Εορτές 17 Αυγούστου: Άγιος Στράτων Λεύκια Στράτουσα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωσήφ ο Νέος, Μητροπολίτης Τιμισοάρας Αγία Τερέζα Σουαρόν Άγιος Ακάκιος ο Δήμιος Άγιος Δημήτριος ο Μοναχός Άγιος Ευτυχιανός Άγιος Κοδράτος ο Δήμιος Άγιος Κορωνάτος Άγιος Λεύκιος Άγιος Μύρων Άγιος Φίλιππος Αίγλων Μύρων Όσιος Αλύπιος ο Εικονογράφος ο Σπηλαιώτης Όσιος Στρατόνικος ο δήμιος
Σύνθετο
1 Αγαθαγγέλα
2 Αγαθάγγελος
3 Αγαθημερίς
4 Αγαθήμερος
5 Αγαθονίκη
6 Αγαθονίκης
7 Αγαθόστρατος
8 Αγαθότυχος
9 Αγγελίνα
10 Αγγελίνος
11 Αγγερούλα
12 Αγγερούλης
13 Αθηνοδώρα
14 Αθηνόδωρος
15 Αιμιλένια
16 Αιμιλένια
17 Αιμιλίνα
18 Αίστυ
19 Αίστυ
20 Αλεξάγγελος
21 Άλκηστις
22 Αμαλιάννα
23 Αναλίζα
24 Αναστέλλα
25 Ανδρεστίνος
26 Ανδριάννα
27 Ανδρονίκη
28 Ανδρονίκης
29 Ανδροπελαγία
30 Ανδροπελαγίας
31 Ανδροφίλη
32 Ανδρόφιλος
33 Ανθήλια
34 Ανθηνίκη
35 Ανθοζωή
36 Ανθονίκη
37 Ανμαρί
38 Άνν Μαρί
39 'Ανναγκρέϋς
40 Αννακαίτη
41 Ανναλίζα
42 Ανναρέα
43 Ανναστέλλα
44 Αννέζη
45 Αντελίνα
46 Αντζελίνα
47 Αντωνέττα
48 Αντωνίκη
49 Αντωνίκος
50 Αποστολένα
51 Αριάνα
52 Αριαρούλα
53 Αριδάφνη
54 Αριστιάνα
55 Αριστιανός
56 Αριστόκυπρος
57 Αρλέτα
58 Ασημώνη
59 Αστερόζα
60 Αστρελένα
61 Βάνα
62 Βανέσσα
64 Βανίνα
65 Βάννα
66 Βασιάνθη
67 Βασιλειάνα
68 Βασιλένια
69 Βέλη
70 Βιβέτα
71 Βίλμα
72 Γεωργιάννα
73 Γεωργιλιάνα
74 Γεωργογιάννα
75 Γιανοελένη
76 Γιολένα
77 Γιωργιάννα
78 Γιωργιλιάνα
79 Γιωργοβασίλης
80 Γιωργοδήμας
81 Γιωργομιχάλης
82 Γιώρμαρη
83 Γιωτάννα
84 Γρηγοράγγελος
85 Δαμοξενίδας
86 Δείφιλος
87 Δεναλία
88 Δεναλόη
89 Δεσμάρη
90 Δεσποιγιάννα
91 Δημελέ
92 Δημητράγγελος
93 Δημητράνα
94 Δημητράσπα
95 Δημοπανάγος
96 Διονυστάθης
97 Δροσοσταλία
98 Δροσοσταλίδα
99 Δωρίνα
100 Εβελίνα
101 Εβελίνος
102 Εβίνα
103 Ειρηάννα
104 Ειρηλένα
105 Ειρηνάντη
106 Ειρήνγκω
107 Ειρηνονίκη
108 Ειρηστέλλα
109 Έλβη
110 Ελδώρα
111 Ελεάνα
112 Ελεάνθη
113 Ελενέτα
114 Ελενίκη
115 Ελενόδωρος
116 Ελενοκατίνα
117 Ελεντίνα
118 Ελεντίνος
119 Ελευθερονίκη
120 Έλια
121 Ελιάνθη
122 Ελιάννα
123 Ελιζάνα
124 Ελίνα
125 Ελιρόη
126 Ελληάννα
127 Έλμα
128 Ελπιδοφόρα
129 Ελπιδοφόρος
131 Ελπινίκη
132 Εμιλιάνα
133 Εριάννα
134 Εριλένα
135 Ερρικαίτη
136 Ερρικέτη
137 Ερωτοθέα
138 Ευελίνα
139 Ευλογέτα
140 Ευτυχιάννα
141 Ζαννέτα
142 Ζαφειρογιάννης
143 Ζαφειρομήτσος
144 Ζένια
145 Ζέτα
146 Ζίνα
147 Ζωηάννα
148 Ηβιάννα
149 Ηλάνθη
150 Ηλεάνα
151 Ηλενώρα
152 Ηλιάννα
153 Ηλιογέννητη
154 Ηλιοφώτη
155 Ηλιόφωτος
156 Ήρκος
157 Θαλειάννα
158 Θανασογιάννης
159 Θεμιστόκυπρος
160 Θεοδούλη
161 Θεόδουλος
163 Θεοδώρα
164 Θεόδωρος
165 Θεόκλητη
166 Θεόκλητος
167 Θεονίτσα
168 Θεοπίστη
169 Θεόπιστος
170 Θεοτούλα
171 Θεοφίλη
172 Θεόφιλος
173 Θεόφραστη
174 Θεόφραστος
175 Θεοφύλακτη
176 Θεοφύλακτος
177 Θεοχάνθη
178 Θεωνίτσα
179 Θωμάγγελος
180 Θωμαρίτα
181 Ιάμβουλος
182 Ιδησιδομενεύς
183 Ιεράρχης
184 Ιεροθέα
185 Ιερόθεος
186 Ιλεάνα
187 Ιουλιάννα
188 Ισθμιονίκης
189 Ιωαννέτα
190 Ιωαννίκη
191 Ιωντίνα
192 Καλήμορφη
193 Καληρόη
194 Καλλινίκη
195 Καλομαρία
196 Καρολίνα
197 Κατεριλένα
198 Κατερινέτα
199 Κατιάννα
200 Κατιλένα
201 Κατιφένια
202 Κλειωνίκη
203 Κλημεντίνα
204 Κλωντιάννα
205 Κοραλένια
206 Κριλένια
207 Κωνστανίνα
208 Κωσταλέκος
209 Λαγογιάννης
210 Λαζαρέτα
211 Λαλούλα
212 Λενάντα
213 Λέξανδρος
214 Λεοντομένης
215 Λεωνόρα
216 Λιβαδιώτισσα
217 Λιλιάνα
218 Λογοθέτης
219 Λοριάνα
220 Λυδιάννα
221 Λυκοπανάγος
222 Λυσσίμαχος
223 Μαγδαλένα
224 Μαγδαλένια
225 Μάγια
226 Μακαρέτα
227 Μακαρέτης
228 Μακώ
229 Μαμαντία
230 Μανταλένα
231 Μανταλένια
232 Μανωλίνα
233 Μαρανθία
234 Μαράνθιος
235 Μάρβια
236 Μαργεντίνη
237 Μαργέτα
238 Μαργιάννα
239 Μαργιαρένα
240 Μαργιορίτσα
241 Μαργκώ
242 Μαρέβα
243 Μαρηλία
244 Μαρθίλια
245 Μαριαγγέλα
246 Μαριαδώρα
247 ΜαρίαΕλένη
248 Μαριαλένα
249 Μαριαλίνα
250 Μάριαν
251 Μαριάνδρη
252 Μαριάνθη
253 Μαριανίνα
254 Μαριάννα
255 Μαριαννέτα
256 Μαριάντα
257 Μαριάντζελα
258 Μαριαντίνα
259 Μαριάντρη
260 Μαριαρένα
261 Μαριαστέλλα
262 Μαριβάνα
263 Μαριβέρα
264 Μαριβέτα
265 Μαριγιάννα
266 Μαριγιώτα
267 Μαριγούλα
268 Μαριδώρα
269 Μαριέλα
270 Μαριέλενα
271 Μαριελίνα
272 Μαριέλλα
273 Μαριεντίνα
274 Μαριέπη
275 Μαριετίνα
276 Μαριέττα
277 Μαριεύη
278 Μαρίζα
279 Μαριθέα
280 Μαρικαίτη
281 Μαρίκαλη
282 Μαρικέλλυ
283 Μαρικούλα
284 Μαριλένα
285 Μαριλένια
286 Μαριλέτα
287 Μαριλή
288 Μαρίλια
289 Μαριλιάννα
290 Μαριλίζα
291 Μαριλίλη
292 Μαριλίνα
293 Μαριλίς
294 Μαριλίτα
295 Μαριλίτσα
296 Μαριλού
297 Μαριλύβια
298 Μαριμίνα
299 Μαρινέλη
300 Μαρινέλλα
301 Μαρινία
302 Μαρινότα
303 Μαριόλα
304 Μαριόλγα
305 Μαριολένη
306 Μαρίσα
307 Μαρισάντυ
308 Μαρίσια
309 Μαρίσμη
310 Μαρισόφη
311 Μαριστέλλα
312 Μαριστέφη
313 Μαριτίνα
314 Μαριώτα
315 Μαρκαντώνιος
316 Μαρκελίνος
317 Μαρκιάννα
318 Μαρκοζάνες
319 Μαρλίνα
320 Μαρόλ
321 Μαρόλια
322 Μάρσια
323 Μαρτίνα
324 Μαρτινιάνα
325 Ματίνα
326 Μεδουσανθή
327 Μελενίκος
328 Μελιάνα
329 Μελιάννα
330 Μελίζα
331 Μελιντίνα
332 Μελιντίνος
333 Μελισσάνθη
334 Μελιτίνα
335 Μελιτίνη
336 Μελπίνα
337 Μενελίκος
338 Μερβίνα
339 Μεριλένα
340 Μηνοδώρα
341 Μηνόδωρος
342 Μικαελένα
343 Μιλάντη
344 Μιλένα
345 Μίντι
346 Μιράντα
348 Μιρένα
349 Μοσχοβίνα
350 Μπελεφάνης
351 Μυράνθη
352 Μυριάνθη
353 Μυριέλλα
354 Μυρογιάννης
355 Μυρολένα
356 Ναθαλία
357 Ναντίνα
358 Νεκταριελένα
359 Νικαίτη
360 Νικηφορία
361 Νικοδιονυσία
362 Νικοδιονύσιος
363 Νικόχριστος
364 Νταλάρα
365 Ντιλένα
366 Ντοριάννα
367 Νυμφοδώρα
368 Ξενόδωρος
369 Ξενόθεμις
370 Ξενοκάδης
371 Ξενόμβροτος
372 Ξενομήδης
373 Ξενοπανάγος
374 Πανάγγελος
375 Παναγιάννης
376 Παναγοβασίλειος
377 Παναγογεράσιμος
378 Πανεύφημος
379 Παντέλια
380 Παντελιάς
381 Παντελίνα
382 Παντιάνα
383 Πανώλιας
384 Παρθενόπη
385 Παρθενορή
386 Πάρια
387 Πασχαλίνα
388 Περιλένα
389 Πετράντα
390 Πιεραντώνιος
391 Πολάντα
392 Πολυάννα
393 Πολυαρίστη
394 Πολυγιάννα
395 Προδρομίνα
396 Ρενάτα
397 Ριάνα
398 Ριάννα
399 Ροδάνθη
400 Ροδελπιδα
401 Ροδονίκη
402 Ροζαλία
403 Ροζάνθη
404 Ροζάννα
405 Ρόζμαρι
406 Σαββατίνα
407 Σαλωνίνα
408 Σαναχάριβος
409 Σαντιάνα
410 Σεβαστιάννα
411 Σεβαστίνα
412 Σεβαστίνος
413 Σηφογιώργης
414 Σιάννα
415 Σολομωντία
416 Σοφιάννα
417 Σοφιλένια
418 Σοφίλια
419 Σοφιλίζα
420 Σοφιλύδια
421 Σπηλιοπαναγιώτης
422 Σπυρααντώνης
423 Σπυραβάγγελος
424 Σπυράγγελος
425 Σπυρανδρέας
426 Σπυραντώνης
427 Σπυραριστείδης
428 Σπυρογεράσιμος
429 Σπυρογεώργιος
430 Σπυρογιάννης
431 Σπυροδημήτριος
432 Σπυρολιάς
433 Σπυρομήλιος
434 Σπυρονικόλαος
435 Σπυροφάνης
436 Σταμαλίνα
437 Σταματέλα
438 Σταματέλος
439 Σταματίκη
440 Σταματίνα
441 Σταματίνος
442 Σταυραγγελία
443 Σταυραντώνιος
444 Σταυριάνθη
445 Σταυριάννα
446 Σταυριλένα
447 Σταυρονικόλας
448 Στέβη
449 Στελιάνα
450 Στελλίνα
451 Στένια
452 Στεργιακούλα
453 Στεργιακούλης
454 Στεργιάνα
455 Στεργιάνης
456 Στρατιάννα
457 Στυλιάννα
458 Στυλινάγια
459 Σύνθια
460 Τζέλα
461 Τζογιάννα
462 Τζωρτζέλλα
463 Τοφαλομενέλαος
464 Τσικουρώνα
465 Υλένια
466 Φίλα
467 Φιλαγόρας
468 Φιλαίμων
469 Φιλαινέτη
470 Φιλαινίς
471 Φιλαίος
472 Φιλαλήθης
473 Φιλαμειλείδης
474 Φιλάων
475 Φιλέας
476 Φιλέταιρος
477 Φιλίνη
478 Φιλίππα
479 Φιλοδώρα
480 Φιλόθεος
481 Φιλοκλέων
482 Φιλοκλής
483 Φιλοκράτης
484 Φιλοξένη
485 Φιλόπονος
486 Φιλούμενος
487 Φιλόχρηστος
488 Φλοριάνα
489 Φλωρεντίνη
490 Φλωρεντίνος
491 Φωλίτσα
492 Φωτάγγελος
493 Φωτανέστης
494 Φωτειάννα
495 Χαϊλένα
496 Χαραγιώτης
497 Χαρηλένα
498 Χαρίλια
499 Χαρίσταυρος
500 Χρηστέλλα
501 Χρηστόγιαννος
502 Χρηστόδημος
503 Χρηστόδωρος
504 Χρηστομανώλης
505 Χρηστοπανάγος
506 Χρισταλένα
507 Χρισταλένη
508 Χριστευάγγελος
509 Χριστιάννα
510 Χριστιγιάννης
511 Χριστοβάκης
512 Χριστοβαλάντη
513 Χριστόδημος
514 Χριστόδωρος
515 Χριστολουκάς
516 Χριστομάριος
517 Χριστοφίλη
518 Χριστοφιλία
519 Χρυσαίμιλη
520 Χρυσαλένα
521 Χρυσαλλίς
522 Χρυσανδρέας
523 Χρυσάννα
524 Χρυσελίνα
525 Χρυσέμιλη
526 Χρυσεύη
527 Χρυσιστίνα
528 Χρυσοβαλεντίνα
529 Χρυσογέρακας
530 Χρυσογερακίνα
531 Χρυσομαρία
532 Χρυσομέλια
533 Χρυσομέλιος
534 Χρυσοστόμη
535 Χρυσόστομος
536 Χρυσοσωτηρία
537 Χρυσοσώτηρος
538 Χρύσπα
539 Χρυσταλλία
540 Χρυστέλλα
541 Ψαραντώνης
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία