Εορτές 9 Δεκεμβρίου: Αγία Άννα Άγιος Εάσιος Άγιος Ναρσής ο Πέρσης Εασία Ναρσή Σωσιθέα Σωσίθεος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Βάσσα Αγία Βάσσα Άγιος Ισαάκ Άγιος Στέφανος ο Νεολάμπης Άννας Δέσποινα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Μαντόνα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Μαρία, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Παναγιώτα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου
Χριστιανικό
1 Abban
2 Abra
3 Aedan
4 Cuthbert
5 Dubritius
6 Eata
7 Gerebernus
8 Gildas
9 Gudwall
10 Urbitius
11 Verecundus
12 Viator
13 Victurus
14 Waccar
15 Walburga
16 Waldalenus
17 Wivina
18 Ywi
19 Zygmunt
20 Ααρών
22 Αβαδδώσσα
23 Αβακούμ
24 Αβακουμία
25 Αββαδών
26 Αβδαίος
27 Αβδιήλ
28 Αβδιηλία
29 Αβδιού
30 Αβερκία
31 Αβέρκιος
32 Αβεσσαλώμ
33 Αβιά
34 Άβιβος
35 Αβιμελιχίς
36 Αβιμέλιχος
37 Αβιούδ
38 Αβουδίμος
39 Αβραάμ
43 Αβρααμία
44 Άβραμ
45 Άβραξ
46 Άβραχας
47 Αβρίκιος
48 Αβυδηνός
49 Αβώ
50 Άγαβος
51 Αγαθαγγέλα
52 Αγαθάγγελος
53 Αγάθη
54 Αγαθόδωρος
55 Αγαθοκλέας
56 Αγαθονίκη
57 Αγαθόνικος
58 Αγαθόπους
59 Αγάθων
60 Αγάπη
61 Αγαπητή
62 Αγαπητός
63 Αγάπιος
64 Αγγαία
65 Αγγαίος
66 Αγγέλα
67 Αγγελάριος
68 Αγγελική
69 Αγγελίνα
70 Αγγελίνος
71 Άγγελος
72 Αγγίας
74 Αγιάσσου
75 Αγιοδεκτινή
76 Αγιοηλιώτισσα
77 Αγιολούσαινα
78 Αγιούλα
79 Αγίων Πάντων
80 Αγλαΐα
81 Αγλάιος
83 Αγνάς
84 Αγνή
86 Αγράμπελη
87 Αγριδιώτισσα
88 Αγριλιώτισσα
89 Αγρίππα
90 Αγρίππας
91 Άδα
92 Αδαλβέρτος
93 Αδάμ
96 Αδαμαντία
98 Άδαυκτος
99 Αδελαΐς
100 Αδονάι
101 Αδριανή
102 Αδριανός
103 Αειθάλα
104 Αειθαλάς
105 Αειμακάριστος
106 Αειμεσιτεύουσα
107 Αερία
108 Αερίας
109 Αέτιος
111 Αζαρίας
112 Αζάς
113 Αζάτ
114 Άζης
115 Αζώρ
116 Αθανασία
117 Αθανάσιος
118 Αθηναγόρα
119 Αθηναγόρας
120 Αθηνιώτισσα
121 Αθηνογένης
122 Αθηνόδωρος
123 Αίγλων
124 Αιγυπτία
125 Αϊδανή
126 Αιδεσία
127 Αιδέσιος
128 Αιθήρ
129 Αικατερίνη
132 Αικατερίνος
133 Αιματούσα
134 Αιμίαλου
135 Αιμιλία
136 Αιμιλίνα
137 Αιμίλιος
138 Αιρκώτισσα
139 Αιτωλίς
140 Ακαθή
141 Ακάθιστη
142 Ακακία
143 Ακάκιος
145 Ακατάβλητη
146 Ακατάβλητος
147 Ακατάφλεκτη
148 Ακατάφλεκτος
149 Άκελος
150 Ακεψεής
151 Ακεψιμάς
152 Ακήραση
153 Ακίνδυνη
154 Ακίνδυνος
155 Ακόλουθος
156 Ακρωτηριανή
157 Ακύλας
159 Ακυλίνα
160 Αλαμάνος
161 Αλανιώτισσα
162 Αλαξάνδρα
163 Αλβέρτα
164 Αλβέρτος
165 Αλέξανδρος
168 Αλέξιος
169 Αλεξιώτισσα
170 Αλεπινή
171 Αληθινή
172 Αληθινός
173 Αλκίσων
174 Αλλάς
175 Αλλοιώτισσα
176 Αλμπέος
177 Αλόχη
178 Αλπέγιος
179 Άλτο
180 Αλυπία
181 Αλύπιος
182 Αλωνία
183 Αλώνιος
184 Αμαλία
185 Αμάνδα
186 Άμανδος
188 Αματίτση
189 Αμβρόσιος
190 Άμεμπτος
191 Αμετάθετος
192 Αμμιανός
193 Αμμούν
194 Άμμων
195 Αμολιανή
196 Αμόλυντος
197 Αμπελίς
198 Αμπελοκήπισσα
199 Αμπλία
200 Αμπλίας
201 Αμφιλοχία
202 Αμφίλοχος
203 Αμφίων
204 Αμφιώνη
205 Αμωμη
206 Αμωναθάς
207 Αμώς
208 Ανανί
209 Ανανία
210 Ανανίας
211 Ανάξαρχος
212 Αναξιμένης
213 Ανάργυρη
214 Άνασσα
215 Αναστασία
216 Αναστάσιος
217 Αναστέλλα
218 Ανατολή
219 Ανατόλιος
220 Αναφωνήτρια
221 Άνδρεα
222 Ανδρέας
223 Ανδριανή
224 Ανδρόμαχος
225 Ανδρονίδης
226 Ανδρονίκη
227 Ανδρόνικος
228 Ανδροπελαγία
229 Ανδροπελαγίας
230 Άνδρων
231 Ανειτυλλιανός
232 Ανεκτή
233 Άνεκτος
234 Ανεμπόδιστη
235 Ανεμπόδιστος
237 Ανερίνα
238 Ανέστης
239 Ανέστια
240 Ανθάνας
241 Ανθή
242 Ανθίας
243 Άνθιμη
244 Άνθιμος
245 Άνθος
246 Ανίκητη
247 Ανίκητος
248 Ανιμαϊς
249 Ανίνα
250 Ανίνας
251 Ανίτα
252 Άννα
254 Άννας
255 Αννιανός
256 Αννούβ
257 Ανουτσιάτα
258 Ανουτσιάτης
259 Ανσέλμος
260 Αντελίνα
261 Αντέρως
262 Αντιγόνη
263 Αντιλίνος
264 Αντινίτισσα
265 Αντίπας
266 Αντιφωνήτρια
267 Αντωνία
268 Αντωνίκη
269 Αντωνίκος
270 Αντώνιος
271 Ανυσία
272 Ανύσιος
273 Ανωμερίτισσα
274 Ανώνυμος
275 Άπαμος
276 Απείρανδρος
277 Απειρόγαμος
278 Απελλή
279 Απελλής
281 Απίων
282 Απολλιναρία
283 Απολλινάριος
284 Απόλλων
285 Απολλωνία
286 Απολλώνιος
287 Απόστολος
289 Απρίων
290 Απρόσιτος
291 Αρακιώτισσα
292 Αράπισσα
293 Αρβανίτισσα
294 Αργά
295 Αργυρά
296 Αρδαλίων
297 Αρέθων
298 Άρειος
299 Αρετή
300 Αρηβοϊα
301 Άρης
303 Αριάδνη
305 Αριάδνης
306 Αρισταρχίς
307 Αρίσταρχος
308 Αριστείδη
309 Αριστείδης
310 Αρίστη
311 Αριστιάνα
312 Αριστιανός
313 Αριστοβούλα
314 Αριστόβουλος
315 Αριστοκλειανός
316 Αριστοκλεύς
317 Αριστόνικος
318 Άριστος
319 Αρκαδία
320 Αρκάδιος
321 Αρμενοκρατούσα
322 Αρόα
323 Αρριανός
324 Αρσάκη
325 Αρσάκιος
326 Αρσανά
327 Αρσενία
328 Αρσένιος
329 Αρτέμιος
330 Αρχαγγελιώτισσα
331 Άρχιππος
332 Αρχισπορίτισσα
333 Ασήρ
334 Ασινέθ
335 Άσκιοτ
336 Ασκλάς
337 Ασκληπιάδης
338 Ασκληπιοδότη
339 Ασκληπιόδοτος
340 Ασκληπιός
341 Ασπασία
342 Ασπραγγέλου
343 Ασπροβουνιώτισσα
344 Ασπροπαναγιά
345 Ασσάντ
346 Ασύγκριτη
347 Ασύγκριτος
348 Αττική
349 Αττικός
350 Άττος
351 Αυγερινός
352 Αυγούστα
353 Αυγουστιανή
354 Αύγουστος
355 Αυγώνα
356 Αύδακτος
357 Αυδάς
358 Αυδάτα
359 Αυδελλάς
360 Αυδιησούς
361 Αύκτος
362 Αυνάν
363 Αυξεντία
364 Αυξέντιος
365 Αυξιβία
366 Αυξίβιος
367 Αυξουθένιος
368 Αφέντρα
369 Αφθονία
370 Αφθόνιος
372 Άφθορος
373 Αφραάτης
374 Αφρικανός
376 Αφροδίσια
377 Αφροδίσιος
378 Αφροδίτη
379 Αφρόδιτος
380 Αχάζ
381 Αχαϊκός
382 Αχαϊκός
383 Αχαιμένη
384 Αχαιμένης
385 Αχείμ
386 Αχειροποίητος
387 Αχιά
388 Αχιλλεύς
391 Άχμετ
392 Αχόλιος
393 Άχραντος
394 Αψιδιώτισσα
395 Βαβύλας
396 Βάδιμος
397 Βαδούσης
398 Βαθούσης
399 Βάια
400 Βάιος
401 Βάκχος
402 Βαλάντα
403 Βαλάντιος
404 Βαλδερούδη
405 Βαλεντίνα
406 Βαλεντίνος
407 Βαλέρια
408 Βαλέριος
409 Βαλουκλιώτισσα
410 Βαλσαμή
411 Βαλσάμων
412 Βαλτάσαρ
413 Βάνα
414 Βανέσσα
416 Βανίνα
417 Βανιώτισσα
418 Βαουθά
419 Βαπτιστής
420 Βάπτος
421 Βαραββάς
422 Βαραγγιώτισσα
423 Βαραδάτος
424 Βαραχήσιος
425 Βαράχος
426 Βαρβάρα
427 Βάρβαρος
428 Βαρδιανιώτισσα
429 Βαρέρια
430 Βαρθολομαίος
431 Βάρις
432 Βαρκού
433 Βαρλαάμ
434 Βαρνάβας
435 Βαρούχ
436 Βαρουχία
437 Βαρραβάς
438 Βαρσαβάς
439 Βαρσανούφιος
441 Βαρυψαβάς
442 Βάσης
443 Βασιανός
444 Βασιλεία
445 Βασιλειάδης
446 Βασιλείδης
447 Βασίλειος
448 Βασιλένια
449 Βασιλεύς
450 Βασιληγενέτειρα
451 Βασιλίδα
452 Βασιλίσκος
453 Βασίλισσα
454 Βάσσα
455 Βασσόη
456 Βατάς
457 Βατοπεδινή
458 Βατούσαινα
459 Βατσέ
460 Βαχθισόης
461 Βεάτος
462 Βεατρίκη
463 Βεβαία
464 Βεελζεβούλ 
465 Βελανιδιά
466 Βενάνδιος
467 Βενάντιος
468 Βενδιμιανός
469 Βενδολίνος
470 Βενεδίκτη
471 Βενέδικτος
472 Βενέδιμος
473 Βενέριος
474 Βενιαμίν
475 Βενούστος
476 Βέρα
477 Βεργουπουλιανή
478 Βερενίκη
479 Βερενίκης
480 Βερνίκη
481 Βερούλιος
482 Βερτράνδη
483 Βερτράνδος
484 Βηθεσδά
485 Βηθλεεμίτισσα
486 Βήλη
487 Βήλων
488 Βηματάρισσα
489 Βήριος
490 Βήρυλλος
492 Βησσαρία
493 Βησσαρίων
494 Βηχιανή
495 Βηχιανός
498 Βιάνωρ
499 Βιασεσλάβος
500 Βιβέτα
501 Βιβή
502 Βιβιανός
504 Βίβος
505 Βιγλιώτισσα
506 Βιδζίν
507 Βιδιανή
508 Βικέντια
509 Βικέντιος
510 Βίκτωρ
511 Βικτώρια
512 Βικτωρίνος
513 Βιλλιβρόρδος
514 Βίλμα
515 Βιμποράδα
516 Βίνος
517 Βιργινία
518 Βιργίνιος
519 Βιργιωμένη
520 Βιρίλα
521 Βιτάλιος
522 Βιτιμίων
523 Βίτων
524 Βλαδιμήρα
525 Βλαδίμηρος
526 Βλαδισλάβα
527 Βλαδισλάβος
528 Βλανδίνα
529 Βλασαρού
530 Βλασία
531 Βλάσιος
532 Βλαχέρνα
533 Βλέπουσα
534 Βλυχιόρικα
535 Βοήθεια
536 Βόηθος
537 Βολφγάγγος
538 Βονιφάτιος
539 Βοόζ
540 Βορεινή
541 Βόσβας
542 Βοστρύκιος
543 Βουκασίνος
544 Βουκολίων
545 Βούλιστα
546 Βουλπιανός
547 Βουναρκώτισσα
548 Βουνογιάτρισσα
549 Βουνού
550 Βουρνιώτισσα
551 Βούσιρις
552 Βούσιρις
553 Ἀβραάμη
554 Βράχου
555 Βρένδα
556 Βρένδας
557 Βρεσθενίτισσα
558 Βρετάννιος
559 Βρεφοκομούσα
560 Βρεφοκρατούσα
561 Βρέφος
562 Βρεφουργήσασα
563 Βρεχούσα
564 Βριθγουόλντος
565 Βροντιανή
566 Βρόντου
567 Βροχής
568 Βρυαίνη
570 Βρυσιανή
571 Βυζατινή
572 Βυζατινός
573 Βυθόνιος
574 Γαβριήλ
575 Γαβριηλία
576 Γαΐα
577 Γαϊανή
578 Γαϊανός
579 Γάιος
580 Γαλακτίνη
581 Γαλακτοτροφούσα
582 Γαλανή
583 Γαλανούσα
584 Γαλατάς
585 Γαλάτειος
586 Γαλατερούσα
587 Γαλατιανή
588 Γαλατούσα
589 Γαλαχτοτροφία
590 Γαλαχτοφορούσα
591 Γαλήνη
592 Γάλλος
593 Γαλουχιότισσα
594 Γάλυκος
595 Γαμαλιήλ
596 Γάσπαρ
597 Γεδεών
598 Γέδιος
599 Γεϊθαζέτ
600 Γελάσιος
601 Γέμελος
602 Γεμίνα
603 Γεμίνος
604 Γενεβιέβη
605 Γενεθλία
606 Γενέθλιος
607 Γενναδία
608 Γεννάδιος
609 Γεντηλία
610 Γεντήλιος
611 Γερασίμη
612 Γεράσιμος
613 Γερβασία
614 Γερβάσιος
615 Γερμανός
616 Γερτρούδη
617 Γέρων
618 Γεσθημανή
619 Γεϋθαζέτ
620 Γεωργία
621 Γεωργιάννα
622 Γεωργιλιάνα
623 Γεώργιος
624 Γηνατού
625 Γηρομεριού
626 Γιαλούσα
627 Γιάρετ
628 Γιάτρισσα
629 Γιγάντιος
630 Γιθόης
631 Γιολάντα
632 Γιολένα
633 Γκαβή
634 Γκαλδούνος
635 Γκιζιλκιζιώτισσα
636 Γκουβερνιώτισσα
637 Γλαφύρα
639 Γλαφυρός
640 Γλίεβος
641 Γλύκα
642 Γλυκέριος
643 Γλυκιώτισσα
644 Γλυκοκυματούσα
645 Γλυκοφιλούσα
646 Γλύκων
647 Γοβδέλαος
648 Γοθαζάτ
649 Γοιρδελάκη
650 Γολινδούχ
651 Γόρασδος
652 Γοργίων
653 Γοργοεπήκοος
654 Γοργόνα
655 Γοργόνιος
656 Γορδία
657 Γόρδιος
658 Γότθος
659 Γουδελία
660 Γουϊνιφρέδη
662 Γουμένισσα
663 Γουμερά
664 Γουνιώτισσα
665 Γούντα
666 Γουρία
667 Γουρίας
668 Γουρλομάτα
669 Γράτος
670 Γραύς
671 Γραφιώτισσα
672 Γρηγεντία
673 Γρηγέντιος
674 Γρηγοράγγελος
675 Γρηγορία
676 Γρηγόριος
677 Γυναίκα
678 Γύψενη
679 Γωνιά
680 Δαβίδ
681 Δάδας
682 Δαδιώτισσα
683 Δακρύβρεχτος
684 Δακρυρροούσα
685 Δάλια
686 Δαλιδά
687 Δαλματία
689 Δαλμάτιος
690 Δαμάρης
691 Δάμαρις
693 Δαμάσα
694 Δαμασκηνή
695 Δαμασκηνός
696 Δάμασος
697 Δαμιανή
698 Δαμιανός
699 Δάμων
701 Δαν
702 Δάναβος
703 Δάναξ
704 Δανιήλ
705 Δανιηλίς
706 Δαρεία
708 Δάσιος
709 Δαύκτος
710 Δεβόρα
711 Δέηση
712 Δεκαπεντούσα
713 Δεναλία
714 Δεναχίς
715 Δεξιοκρατούσα
716 Δεόμενη
717 Δερμάτα
718 Δεσιδέριος
719 Δεσμάρη
720 Δεσποιγιάννα
721 Δέσποινα
722 Δεσπότης
723 Δημάρατος
724 Δήμητρα
726 Δημητράσπα
727 Δημήτριος
728 Δημητρίων
729 Δήμιος
730 Δημοκλής
731 Δημοκράνια
732 Δημοκρατία
733 Δημόκριτος
734 Δήμος
735 Δημοσθένης
736 Διάβολος
737 Διάδοχος
738 Διακονούσα
739 Διάκος
740 Δίας
741 Διασώζουσα
742 Δίδυμος
743 Δικαιόκριτος
744 Δίκαιος
745 Δικαιότατη
746 Διογένης
747 Διόδοτος
748 Διοδώρα
749 Διόδωρος
750 Διοκλής
751 Διοκλητιανός
752 Διομήδης
753 Διονυσία
754 Διόνυσος
755 Διόσκουρος
756 Διότισσα
757 Δισιδέριος
758 Δίφιλος
759 Δίων
760 Διώνη
761 Δόβρα
762 Δολινδούχ
763 Δολλίων
764 Δομέντιος
765 Δομετία
766 Δομέτιος
767 Δομινίκη
768 Δομίνικος
769 Δομιτίλλα
770 Δόμνα
771 Δομνάς
772 Δομνιανίτισσας
773 Δόμνος
775 Δόναγος
776 Δονάτα
777 Δονάτος
778 Δοξάρισσα
779 Δορκάς
780 Δορυμέδουσα
781 Δορυμέδων
782 Δοσάς
783 Δοσιθέα
784 Δοσίθεος
785 Δουβέργαινα
786 Δούκας
787 Δουκίτιος
788 Δουλάς
789 Δούλη
790 Δράκαινα
791 Δράκων
792 Δροσίς
793 Δρόσος
794 Δροσοσταλία
795 Δροσοσταλίδα
796 Δροστάν
797 Δύμφνα
799 Δυράνδη
800 Δύρανδος
801 Δυφρίγος
802 Δωδώνη
803 Δωρίνα
804 Δωροθέα
806 Δωρόθεος
807 Εασία
808 Εάσιος
809 Εβελίνα
810 Εβελίνος
811 Εβέντιος
812 Έβερ
813 Εβίνα
814 Εβόρη
815 Εβόρης
816 Εγγυήτρια
817 Εγκυμονούσα
818 Εδμόνδη
819 Εδμόνδος
820 Εδουάρδα
821 Εδουάρδος
822 Εδουίνη
823 Εδουίνος
824 Εζεκίας
825 Εθελβούργη
826 Εθελμπέρτος
828 Εικονίστρια
829 Εϊλιανός
830 Ειρηάννα
831 Ειρηλένα
832 Ειρηναίος
833 Ειρηνάντη
834 Ειρηνάρχη
835 Ειρήναρχος
836 Ειρήνη
838 Ειρηνικὸς
839 Ειρηστέλλα
840 Εκατονταπυλιανή
841 Εκδίκιος
843 Εκκλησιάρχουσα
844 Ελάδιος
845 Ελαία
846 Ελαιοβρύτισσα
847 Ελάππας
848 Ελάσιππος
849 Έλβη
850 Ελεάζαρ
851 Ελεάνα
852 Ελεάνθη
853 Ελεημονήτρια
854 Ελεήστρια
855 Ελένη
857 Ελεντίνα
858 Ελεοβρύτης
859 Ελέους
860 Ελεούσα
861 Ελέσα
862 Ελευθερία
863 Ελευθέριος
864 Ελευθερώτρια
865 Ελιακείμ
866 Ελιάνθη
867 Ελικωνίς
868 Ελίνα
869 Ελιούδ
870 Ελιρόη
871 Ελισαβάν
872 Ελισάβετ
873 Ελισσαίος
874 Ελλάδιος
875 Ελλάς
876 Έλντα
877 Ελπιδηφόρος
878 Ελπίδιος
879 Ελπιδοφόρα
880 Ελπιδοφόρος
882 Ελπινίκη
883 Έλπις
884 Έλυμας
885 Ελώνα
886 Εμμανουήλ
887 Εμμανουηλία
888 Εμμέλεια
889 Εμμέλειος
890 Έμπα
891 Ενθρονη
892 Ενναθά
893 Ενναθάς
894 Ενόη
895 Ενόης
896 Εντίθ
897 Ενώς
898 Ενώχ
899 Εξακουστή
900 Εξακουστός
901 Εξοχική
902 Εξπέδιτος
903 Επακούουσα
904 Επαμεινώνδας
905 Επανωχωριανή
906 Επαφρόδιτος
907 Επικτήτα
908 Επίκτητος
909 Επίμαχη
910 Επίμαχος
911 Επισκοπιανή
912 Επιστήμη
913 Επιτάκιος
914 Επιφανία
915 Επιφάνιος
916 Επίχαρις
917 Επολόνιος
918 Επουράνιος
919 Επταβηματούσα
920 Ερασμία
921 Έρασμος
922 Εράστη
923 Έραστος
924 Ερατώ
925 Ερένια
926 Ερκονγουάλδος
927 Ερκούλιος
928 Ερμαίος
929 Έρμεα
930 Ερμείας
931 Ερμηνεία
932 Ερμής
933 Ερμινίγγελδος
934 Ερμιόνη
935 Έρμιππος
936 Ερμογένης
937 Ερμοκράτης
938 Ερμόλαος
939 Ερμολία
940 Έρμος
941 Ερμύλος
942 Ερνέστος
943 Ερρίκος
944 Έρση
945 Ερσιλία
946 Ερσίλιος
947 Ερυπιανή
948 Έρως
949 Ερωτηΐς
950 Εσθήρ
951 Εσπερίς
952 Έσπερος
953 Εσρώμ
954 Εσφιγμένη
955 Ετεοκλής
956 Εύα
957 Ευαγγελία
958 Ευάγγελος
959 Εύαγρος
960 Ευανθία
961 Ευάρεστος
962 Εύβιος
963 Ευβιωτός
964 Ευβούλη
965 Ευγένης
966 Ευγενία
967 Ευγραφία
968 Εύγραφος
969 Ευδαίμων
970 Ευδίκιος
971 Ευδοκία
972 Ευδοκίμη
973 Ευδόκιμος
974 Ευδόκιος
975 Ευδοξία
976 Εύδοξος
977 Ευελπίστη
978 Ευέλπιστος
979 Ευήθιος
980 Ευθαλία
981 Ευθάλιος
982 Ευθασία
983 Ευθάσιος
984 Ευθύμιος
985 Ευϊλάσιος
986 Ευκαρπίων
987 Εύκλεος
988 Ευκράτη
989 Ευκράτης
990 Ευλαλία
991 Ευλάλιος
992 Ευλαμπία
994 Ευλάμπιος
995 Ευλογία
996 Ευλόγιος
997 Ευμένης
998 Ευμενία
999 Ευμορφία
1000 Ευνίκη
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία