Εορτές 20 Ιανουαρίου: Άγιοι Θύρσος και Αγνή οι Μάρτυρες Άγιος Ιννάς Άγιος Ριμμάς Άγιος Φαβιανός Θύρσα Ίννα Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας Πίννα Πίννας Ριμμά Φάβια
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αγνή η Μάρτυρας Αγία Άννα Άγιος Ζαχαρίας ο Νεομάρτυρας εξ Άρτης Άγιος Πέτρος ο μακάριος τελώνης
Σύνθετο
1 Αγαθόστρατος
2 Αγαθότυχος
3 Αγγελίνα
4 Αγγελίνος
5 Αέλια
6 Αιμιλένια
7 Αιμιλένια
8 Αιμιλίνα
9 Αίστυ
10 Αίστυ
11 Αλεξάγγελος
12 Άλκηστις
13 Αμαλιάννα
14 Αναστέλλα
15 Ανδρεστίνος
16 Ανδριάννα
17 Ανδροπελαγία
18 Ανδροπελαγίας
19 Ανδρόφιλος
20 Ανθηνίκη
21 Άνθιππος
22 Ανθοζωή
23 Ανμαρί
24 Άνν Μαρί
25 'Ανναγκρέϋς
26 Ανναστέλλα
27 Αννέζη
28 Αντελίνα
29 Αντζελίνα
30 Αντωνέττα
31 Αντωνίκη
32 Αντωνίκος
33 Αποστολένα
34 Αριάνα
35 Αριαρούλα
36 Αριδάφνη
37 Αριστιάνα
38 Αριστιανός
39 Αρλέτα
40 Ασημώνη
41 Βάνα
42 Βανέσσα
44 Βανίνα
45 Βασιάνθη
46 Βασιλειάνα
47 Βασιλένια
48 Βέλη
49 Βερόνικα
50 Βιβέτα
51 Βίλμα
52 Γεωργιάννα
53 Γεωργιλιάνα
54 Γιολένα
55 Γιωργιλιάνα
56 Γιωργοβασίλης
57 Γιωργομιχάλης
58 Γιώρμαρη
59 Γιωτάννα
60 Γρηγοράγγελος
61 Δαμοξενίδας
62 Δείφιλος
63 Δεναλία
64 Δεναλόη
65 Δεσμάρη
66 Δεσποιγιάννα
67 Δημητράγγελος
68 Δημητράσπα
69 Δημοπανάγος
70 Διονυστάθης
71 Δροσοσταλία
72 Δροσοσταλίδα
73 Δωρίνα
74 Εβελίνα
75 Εβελίνος
76 Εβίνα
77 Ειρηάννα
78 Ειρηλένα
79 Ειρηνάντη
80 Ειρήνγκω
81 Ειρηνονίκη
82 Ειρηστέλλα
83 Έλβη
84 Ελδώρα
85 Ελεάνα
86 Ελεάνθη
87 Ελενέτα
88 Ελενίκη
89 Ελενόδωρος
90 Ελενοκατίνα
91 Ελεντίνα
92 Ελευθερονίκη
93 Έλια
94 Ελιάνθη
95 Ελιάννα
96 Ελιζάνα
97 Ελίνα
98 Ελιρόη
99 Ελληάννα
100 Έλμα
101 Ελπινίκη
102 Εμιλιάνα
103 Εριάννα
104 Εριλένα
105 Ερρικαίτη
106 Ερρικέτη
107 Ερωτοθέα
108 Ευελίνα
109 Ευλογέτα
110 Ευτυχιάννα
111 Ζαννέτα
112 Ζαφειρογιάννης
113 Ζαφειρομήτσος
114 Ζένια
115 Ζέτα
116 Ζίνα
117 Ζωηάννα
118 Ηβιάννα
119 Ηλάνθη
120 Ηλεάνα
121 Ηλενώρα
122 Ηλιάννα
123 Ηλιογέννητη
124 Ηλιοφώτη
125 Ηλιόφωτος
126 Ήρκος
127 Θαλειάννα
128 Θανασογιάννης
129 Θεονίτσα
130 Θεοτούλα
131 Θεοχάνθη
132 Θεωνίτσα
133 Θωμάγγελος
134 Θωμαρίτα
135 Ιάμβουλος
136 Ιδησιδομενεύς
137 Ιεράρχης
138 Ιλεάνα
139 Ιουλιάννα
140 Ισθμιονίκης
141 Ιωαννέτα
142 Ιωντίνα
143 Καλήμορφη
144 Καληρόη
145 Καλλινίκη
146 Καλομαρία
147 Κατεριλένα
148 Κατερινέτα
149 Κατιάννα
150 Κατιλένα
151 Κατιφένια
152 Κλειωνίκη
153 Κλημεντίνα
154 Κλωντιάννα
155 Κωνστανίνα
156 Κωσταλέκος
157 Λαγογιάννης
158 Λαζαρέτα
159 Λαλούλα
160 Λενάντα
161 Λέξανδρος
162 Λεοντομένης
163 Λεωνόρα
164 Λιβαδιώτισσα
165 Λιλιάνα
166 Λογοθέτης
167 Λοριάνα
168 Λυδιάννα
169 Λυκοπανάγος
170 Λυσσίμαχος
171 Μαγδαλένα
172 Μαγδαλένια
173 Μάγια
174 Μακαρέτα
175 Μακαρέτης
176 Μακώ
177 Μαμαντία
178 Μανταλένα
179 Μανταλένια
180 Μανωλίνα
181 Μάρβια
182 Μαργεντίνη
183 Μαργέτα
184 Μαργιάννα
185 Μαργιαρένα
186 Μαργιορίτσα
187 Μαργκώ
188 Μαρέβα
189 Μαρηλία
190 Μαριαγγέλα
191 Μαριαδώρα
192 Μαριαλένα
193 Μαριαλίνα
194 Μαριάνδρη
195 Μαριάνθη
196 Μαριανίνα
197 Μαριάννα
198 Μαριαννέτα
199 Μαριάντα
200 Μαριάντζελα
201 Μαριαντίνα
202 Μαριαρένα
203 Μαριαστέλλα
204 Μαριβάνα
205 Μαριβέρα
206 Μαριβέτα
207 Μαριγιάννα
208 Μαριγιώτα
209 Μαριγούλα
210 Μαριδώρα
211 Μαριέλα
212 Μαριέλενα
213 Μαριελίνα
214 Μαριέλλα
215 Μαριεντίνα
216 Μαριέπη
217 Μαριετίνα
218 Μαριέττα
219 Μαριεύη
220 Μαρίζα
221 Μαριθέα
222 Μαρικαίτη
223 Μαρίκαλη
224 Μαρικέλλυ
225 Μαρικούλα
226 Μαριλένα
227 Μαριλένια
228 Μαριλέτα
229 Μαριλή
230 Μαρίλια
231 Μαριλιάννα
232 Μαριλίζα
233 Μαριλίλη
234 Μαριλίνα
235 Μαριλίς
236 Μαριλίτα
237 Μαριλίτσα
238 Μαριλού
239 Μαριλύβια
240 Μαριμίνα
241 Μαρινέλη
242 Μαρινέλλα
243 Μαρινία
244 Μαρινότα
245 Μαριόλα
246 Μαριόλγα
247 Μαριολένη
248 Μαρίσα
249 Μαρισάντυ
250 Μαρίσια
251 Μαρίσμη
252 Μαρισόφη
253 Μαριστέλλα
254 Μαριστέφη
255 Μαριτίνα
256 Μαριώτα
257 Μαρκαντώνιος
258 Μαρκελίνος
259 Μαρλίνα
260 Μαρόλ
261 Μαρόλια
262 Μάρσια
263 Μαρτίνα
264 Μαρτινιάνα
265 Ματίνα
266 Μεδουσανθή
267 Μελενίκος
268 Μελιάνα
269 Μελιάννα
270 Μελίζα
271 Μελιντίνα
272 Μελισσάνθη
273 Μελιτίνα
274 Μελιτίνη
275 Μελπίνα
276 Μενελίκος
277 Μερβίνα
278 Μεριλένα
279 Μηνοδώρα
280 Μηνόδωρος
281 Μικαελένα
282 Μιλάντη
283 Μιλένα
284 Μίντι
285 Μιράντα
286 Μιρένα
287 Μοσχοβίνα
288 Μπελεφάνης
289 Μυράνθη
290 Μυριάνθη
291 Μυρογιάννης
292 Μυρολένα
293 Ναθαλία
294 Ναντίνα
295 Νεκταριελένα
296 Νικηφορία
297 Νικοδιονυσία
298 Νικοδιονύσιος
299 Νικόχριστος
300 Νταλάρα
301 Ντιλένα
302 Ντοριάννα
303 Νυμφοδώρα
304 Ξενόδωρος
305 Ξενόθεμις
306 Ξενοκάδης
307 Ξενόμβροτος
308 Ξενομήδης
309 Ξενοπανάγος
310 Πανάγγελος
311 Παναγιάννης
312 Παναγοβασίλειος
313 Παναγογεράσιμος
314 Πανεύφημος
315 Παντελέα
316 Παντέλια
317 Παντελιάς
318 Παντελίνα
319 Παντιάνα
320 Πανώλιας
321 Παρθενόπη
322 Παρθενορή
323 Πάρια
324 Πασχαλίνα
325 Περιλένα
326 Πετράντα
327 Πιεραντώνιος
328 Πολάντα
329 Πολυαρίστη
330 Προδρομίνα
331 Ρενάτα
332 Ριάννα
333 Ροδάνθη
334 Ροδελπιδα
335 Ροδονίκη
336 Ροζαλία
337 Ροζάνθη
338 Ροζάννα
339 Ροζέτα
340 Ρόζμαρι
341 Σαββατίνα
342 Σαλωνίνα
343 Σαναχάριβος
344 Σαντιάνα
345 Σεβαστιάννα
346 Σεβαστίνα
347 Σεβαστίνος
348 Σιάννα
349 Σολομωντία
350 Σοφιάννα
351 Σοφιλένια
352 Σοφίλια
353 Σοφιλίζα
354 Σοφιλύδια
355 Σπηλιοπαναγιώτης
356 Σπυρααντώνης
357 Σπυραβάγγελος
358 Σπυράγγελος
359 Σπυρανδρέας
360 Σπυραντώνης
361 Σπυραριστείδης
362 Σπυρογεράσιμος
363 Σπυρογεώργιος
364 Σπυρογιάννης
365 Σπυροδημήτριος
366 Σπυρολιάς
367 Σπυρομήλιος
368 Σπυρονικόλαος
369 Σπυροφάνης
370 Σταμαλίνα
371 Σταματέλα
372 Σταματέλος
373 Σταματίκη
374 Σταματίνα
375 Σταυραγγελία
376 Σταυραντώνιος
377 Σταυριάνθη
378 Σταυριάννα
379 Σταυριλένα
380 Σταυρονικόλας
381 Στέβη
382 Στελιάνα
383 Στελλίνα
384 Στένια
385 Στεργιακούλα
386 Στεργιακούλης
387 Στεργιάνα
388 Στεργιάνης
389 Στρατιάννα
390 Στυλιάννα
391 Σύνθια
392 Τζέλα
393 Τζογιάννα
394 Τζωρτζέλλα
395 Τοφαλομενέλαος
396 Τσικουρώνα
397 Υλένια
398 Φίλα
399 Φιλαγόρας
400 Φιλαίμων
401 Φιλαινέτη
402 Φιλαινίς
403 Φιλαίος
404 Φιλαλήθης
405 Φιλαμειλείδης
406 Φιλάων
407 Φιλέας
408 Φιλέταιρος
409 Φιλίνη
410 Φιλίππα
411 Φιλοδώρα
412 Φιλόθεος
413 Φιλοκλέων
414 Φιλοκλής
415 Φιλοκράτης
416 Φιλοξένη
417 Φιλόπονος
418 Φιλούμενος
419 Φιλόχρηστος
420 Φλοριάνα
421 Φλωρεντίνη
422 Φλωρεντίνος
423 Φωλίτσα
424 Φωτάγγελος
425 Φωτανέστης
426 Φωτειάννα
427 Χαϊλένα
428 Χαραγιώτης
429 Χαρηλένα
430 Χαρίλια
431 Χαρίσταυρος
432 Χρηστέλλα
433 Χρηστόγιαννος
434 Χρηστόδημος
435 Χρηστόδωρος
436 Χρηστομανώλης
437 Χρηστοπανάγος
438 Χρισταλένα
439 Χρισταλένη
440 Χριστευάγγελος
441 Χριστιάννα
442 Χριστιγιάννης
443 Χριστοβάκης
444 Χριστοβαλάντη
445 Χριστόδημος
446 Χριστόδωρος
447 Χριστολουκάς
448 Χριστομάριος
449 Χριστοφίλη
450 Χριστοφιλία
451 Χρυσαίμιλη
452 Χρυσαλένα
453 Χρυσαλία
454 Χρυσανδρέας
455 Χρυσάννα
456 Χρυσελίνα
457 Χρυσέμιλη
458 Χρυσεύη
459 Χρυσιστίνα
460 Χρυσοβαλεντίνα
461 Χρυσομαρία
462 Χρυσομέλια
463 Χρυσομέλιος
464 Χρυσοστόμη
465 Χρυσόστομος
466 Χρύσπα
467 Χρυσταλλία
468 Ψαραντώνης
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία