Εορτές 27 Μαΐου: Άγιος Μάρτυς Αλύπιος Ευβιωτός
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωσήφ ο Νέος, Μητροπολίτης Τιμισοάρας Bete Άγιος Ελλάδιος Άγιος Ιωάννης ο Ρώσσος Ευσεβιώτης Όσιος Θεράπων ηγούμενος της Λευκής Λίμνης
1 Abra
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Edithac
6 Eύαρδις
7 Nαΐς
8 Theodichildis
9 Walburga
10 Winifred
12 Wivina
13 Ααρδαῒς
14 Άβα
15 Άβαβα
16 Αβαδδώσσα
17 Αβάδνη
18 Αβαεοδώρα
19 Αβαζία ή Αβασγία
20 Αβαζίουσα
21 Αβάη
22 Αβαία
23 Αβαιοδόρα
24 Αβαιοδώρα
25 Αβαιοκρίτη
26 Αβαίστα
27 Αβάκαινα
28 Αβάκεια
29 Αβακένα
30 Αβακουμία
31 Άβακτη
32 Αβάμμουσα
33 Αβανθίς
34 Αβαντία καί Αμαντία
35 Αβαντιάδη
36 Αβαντιάς
37 Αβαντίδη
38 Αβαντίς
39 Αβαρβαρέη
40 Αβάρβαρη
41 Αβαρη
42 Αβαρίνη
43 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
44 Άβαρτη
45 Αβάσιτη
46 Αβασκάντη
47 Αβασκάντιλλα
48 Άβδηρα
49 Αβερκία
50 Αβερρόη
51 Αβησσυνία
52 Αβία
53 Άβιβα
54 Αβινιόν
55 Αβλαβία
56 Άβληρα
57 Αβουναία
58 Αβραμία
59 Αβρονίκη
60 Αβρόντιον
61 Αβροσύνη
62 Αβρότονον
63 Αβρυλλίς
64 Αβρωνίς
65 Αβρώτη
66 Αβυδηνή
67 Αγάβη
68 Αγαθαγγέλα
69 Αγαθάγητη
70 Αγαθημερίς
71 Αγαθόβουλη
72 Αγαθόκλεια
73 Αγαθονίκη
74 Αγάθυρνα
75 Αγαθύρση
76 Αγαθωνία
77 Αγαθωνύμη
78 Αγαλλία
79 Αγαμεμνονίδη
80 Αγαμήδη
81 Αγαμηδίδα
82 Αγαμήθη
83 Αγανίκη
84 Αγανίππη
85 Αγάπη
86 Αγαπητή
87 Αγαρίστη
88 Αγαύη
89 Αγγαία
90 Αγγέλα
91 Αγγελία
92 Αγγέλιδα
93 Αγγελική
94 Αγγελίνα
95 Αγγελίνη
96 Αγγερούλα
97 Αγελάδας
98 Αγηνωρίς
99 Αγησιλεία
100 Αγησιστράτη
101 Αγησιχόρα
102 Αγιάσσου
103 Αγιάτις
104 Αγιδώς
105 Αγιοδεκτινή
106 Αγιοηλιώτισσα
107 Αγιολούσαινα
108 Αγιούλα
109 Αγιούπα
110 Αγλαΐα
111 Αγλαΐς
112 Αγλαονίκη
113 Αγλαόπη
115 Αγλαοφήμη
116 Άγλαυρος
117 Αἴγλη
118 Αγναγόρα
119 Αγνή
121 Αγνοδίκη
122 Αγνόκλεια
123 Αγνώ
124 Αγοράστη
125 Αγορή
126 Αγραία
127 Αγράμπελη
128 Αγρεύουσα
129 Αγρία
130 Αγριδιώτισσα
131 Αγριλιώτισσα
132 Αγριόπη
133 Αγριππίνα
134 Αγροιώ
135 Αγροτέρα
136 Αγυάη
137 Αγχιάλη
138 Αγχιμάχη
139 Αγχινόη
140 Αγχιρόη
141 Αγχιρρόη
142 Αγωνίς
143 Άδα
144 Αδαλβέρτη
145 Αδαμαντία
147 Αδάμη
148 Αδελαΐς
149 Αδελφά
150 Αδιάντη
151 Αδίτη
152 Αδμήτη
153 Αδράστεια
154 Αδριανή
155 Αδύτη
156 Αδώνια
157 Αειμακάριστος
158 Αειμεσιτεύουσα
159 Αείμνηστη
160 Αέλια
161 Αελλόπους
162 Αελλώ
163 Αερία
164 Αερόπη
165 Αζαρία
166 Αηδόνα
167 Αηδόνιον
168 Αθανασία
169 Αθεόνα
170 Αἰθερία
171 Αθηνά
172 Αθηναΐς
173 Αθήνη
174 Αθηνίς
175 Αθηνιώτισσα
176 Αθηνοδώρα
177 Αθηνώ
178 Αθορ
179 Αἴθρα
180 Αία
181 Αιάντεια
182 Αιγαία
183 Αίγειρος
184 Αίγη
185 Αιγιάλεια
186 Αίγινα
188 Αιγινώ
189 Αίγλη
190 Αιγληίς
191 Αιγυπτία
192 Αιδεσία
193 Αιδός
194 Αιδώ
195 Αιθερία
196 Αίθη
197 Αιθίλλα
198 Αιθούσα
199 Αίθρα
200 Αίθρη
201 Αικατερίνη
203 Αιματούσα
204 Αιμίαλου
205 Αιμιλένια
206 Αιμιλία
207 Αίμουσα
208 Αιναρέτη
209 Αινιώνη
210 Άϊντα
211 Αιόλη
212 Αιολία
213 Αϊρένα
214 Αιρίν
215 Αιρκώτισσα
216 Αιρώ
217 Αίσαρα
218 Αισημίδα
219 Αίστυ
220 Αισχρηίς
221 Αισχυλίς
222 Αισωπία
224 Άϊτα
225 Αίτνα
226 Αιτωλίς
227 Αιχμίουσα
228 Αιώρα
229 Ακαδημία
230 Ακαθή
231 Ακάθιστη
232 Ακακαλλίς
233 Ακακία
234 Ακαλανθίς
235 Ακαλλαρίς
236 Ακανθίς
237 Ακάστη
238 Ακατάβλητη
239 Ακατάφλεκτη
240 Αἰκατερίνη
241 Ακελδαμά
242 Ακεσώ
243 Ακήραση
244 Ακίνδυνη
245 Ακκώ
246 Ακμή
247 Ακραία
248 Ακρήτη
249 Ακριβή
250 Ακρωτηριανή
251 Ακταία
252 Ακταίη
253 Ακτίς
254 Ακτορίς
255 Ακυλίνα
256 Αλαλά
257 Αλανιώτισσα
258 Αλαξάνδρα
259 Αλάσια
260 Αλβέρτα
261 Αλβίνα
262 Αλέκα
263 Αλεμίνα
264 Αλένα
265 Αλεξάνδρα
266 Αλεξία
267 Αλεξίβια
268 Αλεξίκακη
269 Αλεξιρόη
270 Αλεξιώτισσα
271 Αλεπινή
272 Αλήθεια
273 Αληθινή
274 Αληκτώ
275 Αληυόνη
276 Αλθαία
277 Αλία
278 Αλίη
279 Αλίκη
280 Αλιμήδη
281 Αλίντα
282 Αλιξ
283 Αλίσα
284 Άλισον
285 Αλιφηραία
286 Αλκαθόη
287 Αλκάνδρη
288 Αλκάντρα
289 Άλκη
290 Αλκήνωρ
291 Άλκηστις
292 Αλκιβία
293 Αλκιβιάδη
294 Αλκιδίκη
295 Αλκιθόη
296 Αλκιμάχη
297 Αλκιμέδη
298 Αλκιμήδη
299 Αλκινόη
300 Αλκίππη
302 Αλκίς
303 Αλκμάονα
304 Αλκμήνη
305 Αλκυών
306 Αλλοιώτισσα
307 Άλμα
308 Αλμαρίνα
309 Αλμπάνα
310 Αλόη
311 Αλόπη
312 Αλόχη
313 Αλτάνη
314 Αλύα
315 Αλυπία
316 Αλφεσίβοια
317 Άλφια
318 Αλωνία
319 Αμαδρυάς
320 Αμαζών
321 Αμάθεια
322 Αμαθούσα
323 Αμαλθαία
324 Αμάλθεια
325 Αμαλία
326 Αμαλιάννα
327 Αμανατία
328 Αμάνδα
329 Αμαρακίς
330 Αμαρίλντα
331 Αμαρυλλίς
333 Αματίτση
334 Αμβέρσα
335 Αμβροσία
336 Αμεθέα
337 Αμέλια
338 Αμερίνη
339 Αμερίσσα
340 Αμέρσια
341 Αμήδη
342 Αμμία
343 Αμνησία
344 Αμοίνη
345 Αμολιανή
346 Αμπελίς
347 Αμπελοκήπισσα
348 Αμυγδαλιά
349 Αμύκλα
350 Αμυμώνη
351 Αμύντα
352 Αμφιθέα
353 Αμφιθόη
354 Αμφίκλεια
355 Αμφιλοχία
356 Αμφιλύκη
357 Αμφιμήδη
358 Αμφινόμη
359 Αμφιρρόη
360 Αμφιρώ
361 Αμφιτρίτη
362 Αμφιώνη
363 Αμωμη
364 Ανάγκη
365 Αναΐς
366 Αναϊτις
367 Ανανία
368 Αναξαρέτη
369 Αναξιβία
370 Αναξιρρόη
371 Ανάργυρη
372 Άνασσα
373 Αναστασία
374 Ανατολή
375 Αναφωνήτρια
376 Άνβη
377 Άνδρεα
378 Ανδριανή
379 Ανδριγούλα
380 Ανδρομάχη
381 Ανδρομέδα
382 Ανδρομήδη
383 Ανδρονίκη
384 Ανδροπελαγία
385 Ανεζίνα
386 Ανεκτή
387 Ανέλια
388 Άνελλα
389 Άνεμονη
390 Ανερίνα
391 Ανέστια
392 Ανησιδώρα
393 Ανθεμις
394 Ανθή
395 Ανθηδόνη
397 Ανθήκλεια
398 Ανθήλεια
399 Ανθηνίκη
400 Ανθιμία
401 Ανθίππη
402 Ανθοδέσμη
403 Ανθοζωή
404 Ανθρακία
405 Ανίκητη
406 Ανιμαϊς
407 Ανίνα
408 Ανίππη
409 Ανίτα
410 Ανμαρί
411 Άνν Μαρί
412 Άννα
414 Ανναμπέλα
415 Ανναστέλλα
416 Αννέζη
417 Αννίνη
418 Άνοιξη
419 Ανουσώ
420 Ανουτσιάτα
421 Άντα
422 Άντεια
423 Αντελίνα
424 Αντζελίνα
425 Άντια
426 Αντιάνειρ
427 Αντιγόνη
428 Αντίκλεια
429 Αντιμάχη
430 Αντιμήδη
431 Αντινίτισσα
432 Αντινόη
433 Αντιόπη
434 Αντιοχίδα
435 Άντιφα
436 Αντιφωνήτρια
437 Αντουανέτα
439 Άντρεα
440 Αντωνέττα
441 Αντωνία
442 Αντωνίσκη
443 Ανυξιά
444 Ανυσία
445 Ανωμερίτισσα
446 Αξίερο
447 Αξίνη
448 Αξιοθέα
449 Αξιόκερσα
450 Αξιονίκη
451 Αοδεσία
452 Αοιδή
453 Αουρόρα
454 Απελλή
455 Απελλίχα
456 Απλοδώρα
457 Απολλιναρία
458 Απολλινάριος
459 Απολλωνία
460 Αποστολένα
461 Αποστολία
462 Απυμοσύνη
463 Άπφια
464 Αραβέλλα
465 Αρακιώτισσα
466 Αραξή
467 Αράπισσα
468 Αράχνη
469 Αρβανίτισσα
470 Αργά
471 Αργεία
472 Αργέλη
473 Αργεντινή
474 Άργη
475 Αργία
476 Αργίνη
477 Αργίνουσσα
478 Αργιόπη
479 Αργυλεωνις
480 Αργυρά
481 Αργυφίη
482 Αργώ
483 Αρδαλίς
484 Αρέθουσα
485 Αρεία
486 Αρείωνας
487 Αρεστή
488 Άρεστον
489 Αρετή
490 Αρηβοϊα
491 Αρηγονίς
492 Αρήνη
493 Αρήτη
494 Άρια
495 Αριάδνη
497 Αριάθνη
498 Αριάνα
499 Αριαρούλα
500 Αρίβοια
501 Αριγνωτη
502 Αριδάφνη
503 Αριέλ
504 Αριέτα
505 Αριλιά
506 Αριμνηστέα
507 Αρίννα
508 Αρίσα
509 Αρίσβη
510 Αριστά
511 Αρισταγόρα
512 Αρισταρχίς
513 Αριστέα
514 Αρίστη
515 Αριστοβούλα
516 Αριστοδήμη
517 Αριστοθέα
518 Αριστόκλεια
519 Αριστομάχη
520 Αριστομένη
521 Αριστομήδη
522 Αριστονίκη
523 Αριστοτέλεια
524 Αρκαδία
525 Άρκη
526 Αρλέτα
527 Αρλίντα
528 Αρμαντίνα
529 Αρμενοκρατούσα
530 Αρμοθόη
531 Αρμονία
532 Άρνη
533 Αρόα
534 Άρπινα
535 Αρριέττα
536 Αρσενία
537 Αρσίνα
538 Αρσινόη
539 Αρσίππη
540 Άρτα
541 Αρτεμιδώρα
542 Άρτεμις
543 Αρτεμισία
544 Αρτυμήδη
545 Αρχαγάθη
546 Αρχαγγελιώτισσα
547 Αρχεάνασσα
548 Αρχεδίκη
549 Αρχεμάχη
550 Αρχεμήδη
551 Αρχία
552 Αρχιδαμια
553 Αρχιδίκη
554 Αρχιμήδη
555 Αρχίππη
556 Αρχισπορίτισσα
557 Αρχοντία
558 Ασάνω
559 Άση
560 Ασημίνα
561 Ασημώνη
562 Ασία
563 Ασίη
564 Ασινέθ
565 Ασκληπιάδα
566 Ασκληπιάς
567 Ασκληπιγένεια
568 Ασκληπιοδότη
569 Ασκληπιοδώρα
570 Άσκρη
571 Άσπα
572 Ασπασία
573 Ασπραγγέλου
574 Ασπροβουνιώτισσα
575 Ασπροπαναγιά
576 Ασπρούλα
577 Αστάρτη
578 Ασταφις
579 Αστερία
580 Αστερόειδα
581 Αστερόπεια
582 Αστερόπη
583 Αστή
584 Αστηρόπη
585 Αστράδαινα
586 Αστραία
587 Άστρια
588 Αστρίς
589 Αστρίτη
590 Αστυάνασσα
591 Αστυδάμεια
592 Αστυκράτεια
593 Αστυμέδουσα
594 Αστυμήδη
595 Αστυνόμη
596 Αστυόχεια
597 Αστυόχη
598 Ασύγκριτη
599 Ασυδία
600 Ασυνέθ
601 Ασυνούλα
602 Ασωπίς
603 Αταλάντη
604 Ατάργατις
605 Ατζουλέτα
606 Ατθίς
607 Ατία
608 Άτις
609 Ατλάντεια
610 Ατλαντείη
611 Άτροπος
612 Ατταλίς
613 Αττική
614 Αυγεία
615 Αυγερινή
616 Αυγή
617 Αυγούστα
618 Αυγουστιανή
619 Αυγώνα
620 Αυδάτα
621 Αυλίδα
622 Αυξεντία
623 Αυξιλιαρία
624 Αύρα
625 Αύρη
626 Αυρηλία
627 Αυσημήδη
628 Αυτομάτη
629 Αυτομέδουσα
630 Αυτονόη
631 Αυτονομία
632 Αφένδρα
633 Αφεντία
634 Αφέντρα
635 Αφθονία
636 Αφροδίσια
637 Αφροδίτη
638 Αφροκόμη
639 Αφροξυλάνθη
640 Αφρούλα
641 Αχαία
642 Αχαΐα
643 Αχίλλεια
644 Αχίμα
645 Άχραντος
646 Αψεύδη
647 Αψευδής
648 Αψιδιώτισσα
649 Αώα
650 Βαβέλυκα
651 Βάγια
652 Ἄβαι
653 Βάια
654 Βάκια
655 Βακίνα
656 Βακχίς
657 Βαλάντα
658 Βαλασία
659 Βαλδερούδη
660 Βαλεντίνα
661 Βαλέρια
662 Βάλια
663 Βαλμπόνα
664 Βαλουκλιώτισσα
665 Βαλσαμή
666 Βάλτη
667 Βαμβακία
668 Βάνα
669 Βάνδα
670 Βανέσσα
672 Βανίνα
673 Βανιώτισσα
674 Βάντα
675 Βαουθά
676 Βαραγγιώτισσα
677 Βαρβάρα
678 Βαρδιανιώτισσα
679 Βαρδιάννα
680 Βαρέρια
681 Βάρις
682 Βαρκέτις
683 Βαρκού
684 Βάρλα
685 Βαρουχία
686 Βαρσίνη
687 Βαρυτίμη
688 Βάσια
689 Βασιανή
690 Βασιλεία
691 Βασιλειάνα
692 Βασιλένια
693 Βασιληγενέτειρα
694 Βασιλίδα
695 Βασίλισσα
696 Βασιλοπούλα
697 Ἀβασκαντίς
698 Ἀβασκαντώ
699 Ἄβασκη
700 Βάσσα
701 Βασσόη
702 Ἄβασσον
703 Ἀβάστακτη
704 Βάτεια
705 Βατίς
706 Βατοπεδινή
707 Βατούσαινα
708 Βαυβώ
709 Βαυκίς
710 Ἀβαύχα
711 Βαυώ
712 Ἄββα
713 Ἄβδα
714 Ἀβδαία
715 Ἀβδαίμουσα
716 Ἀβδαλωνύμη
717 Ἀβδαράκη
718 Ἀβδάρβα
719 Ἀβδαστράτη
720 Ἀβδελωνύμη
721 Ἀβδέμουσα
722 Ἀβδερίτις
723 Ἄβδη
724 Ἀβδήμουσα
725 Ἄβδηρα
726 Ἀβδηρίτη
727 Ἀβδηροδημοκρίτη
728 Ἀβδία
729 Ἀβδίμιλκη
730 Ἀβδολωνύμη
731 Ἀβδρανόθεμις
732 Ἀβδύβαλη
733 Ἀβδύμουσα
734 Ἄβδυρα
735 Ἀβεάκη
736 Βεάτα
737 Βεατρίκη
738 Βεβαία
739 Βεβρύκη
740 Ἀβειρώσσα
741 Βελανιδιά
742 Βέλβινα
743 Βέλη
744 Βελίκα
745 Βελίνα
746 Βελισσαρία
747 Βελιστίχη
748 Βελούδω
749 Βενεδίκτη
750 Βενετία
751 Βενετσάνα
752 Βενθεσικύμη
753 Βένια
754 Βενιζέλα
755 Βέννα
756 Βεντούλα
757 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
758 Βέρα
759 Βεργούλα
760 Βεργουπουλιανή
761 Βερεγγάρια
762 Βερενίκη
763 Βέρθα
764 Βερνίκη
765 Βερόη
766 Βερόνικα
767 Βερονίκη
769 Βερούλα
770 Βερσεβέ
771 Βερτράνδη
772 Βερώνη
773 Βεσέλα
774 Βεσσέλκα
775 Ἀβεύρια
776 Βέφα
777 Ἄβη
778 Ἀβηδάμεια
779 Βηθανία
780 Βηθζαθά
781 Βηθλεέμ
782 Βηθλεεμίτισσα
783 Ἀβηϊχίς
784 Βήλη
785 Βηματάρισσα
786 Ἀβηοδώρα
787 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
788 Βησσαρία
789 Ἀβηΐχα
790 Βηχιανή
791 Ἀβία
792 Βία
793 Ἀβιάθα
794 Ἀβιανή
795 Ἀβιανία
796 Ἀβίαντη
797 Ἀβίατη
798 Βιβέτα
799 Βιβή
800 Βιβιανή
801 Ἀβίγα
802 Βιγλιώτισσα
803 Ἀβιδία
804 Ἀβιδιανή
805 Βιδιανή
806 Βιερα
807 Ἀβιηνή
808 Ἀβικέννα
809 Βικεντία
810 Βικτώρια
811 Βίκυ
812 Βιλελμίνη
813 Βιλιστίχη
814 Ἀβιλλία
815 Βίλμα
816 Ἀβιμελίχα
817 Ἀβιμελιχίς
818 Βιμποράδα
819 Βίνα
820 Ἀβίνδη
821 Ἀβιογένη
822 Ἀβιοδότη
823 Ἀβιοδώρα
824 Ἀβιοκρίτη
825 Βιόλα
826 Βιολάνθη
827 Βιολέτα
828 Βιργενια
829 Βιργινία
830 Βιργιωμένη
831 Ἄβις
832 Ἀβισάρη
833 Βιστωνίς
834 Βίτα
835 Βιτάλη
836 Ἀβίτη
837 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
838 Ἀβλάβεια
839 Βλαδιμήρα
840 Βλακεία
841 Βλανδίνα
842 Βλασαρού
843 Βλασία
844 Βλασούλα
845 Βλάστα
846 Βλαχέρνα
847 Βλέπουσα
848 Ἀβλίουσα
849 Βλουτινα
850 Βλυχιόρικα
851 Ἀβλωνάκη
852 Ἄβναγη
853 Ἀβνάκη
854 Βόα
855 Βοήθεια
856 Βοία
857 Βοιώ
858 Βολίνα
859 Βομβύκη
860 Βορεινή
861 Βουβώ
862 Βουζιανα
863 Βούλα
864 Βούλιστα
865 Βουναρκώτισσα
866 Βουνογιάτρισσα
867 Βουνού
868 Βούρα
869 Βουρνιώτισσα
870 Βούσιρις
871 Ἁβρὼ
872 Ἀβραάμη
873 Βραισία
874 Βρασία
875 Βραυρώ
876 Βράχου
877 Βρένδα
878 Βρεσθενίτισσα
879 Βρετή
880 Βρετός
881 Βρεττανία
882 Βρεφοκομούσα
883 Βρεφοκρατούσα
884 Βρεφουργήσασα
885 Βρεχούσα
886 Βρησηίς
887 Βριζώ
888 Βριμώ
889 Βρισηίς
890 Βρόμιον
891 Βροντιανή
892 Βρόντου
893 Ἁβρονύχα
894 Βροχής
895 Βρυαίνη
896 Βρύκη
897 Βρύλλη
898 Ἁβρυλλίς
899 Βρύμη
900 Βρυμώ
901 Βρυσηίς
902 Βρυσιανή
903 Βρυτομάρτις
904 Βρυώ
905 Βρυώνη
906 Βρώμη
907 Βυβλίς
908 Ἀγώ
909 Γαβριηλία
910 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
911 Ἀγαθημερίς
912 Ἀγαθόκλεια
913 Γαία
914 Γαϊανή
915 Γαλακτίνη
916 Γαλακτοτροφούσα
917 Γαλανή
918 Γαλανούσα
919 Γαλαξαύρα
920 Γαλαξαύρη
921 Γαλάτεια
922 Γαλατερούσα
923 Γαλατιανή
924 Γαλατούσα
925 Γαλατσια
926 Γαλαχτοτροφία
927 Γαλαχτοφορούσα
928 Γαλή
929 Γαλήνη
930 Γάλλα
931 Γαλουχιότισσα
932 Γανυμήδα
933 Γαραμαντίς
934 Γαργαφίη
935 Γαρυφαλλιά
936 Ἀγγέλω
937 Γεθσημανή
938 Γέλως
939 Γενεβιέβη
940 Γενεθλία
941 Γενέση
942 Γενετυλλίς
943 Γενναδία
944 Γενναία
945 Γερακίνα
946 Γεραρδίνη
947 Γερασια
948 Γερασίμη
949 Γερτρούδη
950 Γεύση
951 Γευσιστράτη
952 Γεωργία
953 Γεωργιάννα
954 Γή
955 Γηνατού
956 Γηρομεριού
957 Ἀγάθυλλα
958 Γιαλούσα
959 Γιασεμή
960 Γιάτρισσα
961 Γιοβάννα
962 Γιόλα
963 Γιολάντα
964 Γιολένα
965 Γιονιντα
966 Γιούλα
967 Γιούλη
968 Γιουλσαμη
969 Γιουνονα
970 Γιούρι
971 Γιοχάνα
972 Ἀγιᾶτις
973 Γίτσα
974 Γιωργιλιάνα
975 Γιώρμαρη
976 Γιωτάννα
977 Γκαβή
978 Γκάλια
979 Γκαλίνα
980 Γκαμπριέλα
981 Γκέλυ
982 Γκέντι
983 Γκιζέλα
984 Γκιζιλκιζιώτισσα
985 Γκιούλα
986 Γκόγκα
987 Γκόλφω
988 Γκουβερνιώτισσα
989 Γκράτσια
990 Ἄγλαῒα
991 Γλαύκη
992 Γλαυκίππη
993 Γλαυκοθέα
994 Γλαυκοθόη
995 Γλαυκονόμη
996 Γλαυκώπις
997 Γλαφύρα
999 Γλυκέρα
1000 Γλυκίνος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία