Εορτές 26 Σεπτεμβρίου: Αγία Ενναθά η κανονική παρθένα Αγία Χήρα Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Ενναθάς Θεολογία Χήρος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θέκλα η Κανονική Παρθένα Αγία Μαριάμνη, η κανονική παρθένα Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Άγιος Κυριάκος Άγιος Νείλος ο νεότερος από την Καλαβρία Δίκαιος Γεδεών Μάρθα η κανονική παρθένα Οσία Μαρία η κανονική παρθένα Όσιος Εφραίμ ο εκ Ρωσίας ο θαυματουργός Όσιος Ιωάννης ο Σπηλεώτης
1 Abra
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Etheldreda
6 Eύαρδις
7 Gwenagwy
8 Nαΐς
9 Trea
10 Wivina
11 Ααρδαῒς
12 Άβα
13 Άβαβα
14 Αβαδδώσσα
15 Αβάδνη
16 Αβαεοδώρα
17 Αβαζία ή Αβασγία
18 Αβαζίουσα
19 Αβάη
20 Αβαία
21 Αβαιοδόρα
22 Αβαιοδώρα
23 Αβαιοκρίτη
24 Αβαίστα
25 Αβάκαινα
26 Αβάκεια
27 Αβακένα
28 Αβακουμία
29 Άβακτη
30 Αβάμμουσα
31 Αβανθίς
32 Αβαντία καί Αμαντία
33 Αβαντιάδη
34 Αβαντιάς
35 Αβαντίδη
36 Αβαντίς
37 Αβαρβαρέη
38 Αβάρβαρη
39 Αβαρη
40 Αβαρίνη
41 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
42 Άβαρτη
43 Αβάσιτη
44 Αβασκάντη
45 Αβασκάντιλλα
46 Αββαία
47 Άβδηρα
48 Αβδιηλία
49 Αβερκία
50 Αβερρόη
51 Αβησσυνία
52 Αβία
53 Αβιάθα
54 Αβιανία
55 Αβιανία
56 Αβίαντη
57 Αβίατη
58 Άβιβα
59 Αβιμελιχίς
60 Αβινιόν
61 Αβλαβία
62 Άβληρα
63 Αβουδίμη
64 Αβουναία
65 Αβρααμία
66 Αβρικία
67 Αβρονίκη
68 Αβρόντιον
69 Αβροσύνη
70 Αβρότονον
71 Αβρυλλίς
72 Αβρωνίς
73 Αβρώτη
74 Αβυδηνή
75 Αγάβη
76 Αγαθαγγέλα
77 Αγαθάγητη
78 Αγάθη
79 Αγαθημερίς
80 Αγαθίππη
81 Αγαθόβουλη
82 Αγαθοδαίμουσα
83 Αγαθοδώρα
84 Αγαθόκλεια
85 Αγαθονίκη
86 Αγαθοπόδη
87 Αγαθοσθένη
88 Αγάθυρνα
89 Αγαθύρση
90 Αγαθωνία
91 Αγαθωνύμη
92 Αγάκλεια
93 Αγαλλία
94 Αγαμεμνονίδη
95 Αγαμήδη
96 Αγαμηδίδα
97 Αγαμήθη
98 Αγανίκη
99 Αγανίππη
100 Αγάπη
101 Αγαπηνωρίς
102 Αγαπητή
103 Αγαπτολέμα
104 Αγαρίστη
105 Αγαύη
106 Αγγέλα
107 Αγγελαρία
108 Αγγελία
109 Αγγέλιδα
110 Αγγελική
111 Αγγελίνα
112 Αγγερούλα
113 Αγγλία
114 Αγελαϊς
115 Αγεμάχη
116 Αγεστράτη
117 Αγεύουσα
118 Αγεχόρη
119 Αγηνωρίς
120 Αγησάνδρα
121 Αγησιλεία
122 Αγησιλοχίς
123 Αγησιμάχη
124 Αγησιστράτη
125 Αγησιχόρα
126 Αγιάσσου
127 Αγιάτις
128 Αγιδώς
129 Αγιοδεκτινή
130 Αγιοηλιώτισσα
131 Αγιολούσαινα
132 Αγιούλα
133 Αγιούπα
134 Αγκαία
135 Αγλαΐα
136 Αγλαονίκη
137 Αγλαόπη
139 Αγλαοφήμη
140 Άγλαυρος
141 Αἴγλη
142 Αγναγόρα
143 Αγνή
145 Αγνοδίκη
146 Αγνόκλεια
147 Αγορακρίτη
148 Αγοράστη
149 Αγορή
150 Αγορίτσα
151 Αγραία
152 Αγράμπελη
153 Αγρεύουσα
154 Αγρία
155 Αγριδιώτισσα
156 Αγριλιώτισσα
157 Αγριόπη
158 Αγρίππα
159 Αγροιώ
160 Αγροτέρα
161 Αγυάη
162 Αγχιάλη
163 Αγχιμάχη
164 Αγχινόη
165 Αγχιρόη
166 Αγχιρρόη
167 Άγω
168 Αγωνίς
169 Άδα
170 Αδαία
171 Αδαλβέρτη
172 Αδαμαντία
174 Αδάμη
175 Αδελαΐς
176 Αδελφή
177 Αδιάντη
178 Αδίστα
179 Αδίτη
180 Αδμήτη
181 Αδράστεια
182 Αδριανή
183 Αδύτη
184 Αδώνια
185 Αεθλία
186 Αειθάλα
187 Αειμακάριστος
188 Αειμεσιτεύουσα
189 Αείμνηστη
190 Αέλια
191 Αελλόπους
192 Αελλώ
193 Αερία
194 Αερόπη
195 Αετία
196 Αζαΐς
197 Αζαρία
198 Αηδών
199 Αθανάδα
200 Αθανασία
201 Αθεόνα
202 Αἰθερία
203 Αθηνά
204 Αθηναγόρα
205 Αθήνη
206 Αθηνίς
207 Αθηνιώτισσα
208 Αθηνοδώρα
209 Αθηνώ
210 Αθορ
211 Αἴθρα
212 Αία
213 Αιάκη
214 Αιγαία
215 Αιγέα
216 Αίγειρος
217 Αιγέστη
218 Αίγη
219 Αιγιάλεια
220 Αιγίδα
221 Αίγινα
223 Αιγίσθη
224 Αίγλη
225 Αιγυπτία
226 Αϊδανή
227 Αιδεσία
228 Αιδός
229 Αιδώ
230 Αιήτη
231 Αιθερία
232 Αίθη
233 Αιθήρη
234 Αιθίλλα
235 Αιθούσα
236 Αίθρα
237 Αιθύλλα
238 Αικατερίνη
241 Αιλία
242 Αιματούσα
243 Αιμίαλου
244 Αιμιλένια
245 Αιμιλένια
246 Αιμιλία
247 Αιμιλίνα
248 Αίμουσα
249 Αιναρέτη
250 Αινεία
251 Αινιώνη
252 Άϊντα
253 Αιόλη
254 Αιολία
255 Αϊρένα
256 Αιρίν
257 Αιρκώτισσα
258 Αιρώ
259 Αίσαρα
260 Αισημίδα
261 Αίσηπα
262 Αίστυ
263 Αίστυ
264 Αισυήτη
265 Αισχίνη
266 Αισχρηίς
267 Αισχυλίς
268 Αισωπία
270 Άϊτα
271 Αίτνα
272 Αιτωλίς
273 Αιχμίουσα
274 Αιωπίς
275 Αιώρα
276 Ακαδημία
277 Ακαθή
278 Ακάθιστη
279 Ακακαλλίς
280 Ακακία
281 Ακαλανθίς
282 Ακαλλαρίς
283 Ακάμα
284 Ακανθίς
285 Ακάστη
286 Ακατάβλητη
287 Ακατάφλεκτη
288 Αἰκατερίνη
289 Ακελδαμά
290 Ακέλεια
291 Ακεσάνδρα
292 Άκεσις
293 Ακεψεή
294 Ακεψιμά
295 Ακήραση
296 Ακίνδυνη
297 Ακκαλίς
298 Ακκώ
299 Ακματίδα
300 Ακμή
301 Ακολουθία
302 Ακραία
303 Ακρήτη
304 Ακρίβη
305 Ακρωτηριανή
306 Ακταία
307 Ακτίς
308 Ακτορίς
309 Ακύλα
310 Αλαλά
311 Αλάνα
312 Αλανιώτισσα
313 Αλαξάνδρα
314 Αλάσια
315 Αλβανή
316 Αλβέρτα
317 Αλβίνα
318 Αλεγρία
319 Αλέκα
320 Αλεμίνα
321 Αλένα
322 Αλεξάνδρα
323 Αλεξία
324 Αλεξίβια
325 Αλεξίκακη
326 Αλεξιμάχη
327 Αλεξιρόη
328 Αλεξιώτισσα
329 Αλεπινή
330 Αλήθεια
331 Αληκτώ
332 Αλήτη
333 Αληυόνη
334 Αλθαία
335 Αλία
336 Αλίη
337 Αλίκη
338 Αλιμήδη
339 Αλίντα
340 Αλίσα
341 Άλισον
342 Αλιφηραία
343 Αλκαθόη
344 Αλκαία
345 Αλκάνδρη
346 Αλκάντρα
347 Άλκη
348 Αλκήνωρ
349 Άλκηστις
350 Αλκιβία
351 Αλκιβιάδη
352 Αλκιδίκη
353 Αλκιθόη
354 Αλκιμάχη
355 Αλκιμέδη
356 Αλκιμήδη
357 Αλκινόη
358 Αλκίππη
360 Αλκίς
361 Αλκίφρουσα
362 Αλκμάονα
363 Αλκμήνη
364 Αλκυών
365 Αλλοιώτισσα
366 Άλμα
367 Αλμαρίνα
368 Αλμπάνα
369 Αλόη
370 Αλόπη
371 Αλόχη
372 Αλσηΐς
373 Αλτάνη
374 Άλτη
375 Άλτιμη
376 Αλύα
377 Αλυπία
378 Αλυσία
379 Αλφαία
380 Αλφειά
381 Αλφεσίβοια
382 Άλφια
383 Αλωνία
384 Αμαδρυάς
385 Αμαζών
386 Αμάθεια
387 Αμαθούσα
388 Αμάλθεια
389 Αμαλία
390 Αμαλιάννα
391 Αμανατία
392 Αμάνδα
393 Αμαρακίς
394 Αμαρίλντα
395 Αμαρυλλίς
397 Αματίτση
398 Αμβέρσα
399 Αμβροσία
400 Αμεθέα
401 Αμέλια
402 Άμεμπτη
403 Αμερίκη
404 Αμερίνη
405 Αμερίσσα
406 Αμέρσια
407 Αμήδη
408 Αμμία
409 Αμμιανή
410 Αμμωνά
411 Αμνησία
412 Αμοίνη
413 Αμολιανή
414 Αμπελίς
415 Αμπελοκήπισσα
416 Αμπλία
417 Αμυγδαλέα
418 Αμύκλα
419 Αμυμώνη
420 Αμύντα
421 Αμφιάλη
422 Αμφιαράη
423 Αμφιδάμα
424 Αμφιθέα
425 Αμφιθόη
426 Αμφίκλεια
427 Αμφικτυωνίς
428 Αμφιλοχία
429 Αμφιλύκη
430 Αμφιμάχη
431 Αμφιμέδα
432 Αμφιμήδη
433 Αμφινόμη
434 Αμφιρρόη
435 Αμφιρώ
436 Αμφιτρίτη
437 Αμφιώνη
438 Αμωμη
439 Ανάγκη
440 Αναΐς
441 Αναϊτις
442 Αναλίζα
443 Ανανία
444 Αναξαγόρα
445 Αναξάνδρα
446 Αναξαρέτη
447 Ανάξαρχη
448 Αναξιβία
449 Αναξιμάνδρα
450 Αναξιμένη
451 Αναξιρρόη
452 Ανάργυρη
453 Άνασσα
454 Αναστασία
455 Αναστέλλα
456 Ανατολή
457 Αναφωνήτρια
458 Άνβη
459 Άνδρεα
460 Ανδριανή
461 Ανδριάννα
462 Ανδριγούλα
463 Ανδρομάχη
464 Ανδρομέδα
465 Ανδρομήδη
466 Ανδρονίκη
467 Ανδροπελαγία
468 Ανεζίνα
469 Ανειτυλλιανή
470 Ανεκτή
471 Ανέλια
472 Άνελλα
473 Άνεμονη
474 Ανεμπόδιστη
475 Ανερίνα
476 Ανερίνα
477 Ανέστια
478 Ανησιδώρα
479 Άνθα
480 Ανθεμις
481 Ανθή
482 Ανθηδόνη
484 Ανθήκλεια
485 Ανθήλεια
486 Ανθήλια
487 Ανθηνίκη
488 Άνθιμη
489 Ανθίππη
490 Ανθοδέσμη
491 Ανθοζωή
492 Ανθοσμία
493 Ανθρακία
494 Ανία
495 Ανίκητη
496 Ανιμαϊς
497 Ανίνα
498 Ανίππη
499 Ανίτα
500 Ανμαρί
501 Άνν Μαρί
502 Άννα
504 Αννακαίτη
505 Ανναλίζα
506 Ανναμπέλα
507 Ανναρέα
508 Ανναστέλλα
509 Αννέζη
510 Αννίνη
511 Άνοιξη
512 Ανουσώ
513 Ανουτσιάτα
514 Άντα
515 Άντεια
516 Αντελίνα
517 Αντερώσα
518 Αντζελίνα
519 Αντηνώρη
520 Άντια
521 Αντιάνειρ
522 Αντιγόνη
523 Αντίκλεια
524 Αντιμάχη
525 Αντιμήδη
526 Αντινίτισσα
527 Αντινόη
528 Αντιόπη
529 Αντιοχίς
530 Αντίπα
531 Αντιπάτρα
532 Άντιφα
533 Αντιφάνη
534 Αντιφάτη
535 Αντιφόνη
536 Αντιφωνήτρια
537 Αντιφώσσα
538 Αντουανέτα
540 Άντρεα
541 Αντωνέττα
542 Αντωνία
543 Αντωνίκη
544 Αντωνίσκη
545 Ανυξιά
546 Ανυσία
547 Ανωμερίτισσα
548 Αξίερο
549 Αξίνη
550 Αξιοθέα
551 Αξιόκερσα
552 Αξιονίκη
553 Αξιούσα
554 Αοδεσία
555 Αοιδή
556 Αουρόρα
557 Απελλή
558 Απελλίχα
559 Απήμαντη
560 Απλοδώρα
561 Απολλιναρία
562 Απολλωνία
563 Απολλωνίς
564 Αποστολένα
565 Αποστολία
566 Απυμοσύνη
567 Άπφια
568 Αραβέλλα
569 Αρακιώτισσα
570 Αραμπέλα
571 Αραξή
572 Αράπισσα
573 Αράχνη
574 Αρβανίτισσα
575 Άρβηλα
576 Αργά
577 Αργεία
578 Αργέλη
579 Αργεντινή
580 Άργη
581 Αργήλη
582 Αργία
583 Αργίνη
584 Αργίνουσσα
585 Αργιόπη
586 Αργυλεωνις
587 Αργυρά
588 Αργυφίη
589 Αργώ
590 Αρδαλίς
591 Αρεδία
592 Αρέθουσα
593 Αρεία
594 Αρείωνας
595 Αρεστή
596 Άρεστον
597 Αρετή
598 Αρηβοϊα
599 Αρηγονίς
600 Αρήνη
601 Αρήτη
602 Άρια
603 Αριάδνη
605 Αριάθνη
606 Αριάνα
607 Αριαρούλα
608 Αρίβοια
609 Αριγνωτη
610 Αριδάφνη
611 Αριέλ
612 Αριέτα
613 Αριλιά
614 Αριμνηστέα
615 Αρίννα
616 Αρίσα
617 Αρίσβη
618 Αρισταγγέλα
619 Αρισταγόρα
620 Αρισταινέτη
621 Αρισταρχίς
622 Αριστείδη
623 Αρίστη
624 Αριστιάνα
625 Αριστίνα
626 Αριστίππη
627 Αριστοβούλα
628 Αριστοδήμη
629 Αριστοδίκη
630 Αριστοθέα
631 Αριστόκλεια
632 Αριστοκρατία
633 Αριστοκύπρα
634 Αριστομάχη
635 Αριστομένη
636 Αριστομήδη
637 Αριστονίκη
638 Αριστοτέλεια
639 Αριστοτέχνη
640 Αριστωνομίδα
641 Αρίφρουσα
642 Αρκαδία
643 Αρκέα
644 Άρκη
645 Αρλέτα
646 Αρλίντα
647 Αρμαντίνα
648 Αρμενοκρατούσα
649 Αρμοδία
650 Αρμοθόη
651 Αρμονία
652 Άρνη
653 Αρόα
654 Άρπινα
655 Αρριανή
656 Αρριδαία
657 Αρριέττα
658 Αρσάκη
659 Αρσενία
660 Αρσίνα
661 Αρσινόη
662 Αρσίππη
663 Άρτα
664 Αρτεμιδώρα
665 Άρτεμις
666 Αρτεμισία
667 Αρτυμήδη
668 Αρχαγάθη
669 Αρχαγγελιώτισσα
670 Αρχεάνασσα
671 Αρχεδίκη
672 Αρχελάη
673 Αρχεμάχη
674 Αρχεμήδη
675 Αρχία
676 Αρχιδαμια
677 Αρχιδίκη
678 Αρχιμήδη
679 Αρχίππη
680 Αρχισπορίτισσα
681 Αρχοντία
682 Αρχοντίνα
683 Ασάνω
684 Ασάφεια
685 Άση
686 Ασημίνα
687 Ασημώνη
688 Ασία
689 Ασίη
690 Ασινέθ
691 Ασκλά
692 Ασκληπιάς
693 Ασκληπιγένεια
694 Ασκληπιοδότη
695 Ασκληπιοδώρα
696 Άσκρη
697 Άσπα
698 Ασπασία
699 Ασπραγγέλου
700 Ασπροβουνιώτισσα
701 Ασπροπαναγιά
702 Ασπρούλα
703 Αστάρτη
704 Ασταφις
705 Αστερία
706 Αστερόειδα
707 Αστερόζα
708 Αστερόπεια
709 Αστερόπη
710 Αστή
711 Αστηρόπη
712 Αστράδαινα
713 Αστραία
714 Αστρελένα
715 Άστρια
716 Αστρίς
717 Αστρίτη
718 Αστυάνασσα
719 Αστυβία
720 Αστυδάμεια
721 Αστυκράτεια
722 Αστυμάχη
723 Αστυμέδουσα
724 Αστυμηδίδη
725 Αστυμηδίδης
726 Αστυνόμη
727 Αστυόχεια
728 Αστυόχη
729 Ασύγκριτη
730 Ασυδία
731 Ασυνέθ
732 Ασυνούλα
733 Ασχολία
734 Ασωπίς
735 Αταλάντη
736 Ατάργατις
737 Ατζουλέτα
738 Ατθίς
739 Ατία
740 Άτις
741 Ατλάντεια
742 Άτροπος
743 Ατταλίς
744 Αττική
745 Αυγεία
746 Αυγερινή
747 Αυγή
748 Αυγούστα
749 Αυδάκτη
750 Αυδάτα
751 Αύκτα
752 Αυλίδα
753 Αυξεντία
754 Αυξιβία
755 Αυξιλιαρία
756 Αύρα
757 Αύρη
758 Αυρηλία
759 Αυσημήδη
760 Αυτομάτη
761 Αυτομέδουσα
762 Αυτομήδη
763 Αυτονόη
764 Αυτονομία
765 Αφένδρα
766 Αφεντία
767 Αφέντρα
768 Αφθονία
769 Αφραάτη
770 Αφρικάνα
771 Αφροδίτη
772 Αφροκόμη
773 Αφροξυλάνθη
774 Αφρούλα
775 Αχαία
776 Αχαΐα
777 Αχαιμένη
778 Αχίλλεια
779 Αχίμα
780 Άχραντος
781 Αψεύδη
782 Αψευδής
783 Αψιδιώτισσα
784 Αώα
785 Βαβέλυκα
786 Βαβύλα
787 Βάγια
788 Βάδιμη
789 Βαθύκλεια
790 Ἄβαι
791 Βάια
792 Βάκια
793 Βακίνα
794 Βακχίς
795 Βακχυλίς
796 Βαλάντα
797 Βαλασία
798 Βαλδερούδη
799 Βαλεντίνα
800 Βαλέρια
801 Βάλια
802 Βαλμπόνα
803 Βαλουκλιώτισσα
804 Βαλσαμή
805 Βάλτη
806 Βαμβακία
807 Βάνα
808 Βάνδα
809 Βανέσσα
811 Βανίνα
812 Βανιώτισσα
813 Βάννα
814 Βάντα
815 Βαουθά
816 Βαπτίς
817 Βαραγγιώτισσα
818 Βαραδάτη
819 Βαραχησία
820 Βαρβάρα
821 Βαρδιανιώτισσα
822 Βαρδιάννα
823 Βαρθολομαία
824 Βάρις
825 Βαρκέτις
826 Βαρκού
827 Βάρλα
828 Βαρνάβα
829 Βαρουχία
830 Βαρσαβία
831 Βαρσανουφία
832 Βαρσίνη
833 Βαρυτίμη
834 Βάσια
835 Βασιανή
836 Βασιάνθη
837 Βασιλεία
838 Βασιλειάνα
839 Βασιλένια
840 Βασιληγενέτειρα
841 Βασίλισσα
842 Βασιλοπούλα
843 Ἀβασκαντίς
844 Ἀβασκαντώ
845 Ἄβασκη
846 Βάσσα
847 Ἄβασσον
848 Ἀβάστακτη
849 Βαστράδα
850 Βάτεια
851 Βατίς
852 Βατοπεδινή
853 Βατούσαινα
854 Βαυβώ
855 Βαυκίς
856 Ἀβαύχα
857 Βαυώ
858 Βάχθιση
859 Ἄββα
860 Ἄβδα
861 Ἀβδαία
862 Ἀβδαίμουσα
863 Ἀβδαλωνύμη
864 Ἀβδαράκη
865 Ἀβδάρβα
866 Ἀβδαστράτη
867 Ἀβδελωνύμη
868 Ἀβδέμουσα
869 Ἀβδερίτις
870 Ἄβδη
871 Ἀβδήμουσα
872 Ἄβδηρα
873 Ἀβδηρίτη
874 Ἀβδηροδημοκρίτη
875 Ἀβδία
876 Ἀβδίμιλκη
877 Ἀβδολωνύμη
878 Ἀβδρανόθεμις
879 Ἀβδύβαλη
880 Ἀβδύμουσα
881 Ἄβδυρα
882 Ἀβεάκη
883 Βεάτα
884 Βεατρίκη
885 Βεβαία
886 Βεβρύκη
887 Ἀβειρώσσα
888 Βελανιδιά
889 Βέλβινα
890 Βέλη
891 Βελίκα
892 Βελίνα
893 Βελισσαρία
894 Βελιστίχη
895 Βελούδω
896 Βενανδία
897 Βεναντία
898 Βενεδίκτη
899 Βενετία
900 Βενθεσικύμη
901 Βένια
902 Βενιζέλα
903 Βέννα
904 Βενούστα
905 Βεντούλα
906 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
907 Βέρα
908 Βερβούργα
909 Βεργούλα
910 Βεργουπουλιανή
911 Βερεγγάρια
912 Βερεκούνδα
913 Βερενίκη
914 Βέρθα
915 Βερνάρδη
916 Βερόη
917 Βερόνικα
918 Βερονίκη
920 Βερουλία
921 Βερσεβέ
922 Βερτράνδη
923 Βερώνη
924 Βεσέλα
925 Βεσσέλκα
926 Βέτα
927 Ἀβεύρια
928 Βέφα
929 Ἄβη
930 Ἀβηδάμεια
931 Βηθανία
932 Βηθεσδά
933 Βηθζαθά
934 Βηθλεέμ
935 Βηθλεεμίτισσα
936 Ἀβηϊχίς
937 Βήλη
938 Βηματάρισσα
939 Ἀβηοδώρα
940 Βηρία
941 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
942 Βήρυλλα
943 Βησσαρία
944 Ἀβηΐχα
945 Βηχιανή
946 Βία
947 Βιάγκα
948 Βιασεσλάβα
949 Βιβέτα
950 Βιβή
951 Βιβιανή
952 Ἀβίγα
953 Βιγλιώτισσα
954 Ἀβιδία
955 Ἀβιδιανή
956 Βιδιανή
957 Βιερα
958 Ἀβιηνή
959 Ἀβικέννα
960 Βικέντια
961 Βικτώρια
962 Βίκυ
963 Βιλελμίνη
964 Βιλιστίχη
965 Ἀβιλλία
966 Βίλμα
967 Βίλντα
968 Βιμποράδα
969 Βίνα
970 Ἀβίνδη
971 Ἀβιογένη
972 Ἀβιοδότη
973 Ἀβιοδώρα
974 Ἀβιοκρίτη
975 Βιόλα
976 Βιολάνθη
977 Βιολέτα
978 Βιργενια
979 Βιργινία
980 Βιργιωμένη
981 Ἄβις
982 Ἀβισάρη
983 Βιστωνίς
984 Βίτα
985 Βιτάλη
986 Ἀβίτη
987 Βιτιμία
988 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
989 Βιώνη
990 Ἀβλάβεια
991 Βλαδιμήρα
992 Βλαδισλάβα
993 Βλακεία
994 Βλανδίνα
995 Βλασία
996 Βλάστα
997 Βλαχέρνα
998 Βλέπουσα
999 Ἀβλίουσα
1000 Βλουτινα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία