Εορτές 9 Δεκεμβρίου: Αγία Άννα Άγιος Εάσιος Άγιος Ναρσής ο Πέρσης Εασία Ναρσή Σωσιθέα Σωσίθεος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Βάσσα Αγία Βάσσα Άγιος Ισαάκ Άγιος Στέφανος ο Νεολάμπης Άννας Δέσποινα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Μαντόνα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Μαρία, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Παναγιώτα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου
Ξενικό
1 Abban
2 Abra
3 Adamnan
4 Aedan
5 Boniface
6 Cuthbert
7 Donald
8 Dubritius
9 Eata
10 Gerebernus
11 Gildas
12 Oswin
13 Theodemir
14 Theotonius
15 Verecundus
16 Viator
17 Waccar
18 Walburga
19 Waldalenus
20 Wilfrid
21 Ywi
22 Zygmunt
23 Αβακούμ
24 Αβακουμία
25 Αββάς
26 Αβδιήλ
27 Αβδιηλία
28 Αβδιού
29 Αβέρκιος
30 Αβερρόη
31 Αβερρόης
32 Αβεσσαλώμ
33 Άβιβος
34 Αβιμελιχίς
35 Αβιμέλιχος
36 Αβινιόν
37 Αβρααμία
38 Άβραμ
39 Αγιούπα
40 Αγνάς
41 Αδαλβέρτος
42 Αδελαΐς
43 Αδελφά
44 Άδης
45 Αδόλφος
46 Αδριανή
47 Αδριανός
48 Αζάς
49 Αζάτ
50 Άζης
51 Αϊδανή
52 Αϊδανός
53 Άϊντα
54 Αϊρένα
55 Ακεψεής
56 Ακυλίνα
57 Αλαμάνος
58 Άλαν
59 Αλβέρτα
60 Αλβέρτος
61 Αλεμίνα
62 Αλίκη
63 Αλίντα
64 Άλισον
65 Αλλάς
66 Αλμπέος
67 Αλμπέρτος
68 Αλοίσιος
69 Αλουίζος
70 Αλπέγιος
71 Άλτο
72 Αλφόνς
73 Αλφρέδος
74 Αμαλία
75 Αμανατία
76 Αμανάτιος
77 Αμάνδα
78 Άμανδος
80 Αμέλια
81 Αμπλία
82 Αμπλίας
83 Αμωναθάς
84 Αμώς
85 Ανάγκη
86 Ανανί
87 Ανανία
88 Ανανίας
89 Άνβη
90 Ανδριανή
91 Ανίτα
92 Ανμαρί
93 Άννα
95 'Ανναγκρέϋς
96 Άννας
97 Αννιανός
98 Αννίβας
99 Ανουτσιάτα
100 Ανουτσιάτης
101 Ανσέλμος
102 Αντρανίκ
103 Αντωνίσκη
104 Αντωνίσκος
105 Απρίων
106 Αραβέλλα
107 Αρθούρος
108 Αριέτα
109 Αρόα
110 Αρσάκη
111 Αρσάκιος
112 Ασήρ
113 Ασινέθ
114 Ατζουλέτα
115 Αυγούστα
116 Αύγουστος
117 Αυδελλάς
118 Αυδιησούς
119 Αφραάτης
120 Αφρικανός
122 Αχάζ
123 Αχαιμένη
124 Αχαιμένης
125 Άχμετ
126 Βάδιμος
127 Βαθούσης
128 Βαλδερούδη
129 Βαλεντίνα
130 Βαλεντίνος
131 Βαλέριος
132 Βάνδα
133 Βάνδας
134 Βανέσσα
136 Βαραδάτος
137 Βαραχήσιος
138 Βαρθολομαίος
139 Βάρις
140 Βαρλαάμ
141 Βαρούχ
142 Βαρουχία
143 Βαρσαβάς
144 Βαρσανούφιος
146 Βαρσοβία
147 Βαρυψαβάς
148 Βατάς
149 Βατσέ
150 Βαχθισόης
151 Βεάτα
152 Βεάτος
153 Βεατρίκη
154 Βελίκα
155 Βενδιμιανός
156 Βενδολίνος
157 Βενεδίκτη
158 Βενέδικτος
159 Βενέδιμος
160 Βενετία
161 Βενέτιος
162 Βένια
163 Βένιας
164 Βέρα
165 Βέρθα
166 Βέρνης
167 Βέρος
168 Βερούλιος
169 Βερτράνδη
170 Βερτράνδος
171 Βήρυλλος
173 Βησσαρία
174 Βησσαρίων
175 Βιασεσλάβος
176 Βιβή
177 Βίβος
178 Βιδζίν
179 Βικέντια
180 Βικέντιος
181 Βίκτωρ
182 Βικτώρια
183 Βιλελμίνη
184 Βιλλιβρόρδος
185 Βίλμα
186 Βιμποράδα
187 Βιόλα
188 Βιολέτα
189 Βιργίλιος
190 Βιργινία
191 Βιργίνιος
192 Βιρίλα
193 Βιτιμίων
194 Βιτώριος
195 Βλαδιμήρα
196 Βλαδίμηρος
197 Βλαδισλάβα
198 Βλαδισλάβος
199 Βλάμης
200 Βλασία
201 Βολφγάγγος
202 Βονιφάτιος
203 Βουκασίνος
204 Βουλπιανός
205 Βρένδα
206 Βρένδας
207 Βριθγουόλντος
208 Βρούτος
209 Βρυώνη
210 Βρυώνης
211 Βύρων
214 Γαβριηλία
215 Γαία
216 Γαΐα
217 Γαϊανή
218 Γαϊανός
219 Γάιος
220 Γαλιλαίος
221 Γάλλος
222 Γαρδία
223 Γαρουφαήλ
224 Γεδεών
225 Γέδιος
226 Γεϊθαζέτ
227 Γεντηλία
228 Γεντήλιος
229 Γερβασία
230 Γερβάσιος
231 Γερτρούδη
232 Γεσθημανή
233 Γεϋθαζέτ
234 Γιάρετ
235 Γιολάντα
236 Γκαμπριέλα
237 Γκιζέλα
238 Γκιούλα
239 Γκράτσια
240 Γοβδέλαος
241 Γοθαζάτ
242 Γολιάθης
243 Γολινδούχ
244 Γότθος
245 Γουδελία
246 Γουϊνιφρέδη
248 Γουλιέλμος
249 Γουρία
250 Γουρίας
251 Γράτος
252 Δαβίδ
253 Δάδας
254 Δαλματία
256 Δαλμάτιος
257 Δάναβος
258 Δανιήλ
259 Δάντης
260 Δαρεία
262 Δαρείος
263 Δεναχίς
264 Δέρβης
265 Διγνόρα
266 Διγνόρος
267 Δομετία
268 Δομέτιος
269 Δομινίκη
270 Δομίνικος
271 Δόμνα
272 Δομνάς
273 Δόμνος
275 Δονάτα
276 Δούκας
277 Δροστάν
278 Δύμφνα
280 Δυράνδη
281 Δύρανδος
282 Εασία
283 Εάσιος
284 Εβελίνα
285 Εβελίνος
286 Εβόρη
287 Εβόρης
288 Εδμόνδη
289 Εδμόνδος
290 Εδουάρδα
291 Εδουάρδος
292 Εδουίνη
293 Εδουίνος
294 Εθελβούργη
295 Εθελμπέρτος
297 Εϊλιανός
298 Ελάππας
299 Ελεάζαρ
300 Ελεονώρα
301 Ελισαβάν
302 Ελισάβετ
303 Ελισσαία
304 Ελισσαίος
305 Ελφρίδα
306 Εμμανουήλ
307 Έμπα
308 Ενναθά
309 Ενναθάς
310 Ενόη
311 Ενόης
312 Εντίθ
313 Εράλδα
314 Ερασμία
315 Ερένια
316 Ερκονγουάλδος
317 Ερμινίγγελδος
318 Ερμυλία
319 Ερμύλος
320 Ερνέστα
321 Ερνέστος
322 Ερριέτα
323 Έρρικα
324 Ερρίκος
325 Ερσιλία
326 Ερσίλιος
327 Εσθήρ
328 Εσμεράλδα
329 Εστέλλα
330 Έτνα
331 Εύα
332 Ευγέων
333 Ευδαμίδας
334 Ευδάμιππος
335 Ευμενίδες
336 Εφραίμ
337 Ζαΐρα
338 Ζακελίνα
339 Ζακχαία
340 Ζακχαίος
341 Ζανιθάς
342 Ζαχαρίας
343 Ζεβεδαίος
344 Ζεύς
345 Ζεφερίνο
346 Ζνεζιάνα
347 Ζοζεφίνα
348 Ζουμπουλία
349 Ζοφιήλ
350 Ζωζέφ
351 Ζώρζ
352 Ζωρζέττα
353 Ηγάθραξ
354 Ήρα
355 Ηραΐς
356 Ηρακλείμουσα
357 Ηρακλείμων
358 Ηρακλής
359 Ησαΐας
360 Ησαύ
361 Ησκόος
362 Θαδδαίος
363 Θαμπελίνα
364 Θεκεμίνα
365 Θέλμα
366 Θέονταρτ
367 Θωμαΐς
368 Θωμάς
369 Ιακώβ
370 Ιακωβία
371 Ιάμβλιχος
372 Ιανουάριος
373 Ιαφέθ
374 Ιβάν
375 Ιβελίνα
376 Ιβόν
377 Ιγνατία
378 Ιγνάτιος
379 Ιεζάβελ
380 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
381 Ιερεμίας
382 Ιησούς
384 Ιήσουσα
385 Ίλια
386 Ιλίαν
387 Ιλίνα
388 Ιλτούδος
389 Ίνδια
390 Ιννοκέντια
391 Ιουβενάλιος
392 Ιουβεντίνη
393 Ιούδας
394 Ιούλιος
395 Ιουνία
396 Ιούστα
398 Ιουστίνος
399 Ισαβέλλα
400 Ισέ
401 Ισμαήλ
402 Ιωακείμ
403 Ιωακειμία
404 Ιωάννης
405 Ιωάσαφ
406 Ιωήλ
407 Ιωνάθαν
408 Ίωνας
409 Ιωσήφ
410 Κάθμπεργκ
411 Καθρίν
412 Κάι
413 Καικιλία
415 Καικίλιος
416 Καλανδίων
419 Καλάνος
420 Καμουήλ
421 Κανιδία
422 Κανίδιος
423 Καπιτωλίνη
424 Καπίτων
425 Καραντόκιος
426 Κάρμεν
427 Καρολίνα
428 Κάρολος
429 Καρτέγιος
430 Κασδόα
431 Κάσδοος
432 Καστιήλ
433 Καστίνος
434 Καττύιος
435 Κάτων
436 Κεβόρκ
437 Κενδέα
438 Κενδέας
439 Κένεθ
440 Κενσουρίνος
441 Κέρρη
442 Κηφά
443 Κηφάς
444 Κιάρα
445 Κιαράν
446 Κιούμιν
447 Κλαούντια
448 Κλάρα
449 Κλάρας
450 Κλαύδια
451 Κλαυδιανός
452 Κλαύδιος
453 Κλέλια
454 Κλέλιος
455 Κόιντα
456 Κόιντος
457 Κοκκώνα
458 Κολμαν
459 Κολούμβα
461 Κομασία
462 Κομάσιος
463 Κομγάλιος
464 Κοντσέτα
465 Κορεμνών
466 Κουάρτα
467 Κουάρτος
468 Κουαρτοσίλλας
469 Κουϊνίδιος
470 Κουίντα
471 Κουίντος
472 Κουρνούτας
473 Κουρνουτία
474 Κρήσκη
475 Κρήσκων
476 Κρίσπα
477 Κρίσπος
478 Κρίστι
479 Κυντίων
480 Κυπρίλλα
481 Κυπρίλλος
482 Κύρα
483 Κυρμιδώλης
484 Κωνσταντίνα
485 Κωνσταντίνος
486 Λαβίνια
487 Λαβίνιος
488 Λάζαρος
489 Λαϊόβα
490 Λαιτήσια
491 Λαιτήσιος
492 Λάντερν
493 Λάουρα
494 Λάουρος
495 Λαυρέντιος
496 Λεβέντης
497 Λεονάρδος
498 Λεοπολδίνα
499 Λεοπόλδος
500 Λεϋλά
501 Λητώ
502 Λίζα
503 Λιζέτα
504 Λίλη
505 Λίλης
506 Λιλιάνα
507 Λίλιθ
508 Λιμπερτυ
509 Λινάρδος
510 Λίντα
511 Λιουντμιλα
512 Λιτίνα
513 Λόβη
514 Λόλα
515 Λολλίων
516 Λορελάη
517 Λορένα
518 Λορένσε
519 Λορέντζος
520 Λόττις
521 Λουδοβίκα
522 Λουδοβίκος
523 Λούης
524 Λούθηρος
525 Λουΐζος
526 Λουκούλα
527 Λούκουλος
528 Λουκρητία
529 Λουκρήτιος
531 Λουμινίτα
532 Λουντμίλα
533 Λούπων
534 Λούση
535 Λουσία
536 Λουσίλ
537 Λωτ
538 Μαβριανός
539 Μαγκλόριος
540 Μάγος
541 Μαδιάμ
542 Μαθίλδη
543 Μάϊκολ
544 Μαΐωρ
545 Μακή
546 Μαλάχ
547 Μαλβίνα
548 Μαλίχα
549 Μαλοχία
550 Μάλχος
551 Μαμέλχθα
552 Μαμίλιος
553 Μαμύκα
554 Μανάνα
555 Μανεθώ
556 Μανέθων
557 Μάνθος
558 Μανούσος
559 Μαντόνα
560 Μάξιμη
561 Μάξιμος
562 Μαράτα
563 Μάργκαρετ
564 Μαρδαρία
565 Μαρδάριος
566 Μαρδικούλα
567 Μάρδων
568 Μαρέα
569 Μαρέβα
570 Μάρης
571 Μάρθα
572 Μαρθάς
573 Μαριάμνη
574 Μαριάνα
575 Μαριανός
576 Μαρίκα
577 Μαρίνα
578 Μαρινέλλα
579 Μαρίνος
580 Μάριος
581 Μαρκέλλα
582 Μάρκελλος
583 Μαρκιάνα
584 Μαρκιανός
585 Μαρκίος
586 Μάρκος
587 Μαρλένα
588 Μαρουθάς
589 Μαρς
590 Μαρτίνα
591 Μαρτίνος
592 Μαρτύροχος
593 Ματθαία
594 Ματθαίος
595 Ματίλδα
596 Ματίλθη
597 Ματούρος
598 Μαυρικία
599 Μαυρίκιος
600 Μαϋσιμάς
601 Μεδούλη
602 Μελίκα
603 Μένδρη
604 Μένδρης
605 Μενεξία
606 Μερκουλιάλιος
607 Μερκουρία
608 Μερκούριος
609 Μέρτια
610 Μεσσίας
611 Μεχμέτ
612 Μικέλης
613 Μιλδρέδη
614 Μίλκα
615 Μίλος
616 Μίλτων
617 Μιράντα
618 Μιρέλλα
619 Μίρνα
620 Μιχαήλ
621 Μιχαίας
622 Μιχαίος
623 Μοδέστα
624 Μόνικα
625 Μοντάνα
626 Μοντανός
627 Μόσχα
628 Μουράτιος
629 Μπακάρ
630 Μπακαρία
631 Μπατζίμι
632 Μπατζιμία
633 Μπέκαν
634 Μπελίντα
635 Μπέλος
636 Μπερναντέτ
637 Μπέττυ
638 Μπιάνκα
639 Μπόγιαν
640 Μπογιάνα
641 Μποϊζίλ
642 Μπριγκίτα
644 Μύρνα
645 Μωικώ
646 Μώκιος
647 Μωρήν
648 Μωυσής
649 Ναζαρέτ
650 Ναζαρία
651 Ναζάριος
652 Ναθαλία
653 Ναθαναηλία
654 Ναούμ
655 Ναούμα
656 Ναρσή
657 Ναρσής
658 Νασσίμ
659 Ναταλία
661 Νατάλιος
662 Νατάσα
663 Νατέλα
664 Νατζίμπ
665 Νεάδιος
666 Νέβη
667 Νείλος
668 Νέλια
669 Νεποτιανός
670 Νέρδα
671 Νέρδων
672 Νέσταβος
673 Νέφθυς
674 Νίνιαν
675 Νιρσάς
676 Νισέρ
677 Νοηλμάρης
678 Νόννα
679 Νόρμα
680 Νουά
681 Νταϊάνα
682 Νταίζη
683 Νταίηβιτ
684 Ντάλια
685 Ντάνα
686 Ντάνια
687 Ντανιέλ
688 Ντάνιελ
689 Ντανιέλα
690 Ντέρεκ
691 Ντεσισλάβα
692 Ντιάνα
693 Ντιλάιλα
694 Ντιράν
695 Ντιράντι
696 Ντομένικα
697 Ντομινίκ
698 Ντόναν
699 Ντονάτα
700 Ντονατέλα
701 Ντόρα
702 Ντορζής
703 Ντορίνα
704 Ντόροθυ
705 Νώε
707 Οβδιός
708 Οβιδία
709 Οβίδιος
710 Οδηράν
711 Οθέλλος
712 Όθων
713 Όλβιος
714 Όλγα
715 Όλδα
716 Ολένα
717 Ονουφρία
718 Ονούφριος
719 Ονωράτος
720 Ονωρία
721 Ονώριος
722 Ορσαλία
723 Ορσηλία
725 Ορτισία
726 Ορτίσιος
727 Οσπίτιος
728 Ουαλεριανός
729 Ουάρρων
730 Ουβάλδος
731 Ουίρκας
732 Ουλτανός
733 Ουμβέρτος
734 Ουρβανή
735 Ουρβανός
736 Ουριήλ
737 Ουρπασιανός
738 Ουσταχανάς
739 Πάβελ
740 Παΐσιος
741 Πακερία
742 Πάκερος
743 Πάμελα
744 Πάολα
745 Πάουλα
746 Πάπυλος
747 Πάρνσμαν
748 Παρυσάτις
749 Πατάπιος
750 Πατρόβα
751 Πάτροβας
752 Παύλος
756 Παφνουτία
757 Παφνούτιος
758 Παχώμιος
759 Περπέτουα
761 Πήτερ
762 Πιάνκα
763 Πινούφριος
764 Πιτιρίμ
765 Πιώρ
766 Πλακίλλα
767 Πλαντίνος
768 Πλίνιος
769 Πομπήιος
770 Ποπλίων
771 Πουλχερία
772 Πουλχέριος
773 Πούπλιος
774 Πρίσκα
776 Πρόβη
777 Πρόβος
778 Πώλ
779 Πώλα
780 Πωλίνα
781 Ραβουλάς
782 Ραδμίλα
783 Ραΐς
784 Ράλφ
785 Ραμάζι
786 Ραμόν
787 Ραμόνα
788 Ραντμίλα
789 Ραφαήλ
790 Ραφίκα
791 Ραχήλ
792 Ρεβέκκα
793 Ρεβοκάτα
794 Ρεβοκάτος
795 Ρεζεδάς
796 Ρεζενδά
797 Ρεμος
798 Ρεμπέκα
799 Ρένα
800 Ρενάτα
801 Ρενάτος
802 Ρενιέρης
803 Ρευκάτος
804 Ρηγίλλα
805 Ρηγίνη
806 Ρηγίνος
807 Ρικ
808 Ρίκα
809 Ρίκκος
810 Ριμμά
811 Ριμμάς
812 Ρίτσιαρτ
813 Ριχάρδος
814 Ροβέρτα
815 Ροβέρτος
816 Ροβήρος
817 Ρογάτα
818 Ρογάτος
819 Ρογήρος
820 Ροδόλφος
821 Ρόζα
822 Ρόζαλιν
823 Ροζάννα
824 Ροζέ
825 Ροζίνα
826 Ρόζμαρι
827 Ρόζυ
828 Ρόης
829 Ρολάνδη
830 Ρολάνδος
831 Ρομάν
832 Ρόμυ
833 Ροντόλφο
834 Ροξάνα
835 Ροσέτος
836 Ροσσίτσα
837 Ροστισλάβος
838 Ρότζερ
839 Ρότνεϊ
840 Ρουβήν
841 Ρούθ
842 Ρουμπίνη
843 Ρουμπίνος
844 Ρουσέτος
845 Ρούσκα
846 Ρούσσος
847 Ρουστίκα
848 Ρουστικός
849 Ρούφη
850 Ρούφος
851 Ρωμανή
852 Ρωμανός
853 Ρωμίνα
854 Ρωμύλα
855 Ρωμύλος
856 Ρωξάνη
857 Σαβαΐνος
858 Σαβινιανή
859 Σαβινιανός
860 Σαβώριος
861 Σαγαρή
862 Σαγάριος
863 Σαδώθ
864 Σαδώκ
866 Σαϊάδα
867 Σάιμον
868 Σάις
869 Σακ
870 Σάκτος
871 Σαλαμάνης
872 Σαλβατώρ
873 Σάλβια
874 Σάλβιος
875 Σαλώμη
876 Σαμάνθα
877 Σαμέας
878 Σαμουηλία
879 Σάντυ
880 Σαρβήλος
881 Σαρδανάπαλος
884 Σαρμάτας
886 Σαρματία
887 Σαρμπέλ
888 Σάρρα
889 Σασάνης
890 Σατουρνίλος
891 Σατουρνίνος
892 Σβετλάνα
893 Σεβήρα
894 Σεβίλλη
895 Σεϊμβλάς
896 Σεκουνδιανή
897 Σεκουνδιανός
898 Σεκούνδος
899 Σεμπαστιαν
900 Σενάτωρ
901 Σενούθιος
902 Σενουφία
903 Σενούφιος
904 Σενώχ
905 Σέξτος
906 Σεπτεμίνος
907 Σεραφείμ
908 Σέρβουλος
909 Σεργία
910 Σέργιος
912 Σημ
913 Σίβα
914 Σιγητζάς
915 Σιγισμούνδη
916 Σιγισμούνδος
917 Σιλβάνα
918 Σιλβάνος
919 Σιλβέστρα
920 Σιλβέστρος
921 Σίλος
922 Σιμιαθής
923 Σιμίτριος
924 Σιρίκιος
925 Σισίνιος
926 Σιώ
928 Σιωνία
929 Σιώνιος
930 Σκαρλάτη
931 Σκαρλάτος
932 Σοβιετία
933 Σολομωνή
934 Σολόχων
935 Σόνια
936 Σοράγια
937 Σου
938 Σουηρίλλας
939 Σουλτάνα
940 Σουσάννα
941 Σουσάννας
942 Σοφονίας
943 Σπένσερ
944 Σπεράντζα
945 Σταϊκη
946 Στάικος
947 Στάλιν
948 Σταλίνα
949 Στέλλα
950 Σύλβια
951 Σύλβιος
952 Σύλλας
953 Συμεών
954 Ταβιθά
955 Ταλάκριαν
956 Ταμάμα
957 Ταμάρα
958 Τάμτα
959 Τάνια
960 Τάριελ
961 Ταρίνα
962 Ταριχάνι
963 Τάτιος
964 Τάτση
965 Τάτσι
966 Τατσιάν
967 Τέα
968 Τεντούς
969 Τερβίλιος
970 Τερεντία
971 Τερεντίων
972 Τέρτια
973 Τέρτυλλος
974 Τέτα
975 Τέττα
976 Τζάκος
977 Τζανετίνα
978 Τζανής
979 Τζεϊλιαν
980 Τζέϊμς
981 Τζέϊν
982 Τζελένα
983 Τζεμάλ
984 Τζένιφερ
985 Τζεραλντίν
986 Τζέσικα
987 Τζιακελίν
988 Τζιενγκες
989 Τζιλιάνα
990 Τζίνα
991 Τζιοζεφίν
992 Τζιούντιθ
993 Τζιωάννα
994 Τζιωρτζίνα
995 Τζο
996 Τζοάννα
997 Τζοβάνης
998 Τζόλυ
999 Τζουανσέρι
1000 Τζούλια
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία