Εορτές 2 Μαρτίου: Αγία Ευθαλία Άγιος Θεόδοτος επίσκοπος Κυρήνειας Άγιος Κόιντος Άγιος Τριβίμιος Άγιος Τρωάδιος Άγιος Τσάντος της Μερσίας Ευθάλιος ο Σούλκης Κόιντα Τριβιμία Τσαντή
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς Αγία Αθανασία Άγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρσένιος Επίσκοπος Τβερ της Ρωσίας Άγιος Ησύχιος ο Συγκλητικός Άγιος Νέστωρ Ανδρονίκη Όσιος Αβράμιος εκ Ρωσίας Όσιος Αρέθας ο Έγκλειστος Όσιος Βαρσανούφιος Όσιος Ευφρόσυνος Όσιος Ιωακείμ ο Ιθακήσιος Όσιος Σαββάτιος
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Gerebernus
6 Gudwall
7 Secardos
8 Theodemir
9 Tressan
10 Urbitius
11 Veep
12 Viator
13 Vouga
14 Vulphy
15 Waccar
16 Waldalenus
17 Wandoi
18 Willibald
19 Wivina
20 Wulsin
21 Yakim
22 Yrchard
23 Ααρών
25 Αβαδδώσσα
26 Αβακούμ
27 Αβακουμία
28 Αββαδών
29 Αβδαίος
30 Αβδιήλ
31 Αβδιηλία
32 Αβδιού
33 Αβερκία
34 Αβέρκιος
35 Αβεσσαλώμ
36 Αβιά
37 Άβιβος
38 Αβιμελιχίς
39 Αβιμέλιχος
40 Αβιούδ
41 Αβουδίμη
42 Αβούδιμος
43 Αβραάμ
47 Αβρααμία
48 Άβραμ
49 Άβραξ
50 Άβραχας
51 Αβρικία
52 Αβρίκιος
53 Αβυδηνός
54 Αβώ
55 Άγαβος
56 Αγαθαγγέλα
57 Αγαθάγγελος
58 Αγάθη
59 Αγαθοδώρα
60 Αγαθόδωρος
61 Αγαθοκλέας
62 Αγαθονίκη
63 Αγαθόνικος
64 Αγαθοπόδη
65 Αγαθόπους
66 Αγάθων
67 Αγαθωνία
68 Αγάπη
69 Αγαπητή
70 Αγαπητός
71 Αγάπιος
72 Αγγέλα
73 Αγγελάριος
74 Αγγελική
75 Αγγελίνα
76 Αγγελίνος
77 Άγγελος
78 Αγγίας
80 Αγιάσσου
81 Αγιοδεκτινή
82 Αγιοηλιώτισσα
83 Αγιολούσαινα
84 Αγιούλα
85 Αγίων Πάντων
86 Αγκαία
87 Αγλαΐα
88 Αγνή
90 Αγράμπελη
91 Αγριδιώτισσα
92 Αγριλιώτισσα
93 Αγρίππα
94 Αγρίππας
95 Άδα
96 Αδαλβέρτος
97 Αδάμ
100 Αδαμαντία
102 Αδάμη
103 Αδαμνάνος
104 Αδελαΐς
105 Αδονάι
106 Αδριανή
107 Αδριανός
108 Αειθάλα
109 Αειθαλάς
110 Αειμακάριστος
111 Αειμεσιτεύουσα
112 Αερία
113 Αερίας
114 Αετία
115 Αέτιος
117 Αζαρίας
118 Αζάς
119 Αζάτ
120 Άζης
121 Αζώρ
122 Αθανασία
123 Αθανάσιος
124 Αθηναγόρα
125 Αθηναγόρας
126 Αθηνιώτισσα
127 Αθηνογένης
128 Αθηνόδωρος
129 Αθρέ
130 Αίγλων
131 Αιγυπτία
132 Αϊδανή
133 Αϊδανός
134 Αιδεσία
135 Αιδέσιος
137 Αίθαν
138 Αιθήρ
139 Αικατερίνη
142 Αικατερίνος
143 Αιματούσα
144 Αιμίαλου
145 Αιμιλία
146 Αιμιλίνα
147 Αιμίλιος
148 Αιρκώτισσα
149 Αίτνα
150 Αιτναίος
151 Αιτωλίς
152 Ακαθή
153 Ακάθιστη
154 Ακάθιστος
155 Ακακία
156 Ακάκιος
158 Ακατάβλητη
159 Ακατάβλητος
160 Ακατάφλεκτη
161 Ακατάφλεκτος
162 Άκελος
163 Ακεψεή
164 Ακεψεής
165 Ακεψιμά
166 Ακεψιμάς
167 Ακήραση
168 Ακίνδυνη
169 Ακίνδυνος
170 Ακόλουθος
171 Ακρωτηριανή
172 Ακύλας
174 Ακυλίνα
175 Αλαμάνος
176 Άλαν
177 Αλάνα
178 Αλανιώτισσα
179 Αλαξάνδρα
180 Αλβανή
181 Αλβανός
182 Αλβέρτα
183 Αλβέρτος
184 Αλβίνα
185 Αλβίνος
186 Αλδχέλμος
187 Αλένα
188 Αλέξανδρος
191 Αλέξιος
192 Αλεξιώτισσα
193 Αλεπινή
194 Αληθινή
195 Αληθινός
196 Αλίκη
197 Αλκίσων
198 Αλλάς
199 Αλλοιώτισσα
200 Αλμπέος
201 Αλόχη
202 Αλπέγιος
203 Άλτη
204 Αλυπία
205 Αλύπιος
206 Αλυσία
207 Αλύσιος
208 Αλφαία
209 Αλφαίος
210 Αλφειός
211 Αλωνία
212 Αλώνιος
213 Αμαλία
214 Αμάνδα
215 Άμανδος
217 Αματίτση
218 Αμβρόσιος
219 Άμεμπτος
220 Αμετάθετος
221 Αμμιανή
222 Αμμιανός
223 Αμμούν
224 Άμμων
225 Αμολιανή
226 Αμόλυντος
227 Αμπάν
228 Αμπελίς
229 Αμπελοκήπισσα
230 Αμπλία
231 Αμπλίας
232 Αμφιανή
233 Αμφιανός
235 Αμφιλοχία
236 Αμφίλοχος
237 Αμφίων
238 Αμφιώνη
239 Αμωμη
240 Αμωναθάς
241 Αμώς
242 Αναλίζα
243 Ανανί
244 Ανανία
245 Ανανίας
246 Ανάξαρχος
247 Αναξιμένης
248 Ανάργυρη
249 Άνασσα
250 Αναστασία
251 Αναστάσιος
252 Αναστέλλα
253 Ανατολή
254 Ανατόλιος
255 Αναφωνήτρια
256 Άνδρεα
257 Ανδρέας
258 Ανδριανή
259 Ανδριάννα
260 Ανδριανός
261 Ανδρόμαχος
262 Ανδρονίδης
263 Ανδρονίκη
264 Ανδρόνικος
265 Ανδροπελαγία
266 Ανδροπελαγίας
267 Άνδρων
268 Ανειτυλλιανός
269 Ανεκτή
270 Άνεκτος
271 Ανεμπόδιστη
272 Ανεμπόδιστος
274 Ανερίνα
275 Ανέστης
276 Ανέστια
277 Άνθα
278 Άνθας
279 Ανθή
280 Άνθιμη
281 Άνθιμος
282 Άνθος
283 Ανία
284 Ανίκητη
285 Ανίκητος
286 Ανιμαϊς
287 Ανίνα
288 Ανίνας
289 Άνιος
290 Ανίτα
291 Άννα
293 Αννακαίτη
294 Ανναλίζα
295 Άννας
296 Αννούβ
297 Ανουτσιάτα
298 Ανουτσιάτης
299 Ανσέλμος
300 Αντελίνα
301 Αντέρως
303 Αντερώσα
304 Αντιγόνη
305 Αντιλίνος
306 Αντινίτισσα
307 Αντίπα
308 Αντίπας
309 Αντιπάτρα
310 Αντίπατρος
311 Αντιφωνήτρια
312 Αντωνία
313 Αντωνίκη
314 Αντωνίκος
315 Αντώνιος
316 Ανυσία
317 Ανύσιος
318 Ανωμερίτισσα
319 Ανώνυμος
320 Άπαμος
321 Απείρανδρος
322 Απειρόγαμος
323 Απελλή
324 Απελλής
326 Απίων
327 Απολλιναρία
328 Απολλινάριος
329 Απόλλων
330 Απολλωνία
331 Απολλώνιος
332 Απολλωνίς
333 Απόστολος
335 Απρίων
336 Απρόσιτος
337 Αραβέλλα
338 Αρακιώτισσα
339 Αράπισσα
340 Αρβανίτης
341 Αρβανίτισσα
342 Αργά
343 Αργυρά
344 Αρδαλίων
345 Αρεδία
346 Αρέδιος
347 Αρέθων
348 Άρειος
349 Αρετή
350 Αρηβοϊα
351 Άρης
353 Αριάδνη
355 Αριάδνης
356 Αρισταρχίς
357 Αρίσταρχος
358 Αριστείδη
359 Αριστείδης
360 Αρίστη
361 Αριστιάνα
362 Αριστιανός
363 Αριστοβούλα
364 Αριστόβουλος
366 Αριστοκλειανός
367 Αριστοκλεύς
368 Αριστονίκη
369 Αριστόνικος
370 Άριστος
371 Αρκαδία
372 Αρκάδιος
373 Αρμενοκρατούσα
374 Αρμοδία
375 Αρμόδιος
376 Αρόα
377 Αρριανή
378 Αρριανός
379 Αρσάκη
380 Αρσάκιος
381 Αρσανά
382 Αρσενία
383 Αρσένιος
384 Αρτέμιος
385 Αρφαξάδ
386 Αρχαγγελιώτισσα
387 Αρχελάη
388 Άρχιππος
389 Αρχισπορίτισσα
390 Αρχοντία
391 Αρχοντίνα
392 Αρχοντίνος
393 Αρχοντίων
394 Ασάφεια
395 Ασάφιος
396 Ασήρ
397 Ασινέθ
398 Άσιοτ
399 Ασκλά
400 Ασκλάς
401 Ασκληπιοδότη
402 Ασκληπιόδοτος
403 Ασκληπιός
404 Ασπασία
405 Ασπραγγέλου
406 Ασπροβουνιώτισσα
407 Ασπροπαναγιά
408 Ασσάντ
409 Αστή
410 Αστός
411 Ασύγκριτη
412 Ασύγκριτος
413 Ασχολία
414 Ασχόλιος
415 Αττική
416 Αττικός
417 Άττος
418 Αυγερινή
419 Αυγερινός
420 Αυγούστα
421 Αύγουστος
422 Αύδακτος
423 Αυδάς
424 Αυδάτα
425 Αυδελλάς
426 Αυδιησούς
427 Αύκτα
428 Αύκτος
429 Αυνάν
430 Αυξεντία
431 Αυξέντιος
432 Αυξιβία
433 Αυξίβιος
434 Αυξουθένιος
435 Αφέντρα
436 Αφθονία
437 Αφθόνιος
439 Άφθορος
440 Αφραάτη
441 Αφραάτης
442 Αφρικάνα
443 Αφρικανός
445 Αφροδίτη
446 Αφρόδιτος
447 Αχάζ
448 Αχαϊκός
449 Αχαιμένη
450 Αχαιμένης
451 Αχείμ
452 Αχειροποίητος
453 Αχιά
454 Αχιλλεύς
457 Άχμετ
458 Άχραντος
459 Αψιδιώτισσα
460 Βαβύλα
461 Βαβύλας
462 Βάδιμη
463 Βάδιμος
464 Βαδούσης
465 Βαθούσης
466 Βάια
467 Βάιος
468 Βάκχος
469 Βαλάντα
470 Βαλάντιος
471 Βαλδερούδη
472 Βαλεντίνα
473 Βαλεντίνος
474 Βαλέρια
475 Βαλέριος
476 Βαλουκλιώτισσα
477 Βαλσαμή
478 Βαλσάμων
479 Βαλτάσαρ
480 Βάνα
481 Βανέσσα
483 Βανίνα
484 Βανιώτισσα
485 Βαουθά
486 Βαπτίς
487 Βάπτος
488 Βαραββάς
489 Βαραγγιώτισσα
490 Βαραδάτη
491 Βαραδάτος
492 Βαραχησία
493 Βαραχήσιος
494 Βαρβάρα
495 Βάρβαρος
496 Βαρδιανιώτισσα
497 Βαρθολομαία
498 Βαρθολομαίος
499 Βάρις
500 Βαρκού
501 Βαρλαάμ
502 Βαρνάβα
503 Βαρνάβας
504 Βαρούχ
505 Βαρουχία
506 Βαρραβάς
507 Βαρσαβάς
508 Βαρσαβία
509 Βαρσανουφία
510 Βαρσανούφιος
512 Βαρτάν
513 Βαρυψαβάς
514 Βάσης
515 Βασιανός
516 Βασιλεία
517 Βασιλειάδης
518 Βασιλείδης
519 Βασίλειος
520 Βασιλένια
521 Βασιλεύς
522 Βασιληγενέτειρα
523 Βασιλίδα
524 Βασιλίσκος
525 Βασίλισσα
526 Βάσσα
527 Βάσσας
528 Βατοπεδινή
529 Βατούσαινα
530 Βατσέ
531 Βάτων
532 Βάχθιση
533 Βάχθισος
534 Βεάτος
535 Βεατρίκη
536 Βεβαία
537 Βεδέας
538 Βεελζεβούλ 
539 Βελανιδιά
540 Βενανδία
541 Βενάνδιος
542 Βεναντία
543 Βενάντιος
544 Βενδιμιανός
545 Βενδολίνος
546 Βενεδίκτη
547 Βενέδικτος
548 Βενέδιμος
549 Βενέριος
550 Βένια
551 Βενιαμίν
552 Βενούστος
553 Βέρα
554 Βερβούργα
555 Βεργουπουλιανή
556 Βερεκούνδα
557 Βερεκούνδος
558 Βερενίκη
559 Βερενίκης
560 Βέρθα
561 Βέρθος
562 Βερνάρδη
563 Βερνάρδος
564 Βερουλία
565 Βερούλιος
566 Βερτράνδη
567 Βερτράνδος
568 Βετούριος
569 Βηθεσδά
570 Βηθλεεμίτισσα
571 Βήλη
572 Βήλων
573 Βηματάρισσα
574 Βηρία
575 Βήριος
576 Βήρυλλος
578 Βησσαρία
579 Βησσαρίων
580 Βηχιανή
581 Βηχιανός
584 Βιάνωρ
585 Βιασεσλάβος
586 Βιβέτα
587 Βιβή
588 Βιβιανή
589 Βιβιανός
591 Βίβος
592 Βιγλιώτισσα
593 Βιδζίν
594 Βιδιανή
595 Βιθυνία
596 Βιθυνός
597 Βικέντια
598 Βικέντιος
599 Βίκτωρας
600 Βικτώρια
601 Βιλλιβρόρδος
602 Βίλμα
603 Βιμποράδα
604 Βίνος
605 Βιργινία
606 Βιργίνιος
607 Βιργιωμένη
608 Βιρίλα
609 Βιτάλιος
610 Βιτιμία
611 Βιτιμίων
612 Βίτων
613 Βλαδιμήρα
614 Βλαδίμηρος
615 Βλαδισλάβα
616 Βλαδισλάβος
617 Βλανδίνα
618 Βλασία
619 Βλάσιος
620 Βλαχέρνα
621 Βλέπουσα
622 Βλυχιόρικα
623 Βοδοάλδη
624 Βοδοάλδος
625 Βόηθα
626 Βόηθος
627 Βολφγάγγος
628 Βονιφατία
629 Βονιφάτιος
630 Βοόζ
631 Βορεινή
632 Βόσβα
633 Βόσβας
634 Βοστρύκιος
635 Βουκασίνη
636 Βουκασίνος
637 Βουκολίων
638 Βούλγη
639 Βούλγης
640 Βούλιστα
641 Βουλπιανός
642 Βουναρκώτισσα
643 Βουνογιάτρισσα
644 Βουνού
645 Βουρνιώτισσα
646 Βούσιρις
647 Βούσιρις2
648 Ἀβραάμη
649 Βράχου
650 Βρένδα
651 Βρένδας
652 Βρεσθενίτισσα
653 Βρετάνη
654 Βρετάνιος
655 Βρεφοκομούσα
656 Βρεφοκρατούσα
657 Βρέφος
658 Βρεφουργήσασα
659 Βρεχούσα
660 Βριθγουόλντος
661 Βροντιανή
662 Βρόντου
663 Βροχή
664 Βρυαίνη
666 Βρυσιανή
667 Βυζατινή
668 Βυζατινός
669 Βώρος
670 Γαβριήλ
671 Γαβριηλία
672 Γάια
673 Γάιος
674 Γαλακτίνη
675 Γαλακτοτροφούσα
676 Γαλανή
677 Γαλανούσα
678 Γαλάτα
679 Γαλατάς
680 Γαλάτεια
681 Γαλάτειος
682 Γαλατερούσα
683 Γαλατιανή
684 Γαλατούσα
685 Γαλαχτοτροφία
686 Γαλαχτοφορούσα
687 Γαλήνη
688 Γάλικα
689 Γάλικος
690 Γάλλα
691 Γάλλος
692 Γαλουχιότισσα
693 Γαμαλιήλ
694 Γαρύφαλλος
695 Γάσπαρ
696 Γαυδεντία
697 Γαυδέντιος
698 Γεάδη
699 Γεδεούσα
700 Γεδεών
701 Γέδιος
702 Γεϊθαζέτ
703 Γελάσιος
704 Γεμέλα
705 Γέμελος
706 Γεμίνα
707 Γεμίνος
708 Γενεβιέβη
709 Γενεθλία
710 Γενέθλιος
711 Γενναδία
712 Γεννάδιος
713 Γεντηλία
714 Γεντήλιος
715 Γερασίμη
716 Γεράσιμος
717 Γερβασία
718 Γερβάσιος
719 Γερμάνα
720 Γερμανός
721 Γερτρούδη
722 Γερτρούδος
723 Γέρων
724 Γεσθημανή
725 Γεϋθαζέτ
726 Γεωργία
727 Γεωργιάννα
728 Γεωργιλιάνα
729 Γεώργιος
730 Γηνατού
731 Γηρομεριού
732 Γιαλούσα
733 Γιάρετ
734 Γιάτρισσα
735 Γίγας
736 Γιεσάκ
737 Γιεσακία
738 Γιολάντα
739 Γιολένα
740 Γιόνα
741 Γιόνας
742 Γιούι
743 Γκαβή
744 Γκαλδούνος
745 Γκασπάρ
746 Γκιζιλκιζιώτισσα
747 Γκίλντας
748 Γκουβερνιώτισσα
749 Ἀγλαΐος
751 Γλαφύρα
753 Γλαφυρός
754 Γλίεβος
755 Γλυκέρα
756 Γλυκέριος
757 Γλυκιώτισσα
758 Γλυκοκυματούσα
759 Γλύκουσα
760 Γλυκοφιλούσα
761 Γλύκων
762 Γοβδέλαος
763 Γοθαζάτ
764 Γοιρδελάκη
765 Γολινδούχ
766 Γόρασδος
767 Γοργοεπήκοος
768 Γοργόνα
769 Γοργόνιος
770 Γορδία
771 Γόρδιος
772 Γοτθία
773 Γότθος
774 Γουδελία
775 Γουιλφρέδη
776 Γουιλφρέδος
777 Γουϊνιφρέδη
779 Γουίρο
780 Γουμένισσα
781 Γουμερά
782 Γουνιώτισσα
783 Γούντα
784 Γουολβούργα
785 Γουολβούργος
786 Γουρία
787 Γουρίας
788 Γουρλομάτα
789 Γρατία
790 Γρατίων
791 Γραύς
792 Γραφιώτισσα
793 Γρηγεντία
794 Γρηγέντιος
795 Γρηγοράγγελος
796 Γρηγορία
797 Γρηγόριος
798 Γυναίκα
799 Γύψενη
800 Γωνιά
801 Δαβίδ
802 Δαβιδία
803 Δάδα
804 Δάδας
805 Δαδιώτισσα
806 Δακρύβρεχτος
807 Δακρυρροούσα
808 Δάλια
809 Δαλιδά
810 Δαλματία
812 Δαλμάτιος
813 Δαμάρης
814 Δάμαρις
816 Δαμάσα
817 Δάμασος
818 Δαμιανή
819 Δαμιανός
820 Δάμων
822 Δαν
823 Δάναβη
824 Δάναβος
825 Δάναξ
826 Δανιήλ
827 Δανιηλίς
828 Δαρεία
830 Δάσιος
831 Δαύκτη
832 Δαύκτος
833 Δεβόρα
834 Δέηση
835 Δεκαπεντούσα
836 Δεναλία
837 Δεναχίς
838 Δεξιοκρατούσα
839 Δεόμενη
840 Δερμάτα
841 Δεσιδέρια
842 Δεσιδέριος
843 Δεσμάρη
844 Δεσποιγιάννα
845 Δέσποινα
846 Δεσπότης
847 Δημάρατη
848 Δημάρατος
849 Δήμητρα
851 Δημητράσπα
852 Δημήτριος
853 Δημία
854 Δήμιος
855 Δημοκλέα
856 Δημοκλής
857 Δημοκράνια
858 Δημοκρατία
859 Δημοκρίτη
860 Δημόκριτος
861 Δήμος
862 Δημοσθένης
863 Διάβολος
864 Διάδοχος
865 Διακονούσα
866 Διάκος
867 Δίας
868 Διασώζουσα
869 Δίδυμος
870 Δικαιόκριτος
871 Δίκαιος
872 Δικαιότατη
873 Διογένης
874 Διοδότη
875 Διόδοτος
876 Διοδώρα
877 Διόδωρος
878 Διοκλής
879 Διομήδης
880 Διονυσία
881 Διόνυσος
882 Διόσκουρος
883 Διότισσα
884 Δισιδέριος
885 Δίων
886 Διώνη
887 Δόβρα
888 Δολινδούχ
889 Δολλίων
890 Δολώρα
891 Δολώρος
892 Δομετία
893 Δομέτιος
894 Δομηνίκη
895 Δομήνικος
896 Δομιτίλλα
897 Δόμνα
898 Δομνάς
899 Δομνιανίτισσας
900 Δόμνος
902 Δόναγος
903 Δονάτα
904 Δονάτος
905 Δοξάρισσα
906 Δορκάς
907 Δορυμέδουσα
908 Δορυμέδων
909 Δόσα
910 Δοσάς
911 Δοσιθέα
912 Δοσίθεος
913 Δουβέργαινα
914 Δούκας
915 Δούκισσα
916 Δουλάς
917 Δούλη
918 Δουνστάνος
919 Δράκαινα
920 Δράκων
921 Δροσίς
922 Δρόσος
923 Δροσοσταλία
924 Δροσοσταλίδα
925 Δροστάν
926 Δύμφνα
928 Δυράνδη
929 Δύρανδος
930 Δυφρίγη
931 Δυφρίγος
932 Δωδώνη
933 Δωρίνα
934 Δωροθέα
936 Δωρόθεος
937 Εαντβέρτος
938 Εασία
939 Εάσιος
940 Εβελίνα
941 Εβελίνος
942 Εβεντία
943 Εβέντιος
944 Έβερ
945 Εβίνα
946 Εβόρη
947 Εβόρης
948 Εγγυήτρια
949 Εγκυμονούσα
950 Εδμόνδη
951 Εδμόνδος
952 Εδουάρδα
953 Εδουάρδος
954 Εδουίνη
955 Εδουίνος
956 Εζεκία
957 Εζεκίας
958 Εθελβούργη
959 Εθελβούργος
960 Εθελμπέρτα
961 Εθελμπέρτος
963 Εθναρχία
964 Εθνεγερσία
965 Εθνεγέρσιος
966 Εικονίστρια
967 Εϊλιανή
968 Εϊλιανός
969 Ειρηάννα
970 Ειρηλένα
971 Ειρηναίος
972 Ειρηνάντη
973 Ειρηνάρχη
974 Ειρήναρχος
975 Ειρήνη
977 Ειρηνικὸς
978 Ειρηστέλλα
979 Εκατονταπυλιανή
980 Έκδικη
981 Έκδικος
983 Εκκλησιάρχουσα
984 Έκτωρ
985 Ελάδιος
986 Ελαία
987 Ελαιοβρύτισσα
988 Ελάππας
989 Ελασίππη
990 Ελάσιππος
991 Έλβη
992 Ελβίρα
993 Ελβίρος
994 Ελδώρα
995 Ελεάζαρ
996 Ελεαζαρία
997 Ελεάνα
998 Ελεάνθη
999 Ελεημονήτρια
1000 Ελεήστρια
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία