 Άνασσα
463 Αναστασία
464 Αναστέλλα
465 Ανατολή
466 Αναφωνήτρια
467 Άνβη
468 Άνδρεα
469 Ανδριανή
470 Ανδριάννα
471 Ανδριγούλα
472 Ανδροδάιξα
473 Ανδρομάχη
474 Ανδρομέδα
475 Ανδρομήδη
476 Ανδρονίκη
477 Ανδροπελαγία
478 Ανεζίνα
479 Ανειτυλλιανή
480 Ανεκτή
481 Ανέλια
482 Άνελλα
483 Άνεμονη
484 Ανεμπόδιστη
485 Ανερίνα
486 Ανερίνα
487 Ανέστια
488 Ανησιδώρα
489 Άνθα
490 Ανθεμις
491 Ανθή
492 Ανθηδόνη
494 Ανθήκλεια
495 Ανθήλεια
496 Ανθήλια
497 Ανθηνίκη
498 Άνθιμη
499 Ανθίππη
500 Ανθοδέσμη
501 Ανθοζωή
502 Ανθοσμία
503 Ανθρακία
504 Ανία
505 Ανίκητη
506 Ανιμαϊς
507 Ανίνα
508 Ανίππη
509 Ανίτα
510 Ανμαρί
511 Άνν Μαρί
512 Άννα
514 'Ανναγκρέϋς
515 Αννακαίτη
516 Ανναλίζα
517 Ανναμπέλα
518 Ανναρέα
519 Ανναστέλλα
520 Αννέζη
521 Αννίνη
522 Άνοιξη
523 Ανουσώ
524 Ανουτσιάτα
525 Άντα
526 Άντεια
527 Αντελίνα
528 Αντερώσα
529 Αντζελίνα
530 Αντηνώρη
531 Άντια
532 Αντιάνειρ
533 Αντιγόνη
534 Αντίκλεια
535 Αντιμάχη
536 Αντιμήδη
537 Αντινίτισσα
538 Αντινόη
539 Αντιόπη
540 Αντιοχίς
541 Αντίπα
542 Αντιπάτρα
543 Άντιφα
544 Αντιφάνη
545 Αντιφάτη
546 Αντιφόνη
547 Αντιφωνήτρια
548 Αντιφώσσα
549 Αντουανέτα
551 Άντρεα
552 Αντωνέττα
553 Αντωνία
554 Αντωνίκη
555 Αντωνίσκη
556 Ανυξιά
557 Ανυσία
558 Ανωμερίτισσα
559 Άξα
560 Αξίερο
561 Αξίνη
562 Αξιοθέα
563 Αξιόκερσα
564 Αξιονίκη
565 Αξιούσα
566 Αοδεσία
567 Αοιδή
568 Αουρόρα
569 Απελλή
570 Απελλίχα
571 Απήμαντη
572 Απλοδώρα
573 Απολλιναρία
574 Απολλωνία
575 Απολλωνίς
576 Αποστολένα
577 Αποστολία
578 Απυμοσύνη
579 Άπφια
580 Αραβέλλα
581 Αρακιώτισσα
582 Αραμπέλα
583 Αραξή
584 Αράπισσα
585 Αράχνη
586 Αρβανίτισσα
587 Άρβηλα
588 Αργά
589 Αργεία
590 Αργέλη
591 Αργεντινή
592 Αργήλη
593 Αργία
594 Αργίνη
595 Αργίνουσσα
596 Αργιόπη
597 Αργυλεωνις
598 Αργυρά
599 Αργυφίη
600 Αργώ
601 Αρδαλίς
602 Αρεδία
603 Αρέθουσα
604 Αρεία
605 Αρείωνας
606 Αρεστή
607 Άρεστον
608 Αρετή
609 Αρηβοϊα
610 Αρηγονίς
611 Αρήνη
612 Αρήτη
613 Άρια
614 Αριάδνη
616 Αριάθνη
617 Αριάνα
618 Αριαρούλα
619 Αρίβοια
620 Αριγνωτη
621 Αριδάφνη
622 Αριέλ
623 Αριέτα
624 Αριλιά
625 Αριμνηστέα
626 Αρίννα
627 Αρίσα
628 Αρίσβη
629 Αρισταγγέλα
630 Αρισταγόρα
631 Αρισταινέτη
632 Αρισταρχίς
633 Αριστείδη
634 Αρίστη
635 Αριστιάνα
636 Αριστίνα
637 Αριστίππη
638 Αριστοβούλα
639 Αριστοδήμη
640 Αριστοδίκη
641 Αριστοθέα
642 Αριστόκλεια
643 Αριστοκρατία
644 Αριστοκύπρα
645 Αριστομάχη
646 Αριστομένη
647 Αριστομήδη
648 Αριστονίκη
649 Αριστοτέλεια
650 Αριστοτέχνη
651 Αριστωνομίδα
652 Αρίφρουσα
653 Αρκαδία
654 Αρκέα
655 Άρκη
656 Αρλέτα
657 Αρλίντα
658 Αρμαντίνα
659 Αρμενοκρατούσα
660 Αρμοδία
661 Αρμοθόη
662 Αρμονία
663 Άρνη
664 Αρόα
665 Άρπινα
666 Αρριανή
667 Αρριδαία
668 Αρριέττα
669 Αρσάκη
670 Αρσενία
671 Αρσίνα
672 Αρσινόη
673 Αρσίππη
674 Άρτα
675 Αρτεμιδώρα
676 Άρτεμις
677 Αρτεμισία
678 Αρτυμήδη
679 Αρχαγάθη
680 Αρχαγγελιώτισσα
681 Αρχεάνασσα
682 Αρχεδίκη
683 Αρχελάη
684 Αρχεμάχη
685 Αρχεμήδη
686 Αρχία
687 Αρχιδαμια
688 Αρχιδίκη
689 Αρχιμήδη
690 Αρχίππη
691 Αρχισπορίτισσα
692 Αρχοντία
693 Αρχοντίνα
694 Ασάνω
695 Ασάφεια
696 Άση
697 Ασημίνα
698 Ασημώνη
699 Ασία
700 Ασίη
701 Ασινέθ
702 Ασκλά
703 Ασκληπιάς
704 Ασκληπιγένεια
705 Ασκληπιοδότη
706 Ασκληπιοδώρα
707 Άσκρη
708 Άσπα
709 Ασπασία
710 Ασπιδοχάρμη
711 Ασπραγγέλου
712 Ασπροβουνιώτισσα
713 Ασπροπαναγιά
714 Ασπρούλα
715 Αστάρτη
716 Ασταφις
717 Αστερία
718 Αστερόειδα
719 Αστερόζα
720 Αστερόπεια
721 Αστερόπη
722 Αστή
723 Αστηρόπη
724 Αστράδαινα
725 Αστραία
726 Αστρελένα
727 Άστρια
728 Αστρίς
729 Αστρίτη
730 Αστυάνασσα
731 Αστυβία
732 Αστυδάμεια
733 Αστυκράτεια
734 Αστυμάχη
735 Αστυμέδουσα
736 Αστυμηδίδη
737 Αστυμηδίδης
738 Αστυνόμη
739 Αστυόχεια
740 Αστυόχη
741 Ασύγκριτη
742 Ασυδία
743 Ασυνέθ
744 Ασυνούλα
745 Ασχολία
746 Ασωπίς
747 Αταλάντη
748 Ατάργατις
749 Ατζουλέτα
750 Ατθίς
751 Ατία
752 Άτις
753 Ατλάντεια
754 Άτροπος
755 Ατταλίς
756 Αττική
757 Αυγεία
758 Αυγερινή
759 Αυγή
760 Αυγούστα
761 Αυδάκτη
762 Αυδάτα
763 Αύκτα
764 Αυλίδα
765 Αυξεντία
766 Αυξιβία
767 Αυξιλιαρία
768 Αύρα
769 Αύρη
770 Αυρηλία
771 Αυσημήδη
772 Αυτομάτη
773 Αυτομέδουσα
774 Αυτομήδη
775 Αυτονόη
776 Αυτονομία
777 Αφένδρα
778 Αφεντία
779 Αφέντρα
780 Αφθονία
781 Αφραάτη
782 Αφρικάνα
783 Αφροδίτη
784 Αφροκόμη
785 Αφροξυλάνθη
786 Αφρούλα
787 Αχαία
788 Αχαΐα
789 Αχαιμένη
790 Αχίλλεια
791 Αχίμα
792 Άχραντος
793 Αψεύδη
794 Αψευδής
795 Αψιδιώτισσα
796 Αώα
797 Βαβέλυκα
798 Βαβύλα
799 Βάγια
800 Βάδιμη
801 Βαθύκλεια
802 Ἄβαι
803 Βάια
804 Βάκια
805 Βακίνα
806 Βακχίς
807 Βακχυλίς
808 Βαλάντα
809 Βαλασία
810 Βαλδερούδη
811 Βαλεντίνα
812 Βαλέρια
813 Βάλια
814 Βαλμπόνα
815 Βαλουκλιώτισσα
816 Βαλσαμή
817 Βάλτη
818 Βαμβακία
819 Βάνα
820 Βάνδα
821 Βανέσσα
823 Βανίνα
824 Βανιώτισσα
825 Βάννα
826 Βάντα
827 Βαουθά
828 Βαπτίς
829 Βαραγγιώτισσα
830 Βαραδάτη
831 Βαραχησία
832 Βαρβάρα
833 Βαρδιανιώτισσα
834 Βαρδιάννα
835 Βαρθολομαία
836 Βάρις
837 Βαρκέτις
838 Βαρκού
839 Βάρλα
840 Βαρνάβα
841 Βαρουχία
842 Βαρσαβία
843 Βαρσανουφία
844 Βαρσίνη
845 Βαρυτίμη
846 Βάσια
847 Βασιανή
848 Βασιάνθη
849 Βασιλεία
850 Βασιλειάνα
851 Βασιλένια
852 Βασιληγενέτειρα
853 Βασίλισσα
854 Βασιλοπούλα
855 Ἀβασκαντίς
856 Ἀβασκαντώ
857 Ἄβασκη
858 Βάσσα
859 Ἄβασσον
860 Ἀβάστακτη
861 Βαστράδα
862 Βάτεια
863 Βατίς
864 Βατοπεδινή
865 Βατούσαινα
866 Βαυβώ
867 Βαυκίς
868 Ἀβαύχα
869 Βαυώ
870 Βάχθιση
871 Ἄββα
872 Ἄβδα
873 Ἀβδαία
874 Ἀβδαίμουσα
875 Ἀβδαλωνύμη
876 Ἀβδαράκη
877 Ἀβδάρβα
878 Ἀβδαστράτη
879 Ἀβδελωνύμη
880 Ἀβδέμουσα
881 Ἀβδερίτις
882 Ἄβδη
883 Ἀβδήμουσα
884 Ἄβδηρα
885 Ἀβδηρίτη
886 Ἀβδηροδημοκρίτη
887 Ἀβδία
888 Ἀβδίμιλκη
889 Ἀβδολωνύμη
890 Ἀβδρανόθεμις
891 Ἀβδύβαλη
892 Ἀβδύμουσα
893 Ἄβδυρα
894 Ἀβεάκη
895 Βεάτα
896 Βεατρίκη
897 Βεβαία
898 Βεβρύκη
899 Ἀβειρώσσα
900 Βελανιδιά
901 Βέλβινα
902 Βέλη
903 Βελίκα
904 Βελίνα
905 Βελισσαρία
906 Βελιστίχη
907 Βελούδω
908 Βενανδία
909 Βεναντία
910 Βενεδίκτη
911 Βενετία
912 Βενθεσικύμη
913 Βένια
914 Βενιζέλα
915 Βέννα
916 Βενούστα
917 Βεντούλα
918 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
919 Βέρα
920 Βερβούργα
921 Βεργούλα
922 Βεργουπουλιανή
923 Βερεγγάρια
924 Βερεκούνδα
925 Βερενίκη
926 Βέρθα
927 Βερνάρδη
928 Βερόη
929 Βερόνικα
930 Βερονίκη
932 Βερουλία
933 Βερσεβέ
934 Βερτράνδη
935 Βερώνη
936 Βεσέλα
937 Βεσσέλκα
938 Βέτα
939 Ἀβεύρια
940 Βέφα
941 Ἄβη
942 Ἀβηδάμεια
943 Βηθανία
944 Βηθεσδά
945 Βηθζαθά
946 Βηθλεέμ
947 Βηθλεεμίτισσα
948 Ἀβηϊχίς
949 Βήλη
950 Βηματάρισσα
951 Ἀβηοδώρα
952 Βηρία
953 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
954 Βήρυλλα
955 Βησσαρία
956 Ἀβηΐχα
957 Βηχιανή
958 Βία
959 Βιάγκα
960 Βιασεσλάβα
961 Βιβέτα
962 Βιβή
963 Βιβιανή
964 Ἀβίγα
965 Βιγλιώτισσα
966 Ἀβιδία
967 Ἀβιδιανή
968 Βιδιανή
969 Βιερα
970 Ἀβιηνή
971 Ἀβικέννα
972 Βικέντια
973 Βικτώρια
974 Βίκυ
975 Βιλελμίνη
976 Βιλιστίχη
977 Ἀβιλλία
978 Βίλμα
979 Βίλντα
980 Βιμποράδα
981 Βίνα
982 Ἀβίνδη
983 Ἀβιογένη
984 Ἀβιοδότη
985 Ἀβιοδώρα
986 Ἀβιοκρίτη
987 Βιόλα
988 Βιολάνθη
989 Βιολέτα
990 Βιργενια
991 Βιργινία
992 Βιργιωμένη
993 Ἄβις
994 Ἀβισάρη
995 Βιστωνίς
996 Βίτα
997 Βιτάλη
998 Ἀβίτη
999 Βιτιμία
1000 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία