Εορτές 9 Απριλίου: Αγία Βαλδερούδη Άγιος Βάδιμος Άγιος Ευψύχιος Βαδίμη Ευψυχία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Μόνικα Άγιος Αυδιήσιος Όσιος Ακάκιος επίσκοπος Αμίδης
1 Abban
2 Adamnan
3 Aedan
4 Aβρότονος
5 Aιολόμιτρις
6 Aλεξιμήδης
7 Aμφίροος
8 Aριμήδης
9 Aσστομήδης
10 Boniface
11 Cedd
12 Donald
13 Dubritius
14 Eata
15 Gerebernus
16 Gudwall
17 Machar
18 Oswin
19 Theodemir
20 Tillo
21 Tressan
22 Urbitius
23 Verecundus
24 Verocianus
25 Viator
26 Victurus
27 Waccar
28 Waldalenus
29 Wandoi
30 Wilfrid
31 Wulfstan
32 Wulsin
33 Xystus
34 Ywi
35 Αάαρκος
36 Αάβακτος
37 Αἰακὸς
38 Αἰαντίδης
39 Αἰαντόδωρος
40 Ααρασσός
41 Ααρών
43 Αἲας
44 Αασίφορος
45 Αάσπετος
46 Άαστος
47 Αάσχετος
48 Άβαβος
49 Αβάδιμος
50 Αβάδνης
51 Αβαεόδωρος
52 Αβάζιος
53 Αβαθμίδωτος
54 Αβαιόδορος
55 Αβαιόδωρ
56 Αβαιόδωρος
57 Αβαιόκριτος
58 Αβαίος
59 Αβαίστας
60 Αβάκ
61 Αβάκαινας
62 Αβακένας
63 Αβακής
64 Αβακούμ
65 Άβακτος
66 Αβάμμων
67 Αβάνθιος
68 Αβαντιάδης
69 Αβαντίδας
70 Αβαρβαρέης
71 Αβάρβαρος
72 Αβαρης
73 Αβαρίνος
74 Άβαρις
75 Άβαρνος
76 Άβαρτος
77 Άβας
78 Αβάσγιος
79 Αβάσιτος
80 Αβασκάντιλλος
81 Αβασκαντος
82 Αββαδών
83 Αββάς
84 Άβγαρ
85 Αβδαίος
86 Αβδάραξος
87 Άβδηρος
88 Άβδης
89 Αβδιήλ
90 Αβδιού
91 Αβειρών
92 Άβελ
93 Αβελάρδος
94 Αβελβούλ
95 Αβεντίνος
96 Αβέρκιος
97 Αβερρόης
98 Αβέρωφ
99 Αβεσσαλώμ
100 Αβήπας
101 Αβιά
102 Αβιανός
103 Αβίατος
104 Άβιβος
105 Αβιμέλιχος
106 Άβιος
107 Αβιούδ
108 Αβλάβιος
109 Άβληρος
110 Αβουδίμος
111 Αβραάμ
115 Άβραμ
116 Άβραξ
117 Άβραχας
118 Αβρέας
119 Αβρίκιος
120 Αβροτέλειος
121 Άβρων
122 Αβρώνυχος
123 Άβρωτος
124 Αβυδηνός
125 Αβώ
126 Άγαβος
127 Αγαθάγγελος
128 Αγαθάγητος
129 Αγαθαρχίς
130 Αγάθαρχος
131 Αγαθάγητος
132 Αγαθήμερος
133 Αγαθίνος
134 Αγάθιππος
135 Αγαθόβουλος
136 Αγαθοδαίμων
137 Αγαθόδωρος
138 Αγαθοκλέας
139 Αγαθόνικος
140 Αγαθόπους -2
141 Αγαθοσθένης
142 Αγαθόστρατος
143 Αγαθότυχος
144 Αγάθυλλος
145 Αγάθυρνος
146 Αγάθυρσος
147 Αγάθων
148 Αγαθώνυμος
149 Αγαίος
150 Αγακλέης
151 Αγάκλυτος
152 Αγαλιανός
153 Αγαλλίας
154 Αγαμέμνων
155 Αγαμηδίδας
156 Αγαμήδης
157 Αγαμηδίδας
158 Αγαμήθης
159 Αγανός
160 Αγαπαίος
161 Αγαπήνωρ
162 Αγαπητός
163 Αγάπιος
164 Αγαπτόλεμος
165 Αγασθένης
166 Αγασίας
167 Αγασικλής
168 Αγασικράτης
169 Αγασιμένης
170 Αγάσιμος
171 Αγασσαμενός
172 Αγάστροφος
173 Αγαυός
174 Αγγαίος
175 Αγγελάριος
176 Αγγελίνος
177 Αγγελίων
178 Άγγελος
179 Αγγενίδας
180 Αγγίας
182 Αγέας
183 Αἰγέας
184 Αγελάδας
185 Αγέλαος
186 Αγέλας
187 Άγελος
188 Αγέλοχος
189 Αγέμαχος
190 Αἰγεὺς
191 Αγεύς
192 Αγήμων
193 Αγήνωρ
194 Αγήσανδρος
195 Αγήσαρχος
196 Αγησίας
197 Αγησιδάμας
198 Αγησίδαμος
199 Αγησίλαος
200 Αγησίλοχος
201 Αγησίμαχος
202 Αγησίμβροτος
203 Αγησίπολις
204 Αγησιππίδας
205 Αγησιππίδης
206 Αγησίστρατος
207 Αγήτας
208 Άγητος
209 Αγήτως
210 Αγίας
211 Αἰγιμιὸς
212 Άγις
213 Αἲγισθος
214 Αγίων
215 Αγκαίος
216 Αγκύορας
217 Αγκύωε
218 Αγλάιος
219 Αγλαοκρέων
220 Αγλαόπης
221 Αγλαός
222 Αγλαοσθένης
223 Αγλαόφαμος
224 Αγλαοφών
225 Άγναπτος
226 Αγνόδημος
227 Αγνόδικος
228 Αγνόδωρος
229 Αγνοκλής
230 Αγνός
231 Αγνόφιλος
232 Αγνωνίδης
233 Αγονέας
234 Αγορακλής
235 Αγοράκριτος
236 Αγοράναξ
237 Αγόραστος
238 Αγόρατος
239 Αγρεύς
240 Αγριόπας
241 Αγρίοπος
242 Άγριος
243 Αγρίππας
244 Αγριώνιος
245 Άγρων
246 Αγύλαιος
247 Αγύριος
248 Αγύρριος
249 Αγχίαλος
250 Αγχίμαχος
251 Αγχίμολος
252 Άγχιος
253 Αγχίπυλος
254 Αγχίροος
255 Αγχίσης
256 Αδαίος
257 Αδαλβέρτος
258 Αδάμ
261 Αδαμάντιος
262 Αδάμας
263 Άδας
264 Άδαυκτος
265 Αδέας
266 Αδείμαντος
267 Αἰδέσιος
268 Άδης
269 Αδιατόριξ
270 Αδίστας
271 Άδμητος
272 Αδόλφος
273 Αδονάι
274 Άδραστος
275 Άδρησκος
276 Αδριανός
277 Άδωνις
278 Αέθλιος
279 Αειθαλάς
280 Αείμνηστος
281 Αελλήεις
282 Αελλοπόδης
283 Αερίας
284 Αέροπος
285 Αέτιος
287 Αετός
288 Αέτων
289 Αζαρίας
290 Αζάριος
291 Αζάς
292 Αζάτ
293 Άζευς
294 Άζης
295 Αζώρ
296 Αήτης
297 Αἰήτης
298 Άητωρ
299 Αητωραιακός
300 Αθάμας
301 Αθάμβιλος
302 Αθανάδας
303 Αθάνας
304 Αθανάσιος
305 Αθάνατος
306 Αθέρας
307 Αἰθέριος
308 Αθηδάρας
309 Αθηναγόρας
310 Αθηνάδας
311 Αθηνάδης
312 Αθήναιος
313 Αθήνιππος
314 Αθηνίων
315 Αθηνογένης
316 Αθηνόδωρος
317 Αθηνοκλής
318 Αθηνόκριτος
319 Αἰθάλης
320 Αθλίας
321 Αθος
322 Αθοσίων
323 Αθρέ
324 Άθως
325 Αιακός
326 Αιανός
327 Αίας
328 Αιγαίων
329 Αιγείδας
330 Αιγέστης
331 Αιγεύς
332 Αιγέων
333 Αιγεωνέας
334 Αιγιαλεύς
335 Αιγίας
336 Αιγίδας
337 Αίγιλος
338 Αιγίμιος
339 Αίγινος
340 Αίγιος
341 Αίγισθος
342 Αιγιστέας
343 Αίγιστος
344 Αιγίων
345 Αίγλων
346 Αιγύπτιος
347 Αίγυπτος
348 Αίγων
349 Αϊδανός
350 Αιδέσιος
352 Άιδης
353 Αϊδωνεύς
354 Αιήτης
355 Αιήτιος
356 Αιθαλίδης
357 Αιθέριος
358 Αιθήρ
359 Αιθίδας
360 Αίθικος
361 Αιθιόλας
362 Αιθίων
363 Αίθλιος
364 Αίθος
365 Αιθούσιος
366 Αίθων
367 Αίθωνας
368 Αικατερίνος
369 Αιλιανός
370 Αίλιος
373 Αϊμαν
374 Αιμίλιος
375 Άιμον
376 Αιμόνιος
377 Αίμος
378 Αίμων
379 Αινέας
380 Αινείας
381 Αίνειος
382 Αινεσίδημος
383 Αίνετος
384 Αινεύς
385 Αίνητος
386 Αινιάδης
387 Αϊνουρ
388 Αίξων
389 Αίολος
390 Αίπυτος
391 Αίσακος
392 Αισανίας
393 Αισημίδας
394 Αίσηπος
395 Αίσιμος
396 Αίσιος
397 Αισίων
398 Αισυήτης
399 Αίσυμνος
400 Αίσυπος
401 Αισχίνης
402 Αισχίων
403 Αισχυλίδης
404 Αισχύλος
405 Αίσων
406 Αίσωψ
408 Αιτναίος
409 Αιτωλός
410 Αιχμοκλής
411 Ακάδημος
412 Ακάθιστος
413 Ακάκητος
414 Ακάκιος
416 Άκακος
417 Ακάμας
418 Άκανθος
419 Ακαρίων
420 Ακαρναν
421 Άκαστος
422 Ακατάβλητος
423 Ακατάφλεκτος
424 Ακέλης
425 Άκελος
426 Ακέσανδρος
427 Ακεσίας
428 Ακεσίδας
429 Ακεσίλαος
430 Ακεσίλας
431 Ακεσίμβροτος
432 Ακέστης
433 Ακεστόδωρος
434 Ακέστωρ
435 Ακεψεής
436 Ακεψιμάς
437 Ακήρατος
438 Αἰάκης
439 'Ακης
440 Ακίνδυνος
441 Άκις
442 Ακματίδας
443 Ακμονίδας
444 Άκμων
445 Ακόλουθος
446 Ακοντεύς
447 Ακουμενός
448 Ακουσιλάδας
449 Ακουσίλαος
450 Ακούτιος
451 Ακραγαντίνος
452 Ακράγας
453 Άκρατος
454 Ακρίας
455 Ακριβός
456 Ακρίσιος
457 Ακρίτας
458 Ακρόκομος
459 Ακρόνεος
460 Ακρότατος
461 Άκρων
462 Ακταίος
463 Ακτίνας
464 Άκτις
465 Άκτωρ
466 Ακύλας
468 Αλαλκομένης
469 Αλαμάνος
470 Άλαν
471 Αλάστωρ
472 Αλαφούζος
473 Αλβέρτος
474 Αλβιανός
475 Αλβίνος
476 Αλεβίζος
477 Αλεβίων
478 Αλεγήνωρ
479 Αλεκτρυών
480 Αλέκτωρ
481 Αλεξάγγελος
482 Αλέξανδρος
485 Αλεξάνορας
486 Αλεξάνωρ
487 Αλέξαρχος
488 Αλεξιάρης
489 Αλεξίας
490 Αλεξίβιος
491 Αλεξίκακος
492 Αλεξικλής
493 Αλεξίμαχος
494 Αλεξίνικος
495 Αλεξίνος
496 Αλέξιος
497 Αλεξιππιδας
498 Αλεξίων
499 Αλέξων
500 Αλεός
501 Αλεύας
502 Αλέχτορας
503 Αληθινός
504 Αλήσιος
505 Αλήτης
506 Αλθαιμένης
507 Άλθηπος
508 Αλίαρτος
509 Αλίας
510 Αλιθέρσης
511 Αλιμήδης
512 Άλιος
513 Αλίοχος
514 Αλίφηρας
515 Αλκάθοος
516 Αλκαινέτος
517 Αλκαίος
518 Αλκαμένης
519 Άλκανδρος
520 Αλκάνωρ
521 Αλκείδης
522 Αλκέτας
523 Άλκης
524 Αλκίας
525 Αλκιβιάδης
526 Αλκίβιος
527 Αλκιδάμας
528 Αλκίδας
529 Αλκίμαχος
530 Αλκιμέδων
531 Αλκιμένης
532 Αλκιμήδης
533 Άλκιμος
534 Αλκινάδας
535 Αλκίνοος
536 Άλκιππος
537 Αλκισθένης
538 Αλκίσων
539 Αλκίφρων
540 Αλκμαίων
541 Αλκμάν
542 Αλκμάων
543 Αλκμέων
544 Αλκμήνωρ
545 Αλκυονεύς
546 Άλκων
547 Άλκωνας
548 Αλλάς
549 Αλμήνωρ
550 Αλμπέος
551 Αλμπέρτος
552 Άλμωψ
553 Αλξίων
554 Αλοίσιος
555 Αλοκράτης
556 Αλόπιος
557 Αλουίζος
558 Αλπέγιος
559 Άλπης
560 Αλταίων
561 Άλτης
562 Άλτιμος
563 Άλτο
564 Αλυζεύς
565 Άλυκος
566 Αλύπητος
567 Αλύπιος
568 Αλύριος
569 Αλύσιος
570 Αλφαίος
571 Αλφειός
572 Αλφεός
573 Αλφεσίβοιος
574 Αλφόνς
575 Αλφρέδος
576 Αλωεύς
577 Αλώνιος
578 Αλώπεκος
579 Αμαζόνιος
580 Αμαθεύς
581 Αμαλκείδης
582 Αμανάτιος
583 Αμανάτιος
584 Αμανάτιος
585 Άμανδος
587 Αμάρακος
588 Αμάρανθος
589 Αμάραντος
590 Άμβραξ
591 Αμβρόσιος
592 Αμβρύων
593 Αμεινία
594 Αμεινίας
595 Αμεινοκλής
596 Αμειψίας
597 Αμέλιος
598 Αμερίας
599 Αμέρικος
600 Αμέστριος
601 Αμετάθετος
602 Αμήδης
603 Αμήν
604 Αμήνοφις
605 Αμήνων
606 Αμησινάς
607 Αμήστριος
608 Άμηστρις
609 Αμιανός
610 Αμίαντος
611 Αμίλκας
612 Αμιναδάβ
613 Αμινίας
614 Άμιρις
615 Άμισσος
616 Αμισώδαρος
617 Αμμέας
618 Αμμιανός
619 Αμμούν
620 Άμμων
621 Αμμωναθάς
622 Αμόλυντος
623 Αμομφάρετος
624 Αμοπάων
625 Αμούν
626 Αμπέλιος
627 Αμπλίας
628 Άμπυκος
629 Άμπυξ
630 Αμύδας
631 Αμυθάων
632 Αμύκλας
633 Άμυκος
634 Αμύνανδρος
635 Αμυνίας
636 Άμυνος
637 Αμύντας
638 Αμυντιανός
639 Αμύντωρ
640 Αμύνων
641 Άμυρος
642 Αμφάρης
643 Αμφίαλος
644 Αμφιάναξ
645 Αμφιανός
647 Αμφιάραος
648 Αμφιδάμας
649 Αμφίδικος
650 Αμφίδοκος
651 Αμφίδωρος
652 Αμφίθεος
653 Άμφικλος
654 Αμφικράτης
655 Αμφικτύων
656 Αμφίλοχος
657 Αμφίλυκος
658 Αμφίλυτος
659 Αμφίμαρος
660 Αμφίμαχος
661 Αμφιμέδων
662 Αμφιμήδης
663 Αμφίμνηστος
664 Αμφινεύς
665 Αμφίνομος
666 Αμφίομος
667 Άμφισσος
668 Αμφίστρατος
669 Αμφιτρίτης
670 Αμφιτρύων
671 Αμφίων
672 Αμφότερος
673 Αἳμων
674 Αμών
675 Αμωναθάς
676 Αμώς
677 Άμωσις
678 Αναβησίνεος
679 Αναγνώστης
680 Ανάκλητος
681 Ανακρέουσα
682 Ανακρέων
684 Ανάκτωρ
685 Ανανί
686 Ανανίας
687 Αναξαγόρας
688 Αναξαμένης
689 Ανάξανδρος
690 Αναξαρέτης
691 Ανάξαρχος
692 Αναξίβιος
693 Αναξίδαμος
694 Αναξικράτης
695 Αναξίλαος
696 Αναξίμανδρος
697 Αναξιμένης
698 Αναξίνος
699 Ανάξιππος
700 Άναξις
701 Αναπίας
702 Ανάργυρος
703 Αἰνέας
704 Αναστάσιος
705 Ανατόλιος
706 Ανάχαρσις
707 Άνδης
708 Ανδοκίδης
709 Ανδούλος
710 Ανδραίμων
711 Ανδρέας
712 Ανδρεστίνος
713 Ανδριανός
714 Ανδρόγεως
715 Ανδροδάμας
716 Ανδροίτας
717 Ανδροκλείδας
718 Ανδροκλής
719 Άνδροκλος
720 Ανδροκράτης
721 Ανδροκύδης
722 Ανδρόλεως
723 Ανδρόμαχος
724 Ανδρομέδης
725 Ανδρομένης
726 Ανδρομήδης
727 Ανδρονίδης
728 Ανδρόνικος
729 Ανδροπελαγίας
730 Ανδροσθένης
731 Ανδροτίων
732 Ανδρόφιλος
733 Άνδρων
734 Ανδώνιος
735 Αἰνείας
736 Αἲνειος
737 Ανειτυλλιανός
738 Άνεκτος
739 Ανεμπόδιστος
741 Ανέστης
742 Αἴνετος
743 Αἴνεφος
744 Ανήρ
745 Αἰνησίδημος
746 Ανθάνας
747 Ανθέας
748 Ανθέμιος
749 Ανθεμίων
750 Άνθερμος
751 Ανθεστίων
752 Ανθηδόνιος
753 Άνθην
754 Ανθίας
755 Άνθιμος
756 Άνθιππος
757 Ανθίων
758 Άνθος
759 Άνιγρος
760 Ανίκητος
761 Ανίκκερις
762 Ανίνας
763 Άνιος
764 Άνιππος
765 Ανίων
766 'Ανναγκρέϋς
767 Άννας
768 Αννιανός
769 Αννίβας
770 Αννίκ
771 Αννίκερις
772 Άννινος
773 Αννούβ
774 Ανούσας
775 Ανουτσιάτης
776 Άνοχος
777 Ανσέλμος
778 Ανταγόρας
779 Ανταίος
780 Ανταλκίδας
781 Άντανδρος
782 Αντέας
783 Αντείας
784 Αντέρως
785 Αντήνωρ
786 Αντιάδης
787 Αντίας
788 Αντιγένης
789 Αντίγονος
790 Αντίδοτος
791 Αντίδωρος
792 Αντίθεος
793 Αντικλής
794 Αντικράτης
795 Αντιλέων
796 Αντιλίνος
797 Αντίλοχος
798 Αντίμαχος
799 Αντιμέδων
800 Αντιμένης
801 Αντιμήδης
802 Αντίμνηστος
803 Αντίμοιρος
804 Αντίνοος
805 Αντίνος
806 Αντίοχος
807 Αντίπας
808 Αντίπατρος
809 Αντίπαφος
810 Άντιππος
811 Αντισθένης
812 Αντιστάτης
813 Αντιφάνης
814 Αντίφας
815 Αντιφάτης
816 Αντίφημος
817 Αντίφιλος
818 Αντίφονος
819 Άντιφος
820 Αντιφών
821 Αντιχάρης
822 Αντιωρος
823 Αντραίμονας
824 Αντρανίκ
825 Άντυλλος
826 Αντωνίκος
827 Αντώνιος
828 Αντωνίσκος
829 Ανυβις
830 Ανύσιος
831 Άνυστις
832 Ανύτη
833 Άνυτος
834 Ανφαχος
835 Ανώγων
836 Ανώνυμος
837 Αξίερος
838 Αξιόκερσος
839 Αξιόνικος
840 Άξιος
841 Αξίοχος
842 Αξιώτης
843 Άξυλος
844 Αοβολος
845 Αοιδός
846 Απαίος
847 Απάμειος
848 Άπαμος
849 Απείρανδρος
850 Απειρόγαμος
851 Απελάς
852 Απελλής
854 Απία
855 Απίων
856 Απέλλιχος
857 Απογόνου
858 Απολλάς
859 Απολλόδωρος
860 Απολλοκράτης
861 Απολλοφάνης
862 Απολλύων
863 Απόλλων
864 Απολλώνιος
865 Απόστολος
867 Απουλήιος
868 Άποφις
869 Απρίλιος
870 Απρίων
871 Απρόσιτος
872 Άπτερος
873 Άραβος
874 Άρακος
875 Αράμ
876 Αραρώς
877 Άρας
878 Άρατος
879 Άρβηλος
880 Αργαίος
881 Άργαλος
882 Αργάς
883 Αργεάδης
884 Άργεννος
885 Αργεντίνος
886 Αργέστης
887 Αργεύς
888 Άργης
889 Αργίνος
890 Άργιος
891 Άργος
892 Αργυράκριτος
893 Αργυρός
894 Αρδαλίων
895 Αρέθων
896 Άρειος
897 Αρεσίας
898 Αρέστης
899 Αρέστωρ
900 Αρεταίος
901 Αρετάων
902 Αρεύς
903 Αρήγων
904 Αρηιάς
905 Αρηίθοος
906 Αρηίλυκος
907 Αρήιος
908 Αρηξίων
909 Αρηος
910 Άρης
912 Άρητος
913 Αρθούρος
914 Αριάδνης
915 Αριδαίος
916 Αριδίκης
917 Αρίζηλος
918 Αριμήδης
919 Αρίμνης
920 Αρίμνηστος
921 Αρίσβας
922 Αριστάγγελος
923 Αρισταγόρας
924 Αρισταίνετος
925 Αρίστανδρος
926 Αρίσταρχος
927 Αριστείδης
928 Αρίστιππος
929 Αριστόβουλος
930 Αριστογείτων
931 Αριστογένης
932 Αριστόδημος
933 Αριστόδικος
934 Αριστόδουλος
935 Αριστόθηρος
936 Αριστοκλειανός
937 Αριστοκλείδας
938 Αριστοκλεύς
939 Αριστόκλητος
940 Αριστοκράτης
941 Αριστόκριτος
942 Αριστολαϊδης
943 Αριστόλαος
944 Αριστόλεως
945 Αριστόλοχος
946 Αριστόμαχος
947 Αριστομένης
948 Αριστομήδης
949 Αριστόμνηστος
950 Αριστόνας
951 Αριστόνικος
952 Αριστόνοος
953 Αριστόνους
954 Αριστόξενος
955 Άριστος
956 Αριστοτέλης
957 Αριστότιμος
958 Αριστοφάνης
959 Αριστόφαντος
960 Αριστόφιλος
961 Αριστοφών
962 Αρίστυλλος
963 Αριστωνομίδας
964 Αριστώνυμος
965 Αριφράδης
966 Αρίφρων
967 Αρίων
968 Αρκάδιος
969 Αρκάς
970 Αρκέας
971 Αρκείσιος
972 Αρκεσίδας
973 Αρκεσίλαος
974 Αρκέσιος
975 Αρκτίνος
976 Άρκτος
977 Αρκτούρος
978 Άρκτοφόνος
979 Αρμαδίων
980 Αρμάνδος
981 Αρματίδης
982 Αρμενίδας
983 Αρμόδιος
984 Αρμοκύδης
985 Αρμονίας
986 Αρναίος
987 Άρπαγος
988 Αρπαλέας
989 Αρπαλίων
990 Άρπαλος
991 Αρπάλυκος
992 Αρποκρατίων
993 Αρπύλας
994 Αρριανός
995 Αρρίας
996 Αρριβαίος
997 Αρριδαίος
998 Αρρύβας
999 Αρσάκιος
1000 Αρσένιος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία