Εορτές 5 Ιουλίου: Αγία Τρίφυνα της Βρετάνης Λαμπαδία Λαμπαδός
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Modwena Μελώ
1 Abra
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Eύαρδις
6 Nαΐς
7 Veep
8 Wivina
9 Ααρδαῒς
10 Άβα
11 Άβαβα
12 Αβαδδώσσα
13 Αβάδνη
14 Αβαεοδώρα
15 Αβαζία ή Αβασγία
16 Αβαζίουσα
17 Αβάη
18 Αβαία
19 Αβαιοδόρα
20 Αβαιοδώρα
21 Αβαιοκρίτη
22 Αβαίστα
23 Αβάκαινα
24 Αβάκεια
25 Αβακένα
26 Αβακουμία
27 Άβακτη
28 Αβάμμουσα
29 Αβανθίς
30 Αβαντία καί Αμαντία
31 Αβαντιάδη
32 Αβαντιάς
33 Αβαντίδη
34 Αβαντίς
35 Αβαρβαρέη
36 Αβάρβαρη
37 Αβαρη
38 Αβαρίνη
39 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
40 Άβαρτη
41 Αβάσιτη
42 Αβασκάντη
43 Αβασκάντιλλα
44 Άβδηρα
45 Αβδιηλία
46 Αβερκία
47 Αβερρόη
48 Αβησσυνία
49 Αβία
50 Άβιβα
51 Αβιμελιχίς
52 Αβινιόν
53 Αβλαβία
54 Άβληρα
55 Αβουναία
56 Αβρααμία
57 Αβρικία
58 Αβρονίκη
59 Αβρόντιον
60 Αβροσύνη
61 Αβρότονον
62 Αβρυλλίς
63 Αβρωνίς
64 Αβρώτη
65 Αβυδηνή
66 Αγάβη
67 Αγαθαγγέλα
68 Αγαθάγητη
69 Αγάθη
70 Αγαθημερίς
71 Αγαθόβουλη
72 Αγαθοδαίμουσα
73 Αγαθοδώρα
74 Αγαθόκλεια
75 Αγαθονίκη
76 Αγαθόπους -θ
77 Αγάθυρνα
78 Αγαθύρση
79 Αγαθωνία
80 Αγαθωνύμη
81 Αγάκλεια
82 Αγαλλία
83 Αγαμεμνονίδη
84 Αγαμήδη
85 Αγαμηδίδα
86 Αγαμήθη
87 Αγανίκη
88 Αγανίππη
89 Αγάπη
90 Αγαπηνωρίς
91 Αγαπητή
92 Αγαπτολέμα
93 Αγαρίστη
94 Αγαύη
95 Αγγαία
96 Αγγέλα
97 Αγγελία
98 Αγγέλιδα
99 Αγγελική
100 Αγγελίνα
101 Αγγερούλα
102 Αγεμάχη
103 Αγεύουσα
104 Αγηνωρίς
105 Αγησάνδρα
106 Αγησιλεία
107 Αγησιλοχίς
108 Αγησιμάχη
109 Αγησιστράτη
110 Αγησιχόρα
111 Αγιάσσου
112 Αγιάτις
113 Αγιδώς
114 Αγιοδεκτινή
115 Αγιοηλιώτισσα
116 Αγιολούσαινα
117 Αγιούλα
118 Αγιούπα
119 Αγκαία
120 Αγλαΐα
121 Αγλαονίκη
122 Αγλαόπη
124 Αγλαοφήμη
125 Άγλαυρος
126 Αἴγλη
127 Αγναγόρα
128 Αγνή
130 Αγνοδίκη
131 Αγνόκλεια
132 Αγορακρίτη
133 Αγοράστη
134 Αγορή
135 Αγορίτσα
136 Αγραία
137 Αγράμπελη
138 Αγρεύουσα
139 Αγρία
140 Αγριδιώτισσα
141 Αγριλιώτισσα
142 Αγριόπη
143 Αγρίππα
144 Αγροιώ
145 Αγροτέρα
146 Αγυάη
147 Αγχιάλη
148 Αγχιμάχη
149 Αγχινόη
150 Αγχιρόη
151 Αγχιρρόη
152 Άγω
153 Αγωνίς
154 Άδα
155 Αδαία
156 Αδαλβέρτη
157 Αδαμαντία
159 Αδάμη
160 Αδελαΐς
161 Αδελφά
162 Αδιάντη
163 Αδίστα
164 Αδίτη
165 Αδμήτη
166 Αδράστεια
167 Αδριανή
168 Αδύτη
169 Αδώνια
170 Αεθλία
171 Αειθάλα
172 Αειμακάριστος
173 Αειμεσιτεύουσα
174 Αείμνηστη
175 Αέλια
176 Αελλόπους
177 Αελλώ
178 Αερία
179 Αερόπη
180 Αετία
181 Αζαΐς
182 Αζαρία
183 Αηδόνα
184 Αηδόνιον
185 Αθανάδα
186 Αθανασία
187 Αθεόνα
188 Αἰθερία
189 Αθηνά
190 Αθηναγόρα
191 Αθηναΐς
192 Αθήνη
193 Αθηνίς
194 Αθηνιώτισσα
195 Αθηνοδώρα
196 Αθηνώ
197 Αθορ
198 Αἴθρα
199 Αία
200 Αιάκη
201 Αιγαία
202 Αιγέα
203 Αίγειρος
204 Αιγέστη
205 Αίγη
206 Αιγιάλεια
207 Αιγίδα
208 Αίγινα
210 Αιγίσθη
211 Αίγλη
212 Αιγυπτία
213 Αϊδανή
214 Αιδεσία
215 Αιδός
216 Αιδώ
217 Αιθερία
218 Αίθη
219 Αιθίλλα
220 Αιθούσα
221 Αίθρα
222 Αιθύλλα
223 Αικατερίνη
226 Αιματούσα
227 Αιμίαλου
228 Αιμιλένια
229 Αιμιλένια
230 Αιμιλία
231 Αιμιλίνα
232 Αίμουσα
233 Αιναρέτη
234 Αινεία
235 Αινιώνη
236 Άϊντα
237 Αιόλη
238 Αιολία
239 Αϊρένα
240 Αιρίν
241 Αιρκώτισσα
242 Αιρώ
243 Αίσαρα
244 Αισημίδα
245 Αίσηπα
246 Αίστυ
247 Αίστυ
248 Αισυήτη
249 Αισχίνη
250 Αισχρηίς
251 Αισχυλίς
252 Αισωπία
254 Άϊτα
255 Αίτνα
256 Αιτωλίς
257 Αιχμίουσα
258 Αιωπίς
259 Αιώρα
260 Ακαδημία
261 Ακαθή
262 Ακάθιστη
263 Ακακαλλίς
264 Ακακία
265 Ακαλανθίς
266 Ακαλλαρίς
267 Ακάμα
268 Ακανθίς
269 Ακάστη
270 Ακατάβλητη
271 Ακατάφλεκτη
272 Αἰκατερίνη
273 Ακελδαμά
274 Ακέλεια
275 Ακεσάνδρα
276 Άκεσις
277 Ακεψεή
278 Ακήραση
279 Ακίνδυνη
280 Ακκώ
281 Ακματίδα
282 Ακμή
283 Ακολουθία
284 Ακραία
285 Ακρήτη
286 Ακριβή
287 Ακρωτηριανή
288 Ακταία
289 Ακτίς
290 Ακτορίς
291 Ακυλίνα
292 Αλαλά
293 Αλανιώτισσα
294 Αλαξάνδρα
295 Αλάσια
296 Αλβανή
297 Αλβέρτα
298 Αλβίνα
299 Αλέκα
300 Αλεμίνα
301 Αλένα
302 Αλεξάνδρα
303 Αλεξία
304 Αλεξίβια
305 Αλεξίκακη
306 Αλεξιμάχη
307 Αλεξιρόη
308 Αλεξιώτισσα
309 Αλεπινή
310 Αλήθεια
311 Αληθινή
312 Αληκτώ
313 Αληυόνη
314 Αλθαία
315 Αλία
316 Αλίη
317 Αλίκη
318 Αλιμήδη
319 Αλίντα
320 Αλιξ
321 Αλίσα
322 Άλισον
323 Αλιφηραία
324 Αλκαθόη
325 Αλκάνδρη
326 Αλκάντρα
327 Άλκη
328 Αλκήνωρ
329 Άλκηστις
330 Αλκιβία
331 Αλκιβιάδη
332 Αλκιδίκη
333 Αλκιθόη
334 Αλκιμάχη
335 Αλκιμέδη
336 Αλκιμήδη
337 Αλκινόη
338 Αλκίππη
340 Αλκίς
341 Αλκίφρουσα
342 Αλκμάονα
343 Αλκμήνη
344 Αλκυών
345 Αλλοιώτισσα
346 Άλμα
347 Αλμαρίνα
348 Αλμπάνα
349 Αλόη
350 Αλόπη
351 Αλόχη
352 Αλσηΐς
353 Αλτάνη
354 Άλτιμη
355 Αλύα
356 Αλυπία
357 Αλυσία
358 Αλφαία
359 Αλφεά
360 Αλφειά
361 Αλφεσίβοια
362 Άλφια
363 Αλωνία
364 Αμαδρυάς
365 Αμαζών
366 Αμάθεια
367 Αμαθούσα
368 Αμαλθαία
369 Αμάλθεια
370 Αμαλία
371 Αμαλιάννα
372 Αμανατία
373 Αμάνδα
374 Αμαρακίς
375 Αμαρίλντα
376 Αμαρυλλίς
378 Αματίτση
379 Αμβέρσα
380 Αμβροσία
381 Αμεθέα
382 Αμέλια
383 Αμερίνη
384 Αμερίσσα
385 Αμέρσια
386 Αμήδη
387 Αμμία
388 Αμμωνά
389 Αμνησία
390 Αμοίνη
391 Αμολιανή
392 Αμπελίς
393 Αμπελοκήπισσα
394 Αμπλία
395 Αμυγδαλιά
396 Αμύκλα
397 Αμυμώνη
398 Αμύντα
399 Αμφιάλη
400 Αμφιανή
401 Αμφιαράη
402 Αμφιδάμα
403 Αμφιθέα
404 Αμφιθόη
405 Αμφίκλεια
406 Αμφικτυωνίς
407 Αμφιλοχία
408 Αμφιλύκη
409 Αμφιμάχη
410 Αμφιμήδη
411 Αμφινόμη
412 Αμφιρρόη
413 Αμφιρώ
414 Αμφιτρίτη
415 Αμφιώνη
416 Αμωμη
417 Ανάγκη
418 Αναΐς
419 Αναϊτις
420 Αναλίζα
421 Ανανία
422 Αναξάνδρα
423 Αναξαρέτη
424 Ανάξαρχη
425 Αναξιβία
426 Αναξιμάνδρα
427 Αναξιμένη
428 Αναξιρρόη
429 Ανάργυρη
430 Άνασσα
431 Αναστασία
432 Αναστέλλα
433 Ανατολή
434 Αναφωνήτρια
435 Άνβη
436 Άνδρεα
437 Ανδριανή
438 Ανδριάννα
439 Ανδριγούλα
440 Ανδρομάχη
441 Ανδρομέδα
442 Ανδρομήδη
443 Ανδρονίκη
444 Ανδροπελαγία
445 Ανεζίνα
446 Ανειτυλλιανή
447 Ανεκτή
448 Ανέλια
449 Άνελλα
450 Άνεμονη
451 Ανεμπόδιστη
452 Ανερίνα
453 Ανερίνα
454 Ανέστια
455 Ανησιδώρα
456 Ανθεμις
457 Ανθή
458 Ανθηδόνη
460 Ανθήκλεια
461 Ανθήλεια
462 Ανθηνίκη
463 Άνθιμη
464 Ανθίππη
465 Ανθοδέσμη
466 Ανθοζωή
467 Ανθρακία
468 Ανία
469 Ανίκητη
470 Ανιμαϊς
471 Ανίνα
472 Ανίππη
473 Ανίτα
474 Ανμαρί
475 Άνν Μαρί
476 Άννα
478 Αννακαίτη
479 Ανναλίζα
480 Ανναμπέλα
481 Ανναρέα
482 Ανναστέλλα
483 Αννέζη
484 Αννίνη
485 Άνοιξη
486 Ανουσώ
487 Ανουτσιάτα
488 Άντα
489 Άντεια
490 Αντελίνα
491 Αντερώσα
492 Αντζελίνα
493 Άντια
494 Αντιάνειρ
495 Αντιγόνη
496 Αντίκλεια
497 Αντιμάχη
498 Αντιμήδη
499 Αντινίτισσα
500 Αντινόη
501 Αντιόπη
502 Αντιοχίδα
503 Αντίπα
504 Αντιπάτρα
505 Άντιφα
506 Αντιφωνήτρια
507 Αντουανέτα
509 Άντρεα
510 Αντωνέττα
511 Αντωνία
512 Αντωνίκη
513 Αντωνίσκη
514 Ανυξιά
515 Ανυσία
516 Ανωμερίτισσα
517 Αξίερο
518 Αξίνη
519 Αξιοθέα
520 Αξιόκερσα
521 Αξιονίκη
522 Αοδεσία
523 Αοιδή
524 Αουρόρα
525 Απελλή
526 Απελλίχα
527 Απλοδώρα
528 Απολλιναρία
529 Απολλινάριος
530 Απολλωνία
531 Απολλωνίς
532 Αποστολένα
533 Αποστολία
534 Απυμοσύνη
535 Άπφια
536 Αραβέλλα
537 Αρακιώτισσα
538 Αραξή
539 Αράπισσα
540 Αράχνη
541 Αρβανίτισσα
542 Άρβηλα
543 Αργά
544 Αργεία
545 Αργέλη
546 Αργεντινή
547 Άργη
548 Αργήλη
549 Αργία
550 Αργίνη
551 Αργίνουσσα
552 Αργιόπη
553 Αργυλεωνις
554 Αργυρά
555 Αργυφίη
556 Αργώ
557 Αρδαλίς
558 Αρέθα
559 Αρεία
560 Αρείωνας
561 Αρεστή
562 Άρεστον
563 Αρετή
564 Αρηβοϊα
565 Αρηγονίς
566 Αρήνη
567 Αρήτη
568 Άρια
569 Αριάδνη
571 Αριάθνη
572 Αριάνα
573 Αριαρούλα
574 Αρίβοια
575 Αριγνωτη
576 Αριδάφνη
577 Αριέλ
578 Αριέτα
579 Αριλιά
580 Αριμνηστέα
581 Αρίννα
582 Αρίσα
583 Αρίσβη
584 Αρισταγγέλα
585 Αρισταγόρα
586 Αρισταινέτη
587 Αρισταρχίς
588 Αριστείδη
589 Αρίστη
590 Αριστίππη
591 Αριστοβούλα
592 Αριστοδήμη
593 Αριστοδίκη
594 Αριστοθέα
595 Αριστόκλεια
596 Αριστομάχη
597 Αριστομένη
598 Αριστομήδη
599 Αριστονίκη
600 Αριστοτέλεια
601 Αριστοτέχνη
602 Αριστωνομίδα
603 Αρίφρουσα
604 Αρκαδία
605 Άρκη
606 Αρλέτα
607 Αρλίντα
608 Αρμαντίνα
609 Αρμενοκρατούσα
610 Αρμοδία
611 Αρμοθόη
612 Αρμονία
613 Άρνη
614 Αρόα
615 Άρπινα
616 Αρριανή
617 Αρριέττα
618 Αρσάκη
619 Αρσενία
620 Αρσίνα
621 Αρσινόη
622 Αρσίππη
623 Άρτα
624 Αρτεμιδώρα
625 Άρτεμις
626 Αρτεμισία
627 Αρτυμήδη
628 Αρχαγάθη
629 Αρχαγγελιώτισσα
630 Αρχεάνασσα
631 Αρχεδίκη
632 Αρχελάη
633 Αρχεμάχη
634 Αρχεμήδη
635 Αρχία
636 Αρχιδαμια
637 Αρχιδίκη
638 Αρχιμήδη
639 Αρχίππη
640 Αρχισπορίτισσα
641 Αρχοντία
642 Ασάνω
643 Ασάφεια
644 Άση
645 Ασημίνα
646 Ασημώνη
647 Ασία
648 Ασίη
649 Ασινέθ
650 Ασκλά
651 Ασκληπιάς
652 Ασκληπιγένεια
653 Ασκληπιοδότη
654 Ασκληπιοδώρα
655 Άσκρη
656 Άσπα
657 Ασπασία
658 Ασπραγγέλου
659 Ασπροβουνιώτισσα
660 Ασπροπαναγιά
661 Ασπρούλα
662 Αστάρτη
663 Ασταφις
664 Αστερία
665 Αστερόειδα
666 Αστερόπεια
667 Αστερόπη
668 Αστή
669 Αστηρόπη
670 Αστράδαινα
671 Αστραία
672 Άστρια
673 Αστρίς
674 Αστρίτη
675 Αστυάνασσα
676 Αστυδάμεια
677 Αστυκράτεια
678 Αστυμάχη
679 Αστυμέδουσα
680 Αστυμηδίδη
681 Αστυμηδίδης
682 Αστυνόμη
683 Αστυόχεια
684 Αστυόχη
685 Ασύγκριτη
686 Ασυδία
687 Ασυνέθ
688 Ασυνούλα
689 Ασχολία
690 Ασωπίς
691 Αταλάντη
692 Ατάργατις
693 Ατζουλέτα
694 Ατθίς
695 Ατία
696 Άτις
697 Ατλάντεια
698 Ατλαντείη
699 Άτροπος
700 Ατταλίς
701 Αττική
702 Αυγεία
703 Αυγερινή
704 Αυγή
705 Αυγούστα
706 Αυγώνα
707 Αυδάτα
708 Αυλίδα
709 Αυξεντία
710 Αυξιβία
711 Αυξιλιαρία
712 Αύρα
713 Αύρη
714 Αυρηλία
715 Αυσημήδη
716 Αυτομάτη
717 Αυτομέδουσα
718 Αυτομήδη
719 Αυτονόη
720 Αυτονομία
721 Αφένδρα
722 Αφεντία
723 Αφέντρα
724 Αφθονία
725 Αφραάτη
726 Αφρικάνα
727 Αφροδίτη
728 Αφροκόμη
729 Αφροξυλάνθη
730 Αφρούλα
731 Αχαία
732 Αχαΐα
733 Αχαιμένη
734 Αχίλλεια
735 Αχίμα
736 Άχραντος
737 Αψεύδη
738 Αψευδής
739 Αψιδιώτισσα
740 Αώα
741 Βαβέλυκα
742 Βαβύλα
743 Βάγια
744 Βάδιμη
745 Βαθύκλεια
746 Ἄβαι
747 Βάια
748 Βάκια
749 Βακίνα
750 Βακχίς
751 Βακχύλα
752 Βαλάντα
753 Βαλασία
754 Βαλδερούδη
755 Βαλεντίνα
756 Βαλέρια
757 Βάλια
758 Βαλμπόνα
759 Βαλουκλιώτισσα
760 Βαλσαμή
761 Βάλτη
762 Βαμβακία
763 Βάνα
764 Βάνδα
765 Βανέσσα
767 Βανίνα
768 Βανιώτισσα
769 Βάννα
770 Βάντα
771 Βαουθά
772 Βάπτις
773 Βαραγγιώτισσα
774 Βαραδάτη
775 Βαραχησία
776 Βαρβάρα
777 Βαρδιανιώτισσα
778 Βαρδιάννα
779 Βαρθολομαία
780 Βάρις
781 Βαρκέτις
782 Βαρκού
783 Βάρλα
784 Βαρνάβα
785 Βαρουχία
786 Βαρσαβία
787 Βαρσανουφία
788 Βαρσίνη
789 Βαρυτίμη
790 Βάσια
791 Βασιανή
792 Βασιάνθη
793 Βασιλεία
794 Βασιλειάνα
795 Βασιλένια
796 Βασιληγενέτειρα
797 Βασιλίδα
798 Βασίλισσα
799 Βασιλοπούλα
800 Ἀβασκαντίς
801 Ἀβασκαντώ
802 Ἄβασκη
803 Βάσσα
804 Βασσόη
805 Ἄβασσον
806 Ἀβάστακτη
807 Βάτεια
808 Βατίς
809 Βατοπεδινή
810 Βατούσαινα
811 Βαυβώ
812 Βαυκίς
813 Ἀβαύχα
814 Βαυώ
815 Βάχθιση
816 Ἄββα
817 Ἄβδα
818 Ἀβδαία
819 Ἀβδαίμουσα
820 Ἀβδαλωνύμη
821 Ἀβδαράκη
822 Ἀβδάρβα
823 Ἀβδαστράτη
824 Ἀβδελωνύμη
825 Ἀβδέμουσα
826 Ἀβδερίτις
827 Ἄβδη
828 Ἀβδήμουσα
829 Ἄβδηρα
830 Ἀβδηρίτη
831 Ἀβδηροδημοκρίτη
832 Ἀβδία
833 Ἀβδίμιλκη
834 Ἀβδολωνύμη
835 Ἀβδρανόθεμις
836 Ἀβδύβαλη
837 Ἀβδύμουσα
838 Ἄβδυρα
839 Ἀβεάκη
840 Βεάτα
841 Βεατρίκη
842 Βεβαία
843 Βεβρύκη
844 Ἀβειρώσσα
845 Βελανιδιά
846 Βέλβινα
847 Βέλη
848 Βελίκα
849 Βελίνα
850 Βελισσαρία
851 Βελιστίχη
852 Βελούδω
853 Βενανδία
854 Βεναντία
855 Βενεδίκτη
856 Βενετία
857 Βενετσάνα
858 Βενθεσικύμη
859 Βένια
860 Βενιζέλα
861 Βέννα
862 Βεντούλα
863 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
864 Βέρα
865 Βερβούργα
866 Βεργούλα
867 Βεργουπουλιανή
868 Βερεγγάρια
869 Βερενίκη
870 Βέρθα
871 Βερνίκη
872 Βερόη
873 Βερόνικα
874 Βερονίκη
876 Βερουλία
877 Βερσεβέ
878 Βερτράνδη
879 Βερώνη
880 Βεσέλα
881 Βεσσέλκα
882 Ἀβεύρια
883 Βέφα
884 Ἄβη
885 Ἀβηδάμεια
886 Βηθανία
887 Βηθεσδά
888 Βηθζαθά
889 Βηθλεέμ
890 Βηθλεεμίτισσα
891 Ἀβηϊχίς
892 Βήλη
893 Βηματάρισσα
894 Ἀβηοδώρα
895 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
896 Βήρυλλα
897 Βησσαρία
898 Ἀβηΐχα
899 Βηχιανή
900 Ἀβία
901 Βία
902 Βιάγκα
903 Ἀβιάθα
904 Ἀβιανή
905 Ἀβιανία
906 Ἀβίαντη
907 Ἀβίατη
908 Βιβέτα
909 Βιβή
910 Βιβιανή
911 Ἀβίγα
912 Βιγλιώτισσα
913 Ἀβιδία
914 Ἀβιδιανή
915 Βιδιανή
916 Βιερα
917 Ἀβιηνή
918 Ἀβικέννα
919 Βικέντια
920 Βικτώρια
921 Βίκυ
922 Βιλελμίνη
923 Βιλιστίχη
924 Ἀβιλλία
925 Βίλμα
926 Βιμποράδα
927 Βίνα
928 Ἀβίνδη
929 Ἀβιογένη
930 Ἀβιοδότη
931 Ἀβιοδώρα
932 Ἀβιοκρίτη
933 Βιόλα
934 Βιολάνθη
935 Βιολέτα
936 Βιργενια
937 Βιργινία
938 Βιργιωμένη
939 Ἄβις
940 Ἀβισάρη
941 Βιστωνίς
942 Βίτα
943 Βιτάλη
944 Ἀβίτη
945 Βιτιμία
946 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
947 Βιώνη
948 Ἀβλάβεια
949 Βλαδιμήρα
950 Βλαδισλάβα
951 Βλακεία
952 Βλανδίνα
953 Βλασία
954 Βλασούλα
955 Βλάστα
956 Βλαχέρνα
957 Βλέπουσα
958 Ἀβλίουσα
959 Βλουτινα
960 Βλυχιόρικα
961 Ἀβλωνάκη
962 Ἄβναγη
963 Ἀβνάκη
964 Βόα
965 Βοδοάλδη
966 Βόηθα
967 Βοία
968 Βοΐσκα
969 Βοιώ
970 Βολίνα
971 Βομβύκη
972 Βονιφατία
973 Βορεινή
974 Βουβώ
975 Βουζιανα
976 Βουκασίνη
977 Βουκολίς
978 Βούλα
979 Βούλγη
980 Βούλιστα
981 Βουλπιανή
982 Βουναρκώτισσα
983 Βουνογιάτρισσα
984 Βουνού
985 Βούρα
986 Βουρνιώτισσα
987 Βούσιρις
988 Ἁβρὼ
989 Ἀβραάμη
990 Ἀβραάμη
991 Βραισία
992 Βρασία
993 Βραυρώ
994 Βράχου
995 Βρεμούσα
996 Βρένδα
997 Βρεσθενίτισσα
998 Βρέταννη
999 Βρετή
1000 Βρετός
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία