Εορτές 19 Ιανουαρίου: Αγία Ευφρασία Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αρσένιος Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας Άγιος Βασίλειος ο Μέγας Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Άγιος Θεόδοτος επίσκοπος Κυρήνειας Άγιος Θεόδωρος του Νόβγκοροντ Άγιος Μακάριος ο Καλογεράς Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός Όσιος Δομέτιος Όσιος Κοσμάς ο Χρυσοστόματος Όσιος Μακάριος Επίσκοπος Ιερισσού Όσιος Μακάριος ο Αλεξανδρεύς Όσιος Μακάριος ο Διάκονος εκ Ρωσίας Όσιος Μακάριος ο Νηστευτής εκ Ρωσίας Όσιος Μακάριος ο Ρωμαίος Όσιος Μάξιμος Όσιος Μελέτιος ο Γαλησιώτης ο Ομολογητής
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Ethelwald
7 Gerebernus
8 Gudwall
9 Gwenagwy
10 Secardos
11 Theodemir
12 Tressan
13 Urbitius
14 Vouga
15 Vulphy
16 Waccar
17 Waldalenus
18 Willibald
19 Wivina
20 Wulsin
21 Ααρών
23 Αβαδδώσσα
24 Αβακούμ
25 Αβακουμία
26 Αββαδών
27 Αββαία
28 Αβδαίος
29 Αβδιήλ
30 Αβδιηλία
31 Αβδιού
33 Αβερκία
34 Αβέρκιος
35 Αβεσσαλώμ
36 Αβιά
37 Άβιβος
38 Αβιμελιχίς
39 Αβιμέλιχος
40 Αβιούδ
41 Αβουδίμη
42 Αβούδιμος
43 Αβραάμ
47 Αβρααμία
48 Άβραμ
49 Άβραξ
50 Άβραχας
51 Αβρικία
52 Αβρίκιος
53 Αβυδηνός
54 Αβώ
55 Άγαβος
56 Αγαθαγγέλα
57 Αγαθάγγελος
58 Αγάθη
59 Αγαθοδώρα
60 Αγαθόδωρος
61 Αγαθοκλέας
62 Αγαθονίκη
63 Αγαθόνικος
64 Αγαθοπόδη
65 Αγαθόπους
66 Αγάθων
67 Αγαθωνία
68 Αγάπη
69 Αγαπητή
70 Αγαπητός
71 Αγάπιος
72 Αγγέλα
73 Αγγελαρία
74 Αγγελάριος
75 Αγγελική
76 Αγγελικός
77 Αγγελίνα
78 Αγγελίνος
79 Άγγελος
80 Αγγίας
82 Αγιάσσου
83 Αγιοδεκτινή
84 Αγιοηλιώτισσα
85 Αγιολούσαινα
86 Αγιούλα
87 Αγίων Πάντων
88 Αγκαία
89 Αγλαΐα
90 Αγνή
92 Αγράμπελη
93 Αγριδιώτισσα
94 Αγριλιώτισσα
95 Αγρίππα
96 Αγρίππας
97 Άδα
98 Αδαλβέρτος
99 Αδάμ
104 Αδαμαντία
106 Αδαμνάνος
107 Αδελαΐς
108 Αδονάι
109 Αδριανή
110 Αδριανός
111 Αειθάλα
112 Αειθαλάς
113 Αειμακάριστος
114 Αειμεσιτεύουσα
115 Αερία
116 Αερίας
117 Αετία
118 Αέτιος
120 Αζαρίας
121 Αζάς
122 Αζάτ
123 Άζης
124 Αζώρ
125 Αθανασία
126 Αθανάσιος
127 Αθηνά
128 Αθηναγόρα
129 Αθηναγόρας
130 Αθηνιώτισσα
131 Αθηνογένης
132 Αθηνόδωρος
133 Αθρέ
134 Αίγλων
135 Αιγυπτία
136 Αϊδανή
137 Αϊδανός
138 Αιδεσία
139 Αιδέσιος
141 Αίθαν
142 Αιθήρ
143 Αικατερίνη
146 Αικατερίνος
147 Αιματούσα
148 Αιμίαλου
149 Αιμιλία
150 Αιμιλίνα
151 Αιμίλιος
152 Αιρκώτισσα
153 Αίτνα
154 Αιτναίος
155 Αιτωλίς
156 Αιτωλός
157 Ακαθή
158 Ακάθιστη
159 Ακάθιστος
160 Ακακία
161 Ακάκιος
163 Ακατάβλητη
164 Ακατάβλητος
165 Ακατάφλεκτη
166 Ακατάφλεκτος
167 Ακέλεια
168 Άκελος
169 Ακεψεή
170 Ακεψεής
171 Ακεψιμά
172 Ακεψιμάς
173 Ακήραση
174 Ακίνδυνη
175 Ακίνδυνος
176 Ακόλουθος
177 Ακρωτηριανή
178 Ακύλα
179 Ακύλας
181 Αλαμάνος
182 Άλαν
183 Αλάνα
184 Αλανιώτισσα
185 Αλαξάνδρα
186 Αλβανή
187 Αλβανός
188 Αλβέρτα
189 Αλβέρτος
190 Αλβίνα
191 Αλβίνος
192 Αλδχέλμος
193 Αλένα
194 Αλέξανδρος
197 Αλέξιος
198 Αλεξιώτισσα
199 Αλεπινή
200 Αλήθεια
201 Αληθής
202 Αλίκη
203 Αλκίσων
204 Αλλάς
205 Αλλοιώτισσα
206 Αλμπέος
207 Αλόχη
208 Αλπέγιος
209 Άλτη
210 Αλυπία
211 Αλύπιος
212 Αλυσία
213 Αλύσιος
214 Αλφαία
215 Αλφαιεύς
216 Αλφειός
217 Αλωνία
218 Αλώνιος
219 Αμαλία
220 Αμάνδα
221 Άμανδος
223 Αματίτση
224 Αμβρόσιος
225 Άμεμπτη
226 Άμεμπτος
227 Αμετάθετος
228 Αμμιανή
229 Αμμιανός
230 Αμμούν
231 Άμμων
232 Αμολιανή
233 Αμόλυντος
234 Αμπάν
235 Αμπελίς
236 Αμπελοκήπισσα
237 Αμπλία
238 Αμπλίας
239 Αμφιλοχία
240 Αμφίλοχος
241 Αμφίων
242 Αμφιώνη
243 Αμωμη
244 Αμωναθάς
245 Αμώς
246 Αναλίζα
247 Ανανί
248 Ανανία
249 Ανανίας
250 Ανάξαρχος
251 Αναξιμένη
252 Αναξιμένης
253 Ανάργυρη
254 Ανάργυρος
255 Άνασσα
256 Αναστασία
257 Αναστάσιος
258 Αναστέλλα
259 Ανατολή
260 Ανατόλιος
261 Αναφωνήτρια
262 Άνδρεα
263 Ανδρέας
264 Ανδριανή
265 Ανδριάννα
266 Ανδριανός
267 Ανδρόμαχος
268 Ανδρονίδης
269 Ανδρονίκη
270 Ανδρόνικος
271 Ανδροπελαγία
272 Ανδροπελαγίας
273 Άνδρων
274 Ανειτυλλιανός
275 Ανεκτή
276 Άνεκτος
277 Ανεμπόδιστη
278 Ανεμπόδιστος
280 Ανερίνα
281 Ανέστης
282 Ανέστια
283 Άνθα
284 Άνθας
285 Ανθή
286 Άνθιμη
287 Άνθιμος
288 Άνθος
289 Ανία
290 Ανίκητη
291 Ανίκητος
292 Ανιμαϊς
293 Ανίνα
294 Ανίνας
295 Άνιος
296 Ανίτα
297 Άννα
299 Αννακαίτη
300 Ανναλίζα
301 Άννας
302 Αννούβ
303 Ανουτσιάτα
304 Ανουτσιάτης
305 Ανσέλμος
306 Αντελίνα
307 Αντέρως
309 Αντερώσα
310 Αντιγόνη
311 Αντιλίνος
312 Αντινίτισσα
313 Αντιοχίς
314 Αντίπα
315 Αντίπας
316 Αντιπάτρα
317 Αντίπατρος
318 Αντιφωνήτρια
319 Αντωνία
320 Αντωνίκη
321 Αντωνίκος
322 Αντώνιος
323 Ανυσία
324 Ανύσιος
325 Ανωμερίτισσα
326 Ανώνυμος
327 Αξιούσα
328 Αξίων
329 Άπαμος
330 Απείρανδρος
331 Απειρόγαμος
332 Απελλή
333 Απελλής
335 Απία
336 Απίων
337 Απλοδώρα
338 Απλόδωρος
339 Απολλιναρία
340 Απολλινάριος
341 Απόλλων
342 Απολλωνία
343 Απολλώνιος
344 Απολλωνίς
345 Αποστολία
346 Απόστολος
348 Απρίων
349 Απρόσιτος
350 Άπφια
351 Απφίας
352 Αραβέλλα
353 Αρακιώτισσα
354 Αράπισσα
355 Αρβανίτης
356 Αρβανίτισσα
357 Αργά
358 Αργυρά
359 Αρδαλίων
360 Αρεδία
361 Αρέδιος
363 Αρέθων
364 Άρειος
365 Αρετή
366 Αρηβοϊα
367 Άρης
369 Αριάδνη
371 Αριάδνης
372 Αρισταρχίς
373 Αρίσταρχος
374 Αριστείδη
375 Αριστείδης
376 Αρίστη
377 Αριστιάνα
378 Αριστιανός
379 Αριστοβούλα
380 Αριστόβουλος
382 Αριστοκλέας
383 Αριστοκλειανός
384 Αριστονίκη
385 Αριστόνικος
386 Άριστος
387 Αρκαδία
388 Αρκάδιος
389 Αρμενοκρατούσα
390 Αρμοδία
391 Αρμόδιος
392 Αρόα
393 Αρριανή
394 Αρριανός
395 Αρσάκη
396 Αρσάκιος
397 Αρσανά
398 Αρσενία
399 Αρσένιος
400 Αρτέμιος
401 Αρφαξάδ
402 Αρχαγγελιώτισσα
403 Αρχελάη
404 Άρχιππος
405 Αρχισπορίτισσα
406 Αρχοντία
407 Αρχοντίνα
408 Αρχοντίνος
409 Αρχοντίων
410 Ασάφεια
411 Ασάφιος
412 Ασήρ
413 Ασινέθ
414 Άσιοτ
415 Ασκλά
416 Ασκλάς
417 Ασκληπιοδότη
418 Ασκληπιόδοτος
419 Ασκληπιός
420 Ασπασία
421 Ασπραγγέλου
422 Ασπροβουνιώτισσα
423 Ασπροπαναγιά
424 Ασσάντ
425 Αστή
426 Αστός
427 Ασύγκριτη
428 Ασύγκριτος
429 Ασχολία
430 Ασχόλιος
431 Αττική
432 Αττικός
433 Άττος
434 Αυγερινή
435 Αυγερινός
436 Αύγης
437 Αυγούστα
438 Αύγουστος
439 Αύδακτος
440 Αυδάς
441 Αυδάτα
442 Αυδελλάς
443 Αυδιησούς
444 Αύκτα
445 Αύκτος
446 Αυνάν
447 Αυξεντία
448 Αυξέντιος
449 Αυξιβία
450 Αυξίβιος
451 Αυξουθένιος
452 Αφέντρα
453 Αφθονία
454 Αφθόνιος
456 Άφθορος
457 Αφραάτη
458 Αφραάτης
459 Αφρικάνα
460 Αφρικανός
462 Αφροδίτη
463 Αφρόδιτος
464 Αχάζ
465 Αχαϊκός
466 Αχαιμένη
467 Αχαιμένης
468 Αχείμ
469 Αχειροποίητος
470 Αχιά
471 Αχιλλεύς
474 Άχμετ
475 Άχραντος
476 Αψιδιώτισσα
477 Βαβύλα
478 Βαβύλας
479 Βάδιμη
480 Βάδιμος
481 Βαδούσης
482 Βαθούσης
483 Βάια
484 Βάιος
485 Βάκχος
486 Βαλάντα
487 Βαλάντιος
488 Βαλδερούδη
489 Βαλδερούδης
490 Βαλεντίνα
491 Βαλεντίνος
492 Βαλέρια
493 Βαλέριος
494 Βαλουκλιώτισσα
495 Βαλσαμή
496 Βαλσάμων
497 Βαλτάσαρ
498 Βάνα
499 Βάνδα
500 Βάνδος
501 Βανέσσα
503 Βανίνα
504 Βανιώτισσα
505 Βαουθά
506 Βαπτίς
507 Βάπτος
508 Βαραββάς
509 Βαραγγιώτισσα
510 Βαραδάτη
511 Βαραδάτος
512 Βαραχησία
513 Βαραχήσιος
514 Βαρβάρα
515 Βάρβαρος
516 Βαρδιανιώτισσα
517 Βαρθολομαία
518 Βαρθολομαίος
519 Βάρις
520 Βαρκού
521 Βαρλαάμ
522 Βαρνάβα
523 Βαρνάβας
524 Βαρούχ
525 Βαρουχία
526 Βαρραβάς
527 Βαρσαβάς
528 Βαρσαβία
529 Βαρσανουφία
530 Βαρσανούφιος
532 Βαρτάν
533 Βαρυψαβάς
534 Βάσης
535 Βασιανός
536 Βασιλεία
537 Βασίλειος
539 Βασιλένια
540 Βασιλεύς
541 Βασιληγενέτειρα
542 Βασίλισσα
543 Βάσσα
544 Βάσσας
545 Βαστράδα
546 Βατοπεδινή
547 Βατούσαινα
548 Βατσέ
549 Βάτων
550 Βάχθιση
551 Βάχθισος
552 Βεάτος
553 Βεατρίκη
554 Βεβαία
555 Βεδέας
556 Βεελζεβούλ 
557 Βελανιδιά
558 Βενανδία
559 Βενάνδιος
560 Βεναντία
561 Βενάντιος
562 Βενδιμιανός
563 Βενδολίνος
564 Βενεδίκτη
565 Βενέδικτος
566 Βενέδιμος
567 Βενέριος
568 Βενετία
569 Βένια
570 Βενιαμίν
571 Βενούστα
572 Βενούστος
573 Βέρα
574 Βερβούργα
575 Βεργουπουλιανή
576 Βερεκούνδα
577 Βερεκούνδος
578 Βερενίκη
579 Βερενίκης
580 Βέρθα
581 Βέρθος
582 Βερνάρδη
583 Βερνάρδος
584 Βερουλία
585 Βερούλιος
586 Βερτράνδη
587 Βερτράνδος
588 Βετούριος
589 Βηθεσδά
590 Βηθλεεμίτισσα
591 Βήλη
592 Βήλων
593 Βηματάρισσα
594 Βηρία
595 Βήριος
596 Βήρυλλος
598 Βησσαρία
599 Βησσαρίων
600 Βηχιανή
601 Βηχιανός
604 Βιάνωρ
605 Βιασεσλάβος
606 Βιβέτα
607 Βιβή
608 Βιβιανή
609 Βιβιανός
611 Βίβος
612 Βιγλιώτισσα
613 Βιδζίν
614 Βιδιανή
615 Βιέιτορ
616 Βιθυνία
617 Βιθυνός
618 Βικέντια
619 Βικέντιος
620 Βίκτωρας
621 Βικτώρια
622 Βιλλιβρόρδος
623 Βίλμα
624 Βιμποράδα
625 Βίνος
626 Βιργινία
627 Βιργίνιος
628 Βιργιωμένη
629 Βιρίλα
630 Βιτάλη
631 Βιτάλης
632 Βιτιμία
633 Βιτιμίων
634 Βίτων
635 Βλαδιμήρα
636 Βλαδίμηρος
637 Βλαδισλάβα
638 Βλαδισλάβος
639 Βλανδίνα
640 Βλασία
641 Βλάσιος
642 Βλαχέρνα
643 Βλέπουσα
644 Βλυχιόρικα
645 Βοδοάλδη
646 Βοδοάλδος
647 Βόηθα
648 Βόηθος
649 Βολφγάγγος
650 Βονιφατία
651 Βονιφάτιος
652 Βοόζ
653 Βορεινή
654 Βόσβα
655 Βόσβας
656 Βοστρύκιος
657 Βουκασίνη
658 Βουκασίνος
659 Βουκολίων
660 Βούλγη
661 Βούλγης
662 Βούλιστα
663 Βουλπιανός
664 Βουναρκώτισσα
665 Βουνογιάτρισσα
666 Βουνού
667 Βουρνιώτισσα
668 Βούσιρις
669 Βούσιρις2
670 Βράχου
671 Βρένδα
672 Βρένδας
673 Βρεσθενίτισσα
674 Βρετάνη
675 Βρετάνιος
676 Βρεφοκομούσα
677 Βρεφοκρατούσα
678 Βρέφος
679 Βρεφουργήσασα
680 Βρεχούσα
681 Βριθγουόλντος
682 Βροντή
683 Βροχή
684 Βρυαίνη
686 Βρυσιανή
687 Βυζατινή
688 Βυζατινός
689 Βώρος
690 Γαβριήλ
691 Γαβριηλία
692 Γάια
693 Γάιος
694 Γαλακτίνη
695 Γαλακτοτροφούσα
696 Γαλανή
697 Γαλανούσα
698 Γαλάτα
699 Γαλατάς
700 Γαλάτεια
701 Γαλάτειος
702 Γαλατερούσα
703 Γαλατιανή
704 Γαλατούσα
705 Γαλαχτοτροφία
706 Γαλαχτοφορούσα
707 Γαλήνη
708 Γάλικα
709 Γάλικος
710 Γαλιλαία
711 Γάλλα
712 Γάλλος
713 Γαλουχιότισσα
714 Γαμαλιήλ
715 Γαρύφαλλος
716 Γάσπαρ
717 Γαυδεντία
718 Γαυδέντιος
719 Γεάδη
720 Γεδεούσα
721 Γεδεών
722 Γέδιος
723 Γεϊθαζέτ
724 Γελάσιος
725 Γεμέλα
726 Γέμελος
727 Γεμίνα
728 Γεμίνος
729 Γενεβιέβη
730 Γενεθλία
731 Γενέθλιος
732 Γενναδία
733 Γεννάδιος
734 Γεντηλία
735 Γεντήλιος
736 Γερασίμη
737 Γεράσιμος
738 Γερβασία
739 Γερβάσιος
740 Γερμάνα
741 Γερμανός
742 Γερτρούδη
743 Γερτρούδος
744 Γέρων
745 Γεσθημανή
746 Γεϋθαζέτ
747 Γεωργία
748 Γεωργιάννα
749 Γεωργιλιάνα
750 Γεώργιος
751 Γηνατού
752 Γηρομεριού
753 Γιαλούσα
754 Γιάρετ
755 Γιάτρισσα
756 Γίγας
757 Γιεσάκ
758 Γιεσακία
759 Γιολάντα
760 Γιολένα
761 Γιόνα
762 Γιόνας
763 Γιούι
764 Γιούλα
765 Γκαβή
766 Γκαλδούνος
767 Γκασπάρ
768 Γκιζιλκιζιώτισσα
769 Γκίλντας
770 Γκουβερνιώτισσα
771 Ἀγλαΐος
773 Γλαφύρα
775 Γλαφυρός
776 Γλίεβος
777 Γλυκέρα
778 Γλυκέριος
779 Γλυκιώτισσα
780 Γλυκοκυματούσα
781 Γλύκουσα
782 Γλυκοφιλούσα
783 Γλύκων
784 Γοβδέλαος
785 Γοβδέλια
786 Γοθαζάτ
787 Γοιρδελάκη
788 Γολινδούχ
789 Γόρασδος
790 Γοργοεπήκοος
791 Γοργόνα
792 Γοργόνιος
793 Γορδία
794 Γόρδιος
795 Γοτθία
796 Γότθος
797 Γουδελία
798 Γουιλφρέδη
799 Γουιλφρέδος
800 Γουϊνιφρέδη
802 Γουίρο
803 Γουμένισσα
804 Γουμερά
805 Γουνιώτισσα
806 Γούντα
807 Γουολβούργα
808 Γουολβούργος
809 Γουρία
810 Γουρίας
811 Γουρλομάτα
812 Γρατία
813 Γρατίων
814 Γραύς
815 Γραφιώτισσα
816 Γρηγεντία
817 Γρηγέντιος
818 Γρηγοράγγελος
819 Γρηγορία
820 Γρηγόριος
821 Γυναίκα
822 Γύψενη
823 Γωνιά
824 Δαβίδ
825 Δαβιδία
826 Δάδα
827 Δάδας
828 Δαδιώτισσα
829 Δακρύβρεχτος
830 Δακρυρροούσα
831 Δάλια
832 Δαλιδά
833 Δαλματία
835 Δαλμάτιος
836 Δαμάρης
837 Δάμαρις
839 Δαμάσα
840 Δάμασος
841 Δαμιανή
842 Δαμιανός
843 Δάμων
845 Δαν
846 Δάναβη
847 Δάναβος
848 Δάναξ
849 Δανιήλ
850 Δανιηλίς
851 Δαρεία
853 Δαρείος
854 Δάσιος
855 Δαύκτη
856 Δαύκτος
857 Δεβόρα
858 Δέηση
859 Δεκαπεντούσα
860 Δεναλία
861 Δεναχίς
862 Δεξιοκρατούσα
863 Δεόμενη
864 Δερμάτα
865 Δεσιδέρια
866 Δεσιδέριος
867 Δεσμάρη
868 Δεσποιγιάννα
869 Δέσποινα
870 Δεσπότης
871 Δημάρατη
872 Δημάρατος
873 Δήμητρα
875 Δημητράσπα
876 Δημήτριος
877 Δημία
878 Δήμιος
879 Δημοκλέα
880 Δημοκλής
881 Δημοκράνια
882 Δημοκρατία
883 Δημοκρίτη
884 Δημόκριτος
885 Δήμος
886 Δημοσθένης
887 Διάβολος
888 Διάδοχος
889 Διακονούσα
890 Διάκος
891 Δίας
892 Διασώζουσα
893 Δίδυμος
894 Δικαιόκριτος
895 Δίκαιος
896 Δικαιότατη
897 Διογένης
898 Διοδότη
899 Διόδοτος
900 Διοδώρα
901 Διόδωρος
902 Διοκλής
903 Διομήδης
904 Διονυσία
905 Διόνυσος
906 Διόσκουρος
907 Διότισσα
908 Δισιδέριος
909 Δίων
910 Διώνη
911 Δόβρα
912 Δολινδούχ
913 Δολλίων
914 Δολώρα
915 Δολώρος
916 Δομετία
917 Δομέτιος
918 Δομηνίκη
919 Δομήνικος
920 Δομιτίλλα
921 Δόμνα
922 Δομνάς
923 Δομνιανίτισσας
924 Δόμνος
926 Δονάγη
927 Δόναγος
928 Δονάτα
929 Δονάτος
930 Δοξάρισσα
931 Δορκάς
932 Δορυμέδουσα
933 Δορυμέδων
934 Δόσα
935 Δοσάς
936 Δοσιθέα
937 Δοσίθεος
938 Δουβέργαινα
939 Δούκας
940 Δούκισσα
941 Δουλάς
942 Δούλη
943 Δουνστάνος
944 Δράκαινα
945 Δράκων
946 Δροσίς
947 Δρόσος
948 Δροσοσταλία
949 Δροσοσταλίδα
950 Δροστάν
951 Δύμφνα
953 Δυράνδη
954 Δύρανδος
955 Δυφρίγη
956 Δυφρίγος
957 Δωδών
958 Δωδώνη
959 Δωρίνα
960 Δωροθέα
962 Δωρόθεος
963 Εασία
964 Εάσιος
965 Εβελίνα
966 Εβελίνος
967 Εβεντία
968 Εβέντιος
969 Έβερ
970 Εβίνα
971 Εβόρη
972 Εβόρης
973 Εγγυήτρια
974 Εγκολπία
975 Εγκόλπιος
976 Εγκυμονούσα
977 Εδμόνδη
978 Εδμόνδος
979 Εδουάρδα
980 Εδουάρδος
981 Εδουίνη
982 Εδουίνος
983 Εδφρίθος
984 Εζεκία
985 Εζεκίας
986 Εθελβούργη
987 Εθελβούργος
988 Εθελμπέρτα
989 Εθελμπέρτος
991 Εθναρχία
992 Εθνεγερσία
993 Εθνεγέρσιος
994 Εικονίστρια
995 Εϊλιανή
996 Εϊλιανός
997 Ειρηάννα
998 Ειρηλένα
999 Ειρηναίος
1000 Ειρηνάντη
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία