Εορτές 18 Ιανουαρίου: Αγία Θεοδούλη Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας Άγιος Βοηθός Αγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Κυριλλία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αραβέλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ξένη Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ευάγριος 'Αγιος Ευάγριος Ἐπίσκοπος Σόλων Άγιος Ιωακείμ εκ Βουλγαρίας Άγιος Μακάριος ο Μάρτυρας Άγιος Μάξιμος Επίσκοπος Ουγγροβλαχίας Αθάνατος Όσιος Αθανάσιος εκ Ρωσίας Όσιος Αθανάσιος ο διά Χριστόν Σαλός Όσιος Εφραίμιος Όσιος Σιλβανός ο εν Παλαιστίνη ασκήσας
Χριστιανικό
1 Abban
2 Abra
3 Aedan
4 Cedd
5 Cuthbert
6 Dubritius
7 Eata
8 Gerebernus
9 Gildas
10 Gudwall
11 Urbitius
12 Verecundus
13 Viator
14 Waccar
15 Walburga
16 Waldalenus
17 Wivina
18 Wulsin
19 Ywi
20 Ααρών
22 Αβαδδώσσα
23 Αβακούμ
24 Αβακουμία
25 Αββαδών
26 Αβδαίος
27 Αβδιήλ
28 Αβδιηλία
29 Αβδιού
30 Αβερκία
31 Αβέρκιος
32 Αβεσσαλώμ
33 Αβιά
34 Άβιβος
35 Αβιμελιχίς
36 Αβιμέλιχος
37 Αβιούδ
38 Αβουδίμος
39 Αβραάμ
43 Αβρααμία
44 Άβραμ
45 Άβραξ
46 Άβραχας
47 Αβρίκιος
48 Αβυδηνός
49 Αβώ
50 Άγαβος
51 Αγαθαγγέλα
52 Αγαθάγγελος
53 Αγάθη
54 Αγαθόδωρος
55 Αγαθοκλέας
56 Αγαθονίκη
57 Αγαθόνικος
58 Αγαθόπους -2
59 Αγαθόπους -θ
60 Αγάθων
61 Αγαθωνία
62 Αγάπη
63 Αγαπητή
64 Αγαπητός
65 Αγάπιος
66 Αγγαία
67 Αγγαίος
68 Αγγέλα
69 Αγγελάριος
70 Αγγελική
71 Αγγελίνα
72 Αγγελίνος
73 Άγγελος
74 Αγγίας
76 Αγιάσσου
77 Αγιοδεκτινή
78 Αγιοηλιώτισσα
79 Αγιολούσαινα
80 Αγιούλα
81 Αγίων Πάντων
82 Αγλαΐα
83 Αγνάς
84 Αγνή
86 Αγράμπελη
87 Αγριδιώτισσα
88 Αγριλιώτισσα
89 Αγρίππα
90 Αγρίππας
91 Άδα
92 Αδαλβέρτος
93 Αδάμ
96 Αδαμαντία
98 Αδάμη
99 Άδαυκτος
100 Αδελαΐς
101 Αδονάι
102 Αδριανή
103 Αδριανός
104 Αειθάλα
105 Αειθαλάς
106 Αειμακάριστος
107 Αειμεσιτεύουσα
108 Αερία
109 Αερίας
110 Αέτιος
112 Αζαρίας
113 Αζάς
114 Αζάτ
115 Άζης
116 Αζώρ
117 Αθανασία
118 Αθανάσιος
119 Αθηναγόρα
120 Αθηναγόρας
121 Αθηνιώτισσα
122 Αθηνογένης
123 Αθηνόδωρος
124 Αίγλων
125 Αιγυπτία
126 Αϊδανή
127 Αιδεσία
128 Αιδέσιος
129 Αιθήρ
130 Αικατερίνη
133 Αικατερίνος
134 Αιματούσα
135 Αιμίαλου
136 Αιμιλία
137 Αιμιλίνα
138 Αιμίλιος
139 Αιρκώτισσα
140 Αίτνα
141 Αιτναίος
142 Αιτωλίς
143 Ακαθή
144 Ακάθιστη
145 Ακάθιστος
146 Ακακία
147 Ακάκιος
149 Ακατάβλητη
150 Ακατάβλητος
151 Ακατάφλεκτη
152 Ακατάφλεκτος
153 Άκελος
154 Ακεψεή
155 Ακεψεής
156 Ακεψιμάς
157 Ακήραση
158 Ακίνδυνη
159 Ακίνδυνος
160 Ακόλουθος
161 Ακρωτηριανή
162 Ακύλας
164 Ακυλίνα
165 Αλαμάνος
166 Αλανιώτισσα
167 Αλαξάνδρα
168 Αλβέρτα
169 Αλβέρτος
170 Αλβίνα
171 Αλβίνος
172 Αλέξανδρος
175 Αλέξιος
176 Αλεξιώτισσα
177 Αλεπινή
178 Αληθινή
179 Αληθινός
180 Αλκίσων
181 Αλλάς
182 Αλλοιώτισσα
183 Αλμπέος
184 Αλόχη
185 Αλπέγιος
186 Άλτο
187 Αλυπία
188 Αλύπιος
189 Αλυσία
190 Αλύσιος
191 Αλφειός
192 Αλωνία
193 Αλώνιος
194 Αμαλία
195 Αμάνδα
196 Άμανδος
198 Αματίτση
199 Αμβρόσιος
200 Άμεμπτος
201 Αμετάθετος
202 Αμμιανός
203 Αμμούν
204 Άμμων
205 Αμολιανή
206 Αμόλυντος
207 Αμπελίς
208 Αμπελοκήπισσα
209 Αμπλία
210 Αμπλίας
211 Αμφιλοχία
212 Αμφίλοχος
213 Αμφίων
214 Αμφιώνη
215 Αμωμη
216 Αμωναθάς
217 Αμώς
218 Ανανί
219 Ανανία
220 Ανανίας
221 Ανάξαρχος
222 Αναξιμένης
223 Ανάργυρη
224 Άνασσα
225 Αναστασία
226 Αναστάσιος
227 Αναστέλλα
228 Ανατολή
229 Ανατόλιος
230 Αναφωνήτρια
231 Άνδρεα
232 Ανδρέας
233 Ανδριανή
234 Ανδριάννα
235 Ανδρόμαχος
236 Ανδρονίδης
237 Ανδρονίκη
238 Ανδρόνικος
239 Ανδροπελαγία
240 Ανδροπελαγίας
241 Άνδρων
242 Ανειτυλλιανός
243 Ανεκτή
244 Άνεκτος
245 Ανεμπόδιστη
246 Ανεμπόδιστος
248 Ανερίνα
249 Ανέστης
250 Ανέστια
251 Ανθάνας
252 Ανθή
253 Ανθίας
254 Άνθιμη
255 Άνθιμος
256 Άνθος
257 Ανίκητη
258 Ανίκητος
259 Ανιμαϊς
260 Ανίνα
261 Ανίνας
262 Ανίτα
263 Άννα
265 Άννας
266 Αννιανός
267 Αννούβ
268 Ανουτσιάτα
269 Ανουτσιάτης
270 Ανσέλμος
271 Αντελίνα
272 Αντέρως
273 Αντερώσα
274 Αντιγόνη
275 Αντιλίνος
276 Αντινίτισσα
277 Αντίπας
278 Αντιφωνήτρια
279 Αντωνία
280 Αντωνίκη
281 Αντωνίκος
282 Αντώνιος
283 Ανυσία
284 Ανύσιος
285 Ανωμερίτισσα
286 Ανώνυμος
287 Άπαμος
288 Απείρανδρος
289 Απειρόγαμος
290 Απελλή
291 Απελλής
293 Απίων
294 Απολλιναρία
295 Απολλινάριος
296 Απόλλων
297 Απολλωνία
298 Απολλώνιος
299 Απόστολος
301 Απρίων
302 Απρόσιτος
303 Αραβέλλα
304 Αρακιώτισσα
305 Αράπισσα
306 Αρβανίτισσα
307 Αργά
308 Αργυρά
309 Αρδαλίων
310 Αρέθων
311 Άρειος
312 Αρετή
313 Αρηβοϊα
314 Άρης
316 Αριάδνη
318 Αριάδνης
319 Αρισταρχίς
320 Αρίσταρχος
321 Αριστείδη
322 Αριστείδης
323 Αρίστη
324 Αριστιάνα
325 Αριστιανός
326 Αριστοβούλα
327 Αριστόβουλος
328 Αριστοκλειανός
329 Αριστοκλεύς
330 Αριστόνικος
331 Άριστος
332 Αρκαδία
333 Αρκάδιος
334 Αρμενοκρατούσα
335 Αρόα
336 Αρριανή
337 Αρριανός
338 Αρσάκη
339 Αρσάκιος
340 Αρσανά
341 Αρσενία
342 Αρσένιος
343 Αρτέμιος
344 Αρχαγγελιώτισσα
345 Άρχιππος
346 Αρχισπορίτισσα
347 Αρχοντία
348 Αρχοντίων
349 Ασήρ
350 Ασινέθ
351 Άσκιοτ
352 Ασκλάς
353 Ασκληπιάδης
354 Ασκληπιοδότη
355 Ασκληπιόδοτος
356 Ασκληπιός
357 Ασπασία
358 Ασπραγγέλου
359 Ασπροβουνιώτισσα
360 Ασπροπαναγιά
361 Ασσάντ
362 Ασύγκριτη
363 Ασύγκριτος
364 Αττική
365 Αττικός
366 Άττος
367 Αυγερινός
368 Αυγούστα
369 Αυγουστιανή
370 Αύγουστος
371 Αυγώνα
372 Αύδακτος
373 Αυδάς
374 Αυδάτα
375 Αυδελλάς
376 Αυδιησούς
377 Αύκτος
378 Αυνάν
379 Αυξεντία
380 Αυξέντιος
381 Αυξιβία
382 Αυξίβιος
383 Αυξουθένιος
384 Αφέντρα
385 Αφθονία
386 Αφθόνιος
388 Άφθορος
389 Αφραάτης
390 Αφρικανός
392 Αφροδίσια
393 Αφροδίσιος
394 Αφροδίτη
395 Αφρόδιτος
396 Αχάζ
397 Αχαϊκός
398 Αχαϊκός
399 Αχαιμένη
400 Αχαιμένης
401 Αχείμ
402 Αχειροποίητος
403 Αχιά
404 Αχιλλεύς
407 Άχμετ
408 Αχόλιος
409 Άχραντος
410 Αψιδιώτισσα
411 Βαβύλας
412 Βάδιμος
413 Βαδούσης
414 Βαθούσης
415 Βάια
416 Βάιος
417 Βάκχος
418 Βαλάντα
419 Βαλάντιος
420 Βαλδερούδη
421 Βαλεντίνα
422 Βαλεντίνος
423 Βαλέρια
424 Βαλέριος
425 Βαλουκλιώτισσα
426 Βαλσαμή
427 Βαλσάμων
428 Βαλτάσαρ
429 Βάνα
430 Βανέσσα
432 Βανίνα
433 Βανιώτισσα
434 Βαουθά
435 Βαπτιστής
436 Βάπτος
437 Βαραββάς
438 Βαραγγιώτισσα
439 Βαραδάτος
440 Βαραχήσιος
441 Βαράχος
442 Βαρβάρα
443 Βάρβαρος
444 Βαρδιανιώτισσα
445 Βαρέρια
446 Βαρθολομαίος
447 Βάρις
448 Βαρκού
449 Βαρλαάμ
450 Βαρνάβας
451 Βαρούχ
452 Βαρουχία
453 Βαρραβάς
454 Βαρσαβάς
455 Βαρσαβία
456 Βαρσανούφιος
458 Βαρυψαβάς
459 Βάσης
460 Βασιανός
461 Βασιλεία
462 Βασιλειάδης
463 Βασιλείδης
464 Βασίλειος
465 Βασιλένια
466 Βασιλεύς
467 Βασιληγενέτειρα
468 Βασιλίδα
469 Βασιλίσκος
470 Βασίλισσα
471 Βάσσα
472 Βασσόη
473 Βατάς
474 Βατοπεδινή
475 Βατούσαινα
476 Βατσέ
477 Βαχθισόης
478 Βεάτος
479 Βεατρίκη
480 Βεβαία
481 Βεελζεβούλ 
482 Βελανιδιά
483 Βενάνδιος
484 Βενάντιος
485 Βενδιμιανός
486 Βενδολίνος
487 Βενεδίκτη
488 Βενέδικτος
489 Βενέδιμος
490 Βενέριος
491 Βενιαμίν
492 Βενούστος
493 Βέρα
494 Βεργουπουλιανή
495 Βερενίκη
496 Βερενίκης
497 Βερνίκη
498 Βερούλιος
499 Βερτράνδη
500 Βερτράνδος
501 Βηθεσδά
502 Βηθλεεμίτισσα
503 Βήλη
504 Βήλων
505 Βηματάρισσα
506 Βήριος
507 Βήρυλλος
509 Βησσαρία
510 Βησσαρίων
511 Βηχιανή
512 Βηχιανός
515 Βιάνωρ
516 Βιασεσλάβος
517 Βιβέτα
518 Βιβή
519 Βιβιανός
521 Βίβος
522 Βιγλιώτισσα
523 Βιδζίν
524 Βιδιανή
525 Βικέντια
526 Βικέντιος
527 Βίκτωρ
528 Βικτώρια
529 Βικτωρίνος
530 Βιλλιβρόρδος
531 Βίλμα
532 Βιμποράδα
533 Βίνος
534 Βιργινία
535 Βιργίνιος
536 Βιργιωμένη
537 Βιρίλα
538 Βιτάλιος
539 Βιτιμία
540 Βιτιμίων
541 Βίτων
542 Βλαδιμήρα
543 Βλαδίμηρος
544 Βλαδισλάβα
545 Βλαδισλάβος
546 Βλανδίνα
547 Βλασαρού
548 Βλασία
549 Βλάσσιος
550 Βλαχέρνα
551 Βλέπουσα
552 Βλυχιόρικα
553 Βόηθα
554 Βόηθος
555 Βολφγάγγος
556 Βονιφατία
557 Βονιφάτιος
558 Βοόζ
559 Βορεινή
560 Βόσβας
561 Βοστρύκιος
562 Βουκασίνος
563 Βουκολίων
564 Βούλιστα
565 Βουλπιανός
566 Βουναρκώτισσα
567 Βουνογιάτρισσα
568 Βουνού
569 Βουρνιώτισσα
570 Βούσιρις
571 Βούσιρις2
572 Ἀβραάμη
573 Βράχου
574 Βρένδα
575 Βρένδας
576 Βρεσθενίτισσα
577 Βρετάννιος
578 Βρεφοκομούσα
579 Βρεφοκρατούσα
580 Βρέφος
581 Βρεφουργήσασα
582 Βρεχούσα
583 Βριθγουόλντος
584 Βροντιανή
585 Βρόντου
586 Βροχής
587 Βρυαίνη
589 Βρυσιανή
590 Βυζατινή
591 Βυζατινός
592 Βυθόνιος
593 Γαβριήλ
594 Γαβριηλία
595 Γαΐα
596 Γαϊανή
597 Γαϊανός
598 Γάιος
599 Γαλακτίνη
600 Γαλακτοτροφούσα
601 Γαλανή
602 Γαλανούσα
603 Γαλατάς
604 Γαλάτειος
605 Γαλατερούσα
606 Γαλατιανή
607 Γαλατούσα
608 Γαλαχτοτροφία
609 Γαλαχτοφορούσα
610 Γαλήνη
611 Γάλλος
612 Γαλουχιότισσα
613 Γάλυκος
614 Γαμαλιήλ
615 Γάσπαρ
616 Γαυδεντία
617 Γαυδέντιος
618 Γεδεών
619 Γέδιος
620 Γεϊθαζέτ
621 Γελάσιος
622 Γεμέλα
623 Γέμελος
624 Γεμίνα
625 Γεμίνος
626 Γενεβιέβη
627 Γενεθλία
628 Γενέθλιος
629 Γενναδία
630 Γεννάδιος
631 Γεντηλία
632 Γεντήλιος
633 Γερασίμη
634 Γεράσιμος
635 Γερβασία
636 Γερβάσιος
637 Γερμανός
638 Γερτρούδη
639 Γέρων
640 Γεσθημανή
641 Γεϋθαζέτ
642 Γεωργία
643 Γεωργιάννα
644 Γεωργιλιάνα
645 Γεώργιος
646 Γηνατού
647 Γηρομεριού
648 Γιαλούσα
649 Γιάρετ
650 Γιάτρισσα
651 Γιγάντιος
652 Γιθόης
653 Γιολάντα
654 Γιολένα
655 Γκαβή
656 Γκαλδούνος
657 Γκασπάρ
658 Γκιζιλκιζιώτισσα
659 Γκουβερνιώτισσα
660 Ἀγλαΐος
662 Γλαφύρα
664 Γλαφυρός
665 Γλίεβος
666 Γλύκα
667 Γλυκέριος
668 Γλυκιώτισσα
669 Γλυκοκυματούσα
670 Γλυκοφιλούσα
671 Γλύκων
672 Γοβδέλαος
673 Γοθαζάτ
674 Γοιρδελάκη
675 Γολινδούχ
676 Γόρασδος
677 Γοργοεπήκοος
678 Γοργόνα
679 Γοργόνιος
680 Γορδία
681 Γόρδιος
682 Γότθος
683 Γουδελία
684 Γουϊνιφρέδη
686 Γουμένισσα
687 Γουμερά
688 Γουνιώτισσα
689 Γούντα
690 Γουρία
691 Γουρίας
692 Γουρλομάτα
693 Γράτος
694 Γραύς
695 Γραφιώτισσα
696 Γρηγεντία
697 Γρηγέντιος
698 Γρηγοράγγελος
699 Γρηγορία
700 Γρηγόριος
701 Γυναίκα
702 Γύψενη
703 Γωνιά
704 Δαβίδ
705 Δάδας
706 Δαδιώτισσα
707 Δακρύβρεχτος
708 Δακρυρροούσα
709 Δάλια
710 Δαλιδά
711 Δαλματία
713 Δαλμάτιος
714 Δαμάρης
715 Δάμαρις
717 Δαμάσα
718 Δαμασκηνή
719 Δαμασκηνός
720 Δάμασος
721 Δαμιανή
722 Δαμιανός
723 Δάμων
725 Δαν
726 Δάναβος
727 Δάναξ
728 Δανιήλ
729 Δανιηλίς
730 Δαρεία
732 Δάσιος
733 Δαύκτος
734 Δεβόρα
735 Δέηση
736 Δεκαπεντούσα
737 Δεναλία
738 Δεναχίς
739 Δεξιοκρατούσα
740 Δεόμενη
741 Δερμάτα
742 Δεσιδέριος
743 Δεσμάρη
744 Δεσποιγιάννα
745 Δέσποινα
746 Δεσπότης
747 Δημάρατος
748 Δήμητρα
750 Δημητράσπα
751 Δημήτριος
752 Δημητρίων
753 Δήμιος
754 Δημοκλής
755 Δημοκράνια
756 Δημοκρατία
757 Δημοκρίτη
758 Δημόκριτος
759 Δήμος
760 Δημοσθένης
761 Διάβολος
762 Διάδοχος
763 Διακονούσα
764 Διάκος
765 Δίας
766 Διασώζουσα
767 Δίδυμος
768 Δικαιόκριτος
769 Δίκαιος
770 Δικαιότατη
771 Διογένης
772 Διόδοτος
773 Διοδώρα
774 Διόδωρος
775 Διοκλής
776 Διοκλητιανός
777 Διομήδης
778 Διονυσία
779 Διόνυσος
780 Διόσκουρος
781 Διότισσα
782 Δισιδέριος
783 Δίφιλος
784 Δίων
785 Διώνη
786 Δόβρα
787 Δολινδούχ
788 Δολλίων
789 Δομέντιος
790 Δομετία
791 Δομέτιος
792 Δομινίκη
793 Δομίνικος
794 Δομιτίλλα
795 Δόμνα
796 Δομνάς
797 Δομνιανίτισσας
798 Δόμνος
800 Δόναγος
801 Δονάτα
802 Δονάτος
803 Δοξάρισσα
804 Δορκάς
805 Δορυμέδουσα
806 Δορυμέδων
807 Δοσάς
808 Δοσιθέα
809 Δοσίθεος
810 Δουβέργαινα
811 Δούκας
812 Δουκίτιος
813 Δουλάς
814 Δούλη
815 Δράκαινα
816 Δράκων
817 Δροσίς
818 Δρόσος
819 Δροσοσταλία
820 Δροσοσταλίδα
821 Δροστάν
822 Δύμφνα
824 Δυράνδη
825 Δύρανδος
826 Δυφρίγος
827 Δωδώνη
828 Δωρίνα
829 Δωροθέα
831 Δωρόθεος
832 Εασία
833 Εάσιος
834 Εβελίνα
835 Εβελίνος
836 Εβέντιος
837 Έβερ
838 Εβίνα
839 Εβόρη
840 Εβόρης
841 Εγγυήτρια
842 Εγκυμονούσα
843 Εδμόνδη
844 Εδμόνδος
845 Εδουάρδα
846 Εδουάρδος
847 Εδουίνη
848 Εδουίνος
849 Εζεκίας
850 Εθελβούργη
851 Εθελμπέρτος
853 Εικονίστρια
854 Εϊλιανή
855 Εϊλιανός
856 Ειρηάννα
857 Ειρηλένα
858 Ειρηναίος
859 Ειρηνάντη
860 Ειρηνάρχη
861 Ειρήναρχος
862 Ειρήνη
864 Ειρηνικὸς
865 Ειρηστέλλα
866 Εκατονταπυλιανή
867 Εκδίκιος
869 Εκκλησιάρχουσα
870 Ελάδιος
871 Ελαία
872 Ελαιοβρύτισσα
873 Ελάππας
874 Ελασίππη
875 Ελάσιππος
876 Έλβη
877 Ελεάζαρ
878 Ελεαζαρία
879 Ελεάνα
880 Ελεάνθη
881 Ελεημονήτρια
882 Ελεήστρια
883 Ελένη
885 Ελεντίνα
886 Ελεοβρύτης
887 Ελέους
888 Ελεούσα
889 Ελέσα
890 Ελευθερία
891 Ελευθέριος
892 Ελευθερώτρια
893 Ελιακείμ
894 Ελιάνθη
895 Ελικωνίς
896 Ελίνα
897 Ελιούδ
898 Ελιρόη
899 Ελισαβάν
900 Ελισάβετ
901 Ελισσαίος
902 Ελλάδιος
903 Ελλάς
904 Έλντα
905 Ελπιδηφόρος
906 Ελπίδιος
907 Ελπιδοφόρα
908 Ελπιδοφόρος
910 Ελπινίκη
911 Έλπις
912 Έλυμας
913 Ελώνα
914 Εμμανουήλ
915 Εμμανουηλία
916 Εμμέλεια
917 Εμμέλειος
918 Έμπα
919 Ενθρονη
920 Ενναθά
921 Ενναθάς
922 Ενόη
923 Ενόης
924 Ενρίκος
925 Εντίθ
926 Ενώς
927 Ενώχ
928 Εξακουστή
929 Εξακουστός
930 Εξοχική
931 Εξπέδιτος
932 Επαινετή
933 Επαίνετος
934 Επακούουσα
935 Επαμεινώνδας
936 Επανωχωριανή
937 Επαφρόδιτος
938 Επικτήτα
939 Επίκτητος
940 Επίμαχη
941 Επίμαχος
942 Επισκοπιανή
943 Επιστήμη
944 Επιτάκιος
945 Επιφανία
946 Επιφάνιος
947 Επίχαρις
948 Επολόνιος
949 Επουράνιος
950 Επταβηματούσα
951 Ερασμία
952 Έρασμος
953 Εράστη
954 Έραστος
955 Ερατώ
956 Ερένια
957 Ερκονγουάλδος
958 Ερκούλιος
959 Ερμαίος
960 Έρμεα
961 Ερμείας
962 Ερμηνεία
963 Ερμής
964 Ερμινίγγελδος
965 Ερμιόνη
966 Έρμιππος
967 Ερμογένης
968 Ερμοκράτης
969 Ερμόλαος
970 Ερμολία
971 Έρμος
972 Ερμύλος
974 Ερνέστος
975 Έρση
976 Ερσιλία
977 Ερσίλιος
978 Ερυπιανή
979 Έρως
980 Ερωτηΐς
981 Εσθήρ
982 Εσπερίς
983 Έσπερος
984 Εσρώμ
985 Εσφιγμένη
986 Ετεοκλής
987 Εύα
988 Ευαγγελία
989 Ευάγγελος
990 Ευάγρη
991 Εύαγρος
992 Ευανθία
993 Ευάρεστη
994 Ευάρεστος
995 Εύβιος
996 Ευβίοτος
997 Ευβούλη
998 Ευγένης
999 Ευγενία
1000 Ευγραφία
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία