Εορτές 11 Ιουλίου: Αγία Ευφημία Αγια Ολγα Η Ισαποστολος Άγιος Δροστάν
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αρσένιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Άγιος Κινδέος ο πρεσβύτερος Άγιος Νεκτάριος από τα Βρύουλλα
1 Abban
2 Adamnan
3 Aedan
4 Aβρότονος
5 Aιολόμιτρις
6 Aισχραίος
7 Aλεξιμήδης
8 Aμφίροος
9 Aριμήδης
10 Aσστομήδης
11 Cedd
12 Donald
13 Dubritius
14 Eata
15 Gerebernus
16 Gudwall
17 Machar
18 Oswin
19 Secardos
20 Theodemir
21 Tillo
22 Tressan
23 Urbitius
24 Verecundus
25 Verocianus
26 Viator
27 Victurus
28 Vitalis
29 Vouga
30 Vulphy
31 Waccar
32 Waldalenus
33 Wandoi
34 Wilfrid
35 Willibald
36 Wulfstan
37 Wulsin
38 Xystus
39 Yakim
40 Ywi
41 Αάαρκος
42 Αάβακτος
43 Αἰακὸς
44 Αἰαντίδης
45 Αἰαντόδωρος
46 Ααρασσός
47 Ααρών
49 Αἲας
50 Αασίφορος
51 Αάσπετος
52 Άαστος
53 Αάσχετος
54 Άβαβος
55 Αβάδιμος
56 Αβάδνης
57 Αβαεόδωρος
58 Αβάζιος
59 Αβαθμίδωτος
60 Αβαιόδορος
61 Αβαιόδωρ
62 Αβαιόδωρος
63 Αβαιόκριτος
64 Αβαίος
65 Αβαίστας
66 Αβάκ
67 Αβάκαινας
68 Αβακένας
69 Αβακής
70 Αβακούμ
71 Άβακτος
72 Αβάμμων
73 Αβάνθιος
74 Αβαντιάδης
75 Αβαντίδας
76 Αβαρβαρέης
77 Αβάρβαρος
78 Αβαρης
79 Αβαρίνος
80 Άβαρις
81 Άβαρνος
82 Άβαρτος
83 Άβας
84 Αβάσγιος
85 Αβάσιτος
86 Αβασκάντιλλος
87 Αβασκαντος
88 Αββαδών
89 Αββάς
90 Άβγαρ
91 Αβδαίος
92 Αβδάραξος
93 Άβδηρος
94 Άβδης
95 Αβδιήλ
96 Αβδιού
97 Αβειρών
98 Άβελ
99 Αβελάρδος
100 Αβελβούλ
101 Αβεντίνος
102 Αβέρκιος
103 Αβερρόης
104 Αβέρωφ
105 Αβεσσαλώμ
106 Αβήπας
107 Αβιά
108 Αβιανός
109 Αβίατος
110 Άβιβος
111 Αβιμέλιχος
112 Άβιος
113 Αβιούδ
114 Αβλάβιος
115 Άβληρος
116 Αβουδίμος
117 Αβραάμ
121 Άβραμ
122 Άβραξ
123 Άβραχας
124 Αβρέας
125 Αβρίκιος
126 Αβροτέλειος
127 Άβρων
128 Αβρώνυχος
129 Άβρωτος
130 Αβυδηνός
131 Αβώ
132 Άγαβος
133 Αγαθάγγελος
134 Αγαθάγητος
135 Αγαθαρχίς
136 Αγάθαρχος
137 Αγαθάγητος
138 Αγαθήμερος
139 Αγαθίνος
140 Αγάθιππος
141 Αγαθόβουλος
142 Αγαθοδαίμων
143 Αγαθόδωρος
144 Αγαθοκλέας
145 Αγαθόνικος
146 Αγαθόπους -2
147 Αγαθοσθένης
148 Αγαθόστρατος
149 Αγαθότυχος
150 Αγάθυλλος
151 Αγάθυρνος
152 Αγάθυρσος
153 Αγάθων
154 Αγαθώνυμος
155 Αγαίος
156 Αγακλέης
157 Αγάκλυτος
158 Αγαλιανός
159 Αγαλλίας
160 Αγαμέμνων
161 Αγαμηδίδας
162 Αγαμήδης
163 Αγαμηδίδας
164 Αγαμήθης
165 Αγανός
166 Αγαπαίος
167 Αγαπήνωρ
168 Αγαπητός
169 Αγάπιος
170 Αγαπτόλεμος
171 Αγασθένης
172 Αγασίας
173 Αγασικλής
174 Αγασικράτης
175 Αγασιμένης
176 Αγάσιμος
177 Αγασσαμενός
178 Αγάστροφος
179 Αγαυός
180 Αγγαίος
181 Αγγελάριος
182 Αγγελίνος
183 Αγγελίων
184 Άγγελος
185 Αγγενίδας
186 Αγγίας
188 Αγέας
189 Αἰγέας
190 Αγελάδας
191 Αγέλαος
192 Αγέλας
193 Άγελος
194 Αγέλοχος
195 Αγέμαχος
196 Αἰγεὺς
197 Αγεύς
198 Αγήμων
199 Αγήνωρ
200 Αγήσανδρος
201 Αγήσαρχος
202 Αγησίας
203 Αγησιδάμας
204 Αγησίδαμος
205 Αγησίλαος
206 Αγησίλοχος
207 Αγησίμαχος
208 Αγησίμβροτος
209 Αγησίπολις
210 Αγησιππίδας
211 Αγησιππίδης
212 Αγησίστρατος
213 Αγήτας
214 Άγητος
215 Αγήτως
216 Αγίας
217 Αἰγιμιὸς
218 Άγις
219 Αἲγισθος
220 Αγίων
221 Αγκαίος
222 Αγκύορας
223 Αγκύωε
224 Αγλάιος
225 Αγλαοκρέων
226 Αγλαόπης
227 Αγλαός
228 Αγλαοσθένης
229 Αγλαόφαμος
230 Αγλαοφών
231 Άγναπτος
232 Αγνόδημος
233 Αγνόδικος
234 Αγνόδωρος
235 Αγνοκλής
236 Αγνός
237 Αγνόφιλος
238 Αγνωνίδης
239 Αγονέας
240 Αγορακλής
241 Αγοράκριτος
242 Αγοράναξ
243 Αγόραστος
244 Αγόρατος
245 Αγρεύς
246 Αγριόπας
247 Αγρίοπος
248 Άγριος
249 Αγρίππας
250 Αγριώνιος
251 Άγρων
252 Αγύλαιος
253 Αγύριος
254 Αγύρριος
255 Αγχίαλος
256 Αγχίμαχος
257 Αγχίμολος
258 Άγχιος
259 Αγχίπυλος
260 Αγχίροος
261 Αγχίσης
262 Αδαίος
263 Αδαλβέρτος
264 Αδάμ
267 Αδαμάντιος
268 Αδάμας
269 Άδας
270 Άδαυκτος
271 Αδέας
272 Αδείμαντος
273 Αἰδέσιος
274 Άδης
275 Αδιατόριξ
276 Αδίστας
277 Άδμητος
278 Αδόλφος
279 Αδονάι
280 Άδραστος
281 Άδρησκος
282 Αδριανός
283 Άδωνις
284 Αέθλιος
285 Αειθαλάς
286 Αείμνηστος
287 Αελλήεις
288 Αελλοπόδης
289 Αερίας
290 Αέροπος
291 Αέτιος
293 Αετός
294 Αέτων
295 Αζαρίας
296 Αζάριος
297 Αζάς
298 Αζάτ
299 Άζευς
300 Άζης
301 Αζώρ
302 Αήτης
303 Αἰήτης
304 Άητωρ
305 Αητωραιακός
306 Αθάμας
307 Αθάμβιλος
308 Αθανάδας
309 Αθάνας
310 Αθανάσιος
311 Αθάνατος
312 Αθέρας
313 Αἰθέριος
314 Αθηδάρας
315 Αθηναγόρας
316 Αθηνάδας
317 Αθηνάδης
318 Αθήναιος
319 Αθήνιππος
320 Αθηνίων
321 Αθηνογένης
322 Αθηνόδωρος
323 Αθηνοκλής
324 Αθηνόκριτος
325 Αἰθάλης
326 Αθλίας
327 Αθοσίων
328 Αθρέ
329 Άθως
330 Αιακός
331 Αιανός
332 Αίας
333 Αιγαίων
334 Αιγείδας
335 Αιγέστης
336 Αιγεύς
337 Αιγέων
338 Αιγεωνέας
339 Αιγιαλεύς
340 Αιγίας
341 Αιγίδας
342 Αίγιλος
343 Αιγίμιος
344 Αίγινος
345 Αίγιος
346 Αίγισθος
347 Αιγιστέας
348 Αίγιστος
349 Αιγίων
350 Αίγλων
351 Αιγύπτιος
352 Αίγυπτος
353 Αίγων
354 Αϊδανός
355 Αιδέσιος
357 Άιδης
358 Αϊδωνεύς
359 Αιήτης
360 Αιήτιος
361 Αιθαλίδης
362 Αίθαν
363 Αιθήρ
364 Αιθίδας
365 Αίθικος
366 Αιθιόλας
367 Αιθίων
368 Αίθλιος
369 Αίθος
370 Αιθούσιος
371 Αίθων
372 Αίθωνας
373 Αικατερίνος
374 Αιλιανός
375 Αίλιος
378 Αϊμαν
379 Αιμίλιος
380 Άιμον
381 Αιμόνιος
382 Αίμος
383 Αίμων
384 Αινέας
385 Αινείας
386 Αίνειος
387 Αινεσίδημος
388 Αίνετος
389 Αινεύς
390 Αίνητος
391 Αινιάδης
392 Αϊνουρ
393 Αίξων
394 Αίολος
395 Αίπυτος
396 Αίσακος
397 Αισανίας
398 Αισημίδας
399 Αίσηπος
400 Αίσιμος
401 Αίσιος
402 Αισίων
403 Αισυήτης
404 Αίσυμνος
405 Αίσυπος
406 Αισχίνης
407 Αισχίων
408 Αισχυλίδης
409 Αισχύλος
410 Αίσων
411 Αίσωψ
413 Αιτναίος
414 Αιτωλός
415 Αιχμοκλής
416 Ακάδημος
417 Ακάθιστος
418 Ακάκητος
419 Ακάκιος
421 Άκακος
422 Ακάμας
423 Άκανθος
424 Ακαρίων
425 Ακαρναν
426 Άκαστος
427 Ακατάβλητος
428 Ακατάφλεκτος
429 Άκελος
430 Ακέσανδρος
431 Ακεσίας
432 Ακεσίδας
433 Ακεσίλαος
434 Ακεσίλας
435 Ακεσίμβροτος
436 Ακέστης
437 Ακεστόδωρος
438 Ακέστωρ
439 Ακεψεής
440 Ακεψιμάς
441 Ακήρατος
442 Αἰάκης
443 'Ακης
444 Ακίνδυνος
445 Άκις
446 Ακματίδας
447 Ακμονίδας
448 Άκμων
449 Ακόλουθος
450 Ακοντεύς
451 Ακουμενός
452 Ακουσιλάδας
453 Ακουσίλαος
454 Ακούτιος
455 Ακραγαντίνος
456 Ακράγας
457 Άκρατος
458 Ακρίας
459 Ακριβός
460 Ακρίσιος
461 Ακρίτας
462 Ακρόκομος
463 Ακρόνεος
464 Ακρότατος
465 Άκρων
466 Ακταίος
467 Ακτίνας
468 Άκτις
469 Άκτωρ
470 Ακύλας
472 Αλαλκομένης
473 Αλαμάνος
474 Άλαν
475 Αλάστωρ
476 Αλαφούζος
477 Αλβανός
478 Αλβέρτος
479 Αλβίνος
480 Αλδχέλμος
481 Αλεβίζος
482 Αλεβίων
483 Αλεγήνωρ
484 Αλεκτρυών
485 Αλέκτωρ
486 Αλεξάγγελος
487 Αλέξανδρος
490 Αλεξάνορας
491 Αλεξάνωρ
492 Αλέξαρχος
493 Αλεξιάρης
494 Αλεξίβιος
495 Αλεξίκακος
496 Αλεξικλής
497 Αλεξίμαχος
498 Αλεξίνικος
499 Αλέξιος
500 Αλεξιππιδας
501 Αλέξων
502 Αλεός
503 Αλεύας
504 Αλέχτορας
505 Αληθινός
506 Αλήσιος
507 Αλήτης
508 Αλθαιμένης
509 Άλθηπος
510 Αλίαρτος
511 Αλίας
512 Αλιθέρσης
513 Αλιμήδης
514 Άλιος
515 Αλίοχος
516 Αλίφηρας
517 Αλκάθοος
518 Αλκαινέτος
519 Αλκαίος
520 Αλκαμένης
521 Άλκανδρος
522 Αλκάνωρ
523 Αλκείδης
524 Αλκέτας
525 Άλκης
526 Αλκίας
527 Αλκιβιάδης
528 Αλκίβιος
529 Αλκιδάμας
530 Αλκίδας
531 Αλκίμαχος
532 Αλκιμέδων
533 Αλκιμένης
534 Αλκιμήδης
535 Άλκιμος
536 Αλκινάδας
537 Αλκίνοος
538 Άλκιππος
539 Αλκισθένης
540 Αλκίσων
541 Αλκίφρων
542 Αλκμαίων
543 Αλκμάν
544 Αλκμάων
545 Αλκμέων
546 Αλκμήνωρ
547 Αλκυονεύς
548 Άλκων
549 Άλκωνας
550 Αλλάς
551 Αλμήνωρ
552 Αλμπέος
553 Αλμπέρτος
554 Άλμωψ
555 Αλξίων
556 Αλοίσιος
557 Αλοκράτης
558 Αλόπιος
559 Αλουίζος
560 Αλπέγιος
561 Άλπης
562 Αλταίων
563 Άλτης
564 Άλτιμος
565 Άλτο
566 Αλυζεύς
567 Άλυκος
568 Αλύπιος
569 Αλύριος
570 Αλύσιος
571 Αλφαίος
572 Αλφειός
573 Αλφεός
574 Αλφεσίβοιος
575 Αλφόνς
576 Αλφρέδος
577 Αλωεύς
578 Αλώνιος
579 Αλώπεκος
580 Αμαζόνιος
581 Αμαθεύς
582 Αμαλκείδης
583 Αμανάτιος
584 Αμανάτιος
585 Αμανάτιος
586 Άμανδος
588 Αμάρακος
589 Αμάρανθος
590 Αμάραντος
591 Άμβραξ
592 Αμβρόσιος
593 Αμβρύων
594 Αμεινία
595 Αμεινίας
596 Αμεινοκλής
597 Αμειψίας
598 Αμέλιος
599 Αμερίας
600 Αμέρικος
601 Αμέστριος
602 Αμετάθετος
603 Αμήδης
604 Αμήν
605 Αμήνοφις
606 Αμήνων
607 Αμησινάς
608 Αμήστριος
609 Άμηστρις
610 Αμιανός
611 Αμίαντος
612 Αμίλκας
613 Αμιναδάβ
614 Αμινίας
615 Άμιρις
616 Άμισσος
617 Αμισώδαρος
618 Αμμέας
619 Αμμιανός
620 Αμμούν
621 Άμμων
622 Αμμωναθάς
623 Αμόλυντος
624 Αμομφάρετος
625 Αμοπάων
626 Αμούν
627 Αμπέλιος
628 Αμπλίας
629 Άμπυκος
630 Άμπυξ
631 Αμύδας
632 Αμυθάων
633 Αμύκλας
634 Άμυκος
635 Αμύνανδρος
636 Αμυνίας
637 Άμυνος
638 Αμύντας
639 Αμυντιανός
640 Αμύντωρ
641 Αμύνων
642 Άμυρος
643 Αμφάρης
644 Αμφίαλος
645 Αμφιάναξ
646 Αμφιανός
648 Αμφιάραος
649 Αμφιδάμας
650 Αμφίδικος
651 Αμφίδοκος
652 Αμφίδωρος
653 Αμφίθεος
654 Άμφικλος
655 Αμφικράτης
656 Αμφικτύων
657 Αμφίλοχος
658 Αμφίλυκος
659 Αμφίλυτος
660 Αμφίμαρος
661 Αμφίμαχος
662 Αμφιμέδων
663 Αμφιμήδης
664 Αμφίμνηστος
665 Αμφινεύς
666 Αμφίνομος
667 Αμφίομος
668 Άμφισσος
669 Αμφίστρατος
670 Αμφιτρίτης
671 Αμφιτρύων
672 Αμφίων
673 Αμφότερος
674 Αἳμων
675 Αμών
676 Αμωναθάς
677 Αμώς
678 Άμωσις
679 Αναβησίνεος
680 Αναγνώστης
681 Ανάκλητος
682 Ανακρέουσα
683 Ανακρέων
685 Ανάκτωρ
686 Ανανί
687 Ανανίας
688 Αναξαγόρας
689 Αναξαμένης
690 Ανάξανδρος
691 Αναξαρέτης
692 Ανάξαρχος
693 Αναξίβιος
694 Αναξίδαμος
695 Αναξικράτης
696 Αναξίλαος
697 Αναξίμανδρος
698 Αναξιμένης
699 Αναξίνος
700 Ανάξιππος
701 Άναξις
702 Αναπίας
703 Ανάργυρος
704 Αἰνέας
705 Αναστάσιος
706 Ανατόλιος
707 Ανάχαρσις
708 Άνδης
709 Ανδοκίδης
710 Ανδούλος
711 Ανδραίμων
712 Ανδρέας
713 Ανδρεστίνος
714 Ανδριανός
715 Ανδρόγεως
716 Ανδροδάμας
717 Ανδροίτας
718 Ανδροκλείδας
719 Ανδροκλής
720 Άνδροκλος
721 Ανδροκράτης
722 Ανδροκύδης
723 Ανδρόλεως
724 Ανδρόμαχος
725 Ανδρομέδης
726 Ανδρομένης
727 Ανδρομήδης
728 Ανδρονίδης
729 Ανδρόνικος
730 Ανδροπελαγίας
731 Ανδροσθένης
732 Ανδροτίων
733 Ανδρόφιλος
734 Άνδρων
735 Ανδώνιος
736 Αἰνείας
737 Αἲνειος
738 Ανειτυλλιανός
739 Άνεκτος
740 Ανεμπόδιστος
742 Ανέστης
743 Αἴνετος
744 Αἴνεφος
745 Ανήρ
746 Αἰνησίδημος
747 Ανθάνας
748 Ανθέμιος
749 Ανθεμίων
750 Άνθερμος
751 Ανθεστίων
752 Ανθηδόνιος
753 Άνθιμος
754 Άνθιππος
755 Άνθος
756 Άνιγρος
757 Ανίκητος
758 Ανίκκερις
759 Ανίνας
760 Άνιος
761 Άνιππος
762 'Ανναγκρέϋς
763 Άννας
764 Αννίβας
765 Αννίκ
766 Αννίκερις
767 Άννινος
768 Αννούβ
769 Ανούσας
770 Ανουτσιάτης
771 Άνοχος
772 Ανσέλμος
773 Ανταγόρας
774 Ανταίος
775 Ανταλκίδας
776 Άντανδρος
777 Αντέας
778 Αντείας
779 Αντέρως
780 Αντήνωρ
781 Αντιάδης
782 Αντίας
783 Αντιγένης
784 Αντίγονος
785 Αντίδοτος
786 Αντίδωρος
787 Αντίθεος
788 Αντικλής
789 Αντικράτης
790 Αντιλέων
791 Αντιλίνος
792 Αντίλοχος
793 Αντίμαχος
794 Αντιμέδων
795 Αντιμένης
796 Αντιμήδης
797 Αντίμνηστος
798 Αντίμοιρος
799 Αντίνοος
800 Αντίνος
801 Αντίοχος
802 Αντίπας
803 Αντίπατρος
804 Αντίπαφος
805 Άντιππος
806 Αντισθένης
807 Αντιστάτης
808 Αντιφάνης
809 Αντίφας
810 Αντιφάτης
811 Αντίφημος
812 Αντίφιλος
813 Αντίφονος
814 Άντιφος
815 Αντιφών
816 Αντιχάρης
817 Αντιωρος
818 Αντραίμονας
819 Αντρανίκ
820 Άντυλλος
821 Αντωνίκος
822 Αντώνιος
823 Αντωνίσκος
824 Ανυβις
825 Ανύσιος
826 Άνυστις
827 Ανύτη
828 Άνυτος
829 Ανφαχος
830 Ανώγων
831 Ανώνυμος
832 Αξίερος
833 Αξιόκερσος
834 Αξιόνικος
835 Άξιος
836 Αξίοχος
837 Αξιώτης
838 Άξυλος
839 Αοβολος
840 Αοιδός
841 Απαίος
842 Απάμειος
843 Άπαμος
844 Απείρανδρος
845 Απειρόγαμος
846 Απελάς
847 Απελλής
849 Απία
850 Απίων
851 Απέλλιχος
852 Απογόνου
853 Απολλάς
854 Απολλόδωρος
855 Απολλοκράτης
856 Απολλοφάνης
857 Απολλύων
858 Απόλλων
859 Απολλώνιος
860 Απόστολος
862 Απουλήιος
863 Άποφις
864 Απρίλιος
865 Απρίων
866 Απρόσιτος
867 Άπτερος
868 Άραβος
869 Άρακος
870 Αράμ
871 Αραρώς
872 Άρας
873 Άρατος
874 Άρβηλος
875 Αργαίος
876 Άργαλος
877 Αργάς
878 Αργεάδης
879 Άργεννος
880 Αργεντίνος
881 Αργέστης
882 Αργεύς
883 Αργήλης
884 Άργης
885 Αργίνος
886 Άργιος
887 Άργος
888 Αργυράκριτος
889 Αργυρός
890 Αρδαλίων
891 Αρέθων
892 Άρειος
893 Αρεσίας
894 Αρέστης
895 Αρέστωρ
896 Αρεταίος
897 Αρετάων
898 Αρεύς
899 Αρήγων
900 Αρηιάς
901 Αρηίθοος
902 Αρηίλυκος
903 Αρήιος
904 Αρηξίων
905 Αρηος
906 Άρης
908 Άρητος
909 Αρθούρος
910 Αριάδνης
911 Αριδαίος
912 Αριδίκης
913 Αρίζηλος
914 Αριμήδης
915 Αρίμνης
916 Αρίμνηστος
917 Αρίσβας
918 Αριστάγγελος
919 Αρισταγόρας
920 Αρισταίνετος
921 Αρίστανδρος
922 Αρίσταρχος
923 Αριστείδης
924 Αρίστιππος
925 Αριστόβουλος
926 Αριστογείτων
927 Αριστογένης
928 Αριστόδημος
929 Αριστόδικος
930 Αριστόδουλος
931 Αριστόθηρος
932 Αριστοκλειανός
933 Αριστοκλείδας
934 Αριστοκλεύς
935 Αριστόκλητος
936 Αριστοκράτης
937 Αριστόκριτος
938 Αριστολαϊδης
939 Αριστόλαος
940 Αριστόλεως
941 Αριστόλοχος
942 Αριστόμαχος
943 Αριστομένης
944 Αριστομήδης
945 Αριστόμνηστος
946 Αριστόνας
947 Αριστόνικος
948 Αριστόνοος
949 Αριστόνους
950 Αριστόξενος
951 Άριστος
952 Αριστοτέλης
953 Αριστοτέχνης
954 Αριστότιμος
955 Αριστοφάνης
956 Αριστόφαντος
957 Αριστόφιλος
958 Αριστοφών
959 Αρίστυλλος
960 Αριστωνομίδας
961 Αριστώνυμος
962 Αριφράδης
963 Αρίφρων
964 Αρίων
965 Αρκάδιος
966 Αρκάς
967 Αρκέας
968 Αρκείσιος
969 Αρκεσίδας
970 Αρκεσίλαος
971 Αρκέσιος
972 Αρκτίνος
973 Άρκτος
974 Αρκτούρος
975 Άρκτοφόνος
976 Αρμαδίων
977 Αρμάνδος
978 Αρματίδης
979 Αρμενίδας
980 Αρμόδιος
981 Αρμοκύδης
982 Αρμονίας
983 Αρναίος
984 Άρπαγος
985 Αρπαλέας
986 Αρπαλίων
987 Άρπαλος
988 Αρπάλυκος
989 Αρποκρατίων
990 Αρπύλας
991 Αρριανός
992 Αρρίας
993 Αρριβαίος
994 Αρριδαίος
995 Αρρύβας
996 Αρσάκιος
997 Αρσένιος
998 Αρσίνοος
999 Αρτάκης
1000 Αρταξέρξης
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία