Εορτές 19 Σεπτεμβρίου: Άγιος Δορυμέδων Δορυμέδουσα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Σωσάννα η Οσιομάρτυς Άγιοι Θεόδωρος ο πρίγκιπας Άγιος Δαβίδ Άγιος Κωνσταντίνος Άγιος Σαββάτιος Άγιος Τρόφιμος
1 Abra
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Eύαρδις
6 Nαΐς
7 Trea
8 Veep
9 Wivina
10 Ααρδαῒς
11 Άβα
12 Άβαβα
13 Αβαδδώσσα
14 Αβάδνη
15 Αβαεοδώρα
16 Αβαζία ή Αβασγία
17 Αβαζίουσα
18 Αβάη
19 Αβαία
20 Αβαιοδόρα
21 Αβαιοδώρα
22 Αβαιοκρίτη
23 Αβαίστα
24 Αβάκαινα
25 Αβάκεια
26 Αβακένα
27 Αβακουμία
28 Άβακτη
29 Αβάμμουσα
30 Αβανθίς
31 Αβαντία καί Αμαντία
32 Αβαντιάδη
33 Αβαντιάς
34 Αβαντίδη
35 Αβαντίς
36 Αβαρβαρέη
37 Αβάρβαρη
38 Αβαρη
39 Αβαρίνη
40 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
41 Άβαρτη
42 Αβάσιτη
43 Αβασκάντη
44 Αβασκάντιλλα
45 Άβδηρα
46 Αβδιηλία
47 Αβερκία
48 Αβερρόη
49 Αβησσυνία
50 Αβία
51 Άβιβα
52 Αβιμελιχίς
53 Αβινιόν
54 Αβλαβία
55 Άβληρα
56 Αβουδίμη
57 Αβουναία
58 Αβρααμία
59 Αβρικία
60 Αβρονίκη
61 Αβρόντιον
62 Αβροσύνη
63 Αβρότονον
64 Αβρυλλίς
65 Αβρωνίς
66 Αβρώτη
67 Αβυδηνή
68 Αγάβη
69 Αγαθαγγέλα
70 Αγαθάγητη
71 Αγάθη
72 Αγαθημερίς
73 Αγαθόβουλη
74 Αγαθοδαίμουσα
75 Αγαθοδώρα
76 Αγαθόκλεια
77 Αγαθονίκη
78 Αγαθόπους -θ
79 Αγαθοσθένη
80 Αγάθυρνα
81 Αγαθύρση
82 Αγαθωνία
83 Αγαθωνύμη
84 Αγάκλεια
85 Αγαλλία
86 Αγαμεμνονίδη
87 Αγαμήδη
88 Αγαμηδίδα
89 Αγαμήθη
90 Αγανίκη
91 Αγανίππη
92 Αγάπη
93 Αγαπηνωρίς
94 Αγαπητή
95 Αγαπτολέμα
96 Αγαρίστη
97 Αγαύη
98 Αγγαία
99 Αγγέλα
100 Αγγελία
101 Αγγέλιδα
102 Αγγελική
103 Αγγελίνα
104 Αγγερούλα
105 Αγγλία
106 Αγεμάχη
107 Αγεύουσα
108 Αγηνωρίς
109 Αγησάνδρα
110 Αγησιλεία
111 Αγησιλοχίς
112 Αγησιμάχη
113 Αγησιστράτη
114 Αγησιχόρα
115 Αγιάσσου
116 Αγιάτις
117 Αγιδώς
118 Αγιοδεκτινή
119 Αγιοηλιώτισσα
120 Αγιολούσαινα
121 Αγιούλα
122 Αγιούπα
123 Αγκαία
124 Αγλαΐα
125 Αγλαονίκη
126 Αγλαόπη
128 Αγλαοφήμη
129 Άγλαυρος
130 Αἴγλη
131 Αγναγόρα
132 Αγνή
134 Αγνοδίκη
135 Αγνόκλεια
136 Αγορακρίτη
137 Αγοράστη
138 Αγορή
139 Αγορίτσα
140 Αγραία
141 Αγράμπελη
142 Αγρεύουσα
143 Αγρία
144 Αγριδιώτισσα
145 Αγριλιώτισσα
146 Αγριόπη
147 Αγρίππα
148 Αγροιώ
149 Αγροτέρα
150 Αγυάη
151 Αγχιάλη
152 Αγχιμάχη
153 Αγχινόη
154 Αγχιρόη
155 Αγχιρρόη
156 Άγω
157 Αγωνίς
158 Άδα
159 Αδαία
160 Αδαλβέρτη
161 Αδαμαντία
163 Αδάμη
164 Αδελαΐς
165 Αδελφά
166 Αδιάντη
167 Αδίστα
168 Αδίτη
169 Αδμήτη
170 Αδράστεια
171 Αδριανή
172 Αδύτη
173 Αδώνια
174 Αεθλία
175 Αειθάλα
176 Αειμακάριστος
177 Αειμεσιτεύουσα
178 Αείμνηστη
179 Αέλια
180 Αελλόπους
181 Αελλώ
182 Αερία
183 Αερόπη
184 Αετία
185 Αζαΐς
186 Αζαρία
187 Αηδόνα
188 Αηδόνιον
189 Αθανάδα
190 Αθανασία
191 Αθεόνα
192 Αἰθερία
193 Αθηνά
194 Αθηναγόρα
195 Αθηναΐς
196 Αθήνη
197 Αθηνίς
198 Αθηνιώτισσα
199 Αθηνοδώρα
200 Αθηνώ
201 Αθορ
202 Αἴθρα
203 Αία
204 Αιάκη
205 Αιγαία
206 Αιγέα
207 Αίγειρος
208 Αιγέστη
209 Αίγη
210 Αιγιάλεια
211 Αιγίδα
212 Αίγινα
214 Αιγίσθη
215 Αίγλη
216 Αιγυπτία
217 Αϊδανή
218 Αιδεσία
219 Αιδός
220 Αιδώ
221 Αιθερία
222 Αίθη
223 Αιθίλλα
224 Αιθούσα
225 Αίθρα
226 Αιθύλλα
227 Αικατερίνη
230 Αιματούσα
231 Αιμίαλου
232 Αιμιλένια
233 Αιμιλένια
234 Αιμιλία
235 Αιμιλίνα
236 Αίμουσα
237 Αιναρέτη
238 Αινεία
239 Αινιώνη
240 Άϊντα
241 Αιόλη
242 Αιολία
243 Αϊρένα
244 Αιρίν
245 Αιρκώτισσα
246 Αιρώ
247 Αίσαρα
248 Αισημίδα
249 Αίσηπα
250 Αίστυ
251 Αίστυ
252 Αισυήτη
253 Αισχίνη
254 Αισχρηίς
255 Αισχυλίς
256 Αισωπία
258 Άϊτα
259 Αίτνα
260 Αιτωλίς
261 Αιχμίουσα
262 Αιωπίς
263 Αιώρα
264 Ακαδημία
265 Ακαθή
266 Ακάθιστη
267 Ακακαλλίς
268 Ακακία
269 Ακαλανθίς
270 Ακαλλαρίς
271 Ακάμα
272 Ακανθίς
273 Ακάστη
274 Ακατάβλητη
275 Ακατάφλεκτη
276 Αἰκατερίνη
277 Ακελδαμά
278 Ακέλεια
279 Ακεσάνδρα
280 Άκεσις
281 Ακεψεή
282 Ακήραση
283 Ακίνδυνη
284 Ακκώ
285 Ακματίδα
286 Ακμή
287 Ακολουθία
288 Ακραία
289 Ακρήτη
290 Ακριβή
291 Ακρωτηριανή
292 Ακταία
293 Ακτίς
294 Ακτορίς
295 Ακυλίνα
296 Αλαλά
297 Αλανιώτισσα
298 Αλαξάνδρα
299 Αλάσια
300 Αλβανή
301 Αλβέρτα
302 Αλβίνα
303 Αλέκα
304 Αλεμίνα
305 Αλένα
306 Αλεξάνδρα
307 Αλεξία
308 Αλεξίβια
309 Αλεξίκακη
310 Αλεξιμάχη
311 Αλεξιρόη
312 Αλεξιώτισσα
313 Αλεπινή
314 Αλήθεια
315 Αληθινή
316 Αληκτώ
317 Αλήτη
318 Αληυόνη
319 Αλθαία
320 Αλία
321 Αλίη
322 Αλίκη
323 Αλιμήδη
324 Αλίντα
325 Αλίσα
326 Άλισον
327 Αλιφηραία
328 Αλκαθόη
329 Αλκάνδρη
330 Αλκάντρα
331 Άλκη
332 Αλκήνωρ
333 Άλκηστις
334 Αλκιβία
335 Αλκιβιάδη
336 Αλκιδίκη
337 Αλκιθόη
338 Αλκιμάχη
339 Αλκιμέδη
340 Αλκιμήδη
341 Αλκινόη
342 Αλκίππη
344 Αλκίς
345 Αλκίφρουσα
346 Αλκμάονα
347 Αλκμήνη
348 Αλκυών
349 Αλλοιώτισσα
350 Άλμα
351 Αλμαρίνα
352 Αλμπάνα
353 Αλόη
354 Αλόπη
355 Αλόχη
356 Αλσηΐς
357 Αλτάνη
358 Άλτη
359 Άλτιμη
360 Αλύα
361 Αλυπία
362 Αλυσία
363 Αλφαία
364 Αλφειά
365 Αλφεσίβοια
366 Άλφια
367 Αλωνία
368 Αμαδρυάς
369 Αμαζών
370 Αμάθεια
371 Αμαθούσα
372 Αμάλθεια
373 Αμαλία
374 Αμαλιάννα
375 Αμανατία
376 Αμάνδα
377 Αμαρακίς
378 Αμαρίλντα
379 Αμαρυλλίς
381 Αματίτση
382 Αμβέρσα
383 Αμβροσία
384 Αμεθέα
385 Αμέλια
386 Αμερίνη
387 Αμερίσσα
388 Αμέρσια
389 Αμήδη
390 Αμμία
391 Αμμιανή
392 Αμμωνά
393 Αμνησία
394 Αμοίνη
395 Αμολιανή
396 Αμπελίς
397 Αμπελοκήπισσα
398 Αμπλία
399 Αμυγδαλιά
400 Αμύκλα
401 Αμυμώνη
402 Αμύντα
403 Αμφιάλη
404 Αμφιανή
405 Αμφιαράη
406 Αμφιδάμα
407 Αμφιθέα
408 Αμφιθόη
409 Αμφίκλεια
410 Αμφικτυωνίς
411 Αμφιλοχία
412 Αμφιλύκη
413 Αμφιμάχη
414 Αμφιμήδη
415 Αμφινόμη
416 Αμφιρρόη
417 Αμφιρώ
418 Αμφιτρίτη
419 Αμφιώνη
420 Αμωμη
421 Ανάγκη
422 Αναΐς
423 Αναϊτις
424 Αναλίζα
425 Ανανία
426 Αναξάνδρα
427 Αναξαρέτη
428 Ανάξαρχη
429 Αναξιβία
430 Αναξιμάνδρα
431 Αναξιμένη
432 Αναξιρρόη
433 Ανάργυρη
434 Άνασσα
435 Αναστασία
436 Αναστέλλα
437 Ανατολή
438 Αναφωνήτρια
439 Άνβη
440 Άνδρεα
441 Ανδριανή
442 Ανδριάννα
443 Ανδριγούλα
444 Ανδρομάχη
445 Ανδρομέδα
446 Ανδρομήδη
447 Ανδρονίκη
448 Ανδροπελαγία
449 Ανεζίνα
450 Ανειτυλλιανή
451 Ανεκτή
452 Ανέλια
453 Άνελλα
454 Άνεμονη
455 Ανεμπόδιστη
456 Ανερίνα
457 Ανερίνα
458 Ανέστια
459 Ανησιδώρα
460 Άνθα
461 Ανθεμις
462 Ανθή
463 Ανθηδόνη
465 Ανθήκλεια
466 Ανθήλεια
467 Ανθηνίκη
468 Άνθιμη
469 Ανθίππη
470 Ανθοδέσμη
471 Ανθοζωή
472 Ανθρακία
473 Ανία
474 Ανίκητη
475 Ανιμαϊς
476 Ανίνα
477 Ανίππη
478 Ανίτα
479 Ανμαρί
480 Άνν Μαρί
481 Άννα
483 Αννακαίτη
484 Ανναλίζα
485 Ανναμπέλα
486 Ανναρέα
487 Ανναστέλλα
488 Αννέζη
489 Αννίνη
490 Άνοιξη
491 Ανουσώ
492 Ανουτσιάτα
493 Άντα
494 Άντεια
495 Αντελίνα
496 Αντερώσα
497 Αντζελίνα
498 Αντηνώρη
499 Άντια
500 Αντιάνειρ
501 Αντιγόνη
502 Αντίκλεια
503 Αντιμάχη
504 Αντιμήδη
505 Αντινίτισσα
506 Αντινόη
507 Αντιόπη
508 Αντιοχίδα
509 Αντίπα
510 Αντιπάτρα
511 Άντιφα
512 Αντιφωνήτρια
513 Αντουανέτα
515 Άντρεα
516 Αντωνέττα
517 Αντωνία
518 Αντωνίκη
519 Αντωνίσκη
520 Ανυξιά
521 Ανυσία
522 Ανωμερίτισσα
523 Αξίερο
524 Αξίνη
525 Αξιοθέα
526 Αξιόκερσα
527 Αξιονίκη
528 Αοδεσία
529 Αοιδή
530 Αουρόρα
531 Απελλή
532 Απελλίχα
533 Απήμαντη
534 Απλοδώρα
535 Απολλιναρία
536 Απολλινάριος
537 Απολλωνία
538 Απολλωνίς
539 Αποστολένα
540 Αποστολία
541 Απυμοσύνη
542 Άπφια
543 Αραβέλλα
544 Αρακιώτισσα
545 Αραξή
546 Αράπισσα
547 Αράχνη
548 Αρβανίτισσα
549 Άρβηλα
550 Αργά
551 Αργεία
552 Αργέλη
553 Αργεντινή
554 Άργη
555 Αργήλη
556 Αργία
557 Αργίνη
558 Αργίνουσσα
559 Αργιόπη
560 Αργυλεωνις
561 Αργυρά
562 Αργυφίη
563 Αργώ
564 Αρδαλίς
565 Αρεδία
566 Αρέθα
567 Αρεία
568 Αρείωνας
569 Αρεστή
570 Άρεστον
571 Αρετή
572 Αρηβοϊα
573 Αρηγονίς
574 Αρήνη
575 Αρήτη
576 Άρια
577 Αριάδνη
579 Αριάθνη
580 Αριάνα
581 Αριαρούλα
582 Αρίβοια
583 Αριγνωτη
584 Αριδάφνη
585 Αριέλ
586 Αριέτα
587 Αριλιά
588 Αριμνηστέα
589 Αρίννα
590 Αρίσα
591 Αρίσβη
592 Αρισταγγέλα
593 Αρισταγόρα
594 Αρισταινέτη
595 Αρισταρχίς
596 Αριστείδη
597 Αρίστη
598 Αριστιάνα
599 Αριστίνα
600 Αριστίππη
601 Αριστοβούλα
602 Αριστοδήμη
603 Αριστοδίκη
604 Αριστοθέα
605 Αριστόκλεια
606 Αριστομάχη
607 Αριστομένη
608 Αριστομήδη
609 Αριστονίκη
610 Αριστοτέλεια
611 Αριστοτέχνη
612 Αριστωνομίδα
613 Αρίφρουσα
614 Αρκαδία
615 Άρκη
616 Αρλέτα
617 Αρλίντα
618 Αρμαντίνα
619 Αρμενοκρατούσα
620 Αρμοδία
621 Αρμοθόη
622 Αρμονία
623 Άρνη
624 Αρόα
625 Άρπινα
626 Αρριανή
627 Αρριέττα
628 Αρσάκη
629 Αρσενία
630 Αρσίνα
631 Αρσινόη
632 Αρσίππη
633 Άρτα
634 Αρτεμιδώρα
635 Άρτεμις
636 Αρτεμισία
637 Αρτυμήδη
638 Αρχαγάθη
639 Αρχαγγελιώτισσα
640 Αρχεάνασσα
641 Αρχεδίκη
642 Αρχελάη
643 Αρχεμάχη
644 Αρχεμήδη
645 Αρχία
646 Αρχιδαμια
647 Αρχιδίκη
648 Αρχιμήδη
649 Αρχίππη
650 Αρχισπορίτισσα
651 Αρχοντία
652 Ασάνω
653 Ασάφεια
654 Άση
655 Ασημίνα
656 Ασημώνη
657 Ασία
658 Ασίη
659 Ασινέθ
660 Ασκλά
661 Ασκληπιάς
662 Ασκληπιγένεια
663 Ασκληπιοδότη
664 Ασκληπιοδώρα
665 Άσκρη
666 Άσπα
667 Ασπασία
668 Ασπραγγέλου
669 Ασπροβουνιώτισσα
670 Ασπροπαναγιά
671 Ασπρούλα
672 Αστάρτη
673 Ασταφις
674 Αστερία
675 Αστερόειδα
676 Αστερόπεια
677 Αστερόπη
678 Αστή
679 Αστηρόπη
680 Αστράδαινα
681 Αστραία
682 Αστρελένα
683 Άστρια
684 Αστρίς
685 Αστρίτη
686 Αστυάνασσα
687 Αστυδάμεια
688 Αστυκράτεια
689 Αστυμάχη
690 Αστυμέδουσα
691 Αστυμηδίδη
692 Αστυμηδίδης
693 Αστυνόμη
694 Αστυόχεια
695 Αστυόχη
696 Ασύγκριτη
697 Ασυδία
698 Ασυνέθ
699 Ασυνούλα
700 Ασχολία
701 Ασωπίς
702 Αταλάντη
703 Ατάργατις
704 Ατζουλέτα
705 Ατθίς
706 Ατία
707 Άτις
708 Ατλάντεια
709 Ατλαντείη
710 Άτροπος
711 Ατταλίς
712 Αττική
713 Αυγεία
714 Αυγερινή
715 Αυγή
716 Αυγούστα
717 Αυγώνα
718 Αυδάτα
719 Αυλίδα
720 Αυξεντία
721 Αυξιβία
722 Αυξιλιαρία
723 Αύρα
724 Αύρη
725 Αυρηλία
726 Αυσημήδη
727 Αυτομάτη
728 Αυτομέδουσα
729 Αυτομήδη
730 Αυτονόη
731 Αυτονομία
732 Αφένδρα
733 Αφεντία
734 Αφέντρα
735 Αφθονία
736 Αφραάτη
737 Αφρικάνα
738 Αφροδίτη
739 Αφροκόμη
740 Αφροξυλάνθη
741 Αφρούλα
742 Αχαία
743 Αχαΐα
744 Αχαιμένη
745 Αχίλλεια
746 Αχίμα
747 Άχραντος
748 Αψεύδη
749 Αψευδής
750 Αψιδιώτισσα
751 Αώα
752 Βαβέλυκα
753 Βαβύλα
754 Βάγια
755 Βάδιμη
756 Βαθύκλεια
757 Ἄβαι
758 Βάια
759 Βάκια
760 Βακίνα
761 Βακχίς
762 Βακχύλα
763 Βαλάντα
764 Βαλασία
765 Βαλδερούδη
766 Βαλεντίνα
767 Βαλέρια
768 Βάλια
769 Βαλμπόνα
770 Βαλουκλιώτισσα
771 Βαλσαμή
772 Βάλτη
773 Βαμβακία
774 Βάνα
775 Βάνδα
776 Βανέσσα
778 Βανίνα
779 Βανιώτισσα
780 Βάννα
781 Βάντα
782 Βαουθά
783 Βάπτις
784 Βαραγγιώτισσα
785 Βαραδάτη
786 Βαραχησία
787 Βαρβάρα
788 Βαρδιανιώτισσα
789 Βαρδιάννα
790 Βαρθολομαία
791 Βάρις
792 Βαρκέτις
793 Βαρκού
794 Βάρλα
795 Βαρνάβα
796 Βαρουχία
797 Βαρσαβία
798 Βαρσανουφία
799 Βαρσίνη
800 Βαρυτίμη
801 Βάσια
802 Βασιανή
803 Βασιάνθη
804 Βασιλεία
805 Βασιλειάνα
806 Βασιλένια
807 Βασιληγενέτειρα
808 Βασιλίδα
809 Βασίλισσα
810 Βασιλοπούλα
811 Ἀβασκαντίς
812 Ἀβασκαντώ
813 Ἄβασκη
814 Βάσσα
815 Ἄβασσον
816 Ἀβάστακτη
817 Βάτεια
818 Βατίς
819 Βατοπεδινή
820 Βατούσαινα
821 Βαυβώ
822 Βαυκίς
823 Ἀβαύχα
824 Βαυώ
825 Βάχθιση
826 Ἄββα
827 Ἄβδα
828 Ἀβδαία
829 Ἀβδαίμουσα
830 Ἀβδαλωνύμη
831 Ἀβδαράκη
832 Ἀβδάρβα
833 Ἀβδαστράτη
834 Ἀβδελωνύμη
835 Ἀβδέμουσα
836 Ἀβδερίτις
837 Ἄβδη
838 Ἀβδήμουσα
839 Ἄβδηρα
840 Ἀβδηρίτη
841 Ἀβδηροδημοκρίτη
842 Ἀβδία
843 Ἀβδίμιλκη
844 Ἀβδολωνύμη
845 Ἀβδρανόθεμις
846 Ἀβδύβαλη
847 Ἀβδύμουσα
848 Ἄβδυρα
849 Ἀβεάκη
850 Βεάτα
851 Βεατρίκη
852 Βεβαία
853 Βεβρύκη
854 Ἀβειρώσσα
855 Βελανιδιά
856 Βέλβινα
857 Βέλη
858 Βελίκα
859 Βελίνα
860 Βελισσαρία
861 Βελιστίχη
862 Βελούδω
863 Βενανδία
864 Βεναντία
865 Βενεδίκτη
866 Βενετία
867 Βενετσάνα
868 Βενθεσικύμη
869 Βένια
870 Βενιζέλα
871 Βέννα
872 Βενούστα
873 Βεντούλα
874 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
875 Βέρα
876 Βερβούργα
877 Βεργούλα
878 Βεργουπουλιανή
879 Βερεγγάρια
880 Βερενίκη
881 Βέρθα
882 Βερνάρδη
883 Βερνίκη
884 Βερόη
885 Βερόνικα
886 Βερονίκη
888 Βερουλία
889 Βερσεβέ
890 Βερτράνδη
891 Βερώνη
892 Βεσέλα
893 Βεσσέλκα
894 Ἀβεύρια
895 Βέφα
896 Ἄβη
897 Ἀβηδάμεια
898 Βηθανία
899 Βηθεσδά
900 Βηθζαθά
901 Βηθλεέμ
902 Βηθλεεμίτισσα
903 Ἀβηϊχίς
904 Βήλη
905 Βηματάρισσα
906 Ἀβηοδώρα
907 Βηρία
908 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
909 Βήρυλλα
910 Βησσαρία
911 Ἀβηΐχα
912 Βηχιανή
913 Ἀβία
914 Βία
915 Βιάγκα
916 Ἀβιάθα
917 Ἀβιανή
918 Ἀβιανία
919 Ἀβίαντη
920 Ἀβίατη
921 Βιβέτα
922 Βιβή
923 Βιβιανή
924 Ἀβίγα
925 Βιγλιώτισσα
926 Ἀβιδία
927 Ἀβιδιανή
928 Βιδιανή
929 Βιερα
930 Ἀβιηνή
931 Ἀβικέννα
932 Βικέντια
933 Βικτώρια
934 Βίκυ
935 Βιλελμίνη
936 Βιλιστίχη
937 Ἀβιλλία
938 Βίλμα
939 Βιμποράδα
940 Βίνα
941 Ἀβίνδη
942 Ἀβιογένη
943 Ἀβιοδότη
944 Ἀβιοδώρα
945 Ἀβιοκρίτη
946 Βιόλα
947 Βιολάνθη
948 Βιολέτα
949 Βιργενια
950 Βιργινία
951 Βιργιωμένη
952 Ἄβις
953 Ἀβισάρη
954 Βιστωνίς
955 Βίτα
956 Βιτάλη
957 Ἀβίτη
958 Βιτιμία
959 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
960 Βιώνη
961 Ἀβλάβεια
962 Βλαδιμήρα
963 Βλαδισλάβα
964 Βλακεία
965 Βλανδίνα
966 Βλασία
967 Βλάστα
968 Βλαχέρνα
969 Βλέπουσα
970 Ἀβλίουσα
971 Βλουτινα
972 Βλυχιόρικα
973 Ἀβλωνάκη
974 Ἄβναγη
975 Ἀβνάκη
976 Βόα
977 Βοδοάλδη
978 Βόηθα
979 Βοία
980 Βοΐσκα
981 Βοιώ
982 Βολίνα
983 Βομβύκη
984 Βονιφατία
985 Βορεινή
986 Βουβώ
987 Βουζιανα
988 Βουκασίνη
989 Βουκολίς
990 Βούλα
991 Βούλγη
992 Βούλιστα
993 Βουλπιανή
994 Βουναρκώτισσα
995 Βουνογιάτρισσα
996 Βουνού
997 Βούρα
998 Βουρνιώτισσα
999 Βούσιρις
1000 Ἁβρὼ
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία