Εορτές 26 Σεπτεμβρίου: Αγία Ενναθά η κανονική παρθένα Αγία Χήρα Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Ενναθάς Θεολογία Χήρος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θέκλα η Κανονική Παρθένα Αγία Μαριάμνη, η κανονική παρθένα Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Άγιος Κυριάκος Άγιος Νείλος ο νεότερος από την Καλαβρία Δίκαιος Γεδεών Μάρθα η κανονική παρθένα Οσία Μαρία η κανονική παρθένα Όσιος Εφραίμ ο εκ Ρωσίας ο θαυματουργός Όσιος Ιωάννης ο Σπηλεώτης
1 Χαλκάορ
2 Abra
3 Aισχύλα
4 Aλεξιμήδη
5 Aριμήδη
6 Etheldreda
7 Eύαρδις
8 Gwenagwy
9 Nαΐς
10 Wivina
11 Ααρδαῒς
12 Άβα
13 Άβαβα
14 Αβαδδώσσα
15 Αβάδνη
16 Αβαεοδώρα
17 Αβαζία ή Αβασγία
18 Αβαζίουσα
19 Αβάη
20 Αβαία
21 Αβαιοδόρα
22 Αβαιοδώρα
23 Αβαιοκρίτη
24 Αβαίστα
25 Αβάκαινα
26 Αβάκεια
27 Αβακένα
28 Αβακουμία
29 Άβακτη
30 Αβάμμουσα
31 Αβανθίς
32 Αβαντία καί Αμαντία
33 Αβαντιάδη
34 Αβαντιάς
35 Αβαντίδη
36 Αβαντίς
37 Αβαρβαρέη
38 Αβάρβαρη
39 Αβαρη
40 Αβαρίνη
41 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
42 Άβαρτη
43 Αβάσιτη
44 Αβασκάντη
45 Αβασκάντιλλα
46 Αββαία
47 Άβδηρα
48 Αβδιηλία
49 Αβερκία
50 Αβερρόη
51 Αβησσυνία
52 Αβία
53 Αβιάθα
54 Αβιανία
55 Αβιανία
56 Αβίαντη
57 Αβίατη
58 Άβιβα
59 Αβιμελιχίς
60 Αβινιόν
61 Αβλαβία
62 Άβληρα
63 Αβουδίμη
64 Αβουναία
65 Αβρααμία
66 Αβρικία
67 Αβρονίκη
68 Αβρόντιον
69 Αβροσύνη
70 Αβροτέλεια
71 Αβρότονον
72 Αβρυλλίς
73 Αβρωνίς
74 Αβρώτη
75 Άβυδη
76 Αγάβη
77 Αγαθαγγέλα
78 Αγαθάγητη
79 Αγάθη
80 Αγαθημερίς
81 Αγαθίππη
82 Αγαθόβουλη
83 Αγαθοδαίμουσα
84 Αγαθοδώρα
85 Αγαθόκλεια
86 Αγαθονίκη
87 Αγαθοπόδη
88 Αγαθοσθένη
89 Αγάθυρνα
90 Αγαθύρση
91 Αγαθωνία
92 Αγαθωνύμη
93 Αγάκλεια
94 Αγαλλία
95 Αγαμεμνονίδη
96 Αγαμήδη
97 Αγαμηδίδα
98 Αγαμήθη
99 Αγανίκη
100 Αγανίππη
101 Αγάπη
102 Αγαπηνωρίς
103 Αγαπητή
104 Αγαπτολέμα
105 Αγαρίστη
106 Αγασίκλεια
107 Αγαύη
108 Αγγέλα
109 Αγγελαρία
110 Αγγελία
111 Αγγέλιδα
112 Αγγελική
113 Αγγελίνα
114 Αγγερούλα
115 Αγγλία
116 Αγελαϊς
117 Αγεμάχη
118 Αγέρωχη
119 Αγεστράτη
120 Αγεύουσα
121 Αγεχόρη
122 Αγηνωρίς
123 Αγησάνδρα
124 Αγησιλεία
125 Αγησιλοχίς
126 Αγησιμάχη
127 Αγησιστράτη
128 Αγησιχόρα
129 Αγιάσσου
130 Αγιάτις
131 Αγιδώς
132 Αγιοδεκτινή
133 Αγιοηλιώτισσα
134 Αγιολούσαινα
135 Αγιούλα
136 Αγιούπα
137 Αγκαία
138 Αγλαΐα
139 Αγλαονίκη
140 Αγλαόπη
142 Αγλαοφήμη
143 Άγλαυρος
144 Αἴγλη
145 Αγναγόρα
146 Αγνή
148 Αγνοδίκη
149 Αγνόκλεια
150 Αγορακρίτη
151 Αγοράστη
152 Αγορή
153 Αγορίτσα
154 Αγραία
155 Αγράμπελη
156 Αγράφω
157 Αγρεύουσα
158 Αγρία
159 Αγριδιώτισσα
160 Αγριλιώτισσα
161 Αγριόπη
162 Αγρίππα
163 Αγροιώ
164 Αγροτέρα
165 Αγρυπνία
166 Αγυάη
167 Αγχιάλη
168 Αγχιμάχη
169 Αγχινόη
170 Αγχιρόη
171 Αγχιρρόη
172 Αγχίση
173 Άγω
174 Αγωνίς
175 Άδα
176 Αδαία
177 Αδαλβέρτη
178 Αδαμαντία
180 Αδάματη
181 Αδάμη
182 Αδελαΐς
183 Αδελφή
184 Αδιάντη
185 Αδίστα
186 Αδίτη
187 Αδμήτη
188 Αδράστεια
189 Αδριανή
190 Αδύτη
191 Αδώνια
192 Αεθλία
193 Αειθάλα
194 Αειμακάριστος
195 Αειμεσιτεύουσα
196 Αειμνήστη
197 Αέλια
198 Αελλόπους
199 Αελλώ
200 Αερία
201 Αερόπη
202 Αετία
203 Αζαΐς
204 Αηδών
205 Αθανάδα
206 Αθανασία
207 Αθεόνα
208 Αἰθερία
209 Αθηνά
210 Αθηναγόρα
211 Αθήνη
212 Αθηνίς
213 Αθηνιώτισσα
214 Αθηνογένεια
215 Αθηνοδώρα
216 Αθηνώ
217 Αθορ
218 Αἴθρα
219 Αία
220 Αιάκη
221 Αιγαία
222 Αιγέα
223 Αίγειρος
224 Αιγέστη
225 Αίγη
226 Αιγιάλεια
227 Αιγίδα
228 Αίγινα
230 Αιγίσθη
231 Αίγλη
232 Αιγυπτία
233 Αϊδανή
234 Αιδεσία
235 Αιδός
236 Αιδώ
237 Αιήτη
238 Αιθερία
239 Αίθη
240 Αιθήρη
241 Αιθίλλα
242 Αιθούσα
243 Αίθρα
244 Αιθύλλα
245 Αικατερίνη
248 Αιλία
249 Αιματούσα
250 Αιμίαλου
251 Αιμιλένια
252 Αιμιλένια
253 Αιμιλία
254 Αιμιλίνα
255 Αίμουσα
256 Αιναρέτη
257 Αινεία
258 Αινία
259 Αινίππη
260 Αινιώνη
261 Άϊντα
262 Αιόλη
263 Αϊρένα
264 Αιρίν
265 Αιρκώτισσα
266 Αιρώ
267 Αίσαρα
268 Αισημίδα
269 Αίσηπα
270 Αίστυ
271 Αίστυ
272 Αισυήτη
273 Αισχίνη
274 Αισχρηίς
275 Αισχυλίς
276 Αισωπία
278 Άϊτα
279 Αίτνα
280 Αιτωλίς
281 Αιχμίουσα
282 Αιωπίς
283 Αιώρα
284 Ακαδημία
285 Ακαθή
286 Ακάθιστη
287 Ακακαλλίς
288 Ακακία
289 Ακαλανθίς
290 Ακαλλαρίς
291 Ακάμα
292 Ακανθίς
293 Ακάστη
294 Ακατάβλητη
295 Ακατάφλεκτη
296 Αἰκατερίνη
297 Ακελδαμά
298 Ακέλεια
299 Ακεσάνδρα
300 Άκεσις
301 Ακεψεή
302 Ακεψιμά
303 Ακήραση
304 Ακίνδυνη
305 Ακκαλίς
306 Ακκώ
307 Ακματίδα
308 Ακμή
309 Άκμουσα
310 Ακολουθία
311 Ακραία
312 Ακρίβη
313 Ακρίτα
314 Ακρωτηριανή
315 Ακταία
316 Ακτίς
317 Ακτορίς
318 Ακύλα
319 Αλαλά
320 Αλάνα
321 Αλανιώτισσα
322 Αλαξάνδρα
323 Αλάσια
324 Αλβανή
325 Αλβέρτα
326 Αλβίνα
327 Αλεγρία
328 Αλέκα
329 Αλεμίνα
330 Αλένα
331 Αλεξάνδρα
332 Αλεξία
333 Αλεξίβια
334 Αλεξίκακη
335 Αλεξιμάχη
336 Αλεξιρόη
337 Αλεξιώτισσα
338 Αλεπινή
339 Αλήθεια
340 Αληκτώ
341 Αλήτη
342 Αληυόνη
343 Αλθαία
344 Αλία
345 Αλίη
346 Αλιθέρση
347 Αλίκη
348 Αλιμήδη
349 Αλίντα
350 Αλίσα
351 Άλισον
352 Αλιφηραία
353 Αλκαθόη
354 Αλκαία
355 Αλκάνδρη
356 Αλκάντρα
357 Άλκη
358 Αλκήνωρ
359 Άλκηστις
360 Αλκιβία
361 Αλκιβιάδη
362 Αλκιδίκη
363 Αλκιθόη
364 Αλκιμάχη
365 Αλκιμέδη
366 Αλκιμήδη
367 Αλκινόη
368 Αλκίππη
370 Αλκίς
371 Αλκίφρουσα
372 Αλκμάονα
373 Αλκμήνη
374 Αλκυών
375 Αλλοιώτισσα
376 Άλμα
377 Αλμαρίνα
378 Αλμπάνα
379 Αλόη
380 Αλοκράτη
381 Αλόπη
382 Αλόχη
383 Αλσηΐς
384 Αλταία
385 Αλτάνη
386 Άλτη
387 Άλτιμη
388 Αλτίνα
389 Αλύα
390 Αλυπία
391 Αλυσία
392 Αλφαία
393 Αλφειά
394 Αλφεσίβοια
395 Άλφια
396 Αλωνία
397 Αμαδρυάς
398 Αμαζών
399 Αμάθεια
400 Αμαθούσα
401 Αμάλθεια
402 Αμαλία
403 Αμαλιάννα
404 Αμανατία
405 Αμάνδα
406 Αμαρακίς
407 Αμαρίλντα
408 Αμαρυλλίς
410 Αμαστρίνη
411 Αματίτση
412 Αμβέρσα
413 Αμβροσία
414 Αμεθέα
415 Αμέλια
416 Άμεμπτη
417 Αμερίκη
418 Αμερίνη
419 Αμερίσσα
420 Αμέρσια
421 Αμήδη
422 Αμμία
423 Αμμιανή
424 Αμμουνία
425 Αμμωνά
426 Αμνησία
427 Αμοίνη
428 Αμολιανή
429 Αμομφαρέτη
430 Αμπελίς
431 Αμπελοκήπισσα
432 Αμπλία
433 Αμυγδαλέα
434 Αμύκλα
435 Αμυμώνη
436 Αμύντα
437 Αμύρα
438 Αμφιάλη
439 Αμφιαράη
440 Αμφιδάμα
441 Αμφιθέα
442 Αμφιθόη
443 Αμφίκλεια
444 Αμφικτυωνίς
445 Αμφιλοχία
446 Αμφιλύκη
447 Αμφιμάχη
448 Αμφιμέδα
449 Αμφιμήδη
450 Αμφινόμη
451 Αμφιρρόη
452 Αμφιρώ
453 Αμφιτρίτη
454 Αμφιώνη
455 Αμωμη
456 Ανάγκη
457 Αναία
458 Αναΐς
459 Αναϊτις
460 Αναλίζα
461 Ανανία
462 Αναξαγόρα
463 Αναξάνδρα
464 Αναξαρέτη
465 Ανάξαρχη
466 Αναξιβία
467 Αναξιμάνδρα
468 Αναξιμένη
469 Αναξιρρόη
470 Ανάργυρη
471 Άνασσα
472 Αναστασία
473 Αναστέλλα
474 Ανατολή
475 Αναφωνήτρια
476 Άνβη
477 Άνδρεα
478 Ανδριανή
479 Ανδριάννα
480 Ανδριγούλα
481 Ανδροδάιξα
482 Ανδρομάχη
483 Ανδρομέδα
484 Ανδρομήδη
485 Ανδρονίκη
486 Ανδροπελαγία
487 Ανδροφίλη
488 Ανεζίνα
489 Ανειτυλλιανή
490 Ανεκτή
491 Ανέλια
492 Άνελλα
493 Άνεμονη
494 Ανεμπόδιστη
495 Ανερίνα
496 Ανερίνα
497 Ανέστια
498 Ανησιδώρα
499 Άνθα
500 Ανθεμις
501 Ανθή
502 Ανθηδόνη
504 Ανθήκλεια
505 Ανθήλεια
506 Ανθήλια
507 Ανθηνίκη
508 Άνθιμη
509 Ανθίππη
510 Ανθοδέσμη
511 Ανθοζωή
512 Ανθονίκη
513 Ανθοσμία
514 Ανθρακία
515 Ανία
516 Ανίκητη
517 Ανιμαϊς
518 Ανίνα
519 Ανίππη
520 Ανίτα
521 Ανμαρί
522 Άνν Μαρί
523 Άννα
525 'Ανναγκρέϋς
526 Αννακαίτη
527 Ανναλίζα
528 Ανναμπέλα
529 Ανναρέα
530 Ανναστέλλα
531 Αννέζη
532 Αννίνη
533 Άνοιξη
534 Ανουσώ
535 Ανουτσιάτα
536 Άντα
537 Άντεια
538 Αντελίνα
539 Αντερώσα
540 Αντζελίνα
541 Αντηνώρη
542 Άντια
543 Αντιάνειρα
544 Αντιγόνη
545 Αντίκλεια
546 Αντιλοχίς
547 Αντιμάχη
548 Αντιμήδη
549 Αντινίτισσα
550 Αντινόη
551 Αντιόπη
552 Αντιοχίς
553 Αντίπα
554 Αντιπάτρα
555 Άντιφα
556 Αντιφάνη
557 Αντιφάτη
558 Αντιφόνη
559 Αντιφωνήτρια
560 Αντιφώσσα
561 Αντουανέτα
563 Άντρεα
564 Αντωνέττα
565 Αντωνία
566 Αντωνίκη
567 Αντωνίσκη
568 Ανυξιά
569 Ανυσία
570 Ανωμερίτισσα
571 Ανώνυμη
572 Άξα
573 Αξίερο
574 Αξίνη
575 Αξιοθέα
576 Αξιόκερσα
577 Αξιονίκη
578 Αξιούσα
579 Αοδεσία
580 Αοιδή
581 Αουρόρα
582 Απατουρία
583 Απελλή
584 Απελλίχα
585 Απήμια
586 Απλοδώρα
587 Απολλιναρία
588 Απολλωνία
589 Απολλωνίς
590 Αποστολένα
591 Αποστολία
592 Απυμοσύνη
593 Άπφια
594 Αραβέλλα
595 Αρακιώτισσα
596 Αραμπέλα
597 Αραξή
598 Αράπισσα
599 Αράχνη
600 Αρβανίτισσα
601 Άρβηλα
602 Αργά
603 Αργεία
604 Αργέλη
605 Αργεντινή
606 Αργήλη
607 Αργία
608 Αργίνη
609 Αργίνουσσα
610 Αργιόπη
611 Αργοναύτη
612 Αργυλεωνις
613 Αργυρά
614 Αργυφίη
615 Αργώ
616 Αρδαλίς
617 Αρεδία
618 Αρέθουσα
620 Αρεία
621 Αρείωνας
622 Αρεστή
623 Άρεστον
624 Αρετή
625 Αρηβοΐα
626 Αρηγονίς
627 Αρήνη
628 Αρήτη
629 Άρια
630 Αριάδνη
632 Αριάθνη
633 Αριάνα
634 Αριαρούλα
635 Αρίβοια
636 Αριγνωτη
637 Αριδάφνη
638 Αριέλ
639 Αριέτα
640 Αριλιά
641 Αριμνηστέα
642 Αρίννα
643 Αρίσα
644 Αρίσβη
645 Αρισταγγέλα
646 Αρισταγόρα
647 Αρισταινέτη
648 Αρισταρχίς
649 Αριστείδη
650 Αρίστη
651 Αριστιάνα
652 Αριστίνα
653 Αριστίππη
654 Αριστοβούλα
655 Αριστοδήμη
656 Αριστοδίκη
657 Αριστοθέα
658 Αριστόκλεια
659 Αριστοκρατία
660 Αριστοκύπρα
661 Αριστομάχη
662 Αριστομένη
663 Αριστομήδη
664 Αριστονίκη
665 Αριστοτέλεια
666 Αριστοτέχνη
667 Αριστωνομίδα
668 Αρίφρουσα
669 Αρκαδία
670 Αρκέα
671 Άρκη
672 Αρλέτα
673 Αρλίντα
674 Αρμαντίνα
675 Αρμενοκρατούσα
676 Αρμοδία
677 Αρμοθόη
678 Αρμονία
679 Άρνη
680 Αρόα
681 Αροδάφνη
682 Άρπινα
683 Αρριανή
684 Αρριδαία
685 Αρριέττα
686 Αρρύβα
687 Αρσάκη
688 Αρσενία
689 Αρσίνα
690 Αρσινόη
691 Αρσίππη
692 Άρτα
693 Αρτεμιδώρα
694 Άρτεμις
695 Αρτεμισία
696 Αρτυμήδη
697 Αρχαγάθη
698 Αρχαγγελιώτισσα
699 Αρχεάνασσα
700 Αρχεδίκη
701 Αρχελάη
702 Αρχεμάχη
703 Αρχεμήδη
704 Αρχία
705 Αρχιδαμια
706 Αρχιδίκη
707 Αρχιμήδη
708 Αρχίππη
709 Αρχισπορίτισσα
710 Αρχοντία
711 Αρχοντίνα
712 Ασάνω
713 Ασάφεια
714 Άση
715 Ασημίνα
716 Ασημώνη
717 Ασία
718 Ασίη
719 Ασινέθ
720 Ασκλά
721 Ασκληπιάς
722 Ασκληπιγένεια
723 Ασκληπιοδότη
724 Ασκληπιοδώρα
725 Άσκρη
726 Άσπα
727 Ασπασία
728 Ασπιδοχάρμη
729 Ασπραγγέλου
730 Ασπροβουνιώτισσα
731 Ασπροπαναγιά
732 Ασπρούλα
733 Αστάρτη
734 Ασταφις
735 Αστεία
736 Αστερία
737 Αστερόειδα
738 Αστερόζα
739 Αστερόπεια
740 Αστερόπη
741 Αστή
742 Αστηρόπη
743 Αστράδαινα
744 Αστραία
745 Αστρελένα
746 Άστρια
747 Αστρίς
748 Αστρίτη
749 Αστυάνασσα
750 Αστυβία
751 Αστυδάμεια
752 Αστυκράτεια
753 Αστυμάχη
754 Αστυμέδουσα
755 Αστυμηδίδη
756 Αστυμηδίδης
757 Αστυνόμη
758 Αστυόχεια
759 Αστυόχη
760 Ασύγκριτη
761 Ασυδία
762 Ασυνέθ
763 Ασυνούλα
764 Ασχολία
765 Ασωπίς
766 Αταλάντη
767 Ατάργατις
768 Ατζουλέτα
769 Ατθίς
770 Ατία
771 Άτις
772 Ατλάντεια
773 Άτροπος
774 Ατρύτη
775 Ατταλίς
776 Αττική
777 Αυγεία
778 Αυγερινή
779 Αυγή
780 Αυγούστα
781 Αυδάκτη
782 Αυδάτα
783 Αύκτα
784 Αυλίδα
785 Αυξεντία
786 Αυξιβία
787 Αυξιλιαρία
788 Αύρα
789 Αυρηλία
790 Αυσημήδη
791 Αυτομάτη
792 Αυτομέδουσα
793 Αυτομήδη
794 Αυτονόη
795 Αυτονομία
796 Αφαία
797 Αφένδρα
798 Αφεντία
799 Αφέντρα
800 Αφθονία
801 Αφραάτη
802 Αφρικάνα
803 Αφροδίτη
804 Αφροκόμη
805 Αφροξυλάνθη
806 Αφρούλα
807 Αχαία
808 Αχαιμένη
809 Αχίλλεια
810 Αχίμα
811 Άχραντη
812 Αψεύδη
813 Αψευδής
814 Αψιδιώτισσα
815 Αώα
816 Βαβέλυκα
817 Βαβύλα
818 Βάγια
819 Βάδιμη
820 Βαθύκλεια
821 Ἄβαι
822 Βάια
823 Βάκια
824 Βακίνα
825 Βακχίς
826 Βακχυλίς
827 Βαλάντα
828 Βαλασία
829 Βαλδερούδη
830 Βαλεντίνα
831 Βαλέρια
832 Βάλια
833 Βαλμπόνα
834 Βαλουκλιώτισσα
835 Βαλσαμή
836 Βάλτη
837 Βαμβακία
838 Βάνα
839 Βάνδα
840 Βανέσσα
842 Βανίνα
843 Βανιώτισσα
844 Βάννα
845 Βάντα
846 Βαουθά
847 Βαπτίς
848 Βαραγγιώτισσα
849 Βαραδάτη
850 Βαραχησία
851 Βαρβάρα
852 Βαρδιανιώτισσα
853 Βαρδιάννα
854 Βαρθολομαία
855 Βάρις
856 Βαρκέτις
857 Βαρκού
858 Βάρλα
859 Βαρνάβα
860 Βαρουχία
861 Βαρσαβία
862 Βαρσανουφία
863 Βαρσίνη
864 Βαρυτίμη
865 Βάσια
866 Βασιανή
867 Βασιάνθη
868 Βασιλεία
869 Βασιλειάνα
870 Βασιλένια
871 Βασιληγενέτειρα
872 Βασίλισσα
873 Βασιλοπούλα
874 Ἀβασκαντίς
875 Ἀβασκαντώ
876 Ἄβασκη
877 Βάσσα
878 Ἄβασσον
879 Ἀβάστακτη
880 Βαστράδα
881 Βάτεια
882 Βατίς
883 Βατοπεδινή
884 Βατούσαινα
885 Βαυβώ
886 Βαυκίς
887 Ἀβαύχα
888 Βαυώ
889 Βάχθιση
890 Ἄββα
891 Ἄβδα
892 Ἀβδαία
893 Ἀβδαίμουσα
894 Ἀβδαλωνύμη
895 Ἀβδαράκη
896 Ἀβδάρβα
897 Ἀβδαστράτη
898 Ἀβδελωνύμη
899 Ἀβδέμουσα
900 Ἀβδερίτις
901 Ἄβδη
902 Ἀβδήμουσα
903 Ἄβδηρα
904 Ἀβδηρίτη
905 Ἀβδηροδημοκρίτη
906 Ἀβδία
907 Ἀβδίμιλκη
908 Ἀβδολωνύμη
909 Ἀβδρανόθεμις
910 Ἀβδύβαλη
911 Ἀβδύμουσα
912 Ἄβδυρα
913 Ἀβεάκη
914 Βεάτα
915 Βεατρίκη
916 Βεβαία
917 Βεβρύκη
918 Βεδέα
919 Ἀβειρώσσα
920 Βελανιδιά
921 Βέλβινα
922 Βέλη
923 Βελίκα
924 Βελίνα
925 Βελισσαρία
926 Βελιστίχη
927 Βελούδω
928 Βενανδία
929 Βεναντία
930 Βενδιμιανή
931 Βενεδίκτη
932 Βενετία
933 Βενθεσικύμη
934 Βένια
935 Βενιζέλα
936 Βέννα
937 Βενούστα
938 Βεντούλα
939 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
940 Βέρα
941 Βερβούργα
942 Βεργούλα
943 Βεργουπουλιανή
944 Βερεγγάρια
945 Βερεκούνδα
946 Βερενίκη
947 Βέρθα
948 Βερνάρδη
949 Βερόη
950 Βερονίκη
952 Βερουλία
953 Βερσεβέ
954 Βερτράνδη
955 Βερώνη
956 Βεσέλα
957 Βεσσέλκα
958 Βέτα
959 Ἀβεύρια
960 Βέφα
961 Ἄβη
962 Ἀβηδάμεια
963 Βηθανία
964 Βηθεσδά
965 Βηθζαθά
966 Βηθλεέμ
967 Βηθλεεμίτισσα
968 Ἀβηϊχίς
969 Βήλη
970 Βηματάρισσα
971 Ἀβηοδώρα
972 Βηρία
973 Βήρυλλα
974 Βησσαρία
975 Ἀβηΐχα
976 Βηχιανή
977 Βία
978 Βιάγκα
979 Βιασεσλάβα
980 Βιβέτα
981 Βιβή
982 Βιβιανή
983 Ἀβίγα
984 Βιγλιώτισσα
985 Ἀβιδία
986 Ἀβιδιανή
987 Βιδιανή
988 Βιερα
989 Ἀβιηνή
990 Ἀβικέννα
991 Βικέντια
992 Βικτώρια
993 Βίκυ
994 Βιλελμίνη
995 Βιλιστίχη
996 Ἀβιλλία
997 Βίλμα
998 Βίλντα
999 Βιμποράδα
1000 Βίνα
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία