Εορτές 22 Αυγούστου: Άγιος Αγαθόνικος Άγιος Θεοπρέπειος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αριάδνη η Βασίλισσα Άγιος Ειρηναίος Άγιος Ζωτικός Άγιος Νεόφυτος ο υπηρέτης της Οσίας Ανθούσας Άγιος Σεβηριανός Ανθούσα Οσία Ορόψις Χαρίσιμος
Σύνθετο
1 Αγαθόστρατος
2 Αγαθότυχος
3 Αγγελίνα
4 Αγγελίνος
5 Αέλια
6 Αιμιλένια
7 Αίστυ
8 Αλεξάγγελος
9 Άλκηστις
10 Αμαλιάννα
11 Ανδρεστίνος
12 Ανδροπελαγία
13 Ανδρόφιλος
14 Ανθηνίκη
15 Άνθιππος
16 Ανθοζωή
17 Ανμαρί
18 Άνν Μαρί
19 'Ανναγκρέϋς
20 Ανναστέλλα
21 Αννέζη
22 Αντελίνα
23 Αντζελίνα
24 Αντωνέττα
25 Αντωνίκος
26 Αποστολένα
27 Αριάνα
28 Αριαρούλα
29 Αριδάφνη
30 Αριστιάνα
31 Αριστιανός
32 Αρλέτα
33 Ασημώνη
34 Βάνα
35 Βανέσσα
37 Βανίνα
38 Βασιλειάνα
39 Βασιλένια
40 Βέλη
41 Βερόνικα
42 Βιβέτα
43 Βίλμα
44 Γεωργιάννα
45 Γιολένα
46 Γιωργιλιάνα
47 Γιωργοβασίλης
48 Γιωργομιχάλης
49 Γιώρμαρη
50 Γιωτάννα
51 Γρηγοράγγελος
52 Δαμοξενίδας
53 Δείφιλος
54 Δεναλία
55 Δεναλόη
56 Δεσμάρη
57 Δεσποιγιάννα
58 Δημητράγγελος
59 Δημητράσπα
60 Δημοπανάγος
61 Διονυστάθης
62 Δροσοσταλία
63 Δροσοσταλίδα
64 Δωρίνα
65 Εβελίνα
66 Εβελίνος
67 Εβίνα
68 Ειρηάννα
69 Ειρηλένα
70 Ειρηνάντα
71 Ειρήνγκω
72 Ειρηνονίκη
73 Ειρηστέλλα
74 Έλβη
75 Ελδώρα
76 Ελεάνα
77 Ελεάνθη
78 Ελενέτα
79 Ελενίκη
80 Ελενόδωρος
81 Ελενοκατίνα
82 Ελεντίνα
83 Ελευθερονίκη
84 Έλια
85 Ελιάνθη
86 Ελιάννα
87 Ελιζάνα
88 Ελίνα
89 Ελιρόη
90 Ελληάννα
91 Έλμα
92 Ελπινίκη
93 Εμιλιάνα
94 Εριάννα
95 Εριλένα
96 Ερρικαίτη
97 Ερρικέτη
98 Ερωτοθέα
99 Ευελίνα
100 Ευλογέτα
101 Ευτυχιάννα
102 Ζαννέτα
103 Ζαφειρογιάννης
104 Ζαφειρομήτσος
105 Ζένια
106 Ζέτα
107 Ζίνα
108 Ζωηάννα
109 Ηβιάννα
110 Ηλάνθη
111 Ηλεάνα
112 Ηλενώρα
113 Ηλιάννα
114 Ηλιογέννητη
115 Ηλιοδώρα
116 Ηλιοφώτη
117 Ηλιόφωτος
118 Ήρκος
119 Θαλειάννα
120 Θανασογιάννης
121 Θεονίτσα
122 Θεοτούλα
123 Θεοχάνθη
124 Θεωνίτσα
125 Θωμάγγελος
126 Θωμαρίτα
127 Ιάμβουλος
128 Ιδησιδομενεύς
129 Ιεράρχης
130 Ιλεάνα
131 Ιουλιάννα
132 Ισθμιονίκης
133 Ιωαννέτα
134 Ιωντίνα
135 Καλήμορφη
136 Καληρόη
137 Καλλινίκη
138 Καλομαρία
139 Κατεριλένα
140 Κατερινέτα
141 Κατιάννα
142 Κατιλένα
143 Κατιφένια
144 Κλειωνίκη
145 Κλημεντίνα
146 Κλωντιάννα
147 Κωνστανίνα
148 Κωσταλέκος
149 Λαγογιάννης
150 Λαζαρέτα
151 Λαλούλα
152 Λενάντα
153 Λέξανδρος
154 Λεοντομένης
155 Λεωνόρα
156 Λιβαδιώτισσα
157 Λιλιάνα
158 Λογοθέτης
159 Λοριάνα
160 Λυδιάννα
161 Λυκοπανάγος
162 Λυσσίμαχος
163 Μαγδαλένα
164 Μαγδαλένια
165 Μάγια
166 Μακώ
167 Μαμαντία
168 Μανταλένα
169 Μανταλένια
170 Μανωλίνα
171 Μάρβια
172 Μαργεντίνη
173 Μαργέτα
174 Μαργιάννα
175 Μαργιαρένα
176 Μαργιορίτσα
177 Μαργκώ
178 Μαρέβα
179 Μαρηλία
180 Μαριαγγέλα
181 Μαριαδώρα
182 Μαριαλένα
183 Μαριαλίνα
184 Μαριάνδρη
185 Μαριάνθη
186 Μαριανίνα
187 Μαριάννα
188 Μαριαννέτα
189 Μαριάντα
190 Μαριάντζελα
191 Μαριαντίνα
192 Μαριαρένα
193 Μαριαστέλλα
194 Μαριβάνα
195 Μαριβέρα
196 Μαριβέτα
197 Μαριγιάννα
198 Μαριγιώτα
199 Μαριγούλα
200 Μαριδώρα
201 Μαριέλα
202 Μαριέλενα
203 Μαριελίνα
204 Μαριέλλα
205 Μαριεντίνα
206 Μαριέπη
207 Μαριετίνα
208 Μαριέττα
209 Μαριεύη
210 Μαρίζα
211 Μαριθέα
212 Μαρικαίτη
213 Μαρίκαλη
214 Μαρικέλλυ
215 Μαρικούλα
216 Μαριλένα
217 Μαριλένια
218 Μαριλέτα
219 Μαριλή
220 Μαρίλια
221 Μαριλιάννα
222 Μαριλίζα
223 Μαριλίλη
224 Μαριλίνα
225 Μαριλίς
226 Μαριλίτα
227 Μαριλίτσα
228 Μαριλού
229 Μαριλύβια
230 Μαριμίνα
231 Μαρινέλη
232 Μαρινέλλα
233 Μαρινία
234 Μαρινότα
235 Μαριόλα
236 Μαριόλγα
237 Μαριολένη
238 Μαρίσα
239 Μαρισάντυ
240 Μαρίσια
241 Μαρίσμη
242 Μαρισόφη
243 Μαριστέλλα
244 Μαριστέφη
245 Μαριτίνα
246 Μαριώτα
247 Μαρκαντώνιος
248 Μαρκελίνος
249 Μαρλίνα
250 Μαρόλ
251 Μαρόλια
252 Μάρσια
253 Μαρτίνα
254 Μαρτινιάνα
255 Ματίνα
256 Μεδουσανθή
257 Μελενίκος
258 Μελιάνα
259 Μελιάννα
260 Μελίζα
261 Μελιντίνα
262 Μελισσάνθη
263 Μελιτίνα
264 Μελιτίνη
265 Μελπίνα
266 Μενελίκος
267 Μερβίνα
268 Μεριλένα
269 Μηνοδώρα
270 Μηνόδωρος
271 Μικαελένα
272 Μιλάντη
273 Μιλένα
274 Μίντι
275 Μιράντα
276 Μιρένα
277 Μοσχοβίνα
278 Μπελεφάνης
279 Μυράνθη
280 Μυριάνθη
281 Μυρογιάννης
282 Μυρολένα
283 Ναθαλία
284 Ναντίνα
285 Νεκταριελένα
286 Νικηφορία
287 Νικοδιονυσία
288 Νικοδιονύσιος
289 Νικόχριστος
290 Νταλάρα
291 Ντιλένα
292 Ντοριάννα
293 Νυμφοδώρα
294 Ξενόδωρος
295 Ξενόθεμις
296 Ξενοκάδης
297 Ξενόμβροτος
298 Ξενομήδης
299 Ξενοπανάγος
300 Πανάγγελος
301 Παναγιάννης
302 Παναγοβασίλειος
303 Παναγογεράσιμος
304 Πανεύφημος
305 Παντελέα
306 Παντέλια
307 Παντελιάς
308 Παντελίνα
309 Παντιάνα
310 Πανώλιας
311 Παρθενόπη
312 Παρθενορή
313 Πάρια
314 Πασχαλίνα
315 Περιλένα
316 Πετράντα
317 Πιεραντώνιος
318 Πολάντα
319 Πολυαρίστη
320 Προδρομίνα
321 Ρενάτα
322 Ριάννα
323 Ροδάνθη
324 Ροδελπιδα
325 Ροδονίκη
326 Ροζάνθη
327 Ροζέτα
328 Ρόζμαρι
329 Σαββατίνα
330 Σαλωνίνα
331 Σαναχάριβος
332 Σαντιάνα
333 Σεβαστιάννα
334 Σεβαστίνα
335 Σεβαστίνος
336 Σιάννα
337 Σολομωντία
338 Σοφιάννα
339 Σοφιλένια
340 Σοφίλια
341 Σοφιλίζα
342 Σοφιλύδια
343 Σπηλιοπαναγιώτης
344 Σπυρααντώνης
345 Σπυραβάγγελος
346 Σπυράγγελος
347 Σπυρανδρέας
348 Σπυραντώνης
349 Σπυραριστείδης
350 Σπυρογεράσιμος
351 Σπυρογεώργιος
352 Σπυρογιάννης
353 Σπυροδημήτριος
354 Σπυρολιάς
355 Σπυρομήλιος
356 Σπυρονικόλαος
357 Σπυροφάνης
358 Σταμαλίνα
359 Σταματέλα
360 Σταματέλος
361 Σταματίκη
362 Σταματίνα
363 Σταυραγγελία
364 Σταυραντώνιος
365 Σταυριάνθη
366 Σταυριάννα
367 Σταυριλένα
368 Σταυρονικόλας
369 Στέβη
370 Στελιάνα
371 Στελλίνα
372 Στένια
373 Στεργιακούλα
374 Στεργιακούλης
375 Στεργιάνα
376 Στεργιάνης
377 Στρατιάννα
378 Στυλιάννα
379 Σύνθια
380 Τζέλα
381 Τζογιάννα
382 Τζωρτζέλλα
383 Τοφαλομενέλαος
384 Τσικουρώνα
385 Υλένια
386 Φίλα
387 Φιλαγόρας
388 Φιλαίμων
389 Φιλαινέτη
390 Φιλαινίς
391 Φιλαίος
392 Φιλαλήθης
393 Φιλαμειλείδης
394 Φιλάων
395 Φιλέας
396 Φιλέταιρος
397 Φιλίνη
398 Φιλίππα
399 Φιλοδώρα
400 Φιλόθεος
401 Φιλοκλέων
402 Φιλοκλής
403 Φιλοκράτης
404 Φιλοξένη
405 Φιλόπονος
406 Φιλούμενος
407 Φιλόχρηστος
408 Φλοριάνα
409 Φλωρεντίνη
410 Φλωρεντίνος
411 Φωλίτσα
412 Φωτάγγελος
413 Φωτανέστης
414 Φωτειάννα
415 Χαϊλένα
416 Χαραγιώτης
417 Χαρηλένα
418 Χαρίλια
419 Χαρίσταυρος
420 Χαριτίνη
421 Χρηστόγιαννος
422 Χρηστόδημος
423 Χρηστόδωρος
424 Χρηστομανώλης
425 Χρηστοπανάγος
426 Χρισταλένα
427 Χρισταλένη
428 Χριστευάγγελος
429 Χριστιγιάννης
430 Χριστοβάκης
431 Χριστοβαλάντη
432 Χριστόδημος
433 Χριστόδωρος
434 Χριστολουκάς
435 Χριστομάριος
436 Χριστοφίλη
437 Χριστοφιλία
438 Χρυσαίμιλη
439 Χρυσαλένα
440 Χρυσαλία
441 Χρυσανδρέας
442 Χρυσάννα
443 Χρυσελίνα
444 Χρυσέμιλη
445 Χρυσεύη
446 Χρυσιστίνα
447 Χρυσοβαλεντίνα
448 Χρυσομαρία
449 Χρυσομέλια
450 Χρυσομέλιος
451 Χρυσοστόμη
452 Χρυσόστομος
453 Χρύσπα
454 Χρυσταλλία
455 Ψαραντώνης
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία