Εορτές 9 Απριλίου: Αγία Βαλδερούδη Άγιος Βάδιμος Άγιος Ευψύχιος Βαδίμη Ευψυχία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Μόνικα Άγιος Αυδιήσιος Όσιος Ακάκιος επίσκοπος Αμίδης
Σύνθετο
1 Αγαθόστρατος
2 Αγαθότυχος
3 Αγγελίνα
4 Αγγελίνος
5 Αέλια
6 Αιμιλένια
7 Αιμιλένια
8 Αιμιλίνα
9 Αίστυ
10 Αίστυ
11 Αλεξάγγελος
12 Άλκηστις
13 Αμαλιάννα
14 Αναστέλλα
15 Ανδρεστίνος
16 Ανδριάννα
17 Ανδροπελαγία
18 Ανδροπελαγίας
19 Ανδρόφιλος
20 Ανθηνίκη
21 Άνθιππος
22 Ανθοζωή
23 Ανμαρί
24 Άνν Μαρί
25 'Ανναγκρέϋς
26 Ανναστέλλα
27 Αννέζη
28 Αντελίνα
29 Αντζελίνα
30 Αντωνέττα
31 Αντωνίκη
32 Αντωνίκος
33 Αποστολένα
34 Αριάνα
35 Αριαρούλα
36 Αριδάφνη
37 Αριστιάνα
38 Αριστιανός
39 Αρλέτα
40 Ασημώνη
41 Βάνα
42 Βανέσσα
44 Βανίνα
45 Βασιάνθη
46 Βασιλειάνα
47 Βασιλένια
48 Βέλη
49 Βερόνικα
50 Βιβέτα
51 Βίλμα
52 Γεωργιάννα
53 Γεωργιλιάνα
54 Γιολένα
55 Γιωργιλιάνα
56 Γιωργοβασίλης
57 Γιωργομιχάλης
58 Γιώρμαρη
59 Γιωτάννα
60 Γρηγοράγγελος
61 Δαμοξενίδας
62 Δείφιλος
63 Δεναλία
64 Δεναλόη
65 Δεσμάρη
66 Δεσποιγιάννα
67 Δημητράγγελος
68 Δημητράσπα
69 Δημοπανάγος
70 Διονυστάθης
71 Δροσοσταλία
72 Δροσοσταλίδα
73 Δωρίνα
74 Εβελίνα
75 Εβελίνος
76 Εβίνα
77 Ειρηάννα
78 Ειρηλένα
79 Ειρηνάντη
80 Ειρήνγκω
81 Ειρηνονίκη
82 Ειρηστέλλα
83 Έλβη
84 Ελδώρα
85 Ελεάνα
86 Ελεάνθη
87 Ελενέτα
88 Ελενίκη
89 Ελενόδωρος
90 Ελενοκατίνα
91 Ελεντίνα
92 Ελεντίνος
93 Ελευθερονίκη
94 Έλια
95 Ελιάνθη
96 Ελιάννα
97 Ελιζάνα
98 Ελίνα
99 Ελιρόη
100 Ελληάννα
101 Έλμα
102 Ελπινίκη
103 Εμιλιάνα
104 Εριάννα
105 Εριλένα
106 Ερρικαίτη
107 Ερρικέτη
108 Ερωτοθέα
109 Ευελίνα
110 Ευλογέτα
111 Ευτυχιάννα
112 Ζαννέτα
113 Ζαφειρογιάννης
114 Ζαφειρομήτσος
115 Ζένια
116 Ζέτα
117 Ζίνα
118 Ζωηάννα
119 Ηβιάννα
120 Ηλάνθη
121 Ηλεάνα
122 Ηλενώρα
123 Ηλιάννα
124 Ηλιογέννητη
125 Ηλιοφώτη
126 Ηλιόφωτος
127 Ήρκος
128 Θαλειάννα
129 Θανασογιάννης
130 Θεονίτσα
131 Θεοτούλα
132 Θεοχάνθη
133 Θεωνίτσα
134 Θωμάγγελος
135 Θωμαρίτα
136 Ιάμβουλος
137 Ιδησιδομενεύς
138 Ιεράρχης
139 Ιλεάνα
140 Ιουλιάννα
141 Ισθμιονίκης
142 Ιωαννέτα
143 Ιωντίνα
144 Καλήμορφη
145 Καληρόη
146 Καλλινίκη
147 Καλομαρία
148 Κατεριλένα
149 Κατερινέτα
150 Κατιάννα
151 Κατιλένα
152 Κατιφένια
153 Κλειωνίκη
154 Κλημεντίνα
155 Κλωντιάννα
156 Κωνστανίνα
157 Κωσταλέκος
158 Λαγογιάννης
159 Λαζαρέτα
160 Λαλούλα
161 Λενάντα
162 Λέξανδρος
163 Λεοντομένης
164 Λεωνόρα
165 Λιβαδιώτισσα
166 Λιλιάνα
167 Λογοθέτης
168 Λοριάνα
169 Λυδιάννα
170 Λυκοπανάγος
171 Λυσσίμαχος
172 Μαγδαλένα
173 Μαγδαλένια
174 Μάγια
175 Μακαρέτα
176 Μακαρέτης
177 Μακώ
178 Μαμαντία
179 Μανταλένα
180 Μανταλένια
181 Μανωλίνα
182 Μάρβια
183 Μαργεντίνη
184 Μαργέτα
185 Μαργιάννα
186 Μαργιαρένα
187 Μαργιορίτσα
188 Μαργκώ
189 Μαρέβα
190 Μαρηλία
191 Μαριαγγέλα
192 Μαριαδώρα
193 Μαριαλένα
194 Μαριαλίνα
195 Μαριάνδρη
196 Μαριάνθη
197 Μαριανίνα
198 Μαριάννα
199 Μαριαννέτα
200 Μαριάντα
201 Μαριάντζελα
202 Μαριαντίνα
203 Μαριαρένα
204 Μαριαστέλλα
205 Μαριβάνα
206 Μαριβέρα
207 Μαριβέτα
208 Μαριγιάννα
209 Μαριγιώτα
210 Μαριγούλα
211 Μαριδώρα
212 Μαριέλα
213 Μαριέλενα
214 Μαριελίνα
215 Μαριέλλα
216 Μαριεντίνα
217 Μαριέπη
218 Μαριετίνα
219 Μαριέττα
220 Μαριεύη
221 Μαρίζα
222 Μαριθέα
223 Μαρικαίτη
224 Μαρίκαλη
225 Μαρικέλλυ
226 Μαρικούλα
227 Μαριλένα
228 Μαριλένια
229 Μαριλέτα
230 Μαριλή
231 Μαρίλια
232 Μαριλιάννα
233 Μαριλίζα
234 Μαριλίλη
235 Μαριλίνα
236 Μαριλίς
237 Μαριλίτα
238 Μαριλίτσα
239 Μαριλού
240 Μαριλύβια
241 Μαριμίνα
242 Μαρινέλη
243 Μαρινέλλα
244 Μαρινία
245 Μαρινότα
246 Μαριόλα
247 Μαριόλγα
248 Μαριολένη
249 Μαρίσα
250 Μαρισάντυ
251 Μαρίσια
252 Μαρίσμη
253 Μαρισόφη
254 Μαριστέλλα
255 Μαριστέφη
256 Μαριτίνα
257 Μαριώτα
258 Μαρκαντώνιος
259 Μαρκελίνος
260 Μαρλίνα
261 Μαρόλ
262 Μαρόλια
263 Μάρσια
264 Μαρτίνα
265 Μαρτινιάνα
266 Ματίνα
267 Μεδουσανθή
268 Μελενίκος
269 Μελιάνα
270 Μελιάννα
271 Μελίζα
272 Μελιντίνα
273 Μελισσάνθη
274 Μελιτίνα
275 Μελιτίνη
276 Μελπίνα
277 Μενελίκος
278 Μερβίνα
279 Μεριλένα
280 Μηνοδώρα
281 Μηνόδωρος
282 Μικαελένα
283 Μιλάντη
284 Μιλένα
285 Μίντι
286 Μιράντα
287 Μιρένα
288 Μοσχοβίνα
289 Μπελεφάνης
290 Μυράνθη
291 Μυριάνθη
292 Μυρογιάννης
293 Μυρολένα
294 Ναθαλία
295 Ναντίνα
296 Νεκταριελένα
297 Νικηφορία
298 Νικοδιονυσία
299 Νικοδιονύσιος
300 Νικόχριστος
301 Νταλάρα
302 Ντιλένα
303 Ντοριάννα
304 Νυμφοδώρα
305 Ξενόδωρος
306 Ξενόθεμις
307 Ξενοκάδης
308 Ξενόμβροτος
309 Ξενομήδης
310 Ξενοπανάγος
311 Πανάγγελος
312 Παναγιάννης
313 Παναγοβασίλειος
314 Παναγογεράσιμος
315 Πανεύφημος
316 Παντελέα
317 Παντέλια
318 Παντελιάς
319 Παντελίνα
320 Παντιάνα
321 Πανώλιας
322 Παρθενόπη
323 Παρθενορή
324 Πάρια
325 Πασχαλίνα
326 Περιλένα
327 Πετράντα
328 Πιεραντώνιος
329 Πολάντα
330 Πολυαρίστη
331 Προδρομίνα
332 Ρενάτα
333 Ριάννα
334 Ροδάνθη
335 Ροδελπιδα
336 Ροδονίκη
337 Ροζαλία
338 Ροζάνθη
339 Ροζάννα
340 Ροζέτα
341 Ρόζμαρι
342 Σαββατίνα
343 Σαλωνίνα
344 Σαναχάριβος
345 Σαντιάνα
346 Σεβαστιάννα
347 Σεβαστίνα
348 Σεβαστίνος
349 Σιάννα
350 Σολομωντία
351 Σοφιάννα
352 Σοφιλένια
353 Σοφίλια
354 Σοφιλίζα
355 Σοφιλύδια
356 Σπηλιοπαναγιώτης
357 Σπυρααντώνης
358 Σπυραβάγγελος
359 Σπυράγγελος
360 Σπυρανδρέας
361 Σπυραντώνης
362 Σπυραριστείδης
363 Σπυρογεράσιμος
364 Σπυρογεώργιος
365 Σπυρογιάννης
366 Σπυροδημήτριος
367 Σπυρολιάς
368 Σπυρομήλιος
369 Σπυρονικόλαος
370 Σπυροφάνης
371 Σταμαλίνα
372 Σταματέλα
373 Σταματέλος
374 Σταματίκη
375 Σταματίνα
376 Σταυραγγελία
377 Σταυραντώνιος
378 Σταυριάνθη
379 Σταυριάννα
380 Σταυριλένα
381 Σταυρονικόλας
382 Στέβη
383 Στελιάνα
384 Στελλίνα
385 Στένια
386 Στεργιακούλα
387 Στεργιακούλης
388 Στεργιάνα
389 Στεργιάνης
390 Στρατιάννα
391 Στυλιάννα
392 Σύνθια
393 Τζέλα
394 Τζογιάννα
395 Τζωρτζέλλα
396 Τοφαλομενέλαος
397 Τσικουρώνα
398 Υλένια
399 Φίλα
400 Φιλαγόρας
401 Φιλαίμων
402 Φιλαινέτη
403 Φιλαινίς
404 Φιλαίος
405 Φιλαλήθης
406 Φιλαμειλείδης
407 Φιλάων
408 Φιλέας
409 Φιλέταιρος
410 Φιλίνη
411 Φιλίππα
412 Φιλοδώρα
413 Φιλόθεος
414 Φιλοκλέων
415 Φιλοκλής
416 Φιλοκράτης
417 Φιλοξένη
418 Φιλόπονος
419 Φιλούμενος
420 Φιλόχρηστος
421 Φλοριάνα
422 Φλωρεντίνη
423 Φλωρεντίνος
424 Φωλίτσα
425 Φωτάγγελος
426 Φωτανέστης
427 Φωτειάννα
428 Χαϊλένα
429 Χαραγιώτης
430 Χαρηλένα
431 Χαρίλια
432 Χαρίσταυρος
433 Χρηστέλλα
434 Χρηστόγιαννος
435 Χρηστόδημος
436 Χρηστόδωρος
437 Χρηστομανώλης
438 Χρηστοπανάγος
439 Χρισταλένα
440 Χρισταλένη
441 Χριστευάγγελος
442 Χριστιάννα
443 Χριστιγιάννης
444 Χριστοβάκης
445 Χριστοβαλάντη
446 Χριστόδημος
447 Χριστόδωρος
448 Χριστολουκάς
449 Χριστομάριος
450 Χριστοφίλη
451 Χριστοφιλία
452 Χρυσαίμιλη
453 Χρυσαλένα
454 Χρυσαλία
455 Χρυσανδρέας
456 Χρυσάννα
457 Χρυσελίνα
458 Χρυσέμιλη
459 Χρυσεύη
460 Χρυσιστίνα
461 Χρυσοβαλεντίνα
462 Χρυσομαρία
463 Χρυσομέλια
464 Χρυσομέλιος
465 Χρυσοστόμη
466 Χρυσόστομος
467 Χρύσπα
468 Χρυσταλλία
469 Ψαραντώνης
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία