Εορτές 10 Δεκεμβρίου: Άγιος Θεότεκνος Άγιος Μαριανός
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ερμογένης Άγιος Θωμάς ο Δεφουρκίνος Άγιος Μηνάς ο Καλλικέλαδος Άγιος Μηνάς ο Καλλικέλαδος Γέμελος Γέμελος Γιορτάζει ο
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cumine
4 Cuthbert
5 Cuthburge
6 Dubritius
7 Eata
8 Ebba
9 Edithac
10 Edwin
11 Gerebernus
12 Gildas
13 Gudwall
14 Honorius
15 Maglorious
16 Ninian
17 Urbitius
18 Viator
19 Victurus
20 Waccar
21 Waldalenus
22 Winifred
24 Wivina
25 Wolfgang
26 Yared
27 Zygmunt
28 Ααρών
30 Αβαδδώσσα
31 Αβακούμ
32 Αβακουμία
33 Αββαδών
34 Αβδαίος
35 Αβδιήλ
36 Αβδιού
37 Αβερκία
38 Αβέρκιος
39 Αβεσσαλώμ
40 Αβιά
41 Άβιβος
42 Αβιούδ
43 Αβουδίμος
44 Αβραάμ
48 Άβραμ
49 Αβραμία
50 Αβράμιος
51 Άβραξ
52 Άβραχας
53 Αβρίκιος
54 Αβυδηνός
55 Αβώ
56 Άγαβος
57 Αγαθαγγέλα
58 Αγαθάγγελος
59 Αγαθόδωρος
60 Αγαθοκλέας
61 Αγαθονίκη
62 Αγαθόνικος
63 Αγαθόπους
64 Αγάθων
65 Αγαθωνία
66 Αγάπη
67 Αγαπητή
68 Αγαπητός
69 Αγάπιος
70 Αγγαία
71 Αγγαίος
72 Αγγέλα
73 Αγγελάριος
74 Αγγελής
75 Αγγελική
76 Αγγελίνα
77 Άγγελος
78 Αγγίας
80 Αγιάσσου
81 Αγιοδεκτινή
82 Αγιοηλιώτισσα
83 Αγιολούσαινα
84 Αγιούλα
85 Αγίων Πάντων
86 Αγλαΐα
87 Αγλάιος
89 Αγνάς
90 Αγνή
92 Αγράμπελη
93 Αγριδιώτισσα
94 Αγριλιώτισσα
95 Αγρίππας
96 Άδα
97 Αδαλβέρτος
98 Αδάμ
101 Αδαμαντία
103 Άδαυκτος
104 Αδελαΐς
105 Αδονάι
106 Αδριανή
107 Αδριανός
108 Αειθαλάς
109 Αειμακάριστος
110 Αειμεσιτεύουσα
111 Αερία
112 Αερίας
113 Αέτιος
115 Αζαρίας
116 Αζάς
117 Αζάτ
118 Αζώρ
119 Αθανασία
120 Αθανάσιος
121 Αθηνιώτισσα
122 Αθηνογένης
123 Αθηνόδωρος
124 Αίγλων
125 Αιγυπτία
126 Αιδεσία
127 Αιδέσιος
128 Αιθήρ
129 Αικατερίνη
131 Αικατερίνος
132 Αιματούσα
133 Αιμίαλου
134 Αιμιλία
135 Αιμίλιος
136 Αιρκώτισσα
137 Αιτωλίς
138 Ακαθή
139 Ακάθιστη
140 Ακακία
141 Ακάκιος
143 Ακατάβλητη
144 Ακατάβλητος
145 Ακατάφλεκτη
146 Ακατάφλεκτος
147 Άκελος
148 Ακεψεής
149 Ακεψιμάς
150 Ακήραση
151 Ακίνδυνη
152 Ακίνδυνος
153 Ακόλουθος
154 Ακρωτηριανή
155 Ακύλας
157 Ακυλίνα
158 Αλαμάνος
159 Αλανιώτισσα
160 Αλαξάνδρα
161 Αλβέρτα
162 Αλβέρτος
163 Αλέξανδρος
164 Αλέξιος
165 Αλεξιώτισσα
166 Αλεπινή
167 Αληθινή
168 Αληθινός
169 Αλλάς
170 Αλλοιώτισσα
171 Αλόχη
172 Αλπέγιος
173 Αλυπία
174 Αλύπιος
175 Αλωνία
176 Αλώνιος
177 Αμαλία
178 Αμάνδα
179 Άμανδος
181 Αματίτση
182 Αμβρόσιος
183 Άμεμπτος
184 Αμετάθετος
185 Αμμιανός
186 Αμμούν
187 Άμμων
188 Αμολιανή
189 Αμόλυντος
190 Αμπελίς
191 Αμπελοκήπισσα
192 Αμπλίας
193 Αμφιλοχία
194 Αμφίλοχος
195 Αμφίων
196 Αμωμη
197 Αμωναθάς
198 Αμώς
199 Ανανί
200 Ανανία
201 Ανανίας
202 Ανάξαρχος
203 Αναξιμένης
204 Ανάργυρη
205 Άνασσα
206 Αναστασία
207 Αναστάσιος
208 Ανατολή
209 Ανατόλιος
210 Αναφωνήτρια
211 Άνδρεα
212 Ανδρέας
213 Ανδριανή
214 Ανδρόμαχος
215 Ανδρονίδης
216 Ανδρονίκη
217 Ανδρόνικος
218 Ανδροπελαγία
219 Ανδροπελαγίας
220 Άνδρων
221 Ανειτυλλιανός
222 Ανεμπόδιστος
224 Ανέστης
225 Ανέστια
226 Ανθάνας
227 Ανθή
228 Ανθίας
229 Άνθιμος
230 Άνθος
231 Ανίκητη
232 Ανίκητος
233 Ανιμαϊς
234 Ανίνας
235 Ανίτα
236 Άννα
238 Αννιανός
239 Αννούβ
240 Αντέρως
241 Αντιγόνη
242 Αντιλίνος
243 Αντινίτισσα
244 Αντίπας
245 Αντιφωνήτρια
246 Αντωνία
247 Αντωνίνα
248 Αντωνίνος
249 Αντώνιος
250 Ανυσία
251 Ανύσιος
252 Ανωμερίτισσα
253 Ανώνυμος
254 Άπαμος
255 Απείρανδρος
256 Απειρόγαμος
257 Απελλή
258 Απελλής
260 Απίων
261 Απολλιναρία
262 Απολλινάριος
263 Απόλλων
264 Απολλωνία
265 Απολλώνιος
266 Απόστολος
268 Απρίων
269 Απρόσιτος
270 Αρακιώτισσα
271 Αράπισσα
272 Αρβανίτισσα
273 Αργά
274 Αργυρά
275 Άρειος
276 Αρετή
277 Αρηβοϊα
278 Άρης
280 Αριάδνη
282 Αρίσταρχος
283 Αριστέα
284 Αριστείδης
285 Αρίστη
286 Αριστιάνα
287 Αριστιανός
288 Αριστοβούλα
289 Αριστόβουλος
290 Αριστοκλειανός
291 Αριστοκλεύς
292 Αριστόνικος
293 Άριστος
294 Αρίστων
295 Αρκαδία
296 Αρκάδιος
297 Αρμενοκρατούσα
298 Αρόα
299 Αρριανός
300 Αρσανά
301 Αρσενία
302 Αρσένιος
303 Αρτέμιος
304 Αρχαγγελιώτισσα
305 Άρχιππος
306 Αρχισπορίτισσα
307 Ασήρ
308 Ασινέθ
309 Άσκιοτ
310 Ασκλάς
311 Ασκληπιάδης
312 Ασκληπιοδότη
313 Ασκληπιόδοτος
314 Ασκληπιός
315 Ασπασία
316 Ασπραγγέλου
317 Ασπροβουνιώτισσα
318 Ασπροπαναγιά
319 Ασσάντ
320 Ασύγκριτη
321 Ασύγκριτος
322 Αττική
323 Αττικός
324 Άττος
325 Αυγερινός
326 Αυγούστα
327 Αυγουστιανή
328 Αύγουστος
329 Αυγώνα
330 Αύδακτος
331 Αυδάς
332 Αυδάτα
333 Αυδελλάς
334 Αυδιησούς
335 Αύκτος
336 Αυνάν
337 Αυξεντία
338 Αυξέντιος
339 Αυξίβιος
340 Αυξουθένιος
341 Αφέντρα
342 Αφθονία
343 Αφθόνιος
345 Άφθορος
346 Αφραάτης
347 Αφρικανός
349 Αφροδίσια
350 Αφροδίσιος
351 Αφροδίτη
352 Αφρόδιτος
353 Αχάζ
354 Αχαϊκός
355 Αχαϊκός
356 Αχαιμενίδης
357 Αχείμ
358 Αχειροποίητος
359 Αχεμενίδης
360 Αχιά
361 Αχιλλεύς
364 Άχμετ
365 Αχόλιος
366 Άχραντος
367 Αψιδιώτισσα
368 Βαβύλας
369 Βάδιμος
370 Βαδούσης
371 Βαζατηνός
372 Βαθούσης
373 Βάια
374 Βάιος
375 Βάκχος
376 Βαλάντιος
377 Βαλδερούδη
378 Βαλεντίνα
379 Βαλεντίνος
380 Βαλέρια
381 Βαλέριος
382 Βαλουκλιώτισσα
383 Βαλτάσαρ
384 Βανιώτισσα
385 Βαουθά
386 Βαπτιστής
387 Βάπτος
388 Βαραββάς
389 Βαραγγιώτισσα
390 Βαραδάτος
391 Βαραχήσιος
392 Βαράχος
393 Βαρβάρα
394 Βάρβαρος
395 Βαρδιανιώτισσα
396 Βαρέρια
397 Βαρθολομαίος
398 Βάρις
399 Βαρκού
400 Βαρλαάμ
401 Βαρνάβας
402 Βαρούχ
403 Βαρραβάς
404 Βαρσαβάς
405 Βαρσανούφιος
407 Βαρσιμαίος
408 Βαρυψαβάς
409 Βάσης
410 Βασιανός
411 Βασιλεία
412 Βασιλειάδης
413 Βασιλείδης
414 Βασίλειος
415 Βασιλεύς
416 Βασιληγενέτειρα
417 Βασιλίδα
418 Βασιλίσκος
419 Βασίλισσα
420 Βάσσα
421 Βασσόη
422 Βατάς
423 Βατοπεδινή
424 Βατούσαινα
425 Βαχθισόης
426 Βεάτος
427 Βεατρίκη
428 Βεβαία
429 Βεελζεβούλ 
430 Βελανιδιά
431 Βενάνδιος
432 Βενάντιος
433 Βενδιμιανός
434 Βενεδίκτη
435 Βενέδικτος
436 Βενέδιμος
437 Βενέριος
438 Βενιαμίν
439 Βενούστος
440 Βέρα
441 Βεργουπουλιανή
442 Βερενίκη
443 Βερνίκη
444 Βερούλιος
445 Βερτράνδη
446 Βερτράνδος
447 Βηθεσδά
448 Βηθλεεμίτισσα
449 Βήλη
450 Βήλων
451 Βηματάρισσα
452 Βήριος
453 Βήρυλλος
455 Βησσαρίων
456 Βηχιανή
457 Βηχιανός
460 Βιάνωρ
461 Βιασεσλάβος
462 Βιβή
463 Βιβιανός
465 Βίβος
466 Βιγλιώτισσα
467 Βιδζίν
468 Βιδιανή
469 Βικεντία
470 Βικέντιος
471 Βίκτωρ
472 Βικτωρίνος
473 Βιλλιβρόρδος
474 Βιμποράδα
475 Βίνος
476 Βιργινία
477 Βιργίνιος
478 Βιργιωμένη
479 Βιτάλιος
480 Βιτιμίων
481 Βίτων
482 Βλαδιμήρα
483 Βλαδίμηρος
484 Βλανδίνα
485 Βλασαρού
486 Βλασία
487 Βλάσιος
488 Βλαχέρνα
489 Βλέπουσα
490 Βλυχιόρικα
491 Βοήθεια
492 Βόηθος
493 Βονιφάτιος
494 Βοόζ
495 Βορεινή
496 Βόσβας
497 Βοστρύκιος
498 Βουκασίνος
499 Βουκόλος
500 Βούλιστα
501 Βουλπιανός
502 Βουναρκώτισσα
503 Βουνογιάτρισσα
504 Βουνού
505 Βουρνιώτισσα
506 Ἀβραάμη
507 Βράχου
508 Βρένδα
509 Βρένδας
510 Βρεσθενίτισσα
511 Βρετάννιος
512 Βρεφοκομούσα
513 Βρεφοκρατούσα
514 Βρέφος
515 Βρεφουργήσασα
516 Βρεχούσα
517 Βριθγουόλντος
518 Βροντιανή
519 Βρόντου
520 Βροχής
521 Βρυαίνη
522 Βρυσιανή
523 Βυθόνιος
524 Γαβριήλ
525 Γαβριηλία
526 Γαϊανή
527 Γαϊανός
528 Γάιος
529 Γαλακτίνη
530 Γαλακτοτροφούσα
531 Γαλανή
532 Γαλανούσα
533 Γαλατάς
534 Γαλάτειος
535 Γαλατερούσα
536 Γαλατιανή
537 Γαλατούσα
538 Γαλαχτοτροφία
539 Γαλαχτοφορούσα
540 Γαλήνη
541 Γάλλος
542 Γαλουχιότισσα
543 Γάλυκος
544 Γαμαλιήλ
545 Γάσπαρ
546 Γεδεών
547 Γέδιος
548 Γεθσημανή
549 Γεϊθαζέτ
550 Γελάσιος
551 Γέμελος
552 Γεμινιανός
553 Γενεβιέβη
554 Γενέθλιος
555 Γενναδία
556 Γεννάδιος
557 Γεντήλιος
558 Γεράσιμος
559 Γερβάσιος
560 Γερμανός
561 Γέρων
562 Γεϋθαζέτ
563 Γεωργία
564 Γεώργιος
565 Γηνατού
566 Γηρομεριού
567 Γιαλούσα
568 Γιάτρισσα
569 Γιγάντιος
570 Γιολάντα
571 Γκαβή
572 Γκαλδούνος
573 Γκιζιλκιζιώτισσα
574 Γκουβερνιώτισσα
575 Γλαφύρα
577 Γλαφυρός
578 Γλίεβος
579 Γλυκέριος
580 Γλυκιώτισσα
581 Γλυκοκυματούσα
582 Γλυκοφιλούσα
583 Γλύκων
584 Γοβδέλαος
585 Γοθαζάτ
586 Γοιρδελάκη
587 Γολινδούχ
588 Γόρασδος
589 Γοργίων
590 Γοργοεπήκοος
591 Γοργόνα
592 Γοργόνιος
593 Γορδία
594 Γόρδιος
595 Γότθος
596 Γουδελία
597 Γουμένισσα
598 Γουμερά
599 Γουνιώτισσα
600 Γούντα
601 Γουρίας
602 Γουρλομάτα
603 Γράτος
604 Γραύς
605 Γραφιώτισσα
606 Γρηγεντία
607 Γρηγέντιος
608 Γρηγοράγγελος
609 Γρηγορία
610 Γρηγόριος
611 Γυναίκα
612 Γύψενη
613 Γωνιά
614 Δαβίδ
615 Δάδας
616 Δαδιώτισσα
617 Δακρύβρεχτος
618 Δακρυρροούσα
619 Δάλια
620 Δαλιδά
621 Δαλματία
622 Δαλμάτιος
623 Δάμαρις
624 Δαμασκηνή
625 Δαμασκηνός
626 Δάμασος
627 Δαμάστα
628 Δαμιανή
629 Δαμιανός
630 Δάμων
632 Δαν
633 Δάναβος
634 Δάναξ
635 Δανιήλ
636 Δανιηλίς
637 Δαρεία
639 Δάσιος
640 Δαύκτος
641 Δεβόρα
642 Δέηση
643 Δεκαπεντούσα
644 Δεναλία
645 Δεναχίς
646 Δεξιοκρατούσα
647 Δεόμενη
648 Δερμάτα
649 Δεσιδέριος
650 Δέσποινα
651 Δεσπότης
652 Δημάρατος
653 Δημήτριος
654 Δημητρίων
655 Δήμιος
656 Δημοκλής
657 Δημοκράνια
658 Δημοκρατία
659 Δημόκριτος
660 Δήμος
661 Δημοσθένης
662 Διάβολος
663 Διάδοχος
664 Διακονούσα
665 Διάκος
666 Δίας
667 Διασώζουσα
668 Δίδυμος
669 Δικαιόκριτος
670 Δίκαιος
671 Δικαιότατη
672 Διογένης
673 Διόδοτος
674 Διοδώρα
675 Διόδωρος
676 Διοκλής
677 Διοκλητιανός
678 Διομήδης
679 Διονυσία
680 Διόνυσος
681 Διόνυσος
682 Διόσκουρος
683 Διότισσα
684 Δισιδέριος
685 Δίφιλος
686 Δίων
687 Διώνη
688 Δόβρα
689 Δολινδούχ
690 Δολλίων
691 Δομέντιος
692 Δομετία
693 Δομέτιος
694 Δομινίκη
695 Δομίνικος
696 Δομιτίλλα
697 Δόμνα
698 Δόμνας
700 Δομνιανίτισσας
701 Δομνίνη
702 Δομνίνος
703 Δόμνος
705 Δόναγος
706 Δονάτα
707 Δονάτος
708 Δοξάρισσα
709 Δορκάς
710 Δορυμέδων
711 Δοσάς
712 Δοσιθέα
713 Δοσίθεος
714 Δουβέργαινα
715 Δούκας
716 Δουκίτιος
717 Δουλάς
718 Δούλη
719 Δράκαινα
720 Δράκων
721 Δροσίς
722 Δροσοσταλία
723 Δροσοσταλίδα
724 Δύμφνα
726 Δυφρίγος
727 Δωδώνη
728 Δωροθέα
730 Δωρόθεος
731 Εάσιος
732 Εβέντιος
733 Έβερ
734 Εβόρη
735 Εβόρης
736 Εγγυήτρια
737 Εδμόνδη
738 Εδμόνδος
739 Εδουάρδος
740 Εζεκίας
741 Εθελμπέρτος
743 Εικονίστρια
744 Εϊλιανός
745 Ειρηναίος
746 Ειρηνάρχη
747 Ειρήναρχος
748 Ειρήνη
750 Ειρηνικὸς
751 Εκατονταπυλιανή
752 Εκδίκιος
754 Εκκλησιάρχουσα
755 Ελάδιος
756 Ελαία
757 Ελαιοβρύτισσα
758 Ελάππας
759 Ελάσιππος
760 Ελεάζαρ
761 Ελεάζαρος
762 Ελεημονήτρια
763 Ελεήστρια
764 Ελένη
766 Ελεντίνα
767 Ελεοβρύτης
768 Ελέους
769 Ελεούσα
770 Ελέσα
771 Ελευθερία
772 Ελευθέριος
773 Ελευθερώτρια
774 Ελιακείμ
775 Ελικωνίς
776 Ελιούδ
777 Ελισαβάν
778 Ελισάβετ
779 Ελισσαίος
780 Ελλάδιος
781 Ελλάς
782 Έλντα
783 Ελπιδηφόρος
784 Ελπίδιος
785 Ελπιδοφόρα
786 Ελπιδοφόρος
788 Ελπινίκη
789 Έλπις
790 Έλυμας
791 Ελώνα
792 Εμμανουήλ
793 Εμμανουηλία
794 Εμμέλεια
795 Ενθρονη
796 Ενναθά
797 Ενόη
798 Ενόης
799 Ενώς
800 Ενώχ
801 Εξακουστή
802 Έξακουστοδιανή
803 Έξακουστοδιανός
804 Εξακουστός
805 Εξοχική
806 Εξπέδιτος
807 Επακούουσα
808 Επαμεινώνδας
809 Επανωχωριανή
810 Επαφρόδιτος
811 Επίκτητος
812 Επίμαχος
813 Επισκοπιανή
814 Επιστήμη
815 Επιτάκιος
816 Επιφανία
817 Επιφάνιος
818 Επίχαρις
819 Επολόνιος
820 Επουράνιος
821 Επταβηματούσα
822 Ερασμία
823 Έρασμος
824 Έραστος
825 Ερατώ
826 Ερένια
827 Εριφύλη
828 Ερκονγουάλδος
829 Ερκούλιος
830 Ερμαίος
831 Ερμάς
832 Έρμεα
833 Ερμείας
834 Ερμηνεία
835 Ερμής
836 Ερμινίγγελδος
837 Ερμιόνη
838 Έρμιππος
839 Ερμογένης
840 Ερμοκράτης
841 Ερμόλαος
842 Ερμολία
843 Έρμος
844 Ερμύλος
845 Ερνέστος
846 Ερρίκος
847 Έρση
848 Ερσιλία
849 Ερσίλιος
850 Ερυπιανή
851 Έρως
852 Ερωτηΐς
853 Εσθήρ
854 Εσπερίς
855 Έσπερος
856 Εσρώμ
857 Εσφιγμένη
858 Ετεοκλής
859 Εύα
860 Ευαγγελία
861 Ευαγγελίστρα
862 Ευαγγελίστρια
863 Ευάγγελος
864 Εύαγρος
865 Ευανθία
866 Ευάρεστος
867 Εύβιος
868 Ευβιωτός
869 Ευβούλη
870 Ευγενία
871 Ευγένιος
872 Ευγραφία
873 Εύγραφος
874 Ευδαίμων
875 Ευδίκιος
876 Ευδοκία
877 Ευδοκίμη
878 Ευδόκιμος
879 Ευδόκιος
880 Ευδοξία
881 Εύδοξος
882 Ευέλπιστος
883 Ευήθιος
884 Ευθαλία
885 Ευθάλιος
886 Ευθασία
887 Ευθάσιος
888 Ευθύμιος
889 Ευϊλάσιος
890 Ευκαρπίων
891 Εύκλεος
892 Ευκράτη
893 Ευκράτης
894 Ευλαλία
895 Ευλάλιος
896 Ευλαμπία
897 Ευλαμπίδης
898 Ευλάμπιος
899 Ευλογία
900 Ευλόγιος
901 Ευμένιος
902 Ευμορφία
903 Ευνίκη
904 Ευνικιανός
905 Ευνοϊκός
907 Ευνούχος
908 Ευξίφιος
909 Εύοδος
910 Εύπλος
911 Εύπορος
912 Ευπραξία
913 Ευπρέπιος
914 Ευράσιος
915 Ευρετή
916 Εύρετος
917 Εύρος
918 Ευσεβία
919 Ευσέβιος
920 Ευσεβιώτης
921 Ευσεβώνας
922 Ευσθέντιος
923 Ευσίγνιος
924 Εύσπλαχνος
925 Ευστάθιος
926 Ευστολία
927 Ευστόλιος
928 Ευστόργιος
929 Ευστοχία
931 Ευστόχιος
932 Ευστρατία
933 Ευστράτιος
934 Ευσχήμων
935 Ευσχήμων
936 Ευτέξιος
937 Ευτέρπη
938 Ευτροπία
939 Ευτρόπιος
940 Ευτυχιανή
941 Ευτυχιανός
942 Ευτύχιος
943 Ευτυχίς
944 Εύτυχος
945 Εύφημη
946 Εύφημος
947 Ευφρασία
948 Ευφράσιος
949 Ευφροσύνη
950 Ευφρόσυνος
951 Εύφρων
952 Ευψυχία
953 Ευψύχιος
954 Ευωδία
955 Εφήβιος
956 Εφραίμ
957 Ζαβουλών
958 Ζακχαία
959 Ζακχαίος
960 Ζαλακιώτισσα
961 Ζανιθάς
962 Ζαννέτος
963 Ζαρά
964 Ζάρβηλος
965 Ζαρουαντίνης
966 Ζαχαρία
967 Ζαχαρίας
968 Ζεβεδαίος
969 Ζεβινάς
970 Ζένα
971 Ζένας
972 Ζεραχιώτισσα
973 Ζεριχιώτισσα
974 Ζερμπτίτσης
975 Ζηναΐς
976 Ζηνάς
977 Ζηνοβία
979 Ζηνόβιος
980 Ζήνων
981 Ζοροβάβελ
982 Ζοφιήλ
983 Ζυλή
984 Ζωάρκεια
985 Ζωή
986 Ζωήρρυτος
987 Ζώης
988 Ζωηφόρος
989 Ζώιλα
990 Ζωίλος
991 Ζωοδότειρα
992 Ζωοδότρα
993 Ζωοδόχος
994 Ζωοπηγή
995 Ζωοπόρος
996 Ζωοτόκος
997 Ζώσιμη
998 Ζώσιμος
1000 Ζωτικός
©2018 names-n-gifts.com - Επικοινωνία