Εορτές 11 Ιουλίου: Αγία Ευφημία Αγια Ολγα Η Ισαποστολος Άγιος Δροστάν
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αρσένιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Άγιος Κινδέος ο πρεσβύτερος Άγιος Νεκτάριος από τα Βρύουλλα
Σύνθετο
1 Αγαθόστρατος
2 Αγαθότυχος
3 Αγγελίνα
4 Αγγελίνος
5 Αέλια
6 Αιμιλένια
7 Αιμιλένια
8 Αιμιλίνα
9 Αίστυ
10 Αίστυ
11 Αλεξάγγελος
12 Άλκηστις
13 Αμαλιάννα
14 Αναλίζα
15 Αναστέλλα
16 Ανδρεστίνος
17 Ανδριάννα
18 Ανδροπελαγία
19 Ανδροπελαγίας
20 Ανδρόφιλος
21 Ανθηνίκη
22 Ανθοζωή
23 Ανμαρί
24 Άνν Μαρί
25 'Ανναγκρέϋς
26 Αννακαίτη
27 Ανναλίζα
28 Ανναρέα
29 Ανναστέλλα
30 Αννέζη
31 Αντελίνα
32 Αντζελίνα
33 Αντωνέττα
34 Αντωνίκη
35 Αντωνίκος
36 Αποστολένα
37 Αριάνα
38 Αριαρούλα
39 Αριδάφνη
40 Αριστιάνα
41 Αριστιανός
42 Αρλέτα
43 Ασημώνη
44 Βάνα
45 Βανέσσα
47 Βανίνα
48 Βάννα
49 Βασιάνθη
50 Βασιλειάνα
51 Βασιλένια
52 Βέλη
53 Βερόνικα
54 Βιβέτα
55 Βίλμα
56 Γεωργιάννα
57 Γεωργιλιάνα
58 Γιολένα
59 Γιωργιάννα
60 Γιωργιλιάνα
61 Γιωργοβασίλης
62 Γιωργομιχάλης
63 Γιώρμαρη
64 Γιωτάννα
65 Γρηγοράγγελος
66 Δαμοξενίδας
67 Δείφιλος
68 Δεναλία
69 Δεναλόη
70 Δεσμάρη
71 Δεσποιγιάννα
72 Δημητράγγελος
73 Δημητράνα
74 Δημητράσπα
75 Δημοπανάγος
76 Διονυστάθης
77 Δροσοσταλία
78 Δροσοσταλίδα
79 Δωρίνα
80 Εβελίνα
81 Εβελίνος
82 Εβίνα
83 Ειρηάννα
84 Ειρηλένα
85 Ειρηνάντη
86 Ειρήνγκω
87 Ειρηνονίκη
88 Ειρηστέλλα
89 Έλβη
90 Ελδώρα
91 Ελεάνα
92 Ελεάνθη
93 Ελενέτα
94 Ελενίκη
95 Ελενόδωρος
96 Ελενοκατίνα
97 Ελεντίνα
98 Ελεντίνος
99 Ελευθερονίκη
100 Έλια
101 Ελιάνθη
102 Ελιάννα
103 Ελιζάνα
104 Ελίνα
105 Ελιρόη
106 Ελληάννα
107 Έλμα
108 Ελπινίκη
109 Εμιλιάνα
110 Εριάννα
111 Εριλένα
112 Ερρικαίτη
113 Ερρικέτη
114 Ερωτοθέα
115 Ευελίνα
116 Ευλογέτα
117 Ευτυχιάννα
118 Ζαννέτα
119 Ζαφειρογιάννης
120 Ζαφειρομήτσος
121 Ζένια
122 Ζέτα
123 Ζίνα
124 Ζωηάννα
125 Ηβιάννα
126 Ηλάνθη
127 Ηλεάνα
128 Ηλενώρα
129 Ηλιάννα
130 Ηλιογέννητη
131 Ηλιοφώτη
132 Ηλιόφωτος
133 Ήρκος
134 Θαλειάννα
135 Θανασογιάννης
136 Θεονίτσα
137 Θεοτούλα
138 Θεοχάνθη
139 Θεωνίτσα
140 Θωμάγγελος
141 Θωμαρίτα
142 Ιάμβουλος
143 Ιδησιδομενεύς
144 Ιεράρχης
145 Ιλεάνα
146 Ιουλιάννα
147 Ισθμιονίκης
148 Ιωαννέτα
149 Ιωντίνα
150 Καλήμορφη
151 Καληρόη
152 Καλλινίκη
153 Καλομαρία
154 Καρολίνα
155 Κατεριλένα
156 Κατερινέτα
157 Κατιάννα
158 Κατιλένα
159 Κατιφένια
160 Κλειωνίκη
161 Κλημεντίνα
162 Κλωντιάννα
163 Κωνστανίνα
164 Κωσταλέκος
165 Λαγογιάννης
166 Λαζαρέτα
167 Λαλούλα
168 Λενάντα
169 Λέξανδρος
170 Λεοντομένης
171 Λεωνόρα
172 Λιβαδιώτισσα
173 Λιλιάνα
174 Λογοθέτης
175 Λοριάνα
176 Λυδιάννα
177 Λυκοπανάγος
178 Λυσσίμαχος
179 Μαγδαλένα
180 Μαγδαλένια
181 Μάγια
182 Μακαρέτα
183 Μακαρέτης
184 Μακώ
185 Μαμαντία
186 Μανταλένα
187 Μανταλένια
188 Μανωλίνα
189 Μάρβια
190 Μαργεντίνη
191 Μαργέτα
192 Μαργιάννα
193 Μαργιαρένα
194 Μαργιορίτσα
195 Μαργκώ
196 Μαρέβα
197 Μαρηλία
198 Μαριαγγέλα
199 Μαριαδώρα
200 Μαριαλένα
201 Μαριαλίνα
202 Μάριαν
203 Μαριάνδρη
204 Μαριάνθη
205 Μαριανίνα
206 Μαριάννα
207 Μαριαννέτα
208 Μαριάντα
209 Μαριάντζελα
210 Μαριαντίνα
211 Μαριαρένα
212 Μαριαστέλλα
213 Μαριβάνα
214 Μαριβέρα
215 Μαριβέτα
216 Μαριγιάννα
217 Μαριγιώτα
218 Μαριγούλα
219 Μαριδώρα
220 Μαριέλα
221 Μαριέλενα
222 Μαριελίνα
223 Μαριέλλα
224 Μαριεντίνα
225 Μαριέπη
226 Μαριετίνα
227 Μαριέττα
228 Μαριεύη
229 Μαρίζα
230 Μαριθέα
231 Μαρικαίτη
232 Μαρίκαλη
233 Μαρικέλλυ
234 Μαρικούλα
235 Μαριλένα
236 Μαριλένια
237 Μαριλέτα
238 Μαριλή
239 Μαρίλια
240 Μαριλιάννα
241 Μαριλίζα
242 Μαριλίλη
243 Μαριλίνα
244 Μαριλίς
245 Μαριλίτα
246 Μαριλίτσα
247 Μαριλού
248 Μαριλύβια
249 Μαριμίνα
250 Μαρινέλη
251 Μαρινέλλα
252 Μαρινία
253 Μαρινότα
254 Μαριόλα
255 Μαριόλγα
256 Μαριολένη
257 Μαρίσα
258 Μαρισάντυ
259 Μαρίσια
260 Μαρίσμη
261 Μαρισόφη
262 Μαριστέλλα
263 Μαριστέφη
264 Μαριτίνα
265 Μαριώτα
266 Μαρκαντώνιος
267 Μαρκελίνος
268 Μαρκιάννα
269 Μαρλίνα
270 Μαρόλ
271 Μαρόλια
272 Μάρσια
273 Μαρτίνα
274 Μαρτινιάνα
275 Ματίνα
276 Μεδουσανθή
277 Μελενίκος
278 Μελιάνα
279 Μελιάννα
280 Μελίζα
281 Μελιντίνα
282 Μελιντίνος
283 Μελισσάνθη
284 Μελιτίνα
285 Μελιτίνη
286 Μελπίνα
287 Μενελίκος
288 Μερβίνα
289 Μεριλένα
290 Μηνοδώρα
291 Μηνόδωρος
292 Μικαελένα
293 Μιλάντη
294 Μιλένα
295 Μίντι
296 Μιράντα
297 Μιρένα
298 Μοσχοβίνα
299 Μπελεφάνης
300 Μυράνθη
301 Μυριάνθη
302 Μυρογιάννης
303 Μυρολένα
304 Ναθαλία
305 Ναντίνα
306 Νεκταριελένα
307 Νικηφορία
308 Νικοδιονυσία
309 Νικοδιονύσιος
310 Νικόχριστος
311 Νταλάρα
312 Ντιλένα
313 Ντοριάννα
314 Νυμφοδώρα
315 Ξενόδωρος
316 Ξενόθεμις
317 Ξενοκάδης
318 Ξενόμβροτος
319 Ξενομήδης
320 Ξενοπανάγος
321 Πανάγγελος
322 Παναγιάννης
323 Παναγοβασίλειος
324 Παναγογεράσιμος
325 Πανεύφημος
326 Παντελέα
327 Παντέλια
328 Παντελιάς
329 Παντελίνα
330 Παντιάνα
331 Πανώλιας
332 Παρθενόπη
333 Παρθενορή
334 Πάρια
335 Πασχαλίνα
336 Περιλένα
337 Πετράντα
338 Πιεραντώνιος
339 Πολάντα
340 Πολυάννα
341 Πολυαρίστη
342 Προδρομίνα
343 Ρενάτα
344 Ριάνα
345 Ριάννα
346 Ροδάνθη
347 Ροδελπιδα
348 Ροδονίκη
349 Ροζαλία
350 Ροζάνθη
351 Ροζάννα
352 Ροζέτα
353 Ρόζμαρι
354 Σαββατίνα
355 Σαλωνίνα
356 Σαναχάριβος
357 Σαντιάνα
358 Σεβαστιάννα
359 Σεβαστίνα
360 Σεβαστίνος
361 Σιάννα
362 Σολομωντία
363 Σοφιάννα
364 Σοφιλένια
365 Σοφίλια
366 Σοφιλίζα
367 Σοφιλύδια
368 Σπηλιοπαναγιώτης
369 Σπυρααντώνης
370 Σπυραβάγγελος
371 Σπυράγγελος
372 Σπυρανδρέας
373 Σπυραντώνης
374 Σπυραριστείδης
375 Σπυρογεράσιμος
376 Σπυρογεώργιος
377 Σπυρογιάννης
378 Σπυροδημήτριος
379 Σπυρολιάς
380 Σπυρομήλιος
381 Σπυρονικόλαος
382 Σπυροφάνης
383 Σταμαλίνα
384 Σταματέλα
385 Σταματέλος
386 Σταματίκη
387 Σταματίνα
388 Σταυραγγελία
389 Σταυραντώνιος
390 Σταυριάνθη
391 Σταυριάννα
392 Σταυριλένα
393 Σταυρονικόλας
394 Στέβη
395 Στελιάνα
396 Στελλίνα
397 Στένια
398 Στεργιακούλα
399 Στεργιακούλης
400 Στεργιάνα
401 Στεργιάνης
402 Στρατιάννα
403 Στυλιάννα
404 Σύνθια
405 Τζέλα
406 Τζογιάννα
407 Τζωρτζέλλα
408 Τοφαλομενέλαος
409 Τσικουρώνα
410 Υλένια
411 Φίλα
412 Φιλαγόρας
413 Φιλαίμων
414 Φιλαινέτη
415 Φιλαινίς
416 Φιλαίος
417 Φιλαλήθης
418 Φιλαμειλείδης
419 Φιλάων
420 Φιλέας
421 Φιλέταιρος
422 Φιλίνη
423 Φιλίππα
424 Φιλοδώρα
425 Φιλόθεος
426 Φιλοκλέων
427 Φιλοκλής
428 Φιλοκράτης
429 Φιλοξένη
430 Φιλόπονος
431 Φιλούμενος
432 Φιλόχρηστος
433 Φλοριάνα
434 Φλωρεντίνη
435 Φλωρεντίνος
436 Φωλίτσα
437 Φωτάγγελος
438 Φωτανέστης
439 Φωτειάννα
440 Χαϊλένα
441 Χαραγιώτης
442 Χαρηλένα
443 Χαρίλια
444 Χαρίσταυρος
445 Χρηστέλλα
446 Χρηστόγιαννος
447 Χρηστόδημος
448 Χρηστόδωρος
449 Χρηστομανώλης
450 Χρηστοπανάγος
451 Χρισταλένα
452 Χρισταλένη
453 Χριστευάγγελος
454 Χριστιάννα
455 Χριστιγιάννης
456 Χριστοβάκης
457 Χριστοβαλάντη
458 Χριστόδημος
459 Χριστόδωρος
460 Χριστολουκάς
461 Χριστομάριος
462 Χριστοφίλη
463 Χριστοφιλία
464 Χρυσαίμιλη
465 Χρυσαλένα
466 Χρυσαλία
467 Χρυσανδρέας
468 Χρυσάννα
469 Χρυσελίνα
470 Χρυσέμιλη
471 Χρυσεύη
472 Χρυσιστίνα
473 Χρυσοβαλεντίνα
474 Χρυσομαρία
475 Χρυσομέλια
476 Χρυσομέλιος
477 Χρυσοστόμη
478 Χρυσόστομος
479 Χρύσπα
480 Χρυσταλλία
481 Ψαραντώνης
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία