Εορτές 26 Ιουνίου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μακάριος Ανθίων Μαρκίος Όσιος Δαβίδ από τη Θεσσαλονίκη Όσιος Δαμιανός Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Γοτθίας
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Ethelwald
7 Gerebernus
8 Gudwall
9 Gwenagwy
10 Secardos
11 Tanco
12 Theodemir
13 Tressan
14 Urbitius
15 Vouga
16 Vulphy
17 Waccar
18 Waldalenus
19 Willibald
20 Wivina
21 Wulsin
22 Ααρών
24 Αβαδδώσσα
25 Αβακούμ
26 Αβακουμία
27 Αββαδών
28 Αββαία
29 Αβδαίος
30 Αβδιήλ
31 Αβδιηλία
32 Αβδιού
34 Αβερκία
35 Αβέρκιος
36 Αβεσσαλώμ
37 Αβιά
38 Άβιβος
39 Αβιμελιχίς
40 Αβιμέλιχος
41 Αβιούδ
42 Αβουδίμη
43 Αβούδιμος
44 Αβραάμ
48 Αβρααμία
49 Άβραμ
50 Άβραξ
51 Άβραχας
52 Αβρικία
53 Αβρίκιος
54 Άβυδος
55 Αβώ
56 Άγαβος
57 Αγαθαγγέλα
58 Αγαθάγγελος
59 Αγάθη
60 Αγαθοδώρα
61 Αγαθόδωρος
62 Αγαθοκλέας
63 Αγαθονίκη
64 Αγαθονίκης
65 Αγαθοπόδη
66 Αγαθόπους
67 Αγάθων
68 Αγαθωνία
69 Αγάπη
70 Αγαπητή
71 Αγαπητός
72 Αγάπιος
73 Αγγέλα
74 Αγγελαρία
75 Αγγελάριος
76 Αγγελική
77 Αγγελικός
78 Αγγελίνα
79 Αγγελίνος
80 Άγγελος
81 Αγγίας
83 Αγιάσσου
84 Αγιοδεκτινή
85 Αγιοηλιώτισσα
86 Αγιολούσαινα
87 Αγιούλα
88 Αγίων Πάντων
89 Αγκαία
90 Αγλαΐα
91 Αγλάιος
92 Αγνή
94 Αγράμπελη
95 Αγριδιώτισσα
96 Αγριλιώτισσα
97 Αγρίππα
98 Αγρίππας
99 Αγρυπνία
100 Άδα
101 Αδαλβέρτος
102 Αδάμ
105 Αδαμαντία
107 Αδαμνάνος
108 Αδελαΐς
109 Αδονάι
110 Αδριανή
111 Αδριανός
112 Αειθάλα
113 Αειθαλάς
114 Αειμακάριστος
115 Αειμεσιτεύουσα
116 Αερία
117 Αερίας
118 Αετία
119 Αέτιος
121 Αζαρίας
122 Αζάς
123 Αζάτ
124 Άζης
125 Αζώρ
126 Αθανασία
127 Αθανάσιος
128 Αθηνά
129 Αθηναγόρα
130 Αθηναγόρας
131 Αθηνιώτισσα
132 Αθηνογένης
133 Αθηνοδώρα
134 Αθηνόδωρος
135 Αθρέ
136 Αίγλων
137 Αιγυπτία
138 Αϊδανή
139 Αϊδανός
140 Αιδεσία
141 Αιδέσιος
143 Αίθαν
144 Αιθήρ
145 Αικατερίνη
148 Αικατερίνος
149 Αιματούσα
150 Αιμίαλου
151 Αιμιλία
152 Αιμιλίνα
153 Αιμίλιος
154 Αιρκώτισσα
155 Αίτνα
156 Αιτναίος
157 Αιτωλίς
158 Αιτωλός
159 Ακαθή
160 Ακάθιστη
161 Ακάθιστος
162 Ακακία
163 Ακάκιος
165 Ακατάβλητη
166 Ακατάβλητος
167 Ακατάφλεκτη
168 Ακατάφλεκτος
169 Ακέλεια
170 Άκελος
171 Ακεψεή
172 Ακεψεής
173 Ακεψιμά
174 Ακεψιμάς
175 Ακήραση
176 Ακίνδυνη
177 Ακίνδυνος
178 Ακόλουθος
179 Ακρωτηριανή
180 Ακύλα
181 Ακύλας
183 Αλαμάνος
184 Άλαν
185 Αλάνα
186 Αλανιώτισσα
187 Αλαξάνδρα
188 Αλβανή
189 Αλβανός
190 Αλβέρτα
191 Αλβέρτος
192 Αλβίνα
193 Αλβίνος
194 Αλένα
195 Αλέξανδρος
198 Αλέξιος
199 Αλεξιώτισσα
200 Αλεπινή
201 Αλήθεια
202 Αληθής
203 Αλίκη
204 Αλκίσων
205 Αλλάς
206 Αλλοιώτισσα
207 Αλμπέος
208 Αλόχη
209 Αλπέγιος
210 Άλτη
211 Αλυπία
212 Αλύπιος
213 Αλυσία
214 Αλύσιος
215 Αλφαία
216 Αλφαιεύς
217 Αλφειός
218 Αλχέλμος
219 Αλωνία
220 Αλώνιος
221 Αμαλία
222 Αμάνδα
223 Άμανδος
225 Αματίτση
226 Αμβρόσιος
227 Άμεμπτη
228 Άμεμπτος
229 Αμετάθετος
230 Αμμιανή
231 Αμμιανός
232 Αμμούν
233 Άμμων
234 Αμολιανή
235 Αμόλυντος
236 Αμπάν
237 Αμπελίς
238 Αμπελοκήπισσα
239 Αμπλία
240 Αμπλίας
241 Αμφιλοχία
242 Αμφίλοχος
243 Αμφίων
244 Αμφιώνη
245 Αμωμη
246 Αμωναθάς
247 Αμώς
248 Αναλίζα
249 Ανανί
250 Ανανία
251 Ανανίας
252 Ανάξαρχος
253 Αναξιμένη
254 Αναξιμένης
255 Ανάργυρη
256 Ανάργυρος
257 Άνασσα
258 Αναστασία
259 Αναστάσιος
260 Αναστέλλα
261 Ανατολή
262 Ανατόλιος
263 Αναφωνήτρια
264 Άνδρεα
265 Ανδρέας
266 Ανδριανή
267 Ανδριάννα
268 Ανδριανός
269 Ανδρόμαχος
270 Ανδρονίδης
271 Ανδρονίκη
272 Ανδρονίκης
273 Ανδροπελαγία
274 Ανδροπελαγίας
275 Άνδρων
276 Ανειτυλλιανός
277 Ανεκτή
278 Άνεκτος
279 Ανεμπόδιστη
280 Ανεμπόδιστος
282 Ανερίνα
283 Ανέστης
284 Ανέστια
285 Άνθα
286 Άνθας
287 Ανθή
288 Άνθιμη
289 Άνθιμος
290 Άνθος
291 Ανία
292 Ανίκητη
293 Ανίκητος
294 Ανιμαϊς
295 Ανίνα
296 Ανίνας
297 Άνιος
298 Ανίτα
299 Άννα
301 Αννακαίτη
302 Ανναλίζα
303 Άννας
304 Αννούβ
305 Ανουτσιάτα
306 Ανουτσιάτης
307 Ανσέλμος
308 Αντελίνα
309 Αντέρως
311 Αντερώσα
312 Αντιγόνη
313 Αντιλίνος
314 Αντινίτισσα
315 Αντιοχίς
316 Αντίπα
317 Αντίπας
318 Αντιπάτρα
319 Αντίπατρος
320 Αντιφωνήτρια
321 Αντωνία
322 Αντωνίκη
323 Αντωνίκος
324 Αντώνιος
325 Ανυσία
326 Ανύσιος
327 Ανωμερίτισσα
328 Ανώνυμος
329 Αξιούσα
330 Αξίων
331 Άπαμος
332 Απείρανδρος
333 Απειρόγαμος
334 Απελλή
335 Απελλής
337 Απία
338 Απίων
339 Απλοδώρα
340 Απλόδωρος
341 Απολλιναρία
342 Απολλινάριος
343 Απόλλων
344 Απολλωνία
345 Απολλώνιος
346 Απολλωνίς
347 Αποστολία
348 Απόστολος
350 Απρίων
351 Απρόσιτος
352 Άπφια
353 Απφίας
354 Αραβέλλα
355 Αρακιώτισσα
356 Αράπισσα
357 Αρβανίτης
358 Αρβανίτισσα
359 Αργά
360 Αργυρά
361 Αρδαλίων
362 Αρεδία
363 Αρέδιος
365 Αρέθων
366 Άρειος
367 Αρετή
368 Αρηβοϊα
369 Άρης
371 Αριάδνη
373 Αριάδνης
374 Αρισταρχίς
375 Αρίσταρχος
376 Αριστείδη
377 Αριστείδης
378 Αρίστη
379 Αριστιάνα
380 Αριστιανός
381 Αριστοβούλα
382 Αριστόβουλος
384 Αριστοκλέας
386 Αριστοκλειανός
387 Αριστονίκη
388 Αριστόνικος
389 Άριστος
390 Αρκαδία
391 Αρκάδιος
392 Αρμενοκρατούσα
393 Αρμοδία
394 Αρμόδιος
395 Αρόα
396 Αρριανή
397 Αρριανός
398 Αρσάκη
399 Αρσάκιος
400 Αρσανά
401 Αρσενία
402 Αρσένιος
403 Αρτέμιος
404 Αρφαξάδ
405 Αρχαγγελιώτισσα
406 Αρχελάη
407 Άρχιππος
408 Αρχισπορίτισσα
409 Αρχοντία
410 Αρχοντίνα
411 Αρχοντίνος
412 Αρχοντίων
413 Ασάφεια
414 Ασάφιος
415 Ασήρ
416 Ασινέθ
417 Άσιοτ
418 Ασκλά
419 Ασκλάς
420 Ασκληπιοδότη
421 Ασκληπιόδοτος
422 Ασκληπιός
423 Ασπασία
424 Ασπραγγέλου
425 Ασπροβουνιώτισσα
426 Ασπροπαναγιά
427 Ασσάντ
428 Αστή
429 Αστός
430 Ασύγκριτη
431 Ασύγκριτος
432 Ασχολία
433 Ασχόλιος
434 Αττική
435 Αττικός
436 Άττος
437 Αυγερινή
438 Αυγερινός
439 Αύγης
440 Αυγούστα
441 Αύγουστος
442 Αύδακτος
443 Αυδάς
444 Αυδάτα
445 Αυδελλάς
446 Αυδιησούς
447 Αύκτα
448 Αύκτος
449 Αυνάν
450 Αυξεντία
451 Αυξέντιος
452 Αυξιβία
453 Αυξίβιος
454 Αυξουθένιος
455 Αφέντρα
456 Αφθονία
457 Αφθόνιος
459 Άφθορος
460 Αφραάτη
461 Αφραάτης
462 Αφρικάνα
463 Αφρικανός
465 Αφροδίτη
466 Αφρόδιτος
467 Αχάζ
468 Αχαία
469 Αχαιμένη
470 Αχαιμένης
471 Αχαιός
472 Αχείμ
473 Αχειροποίητος
474 Αχιά
475 Αχιλλεύς
478 Άχμετ
479 Άχραντος
480 Αψιδιώτισσα
481 Βαβύλα
482 Βαβύλας
483 Βάδιμη
484 Βάδιμος
485 Βαδούσης
486 Βαθούσης
487 Βάια
488 Βάιος
489 Βάκχος
490 Βαλάντα
491 Βαλάντιος
492 Βαλδερούδη
493 Βαλδερούδης
494 Βαλεντίνα
495 Βαλεντίνος
496 Βαλέρια
497 Βαλέριος
498 Βαλουκλιώτισσα
499 Βαλσαμή
500 Βαλσάμων
501 Βαλτάσαρ
502 Βάνα
503 Βάνδα
504 Βάνδος
505 Βανέσσα
507 Βανίνα
508 Βανιώτισσα
509 Βαουθά
510 Βαπτίς
511 Βάπτος
512 Βαραββάς
513 Βαραγγιώτισσα
514 Βαραδάτη
515 Βαραδάτος
516 Βαραχησία
517 Βαραχήσιος
518 Βαρβάρα
519 Βάρβαρος
520 Βαρδιανιώτισσα
521 Βαρθολομαία
522 Βαρθολομαίος
523 Βάρις
524 Βαρκού
525 Βαρλαάμ
526 Βαρνάβα
527 Βαρνάβας
528 Βαρούχ
529 Βαρουχία
530 Βαρραβάς
531 Βαρσαβάς
532 Βαρσαβία
533 Βαρσανουφία
534 Βαρσανούφιος
536 Βαρτάν
537 Βαρυψαβάς
538 Βάσης
539 Βασιανός
540 Βασιλεία
541 Βασίλειος
543 Βασιλένια
544 Βασιλεύς
545 Βασιληγενέτειρα
546 Βασίλισσα
547 Βάσσα
548 Βάσσας
549 Βαστράδα
550 Βατοπεδινή
551 Βατούσαινα
552 Βατσέ
553 Βάτων
554 Βάχθιση
555 Βάχθισος
556 Βεάτος
557 Βεατρίκη
558 Βεβαία
559 Βεδέα
560 Βεδέας
561 Βεελζεβούλ 
562 Βελανιδιά
563 Βενανδία
564 Βενάνδιος
565 Βεναντία
566 Βενάντιος
567 Βενδιμιανή
568 Βενδιμιανός
569 Βενδολίνος
570 Βενεδίκτη
571 Βενέδικτος
572 Βενέδιμος
573 Βενέριος
574 Βενετία
575 Βένια
576 Βενιαμίν
577 Βενούστα
578 Βενούστος
579 Βέρα
580 Βερβούργα
581 Βερβούργος
582 Βεργουπουλιανή
583 Βερεκούνδα
584 Βερεκούνδος
585 Βερενίκη
586 Βερενίκης
587 Βέρθα
588 Βέρθος
589 Βερνάρδη
590 Βερνάρδος
591 Βερουλία
592 Βερτράνδη
593 Βερτράνδος
594 Βετούριος
595 Βηθεσδά
596 Βηθλεεμίτισσα
597 Βήλη
598 Βήλων
599 Βηματάρισσα
600 Βηρία
601 Βήρος
602 Βήρυλλος
604 Βησσαρία
605 Βησσαρίων
606 Βηχιανή
607 Βηχιανός
610 Βιάνωρ
611 Βιασεσλάβος
612 Βιβέτα
613 Βιβή
614 Βιβιανή
615 Βιβιανός
617 Βίβος
618 Βιγλιώτισσα
619 Βιδζίν
620 Βιδιανή
621 Βιέιτορ
622 Βιθυνία
623 Βιθυνός
624 Βικέντια
625 Βικέντιος
626 Βίκτωρας
627 Βικτώρια
628 Βιλλιβρόρδος
629 Βίλμα
630 Βιμποράδα
631 Βίνος
632 Βιργινία
633 Βιργίνιος
634 Βιργιωμένη
635 Βιρίλα
636 Βιτάλη
637 Βιτάλης
638 Βιτιμία
639 Βιτιμίων
640 Βίτων
641 Βλαδιμήρα
642 Βλαδίμηρος
643 Βλαδισλάβα
644 Βλαδισλάβος
645 Βλανδίνα
646 Βλασία
647 Βλάσιος
648 Βλαχέρνα
649 Βλέπουσα
650 Βλυχιόρικα
651 Βοδοάλδη
652 Βοδοάλδος
653 Βόηθα
654 Βόηθος
655 Βολφγάγγος
656 Βονιφατία
657 Βονιφάτιος
658 Βοόζ
659 Βορεινή
660 Βόσβα
661 Βόσβας
662 Βοστρύκιος
663 Βουκασίνη
664 Βουκασίνος
665 Βουκολίων
666 Βούλγη
667 Βούλγης
668 Βούλιστα
669 Βουλπιανός
670 Βουναρκώτισσα
671 Βουνογιάτρισσα
672 Βουνού
673 Βουρνιώτισσα
674 Βούσιρις
675 Βούσιρις2
676 Βράχου
677 Βρένδα
678 Βρένδας
679 Βρεσθενίτισσα
680 Βρετάνη
681 Βρετάνιος
682 Βρεφοκομούσα
683 Βρεφοκρατούσα
684 Βρέφος
685 Βρεφουργήσασα
686 Βρεχούσα
687 Βριθγουόλντος
688 Βροντή
689 Βροχή
690 Βρυαίνη
692 Βρυσιανή
693 Βυζατινή
694 Βυζατινός
695 Βώρος
696 Γαβριήλ
697 Γαβριηλία
698 Γάια
699 Γάιος
700 Γαλακτίνη
701 Γαλακτοτροφούσα
702 Γαλανή
703 Γαλανούσα
704 Γαλάτα
705 Γαλατάς
706 Γαλάτεια
707 Γαλάτειος
708 Γαλατερούσα
709 Γαλατιανή
710 Γαλατούσα
711 Γαλαχτοτροφία
712 Γαλαχτοφορούσα
713 Γαλήνη
714 Γάλικα
715 Γάλικος
716 Γαλιλαία
717 Γάλλα
718 Γάλλος
719 Γαλουχιότισσα
720 Γαμαλιήλ
721 Γαρύφαλλος
722 Γάσπαρ
723 Γαυδεντία
724 Γαυδέντιος
725 Γεάδη
726 Γεδεούσα
727 Γεδεών
728 Γέδιος
729 Γεϊθαζέτ
730 Γελάσιος
731 Γεμέλα
732 Γέμελος
733 Γεμίνα
734 Γεμίνος
735 Γενεβιέβη
736 Γενεθλία
737 Γενέθλιος
738 Γενναδία
739 Γεννάδιος
740 Γεντηλία
741 Γεντήλιος
742 Γερασίμη
743 Γεράσιμος
744 Γερβασία
745 Γερβάσιος
746 Γερμάνα
747 Γερμανός
748 Γερόλεμος
749 Γερτρούδη
750 Γερτρούδος
751 Γέρων
752 Γεσθημανή
753 Γεϋθαζέτ
754 Γεωργία
755 Γεωργιάννα
756 Γεωργιλιάνα
757 Γεώργιος
758 Γεωργογιάννα
759 Γεωργογιάννης
760 Γηνατού
761 Γηρομεριού
762 Γιαλούσα
763 Γιάρετ
764 Γιάτρισσα
765 Γίγας
766 Γιεσάκ
767 Γιεσακία
768 Γιολάντα
769 Γιολένα
770 Γιόνα
771 Γιόνας
772 Γιούι
773 Γιούλα
774 Γκαβή
775 Γκαλδούνος
776 Γκασπάρ
777 Γκιζιλκιζιώτισσα
778 Γκίλντας
779 Γκουβερνιώτισσα
780 Γλαφύρα
782 Γλαφυρός
783 Γλίεβος
784 Γλυκέρα
785 Γλυκέριος
786 Γλυκιώτισσα
787 Γλυκοκυματούσα
788 Γλύκουσα
789 Γλυκοφιλούσα
790 Γλύκων
791 Γοβδέλαος
792 Γοβδέλια
793 Γοθαζάτ
794 Γοιρδελάκη
795 Γολινδούχ
796 Γόρασδος
797 Γοργοεπήκοος
798 Γοργόνα
799 Γοργόνος
800 Γορδία
801 Γόρδιος
802 Γοτθία
803 Γότθος
804 Γουδελία
805 Γουιλφρέδη
806 Γουιλφρέδος
807 Γουϊνιφρέδη
809 Γουίρο
810 Γουμένισσα
811 Γουμερά
812 Γουνιώτισσα
813 Γούντα
814 Γουολβούργα
815 Γουολβούργος
816 Γουρία
817 Γουρίας
818 Γουρλομάτα
819 Γρατία
820 Γρατίων
821 Γραύς
822 Γραφιώτισσα
823 Γρηγεντία
824 Γρηγέντιος
825 Γρηγοράγγελος
826 Γρηγορία
827 Γρηγόριος
828 Γυναίκα
829 Γύψενη
830 Γωνιά
831 Δαβίδ
832 Δαβιδία
833 Δάδα
834 Δάδας
835 Δαδιώτισσα
836 Δακρύβρεχτος
837 Δακρυρροούσα
838 Δάλια
839 Δαλιδά
840 Δαλματία
842 Δαλμάτιος
843 Δαμάρης
844 Δάμαρις
846 Δαμάσα
847 Δάμασος
848 Δαμιανή
849 Δαμιανός
850 Δάμων
852 Δαν
853 Δάναβη
854 Δάναβος
855 Δάναξ
856 Δανιήλ
857 Δανιηλίς
858 Δαρεία
860 Δαρείος
861 Δάσιος
862 Δαύκτη
863 Δαύκτος
864 Δεβόρα
865 Δέηση
866 Δεκαπεντούσα
867 Δεναλία
868 Δεναχίς
869 Δεξιοκρατούσα
870 Δεόμενη
871 Δερμάτα
872 Δεσιδέρια
873 Δεσιδέριος
874 Δεσμάρη
875 Δεσποιγιάννα
876 Δέσποινα
877 Δεσπότης
878 Δημάρατη
879 Δημάρατος
880 Δημελέ
881 Δήμητρα
883 Δημητράσπα
884 Δημήτριος
885 Δημία
886 Δήμιος
887 Δημοκλέα
888 Δημοκλής
889 Δημοκράνια
890 Δημοκρατία
891 Δημοκρίτη
892 Δημόκριτος
893 Δήμος
894 Δημοσθένης
895 Διάβολος
896 Διάδοχος
897 Διακονούσα
898 Διάκος
899 Δίας
900 Διασώζουσα
901 Δίδυμος
902 Δικαιόκριτος
903 Δίκαιος
904 Δικαιότατη
905 Διογένης
906 Διοδότη
907 Διόδοτος
908 Διοδώρα
909 Διόδωρος
910 Διοκλής
911 Διομήδης
912 Διονυσία
913 Διόνυσος
914 Διόσκουρος
915 Διότισσα
916 Δισιδέριος
917 Δίων
918 Διώνη
919 Δόβρα
920 Δολινδούχ
921 Δολλίων
922 Δολώρα
923 Δολώρος
924 Δομετία
925 Δομέτιος
926 Δομηνίκη
927 Δομήνικος
928 Δομιτίλλα
929 Δόμνα
930 Δομνάς
931 Δομνιανίτισσας
932 Δόμνος
934 Δονάγη
935 Δόναγος
936 Δονάτα
937 Δονάτος
938 Δοξάρισσα
939 Δορκάς
940 Δορυμέδουσα
941 Δορυμέδων
942 Δόσα
943 Δοσάς
944 Δοσιθέα
945 Δοσίθεος
946 Δουβέργαινα
947 Δούκας
948 Δούκισσα
949 Δουλάς
950 Δούλη
951 Δουνστάνος
952 Δράκαινα
953 Δράκων
954 Δροσίς
955 Δρόσος
956 Δροσοσταλία
957 Δροσοσταλίδα
958 Δροστάν
959 Δύμφνα
961 Δυράνδη
962 Δύρανδος
963 Δυφρίγη
964 Δυφρίγος
965 Δωδών
966 Δωδώνη
967 Δωρίνα
968 Δωροθέα
970 Δωρόθεος
971 Εασία
972 Εάσιος
973 Εβελίνα
974 Εβελίνος
975 Εβεντία
976 Εβέντιος
977 Έβερ
978 Εβίνα
979 Εβόρη
980 Εβόρης
981 Έβρος
982 Εγγυήτρια
983 Εγκολπία
984 Εγκόλπιος
985 Εγκυμονούσα
986 Εδμόνδη
987 Εδμόνδος
988 Εδουάρδα
989 Εδουάρδος
990 Εδουίνη
991 Εδουίνος
992 Εδφρίθος
993 Εζεκία
994 Εζεκίας
995 Εθελβούργη
996 Εθελβούργος
997 Εθελμπέρτα
998 Εθελμπέρτος
1000 Εθναρχία
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία