Εορτές 7 Οκτωβρίου: Άγιος Βάκχος Άγιος Έλυμας Άγιος Πολυτέλειος συναθλητής του Αγίου Πολυχρονίου Άγιος Σέργιος Άγιος Χρυσοτέλης Βακχίς Ελύμα Πολυτέλεια Σέμνη Σέμνιος Σεργία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιοι Ιουλιανός ο πρεσβύτερος Άγιος Ευσέβιος Άγιος Μάρτυρας Θύρσος Άγιος Μώκιος Συναθλητής του Αγίου Πολυχρονίου Άγιος Ολυμπιάδας Άγιος Παρμενίας Συναθλητής Του Αγίου Πολυχρονίου Άγιος Πολυχρόνιος Άγιος Πολυχρόνιος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Φήλιξ Όσιος Ιωάννης ο Ερημίτης Όσιος Μαρτινιανός της Λευκής Λίμνης Παναγία η Τρυφερή, εν Σμόλενσκ Ρωσίας
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Gerebernus
7 Gudwall
8 Gwenagwy
9 Secardos
10 Tanco
11 Theodemir
12 Tressan
13 Urbitius
14 Vouga
15 Vulphy
16 Waccar
17 Waldalenus
18 Willibald
19 Wivina
20 Wulsin
21 Ααρών
23 Αβαδδώσσα
24 Αβακούμ
25 Αβακουμία
26 Αββαδών
27 Αββαία
28 Αβδαίος
29 Αβδιήλ
30 Αβδιηλία
31 Αβδιού
33 Αβερκία
34 Αβέρκιος
35 Αβεσσαλώμ
36 Αβιά
37 Άβιβος
38 Αβιμελιχίς
39 Αβιμέλιχος
40 Αβιούδ
41 Αβουδίμη
42 Αβούδιμος
43 Αβραάμ
47 Αβρααμία
48 Άβραμ
49 Άβραξ
50 Άβραχας
51 Αβρικία
52 Αβρίκιος
53 Άβυδος
54 Αβώ
55 Άγαβος
56 Αγαθαγγέλα
57 Αγαθάγγελος
58 Αγάθη
59 Αγαθοδώρα
60 Αγαθόδωρος
61 Αγαθοκλέας
62 Αγαθονίκη
63 Αγαθονίκης
64 Αγαθοπόδη
65 Αγαθόπους
66 Αγάθων
67 Αγαθωνία
68 Αγάπη
69 Αγαπητή
70 Αγαπητός
71 Αγάπιος
72 Αγγέλα
73 Αγγελαρία
74 Αγγελάριος
75 Αγγελική
76 Αγγελικός
77 Αγγελίνα
78 Αγγελίνος
79 Άγγελος
80 Αγγερούλα
81 Αγγερούλης
82 Αγγίας
84 Αγιάσσου
85 Αγιοδεκτινή
86 Αγιοηλιώτισσα
87 Αγιολούσαινα
88 Αγιούλα
89 Αγίων Πάντων
90 Αγκαία
91 Αγλαΐα
92 Αγλάιος
93 Αγνή
95 Αγράμπελη
96 Αγριδιώτισσα
97 Αγριλιώτισσα
98 Αγρίππα
99 Αγρίππας
100 Αγρυπνία
101 Άδα
102 Αδαλβέρτος
103 Αδάμ
106 Αδαμαντία
108 Αδαμνάνος
109 Αδελαΐς
110 Αδονάι
111 Αδριανή
112 Αδριανός
113 Αειθάλα
114 Αειθαλάς
115 Αειμακάριστος
116 Αειμεσιτεύουσα
117 Αερία
118 Αερίας
119 Αετία
120 Αέτιος
122 Αζαρίας
123 Αζάς
124 Αζάτ
125 Άζης
126 Αζώρ
127 Αθανασία
128 Αθανάσιος
129 Αθηνά
130 Αθηναγόρα
131 Αθηναγόρας
132 Αθηνιώτισσα
133 Αθηνογένεια
134 Αθηνογένης
135 Αθηνοδώρα
136 Αθηνόδωρος
137 Αθρέ
138 Αίγλων
139 Αιγυπτία
140 Αϊδανή
141 Αϊδανός
142 Αιδεσία
143 Αιδέσιος
145 Αίθαν
146 Αιθήρ
147 Αικατερίνη
150 Αικατερίνος
151 Αιματούσα
152 Αιμίαλου
153 Αιμιλία
154 Αιμιλίνα
155 Αιμίλιος
156 Αιρκώτισσα
157 Αίτνα
158 Αιτναίος
159 Αιτωλίς
160 Αιτωλός
161 Ακαθή
162 Ακάθιστη
163 Ακάθιστος
164 Ακακία
165 Ακάκιος
167 Ακατάβλητη
168 Ακατάβλητος
169 Ακατάφλεκτη
170 Ακατάφλεκτος
171 Ακέλεια
172 Άκελος
173 Ακεψεή
174 Ακεψεής
175 Ακεψιμά
176 Ακεψιμάς
177 Ακήραση
178 Ακίνδυνη
179 Ακίνδυνος
180 Ακόλουθος
181 Ακρίβος
182 Ακρωτηριανή
183 Ακύλα
184 Ακύλας
186 Αλαμάνος
187 Άλαν
188 Αλάνα
189 Αλανιώτισσα
190 Αλαξάνδρα
191 Αλβανή
192 Αλβανός
193 Αλβέρτα
194 Αλβέρτος
195 Αλβίνα
196 Αλβίνος
197 Αλένα
198 Αλέξανδρος
201 Αλέξιος
202 Αλεξιώτισσα
203 Αλεπινή
204 Αλήθεια
205 Αληθής
206 Αλίκη
207 Άλικος
208 Αλκίσων
209 Αλλάς
210 Αλλοιώτισσα
211 Αλμπέος
212 Αλόχη
213 Αλπέγιος
214 Άλτη
215 Αλυπία
216 Αλύπιος
217 Αλυσία
218 Αλύσιος
219 Αλφαία
220 Αλφαιεύς
221 Αλφειός
222 Αλχέλμος
223 Αλωνία
224 Αλώνιος
225 Αμαλία
226 Αμάνδα
227 Άμανδος
229 Αματίτση
230 Αμβρόσιος
231 Άμεμπτη
232 Άμεμπτος
233 Αμετάθετος
234 Αμμιανή
235 Αμμιανός
236 Αμμούν
237 Αμμουνία
238 Άμμων
239 Αμολιανή
240 Αμόλυντος
241 Αμπάν
242 Αμπελίς
243 Αμπελοκήπισσα
244 Αμπλία
245 Αμπλίας
246 Αμφιλοχία
247 Αμφίλοχος
248 Αμφίων
249 Αμφιώνη
250 Αμωμη
251 Αμωναθάς
252 Αμώς
253 Αναλίζα
254 Ανανί
255 Ανανία
256 Ανανίας
257 Ανάξαρχος
258 Αναξιμένη
259 Αναξιμένης
260 Ανάργυρη
261 Ανάργυρος
262 Άνασσα
263 Αναστασία
264 Αναστάσιος
265 Αναστέλλα
266 Ανατολή
267 Ανατόλιος
268 Αναφωνήτρια
269 Άνδρεα
270 Ανδρέας
271 Ανδριανή
272 Ανδριάννα
273 Ανδριανός
274 Ανδρόμαχος
275 Ανδρονίδης
276 Ανδρονίκη
277 Ανδρονίκης
278 Ανδροπελαγία
279 Ανδροπελαγίας
280 Άνδρων
281 Ανειτυλλιανός
282 Ανεκτή
283 Άνεκτος
284 Ανεμπόδιστη
285 Ανεμπόδιστος
287 Ανερίνα
288 Ανέστης
289 Ανέστια
290 Άνθα
291 Άνθας
292 Ανθή
293 Άνθιμη
294 Άνθιμος
295 Άνθος
296 Ανία
297 Ανίκητη
298 Ανίκητος
299 Ανιμαϊς
300 Ανίνα
301 Ανίνας
302 Άνιος
303 Ανίτα
304 Άννα
306 Αννακαίτη
307 Ανναλίζα
308 Άννας
309 Αννούβ
310 Ανουτσιάτα
311 Ανουτσιάτης
312 Ανσέλμος
313 Αντελίνα
314 Αντέρως
316 Αντερώσα
317 Αντιγόνη
318 Αντιλίνος
319 Αντινίτισσα
320 Αντιοχίς
321 Αντίπα
322 Αντίπας
323 Αντιπάτρα
324 Αντίπατρος
325 Αντιφωνήτρια
326 Αντωνία
327 Αντωνίκη
328 Αντωνίκος
329 Αντώνιος
330 Ανυσία
331 Ανύσιος
332 Ανωμερίτισσα
333 Ανώνυμη
334 Ανώνυμος
335 Αξιούσα
336 Αξίων
337 Άπαμος
338 Απείρανδρος
339 Απειρόγαμος
340 Απελλή
341 Απελλής
343 Απία
344 Απίων
345 Απλοδώρα
346 Απλόδωρος
347 Απολλιναρία
348 Απολλινάριος
349 Απόλλων
350 Απολλωνία
351 Απολλώνιος
352 Απολλωνίς
353 Αποστολία
354 Απόστολος
356 Απρίων
357 Απρόσιτος
358 Άπφια
359 Απφίας
360 Αραβέλλα
361 Αρακιώτισσα
362 Αράπισσα
363 Αρβανίτης
364 Αρβανίτισσα
365 Αργά
366 Αργυρά
367 Αρδαλίων
368 Αρεδία
369 Αρέδιος
371 Αρέθων
372 Άρειος
373 Αρετή
374 Αρηβοΐα
375 Άρης
377 Αριάδνη
379 Αριάδνης
380 Αρισταρχίς
381 Αρίσταρχος
382 Αριστείδη
383 Αριστείδης
384 Αρίστη
385 Αριστιάνα
386 Αριστιανός
387 Αριστοβούλα
388 Αριστόβουλος
390 Αριστοκλέας
392 Αριστοκλειανός
393 Αριστονίκη
394 Αριστόνικος
395 Άριστος
396 Αρκαδία
397 Αρκάδιος
398 Αρμενοκρατούσα
399 Αρμοδία
400 Αρμόδιος
401 Αρόα
402 Αρριανή
403 Αρριανός
404 Αρσάκη
405 Αρσάκιος
406 Αρσανά
407 Αρσενία
408 Αρσένιος
409 Αρτέμιος
410 Αρφαξάδ
411 Αρχαγγελιώτισσα
412 Αρχελάη
413 Άρχιππος
414 Αρχισπορίτισσα
415 Αρχοντία
416 Αρχοντίνα
417 Αρχοντίνος
418 Αρχοντίων
419 Ασάφεια
420 Ασάφιος
421 Ασήρ
422 Ασινέθ
423 Άσιοτ
424 Ασκλά
425 Ασκλάς
426 Ασκληπιοδότη
427 Ασκληπιόδοτος
428 Ασκληπιός
429 Ασπασία
430 Ασπάσιος
431 Ασπραγγέλου
432 Ασπροβουνιώτισσα
433 Ασπροπαναγιά
434 Ασσάντ
435 Αστεία
436 Αστείος
437 Αστή
438 Αστός
439 Ασύγκριτη
440 Ασύγκριτος
441 Ασχολία
442 Ασχόλιος
443 Αττική
444 Αττικός
445 Άττος
446 Αυγερινή
447 Αυγερινός
448 Αύγης
449 Αυγούστα
450 Αύγουστος
451 Αύδακτος
452 Αυδάς
453 Αυδάτα
454 Αυδελλάς
455 Αυδιησούς
456 Αύκτα
457 Αύκτος
458 Αυνάν
459 Αυξεντία
460 Αυξέντιος
461 Αυξιβία
462 Αυξίβιος
463 Αυξουθένιος
464 Αύρος
465 Αφέντρα
466 Αφθονία
467 Αφθόνιος
469 Άφθορος
470 Αφραάτη
471 Αφραάτης
472 Αφρικάνα
473 Αφρικανός
475 Αφροδίτη
476 Αφρόδιτος
477 Αχάζ
478 Αχαία
479 Αχαιμένη
480 Αχαιμένης
481 Αχαιός
482 Αχείμ
483 Αχειροποίητος
484 Αχιά
485 Αχιλλεύς
488 Άχμετ
489 Άχραντη
490 Άχραντος
491 Αψιδιώτισσα
492 Βαβύλα
493 Βαβύλας
494 Βάδιμη
495 Βάδιμος
496 Βαδούσης
497 Βαθούσης
498 Βάια
499 Βάιος
500 Βάκχος
501 Βαλάντα
502 Βαλάντιος
503 Βαλδερούδη
504 Βαλδερούδης
505 Βαλεντίνα
506 Βαλεντίνος
507 Βαλέρια
508 Βαλέριος
509 Βαλουκλιώτισσα
510 Βαλσαμή
511 Βαλσάμων
512 Βαλτάσαρ
513 Βάνα
514 Βάνδα
515 Βάνδος
516 Βανέσσα
518 Βανίνα
519 Βανιώτισσα
520 Βαουθά
521 Βαπτίς
522 Βάπτος
523 Βαραββάς
524 Βαραγγιώτισσα
525 Βαραδάτη
526 Βαραδάτος
527 Βαραχησία
528 Βαραχήσιος
529 Βαρβάρα
530 Βάρβαρος
531 Βαρδιανιώτισσα
532 Βαρθολομαία
533 Βαρθολομαίος
534 Βάρις
535 Βαρκού
536 Βαρλαάμ
537 Βαρνάβα
538 Βαρνάβας
539 Βαρούχ
540 Βαρουχία
541 Βαρραβάς
542 Βαρσαβάς
543 Βαρσαβία
544 Βαρσανουφία
545 Βαρσανούφιος
547 Βαρτάν
548 Βαρυψαβάς
549 Βάσης
550 Βασιανός
551 Βασιλεία
552 Βασίλειος
554 Βασιλένια
555 Βασιλεύς
556 Βασιληγενέτειρα
557 Βασίλισσα
558 Βάσσα
559 Βάσσας
560 Βαστράδα
561 Βατοπεδινή
562 Βατούσαινα
563 Βατσέ
564 Βάτων
565 Βάχθιση
566 Βάχθισος
567 Βεάτος
568 Βεατρίκη
569 Βεβαία
570 Βεδέα
571 Βεδέας
572 Βεελζεβούλ 
573 Βελανιδιά
574 Βενανδία
575 Βενάνδιος
576 Βεναντία
577 Βενάντιος
578 Βενδιμιανή
579 Βενδιμιανός
580 Βενδολίνος
581 Βενεδίκτη
582 Βενέδικτος
583 Βενέδιμος
584 Βενέριος
585 Βενετία
586 Βένια
587 Βενιαμίν
588 Βενούστα
589 Βενούστος
590 Βέρα
591 Βερβούργα
592 Βερβούργος
593 Βεργουπουλιανή
594 Βερεκούνδα
595 Βερεκούνδος
596 Βερενίκη
597 Βερενίκης
598 Βέρθα
599 Βέρθος
600 Βερνάρδη
601 Βερνάρδος
602 Βερουλία
603 Βερτράνδη
604 Βερτράνδος
605 Βετούριος
606 Βηθεσδά
607 Βηθλεεμίτισσα
608 Βήλη
609 Βήλων
610 Βηματάρισσα
611 Βηρία
612 Βήρος
613 Βήρυλλος
615 Βησσαρία
616 Βησσαρίων
617 Βηχιανή
618 Βηχιανός
621 Βιάνωρ
622 Βιασεσλάβα
623 Βιασεσλάβος
624 Βιβέτα
625 Βιβή
626 Βιβιανή
627 Βιβιανός
629 Βίβος
630 Βιγλιώτισσα
631 Βιδζίν
632 Βιδιανή
633 Βιέιτορ
634 Βιθυνία
635 Βιθυνός
636 Βικέντια
637 Βικέντιος
638 Βίκτωρας
639 Βικτώρια
640 Βιλλιβρόρδος
641 Βίλμα
642 Βιμποράδα
643 Βίνος
644 Βιργινία
645 Βιργίνιος
646 Βιργιωμένη
647 Βιρίλα
648 Βιτάλη
649 Βιτάλης
650 Βιτιμία
651 Βιτιμίων
652 Βίτων
653 Βλαδιμήρα
654 Βλαδίμηρος
655 Βλαδισλάβα
656 Βλαδισλάβος
657 Βλανδίνα
658 Βλανδίνος
659 Βλασία
660 Βλάσιος
661 Βλαχέρνα
662 Βλέπουσα
663 Βλυχιόρικα
664 Βοδοάλδη
665 Βοδοάλδος
666 Βόηθα
667 Βόηθος
668 Βολφγάγγος
669 Βονιφατία
670 Βονιφάτιος
671 Βοόζ
672 Βορεινή
673 Βόσβα
674 Βόσβας
675 Βοστρύκιος
676 Βουκασίνη
677 Βουκασίνος
678 Βουκολίων
679 Βούλγη
680 Βούλγης
681 Βούλιστα
682 Βουλπιανός
683 Βουναρκώτισσα
684 Βουνογιάτρισσα
685 Βουνού
686 Βουρνιώτισσα
687 Βούσιρις
688 Βούσιρις2
689 Βράχου
690 Βρένδα
691 Βρένδας
692 Βρεσθενίτισσα
693 Βρετάνη
694 Βρετάνιος
695 Βρεφοκομούσα
696 Βρεφοκρατούσα
697 Βρέφος
698 Βρεφουργήσασα
699 Βρεχούσα
700 Βριθγουόλντος
701 Βροντή
702 Βροχή
703 Βρυαίνη
705 Βρυαίνης
706 Βρυσιανή
707 Βυζατινή
708 Βυζατινός
709 Βώρος
710 Γαβριήλ
711 Γαβριηλία
712 Γάια
713 Γάιος
714 Γαλακτίνη
715 Γαλακτοτροφούσα
716 Γαλανή
717 Γαλανούσα
718 Γαλάτα
719 Γαλατάς
720 Γαλάτεια
721 Γαλάτειος
722 Γαλατερούσα
723 Γαλατιανή
724 Γαλατούσα
725 Γαλαχτοτροφία
726 Γαλαχτοφορούσα
727 Γαλήνη
728 Γάλικα
729 Γάλικος
730 Γαλιλαία
731 Γάλλα
732 Γάλλος
733 Γαλουχιότισσα
734 Γαμαλιήλ
735 Γαρύφαλλος
736 Γάσπαρ
737 Γαυδεντία
738 Γαυδέντιος
739 Γεάδη
740 Γεδεούσα
741 Γεδεών
742 Γέδιος
743 Γεϊθαζέτ
744 Γελάσιος
745 Γεμέλα
746 Γέμελος
747 Γεμίνα
748 Γεμίνος
749 Γενεβιέβη
750 Γενεθλία
751 Γενέθλιος
752 Γενναδία
753 Γεννάδιος
754 Γεντηλία
755 Γεντήλιος
756 Γερασίμη
757 Γεράσιμος
758 Γερβασία
759 Γερβάσιος
760 Γερμάνα
761 Γερμανός
762 Γερόλεμος
763 Γερτρούδη
764 Γερτρούδος
765 Γέρων
766 Γεσθημανή
767 Γεϋθαζέτ
768 Γεωργία
769 Γεωργιάννα
770 Γεωργιλιάνα
771 Γεώργιος
772 Γεωργογιάννα
773 Γεωργογιάννης
774 Γηνατού
775 Γηρομεριού
776 Γιαλούσα
777 Γιάρετ
778 Γιάτρισσα
779 Γίγας
780 Γιεσάκ
781 Γιεσακία
782 Γιολάντα
783 Γιολένα
784 Γιόνα
785 Γιόνας
786 Γιούι
787 Γιούλα
788 Γκαβή
789 Γκαλδούνος
790 Γκασπάρ
791 Γκιζιλκιζιώτισσα
792 Γκίλντας
793 Γκουβερνιώτισσα
794 Γλαφύρα
796 Γλαφυρός
797 Γλίεβος
798 Γλυκέρα
799 Γλυκέριος
800 Γλυκιώτισσα
801 Γλυκοκυματούσα
802 Γλύκουσα
803 Γλυκοφιλούσα
804 Γλύκων
805 Γοβδέλαος
806 Γοβδέλια
807 Γοθαζάτ
808 Γοιρδελάκη
809 Γολινδούχ
810 Γοράσδη
811 Γόρασδος
812 Γοργοεπήκοος
813 Γοργόνα
814 Γοργόνος
815 Γορδία
816 Γόρδιος
817 Γοτθία
818 Γότθος
819 Γουδελία
820 Γουιλφρέδη
821 Γουιλφρέδος
822 Γουϊνιφρέδη
824 Γουίρο
825 Γουμένισσα
826 Γουμερά
827 Γουνιώτισσα
828 Γούντα
829 Γουολβούργα
830 Γουολβούργος
831 Γουρία
832 Γουρίας
833 Γουρλομάτα
834 Γρατία
835 Γρατίων
836 Γραύς
837 Γραφιώτισσα
838 Γρηγεντία
839 Γρηγέντιος
840 Γρηγοράγγελος
841 Γρηγορία
842 Γρηγόριος
843 Γυναίκα
844 Γύψενη
845 Γωνιά
846 Δαβίδ
847 Δαβιδία
848 Δάδα
849 Δάδας
850 Δαδιώτισσα
851 Δακρύβρεχτος
852 Δακρυρροούσα
853 Δάλια
854 Δαλιδά
855 Δαλματία
857 Δαλμάτιος
858 Δαμάρης
859 Δάμαρις
861 Δαμάσα
862 Δάμασος
863 Δαμιανή
864 Δαμιανός
865 Δάμων
867 Δαν
868 Δάναβη
869 Δάναβος
870 Δάναξ
871 Δανιήλ
872 Δανιηλίς
873 Δαρεία
875 Δαρείος
876 Δάσιος
877 Δαύκτη
878 Δαύκτος
879 Δεβόρα
880 Δέηση
881 Δεκαπεντούσα
882 Δεναλία
883 Δεναχίς
884 Δεξιοκρατούσα
885 Δεόμενη
886 Δερμάτα
887 Δεσιδέρια
888 Δεσιδέριος
889 Δεσμάρη
890 Δεσποιγιάννα
891 Δέσποινα
892 Δεσπότης
893 Δημάρατη
894 Δημάρατος
895 Δημελέ
896 Δήμητρα
898 Δημητράσπα
899 Δημήτριος
900 Δημία
901 Δήμιος
902 Δημοκλέα
903 Δημοκλής
904 Δημοκράνια
905 Δημοκρατία
906 Δημοκρίτη
907 Δημόκριτος
908 Δήμος
909 Δημοσθένης
910 Διάβολος
911 Διάδοχος
912 Διακονούσα
913 Διάκος
914 Δίας
915 Διασώζουσα
916 Δίδυμος
917 Δικαιόκριτος
918 Δίκαιος
919 Δικαιότατη
920 Διογένης
921 Διοδότη
922 Διόδοτος
923 Διοδώρα
924 Διόδωρος
925 Διοκλής
926 Διομήδης
927 Διονυσία
928 Διόνυσος
929 Διόσκουρος
930 Διότισσα
931 Δισιδέριος
932 Δίων
933 Διώνη
934 Δόβρα
935 Δολινδούχ
936 Δολλίων
937 Δολώρα
938 Δολώρος
939 Δομετία
940 Δομέτιος
941 Δομηνίκη
942 Δομήνικος
943 Δομιτίλλα
944 Δόμνα
945 Δομνάς
946 Δομνιανίτισσας
947 Δόμνος
949 Δονάγη
950 Δόναγος
951 Δονάλδη
952 Δονάλδος
953 Δονάτα
954 Δονάτος
955 Δοξάρισσα
956 Δορκάς
957 Δορυμέδουσα
958 Δορυμέδων
959 Δόσα
960 Δοσάς
961 Δοσιθέα
962 Δοσίθεος
963 Δουβέργαινα
964 Δούκας
965 Δούκισσα
966 Δουλάς
967 Δούλη
968 Δουνστάνος
969 Δράκαινα
970 Δράκων
971 Δροσίς
972 Δρόσος
973 Δροσοσταλία
974 Δροσοσταλίδα
975 Δροστάν
976 Δύμφνα
978 Δυράνδη
979 Δύρανδος
980 Δυφρίγη
981 Δυφρίγος
982 Δωδών
983 Δωδώνη
984 Δωρίνα
985 Δωροθέα
987 Δωρόθεος
988 Εασία
989 Εάσιος
990 Εβελίνα
991 Εβελίνος
992 Εβεντία
993 Εβέντιος
994 Έβερ
995 Εβίνα
996 Εβόρη
997 Εβόρης
998 Έβρος
999 Εγγυήτρια
1000 Εγκολπία
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία