Εορτές 26 Ιουνίου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μακάριος Ανθίων Μαρκίος Όσιος Δαβίδ από τη Θεσσαλονίκη Όσιος Δαμιανός Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Γοτθίας
1 Χαλκάορ
2 Abra
3 Aισχύλα
4 Aλεξιμήδη
5 Aριμήδη
6 Etheldreda
7 Eύαρδις
8 Gwenagwy
9 Nαΐς
10 Trea
11 Wivina
12 Ααρδαῒς
13 Άβα
14 Άβαβα
15 Αβαδδώσσα
16 Αβάδνη
17 Αβαεοδώρα
18 Αβαζία ή Αβασγία
19 Αβαζίουσα
20 Αβάη
21 Αβαία
22 Αβαιοδόρα
23 Αβαιοδώρα
24 Αβαιοκρίτη
25 Αβαίστα
26 Αβάκαινα
27 Αβάκεια
28 Αβακένα
29 Αβακουμία
30 Άβακτη
31 Αβάμμουσα
32 Αβανθίς
33 Αβαντία καί Αμαντία
34 Αβαντιάδη
35 Αβαντιάς
36 Αβαντίδη
37 Αβαντίς
38 Αβαρβαρέη
39 Αβάρβαρη
40 Αβαρη
41 Αβαρίνη
42 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
43 Άβαρτη
44 Αβάσιτη
45 Αβασκάντη
46 Αβασκάντιλλα
47 Αββαία
48 Άβδηρα
49 Αβδιηλία
50 Αβερκία
51 Αβερρόη
52 Αβησσυνία
53 Αβία
54 Αβιάθα
55 Αβιανία
56 Αβιανία
57 Αβίαντη
58 Αβίατη
59 Άβιβα
60 Αβιμελιχίς
61 Αβινιόν
62 Αβλαβία
63 Άβληρα
64 Αβουδίμη
65 Αβουναία
66 Αβρααμία
67 Αβρικία
68 Αβρονίκη
69 Αβρόντιον
70 Αβροσύνη
71 Αβρότονον
72 Αβρυλλίς
73 Αβρωνίς
74 Αβρώτη
75 Άβυδη
76 Αγάβη
77 Αγαθαγγέλα
78 Αγαθάγητη
79 Αγάθη
80 Αγαθημερίς
81 Αγαθίππη
82 Αγαθόβουλη
83 Αγαθοδαίμουσα
84 Αγαθοδώρα
85 Αγαθόκλεια
86 Αγαθονίκη
87 Αγαθοπόδη
88 Αγαθοσθένη
89 Αγάθυρνα
90 Αγαθύρση
91 Αγαθωνία
92 Αγαθωνύμη
93 Αγάκλεια
94 Αγαλλία
95 Αγαμεμνονίδη
96 Αγαμήδη
97 Αγαμηδίδα
98 Αγαμήθη
99 Αγανίκη
100 Αγανίππη
101 Αγάπη
102 Αγαπηνωρίς
103 Αγαπητή
104 Αγαπτολέμα
105 Αγαρίστη
106 Αγασίκλεια
107 Αγαύη
108 Αγγέλα
109 Αγγελαρία
110 Αγγελία
111 Αγγέλιδα
112 Αγγελική
113 Αγγελίνα
114 Αγγερούλα
115 Αγγλία
116 Αγελαϊς
117 Αγεμάχη
118 Αγέρωχη
119 Αγεστράτη
120 Αγεύουσα
121 Αγεχόρη
122 Αγηνωρίς
123 Αγησάνδρα
124 Αγησιλεία
125 Αγησιλοχίς
126 Αγησιμάχη
127 Αγησιστράτη
128 Αγησιχόρα
129 Αγιάσσου
130 Αγιάτις
131 Αγιδώς
132 Αγιοδεκτινή
133 Αγιοηλιώτισσα
134 Αγιολούσαινα
135 Αγιούλα
136 Αγιούπα
137 Αγκαία
138 Αγλαΐα
139 Αγλαονίκη
140 Αγλαόπη
142 Αγλαοφήμη
143 Άγλαυρος
144 Αἴγλη
145 Αγναγόρα
146 Αγνή
148 Αγνοδίκη
149 Αγνόκλεια
150 Αγορακρίτη
151 Αγοράστη
152 Αγορή
153 Αγορίτσα
154 Αγραία
155 Αγράμπελη
156 Αγράφω
157 Αγρεύουσα
158 Αγρία
159 Αγριδιώτισσα
160 Αγριλιώτισσα
161 Αγριόπη
162 Αγρίππα
163 Αγροιώ
164 Αγροτέρα
165 Αγρυπνία
166 Αγυάη
167 Αγχιάλη
168 Αγχιμάχη
169 Αγχινόη
170 Αγχιρόη
171 Αγχιρρόη
172 Αγχίση
173 Άγω
174 Αγωνίς
175 Άδα
176 Αδαία
177 Αδαλβέρτη
178 Αδαμαντία
180 Αδάμη
181 Αδελαΐς
182 Αδελφή
183 Αδιάντη
184 Αδίστα
185 Αδίτη
186 Αδμήτη
187 Αδράστεια
188 Αδριανή
189 Αδύτη
190 Αδώνια
191 Αεθλία
192 Αειθάλα
193 Αειμακάριστος
194 Αειμεσιτεύουσα
195 Αειμνήστη
196 Αέλια
197 Αελλόπους
198 Αελλώ
199 Αερία
200 Αερόπη
201 Αετία
202 Αζαΐς
203 Αηδών
204 Αθανάδα
205 Αθανασία
206 Αθεόνα
207 Αἰθερία
208 Αθηνά
209 Αθηναγόρα
210 Αθήνη
211 Αθηνίς
212 Αθηνιώτισσα
213 Αθηνοδώρα
214 Αθηνώ
215 Αθορ
216 Αἴθρα
217 Αία
218 Αιάκη
219 Αιγαία
220 Αιγέα
221 Αίγειρος
222 Αιγέστη
223 Αίγη
224 Αιγιάλεια
225 Αιγίδα
226 Αίγινα
228 Αιγίσθη
229 Αίγλη
230 Αιγυπτία
231 Αϊδανή
232 Αιδεσία
233 Αιδός
234 Αιδώ
235 Αιήτη
236 Αιθερία
237 Αίθη
238 Αιθήρη
239 Αιθίλλα
240 Αιθούσα
241 Αίθρα
242 Αιθύλλα
243 Αικατερίνη
246 Αιλία
247 Αιματούσα
248 Αιμίαλου
249 Αιμιλένια
250 Αιμιλένια
251 Αιμιλία
252 Αιμιλίνα
253 Αίμουσα
254 Αιναρέτη
255 Αινεία
256 Αινία
257 Αινίππη
258 Αινιώνη
259 Άϊντα
260 Αιόλη
261 Αϊρένα
262 Αιρίν
263 Αιρκώτισσα
264 Αιρώ
265 Αίσαρα
266 Αισημίδα
267 Αίσηπα
268 Αίστυ
269 Αίστυ
270 Αισυήτη
271 Αισχίνη
272 Αισχρηίς
273 Αισχυλίς
274 Αισωπία
276 Άϊτα
277 Αίτνα
278 Αιτωλίς
279 Αιχμίουσα
280 Αιωπίς
281 Αιώρα
282 Ακαδημία
283 Ακαθή
284 Ακάθιστη
285 Ακακαλλίς
286 Ακακία
287 Ακαλανθίς
288 Ακαλλαρίς
289 Ακάμα
290 Ακανθίς
291 Ακάστη
292 Ακατάβλητη
293 Ακατάφλεκτη
294 Αἰκατερίνη
295 Ακελδαμά
296 Ακέλεια
297 Ακεσάνδρα
298 Άκεσις
299 Ακεψεή
300 Ακεψιμά
301 Ακήραση
302 Ακίνδυνη
303 Ακκαλίς
304 Ακκώ
305 Ακματίδα
306 Ακμή
307 Άκμουσα
308 Ακολουθία
309 Ακραία
310 Ακρίβη
311 Ακρίτα
312 Ακρωτηριανή
313 Ακταία
314 Ακτίς
315 Ακτορίς
316 Ακύλα
317 Αλαλά
318 Αλάνα
319 Αλανιώτισσα
320 Αλαξάνδρα
321 Αλάσια
322 Αλβανή
323 Αλβέρτα
324 Αλβίνα
325 Αλεγρία
326 Αλέκα
327 Αλεμίνα
328 Αλένα
329 Αλεξάνδρα
330 Αλεξία
331 Αλεξίβια
332 Αλεξίκακη
333 Αλεξιμάχη
334 Αλεξιρόη
335 Αλεξιώτισσα
336 Αλεπινή
337 Αλήθεια
338 Αληκτώ
339 Αλήτη
340 Αληυόνη
341 Αλθαία
342 Αλία
343 Αλίη
344 Αλιθέρση
345 Αλίκη
346 Αλιμήδη
347 Αλίντα
348 Αλίσα
349 Άλισον
350 Αλιφηραία
351 Αλκαθόη
352 Αλκαία
353 Αλκάνδρη
354 Αλκάντρα
355 Άλκη
356 Αλκήνωρ
357 Άλκηστις
358 Αλκιβία
359 Αλκιβιάδη
360 Αλκιδίκη
361 Αλκιθόη
362 Αλκιμάχη
363 Αλκιμέδη
364 Αλκιμήδη
365 Αλκινόη
366 Αλκίππη
368 Αλκίς
369 Αλκίφρουσα
370 Αλκμάονα
371 Αλκμήνη
372 Αλκυών
373 Αλλοιώτισσα
374 Άλμα
375 Αλμαρίνα
376 Αλμπάνα
377 Αλόη
378 Αλόπη
379 Αλόχη
380 Αλσηΐς
381 Αλταία
382 Αλτάνη
383 Άλτη
384 Άλτιμη
385 Αλτίνα
386 Αλύα
387 Αλυπία
388 Αλυσία
389 Αλφαία
390 Αλφειά
391 Αλφεσίβοια
392 Άλφια
393 Αλωνία
394 Αμαδρυάς
395 Αμαζών
396 Αμάθεια
397 Αμαθούσα
398 Αμάλθεια
399 Αμαλία
400 Αμαλιάννα
401 Αμανατία
402 Αμάνδα
403 Αμαρακίς
404 Αμαρίλντα
405 Αμαρυλλίς
407 Αμαστρίνη
408 Αματίτση
409 Αμβέρσα
410 Αμβροσία
411 Αμεθέα
412 Αμέλια
413 Άμεμπτη
414 Αμερίκη
415 Αμερίνη
416 Αμερίσσα
417 Αμέρσια
418 Αμήδη
419 Αμμία
420 Αμμιανή
421 Αμμωνά
422 Αμνησία
423 Αμοίνη
424 Αμολιανή
425 Αμομφαρέτη
426 Αμπελίς
427 Αμπελοκήπισσα
428 Αμπλία
429 Αμυγδαλέα
430 Αμύκλα
431 Αμυμώνη
432 Αμύντα
433 Αμύρα
434 Αμφιάλη
435 Αμφιαράη
436 Αμφιδάμα
437 Αμφιθέα
438 Αμφιθόη
439 Αμφίκλεια
440 Αμφικτυωνίς
441 Αμφιλοχία
442 Αμφιλύκη
443 Αμφιμάχη
444 Αμφιμέδα
445 Αμφιμήδη
446 Αμφινόμη
447 Αμφιρρόη
448 Αμφιρώ
449 Αμφιτρίτη
450 Αμφιώνη
451 Αμωμη
452 Ανάγκη
453 Αναία
454 Αναΐς
455 Αναϊτις
456 Αναλίζα
457 Ανανία
458 Αναξαγόρα
459 Αναξάνδρα
460 Αναξαρέτη
461 Ανάξαρχη
462 Αναξιβία
463 Αναξιμάνδρα
464 Αναξιμένη
465 Αναξιρρόη
466 Ανάργυρη
467 Άνασσα
468 Αναστασία
469 Αναστέλλα
470 Ανατολή
471 Αναφωνήτρια
472 Άνβη
473 Άνδρεα
474 Ανδριανή
475 Ανδριάννα
476 Ανδριγούλα
477 Ανδροδάιξα
478 Ανδρομάχη
479 Ανδρομέδα
480 Ανδρομήδη
481 Ανδρονίκη
482 Ανδροπελαγία
483 Ανδροφίλη
484 Ανεζίνα
485 Ανειτυλλιανή
486 Ανεκτή
487 Ανέλια
488 Άνελλα
489 Άνεμονη
490 Ανεμπόδιστη
491 Ανερίνα
492 Ανερίνα
493 Ανέστια
494 Ανησιδώρα
495 Άνθα
496 Ανθεμις
497 Ανθή
498 Ανθηδόνη
500 Ανθήκλεια
501 Ανθήλεια
502 Ανθήλια
503 Ανθηνίκη
504 Άνθιμη
505 Ανθίππη
506 Ανθοδέσμη
507 Ανθοζωή
508 Ανθοσμία
509 Ανθρακία
510 Ανία
511 Ανίκητη
512 Ανιμαϊς
513 Ανίνα
514 Ανίππη
515 Ανίτα
516 Ανμαρί
517 Άνν Μαρί
518 Άννα
520 'Ανναγκρέϋς
521 Αννακαίτη
522 Ανναλίζα
523 Ανναμπέλα
524 Ανναρέα
525 Ανναστέλλα
526 Αννέζη
527 Αννίνη
528 Άνοιξη
529 Ανουσώ
530 Ανουτσιάτα
531 Άντα
532 Άντεια
533 Αντελίνα
534 Αντερώσα
535 Αντζελίνα
536 Αντηνώρη
537 Άντια
538 Αντιάνειρα
539 Αντιγόνη
540 Αντίκλεια
541 Αντιλοχίς
542 Αντιμάχη
543 Αντιμήδη
544 Αντινίτισσα
545 Αντινόη
546 Αντιόπη
547 Αντιοχίς
548 Αντίπα
549 Αντιπάτρα
550 Άντιφα
551 Αντιφάνη
552 Αντιφάτη
553 Αντιφόνη
554 Αντιφωνήτρια
555 Αντιφώσσα
556 Αντουανέτα
558 Άντρεα
559 Αντωνέττα
560 Αντωνία
561 Αντωνίκη
562 Αντωνίσκη
563 Ανυξιά
564 Ανυσία
565 Ανωμερίτισσα
566 Άξα
567 Αξίερο
568 Αξίνη
569 Αξιοθέα
570 Αξιόκερσα
571 Αξιονίκη
572 Αξιούσα
573 Αοδεσία
574 Αοιδή
575 Αουρόρα
576 Απελλή
577 Απελλίχα
578 Απήμια
579 Απλοδώρα
580 Απολλιναρία
581 Απολλωνία
582 Απολλωνίς
583 Αποστολένα
584 Αποστολία
585 Απυμοσύνη
586 Άπφια
587 Αραβέλλα
588 Αρακιώτισσα
589 Αραμπέλα
590 Αραξή
591 Αράπισσα
592 Αράχνη
593 Αρβανίτισσα
594 Άρβηλα
595 Αργά
596 Αργεία
597 Αργέλη
598 Αργεντινή
599 Αργήλη
600 Αργία
601 Αργίνη
602 Αργίνουσσα
603 Αργιόπη
604 Αργοναύτη
605 Αργυλεωνις
606 Αργυρά
607 Αργυφίη
608 Αργώ
609 Αρδαλίς
610 Αρεδία
611 Αρέθουσα
613 Αρεία
614 Αρείωνας
615 Αρεστή
616 Άρεστον
617 Αρετή
618 Αρηβοϊα
619 Αρηγονίς
620 Αρήνη
621 Αρήτη
622 Άρια
623 Αριάδνη
625 Αριάθνη
626 Αριάνα
627 Αριαρούλα
628 Αρίβοια
629 Αριγνωτη
630 Αριδάφνη
631 Αριέλ
632 Αριέτα
633 Αριλιά
634 Αριμνηστέα
635 Αρίννα
636 Αρίσα
637 Αρίσβη
638 Αρισταγγέλα
639 Αρισταγόρα
640 Αρισταινέτη
641 Αρισταρχίς
642 Αριστείδη
643 Αρίστη
644 Αριστιάνα
645 Αριστίνα
646 Αριστίππη
647 Αριστοβούλα
648 Αριστοδήμη
649 Αριστοδίκη
650 Αριστοθέα
651 Αριστόκλεια
652 Αριστοκρατία
653 Αριστοκύπρα
654 Αριστομάχη
655 Αριστομένη
656 Αριστομήδη
657 Αριστονίκη
658 Αριστοτέλεια
659 Αριστοτέχνη
660 Αριστωνομίδα
661 Αρίφρουσα
662 Αρκαδία
663 Αρκέα
664 Άρκη
665 Αρλέτα
666 Αρλίντα
667 Αρμαντίνα
668 Αρμενοκρατούσα
669 Αρμοδία
670 Αρμοθόη
671 Αρμονία
672 Άρνη
673 Αρόα
674 Αροδάφνη
675 Άρπινα
676 Αρριανή
677 Αρριδαία
678 Αρριέττα
679 Αρρύβα
680 Αρσάκη
681 Αρσενία
682 Αρσίνα
683 Αρσινόη
684 Αρσίππη
685 Άρτα
686 Αρτεμιδώρα
687 Άρτεμις
688 Αρτεμισία
689 Αρτυμήδη
690 Αρχαγάθη
691 Αρχαγγελιώτισσα
692 Αρχεάνασσα
693 Αρχεδίκη
694 Αρχελάη
695 Αρχεμάχη
696 Αρχεμήδη
697 Αρχία
698 Αρχιδαμια
699 Αρχιδίκη
700 Αρχιμήδη
701 Αρχίππη
702 Αρχισπορίτισσα
703 Αρχοντία
704 Αρχοντίνα
705 Ασάνω
706 Ασάφεια
707 Άση
708 Ασημίνα
709 Ασημώνη
710 Ασία
711 Ασίη
712 Ασινέθ
713 Ασκλά
714 Ασκληπιάς
715 Ασκληπιγένεια
716 Ασκληπιοδότη
717 Ασκληπιοδώρα
718 Άσκρη
719 Άσπα
720 Ασπασία
721 Ασπιδοχάρμη
722 Ασπραγγέλου
723 Ασπροβουνιώτισσα
724 Ασπροπαναγιά
725 Ασπρούλα
726 Αστάρτη
727 Ασταφις
728 Αστερία
729 Αστερόειδα
730 Αστερόζα
731 Αστερόπεια
732 Αστερόπη
733 Αστή
734 Αστηρόπη
735 Αστράδαινα
736 Αστραία
737 Αστρελένα
738 Άστρια
739 Αστρίς
740 Αστρίτη
741 Αστυάνασσα
742 Αστυβία
743 Αστυδάμεια
744 Αστυκράτεια
745 Αστυμάχη
746 Αστυμέδουσα
747 Αστυμηδίδη
748 Αστυμηδίδης
749 Αστυνόμη
750 Αστυόχεια
751 Αστυόχη
752 Ασύγκριτη
753 Ασυδία
754 Ασυνέθ
755 Ασυνούλα
756 Ασχολία
757 Ασωπίς
758 Αταλάντη
759 Ατάργατις
760 Ατζουλέτα
761 Ατθίς
762 Ατία
763 Άτις
764 Ατλάντεια
765 Άτροπος
766 Ατταλίς
767 Αττική
768 Αυγεία
769 Αυγερινή
770 Αυγή
771 Αυγούστα
772 Αυδάκτη
773 Αυδάτα
774 Αύκτα
775 Αυλίδα
776 Αυξεντία
777 Αυξιβία
778 Αυξιλιαρία
779 Αύρα
780 Αύρη
781 Αυρηλία
782 Αυσημήδη
783 Αυτομάτη
784 Αυτομέδουσα
785 Αυτομήδη
786 Αυτονόη
787 Αυτονομία
788 Αφένδρα
789 Αφεντία
790 Αφέντρα
791 Αφθονία
792 Αφραάτη
793 Αφρικάνα
794 Αφροδίτη
795 Αφροκόμη
796 Αφροξυλάνθη
797 Αφρούλα
798 Αχαία
799 Αχαιμένη
800 Αχίλλεια
801 Αχίμα
802 Άχραντος
803 Αψεύδη
804 Αψευδής
805 Αψιδιώτισσα
806 Αώα
807 Βαβέλυκα
808 Βαβύλα
809 Βάγια
810 Βάδιμη
811 Βαθύκλεια
812 Ἄβαι
813 Βάια
814 Βάκια
815 Βακίνα
816 Βακχίς
817 Βακχυλίς
818 Βαλάντα
819 Βαλασία
820 Βαλδερούδη
821 Βαλεντίνα
822 Βαλέρια
823 Βάλια
824 Βαλμπόνα
825 Βαλουκλιώτισσα
826 Βαλσαμή
827 Βάλτη
828 Βαμβακία
829 Βάνα
830 Βάνδα
831 Βανέσσα
833 Βανίνα
834 Βανιώτισσα
835 Βάννα
836 Βάντα
837 Βαουθά
838 Βαπτίς
839 Βαραγγιώτισσα
840 Βαραδάτη
841 Βαραχησία
842 Βαρβάρα
843 Βαρδιανιώτισσα
844 Βαρδιάννα
845 Βαρθολομαία
846 Βάρις
847 Βαρκέτις
848 Βαρκού
849 Βάρλα
850 Βαρνάβα
851 Βαρουχία
852 Βαρσαβία
853 Βαρσανουφία
854 Βαρσίνη
855 Βαρυτίμη
856 Βάσια
857 Βασιανή
858 Βασιάνθη
859 Βασιλεία
860 Βασιλειάνα
861 Βασιλένια
862 Βασιληγενέτειρα
863 Βασίλισσα
864 Βασιλοπούλα
865 Ἀβασκαντίς
866 Ἀβασκαντώ
867 Ἄβασκη
868 Βάσσα
869 Ἄβασσον
870 Ἀβάστακτη
871 Βαστράδα
872 Βάτεια
873 Βατίς
874 Βατοπεδινή
875 Βατούσαινα
876 Βαυβώ
877 Βαυκίς
878 Ἀβαύχα
879 Βαυώ
880 Βάχθιση
881 Ἄββα
882 Ἄβδα
883 Ἀβδαία
884 Ἀβδαίμουσα
885 Ἀβδαλωνύμη
886 Ἀβδαράκη
887 Ἀβδάρβα
888 Ἀβδαστράτη
889 Ἀβδελωνύμη
890 Ἀβδέμουσα
891 Ἀβδερίτις
892 Ἄβδη
893 Ἀβδήμουσα
894 Ἄβδηρα
895 Ἀβδηρίτη
896 Ἀβδηροδημοκρίτη
897 Ἀβδία
898 Ἀβδίμιλκη
899 Ἀβδολωνύμη
900 Ἀβδρανόθεμις
901 Ἀβδύβαλη
902 Ἀβδύμουσα
903 Ἄβδυρα
904 Ἀβεάκη
905 Βεάτα
906 Βεατρίκη
907 Βεβαία
908 Βεβρύκη
909 Βεδέα
910 Ἀβειρώσσα
911 Βελανιδιά
912 Βέλβινα
913 Βέλη
914 Βελίκα
915 Βελίνα
916 Βελισσαρία
917 Βελιστίχη
918 Βελούδω
919 Βενανδία
920 Βεναντία
921 Βενδιμιανή
922 Βενεδίκτη
923 Βενετία
924 Βενθεσικύμη
925 Βένια
926 Βενιζέλα
927 Βέννα
928 Βενούστα
929 Βεντούλα
930 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
931 Βέρα
932 Βερβούργα
933 Βεργούλα
934 Βεργουπουλιανή
935 Βερεγγάρια
936 Βερεκούνδα
937 Βερενίκη
938 Βέρθα
939 Βερνάρδη
940 Βερόη
941 Βερονίκη
943 Βερουλία
944 Βερσεβέ
945 Βερτράνδη
946 Βερώνη
947 Βεσέλα
948 Βεσσέλκα
949 Βέτα
950 Ἀβεύρια
951 Βέφα
952 Ἄβη
953 Ἀβηδάμεια
954 Βηθανία
955 Βηθεσδά
956 Βηθζαθά
957 Βηθλεέμ
958 Βηθλεεμίτισσα
959 Ἀβηϊχίς
960 Βήλη
961 Βηματάρισσα
962 Ἀβηοδώρα
963 Βηρία
964 Βήρυλλα
965 Βησσαρία
966 Ἀβηΐχα
967 Βηχιανή
968 Βία
969 Βιάγκα
970 Βιασεσλάβα
971 Βιβέτα
972 Βιβή
973 Βιβιανή
974 Ἀβίγα
975 Βιγλιώτισσα
976 Ἀβιδία
977 Ἀβιδιανή
978 Βιδιανή
979 Βιερα
980 Ἀβιηνή
981 Ἀβικέννα
982 Βικέντια
983 Βικτώρια
984 Βίκυ
985 Βιλελμίνη
986 Βιλιστίχη
987 Ἀβιλλία
988 Βίλμα
989 Βίλντα
990 Βιμποράδα
991 Βίνα
992 Ἀβίνδη
993 Ἀβιογένη
994 Ἀβιοδότη
995 Ἀβιοδώρα
996 Ἀβιοκρίτη
997 Βιόλα
998 Βιολάνθη
999 Βιολέτα
1000 Βιργενια
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία