Εορτές 28 Σεπτεμβρίου: Αγία Τέττα Άγιος Αλκίσωνας Άγιος Βιασεσλάβος Πρίγκιπας της Τσεχίας Βαρούχ, προφήτης ο δίκαιος Βαρουχία Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλφειός Άγιος Δονάτος Άγιος Ευστάθιος ο Ρωμαίος Άγιος Καλλίνικος Άγιος Μάρκος ο μάρτυρας Άγιος Νίκων Αλκίς Όσιος Αυξέντιος ο Μοναχός Όσιος Ισαάκ ο Σύρος Όσιος Νεόφυτος ο έγκλειστος Όσιος Νικόδημος «οι εν τω σπηλαίω» Όσιος Σπυρίδων
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Ethelwald
7 Gerebernus
8 Gudwall
9 Gwenagwy
10 Secardos
11 Theodemir
12 Tressan
13 Urbitius
14 Viator
15 Vouga
16 Vulphy
17 Waccar
18 Waldalenus
19 Willibald
20 Wivina
21 Wulsin
22 Ααρών
24 Αβαδδώσσα
25 Αβακούμ
26 Αβακουμία
27 Αββαδών
28 Αββαία
29 Αβδαίος
30 Αβδιήλ
31 Αβδιηλία
32 Αβδιού
33 Αβερκία
34 Αβέρκιος
35 Αβεσσαλώμ
36 Αβιά
37 Άβιβος
38 Αβιμελιχίς
39 Αβιμέλιχος
40 Αβιούδ
41 Αβουδίμη
42 Αβούδιμος
43 Αβραάμ
47 Αβρααμία
48 Άβραμ
49 Άβραξ
50 Άβραχας
51 Αβρικία
52 Αβρίκιος
53 Αβυδηνός
54 Αβώ
55 Άγαβος
56 Αγαθαγγέλα
57 Αγαθάγγελος
58 Αγάθη
59 Αγαθοδώρα
60 Αγαθόδωρος
61 Αγαθοκλέας
62 Αγαθονίκη
63 Αγαθόνικος
64 Αγαθοπόδη
65 Αγαθόπους
66 Αγάθων
67 Αγαθωνία
68 Αγάπη
69 Αγαπητή
70 Αγαπητός
71 Αγάπιος
72 Αγγέλα
73 Αγγελαρία
74 Αγγελάριος
75 Αγγελική
76 Αγγελίνα
77 Αγγελίνος
78 Άγγελος
79 Αγγίας
81 Αγιάσσου
82 Αγιοδεκτινή
83 Αγιοηλιώτισσα
84 Αγιολούσαινα
85 Αγιούλα
86 Αγίων Πάντων
87 Αγκαία
88 Αγλαΐα
89 Αγνή
91 Αγράμπελη
92 Αγριδιώτισσα
93 Αγριλιώτισσα
94 Αγρίππα
95 Αγρίππας
96 Άδα
97 Αδαλβέρτος
98 Αδάμ
101 Αδαμαντία
103 Αδαμνάνος
104 Αδελαΐς
105 Αδονάι
106 Αδριανή
107 Αδριανός
108 Αειθάλα
109 Αειθαλάς
110 Αειμακάριστος
111 Αειμεσιτεύουσα
112 Αερία
113 Αερίας
114 Αετία
115 Αέτιος
117 Αζαρίας
118 Αζάς
119 Αζάτ
120 Άζης
121 Αζώρ
122 Αθανασία
123 Αθανάσιος
124 Αθηνά
125 Αθηναγόρα
126 Αθηναγόρας
127 Αθηνιώτισσα
128 Αθηνογένης
129 Αθηνόδωρος
130 Αθρέ
131 Αίγλων
132 Αιγυπτία
133 Αϊδανή
134 Αϊδανός
135 Αιδεσία
136 Αιδέσιος
138 Αίθαν
139 Αιθήρ
140 Αικατερίνη
143 Αικατερίνος
144 Αιματούσα
145 Αιμίαλου
146 Αιμιλία
147 Αιμιλίνα
148 Αιμίλιος
149 Αιρκώτισσα
150 Αίτνα
151 Αιτναίος
152 Αιτωλίς
153 Αιτωλός
154 Ακαθή
155 Ακάθιστη
156 Ακάθιστος
157 Ακακία
158 Ακάκιος
160 Ακατάβλητη
161 Ακατάβλητος
162 Ακατάφλεκτη
163 Ακατάφλεκτος
164 Ακέλεια
165 Άκελος
166 Ακεψεή
167 Ακεψεής
168 Ακεψιμά
169 Ακεψιμάς
170 Ακήραση
171 Ακίνδυνη
172 Ακίνδυνος
173 Ακόλουθος
174 Ακρωτηριανή
175 Ακύλα
176 Ακύλας
178 Αλαμάνος
179 Άλαν
180 Αλάνα
181 Αλανιώτισσα
182 Αλαξάνδρα
183 Αλβανή
184 Αλβανός
185 Αλβέρτα
186 Αλβέρτος
187 Αλβίνα
188 Αλβίνος
189 Αλδχέλμος
190 Αλένα
191 Αλέξανδρος
194 Αλέξιος
195 Αλεξιώτισσα
196 Αλεπινή
197 Αλήθεια
198 Αληθής
199 Αλίκη
200 Αλκίσων
201 Αλλάς
202 Αλλοιώτισσα
203 Αλμπέος
204 Αλόχη
205 Αλπέγιος
206 Άλτη
207 Αλυπία
208 Αλύπιος
209 Αλυσία
210 Αλύσιος
211 Αλφαία
212 Αλφαιεύς
213 Αλφειός
214 Αλωνία
215 Αλώνιος
216 Αμαλία
217 Αμάνδα
218 Άμανδος
220 Αματίτση
221 Αμβρόσιος
222 Άμεμπτη
223 Άμεμπτος
224 Αμετάθετος
225 Αμμιανή
226 Αμμιανός
227 Αμμούν
228 Άμμων
229 Αμολιανή
230 Αμόλυντος
231 Αμπάν
232 Αμπελίς
233 Αμπελοκήπισσα
234 Αμπλία
235 Αμπλίας
236 Αμφιλοχία
237 Αμφίλοχος
238 Αμφίων
239 Αμφιώνη
240 Αμωμη
241 Αμωναθάς
242 Αμώς
243 Αναλίζα
244 Ανανί
245 Ανανία
246 Ανανίας
247 Ανάξαρχος
248 Αναξιμένη
249 Αναξιμένης
250 Ανάργυρη
251 Ανάργυρος
252 Άνασσα
253 Αναστασία
254 Αναστάσιος
255 Αναστέλλα
256 Ανατολή
257 Ανατόλιος
258 Αναφωνήτρια
259 Άνδρεα
260 Ανδρέας
261 Ανδριανή
262 Ανδριάννα
263 Ανδριανός
264 Ανδρόμαχος
265 Ανδρονίδης
266 Ανδρονίκη
267 Ανδρόνικος
268 Ανδροπελαγία
269 Ανδροπελαγίας
270 Άνδρων
271 Ανειτυλλιανός
272 Ανεκτή
273 Άνεκτος
274 Ανεμπόδιστη
275 Ανεμπόδιστος
277 Ανερίνα
278 Ανέστης
279 Ανέστια
280 Άνθα
281 Άνθας
282 Ανθή
283 Άνθιμη
284 Άνθιμος
285 Άνθος
286 Ανία
287 Ανίκητη
288 Ανίκητος
289 Ανιμαϊς
290 Ανίνα
291 Ανίνας
292 Άνιος
293 Ανίτα
294 Άννα
296 Αννακαίτη
297 Ανναλίζα
298 Άννας
299 Αννούβ
300 Ανουτσιάτα
301 Ανουτσιάτης
302 Ανσέλμος
303 Αντελίνα
304 Αντέρως
306 Αντερώσα
307 Αντιγόνη
308 Αντιλίνος
309 Αντινίτισσα
310 Αντιοχίς
311 Αντίπα
312 Αντίπας
313 Αντιπάτρα
314 Αντίπατρος
315 Αντιφωνήτρια
316 Αντωνία
317 Αντωνίκη
318 Αντωνίκος
319 Αντώνιος
320 Ανυσία
321 Ανύσιος
322 Ανωμερίτισσα
323 Ανώνυμος
324 Αξιούσα
325 Αξίων
326 Άπαμος
327 Απείρανδρος
328 Απειρόγαμος
329 Απελλή
330 Απελλής
332 Απία
333 Απίων
334 Απλοδώρα
335 Απλόδωρος
336 Απολλιναρία
337 Απολλινάριος
338 Απόλλων
339 Απολλωνία
340 Απολλώνιος
341 Απολλωνίς
342 Αποστολία
343 Απόστολος
345 Απρίων
346 Απρόσιτος
347 Αραβέλλα
348 Αρακιώτισσα
349 Αράπισσα
350 Αρβανίτης
351 Αρβανίτισσα
352 Αργά
353 Αργυρά
354 Αρδαλίων
355 Αρεδία
356 Αρέδιος
358 Αρέθων
359 Άρειος
360 Αρετή
361 Αρηβοϊα
362 Άρης
364 Αριάδνη
366 Αριάδνης
367 Αρισταρχίς
368 Αρίσταρχος
369 Αριστείδη
370 Αριστείδης
371 Αρίστη
372 Αριστιάνα
373 Αριστιανός
374 Αριστοβούλα
375 Αριστόβουλος
377 Αριστοκλέας
378 Αριστοκλειανός
379 Αριστονίκη
380 Αριστόνικος
381 Άριστος
382 Αρκαδία
383 Αρκάδιος
384 Αρμενοκρατούσα
385 Αρμοδία
386 Αρμόδιος
387 Αρόα
388 Αρριανή
389 Αρριανός
390 Αρσάκη
391 Αρσάκιος
392 Αρσανά
393 Αρσενία
394 Αρσένιος
395 Αρτέμιος
396 Αρφαξάδ
397 Αρχαγγελιώτισσα
398 Αρχελάη
399 Άρχιππος
400 Αρχισπορίτισσα
401 Αρχοντία
402 Αρχοντίνα
403 Αρχοντίνος
404 Αρχοντίων
405 Ασάφεια
406 Ασάφιος
407 Ασήρ
408 Ασινέθ
409 Άσιοτ
410 Ασκλά
411 Ασκλάς
412 Ασκληπιοδότη
413 Ασκληπιόδοτος
414 Ασκληπιός
415 Ασπασία
416 Ασπραγγέλου
417 Ασπροβουνιώτισσα
418 Ασπροπαναγιά
419 Ασσάντ
420 Αστή
421 Αστός
422 Ασύγκριτη
423 Ασύγκριτος
424 Ασχολία
425 Ασχόλιος
426 Αττική
427 Αττικός
428 Άττος
429 Αυγερινή
430 Αυγερινός
431 Αύγης
432 Αυγούστα
433 Αύγουστος
434 Αύδακτος
435 Αυδάς
436 Αυδάτα
437 Αυδελλάς
438 Αυδιησούς
439 Αύκτα
440 Αύκτος
441 Αυνάν
442 Αυξεντία
443 Αυξέντιος
444 Αυξιβία
445 Αυξίβιος
446 Αυξουθένιος
447 Αφέντρα
448 Αφθονία
449 Αφθόνιος
451 Άφθορος
452 Αφραάτη
453 Αφραάτης
454 Αφρικάνα
455 Αφρικανός
457 Αφροδίτη
458 Αφρόδιτος
459 Αχάζ
460 Αχαϊκός
461 Αχαιμένη
462 Αχαιμένης
463 Αχείμ
464 Αχειροποίητος
465 Αχιά
466 Αχιλλεύς
469 Άχμετ
470 Άχραντος
471 Αψιδιώτισσα
472 Βαβύλα
473 Βαβύλας
474 Βάδιμη
475 Βάδιμος
476 Βαδούσης
477 Βαθούσης
478 Βάια
479 Βάιος
480 Βάκχος
481 Βαλάντα
482 Βαλάντιος
483 Βαλδερούδη
484 Βαλδερούδης
485 Βαλεντίνα
486 Βαλεντίνος
487 Βαλέρια
488 Βαλέριος
489 Βαλουκλιώτισσα
490 Βαλσαμή
491 Βαλσάμων
492 Βαλτάσαρ
493 Βάνα
494 Βάνδα
495 Βάνδος
496 Βανέσσα
498 Βανίνα
499 Βανιώτισσα
500 Βαουθά
501 Βαπτίς
502 Βάπτος
503 Βαραββάς
504 Βαραγγιώτισσα
505 Βαραδάτη
506 Βαραδάτος
507 Βαραχησία
508 Βαραχήσιος
509 Βαρβάρα
510 Βάρβαρος
511 Βαρδιανιώτισσα
512 Βαρθολομαία
513 Βαρθολομαίος
514 Βάρις
515 Βαρκού
516 Βαρλαάμ
517 Βαρνάβα
518 Βαρνάβας
519 Βαρούχ
520 Βαρουχία
521 Βαρραβάς
522 Βαρσαβάς
523 Βαρσαβία
524 Βαρσανουφία
525 Βαρσανούφιος
527 Βαρτάν
528 Βαρυψαβάς
529 Βάσης
530 Βασιανός
531 Βασιλεία
532 Βασίλειος
533 Βασιλένια
534 Βασιλεύς
535 Βασιληγενέτειρα
536 Βασίλισσα
537 Βάσσα
538 Βάσσας
539 Βαστράδα
540 Βατοπεδινή
541 Βατούσαινα
542 Βατσέ
543 Βάτων
544 Βάχθιση
545 Βάχθισος
546 Βεάτος
547 Βεατρίκη
548 Βεβαία
549 Βεδέας
550 Βεελζεβούλ 
551 Βελανιδιά
552 Βενανδία
553 Βενάνδιος
554 Βεναντία
555 Βενάντιος
556 Βενδιμιανός
557 Βενδολίνος
558 Βενεδίκτη
559 Βενέδικτος
560 Βενέδιμος
561 Βενέριος
562 Βενετία
563 Βένια
564 Βενιαμίν
565 Βενούστα
566 Βενούστος
567 Βέρα
568 Βερβούργα
569 Βεργουπουλιανή
570 Βερεκούνδα
571 Βερεκούνδος
572 Βερενίκη
573 Βερενίκης
574 Βέρθα
575 Βέρθος
576 Βερνάρδη
577 Βερνάρδος
578 Βερουλία
579 Βερούλιος
580 Βερτράνδη
581 Βερτράνδος
582 Βετούριος
583 Βηθεσδά
584 Βηθλεεμίτισσα
585 Βήλη
586 Βήλων
587 Βηματάρισσα
588 Βηρία
589 Βήριος
590 Βήρυλλος
592 Βησσαρία
593 Βησσαρίων
594 Βηχιανή
595 Βηχιανός
598 Βιάνωρ
599 Βιασεσλάβος
600 Βιβέτα
601 Βιβή
602 Βιβιανή
603 Βιβιανός
605 Βίβος
606 Βιγλιώτισσα
607 Βιδζίν
608 Βιδιανή
609 Βιθυνία
610 Βιθυνός
611 Βικέντια
612 Βικέντιος
613 Βίκτωρας
614 Βικτώρια
615 Βιλλιβρόρδος
616 Βίλμα
617 Βιμποράδα
618 Βίνος
619 Βιργινία
620 Βιργίνιος
621 Βιργιωμένη
622 Βιρίλα
623 Βιτάλιος
624 Βιτιμία
625 Βιτιμίων
626 Βίτων
627 Βλαδιμήρα
628 Βλαδίμηρος
629 Βλαδισλάβα
630 Βλαδισλάβος
631 Βλανδίνα
632 Βλασία
633 Βλάσιος
634 Βλαχέρνα
635 Βλέπουσα
636 Βλυχιόρικα
637 Βοδοάλδη
638 Βοδοάλδος
639 Βόηθα
640 Βόηθος
641 Βολφγάγγος
642 Βονιφατία
643 Βονιφάτιος
644 Βοόζ
645 Βορεινή
646 Βόσβα
647 Βόσβας
648 Βοστρύκιος
649 Βουκασίνη
650 Βουκασίνος
651 Βουκολίων
652 Βούλγη
653 Βούλγης
654 Βούλιστα
655 Βουλπιανός
656 Βουναρκώτισσα
657 Βουνογιάτρισσα
658 Βουνού
659 Βουρνιώτισσα
660 Βούσιρις
661 Βούσιρις2
662 Ἀβραάμη
663 Βράχου
664 Βρένδα
665 Βρένδας
666 Βρεσθενίτισσα
667 Βρετάνη
668 Βρετάνιος
669 Βρεφοκομούσα
670 Βρεφοκρατούσα
671 Βρέφος
672 Βρεφουργήσασα
673 Βρεχούσα
674 Βριθγουόλντος
675 Βροντή
676 Βροχή
677 Βρυαίνη
679 Βρυσιανή
680 Βυζατινή
681 Βυζατινός
682 Βώρος
683 Γαβριήλ
684 Γαβριηλία
685 Γάια
686 Γάιος
687 Γαλακτίνη
688 Γαλακτοτροφούσα
689 Γαλανή
690 Γαλανούσα
691 Γαλάτα
692 Γαλατάς
693 Γαλάτεια
694 Γαλάτειος
695 Γαλατερούσα
696 Γαλατιανή
697 Γαλατούσα
698 Γαλαχτοτροφία
699 Γαλαχτοφορούσα
700 Γαλήνη
701 Γάλικα
702 Γάλικος
703 Γαλιλαία
704 Γάλλα
705 Γάλλος
706 Γαλουχιότισσα
707 Γαμαλιήλ
708 Γαρύφαλλος
709 Γάσπαρ
710 Γαυδεντία
711 Γαυδέντιος
712 Γεάδη
713 Γεδεούσα
714 Γεδεών
715 Γέδιος
716 Γεϊθαζέτ
717 Γελάσιος
718 Γεμέλα
719 Γέμελος
720 Γεμίνα
721 Γεμίνος
722 Γενεβιέβη
723 Γενεθλία
724 Γενέθλιος
725 Γενναδία
726 Γεννάδιος
727 Γεντηλία
728 Γεντήλιος
729 Γερασίμη
730 Γεράσιμος
731 Γερβασία
732 Γερβάσιος
733 Γερμάνα
734 Γερμανός
735 Γερτρούδη
736 Γερτρούδος
737 Γέρων
738 Γεσθημανή
739 Γεϋθαζέτ
740 Γεωργία
741 Γεωργιάννα
742 Γεωργιλιάνα
743 Γεώργιος
744 Γηνατού
745 Γηρομεριού
746 Γιαλούσα
747 Γιάρετ
748 Γιάτρισσα
749 Γίγας
750 Γιεσάκ
751 Γιεσακία
752 Γιολάντα
753 Γιολένα
754 Γιόνα
755 Γιόνας
756 Γιούι
757 Γιούλα
758 Γκαβή
759 Γκαλδούνος
760 Γκασπάρ
761 Γκιζιλκιζιώτισσα
762 Γκίλντας
763 Γκουβερνιώτισσα
764 Ἀγλαΐος
766 Γλαφύρα
768 Γλαφυρός
769 Γλίεβος
770 Γλυκέρα
771 Γλυκέριος
772 Γλυκιώτισσα
773 Γλυκοκυματούσα
774 Γλύκουσα
775 Γλυκοφιλούσα
776 Γλύκων
777 Γοβδέλαος
778 Γοβδέλια
779 Γοθαζάτ
780 Γοιρδελάκη
781 Γολινδούχ
782 Γόρασδος
783 Γοργοεπήκοος
784 Γοργόνα
785 Γοργόνιος
786 Γορδία
787 Γόρδιος
788 Γοτθία
789 Γότθος
790 Γουδελία
791 Γουιλφρέδη
792 Γουιλφρέδος
793 Γουϊνιφρέδη
795 Γουίρο
796 Γουμένισσα
797 Γουμερά
798 Γουνιώτισσα
799 Γούντα
800 Γουολβούργα
801 Γουολβούργος
802 Γουρία
803 Γουρίας
804 Γουρλομάτα
805 Γρατία
806 Γρατίων
807 Γραύς
808 Γραφιώτισσα
809 Γρηγεντία
810 Γρηγέντιος
811 Γρηγοράγγελος
812 Γρηγορία
813 Γρηγόριος
814 Γυναίκα
815 Γύψενη
816 Γωνιά
817 Δαβίδ
818 Δαβιδία
819 Δάδα
820 Δάδας
821 Δαδιώτισσα
822 Δακρύβρεχτος
823 Δακρυρροούσα
824 Δάλια
825 Δαλιδά
826 Δαλματία
828 Δαλμάτιος
829 Δαμάρης
830 Δάμαρις
832 Δαμάσα
833 Δάμασος
834 Δαμιανή
835 Δαμιανός
836 Δάμων
838 Δαν
839 Δάναβη
840 Δάναβος
841 Δάναξ
842 Δανιήλ
843 Δανιηλίς
844 Δαρεία
846 Δαρείος
847 Δάσιος
848 Δαύκτη
849 Δαύκτος
850 Δεβόρα
851 Δέηση
852 Δεκαπεντούσα
853 Δεναλία
854 Δεναχίς
855 Δεξιοκρατούσα
856 Δεόμενη
857 Δερμάτα
858 Δεσιδέρια
859 Δεσιδέριος
860 Δεσμάρη
861 Δεσποιγιάννα
862 Δέσποινα
863 Δεσπότης
864 Δημάρατη
865 Δημάρατος
866 Δήμητρα
868 Δημητράσπα
869 Δημήτριος
870 Δημία
871 Δήμιος
872 Δημοκλέα
873 Δημοκλής
874 Δημοκράνια
875 Δημοκρατία
876 Δημοκρίτη
877 Δημόκριτος
878 Δήμος
879 Δημοσθένης
880 Διάβολος
881 Διάδοχος
882 Διακονούσα
883 Διάκος
884 Δίας
885 Διασώζουσα
886 Δίδυμος
887 Δικαιόκριτος
888 Δίκαιος
889 Δικαιότατη
890 Διογένης
891 Διοδότη
892 Διόδοτος
893 Διοδώρα
894 Διόδωρος
895 Διοκλής
896 Διομήδης
897 Διονυσία
898 Διόνυσος
899 Διόσκουρος
900 Διότισσα
901 Δισιδέριος
902 Δίων
903 Διώνη
904 Δόβρα
905 Δολινδούχ
906 Δολλίων
907 Δολώρα
908 Δολώρος
909 Δομετία
910 Δομέτιος
911 Δομηνίκη
912 Δομήνικος
913 Δομιτίλλα
914 Δόμνα
915 Δομνάς
916 Δομνιανίτισσας
917 Δόμνος
919 Δονάγη
920 Δόναγος
921 Δονάτα
922 Δονάτος
923 Δοξάρισσα
924 Δορκάς
925 Δορυμέδουσα
926 Δορυμέδων
927 Δόσα
928 Δοσάς
929 Δοσιθέα
930 Δοσίθεος
931 Δουβέργαινα
932 Δούκας
933 Δούκισσα
934 Δουλάς
935 Δούλη
936 Δουνστάνος
937 Δράκαινα
938 Δράκων
939 Δροσίς
940 Δρόσος
941 Δροσοσταλία
942 Δροσοσταλίδα
943 Δροστάν
944 Δύμφνα
946 Δυράνδη
947 Δύρανδος
948 Δυφρίγη
949 Δυφρίγος
950 Δωδών
951 Δωδώνη
952 Δωρίνα
953 Δωροθέα
955 Δωρόθεος
956 Εασία
957 Εάσιος
958 Εβελίνα
959 Εβελίνος
960 Εβεντία
961 Εβέντιος
962 Έβερ
963 Εβίνα
964 Εβόρη
965 Εβόρης
966 Εγγυήτρια
967 Εγκολπία
968 Εγκόλπιος
969 Εγκυμονούσα
970 Εδμόνδη
971 Εδμόνδος
972 Εδουάρδα
973 Εδουάρδος
974 Εδουίνη
975 Εδουίνος
976 Εζεκία
977 Εζεκίας
978 Εθελβούργη
979 Εθελβούργος
980 Εθελμπέρτα
981 Εθελμπέρτος
983 Εθναρχία
984 Εθνεγερσία
985 Εθνεγέρσιος
986 Εικονίστρια
987 Εϊλιανή
988 Εϊλιανός
989 Ειρηάννα
990 Ειρηλένα
991 Ειρηναίος
992 Ειρηνάντη
993 Ειρηνάρχη
994 Ειρήναρχος
995 Ειρήνη
997 Ειρηνικὸς
998 Ειρηστέλλα
999 Εκατονταπυλιανή
1000 Έκδικη
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία