Εορτές 21 Ιουλίου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βίκτωρ ο Στρατιώτης Wastrada Άγιος Θεόδωρος Άγιος Ιούστος μάρτυρας Άγιος Ματθαίος Γιορτάζει ο Όσιος Ονούφριος ο σιωπηλός εν τω Σπηλαίω
1 Abra
2 Aισχύλα
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Edithac
6 Eύαρδις
7 Nαΐς
8 Theodichildis
9 Walburga
10 Winifred
12 Wivina
13 Ααρδαῒς
14 Άβα
15 Άβαβα
16 Αβαδδώσσα
17 Αβάδνη
18 Αβαεοδώρα
19 Αβαζία ή Αβασγία
20 Αβαζίουσα
21 Αβάη
22 Αβαία
23 Αβαιοδόρα
24 Αβαιοδώρα
25 Αβαιοκρίτη
26 Αβαίστα
27 Αβάκαινα
28 Αβάκεια
29 Αβακένα
30 Αβακουμία
31 Άβακτη
32 Αβάμμουσα
33 Αβανθίς
34 Αβαντία καί Αμαντία
35 Αβαντιάδη
36 Αβαντιάς
37 Αβαντίδη
38 Αβαντίς
39 Αβαρβαρέη
40 Αβάρβαρη
41 Αβαρη
42 Αβαρίνη
43 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
44 Άβαρτη
45 Αβάσιτη
46 Αβασκάντη
47 Αβασκάντιλλα
48 Άβδηρα
49 Αβερκία
50 Αβερρόη
51 Αβησσυνία
52 Αβία
53 Άβιβα
54 Αβινιόν
55 Αβλαβία
56 Άβληρα
57 Αβουναία
58 Αβραμία
59 Αβρονίκη
60 Αβρόντιον
61 Αβροσύνη
62 Αβρότονον
63 Αβρυλλίς
64 Αβρωνίς
65 Αβρώτη
66 Αβυδηνή
67 Αγάβη
68 Αγαθαγγέλα
69 Αγαθάγητη
70 Αγάθη
71 Αγαθημερίς
72 Αγαθόβουλη
73 Αγαθόκλεια
74 Αγαθονίκη
75 Αγάθυρνα
76 Αγαθύρση
77 Αγαθωνύμη
78 Αγαλλία
79 Αγαμεμνονίδη
80 Αγαμήδη
81 Αγαμηδίδα
82 Αγαμήθη
83 Αγανίκη
84 Αγανίππη
85 Αγάπη
86 Αγαπητή
87 Αγαρίστη
88 Αγαύη
89 Αγγαία
90 Αγγέλα
91 Αγγελία
92 Αγγέλιδα
93 Αγγελική
94 Αγγελίνα
95 Αγγερούλα
96 Αγελάδας
97 Αγηνωρίς
98 Αγησιλεία
99 Αγησιστράτη
100 Αγησιχόρα
101 Αγιάσσου
102 Αγιάτις
103 Αγιδώς
104 Αγιοδεκτινή
105 Αγιοηλιώτισσα
106 Αγιολούσαινα
107 Αγιούλα
108 Αγιούπα
109 Αγλαΐα
110 Αγλαΐς
111 Αγλαονίκη
112 Αγλαόπη
114 Αγλαοφήμη
115 Άγλαυρος
116 Αἴγλη
117 Αγναγόρα
118 Αγνή
120 Αγνοδίκη
121 Αγνόκλεια
122 Αγνώ
123 Αγοράστη
124 Αγορή
125 Αγραία
126 Αγράμπελη
127 Αγρεύουσα
128 Αγρία
129 Αγριδιώτισσα
130 Αγριλιώτισσα
131 Αγριόπη
132 Αγριππίνα
133 Αγροιώ
134 Αγροτέρα
135 Αγυάη
136 Αγχιάλη
137 Αγχιμάχη
138 Αγχινόη
139 Αγχιρόη
140 Αγχιρρόη
141 Αγωνίς
142 Άδα
143 Αδαλβέρτη
144 Αδαμαντία
146 Αδάμη
147 Αδελαΐς
148 Αδελφά
149 Αδιάντη
150 Αδίτη
151 Αδμήτη
152 Αδράστεια
153 Αδριανή
154 Αδύτη
155 Αδώνια
156 Αειμακάριστος
157 Αειμεσιτεύουσα
158 Αείμνηστη
159 Αέλια
160 Αελλόπους
161 Αελλώ
162 Αερία
163 Αερόπη
164 Αζαρία
165 Αηδόνα
166 Αηδόνιον
167 Αθανασία
168 Αθεόνα
169 Αἰθερία
170 Αθηνά
171 Αθηναΐς
172 Αθήνη
173 Αθηνίς
174 Αθηνιώτισσα
175 Αθηνοδώρα
176 Αθηνώ
177 Αθορ
178 Αἴθρα
179 Αία
180 Αιγαία
181 Αίγειρος
182 Αίγη
183 Αιγιάλεια
184 Αίγινα
186 Αιγινώ
187 Αίγλη
188 Αιγληίς
189 Αιγυπτία
190 Αιδεσία
191 Αιδός
192 Αιδώ
193 Αιθερία
194 Αίθη
195 Αιθίλλα
196 Αιθούσα
197 Αίθρα
198 Αίθρη
199 Αικατερίνη
202 Αιματούσα
203 Αιμίαλου
204 Αιμιλένια
205 Αιμιλία
206 Αίμουσα
207 Αιναρέτη
208 Αινιώνη
209 Άϊντα
210 Αιόλη
211 Αιολία
212 Αϊρένα
213 Αιρίν
214 Αιρκώτισσα
215 Αιρώ
216 Αίσαρα
217 Αισημίδα
218 Αίστυ
219 Αισχρηίς
220 Αισχυλίς
221 Αισωπία
223 Άϊτα
224 Αίτνα
225 Αιτωλίς
226 Αιχμίουσα
227 Αιώρα
228 Ακαδημία
229 Ακαθή
230 Ακάθιστη
231 Ακακαλλίς
232 Ακακία
233 Ακαλανθίς
234 Ακαλλαρίς
235 Ακανθίς
236 Ακάστη
237 Ακατάβλητη
238 Ακατάφλεκτη
239 Αἰκατερίνη
240 Ακελδαμά
241 Ακεσώ
242 Ακήραση
243 Ακίνδυνη
244 Ακκώ
245 Ακμή
246 Ακραία
247 Ακρήτη
248 Ακριβή
249 Ακρωτηριανή
250 Ακταία
251 Ακταίη
252 Ακτίς
253 Ακτορίς
254 Ακυλίνα
255 Αλαλά
256 Αλανιώτισσα
257 Αλαξάνδρα
258 Αλάσια
259 Αλβέρτα
260 Αλβίνα
261 Αλέκα
262 Αλεμίνα
263 Αλένα
264 Αλεξάνδρα
265 Αλεξία
266 Αλεξίβια
267 Αλεξίκακη
268 Αλεξιρόη
269 Αλεξιώτισσα
270 Αλεπινή
271 Αλήθεια
272 Αληθινή
273 Αληκτώ
274 Αληυόνη
275 Αλθαία
276 Αλία
277 Αλίη
278 Αλίκη
279 Αλιμήδη
280 Αλίντα
281 Αλιξ
282 Αλίσα
283 Άλισον
284 Αλιφηραία
285 Αλκαθόη
286 Αλκάνδρη
287 Αλκάντρα
288 Άλκη
289 Αλκήνωρ
290 Άλκηστις
291 Αλκιβία
292 Αλκιβιάδη
293 Αλκιδίκη
294 Αλκιθόη
295 Αλκιμάχη
296 Αλκιμέδη
297 Αλκιμήδη
298 Αλκινόη
299 Αλκίππη
301 Αλκίς
302 Αλκμάονα
303 Αλκμήνη
304 Αλκυών
305 Αλλοιώτισσα
306 Άλμα
307 Αλμαρίνα
308 Αλμπάνα
309 Αλόη
310 Αλόπη
311 Αλόχη
312 Αλτάνη
313 Αλύα
314 Αλυπία
315 Αλφεσίβοια
316 Άλφια
317 Αλωνία
318 Αμαδρυάς
319 Αμαζών
320 Αμάθεια
321 Αμαθούσα
322 Αμαλθαία
323 Αμάλθεια
324 Αμαλία
325 Αμαλιάννα
326 Αμανατία
327 Αμάνδα
328 Αμαρακίς
329 Αμαρίλντα
330 Αμαρυλλίς
332 Αματίτση
333 Αμβέρσα
334 Αμβροσία
335 Αμεθέα
336 Αμέλια
337 Αμερίνη
338 Αμερίσσα
339 Αμέρσια
340 Αμήδη
341 Αμμία
342 Αμνησία
343 Αμοίνη
344 Αμολιανή
345 Αμπελίς
346 Αμπελοκήπισσα
347 Αμυγδαλιά
348 Αμύκλα
349 Αμυμώνη
350 Αμύντα
351 Αμφιθέα
352 Αμφιθόη
353 Αμφίκλεια
354 Αμφικτυωνίς
355 Αμφιλοχία
356 Αμφιλύκη
357 Αμφιμήδη
358 Αμφινόμη
359 Αμφιρρόη
360 Αμφιρώ
361 Αμφιτρίτη
362 Αμφιώνη
363 Αμωμη
364 Ανάγκη
365 Αναΐς
366 Αναϊτις
367 Ανανία
368 Αναξαρέτη
369 Αναξιβία
370 Αναξιρρόη
371 Ανάργυρη
372 Άνασσα
373 Αναστασία
374 Ανατολή
375 Αναφωνήτρια
376 Άνβη
377 Άνδρεα
378 Ανδριανή
379 Ανδριγούλα
380 Ανδρομάχη
381 Ανδρομέδα
382 Ανδρομήδη
383 Ανδρονίκη
384 Ανδροπελαγία
385 Ανεζίνα
386 Ανεκτή
387 Ανέλια
388 Άνελλα
389 Άνεμονη
390 Ανερίνα
391 Ανέστια
392 Ανησιδώρα
393 Ανθεμις
394 Ανθή
395 Ανθηδόνη
397 Ανθήκλεια
398 Ανθήλεια
399 Ανθηνίκη
400 Ανθιμία
401 Ανθίππη
402 Ανθοδέσμη
403 Ανθοζωή
404 Ανθρακία
405 Ανίκητη
406 Ανιμαϊς
407 Ανίνα
408 Ανίππη
409 Ανίτα
410 Ανμαρί
411 Άνν Μαρί
412 Άννα
414 Ανναμπέλα
415 Ανναστέλλα
416 Αννέζη
417 Αννίνη
418 Άνοιξη
419 Ανουσώ
420 Ανουτσιάτα
421 Άντα
422 Άντεια
423 Αντελίνα
424 Αντζελίνα
425 Άντια
426 Αντιάνειρ
427 Αντιγόνη
428 Αντίκλεια
429 Αντιμάχη
430 Αντιμήδη
431 Αντινίτισσα
432 Αντινόη
433 Αντιόπη
434 Αντιοχίδα
435 Άντιφα
436 Αντιφωνήτρια
437 Αντουανέτα
439 Άντρεα
440 Αντωνέττα
441 Αντωνία
442 Αντωνίσκη
443 Ανυξιά
444 Ανυσία
445 Ανωμερίτισσα
446 Αξίερο
447 Αξίνη
448 Αξιοθέα
449 Αξιόκερσα
450 Αξιονίκη
451 Αοδεσία
452 Αοιδή
453 Αουρόρα
454 Απελλή
455 Απελλίχα
456 Απλοδώρα
457 Απολλιναρία
458 Απολλινάριος
459 Απολλωνία
460 Αποστολένα
461 Αποστολία
462 Απυμοσύνη
463 Άπφια
464 Αραβέλλα
465 Αρακιώτισσα
466 Αραξή
467 Αράπισσα
468 Αράχνη
469 Αρβανίτισσα
470 Άρβηλα
471 Αργά
472 Αργεία
473 Αργέλη
474 Αργεντινή
475 Άργη
476 Αργία
477 Αργίνη
478 Αργίνουσσα
479 Αργιόπη
480 Αργυλεωνις
481 Αργυρά
482 Αργυφίη
483 Αργώ
484 Αρδαλίς
485 Αρέθουσα
486 Αρεία
487 Αρείωνας
488 Αρεστή
489 Άρεστον
490 Αρετή
491 Αρηβοϊα
492 Αρηγονίς
493 Αρήνη
494 Αρήτη
495 Άρια
496 Αριάδνη
498 Αριάθνη
499 Αριάνα
500 Αριαρούλα
501 Αρίβοια
502 Αριγνωτη
503 Αριδάφνη
504 Αριέλ
505 Αριέτα
506 Αριλιά
507 Αριμνηστέα
508 Αρίννα
509 Αρίσα
510 Αρίσβη
511 Αριστά
512 Αρισταγόρα
513 Αρισταρχίς
514 Αριστέα
515 Αρίστη
516 Αριστοβούλα
517 Αριστοδήμη
518 Αριστοθέα
519 Αριστόκλεια
520 Αριστομάχη
521 Αριστομένη
522 Αριστομήδη
523 Αριστονίκη
524 Αριστοτέλεια
525 Αρίφρουσα
526 Αρκαδία
527 Άρκη
528 Αρλέτα
529 Αρλίντα
530 Αρμαντίνα
531 Αρμενοκρατούσα
532 Αρμοθόη
533 Αρμονία
534 Άρνη
535 Αρόα
536 Άρπινα
537 Αρριέττα
538 Αρσενία
539 Αρσίνα
540 Αρσινόη
541 Αρσίππη
542 Άρτα
543 Αρτεμιδώρα
544 Άρτεμις
545 Αρτεμισία
546 Αρτυμήδη
547 Αρχαγάθη
548 Αρχαγγελιώτισσα
549 Αρχεάνασσα
550 Αρχεδίκη
551 Αρχεμάχη
552 Αρχεμήδη
553 Αρχία
554 Αρχιδαμια
555 Αρχιδίκη
556 Αρχιμήδη
557 Αρχίππη
558 Αρχισπορίτισσα
559 Αρχοντία
560 Ασάνω
561 Άση
562 Ασημίνα
563 Ασημώνη
564 Ασία
565 Ασίη
566 Ασινέθ
567 Ασκληπιάδα
568 Ασκληπιάς
569 Ασκληπιγένεια
570 Ασκληπιοδότη
571 Ασκληπιοδώρα
572 Άσκρη
573 Άσπα
574 Ασπασία
575 Ασπραγγέλου
576 Ασπροβουνιώτισσα
577 Ασπροπαναγιά
578 Ασπρούλα
579 Αστάρτη
580 Ασταφις
581 Αστερία
582 Αστερόειδα
583 Αστερόπεια
584 Αστερόπη
585 Αστή
586 Αστηρόπη
587 Αστράδαινα
588 Αστραία
589 Άστρια
590 Αστρίς
591 Αστρίτη
592 Αστυάνασσα
593 Αστυδάμεια
594 Αστυκράτεια
595 Αστυμέδουσα
596 Αστυμηδίδη
597 Αστυμηδίδης
598 Αστυνόμη
599 Αστυόχεια
600 Αστυόχη
601 Ασύγκριτη
602 Ασυδία
603 Ασυνέθ
604 Ασυνούλα
605 Ασωπίς
606 Αταλάντη
607 Ατάργατις
608 Ατζουλέτα
609 Ατθίς
610 Ατία
611 Άτις
612 Ατλάντεια
613 Ατλαντείη
614 Άτροπος
615 Ατταλίς
616 Αττική
617 Αυγεία
618 Αυγερινή
619 Αυγή
620 Αυγούστα
621 Αυγουστιανή
622 Αυγώνα
623 Αυδάτα
624 Αυλίδα
625 Αυξεντία
626 Αυξιλιαρία
627 Αύρα
628 Αύρη
629 Αυρηλία
630 Αυσημήδη
631 Αυτομάτη
632 Αυτομέδουσα
633 Αυτομήδη
634 Αυτονόη
635 Αυτονομία
636 Αφένδρα
637 Αφεντία
638 Αφέντρα
639 Αφθονία
640 Αφροδίσια
641 Αφροδίτη
642 Αφροκόμη
643 Αφροξυλάνθη
644 Αφρούλα
645 Αχαία
646 Αχαΐα
647 Αχίλλεια
648 Αχίμα
649 Άχραντος
650 Αψεύδη
651 Αψευδής
652 Αψιδιώτισσα
653 Αώα
654 Βαβέλυκα
655 Βάγια
656 Ἄβαι
657 Βάια
658 Βάκια
659 Βακίνα
660 Βακχίς
661 Βαλάντα
662 Βαλασία
663 Βαλδερούδη
664 Βαλεντίνα
665 Βαλέρια
666 Βάλια
667 Βαλμπόνα
668 Βαλουκλιώτισσα
669 Βαλσαμή
670 Βάλτη
671 Βαμβακία
672 Βάνα
673 Βάνδα
674 Βανέσσα
676 Βανίνα
677 Βανιώτισσα
678 Βάντα
679 Βαουθά
680 Βαραγγιώτισσα
681 Βαρβάρα
682 Βαρδιανιώτισσα
683 Βαρδιάννα
684 Βαρέρια
685 Βάρις
686 Βαρκέτις
687 Βαρκού
688 Βάρλα
689 Βαρουχία
690 Βαρσίνη
691 Βαρυτίμη
692 Βάσια
693 Βασιανή
694 Βασιλεία
695 Βασιλειάνα
696 Βασιλένια
697 Βασιληγενέτειρα
698 Βασιλίδα
699 Βασίλισσα
700 Βασιλοπούλα
701 Ἀβασκαντίς
702 Ἀβασκαντώ
703 Ἄβασκη
704 Βάσσα
705 Βασσόη
706 Ἄβασσον
707 Ἀβάστακτη
708 Βάτεια
709 Βατίς
710 Βατοπεδινή
711 Βατούσαινα
712 Βαυβώ
713 Βαυκίς
714 Ἀβαύχα
715 Βαυώ
716 Ἄββα
717 Ἄβδα
718 Ἀβδαία
719 Ἀβδαίμουσα
720 Ἀβδαλωνύμη
721 Ἀβδαράκη
722 Ἀβδάρβα
723 Ἀβδαστράτη
724 Ἀβδελωνύμη
725 Ἀβδέμουσα
726 Ἀβδερίτις
727 Ἄβδη
728 Ἀβδήμουσα
729 Ἄβδηρα
730 Ἀβδηρίτη
731 Ἀβδηροδημοκρίτη
732 Ἀβδία
733 Ἀβδίμιλκη
734 Ἀβδολωνύμη
735 Ἀβδρανόθεμις
736 Ἀβδύβαλη
737 Ἀβδύμουσα
738 Ἄβδυρα
739 Ἀβεάκη
740 Βεάτα
741 Βεατρίκη
742 Βεβαία
743 Βεβρύκη
744 Ἀβειρώσσα
745 Βελανιδιά
746 Βέλβινα
747 Βέλη
748 Βελίκα
749 Βελίνα
750 Βελισσαρία
751 Βελιστίχη
752 Βελούδω
753 Βενεδίκτη
754 Βενετία
755 Βενετσάνα
756 Βενθεσικύμη
757 Βένια
758 Βενιζέλα
759 Βέννα
760 Βεντούλα
761 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
762 Βέρα
763 Βεργούλα
764 Βεργουπουλιανή
765 Βερεγγάρια
766 Βερενίκη
767 Βέρθα
768 Βερνίκη
769 Βερόη
770 Βερόνικα
771 Βερονίκη
773 Βερούλα
774 Βερσεβέ
775 Βερτράνδη
776 Βερώνη
777 Βεσέλα
778 Βεσσέλκα
779 Ἀβεύρια
780 Βέφα
781 Ἄβη
782 Ἀβηδάμεια
783 Βηθανία
784 Βηθζαθά
785 Βηθλεέμ
786 Βηθλεεμίτισσα
787 Ἀβηϊχίς
788 Βήλη
789 Βηματάρισσα
790 Ἀβηοδώρα
791 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
792 Βησσαρία
793 Ἀβηΐχα
794 Βηχιανή
795 Ἀβία
796 Βία
797 Ἀβιάθα
798 Ἀβιανή
799 Ἀβιανία
800 Ἀβίαντη
801 Ἀβίατη
802 Βιβέτα
803 Βιβή
804 Βιβιανή
805 Ἀβίγα
806 Βιγλιώτισσα
807 Ἀβιδία
808 Ἀβιδιανή
809 Βιδιανή
810 Βιερα
811 Ἀβιηνή
812 Ἀβικέννα
813 Βικεντία
814 Βικτώρια
815 Βίκυ
816 Βιλελμίνη
817 Βιλιστίχη
818 Ἀβιλλία
819 Βίλμα
820 Ἀβιμελίχα
821 Ἀβιμελιχίς
822 Βιμποράδα
823 Βίνα
824 Ἀβίνδη
825 Ἀβιογένη
826 Ἀβιοδότη
827 Ἀβιοδώρα
828 Ἀβιοκρίτη
829 Βιόλα
830 Βιολάνθη
831 Βιολέτα
832 Βιργενια
833 Βιργινία
834 Βιργιωμένη
835 Ἄβις
836 Ἀβισάρη
837 Βιστωνίς
838 Βίτα
839 Βιτάλη
840 Ἀβίτη
841 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
842 Ἀβλάβεια
843 Βλαδιμήρα
844 Βλακεία
845 Βλανδίνα
846 Βλασαρού
847 Βλασία
848 Βλασούλα
849 Βλάστα
850 Βλαχέρνα
851 Βλέπουσα
852 Ἀβλίουσα
853 Βλουτινα
854 Βλυχιόρικα
855 Ἀβλωνάκη
856 Ἄβναγη
857 Ἀβνάκη
858 Βόα
859 Βοήθεια
860 Βοία
861 Βοιώ
862 Βολίνα
863 Βομβύκη
864 Βορεινή
865 Βουβώ
866 Βουζιανα
867 Βούλα
868 Βούλιστα
869 Βουναρκώτισσα
870 Βουνογιάτρισσα
871 Βουνού
872 Βούρα
873 Βουρνιώτισσα
874 Βούσιρις
875 Ἁβρὼ
876 Ἀβραάμη
877 Βραισία
878 Βρασία
879 Βραυρώ
880 Βράχου
881 Βρένδα
882 Βρεσθενίτισσα
883 Βρετή
884 Βρετός
885 Βρεττανία
886 Βρεφοκομούσα
887 Βρεφοκρατούσα
888 Βρεφουργήσασα
889 Βρεχούσα
890 Βρησηίς
891 Βριζώ
892 Βριμώ
893 Βρισηίς
894 Βρόμιον
895 Βροντιανή
896 Βρόντου
897 Ἁβρονύχα
898 Βροχής
899 Βρυαίνη
900 Βρύκη
901 Βρύλλη
902 Ἁβρυλλίς
903 Βρύμη
904 Βρυμώ
905 Βρυσηίς
906 Βρυσιανή
907 Βρυτομάρτις
908 Βρυώ
909 Βρυώνη
910 Βρώμη
911 Βυβλίς
912 Ἀγώ
913 Γαβριηλία
914 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
915 Ἀγαθημερίς
916 Ἀγαθόκλεια
917 Γαία
918 Γαϊανή
919 Γαλακτίνη
920 Γαλακτοτροφούσα
921 Γαλανή
922 Γαλανούσα
923 Γαλαξαύρα
924 Γαλαξαύρη
925 Γαλάτεια
926 Γαλατερούσα
927 Γαλατιανή
928 Γαλατούσα
929 Γαλατσια
930 Γαλαχτοτροφία
931 Γαλαχτοφορούσα
932 Γαλή
933 Γαλήνη
934 Γάλλα
935 Γαλουχιότισσα
936 Γαλυμήδη
937 Γανυμήδα
938 Γαραμαντίς
939 Γαργαφίη
940 Γαρυφαλλιά
941 Ἀγγέλω
942 Γεθσημανή
943 Γέλως
944 Γενεβιέβη
945 Γενεθλία
946 Γενέση
947 Γενετυλλίς
948 Γενναδία
949 Γενναία
950 Γερακίνα
951 Γεραρδίνη
952 Γερασια
953 Γερασίμη
954 Γερτρούδη
955 Γεύση
956 Γευσιστράτη
957 Γεωργία
958 Γεωργιάννα
959 Γή
960 Γηνατού
961 Γηρομεριού
962 Ἀγάθυλλα
963 Γιαλούσα
964 Γιασεμή
965 Γιάτρισσα
966 Γιοβάννα
967 Γιόλα
968 Γιολάντα
969 Γιολένα
970 Γιονιντα
971 Γιούλα
972 Γιούλη
973 Γιουλσαμη
974 Γιουνονα
975 Γιούρι
976 Γιοχάνα
977 Ἀγιᾶτις
978 Γίτσα
979 Γιωργιλιάνα
980 Γιώρμαρη
981 Γιωτάννα
982 Γκαβή
983 Γκάλια
984 Γκαλίνα
985 Γκαμπριέλα
986 Γκέλυ
987 Γκέντι
988 Γκιζέλα
989 Γκιζιλκιζιώτισσα
990 Γκιούλα
991 Γκόγκα
992 Γκόλφω
993 Γκουβερνιώτισσα
994 Γκράτσια
995 Ἄγλαῒα
996 Γλαύκη
997 Γλαυκίππη
998 Γλαυκοθέα
999 Γλαυκοθόη
1000 Γλαυκονόμη
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία