Εορτές 26 Σεπτεμβρίου: Αγία Ενναθά η κανονική παρθένα Αγία Χήρα Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Ενναθάς Θεολογία Χήρος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θέκλα η Κανονική Παρθένα Αγία Μαριάμνη, η κανονική παρθένα Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Άγιος Κυριάκος Άγιος Νείλος ο νεότερος από την Καλαβρία Δίκαιος Γεδεών Μάρθα η κανονική παρθένα Οσία Μαρία η κανονική παρθένα Όσιος Εφραίμ ο εκ Ρωσίας ο θαυματουργός Όσιος Ιωάννης ο Σπηλεώτης
Ξενικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Ethelwald
7 Gerebernus
8 Gwenagwy
9 Secardos
10 Theodemir
11 Tressan
12 Urbitius
13 Viator
14 Vouga
15 Vulphy
16 Waccar
17 Waldalenus
18 Willibald
19 Wulsin
20 Αβακούμ
21 Αβακουμία
22 Αβαρίνη
23 Αβαρίνος
24 Αββαδών
25 Αββάς
26 Αβδαίος
27 Αβδιήλ
28 Αβδιηλία
29 Αβδιού
30 Αβέρκιος
31 Αβερρόη
32 Αβερρόης
33 Αβέρωφ
34 Αβεσσαλώμ
35 Άβιβα
36 Άβιβος
37 Αβιμελιχίς
38 Αβιμέλιχος
39 Αβινιόν
40 Αβουδίμη
41 Αβρααμία
42 Άβραμ
43 Αβώ
44 Αγγίας
46 Αγγλία
47 Αγιούπα
48 Αδαλβέρτος
49 Αδαμνάνος
50 Αδελαΐς
51 Άδης
52 Αδόλφος
53 Αδριανή
54 Αδριανός
55 Αζάς
56 Αζάτ
57 Άζης
58 Αθρέ
59 Αϊδανή
60 Αϊδανός
61 Αίθαν
62 Αιλία
63 Αιμιλία
64 Αιμίλιος
65 Άϊντα
66 Αϊρένα
67 Ακέλεια
68 Άκελος
69 Ακεψεή
70 Ακεψεής
71 Ακύλα
72 Αλαμάνος
73 Άλαν
74 Αλάνα
75 Αλβανή
76 Αλβανός
77 Αλβέρτα
78 Αλβέρτος
79 Αλβίνα
80 Αλβίνος
81 Αλδχέλμος
82 Αλεγρία
83 Αλεμίνα
84 Αλένα
85 Αλίκη
86 Αλίντα
87 Άλισον
88 Αλλάς
89 Αλμπέος
90 Αλμπέρτος
91 Αλοίσιος
92 Αλουίζος
93 Αλπέγιος
94 Αλφαιεύς
95 Αλφόνς
96 Αλφρέδος
97 Αμαλία
98 Αμανατία
99 Αμανάτιος
100 Αμάνδα
101 Άμανδος
103 Αμέλια
104 Αμέρικος
105 Αμπάν
106 Αμπλία
107 Αμπλίας
108 Αμωναθάς
109 Αμώς
110 Ανάγκη
111 Ανανί
112 Ανανία
113 Ανανίας
114 Άνβη
115 Ανδριανή
116 Ανδριανός
117 Ανίτα
118 Ανμαρί
119 Άννα
121 'Ανναγκρέϋς
122 Άννας
123 Αννίβας
124 Ανουτσιάτα
125 Ανουτσιάτης
126 Ανσέλμος
127 Αντρανίκ
128 Αντωνίσκη
129 Αντωνίσκος
130 Απρίων
131 Αραβέλλα
132 Αρβανίτης
133 Αρεδία
134 Αρέδιος
136 Αρθούρος
137 Αριέτα
138 Αρόα
139 Αρσάκη
140 Αρσάκιος
141 Αρφαξάδ
142 Ασήρ
143 Ασινέθ
144 Άσιοτ
145 Ασκλά
146 Ασκλάς
147 Ασμοδαίος
148 Ασσάντ
149 Αστή
150 Αστός
151 Ατζουλέτα
152 Αυγούστα
153 Αύγουστος
154 Αυδελλάς
155 Αυδιησούς
156 Αύκτα
157 Αυρήλιος
158 Αφραάτη
159 Αφραάτης
160 Αφρικάνα
161 Αφρικανός
163 Αχάζ
164 Αχαιμένη
165 Αχαιμένης
166 Άχμετ
167 Βαβύλα
168 Βάδιμη
169 Βάδιμος
170 Βαθούσης
171 Βαλδερούδη
172 Βαλδερούδης
173 Βαλεντίνα
174 Βαλεντίνος
175 Βαλέριος
176 Βαλτάσαρ
177 Βάνδα
178 Βάνδος
179 Βανέσσα
181 Βαραδάτη
182 Βαραδάτος
183 Βαραχησία
184 Βαραχήσιος
185 Βαρθολομαία
186 Βαρθολομαίος
187 Βάρις
188 Βαρλαάμ
189 Βαρνάβα
190 Βαρούχ
191 Βαρουχία
192 Βαρραβάς
193 Βαρσαβάς
194 Βαρσαβία
195 Βαρσανουφία
196 Βαρσανούφιος
198 Βαρσοβία
199 Βαρτάν
200 Βαρυψαβάς
201 Βαστράδα
202 Βατσέ
203 Βάτων
204 Βάχθιση
205 Βάχθισος
206 Βεάτα
207 Βεάτος
208 Βεατρίκη
209 Βεδέας
210 Βελίκα
211 Βελούδος
212 Βενανδία
213 Βενάνδιος
214 Βεναντία
215 Βενάντιος
216 Βενδιμιανός
217 Βενδολίνος
218 Βενεδίκτη
219 Βενέδικτος
220 Βενέδιμος
221 Βενετία
222 Βενέτιος
223 Βένια
224 Βενούστα
225 Βενούστος
226 Βέρα
227 Βερβούργα
228 Βερεκούνδα
229 Βερεκούνδος
230 Βέρης
231 Βέρθα
232 Βέρθος
233 Βερνάρδη
234 Βερνάρδος
235 Βέρνης
236 Βέρος
237 Βερουλία
238 Βερούλιος
239 Βερτράνδη
240 Βερτράνδος
241 Βετούριος
242 Βηθεσδά
243 Βηρία
244 Βήριος
245 Βήρυλλος
247 Βησσαρία
248 Βησσαρίων
249 Βιάγκα
250 Βιασεσλάβος
251 Βιβή
252 Βιβιανή
253 Βιβιανός
255 Βίβος
256 Βιδζίν
257 Βικέντια
258 Βικέντιος
259 Βίκτωρας
260 Βικτώρια
261 Βιλελμίνη
262 Βιλλιβρόρδος
263 Βίλμα
264 Βίλντα
265 Βίλντε
266 Βιμποράδα
267 Βίνος
268 Βιόλα
269 Βιολάνθη
270 Βιολάνθης
271 Βιολέτα
272 Βιολετής
273 Βιργίλιος
274 Βιργινία
275 Βιργίνιος
276 Βιρίλα
277 Βιτιμία
278 Βιτιμίων
279 Βιτώριος
280 Βλαδιμήρα
281 Βλαδίμηρος
282 Βλαδισλάβα
283 Βλαδισλάβος
284 Βλάμης
285 Βλασία
286 Βοδοάλδος
287 Βολφγάγγος
288 Βονιφατία
289 Βονιφάτιος
290 Βοόζ
291 Βόσβα
292 Βόσβας
293 Βουκασίνη
294 Βουκασίνος
295 Βούλγη
296 Βούλγης
297 Βουλπιανός
298 Βρένδα
299 Βρένδας
300 Βρετάνη
301 Βρετάνιος
302 Βριθγουόλντος
303 Βρούτος
304 Βρυώνη
305 Βρυώνης
306 Βύρων
309 Γαβριηλία
310 Γαία
311 Γάια
312 Γάιος
313 Γαλιλαία
314 Γαλιλαίος
315 Γάλλα
316 Γάλλος
317 Γαμαλιήλ
318 Γαρδία
319 Γαρουφαήλ
320 Γαυδεντία
321 Γαυδέντιος
322 Γεδεούσα
323 Γεδεών
324 Γέδιος
325 Γεϊθαζέτ
326 Γεμέλα
327 Γέμελος
328 Γενεβιέβη
329 Γεντηλία
330 Γεντήλιος
331 Γερβασία
332 Γερβάσιος
333 Γερμάνα
334 Γερμανός
335 Γερτρούδη
336 Γερτρούδος
337 Γεσθημανή
338 Γεϋθαζέτ
339 Γιάρετ
340 Γιεσάκ
341 Γιεσακία
342 Γιολάντα
343 Γιόνα
344 Γιόνας
345 Γιούι
346 Γκαμπριέλα
347 Γκασπάρ
348 Γκιζέλα
349 Γκίλντας
350 Γκιούλα
351 Γκράτσια
352 Γοβδέλαος
353 Γοθαζάτ
354 Γολιάθης
355 Γολινδούχ
356 Γόρασδος
357 Γοτθία
358 Γότθος
359 Γουδελία
360 Γουιλφρέδη
361 Γουιλφρέδος
362 Γουϊνιφρέδη
364 Γουίρο
365 Γουλιέλμη
366 Γουλιέλμος
367 Γουολβούργα
368 Γουολβούργος
369 Γουρία
370 Γουρίας
371 Γρατία
372 Γρατίων
373 Δαβάκη
374 Δαβάκης
375 Δαβίδ
376 Δαβιδία
377 Δάδας
378 Δαλματία
380 Δαλμάτιος
381 Δάναβη
382 Δάναβος
383 Δάναξ
384 Δανιήλ
385 Δάντης
386 Δαρεία
388 Δαρείος
389 Δαύκτη
390 Δαύκτος
391 Δείνα
392 Δεισδαιμόνα
393 Δεναχίς
394 Δέρβης
395 Δεσιδέρια
396 Δεσιδέριος
397 Διγνόρα
398 Διγνόρος
399 Δολώρα
400 Δολώρος
401 Δομετία
402 Δομέτιος
403 Δομηνίκη
404 Δομήνικος
405 Δόμνα
406 Δομνάς
407 Δόμνος
409 Δονάγη
410 Δόναγος
411 Δονάτα
412 Δόσα
413 Δοσάς
414 Δούκας
415 Δούκισσα
416 Δουνστάνος
417 Δροστάν
418 Δύμφνα
420 Δυράνδη
421 Δύρανδος
422 Δυφρίγη
423 Δυφρίγος
424 Εασία
425 Εάσιος
426 Εβελίνα
427 Εβελίνος
428 Εβεντία
429 Εβέντιος
430 Έβερ
431 Εβόρη
432 Εβόρης
433 Εδμόνδη
434 Εδμόνδος
435 Εδουάρδα
436 Εδουάρδος
437 Εδουίνη
438 Εδουίνος
439 Εζεκίας
440 Εθελβούργη
441 Εθελμπέρτα
442 Εθελμπέρτος
444 Εϊλιανή
445 Εϊλιανός
446 Ελάππας
447 Ελβίρα
448 Ελβίρος
449 Ελεάζαρ
450 Ελεαζαρία
451 Ελεονώρα
452 Ελεόνωρος
453 Ελισαβάν
454 Ελισάβετ
455 Ελισσαία
456 Ελισσαίος
457 Ελφρίδα
458 Εμμανουήλ
459 Έμπα
460 Ενναθά
461 Ενναθάς
462 Ενόη
463 Ενόης
464 Εντβέρτα
465 Εντβέρτος
466 Εντίθ
467 Ενώχ
468 Εξπεδίτη
469 Εξπέδιτος
470 Επιτάκιος
471 Επούλη
472 Επούλων
473 Εράλδα
474 Ερεννία
475 Ερέννιος
476 Ερκονγουάλδη
477 Ερκονγουάλδος
478 Ερμινίγγελδος
479 Ερμυλία
480 Ερμύλος
482 Ερνέστα
483 Ερνέστος
484 Ερριέτα
485 Ερρίκα
486 Ερρίκος
487 Ερσιλία
488 Ερσίλιος
489 Ερχάρδος
490 Εσθήρ
491 Εσμεράλδα
492 Εσμεράλδος
493 Εστέλλα
494 Έτνα
495 Εύα
496 Ευγέων
497 Ευδαμίδας
498 Ευδάμιππος
499 Ευμενίδες
500 Ευσίγνια
501 Ευσίγνιος
502 Εφραίμ
503 Εφραιμία
504 Ζαϊμης
505 Ζαΐρα
506 Ζακελίνα
507 Ζακχαία
508 Ζακχαίος
510 Ζανιθά
511 Ζανιθάς
512 Ζαρίφης
513 Ζαρίφισσα
514 Ζαχαρίας
515 Ζεβεδαίος
516 Ζεβινά
517 Ζεβινάς
518 Ζεύς
519 Ζεφερίνο
520 Ζίνια
521 Ζίνιος
522 Ζνεζιάνα
523 Ζοζεφίνα
524 Ζουμπουλία
525 Ζοφιήλ
526 Ζυγμούνδη
527 Ζυγμούνδος
528 Ζωζέφ
529 Ζώρζ
530 Ζωρζέττα
531 Ηγάθραξ
532 Ηλιάς
533 Ηλιού
534 Ηρ
535 Ήρα
536 Ηρακλείμουσα
537 Ηρακλείμων
538 Ηρακλής
539 Ησαΐα
540 Ησαΐας
541 Ησαύ
542 Ησκόος
543 Θαδδαίος
544 Θαθουήλ
545 Θαμπελίνα
546 Θαμπελίνος
547 Θαρρά
548 Θεκεμίνα
549 Θέλμα
550 Θεοδιχίλδη
551 Θέονταρτ
552 Θεοτόνιος
553 Θωμαΐς
554 Θωμάς
555 Ιάγος
556 Ιακωβία
557 Ιάκωβος
558 Ιάμβλιχος
559 Ιανουαρία
560 Ιανουάριος
561 Ιαφέθ
562 Ιβάν
563 Ιβελίνα
564 Ιβιστίων
565 Ιγνατία
566 Ιγνάτιος
567 Ιεζάβελ
568 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
569 Ιερεμίας
570 Ιερουσαλήμ
571 Ιησούς
573 Ιήσουσα
574 Ίλια
575 Ιλίαν
576 Ιλίνα
577 Ίλιος
578 Ιλτούδη
579 Ιλτούδος
580 Ινγενιανή
581 Ινγενιανός
582 Ίνδης
583 Ινδίς
584 Ιννοκέντια
585 Ιοβάν
586 Ιουβενάλια
587 Ιουβενάλιος
588 Ιουβεντίνη
589 Ιούδα
590 Ιούδας
591 Ιούλιος
592 Ιουνία
593 Ιουνίας
594 Ιούστα
596 Ιούστος
597 Ισαακία
598 Ισαβέλλα
599 Ισέ
600 Ισμαήλ
601 Ισμαηλία
602 Ιωακείμ
603 Ιωακειμία
604 Ιωάννα
605 Ιωάννης
606 Ιωάσαφ
607 Ιωασαφίνα
608 Ιωβία
609 Ιωήλ
610 Ιωνάθαν
611 Ίωνας
612 Ιωράμ
613 Ιωσήφ
614 Ιωσηφίνα
615 Ιωσίας
616 Κάθμπεργκ
617 Καθρίν
618 Κάι
619 Καικιλία
621 Καικίλιος
622 Καϊνάν
623 Καισαρεία
624 Καλανδίων
627 Κάλανη
628 Καλάνος
629 Καμέλια
630 Καμέλιος
631 Καμουήλ
632 Κάνδιδα
633 Κάνδιδος
635 Κανιδία
636 Κανίδιος
637 Κάντοκ
638 Καπίτη
639 Καπιτωλίνη
640 Καπίτων
641 Καραντόκια
642 Καραντόκιος
643 Καρλομάγνος
644 Κάρμεν
645 Καρόλα
646 Καρολίνα
647 Κάρολος
648 Καρτέγιος
649 Κασδόα
650 Κάσδοος
651 Καστιήλ
652 Καστιηλία
653 Καστίνη
654 Καστίνος
655 Κάστος
656 Καττίδιος
657 Καττύιος
658 Κάτων
659 Κέβιν
660 Κεβόρκ
661 Κελεστίνη
662 Κελεστίνος
663 Κενδέα
664 Κενδέας
665 Κένεθ
666 Κενσουρίνος
667 Κεντιγκέρνος
668 Κεντυρία
669 Κέολγουλφ
670 Κέρρη
671 Κηφά
672 Κηφάς
673 Κιάρα
674 Κιαράν
675 Κλαούντια
676 Κλάρα
677 Κλάρας
678 Κλαύδια
679 Κλαύδιος
680 Κλέλια
681 Κλέλιος
682 Κοκκώνα
683 Κολμαν
684 Κολούμβα
686 Κομασία
687 Κομάσιος
688 Κομγάλιος
689 Κοντσέτα
690 Κορεμνών
691 Κουάρτα
692 Κουάρτος
693 Κουαρτοσίλλα
694 Κουαρτοσίλλας
695 Κουθβέρτα
696 Κουθβέρτος
697 Κουϊνίδια
698 Κουϊνίδιος
699 Κουίντα
700 Κουίντος
701 Κουρνούτας
702 Κουρνουτία
703 Κούρτια
704 Κούρτιος
705 Κρήσκη
706 Κρήσκων
707 Κρίσπα
708 Κρίσπος
709 Κρίστι
710 Κύμινος
711 Κυπρίλλα
712 Κύπριλλος
713 Κύρα
714 Κυρίνια
715 Κυρίνιος
716 Κυρμιδώλη
717 Κυρμιδώλης
718 Κύρος
719 Κωνσταντίνα
720 Κωνσταντίνος
721 Λαβίνια
722 Λαβίνιος
723 Λάζαρος
724 Λαϊόβα
725 Λαιτήσια
726 Λαιτήσιος
727 Λάντερν
728 Λαυρέντιος
729 Λεβέντης
730 Λεβεντία
731 Λεϊλά
732 Λεονάρδος
733 Λεοπολδίνα
734 Λεοπόλδος
735 Λητώ
736 Λιβερία
737 Λιβέριος
738 Λίζα
739 Λιζέτα
740 Λίλη
741 Λίλης
742 Λιλιάνα
743 Λίλιθ
745 Λιμπερτυ
746 Λινάρδος
747 Λίντα
748 Λιουντμιλα
749 Λιτίνα
750 Λόβη
751 Λογγίνα
752 Λογγίνος
753 Λοΐζος
754 Λόλα
755 Λολλία
756 Λολλίων
757 Λορελάη
758 Λορένα
759 Λορένσε
760 Λορέντζος
761 Λόττις
762 Λούης
763 Λούθηρος
764 Λουίζα
765 Λουΐζος
766 Λουκούλα
767 Λούκουλος
768 Λουκρητία
769 Λουκρήτιος
771 Λουμινίτα
772 Λουντμίλα
773 Λουπία
774 Λούπων
775 Λούση
776 Λουσίλ
777 Λωτ
778 Μαβριανή
779 Μαβριανός
780 Μαγκλόρια
781 Μαγκλόριος
782 Μάγος
783 Μάγος η
784 Μαδιάμ
785 Μαθίλδη
786 Μαθουσάλας
787 Μαϊδούλφη
788 Μαϊδούλφος
789 Μάϊκολ
790 Μαΐωρ
791 Μακή
792 Μαλάχ
793 Μαλαχίας
794 Μαλβίνα
795 Μαλίχα
796 Μαλοχία
797 Μάλχος
798 Μαμέλχθα
799 Μαμίλιος
800 Μαμμίλια
801 Μαμύκα
802 Μανάνα
803 Μάνασσης
804 Μανεθώ
805 Μανέθων
806 Μανήν
807 Μάνθος
808 Μανούσος
809 Μαντόνα
810 Μαξίμη
811 Μάξιμος
812 Μαουγάλδιος
813 Μαράτα
814 Μάργκαρετ
815 Μαρδαρία
816 Μαρδάριος
817 Μαρδικούλα
818 Μαρδονία
819 Μάρδων
820 Μαρέα
821 Μαρέβα
822 Μάρθα
823 Μαρθάς
824 Μαρθίλια
825 Μαριάμνη
826 Μαριάνα
827 Μαρίκα
828 Μαρίνα
829 Μαρινέλλα
830 Μαρίνος
831 Μάριος
832 Μάρκος
833 Μαρλένα
834 Μαρουθά
835 Μαρουθάς
836 Μαρς
837 Μαρτίνα
838 Μαρτίνος
839 Μαρτύροχος
840 Ματθαία
841 Ματθαίος
842 Ματίλδα
843 Ματίλθη
844 Ματούρος
845 Μαυρικία
846 Μαυρίκιος
847 Μαϋσιμάς
848 Μαχάρ
849 Μεδούλη
850 Μέδουλος
851 Μελίκα
852 Μελχιόρ
853 Μελχισεδέκ
854 Μένδρη
855 Μένδρης
856 Μενεξές
857 Μενεξία
858 Μερκουλιάλιος
859 Μερκουρία
860 Μερκούριος
861 Μέρτια
862 Μεσίρα
863 Μέσιρος
864 Μεσσίας
865 Μεχμέτ
866 Μικέλης
867 Μιλδρέδη
868 Μίλκα
869 Μίλος
870 Μιράντα
872 Μιρέλλα
873 Μίρνα
874 Μίσδας
875 Μισιρλής
876 Μισιρλού
877 Μιχαήλ
878 Μιχαηλία
879 Μιχαία
880 Μιχαίος
881 Μοδέστα
882 Μόνικα
883 Μονίκης
884 Μοντάνα
885 Μοντανός
886 Μόσχα
887 Μουράτιος
888 Μπάγια
889 Μπακάρ
890 Μπακαρία
891 Μπατζίμι
892 Μπατζιμία
893 Μπέκαν
894 Μπελίντα
895 Μπέλος
896 Μπέτυ
897 Μπιάνκα
898 Μπόγιαν
899 Μπογιάνα
900 Μπόρις
901 Μποσγουέλ
902 Μπριγκίτα
904 Μυριέλλα
905 Μύρνα
906 Μωησής
907 Μωικώ
908 Μώκια
909 Μώκιος
910 Μωρήν
911 Μωυσής
912 Μωυσία
913 Ναασσών
914 Ναζαρέτ
915 Ναζαρία
916 Ναζάριος
917 Ναθαλία
918 Ναθάν
919 Ναθαναήλ
920 Ναθαναηλία
921 Ναούμ
922 Ναούμα
923 Ναπολέων
924 Ναρσή
925 Ναρσής
926 Νασρεντίν
927 Νασσίμ
928 Ναταλία
930 Νατάλιος
931 Νατάσα
932 Νατέλα
933 Νατζίμπ
934 Ναχώρ
935 Νεάδα
936 Νέβη
937 Νείλος
938 Νέλια
939 Νέπα
940 Νέπως
941 Νέρδα
942 Νέρδων
943 Νέσταβος
944 Νεφθαλείμ
945 Νέφθυς
946 Νίνιαν
947 Νιρσάς
948 Νισέρ
949 Νοηλμάρης
950 Νόννα
951 Νόρμα
952 Νουά
953 Νταϊάνα
954 Νταίζη
955 Νταίηβιτ
956 Ντάλια
957 Ντάνα
958 Ντάνια
959 Ντανιέλ
960 Ντάνιελ
961 Ντανιέλα
962 Ντέρεκ
963 Ντεσισλάβα
964 Ντιάνα
965 Ντιλάιλα
966 Ντιράν
967 Ντιράντι
968 Ντομένικα
969 Ντομινίκ
970 Ντόναλντ
971 Ντόναν
972 Ντονάτα
973 Ντονατέλα
974 Ντονέλλα
975 Ντόρα
976 Ντορζής
977 Ντορίνα
978 Ντόροθυ
979 Νώε
981 Οβδιός
982 Οβιδία
983 Οβίδιος
984 Οδηράν
985 Οζίας
986 Οθέλλα
987 Οθέλλος
988 Όθων
989 Οθωνία
990 Όλγα
991 Όλδα
992 Ολδάς
993 Ολένα
994 Ονουφρία
995 Ονούφριος
996 Ονωράτη
997 Ονωράτος
998 Ονωρία
999 Ονώριος
1000 Όροψ
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία