Εορτές 18 Σεπτεμβρίου: Αγία Αριάδνη η δούλα Άγιος Ελισαβάν Άγιος Κάστωρ Αριάδνης Ευμενία Καστοριά Όσιος Βιδζίν Όσιος Ευμένιος ο θαυματουργός, επίσκοπος Γορτύνης Όσιος Ρωμύλος της Ραβάνιτσας Ρωμύλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ειρήνη Αγία Σοφία η Αιγυπτία Άγιος Ιλαρίων της Όπτινα
1 Abban
2 Adamnan
3 Aedan
4 Aβρότονος
5 Aιολόμιτρις
6 Aισχραίος
7 Aλεξιμήδης
8 Aμφίροος
9 Aριμήδης
10 Aσστομήδης
11 Cedd
12 Dubritius
13 Eata
14 Gerebernus
15 Gudwall
16 Machar
17 Secardos
18 Theodemir
19 Tillo
20 Tressan
21 Urbitius
22 Verecundus
23 Verocianus
24 Viator
25 Victurus
26 Vitalis
27 Vouga
28 Vulphy
29 Waccar
30 Waldalenus
31 Wandoi
32 Wilfrid
33 Willibald
34 Wulfstan
35 Wulsin
36 Xystus
37 Yakim
38 Yrchard
39 Ywi
40 Αάαρκος
41 Αάβακτος
42 Αἰακὸς
43 Αἰαντίδης
44 Αἰαντόδωρος
45 Ααρασσός
46 Ααρών
48 Αἲας
49 Αασίφορος
50 Αάσπετος
51 Άαστος
52 Αάσχετος
53 Άβαβος
54 Αβάδνης
55 Αβαεόδωρος
56 Αβάζιος
57 Αβαθμίδωτος
58 Αβαιόδορος
59 Αβαιόδωρ
60 Αβαιόδωρος
61 Αβαιόκριτος
62 Αβαίος
63 Αβαίστας
64 Αβάκ
65 Αβάκαινας
66 Αβακένας
67 Αβακής
68 Αβακούμ
69 Άβακτος
70 Αβάμμων
71 Αβάνθιος
72 Αβαντιάδης
73 Αβαντίδας
74 Αβαρβαρέης
75 Αβάρβαρος
76 Αβαρης
77 Αβαρίνος
78 Άβαρις
79 Άβαρνος
80 Άβαρτος
81 Άβας
82 Αβάσγιος
83 Αβάσιτος
84 Αβασκάντιλλος
85 Αβασκαντος
86 Αββαδών
87 Αββάς
88 Άβγαρ
89 Αβδαίος
90 Αβδάραξος
91 Άβδηρος
92 Άβδης
93 Αβδιήλ
94 Αβδιού
95 Αβειρών
96 Άβελ
97 Αβελάρδος
98 Αβελβούλ
99 Αβεντίνος
100 Αβέρκιος
101 Αβερρόης
102 Αβέρωφ
103 Αβεσσαλώμ
104 Αβήπας
105 Αβιά
106 Αβιανός
107 Αβίατος
108 Άβιβος
109 Αβιμέλιχος
110 Άβιος
111 Αβιούδ
112 Αβλάβιος
113 Άβληρος
114 Αβούδιμος
115 Αβραάμ
119 Άβραμ
120 Άβραξ
121 Άβραχας
122 Αβρέας
123 Αβρίκιος
124 Αβροτέλειος
125 Άβρων
126 Αβρώνυχος
127 Άβρωτος
128 Αβυδηνός
129 Αβώ
130 Άγαβος
131 Αγαθάγγελος
132 Αγαθάγητος
133 Αγαθαρχίς
134 Αγάθαρχος
135 Αγαθάγητος
136 Αγαθήμερος
137 Αγαθίνος
138 Αγάθιππος
139 Αγαθόβουλος
140 Αγαθοδαίμων
141 Αγαθόδωρος
142 Αγαθοκλέας
143 Αγαθόνικος
144 Αγαθόπους -2
145 Αγαθοσθένης
146 Αγαθόστρατος
147 Αγαθότυχος
148 Αγάθυλλος
149 Αγάθυρνος
150 Αγάθυρσος
151 Αγάθων
152 Αγαθώνυμος
153 Αγαίος
154 Αγακλέης
155 Αγάκλυτος
156 Αγαλιανός
157 Αγαλλίας
158 Αγαμέμνων
159 Αγαμηδίδας
160 Αγαμήδης
161 Αγαμηδίδας
162 Αγαμήθης
163 Αγανός
164 Αγαπαίος
165 Αγαπήνωρ
166 Αγαπητός
167 Αγάπιος
168 Αγαπτόλεμος
169 Αγασθένης
170 Αγασίας
171 Αγασικλής
172 Αγασικράτης
173 Αγασιμένης
174 Αγάσιμος
175 Αγασσαμενός
176 Αγάστροφος
177 Αγαυός
178 Αγγαίος
179 Αγγελάριος
180 Αγγελίνος
181 Αγγελίων
182 Άγγελος
183 Αγγενίδας
184 Αγγίας
186 Αγέας
187 Αἰγέας
188 Αγελάδας
189 Αγέλαος
190 Αγέλας
191 Άγελος
192 Αγέλοχος
193 Αγέμαχος
194 Αἰγεὺς
195 Αγεύς
196 Αγήμων
197 Αγήνωρ
198 Αγήσανδρος
199 Αγήσαρχος
200 Αγησίας
201 Αγησιδάμας
202 Αγησίδαμος
203 Αγησίλαος
204 Αγησίλοχος
205 Αγησίμαχος
206 Αγησίμβροτος
207 Αγησίπολις
208 Αγησιππίδας
209 Αγησιππίδης
210 Αγησίστρατος
211 Αγήτας
212 Άγητος
213 Αγήτως
214 Αγίας
215 Αἰγιμιὸς
216 Άγις
217 Αἲγισθος
218 Αγίων
219 Αγκαίος
220 Αγκύορας
221 Αγκύωε
222 Αγλάιος
223 Αγλαοκρέων
224 Αγλαόπης
225 Αγλαός
226 Αγλαοσθένης
227 Αγλαόφαμος
228 Αγλαοφών
229 Άγναπτος
230 Αγνόδημος
231 Αγνόδικος
232 Αγνόδωρος
233 Αγνοκλής
234 Αγνός
235 Αγνόφιλος
236 Αγνωνίδης
237 Αγονέας
238 Αγορακλής
239 Αγοράκριτος
240 Αγοράναξ
241 Αγόραστος
242 Αγόρατος
243 Αγρεύς
244 Αγριόπας
245 Αγρίοπος
246 Άγριος
247 Αγρίππας
248 Αγριώνιος
249 Άγρων
250 Αγύλαιος
251 Αγύριος
252 Αγύρριος
253 Αγχίαλος
254 Αγχίμαχος
255 Αγχίμολος
256 Άγχιος
257 Αγχίπυλος
258 Αγχίροος
259 Αγχίσης
260 Αδαίος
261 Αδαλβέρτος
262 Αδάμ
265 Αδαμάντιος
266 Αδάμας
267 Άδας
268 Άδαυκτος
269 Αδέας
270 Αδείμαντος
271 Αἰδέσιος
272 Άδης
273 Αδιατόριξ
274 Αδίστας
275 Άδμητος
276 Αδόλφος
277 Αδονάι
278 Άδραστος
279 Άδρησκος
280 Αδριανός
281 Άδωνις
282 Αέθλιος
283 Αειθαλάς
284 Αείμνηστος
285 Αελλήεις
286 Αελλοπόδης
287 Αερίας
288 Αέροπος
289 Αέτιος
291 Αετός
292 Αέτων
293 Αζαρίας
294 Αζάριος
295 Αζάς
296 Αζάτ
297 Άζευς
298 Άζης
299 Αζώρ
300 Αήτης
301 Αἰήτης
302 Άητωρ
303 Αητωραιακός
304 Αθάμας
305 Αθάμβιλος
306 Αθανάδας
307 Αθάνας
308 Αθανάσιος
309 Αθάνατος
310 Αθέρας
311 Αἰθέριος
312 Αθηδάρας
313 Αθηναγόρας
314 Αθηνάδας
315 Αθηνάδης
316 Αθήναιος
317 Αθήνιππος
318 Αθηνίων
319 Αθηνογένης
320 Αθηνόδωρος
321 Αθηνοκλής
322 Αθηνόκριτος
323 Αἰθάλης
324 Αθλίας
325 Αθοσίων
326 Αθρέ
327 Άθως
328 Αιακός
329 Αιανός
330 Αίας
331 Αιγαίων
332 Αιγείδας
333 Αιγέστης
334 Αιγεύς
335 Αιγέων
336 Αιγεωνέας
337 Αιγιαλεύς
338 Αιγίας
339 Αιγίδας
340 Αίγιλος
341 Αιγίμιος
342 Αίγινος
343 Αίγιος
344 Αίγισθος
345 Αιγιστέας
346 Αίγιστος
347 Αιγίων
348 Αίγλων
349 Αιγύπτιος
350 Αίγυπτος
351 Αίγων
352 Αϊδανός
353 Αιδέσιος
355 Άιδης
356 Αϊδωνεύς
357 Αιήτης
358 Αιήτιος
359 Αιθαλίδης
360 Αίθαν
361 Αιθήρ
362 Αιθίδας
363 Αίθικος
364 Αιθιόλας
365 Αιθίων
366 Αίθλιος
367 Αίθος
368 Αιθούσιος
369 Αίθων
370 Αίθωνας
371 Αικατερίνος
372 Αιλιανός
373 Αίλιος
376 Αϊμαν
377 Αιμίλιος
378 Άιμον
379 Αιμόνιος
380 Αίμος
381 Αίμων
382 Αινέας
383 Αινείας
384 Αίνειος
385 Αινεσίδημος
386 Αίνετος
387 Αινεύς
388 Αίνητος
389 Αινιάδης
390 Αϊνουρ
391 Αίξων
392 Αίολος
393 Αίπυτος
394 Αίσακος
395 Αισανίας
396 Αισημίδας
397 Αίσηπος
398 Αίσιμος
399 Αίσιος
400 Αισίων
401 Αισυήτης
402 Αίσυμνος
403 Αίσυπος
404 Αισχίνης
405 Αισχίων
406 Αισχυλίδης
407 Αισχύλος
408 Αίσων
409 Αίσωψ
411 Αιτναίος
412 Αιτωλός
413 Αιχμοκλής
414 Ακάδημος
415 Ακάθιστος
416 Ακάκητος
417 Ακάκιος
419 Άκακος
420 Ακάμας
421 Άκανθος
422 Ακαρίων
423 Ακαρναν
424 Άκαστος
425 Ακατάβλητος
426 Ακατάφλεκτος
427 Άκελος
428 Ακέσανδρος
429 Ακεσίας
430 Ακεσίδας
431 Ακεσίλαος
432 Ακεσίλας
433 Ακεσίμβροτος
434 Ακέστης
435 Ακεστόδωρος
436 Ακέστωρ
437 Ακεψεής
438 Ακεψιμάς
439 Ακήρατος
440 Αἰάκης
441 'Ακης
442 Ακίνδυνος
443 Άκις
444 Ακματίδας
445 Ακμονίδας
446 Άκμων
447 Ακόλουθος
448 Ακοντεύς
449 Ακουμενός
450 Ακουσιλάδας
451 Ακουσίλαος
452 Ακούτιος
453 Ακραγαντίνος
454 Ακράγας
455 Άκρατος
456 Ακρίας
457 Ακριβός
458 Ακρίσιος
459 Ακρίτας
460 Ακρόκομος
461 Ακρόνεος
462 Ακρότατος
463 Άκρων
464 Ακταίος
465 Ακτίνας
466 Άκτις
467 Άκτωρ
468 Ακύλας
470 Αλαλκομένης
471 Αλαμάνος
472 Άλαν
473 Αλάστωρ
474 Αλαφούζος
475 Αλβανός
476 Αλβέρτος
477 Αλβίνος
478 Αλδχέλμος
479 Αλεβίζος
480 Αλεβίων
481 Αλεγήνωρ
482 Αλεκτρυών
483 Αλέκτωρ
484 Αλεξάγγελος
485 Αλέξανδρος
488 Αλεξάνορας
489 Αλεξάνωρ
490 Αλέξαρχος
491 Αλεξιάρης
492 Αλεξίβιος
493 Αλεξίκακος
494 Αλεξικλής
495 Αλεξίμαχος
496 Αλεξίνικος
497 Αλέξιος
498 Αλεξιππιδας
499 Αλέξων
500 Αλεός
501 Αλεύας
502 Αλέχτορας
503 Αληθινός
504 Αλήσιος
505 Αλήτης
506 Αλθαιμένης
507 Άλθηπος
508 Αλίαρτος
509 Αλίας
510 Αλιθέρσης
511 Αλιμήδης
512 Άλιος
513 Αλίοχος
514 Αλίφηρας
515 Αλκάθοος
516 Αλκαινέτος
517 Αλκαίος
518 Αλκαμένης
519 Άλκανδρος
520 Αλκάνωρ
521 Αλκείδης
522 Αλκέτας
523 Άλκης
524 Αλκίας
525 Αλκιβιάδης
526 Αλκίβιος
527 Αλκιδάμας
528 Αλκίδας
529 Αλκίμαχος
530 Αλκιμέδων
531 Αλκιμένης
532 Αλκιμήδης
533 Άλκιμος
534 Αλκινάδας
535 Αλκίνοος
536 Άλκιππος
537 Αλκισθένης
538 Αλκίσων
539 Αλκίφρων
540 Αλκμαίων
541 Αλκμάν
542 Αλκμάων
543 Αλκμέων
544 Αλκμήνωρ
545 Αλκυονεύς
546 Άλκων
547 Άλκωνας
548 Αλλάς
549 Αλμήνωρ
550 Αλμπέος
551 Αλμπέρτος
552 Άλμωψ
553 Αλξίων
554 Αλοίσιος
555 Αλοκράτης
556 Αλόπιος
557 Αλουίζος
558 Αλπέγιος
559 Άλπης
560 Αλταίων
561 Άλτης
562 Άλτιμος
563 Αλυζεύς
564 Άλυκος
565 Αλύπιος
566 Αλύριος
567 Αλύσιος
568 Αλφαίος
569 Αλφειός
570 Αλφεσίβοιος
571 Αλφόνς
572 Αλφρέδος
573 Αλωεύς
574 Αλώνιος
575 Αλώπεκος
576 Αμαζόνιος
577 Αμαθεύς
578 Αμαλθεύς
579 Αμαλκείδης
580 Αμανάτιος
581 Αμανάτιος
582 Αμανάτιος
583 Άμανδος
585 Αμάρακος
586 Αμάρανθος
587 Αμάραντος
588 Άμβραξ
589 Αμβρόσιος
590 Αμβρύων
591 Αμεινία
592 Αμεινίας
593 Αμεινοκλής
594 Αμειψίας
595 Αμέλιος
596 Αμερίας
597 Αμέρικος
598 Αμέστριος
599 Αμετάθετος
600 Αμήδης
601 Αμήν
602 Αμήνοφις
603 Αμήνων
604 Αμησινάς
605 Αμήστριος
606 Άμηστρις
607 Αμιανός
608 Αμίαντος
609 Αμίλκας
610 Αμιναδάβ
611 Αμινίας
612 Άμιρις
613 Άμισσος
614 Αμισώδαρος
615 Αμμέας
616 Αμμιανός
617 Αμμούν
618 Άμμων
619 Αμμωναθάς
620 Αμόλυντος
621 Αμομφάρετος
622 Αμοπάων
623 Αμούν
624 Αμπέλιος
625 Αμπλίας
626 Άμπυκος
627 Άμπυξ
628 Αμύδας
629 Αμυθάων
630 Αμύκλας
631 Άμυκος
632 Αμύνανδρος
633 Αμυνίας
634 Άμυνος
635 Αμύντας
636 Αμυντιανός
637 Αμύντωρ
638 Αμύνων
639 Άμυρος
640 Αμφάρης
641 Αμφίαλος
642 Αμφιάναξ
643 Αμφιανός
645 Αμφιάραος
646 Αμφιδάμας
647 Αμφίδικος
648 Αμφίδοκος
649 Αμφίδωρος
650 Αμφίθεος
651 Άμφικλος
652 Αμφικράτης
653 Αμφικτύων
654 Αμφίλοχος
655 Αμφίλυκος
656 Αμφίλυτος
657 Αμφίμαρος
658 Αμφίμαχος
659 Αμφιμέδων
660 Αμφιμήδης
661 Αμφίμνηστος
662 Αμφινεύς
663 Αμφίνομος
664 Αμφίομος
665 Άμφισσος
666 Αμφίστρατος
667 Αμφιτρίτης
668 Αμφιτρύων
669 Αμφίων
670 Αμφότερος
671 Αἳμων
672 Αμών
673 Αμωναθάς
674 Αμώς
675 Άμωσις
676 Αναβησίνεος
677 Αναγνώστης
678 Ανάκλητος
679 Ανακρέουσα
680 Ανακρέων
682 Ανάκτωρ
683 Ανανί
684 Ανανίας
685 Αναξαγόρας
686 Αναξαμένης
687 Ανάξανδρος
688 Αναξαρέτης
689 Ανάξαρχος
690 Αναξίβιος
691 Αναξίδαμος
692 Αναξικράτης
693 Αναξίλαος
694 Αναξίμανδρος
695 Αναξιμένης
696 Αναξίνος
697 Ανάξιππος
698 Άναξις
699 Αναπίας
700 Ανάργυρος
701 Αἰνέας
702 Αναστάσιος
703 Ανατόλιος
704 Ανάχαρσις
705 Άνδης
706 Ανδοκίδης
707 Ανδούλος
708 Ανδραίμων
709 Ανδρέας
710 Ανδρεστίνος
711 Ανδριανός
712 Ανδρόγεως
713 Ανδροδάμας
714 Ανδροίτας
715 Ανδροκλείδας
716 Ανδροκλής
717 Άνδροκλος
718 Ανδροκράτης
719 Ανδροκύδης
720 Ανδρόλεως
721 Ανδρόμαχος
722 Ανδρομέδης
723 Ανδρομένης
724 Ανδρομήδης
725 Ανδρονίδης
726 Ανδρόνικος
727 Ανδροπελαγίας
728 Ανδροσθένης
729 Ανδροτίων
730 Ανδρόφιλος
731 Άνδρων
732 Ανδώνιος
733 Αἰνείας
734 Αἲνειος
735 Ανειτυλλιανός
736 Άνεκτος
737 Ανεμπόδιστος
739 Ανέστης
740 Αἴνετος
741 Αἴνεφος
742 Ανήρ
743 Αἰνησίδημος
744 Άνθας
745 Ανθέμιος
746 Ανθεμίων
747 Άνθερμος
748 Ανθεστίων
749 Ανθηδόνιος
750 Άνθιμος
751 Άνθιππος
752 Άνθος
753 Άνιγρος
754 Ανίκητος
755 Ανίκκερις
756 Ανίνας
757 Άνιος
758 Άνιππος
759 'Ανναγκρέϋς
760 Άννας
761 Αννίβας
762 Αννίκ
763 Αννίκερις
764 Άννινος
765 Αννούβ
766 Ανούσας
767 Ανουτσιάτης
768 Άνοχος
769 Ανσέλμος
770 Ανταγόρας
771 Ανταίος
772 Ανταλκίδας
773 Άντανδρος
774 Αντέας
775 Αντείας
776 Αντέρως
777 Αντήνωρ
778 Αντιάδης
779 Αντίας
780 Αντιγένης
781 Αντίγονος
782 Αντίδοτος
783 Αντίδωρος
784 Αντίθεος
785 Αντικλής
786 Αντικράτης
787 Αντιλέων
788 Αντιλίνος
789 Αντίλοχος
790 Αντίμαχος
791 Αντιμέδων
792 Αντιμένης
793 Αντιμήδης
794 Αντίμνηστος
795 Αντίμοιρος
796 Αντίνοος
797 Αντίνος
798 Αντίοχος
799 Αντίπας
800 Αντίπατρος
801 Αντίπαφος
802 Άντιππος
803 Αντισθένης
804 Αντιστάτης
805 Αντιφάνης
806 Αντίφας
807 Αντιφάτης
808 Αντίφημος
809 Αντίφιλος
810 Αντίφονος
811 Άντιφος
812 Αντιφών
813 Αντιχάρης
814 Αντιωρος
815 Αντραίμονας
816 Αντρανίκ
817 Άντυλλος
818 Αντωνίκος
819 Αντώνιος
820 Αντωνίσκος
821 Ανυβις
822 Ανύσιος
823 Άνυστις
824 Ανύτη
825 Άνυτος
826 Ανφαχος
827 Ανώγων
828 Ανώνυμος
829 Αξίερος
830 Αξιόκερσος
831 Αξιόνικος
832 Άξιος
833 Αξίοχος
834 Αξιώτης
835 Άξυλος
836 Αοβολος
837 Αοιδός
838 Απαίος
839 Απάμειος
840 Άπαμος
841 Απείρανδρος
842 Απειρόγαμος
843 Απελάς
844 Απελλής
846 Απήμαντος
847 Απία
848 Απίων
849 Απέλλιχος
850 Απογόνου
851 Απολλάς
852 Απολλόδωρος
853 Απολλοκράτης
854 Απολλοφάνης
855 Απολλύων
856 Απόλλων
857 Απολλώνιος
858 Απόστολος
860 Απουλήιος
861 Άποφις
862 Απρίλιος
863 Απρίων
864 Απρόσιτος
865 Άπτερος
866 Άραβος
867 Άρακος
868 Αράμ
869 Αραρώς
870 Άρας
871 Άρατος
872 Άρβηλος
873 Αργαίος
874 Άργαλος
875 Αργάς
876 Αργεάδης
877 Άργεννος
878 Αργεντίνος
879 Αργέστης
880 Αργεύς
881 Αργήλης
882 Άργης
883 Αργίνος
884 Άργιος
885 Άργος
886 Αργυράκριτος
887 Αργυρός
888 Αρδαλίων
889 Αρέδιος
890 Αρέθων
891 Άρειος
892 Αρεσίας
893 Αρέστης
894 Αρέστωρ
895 Αρεταίος
896 Αρετάων
897 Αρεύς
898 Αρήγων
899 Αρηιάς
900 Αρηίθοος
901 Αρηίλυκος
902 Αρήιος
903 Αρηξίων
904 Αρηος
905 Άρης
907 Άρητος
908 Αρθούρος
909 Αριάδνης
910 Αριδαίος
911 Αριδίκης
912 Αρίζηλος
913 Αριμήδης
914 Αρίμνης
915 Αρίμνηστος
916 Αρίσβας
917 Αριστάγγελος
918 Αρισταγόρας
919 Αρισταίνετος
920 Αρίστανδρος
921 Αρίσταρχος
922 Αριστείδης
923 Αριστιανός
924 Αριστίνος
925 Αρίστιππος
926 Αριστόβουλος
927 Αριστογείτων
928 Αριστογένης
929 Αριστόδημος
930 Αριστόδικος
931 Αριστόδουλος
932 Αριστόθηρος
933 Αριστοκλειανός
934 Αριστοκλείδας
935 Αριστοκλεύς
936 Αριστόκλητος
937 Αριστοκράτης
938 Αριστόκριτος
939 Αριστολαϊδης
940 Αριστόλαος
941 Αριστόλεως
942 Αριστόλοχος
943 Αριστόμαχος
944 Αριστομένης
945 Αριστομήδης
946 Αριστόμνηστος
947 Αριστόνας
948 Αριστόνικος
949 Αριστόνοος
950 Αριστόνους
951 Αριστόξενος
952 Άριστος
953 Αριστοτέλης
954 Αριστοτέχνης
955 Αριστότιμος
956 Αριστοφάνης
957 Αριστόφαντος
958 Αριστόφιλος
959 Αριστοφών
960 Αρίστυλλος
961 Αριστωνομίδας
962 Αριστώνυμος
963 Αριφράδης
964 Αρίφρων
965 Αρίων
966 Αρκάδιος
967 Αρκάς
968 Αρκέας
969 Αρκείσιος
970 Αρκεσίδας
971 Αρκεσίλαος
972 Αρκέσιος
973 Αρκτίνος
974 Άρκτος
975 Αρκτούρος
976 Άρκτοφόνος
977 Αρμαδίων
978 Αρμάνδος
979 Αρματίδης
980 Αρμενίδας
981 Αρμόδιος
982 Αρμοκύδης
983 Αρμονίας
984 Αρναίος
985 Άρπαγος
986 Αρπαλέας
987 Αρπαλίων
988 Άρπαλος
989 Αρπάλυκος
990 Αρποκρατίων
991 Αρπύλας
992 Αρριανός
993 Αρρίας
994 Αρριβαίος
995 Αρριδαίος
996 Αρρύβας
997 Αρσάκιος
998 Αρσένιος
999 Αρσίνοος
1000 Αρτάκης
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία