Εορτές 26 Ιουνίου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μακάριος Ανθίων Μαρκίος Όσιος Δαβίδ από τη Θεσσαλονίκη Όσιος Δαμιανός Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Γοτθίας
1 Επήριτος
2 Aedan
3 Aβρότονος
4 Aιολόμιτρις
5 Aισχραίος
6 Aλεξιμήδης
7 Aμφίροος
8 Aριμήδης
9 Aσστομήδης
10 Cedd
11 Eata
12 Ethelwald
13 Gerebernus
14 Gudwall
15 Secardos
16 Tanco
17 Theodemir
18 Tillo
19 Tressan
20 Urbitius
21 Vedast
22 Verocianus
23 Victurus
24 Vitalis
25 Vouga
26 Vulphy
27 Waccar
28 Waldalenus
29 Willibald
30 Wulfstan
31 Wulsin
32 zxy Ιόλας
33 Αάαρκος
34 Αάβακτος
35 Αἰακὸς
36 Αἰαντίδης
37 Αἰαντόδωρος
38 Ααρασσός
39 Ααρών
41 Αἲας
42 Αασίφορος
43 Αάσπετος
44 Άαστος
45 Αάσχετος
46 Άβαβος
47 Αβάδνης
48 Αβαεόδωρος
49 Αβάζιος
50 Αβαθμίδωτος
51 Αβαιόδορος
52 Αβαιόδωρ
53 Αβαιόδωρος
54 Αβαιόκριτος
55 Αβαίος
56 Αβαίστας
57 Αβάκ
58 Αβάκαινας
59 Αβακένας
60 Αβακής
61 Αβακούμ
62 Άβακτος
63 Αβάμμων
64 Αβάνθιος
65 Αβαντιάδης
66 Αβαντίδας
67 Αβαρβαρέης
68 Αβάρβαρος
69 Αβαρης
70 Αβαρίνος
71 Άβαρις
72 Άβαρνος
73 Άβαρτος
74 Άβας
75 Αβάσγιος
76 Αβάσιτος
77 Αβασκάντιλλος
78 Αβασκαντος
79 Αββαδών
80 Αββαδώσα
81 Αββάς
82 Άβγαρ
83 Αβδαίος
84 Αβδάραξος
85 Άβδηρος
86 Άβδης
87 Αβδιήλ
88 Αβδιού
90 Αβειρών
91 Άβελ
92 Αβελάρδος
93 Αβελβούλ
94 Αβεντίνος
95 Αβέρκιος
96 Αβερρόης
97 Αβέρωφ
98 Αβεσσαλώμ
99 Αβήπας
100 Αβιά
101 Αβιάδ
102 Αβιάθαρ
103 Αβιάνιος
104 Αβιανός
105 Αβίας
106 Αβίατος
107 Άβιβος
108 Αβιμέλιχος
109 Άβιος
110 Αβιούδ
111 Αβλάβιος
112 Αβλαβίων
113 Άβληρος
114 Αβούδιμος
115 Αβραάμ
119 Άβραμ
120 Άβραξ
121 Άβραχας
122 Αβρέας
123 Αβρίκιος
124 Αβροτέλειος
125 Άβρων
126 Αβρώνυχος
127 Άβρωτος
128 Άβυδος
129 Αβώ
130 Άγαβος
131 Αγαθάγγελος
132 Αγαθάγητος
133 Αγαθαρχίς
134 Αγάθαρχος
135 Αγαθάγητος
136 Αγαθήμερος
137 Αγαθίνος
138 Αγάθιππος
139 Αγαθόβουλος
140 Αγαθοδαίμων
141 Αγαθόδωρος
142 Αγαθοκλέας
143 Αγαθονίκης
144 Αγαθόπους
145 Αγαθοσθένης
146 Αγαθόστρατος
147 Αγαθότυχος
148 Αγάθυλλος
149 Αγάθυρνος
150 Αγάθυρσος
151 Αγάθων
152 Αγαθώνυμος
153 Αγαίος
154 Αγακλέης
155 Αγάκλυτος
156 Αγαλιανός
157 Αγαλλίας
158 Αγαμέμνων
159 Αγαμηδίδας
160 Αγαμήδης
161 Αγαμηδίδας
162 Αγαμήθης
163 Αγανός
164 Αγαπαίος
165 Αγαπήνωρ
166 Αγαπητός
167 Αγάπιος
168 Αγαπτόλεμος
169 Αγασθένης
170 Αγασίας
171 Αγασικλής
172 Αγασικράτης
173 Αγασιμένης
174 Αγάσιμος
175 Αγασσαμενός
176 Αγάστροφος
177 Αγαυός
178 Αγγελάριος
179 Αγγελικός
180 Αγγελίνος
181 Αγγελίων
182 Άγγελος
183 Αγγενίδας
184 Αγγίας
186 Αγέας
187 Αἰγέας
188 Αγελάδας
189 Αγέλαος
190 Αγέλας
191 Άγελος
192 Αγέλοχος
193 Αγέμαχος
194 Αγέρωχος
195 Αἰγεὺς
196 Αγεύς
197 Αγέχορος
198 Αγήμων
199 Αγήνωρ
200 Αγήσανδρος
201 Αγήσαρχος
202 Αγησίας
203 Αγησιδάμας
204 Αγησίδαμος
205 Αγησίλαος
206 Αγησίλοχος
207 Αγησίμαχος
208 Αγησίμβροτος
209 Αγησίπολις
210 Αγησιππίδας
211 Αγησιππίδης
212 Αγησίστρατος
213 Αγήτας
214 Άγητος
215 Αγήτως
216 Αγίας
217 Αἰγιμιὸς
218 Άγις
219 Αἲγισθος
220 Αγίων
221 Αγκαίος
222 Αγκύορας
223 Αγκύωε
224 Αγλάιος
225 Αγλαοκρέων
226 Αγλαόπης
227 Αγλαοσθένης
228 Αγλαόφαμος
229 Αγλαοφών
230 Άγναπτος
231 Αγνόδημος
232 Αγνόδικος
233 Αγνόδωρος
234 Αγνοκλής
235 Αγνός
236 Αγνόφιλος
237 Αγνωνίδης
238 Αγονέας
239 Αγορακλής
240 Αγοράκριτος
241 Αγοράναξ
242 Αγόραστος
243 Αγόρατος
244 Αγρεύς
245 Αγρίοπος
246 Άγριος
247 Αγρίππας
248 Αγριώνιος
249 Άγρων
250 Αγύλαιος
251 Αγύριος
252 Αγύρριος
253 Αγχίαλος
254 Αγχίμαχος
255 Αγχίμολος
256 Άγχιος
257 Αγχίπυλος
258 Αγχίροος
259 Αγχίσης
260 Αδαίος
261 Αδαλβέρτος
262 Αδάμ
265 Αδαμάντιος
266 Αδάμας
267 Αδαμνάνος
268 Άδας
269 Αδέας
270 Αδείμαντος
271 Αδελφός
272 Αἰδέσιος
273 Άδης
274 Αδιατόριξ
275 Αδίστας
276 Άδμητος
277 Αδόλφος
278 Αδονάι
279 Άδραστος
280 Άδρησκος
281 Αδριανός
282 Άδωνις
283 Αέθλιος
284 Αειθαλάς
285 Αείμνηστος
286 Αέλιος
287 Αελλήεις
288 Αελλοπόδης
289 Αερίας
290 Αέροπος
291 Αέτιος
293 Αζαρίας
294 Αζάς
295 Αζάτ
296 Άζευς
297 Άζης
298 Αζώρ
299 Αηδόνιος
300 Αήτης
301 Αἰήτης
302 Άητωρ
303 Αητωραιακός
304 Αθάμας
305 Αθάμβιλος
306 Αθανάδας
307 Αθάνας
308 Αθανάσιος
309 Αθάνατος
310 Αθέρας
311 Αἰθέριος
312 Αθηδάρας
313 Αθηναγόρας
314 Αθήναιος
315 Αθήνιππος
316 Αθηνίων
317 Αθηνογένης
318 Αθηνόδωρος
319 Αθηνοκλής
320 Αθηνόκριτος
321 Αἰθάλης
322 Αθλίας
323 Αθοσίων
324 Αθρέ
325 Άθως
326 Αιακός
327 Αιανός
328 Αίας
329 Αιγαίων
330 Αιγείδας
331 Αιγέστης
332 Αιγεύς
333 Αιγεωνέας
334 Αιγιαλεύς
335 Αιγίας
336 Αιγίδας
337 Αίγιλος
338 Αιγίμιος
339 Αίγινος
340 Αίγιος
341 Αίγισθος
342 Αιγιστέας
343 Αίγιστος
344 Αιγίων
345 Αίγλων
346 Αιγύπτιος
347 Αίγυπτος
348 Αίγων
349 Αϊδανός
350 Αιδέσιος
352 Άιδης
353 Αϊδωνεύς
354 Αιήτης
355 Αιθαλίδης
356 Αίθαν
357 Αιθήρ
358 Αιθίδας
359 Αίθικος
360 Αιθιόλας
361 Αιθίων
362 Αίθλιος
363 Αίθος
364 Αιθούσιος
365 Αίθων
366 Αίθωνας
367 Αικατερίνος
368 Αίλιος
369 Αϊμαν
370 Αιμίλιος
371 Άιμον
372 Αιμόνιος
373 Αίμος
374 Αίμων
375 Αινέας
376 Αινείας
377 Αίνειος
378 Αινεσίδημος
379 Αίνετος
380 Αινεύς
381 Αίνητος
382 Αινιάδης
383 Αϊνουρ
384 Αίξων
385 Αίολος
386 Αίπυτος
387 Αίσακος
388 Αισανίας
389 Αισημίδας
390 Αίσηπος
391 Αισία
392 Αίσιμος
393 Αίσιος
394 Αισυήτης
395 Αίσυμνος
396 Αίσυπος
397 Αισχίνης
398 Αισχίων
399 Αισχυλίδης
400 Αισχύλος
401 Αίσων
402 Αίσωψ
404 Αιτναίος
405 Αιτωλός
406 Αιχμοκλής
407 Ακάδημος
408 Ακάθιστος
409 Ακάκητος
410 Ακάκιος
412 Άκακος
413 Ακάμας
414 Άκανθος
415 Ακαρίων
416 Ακαρναν
417 Άκαστος
418 Ακατάβλητος
419 Ακατάφλεκτος
420 Άκελος
421 Ακέσανδρος
422 Ακεσίας
423 Ακεσίδας
424 Ακεσίλαος
425 Ακεσίλας
426 Ακεσίμβροτος
427 Ακέστης
428 Ακεστόδωρος
429 Ακέστωρ
430 Ακεψεής
431 Ακεψιμάς
432 Ακήρατος
433 Αἰάκης
434 Άκης
435 Ακίνδυνος
436 Άκις
437 Ακματίδας
438 Ακμονίδας
439 Άκμων
440 Ακόλουθος
441 Ακοντεύς
442 Ακουμενός
443 Ακουσιλάδας
444 Ακουσίλαος
445 Ακούτιος
446 Ακραγαντίνος
447 Ακράγας
448 Άκρατος
449 Ακρίας
450 Ακρίβος
451 Ακρίσιος
452 Ακρίτας
453 Ακρόκομος
454 Ακρόνεος
455 Ακρότατος
456 Άκρων
457 Ακταίος
458 Ακτίνας
459 Άκτις
460 Άκτωρ
461 Ακύλας
463 Αλαλκομένης
464 Αλαμάνος
465 Άλαν
466 Αλάστωρ
467 Αλαφούζος
468 Αλβανός
469 Αλβέρτος
470 Αλβίνος
471 Αλεβίζος
472 Αλεβίων
473 Αλεγήνωρ
474 Αλεκτρυών
475 Αλέκτωρ
476 Αλεξάγγελος
477 Αλέξανδρος
480 Αλεξάνορας
481 Αλεξάνωρ
482 Αλέξαρχος
483 Αλεξίβιος
484 Αλεξίκακος
485 Αλεξικλής
486 Αλεξίμαχος
487 Αλεξίνικος
488 Αλέξιος
489 Αλεξιππιδας
490 Αλέξων
491 Αλεός
492 Αλεύας
493 Αλέχτορας
494 Αληθής
495 Αλήσιος
496 Αλήτης
497 Αλθαιμένης
498 Άλθηπος
499 Αλίαρτος
500 Αλίας
501 Αλιθέρσης
502 Αλιμήδης
503 Άλιος
504 Αλίοχος
505 Αλίφηρας
506 Αλκάθοος
507 Αλκαινέτος
508 Αλκαίος
509 Αλκαμένης
510 Άλκανδρος
511 Αλκάνωρ
512 Αλκείδης
513 Αλκέτας
514 Άλκης
515 Αλκίας
516 Αλκιβιάδης
517 Αλκίβιος
518 Αλκιδάμας
519 Αλκίδας
520 Αλκίμαχος
521 Αλκιμέδων
522 Αλκιμένης
523 Αλκιμήδης
524 Άλκιμος
525 Αλκινάδας
526 Αλκίνοος
527 Άλκιππος
528 Αλκισθένης
529 Αλκίσων
530 Αλκίφρων
531 Αλκμαίων
532 Αλκμάν
533 Αλκμάων
534 Αλκμέων
535 Αλκμήνωρ
536 Αλκυονεύς
537 Άλκων
538 Άλκωνας
539 Αλλάς
540 Αλμήνωρ
541 Αλμπάνης
542 Αλμπέος
543 Αλμπέρτος
544 Άλμωψ
545 Αλξίων
546 Αλοίσιος
547 Αλοκράτης
548 Αλόπιος
549 Αλουίζος
550 Αλπέγιος
551 Άλπης
552 Αλταίων
553 Άλτης
554 Άλτιμος
555 Αλτίνος
556 Αλυζεύς
557 Άλυκος
558 Αλύπιος
559 Αλύριος
560 Αλύσιος
561 Αλφαιεύς
562 Αλφειός
563 Αλφεσίβοιος
564 Αλφόνς
565 Αλφρέδος
566 Αλχέλμος
567 Αλωεύς
568 Αλώνιος
569 Αλώπεκος
570 Αμαζόνιος
571 Αμαθεύς
572 Αμαλθεύς
573 Αμάλιος
574 Αμαλκείδης
575 Αμανάτιος
576 Αμανάτιος
577 Αμανάτιος
578 Άμανδος
580 Αμάρακος
581 Αμάρανθος
582 Αμάραντος
583 Αμαστρίνος
584 Άμβραξ
585 Αμβρόσιος
586 Αμβρύων
587 Αμεινία
588 Αμεινίας
589 Αμεινοκλής
590 Αμειψίας
591 Αμέλιος
592 Άμεμπτος
593 Αμερίας
594 Αμέρικος
595 Αμέστριος
596 Αμετάθετος
597 Αμήδης
598 Αμήν
599 Αμήνοφις
600 Αμήνων
601 Αμησινάς
602 Αμήστριος
603 Άμηστρις
604 Αμιανός
605 Αμίαντος
606 Αμίλκας
607 Αμιναδάβ
608 Αμινίας
609 Άμιρις
610 Άμισσος
611 Αμισώδαρος
612 Αμμέας
613 Αμμιανός
614 Αμμούν
615 Άμμων
616 Αμμωναθάς
617 Αμόλυντος
618 Αμομφάρετος
619 Αμοπάων
620 Αμούν
621 Αμπάν
622 Αμπέλιος
623 Αμπλίας
624 Άμπυκος
625 Άμπυξ
626 Αμύδας
627 Αμυθάων
628 Αμύκλας
629 Άμυκος
630 Αμύνανδρος
631 Αμυνίας
632 Άμυνος
633 Αμύντωρ
634 Αμύνων
635 Άμυρος
636 Αμφάρης
637 Αμφίαλος
638 Αμφιάναξ
639 Αμφιάραος
640 Αμφιδάμας
641 Αμφίδικος
642 Αμφίδοκος
643 Αμφίδωρος
644 Αμφίθεος
645 Άμφικλος
646 Αμφικράτης
647 Αμφικτύων
648 Αμφίλοχος
649 Αμφίλυκος
650 Αμφίλυτος
651 Αμφίμαρος
652 Αμφίμαχος
653 Αμφιμέδων
654 Αμφιμήδης
655 Αμφίμνηστος
656 Αμφινεύς
657 Αμφίνομος
658 Αμφίομος
659 Άμφισσος
660 Αμφίστρατος
661 Αμφιτρίτης
662 Αμφιτρύων
663 Αμφίων
664 Αμφότερος
665 Αἳμων
666 Αμών
667 Αμωναθάς
668 Αμώς
669 Άμωσις
670 Αναβησίνεος
671 Αναγνώστης
672 Ανάκλητος
673 Ανακρέουσα
674 Ανακρέων
676 Ανάκτωρ
677 Ανανί
678 Ανανίας
679 Αναξαγόρας
680 Ανάξανδρος
681 Αναξαρέτης
682 Ανάξαρχος
683 Αναξίβιος
684 Αναξίδαμος
685 Αναξικράτης
686 Αναξίλαος
687 Αναξίμανδρος
688 Αναξιμένης
689 Αναξίνος
690 Ανάξιππος
691 Άναξις
692 Αναπίας
693 Ανάργυρος
694 Αἰνέας
695 Αναστάσιος
696 Ανατόλιος
697 Ανάχαρσις
698 Άνδης
699 Ανδοκίδης
700 Ανδούλος
701 Ανδραίμων
702 Ανδρέας
703 Ανδρεστίνος
704 Ανδριανός
705 Ανδρόγεως
706 Ανδροδάμας
707 Ανδροίτας
708 Ανδροκλείδας
709 Ανδροκλής
710 Άνδροκλος
711 Ανδροκράτης
712 Ανδροκύδης
713 Ανδρόλεως
714 Ανδρόμαχος
715 Ανδρομέδης
716 Ανδρομένης
717 Ανδρομήδης
718 Ανδρονίδης
719 Ανδρονίκης
720 Ανδροπελαγίας
721 Ανδροσθένης
722 Ανδροτίων
723 Ανδρόφιλος
724 Άνδρων
725 Ανδώνιος
726 Αἰνείας
727 Αἲνειος
728 Ανειτυλλιανός
729 Άνεκτος
730 Ανεμπόδιστος
732 Ανέστης
733 Αἴνετος
734 Αἴνεφος
735 Ανήρ
736 Αἰνησίδημος
737 Άνθας
738 Ανθέμιος
739 Άνθερμος
740 Ανθεστίων
741 Ανθηδόνιος
742 Άνθιμος
743 Άνθιππος
744 Άνθος
745 Ανθόσμιος
746 Ανθυποβάγγελος
747 Άνιγρος
748 Ανίκητος
749 Ανίκκερις
750 Ανίνας
751 Άνιος
752 Άνιππος
753 Άννας
754 Αννίβας
755 Αννίκ
756 Αννίκερις
757 Άννινος
758 Αννούβ
759 Ανούσας
760 Ανουτσιάτης
761 Άνοχος
762 Ανσέλμος
763 Ανταγόρας
764 Ανταίος
765 Ανταλκίδας
766 Άντανδρος
767 Αντέας
768 Αντείας
769 Αντέρως
771 Αντήνωρ
772 Αντιάδης
773 Αντίας
774 Αντιγένης
775 Αντίγονος
776 Αντίδοτος
777 Αντίδωρος
778 Αντίθεος
779 Αντικλής
780 Αντικράτης
781 Αντιλέων
782 Αντιλίνος
783 Αντίλοχος
784 Αντίμαχος
785 Αντιμέδων
786 Αντιμένης
787 Αντιμήδης
788 Αντίμνηστος
789 Αντίμοιρος
790 Αντίνοος
791 Αντίοχος
792 Αντίπας
793 Αντίπατρος
794 Αντίπαφος
795 Άντιππος
796 Αντισθένης
797 Αντιστάτης
798 Αντιφάνης
799 Αντίφας
800 Αντιφάτης
801 Αντίφημος
802 Αντίφιλος
803 Αντίφονος
804 Άντιφος
805 Αντιφών
806 Αντιχάρης
807 Αντιωρος
808 Αντραίμονας
809 Αντρανίκ
810 Άντυλλος
811 Αντωνίκος
812 Αντώνιος
813 Αντωνίσκος
814 Ανυβις
815 Ανύσιος
816 Άνυστις
817 Ανύτη
818 Άνυτος
819 Ανφαχος
820 Ανώγων
821 Ανώνυμος
822 Αξίερος
823 Αξιόκερσος
824 Αξιόνικος
825 Αξίοχος
826 Αξίων
827 Αξιώτης
828 Άξυλος
829 Αοβολος
830 Αοιδός
831 Απαίος
832 Απάμειος
833 Άπαμος
834 Απείρανδρος
835 Απειρόγαμος
836 Απελάς
837 Απελλής
839 Απήμων
840 Απία
841 Απίων
842 Απέλλιχος
843 Απλόδωρος
844 Απογόνου
845 Απολλάς
846 Απολλινάριος
847 Απολλόδωρος
848 Απολλοκράτης
849 Απολλοφάνης
850 Απολλύων
851 Απόλλων
852 Απολλώνιος
853 Απόστολος
855 Απουλήιος
856 Άποφις
857 Απρίλιος
858 Απρίων
859 Απρόσιτος
860 Άπτερος
861 Απφίας
862 Άραβος
863 Άρακος
864 Αράμ
865 Αράπης
866 Αραρώς
867 Άρας
868 Άρατος
869 Άραχνος
870 Αρβανίτης
871 Άρβηλος
872 Αργαίος
873 Άργαλος
874 Αργάς
875 Αργεάδης
876 Άργεννος
877 Αργεντίνος
878 Αργέστης
879 Αργεύς
880 Αργήλης
881 Άργης
882 Αργίνος
883 Άργιος
884 Αργοναύτης
885 Άργος
886 Αργυράκριτος
887 Αργυρός
888 Αρδαβάνης
889 Αρδαλίων
890 Αρέδιος
892 Αρέθων
893 Άρειος
894 Αρεσίας
895 Αρέστης
896 Αρέστωρ
897 Αρεταίος
898 Αρετάων
899 Αρεύς
900 Αρήγων
901 Αρηιάς
902 Αρηίθοος
903 Αρηίλυκος
904 Αρήιος
905 Αρηξίων
906 Αρηος
907 Άρης
909 Άρητος
910 Αρθούρος
911 Αριάδνης
912 Αριάνθη
913 Αριδαίος
914 Αριδίκης
915 Αρίζηλος
916 Αριμήδης
917 Αρίμνης
918 Αρίμνηστος
919 Άρισβος
920 Αριστάγγελος
921 Αρισταγόρας
922 Αρισταίνετος
923 Αρίστανδρος
924 Αρίσταρχος
925 Αριστείδης
926 Αριστιανός
927 Αριστίνος
928 Αρίστιππος
929 Αριστόβουλος
931 Αριστογείτων
932 Αριστογένης
933 Αριστόδημος
934 Αριστόδικος
935 Αριστόδουλος
936 Αριστόθεος
937 Αριστόθηρος
938 Αριστοκλέας
940 Αριστοκλειανός
941 Αριστοκλείδας
942 Αριστόκλητος
943 Αριστοκράτης
944 Αριστόκριτος
945 Αριστόκυπρος
946 Αριστολαϊδης
947 Αριστόλαος
948 Αριστόλεως
949 Αριστόλοχος
950 Αριστόμαχος
951 Αριστομένης
952 Αριστομήδης
953 Αριστόμνηστος
954 Αριστόνας
955 Αριστόνικος
956 Αριστόνοος
957 Αριστόνους
958 Αριστόξενος
959 Άριστος
960 Αριστοτέλης
961 Αριστοτέχνης
962 Αριστότιμος
963 Αριστοφάνης
964 Αριστόφαντος
965 Αριστόφιλος
966 Αριστοφών
967 Αρίστυλλος
968 Αριστωνομίδας
969 Αριστώνυμος
970 Αριφράδης
971 Αρίφρων
972 Αρίων
973 Αρκάδιος
974 Αρκάς
975 Αρκέας
976 Αρκείσιος
977 Αρκεσίδας
978 Αρκεσίλαος
979 Αρκέσιος
980 Αρκτίνος
981 Άρκτος
982 Αρκτούρος
983 Άρκτοφόνος
984 Αρμαδίων
985 Αρμάνδος
986 Αρματίδης
987 Αρμενίδας
988 Αρμόδιος
989 Αρμοκύδης
990 Αρμονίας
991 Αρναίος
992 Άρπαγος
993 Αρπαλέας
994 Αρπαλίων
995 Άρπαλος
996 Αρπάλυκος
997 Αρποκρατίων
998 Αρπύλας
999 Αρριανός
1000 Αρρίας
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία