Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος Ευπρέπιος
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Columbanus
4 Cumine
5 Cuthbert
6 Cuthburge
7 Deiniol
8 Dubritius
9 Eata
10 Ebba
11 Edithac
12 Edmund
13 Edwin
14 Gerebernus
15 Gildas
16 Gudwall
17 Hilda
18 Honorius
19 Maglorious
20 Ninian
21 Urbitius
22 Viator
23 Victurus
24 Waccar
25 Waldalenus
26 Winifred
28 Wivina
29 Wolfgang
30 Yared
31 Zygmunt
32 Ααρών
34 Αβαδδώσσα
35 Αβακούμ
36 Αβακουμία
37 Αββαδών
38 Αβδαίος
39 Αβδιήλ
40 Αβερκία
41 Αβέρκιος
42 Αβεσσαλώμ
43 Αβιά
44 Άβιβος
45 Αβιούδ
46 Αβουδίμος
47 Αβραάμ
51 Άβραμ
52 Αβραμία
53 Αβράμιος
54 Άβραξ
55 Άβραχας
56 Αβρίκιος
57 Αβυδηνός
58 Αβώ
59 Άγαβος
60 Αγαθαγγέλα
61 Αγαθάγγελος
62 Αγαθόδωρος
63 Αγαθοκλέας
64 Αγαθονίκη
65 Αγαθόνικος
66 Αγαθόπους
67 Αγάθων
68 Αγαθωνία
69 Αγάπη
70 Αγαπητή
71 Αγαπητός
72 Αγάπιος
73 Αγγαία
74 Αγγαίος
75 Αγγέλα
76 Αγγελάριος
77 Αγγελής
78 Αγγελική
79 Αγγελίνα
80 Άγγελος
81 Αγγίας
83 Αγιάσσου
84 Αγιοδεκτινή
85 Αγιοηλιώτισσα
86 Αγιολούσαινα
87 Αγιούλα
88 Αγίων Πάντων
89 Αγλαΐα
90 Αγλάιος
92 Αγνάς
93 Αγνή
95 Αγράμπελη
96 Αγριδιώτισσα
97 Αγριλιώτισσα
98 Αγρίππας
99 Άδα
100 Αδαλβέρτος
101 Αδάμ
104 Αδαμαντία
106 Άδαυκτος
107 Αδελαΐς
108 Αδονάι
109 Αδριανή
110 Αδριανός
111 Αειθαλάς
112 Αειμακάριστος
113 Αειμεσιτεύουσα
114 Αερία
115 Αερίας
116 Αέτιος
118 Αζαρίας
119 Αζάς
120 Αζάτ
121 Αζώρ
122 Αθανασία
123 Αθανάσιος
124 Αθηνιώτισσα
125 Αθηνογένης
126 Αθηνόδωρος
127 Αίγλων
128 Αιγυπτία
129 Αιδεσία
130 Αιδέσιος
131 Αιθήρ
132 Αικατερίνη
134 Αικατερίνος
135 Αιματούσα
136 Αιμίαλου
137 Αιμιλία
138 Αιμίλιος
139 Αιρκώτισσα
140 Αιτωλίς
141 Ακαθή
142 Ακάθιστη
143 Ακακία
144 Ακάκιος
146 Ακατάβλητη
147 Ακατάβλητος
148 Ακατάφλεκτη
149 Ακατάφλεκτος
150 Άκελος
151 Ακεψεής
152 Ακεψιμάς
153 Ακήραση
154 Ακίνδυνη
155 Ακίνδυνος
156 Ακόλουθος
157 Ακρωτηριανή
158 Ακύλας
160 Ακυλίνα
161 Αλαμάνος
162 Αλανιώτισσα
163 Αλαξάνδρα
164 Αλβέρτα
165 Αλβέρτος
166 Αλέξανδρος
167 Αλέξιος
168 Αλεξιώτισσα
169 Αλεπινή
170 Αληθινή
171 Αληθινός
172 Αλλάς
173 Αλλοιώτισσα
174 Αλόχη
175 Αλπέγιος
176 Αλυπία
177 Αλύπιος
178 Αλωνία
179 Αλώνιος
180 Αμαλία
181 Αμάνδα
182 Άμανδος
184 Αματίτση
185 Αμβρόσιος
186 Άμεμπτος
187 Αμετάθετος
188 Αμμιανός
189 Αμμούν
190 Άμμων
191 Αμολιανή
192 Αμόλυντος
193 Αμπελίς
194 Αμπελοκήπισσα
195 Αμπλίας
196 Αμφιλοχία
197 Αμφίλοχος
198 Αμφίων
199 Αμωμη
200 Αμωναθάς
201 Αμώς
202 Ανανί
203 Ανανία
204 Ανανίας
205 Ανάξαρχος
206 Αναξιμένης
207 Ανάργυρη
208 Άνασσα
209 Αναστασία
210 Αναστάσιος
211 Ανατολή
212 Ανατόλιος
213 Αναφωνήτρια
214 Άνδρεα
215 Ανδρέας
216 Ανδριανή
217 Ανδρόμαχος
218 Ανδρονίδης
219 Ανδρονίκη
220 Ανδρόνικος
221 Ανδροπελαγία
222 Ανδροπελαγίας
223 Άνδρων
224 Ανειτυλλιανός
225 Ανεμπόδιστος
227 Ανέστης
228 Ανέστια
229 Ανθάνας
230 Ανθή
231 Ανθίας
232 Άνθιμος
233 Άνθος
234 Ανίκητη
235 Ανίκητος
236 Ανιμαϊς
237 Ανίνας
238 Ανίτα
239 Άννα
241 Αννιανός
242 Αννούβ
243 Αντέρως
244 Αντιγόνη
245 Αντιλίνος
246 Αντινίτισσα
247 Αντίπας
248 Αντιφωνήτρια
249 Αντωνία
250 Αντωνίνα
251 Αντωνίνος
252 Αντώνιος
253 Ανυσία
254 Ανύσιος
255 Ανωμερίτισσα
256 Ανώνυμος
257 Άπαμος
258 Απείρανδρος
259 Απειρόγαμος
260 Απελλής
261 Απίων
262 Απολλιναρία
263 Απολλινάριος
264 Απόλλων
265 Απολλωνία
266 Απολλώνιος
267 Απόστολος
269 Απρίων
270 Απρόσιτος
271 Αρακιώτισσα
272 Αράπισσα
273 Αρβανίτισσα
274 Αργά
275 Αργυρά
276 Άρειος
277 Αρετή
278 Αρηβοϊα
279 Άρης
281 Αριάδνη
283 Αρίσταρχος
284 Αριστέα
285 Αριστείδης
286 Αρίστη
287 Αριστιάνα
288 Αριστιανός
289 Αριστοβούλα
290 Αριστόβουλος
291 Αριστοκλειανός
292 Αριστοκλεύς
293 Αριστόνικος
294 Άριστος
295 Αρίστων
296 Αρκαδία
297 Αρκάδιος
298 Αρμενοκρατούσα
299 Αρόα
300 Αρριανός
301 Αρσανά
302 Αρσενία
303 Αρσένιος
304 Αρτέμιος
305 Αρχαγγελιώτισσα
306 Άρχιππος
307 Αρχισπορίτισσα
308 Ασήρ
309 Ασινέθ
310 Άσκιοτ
311 Ασκλάς
312 Ασκληπιάδης
313 Ασκληπιοδότη
314 Ασκληπιόδοτος
315 Ασκληπιός
316 Ασπασία
317 Ασπραγγέλου
318 Ασπροβουνιώτισσα
319 Ασπροπαναγιά
320 Ασσάντ
321 Ασύγκριτη
322 Ασύγκριτος
323 Αττική
324 Αττικός
325 Άττος
326 Αυγερινός
327 Αυγούστα
328 Αυγουστιανή
329 Αύγουστος
330 Αυγώνα
331 Αύδακτος
332 Αυδάς
333 Αυδάτα
334 Αυδελλάς
335 Αυδιησούς
336 Αύκτος
337 Αυνάν
338 Αυξεντία
339 Αυξέντιος
340 Αυξίβιος
341 Αυξουθένιος
342 Αφέντρα
343 Αφθονία
344 Αφθόνιος
346 Άφθορος
347 Αφραάτης
348 Αφρικανός
350 Αφροδίσια
351 Αφροδίσιος
352 Αφροδίτη
353 Αφρόδιτος
354 Αχάζ
355 Αχαϊκός
356 Αχαϊκός
357 Αχαιμενίδης
358 Αχείμ
359 Αχειροποίητος
360 Αχεμενίδης
361 Αχιά
362 Αχιλλεύς
365 Άχμετ
366 Αχόλιος
367 Άχραντος
368 Αψιδιώτισσα
369 Βαβύλας
370 Βάδιμος
371 Βαδούσης
372 Βαζατηνός
373 Βαθούσης
374 Βάια
375 Βάιος
376 Βάκχος
377 Βαλάντιος
378 Βαλδερούδη
379 Βαλεντίνα
380 Βαλεντίνος
381 Βαλέρια
382 Βαλέριος
383 Βαλουκλιώτισσα
384 Βαλτάσαρ
385 Βανιώτισσα
386 Βαουθά
387 Βαπτιστής
388 Βάπτος
389 Βαραββάς
390 Βαραγγιώτισσα
391 Βαραδάτος
392 Βαραχήσιος
393 Βαράχος
394 Βαρβάρα
395 Βάρβαρος
396 Βαρδιανιώτισσα
397 Βαρέρια
398 Βαρθολομαίος
399 Βάρις
400 Βαρκού
401 Βαρλαάμ
402 Βαρνάβας
403 Βαρούχ
404 Βαρραβάς
405 Βαρσαβάς
406 Βαρσανούφιος
408 Βαρσιμαίος
409 Βαρυψαβάς
410 Βάσα
411 Βάσης
412 Βασιανός
413 Βασιλεία
414 Βασιλειάδης
415 Βασιλείδης
416 Βασίλειος
417 Βασιλεύς
418 Βασιληγενέτειρα
419 Βασιλίδα
420 Βασιλίσκος
421 Βασίλισσα
422 Βασσόη
423 Βατάς
424 Βατοπεδινή
425 Βατούσαινα
426 Βαχθισόης
427 Βεάτος
428 Βεατρίκη
429 Βεβαία
430 Βεελζεβούλ 
431 Βελανιδιά
432 Βενάνδιος
433 Βενάντιος
434 Βενδιμιανός
435 Βενεδίκτη
436 Βενέδικτος
437 Βενέδιμος
438 Βενέριος
439 Βενιαμίν
440 Βενούστος
441 Βέρα
442 Βεργουπουλιανή
443 Βερενίκη
444 Βερνίκη
445 Βερούλιος
446 Βερτράνδη
447 Βερτράνδος
448 Βηθεσδά
449 Βηθλεεμίτισσα
450 Βήλη
451 Βηματάρισσα
452 Βήριος
453 Βήρυλλος
455 Βησσαρίων
456 Βηχιανή
457 Βηχιανός
460 Βιάνωρ
461 Βιασεσλάβος
462 Βιβή
463 Βιβιανός
465 Βίβος
466 Βιγλιώτισσα
467 Βιδζίν
468 Βιδιανή
469 Βικεντία
470 Βικέντιος
471 Βίκτωρ
472 Βικτωρίνος
473 Βιλλιβρόρδος
474 Βιμποράδα
475 Βίνος
476 Βιργινία
477 Βιργίνιος
478 Βιργιωμένη
479 Βιτάλιος
480 Βιτιμίων
481 Βίτων
482 Βλαδιμήρα
483 Βλαδίμηρος
484 Βλανδίνα
485 Βλασαρού
486 Βλασία
487 Βλάσιος
488 Βλαχέρνα
489 Βλέπουσα
490 Βλυχιόρικα
491 Βοήθεια
492 Βόηθος
493 Βονιφάτιος
494 Βοόζ
495 Βορεινή
496 Βόσβας
497 Βοστρύκιος
498 Βουκασίνος
499 Βουκόλος
500 Βούλιστα
501 Βουλπιανός
502 Βουναρκώτισσα
503 Βουνογιάτρισσα
504 Βουνού
505 Βουρνιώτισσα
506 Ἀβραάμη
507 Βράχου
508 Βρένδα
509 Βρένδας
510 Βρεσθενίτισσα
511 Βρετάννιος
512 Βρεφοκομούσα
513 Βρεφοκρατούσα
514 Βρέφος
515 Βρεφουργήσασα
516 Βρεχούσα
517 Βριθγουόλντος
518 Βροντιανή
519 Βρόντου
520 Βροχής
521 Βρυαίνη
522 Βρυσιανή
523 Βυθόνιος
524 Γαβριήλ
525 Γαβριηλία
526 Γαϊανή
527 Γαϊανός
528 Γάιος
529 Γαλακτίνη
530 Γαλακτοτροφούσα
531 Γαλανή
532 Γαλανούσα
533 Γαλατάς
534 Γαλάτειος
535 Γαλατερούσα
536 Γαλατιανή
537 Γαλατούσα
538 Γαλαχτοτροφία
539 Γαλαχτοφορούσα
540 Γαλήνη
541 Γάλλος
542 Γαλουχιότισσα
543 Γάλυκος
544 Γαμαλιήλ
545 Γάσπαρ
546 Γεδεών
547 Γέδιος
548 Γεθσημανή
549 Γεϊθαζέτ
550 Γελάσιος
551 Γέμελος
552 Γεμινιανός
553 Γενεβιέβη
554 Γενέθλιος
555 Γενναδία
556 Γεννάδιος
557 Γεντήλιος
558 Γεράσιμος
559 Γερβάσιος
560 Γερμανός
561 Γέρων
562 Γεϋθαζέτ
563 Γεωργία
564 Γεώργιος
565 Γηνατού
566 Γηρομεριού
567 Γιαλούσα
568 Γιάτρισσα
569 Γιγάντιος
570 Γιολάντα
571 Γκαβή
572 Γκαλδούνος
573 Γκιζιλκιζιώτισσα
574 Γκουβερνιώτισσα
575 Γλαφύρα
577 Γλαφυρός
578 Γλίεβος
579 Γλυκέριος
580 Γλυκιώτισσα
581 Γλυκοκυματούσα
582 Γλυκοφιλούσα
583 Γλύκων
584 Γοβδέλαος
585 Γοθαζάτ
586 Γοιρδελάκη
587 Γολινδούχ
588 Γόρασδος
589 Γοργίων
590 Γοργοεπήκοος
591 Γοργόνα
592 Γοργόνιος
593 Γορδία
594 Γόρδιος
595 Γότθος
596 Γουδελία
597 Γουμένισσα
598 Γουμερά
599 Γουνιώτισσα
600 Γούντα
601 Γουρίας
602 Γουρλομάτα
603 Γράτος
604 Γραύς
605 Γραφιώτισσα
606 Γρηγεντία
607 Γρηγέντιος
608 Γρηγοράγγελος
609 Γρηγορία
610 Γρηγόριος
611 Γυναίκα
612 Γύψενη
613 Γωνιά
614 Δαβίδ
615 Δάδας
616 Δαδιώτισσα
617 Δακρύβρεχτος
618 Δακρυρροούσα
619 Δάλια
620 Δαλιδά
621 Δαλματία
622 Δαλμάτιος
623 Δάμαρις
624 Δαμασκηνή
625 Δαμασκηνός
626 Δάμασος
627 Δαμάστα
628 Δαμιανή
629 Δαμιανός
630 Δάμων
632 Δαν
633 Δάναβος
634 Δάναξ
635 Δανιήλ
636 Δανιηλίς
637 Δαρεία
639 Δάσιος
640 Δαύκτος
641 Δεβόρα
642 Δέηση
643 Δεκαπεντούσα
644 Δεναλία
645 Δεναχίς
646 Δεξιοκρατούσα
647 Δεόμενη
648 Δερμάτα
649 Δεσιδέριος
650 Δέσποινα
651 Δεσπότης
652 Δημάρατος
653 Δημήτριος
654 Δημητρίων
655 Δήμιος
656 Δημοκλής
657 Δημοκράνια
658 Δημοκρατία
659 Δημόκριτος
660 Δήμος
661 Δημοσθένης
662 Διάβολος
663 Διάδοχος
664 Διακονούσα
665 Διάκος
666 Δίας
667 Διασώζουσα
668 Δίδυμος
669 Δικαιόκριτος
670 Δίκαιος
671 Δικαιότατη
672 Διογένης
673 Διόδοτος
674 Διοδώρα
675 Διόδωρος
676 Διοκλής
677 Διοκλητιανός
678 Διομήδης
679 Διονυσία
680 Διόνυσος
681 Διόνυσος
682 Διόσκουρος
683 Διότισσα
684 Δισιδέριος
685 Δίφιλος
686 Δίων
687 Διώνη
688 Δόβρα
689 Δολινδούχ
690 Δολλίων
691 Δομέντιος
692 Δομετία
693 Δομέτιος
694 Δομινίκη
695 Δομίνικος
696 Δομιτίλλα
697 Δόμνα
698 Δόμνας
700 Δομνιανίτισσας
701 Δομνίνη
702 Δομνίνος
703 Δόμνος
705 Δόναγος
706 Δονάτα
707 Δονάτος
708 Δοξάρισσα
709 Δορκάς
710 Δορυμέδων
711 Δοσάς
712 Δοσιθέα
713 Δοσίθεος
714 Δουβέργαινα
715 Δούκας
716 Δουκίτιος
717 Δουλάς
718 Δούλη
719 Δράκαινα
720 Δράκων
721 Δροσίς
722 Δροσοσταλία
723 Δροσοσταλίδα
724 Δύμφνα
726 Δυφρίγος
727 Δωδώνη
728 Δωροθέα
730 Δωρόθεος
731 Εάσιος
732 Εβέντιος
733 Έβερ
734 Εβόρη
735 Εβόρης
736 Εγγυήτρια
737 Εδουάρδος
738 Εζεκίας
739 Εθελμπέρτος
741 Εικονίστρια
742 Εϊλιανός
743 Ειρηναίος
744 Ειρήναρχος
745 Ειρήνη
747 Ειρηνικὸς
748 Εκατονταπυλιανή
749 Εκδίκιος
751 Εκκλησιάρχουσα
752 Ελάδιος
753 Ελαία
754 Ελαιοβρύτισσα
755 Ελάππας
756 Ελάσιππος
757 Ελεάζαρ
758 Ελεάζαρος
759 Ελεημονήτρια
760 Ελεήστρια
761 Ελένη
763 Ελεντίνα
764 Ελεοβρύτης
765 Ελέους
766 Ελεούσα
767 Ελέσα
768 Ελευθερία
769 Ελευθέριος
770 Ελευθερώτρια
771 Ελιακείμ
772 Ελικωνίς
773 Ελιούδ
774 Ελισαβάν
775 Ελισάβετ
776 Ελισσαίος
777 Ελλάδιος
778 Ελλάς
779 Έλντα
780 Ελπιδηφόρος
781 Ελπίδιος
782 Ελπιδοφόρα
783 Ελπιδοφόρος
785 Ελπινίκη
786 Έλπις
787 Έλυμας
788 Ελώνα
789 Εμμανουήλ
790 Εμμανουηλία
791 Εμμέλεια
792 Ενθρονη
793 Ενναθά
794 Ενόη
795 Ενόης
796 Ενώς
797 Ενώχ
798 Εξακουστή
799 Έξακουστοδιανή
800 Έξακουστοδιανός
801 Εξακουστός
802 Εξοχική
803 Εξπέδιτος
804 Επακούουσα
805 Επαμεινώνδας
806 Επανωχωριανή
807 Επαφρόδιτος
808 Επίκτητος
809 Επίμαχος
810 Επισκοπιανή
811 Επιστήμη
812 Επιτάκιος
813 Επιφανία
814 Επιφάνιος
815 Επίχαρις
816 Επολόνιος
817 Επουράνιος
818 Επταβηματούσα
819 Ερασμία
820 Έρασμος
821 Έραστος
822 Ερατώ
823 Ερένια
824 Εριφύλη
825 Ερκονγουάλδος
826 Ερκούλιος
827 Ερμαίος
828 Ερμάς
829 Έρμεα
830 Ερμείας
831 Ερμηνεία
832 Ερμής
833 Ερμινίγγελδος
834 Ερμιόνη
835 Έρμιππος
836 Ερμογένης
837 Ερμοκράτης
838 Ερμόλαος
839 Ερμολία
840 Έρμος
841 Ερμύλος
842 Ερνέστος
843 Ερρίκος
844 Έρση
845 Ερσιλία
846 Ερσίλιος
847 Ερυπιανή
848 Έρως
849 Ερωτηΐς
850 Εσθήρ
851 Εσπερίς
852 Έσπερος
853 Εσρώμ
854 Εσφιγμένη
855 Ετεοκλής
856 Εύα
857 Ευαγγελία
858 Ευαγγελίστρα
859 Ευαγγελίστρια
860 Ευάγγελος
861 Εύαγρος
862 Ευανθία
863 Ευάρεστος
864 Εύβιος
865 Ευβιωτός
866 Ευβούλη
867 Ευγενία
868 Ευγένιος
869 Ευγραφία
870 Εύγραφος
871 Ευδαίμων
872 Ευδίκιος
873 Ευδοκία
874 Ευδοκίμη
875 Ευδόκιμος
876 Ευδόκιος
877 Ευδοξία
878 Εύδοξος
879 Ευέλπιστος
880 Ευήθιος
881 Ευθαλία
882 Ευθάλιος
883 Ευθασία
884 Ευθάσιος
885 Ευθύμιος
886 Ευϊλάσιος
887 Ευκαρπίων
888 Εύκλεος
889 Ευκράτη
890 Ευκράτης
891 Ευλαλία
892 Ευλάλιος
893 Ευλαμπία
894 Ευλαμπίδης
895 Ευλάμπιος
896 Ευλογία
897 Ευλόγιος
898 Ευμένιος
899 Ευμορφία
900 Ευνίκη
901 Ευνικιανός
902 Ευνοϊκός
904 Ευνούχος
905 Ευξίφιος
906 Εύοδος
907 Εύπλος
908 Εύπορος
909 Ευπραξία
910 Ευπρέπιος
911 Ευράσιος
912 Ευρετή
913 Εύρετος
914 Εύρος
915 Ευσεβία
916 Ευσέβιος
917 Ευσεβιώτης
918 Ευσεβώνας
919 Ευσθέντιος
920 Ευσίγνιος
921 Εύσπλαχνος
922 Ευστάθιος
923 Ευστολία
924 Ευστόλιος
925 Ευστόργιος
926 Ευστοχία
928 Ευστόχιος
929 Ευστρατία
930 Ευστράτιος
931 Ευσχήμων
932 Ευσχήμων
933 Ευτέξιος
934 Ευτέρπη
935 Ευτροπία
936 Ευτρόπιος
937 Ευτυχιανή
938 Ευτυχιανός
939 Ευτύχιος
940 Ευτυχίς
941 Εύτυχος
942 Εύφημη
943 Εύφημος
944 Ευφρασία
945 Ευφράσιος
946 Ευφροσύνη
947 Ευφρόσυνος
948 Εύφρων
949 Ευψυχία
950 Ευψύχιος
951 Ευωδία
952 Εφήβιος
953 Εφραίμ
954 Ζαβουλών
955 Ζακχαία
956 Ζακχαίος
957 Ζαλακιώτισσα
958 Ζανιθάς
959 Ζαννέτος
960 Ζαρά
961 Ζάρβηλος
962 Ζαρουαντίνης
963 Ζαχαρία
964 Ζαχαρίας
965 Ζεβεδαίος
966 Ζεβινάς
967 Ζένα
968 Ζένας
969 Ζεραχιώτισσα
970 Ζεριχιώτισσα
971 Ζερμπτίτσης
972 Ζηναΐς
973 Ζηνάς
974 Ζηνοβία
976 Ζηνόβιος
977 Ζήνων
978 Ζοροβάβελ
979 Ζοφιήλ
980 Ζυλή
981 Ζωάρκεια
982 Ζωή
983 Ζωήρρυτος
984 Ζώης
985 Ζωηφόρος
986 Ζώιλα
987 Ζωίλος
988 Ζωοδότειρα
989 Ζωοδότρα
990 Ζωοδόχος
991 Ζωοπηγή
992 Ζωοπόρος
993 Ζωοτόκος
994 Ζώσιμη
995 Ζώσιμος
997 Ζωτικός
998 Ηγάθραξ
999 Ηγήτρια
1000 Ηγήτωρ
©2018 names-n-gifts.com - Επικοινωνία