Εορτές 18 Ιανουαρίου: Αγία Θεοδούλη Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας Άγιος Βοηθός Αγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Κυριλλία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αραβέλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ξένη Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ευάγριος 'Αγιος Ευάγριος Ἐπίσκοπος Σόλων Άγιος Ιωακείμ εκ Βουλγαρίας Άγιος Μακάριος ο Μάρτυρας Άγιος Μάξιμος Επίσκοπος Ουγγροβλαχίας Αθάνατος Όσιος Αθανάσιος εκ Ρωσίας Όσιος Αθανάσιος ο διά Χριστόν Σαλός Όσιος Εφραίμιος Όσιος Σιλβανός ο εν Παλαιστίνη ασκήσας
1 Abra
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Eύαρδις
6 Nαΐς
7 Theodichildis
8 Walburga
9 Wivina
10 Ααρδαῒς
11 Άβα
12 Άβαβα
13 Αβαδδώσσα
14 Αβάδνη
15 Αβαεοδώρα
16 Αβαζία ή Αβασγία
17 Αβαζίουσα
18 Αβάη
19 Αβαία
20 Αβαιοδόρα
21 Αβαιοδώρα
22 Αβαιοκρίτη
23 Αβαίστα
24 Αβάκαινα
25 Αβάκεια
26 Αβακένα
27 Αβακουμία
28 Άβακτη
29 Αβάμμουσα
30 Αβανθίς
31 Αβαντία καί Αμαντία
32 Αβαντιάδη
33 Αβαντιάς
34 Αβαντίδη
35 Αβαντίς
36 Αβαρβαρέη
37 Αβάρβαρη
38 Αβαρη
39 Αβαρίνη
40 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
41 Άβαρτη
42 Αβάσιτη
43 Αβασκάντη
44 Αβασκάντιλλα
45 Άβδηρα
46 Αβδιηλία
47 Αβερκία
48 Αβερρόη
49 Αβησσυνία
50 Αβία
51 Άβιβα
52 Αβιμελιχίς
53 Αβινιόν
54 Αβλαβία
55 Άβληρα
56 Αβουναία
57 Αβρααμία
58 Αβρονίκη
59 Αβρόντιον
60 Αβροσύνη
61 Αβρότονον
62 Αβρυλλίς
63 Αβρωνίς
64 Αβρώτη
65 Αβυδηνή
66 Αγάβη
67 Αγαθαγγέλα
68 Αγαθάγητη
69 Αγάθη
70 Αγαθημερίς
71 Αγαθόβουλη
72 Αγαθοδαίμουσα
73 Αγαθόκλεια
74 Αγαθονίκη
75 Αγαθόπους -θ
76 Αγάθυρνα
77 Αγαθύρση
78 Αγαθωνία
79 Αγαθωνύμη
80 Αγαλλία
81 Αγαμεμνονίδη
82 Αγαμήδη
83 Αγαμηδίδα
84 Αγαμήθη
85 Αγανίκη
86 Αγανίππη
87 Αγάπη
88 Αγαπηνωρίς
89 Αγαπητή
90 Αγαρίστη
91 Αγαύη
92 Αγγαία
93 Αγγέλα
94 Αγγελία
95 Αγγέλιδα
96 Αγγελική
97 Αγγελίνα
98 Αγγερούλα
99 Αγεύουσα
100 Αγηνωρίς
101 Αγησάνδρα
102 Αγησιλεία
103 Αγησιλοχίς
104 Αγησιστράτη
105 Αγησιχόρα
106 Αγιάσσου
107 Αγιάτις
108 Αγιδώς
109 Αγιοδεκτινή
110 Αγιοηλιώτισσα
111 Αγιολούσαινα
112 Αγιούλα
113 Αγιούπα
114 Αγκαία
115 Αγλαΐα
116 Αγλαονίκη
117 Αγλαόπη
119 Αγλαοφήμη
120 Άγλαυρος
121 Αἴγλη
122 Αγναγόρα
123 Αγνή
125 Αγνοδίκη
126 Αγνόκλεια
127 Αγνώ
128 Αγορακρίτη
129 Αγοράστη
130 Αγορή
131 Αγορίτσα
132 Αγραία
133 Αγράμπελη
134 Αγρεύουσα
135 Αγρία
136 Αγριδιώτισσα
137 Αγριλιώτισσα
138 Αγριόπη
139 Αγρίππα
140 Αγροιώ
141 Αγροτέρα
142 Αγυάη
143 Αγχιάλη
144 Αγχιμάχη
145 Αγχινόη
146 Αγχιρόη
147 Αγχιρρόη
148 Αγωνίς
149 Άδα
150 Αδαία
151 Αδαλβέρτη
152 Αδαμαντία
154 Αδάμη
155 Αδελαΐς
156 Αδελφά
157 Αδιάντη
158 Αδίτη
159 Αδμήτη
160 Αδράστεια
161 Αδριανή
162 Αδύτη
163 Αδώνια
164 Αεθλία
165 Αειμακάριστος
166 Αειμεσιτεύουσα
167 Αείμνηστη
168 Αέλια
169 Αελλόπους
170 Αελλώ
171 Αερία
172 Αερόπη
173 Αζαρία
174 Αηδόνα
175 Αηδόνιον
176 Αθανάδα
177 Αθανασία
178 Αθεόνα
179 Αἰθερία
180 Αθηνά
181 Αθηναγόρα
182 Αθηναΐς
183 Αθήνη
184 Αθηνίς
185 Αθηνιώτισσα
186 Αθηνοδώρα
187 Αθηνώ
188 Αθορ
189 Αἴθρα
190 Αία
191 Αιάκη
192 Αιγαία
193 Αιγέα
194 Αίγειρος
195 Αίγη
196 Αιγιάλεια
197 Αιγίδα
198 Αίγινα
200 Αιγίσθη
201 Αίγλη
202 Αιγυπτία
203 Αϊδανή
204 Αιδεσία
205 Αιδός
206 Αιδώ
207 Αιθερία
208 Αίθη
209 Αιθίλλα
210 Αιθούσα
211 Αίθρα
212 Αικατερίνη
215 Αιματούσα
216 Αιμίαλου
217 Αιμιλένια
218 Αιμιλένια
219 Αιμιλία
220 Αιμιλίνα
221 Αίμουσα
222 Αιναρέτη
223 Αινιώνη
224 Άϊντα
225 Αιόλη
226 Αιολία
227 Αϊρένα
228 Αιρίν
229 Αιρκώτισσα
230 Αιρώ
231 Αίσαρα
232 Αισημίδα
233 Αίστυ
234 Αίστυ
235 Αισχίνη
236 Αισχρηίς
237 Αισχυλίς
238 Αισωπία
240 Άϊτα
241 Αίτνα
242 Αιτωλίς
243 Αιχμίουσα
244 Αιωπίς
245 Αιώρα
246 Ακαδημία
247 Ακαθή
248 Ακάθιστη
249 Ακακαλλίς
250 Ακακία
251 Ακαλανθίς
252 Ακαλλαρίς
253 Ακανθίς
254 Ακάστη
255 Ακατάβλητη
256 Ακατάφλεκτη
257 Αἰκατερίνη
258 Ακελδαμά
259 Ακεσάνδρα
260 Ακεσώ
261 Ακεψεή
262 Ακήραση
263 Ακίνδυνη
264 Ακκώ
265 Ακματίδα
266 Ακμή
267 Ακραία
268 Ακρήτη
269 Ακριβή
270 Ακρωτηριανή
271 Ακταία
272 Ακτίς
273 Ακτορίς
274 Ακυλίνα
275 Αλαλά
276 Αλανιώτισσα
277 Αλαξάνδρα
278 Αλάσια
279 Αλβέρτα
280 Αλβίνα
281 Αλέκα
282 Αλεμίνα
283 Αλένα
284 Αλεξάνδρα
285 Αλεξία
286 Αλεξίβια
287 Αλεξίκακη
288 Αλεξιρόη
289 Αλεξιώτισσα
290 Αλεπινή
291 Αλήθεια
292 Αληθινή
293 Αληκτώ
294 Αληυόνη
295 Αλθαία
296 Αλία
297 Αλίη
298 Αλίκη
299 Αλιμήδη
300 Αλίντα
301 Αλιξ
302 Αλίσα
303 Άλισον
304 Αλιφηραία
305 Αλκαθόη
306 Αλκάνδρη
307 Αλκάντρα
308 Άλκη
309 Αλκήνωρ
310 Άλκηστις
311 Αλκιβία
312 Αλκιβιάδη
313 Αλκιδίκη
314 Αλκιθόη
315 Αλκιμάχη
316 Αλκιμέδη
317 Αλκιμήδη
318 Αλκινόη
319 Αλκίππη
321 Αλκίς
322 Αλκίφρουσα
323 Αλκμάονα
324 Αλκμήνη
325 Αλκυών
326 Αλλοιώτισσα
327 Άλμα
328 Αλμαρίνα
329 Αλμπάνα
330 Αλόη
331 Αλόπη
332 Αλόχη
333 Αλσηΐς
334 Αλτάνη
335 Άλτιμη
336 Αλύα
337 Αλυπία
338 Αλυσία
339 Αλφεά
340 Αλφειά
341 Αλφεσίβοια
342 Άλφια
343 Αλωνία
344 Αμαδρυάς
345 Αμαζών
346 Αμάθεια
347 Αμαθούσα
348 Αμαλθαία
349 Αμάλθεια
350 Αμαλία
351 Αμαλιάννα
352 Αμανατία
353 Αμάνδα
354 Αμαρακίς
355 Αμαρίλντα
356 Αμαρυλλίς
358 Αματίτση
359 Αμβέρσα
360 Αμβροσία
361 Αμεθέα
362 Αμέλια
363 Αμερίνη
364 Αμερίσσα
365 Αμέρσια
366 Αμήδη
367 Αμμία
368 Αμμωνία
369 Αμνησία
370 Αμοίνη
371 Αμολιανή
372 Αμπελίς
373 Αμπελοκήπισσα
374 Αμπλία
375 Αμυγδαλιά
376 Αμύκλα
377 Αμυμώνη
378 Αμύντα
379 Αμφιάλη
380 Αμφιαράη
381 Αμφιδάμα
382 Αμφιθέα
383 Αμφιθόη
384 Αμφίκλεια
385 Αμφικτυωνίς
386 Αμφιλοχία
387 Αμφιλύκη
388 Αμφιμήδη
389 Αμφινόμη
390 Αμφιρρόη
391 Αμφιρώ
392 Αμφιτρίτη
393 Αμφιώνη
394 Αμωμη
395 Ανάγκη
396 Αναΐς
397 Αναϊτις
398 Ανανία
399 Αναξαρέτη
400 Αναξιβία
401 Αναξιμάνδρα
402 Αναξιρρόη
403 Ανάργυρη
404 Άνασσα
405 Αναστασία
406 Αναστέλλα
407 Ανατολή
408 Αναφωνήτρια
409 Άνβη
410 Άνδρεα
411 Ανδριανή
412 Ανδριάννα
413 Ανδριγούλα
414 Ανδρομάχη
415 Ανδρομέδα
416 Ανδρομήδη
417 Ανδρονίκη
418 Ανδροπελαγία
419 Ανεζίνα
420 Ανειτυλλιανή
421 Ανεκτή
422 Ανέλια
423 Άνελλα
424 Άνεμονη
425 Ανεμπόδιστη
426 Ανερίνα
427 Ανερίνα
428 Ανέστια
429 Ανησιδώρα
430 Ανθεία
431 Ανθεμις
432 Ανθή
433 Ανθηδόνη
435 Ανθήκλεια
436 Ανθήλεια
437 Ανθηνίκη
438 Άνθιμη
439 Ανθίππη
440 Ανθοδέσμη
441 Ανθοζωή
442 Ανθρακία
443 Ανίκητη
444 Ανιμαϊς
445 Ανίνα
446 Ανίππη
447 Ανίτα
448 Ανμαρί
449 Άνν Μαρί
450 Άννα
452 Ανναμπέλα
453 Ανναστέλλα
454 Αννέζη
455 Αννίνη
456 Άνοιξη
457 Ανουσώ
458 Ανουτσιάτα
459 Άντα
460 Άντεια
461 Αντελίνα
462 Αντερώσα
463 Αντζελίνα
464 Άντια
465 Αντιάνειρ
466 Αντιγόνη
467 Αντίκλεια
468 Αντιμάχη
469 Αντιμήδη
470 Αντινίτισσα
471 Αντινόη
472 Αντιόπη
473 Αντιοχίδα
474 Άντιφα
475 Αντιφωνήτρια
476 Αντουανέτα
478 Άντρεα
479 Αντωνέττα
480 Αντωνία
481 Αντωνίκη
482 Αντωνίσκη
483 Ανυξιά
484 Ανυσία
485 Ανωμερίτισσα
486 Αξίερο
487 Αξίνη
488 Αξιοθέα
489 Αξιόκερσα
490 Αξιονίκη
491 Αοδεσία
492 Αοιδή
493 Αουρόρα
494 Απελλή
495 Απελλίχα
496 Απλοδώρα
497 Απολλιναρία
498 Απολλινάριος
499 Απολλωνία
500 Απολλωνίς
501 Αποστολένα
502 Αποστολία
503 Απυμοσύνη
504 Άπφια
505 Αραβέλλα
506 Αρακιώτισσα
507 Αραξή
508 Αράπισσα
509 Αράχνη
510 Αρβανίτισσα
511 Άρβηλα
512 Αργά
513 Αργεία
514 Αργέλη
515 Αργεντινή
516 Άργη
517 Αργία
518 Αργίνη
519 Αργίνουσσα
520 Αργιόπη
521 Αργυλεωνις
522 Αργυρά
523 Αργυφίη
524 Αργώ
525 Αρδαλίς
526 Αρέθα
527 Αρεία
528 Αρείωνας
529 Αρεστή
530 Άρεστον
531 Αρετή
532 Αρηβοϊα
533 Αρηγονίς
534 Αρήνη
535 Αρήτη
536 Άρια
537 Αριάδνη
539 Αριάθνη
540 Αριάνα
541 Αριαρούλα
542 Αρίβοια
543 Αριγνωτη
544 Αριδάφνη
545 Αριέλ
546 Αριέτα
547 Αριλιά
548 Αριμνηστέα
549 Αρίννα
550 Αρίσα
551 Αρίσβη
552 Αρισταγόρα
553 Αρισταρχίς
554 Αριστείδη
555 Αρίστη
556 Αριστοβούλα
557 Αριστοδήμη
558 Αριστοδίκη
559 Αριστοθέα
560 Αριστόκλεια
561 Αριστομάχη
562 Αριστομένη
563 Αριστομήδη
564 Αριστονίκη
565 Αριστοτέλεια
566 Αριστωνομίδα
567 Αρίφρουσα
568 Αρκαδία
569 Άρκη
570 Αρλέτα
571 Αρλίντα
572 Αρμαντίνα
573 Αρμενοκρατούσα
574 Αρμοθόη
575 Αρμονία
576 Άρνη
577 Αρόα
578 Άρπινα
579 Αρριανή
580 Αρριέττα
581 Αρσάκη
582 Αρσενία
583 Αρσίνα
584 Αρσινόη
585 Αρσίππη
586 Άρτα
587 Αρτεμιδώρα
588 Άρτεμις
589 Αρτεμισία
590 Αρτυμήδη
591 Αρχαγάθη
592 Αρχαγγελιώτισσα
593 Αρχεάνασσα
594 Αρχεδίκη
595 Αρχεμάχη
596 Αρχεμήδη
597 Αρχία
598 Αρχιδαμια
599 Αρχιδίκη
600 Αρχιμήδη
601 Αρχίππη
602 Αρχισπορίτισσα
603 Αρχοντία
604 Ασάνω
605 Άση
606 Ασημίνα
607 Ασημώνη
608 Ασία
609 Ασίη
610 Ασινέθ
611 Ασκληπιάδα
612 Ασκληπιάς
613 Ασκληπιγένεια
614 Ασκληπιοδότη
615 Ασκληπιοδώρα
616 Άσκρη
617 Άσπα
618 Ασπασία
619 Ασπραγγέλου
620 Ασπροβουνιώτισσα
621 Ασπροπαναγιά
622 Ασπρούλα
623 Αστάρτη
624 Ασταφις
625 Αστερία
626 Αστερόειδα
627 Αστερόπεια
628 Αστερόπη
629 Αστή
630 Αστηρόπη
631 Αστράδαινα
632 Αστραία
633 Άστρια
634 Αστρίς
635 Αστρίτη
636 Αστυάνασσα
637 Αστυδάμεια
638 Αστυκράτεια
639 Αστυμέδουσα
640 Αστυμηδίδη
641 Αστυμηδίδης
642 Αστυνόμη
643 Αστυόχεια
644 Αστυόχη
645 Ασύγκριτη
646 Ασυδία
647 Ασυνέθ
648 Ασυνούλα
649 Ασωπίς
650 Αταλάντη
651 Ατάργατις
652 Ατζουλέτα
653 Ατθίς
654 Ατία
655 Άτις
656 Ατλάντεια
657 Ατλαντείη
658 Άτροπος
659 Ατταλίς
660 Αττική
661 Αυγεία
662 Αυγερινή
663 Αυγή
664 Αυγούστα
665 Αυγουστιανή
666 Αυγώνα
667 Αυδάτα
668 Αυλίδα
669 Αυξεντία
670 Αυξιβία
671 Αυξιλιαρία
672 Αύρα
673 Αύρη
674 Αυρηλία
675 Αυσημήδη
676 Αυτομάτη
677 Αυτομέδουσα
678 Αυτομήδη
679 Αυτονόη
680 Αυτονομία
681 Αφένδρα
682 Αφεντία
683 Αφέντρα
684 Αφθονία
685 Αφροδίσια
686 Αφροδίτη
687 Αφροκόμη
688 Αφροξυλάνθη
689 Αφρούλα
690 Αχαία
691 Αχαΐα
692 Αχαιμένη
693 Αχίλλεια
694 Αχίμα
695 Άχραντος
696 Αψεύδη
697 Αψευδής
698 Αψιδιώτισσα
699 Αώα
700 Βαβέλυκα
701 Βάγια
702 Ἄβαι
703 Βάια
704 Βάκια
705 Βακίνα
706 Βακχίς
707 Βαλάντα
708 Βαλασία
709 Βαλδερούδη
710 Βαλεντίνα
711 Βαλέρια
712 Βάλια
713 Βαλμπόνα
714 Βαλουκλιώτισσα
715 Βαλσαμή
716 Βάλτη
717 Βαμβακία
718 Βάνα
719 Βάνδα
720 Βανέσσα
722 Βανίνα
723 Βανιώτισσα
724 Βάντα
725 Βαουθά
726 Βαραγγιώτισσα
727 Βαρβάρα
728 Βαρδιανιώτισσα
729 Βαρδιάννα
730 Βαρέρια
731 Βάρις
732 Βαρκέτις
733 Βαρκού
734 Βάρλα
735 Βαρουχία
736 Βαρσαβία
737 Βαρσίνη
738 Βαρυτίμη
739 Βάσια
740 Βασιανή
741 Βασιάνθη
742 Βασιλεία
743 Βασιλειάνα
744 Βασιλένια
745 Βασιληγενέτειρα
746 Βασιλίδα
747 Βασίλισσα
748 Βασιλοπούλα
749 Ἀβασκαντίς
750 Ἀβασκαντώ
751 Ἄβασκη
752 Βάσσα
753 Βασσόη
754 Ἄβασσον
755 Ἀβάστακτη
756 Βάτεια
757 Βατίς
758 Βατοπεδινή
759 Βατούσαινα
760 Βαυβώ
761 Βαυκίς
762 Ἀβαύχα
763 Βαυώ
764 Ἄββα
765 Ἄβδα
766 Ἀβδαία
767 Ἀβδαίμουσα
768 Ἀβδαλωνύμη
769 Ἀβδαράκη
770 Ἀβδάρβα
771 Ἀβδαστράτη
772 Ἀβδελωνύμη
773 Ἀβδέμουσα
774 Ἀβδερίτις
775 Ἄβδη
776 Ἀβδήμουσα
777 Ἄβδηρα
778 Ἀβδηρίτη
779 Ἀβδηροδημοκρίτη
780 Ἀβδία
781 Ἀβδίμιλκη
782 Ἀβδολωνύμη
783 Ἀβδρανόθεμις
784 Ἀβδύβαλη
785 Ἀβδύμουσα
786 Ἄβδυρα
787 Ἀβεάκη
788 Βεάτα
789 Βεατρίκη
790 Βεβαία
791 Βεβρύκη
792 Ἀβειρώσσα
793 Βελανιδιά
794 Βέλβινα
795 Βέλη
796 Βελίκα
797 Βελίνα
798 Βελισσαρία
799 Βελιστίχη
800 Βελούδω
801 Βενεδίκτη
802 Βενετία
803 Βενετσάνα
804 Βενθεσικύμη
805 Βένια
806 Βενιζέλα
807 Βέννα
808 Βεντούλα
809 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
810 Βέρα
811 Βεργούλα
812 Βεργουπουλιανή
813 Βερεγγάρια
814 Βερενίκη
815 Βέρθα
816 Βερνίκη
817 Βερόη
818 Βερόνικα
819 Βερονίκη
821 Βερούλα
822 Βερσεβέ
823 Βερτράνδη
824 Βερώνη
825 Βεσέλα
826 Βεσσέλκα
827 Ἀβεύρια
828 Βέφα
829 Ἄβη
830 Ἀβηδάμεια
831 Βηθανία
832 Βηθζαθά
833 Βηθλεέμ
834 Βηθλεεμίτισσα
835 Ἀβηϊχίς
836 Βήλη
837 Βηματάρισσα
838 Ἀβηοδώρα
839 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
840 Βησσαρία
841 Ἀβηΐχα
842 Βηχιανή
843 Ἀβία
844 Βία
845 Βιάγκα
846 Ἀβιάθα
847 Ἀβιανή
848 Ἀβιανία
849 Ἀβίαντη
850 Ἀβίατη
851 Βιβέτα
852 Βιβή
853 Βιβιανή
854 Ἀβίγα
855 Βιγλιώτισσα
856 Ἀβιδία
857 Ἀβιδιανή
858 Βιδιανή
859 Βιερα
860 Ἀβιηνή
861 Ἀβικέννα
862 Βικέντια
863 Βικτώρια
864 Βίκυ
865 Βιλελμίνη
866 Βιλιστίχη
867 Ἀβιλλία
868 Βίλμα
869 Βιμποράδα
870 Βίνα
871 Ἀβίνδη
872 Ἀβιογένη
873 Ἀβιοδότη
874 Ἀβιοδώρα
875 Ἀβιοκρίτη
876 Βιόλα
877 Βιολάνθη
878 Βιολέτα
879 Βιργενια
880 Βιργινία
881 Βιργιωμένη
882 Ἄβις
883 Ἀβισάρη
884 Βιστωνίς
885 Βίτα
886 Βιτάλη
887 Ἀβίτη
888 Βιτιμία
889 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
890 Βιώνη
891 Ἀβλάβεια
892 Βλαδιμήρα
893 Βλαδισλάβα
894 Βλακεία
895 Βλανδίνα
896 Βλασαρού
897 Βλασία
898 Βλασούλα
899 Βλάστα
900 Βλαχέρνα
901 Βλέπουσα
902 Ἀβλίουσα
903 Βλουτινα
904 Βλυχιόρικα
905 Ἀβλωνάκη
906 Ἄβναγη
907 Ἀβνάκη
908 Βόα
909 Βόηθα
910 Βοία
911 Βοιώ
912 Βολίνα
913 Βομβύκη
914 Βονιφατία
915 Βορεινή
916 Βουβώ
917 Βουζιανα
918 Βούλα
919 Βούλιστα
920 Βουναρκώτισσα
921 Βουνογιάτρισσα
922 Βουνού
923 Βούρα
924 Βουρνιώτισσα
925 Βούσιρις
926 Ἁβρὼ
927 Ἀβραάμη
928 Ἀβραάμη
929 Βραισία
930 Βρασία
931 Βραυρώ
932 Βράχου
933 Βρένδα
934 Βρεσθενίτισσα
935 Βρετή
936 Βρετός
937 Βρεττανία
938 Βρεφοκομούσα
939 Βρεφοκρατούσα
940 Βρεφουργήσασα
941 Βρεχούσα
942 Βρησηίς
943 Βριζώ
944 Βριμώ
945 Βρισηίς
946 Βρόμιον
947 Βροντιανή
948 Βρόντου
949 Ἁβρονύχα
950 Βροχής
951 Βρυαίνη
953 Βρύκη
954 Βρύλλη
955 Ἁβρυλλίς
956 Βρύμη
957 Βρυμώ
958 Βρυσηίς
959 Βρυσιανή
960 Βρυτομάρτις
961 Βρυώ
962 Βρυώνη
963 Βρώμη
964 Βυβλίς
965 Βυζατινή
966 Ἀγώ
967 Γαβριηλία
968 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
969 Ἀγαθημερίς
970 Ἀγαθόκλεια
971 Γαία
972 Γαΐα
973 Γαϊανή
974 Γαλακτίνη
975 Γαλακτοτροφούσα
976 Γαλανή
977 Γαλανούσα
978 Γαλαξαύρα
979 Γαλαξαύρη
980 Γαλάτεια
981 Γαλατερούσα
982 Γαλατιανή
983 Γαλατούσα
984 Γαλατσια
985 Γαλαχτοτροφία
986 Γαλαχτοφορούσα
987 Γαλή
988 Γαλήνη
989 Γάλλα
990 Γαλουχιότισσα
991 Γαλυμήδη
992 Γανυμήδα
993 Γαραμαντίς
994 Γαργαφίη
995 Γαρυφαλλιά
996 Γαυδεντία
997 Ἀγγέλω
998 Γελασία
999 Γέλως
1000 Γεμέλα
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία