Εορτές 26 Σεπτεμβρίου: Αγία Ενναθά η κανονική παρθένα Αγία Χήρα Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Ενναθάς Θεολογία Χήρος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θέκλα η Κανονική Παρθένα Αγία Μαριάμνη, η κανονική παρθένα Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Άγιος Κυριάκος Άγιος Νείλος ο νεότερος από την Καλαβρία Δίκαιος Γεδεών Μάρθα η κανονική παρθένα Οσία Μαρία η κανονική παρθένα Όσιος Εφραίμ ο εκ Ρωσίας ο θαυματουργός Όσιος Ιωάννης ο Σπηλεώτης
Ξενικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Gerebernus
7 Gwenagwy
8 Secardos
9 Tanco
10 Theodemir
11 Tressan
12 Urbitius
13 Vouga
14 Vulphy
15 Waccar
16 Waldalenus
17 Willibald
18 Wulsin
19 Αβακούμ
20 Αβακουμία
21 Αβαρίνη
22 Αβαρίνος
23 Αββαδών
24 Αββάς
25 Αβδαίος
26 Αβδιήλ
27 Αβδιηλία
28 Αβδιού
30 Αβέρκιος
31 Αβερρόη
32 Αβερρόης
33 Αβέρωφ
34 Αβεσσαλώμ
35 Άβιβα
36 Άβιβος
37 Αβιμελιχίς
38 Αβιμέλιχος
39 Αβινιόν
40 Αβουδίμη
41 Αβρααμία
42 Άβραμ
43 Αβώ
44 Αγγίας
46 Αγγλία
47 Αγιούπα
48 Αδαλβέρτος
49 Αδαμνάνος
50 Αδελαΐς
51 Άδης
52 Αδόλφος
53 Αδριανή
54 Αδριανός
55 Αζάς
56 Αζάτ
57 Άζης
58 Αθρέ
59 Αϊδανή
60 Αϊδανός
61 Αίθαν
62 Αιλία
63 Αιμιλία
64 Αιμίλιος
65 Άϊντα
66 Αϊρένα
67 Ακέλεια
68 Άκελος
69 Ακεψεή
70 Ακεψεής
71 Ακύλα
72 Αλαμάνος
73 Άλαν
74 Αλάνα
75 Αλβανή
76 Αλβανός
77 Αλβέρτα
78 Αλβέρτος
79 Αλβίνα
80 Αλβίνος
81 Αλεγρία
82 Αλεμίνα
83 Αλένα
84 Αλίκη
85 Άλικος
86 Αλίντα
87 Άλισον
88 Αλλάς
89 Αλμπέος
90 Αλμπέρτος
91 Αλοίσιος
92 Αλουίζος
93 Αλπέγιος
94 Αλτίνα
95 Αλτίνος
96 Αλφαιεύς
97 Αλφόνς
98 Αλφρέδος
99 Αλχέλμος
100 Αμαλία
101 Αμανατία
102 Αμανάτιος
103 Αμάνδα
104 Άμανδος
106 Αμαστρίνη
107 Αμαστρίνος
108 Αμέλια
109 Αμέρικος
110 Αμμούν
111 Αμμουνία
112 Αμπάν
113 Αμπλία
114 Αμπλίας
115 Αμωναθάς
116 Αμώς
117 Ανάγκη
118 Ανανί
119 Ανανία
120 Ανανίας
121 Άνβη
122 Ανδριανή
123 Ανδριανός
124 Ανίτα
125 Ανμαρί
126 Άννα
128 'Ανναγκρέϋς
129 Άννας
130 Αννίβας
131 Ανουτσιάτα
132 Ανουτσιάτης
133 Ανσέλμος
134 Αντρανίκ
135 Αντωνίσκη
136 Αντωνίσκος
137 Απρίων
138 Άπφια
139 Απφίας
140 Αραβέλλα
141 Αρβανίτης
142 Αρεδία
143 Αρέδιος
145 Αρθούρος
146 Αριέτα
147 Αρόα
148 Αρσάκη
149 Αρσάκιος
150 Αρφαξάδ
151 Ασήρ
152 Ασινέθ
153 Άσιοτ
154 Ασκλά
155 Ασκλάς
156 Ασμοδαίος
157 Ασσάντ
158 Αστή
159 Αστός
160 Ατζουλέτα
161 Αυγούστα
162 Αύγουστος
163 Αυδελλάς
164 Αυδιησούς
165 Αύκτα
166 Αυρήλιος
167 Αφραάτη
168 Αφραάτης
169 Αφρικάνα
170 Αφρικανός
172 Αχάζ
173 Αχαιμένη
174 Αχαιμένης
175 Αχιά
176 Άχμετ
177 Βαβύλα
178 Βάδιμη
179 Βάδιμος
180 Βαθούσης
181 Βαλδερούδη
182 Βαλδερούδης
183 Βαλεντίνα
184 Βαλεντίνος
185 Βαλέριος
186 Βαλτάσαρ
187 Βάνδα
188 Βάνδος
189 Βανέσσα
191 Βαραδάτη
192 Βαραδάτος
193 Βαραχησία
194 Βαραχήσιος
195 Βαρθολομαία
196 Βαρθολομαίος
197 Βάρις
198 Βαρλαάμ
199 Βαρνάβα
200 Βαρούχ
201 Βαρουχία
202 Βαρραβάς
203 Βαρσαβάς
204 Βαρσαβία
205 Βαρσανουφία
206 Βαρσανούφιος
208 Βαρσοβία
209 Βαρτάν
210 Βαστράδα
211 Βατσέ
212 Βάτων
213 Βάχθιση
214 Βάχθισος
215 Βεάτα
216 Βεάτος
217 Βεατρίκη
218 Βεδέα
219 Βεδέας
220 Βελίκα
221 Βελούδος
222 Βενανδία
223 Βενάνδιος
224 Βεναντία
225 Βενάντιος
226 Βενδιμιανή
227 Βενδιμιανός
228 Βενδολίνος
229 Βενεδίκτη
230 Βενέδικτος
231 Βενέδιμος
232 Βενετία
233 Βενέτιος
234 Βένια
235 Βενούστα
236 Βενούστος
237 Βέρα
238 Βερβούργα
239 Βερβούργος
240 Βερεκούνδα
241 Βερεκούνδος
242 Βέρθα
243 Βέρθος
244 Βερνάρδη
245 Βερνάρδος
246 Βέρνης
247 Βέρος
248 Βερουλία
249 Βερτράνδη
250 Βερτράνδος
251 Βετούριος
252 Βηθεσδά
253 Βηρία
254 Βήρος
255 Βήρυλλος
257 Βησσαρία
258 Βησσαρίων
259 Βιάγκα
260 Βιασεσλάβος
261 Βιβή
262 Βιβιανή
263 Βιβιανός
265 Βίβος
266 Βιδζίν
267 Βιέιτορ
268 Βικέντια
269 Βικέντιος
270 Βίκτωρας
271 Βικτώρια
272 Βιλελμίνη
273 Βιλλιβρόρδος
274 Βίλμα
275 Βίλντα
276 Βίλντε
277 Βιμποράδα
278 Βίνος
279 Βιόλα
280 Βιολάνθη
281 Βιολάνθης
282 Βιολέτα
283 Βιολετής
284 Βιργίλιος
285 Βιργινία
286 Βιργίνιος
287 Βιρίλα
288 Βιτιμία
289 Βιτιμίων
290 Βιτώριος
291 Βλαδιμήρα
292 Βλαδίμηρος
293 Βλαδισλάβα
294 Βλαδισλάβος
295 Βλάμης
296 Βλανδίνα
297 Βλανδίνος
298 Βλασία
299 Βοδοάλδος
300 Βολφγάγγος
301 Βονιφατία
302 Βονιφάτιος
303 Βοόζ
304 Βόσβα
305 Βόσβας
306 Βουκασίνη
307 Βουκασίνος
308 Βούλγη
309 Βούλγης
310 Βουλπιανός
311 Βρένδα
312 Βρένδας
313 Βρετάνη
314 Βρετάνιος
315 Βριθγουόλντος
316 Βρούτος
317 Βρυώνη
318 Βρυώνης
319 Βύρων
322 Γαβριηλία
323 Γαία
324 Γάια
325 Γάιος
326 Γαλάντης
327 Γαλιλαία
328 Γαλιλαίος
329 Γάλλα
330 Γάλλος
331 Γαμαλιήλ
332 Γαρδία
333 Γαυδεντία
334 Γαυδέντιος
335 Γεδεούσα
336 Γεδεών
337 Γέδιος
338 Γεϊθαζέτ
339 Γεμέλα
340 Γέμελος
341 Γενεβιέβη
342 Γεντηλία
343 Γεντήλιος
344 Γερβασία
345 Γερβάσιος
346 Γερμάνα
347 Γερμανός
348 Γερτρούδη
349 Γερτρούδος
350 Γεσθημανή
351 Γεϋθαζέτ
352 Γιάρετ
353 Γιασεμής
354 Γιεσάκ
355 Γιεσακία
356 Γιολάντα
357 Γιόνα
358 Γιόνας
359 Γιούι
360 Γκαμπριέλα
361 Γκασπάρ
362 Γκιζέλα
363 Γκίλντας
364 Γκιούλα
365 Γκράτσια
366 Γοβδέλαος
367 Γοβδέλια
368 Γοθαζάτ
369 Γολιάθης
370 Γολινδούχ
371 Γοράσδη
372 Γόρασδος
373 Γοτθία
374 Γότθος
375 Γουδελία
376 Γουιλφρέδη
377 Γουιλφρέδος
378 Γουϊνιφρέδη
380 Γουίρο
381 Γουλιέλμη
382 Γουλιέλμος
383 Γουολβούργα
384 Γουολβούργος
385 Γουρία
386 Γουρίας
387 Γρατία
388 Γρατίων
389 Δαβάκη
390 Δαβάκης
391 Δαβίδ
392 Δαβιδία
393 Δάδας
394 Δαλματία
396 Δαλμάτιος
397 Δάναβη
398 Δάναβος
399 Δάναξ
400 Δανιήλ
401 Δάντης
402 Δαρεία
404 Δαρείος
405 Δαύκτη
406 Δαύκτος
407 Δεβοσέτος
408 Δείνα
409 Δεισδαιμόνα
410 Δεναχίς
411 Δέρβης
412 Δεσιδέρια
413 Δεσιδέριος
414 Διγνόρα
415 Διγνόρος
416 Δολώρα
417 Δολώρος
418 Δομετία
419 Δομέτιος
420 Δομηνίκη
421 Δομήνικος
422 Δόμνα
423 Δομνάς
424 Δόμνος
426 Δονάγη
427 Δόναγος
428 Δονάλδη
429 Δονάλδος
430 Δονάτα
431 Δόσα
432 Δοσάς
433 Δούκας
434 Δούκισσα
435 Δουνστάνος
436 Δροστάν
437 Δύμφνα
439 Δυράνδη
440 Δύρανδος
441 Δυφρίγη
442 Δυφρίγος
443 Εασία
444 Εάσιος
445 Εβελίνα
446 Εβελίνος
447 Εβεντία
448 Εβέντιος
449 Έβερ
450 Εβόρη
451 Εβόρης
452 Εδμόνδη
453 Εδμόνδος
454 Εδουάρδα
455 Εδουάρδος
456 Εδουίνη
457 Εδουίνος
458 Εδφρίθος
459 Εζεκίας
460 Εθελβούργη
461 Εθελγουάλδος
462 Εθελμπέρτα
463 Εθελμπέρτος
465 Εϊλιανή
466 Εϊλιανός
467 Ελάππας
468 Ελβίρα
469 Ελβίρος
470 Ελεάζαρ
471 Ελεαζαρία
472 Ελεονώρα
473 Ελεόνωρος
474 Ελισαβάν
475 Ελισάβετ
476 Ελισσαία
477 Ελισσαίος
478 Ελφρίδα
479 Εμμανουήλ
480 Έμπα
481 Έμπε
482 Ενναθά
483 Ενναθάς
484 Ενόη
485 Ενόης
486 Εντβέρτα
487 Εντβέρτος
488 Εντίθ
489 Ενώχ
490 Εξπεδίτη
491 Εξπέδιτος
492 Επιτάκιος
493 Επούλη
494 Επούλων
495 Εράλδα
496 Ερεννία
497 Ερέννιος
498 Ερκονγουάλδη
499 Ερκονγουάλδος
500 Ερμελίντα
501 Ερμινίγγελδος
502 Ερμυλία
503 Ερμύλος
505 Ερνέστα
506 Ερνέστος
507 Ερριέτα
508 Ερρίκα
509 Ερρίκος
510 Ερσιλία
511 Ερσίλιος
512 Ερχάρδος
513 Εσθήρ
514 Εσμεράλδα
515 Εσμεράλδος
516 Εστέλλα
517 Έτνα
518 Εύα
519 Ευγέων
520 Ευδαμίδας
521 Ευδάμιππος
522 Ευμενίδες
523 Ευσίγνια
524 Ευσίγνιος
525 Εφραίμ
526 Εφραιμία
527 Ζαϊμης
528 Ζαΐρα
529 Ζακελίνα
530 Ζακχαία
531 Ζακχαίος
533 Ζαμπέτας
534 Ζανιθά
535 Ζανιθάς
536 Ζαννέτα
537 Ζαννέτος
538 Ζαρίφης
539 Ζαρίφισσα
540 Ζαχαρίας
541 Ζεβεδαίος
542 Ζεβινά
543 Ζεβινάς
544 Ζεύς
545 Ζεφερίνο
546 Ζίνια
547 Ζίνιος
548 Ζνεζιάνα
549 Ζοζεφίνα
550 Ζουμπουλία
551 Ζοφιήλ
552 Ζυγμούνδη
553 Ζυγμούνδος
554 Ζωζέφ
555 Ζώρζ
556 Ζωρζέττα
557 Ηγάθραξ
558 Ηλιάς
559 Ηλιού
560 Ηρ
561 Ήρα
562 Ηρακλείμουσα
563 Ηρακλείμων
564 Ηρακλής
565 Ησαΐα
566 Ησαΐας
567 Ησαύ
568 Ησκόος
569 Θαδδαίος
570 Θαθουήλ
571 Θαθουηλία
572 Θαμπελίνα
573 Θαμπελίνος
574 Θαρρά
575 Θεκεμίνα
576 Θέλμα
577 Θεοδιχίλδη
578 Θέονταρτ
579 Θεοτόνιος
580 Θωμαΐς
581 Θωμάς
582 Ιάγος
583 Ιακωβία
584 Ιάκωβος
585 Ιάμβλιχος
586 Ιανουαρία
587 Ιανουάριος
588 Ιαφέθ
589 Ιβάν
590 Ιβελίνα
591 Ιβιστίων
592 Ιγνατία
593 Ιγνάτιος
594 Ιεζάβελ
595 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
596 Ιερεμίας
597 Ιερουσαλήμ
598 Ιησούς
600 Ιήσουσα
601 Ίλια
602 Ιλίαν
603 Ιλίνα
604 Ίλιος
605 Ιλτούδη
606 Ιλτούδος
607 Ινγενιανή
608 Ινγενιανός
609 Ίνδης
610 Ινδίς
611 Ιννοκέντια
612 Ιοβάν
613 Ιουβενάλια
614 Ιουβενάλιος
615 Ιουβεντίνη
616 Ιούδα
617 Ιούδας
618 Ιούλιος
619 Ιουνία
620 Ιουνίας
621 Ιούστα
623 Ιούστος
624 Ισαακία
625 Ισαβέλλα
626 Ισέ
627 Ισμαήλ
628 Ισμαηλία
629 Ιωακείμ
630 Ιωακειμία
631 Ιωάννα
632 Ιωάννης
633 Ιωάσαφ
634 Ιωασαφίνα
635 Ιώβ
636 Ιωβία
637 Ιωήλ
638 Ιωνάθαν
639 Ίωνας
640 Ιωράμ
641 Ιωσήφ
642 Ιωσηφίνα
643 Ιωσίας
644 Καθβέργη
645 Καθρίν
646 Κάι
647 Καικιλία
649 Καικίλιος
650 Καϊνάν
651 Καισαρεία
652 Καλανδίων
655 Κάλανη
656 Καλάνος
657 Καμέλια
658 Καμέλιος
659 Καμουήλ
660 Κάνδιδα
661 Κάνδιδος
663 Κανέλλα
664 Κανιδία
665 Κανίδιος
666 Κάντοκ
667 Καπίτη
668 Καπιτωλίνη
669 Καπίτων
670 Καραντόκια
671 Καραντόκιος
672 Καρλομάγνος
673 Κάρμεν
674 Καρόλα
675 Καρολίνα
676 Κάρολος
677 Καρτέγιος
678 Κασδόα
679 Κάσδοος
680 Καστιήλ
681 Καστιηλία
682 Καστίνη
683 Καστίνος
684 Κάστος
685 Κάτα
686 Καττιδία
687 Καττίδιος
688 Καττύιος
689 Κάτων
690 Κέβιν
691 Κεβόρκ
692 Κέλερ
693 Κελεστίνη
694 Κελεστίνος
695 Κενδέα
696 Κενδέας
697 Κένεθ
698 Κενσουρίνος
699 Κεντιγκέρνος
700 Κεντυρία
701 Κέολγουλφ
702 Κέρρη
703 Κηφά
704 Κηφάς
705 Κιάρα
706 Κιαράν
707 Κλαούντια
708 Κλάρα
709 Κλάρας
710 Κλαύδια
711 Κλαύδιος
712 Κλέλια
713 Κλέλιος
714 Κοκκώνα
715 Κολμαν
716 Κολούμβα
718 Κομασία
719 Κομάσιος
720 Κομγαλία
721 Κομγάλιος
722 Κοντσέτα
723 Κορεμνών
724 Κουάρτα
725 Κουάρτος
726 Κουαρτοσίλλα
727 Κουαρτοσίλλας
728 Κουθβέρτα
729 Κουθβέρτος
730 Κουϊνίδια
731 Κουϊνίδιος
732 Κουίντα
733 Κουίντος
734 Κουρνούτας
735 Κουρνουτία
736 Κούρτια
737 Κούρτιος
738 Κρήσκη
739 Κρήσκων
740 Κρίσπα
741 Κρίσπος
742 Κρίστι
743 Κύμινος
744 Κυπρίλλα
745 Κύπριλλος
746 Κύρα
747 Κυρίνια
748 Κυρίνιος
749 Κυρμιδώλη
750 Κυρμιδώλης
751 Κύρος
752 Κωνσταντίνα
753 Κωνσταντίνος
754 Λαβίνια
755 Λαβίνιος
756 Λάζαρος
757 Λαϊόβα
758 Λαιτήσια
759 Λαιτήσιος
760 Λάντερν
761 Λάσκαρης
762 Λασκαρία
763 Λατίνα
764 Λαυρέντιος
765 Λεβέντης
766 Λεβεντία
767 Λεϊλά
768 Λεονάρδος
769 Λεοπολδίνα
770 Λεοπόλδος
771 Λέσλι
772 Λητώ
773 Λιβερία
774 Λιβέριος
775 Λίζα
776 Λιζέτα
777 Λίλη
778 Λίλης
779 Λιλιάνα
780 Λίλιθ
782 Λιμπερτυ
783 Λινάρδος
784 Λίνδα
785 Λιουντμιλα
786 Λιτίνα
787 Λόβη
788 Λογγίνα
789 Λογγίνος
790 Λοΐζος
791 Λόλα
792 Λολλία
793 Λολλίων
794 Λορελάη
795 Λορένα
796 Λορένσε
797 Λορέντζος
798 Λόττις
799 Λούης
800 Λούθηρος
801 Λουίζα
802 Λουΐζος
803 Λουκούλα
804 Λούκουλος
805 Λουκρητία
806 Λουκρήτιος
808 Λουμινίτα
809 Λουντμίλα
810 Λουπία
811 Λούπων
812 Λούση
813 Λουσίλ
814 Λωτ
815 Μαβριανή
816 Μαβριανός
817 Μαγκλόρια
818 Μαγκλόριος
819 Μάγος
820 Μάγος η
821 Μαδιάμ
822 Μαθίλδη
823 Μαθουσάλας
824 Μαϊδούλφη
825 Μαϊδούλφος
826 Μάϊκολ
827 Μαΐωρ
828 Μακή
829 Μαλάχ
830 Μαλαχίας
831 Μαλβίνα
832 Μαλίχα
833 Μαλοχία
834 Μάλχος
835 Μαμέλχθα
836 Μαμιλία
837 Μαμίλιος
838 Μαμμίλια
839 Μαμύκα
840 Μανάνα
841 Μάνασσης
842 Μανδίρα
843 Μανεθώ
844 Μανέθων
845 Μανήν
846 Μάνθος
847 Μανούσος
848 Μαντόνα
849 Μαξίμη
850 Μάξιμος
851 Μαουγάλδιος
852 Μαράτα
853 Μάργκαρετ
854 Μαρδαρία
855 Μαρδάριος
856 Μαρδικούλα
857 Μαρδονία
858 Μάρδων
859 Μαρέα
860 Μαρέβα
861 Μάρθα
862 Μαρθάς
863 Μαρθίλια
864 Μαριάμνη
865 Μαριάνα
866 Μαρίκα
867 Μαρίνα
868 Μαρινέλλα
869 Μαρίνος
870 Μάριος
871 Μάρκος
872 Μαρλένα
873 Μαρουθά
874 Μαρουθάς
875 Μαρς
876 Μαρτίνα
877 Μαρτίνος
878 Μαρτύροχος
879 Ματθαία
880 Ματθαίος
881 Ματίλδα
882 Ματίλθη
883 Ματούρα
884 Ματούρος
885 Μαυρικία
886 Μαυρίκιος
887 Μαϋσιμάς
888 Μαχάρ
889 Μεδούλη
890 Μέδουλος
891 Μελίκα
892 Μελχιόρ
893 Μελχισεδέκ
894 Μένδρη
895 Μένδρης
896 Μενεξές
897 Μενεξία
898 Μερκουλιάλιος
899 Μερκουρία
900 Μερκούριος
901 Μέρτια
902 Μεσίρα
903 Μέσιρος
904 Μεσσίας
905 Μεχμέτ
906 Μικέλης
907 Μιλδρέδη
908 Μίλκα
909 Μίλος
910 Μιράντα
912 Μιρέλλα
913 Μίρνα
914 Μίσδας
915 Μισιρλής
916 Μισιρλού
917 Μιχαήλ
918 Μιχαηλία
919 Μιχαία
920 Μιχαίος
921 Μοδέστα
922 Μόνικα
923 Μονίκης
924 Μοντάνα
925 Μοντανός
926 Μόσχα
927 Μουράτιος
928 Μπάγια
929 Μπακάρ
930 Μπακαρία
931 Μπάρετ
932 Μπατζίμι
933 Μπατζιμία
934 Μπέκαν
935 Μπελίντα
936 Μπέλος
937 Μπέτυ
938 Μπιάνκα
939 Μπόγιαν
940 Μπογιάνα
941 Μπόρις
942 Μποσγουέλ
943 Μπριγκίτα
945 Μυριέλλα
946 Μύρνα
947 Μωησής
948 Μωικώ
949 Μώκια
950 Μώκιος
951 Μωρήν
952 Μωυσής
953 Μωυσία
954 Ναασσών
955 Ναζαρέτ
956 Ναζαρία
957 Ναζάριος
958 Ναζλή
959 Ναθαλία
960 Ναθάν
961 Ναθαναήλ
962 Ναθαναηλία
963 Ναούμ
964 Ναούμα
965 Ναπολέων
966 Ναρσή
967 Ναρσής
968 Νασρεντίν
969 Νασσίμ
970 Ναταλία
972 Νατάλιος
973 Νατάσα
974 Νατέλα
975 Νατζίμπ
976 Ναχώρ
977 Νεάδα
978 Νέβη
979 Νείλος
980 Νέλβα
981 Νέλια
982 Νέπα
983 Νέπως
984 Νέρδα
985 Νέρδων
986 Νέσταβος
987 Νεφθαλείμ
988 Νέφθυς
989 Νίνιαν
990 Νιρσάς
991 Νισέρ
992 Νοηλμάρης
993 Νόννα
994 Νόρμα
995 Νουά
996 Νταϊάνα
997 Νταίζη
998 Νταίηβιτ
999 Ντάλια
1000 Ντάνα
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία