Εορτές 19 Ιανουαρίου: Αγία Ευφρασία Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αρσένιος Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας Άγιος Βασίλειος ο Μέγας Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Άγιος Θεόδοτος επίσκοπος Κυρήνειας Άγιος Θεόδωρος του Νόβγκοροντ Άγιος Μακάριος ο Καλογεράς Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός Όσιος Δομέτιος Όσιος Κοσμάς ο Χρυσοστόματος Όσιος Μακάριος Επίσκοπος Ιερισσού Όσιος Μακάριος ο Αλεξανδρεύς Όσιος Μακάριος ο Διάκονος εκ Ρωσίας Όσιος Μακάριος ο Νηστευτής εκ Ρωσίας Όσιος Μακάριος ο Ρωμαίος Όσιος Μάξιμος Όσιος Μελέτιος ο Γαλησιώτης ο Ομολογητής
1 Επήριτος
2 Aedan
3 Aβρότονος
4 Aιολόμιτρις
5 Aισχραίος
6 Aλεξιμήδης
7 Aμφίροος
8 Aριμήδης
9 Aσστομήδης
10 Cedd
11 Eata
12 Ethelwald
13 Gerebernus
14 Gudwall
15 Secardos
16 Theodemir
17 Tillo
18 Tressan
19 Urbitius
20 Verocianus
21 Victurus
22 Vitalis
23 Vouga
24 Vulphy
25 Waccar
26 Waldalenus
27 Willibald
28 Wulfstan
29 Wulsin
30 zxy Ιόλας
31 Αάαρκος
32 Αάβακτος
33 Αἰακὸς
34 Αἰαντίδης
35 Αἰαντόδωρος
36 Ααρασσός
37 Ααρών
39 Αἲας
40 Αασίφορος
41 Αάσπετος
42 Άαστος
43 Αάσχετος
44 Άβαβος
45 Αβάδνης
46 Αβαεόδωρος
47 Αβάζιος
48 Αβαθμίδωτος
49 Αβαιόδορος
50 Αβαιόδωρ
51 Αβαιόδωρος
52 Αβαιόκριτος
53 Αβαίος
54 Αβαίστας
55 Αβάκ
56 Αβάκαινας
57 Αβακένας
58 Αβακής
59 Αβακούμ
60 Άβακτος
61 Αβάμμων
62 Αβάνθιος
63 Αβαντιάδης
64 Αβαντίδας
65 Αβαρβαρέης
66 Αβάρβαρος
67 Αβαρης
68 Αβαρίνος
69 Άβαρις
70 Άβαρνος
71 Άβαρτος
72 Άβας
73 Αβάσγιος
74 Αβάσιτος
75 Αβασκάντιλλος
76 Αβασκαντος
77 Αββαδών
78 Αββαδώσα
79 Αββάς
80 Άβγαρ
81 Αβδαίος
82 Αβδάραξος
83 Άβδηρος
84 Άβδης
85 Αβδιήλ
86 Αβδιού
88 Αβειρών
89 Άβελ
90 Αβελάρδος
91 Αβελβούλ
92 Αβεντίνος
93 Αβέρκιος
94 Αβερρόης
95 Αβέρωφ
96 Αβεσσαλώμ
97 Αβήπας
98 Αβιά
99 Αβιάδ
100 Αβιάθαρ
101 Αβιάνιος
102 Αβιανός
103 Αβίας
104 Αβίατος
105 Άβιβος
106 Αβιμέλιχος
107 Άβιος
108 Αβιούδ
109 Αβλάβιος
110 Αβλαβίων
111 Άβληρος
112 Αβούδιμος
113 Αβραάμ
117 Άβραμ
118 Άβραξ
119 Άβραχας
120 Αβρέας
121 Αβρίκιος
122 Αβροτέλειος
123 Άβρων
124 Αβρώνυχος
125 Άβρωτος
126 Αβυδηνός
127 Αβώ
128 Άγαβος
129 Αγαθάγγελος
130 Αγαθάγητος
131 Αγαθαρχίς
132 Αγάθαρχος
133 Αγαθάγητος
134 Αγαθήμερος
135 Αγαθίνος
136 Αγάθιππος
137 Αγαθόβουλος
138 Αγαθοδαίμων
139 Αγαθόδωρος
140 Αγαθοκλέας
141 Αγαθόνικος
142 Αγαθόπους
143 Αγαθοσθένης
144 Αγαθόστρατος
145 Αγαθότυχος
146 Αγάθυλλος
147 Αγάθυρνος
148 Αγάθυρσος
149 Αγάθων
150 Αγαθώνυμος
151 Αγαίος
152 Αγακλέης
153 Αγάκλυτος
154 Αγαλιανός
155 Αγαλλίας
156 Αγαμέμνων
157 Αγαμηδίδας
158 Αγαμήδης
159 Αγαμηδίδας
160 Αγαμήθης
161 Αγανός
162 Αγαπαίος
163 Αγαπήνωρ
164 Αγαπητός
165 Αγάπιος
166 Αγαπτόλεμος
167 Αγασθένης
168 Αγασίας
169 Αγασικλής
170 Αγασικράτης
171 Αγασιμένης
172 Αγάσιμος
173 Αγασσαμενός
174 Αγάστροφος
175 Αγαυός
176 Αγγελάριος
177 Αγγελικός
178 Αγγελίνος
179 Αγγελίων
180 Άγγελος
181 Αγγενίδας
182 Αγγίας
184 Αγέας
185 Αἰγέας
186 Αγελάδας
187 Αγέλαος
188 Αγέλας
189 Άγελος
190 Αγέλοχος
191 Αγέμαχος
192 Αγέρωχος
193 Αἰγεὺς
194 Αγεύς
195 Αγέχορος
196 Αγήμων
197 Αγήνωρ
198 Αγήσανδρος
199 Αγήσαρχος
200 Αγησίας
201 Αγησιδάμας
202 Αγησίδαμος
203 Αγησίλαος
204 Αγησίλοχος
205 Αγησίμαχος
206 Αγησίμβροτος
207 Αγησίπολις
208 Αγησιππίδας
209 Αγησιππίδης
210 Αγησίστρατος
211 Αγήτας
212 Άγητος
213 Αγήτως
214 Αγίας
215 Αἰγιμιὸς
216 Άγις
217 Αἲγισθος
218 Αγίων
219 Αγκαίος
220 Αγκύορας
221 Αγκύωε
222 Αγλάιος
223 Αγλαοκρέων
224 Αγλαόπης
225 Αγλαοσθένης
226 Αγλαόφαμος
227 Αγλαοφών
228 Άγναπτος
229 Αγνόδημος
230 Αγνόδικος
231 Αγνόδωρος
232 Αγνοκλής
233 Αγνός
234 Αγνόφιλος
235 Αγνωνίδης
236 Αγονέας
237 Αγορακλής
238 Αγοράκριτος
239 Αγοράναξ
240 Αγόραστος
241 Αγόρατος
242 Αγρεύς
243 Αγρίοπος
244 Άγριος
245 Αγρίππας
246 Αγριώνιος
247 Άγρων
248 Αγύλαιος
249 Αγύριος
250 Αγύρριος
251 Αγχίαλος
252 Αγχίμαχος
253 Αγχίμολος
254 Άγχιος
255 Αγχίπυλος
256 Αγχίροος
257 Αγχίσης
258 Αδαίος
259 Αδαλβέρτος
260 Αδάμ
265 Αδαμάντιος
266 Αδάμας
267 Αδαμνάνος
268 Άδας
269 Αδέας
270 Αδείμαντος
271 Αδελφός
272 Αἰδέσιος
273 Άδης
274 Αδιατόριξ
275 Αδίστας
276 Άδμητος
277 Αδόλφος
278 Αδονάι
279 Άδραστος
280 Άδρησκος
281 Αδριανός
282 Άδωνις
283 Αέθλιος
284 Αειθαλάς
285 Αείμνηστος
286 Αέλιος
287 Αελλήεις
288 Αελλοπόδης
289 Αερίας
290 Αέροπος
291 Αέτιος
293 Αζαρίας
294 Αζάριος
295 Αζάς
296 Αζάτ
297 Άζευς
298 Άζης
299 Αζώρ
300 Αηδόνιος
301 Αήτης
302 Αἰήτης
303 Άητωρ
304 Αητωραιακός
305 Αθάμας
306 Αθάμβιλος
307 Αθανάδας
308 Αθάνας
309 Αθανάσιος
310 Αθάνατος
311 Αθέρας
312 Αἰθέριος
313 Αθηδάρας
314 Αθηναγόρας
315 Αθήναιος
316 Αθήνιππος
317 Αθηνίων
318 Αθηνογένης
319 Αθηνόδωρος
320 Αθηνοκλής
321 Αθηνόκριτος
322 Αἰθάλης
323 Αθλίας
324 Αθοσίων
325 Αθρέ
326 Άθως
327 Αιακός
328 Αιανός
329 Αίας
330 Αιγαίων
331 Αιγείδας
332 Αιγέστης
333 Αιγεύς
334 Αιγεωνέας
335 Αιγιαλεύς
336 Αιγίας
337 Αιγίδας
338 Αίγιλος
339 Αιγίμιος
340 Αίγινος
341 Αίγιος
342 Αίγισθος
343 Αιγιστέας
344 Αίγιστος
345 Αιγίων
346 Αίγλων
347 Αιγύπτιος
348 Αίγυπτος
349 Αίγων
350 Αϊδανός
351 Αιδέσιος
353 Άιδης
354 Αϊδωνεύς
355 Αιήτης
356 Αιθαλίδης
357 Αίθαν
358 Αιθήρ
359 Αιθίδας
360 Αίθικος
361 Αιθιόλας
362 Αιθίων
363 Αίθλιος
364 Αίθος
365 Αιθούσιος
366 Αίθων
367 Αίθωνας
368 Αικατερίνος
369 Αίλιος
370 Αϊμαν
371 Αιμίλιος
372 Άιμον
373 Αιμόνιος
374 Αίμος
375 Αίμων
376 Αινέας
377 Αινείας
378 Αίνειος
379 Αινεσίδημος
380 Αίνετος
381 Αινεύς
382 Αίνητος
383 Αινιάδης
384 Αϊνουρ
385 Αίξων
386 Αίολος
387 Αίπυτος
388 Αίσακος
389 Αισανίας
390 Αισημίδας
391 Αίσηπος
392 Αίσιμος
393 Αίσιος
394 Αισίων
395 Αισυήτης
396 Αίσυμνος
397 Αίσυπος
398 Αισχίνης
399 Αισχίων
400 Αισχυλίδης
401 Αισχύλος
402 Αίσων
403 Αίσωψ
405 Αιτναίος
406 Αιτωλός
407 Αιχμοκλής
408 Ακάδημος
409 Ακάθιστος
410 Ακάκητος
411 Ακάκιος
413 Άκακος
414 Ακάμας
415 Άκανθος
416 Ακαρίων
417 Ακαρναν
418 Άκαστος
419 Ακατάβλητος
420 Ακατάφλεκτος
421 Άκελος
422 Ακέσανδρος
423 Ακεσίας
424 Ακεσίδας
425 Ακεσίλαος
426 Ακεσίλας
427 Ακεσίμβροτος
428 Ακέστης
429 Ακεστόδωρος
430 Ακέστωρ
431 Ακεψεής
432 Ακεψιμάς
433 Ακήρατος
434 Αἰάκης
435 Άκης
436 Ακίνδυνος
437 Άκις
438 Ακματίδας
439 Ακμονίδας
440 Άκμων
441 Ακόλουθος
442 Ακοντεύς
443 Ακουμενός
444 Ακουσιλάδας
445 Ακουσίλαος
446 Ακούτιος
447 Ακραγαντίνος
448 Ακράγας
449 Άκρατος
450 Ακρίας
451 Ακρίβος
452 Ακρίσιος
453 Ακρίτας
454 Ακρόκομος
455 Ακρόνεος
456 Ακρότατος
457 Άκρων
458 Ακταίος
459 Ακτίνας
460 Άκτις
461 Άκτωρ
462 Ακύλας
464 Αλαλκομένης
465 Αλαμάνος
466 Άλαν
467 Αλάστωρ
468 Αλαφούζος
469 Αλβανός
470 Αλβέρτος
471 Αλβίνος
472 Αλδχέλμος
473 Αλεβίζος
474 Αλεβίων
475 Αλεγήνωρ
476 Αλεκτρυών
477 Αλέκτωρ
478 Αλεξάγγελος
479 Αλέξανδρος
482 Αλεξάνορας
483 Αλεξάνωρ
484 Αλέξαρχος
485 Αλεξίβιος
486 Αλεξίκακος
487 Αλεξικλής
488 Αλεξίμαχος
489 Αλεξίνικος
490 Αλέξιος
491 Αλεξιππιδας
492 Αλέξων
493 Αλεός
494 Αλεύας
495 Αλέχτορας
496 Αληθής
497 Αλήσιος
498 Αλήτης
499 Αλθαιμένης
500 Άλθηπος
501 Αλίαρτος
502 Αλίας
503 Αλιθέρσης
504 Αλιμήδης
505 Άλιος
506 Αλίοχος
507 Αλίφηρας
508 Αλκάθοος
509 Αλκαινέτος
510 Αλκαίος
511 Αλκαμένης
512 Άλκανδρος
513 Αλκάνωρ
514 Αλκείδης
515 Αλκέτας
516 Άλκης
517 Αλκίας
518 Αλκιβιάδης
519 Αλκίβιος
520 Αλκιδάμας
521 Αλκίδας
522 Αλκίμαχος
523 Αλκιμέδων
524 Αλκιμένης
525 Αλκιμήδης
526 Άλκιμος
527 Αλκινάδας
528 Αλκίνοος
529 Άλκιππος
530 Αλκισθένης
531 Αλκίσων
532 Αλκίφρων
533 Αλκμαίων
534 Αλκμάν
535 Αλκμάων
536 Αλκμέων
537 Αλκμήνωρ
538 Αλκυονεύς
539 Άλκων
540 Άλκωνας
541 Αλλάς
542 Αλμήνωρ
543 Αλμπάνης
544 Αλμπέος
545 Αλμπέρτος
546 Άλμωψ
547 Αλξίων
548 Αλοίσιος
549 Αλοκράτης
550 Αλόπιος
551 Αλουίζος
552 Αλπέγιος
553 Άλπης
554 Αλταίων
555 Άλτης
556 Άλτιμος
557 Αλτίνος
558 Αλυζεύς
559 Άλυκος
560 Αλύπιος
561 Αλύριος
562 Αλύσιος
563 Αλφαιεύς
564 Αλφειός
565 Αλφεσίβοιος
566 Αλφόνς
567 Αλφρέδος
568 Αλωεύς
569 Αλώνιος
570 Αλώπεκος
571 Αμαζόνιος
572 Αμαθεύς
573 Αμαλθεύς
574 Αμάλιος
575 Αμαλκείδης
576 Αμανάτιος
577 Αμανάτιος
578 Αμανάτιος
579 Άμανδος
581 Αμάρακος
582 Αμάρανθος
583 Αμάραντος
584 Αμαστρίνος
585 Άμβραξ
586 Αμβρόσιος
587 Αμβρύων
588 Αμεινία
589 Αμεινίας
590 Αμεινοκλής
591 Αμειψίας
592 Αμέλιος
593 Άμεμπτος
594 Αμερίας
595 Αμέρικος
596 Αμέστριος
597 Αμετάθετος
598 Αμήδης
599 Αμήν
600 Αμήνοφις
601 Αμήνων
602 Αμησινάς
603 Αμήστριος
604 Άμηστρις
605 Αμιανός
606 Αμίαντος
607 Αμίλκας
608 Αμιναδάβ
609 Αμινίας
610 Άμιρις
611 Άμισσος
612 Αμισώδαρος
613 Αμμέας
614 Αμμιανός
615 Αμμούν
616 Άμμων
617 Αμμωναθάς
618 Αμόλυντος
619 Αμομφάρετος
620 Αμοπάων
621 Αμούν
622 Αμπάν
623 Αμπέλιος
624 Αμπλίας
625 Άμπυκος
626 Άμπυξ
627 Αμύδας
628 Αμυθάων
629 Αμύκλας
630 Άμυκος
631 Αμύνανδρος
632 Αμυνίας
633 Άμυνος
634 Αμύντωρ
635 Αμύνων
636 Άμυρος
637 Αμφάρης
638 Αμφίαλος
639 Αμφιάναξ
640 Αμφιάραος
641 Αμφιδάμας
642 Αμφίδικος
643 Αμφίδοκος
644 Αμφίδωρος
645 Αμφίθεος
646 Άμφικλος
647 Αμφικράτης
648 Αμφικτύων
649 Αμφίλοχος
650 Αμφίλυκος
651 Αμφίλυτος
652 Αμφίμαρος
653 Αμφίμαχος
654 Αμφιμέδων
655 Αμφιμήδης
656 Αμφίμνηστος
657 Αμφινεύς
658 Αμφίνομος
659 Αμφίομος
660 Άμφισσος
661 Αμφίστρατος
662 Αμφιτρίτης
663 Αμφιτρύων
664 Αμφίων
665 Αμφότερος
666 Αἳμων
667 Αμών
668 Αμωναθάς
669 Αμώς
670 Άμωσις
671 Αναβησίνεος
672 Αναγνώστης
673 Ανάκλητος
674 Ανακρέουσα
675 Ανακρέων
677 Ανάκτωρ
678 Ανανί
679 Ανανίας
680 Αναξαγόρας
681 Ανάξανδρος
682 Αναξαρέτης
683 Ανάξαρχος
684 Αναξίβιος
685 Αναξίδαμος
686 Αναξικράτης
687 Αναξίλαος
688 Αναξίμανδρος
689 Αναξιμένης
690 Αναξίνος
691 Ανάξιππος
692 Άναξις
693 Αναπίας
694 Ανάργυρος
695 Αἰνέας
696 Αναστάσιος
697 Ανατόλιος
698 Ανάχαρσις
699 Άνδης
700 Ανδοκίδης
701 Ανδούλος
702 Ανδραίμων
703 Ανδρέας
704 Ανδρεστίνος
705 Ανδριανός
706 Ανδρόγεως
707 Ανδροδάμας
708 Ανδροίτας
709 Ανδροκλείδας
710 Ανδροκλής
711 Άνδροκλος
712 Ανδροκράτης
713 Ανδροκύδης
714 Ανδρόλεως
715 Ανδρόμαχος
716 Ανδρομέδης
717 Ανδρομένης
718 Ανδρομήδης
719 Ανδρονίδης
720 Ανδρόνικος
721 Ανδροπελαγίας
722 Ανδροσθένης
723 Ανδροτίων
724 Ανδρόφιλος
725 Άνδρων
726 Ανδώνιος
727 Αἰνείας
728 Αἲνειος
729 Ανειτυλλιανός
730 Άνεκτος
731 Ανεμπόδιστος
733 Ανέστης
734 Αἴνετος
735 Αἴνεφος
736 Ανήρ
737 Αἰνησίδημος
738 Άνθας
739 Ανθέμιος
740 Άνθερμος
741 Ανθεστίων
742 Ανθηδόνιος
743 Άνθιμος
744 Άνθιππος
745 Άνθος
746 Ανθόσμιος
747 Ανθυποβάγγελος
748 Άνιγρος
749 Ανίκητος
750 Ανίκκερις
751 Ανίνας
752 Άνιος
753 Άνιππος
754 Άννας
755 Αννίβας
756 Αννίκ
757 Αννίκερις
758 Άννινος
759 Αννούβ
760 Ανούσας
761 Ανουτσιάτης
762 Άνοχος
763 Ανσέλμος
764 Ανταγόρας
765 Ανταίος
766 Ανταλκίδας
767 Άντανδρος
768 Αντέας
769 Αντείας
770 Αντέρως
772 Αντήνωρ
773 Αντιάδης
774 Αντίας
775 Αντιγένης
776 Αντίγονος
777 Αντίδοτος
778 Αντίδωρος
779 Αντίθεος
780 Αντικλής
781 Αντικράτης
782 Αντιλέων
783 Αντιλίνος
784 Αντίλοχος
785 Αντίμαχος
786 Αντιμέδων
787 Αντιμένης
788 Αντιμήδης
789 Αντίμνηστος
790 Αντίμοιρος
791 Αντίνοος
792 Αντίοχος
793 Αντίπας
794 Αντίπατρος
795 Αντίπαφος
796 Άντιππος
797 Αντισθένης
798 Αντιστάτης
799 Αντιφάνης
800 Αντίφας
801 Αντιφάτης
802 Αντίφημος
803 Αντίφιλος
804 Αντίφονος
805 Άντιφος
806 Αντιφών
807 Αντιχάρης
808 Αντιωρος
809 Αντραίμονας
810 Αντρανίκ
811 Άντυλλος
812 Αντωνίκος
813 Αντώνιος
814 Αντωνίσκος
815 Ανυβις
816 Ανύσιος
817 Άνυστις
818 Ανύτη
819 Άνυτος
820 Ανφαχος
821 Ανώγων
822 Ανώνυμος
823 Αξίερος
824 Αξιόκερσος
825 Αξιόνικος
826 Αξίοχος
827 Αξίων
828 Αξιώτης
829 Άξυλος
830 Αοβολος
831 Αοιδός
832 Απαίος
833 Απάμειος
834 Άπαμος
835 Απείρανδρος
836 Απειρόγαμος
837 Απελάς
838 Απελλής
840 Απήμαντος
841 Απία
842 Απίων
843 Απέλλιχος
844 Απλόδωρος
845 Απογόνου
846 Απολλάς
847 Απολλινάριος
848 Απολλόδωρος
849 Απολλοκράτης
850 Απολλοφάνης
851 Απολλύων
852 Απόλλων
853 Απολλώνιος
854 Απόστολος
856 Απουλήιος
857 Άποφις
858 Απρίλιος
859 Απρίων
860 Απρόσιτος
861 Άπτερος
862 Απφίας
863 Άραβος
864 Άρακος
865 Αράμ
866 Αράπης
867 Αραρώς
868 Άρας
869 Άρατος
870 Άραχνος
871 Αρβανίτης
872 Άρβηλος
873 Αργαίος
874 Άργαλος
875 Αργάς
876 Αργεάδης
877 Άργεννος
878 Αργεντίνος
879 Αργέστης
880 Αργεύς
881 Αργήλης
882 Άργης
883 Αργίνος
884 Άργιος
885 Άργος
886 Αργυράκριτος
887 Αργυρός
888 Αρδαλίων
889 Αρέδιος
891 Αρέθων
892 Άρειος
893 Αρεσίας
894 Αρέστης
895 Αρέστωρ
896 Αρεταίος
897 Αρετάων
898 Αρεύς
899 Αρήγων
900 Αρηιάς
901 Αρηίθοος
902 Αρηίλυκος
903 Αρήιος
904 Αρηξίων
905 Αρηος
906 Άρης
908 Άρητος
909 Αρθούρος
910 Αριάδνης
911 Αριάνθη
912 Αριδαίος
913 Αριδίκης
914 Αρίζηλος
915 Αριμήδης
916 Αρίμνης
917 Αρίμνηστος
918 Άρισβος
919 Αριστάγγελος
920 Αρισταγόρας
921 Αρισταίνετος
922 Αρίστανδρος
923 Αρίσταρχος
924 Αριστείδης
925 Αριστιανός
926 Αριστίνος
927 Αρίστιππος
928 Αριστόβουλος
930 Αριστογείτων
931 Αριστογένης
932 Αριστόδημος
933 Αριστόδικος
934 Αριστόδουλος
935 Αριστόθεος
936 Αριστόθηρος
937 Αριστοκλέας
938 Αριστοκλειανός
939 Αριστοκλείδας
940 Αριστόκλητος
941 Αριστοκράτης
942 Αριστόκριτος
943 Αριστόκυπρος
944 Αριστολαϊδης
945 Αριστόλαος
946 Αριστόλεως
947 Αριστόλοχος
948 Αριστόμαχος
949 Αριστομένης
950 Αριστομήδης
951 Αριστόμνηστος
952 Αριστόνας
953 Αριστόνικος
954 Αριστόνοος
955 Αριστόνους
956 Αριστόξενος
957 Άριστος
958 Αριστοτέλης
959 Αριστοτέχνης
960 Αριστότιμος
961 Αριστοφάνης
962 Αριστόφαντος
963 Αριστόφιλος
964 Αριστοφών
965 Αρίστυλλος
966 Αριστωνομίδας
967 Αριστώνυμος
968 Αριφράδης
969 Αρίφρων
970 Αρίων
971 Αρκάδιος
972 Αρκάς
973 Αρκέας
974 Αρκείσιος
975 Αρκεσίδας
976 Αρκεσίλαος
977 Αρκέσιος
978 Αρκτίνος
979 Άρκτος
980 Αρκτούρος
981 Άρκτοφόνος
982 Αρμαδίων
983 Αρμάνδος
984 Αρματίδης
985 Αρμενίδας
986 Αρμόδιος
987 Αρμοκύδης
988 Αρμονίας
989 Αρναίος
990 Άρπαγος
991 Αρπαλέας
992 Αρπαλίων
993 Άρπαλος
994 Αρπάλυκος
995 Αρποκρατίων
996 Αρπύλας
997 Αρριανός
998 Αρρίας
999 Αρριβαίος
1000 Αρριδαίος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία