Εορτές 20 Ιουνίου: Όσιος Κάλλιστος ο A', Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Κάλλιστος Άγιος Μεθόδιος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος Πατάρων Μάριος Του Αγίου Πνεύματος
Σύνθετο
1 Αγαθόστρατος
2 Αγαθότυχος
3 Αέλια
4 Αιμιλένια
5 Αίστυ
6 Αλεξάγγελος
7 Άλκηστις
8 Αμαλιάννα
9 Ανδρεστίνος
10 Ανδροπελαγία
11 Ανδρόφιλος
12 Ανθηνίκη
13 Άνθιππος
14 Ανθοζωή
15 Ανμαρί
16 Άνν Μαρί
17 'Ανναγκρέϋς
18 Ανναστέλλα
19 Αννέζη
20 Αντελίνα
21 Αντζελίνα
22 Αντωνέττα
23 Αντωνίκος
24 Αποστολένα
25 Αριάνα
26 Αριαρούλα
27 Αριδάφνη
28 Αριστιάνα
29 Αριστιανός
30 Αρλέτα
31 Ασημώνη
32 Βάνα
33 Βανέσσα
35 Βανίνα
36 Βασιλειάνα
37 Βασιλένια
38 Βέλη
39 Βερόνικα
40 Βιβέτα
41 Βίλμα
42 Γεωργιάννα
43 Γιολένα
44 Γιωργιλιάνα
45 Γιωργοβασίλης
46 Γιωργομιχάλης
47 Γιώρμαρη
48 Γιωτάννα
49 Γρηγοράγγελος
50 Δαμοξενίδας
51 Δείφιλος
52 Δεναλία
53 Δεναλόη
54 Δεσμάρη
55 Δεσποιγιάννα
56 Δημητράγγελος
57 Δημητράσπα
58 Δημοπανάγος
59 Διονυστάθης
60 Δροσοσταλία
61 Δροσοσταλίδα
62 Δωρίνα
63 Εβελίνα
64 Εβελίνος
65 Εβίνα
66 Ειρηάννα
67 Ειρηλένα
68 Ειρηνάντα
69 Ειρήνγκω
70 Ειρηνονίκη
71 Ειρηστέλλα
72 Έλβη
73 Ελδώρα
74 Ελεάνα
75 Ελεάνθη
76 Ελενέτα
77 Ελενίκη
78 Ελενόδωρος
79 Ελενοκατίνα
80 Ελεντίνα
81 Ελευθερονίκη
82 Έλια
83 Ελιάνθη
84 Ελιάννα
85 Ελιζάνα
86 Ελίνα
87 Ελιρόη
88 Ελληάννα
89 Έλμα
90 Ελπινίκη
91 Εμιλιάνα
92 Εριάννα
93 Εριλένα
94 Ερρικαίτη
95 Ερρικέτη
96 Ερωτοθέα
97 Ευελίνα
98 Ευλογέτα
99 Ευτυχιάννα
100 Ζαννέτα
101 Ζαφειρογιάννης
102 Ζαφειρομήτσος
103 Ζένια
104 Ζέτα
105 Ζίνα
106 Ζωηάννα
107 Ηβιάννα
108 Ηλάνθη
109 Ηλεάνα
110 Ηλενώρα
111 Ηλιάννα
112 Ηλιογέννητη
113 Ηλιοδώρα
114 Ηλιοφώτη
115 Ηλιόφωτος
116 Ήρκος
117 Θαλειάννα
118 Θανασογιάννης
119 Θεονίτσα
120 Θεοτούλα
121 Θεοχάνθη
122 Θεωνίτσα
123 Θωμάγγελος
124 Θωμαρίτα
125 Ιάμβουλος
126 Ιδησιδομενεύς
127 Ιεράρχης
128 Ιλεάνα
129 Ιουλιάννα
130 Ισθμιονίκης
131 Ιωαννέτα
132 Ιωντίνα
133 Καλήμορφη
134 Καληρόη
135 Καλλινίκη
136 Καλομαρία
137 Κατεριλένα
138 Κατερινέτα
139 Κατιάννα
140 Κατιλένα
141 Κατιφένια
142 Κλειωνίκη
143 Κλημεντίνα
144 Κλωντιάννα
145 Κωνστανίνα
146 Κωσταλέκος
147 Λαγογιάννης
148 Λαζαρέτα
149 Λαλούλα
150 Λενάντα
151 Λέξανδρος
152 Λεοντομένης
153 Λεωνόρα
154 Λιβαδιώτισσα
155 Λιλιάνα
156 Λογοθέτης
157 Λοριάνα
158 Λυδιάννα
159 Λυκοπανάγος
160 Λυσσίμαχος
161 Μαγδαλένα
162 Μαγδαλένια
163 Μάγια
164 Μακώ
165 Μαμαντία
166 Μανταλένα
167 Μανταλένια
168 Μανωλίνα
169 Μάρβια
170 Μαργεντίνη
171 Μαργέτα
172 Μαργιάννα
173 Μαργιαρένα
174 Μαργιορίτσα
175 Μαργκώ
176 Μαρέβα
177 Μαρηλία
178 Μαριαγγέλα
179 Μαριαδώρα
180 Μαριαλένα
181 Μαριαλίνα
182 Μαριάνδρη
183 Μαριάνθη
184 Μαριανίνα
185 Μαριάννα
186 Μαριαννέτα
187 Μαριάντα
188 Μαριάντζελα
189 Μαριαντίνα
190 Μαριαρένα
191 Μαριαστέλλα
192 Μαριβάνα
193 Μαριβέρα
194 Μαριβέτα
195 Μαριγιάννα
196 Μαριγιώτα
197 Μαριγούλα
198 Μαριδώρα
199 Μαριέλα
200 Μαριέλενα
201 Μαριελίνα
202 Μαριέλλα
203 Μαριεντίνα
204 Μαριέπη
205 Μαριετίνα
206 Μαριέττα
207 Μαριεύη
208 Μαρίζα
209 Μαριθέα
210 Μαρικαίτη
211 Μαρίκαλη
212 Μαρικέλλυ
213 Μαρικούλα
214 Μαριλένα
215 Μαριλένια
216 Μαριλέτα
217 Μαριλή
218 Μαρίλια
219 Μαριλιάννα
220 Μαριλίζα
221 Μαριλίλη
222 Μαριλίνα
223 Μαριλίς
224 Μαριλίτα
225 Μαριλίτσα
226 Μαριλού
227 Μαριλύβια
228 Μαριμίνα
229 Μαρινέλη
230 Μαρινέλλα
231 Μαρινία
232 Μαρινότα
233 Μαριόλα
234 Μαριόλγα
235 Μαριολένη
236 Μαρίσα
237 Μαρισάντυ
238 Μαρίσια
239 Μαρίσμη
240 Μαρισόφη
241 Μαριστέλλα
242 Μαριστέφη
243 Μαριτίνα
244 Μαριώτα
245 Μαρκαντώνιος
246 Μαρκελίνος
247 Μαρλίνα
248 Μαρόλ
249 Μαρόλια
250 Μάρσια
251 Μαρτίνα
252 Μαρτινιάνα
253 Ματίνα
254 Μεδουσανθή
255 Μελενίκος
256 Μελιάνα
257 Μελιάννα
258 Μελίζα
259 Μελιντίνα
260 Μελισσάνθη
261 Μελιτίνα
262 Μελιτίνη
263 Μελπίνα
264 Μενελίκος
265 Μερβίνα
266 Μεριλένα
267 Μηνοδώρα
268 Μηνόδωρος
269 Μικαελένα
270 Μιλάντη
271 Μιλένα
272 Μίντι
273 Μιράντα
274 Μιρένα
275 Μοσχοβίνα
276 Μπελεφάνης
277 Μυράνθη
278 Μυριάνθη
279 Μυρογιάννης
280 Μυρολένα
281 Ναθαλία
282 Ναντίνα
283 Νεκταριελένα
284 Νικηφορία
285 Νικοδιονυσία
286 Νικοδιονύσιος
287 Νικόχριστος
288 Νταλάρα
289 Ντιλένα
290 Ντοριάννα
291 Νυμφοδώρα
292 Ξενόδωρος
293 Ξενόθεμις
294 Ξενοκάδης
295 Ξενόμβροτος
296 Ξενομήδης
297 Ξενοπανάγος
298 Πανάγγελος
299 Παναγιάννης
300 Παναγοβασίλειος
301 Παναγογεράσιμος
302 Πανεύφημος
303 Παντελέα
304 Παντέλια
305 Παντελιάς
306 Παντελίνα
307 Παντιάνα
308 Πανώλιας
309 Παρθενόπη
310 Παρθενορή
311 Πάρια
312 Πασχαλίνα
313 Περιλένα
314 Πετράντα
315 Πιεραντώνιος
316 Πολάντα
317 Πολυαρίστη
318 Προδρομίνα
319 Ρενάτα
320 Ριάννα
321 Ροδάνθη
322 Ροδελπιδα
323 Ροδονίκη
324 Ροζάνθη
325 Ροζέτα
326 Ρόζμαρι
327 Σαββατίνα
328 Σαλωνίνα
329 Σαναχάριβος
330 Σαντιάνα
331 Σεβαστιάννα
332 Σεβαστίνα
333 Σεβαστίνος
334 Σιάννα
335 Σολομωντία
336 Σοφιάννα
337 Σοφιλένια
338 Σοφίλια
339 Σοφιλίζα
340 Σοφιλύδια
341 Σπηλιοπαναγιώτης
342 Σπυρααντώνης
343 Σπυραβάγγελος
344 Σπυράγγελος
345 Σπυρανδρέας
346 Σπυραντώνης
347 Σπυραριστείδης
348 Σπυρογεράσιμος
349 Σπυρογεώργιος
350 Σπυρογιάννης
351 Σπυροδημήτριος
352 Σπυρολιάς
353 Σπυρομήλιος
354 Σπυρονικόλαος
355 Σπυροφάνης
356 Σταμαλίνα
357 Σταματέλα
358 Σταματέλος
359 Σταματίκη
360 Σταματίνα
361 Σταυραγγελία
362 Σταυραντώνιος
363 Σταυριάνθη
364 Σταυριάννα
365 Σταυριλένα
366 Σταυρονικόλας
367 Στέβη
368 Στελιάνα
369 Στελλίνα
370 Στένια
371 Στεργιακούλα
372 Στεργιακούλης
373 Στεργιάνα
374 Στεργιάνης
375 Στυλιάννα
376 Σύνθια
377 Τζέλα
378 Τζογιάννα
379 Τζωρτζέλλα
380 Τοφαλομενέλαος
381 Τσικουρώνα
382 Υλένια
383 Φίλα
384 Φιλαγόρας
385 Φιλαίμων
386 Φιλαινέτη
387 Φιλαινίς
388 Φιλαίος
389 Φιλαλήθης
390 Φιλαμειλείδης
391 Φιλάων
392 Φιλέας
393 Φιλέταιρος
394 Φιλίνη
395 Φιλίππα
396 Φιλοδώρα
397 Φιλόθεος
398 Φιλοκλέων
399 Φιλοκλής
400 Φιλοκράτης
401 Φιλοξένη
402 Φιλόπονος
403 Φιλούμενος
404 Φιλόχρηστος
405 Φλοριάνα
406 Φλωρεντίνη
407 Φλωρεντίνος
408 Φωλίτσα
409 Φωτανέστης
410 Φωτειάννα
411 Χαϊλένα
412 Χαραγιώτης
413 Χαρηλένα
414 Χαρίλια
415 Χαρίσταυρος
416 Χαριτίνη
417 Χρηστόγιαννος
418 Χρηστόδημος
419 Χρηστόδωρος
420 Χρηστομανώλης
421 Χρηστοπανάγος
422 Χρισταλένα
423 Χρισταλένη
424 Χριστευάγγελος
425 Χριστιγιάννης
426 Χριστοβάκης
427 Χριστοβαλάντη
428 Χριστόδημος
429 Χριστόδωρος
430 Χριστολουκάς
431 Χριστομάριος
432 Χριστοφίλη
433 Χριστοφιλία
434 Χρυσαίμιλη
435 Χρυσαλένα
436 Χρυσαλία
437 Χρυσανδρέας
438 Χρυσάννα
439 Χρυσελίνα
440 Χρυσέμιλη
441 Χρυσεύη
442 Χρυσιστίνα
443 Χρυσοβαλεντίνα
444 Χρυσομαρία
445 Χρυσομέλια
446 Χρυσομέλιος
447 Χρυσοστόμη
448 Χρυσόστομος
449 Χρύσπα
450 Χρυσταλλία
451 Ψαραντώνης
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία