Εορτές 4 Δεκεμβρίου: Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυρας Αγία Χριστοδούλη Άγιος Δάμασος Άγιος Κρίσπος Κρίσπα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ιουλιανή Άγιος Σεραφείμ ο Νέος Ιερομάρτυρας Άγιος Σεραφείμ, Επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου Άγιος Χριστόδουλος Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Πολυβότου, ο Θαυματουργός Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός Όσιος Κασσιανός Προφήτης Ἀμώς Ωσηέ
1 Aedan
2 Aβρότονος
3 Aιολόμιτρις
4 Aισχραίος
5 Aλεξιμήδης
6 Aμφίροος
7 Aριμήδης
8 Aσστομήδης
9 Cedd
10 Eata
11 Gerebernus
12 Gudwall
13 Secardos
14 Theodemir
15 Tillo
16 Tressan
17 Urbitius
18 Verocianus
19 Viator
20 Victurus
21 Vitalis
22 Vouga
23 Vulphy
24 Waccar
25 Waldalenus
26 Wandoi
27 Willibald
28 Wulfstan
29 Wulsin
30 Yakim
31 Yrchard
32 zxy Ιόλας
33 Αάαρκος
34 Αάβακτος
35 Αἰακὸς
36 Αἰαντίδης
37 Αἰαντόδωρος
38 Ααρασσός
39 Ααρών
41 Αἲας
42 Αασίφορος
43 Αάσπετος
44 Άαστος
45 Αάσχετος
46 Άβαβος
47 Αβάδνης
48 Αβαεόδωρος
49 Αβάζιος
50 Αβαθμίδωτος
51 Αβαιόδορος
52 Αβαιόδωρ
53 Αβαιόδωρος
54 Αβαιόκριτος
55 Αβαίος
56 Αβαίστας
57 Αβάκ
58 Αβάκαινας
59 Αβακένας
60 Αβακής
61 Αβακούμ
62 Άβακτος
63 Αβάμμων
64 Αβάνθιος
65 Αβαντιάδης
66 Αβαντίδας
67 Αβαρβαρέης
68 Αβάρβαρος
69 Αβαρης
70 Αβαρίνος
71 Άβαρις
72 Άβαρνος
73 Άβαρτος
74 Άβας
75 Αβάσγιος
76 Αβάσιτος
77 Αβασκάντιλλος
78 Αβασκαντος
79 Αββαδών
80 Αββάς
81 Άβγαρ
82 Αβδαίος
83 Αβδάραξος
84 Άβδηρος
85 Άβδης
86 Αβδιήλ
87 Αβδιού
88 Αβειρών
89 Άβελ
90 Αβελάρδος
91 Αβελβούλ
92 Αβεντίνος
93 Αβέρκιος
94 Αβερρόης
95 Αβέρωφ
96 Αβεσσαλώμ
97 Αβήπας
98 Αβιά
99 Αβιάδ
100 Αβιάθαρ
101 Αβιάνιος
102 Αβιανός
103 Αβίας
104 Αβίατος
105 Άβιβος
106 Αβιμέλιχος
107 Άβιος
108 Αβιούδ
109 Αβλάβιος
110 Άβληρος
111 Αβούδιμος
112 Αβραάμ
116 Άβραμ
117 Άβραξ
118 Άβραχας
119 Αβρέας
120 Αβρίκιος
121 Αβροτέλειος
122 Άβρων
123 Αβρώνυχος
124 Άβρωτος
125 Αβυδηνός
126 Αβώ
127 Άγαβος
128 Αγαθάγγελος
129 Αγαθάγητος
130 Αγαθαρχίς
131 Αγάθαρχος
132 Αγαθάγητος
133 Αγαθήμερος
134 Αγαθίνος
135 Αγάθιππος
136 Αγαθόβουλος
137 Αγαθοδαίμων
138 Αγαθόδωρος
139 Αγαθοκλέας
140 Αγαθόνικος
141 Αγαθόπους -2
142 Αγαθοσθένης
143 Αγαθόστρατος
144 Αγαθότυχος
145 Αγάθυλλος
146 Αγάθυρνος
147 Αγάθυρσος
148 Αγάθων
149 Αγαθώνυμος
150 Αγαίος
151 Αγακλέης
152 Αγάκλυτος
153 Αγαλιανός
154 Αγαλλίας
155 Αγαμέμνων
156 Αγαμηδίδας
157 Αγαμήδης
158 Αγαμηδίδας
159 Αγαμήθης
160 Αγανός
161 Αγαπαίος
162 Αγαπήνωρ
163 Αγαπητός
164 Αγάπιος
165 Αγαπτόλεμος
166 Αγασθένης
167 Αγασίας
168 Αγασικλής
169 Αγασικράτης
170 Αγασιμένης
171 Αγάσιμος
172 Αγασσαμενός
173 Αγάστροφος
174 Αγαυός
175 Αγγελάριος
176 Αγγελίνος
177 Αγγελίων
178 Άγγελος
179 Αγγενίδας
180 Αγγίας
182 Αγέας
183 Αἰγέας
184 Αγελάδας
185 Αγέλαος
186 Αγέλας
187 Άγελος
188 Αγέλοχος
189 Αγέμαχος
190 Αἰγεὺς
191 Αγεύς
192 Αγήμων
193 Αγήνωρ
194 Αγήσανδρος
195 Αγήσαρχος
196 Αγησίας
197 Αγησιδάμας
198 Αγησίδαμος
199 Αγησίλαος
200 Αγησίλοχος
201 Αγησίμαχος
202 Αγησίμβροτος
203 Αγησίπολις
204 Αγησιππίδας
205 Αγησιππίδης
206 Αγησίστρατος
207 Αγήτας
208 Άγητος
209 Αγήτως
210 Αγίας
211 Αἰγιμιὸς
212 Άγις
213 Αἲγισθος
214 Αγίων
215 Αγκαίος
216 Αγκύορας
217 Αγκύωε
218 Αγλάιος
219 Αγλαοκρέων
220 Αγλαόπης
221 Αγλαός
222 Αγλαοσθένης
223 Αγλαόφαμος
224 Αγλαοφών
225 Άγναπτος
226 Αγνόδημος
227 Αγνόδικος
228 Αγνόδωρος
229 Αγνοκλής
230 Αγνός
231 Αγνόφιλος
232 Αγνωνίδης
233 Αγονέας
234 Αγορακλής
235 Αγοράκριτος
236 Αγοράναξ
237 Αγόραστος
238 Αγόρατος
239 Αγρεύς
240 Αγριόπας
241 Αγρίοπος
242 Άγριος
243 Αγρίππας
244 Αγριώνιος
245 Άγρων
246 Αγύλαιος
247 Αγύριος
248 Αγύρριος
249 Αγχίαλος
250 Αγχίμαχος
251 Αγχίμολος
252 Άγχιος
253 Αγχίπυλος
254 Αγχίροος
255 Αγχίσης
256 Αδαίος
257 Αδαλβέρτος
258 Αδάμ
261 Αδαμάντιος
262 Αδάμας
263 Αδαμνάνος
264 Άδας
265 Αδέας
266 Αδείμαντος
267 Αἰδέσιος
268 Άδης
269 Αδιατόριξ
270 Αδίστας
271 Άδμητος
272 Αδόλφος
273 Αδονάι
274 Άδραστος
275 Άδρησκος
276 Αδριανός
277 Άδωνις
278 Αέθλιος
279 Αειθαλάς
280 Αείμνηστος
281 Αελλήεις
282 Αελλοπόδης
283 Αερίας
284 Αέροπος
285 Αέτιος
287 Αετός
288 Αέτων
289 Αζαρίας
290 Αζάριος
291 Αζάς
292 Αζάτ
293 Άζευς
294 Άζης
295 Αζώρ
296 Αήτης
297 Αἰήτης
298 Άητωρ
299 Αητωραιακός
300 Αθάμας
301 Αθάμβιλος
302 Αθανάδας
303 Αθάνας
304 Αθανάσιος
305 Αθάνατος
306 Αθέρας
307 Αἰθέριος
308 Αθηδάρας
309 Αθηναγόρας
310 Αθηνάδας
311 Αθηνάδης
312 Αθήναιος
313 Αθήνιππος
314 Αθηνίων
315 Αθηνογένης
316 Αθηνόδωρος
317 Αθηνοκλής
318 Αθηνόκριτος
319 Αἰθάλης
320 Αθλίας
321 Αθοσίων
322 Αθρέ
323 Άθως
324 Αιακός
325 Αιανός
326 Αίας
327 Αιγαίων
328 Αιγείδας
329 Αιγέστης
330 Αιγεύς
331 Αιγέων
332 Αιγεωνέας
333 Αιγιαλεύς
334 Αιγίας
335 Αιγίδας
336 Αίγιλος
337 Αιγίμιος
338 Αίγινος
339 Αίγιος
340 Αίγισθος
341 Αιγιστέας
342 Αίγιστος
343 Αιγίων
344 Αίγλων
345 Αιγύπτιος
346 Αίγυπτος
347 Αίγων
348 Αϊδανός
349 Αιδέσιος
351 Άιδης
352 Αϊδωνεύς
353 Αιήτης
354 Αιήτιος
355 Αιθαλίδης
356 Αίθαν
357 Αιθήρ
358 Αιθίδας
359 Αίθικος
360 Αιθιόλας
361 Αιθίων
362 Αίθλιος
363 Αίθος
364 Αιθούσιος
365 Αίθων
366 Αίθωνας
367 Αικατερίνος
368 Αιλιανός
369 Αίλιος
372 Αϊμαν
373 Αιμίλιος
374 Άιμον
375 Αιμόνιος
376 Αίμος
377 Αίμων
378 Αινέας
379 Αινείας
380 Αίνειος
381 Αινεσίδημος
382 Αίνετος
383 Αινεύς
384 Αίνητος
385 Αινιάδης
386 Αϊνουρ
387 Αίξων
388 Αίολος
389 Αίπυτος
390 Αίσακος
391 Αισανίας
392 Αισημίδας
393 Αίσηπος
394 Αίσιμος
395 Αίσιος
396 Αισίων
397 Αισυήτης
398 Αίσυμνος
399 Αίσυπος
400 Αισχίνης
401 Αισχίων
402 Αισχυλίδης
403 Αισχύλος
404 Αίσων
405 Αίσωψ
407 Αιτναίος
408 Αιτωλός
409 Αιχμοκλής
410 Ακάδημος
411 Ακάθιστος
412 Ακάκητος
413 Ακάκιος
415 Άκακος
416 Ακάμας
417 Άκανθος
418 Ακαρίων
419 Ακαρναν
420 Άκαστος
421 Ακατάβλητος
422 Ακατάφλεκτος
423 Άκελος
424 Ακέσανδρος
425 Ακεσίας
426 Ακεσίδας
427 Ακεσίλαος
428 Ακεσίλας
429 Ακεσίμβροτος
430 Ακέστης
431 Ακεστόδωρος
432 Ακέστωρ
433 Ακεψεής
434 Ακεψιμάς
435 Ακήρατος
436 Αἰάκης
437 Άκης
438 Ακίνδυνος
439 Άκις
440 Ακματίδας
441 Ακμονίδας
442 Άκμων
443 Ακόλουθος
444 Ακοντεύς
445 Ακουμενός
446 Ακουσιλάδας
447 Ακουσίλαος
448 Ακούτιος
449 Ακραγαντίνος
450 Ακράγας
451 Άκρατος
452 Ακρίας
453 Ακριβός
454 Ακρίσιος
455 Ακρίτας
456 Ακρόκομος
457 Ακρόνεος
458 Ακρότατος
459 Άκρων
460 Ακταίος
461 Ακτίνας
462 Άκτις
463 Άκτωρ
464 Ακύλας
466 Αλαλκομένης
467 Αλαμάνος
468 Άλαν
469 Αλάστωρ
470 Αλαφούζος
471 Αλβανός
472 Αλβέρτος
473 Αλβίνος
474 Αλδχέλμος
475 Αλεβίζος
476 Αλεβίων
477 Αλεγήνωρ
478 Αλεκτρυών
479 Αλέκτωρ
480 Αλεξάγγελος
481 Αλέξανδρος
484 Αλεξάνορας
485 Αλεξάνωρ
486 Αλέξαρχος
487 Αλεξιάρης
488 Αλεξίβιος
489 Αλεξίκακος
490 Αλεξικλής
491 Αλεξίμαχος
492 Αλεξίνικος
493 Αλέξιος
494 Αλεξιππιδας
495 Αλέξων
496 Αλεός
497 Αλεύας
498 Αλέχτορας
499 Αληθινός
500 Αλήσιος
501 Αλήτης
502 Αλθαιμένης
503 Άλθηπος
504 Αλίαρτος
505 Αλίας
506 Αλιθέρσης
507 Αλιμήδης
508 Άλιος
509 Αλίοχος
510 Αλίφηρας
511 Αλκάθοος
512 Αλκαινέτος
513 Αλκαίος
514 Αλκαμένης
515 Άλκανδρος
516 Αλκάνωρ
517 Αλκείδης
518 Αλκέτας
519 Άλκης
520 Αλκίας
521 Αλκιβιάδης
522 Αλκίβιος
523 Αλκιδάμας
524 Αλκίδας
525 Αλκίμαχος
526 Αλκιμέδων
527 Αλκιμένης
528 Αλκιμήδης
529 Άλκιμος
530 Αλκινάδας
531 Αλκίνοος
532 Άλκιππος
533 Αλκισθένης
534 Αλκίσων
535 Αλκίφρων
536 Αλκμαίων
537 Αλκμάν
538 Αλκμάων
539 Αλκμέων
540 Αλκμήνωρ
541 Αλκυονεύς
542 Άλκων
543 Άλκωνας
544 Αλλάς
545 Αλμήνωρ
546 Αλμπέος
547 Αλμπέρτος
548 Άλμωψ
549 Αλξίων
550 Αλοίσιος
551 Αλοκράτης
552 Αλόπιος
553 Αλουίζος
554 Αλπέγιος
555 Άλπης
556 Αλταίων
557 Άλτης
558 Άλτιμος
559 Αλυζεύς
560 Άλυκος
561 Αλύπιος
562 Αλύριος
563 Αλύσιος
564 Αλφαίος
565 Αλφειός
566 Αλφεσίβοιος
567 Αλφόνς
568 Αλφρέδος
569 Αλωεύς
570 Αλώνιος
571 Αλώπεκος
572 Αμαζόνιος
573 Αμαθεύς
574 Αμαλθεύς
575 Αμαλκείδης
576 Αμανάτιος
577 Αμανάτιος
578 Αμανάτιος
579 Άμανδος
581 Αμάρακος
582 Αμάρανθος
583 Αμάραντος
584 Άμβραξ
585 Αμβρόσιος
586 Αμβρύων
587 Αμεινία
588 Αμεινίας
589 Αμεινοκλής
590 Αμειψίας
591 Αμέλιος
592 Αμερίας
593 Αμέρικος
594 Αμέστριος
595 Αμετάθετος
596 Αμήδης
597 Αμήν
598 Αμήνοφις
599 Αμήνων
600 Αμησινάς
601 Αμήστριος
602 Άμηστρις
603 Αμιανός
604 Αμίαντος
605 Αμίλκας
606 Αμιναδάβ
607 Αμινίας
608 Άμιρις
609 Άμισσος
610 Αμισώδαρος
611 Αμμέας
612 Αμμιανός
613 Αμμούν
614 Άμμων
615 Αμμωναθάς
616 Αμόλυντος
617 Αμομφάρετος
618 Αμοπάων
619 Αμούν
620 Αμπάν
621 Αμπέλιος
622 Αμπλίας
623 Άμπυκος
624 Άμπυξ
625 Αμύδας
626 Αμυθάων
627 Αμύκλας
628 Άμυκος
629 Αμύνανδρος
630 Αμυνίας
631 Άμυνος
632 Αμύντας
633 Αμυντιανός
634 Αμύντωρ
635 Αμύνων
636 Άμυρος
637 Αμφάρης
638 Αμφίαλος
639 Αμφιάναξ
640 Αμφιανός
642 Αμφιάραος
643 Αμφιδάμας
644 Αμφίδικος
645 Αμφίδοκος
646 Αμφίδωρος
647 Αμφίθεος
648 Άμφικλος
649 Αμφικράτης
650 Αμφικτύων
651 Αμφίλοχος
652 Αμφίλυκος
653 Αμφίλυτος
654 Αμφίμαρος
655 Αμφίμαχος
656 Αμφιμέδων
657 Αμφιμήδης
658 Αμφίμνηστος
659 Αμφινεύς
660 Αμφίνομος
661 Αμφίομος
662 Άμφισσος
663 Αμφίστρατος
664 Αμφιτρίτης
665 Αμφιτρύων
666 Αμφίων
667 Αμφότερος
668 Αἳμων
669 Αμών
670 Αμωναθάς
671 Αμώς
672 Άμωσις
673 Αναβησίνεος
674 Αναγνώστης
675 Ανάκλητος
676 Ανακρέουσα
677 Ανακρέων
679 Ανάκτωρ
680 Ανανί
681 Ανανίας
682 Αναξαγόρας
683 Αναξαμένης
684 Ανάξανδρος
685 Αναξαρέτης
686 Ανάξαρχος
687 Αναξίβιος
688 Αναξίδαμος
689 Αναξικράτης
690 Αναξίλαος
691 Αναξίμανδρος
692 Αναξιμένης
693 Αναξίνος
694 Ανάξιππος
695 Άναξις
696 Αναπίας
697 Ανάργυρος
698 Αἰνέας
699 Αναστάσιος
700 Ανατόλιος
701 Ανάχαρσις
702 Άνδης
703 Ανδοκίδης
704 Ανδούλος
705 Ανδραίμων
706 Ανδρέας
707 Ανδρεστίνος
708 Ανδριανός
709 Ανδρόγεως
710 Ανδροδάμας
711 Ανδροίτας
712 Ανδροκλείδας
713 Ανδροκλής
714 Άνδροκλος
715 Ανδροκράτης
716 Ανδροκύδης
717 Ανδρόλεως
718 Ανδρόμαχος
719 Ανδρομέδης
720 Ανδρομένης
721 Ανδρομήδης
722 Ανδρονίδης
723 Ανδρόνικος
724 Ανδροπελαγίας
725 Ανδροσθένης
726 Ανδροτίων
727 Ανδρόφιλος
728 Άνδρων
729 Ανδώνιος
730 Αἰνείας
731 Αἲνειος
732 Ανειτυλλιανός
733 Άνεκτος
734 Ανεμπόδιστος
736 Ανέστης
737 Αἴνετος
738 Αἴνεφος
739 Ανήρ
740 Αἰνησίδημος
741 Άνθας
742 Ανθέμιος
743 Ανθεμίων
744 Άνθερμος
745 Ανθεστίων
746 Ανθηδόνιος
747 Άνθιμος
748 Άνθιππος
749 Άνθος
750 Ανθόσμιος
751 Άνιγρος
752 Ανίκητος
753 Ανίκκερις
754 Ανίνας
755 Άνιος
756 Άνιππος
757 'Ανναγκρέϋς
758 Άννας
759 Αννίβας
760 Αννίκ
761 Αννίκερις
762 Άννινος
763 Αννούβ
764 Ανούσας
765 Ανουτσιάτης
766 Άνοχος
767 Ανσέλμος
768 Ανταγόρας
769 Ανταίος
770 Ανταλκίδας
771 Άντανδρος
772 Αντέας
773 Αντείας
774 Αντέρως
775 Αντήνωρ
776 Αντιάδης
777 Αντίας
778 Αντιγένης
779 Αντίγονος
780 Αντίδοτος
781 Αντίδωρος
782 Αντίθεος
783 Αντικλής
784 Αντικράτης
785 Αντιλέων
786 Αντιλίνος
787 Αντίλοχος
788 Αντίμαχος
789 Αντιμέδων
790 Αντιμένης
791 Αντιμήδης
792 Αντίμνηστος
793 Αντίμοιρος
794 Αντίνοος
795 Αντίνος
796 Αντίοχος
797 Αντίπας
798 Αντίπατρος
799 Αντίπαφος
800 Άντιππος
801 Αντισθένης
802 Αντιστάτης
803 Αντιφάνης
804 Αντίφας
805 Αντιφάτης
806 Αντίφημος
807 Αντίφιλος
808 Αντίφονος
809 Άντιφος
810 Αντιφών
811 Αντιχάρης
812 Αντιωρος
813 Αντραίμονας
814 Αντρανίκ
815 Άντυλλος
816 Αντωνίκος
817 Αντώνιος
818 Αντωνίσκος
819 Ανυβις
820 Ανύσιος
821 Άνυστις
822 Ανύτη
823 Άνυτος
824 Ανφαχος
825 Ανώγων
826 Ανώνυμος
827 Αξίερος
828 Αξιόκερσος
829 Αξιόνικος
830 Άξιος
831 Αξίοχος
832 Αξιώτης
833 Άξυλος
834 Αοβολος
835 Αοιδός
836 Απαίος
837 Απάμειος
838 Άπαμος
839 Απείρανδρος
840 Απειρόγαμος
841 Απελάς
842 Απελλής
844 Απήμαντος
845 Απία
846 Απίων
847 Απέλλιχος
848 Απογόνου
849 Απολλάς
850 Απολλόδωρος
851 Απολλοκράτης
852 Απολλοφάνης
853 Απολλύων
854 Απόλλων
855 Απολλώνιος
856 Απόστολος
858 Απουλήιος
859 Άποφις
860 Απρίλιος
861 Απρίων
862 Απρόσιτος
863 Άπτερος
864 Άραβος
865 Άρακος
866 Αράμ
867 Αράπης
868 Αραρώς
869 Άρας
870 Άρατος
871 Άρβηλος
872 Αργαίος
873 Άργαλος
874 Αργάς
875 Αργεάδης
876 Άργεννος
877 Αργεντίνος
878 Αργέστης
879 Αργεύς
880 Αργήλης
881 Άργης
882 Αργίνος
883 Άργιος
884 Άργος
885 Αργυράκριτος
886 Αργυρός
887 Αρδαλίων
888 Αρέδιος
889 Αρέθων
890 Άρειος
891 Αρεσίας
892 Αρέστης
893 Αρέστωρ
894 Αρεταίος
895 Αρετάων
896 Αρεύς
897 Αρήγων
898 Αρηιάς
899 Αρηίθοος
900 Αρηίλυκος
901 Αρήιος
902 Αρηξίων
903 Αρηος
904 Άρης
906 Άρητος
907 Αρθούρος
908 Αριάδνης
909 Αριδαίος
910 Αριδίκης
911 Αρίζηλος
912 Αριμήδης
913 Αρίμνης
914 Αρίμνηστος
915 Αρίσβας
916 Αριστάγγελος
917 Αρισταγόρας
918 Αρισταίνετος
919 Αρίστανδρος
920 Αρίσταρχος
921 Αριστείδης
922 Αριστιανός
923 Αριστίνος
924 Αρίστιππος
925 Αριστόβουλος
927 Αριστογείτων
928 Αριστογένης
929 Αριστόδημος
930 Αριστόδικος
931 Αριστόδουλος
932 Αριστόθηρος
933 Αριστοκλειανός
934 Αριστοκλείδας
935 Αριστοκλεύς
936 Αριστόκλητος
937 Αριστοκράτης
938 Αριστόκριτος
939 Αριστολαϊδης
940 Αριστόλαος
941 Αριστόλεως
942 Αριστόλοχος
943 Αριστόμαχος
944 Αριστομένης
945 Αριστομήδης
946 Αριστόμνηστος
947 Αριστόνας
948 Αριστόνικος
949 Αριστόνοος
950 Αριστόνους
951 Αριστόξενος
952 Άριστος
953 Αριστοτέλης
954 Αριστοτέχνης
955 Αριστότιμος
956 Αριστοφάνης
957 Αριστόφαντος
958 Αριστόφιλος
959 Αριστοφών
960 Αρίστυλλος
961 Αριστωνομίδας
962 Αριστώνυμος
963 Αριφράδης
964 Αρίφρων
965 Αρίων
966 Αρκάδιος
967 Αρκάς
968 Αρκέας
969 Αρκείσιος
970 Αρκεσίδας
971 Αρκεσίλαος
972 Αρκέσιος
973 Αρκτίνος
974 Άρκτος
975 Αρκτούρος
976 Άρκτοφόνος
977 Αρμαδίων
978 Αρμάνδος
979 Αρματίδης
980 Αρμενίδας
981 Αρμόδιος
982 Αρμοκύδης
983 Αρμονίας
984 Αρναίος
985 Άρπαγος
986 Αρπαλέας
987 Αρπαλίων
988 Άρπαλος
989 Αρπάλυκος
990 Αρποκρατίων
991 Αρπύλας
992 Αρριανός
993 Αρρίας
994 Αρριβαίος
995 Αρριδαίος
996 Αρρύβας
997 Αρσάκιος
998 Αρσένιος
999 Αρσίνοος
1000 Αρτάκης
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία