Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος (ή Ευτρόπιος) ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος
Σύνθετο
1 Αγαθόστρατος
2 Αγαθότυχος
3 Αγγελίνα
4 Αγγελίνος
5 Αέλια
6 Αιμιλένια
7 Αίστυ
8 Αλεξάγγελος
9 Άλκηστις
10 Αμαλιάννα
11 Ανδρεστίνος
12 Ανδροπελαγία
13 Ανδροπελαγίας
14 Ανδρόφιλος
15 Ανθηνίκη
16 Άνθιππος
17 Ανθοζωή
18 Ανμαρί
19 Άνν Μαρί
20 'Ανναγκρέϋς
21 Ανναστέλλα
22 Αννέζη
23 Αντελίνα
24 Αντζελίνα
25 Αντωνέττα
26 Αντωνίκος
27 Αποστολένα
28 Αριάνα
29 Αριαρούλα
30 Αριδάφνη
31 Αριστιάνα
32 Αριστιανός
33 Αρλέτα
34 Ασημώνη
35 Βάνα
36 Βανέσσα
38 Βανίνα
39 Βασιλειάνα
40 Βασιλένια
41 Βέλη
42 Βερόνικα
43 Βιβέτα
44 Βίλμα
45 Γεωργιάννα
46 Γιολένα
47 Γιωργιλιάνα
48 Γιωργοβασίλης
49 Γιωργομιχάλης
50 Γιώρμαρη
51 Γιωτάννα
52 Γρηγοράγγελος
53 Δαμοξενίδας
54 Δείφιλος
55 Δεναλία
56 Δεναλόη
57 Δεσμάρη
58 Δεσποιγιάννα
59 Δημητράγγελος
60 Δημητράσπα
61 Δημοπανάγος
62 Διονυστάθης
63 Δροσοσταλία
64 Δροσοσταλίδα
65 Δωρίνα
66 Εβελίνα
67 Εβελίνος
68 Εβίνα
69 Ειρηάννα
70 Ειρηλένα
71 Ειρηνάντα
72 Ειρήνγκω
73 Ειρηνονίκη
74 Ειρηστέλλα
75 Έλβη
76 Ελδώρα
77 Ελεάνα
78 Ελεάνθη
79 Ελενέτα
80 Ελενίκη
81 Ελενόδωρος
82 Ελενοκατίνα
83 Ελεντίνα
84 Ελευθερονίκη
85 Έλια
86 Ελιάνθη
87 Ελιάννα
88 Ελιζάνα
89 Ελίνα
90 Ελιρόη
91 Ελληάννα
92 Έλμα
93 Ελπινίκη
94 Εμιλιάνα
95 Εριάννα
96 Εριλένα
97 Ερρικαίτη
98 Ερρικέτη
99 Ερωτοθέα
100 Ευελίνα
101 Ευλογέτα
102 Ευτυχιάννα
103 Ζαννέτα
104 Ζαφειρογιάννης
105 Ζαφειρομήτσος
106 Ζένια
107 Ζέτα
108 Ζίνα
109 Ζωηάννα
110 Ηβιάννα
111 Ηλάνθη
112 Ηλεάνα
113 Ηλενώρα
114 Ηλιάννα
115 Ηλιογέννητη
116 Ηλιοδώρα
117 Ηλιοφώτη
118 Ηλιόφωτος
119 Ήρκος
120 Θαλειάννα
121 Θανασογιάννης
122 Θεονίτσα
123 Θεοτούλα
124 Θεοχάνθη
125 Θεωνίτσα
126 Θωμάγγελος
127 Θωμαρίτα
128 Ιάμβουλος
129 Ιδησιδομενεύς
130 Ιεράρχης
131 Ιλεάνα
132 Ιουλιάννα
133 Ισθμιονίκης
134 Ιωαννέτα
135 Ιωντίνα
136 Καλήμορφη
137 Καληρόη
138 Καλλινίκη
139 Καλομαρία
140 Κατεριλένα
141 Κατερινέτα
142 Κατιάννα
143 Κατιλένα
144 Κατιφένια
145 Κλειωνίκη
146 Κλημεντίνα
147 Κλωντιάννα
148 Κωνστανίνα
149 Κωσταλέκος
150 Λαγογιάννης
151 Λαζαρέτα
152 Λαλούλα
153 Λενάντα
154 Λέξανδρος
155 Λεοντομένης
156 Λεωνόρα
157 Λιβαδιώτισσα
158 Λιλιάνα
159 Λογοθέτης
160 Λοριάνα
161 Λυδιάννα
162 Λυκοπανάγος
163 Λυσσίμαχος
164 Μαγδαλένα
165 Μαγδαλένια
166 Μάγια
167 Μακώ
168 Μαμαντία
169 Μανταλένα
170 Μανταλένια
171 Μανωλίνα
172 Μάρβια
173 Μαργεντίνη
174 Μαργέτα
175 Μαργιάννα
176 Μαργιαρένα
177 Μαργιορίτσα
178 Μαργκώ
179 Μαρέβα
180 Μαρηλία
181 Μαριαγγέλα
182 Μαριαδώρα
183 Μαριαλένα
184 Μαριαλίνα
185 Μαριάνδρη
186 Μαριάνθη
187 Μαριανίνα
188 Μαριάννα
189 Μαριαννέτα
190 Μαριάντα
191 Μαριάντζελα
192 Μαριαντίνα
193 Μαριαρένα
194 Μαριαστέλλα
195 Μαριβάνα
196 Μαριβέρα
197 Μαριβέτα
198 Μαριγιάννα
199 Μαριγιώτα
200 Μαριγούλα
201 Μαριδώρα
202 Μαριέλα
203 Μαριέλενα
204 Μαριελίνα
205 Μαριέλλα
206 Μαριεντίνα
207 Μαριέπη
208 Μαριετίνα
209 Μαριέττα
210 Μαριεύη
211 Μαρίζα
212 Μαριθέα
213 Μαρικαίτη
214 Μαρίκαλη
215 Μαρικέλλυ
216 Μαρικούλα
217 Μαριλένα
218 Μαριλένια
219 Μαριλέτα
220 Μαριλή
221 Μαρίλια
222 Μαριλιάννα
223 Μαριλίζα
224 Μαριλίλη
225 Μαριλίνα
226 Μαριλίς
227 Μαριλίτα
228 Μαριλίτσα
229 Μαριλού
230 Μαριλύβια
231 Μαριμίνα
232 Μαρινέλη
233 Μαρινέλλα
234 Μαρινία
235 Μαρινότα
236 Μαριόλα
237 Μαριόλγα
238 Μαριολένη
239 Μαρίσα
240 Μαρισάντυ
241 Μαρίσια
242 Μαρίσμη
243 Μαρισόφη
244 Μαριστέλλα
245 Μαριστέφη
246 Μαριτίνα
247 Μαριώτα
248 Μαρκαντώνιος
249 Μαρκελίνος
250 Μαρλίνα
251 Μαρόλ
252 Μαρόλια
253 Μάρσια
254 Μαρτίνα
255 Μαρτινιάνα
256 Ματίνα
257 Μεδουσανθή
258 Μελενίκος
259 Μελιάνα
260 Μελιάννα
261 Μελίζα
262 Μελιντίνα
263 Μελισσάνθη
264 Μελιτίνα
265 Μελιτίνη
266 Μελπίνα
267 Μενελίκος
268 Μερβίνα
269 Μεριλένα
270 Μηνοδώρα
271 Μηνόδωρος
272 Μικαελένα
273 Μιλάντη
274 Μιλένα
275 Μίντι
276 Μιράντα
277 Μιρένα
278 Μοσχοβίνα
279 Μπελεφάνης
280 Μυράνθη
281 Μυριάνθη
282 Μυρογιάννης
283 Μυρολένα
284 Ναθαλία
285 Ναντίνα
286 Νεκταριελένα
287 Νικηφορία
288 Νικοδιονυσία
289 Νικοδιονύσιος
290 Νικόχριστος
291 Νταλάρα
292 Ντιλένα
293 Ντοριάννα
294 Νυμφοδώρα
295 Ξενόδωρος
296 Ξενόθεμις
297 Ξενοκάδης
298 Ξενόμβροτος
299 Ξενομήδης
300 Ξενοπανάγος
301 Πανάγγελος
302 Παναγιάννης
303 Παναγοβασίλειος
304 Παναγογεράσιμος
305 Πανεύφημος
306 Παντελέα
307 Παντέλια
308 Παντελιάς
309 Παντελίνα
310 Παντιάνα
311 Πανώλιας
312 Παρθενόπη
313 Παρθενορή
314 Πάρια
315 Πασχαλίνα
316 Περιλένα
317 Πετράντα
318 Πιεραντώνιος
319 Πολάντα
320 Πολυαρίστη
321 Προδρομίνα
322 Ρενάτα
323 Ριάννα
324 Ροδάνθη
325 Ροδελπιδα
326 Ροδονίκη
327 Ροζαλία
328 Ροζάνθη
329 Ροζάννα
330 Ροζέτα
331 Ρόζμαρι
332 Σαββατίνα
333 Σαλωνίνα
334 Σαναχάριβος
335 Σαντιάνα
336 Σεβαστιάννα
337 Σεβαστίνα
338 Σεβαστίνος
339 Σιάννα
340 Σολομωντία
341 Σοφιάννα
342 Σοφιλένια
343 Σοφίλια
344 Σοφιλίζα
345 Σοφιλύδια
346 Σπηλιοπαναγιώτης
347 Σπυρααντώνης
348 Σπυραβάγγελος
349 Σπυράγγελος
350 Σπυρανδρέας
351 Σπυραντώνης
352 Σπυραριστείδης
353 Σπυρογεράσιμος
354 Σπυρογεώργιος
355 Σπυρογιάννης
356 Σπυροδημήτριος
357 Σπυρολιάς
358 Σπυρομήλιος
359 Σπυρονικόλαος
360 Σπυροφάνης
361 Σταμαλίνα
362 Σταματέλα
363 Σταματέλος
364 Σταματίκη
365 Σταματίνα
366 Σταυραγγελία
367 Σταυραντώνιος
368 Σταυριάνθη
369 Σταυριάννα
370 Σταυριλένα
371 Σταυρονικόλας
372 Στέβη
373 Στελιάνα
374 Στελλίνα
375 Στένια
376 Στεργιακούλα
377 Στεργιακούλης
378 Στεργιάνα
379 Στεργιάνης
380 Στρατιάννα
381 Στυλιάννα
382 Σύνθια
383 Τζέλα
384 Τζογιάννα
385 Τζωρτζέλλα
386 Τοφαλομενέλαος
387 Τσικουρώνα
388 Υλένια
389 Φίλα
390 Φιλαγόρας
391 Φιλαίμων
392 Φιλαινέτη
393 Φιλαινίς
394 Φιλαίος
395 Φιλαλήθης
396 Φιλαμειλείδης
397 Φιλάων
398 Φιλέας
399 Φιλέταιρος
400 Φιλίνη
401 Φιλίππα
402 Φιλοδώρα
403 Φιλόθεος
404 Φιλοκλέων
405 Φιλοκλής
406 Φιλοκράτης
407 Φιλοξένη
408 Φιλόπονος
409 Φιλούμενος
410 Φιλόχρηστος
411 Φλοριάνα
412 Φλωρεντίνη
413 Φλωρεντίνος
414 Φωλίτσα
415 Φωτάγγελος
416 Φωτανέστης
417 Φωτειάννα
418 Χαϊλένα
419 Χαραγιώτης
420 Χαρηλένα
421 Χαρίλια
422 Χαρίσταυρος
423 Χρηστόγιαννος
424 Χρηστόδημος
425 Χρηστόδωρος
426 Χρηστομανώλης
427 Χρηστοπανάγος
428 Χρισταλένα
429 Χρισταλένη
430 Χριστευάγγελος
431 Χριστιγιάννης
432 Χριστοβάκης
433 Χριστοβαλάντη
434 Χριστόδημος
435 Χριστόδωρος
436 Χριστολουκάς
437 Χριστομάριος
438 Χριστοφίλη
439 Χριστοφιλία
440 Χρυσαίμιλη
441 Χρυσαλένα
442 Χρυσαλία
443 Χρυσανδρέας
444 Χρυσάννα
445 Χρυσελίνα
446 Χρυσέμιλη
447 Χρυσεύη
448 Χρυσιστίνα
449 Χρυσοβαλεντίνα
450 Χρυσομαρία
451 Χρυσομέλια
452 Χρυσομέλιος
453 Χρυσοστόμη
454 Χρυσόστομος
455 Χρύσπα
456 Χρυσταλλία
457 Ψαραντώνης
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία