Εορτές 7 Δεκεμβρίου: Αγία Ορθοδόξη Άγιος Αμβρόσιος επίσκοπος Μεδιολάνων Αμβροσία Ορθόδοξος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Φιλοθέη του Άρτζες Ρουμανίας Άγιοι Γάιος Άγιος Αθηνόδωρος Άγιος Αθηνόδωρος Άγιος Ακεψιμάς Άγιος Ακεψιμάς Άγιος Ισίδωρος Άγιος Λέων Άγιος Μαρτίνος Άγιος Μαρτίνος Άγιος Νεόφυτος Άγιος Νικόλαος Άγιος Πρίσκος Γαϊανός Όσιος Αμμούν «ὁ τῆς Νιτρίας» Όσιος Γεράσιμος ο εξ Ευρίπου Όσιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης ο Ειρηνικός Όσιος Ιγνάτιος Όσιος Ιωάννης ο Νηστευτής «ὁ ἐν τῷ Σπηλαίῳ» Όσιος Παύλος ο Υποτακτικός
Σύνθετο
1 Αγαθόστρατος
2 Αγαθότυχος
3 Αγγελίνα
4 Αγγελίνος
5 Αέλια
6 Αιμιλένια
7 Αιμιλένια
8 Αιμιλίνα
9 Αίστυ
10 Αίστυ
11 Αλεξάγγελος
12 Άλκηστις
13 Αμαλιάννα
14 Αναστέλλα
15 Ανδρεστίνος
16 Ανδροπελαγία
17 Ανδροπελαγίας
18 Ανδρόφιλος
19 Ανθηνίκη
20 Άνθιππος
21 Ανθοζωή
22 Ανμαρί
23 Άνν Μαρί
24 'Ανναγκρέϋς
25 Ανναστέλλα
26 Αννέζη
27 Αντελίνα
28 Αντζελίνα
29 Αντωνέττα
30 Αντωνίκη
31 Αντωνίκος
32 Αποστολένα
33 Αριάνα
34 Αριαρούλα
35 Αριδάφνη
36 Αριστιάνα
37 Αριστιανός
38 Αρλέτα
39 Ασημώνη
40 Βάνα
41 Βανέσσα
43 Βανίνα
44 Βασιάνθη
45 Βασιλειάνα
46 Βασιλένια
47 Βέλη
48 Βερόνικα
49 Βιβέτα
50 Βίλμα
51 Γεωργιάννα
52 Γεωργιλιάνα
53 Γιολένα
54 Γιωργιλιάνα
55 Γιωργοβασίλης
56 Γιωργομιχάλης
57 Γιώρμαρη
58 Γιωτάννα
59 Γρηγοράγγελος
60 Δαμοξενίδας
61 Δείφιλος
62 Δεναλία
63 Δεναλόη
64 Δεσμάρη
65 Δεσποιγιάννα
66 Δημητράγγελος
67 Δημητράσπα
68 Δημοπανάγος
69 Διονυστάθης
70 Δροσοσταλία
71 Δροσοσταλίδα
72 Δωρίνα
73 Εβελίνα
74 Εβελίνος
75 Εβίνα
76 Ειρηάννα
77 Ειρηλένα
78 Ειρηνάντη
79 Ειρήνγκω
80 Ειρηνονίκη
81 Ειρηστέλλα
82 Έλβη
83 Ελδώρα
84 Ελεάνα
85 Ελεάνθη
86 Ελενέτα
87 Ελενίκη
88 Ελενόδωρος
89 Ελενοκατίνα
90 Ελεντίνα
91 Ελευθερονίκη
92 Έλια
93 Ελιάνθη
94 Ελιάννα
95 Ελιζάνα
96 Ελίνα
97 Ελιρόη
98 Ελληάννα
99 Έλμα
100 Ελπινίκη
101 Εμιλιάνα
102 Εριάννα
103 Εριλένα
104 Ερρικαίτη
105 Ερρικέτη
106 Ερωτοθέα
107 Ευελίνα
108 Ευλογέτα
109 Ευτυχιάννα
110 Ζαννέτα
111 Ζαφειρογιάννης
112 Ζαφειρομήτσος
113 Ζένια
114 Ζέτα
115 Ζίνα
116 Ζωηάννα
117 Ηβιάννα
118 Ηλάνθη
119 Ηλεάνα
120 Ηλενώρα
121 Ηλιάννα
122 Ηλιογέννητη
123 Ηλιοφώτη
124 Ηλιόφωτος
125 Ήρκος
126 Θαλειάννα
127 Θανασογιάννης
128 Θεονίτσα
129 Θεοτούλα
130 Θεοχάνθη
131 Θεωνίτσα
132 Θωμάγγελος
133 Θωμαρίτα
134 Ιάμβουλος
135 Ιδησιδομενεύς
136 Ιεράρχης
137 Ιλεάνα
138 Ιουλιάννα
139 Ισθμιονίκης
140 Ιωαννέτα
141 Ιωντίνα
142 Καλήμορφη
143 Καληρόη
144 Καλλινίκη
145 Καλομαρία
146 Κατεριλένα
147 Κατερινέτα
148 Κατιάννα
149 Κατιλένα
150 Κατιφένια
151 Κλειωνίκη
152 Κλημεντίνα
153 Κλωντιάννα
154 Κωνστανίνα
155 Κωσταλέκος
156 Λαγογιάννης
157 Λαζαρέτα
158 Λαλούλα
159 Λενάντα
160 Λέξανδρος
161 Λεοντομένης
162 Λεωνόρα
163 Λιβαδιώτισσα
164 Λιλιάνα
165 Λογοθέτης
166 Λοριάνα
167 Λυδιάννα
168 Λυκοπανάγος
169 Λυσσίμαχος
170 Μαγδαλένα
171 Μαγδαλένια
172 Μάγια
173 Μακώ
174 Μαμαντία
175 Μανταλένα
176 Μανταλένια
177 Μανωλίνα
178 Μάρβια
179 Μαργεντίνη
180 Μαργέτα
181 Μαργιάννα
182 Μαργιαρένα
183 Μαργιορίτσα
184 Μαργκώ
185 Μαρέβα
186 Μαρηλία
187 Μαριαγγέλα
188 Μαριαδώρα
189 Μαριαλένα
190 Μαριαλίνα
191 Μαριάνδρη
192 Μαριάνθη
193 Μαριανίνα
194 Μαριάννα
195 Μαριαννέτα
196 Μαριάντα
197 Μαριάντζελα
198 Μαριαντίνα
199 Μαριαρένα
200 Μαριαστέλλα
201 Μαριβάνα
202 Μαριβέρα
203 Μαριβέτα
204 Μαριγιάννα
205 Μαριγιώτα
206 Μαριγούλα
207 Μαριδώρα
208 Μαριέλα
209 Μαριέλενα
210 Μαριελίνα
211 Μαριέλλα
212 Μαριεντίνα
213 Μαριέπη
214 Μαριετίνα
215 Μαριέττα
216 Μαριεύη
217 Μαρίζα
218 Μαριθέα
219 Μαρικαίτη
220 Μαρίκαλη
221 Μαρικέλλυ
222 Μαρικούλα
223 Μαριλένα
224 Μαριλένια
225 Μαριλέτα
226 Μαριλή
227 Μαρίλια
228 Μαριλιάννα
229 Μαριλίζα
230 Μαριλίλη
231 Μαριλίνα
232 Μαριλίς
233 Μαριλίτα
234 Μαριλίτσα
235 Μαριλού
236 Μαριλύβια
237 Μαριμίνα
238 Μαρινέλη
239 Μαρινέλλα
240 Μαρινία
241 Μαρινότα
242 Μαριόλα
243 Μαριόλγα
244 Μαριολένη
245 Μαρίσα
246 Μαρισάντυ
247 Μαρίσια
248 Μαρίσμη
249 Μαρισόφη
250 Μαριστέλλα
251 Μαριστέφη
252 Μαριτίνα
253 Μαριώτα
254 Μαρκαντώνιος
255 Μαρκελίνος
256 Μαρλίνα
257 Μαρόλ
258 Μαρόλια
259 Μάρσια
260 Μαρτίνα
261 Μαρτινιάνα
262 Ματίνα
263 Μεδουσανθή
264 Μελενίκος
265 Μελιάνα
266 Μελιάννα
267 Μελίζα
268 Μελιντίνα
269 Μελισσάνθη
270 Μελιτίνα
271 Μελιτίνη
272 Μελπίνα
273 Μενελίκος
274 Μερβίνα
275 Μεριλένα
276 Μηνοδώρα
277 Μηνόδωρος
278 Μικαελένα
279 Μιλάντη
280 Μιλένα
281 Μίντι
282 Μιράντα
283 Μιρένα
284 Μοσχοβίνα
285 Μπελεφάνης
286 Μυράνθη
287 Μυριάνθη
288 Μυρογιάννης
289 Μυρολένα
290 Ναθαλία
291 Ναντίνα
292 Νεκταριελένα
293 Νικηφορία
294 Νικοδιονυσία
295 Νικοδιονύσιος
296 Νικόχριστος
297 Νταλάρα
298 Ντιλένα
299 Ντοριάννα
300 Νυμφοδώρα
301 Ξενόδωρος
302 Ξενόθεμις
303 Ξενοκάδης
304 Ξενόμβροτος
305 Ξενομήδης
306 Ξενοπανάγος
307 Πανάγγελος
308 Παναγιάννης
309 Παναγοβασίλειος
310 Παναγογεράσιμος
311 Πανεύφημος
312 Παντελέα
313 Παντέλια
314 Παντελιάς
315 Παντελίνα
316 Παντιάνα
317 Πανώλιας
318 Παρθενόπη
319 Παρθενορή
320 Πάρια
321 Πασχαλίνα
322 Περιλένα
323 Πετράντα
324 Πιεραντώνιος
325 Πολάντα
326 Πολυαρίστη
327 Προδρομίνα
328 Ρενάτα
329 Ριάννα
330 Ροδάνθη
331 Ροδελπιδα
332 Ροδονίκη
333 Ροζαλία
334 Ροζάνθη
335 Ροζάννα
336 Ροζέτα
337 Ρόζμαρι
338 Σαββατίνα
339 Σαλωνίνα
340 Σαναχάριβος
341 Σαντιάνα
342 Σεβαστιάννα
343 Σεβαστίνα
344 Σεβαστίνος
345 Σιάννα
346 Σολομωντία
347 Σοφιάννα
348 Σοφιλένια
349 Σοφίλια
350 Σοφιλίζα
351 Σοφιλύδια
352 Σπηλιοπαναγιώτης
353 Σπυρααντώνης
354 Σπυραβάγγελος
355 Σπυράγγελος
356 Σπυρανδρέας
357 Σπυραντώνης
358 Σπυραριστείδης
359 Σπυρογεράσιμος
360 Σπυρογεώργιος
361 Σπυρογιάννης
362 Σπυροδημήτριος
363 Σπυρολιάς
364 Σπυρομήλιος
365 Σπυρονικόλαος
366 Σπυροφάνης
367 Σταμαλίνα
368 Σταματέλα
369 Σταματέλος
370 Σταματίκη
371 Σταματίνα
372 Σταυραγγελία
373 Σταυραντώνιος
374 Σταυριάνθη
375 Σταυριάννα
376 Σταυριλένα
377 Σταυρονικόλας
378 Στέβη
379 Στελιάνα
380 Στελλίνα
381 Στένια
382 Στεργιακούλα
383 Στεργιακούλης
384 Στεργιάνα
385 Στεργιάνης
386 Στρατιάννα
387 Στυλιάννα
388 Σύνθια
389 Τζέλα
390 Τζογιάννα
391 Τζωρτζέλλα
392 Τοφαλομενέλαος
393 Τσικουρώνα
394 Υλένια
395 Φίλα
396 Φιλαγόρας
397 Φιλαίμων
398 Φιλαινέτη
399 Φιλαινίς
400 Φιλαίος
401 Φιλαλήθης
402 Φιλαμειλείδης
403 Φιλάων
404 Φιλέας
405 Φιλέταιρος
406 Φιλίνη
407 Φιλίππα
408 Φιλοδώρα
409 Φιλόθεος
410 Φιλοκλέων
411 Φιλοκλής
412 Φιλοκράτης
413 Φιλοξένη
414 Φιλόπονος
415 Φιλούμενος
416 Φιλόχρηστος
417 Φλοριάνα
418 Φλωρεντίνη
419 Φλωρεντίνος
420 Φωλίτσα
421 Φωτάγγελος
422 Φωτανέστης
423 Φωτειάννα
424 Χαϊλένα
425 Χαραγιώτης
426 Χαρηλένα
427 Χαρίλια
428 Χαρίσταυρος
429 Χρηστέλλα
430 Χρηστόγιαννος
431 Χρηστόδημος
432 Χρηστόδωρος
433 Χρηστομανώλης
434 Χρηστοπανάγος
435 Χρισταλένα
436 Χρισταλένη
437 Χριστευάγγελος
438 Χριστιάννα
439 Χριστιγιάννης
440 Χριστοβάκης
441 Χριστοβαλάντη
442 Χριστόδημος
443 Χριστόδωρος
444 Χριστολουκάς
445 Χριστομάριος
446 Χριστοφίλη
447 Χριστοφιλία
448 Χρυσαίμιλη
449 Χρυσαλένα
450 Χρυσαλία
451 Χρυσανδρέας
452 Χρυσάννα
453 Χρυσελίνα
454 Χρυσέμιλη
455 Χρυσεύη
456 Χρυσιστίνα
457 Χρυσοβαλεντίνα
458 Χρυσομαρία
459 Χρυσομέλια
460 Χρυσομέλιος
461 Χρυσοστόμη
462 Χρυσόστομος
463 Χρύσπα
464 Χρυσταλλία
465 Ψαραντώνης
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία