Εορτές 4 Δεκεμβρίου: Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυρας Αγία Χριστοδούλη Άγιος Δάμασος Άγιος Κρίσπος Κρίσπα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ιουλιανή Άγιος Σεραφείμ ο Νέος Ιερομάρτυρας Άγιος Σεραφείμ, Επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου Άγιος Χριστόδουλος Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Πολυβότου, ο Θαυματουργός Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός Όσιος Κασσιανός Προφήτης Ἀμώς Ωσηέ
Ξενικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Gerebernus
6 Secardos
7 Theodemir
8 Tressan
9 Urbitius
10 Veep
11 Viator
12 Vouga
13 Vulphy
14 Waccar
15 Waldalenus
16 Wandoi
17 Willibald
18 Wulsin
19 Yakim
20 Yrchard
21 Αβακούμ
22 Αβακουμία
23 Αββαδών
24 Αββάς
25 Αβδαίος
26 Αβδιήλ
27 Αβδιηλία
28 Αβδιού
29 Αβέρκιος
30 Αβερρόη
31 Αβερρόης
32 Αβεσσαλώμ
33 Άβιβα
34 Άβιβος
35 Αβιμελιχίς
36 Αβιμέλιχος
37 Αβινιόν
38 Αβουδίμη
39 Αβούδιμος
40 Αβρααμία
41 Άβραμ
42 Αβώ
43 Αγγλία
44 Αγιούπα
45 Αδαλβέρτος
46 Αδάμη
47 Αδαμνάνος
48 Αδελαΐς
49 Αδελφά
50 Άδης
51 Αδόλφος
52 Αδριανή
53 Αδριανός
54 Αζάς
55 Αζάτ
56 Άζης
57 Αθρέ
58 Αϊδανή
59 Αϊδανός
60 Αίθαν
61 Αιμιλία
62 Αιμίλιος
63 Άϊντα
64 Αϊρένα
65 Άκελος
66 Ακεψεή
67 Ακεψεής
68 Ακυλίνα
69 Αλαμάνος
70 Άλαν
71 Αλβανή
72 Αλβανός
73 Αλβέρτα
74 Αλβέρτος
75 Αλβίνα
76 Αλβίνος
77 Αλδχέλμος
78 Αλεμίνα
79 Αλίκη
80 Αλίντα
81 Άλισον
82 Αλλάς
83 Αλμπέος
84 Αλμπέρτος
85 Αλοίσιος
86 Αλουίζος
87 Αλπέγιος
88 Αλφαία
89 Αλφαίος
90 Αλφόνς
91 Αλφρέδος
92 Αμαλία
93 Αμανατία
94 Αμανάτιος
95 Αμάνδα
96 Άμανδος
98 Αμέλια
99 Αμπάν
100 Αμπλία
101 Αμπλίας
102 Αμωναθάς
103 Αμώς
104 Ανάγκη
105 Ανανί
106 Ανανία
107 Ανανίας
108 Άνβη
109 Ανδριανή
110 Ανδριανός
111 Ανίτα
112 Ανμαρί
113 Άννα
115 'Ανναγκρέϋς
116 Άννας
117 Αννίβας
118 Ανουτσιάτα
119 Ανουτσιάτης
120 Ανσέλμος
121 Αντρανίκ
122 Αντωνίσκη
123 Αντωνίσκος
124 Απρίων
125 Αραβέλλα
126 Αρεδία
127 Αρέδιος
128 Αρθούρος
129 Αριέτα
130 Αρόα
131 Αρσάκη
132 Αρσάκιος
133 Αρφαξάδ
134 Ασήρ
135 Ασινέθ
136 Άσιοτ
137 Ασκλά
138 Ασκλάς
139 Ασσάντ
140 Αστή
141 Αστός
142 Ατζουλέτα
143 Αυγούστα
144 Αύγουστος
145 Αυδελλάς
146 Αυδιησούς
147 Αύκτα
148 Αφραάτη
149 Αφραάτης
150 Αφρικάνα
151 Αφρικανός
153 Αχάζ
154 Αχαιμένη
155 Αχαιμένης
156 Άχμετ
157 Βαβύλα
158 Βάδιμη
159 Βάδιμος
160 Βαθούσης
161 Βαλδερούδη
162 Βαλεντίνα
163 Βαλεντίνος
164 Βαλέριος
165 Βαλτάσαρ
166 Βάνδα
167 Βάνδας
168 Βανέσσα
170 Βαραδάτη
171 Βαραδάτος
172 Βαραχησία
173 Βαραχήσιος
174 Βαρθολομαία
175 Βαρθολομαίος
176 Βάρις
177 Βαρλαάμ
178 Βαρνάβα
179 Βαρούχ
180 Βαρουχία
181 Βαρραβάς
182 Βαρσαβάς
183 Βαρσαβία
184 Βαρσανουφία
185 Βαρσανούφιος
187 Βαρσοβία
188 Βαρτάν
189 Βαρυψαβάς
190 Βατσέ
191 Βάτων
192 Βάχθιση
193 Βάχθισος
194 Βεάτα
195 Βεάτος
196 Βεατρίκη
197 Βεδέας
198 Βελίκα
199 Βενανδία
200 Βενάνδιος
201 Βεναντία
202 Βενάντιος
203 Βενδιμιανός
204 Βενδολίνος
205 Βενεδίκτη
206 Βενέδικτος
207 Βενέδιμος
208 Βενετία
209 Βενέτιος
210 Βένια
211 Βένιας
212 Βέρα
213 Βερβούργα
214 Βερεκούνδα
215 Βερεκούνδος
216 Βέρης
217 Βέρθα
218 Βέρθος
219 Βερνάρδη
220 Βερνάρδος
221 Βέρνης
222 Βέρος
223 Βερουλία
224 Βερούλιος
225 Βερτράνδη
226 Βερτράνδος
227 Βετούριος
228 Βηθεσδά
229 Βήριος
230 Βήρυλλος
232 Βησσαρία
233 Βησσαρίων
234 Βιάγκα
235 Βιασεσλάβος
236 Βιβή
237 Βιβιανή
238 Βιβιανός
240 Βίβος
241 Βιδζίν
242 Βικέντια
243 Βικέντιος
244 Βίκτωρ
245 Βικτώρια
246 Βιλελμίνη
247 Βιλλιβρόρδος
248 Βίλμα
249 Βιμποράδα
250 Βίνος
251 Βιόλα
252 Βιολέτα
253 Βιργίλιος
254 Βιργινία
255 Βιργίνιος
256 Βιρίλα
257 Βιτιμία
258 Βιτιμίων
259 Βιτώριος
260 Βλαδιμήρα
261 Βλαδίμηρος
262 Βλαδισλάβα
263 Βλαδισλάβος
264 Βλάμης
265 Βλασία
266 Βοδοάλδος
267 Βολφγάγγος
268 Βονιφατία
269 Βονιφάτιος
270 Βοόζ
271 Βόσβα
272 Βόσβας
273 Βουκασίνη
274 Βουκασίνος
275 Βούλγη
276 Βούλγης
277 Βουλπιανός
278 Βρένδα
279 Βρένδας
280 Βρέταννη
281 Βρετάννιος
282 Βριθγουόλντος
283 Βρούτος
284 Βρυώνη
285 Βρυώνης
286 Βύρων
289 Γαβριηλία
290 Γαία
291 Γάια
292 Γάιος
293 Γαλιλαίος
294 Γάλλα
295 Γάλλος
296 Γαρδία
297 Γαρουφαήλ
298 Γαυδεντία
299 Γαυδέντιος
300 Γεδεών
301 Γέδιος
302 Γεϊθαζέτ
303 Γεμέλα
304 Γέμελος
305 Γενεβιέβη
306 Γεντηλία
307 Γεντήλιος
308 Γερβασία
309 Γερβάσιος
310 Γερμάνα
311 Γερμανός
312 Γερτρούδη
313 Γερτρούδος
314 Γεσθημανή
315 Γεϋθαζέτ
316 Γιάρετ
317 Γιεσάκ
318 Γιεσακία
319 Γιολάντα
320 Γιόνα
321 Γιόνας
322 Γιούι
323 Γκαμπριέλα
324 Γκασπάρ
325 Γκιζέλα
326 Γκίλντας
327 Γκιούλα
328 Γκράτσια
329 Γοβδέλαος
330 Γοθαζάτ
331 Γολιάθης
332 Γολινδούχ
333 Γόρασδος
334 Γοτθία
335 Γότθος
336 Γουδελία
337 Γουιλφρέδη
338 Γουιλφρέδος
339 Γουϊνιφρέδη
341 Γουίρο
342 Γουλιέλμος
343 Γουολβούργα
344 Γουολβούργος
345 Γουρία
346 Γουρίας
347 Δαβάκη
348 Δαβάκης
349 Δαβίδ
350 Δαβιδία
351 Δάδας
352 Δαλματία
354 Δαλμάτιος
355 Δάναβη
356 Δάναβος
357 Δάναξ
358 Δανιήλ
359 Δάντης
360 Δαρεία
362 Δαρείος
363 Δείνα
364 Δεισδαιμόνα
365 Δεναχίς
366 Δέρβης
367 Δεσιδέρια
368 Δεσιδέριος
369 Διγνόρα
370 Διγνόρος
371 Δομετία
372 Δομέτιος
373 Δομινίκη
374 Δομίνικος
375 Δόμνα
376 Δομνάς
377 Δόμνος
379 Δόναγος
380 Δονάτα
381 Δόσα
382 Δοσάς
383 Δούκας
384 Δούκισσα
385 Δουνστάνος
386 Δροστάν
387 Δύμφνα
389 Δυράνδη
390 Δύρανδος
391 Δυφρίγη
392 Δυφρίγος
393 Εαντβέρτος
394 Εασία
395 Εάσιος
396 Εβελίνα
397 Εβελίνος
398 Εβεντία
399 Εβέντιος
400 Έβερ
401 Εβόρη
402 Εβόρης
403 Εδμόνδη
404 Εδμόνδος
405 Εδουάρδα
406 Εδουάρδος
407 Εδουίνη
408 Εδουίνος
409 Εζεκίας
410 Εθελβούργη
411 Εθελμπέρτα
412 Εθελμπέρτος
414 Εϊλιανή
415 Εϊλιανός
416 Ελάππας
417 Ελβίρα
418 Ελβίρος
419 Ελεάζαρ
420 Ελεαζαρία
421 Ελεονώρα
422 Ελεόνωρος
423 Ελισαβάν
424 Ελισάβετ
425 Ελισσαία
426 Ελισσαίος
427 Ελφρίδα
428 Εμμανουήλ
429 Έμπα
430 Ενναθά
431 Ενναθάς
432 Ενόη
433 Ενόης
434 Εντίθ
435 Ενώχ
436 Εξπεδίτη
437 Εξπέδιτος
438 Επολονία
439 Επολόνιος
440 Ερακίνθη
441 Εράκινθος
442 Εράλδα
443 Ερένια
444 Ερέννιος
445 Ερκονγουάλδη
446 Ερκονγουάλδος
447 Ερμινίγγελδος
448 Ερμυλία
449 Ερμύλος
451 Ερνέστα
452 Ερνέστος
453 Ερριέτα
454 Ερρίκα
455 Ερρίκος
456 Ερσιλία
457 Ερσίλιος
458 Εσθήρ
459 Εσμεράλδα
460 Εσμεράλδος
461 Εστέλλα
462 Έτνα
463 Εύα
464 Ευγέων
465 Ευδαμίδας
466 Ευδάμιππος
467 Ευμενίδες
468 Ευσίγνια
469 Ευσίγνιος
470 Εφραίμ
471 Εφραιμία
472 Ζαϊμης
473 Ζαΐρα
474 Ζακελίνα
475 Ζακχαία
476 Ζακχαίος
478 Ζανιθάς
479 Ζαχαρίας
480 Ζεβεδαίος
481 Ζεβινά
482 Ζεβινάς
483 Ζεύς
484 Ζεφερίνο
485 Ζνεζιάνα
486 Ζοζεφίνα
487 Ζουμπουλία
488 Ζοφιήλ
489 Ζυγμούνδη
490 Ζυγμούνδος
491 Ζωζέφ
492 Ζώρζ
493 Ζωρζέττα
494 Ηγάθραξ
495 Ήρα
496 Ηρακλείμουσα
497 Ηρακλείμων
498 Ηρακλής
499 Ησαΐα
500 Ησαΐας
501 Ησαύ
502 Ησκόος
503 Θαδδαίος
504 Θαθουήλ
505 Θαμπελίνα
506 Θαμπελίνος
507 Θαρρά
508 Θεκεμίνα
509 Θέλμα
510 Θεοδιχίλδη
511 Θέονταρτ
512 Θεοτόνιος
513 Θωμαΐς
514 Θωμάς
515 Ιάγος
516 Ιακώβ
517 Ιακωβία
518 Ιάμβλιχος
519 Ιανουαρία
520 Ιανουάριος
521 Ιαφέθ
522 Ιβάν
523 Ιβελίνα
524 Ιβιστίων
525 Ιγνατία
526 Ιγνάτιος
527 Ιεζάβελ
528 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
529 Ιερεμίας
530 Ιερουσαλήμ
531 Ιησούς
533 Ιήσουσα
534 Ίλια
535 Ιλίαν
536 Ιλίνα
537 Ιλτούδη
538 Ιλτούδος
539 Ινγενιανή
540 Ινγενιανός
541 Ίνδης
542 Ινδίς
543 Ιννοκέντια
544 Ιοβάν
545 Ιουβενάλιος
546 Ιουβεντίνη
547 Ιούδα
548 Ιούδας
549 Ιούλιος
550 Ιουνία
551 Ιουνίας
552 Ιούστα
554 Ιούστος
555 Ισαακία
556 Ισαβέλλα
557 Ισέ
558 Ισμαήλ
559 Ιωακείμ
560 Ιωακειμία
561 Ιωάννης
562 Ιωάσαφ
563 Ιωασαφίνα
564 Ιωήλ
565 Ιωνάθαν
566 Ίωνας
567 Ιωράμ
568 Ιωσήφ
569 Ιωσηφίνα
570 Ιωσίας
571 Κάθμπεργκ
572 Καθρίν
573 Κάι
574 Καικιλία
576 Καικίλιος
577 Καϊνάν
578 Καισαρεία
579 Καλανδίων
582 Κάλανη
583 Καλάνος
584 Καμουήλ
585 Κάνδιδα
586 Κάνδιδος
588 Κανιδία
589 Κανίδιος
590 Κάντοκ
591 Καπίτη
592 Καπιτωλίνη
593 Καπίτων
594 Καραντόκια
595 Καραντόκιος
596 Καρλομάγνος
597 Κάρμεν
598 Καρόλα
599 Καρολίνα
600 Κάρολος
601 Καρτέγιος
602 Κασδόα
603 Κάσδοος
604 Καστιήλ
605 Καστιηλία
606 Καστίνη
607 Καστίνος
608 Κάστος
609 Καττίδιος
610 Καττύιος
611 Κάτων
612 Κέβιν
613 Κεβόρκ
614 Κελεστίνη
615 Κελεστίνος
616 Κενδέα
617 Κενδέας
618 Κένεθ
619 Κενσουρίνος
620 Κεντιγκέρνος
621 Κεντυρία
622 Κέολγουλφ
623 Κέρρη
624 Κηφά
625 Κηφάς
626 Κιάρα
627 Κιαράν
628 Κλαούντια
629 Κλάρα
630 Κλάρας
631 Κλαύδια
632 Κλαυδιανός
633 Κλαύδιος
634 Κλέλια
635 Κλέλιος
636 Κοκκώνα
637 Κολμαν
638 Κολούμβα
640 Κομασία
641 Κομάσιος
642 Κομγάλιος
643 Κοντσέτα
644 Κορεμνών
645 Κουάρτα
646 Κουάρτος
647 Κουαρτοσίλλα
648 Κουαρτοσίλλας
649 Κουθβέρτα
650 Κουθβέρτος
651 Κουϊνίδια
652 Κουϊνίδιος
653 Κουίντα
654 Κουίντος
655 Κουρνούτας
656 Κουρνουτία
657 Κρήσκη
658 Κρήσκων
659 Κρίσπα
660 Κρίσπος
661 Κρίστι
662 Κύμινος
663 Κυπρίλλα
664 Κυπρίλλος
665 Κύρα
666 Κυρίνια
667 Κυρίνιος
668 Κυρμιδώλη
669 Κυρμιδώλης
670 Κύρος
671 Κωνσταντίνα
672 Κωνσταντίνος
673 Λαβίνια
674 Λαβίνιος
675 Λάζαρος
676 Λαϊόβα
677 Λαιτήσια
678 Λαιτήσιος
679 Λάντερν
680 Λαυρέντιος
681 Λεβέντης
682 Λεβεντία
683 Λεονάρδος
684 Λεοπολδίνα
685 Λεοπόλδος
686 Λεϋλά
687 Λητώ
688 Λιβερία
689 Λιβέριος
690 Λίζα
691 Λιζέτα
692 Λίλη
693 Λίλης
694 Λιλιάνα
695 Λίλιθ
696 Λιμπερτυ
697 Λινάρδος
698 Λίντα
699 Λιουντμιλα
700 Λιτίνα
701 Λόβη
702 Λογγίνα
703 Λογγίνος
704 Λοϊζος
705 Λόλα
706 Λολλία
707 Λολλίων
708 Λορελάη
709 Λορένα
710 Λορένσε
711 Λορέντζος
712 Λόττις
713 Λούης
714 Λούθηρος
715 Λουίζα
716 Λουΐζος
717 Λουκούλα
718 Λούκουλος
719 Λουκρητία
720 Λουκρήτιος
722 Λουμινίτα
723 Λουντμίλα
724 Λουπία
725 Λούπων
726 Λούση
727 Λουσίλ
728 Λωτ
729 Μαβριανή
730 Μαβριανός
731 Μαγκλόρια
732 Μαγκλόριος
733 Μάγος
734 Μαδιάμ
735 Μαθίλδη
736 Μαθουσάλας
737 Μαϊδούλφη
738 Μαϊδούλφος
739 Μάϊκολ
740 Μαΐωρ
741 Μακή
742 Μαλάχ
743 Μαλαχίας
744 Μαλβίνα
745 Μαλίχα
746 Μαλοχία
747 Μάλχος
748 Μαμέλχθα
749 Μαμίλιος
750 Μαμμίλια
751 Μαμύκα
752 Μανάνα
753 Μάνασσης
754 Μανεθώ
755 Μανέθων
756 Μανήν
757 Μάνθος
758 Μανούσος
759 Μαντόνα
760 Μαξίμη
761 Μάξιμος
762 Μαουγάλδιος
763 Μαράτα
764 Μάργκαρετ
765 Μαρδαρία
766 Μαρδάριος
767 Μαρδικούλα
768 Μαρδονία
769 Μάρδων
770 Μαρέα
771 Μαρέβα
772 Μάρθα
773 Μαρθάς
774 Μαριάμνη
775 Μαριάνα
776 Μαρίκα
777 Μαρίνα
778 Μαρινέλλα
779 Μαρίνος
780 Μάριος
781 Μάρκος
782 Μαρλένα
783 Μαρουθά
784 Μαρουθάς
785 Μαρς
786 Μαρτίνα
787 Μαρτίνος
788 Μαρτύροχος
789 Ματθαία
790 Ματθαίος
791 Ματίλδα
792 Ματίλθη
793 Ματούρος
794 Μαυρικία
795 Μαυρίκιος
796 Μαϋσιμάς
797 Μαχάρ
798 Μεδούλη
799 Μελίκα
800 Μελχιόρ
801 Μελχισεδέκ ο Δίκαιος
802 Μένδρη
803 Μένδρης
804 Μενεξία
805 Μερκουλιάλιος
806 Μερκουρία
807 Μερκούριος
808 Μέρτια
809 Μεσίρα
810 Μέσιρος
811 Μεσσίας
812 Μεχμέτ
813 Μικέλης
814 Μιλδρέδη
815 Μίλκα
816 Μίλος
817 Μιράντα
818 Μιρέλλα
819 Μίρνα
820 Μίσδας
821 Μισιρλού
822 Μιχαήλ
823 Μιχαηλία
824 Μιχαίας
825 Μιχαίος
826 Μοδέστα
827 Μόνικα
828 Μονίκης
829 Μοντάνα
830 Μοντανός
831 Μόσχα
832 Μουράτιος
833 Μπάγια
834 Μπακάρ
835 Μπακαρία
836 Μπατζίμι
837 Μπατζιμία
838 Μπέκαν
839 Μπελίντα
840 Μπέλος
841 Μπέτυ
842 Μπιάνκα
843 Μπόγιαν
844 Μπογιάνα
845 Μπόρις
846 Μποσγουέλ
847 Μπριγκίτα
849 Μυριέλλα
850 Μύρνα
851 Μωησής
852 Μωικώ
853 Μώκια
854 Μώκιος
855 Μωρήν
856 Μωυσής
857 Ναασσών
858 Ναζαρέτ
859 Ναζαρία
860 Ναζάριος
861 Ναθαλία
862 Ναθάν
863 Ναθαναήλ
864 Ναθαναηλία
865 Ναούμ
866 Ναούμα
867 Ναρσή
868 Ναρσής
869 Νασσίμ
870 Ναταλία
872 Νατάλιος
873 Νατάσα
874 Νατέλα
875 Νατζίμπ
876 Ναχώρ
877 Νεάδα
878 Νέβη
879 Νείλος
880 Νέλια
881 Νέπα
882 Νέπως
883 Νέρδα
884 Νέρδων
885 Νέσταβος
886 Νεφθαλείμ
887 Νέφθυς
888 Νίνιαν
889 Νιρσάς
890 Νισέρ
891 Νοηλμάρης
892 Νόννα
893 Νόρμα
894 Νουά
895 Νταϊάνα
896 Νταίζη
897 Νταίηβιτ
898 Ντάλια
899 Ντάνα
900 Ντάνια
901 Ντανιέλ
902 Ντάνιελ
903 Ντανιέλα
904 Ντέρεκ
905 Ντεσισλάβα
906 Ντιάνα
907 Ντιλάιλα
908 Ντιράν
909 Ντιράντι
910 Ντομένικα
911 Ντομινίκ
912 Ντόναλντ
913 Ντόναν
914 Ντονάτα
915 Ντονατέλα
916 Ντονέλλα
917 Ντόρα
918 Ντορζής
919 Ντορίνα
920 Ντόροθυ
921 Νώε
923 Οβδιός
924 Οβιδία
925 Οβίδιος
926 Οδηράν
927 Οζίας
928 Οθέλλα
929 Οθέλλος
930 Όθων
931 Οθωνία
932 Όλγα
933 Όλδα
934 Ολδάς
935 Ολένα
936 Ονουφρία
937 Ονούφριος
938 Όντρεϊ
939 Ονωράτη
940 Ονωράτος
941 Ονωρία
942 Ονώριος
943 Ορσαλία
945 Ορσάλιος
946 Ορτανσία
947 Ορτάνσιος
948 Οσβάλδη
949 Οσβάλδος
951 Οσβίν
952 Οσπίτιος
953 Ουαλεριανός
954 Ουάλης
956 Ουάρρων
957 Ουβάλδη
958 Ουβάλδος
959 Ουελλήιος
960 Ουίκτωρ
961 Ουίρκας
962 Ουλκιανός
963 Ουλρίχα
964 Ουλρίχος
965 Ουλτανός
966 Ουλτρίλος
967 Ουμβέρτος
968 Ουρβανή
969 Ουρβανός
970 Ουριήλ
971 Ουριηλία
972 Ουρπασιανή
973 Ουρπασιανός
974 Ουσταχανάς
975 Πάβελ
976 Παγκέχρω
977 Παΐσιος
978 Πακερία
979 Πάκερος
980 Πάμελα
981 Πάμελος
982 Παμφαμήρ
983 Παμφαμήρα
984 Πάολα
985 Πάουλα
986 Πάπυλος
987 Παπυρία
988 Πάπυρος
989 Πάρνσμαν
990 Παρυσάτις
991 Πασχάλης
992 Πατάπιος
993 Πατέρνα
994 Πάτερνος
995 Πατρικία
996 Πατρίκιος
997 Πατρόβα
998 Πάτροβας
999 Παύλα
1000 Παύλος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία