Εορτές 13 Νοεμβρίου: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Δαμασκηνή Οσιομάρτυς Δαμασκηνός ο Κωνσταντινουπολίτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Άγιος Λέανδρος (Ισπανός) Όσιος Ιλαρίων ο Ίβηρ
1 Abban
2 Adamnan
3 Aedan
4 Aβρότονος
5 Aιολόμιτρις
6 Aλεξιμήδης
7 Aμφίροος
8 Aριμήδης
9 Aσστομήδης
10 Aστυμήδη
11 Aστυμήδης
12 Boniface
13 Cuthbert
14 Donald
15 Dubritius
16 Eata
17 Gerebernus
18 Gildas
19 Gudwall
20 Kentigern
21 Machar
22 Oswin
23 Theodemir
24 Theotonius
25 Urbitius
26 Verecundus
27 Verocianus
28 Viator
29 Victurus
30 Waccar
31 Waldalenus
32 Wandoi
33 Wilfrid
34 Xystus
35 Ywi
36 Zygmunt
37 Αάαρκος
38 Αάβακτος
39 Αἰακὸς
40 Αἰαντίδης
41 Αἰαντόδωρος
42 Ααρασσός
43 Ααρών
45 Αἲας
46 Αασίφορος
47 Αάσπετος
48 Άαστος
49 Αάσχετος
50 Άβαβος
51 Αβάδιμος
52 Αβάδνης
53 Αβαεόδωρος
54 Αβάζιος
55 Αβαθμίδωτος
56 Αβαιόδορος
57 Αβαιόδωρ
58 Αβαιόδωρος
59 Αβαιόκριτος
60 Αβαίος
61 Αβαίστας
62 Αβάκ
63 Αβάκαινας
64 Αβακένας
65 Αβακής
66 Αβάκης
67 Αβακούμ
68 Άβακτος
69 Αβάμμων
70 Αβάνθιος
71 Αβαντιάδης
72 Αβαντίδας
73 Αβάρβαρος
74 Αβαρης
75 Αβαρίνος
76 Άβαρις
77 Άβαρνος
78 Άβαρτος
79 Άβας
80 Αβάσγιος
81 Αβάσιτος
82 Αβασκάντιλλος
83 Αβασκαντος
84 Αββαδών
85 Αββάς
86 Άβγαρ
87 Αβδαίος
88 Αβδάραξος
89 Άβδηρος
90 Άβδης
91 Αβδιήλ
92 Αβδιού
93 Αβειρών
94 Άβελ
95 Αβελάρδος
96 Αβελβούλ
97 Αβεντίνος
98 Αβέρκιος
99 Αβερρόης
100 Αβέρωφ
101 Αβεσσαλώμ
102 Αβήπας
103 Αβιά
104 Αβιανός
105 Αβίατος
106 Άβιβος
107 Αβιμέλιχος
108 Άβιος
109 Αβιούδ
110 Αβλάβιος
111 Άβληρος
112 Αβουδίμος
113 Αβραάμ
117 Άβραμ
118 Άβραξ
119 Άβραχας
120 Αβρέας
121 Αβρίκιος
122 Αβροτέλειος
123 Άβρων
124 Αβρώνυχος
125 Άβρωτος
126 Αβυδηνός
127 Αβώ
128 Άγαβος
129 Αγαθάγγελος
130 Αγαθάγητος
131 Αγαθαρχίς
132 Αγάθαρχος
133 Αγαθάγητος
134 Αγαθήμερος
135 Αγαθίνος
136 Αγάθιππος
137 Αγαθόβουλος
138 Αγαθοδαίμων
139 Αγαθόδωρος
140 Αγαθοκλέας
141 Αγαθόνικος
142 Αγαθοσθένης
143 Αγαθόστρατος
144 Αγαθότυχος
145 Αγάθυλλος
146 Αγάθυρνος
147 Αγάθυρσος
148 Αγάθων
149 Αγαθώνυμος
150 Αγαίος
151 Αγακλέης
152 Αγάκλυτος
153 Αγαλιανός
154 Αγαλλίας
155 Αγαμέμνων
156 Αγαμηδίδας
157 Αγαμήδης
158 Αγαμηδίδας
159 Αγαμήθης
160 Αγανός
161 Αγαπαίος
162 Αγαπήνωρ
163 Αγαπητός
164 Αγάπιος
165 Αγαπτόλεμος
166 Αγασθένης
167 Αγασίας
168 Αγασικλής
169 Αγασικράτης
170 Αγασιμένης
171 Αγάσιμος
172 Αγασσαμενός
173 Αγάστροφος
174 Αγαυός
175 Αγγαίος
176 Αγγελάριος
177 Αγγελίνος
178 Αγγελίων
179 Άγγελος
180 Αγγενίδας
181 Αγγίας
183 Αγέας
184 Αἰγέας
185 Αγέλαος
186 Αγέλας
187 Άγελος
188 Αγέλοχος
189 Αγέμαχος
190 Αἰγεὺς
191 Αγεύς
192 Αγήμων
193 Αγήνωρ
194 Αγήσανδρος
195 Αγήσαρχος
196 Αγησίας
197 Αγησιδάμας
198 Αγησίδαμος
199 Αγησίλαος
200 Αγησίλοχος
201 Αγησίμαχος
202 Αγησίμβροτος
203 Αγησίπολις
204 Αγησιππίδας
205 Αγησιππίδης
206 Αγησίστρατος
207 Αγήτας
208 Άγητος
209 Αγήτως
210 Αγίας
211 Αἰγιμιὸς
212 Άγις
213 Αἲγισθος
214 Αγίων
215 Αγκαίος
216 Αγκύορας
217 Αγκύωε
218 Αγλάιος
220 Αγλαοκρέων
221 Αγλαόπης
222 Αγλαός
223 Αγλαοσθένης
224 Αγλαόφαμος
225 Αγλαοφών
226 Άγναπτος
227 Αγνάς
228 Αγνιάδης
229 Αγνίας
230 Άγνιος
231 Αγνόδημος
232 Αγνόδικος
233 Αγνόδωρος
234 Αγνοκλής
235 Αγνόφιλος
236 Άγνων
237 Αγνωνίδης
238 Αγονέας
239 Αγορακλής
240 Αγοράκριτος
241 Αγοράναξ
242 Αγόραστος
243 Αγόρατος
244 Αγρεύς
245 Αγριόπας
246 Αγρίοπος
247 Άγριος
248 Αγρίππας
249 Αγριώνιος
250 Άγρων
251 Αγύλαιος
252 Αγύριος
253 Αγύρριος
254 Αγχίαλος
255 Αγχίμολος
256 Άγχιος
257 Αγχίπυλος
258 Αγχίροος
259 Αγχίσης
260 Αδαίος
261 Αδαλβέρτος
262 Αδάμ
265 Αδαμάντιος
266 Αδάμας
267 Αδάμος
268 Άδας
269 Άδαυκτος
270 Αδέας
271 Αδείμαντος
272 Αἰδέσιος
273 Άδης
274 Αδιατόριξ
275 Άδμητος
276 Αδόλφος
277 Αδονάι
278 Άδραστος
279 Άδρησκος
280 Αδριανός
281 Άδωνις
282 Αέθλιος
283 Αειθαλάς
284 Αείμνηστος
285 Αερίας
286 Αέροπος
287 Αετιδεύς
288 Αέτιος
290 Αετίων
291 Αετός
292 Αέτων
293 Αζάν
294 Αζαρίας
295 Αζάριος
296 Αζάς
297 Αζάτ
298 Άζευς
299 Αζής
300 Αζώρ
301 Αήτης
302 Αἰήτης
303 Άητωρ
304 Αητωραιακός
305 Αθάμας
306 Αθάμβιλος
307 Αθάνας
308 Αθανάσιος
309 Αθάνατος
310 Αθέρας
311 Αἰθέριος
312 Αθηδάρας
313 Αθηναγόρας
314 Αθηνάδας
315 Αθηνάδης
316 Αθήναιος
317 Αθήνιππος
318 Αθηνίων
319 Αθηνογένης
320 Αθηνόδωρος
321 Αθηνοκλής
322 Αθηνόκριτος
323 Αἰθάλης
324 Αθλίας
325 Αθος
326 Αθοσίων
327 Αθρέ
328 Άθως
329 Αιακός
330 Αιανός
331 Αίαξ
332 Αίας
333 Αιγαίων
334 Αιγείδας
335 Αιγέστης
336 Αιγεύς
337 Αιγέων
338 Αιγεωνέας
339 Αιγιαλεύς
340 Αιγίας
341 Αιγίδιος
342 Αίγιλος
343 Αιγίμιος
344 Αίγιος
345 Αίγισθος
346 Αιγιστέας
347 Αίγιστος
348 Αιγίων
349 Αίγλων
350 Αιγύπτιος
351 Αίγυπτος
352 Αίγων
353 Αϊδανός
354 Αιδέσιος
355 Άιδης
356 Αϊδωνεύς
357 Αιήτης
358 Αιήτιος
359 Αιθαλίδης
360 Αιθέριος
361 Αιθήρ
362 Αιθίδας
363 Αίθικος
364 Αιθιόλας
365 Αιθίων
366 Αίθλιος
367 Αίθος
368 Αιθούσιος
369 Αίθρια
370 Αίθων
371 Αίθωνας
372 Αικατερίνος
373 Αιλιανός
374 Αίλιος
375 Αϊμαν
376 Αιμίλιος
377 Άιμον
378 Αιμόνιος
379 Αίμος
380 Αίμων
381 Αινέας
382 Αινείας
383 Αίνειος
384 Αινεσίδημος
385 Αίνετος
386 Αινεύς
387 Αίνητος
388 Αινιάδης
389 Αϊνουρ
390 Αίξων
391 Αίολος
392 Αίπυτος
393 Αίσακος
394 Αισανίας
395 Αισημίδας
396 Αίσηπος
397 Αίσιμος
398 Αίσιος
399 Αισίων
400 Αισυήτης
401 Αίσυμνος
402 Αίσυπος
403 Αισχίνης
404 Αισχίων
405 Αισχυλίδης
406 Αισχύλος
407 Αίσων
408 Αίσωψ
410 Αιτωλός
411 Αιχμοκλής
412 Ακάδημος
413 Ακάκητος
414 Ακάκιος
416 Άκακος
417 Ακάμας
418 Άκανθος
419 Ακαρίων
420 Ακαρναν
421 Άκαστος
422 Ακατάβλητος
423 Ακατάφλεκτος
424 Ακέλης
425 Άκελος
426 Ακέσανδρος
427 Ακεσίας
428 Ακεσίδας
429 Ακεσίλαος
430 Ακεσίλας
431 Ακεσίμβροτος
432 Ακέστης
433 Ακεστόδωρος
434 Ακέστωρ
435 Ακεψεής
436 Ακεψιμάς
437 Ακήρατος
438 Αἰάκης
439 'Ακης
440 Ακίνδυνος
441 Άκις
442 Ακμονίδας
443 Άκμων
444 Ακόλουθος
445 Ακοντεύς
446 Ακουμενός
447 Ακουσιλάδας
448 Ακουσίλαος
449 Ακούτιος
450 Ακραγαντίνος
451 Ακράγας
452 Άκρατος
453 Ακρίας
454 Ακριβός
455 Ακρίσιος
456 Ακρίτας
457 Ακρόκομος
458 Ακρόνεος
459 Ακρότατος
460 Άκρων
461 Ακταίος
462 Ακταίων
463 Ακτίνας
464 Άκτις
465 Άκτωρ
466 Ακύλας
468 Αλαλκομένης
469 Αλαμάνος
470 Άλαν
471 Αλάστωρ
472 Αλαφούζος
473 Αλβέρτος
474 Αλβιανός
475 Αλβίνος
476 Αλεβίζος
477 Αλεβίων
478 Αλεγήνωρ
479 Αλεκτρυών
480 Αλέκτωρ
481 Αλεξάγγελος
482 Αλέξανδρος
485 Αλεξάνορας
486 Αλεξάνωρ
487 Αλέξαρχος
488 Αλεξιάρης
489 Αλεξίας
490 Αλεξίβιος
491 Αλεξίκακος
492 Αλεξικλής
493 Αλεξίμαχος
494 Αλεξίνικος
495 Αλεξίνος
496 Αλέξιος
497 Αλεξιππιδας
498 Αλεξίων
499 Αλέξων
500 Αλεός
501 Αλεύας
502 Αλέχτορας
503 Αληθινός
504 Αλήσιος
505 Αλήτης
506 Αλθαιμένης
507 Άλθηπος
508 Αλίαρτος
509 Αλίας
510 Αλιθέρσης
511 Αλιμήδης
512 Άλιος
513 Αλίοχος
514 Αλίφηρας
515 Αλκάθοος
516 Αλκαινέτος
517 Αλκαίος
518 Αλκαμένης
519 Άλκανδρος
520 Αλκάνωρ
521 Αλκείδης
522 Αλκέτας
523 Άλκης
524 Αλκίας
525 Αλκιβιάδης
526 Αλκίβιος
527 Αλκιδάμας
528 Αλκίδας
529 Αλκίμαχος
530 Αλκιμέδων
531 Αλκιμένης
532 Αλκιμήδης
533 Άλκιμος
534 Αλκινάδας
535 Αλκίνοος
536 Αλκισθένης
537 Αλκίσων
538 Αλκίφρων
539 Αλκμαίων
540 Αλκμάν
541 Αλκμάων
542 Αλκμέων
543 Αλκμήνωρ
544 Αλκυονεύς
545 Άλκων
546 Άλκωνας
547 Αλλάς
548 Αλμήνωρ
549 Αλμπέος
550 Αλμπέρτος
551 Άλμωψ
552 Αλξίων
553 Αλοίσιος
554 Αλοκράτης
555 Αλόπιος
556 Αλουίζος
557 Αλπέγιος
558 Άλπης
559 Αλταίων
560 Άλτης
561 Άλτο
562 Αλυζεύς
563 Άλυκος
564 Αλύπητος
565 Αλύπιος
566 Αλύριος
567 Αλφαίος
568 Αλφειός
569 Αλφεός
570 Αλφόνς
571 Αλφρέδος
572 Αλωεύς
573 Αλώνιος
574 Αλώπεκος
575 Αμαθεύς
576 Αμαλκείδης
577 Αμανάτιος
578 Αμανάτιος
579 Αμανάτιος
580 Αμανδίνος
581 Άμανδος
583 Αμάρακος
584 Αμάρανθος
585 Αμάραντος
586 Άμβραξ
587 Αμβρόσιος
588 Αμβρύων
589 Αμεινία
590 Αμεινίας
591 Αμεινοκλής
592 Αμειψίας
593 Αμέλιος
594 Αμερίας
595 Αμέρικος
596 Αμέστριος
597 Αμετάθετος
598 Αμήδης
599 Αμήν
600 Αμήνοφις
601 Αμήνων
602 Αμησινάς
603 Αμήστριος
604 Άμηστρις
605 Αμιανός
606 Αμίαντος
607 Αμίλκας
608 Αμιναδάβ
609 Αμινίας
610 Άμιρις
611 Άμισσος
612 Αμισώδαρος
613 Αμμέας
614 Αμμιανός
615 Αμμούν
616 Άμμων
617 Αμμωναθάς
618 Αμόλυντος
619 Αμομφάρετος
620 Αμοπάων
621 Αμούν
622 Αμπέλιος
623 Αμπλίας
624 Άμπυκος
625 Άμπυξ
626 Αμύδας
627 Αμυθάων
628 Αμύκλας
629 Άμυκος
630 Αμύνανδρος
631 Αμυνίας
632 Άμυνος
633 Αμύντας
634 Αμυντιανός
635 Αμύντωρ
636 Αμύνων
637 Άμυρος
638 Αμφάρης
639 Αμφίαλος
640 Αμφιάναξ
641 Αμφιάραος
642 Αμφιάρης
643 Αμφιδάμας
644 Αμφίδικος
645 Αμφίδοκος
646 Αμφίδωρος
647 Αμφίθεος
648 Άμφικλος
649 Αμφικράτης
650 Αμφικτύων
651 Αμφίλοχος
652 Αμφίλυκος
653 Αμφίλυτος
654 Αμφίμαρος
655 Αμφίμαχος
656 Αμφιμέδων
657 Αμφιμήδης
658 Αμφίμνηστος
659 Αμφινεύς
660 Αμφίνομος
661 Αμφίομος
662 Άμφισσος
663 Αμφίστρατος
664 Αμφιτρίτης
665 Αμφιτρύων
666 Αμφίων
667 Αμφότερος
668 Αἳμων
669 Αμών
670 Αμωναθάς
671 Αμώς
672 Άμωσις
673 Αναβησίνεος
674 Αναγνώστης
675 Ανάκλητος
676 Ανακρέουσα
677 Ανακρέων
679 Ανάκτωρ
680 Ανανί
681 Ανανίας
682 Αναξαγόρας
683 Αναξαμένης
684 Αναξανδρίδης
685 Ανάξανδρος
686 Ανάξαρχος
687 Αναξίβιος
688 Αναξίδαμος
689 Αναξικράτης
690 Αναξίλαος
691 Αναξιμανδρίδης
692 Αναξίμανδρος
693 Αναξιμένης
694 Αναξίνος
695 Ανάξιππος
696 Άναξις
697 Αναπίας
698 Ανάργυρος
699 Αἰνέας
700 Αναστάσιος
701 Ανατόλιος
702 Ανάχαρσις
703 Άνδης
704 Ανδοκίδης
705 Ανδούλος
706 Ανδραίμων
707 Ανδρέας
708 Ανδρεστίνος
709 Ανδριανός
710 Ανδρόγεως
711 Ανδροδάμας
712 Ανδροίτας
713 Ανδροκλείδας
714 Ανδροκλής
715 Άνδροκλος
716 Ανδροκράτης
717 Ανδροκύδης
718 Ανδρόλεως
719 Ανδρόμαχος
720 Ανδρομέδης
721 Ανδρομένης
722 Ανδρομήδης
723 Ανδρονίδης
724 Ανδρόνικος
725 Ανδροπελαγίας
726 Ανδροσθένης
727 Ανδροτίων
728 Ανδρόφιλος
729 Άνδρων
730 Ανδώνιος
731 Αἰνείας
732 Αἲνειος
733 Ανειτυλλιανός
734 Άνεκτος
735 Ανεμπόδιστος
737 Ανέστης
738 Αἴνετος
739 Αἴνεφος
740 Ανήρ
741 Αἰνησίδημος
742 Ανθάνας
743 Ανθέας
744 Ανθέμιος
745 Ανθεμίων
746 Άνθερμος
747 Ανθεστίων
748 Ανθηδόνιος
749 Άνθην
750 Ανθίας
751 Άνθιμος
752 Άνθιππος
753 Ανθίων
754 Άνθος
755 Άνιγρος
756 Ανίκητος
757 Ανίκκερις
758 Ανίνας
759 Άνιος
760 Άνιππος
761 Ανίων
762 'Ανναγκρέϋς
763 Άννας
764 Αννιανός
765 Αννίβας
766 Αννίκ
767 Αννίκερις
768 Άννινος
769 Αννούβ
770 Ανούσας
771 Ανουτσιάτης
772 Άνοχος
773 Ανσέλμος
774 Ανταγόρας
775 Ανταίος
776 Ανταλκίδας
777 Άντανδρος
778 Αντέας
779 Αντείας
780 Αντέρως
781 Αντήνωρ
782 Αντιάδης
783 Αντίας
784 Αντιγένης
785 Αντίγονος
786 Αντίδοτος
787 Αντίδωρος
788 Αντίθεος
789 Αντικλής
790 Αντικράτης
791 Αντιλέων
792 Αντιλίνος
793 Αντίλοχος
794 Αντίμαχος
795 Αντιμέδων
796 Αντιμένης
797 Αντιμήδης
798 Αντίμνηστος
799 Αντίμοιρος
800 Αντίνοος
801 Αντίνος
802 Αντίοχος
803 Αντίπας
804 Αντίπατρος
805 Αντίπαφος
806 Άντιππος
807 Αντισθένης
808 Αντιστάτης
809 Αντιφάνης
810 Αντίφας
811 Αντιφάτης
812 Αντίφημος
813 Αντίφιλος
814 Αντίφονος
815 Άντιφος
816 Αντιφών
817 Αντιχάρης
818 Αντιωρος
819 Αντραίμονας
820 Αντρανίκ
821 Άντυλλος
822 Αντωνίκος
823 Αντώνιος
824 Αντωνίσκος
825 Ανυβις
826 Ανύσιος
827 Άνυστις
828 Ανύτη
829 Άνυτος
830 Ανφαχος
831 Ανώγων
832 Ανώνυμος
833 Αξίερος
834 Αξιόκερσος
835 Αξιόνικος
836 Άξιος
837 Αξίοχος
838 Αξιώτης
839 Άξυλος
840 Αοβολος
841 Αοιδός
842 Απαίος
843 Απάμειος
844 Άπαμος
845 Απείρανδρος
846 Απειρόγαμος
847 Απελάς
848 Απελλής
850 Απία
851 Απίων
852 Απέλλιχος
853 Απογόνου
854 Απολλάς
855 Απολλόδωρος
856 Απολλοκράτης
857 Απολλοφάνης
858 Απολλύων
859 Απόλλων
860 Απολλώνιος
861 Απόστολος
863 Απουλήιος
864 Άποφις
865 Απρίλιος
866 Απρίων
867 Απρόσιτος
868 Άπτερος
869 Άραβος
870 Άρακος
871 Αράμ
872 Αραρώς
873 Άρας
874 Άρατος
875 Άρβηλος
876 Αργαίος
877 Άργαλος
878 Αργάς
879 Αργεάδης
880 Άργεννος
881 Αργεντίνος
882 Αργέστης
883 Αργεύς
884 Άργης
885 Αργίνος
886 Άργιος
887 Άργος
888 Αργυράκριτος
889 Αργυρός
890 Αρδαλίων
891 Αρέθων
892 Άρειος
893 Αρεσίας
894 Αρέστης
895 Αρέστωρ
896 Αρεταίος
897 Αρετάων
898 Αρεύς
899 Αρήγων
900 Αρηιάς
901 Αρηίθοος
902 Αρηίλυκος
903 Αρήιος
904 Αρηξίων
905 Αρηος
906 Άρης
908 Άρητος
909 Αρθούρος
910 Αριάδνης
911 Αριδαίος
912 Αριδίκης
913 Αρίζηλος
914 Αριμήδης
915 Αρίμνης
916 Αρίμνηστος
917 Αρίσβας
918 Αριστάγγελος
919 Αρισταγόρας
920 Αρισταίνετος
921 Αρίστανδρος
922 Αρίσταρχος
923 Αριστείδης
924 Αρίστιππος
925 Αριστόβουλος
926 Αριστογείτων
927 Αριστογένης
928 Αριστόδημος
929 Αριστόδικος
930 Αριστόδουλος
931 Αριστόθηρος
932 Αριστοκλειανός
933 Αριστοκλείδας
934 Αριστοκλεύς
935 Αριστόκλητος
936 Αριστοκράτης
937 Αριστόκριτος
938 Αριστολαϊδης
939 Αριστόλαος
940 Αριστόλεως
941 Αριστόλοχος
942 Αριστόμαχος
943 Αριστομένης
944 Αριστομήδης
945 Αριστόμνηστος
946 Αριστόνας
947 Αριστόνικος
948 Αριστόνοος
949 Αριστόνους
950 Αριστόξενος
951 Άριστος
952 Αριστοτέλης
953 Αριστότιμος
954 Αριστοφάνης
955 Αριστόφαντος
956 Αριστόφιλος
957 Αριστοφών
958 Αρίστυλλος
959 Αριστωνομίδας
960 Αριστώνυμος
961 Αριφράδης
962 Αρίφρων
963 Αρίων
964 Αρκάδιος
965 Αρκάς
966 Αρκέας
967 Αρκείσιος
968 Αρκεσίδας
969 Αρκεσίλαος
970 Αρκέσιος
971 Αρκτίνος
972 Άρκτος
973 Αρκτούρος
974 Άρκτοφόνος
975 Αρμαδίων
976 Αρμάνδος
977 Αρματίδης
978 Αρμενίδας
979 Αρμόδιος
980 Αρμοκύδης
981 Αρμονίδης
982 Αρναίος
983 Άρπαγος
984 Αρπαλέας
985 Αρπαλίων
986 Άρπαλος
987 Αρπάλυκος
988 Αρποκρατίων
989 Αρπύλας
990 Αρριανός
991 Αρρίας
992 Αρριβαίος
993 Αρριδαίος
994 Αρρύβας
995 Αρσάκιος
996 Αρσένιος
997 Αρσίνοος
998 Αρτάκης
999 Αρταξέρξης
1000 Αρταξίας
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία