Εορτές 19 Ιανουαρίου: Αγία Ευφρασία Αγία Νίνα (ή Νίνω) Νίνας Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αρσένιος Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας Άγιος Βασίλειος ο Μέγας Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Άγιος Θεόδοτος επίσκοπος Κυρήνειας Άγιος Θεόδωρος του Νόβγκοροντ Άγιος Μακάριος ο Καλογεράς Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός Όσιος Δομέτιος Όσιος Κοσμάς ο Χρυσοστόματος Όσιος Μακάριος Επίσκοπος Ιερισσού Όσιος Μακάριος ο Αλεξανδρεύς Όσιος Μακάριος ο Διάκονος εκ Ρωσίας Όσιος Μακάριος ο Νηστευτής εκ Ρωσίας Όσιος Μακάριος ο Ρωμαίος Όσιος Μάξιμος Όσιος Μελέτιος ο Γαλησιώτης ο Ομολογητής
1 Abban
2 Adamnan
3 Aedan
4 Aβρότονος
5 Aιολόμιτρις
6 Aλεξιμήδης
7 Aμφίροος
8 Aριμήδης
9 Aσστομήδης
10 Aστυμήδη
11 Aστυμήδης
12 Boniface
13 Cedd
14 Cuthbert
15 Donald
16 Dubritius
17 Eata
18 Gerebernus
19 Gildas
20 Gudwall
21 Machar
22 Oswin
23 Theodemir
24 Theotonius
25 Tillo
26 Urbitius
27 Verecundus
28 Verocianus
29 Viator
30 Victurus
31 Waccar
32 Waldalenus
33 Wandoi
34 Wilfrid
35 Wulfstan
36 Wulsin
37 Xystus
38 Ywi
39 Αάαρκος
40 Αάβακτος
41 Αἰακὸς
42 Αἰαντίδης
43 Αἰαντόδωρος
44 Ααρασσός
45 Ααρών
47 Αἲας
48 Αασίφορος
49 Αάσπετος
50 Άαστος
51 Αάσχετος
52 Άβαβος
53 Αβάδιμος
54 Αβάδνης
55 Αβαεόδωρος
56 Αβάζιος
57 Αβαθμίδωτος
58 Αβαιόδορος
59 Αβαιόδωρ
60 Αβαιόδωρος
61 Αβαιόκριτος
62 Αβαίος
63 Αβαίστας
64 Αβάκ
65 Αβάκαινας
66 Αβακένας
67 Αβακής
68 Αβακούμ
69 Άβακτος
70 Αβάμμων
71 Αβάνθιος
72 Αβαντιάδης
73 Αβαντίδας
74 Αβάρβαρος
75 Αβαρης
76 Αβαρίνος
77 Άβαρις
78 Άβαρνος
79 Άβαρτος
80 Άβας
81 Αβάσγιος
82 Αβάσιτος
83 Αβασκάντιλλος
84 Αβασκαντος
85 Αββαδών
86 Αββάς
87 Άβγαρ
88 Αβδαίος
89 Αβδάραξος
90 Άβδηρος
91 Άβδης
92 Αβδιήλ
93 Αβδιού
94 Αβειρών
95 Άβελ
96 Αβελάρδος
97 Αβελβούλ
98 Αβεντίνος
99 Αβέρκιος
100 Αβερρόης
101 Αβέρωφ
102 Αβεσσαλώμ
103 Αβήπας
104 Αβιά
105 Αβιανός
106 Αβίατος
107 Άβιβος
108 Αβιμέλιχος
109 Άβιος
110 Αβιούδ
111 Αβλάβιος
112 Άβληρος
113 Αβουδίμος
114 Αβραάμ
118 Άβραμ
119 Άβραξ
120 Άβραχας
121 Αβρέας
122 Αβρίκιος
123 Αβροτέλειος
124 Άβρων
125 Αβρώνυχος
126 Άβρωτος
127 Αβυδηνός
128 Αβώ
129 Άγαβος
130 Αγαθάγγελος
131 Αγαθάγητος
132 Αγαθαρχίς
133 Αγάθαρχος
134 Αγαθάγητος
135 Αγαθήμερος
136 Αγαθίνος
137 Αγάθιππος
138 Αγαθόβουλος
139 Αγαθοδαίμων
140 Αγαθόδωρος
141 Αγαθοκλέας
142 Αγαθόνικος
143 Αγαθόπους -2
144 Αγαθοσθένης
145 Αγαθόστρατος
146 Αγαθότυχος
147 Αγάθυλλος
148 Αγάθυρνος
149 Αγάθυρσος
150 Αγάθων
151 Αγαθώνυμος
152 Αγαίος
153 Αγακλέης
154 Αγάκλυτος
155 Αγαλιανός
156 Αγαλλίας
157 Αγαμέμνων
158 Αγαμηδίδας
159 Αγαμήδης
160 Αγαμηδίδας
161 Αγαμήθης
162 Αγανός
163 Αγαπαίος
164 Αγαπήνωρ
165 Αγαπητός
166 Αγάπιος
167 Αγαπτόλεμος
168 Αγασθένης
169 Αγασίας
170 Αγασικλής
171 Αγασικράτης
172 Αγασιμένης
173 Αγάσιμος
174 Αγασσαμενός
175 Αγάστροφος
176 Αγαυός
177 Αγγαίος
178 Αγγελάριος
179 Αγγελίνος
180 Αγγελίων
181 Άγγελος
182 Αγγενίδας
183 Αγγίας
185 Αγέας
186 Αἰγέας
187 Αγελάδας
188 Αγέλαος
189 Αγέλας
190 Άγελος
191 Αγέλοχος
192 Αγέμαχος
193 Αἰγεὺς
194 Αγεύς
195 Αγήμων
196 Αγήνωρ
197 Αγήσανδρος
198 Αγήσαρχος
199 Αγησίας
200 Αγησιδάμας
201 Αγησίδαμος
202 Αγησίλαος
203 Αγησίλοχος
204 Αγησίμαχος
205 Αγησίμβροτος
206 Αγησίπολις
207 Αγησιππίδας
208 Αγησιππίδης
209 Αγησίστρατος
210 Αγήτας
211 Άγητος
212 Αγήτως
213 Αγίας
214 Αἰγιμιὸς
215 Άγις
216 Αἲγισθος
217 Αγίων
218 Αγκαίος
219 Αγκύορας
220 Αγκύωε
221 Αγλάιος
222 Αγλαοκρέων
223 Αγλαόπης
224 Αγλαός
225 Αγλαοσθένης
226 Αγλαόφαμος
227 Αγλαοφών
228 Άγναπτος
229 Αγνάς
230 Αγνιάδης
231 Αγνίας
232 Άγνιος
233 Αγνόδημος
234 Αγνόδικος
235 Αγνόδωρος
236 Αγνοκλής
237 Αγνόφιλος
238 Άγνων
239 Αγνωνίδης
240 Αγονέας
241 Αγορακλής
242 Αγοράκριτος
243 Αγοράναξ
244 Αγόραστος
245 Αγόρατος
246 Αγρεύς
247 Αγριόπας
248 Αγρίοπος
249 Άγριος
250 Αγρίππας
251 Αγριώνιος
252 Άγρων
253 Αγύλαιος
254 Αγύριος
255 Αγύρριος
256 Αγχίαλος
257 Αγχίμολος
258 Άγχιος
259 Αγχίπυλος
260 Αγχίροος
261 Αγχίσης
262 Αδαίος
263 Αδαλβέρτος
264 Αδάμ
267 Αδαμάντιος
268 Αδάμας
269 Άδας
270 Άδαυκτος
271 Αδέας
272 Αδείμαντος
273 Αἰδέσιος
274 Άδης
275 Αδιατόριξ
276 Άδμητος
277 Αδόλφος
278 Αδονάι
279 Άδραστος
280 Άδρησκος
281 Αδριανός
282 Άδωνις
283 Αέθλιος
284 Αειθαλάς
285 Αείμνηστος
286 Αελλήεις
287 Αερίας
288 Αέροπος
289 Αετιδεύς
290 Αέτιος
292 Αετίων
293 Αετός
294 Αέτων
295 Αζάν
296 Αζαρίας
297 Αζάριος
298 Αζάς
299 Αζάτ
300 Άζευς
301 Άζης
302 Αζώρ
303 Αήτης
304 Αἰήτης
305 Άητωρ
306 Αητωραιακός
307 Αθάμας
308 Αθάμβιλος
309 Αθανάδας
310 Αθάνας
311 Αθανάσιος
312 Αθάνατος
313 Αθέρας
314 Αἰθέριος
315 Αθηδάρας
316 Αθηναγόρας
317 Αθηνάδας
318 Αθηνάδης
319 Αθήναιος
320 Αθήνιππος
321 Αθηνίων
322 Αθηνογένης
323 Αθηνόδωρος
324 Αθηνοκλής
325 Αθηνόκριτος
326 Αἰθάλης
327 Αθλίας
328 Αθος
329 Αθοσίων
330 Αθρέ
331 Άθως
332 Αιακός
333 Αιανός
334 Αίας
335 Αιγαίων
336 Αιγείδας
337 Αιγέστης
338 Αιγεύς
339 Αιγέων
340 Αιγεωνέας
341 Αιγιαλεύς
342 Αιγίας
343 Αιγίδας
344 Αίγιλος
345 Αιγίμιος
346 Αίγινος
347 Αίγιος
348 Αίγισθος
349 Αιγιστέας
350 Αίγιστος
351 Αιγίων
352 Αίγλων
353 Αιγύπτιος
354 Αίγυπτος
355 Αίγων
356 Αϊδανός
357 Αιδέσιος
358 Άιδης
359 Αϊδωνεύς
360 Αιήτης
361 Αιήτιος
362 Αιθαλίδης
363 Αιθέριος
364 Αιθήρ
365 Αιθίδας
366 Αίθικος
367 Αιθιόλας
368 Αιθίων
369 Αίθλιος
370 Αίθος
371 Αιθούσιος
372 Αίθων
373 Αίθωνας
374 Αικατερίνος
375 Αιλιανός
376 Αίλιος
379 Αϊμαν
380 Αιμίλιος
381 Άιμον
382 Αιμόνιος
383 Αίμος
384 Αίμων
385 Αινέας
386 Αινείας
387 Αίνειος
388 Αινεσίδημος
389 Αίνετος
390 Αινεύς
391 Αίνητος
392 Αινιάδης
393 Αϊνουρ
394 Αίξων
395 Αίολος
396 Αίπυτος
397 Αίσακος
398 Αισανίας
399 Αισημίδας
400 Αίσηπος
401 Αίσιμος
402 Αίσιος
403 Αισίων
404 Αισυήτης
405 Αίσυμνος
406 Αίσυπος
407 Αισχίνης
408 Αισχίων
409 Αισχυλίδης
410 Αισχύλος
411 Αίσων
412 Αίσωψ
414 Αιτναίος
415 Αιτωλός
416 Αιχμοκλής
417 Ακάδημος
418 Ακάθιστος
419 Ακάκητος
420 Ακάκιος
422 Άκακος
423 Ακάμας
424 Άκανθος
425 Ακαρίων
426 Ακαρναν
427 Άκαστος
428 Ακατάβλητος
429 Ακατάφλεκτος
430 Ακέλης
431 Άκελος
432 Ακέσανδρος
433 Ακεσίας
434 Ακεσίδας
435 Ακεσίλαος
436 Ακεσίλας
437 Ακεσίμβροτος
438 Ακέστης
439 Ακεστόδωρος
440 Ακέστωρ
441 Ακεψεής
442 Ακεψιμάς
443 Ακήρατος
444 Αἰάκης
445 'Ακης
446 Ακίνδυνος
447 Άκις
448 Ακματίδας
449 Ακμονίδας
450 Άκμων
451 Ακόλουθος
452 Ακοντεύς
453 Ακουμενός
454 Ακουσιλάδας
455 Ακουσίλαος
456 Ακούτιος
457 Ακραγαντίνος
458 Ακράγας
459 Άκρατος
460 Ακρίας
461 Ακριβός
462 Ακρίσιος
463 Ακρίτας
464 Ακρόκομος
465 Ακρόνεος
466 Ακρότατος
467 Άκρων
468 Ακταίος
469 Ακτίνας
470 Άκτις
471 Άκτωρ
472 Ακύλας
474 Αλαλκομένης
475 Αλαμάνος
476 Άλαν
477 Αλάστωρ
478 Αλαφούζος
479 Αλβέρτος
480 Αλβιανός
481 Αλβίνος
482 Αλεβίζος
483 Αλεβίων
484 Αλεγήνωρ
485 Αλεκτρυών
486 Αλέκτωρ
487 Αλεξάγγελος
488 Αλέξανδρος
491 Αλεξάνορας
492 Αλεξάνωρ
493 Αλέξαρχος
494 Αλεξιάρης
495 Αλεξίας
496 Αλεξίβιος
497 Αλεξίκακος
498 Αλεξικλής
499 Αλεξίμαχος
500 Αλεξίνικος
501 Αλεξίνος
502 Αλέξιος
503 Αλεξιππιδας
504 Αλεξίων
505 Αλέξων
506 Αλεός
507 Αλεύας
508 Αλέχτορας
509 Αληθινός
510 Αλήσιος
511 Αλήτης
512 Αλθαιμένης
513 Άλθηπος
514 Αλίαρτος
515 Αλίας
516 Αλιθέρσης
517 Αλιμήδης
518 Άλιος
519 Αλίοχος
520 Αλίφηρας
521 Αλκάθοος
522 Αλκαινέτος
523 Αλκαίος
524 Αλκαμένης
525 Άλκανδρος
526 Αλκάνωρ
527 Αλκείδης
528 Αλκέτας
529 Άλκης
530 Αλκίας
531 Αλκιβιάδης
532 Αλκίβιος
533 Αλκιδάμας
534 Αλκίδας
535 Αλκίμαχος
536 Αλκιμέδων
537 Αλκιμένης
538 Αλκιμήδης
539 Άλκιμος
540 Αλκινάδας
541 Αλκίνοος
542 Αλκισθένης
543 Αλκίσων
544 Αλκίφρων
545 Αλκμαίων
546 Αλκμάν
547 Αλκμάων
548 Αλκμέων
549 Αλκμήνωρ
550 Αλκυονεύς
551 Άλκων
552 Άλκωνας
553 Αλλάς
554 Αλμήνωρ
555 Αλμπέος
556 Αλμπέρτος
557 Άλμωψ
558 Αλξίων
559 Αλοίσιος
560 Αλοκράτης
561 Αλόπιος
562 Αλουίζος
563 Αλπέγιος
564 Άλπης
565 Αλταίων
566 Άλτης
567 Άλτιμος
568 Άλτο
569 Αλυζεύς
570 Άλυκος
571 Αλύπητος
572 Αλύπιος
573 Αλύριος
574 Αλύσιος
575 Αλφαίος
576 Αλφειός
577 Αλφεός
578 Αλφεσίβοιος
579 Αλφόνς
580 Αλφρέδος
581 Αλωεύς
582 Αλώνιος
583 Αλώπεκος
584 Αμαζόνιος
585 Αμαθεύς
586 Αμαλκείδης
587 Αμανάτιος
588 Αμανάτιος
589 Αμανάτιος
590 Αμανδίνος
591 Άμανδος
593 Αμάρακος
594 Αμάρανθος
595 Αμάραντος
596 Άμβραξ
597 Αμβρόσιος
598 Αμβρύων
599 Αμεινία
600 Αμεινίας
601 Αμεινοκλής
602 Αμειψίας
603 Αμέλιος
604 Αμερίας
605 Αμέρικος
606 Αμέστριος
607 Αμετάθετος
608 Αμήδης
609 Αμήν
610 Αμήνοφις
611 Αμήνων
612 Αμησινάς
613 Αμήστριος
614 Άμηστρις
615 Αμιανός
616 Αμίαντος
617 Αμίλκας
618 Αμιναδάβ
619 Αμινίας
620 Άμιρις
621 Άμισσος
622 Αμισώδαρος
623 Αμμέας
624 Αμμιανός
625 Αμμούν
626 Άμμων
627 Αμμωναθάς
628 Αμόλυντος
629 Αμομφάρετος
630 Αμοπάων
631 Αμούν
632 Αμπέλιος
633 Αμπλίας
634 Άμπυκος
635 Άμπυξ
636 Αμύδας
637 Αμυθάων
638 Αμύκλας
639 Άμυκος
640 Αμύνανδρος
641 Αμυνίας
642 Άμυνος
643 Αμύντας
644 Αμυντιανός
645 Αμύντωρ
646 Αμύνων
647 Άμυρος
648 Αμφάρης
649 Αμφίαλος
650 Αμφιάναξ
651 Αμφιάραος
652 Αμφιδάμας
653 Αμφίδικος
654 Αμφίδοκος
655 Αμφίδωρος
656 Αμφίθεος
657 Άμφικλος
658 Αμφικράτης
659 Αμφικτύων
660 Αμφίλοχος
661 Αμφίλυκος
662 Αμφίλυτος
663 Αμφίμαρος
664 Αμφίμαχος
665 Αμφιμέδων
666 Αμφιμήδης
667 Αμφίμνηστος
668 Αμφινεύς
669 Αμφίνομος
670 Αμφίομος
671 Άμφισσος
672 Αμφίστρατος
673 Αμφιτρίτης
674 Αμφιτρύων
675 Αμφίων
676 Αμφότερος
677 Αἳμων
678 Αμών
679 Αμωναθάς
680 Αμώς
681 Άμωσις
682 Αναβησίνεος
683 Αναγνώστης
684 Ανάκλητος
685 Ανακρέουσα
686 Ανακρέων
688 Ανάκτωρ
689 Ανανί
690 Ανανίας
691 Αναξαγόρας
692 Αναξαμένης
693 Αναξανδρίδης
694 Ανάξανδρος
695 Ανάξαρχος
696 Αναξίβιος
697 Αναξίδαμος
698 Αναξικράτης
699 Αναξίλαος
700 Αναξίμανδρος
701 Αναξιμένης
702 Αναξίνος
703 Ανάξιππος
704 Άναξις
705 Αναπίας
706 Ανάργυρος
707 Αἰνέας
708 Αναστάσιος
709 Ανατόλιος
710 Ανάχαρσις
711 Άνδης
712 Ανδοκίδης
713 Ανδούλος
714 Ανδραίμων
715 Ανδρέας
716 Ανδρεστίνος
717 Ανδριανός
718 Ανδρόγεως
719 Ανδροδάμας
720 Ανδροίτας
721 Ανδροκλείδας
722 Ανδροκλής
723 Άνδροκλος
724 Ανδροκράτης
725 Ανδροκύδης
726 Ανδρόλεως
727 Ανδρόμαχος
728 Ανδρομέδης
729 Ανδρομένης
730 Ανδρομήδης
731 Ανδρονίδης
732 Ανδρόνικος
733 Ανδροπελαγίας
734 Ανδροσθένης
735 Ανδροτίων
736 Ανδρόφιλος
737 Άνδρων
738 Ανδώνιος
739 Αἰνείας
740 Αἲνειος
741 Ανειτυλλιανός
742 Άνεκτος
743 Ανεμπόδιστος
745 Ανέστης
746 Αἴνετος
747 Αἴνεφος
748 Ανήρ
749 Αἰνησίδημος
750 Ανθάνας
751 Ανθέας
752 Ανθέμιος
753 Ανθεμίων
754 Άνθερμος
755 Ανθεστίων
756 Ανθηδόνιος
757 Άνθην
758 Ανθίας
759 Άνθιμος
760 Άνθιππος
761 Ανθίων
762 Άνθος
763 Άνιγρος
764 Ανίκητος
765 Ανίκκερις
766 Ανίνας
767 Άνιος
768 Άνιππος
769 Ανίων
770 'Ανναγκρέϋς
771 Άννας
772 Αννιανός
773 Αννίβας
774 Αννίκ
775 Αννίκερις
776 Άννινος
777 Αννούβ
778 Ανούσας
779 Ανουτσιάτης
780 Άνοχος
781 Ανσέλμος
782 Ανταγόρας
783 Ανταίος
784 Ανταλκίδας
785 Άντανδρος
786 Αντέας
787 Αντείας
788 Αντέρως
789 Αντήνωρ
790 Αντιάδης
791 Αντίας
792 Αντιγένης
793 Αντίγονος
794 Αντίδοτος
795 Αντίδωρος
796 Αντίθεος
797 Αντικλής
798 Αντικράτης
799 Αντιλέων
800 Αντιλίνος
801 Αντίλοχος
802 Αντίμαχος
803 Αντιμέδων
804 Αντιμένης
805 Αντιμήδης
806 Αντίμνηστος
807 Αντίμοιρος
808 Αντίνοος
809 Αντίνος
810 Αντίοχος
811 Αντίπας
812 Αντίπατρος
813 Αντίπαφος
814 Άντιππος
815 Αντισθένης
816 Αντιστάτης
817 Αντιφάνης
818 Αντίφας
819 Αντιφάτης
820 Αντίφημος
821 Αντίφιλος
822 Αντίφονος
823 Άντιφος
824 Αντιφών
825 Αντιχάρης
826 Αντιωρος
827 Αντραίμονας
828 Αντρανίκ
829 Άντυλλος
830 Αντωνίκος
831 Αντώνιος
832 Αντωνίσκος
833 Ανυβις
834 Ανύσιος
835 Άνυστις
836 Ανύτη
837 Άνυτος
838 Ανφαχος
839 Ανώγων
840 Ανώνυμος
841 Αξίερος
842 Αξιόκερσος
843 Αξιόνικος
844 Άξιος
845 Αξίοχος
846 Αξιώτης
847 Άξυλος
848 Αοβολος
849 Αοιδός
850 Απαίος
851 Απάμειος
852 Άπαμος
853 Απείρανδρος
854 Απειρόγαμος
855 Απελάς
856 Απελλής
858 Απία
859 Απίων
860 Απέλλιχος
861 Απογόνου
862 Απολλάς
863 Απολλόδωρος
864 Απολλοκράτης
865 Απολλοφάνης
866 Απολλύων
867 Απόλλων
868 Απολλώνιος
869 Απόστολος
871 Απουλήιος
872 Άποφις
873 Απρίλιος
874 Απρίων
875 Απρόσιτος
876 Άπτερος
877 Άραβος
878 Άρακος
879 Αράμ
880 Αραρώς
881 Άρας
882 Άρατος
883 Άρβηλος
884 Αργαίος
885 Άργαλος
886 Αργάς
887 Αργεάδης
888 Άργεννος
889 Αργεντίνος
890 Αργέστης
891 Αργεύς
892 Άργης
893 Αργίνος
894 Άργιος
895 Άργος
896 Αργυράκριτος
897 Αργυρός
898 Αρδαλίων
899 Αρέθων
900 Άρειος
901 Αρεσίας
902 Αρέστης
903 Αρέστωρ
904 Αρεταίος
905 Αρετάων
906 Αρεύς
907 Αρήγων
908 Αρηιάς
909 Αρηίθοος
910 Αρηίλυκος
911 Αρήιος
912 Αρηξίων
913 Αρηος
914 Άρης
916 Άρητος
917 Αρθούρος
918 Αριάδνης
919 Αριδαίος
920 Αριδίκης
921 Αρίζηλος
922 Αριμήδης
923 Αρίμνης
924 Αρίμνηστος
925 Αρίσβας
926 Αριστάγγελος
927 Αρισταγόρας
928 Αρισταίνετος
929 Αρίστανδρος
930 Αρίσταρχος
931 Αριστείδης
932 Αρίστιππος
933 Αριστόβουλος
934 Αριστογείτων
935 Αριστογένης
936 Αριστόδημος
937 Αριστόδικος
938 Αριστόδουλος
939 Αριστόθηρος
940 Αριστοκλειανός
941 Αριστοκλείδας
942 Αριστοκλεύς
943 Αριστόκλητος
944 Αριστοκράτης
945 Αριστόκριτος
946 Αριστολαϊδης
947 Αριστόλαος
948 Αριστόλεως
949 Αριστόλοχος
950 Αριστόμαχος
951 Αριστομένης
952 Αριστομήδης
953 Αριστόμνηστος
954 Αριστόνας
955 Αριστόνικος
956 Αριστόνοος
957 Αριστόνους
958 Αριστόξενος
959 Άριστος
960 Αριστοτέλης
961 Αριστότιμος
962 Αριστοφάνης
963 Αριστόφαντος
964 Αριστόφιλος
965 Αριστοφών
966 Αρίστυλλος
967 Αριστωνομίδας
968 Αριστώνυμος
969 Αριφράδης
970 Αρίφρων
971 Αρίων
972 Αρκάδιος
973 Αρκάς
974 Αρκέας
975 Αρκείσιος
976 Αρκεσίδας
977 Αρκεσίλαος
978 Αρκέσιος
979 Αρκτίνος
980 Άρκτος
981 Αρκτούρος
982 Άρκτοφόνος
983 Αρμαδίων
984 Αρμάνδος
985 Αρματίδης
986 Αρμενίδας
987 Αρμόδιος
988 Αρμοκύδης
989 Αρμονίας
990 Αρναίος
991 Άρπαγος
992 Αρπαλέας
993 Αρπαλίων
994 Άρπαλος
995 Αρπάλυκος
996 Αρποκρατίων
997 Αρπύλας
998 Αρριανός
999 Αρρίας
1000 Αρριβαίος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία