Εορτές 18 Σεπτεμβρίου: Αγία Αριάδνη η δούλα Άγιος Ελισαβάν Άγιος Κάστωρ Αριάδνης Ευμενία Καστοριά Όσιος Βιδζίν Όσιος Ευμένιος ο θαυματουργός, επίσκοπος Γορτύνης Όσιος Ρωμύλος της Ραβάνιτσας Ρωμύλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ειρήνη Αγία Σοφία η Αιγυπτία Άγιος Ιλαρίων της Όπτινα
Σύνθετο
1 Αγαθόστρατος
2 Αγαθότυχος
3 Αγγελίνα
4 Αγγελίνος
5 Αέλια
6 Αιμιλένια
7 Αιμιλένια
8 Αιμιλίνα
9 Αίστυ
10 Αίστυ
11 Αλεξάγγελος
12 Άλκηστις
13 Αμαλιάννα
14 Αναλίζα
15 Αναστέλλα
16 Ανδρεστίνος
17 Ανδριάννα
18 Ανδροπελαγία
19 Ανδροπελαγίας
20 Ανδρόφιλος
21 Ανθηνίκη
22 Ανθοζωή
23 Ανμαρί
24 Άνν Μαρί
25 'Ανναγκρέϋς
26 Αννακαίτη
27 Ανναλίζα
28 Ανναρέα
29 Ανναστέλλα
30 Αννέζη
31 Αντελίνα
32 Αντζελίνα
33 Αντωνέττα
34 Αντωνίκη
35 Αντωνίκος
36 Αποστολένα
37 Αριάνα
38 Αριαρούλα
39 Αριδάφνη
40 Αριστιάνα
41 Αριστιανός
42 Αρλέτα
43 Ασημώνη
44 Αστρελένα
45 Βάνα
46 Βανέσσα
48 Βανίνα
49 Βάννα
50 Βασιάνθη
51 Βασιλειάνα
52 Βασιλένια
53 Βέλη
54 Βερόνικα
55 Βιβέτα
56 Βίλμα
57 Γεωργιάννα
58 Γεωργιλιάνα
59 Γιολένα
60 Γιωργιάννα
61 Γιωργιλιάνα
62 Γιωργοβασίλης
63 Γιωργομιχάλης
64 Γιώρμαρη
65 Γιωτάννα
66 Γρηγοράγγελος
67 Δαμοξενίδας
68 Δείφιλος
69 Δεναλία
70 Δεναλόη
71 Δεσμάρη
72 Δεσποιγιάννα
73 Δημητράγγελος
74 Δημητράνα
75 Δημητράσπα
76 Δημοπανάγος
77 Διονυστάθης
78 Δροσοσταλία
79 Δροσοσταλίδα
80 Δωρίνα
81 Εβελίνα
82 Εβελίνος
83 Εβίνα
84 Ειρηάννα
85 Ειρηλένα
86 Ειρηνάντη
87 Ειρήνγκω
88 Ειρηνονίκη
89 Ειρηστέλλα
90 Έλβη
91 Ελδώρα
92 Ελεάνα
93 Ελεάνθη
94 Ελενέτα
95 Ελενίκη
96 Ελενόδωρος
97 Ελενοκατίνα
98 Ελεντίνα
99 Ελεντίνος
100 Ελευθερονίκη
101 Έλια
102 Ελιάνθη
103 Ελιάννα
104 Ελιζάνα
105 Ελίνα
106 Ελιρόη
107 Ελληάννα
108 Έλμα
109 Ελπινίκη
110 Εμιλιάνα
111 Εριάννα
112 Εριλένα
113 Ερρικαίτη
114 Ερρικέτη
115 Ερωτοθέα
116 Ευελίνα
117 Ευλογέτα
118 Ευτυχιάννα
119 Ζαννέτα
120 Ζαφειρογιάννης
121 Ζαφειρομήτσος
122 Ζένια
123 Ζέτα
124 Ζίνα
125 Ζωηάννα
126 Ηβιάννα
127 Ηλάνθη
128 Ηλεάνα
129 Ηλενώρα
130 Ηλιάννα
131 Ηλιογέννητη
132 Ηλιοφώτη
133 Ηλιόφωτος
134 Ήρκος
135 Θαλειάννα
136 Θανασογιάννης
137 Θεονίτσα
138 Θεοτούλα
139 Θεοχάνθη
140 Θεωνίτσα
141 Θωμάγγελος
142 Θωμαρίτα
143 Ιάμβουλος
144 Ιδησιδομενεύς
145 Ιεράρχης
146 Ιλεάνα
147 Ιουλιάννα
148 Ισθμιονίκης
149 Ιωαννέτα
150 Ιωντίνα
151 Καλήμορφη
152 Καληρόη
153 Καλλινίκη
154 Καλομαρία
155 Καρολίνα
156 Κατεριλένα
157 Κατερινέτα
158 Κατιάννα
159 Κατιλένα
160 Κατιφένια
161 Κλειωνίκη
162 Κλημεντίνα
163 Κλωντιάννα
164 Κωνστανίνα
165 Κωσταλέκος
166 Λαγογιάννης
167 Λαζαρέτα
168 Λαλούλα
169 Λενάντα
170 Λέξανδρος
171 Λεοντομένης
172 Λεωνόρα
173 Λιβαδιώτισσα
174 Λιλιάνα
175 Λογοθέτης
176 Λοριάνα
177 Λυδιάννα
178 Λυκοπανάγος
179 Λυσσίμαχος
180 Μαγδαλένα
181 Μαγδαλένια
182 Μάγια
183 Μακαρέτα
184 Μακαρέτης
185 Μακώ
186 Μαμαντία
187 Μανταλένα
188 Μανταλένια
189 Μανωλίνα
190 Μάρβια
191 Μαργεντίνη
192 Μαργέτα
193 Μαργιάννα
194 Μαργιαρένα
195 Μαργιορίτσα
196 Μαργκώ
197 Μαρέβα
198 Μαρηλία
199 Μαριαγγέλα
200 Μαριαδώρα
201 Μαριαλένα
202 Μαριαλίνα
203 Μάριαν
204 Μαριάνδρη
205 Μαριάνθη
206 Μαριανίνα
207 Μαριάννα
208 Μαριαννέτα
209 Μαριάντα
210 Μαριάντζελα
211 Μαριαντίνα
212 Μαριάντρη
213 Μαριαρένα
214 Μαριαστέλλα
215 Μαριβάνα
216 Μαριβέρα
217 Μαριβέτα
218 Μαριγιάννα
219 Μαριγιώτα
220 Μαριγούλα
221 Μαριδώρα
222 Μαριέλα
223 Μαριέλενα
224 Μαριελίνα
225 Μαριέλλα
226 Μαριεντίνα
227 Μαριέπη
228 Μαριετίνα
229 Μαριέττα
230 Μαριεύη
231 Μαρίζα
232 Μαριθέα
233 Μαρικαίτη
234 Μαρίκαλη
235 Μαρικέλλυ
236 Μαρικούλα
237 Μαριλένα
238 Μαριλένια
239 Μαριλέτα
240 Μαριλή
241 Μαρίλια
242 Μαριλιάννα
243 Μαριλίζα
244 Μαριλίλη
245 Μαριλίνα
246 Μαριλίς
247 Μαριλίτα
248 Μαριλίτσα
249 Μαριλού
250 Μαριλύβια
251 Μαριμίνα
252 Μαρινέλη
253 Μαρινέλλα
254 Μαρινία
255 Μαρινότα
256 Μαριόλα
257 Μαριόλγα
258 Μαριολένη
259 Μαρίσα
260 Μαρισάντυ
261 Μαρίσια
262 Μαρίσμη
263 Μαρισόφη
264 Μαριστέλλα
265 Μαριστέφη
266 Μαριτίνα
267 Μαριώτα
268 Μαρκαντώνιος
269 Μαρκελίνος
270 Μαρκιάννα
271 Μαρλίνα
272 Μαρόλ
273 Μαρόλια
274 Μάρσια
275 Μαρτίνα
276 Μαρτινιάνα
277 Ματίνα
278 Μεδουσανθή
279 Μελενίκος
280 Μελιάνα
281 Μελιάννα
282 Μελίζα
283 Μελιντίνα
284 Μελιντίνος
285 Μελισσάνθη
286 Μελιτίνα
287 Μελιτίνη
288 Μελπίνα
289 Μενελίκος
290 Μερβίνα
291 Μεριλένα
292 Μηνοδώρα
293 Μηνόδωρος
294 Μικαελένα
295 Μιλάντη
296 Μιλένα
297 Μίντι
298 Μιράντα
299 Μιρένα
300 Μοσχοβίνα
301 Μπελεφάνης
302 Μυράνθη
303 Μυριάνθη
304 Μυριέλλα
305 Μυρογιάννης
306 Μυρολένα
307 Ναθαλία
308 Ναντίνα
309 Νεκταριελένα
310 Νικηφορία
311 Νικοδιονυσία
312 Νικοδιονύσιος
313 Νικόχριστος
314 Νταλάρα
315 Ντιλένα
316 Ντοριάννα
317 Νυμφοδώρα
318 Ξενόδωρος
319 Ξενόθεμις
320 Ξενοκάδης
321 Ξενόμβροτος
322 Ξενομήδης
323 Ξενοπανάγος
324 Πανάγγελος
325 Παναγιάννης
326 Παναγοβασίλειος
327 Παναγογεράσιμος
328 Πανεύφημος
329 Παντελέα
330 Παντέλια
331 Παντελιάς
332 Παντελίνα
333 Παντιάνα
334 Πανώλιας
335 Παρθενόπη
336 Παρθενορή
337 Πάρια
338 Πασχαλίνα
339 Περιλένα
340 Πετράντα
341 Πιεραντώνιος
342 Πολάντα
343 Πολυάννα
344 Πολυαρίστη
345 Προδρομίνα
346 Ρενάτα
347 Ριάνα
348 Ριάννα
349 Ροδάνθη
350 Ροδελπιδα
351 Ροδονίκη
352 Ροζαλία
353 Ροζάνθη
354 Ροζάννα
355 Ροζέτα
356 Ρόζμαρι
357 Σαββατίνα
358 Σαλωνίνα
359 Σαναχάριβος
360 Σαντιάνα
361 Σεβαστιάννα
362 Σεβαστίνα
363 Σεβαστίνος
364 Σιάννα
365 Σολομωντία
366 Σοφιάννα
367 Σοφιλένια
368 Σοφίλια
369 Σοφιλίζα
370 Σοφιλύδια
371 Σπηλιοπαναγιώτης
372 Σπυρααντώνης
373 Σπυραβάγγελος
374 Σπυράγγελος
375 Σπυρανδρέας
376 Σπυραντώνης
377 Σπυραριστείδης
378 Σπυρογεράσιμος
379 Σπυρογεώργιος
380 Σπυρογιάννης
381 Σπυροδημήτριος
382 Σπυρολιάς
383 Σπυρομήλιος
384 Σπυρονικόλαος
385 Σπυροφάνης
386 Σταμαλίνα
387 Σταματέλα
388 Σταματέλος
389 Σταματίκη
390 Σταματίνα
391 Σταυραγγελία
392 Σταυραντώνιος
393 Σταυριάνθη
394 Σταυριάννα
395 Σταυριλένα
396 Σταυρονικόλας
397 Στέβη
398 Στελιάνα
399 Στελλίνα
400 Στένια
401 Στεργιακούλα
402 Στεργιακούλης
403 Στεργιάνα
404 Στεργιάνης
405 Στρατιάννα
406 Στυλιάννα
407 Σύνθια
408 Τζέλα
409 Τζογιάννα
410 Τζωρτζέλλα
411 Τοφαλομενέλαος
412 Τσικουρώνα
413 Υλένια
414 Φίλα
415 Φιλαγόρας
416 Φιλαίμων
417 Φιλαινέτη
418 Φιλαινίς
419 Φιλαίος
420 Φιλαλήθης
421 Φιλαμειλείδης
422 Φιλάων
423 Φιλέας
424 Φιλέταιρος
425 Φιλίνη
426 Φιλίππα
427 Φιλοδώρα
428 Φιλόθεος
429 Φιλοκλέων
430 Φιλοκλής
431 Φιλοκράτης
432 Φιλοξένη
433 Φιλόπονος
434 Φιλούμενος
435 Φιλόχρηστος
436 Φλοριάνα
437 Φλωρεντίνη
438 Φλωρεντίνος
439 Φωλίτσα
440 Φωτάγγελος
441 Φωτανέστης
442 Φωτειάννα
443 Χαϊλένα
444 Χαραγιώτης
445 Χαρηλένα
446 Χαρίλια
447 Χαρίσταυρος
448 Χρηστέλλα
449 Χρηστόγιαννος
450 Χρηστόδημος
451 Χρηστόδωρος
452 Χρηστομανώλης
453 Χρηστοπανάγος
454 Χρισταλένα
455 Χρισταλένη
456 Χριστευάγγελος
457 Χριστιάννα
458 Χριστιγιάννης
459 Χριστοβάκης
460 Χριστοβαλάντη
461 Χριστόδημος
462 Χριστόδωρος
463 Χριστολουκάς
464 Χριστομάριος
465 Χριστοφίλη
466 Χριστοφιλία
467 Χρυσαίμιλη
468 Χρυσαλένα
469 Χρυσαλία
470 Χρυσανδρέας
471 Χρυσάννα
472 Χρυσελίνα
473 Χρυσέμιλη
474 Χρυσεύη
475 Χρυσιστίνα
476 Χρυσοβαλεντίνα
477 Χρυσομαρία
478 Χρυσομέλια
479 Χρυσομέλιος
480 Χρυσοστόμη
481 Χρυσόστομος
482 Χρυσοσωτηρία
483 Χρυσοσώτηρος
484 Χρύσπα
485 Χρυσταλλία
486 Ψαραντώνης
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία