Εορτές 26 Ιουνίου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μακάριος Ανθίων Μαρκίος Όσιος Δαβίδ από τη Θεσσαλονίκη Όσιος Δαμιανός Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Γοτθίας
Ξενικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Ethelwald
7 Gerebernus
8 Gwenagwy
9 Secardos
10 Tanco
11 Theodemir
12 Tressan
13 Urbitius
14 Vouga
15 Vulphy
16 Waccar
17 Waldalenus
18 Willibald
19 Wulsin
20 Αβακούμ
21 Αβακουμία
22 Αβαρίνη
23 Αβαρίνος
24 Αββαδών
25 Αββάς
26 Αβδαίος
27 Αβδιήλ
28 Αβδιηλία
29 Αβδιού
31 Αβέρκιος
32 Αβερρόη
33 Αβερρόης
34 Αβέρωφ
35 Αβεσσαλώμ
36 Άβιβα
37 Άβιβος
38 Αβιμελιχίς
39 Αβιμέλιχος
40 Αβινιόν
41 Αβουδίμη
42 Αβρααμία
43 Άβραμ
44 Αβώ
45 Αγγίας
47 Αγγλία
48 Αγιούπα
49 Αδαλβέρτος
50 Αδαμνάνος
51 Αδελαΐς
52 Άδης
53 Αδόλφος
54 Αδριανή
55 Αδριανός
56 Αζάς
57 Αζάτ
58 Άζης
59 Αθρέ
60 Αϊδανή
61 Αϊδανός
62 Αίθαν
63 Αιλία
64 Αιμιλία
65 Αιμίλιος
66 Άϊντα
67 Αϊρένα
68 Ακέλεια
69 Άκελος
70 Ακεψεή
71 Ακεψεής
72 Ακύλα
73 Αλαμάνος
74 Άλαν
75 Αλάνα
76 Αλβανή
77 Αλβανός
78 Αλβέρτα
79 Αλβέρτος
80 Αλβίνα
81 Αλβίνος
82 Αλεγρία
83 Αλεμίνα
84 Αλένα
85 Αλίκη
86 Αλίντα
87 Άλισον
88 Αλλάς
89 Αλμπέος
90 Αλμπέρτος
91 Αλοίσιος
92 Αλουίζος
93 Αλπέγιος
94 Αλτίνα
95 Αλτίνος
96 Αλφαιεύς
97 Αλφόνς
98 Αλφρέδος
99 Αλχέλμος
100 Αμαλία
101 Αμανατία
102 Αμανάτιος
103 Αμάνδα
104 Άμανδος
106 Αμαστρίνη
107 Αμαστρίνος
108 Αμέλια
109 Αμέρικος
110 Αμπάν
111 Αμπλία
112 Αμπλίας
113 Αμωναθάς
114 Αμώς
115 Ανάγκη
116 Ανανί
117 Ανανία
118 Ανανίας
119 Άνβη
120 Ανδριανή
121 Ανδριανός
122 Ανίτα
123 Ανμαρί
124 Άννα
126 'Ανναγκρέϋς
127 Άννας
128 Αννίβας
129 Ανουτσιάτα
130 Ανουτσιάτης
131 Ανσέλμος
132 Αντρανίκ
133 Αντωνίσκη
134 Αντωνίσκος
135 Απρίων
136 Άπφια
137 Απφίας
138 Αραβέλλα
139 Αρβανίτης
140 Αρεδία
141 Αρέδιος
143 Αρθούρος
144 Αριέτα
145 Αρόα
146 Αρσάκη
147 Αρσάκιος
148 Αρφαξάδ
149 Ασήρ
150 Ασινέθ
151 Άσιοτ
152 Ασκλά
153 Ασκλάς
154 Ασμοδαίος
155 Ασσάντ
156 Αστή
157 Αστός
158 Ατζουλέτα
159 Αυγούστα
160 Αύγουστος
161 Αυδελλάς
162 Αυδιησούς
163 Αύκτα
164 Αυρήλιος
165 Αφραάτη
166 Αφραάτης
167 Αφρικάνα
168 Αφρικανός
170 Αχάζ
171 Αχαιμένη
172 Αχαιμένης
173 Αχιά
174 Άχμετ
175 Βαβύλα
176 Βάδιμη
177 Βάδιμος
178 Βαθούσης
179 Βαλδερούδη
180 Βαλδερούδης
181 Βαλεντίνα
182 Βαλεντίνος
183 Βαλέριος
184 Βαλτάσαρ
185 Βάνδα
186 Βάνδος
187 Βανέσσα
189 Βαραδάτη
190 Βαραδάτος
191 Βαραχησία
192 Βαραχήσιος
193 Βαρθολομαία
194 Βαρθολομαίος
195 Βάρις
196 Βαρλαάμ
197 Βαρνάβα
198 Βαρούχ
199 Βαρουχία
200 Βαρραβάς
201 Βαρσαβάς
202 Βαρσαβία
203 Βαρσανουφία
204 Βαρσανούφιος
206 Βαρσοβία
207 Βαρτάν
208 Βαρυψαβάς
209 Βαστράδα
210 Βατσέ
211 Βάτων
212 Βάχθιση
213 Βάχθισος
214 Βεάτα
215 Βεάτος
216 Βεατρίκη
217 Βεδέα
218 Βεδέας
219 Βελίκα
220 Βελούδος
221 Βενανδία
222 Βενάνδιος
223 Βεναντία
224 Βενάντιος
225 Βενδιμιανή
226 Βενδιμιανός
227 Βενδολίνος
228 Βενεδίκτη
229 Βενέδικτος
230 Βενέδιμος
231 Βενετία
232 Βενέτιος
233 Βένια
234 Βενούστα
235 Βενούστος
236 Βέρα
237 Βερβούργα
238 Βερβούργος
239 Βερεκούνδα
240 Βερεκούνδος
241 Βέρθα
242 Βέρθος
243 Βερνάρδη
244 Βερνάρδος
245 Βέρνης
246 Βέρος
247 Βερουλία
248 Βερτράνδη
249 Βερτράνδος
250 Βετούριος
251 Βηθεσδά
252 Βηρία
253 Βήρος
254 Βήρυλλος
256 Βησσαρία
257 Βησσαρίων
258 Βιάγκα
259 Βιασεσλάβος
260 Βιβή
261 Βιβιανή
262 Βιβιανός
264 Βίβος
265 Βιδζίν
266 Βιέιτορ
267 Βικέντια
268 Βικέντιος
269 Βίκτωρας
270 Βικτώρια
271 Βιλελμίνη
272 Βιλλιβρόρδος
273 Βίλμα
274 Βίλντα
275 Βίλντε
276 Βιμποράδα
277 Βίνος
278 Βιόλα
279 Βιολάνθη
280 Βιολάνθης
281 Βιολέτα
282 Βιολετής
283 Βιργίλιος
284 Βιργινία
285 Βιργίνιος
286 Βιρίλα
287 Βιτιμία
288 Βιτιμίων
289 Βιτώριος
290 Βλαδιμήρα
291 Βλαδίμηρος
292 Βλαδισλάβα
293 Βλαδισλάβος
294 Βλάμης
295 Βλασία
296 Βοδοάλδος
297 Βολφγάγγος
298 Βονιφατία
299 Βονιφάτιος
300 Βοόζ
301 Βόσβα
302 Βόσβας
303 Βουκασίνη
304 Βουκασίνος
305 Βούλγη
306 Βούλγης
307 Βουλπιανός
308 Βρένδα
309 Βρένδας
310 Βρετάνη
311 Βρετάνιος
312 Βριθγουόλντος
313 Βρούτος
314 Βρυώνη
315 Βρυώνης
316 Βύρων
319 Γαβριηλία
320 Γαία
321 Γάια
322 Γάιος
323 Γαλάντης
324 Γαλιλαία
325 Γαλιλαίος
326 Γάλλα
327 Γάλλος
328 Γαμαλιήλ
329 Γαρδία
330 Γαυδεντία
331 Γαυδέντιος
332 Γεδεούσα
333 Γεδεών
334 Γέδιος
335 Γεϊθαζέτ
336 Γεμέλα
337 Γέμελος
338 Γενεβιέβη
339 Γεντηλία
340 Γεντήλιος
341 Γερβασία
342 Γερβάσιος
343 Γερμάνα
344 Γερμανός
345 Γερτρούδη
346 Γερτρούδος
347 Γεσθημανή
348 Γεϋθαζέτ
349 Γιάρετ
350 Γιεσάκ
351 Γιεσακία
352 Γιολάντα
353 Γιόνα
354 Γιόνας
355 Γιούι
356 Γκαμπριέλα
357 Γκασπάρ
358 Γκιζέλα
359 Γκίλντας
360 Γκιούλα
361 Γκράτσια
362 Γοβδέλαος
363 Γοβδέλια
364 Γοθαζάτ
365 Γολιάθης
366 Γολινδούχ
367 Γόρασδος
368 Γοτθία
369 Γότθος
370 Γουδελία
371 Γουιλφρέδη
372 Γουιλφρέδος
373 Γουϊνιφρέδη
375 Γουίρο
376 Γουλιέλμη
377 Γουλιέλμος
378 Γουολβούργα
379 Γουολβούργος
380 Γουρία
381 Γουρίας
382 Γρατία
383 Γρατίων
384 Δαβάκη
385 Δαβάκης
386 Δαβίδ
387 Δαβιδία
388 Δάδας
389 Δαλματία
391 Δαλμάτιος
392 Δάναβη
393 Δάναβος
394 Δάναξ
395 Δανιήλ
396 Δάντης
397 Δαρεία
399 Δαρείος
400 Δαύκτη
401 Δαύκτος
402 Δεβοσέτος
403 Δείνα
404 Δεισδαιμόνα
405 Δεναχίς
406 Δέρβης
407 Δεσιδέρια
408 Δεσιδέριος
409 Διγνόρα
410 Διγνόρος
411 Δολώρα
412 Δολώρος
413 Δομετία
414 Δομέτιος
415 Δομηνίκη
416 Δομήνικος
417 Δόμνα
418 Δομνάς
419 Δόμνος
421 Δονάγη
422 Δόναγος
423 Δονάτα
424 Δόσα
425 Δοσάς
426 Δούκας
427 Δούκισσα
428 Δουνστάνος
429 Δροστάν
430 Δύμφνα
432 Δυράνδη
433 Δύρανδος
434 Δυφρίγη
435 Δυφρίγος
436 Εασία
437 Εάσιος
438 Εβελίνα
439 Εβελίνος
440 Εβεντία
441 Εβέντιος
442 Έβερ
443 Εβόρη
444 Εβόρης
445 Εδμόνδη
446 Εδμόνδος
447 Εδουάρδα
448 Εδουάρδος
449 Εδουίνη
450 Εδουίνος
451 Εδφρίθος
452 Εζεκίας
453 Εθελβούργη
454 Εθελμπέρτα
455 Εθελμπέρτος
457 Εϊλιανή
458 Εϊλιανός
459 Ελάππας
460 Ελβίρα
461 Ελβίρος
462 Ελεάζαρ
463 Ελεαζαρία
464 Ελεονώρα
465 Ελεόνωρος
466 Ελισαβάν
467 Ελισάβετ
468 Ελισσαία
469 Ελισσαίος
470 Ελφρίδα
471 Εμμανουήλ
472 Έμπα
473 Έμπε
474 Ενναθά
475 Ενναθάς
476 Ενόη
477 Ενόης
478 Εντβέρτα
479 Εντβέρτος
480 Εντίθ
481 Ενώχ
482 Εξπεδίτη
483 Εξπέδιτος
484 Επιτάκιος
485 Επούλη
486 Επούλων
487 Εράλδα
488 Ερεννία
489 Ερέννιος
490 Ερκονγουάλδη
491 Ερκονγουάλδος
492 Ερμινίγγελδος
493 Ερμυλία
494 Ερμύλος
496 Ερνέστα
497 Ερνέστος
498 Ερριέτα
499 Ερρίκα
500 Ερρίκος
501 Ερσιλία
502 Ερσίλιος
503 Ερχάρδος
504 Εσθήρ
505 Εσμεράλδα
506 Εσμεράλδος
507 Εστέλλα
508 Έτνα
509 Εύα
510 Ευγέων
511 Ευδαμίδας
512 Ευδάμιππος
513 Ευμενίδες
514 Ευσίγνια
515 Ευσίγνιος
516 Εφραίμ
517 Εφραιμία
518 Ζαϊμης
519 Ζαΐρα
520 Ζακελίνα
521 Ζακχαία
522 Ζακχαίος
524 Ζαμπέτας
525 Ζανιθά
526 Ζανιθάς
527 Ζαννέτα
528 Ζαννέτος
529 Ζαρίφης
530 Ζαρίφισσα
531 Ζαχαρίας
532 Ζεβεδαίος
533 Ζεβινά
534 Ζεβινάς
535 Ζεύς
536 Ζεφερίνο
537 Ζίνια
538 Ζίνιος
539 Ζνεζιάνα
540 Ζοζεφίνα
541 Ζουμπουλία
542 Ζοφιήλ
543 Ζυγμούνδη
544 Ζυγμούνδος
545 Ζωζέφ
546 Ζώρζ
547 Ζωρζέττα
548 Ηγάθραξ
549 Ηλιάς
550 Ηλιού
551 Ηρ
552 Ήρα
553 Ηρακλείμουσα
554 Ηρακλείμων
555 Ηρακλής
556 Ησαΐα
557 Ησαΐας
558 Ησαύ
559 Ησκόος
560 Θαδδαίος
561 Θαθουήλ
562 Θαμπελίνα
563 Θαμπελίνος
564 Θαρρά
565 Θεκεμίνα
566 Θέλμα
567 Θεοδιχίλδη
568 Θέονταρτ
569 Θεοτόνιος
570 Θωμαΐς
571 Θωμάς
572 Ιάγος
573 Ιακωβία
574 Ιάκωβος
575 Ιάμβλιχος
576 Ιανουαρία
577 Ιανουάριος
578 Ιαφέθ
579 Ιβάν
580 Ιβελίνα
581 Ιβιστίων
582 Ιγνατία
583 Ιγνάτιος
584 Ιεζάβελ
585 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
586 Ιερεμίας
587 Ιερουσαλήμ
588 Ιησούς
590 Ιήσουσα
591 Ίλια
592 Ιλίαν
593 Ιλίνα
594 Ίλιος
595 Ιλτούδη
596 Ιλτούδος
597 Ινγενιανή
598 Ινγενιανός
599 Ίνδης
600 Ινδίς
601 Ιννοκέντια
602 Ιοβάν
603 Ιουβενάλια
604 Ιουβενάλιος
605 Ιουβεντίνη
606 Ιούδα
607 Ιούδας
608 Ιούλιος
609 Ιουνία
610 Ιουνίας
611 Ιούστα
613 Ιούστος
614 Ισαακία
615 Ισαβέλλα
616 Ισέ
617 Ισμαήλ
618 Ισμαηλία
619 Ιωακείμ
620 Ιωακειμία
621 Ιωάννα
622 Ιωάννης
623 Ιωάσαφ
624 Ιωασαφίνα
625 Ιώβ
626 Ιωβία
627 Ιωήλ
628 Ιωνάθαν
629 Ίωνας
630 Ιωράμ
631 Ιωσήφ
632 Ιωσηφίνα
633 Ιωσίας
634 Κάθμπεργκ
635 Καθρίν
636 Κάι
637 Καικιλία
639 Καικίλιος
640 Καϊνάν
641 Καισαρεία
642 Καλανδίων
645 Κάλανη
646 Καλάνος
647 Καμέλια
648 Καμέλιος
649 Καμουήλ
650 Κάνδιδα
651 Κάνδιδος
653 Κανέλλα
654 Κανιδία
655 Κανίδιος
656 Κάντοκ
657 Καπίτη
658 Καπιτωλίνη
659 Καπίτων
660 Καραντόκια
661 Καραντόκιος
662 Καρλομάγνος
663 Κάρμεν
664 Καρόλα
665 Καρολίνα
666 Κάρολος
667 Καρτέγιος
668 Κασδόα
669 Κάσδοος
670 Καστιήλ
671 Καστιηλία
672 Καστίνη
673 Καστίνος
674 Κάστος
675 Καττίδιος
676 Καττύιος
677 Κάτων
678 Κέβιν
679 Κεβόρκ
680 Κέλερ
681 Κελεστίνη
682 Κελεστίνος
683 Κενδέα
684 Κενδέας
685 Κένεθ
686 Κενσουρίνος
687 Κεντιγκέρνος
688 Κεντυρία
689 Κέολγουλφ
690 Κέρρη
691 Κηφά
692 Κηφάς
693 Κιάρα
694 Κιαράν
695 Κλαούντια
696 Κλάρα
697 Κλάρας
698 Κλαύδια
699 Κλαύδιος
700 Κλέλια
701 Κλέλιος
702 Κοκκώνα
703 Κολμαν
704 Κολούμβα
706 Κομασία
707 Κομάσιος
708 Κομγαλία
709 Κομγάλιος
710 Κοντσέτα
711 Κορεμνών
712 Κουάρτα
713 Κουάρτος
714 Κουαρτοσίλλα
715 Κουαρτοσίλλας
716 Κουθβέρτα
717 Κουθβέρτος
718 Κουϊνίδια
719 Κουϊνίδιος
720 Κουίντα
721 Κουίντος
722 Κουρνούτας
723 Κουρνουτία
724 Κούρτια
725 Κούρτιος
726 Κρήσκη
727 Κρήσκων
728 Κρίσπα
729 Κρίσπος
730 Κρίστι
731 Κύμινος
732 Κυπρίλλα
733 Κύπριλλος
734 Κύρα
735 Κυρίνια
736 Κυρίνιος
737 Κυρμιδώλη
738 Κυρμιδώλης
739 Κύρος
740 Κωνσταντίνα
741 Κωνσταντίνος
742 Λαβίνια
743 Λαβίνιος
744 Λάζαρος
745 Λαϊόβα
746 Λαιτήσια
747 Λαιτήσιος
748 Λάντερν
749 Λάσκαρης
750 Λασκαρία
751 Λαυρέντιος
752 Λεβέντης
753 Λεβεντία
754 Λεϊλά
755 Λεονάρδος
756 Λεοπολδίνα
757 Λεοπόλδος
758 Λέσλι
759 Λητώ
760 Λιβερία
761 Λιβέριος
762 Λίζα
763 Λιζέτα
764 Λίλη
765 Λίλης
766 Λιλιάνα
767 Λίλιθ
769 Λιμπερτυ
770 Λινάρδος
771 Λίνδα
772 Λιουντμιλα
773 Λιτίνα
774 Λόβη
775 Λογγίνα
776 Λογγίνος
777 Λοΐζος
778 Λόλα
779 Λολλία
780 Λολλίων
781 Λορελάη
782 Λορένα
783 Λορένσε
784 Λορέντζος
785 Λόττις
786 Λούης
787 Λούθηρος
788 Λουίζα
789 Λουΐζος
790 Λουκούλα
791 Λούκουλος
792 Λουκρητία
793 Λουκρήτιος
795 Λουμινίτα
796 Λουντμίλα
797 Λουπία
798 Λούπων
799 Λούση
800 Λουσίλ
801 Λωτ
802 Μαβριανή
803 Μαβριανός
804 Μαγκλόρια
805 Μαγκλόριος
806 Μάγος
807 Μάγος η
808 Μαδιάμ
809 Μαθίλδη
810 Μαθουσάλας
811 Μαϊδούλφη
812 Μαϊδούλφος
813 Μάϊκολ
814 Μαΐωρ
815 Μακή
816 Μαλάχ
817 Μαλαχίας
818 Μαλβίνα
819 Μαλίχα
820 Μαλοχία
821 Μάλχος
822 Μαμέλχθα
823 Μαμιλία
824 Μαμίλιος
825 Μαμμίλια
826 Μαμύκα
827 Μανάνα
828 Μάνασσης
829 Μανδίρα
830 Μανεθώ
831 Μανέθων
832 Μανήν
833 Μάνθος
834 Μανούσος
835 Μαντόνα
836 Μαξίμη
837 Μάξιμος
838 Μαουγάλδιος
839 Μαράτα
840 Μάργκαρετ
841 Μαρδαρία
842 Μαρδάριος
843 Μαρδικούλα
844 Μαρδονία
845 Μάρδων
846 Μαρέα
847 Μαρέβα
848 Μάρθα
849 Μαρθάς
850 Μαρθίλια
851 Μαριάμνη
852 Μαριάνα
853 Μαρίκα
854 Μαρίνα
855 Μαρινέλλα
856 Μαρίνος
857 Μάριος
858 Μάρκος
859 Μαρλένα
860 Μαρουθά
861 Μαρουθάς
862 Μαρς
863 Μαρτίνα
864 Μαρτίνος
865 Μαρτύροχος
866 Ματθαία
867 Ματθαίος
868 Ματίλδα
869 Ματίλθη
870 Ματούρος
871 Μαυρικία
872 Μαυρίκιος
873 Μαϋσιμάς
874 Μαχάρ
875 Μεδούλη
876 Μέδουλος
877 Μελίκα
878 Μελχιόρ
879 Μελχισεδέκ
880 Μένδρη
881 Μένδρης
882 Μενεξές
883 Μενεξία
884 Μερκουλιάλιος
885 Μερκουρία
886 Μερκούριος
887 Μέρτια
888 Μεσίρα
889 Μέσιρος
890 Μεσσίας
891 Μεχμέτ
892 Μικέλης
893 Μιλδρέδη
894 Μίλκα
895 Μίλος
896 Μιράντα
898 Μιρέλλα
899 Μίρνα
900 Μίσδας
901 Μισιρλής
902 Μισιρλού
903 Μιχαήλ
904 Μιχαηλία
905 Μιχαία
906 Μιχαίος
907 Μοδέστα
908 Μόνικα
909 Μονίκης
910 Μοντάνα
911 Μοντανός
912 Μόσχα
913 Μουράτιος
914 Μπάγια
915 Μπακάρ
916 Μπακαρία
917 Μπάρετ
918 Μπατζίμι
919 Μπατζιμία
920 Μπέκαν
921 Μπελίντα
922 Μπέλος
923 Μπέτυ
924 Μπιάνκα
925 Μπόγιαν
926 Μπογιάνα
927 Μπόρις
928 Μποσγουέλ
929 Μπριγκίτα
931 Μυριέλλα
932 Μύρνα
933 Μωησής
934 Μωικώ
935 Μώκια
936 Μώκιος
937 Μωρήν
938 Μωυσής
939 Μωυσία
940 Ναασσών
941 Ναζαρέτ
942 Ναζαρία
943 Ναζάριος
944 Ναζλή
945 Ναθαλία
946 Ναθάν
947 Ναθαναήλ
948 Ναθαναηλία
949 Ναούμ
950 Ναούμα
951 Ναπολέων
952 Ναρσή
953 Ναρσής
954 Νασρεντίν
955 Νασσίμ
956 Ναταλία
958 Νατάλιος
959 Νατάσα
960 Νατέλα
961 Νατζίμπ
962 Ναχώρ
963 Νεάδα
964 Νέβη
965 Νείλος
966 Νέλβα
967 Νέλια
968 Νέπα
969 Νέπως
970 Νέρδα
971 Νέρδων
972 Νέσταβος
973 Νεφθαλείμ
974 Νέφθυς
975 Νίνιαν
976 Νιρσάς
977 Νισέρ
978 Νοηλμάρης
979 Νόννα
980 Νόρμα
981 Νουά
982 Νταϊάνα
983 Νταίζη
984 Νταίηβιτ
985 Ντάλια
986 Ντάνα
987 Ντάνια
988 Ντανιέλ
989 Ντάνιελ
990 Ντανιέλα
991 Ντέρεκ
992 Ντεσισλάβα
993 Ντιάνα
994 Ντιλάιλα
995 Ντιράν
996 Ντιράντι
997 Ντομένικα
998 Ντομινίκ
999 Ντόναλντ
1000 Ντόναν
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία