Εορτές 20 Απριλίου: Άγιος Θεότιμος Επίσκοπος Ρουμανίας Άγιος Ζακχαίος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Ροβέρτος Όσιος Ιωάσαφ ο Μετεωρίτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος Ιερομάρτυρας Άγιος Βίκτωρ Άγιος Γαβριήλ ο Μάρτυρας Άγιος Ιωάσαφ Άγιος Ιωάσαφ Άγιος Καισάριος Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος και Ζίτσης Βοία Ζακχαία Ζωτικός Όσιος Αθανάσιος κτήτωρ Μονής Μετεώρου Όσιος Αλέξανδρος εκ Ρωσίας Όσιος Θεόδωρος ο Τριχινάς Όσιος Ιωάννης ο Παλαιολαυρίτης Ροβέρτα
Σύνθετο
1 Αγαθόστρατος
2 Αγαθότυχος
3 Αέλια
4 Αιμιλένια
5 Αίστυ
6 Αλεξάγγελος
7 Άλκηστις
8 Αμαλιάννα
9 Ανδρεστίνος
10 Ανδροπελαγία
11 Ανδρόφιλος
12 Ανθηνίκη
13 Άνθιππος
14 Ανθοζωή
15 Ανμαρί
16 Άνν Μαρί
17 'Ανναγκρέϋς
18 Ανναστέλλα
19 Αννέζη
20 Αντελίνα
21 Αντζελίνα
22 Αντωνέττα
23 Αντωνίκος
24 Αποστολένα
25 Αριάνα
26 Αριαρούλα
27 Αριδάφνη
28 Αριστιάνα
29 Αριστιανός
30 Αρλέτα
31 Ασημώνη
32 Βάνα
33 Βανέσσα
35 Βανίνα
36 Βασιλειάνα
37 Βασιλένια
38 Βέλη
39 Βερόνικα
40 Βιβέτα
41 Βίλμα
42 Γεωργιάννα
43 Γιολένα
44 Γιωργιλιάνα
45 Γιωργοβασίλης
46 Γιωργομιχάλης
47 Γιώρμαρη
48 Γιωτάννα
49 Γρηγοράγγελος
50 Δαμοξενίδας
51 Δείφιλος
52 Δεναλία
53 Δεναλόη
54 Δεσμάρη
55 Δεσποιγιάννα
56 Δημητράγγελος
57 Δημητράσπα
58 Δημοπανάγος
59 Διονυστάθης
60 Δροσοσταλία
61 Δροσοσταλίδα
62 Δωρίνα
63 Εβελίνα
64 Εβελίνος
65 Εβίνα
66 Ειρηάννα
67 Ειρηλένα
68 Ειρηνάντα
69 Ειρήνγκω
70 Ειρηνονίκη
71 Ειρηστέλλα
72 Έλβη
73 Ελδώρα
74 Ελεάνα
75 Ελεάνθη
76 Ελενέτα
77 Ελενίκη
78 Ελενόδωρος
79 Ελενοκατίνα
80 Ελεντίνα
81 Ελευθερονίκη
82 Έλια
83 Ελιάνθη
84 Ελιάννα
85 Ελιζάνα
86 Ελίνα
87 Ελιρόη
88 Ελληάννα
89 Έλμα
90 Ελπινίκη
91 Εμιλιάνα
92 Εριάννα
93 Εριλένα
94 Ερρικαίτη
95 Ερρικέτη
96 Ερωτοθέα
97 Ευελίνα
98 Ευλογέτα
99 Ευτυχιάννα
100 Ζαννέτα
101 Ζένια
102 Ζέτα
103 Ζίνα
104 Ζωηάννα
105 Ηβιάννα
106 Ηλάνθη
107 Ηλεάνα
108 Ηλενώρα
109 Ηλιάννα
110 Ηλιογέννητη
111 Ηλιοδώρα
112 Ηλιοφώτη
113 Ηλιόφωτος
114 Ήρκος
115 Θαλειάννα
116 Θανασογιάννης
117 Θεονίτσα
118 Θεοτούλα
119 Θεοχάνθη
120 Θεωνίτσα
121 Θωμάγγελος
122 Θωμαρίτα
123 Ιάμβουλος
124 Ιδησιδομενεύς
125 Ιεράρχης
126 Ιλεάνα
127 Ιουλιάννα
128 Ιππομέδωνας
129 Ισθμιονίκης
130 Ιωαννέτα
131 Ιωντίνα
132 Καλήμορφη
133 Καληρόη
134 Καλλινίκη
135 Καλομαρία
136 Κατεριλένα
137 Κατερινέτα
138 Κατιάννα
139 Κατιλένα
140 Κατιφένια
141 Κλειωνίκη
142 Κλημεντίνα
143 Κλωντιάννα
144 Κωνστανίνα
145 Κωσταλέκος
146 Λαγογιάννης
147 Λαζαρέτα
148 Λαλούλα
149 Λενάντα
150 Λέξανδρος
151 Λεοντομένης
152 Λεωνόρα
153 Λιβαδιώτισσα
154 Λιλιάνα
155 Λογοθέτης
156 Λοριάνα
157 Λυδιάννα
158 Λυκοπανάγος
159 Λυσσίμαχος
160 Μαγδαλένα
161 Μαγδαλένια
162 Μάγια
163 Μακώ
164 Μαμαντία
165 Μανταλένα
166 Μανταλένια
167 Μανωλίνα
168 Μάρβια
169 Μαργεντίνη
170 Μαργέτα
171 Μαργιάννα
172 Μαργιαρένα
173 Μαργιορίτσα
174 Μαργκώ
175 Μαρέβα
176 Μαρηλία
177 Μαριαγγέλα
178 Μαριαλένα
179 Μαριαλίνα
180 Μαριάνδρη
181 Μαριάνθη
182 Μαριανίνα
183 Μαριάννα
184 Μαριαννέτα
185 Μαριάντα
186 Μαριάντζελα
187 Μαριαντίνα
188 Μαριαρένα
189 Μαριαστέλλα
190 Μαριβάνα
191 Μαριβέρα
192 Μαριβέτα
193 Μαριγιάννα
194 Μαριγιώτα
195 Μαριγούλα
196 Μαριδώρα
197 Μαριέλα
198 Μαριέλενα
199 Μαριελίνα
200 Μαριέλλα
201 Μαριεντίνα
202 Μαριέπη
203 Μαριετίνα
204 Μαριέττα
205 Μαριεύη
206 Μαρίζα
207 Μαριθέα
208 Μαρικαίτη
209 Μαρίκαλη
210 Μαρικέλλυ
211 Μαρικούλα
212 Μαριλένα
213 Μαριλένια
214 Μαριλέτα
215 Μαριλή
216 Μαρίλια
217 Μαριλιάννα
218 Μαριλίζα
219 Μαριλίλη
220 Μαριλίνα
221 Μαριλίς
222 Μαριλίτα
223 Μαριλίτσα
224 Μαριλού
225 Μαριλύβια
226 Μαριμίνα
227 Μαρινέλη
228 Μαρινέλλα
229 Μαρινία
230 Μαρινότα
231 Μαριόλα
232 Μαριόλγα
233 Μαριολένη
234 Μαρίσα
235 Μαρισάντυ
236 Μαρίσια
237 Μαρίσμη
238 Μαρισόφη
239 Μαριστέλλα
240 Μαριστέφη
241 Μαριτίνα
242 Μαριώτα
243 Μαρκαντώνιος
244 Μαρκελίνος
245 Μαρλίνα
246 Μαρόλ
247 Μαρόλια
248 Μάρσια
249 Μαρτίνα
250 Μαρτινιάνα
251 Ματίνα
252 Μεδουσανθή
253 Μελενίκος
254 Μελιάνα
255 Μελιάννα
256 Μελίζα
257 Μελιντίνα
258 Μελισσάνθη
259 Μελιτίνα
260 Μελιτίνη
261 Μελπίνα
262 Μενελίκος
263 Μερβίνα
264 Μεριλένα
265 Μηνοδώρα
266 Μηνόδωρος
267 Μικαελένα
268 Μιλάντη
269 Μιλένα
270 Μίντι
271 Μιράντα
272 Μιρένα
273 Μοσχοβίνα
274 Μπελεφάνης
275 Μυράνθη
276 Μυριάνθη
277 Μυρογιάννης
278 Μυρολένα
279 Ναθαλία
280 Ναντίνα
281 Νεκταριελένα
282 Νικηφορία
283 Νικοδιονυσία
284 Νικοδιονύσιος
285 Νικόχριστος
286 Νταλάρα
287 Ντιλένα
288 Ντοριάννα
289 Νυμφοδώρα
290 Ξενόδωρος
291 Ξενόθεμις
292 Ξενοκάδης
293 Ξενόμβροτος
294 Ξενομήδης
295 Ξενοπανάγος
296 Πανάγγελος
297 Παναγιάννης
298 Παναγοβασίλειος
299 Παναγογεράσιμος
300 Πανεύφημος
301 Παντελέα
302 Παντέλια
303 Παντελιάς
304 Παντελίνα
305 Παντιάνα
306 Πανώλιας
307 Παρθενόπη
308 Παρθενορή
309 Πάρια
310 Πασχαλίνα
311 Περιλένα
312 Πετράντα
313 Πιεραντώνιος
314 Πολάντα
315 Πολυαρίστη
316 Προδρομίνα
317 Ρενάτα
318 Ριάννα
319 Ροδάνθη
320 Ροδελπιδα
321 Ροδονίκη
322 Ροζάνθη
323 Ροζέτα
324 Ρόζμαρι
325 Σαββατίνα
326 Σαλωνίνα
327 Σαναχάριβος
328 Σαντιάνα
329 Σεβαστιάννα
330 Σεβαστίνα
331 Σεβαστίνος
332 Σιάννα
333 Σολομωντία
334 Σοφιάννα
335 Σοφιλένια
336 Σοφίλια
337 Σοφιλίζα
338 Σοφιλύδια
339 Σπηλιοπαναγιώτης
340 Σπυρααντώνης
341 Σπυραβάγγελος
342 Σπυράγγελος
343 Σπυρανδρέας
344 Σπυραντώνης
345 Σπυραριστείδης
346 Σπυρογεράσιμος
347 Σπυρογεώργιος
348 Σπυρογιάννης
349 Σπυροδημήτριος
350 Σπυρολιάς
351 Σπυρομήλιος
352 Σπυρονικόλαος
353 Σπυροφάνης
354 Σταμαλίνα
355 Σταματέλα
356 Σταματέλος
357 Σταματίκη
358 Σταματίνα
359 Σταυραγγελία
360 Σταυραντώνιος
361 Σταυριάνθη
362 Σταυριάννα
363 Σταυριλένα
364 Σταυρονικόλας
365 Στέβη
366 Στελιάνα
367 Στελλίνα
368 Στένια
369 Στεργιακούλα
370 Στεργιακούλης
371 Στεργιάνα
372 Στεργιάνης
373 Στυλιάννα
374 Σύνθια
375 Τζέλα
376 Τζογιάννα
377 Τζωρτζέλλα
378 Τοφαλομενέλαος
379 Τσικουρώνα
380 Υλένια
381 Φίλα
382 Φιλαγόρας
383 Φιλαίμων
384 Φιλαινέτη
385 Φιλαινίς
386 Φιλαίος
387 Φιλαλήθης
388 Φιλαμειλείδης
389 Φιλάων
390 Φιλέας
391 Φιλέταιρος
392 Φιλίνη
393 Φιλίππα
394 Φιλοδώρα
395 Φιλόθεος
396 Φιλοίτιος
397 Φιλοκλέων
398 Φιλοκλής
399 Φιλοκράτης
400 Φιλοξένη
401 Φιλόπονος
402 Φιλούμενος
403 Φιλόχρηστος
404 Φλοριάνα
405 Φλωρεντίνη
406 Φλωρεντίνος
407 Φωλίτσα
408 Φωτανέστης
409 Φωτειάννα
410 Χαϊλένα
411 Χαραγιώτης
412 Χαρηλένα
413 Χαρίλια
414 Χαρίσταυρος
415 Χαριτίνη
416 Χρηστόγιαννος
417 Χρηστόδημος
418 Χρηστόδωρος
419 Χρηστομανώλης
420 Χρηστοπανάγος
421 Χρισταλένα
422 Χρισταλένη
423 Χριστευάγγελος
424 Χριστιγιάννης
425 Χριστοβάκης
426 Χριστοβαλάντη
427 Χριστόδημος
428 Χριστόδωρος
429 Χριστολουκάς
430 Χριστομάριος
431 Χριστοφίλη
432 Χριστοφιλία
433 Χρυσαίμιλη
434 Χρυσαλένα
435 Χρυσαλία
436 Χρυσανδρέας
437 Χρυσάννα
438 Χρυσελίνα
439 Χρυσέμιλη
440 Χρυσεύη
441 Χρυσιστίνα
442 Χρυσοβαλεντίνα
443 Χρυσομαρία
444 Χρυσομέλια
445 Χρυσομέλιος
446 Χρυσοστόμη
447 Χρυσόστομος
448 Χρύσπα
449 Χρυσταλλία
450 Ψαραντώνης
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία