Εορτές 8 Μαρτίου: Αγία Ερένια Άγιος Βεάτος Άγιος Δίων ο Μάρτυρας Άγιος Μάμμιλος Απόστολος Ερμής Βεάτα Ερέννιος Έρμεα Θεοφύλακτη Όσιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος Νικομήδειας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Λίλιθ
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Κύριλλος ο Ιερομάρτυρας Αγία Φηλικίτη Άγιος Ουρβανός Άγιος Ρογάτος Άγιος Σιλβάνος Άγιος Φίλιξ Ορθοδοξία Όσιος Αθανάσιος Όσιος Δομέτιος Όσιος Λάζαρος Όσιος Παύλος ο Ομολογητής επίσκοπος Πλουσιάδος
1 Abra
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Eύαρδις
6 Nαΐς
7 Trea
8 Veep
9 Wivina
10 Ααρδαῒς
11 Άβα
12 Άβαβα
13 Αβαδδώσσα
14 Αβάδνη
15 Αβαεοδώρα
16 Αβαζία ή Αβασγία
17 Αβαζίουσα
18 Αβάη
19 Αβαία
20 Αβαιοδόρα
21 Αβαιοδώρα
22 Αβαιοκρίτη
23 Αβαίστα
24 Αβάκαινα
25 Αβάκεια
26 Αβακένα
27 Αβακουμία
28 Άβακτη
29 Αβάμμουσα
30 Αβανθίς
31 Αβαντία καί Αμαντία
32 Αβαντιάδη
33 Αβαντιάς
34 Αβαντίδη
35 Αβαντίς
36 Αβαρβαρέη
37 Αβάρβαρη
38 Αβαρη
39 Αβαρίνη
40 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
41 Άβαρτη
42 Αβάσιτη
43 Αβασκάντη
44 Αβασκάντιλλα
45 Άβδηρα
46 Αβδιηλία
47 Αβερκία
48 Αβερρόη
49 Αβησσυνία
50 Αβία
51 Αβιάθα
52 Αβιανία
53 Αβιανία
54 Αβίαντη
55 Αβίατη
56 Άβιβα
57 Αβιμελιχίς
58 Αβινιόν
59 Αβλαβία
60 Άβληρα
61 Αβουδίμη
62 Αβουναία
63 Αβρααμία
64 Αβρικία
65 Αβρονίκη
66 Αβρόντιον
67 Αβροσύνη
68 Αβρότονον
69 Αβρυλλίς
70 Αβρωνίς
71 Αβρώτη
72 Αβυδηνή
73 Αγάβη
74 Αγαθαγγέλα
75 Αγαθάγητη
76 Αγάθη
77 Αγαθημερίς
78 Αγαθόβουλη
79 Αγαθοδαίμουσα
80 Αγαθοδώρα
81 Αγαθόκλεια
82 Αγαθονίκη
83 Αγαθοπόδη
84 Αγαθοσθένη
85 Αγάθυρνα
86 Αγαθύρση
87 Αγαθωνία
88 Αγαθωνύμη
89 Αγάκλεια
90 Αγαλλία
91 Αγαμεμνονίδη
92 Αγαμήδη
93 Αγαμηδίδα
94 Αγαμήθη
95 Αγανίκη
96 Αγανίππη
97 Αγάπη
98 Αγαπηνωρίς
99 Αγαπητή
100 Αγαπτολέμα
101 Αγαρίστη
102 Αγαύη
103 Αγγέλα
104 Αγγελία
105 Αγγέλιδα
106 Αγγελική
107 Αγγελίνα
108 Αγγερούλα
109 Αγγλία
110 Αγελαϊς
111 Αγεμάχη
112 Αγεύουσα
113 Αγηνωρίς
114 Αγησάνδρα
115 Αγησιλεία
116 Αγησιλοχίς
117 Αγησιμάχη
118 Αγησιστράτη
119 Αγησιχόρα
120 Αγιάσσου
121 Αγιάτις
122 Αγιδώς
123 Αγιοδεκτινή
124 Αγιοηλιώτισσα
125 Αγιολούσαινα
126 Αγιούλα
127 Αγιούπα
128 Αγκαία
129 Αγλαΐα
130 Αγλαονίκη
131 Αγλαόπη
133 Αγλαοφήμη
134 Άγλαυρος
135 Αἴγλη
136 Αγναγόρα
137 Αγνή
139 Αγνοδίκη
140 Αγνόκλεια
141 Αγορακρίτη
142 Αγοράστη
143 Αγορή
144 Αγορίτσα
145 Αγραία
146 Αγράμπελη
147 Αγρεύουσα
148 Αγρία
149 Αγριδιώτισσα
150 Αγριλιώτισσα
151 Αγριόπη
152 Αγρίππα
153 Αγροιώ
154 Αγροτέρα
155 Αγυάη
156 Αγχιάλη
157 Αγχιμάχη
158 Αγχινόη
159 Αγχιρόη
160 Αγχιρρόη
161 Άγω
162 Αγωνίς
163 Άδα
164 Αδαία
165 Αδαλβέρτη
166 Αδαμαντία
168 Αδάμη
169 Αδελαΐς
170 Αδελφά
171 Αδιάντη
172 Αδίστα
173 Αδίτη
174 Αδμήτη
175 Αδράστεια
176 Αδριανή
177 Αδύτη
178 Αδώνια
179 Αεθλία
180 Αειθάλα
181 Αειμακάριστος
182 Αειμεσιτεύουσα
183 Αείμνηστη
184 Αέλια
185 Αελλόπους
186 Αελλώ
187 Αερία
188 Αερόπη
189 Αετία
190 Αζαΐς
191 Αζαρία
192 Αηδών
193 Αθανάδα
194 Αθανασία
195 Αθεόνα
196 Αἰθερία
197 Αθηνά
198 Αθηναγόρα
199 Αθηναΐς
200 Αθήνη
201 Αθηνίς
202 Αθηνιώτισσα
203 Αθηνοδώρα
204 Αθηνώ
205 Αθορ
206 Αἴθρα
207 Αία
208 Αιάκη
209 Αιγαία
210 Αιγέα
211 Αίγειρος
212 Αιγέστη
213 Αίγη
214 Αιγιάλεια
215 Αιγίδα
216 Αίγινα
218 Αιγίσθη
219 Αίγλη
220 Αιγυπτία
221 Αϊδανή
222 Αιδεσία
223 Αιδός
224 Αιδώ
225 Αιθερία
226 Αίθη
227 Αιθίλλα
228 Αιθούσα
229 Αίθρα
230 Αιθύλλα
231 Αικατερίνη
234 Αιλία
235 Αιματούσα
236 Αιμίαλου
237 Αιμιλένια
238 Αιμιλένια
239 Αιμιλία
240 Αιμιλίνα
241 Αίμουσα
242 Αιναρέτη
243 Αινεία
244 Αινιώνη
245 Άϊντα
246 Αιόλη
247 Αιολία
248 Αϊρένα
249 Αιρίν
250 Αιρκώτισσα
251 Αιρώ
252 Αίσαρα
253 Αισημίδα
254 Αίσηπα
255 Αίστυ
256 Αίστυ
257 Αισυήτη
258 Αισχίνη
259 Αισχρηίς
260 Αισχυλίς
261 Αισωπία
263 Άϊτα
264 Αίτνα
265 Αιτωλίς
266 Αιχμίουσα
267 Αιωπίς
268 Αιώρα
269 Ακαδημία
270 Ακαθή
271 Ακάθιστη
272 Ακακαλλίς
273 Ακακία
274 Ακαλανθίς
275 Ακαλλαρίς
276 Ακάμα
277 Ακανθίς
278 Ακάστη
279 Ακατάβλητη
280 Ακατάφλεκτη
281 Αἰκατερίνη
282 Ακελδαμά
283 Ακέλεια
284 Ακεσάνδρα
285 Άκεσις
286 Ακεψεή
287 Ακεψιμά
288 Ακήραση
289 Ακίνδυνη
290 Ακκώ
291 Ακματίδα
292 Ακμή
293 Ακολουθία
294 Ακραία
295 Ακρήτη
296 Ακρίβη
297 Ακρωτηριανή
298 Ακταία
299 Ακτίς
300 Ακτορίς
301 Ακυλίνα
302 Αλαλά
303 Αλάνα
304 Αλανιώτισσα
305 Αλαξάνδρα
306 Αλάσια
307 Αλβανή
308 Αλβέρτα
309 Αλβίνα
310 Αλέκα
311 Αλεμίνα
312 Αλένα
313 Αλεξάνδρα
314 Αλεξία
315 Αλεξίβια
316 Αλεξίκακη
317 Αλεξιμάχη
318 Αλεξιρόη
319 Αλεξιώτισσα
320 Αλεπινή
321 Αλήθεια
322 Αληθινή
323 Αληκτώ
324 Αλήτη
325 Αληυόνη
326 Αλθαία
327 Αλία
328 Αλίη
329 Αλίκη
330 Αλιμήδη
331 Αλίντα
332 Αλίσα
333 Άλισον
334 Αλιφηραία
335 Αλκαθόη
336 Αλκαία
337 Αλκάνδρη
338 Αλκάντρα
339 Άλκη
340 Αλκήνωρ
341 Άλκηστις
342 Αλκιβία
343 Αλκιβιάδη
344 Αλκιδίκη
345 Αλκιθόη
346 Αλκιμάχη
347 Αλκιμέδη
348 Αλκιμήδη
349 Αλκινόη
350 Αλκίππη
352 Αλκίς
353 Αλκίφρουσα
354 Αλκμάονα
355 Αλκμήνη
356 Αλκυών
357 Αλλοιώτισσα
358 Άλμα
359 Αλμαρίνα
360 Αλμπάνα
361 Αλόη
362 Αλόπη
363 Αλόχη
364 Αλσηΐς
365 Αλτάνη
366 Άλτη
367 Άλτιμη
368 Αλύα
369 Αλυπία
370 Αλυσία
371 Αλφαία
372 Αλφειά
373 Αλφεσίβοια
374 Άλφια
375 Αλωνία
376 Αμαδρυάς
377 Αμαζών
378 Αμάθεια
379 Αμαθούσα
380 Αμάλθεια
381 Αμαλία
382 Αμαλιάννα
383 Αμανατία
384 Αμάνδα
385 Αμαρακίς
386 Αμαρίλντα
387 Αμαρυλλίς
389 Αματίτση
390 Αμβέρσα
391 Αμβροσία
392 Αμεθέα
393 Αμέλια
394 Αμερίνη
395 Αμερίσσα
396 Αμέρσια
397 Αμήδη
398 Αμμία
399 Αμμιανή
400 Αμμωνά
401 Αμνησία
402 Αμοίνη
403 Αμολιανή
404 Αμπελίς
405 Αμπελοκήπισσα
406 Αμπλία
407 Αμυγδαλιά
408 Αμύκλα
409 Αμυμώνη
410 Αμύντα
411 Αμφιάλη
412 Αμφιανή
413 Αμφιαράη
414 Αμφιδάμα
415 Αμφιθέα
416 Αμφιθόη
417 Αμφίκλεια
418 Αμφικτυωνίς
419 Αμφιλοχία
420 Αμφιλύκη
421 Αμφιμάχη
422 Αμφιμέδα
423 Αμφιμήδη
424 Αμφινόμη
425 Αμφιρρόη
426 Αμφιρώ
427 Αμφιτρίτη
428 Αμφιώνη
429 Αμωμη
430 Ανάγκη
431 Αναΐς
432 Αναϊτις
433 Αναλίζα
434 Ανανία
435 Αναξαγόρα
436 Αναξάνδρα
437 Αναξαρέτη
438 Ανάξαρχη
439 Αναξιβία
440 Αναξιμάνδρα
441 Αναξιμένη
442 Αναξιρρόη
443 Ανάργυρη
444 Άνασσα
445 Αναστασία
446 Αναστέλλα
447 Ανατολή
448 Αναφωνήτρια
449 Άνβη
450 Άνδρεα
451 Ανδριανή
452 Ανδριάννα
453 Ανδριγούλα
454 Ανδρομάχη
455 Ανδρομέδα
456 Ανδρομήδη
457 Ανδρονίκη
458 Ανδροπελαγία
459 Ανεζίνα
460 Ανειτυλλιανή
461 Ανεκτή
462 Ανέλια
463 Άνελλα
464 Άνεμονη
465 Ανεμπόδιστη
466 Ανερίνα
467 Ανερίνα
468 Ανέστια
469 Ανησιδώρα
470 Άνθα
471 Ανθεμις
472 Ανθή
473 Ανθηδόνη
475 Ανθήκλεια
476 Ανθήλεια
477 Ανθήλια
478 Ανθηνίκη
479 Άνθιμη
480 Ανθίππη
481 Ανθοδέσμη
482 Ανθοζωή
483 Ανθοσμία
484 Ανθρακία
485 Ανία
486 Ανίκητη
487 Ανιμαϊς
488 Ανίνα
489 Ανίππη
490 Ανίτα
491 Ανμαρί
492 Άνν Μαρί
493 Άννα
495 Αννακαίτη
496 Ανναλίζα
497 Ανναμπέλα
498 Ανναρέα
499 Ανναστέλλα
500 Αννέζη
501 Αννίνη
502 Άνοιξη
503 Ανουσώ
504 Ανουτσιάτα
505 Άντα
506 Άντεια
507 Αντελίνα
508 Αντερώσα
509 Αντζελίνα
510 Αντηνώρη
511 Άντια
512 Αντιάνειρ
513 Αντιγόνη
514 Αντίκλεια
515 Αντιμάχη
516 Αντιμήδη
517 Αντινίτισσα
518 Αντινόη
519 Αντιόπη
520 Αντιοχίδα
521 Αντίπα
522 Αντιπάτρα
523 Άντιφα
524 Αντιφάνη
525 Αντιφάτη
526 Αντιφόνη
527 Αντιφωνήτρια
528 Αντιφώσσα
529 Αντουανέτα
531 Άντρεα
532 Αντωνέττα
533 Αντωνία
534 Αντωνίκη
535 Αντωνίσκη
536 Ανυξιά
537 Ανυσία
538 Ανωμερίτισσα
539 Αξίερο
540 Αξίνη
541 Αξιοθέα
542 Αξιόκερσα
543 Αξιονίκη
544 Αοδεσία
545 Αοιδή
546 Αουρόρα
547 Απελλή
548 Απελλίχα
549 Απήμαντη
550 Απλοδώρα
551 Απολλιναρία
552 Απολλινάριος
553 Απολλωνία
554 Απολλωνίς
555 Αποστολένα
556 Αποστολία
557 Απυμοσύνη
558 Άπφια
559 Αραβέλλα
560 Αρακιώτισσα
561 Αραξή
562 Αράπισσα
563 Αράχνη
564 Αρβανίτισσα
565 Άρβηλα
566 Αργά
567 Αργεία
568 Αργέλη
569 Αργεντινή
570 Άργη
571 Αργήλη
572 Αργία
573 Αργίνη
574 Αργίνουσσα
575 Αργιόπη
576 Αργυλεωνις
577 Αργυρά
578 Αργυφίη
579 Αργώ
580 Αρδαλίς
581 Αρεδία
582 Αρέθουσα
583 Αρεία
584 Αρείωνας
585 Αρεστή
586 Άρεστον
587 Αρετή
588 Αρηβοϊα
589 Αρηγονίς
590 Αρήνη
591 Αρήτη
592 Άρια
593 Αριάδνη
595 Αριάθνη
596 Αριάνα
597 Αριαρούλα
598 Αρίβοια
599 Αριγνωτη
600 Αριδάφνη
601 Αριέλ
602 Αριέτα
603 Αριλιά
604 Αριμνηστέα
605 Αρίννα
606 Αρίσα
607 Αρίσβη
608 Αρισταγγέλα
609 Αρισταγόρα
610 Αρισταινέτη
611 Αρισταρχίς
612 Αριστείδη
613 Αρίστη
614 Αριστιάνα
615 Αριστίνα
616 Αριστίππη
617 Αριστοβούλα
618 Αριστοδήμη
619 Αριστοδίκη
620 Αριστοθέα
621 Αριστόκλεια
622 Αριστομάχη
623 Αριστομένη
624 Αριστομήδη
625 Αριστονίκη
626 Αριστοτέλεια
627 Αριστοτέχνη
628 Αριστωνομίδα
629 Αρίφρουσα
630 Αρκαδία
631 Αρκέα
632 Άρκη
633 Αρλέτα
634 Αρλίντα
635 Αρμαντίνα
636 Αρμενοκρατούσα
637 Αρμοδία
638 Αρμοθόη
639 Αρμονία
640 Άρνη
641 Αρόα
642 Άρπινα
643 Αρριανή
644 Αρριδαία
645 Αρριέττα
646 Αρσάκη
647 Αρσενία
648 Αρσίνα
649 Αρσινόη
650 Αρσίππη
651 Άρτα
652 Αρτεμιδώρα
653 Άρτεμις
654 Αρτεμισία
655 Αρτυμήδη
656 Αρχαγάθη
657 Αρχαγγελιώτισσα
658 Αρχεάνασσα
659 Αρχεδίκη
660 Αρχελάη
661 Αρχεμάχη
662 Αρχεμήδη
663 Αρχία
664 Αρχιδαμια
665 Αρχιδίκη
666 Αρχιμήδη
667 Αρχίππη
668 Αρχισπορίτισσα
669 Αρχοντία
670 Αρχοντίνα
671 Ασάνω
672 Ασάφεια
673 Άση
674 Ασημίνα
675 Ασημώνη
676 Ασία
677 Ασίη
678 Ασινέθ
679 Ασκλά
680 Ασκληπιάς
681 Ασκληπιγένεια
682 Ασκληπιοδότη
683 Ασκληπιοδώρα
684 Άσκρη
685 Άσπα
686 Ασπασία
687 Ασπραγγέλου
688 Ασπροβουνιώτισσα
689 Ασπροπαναγιά
690 Ασπρούλα
691 Αστάρτη
692 Ασταφις
693 Αστερία
694 Αστερόειδα
695 Αστερόπεια
696 Αστερόπη
697 Αστή
698 Αστηρόπη
699 Αστράδαινα
700 Αστραία
701 Αστρελένα
702 Άστρια
703 Αστρίς
704 Αστρίτη
705 Αστυάνασσα
706 Αστυβία
707 Αστυδάμεια
708 Αστυκράτεια
709 Αστυμάχη
710 Αστυμέδουσα
711 Αστυμηδίδη
712 Αστυμηδίδης
713 Αστυνόμη
714 Αστυόχεια
715 Αστυόχη
716 Ασύγκριτη
717 Ασυδία
718 Ασυνέθ
719 Ασυνούλα
720 Ασχολία
721 Ασωπίς
722 Αταλάντη
723 Ατάργατις
724 Ατζουλέτα
725 Ατθίς
726 Ατία
727 Άτις
728 Ατλάντεια
729 Ατλαντείη
730 Άτροπος
731 Ατταλίς
732 Αττική
733 Αυγεία
734 Αυγερινή
735 Αυγή
736 Αυγούστα
737 Αυδάκτη
738 Αυδάτα
739 Αύκτα
740 Αυλίδα
741 Αυξεντία
742 Αυξιβία
743 Αυξιλιαρία
744 Αύρα
745 Αύρη
746 Αυρηλία
747 Αυσημήδη
748 Αυτομάτη
749 Αυτομέδουσα
750 Αυτομήδη
751 Αυτονόη
752 Αυτονομία
753 Αφένδρα
754 Αφεντία
755 Αφέντρα
756 Αφθονία
757 Αφραάτη
758 Αφρικάνα
759 Αφροδίτη
760 Αφροκόμη
761 Αφροξυλάνθη
762 Αφρούλα
763 Αχαία
764 Αχαΐα
765 Αχαιμένη
766 Αχίλλεια
767 Αχίμα
768 Άχραντος
769 Αψεύδη
770 Αψευδής
771 Αψιδιώτισσα
772 Αώα
773 Βαβέλυκα
774 Βαβύλα
775 Βάγια
776 Βάδιμη
777 Βαθύκλεια
778 Ἄβαι
779 Βάια
780 Βάκια
781 Βακίνα
782 Βακχίς
783 Βακχυλίς
784 Βαλάντα
785 Βαλασία
786 Βαλδερούδη
787 Βαλεντίνα
788 Βαλέρια
789 Βάλια
790 Βαλμπόνα
791 Βαλουκλιώτισσα
792 Βαλσαμή
793 Βάλτη
794 Βαμβακία
795 Βάνα
796 Βάνδα
797 Βανέσσα
799 Βανίνα
800 Βανιώτισσα
801 Βάννα
802 Βάντα
803 Βαουθά
804 Βαπτίς
805 Βαραγγιώτισσα
806 Βαραδάτη
807 Βαραχησία
808 Βαρβάρα
809 Βαρδιανιώτισσα
810 Βαρδιάννα
811 Βαρθολομαία
812 Βάρις
813 Βαρκέτις
814 Βαρκού
815 Βάρλα
816 Βαρνάβα
817 Βαρουχία
818 Βαρσαβία
819 Βαρσανουφία
820 Βαρσίνη
821 Βαρυτίμη
822 Βάσια
823 Βασιανή
824 Βασιάνθη
825 Βασιλεία
826 Βασιλειάνα
827 Βασιλένια
828 Βασιληγενέτειρα
829 Βασίλισσα
830 Βασιλοπούλα
831 Ἀβασκαντίς
832 Ἀβασκαντώ
833 Ἄβασκη
834 Βάσσα
835 Ἄβασσον
836 Ἀβάστακτη
837 Βάτεια
838 Βατίς
839 Βατοπεδινή
840 Βατούσαινα
841 Βαυβώ
842 Βαυκίς
843 Ἀβαύχα
844 Βαυώ
845 Βάχθιση
846 Ἄββα
847 Ἄβδα
848 Ἀβδαία
849 Ἀβδαίμουσα
850 Ἀβδαλωνύμη
851 Ἀβδαράκη
852 Ἀβδάρβα
853 Ἀβδαστράτη
854 Ἀβδελωνύμη
855 Ἀβδέμουσα
856 Ἀβδερίτις
857 Ἄβδη
858 Ἀβδήμουσα
859 Ἄβδηρα
860 Ἀβδηρίτη
861 Ἀβδηροδημοκρίτη
862 Ἀβδία
863 Ἀβδίμιλκη
864 Ἀβδολωνύμη
865 Ἀβδρανόθεμις
866 Ἀβδύβαλη
867 Ἀβδύμουσα
868 Ἄβδυρα
869 Ἀβεάκη
870 Βεάτα
871 Βεατρίκη
872 Βεβαία
873 Βεβρύκη
874 Ἀβειρώσσα
875 Βελανιδιά
876 Βέλβινα
877 Βέλη
878 Βελίκα
879 Βελίνα
880 Βελισσαρία
881 Βελιστίχη
882 Βελούδω
883 Βενανδία
884 Βεναντία
885 Βενεδίκτη
886 Βενετία
887 Βενετσάνα
888 Βενθεσικύμη
889 Βένια
890 Βενιζέλα
891 Βέννα
892 Βενούστα
893 Βεντούλα
894 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
895 Βέρα
896 Βερβούργα
897 Βεργούλα
898 Βεργουπουλιανή
899 Βερεγγάρια
900 Βερεκούνδα
901 Βερενίκη
902 Βέρθα
903 Βερνάρδη
904 Βερόη
905 Βερόνικα
906 Βερονίκη
908 Βερουλία
909 Βερσεβέ
910 Βερτράνδη
911 Βερώνη
912 Βεσέλα
913 Βεσσέλκα
914 Ἀβεύρια
915 Βέφα
916 Ἄβη
917 Ἀβηδάμεια
918 Βηθανία
919 Βηθεσδά
920 Βηθζαθά
921 Βηθλεέμ
922 Βηθλεεμίτισσα
923 Ἀβηϊχίς
924 Βήλη
925 Βηματάρισσα
926 Ἀβηοδώρα
927 Βηρία
928 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
929 Βήρυλλα
930 Βησσαρία
931 Ἀβηΐχα
932 Βηχιανή
933 Βία
934 Βιάγκα
935 Βιασεσλάβα
936 Βιβέτα
937 Βιβή
938 Βιβιανή
939 Ἀβίγα
940 Βιγλιώτισσα
941 Ἀβιδία
942 Ἀβιδιανή
943 Βιδιανή
944 Βιερα
945 Ἀβιηνή
946 Ἀβικέννα
947 Βικέντια
948 Βικτώρια
949 Βίκυ
950 Βιλελμίνη
951 Βιλιστίχη
952 Ἀβιλλία
953 Βίλμα
954 Βιμποράδα
955 Βίνα
956 Ἀβίνδη
957 Ἀβιογένη
958 Ἀβιοδότη
959 Ἀβιοδώρα
960 Ἀβιοκρίτη
961 Βιόλα
962 Βιολάνθη
963 Βιολέτα
964 Βιργενια
965 Βιργινία
966 Βιργιωμένη
967 Ἄβις
968 Ἀβισάρη
969 Βιστωνίς
970 Βίτα
971 Βιτάλη
972 Ἀβίτη
973 Βιτιμία
974 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
975 Βιώνη
976 Ἀβλάβεια
977 Βλαδιμήρα
978 Βλαδισλάβα
979 Βλακεία
980 Βλανδίνα
981 Βλασία
982 Βλάστα
983 Βλαχέρνα
984 Βλέπουσα
985 Ἀβλίουσα
986 Βλουτινα
987 Βλυχιόρικα
988 Ἀβλωνάκη
989 Ἄβναγη
990 Ἀβνάκη
991 Βόα
992 Βοδοάλδη
993 Βόηθα
994 Βοία
995 Βοΐσκα
996 Βοιώ
997 Βολίνα
998 Βομβύκη
999 Βονιφατία
1000 Βορεινή
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία