Εορτές 18 Σεπτεμβρίου: Αγία Αριάδνη η δούλα Άγιος Ελισαβάν Άγιος Κάστωρ Αριάδνης Ευμενία Καστοριά Όσιος Βιδζίν Όσιος Ευμένιος ο θαυματουργός, επίσκοπος Γορτύνης Όσιος Ρωμύλος της Ραβάνιτσας Ρωμύλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ειρήνη Αγία Σοφία η Αιγυπτία Άγιος Ιλαρίων της Όπτινα
Ξενικό
1 Abban
2 Abra
3 Adamnan
4 Aedan
5 Cedd
6 Dubritius
7 Eata
8 Gerebernus
9 Secardos
10 Theodemir
11 Tressan
12 Urbitius
13 Veep
14 Verecundus
15 Viator
16 Vouga
17 Vulphy
18 Waccar
19 Waldalenus
20 Wandoi
21 Wilfrid
22 Willibald
23 Wulsin
24 Yakim
25 Yrchard
26 Ywi
27 Αβακούμ
28 Αβακουμία
29 Αββαδών
30 Αββάς
31 Αβδαίος
32 Αβδιήλ
33 Αβδιηλία
34 Αβδιού
35 Αβέρκιος
36 Αβερρόη
37 Αβερρόης
38 Αβεσσαλώμ
39 Άβιβα
40 Άβιβος
41 Αβιμελιχίς
42 Αβιμέλιχος
43 Αβινιόν
44 Αβουδίμη
45 Αβούδιμος
46 Αβρααμία
47 Άβραμ
48 Αβώ
49 Αγγλία
50 Αγιούπα
51 Αδαλβέρτος
52 Αδάμη
53 Αδελαΐς
54 Αδελφά
55 Άδης
56 Αδόλφος
57 Αδριανή
58 Αδριανός
59 Αζάς
60 Αζάτ
61 Άζης
62 Αθρέ
63 Αϊδανή
64 Αϊδανός
65 Αίθαν
66 Αιμιλία
67 Αιμίλιος
68 Άϊντα
69 Αϊρένα
70 Άκελος
71 Ακεψεή
72 Ακεψεής
73 Ακυλίνα
74 Αλαμάνος
75 Άλαν
76 Αλβανή
77 Αλβανός
78 Αλβέρτα
79 Αλβέρτος
80 Αλβίνα
81 Αλβίνος
82 Αλδχέλμος
83 Αλεμίνα
84 Αλίκη
85 Αλίντα
86 Άλισον
87 Αλλάς
88 Αλμπέος
89 Αλμπέρτος
90 Αλοίσιος
91 Αλουίζος
92 Αλπέγιος
93 Αλφαία
94 Αλφαίος
95 Αλφόνς
96 Αλφρέδος
97 Αμαλία
98 Αμανατία
99 Αμανάτιος
100 Αμάνδα
101 Άμανδος
103 Αμέλια
104 Αμπλία
105 Αμπλίας
106 Αμωναθάς
107 Αμώς
108 Ανάγκη
109 Ανανί
110 Ανανία
111 Ανανίας
112 Άνβη
113 Ανδριανή
114 Ανδριανός
115 Ανίτα
116 Ανμαρί
117 Άννα
119 'Ανναγκρέϋς
120 Άννας
121 Αννίβας
122 Ανουτσιάτα
123 Ανουτσιάτης
124 Ανσέλμος
125 Αντρανίκ
126 Αντωνίσκη
127 Αντωνίσκος
128 Απρίων
129 Αραβέλλα
130 Αρεδία
131 Αρέδιος
132 Αρθούρος
133 Αριέτα
134 Αρόα
135 Αρσάκη
136 Αρσάκιος
137 Αρφαξάδ
138 Ασήρ
139 Ασινέθ
140 Άσιοτ
141 Ασκλά
142 Ασκλάς
143 Ασσάντ
144 Ατζουλέτα
145 Αυγούστα
146 Αύγουστος
147 Αυδελλάς
148 Αυδιησούς
149 Αφραάτη
150 Αφραάτης
151 Αφρικάνα
152 Αφρικανός
154 Αχάζ
155 Αχαιμένη
156 Αχαιμένης
157 Άχμετ
158 Βαβύλα
159 Βάδιμη
160 Βάδιμος
161 Βαθούσης
162 Βαλδερούδη
163 Βαλεντίνα
164 Βαλεντίνος
165 Βαλέριος
166 Βαλτάσαρ
167 Βάνδα
168 Βάνδας
169 Βανέσσα
171 Βαραδάτη
172 Βαραδάτος
173 Βαραχησία
174 Βαραχήσιος
175 Βαρθολομαία
176 Βαρθολομαίος
177 Βάρις
178 Βαρλαάμ
179 Βαρνάβα
180 Βαρούχ
181 Βαρουχία
182 Βαρραβάς
183 Βαρσαβάς
184 Βαρσαβία
185 Βαρσανουφία
186 Βαρσανούφιος
188 Βαρσοβία
189 Βαρτάν
190 Βαρυψαβάς
191 Βατσέ
192 Βάτων
193 Βάχθιση
194 Βάχθισος
195 Βεάτα
196 Βεάτος
197 Βεατρίκη
198 Βεδέας
199 Βελίκα
200 Βενανδία
201 Βενάνδιος
202 Βεναντία
203 Βενάντιος
204 Βενδιμιανός
205 Βενδολίνος
206 Βενεδίκτη
207 Βενέδικτος
208 Βενέδιμος
209 Βενετία
210 Βενέτιος
211 Βένια
212 Βένιας
213 Βέρα
214 Βερβούργα
215 Βέρης
216 Βέρθα
217 Βέρθος
218 Βερνάρδη
219 Βερνάρδος
220 Βέρνης
221 Βέρος
222 Βερουλία
223 Βερούλιος
224 Βερτράνδη
225 Βερτράνδος
226 Βετούριος
227 Βηθεσδά
228 Βήριος
229 Βήρυλλος
231 Βησσαρία
232 Βησσαρίων
233 Βιάγκα
234 Βιασεσλάβος
235 Βιβή
236 Βιβιανή
237 Βιβιανός
239 Βίβος
240 Βιδζίν
241 Βικέντια
242 Βικέντιος
243 Βίκτωρ
244 Βικτώρια
245 Βιλελμίνη
246 Βιλλιβρόρδος
247 Βίλμα
248 Βιμποράδα
249 Βίνος
250 Βιόλα
251 Βιολέτα
252 Βιργίλιος
253 Βιργινία
254 Βιργίνιος
255 Βιρίλα
256 Βιτιμία
257 Βιτιμίων
258 Βιτώριος
259 Βλαδιμήρα
260 Βλαδίμηρος
261 Βλαδισλάβα
262 Βλαδισλάβος
263 Βλάμης
264 Βλασία
265 Βοδοάλδος
266 Βολφγάγγος
267 Βονιφατία
268 Βονιφάτιος
269 Βοόζ
270 Βόσβα
271 Βόσβας
272 Βουκασίνη
273 Βουκασίνος
274 Βούλγη
275 Βούλγης
276 Βουλπιανός
277 Βρένδα
278 Βρένδας
279 Βρέταννη
280 Βρετάννιος
281 Βριθγουόλντος
282 Βρούτος
283 Βρυώνη
284 Βρυώνης
285 Βύρων
288 Γαβριηλία
289 Γαία
290 Γάια
291 Γάιος
292 Γαλιλαίος
293 Γάλλος
294 Γαρδία
295 Γαρουφαήλ
296 Γαυδεντία
297 Γαυδέντιος
298 Γεδεών
299 Γέδιος
300 Γεϊθαζέτ
301 Γεμέλα
302 Γέμελος
303 Γενεβιέβη
304 Γεντηλία
305 Γεντήλιος
306 Γερβασία
307 Γερβάσιος
308 Γερμάνα
309 Γερμανός
310 Γερτρούδη
311 Γερτρούδος
312 Γεσθημανή
313 Γεϋθαζέτ
314 Γιάρετ
315 Γιεσάκ
316 Γιεσακία
317 Γιολάντα
318 Γιόνα
319 Γιόνας
320 Γκαμπριέλα
321 Γκασπάρ
322 Γκιζέλα
323 Γκίλντας
324 Γκιούλα
325 Γκράτσια
326 Γοβδέλαος
327 Γοθαζάτ
328 Γολιάθης
329 Γολινδούχ
330 Γόρασδος
331 Γοτθία
332 Γότθος
333 Γουδελία
334 Γουιλφρέδος
335 Γουϊνιφρέδη
337 Γουίρο
338 Γουλιέλμος
339 Γουολβούργα
340 Γουολβούργος
341 Γουρία
342 Γουρίας
343 Γράτος
344 Δαβίδ
345 Δάδας
346 Δαλματία
348 Δαλμάτιος
349 Δάναβη
350 Δάναβος
351 Δάναξ
352 Δανιήλ
353 Δάντης
354 Δαρεία
356 Δαρείος
357 Δείνα
358 Δεισδαιμόνα
359 Δεναχίς
360 Δέρβης
361 Δεσιδέρια
362 Δεσιδέριος
363 Διγνόρα
364 Διγνόρος
365 Δομετία
366 Δομέτιος
367 Δομινίκη
368 Δομίνικος
369 Δόμνα
370 Δομνάς
371 Δόμνος
373 Δόναγος
374 Δονάτα
375 Δόσα
376 Δοσάς
377 Δούκας
378 Δούκισσα
379 Δουνστάνος
380 Δροστάν
381 Δύμφνα
383 Δυράνδη
384 Δύρανδος
385 Εαντβέρτος
386 Εασία
387 Εάσιος
388 Εβελίνα
389 Εβελίνος
390 Εβεντία
391 Εβέντιος
392 Έβερ
393 Εβόρη
394 Εβόρης
395 Εδμόνδη
396 Εδμόνδος
397 Εδουάρδα
398 Εδουάρδος
399 Εδουίνη
400 Εδουίνος
401 Εζεκίας
402 Εθελβούργη
403 Εθελμπέρτα
404 Εθελμπέρτος
406 Εϊλιανή
407 Εϊλιανός
408 Ελάππας
409 Ελβίρα
410 Ελβίρος
411 Ελεάζαρ
412 Ελεαζαρία
413 Ελεονώρα
414 Ελεόνωρος
415 Ελισαβάν
416 Ελισάβετ
417 Ελισσαία
418 Ελισσαίος
419 Ελφρίδα
420 Εμμανουήλ
421 Έμπα
422 Ενναθά
423 Ενναθάς
424 Ενόη
425 Ενόης
426 Εντίθ
427 Ενώχ
428 Εξπεδίτη
429 Εξπέδιτος
430 Επολονία
431 Επολόνιος
432 Ερακίνθη
433 Εράκινθος
434 Εράλδα
435 Ερένια
436 Ερέννιος
437 Ερκονγουάλδη
438 Ερκονγουάλδος
439 Ερμινίγγελδος
440 Ερμυλία
441 Ερμύλος
443 Ερνέστα
444 Ερνέστος
445 Ερριέτα
446 Ερρίκα
447 Ερρίκος
448 Ερσιλία
449 Ερσίλιος
450 Εσθήρ
451 Εσμεράλδα
452 Εσμεράλδος
453 Εστέλλα
454 Έτνα
455 Εύα
456 Ευγέων
457 Ευδαμίδας
458 Ευδάμιππος
459 Ευμενίδες
460 Ευσίγνια
461 Ευσίγνιος
462 Εφραίμ
463 Εφραιμία
464 Ζαϊμης
465 Ζαΐρα
466 Ζακελίνα
467 Ζακχαία
468 Ζακχαίος
470 Ζανιθάς
471 Ζαχαρίας
472 Ζεβεδαίος
473 Ζεβινά
474 Ζεύς
475 Ζεφερίνο
476 Ζνεζιάνα
477 Ζοζεφίνα
478 Ζουμπουλία
479 Ζοφιήλ
480 Ζυγμούνδη
481 Ζυγμούνδος
482 Ζωζέφ
483 Ζώρζ
484 Ζωρζέττα
485 Ηγάθραξ
486 Ήρα
487 Ηραΐς
488 Ηρακλείμουσα
489 Ηρακλείμων
490 Ηρακλής
491 Ησαΐα
492 Ησαΐας
493 Ησαύ
494 Ησκόος
495 Θαδδαίος
496 Θαθουήλ
497 Θαμπελίνα
498 Θαμπελίνος
499 Θαρρά
500 Θεκεμίνα
501 Θέλμα
502 Θεοδιχίλδη
503 Θέονταρτ
504 Θεοτόνιος
505 Θωμαΐς
506 Θωμάς
507 Ιάγος
508 Ιακώβ
509 Ιακωβία
510 Ιάμβλιχος
511 Ιανουαρία
512 Ιανουάριος
513 Ιαφέθ
514 Ιβάν
515 Ιβελίνα
516 Ιβιστίων
517 Ιγνατία
518 Ιγνάτιος
519 Ιεζάβελ
520 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
521 Ιερεμίας
522 Ιερουσαλήμ
523 Ιησούς
525 Ιήσουσα
526 Ίλια
527 Ιλίαν
528 Ιλίνα
529 Ιλτούδος
530 Ινγενιανή
531 Ινγενιανός
532 Ίνδη
533 Ίνδης
534 Ίνδια
535 Ιννοκέντια
536 Ιουβενάλιος
537 Ιουβεντίνη
538 Ιούδα
539 Ιούδας
540 Ιούλιος
541 Ιουνία
542 Ιουνίας
543 Ιούστα
545 Ιούστος
546 Ισαακία
547 Ισαβέλλα
548 Ισέ
549 Ισμαήλ
550 Ιωακείμ
551 Ιωακειμία
552 Ιωάννης
553 Ιωάσαφ
554 Ιωασαφίνα
555 Ιωήλ
556 Ιωνάθαν
557 Ίωνας
558 Ιωράμ
559 Ιωσήφ
560 Ιωσηφίνα
561 Ιωσίας
562 Κάθμπεργκ
563 Καθρίν
564 Κάι
565 Καικιλία
567 Καικίλιος
568 Καϊνάν
569 Καισαρεία
570 Καλανδίων
573 Κάλανη
574 Καλάνος
575 Καμουήλ
576 Κάνδιδα
577 Κάνδιδος
579 Κανιδία
580 Κανίδιος
581 Κάντοκ
582 Καπίτη
583 Καπιτωλίνη
584 Καπίτων
585 Καραντόκια
586 Καραντόκιος
587 Καρλομάγνος
588 Κάρμεν
589 Καρόλα
590 Καρολίνα
591 Κάρολος
592 Καρτέγιος
593 Κασδόα
594 Κάσδοος
595 Καστιήλ
596 Καστίνη
597 Καστίνος
598 Κάστος
599 Καττίδιος
600 Καττύιος
601 Κάτων
602 Κέβιν
603 Κεβόρκ
604 Κελεστίνη
605 Κελεστίνος
606 Κενδέα
607 Κενδέας
608 Κένεθ
609 Κενσουρίνος
610 Κεντιγκέρνος
611 Κεντυρία
612 Κέολγουλφ
613 Κέρρη
614 Κηφά
615 Κηφάς
616 Κιάρα
617 Κιαράν
618 Κλαούντια
619 Κλάρα
620 Κλάρας
621 Κλαύδια
622 Κλαυδιανός
623 Κλαύδιος
624 Κλέλια
625 Κλέλιος
626 Κόιντα
627 Κόιντος
628 Κοκκώνα
629 Κολμαν
630 Κολούμβα
632 Κομασία
633 Κομάσιος
634 Κομγάλιος
635 Κοντσέτα
636 Κορεμνών
637 Κουάρτα
638 Κουάρτος
639 Κουαρτοσίλλα
640 Κουαρτοσίλλας
641 Κουθβέρτα
642 Κουθβέρτος
643 Κουϊνίδια
644 Κουϊνίδιος
645 Κουίντα
646 Κουίντος
647 Κουρνούτας
648 Κουρνουτία
649 Κρήσκη
650 Κρήσκων
651 Κρίσπα
652 Κρίσπος
653 Κρίστι
654 Κύμινος
655 Κυντιανός
656 Κυντίων
657 Κυπρίλλα
658 Κυπρίλλος
659 Κύρα
660 Κυρίνια
661 Κυρίνιος
662 Κυρμιδώλης
663 Κύρος
664 Κωνσταντίνα
665 Κωνσταντίνος
666 Λαβίνια
667 Λαβίνιος
668 Λάζαρος
669 Λαϊόβα
670 Λαιτήσια
671 Λαιτήσιος
672 Λάντερν
673 Λαυρέντιος
674 Λεβέντης
675 Λεβεντία
676 Λεονάρδος
677 Λεοπολδίνα
678 Λεοπόλδος
679 Λεϋλά
680 Λητώ
681 Λιβερία
682 Λιβέριος
683 Λίζα
684 Λιζέτα
685 Λίλη
686 Λίλης
687 Λιλιάνα
688 Λίλιθ
689 Λιμπερτυ
690 Λινάρδος
691 Λίντα
692 Λιουντμιλα
693 Λιτίνα
694 Λόβη
695 Λόλα
696 Λολλία
697 Λολλίων
698 Λορελάη
699 Λορένα
700 Λορένσε
701 Λορέντζος
702 Λόττις
703 Λουδοβίκα
704 Λουδοβίκος
705 Λούης
706 Λούθηρος
707 Λουΐζος
708 Λουκούλα
709 Λούκουλος
710 Λουκρητία
711 Λουκρήτιος
713 Λουμινίτα
714 Λουντμίλα
715 Λουπία
716 Λούπων
717 Λούση
718 Λουσίλ
719 Λωτ
720 Μαβριανός
721 Μαγκλόριος
722 Μάγος
723 Μαδιάμ
724 Μαθίλδη
725 Μαθουσάλας
726 Μαϊδούλφη
727 Μαϊδούλφος
728 Μάϊκολ
729 Μαΐωρ
730 Μακή
731 Μαλάχ
732 Μαλαχίας
733 Μαλβίνα
734 Μαλίχα
735 Μαλοχία
736 Μάλχος
737 Μαμέλχθα
738 Μαμίλιος
739 Μαμμίλια
740 Μαμύκα
741 Μανάνα
742 Μάνασσης
743 Μανεθώ
744 Μανέθων
745 Μανήν
746 Μάνθος
747 Μανούσος
748 Μαντόνα
749 Μαξίμη
750 Μάξιμος
751 Μαουγάλδιος
752 Μαράτα
753 Μάργκαρετ
754 Μαρδαρία
755 Μαρδάριος
756 Μαρδικούλα
757 Μαρδονία
758 Μάρδων
759 Μαρέα
760 Μαρέβα
761 Μάρθα
762 Μαρθάς
763 Μαριάμνη
764 Μαριάνα
765 Μαρίκα
766 Μαρίνα
767 Μαρινέλλα
768 Μαρίνος
769 Μάριος
770 Μάρκος
771 Μαρλένα
772 Μαρουθά
773 Μαρουθάς
774 Μαρς
775 Μαρτίνα
776 Μαρτίνος
777 Μαρτύροχος
778 Ματθαία
779 Ματθαίος
780 Ματίλδα
781 Ματίλθη
782 Ματούρος
783 Μαυρικία
784 Μαυρίκιος
785 Μαϋσιμάς
786 Μεδούλη
787 Μελίκα
788 Μελχιόρ
789 Μελχισεδέκ ο Δίκαιος
790 Μένδρη
791 Μένδρης
792 Μενεξία
793 Μερκουλιάλιος
794 Μερκουρία
795 Μερκούριος
796 Μέρτια
797 Μεσίρα
798 Μέσιρος
799 Μεσσίας
800 Μεχμέτ
801 Μικέλης
802 Μιλδρέδη
803 Μίλκα
804 Μίλος
805 Μιράντα
806 Μιρέλλα
807 Μίρνα
808 Μίσδας
809 Μιχαήλ
810 Μιχαίας
811 Μιχαίος
812 Μοδέστα
813 Μόνικα
814 Μονίκης
815 Μοντάνα
816 Μοντανός
817 Μόσχα
818 Μουράτιος
819 Μπάγια
820 Μπακάρ
821 Μπακαρία
822 Μπατζίμι
823 Μπατζιμία
824 Μπέκαν
825 Μπελίντα
826 Μπέλος
827 Μπέτυ
828 Μπιάνκα
829 Μπόγιαν
830 Μπογιάνα
831 Μπόρις
832 Μποσγουέλ
833 Μπριγκίτα
835 Μυριέλλα
836 Μύρνα
837 Μωησής
838 Μωικώ
839 Μώκια
840 Μώκιος
841 Μωρήν
842 Μωυσής
843 Ναασσών
844 Ναζαρέτ
845 Ναζαρία
846 Ναζάριος
847 Ναθαλία
848 Ναθάν
849 Ναθαναήλ
850 Ναθαναηλία
851 Ναούμ
852 Ναούμα
853 Ναρσή
854 Ναρσής
855 Νασσίμ
856 Ναταλία
858 Νατάλιος
859 Νατάσα
860 Νατέλα
861 Νατζίμπ
862 Ναχώρ
863 Νεάδα
864 Νέβη
865 Νείλος
866 Νέλια
867 Νέπα
868 Νέπως
869 Νέρδα
870 Νέρδων
871 Νέσταβος
872 Νεφθαλείμ
873 Νέφθυς
874 Νίνιαν
875 Νιρσάς
876 Νισέρ
877 Νοηλμάρης
878 Νόννα
879 Νόρμα
880 Νουά
881 Νταϊάνα
882 Νταίζη
883 Νταίηβιτ
884 Ντάλια
885 Ντάνα
886 Ντάνια
887 Ντανιέλ
888 Ντάνιελ
889 Ντανιέλα
890 Ντέρεκ
891 Ντεσισλάβα
892 Ντιάνα
893 Ντιλάιλα
894 Ντιράν
895 Ντιράντι
896 Ντομένικα
897 Ντομινίκ
898 Ντόναλντ
899 Ντόναν
900 Ντονάτα
901 Ντονατέλα
902 Ντονέλλα
903 Ντόρα
904 Ντορζής
905 Ντορίνα
906 Ντόροθυ
907 Νώε
909 Οβδιός
910 Οβιδία
911 Οβίδιος
912 Οδηράν
913 Οζίας
914 Οθέλλα
915 Οθέλλος
916 Όθων
917 Οθωνία
918 Όλγα
919 Όλδα
920 Ολδάς
921 Ολένα
922 Ονουφρία
923 Ονούφριος
924 Όντρεϊ
925 Ονωράτη
926 Ονωράτος
927 Ονωρία
928 Ονώριος
929 Ορσαλία
931 Ορσάλιος
932 Ορτανσία
933 Ορτάνσιος
934 Οσβάλδη
935 Οσβάλδος
937 Οσβίν
938 Οσπίτιος
939 Ουαλεριανός
940 Ουάλης
942 Ουάρρων
943 Ουβάλδη
944 Ουβάλδος
945 Ουελλήιος
946 Ουίκτωρ
947 Ουίρκας
948 Ουλκιανός
949 Ουλρίχα
950 Ουλρίχος
951 Ουλτανός
952 Ουλτρίλος
953 Ουμβέρτος
954 Ουρβανή
955 Ουρβανός
956 Ουριήλ
957 Ουρπασιανή
958 Ουρπασιανός
959 Ουσταχανάς
960 Πάβελ
961 Παγκέχρω
962 Παΐσιος
963 Πακερία
964 Πάκερος
965 Πάμελα
966 Πάμελος
967 Παμφαμήρ
968 Παμφαμήρα
969 Πάολα
970 Πάουλα
971 Πάπυλος
972 Παπυρία
973 Πάπυρος
974 Πάρνσμαν
975 Παρυσάτις
976 Πατάπιος
977 Πατέρνα
978 Πάτερνος
979 Πατρικία
980 Πατρίκιος
981 Πατρόβα
982 Πάτροβας
983 Παύλα
984 Παύλος
988 Παφνουτία
989 Παφνούτιος
990 Παχωμία
991 Παχώμιος
992 Περεγρίνα
993 Περεγρίνος
994 Περπέτουα
996 Περπέτουος
997 Πήτερ
998 Πιαμούν
999 Πιάνκα
1000 Πίννα
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία