Εορτές 22 Σεπτεμβρίου: Άγιος Λάουτο της Κουτάνς Άγιος Μιχαίος Άγιος Φωκάς Ιερομάρτυρας ο Θαυματουργός Ζωγραφία Ζωγράφος Λουίζα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Ακτίς Αλεξιμάχη Αλεξίμαχος Αλκαίος Αξιονίκη Βοήθεια Δόξα Δωρίς Εύπλοια Εφηβούσα Ήβη Λύρα Μεγίστη Πανδία Σμικρίων Φαέθουσα Φαιναρέτη Φρασικλής Χαρητίδης Χαρητίνος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιοι Ιάκωβοι Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες Άγιος Αντώνιος ο Ζωγραφίτης Άγιος Βαρσανούφιος Άγιος Δομέτιος ο Ζωγραφίτης Άγιος Θωμάς ο Ηγούμενος Αγιος Ιλαριων ο Ζωγραφίτης Άγιος Ισαάκ 'Αγιος Κυπριανός Άγιος Μηνάς Οσιομάρτυρας Ζωγραφίτης Άγιος Σίμων ο Ζωγραφίτης Άγιος Φωκάς ο κηπουρός Θεμιστοκλής ο Αθηναίος στρατηγός Ιωαννίκιος Οσιομάρτυρας Οσία Παρασκευή του Σάρωφ - Ντιβέεβο Όσιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης Σωτηρία Τρυφώσα
Χριστιανικό
1 Abban
2 Abra
3 Aedan
4 Cedd
5 Dubritius
6 Eata
7 Gerebernus
8 Gudwall
9 Secardos
10 Theodemir
11 Tressan
12 Urbitius
13 Veep
14 Verecundus
15 Viator
16 Vouga
17 Vulphy
18 Waccar
19 Waldalenus
20 Wandoi
21 Willibald
22 Wivina
23 Wulsin
24 Yakim
25 Yrchard
26 Ywi
27 Ααρών
29 Αβαδδώσσα
30 Αβακούμ
31 Αβακουμία
32 Αββαδών
33 Αβδαίος
34 Αβδιήλ
35 Αβδιηλία
36 Αβδιού
37 Αβερκία
38 Αβέρκιος
39 Αβεσσαλώμ
40 Αβιά
41 Άβιβος
42 Αβιμελιχίς
43 Αβιμέλιχος
44 Αβιούδ
45 Αβουδίμη
46 Αβούδιμος
47 Αβραάμ
51 Αβρααμία
52 Άβραμ
53 Άβραξ
54 Άβραχας
55 Αβρικία
56 Αβρίκιος
57 Αβυδηνός
58 Αβώ
59 Άγαβος
60 Αγαθαγγέλα
61 Αγαθάγγελος
62 Αγάθη
63 Αγαθοδώρα
64 Αγαθόδωρος
65 Αγαθοκλέας
66 Αγαθονίκη
67 Αγαθόνικος
68 Αγαθόπους -2
69 Αγαθόπους -θ
70 Αγάθων
71 Αγαθωνία
72 Αγάπη
73 Αγαπητή
74 Αγαπητός
75 Αγάπιος
76 Αγγαία
77 Αγγαίος
78 Αγγέλα
79 Αγγελάριος
80 Αγγελική
81 Αγγελίνα
82 Αγγελίνος
83 Άγγελος
84 Αγγίας
86 Αγιάσσου
87 Αγιοδεκτινή
88 Αγιοηλιώτισσα
89 Αγιολούσαινα
90 Αγιούλα
91 Αγίων Πάντων
92 Αγλαΐα
93 Αγνή
95 Αγράμπελη
96 Αγριδιώτισσα
97 Αγριλιώτισσα
98 Αγρίππα
99 Αγρίππας
100 Άδα
101 Αδαλβέρτος
102 Αδάμ
105 Αδαμαντία
107 Αδάμη
108 Άδαυκτος
109 Αδελαΐς
110 Αδονάι
111 Αδριανή
112 Αδριανός
113 Αειθάλα
114 Αειθαλάς
115 Αειμακάριστος
116 Αειμεσιτεύουσα
117 Αερία
118 Αερίας
119 Αετία
120 Αέτιος
122 Αζαρίας
123 Αζάς
124 Αζάτ
125 Άζης
126 Αζώρ
127 Αθανασία
128 Αθανάσιος
129 Αθηναγόρα
130 Αθηναγόρας
131 Αθηνιώτισσα
132 Αθηνογένης
133 Αθηνόδωρος
134 Αθρέ
135 Αίγλων
136 Αιγυπτία
137 Αϊδανή
138 Αϊδανός
139 Αιδεσία
140 Αιδέσιος
142 Αίθαν
143 Αιθήρ
144 Αικατερίνη
147 Αικατερίνος
148 Αιματούσα
149 Αιμίαλου
150 Αιμιλία
151 Αιμιλίνα
152 Αιμίλιος
153 Αιρκώτισσα
154 Αίτνα
155 Αιτναίος
156 Αιτωλίς
157 Ακαθή
158 Ακάθιστη
159 Ακάθιστος
160 Ακακία
161 Ακάκιος
163 Ακατάβλητη
164 Ακατάβλητος
165 Ακατάφλεκτη
166 Ακατάφλεκτος
167 Άκελος
168 Ακεψεή
169 Ακεψεής
170 Ακεψιμάς
171 Ακήραση
172 Ακίνδυνη
173 Ακίνδυνος
174 Ακόλουθος
175 Ακρωτηριανή
176 Ακύλας
178 Ακυλίνα
179 Αλαμάνος
180 Αλανιώτισσα
181 Αλαξάνδρα
182 Αλβανή
183 Αλβανός
184 Αλβέρτα
185 Αλβέρτος
186 Αλβίνα
187 Αλβίνος
188 Αλδχέλμος
189 Αλένα
190 Αλέξανδρος
193 Αλέξιος
194 Αλεξιώτισσα
195 Αλεπινή
196 Αληθινή
197 Αληθινός
198 Αλίκη
199 Αλκίσων
200 Αλλάς
201 Αλλοιώτισσα
202 Αλμπέος
203 Αλόχη
204 Αλπέγιος
205 Άλτη
206 Αλυπία
207 Αλύπιος
208 Αλυσία
209 Αλύσιος
210 Αλφαία
211 Αλφαίος
212 Αλφειός
213 Αλωνία
214 Αλώνιος
215 Αμαλία
216 Αμάνδα
217 Άμανδος
219 Αματίτση
220 Αμβρόσιος
221 Άμεμπτος
222 Αμετάθετος
223 Αμμιανή
224 Αμμιανός
225 Αμμούν
226 Άμμων
227 Αμολιανή
228 Αμόλυντος
229 Αμπελίς
230 Αμπελοκήπισσα
231 Αμπλία
232 Αμπλίας
233 Αμφιανή
234 Αμφιανός
236 Αμφιλοχία
237 Αμφίλοχος
238 Αμφίων
239 Αμφιώνη
240 Αμωμη
241 Αμωναθάς
242 Αμώς
243 Αναλίζα
244 Ανανί
245 Ανανία
246 Ανανίας
247 Ανάξαρχος
248 Αναξιμένης
249 Ανάργυρη
250 Άνασσα
251 Αναστασία
252 Αναστάσιος
253 Αναστέλλα
254 Ανατολή
255 Ανατόλιος
256 Αναφωνήτρια
257 Άνδρεα
258 Ανδρέας
259 Ανδριανή
260 Ανδριάννα
261 Ανδριανός
262 Ανδρόμαχος
263 Ανδρονίδης
264 Ανδρονίκη
265 Ανδρόνικος
266 Ανδροπελαγία
267 Ανδροπελαγίας
268 Άνδρων
269 Ανειτυλλιανός
270 Ανεκτή
271 Άνεκτος
272 Ανεμπόδιστη
273 Ανεμπόδιστος
275 Ανερίνα
276 Ανέστης
277 Ανέστια
278 Άνθα
279 Άνθας
280 Ανθή
281 Άνθιμη
282 Άνθιμος
283 Άνθος
284 Ανία
285 Ανίκητη
286 Ανίκητος
287 Ανιμαϊς
288 Ανίνα
289 Ανίνας
290 Άνιος
291 Ανίτα
292 Άννα
294 Αννακαίτη
295 Ανναλίζα
296 Άννας
297 Αννούβ
298 Ανουτσιάτα
299 Ανουτσιάτης
300 Ανσέλμος
301 Αντελίνα
302 Αντέρως
303 Αντερώσα
304 Αντιγόνη
305 Αντιλίνος
306 Αντινίτισσα
307 Αντίπα
308 Αντίπας
309 Αντιπάτρα
310 Αντίπατρος
311 Αντιφωνήτρια
312 Αντωνία
313 Αντωνίκη
314 Αντωνίκος
315 Αντώνιος
316 Ανυσία
317 Ανύσιος
318 Ανωμερίτισσα
319 Ανώνυμος
320 Άπαμος
321 Απείρανδρος
322 Απειρόγαμος
323 Απελλή
324 Απελλής
326 Απίων
327 Απολλιναρία
328 Απολλινάριος
329 Απόλλων
330 Απολλωνία
331 Απολλώνιος
332 Απολλωνίς
333 Απόστολος
335 Απρίων
336 Απρόσιτος
337 Αραβέλλα
338 Αρακιώτισσα
339 Αράπισσα
340 Αρβανίτισσα
341 Αργά
342 Αργυρά
343 Αρδαλίων
344 Αρεδία
345 Αρέδιος
346 Αρέθων
347 Άρειος
348 Αρετή
349 Αρηβοϊα
350 Άρης
352 Αριάδνη
354 Αριάδνης
355 Αρισταρχίς
356 Αρίσταρχος
357 Αριστείδη
358 Αριστείδης
359 Αρίστη
360 Αριστιάνα
361 Αριστιανός
362 Αριστοβούλα
363 Αριστόβουλος
364 Αριστοκλειανός
365 Αριστοκλεύς
366 Αριστονίκη
367 Αριστόνικος
368 Άριστος
369 Αρκαδία
370 Αρκάδιος
371 Αρμενοκρατούσα
372 Αρμοδία
373 Αρμόδιος
374 Αρόα
375 Αρριανή
376 Αρριανός
377 Αρσάκη
378 Αρσάκιος
379 Αρσανά
380 Αρσενία
381 Αρσένιος
382 Αρτέμιος
383 Αρφαξάδ
384 Αρχαγγελιώτισσα
385 Αρχελάη
386 Άρχιππος
387 Αρχισπορίτισσα
388 Αρχοντία
389 Αρχοντίων
390 Ασάφεια
391 Ασάφιος
392 Ασήρ
393 Ασινέθ
394 Άσιοτ
395 Ασκλά
396 Ασκλάς
397 Ασκληπιοδότη
398 Ασκληπιόδοτος
399 Ασκληπιός
400 Ασπασία
401 Ασπραγγέλου
402 Ασπροβουνιώτισσα
403 Ασπροπαναγιά
404 Ασσάντ
405 Ασύγκριτη
406 Ασύγκριτος
407 Ασχολία
408 Ασχόλιος
409 Αττική
410 Αττικός
411 Άττος
412 Αυγερινή
413 Αυγερινός
414 Αυγούστα
415 Αύγουστος
416 Αυγώνα
417 Αύδακτος
418 Αυδάς
419 Αυδάτα
420 Αυδελλάς
421 Αυδιησούς
422 Αύκτος
423 Αυνάν
424 Αυξεντία
425 Αυξέντιος
426 Αυξιβία
427 Αυξίβιος
428 Αυξουθένιος
429 Αφέντρα
430 Αφθονία
431 Αφθόνιος
433 Άφθορος
434 Αφραάτη
435 Αφραάτης
436 Αφρικάνα
437 Αφρικανός
439 Αφροδίτη
440 Αφρόδιτος
441 Αχάζ
442 Αχαϊκός
443 Αχαϊκός
444 Αχαιμένη
445 Αχαιμένης
446 Αχείμ
447 Αχειροποίητος
448 Αχιά
449 Αχιλλεύς
452 Άχμετ
453 Άχραντος
454 Αψιδιώτισσα
455 Βαβύλα
456 Βαβύλας
457 Βάδιμη
458 Βάδιμος
459 Βαδούσης
460 Βαθούσης
461 Βάια
462 Βάιος
463 Βάκχος
464 Βαλάντα
465 Βαλάντιος
466 Βαλδερούδη
467 Βαλεντίνα
468 Βαλεντίνος
469 Βαλέρια
470 Βαλέριος
471 Βαλουκλιώτισσα
472 Βαλσαμή
473 Βαλσάμων
474 Βαλτάσαρ
475 Βάνα
476 Βανέσσα
478 Βανίνα
479 Βανιώτισσα
480 Βαουθά
481 Βάπτις
482 Βαπτιστής
483 Βάπτος
484 Βαραββάς
485 Βαραγγιώτισσα
486 Βαραδάτη
487 Βαραδάτος
488 Βαραχησία
489 Βαραχήσιος
490 Βαράχος
491 Βαρβάρα
492 Βάρβαρος
493 Βαρδιανιώτισσα
494 Βαρθολομαία
495 Βαρθολομαίος
496 Βάρις
497 Βαρκού
498 Βαρλαάμ
499 Βαρνάβα
500 Βαρνάβας
501 Βαρούχ
502 Βαρουχία
503 Βαρραβάς
504 Βαρσαβάς
505 Βαρσαβία
506 Βαρσανουφία
507 Βαρσανούφιος
509 Βαρτάν
510 Βαρυψαβάς
511 Βάσης
512 Βασιανός
513 Βασιλεία
514 Βασιλειάδης
515 Βασιλείδης
516 Βασίλειος
517 Βασιλένια
518 Βασιλεύς
519 Βασιληγενέτειρα
520 Βασιλίδα
521 Βασιλίσκος
522 Βασίλισσα
523 Βάσσα
524 Βάσσας
525 Βατοπεδινή
526 Βατούσαινα
527 Βατσέ
528 Βάτων
529 Βάχθιση
530 Βάχθισος
531 Βεάτος
532 Βεατρίκη
533 Βεβαία
534 Βεδέας
535 Βεελζεβούλ 
536 Βελανιδιά
537 Βενανδία
538 Βενάνδιος
539 Βεναντία
540 Βενάντιος
541 Βενδιμιανός
542 Βενδολίνος
543 Βενεδίκτη
544 Βενέδικτος
545 Βενέδιμος
546 Βενέριος
547 Βενιαμίν
548 Βενούστος
549 Βέρα
550 Βερβούργα
551 Βεργουπουλιανή
552 Βερενίκη
553 Βερενίκης
554 Βέρθα
555 Βέρθος
556 Βερνάρδη
557 Βερνάρδος
558 Βερνίκη
559 Βερουλία
560 Βερούλιος
561 Βερτράνδη
562 Βερτράνδος
563 Βετούριος
564 Βηθεσδά
565 Βηθλεεμίτισσα
566 Βήλη
567 Βήλων
568 Βηματάρισσα
569 Βηρία
570 Βήριος
571 Βήρυλλος
573 Βησσαρία
574 Βησσαρίων
575 Βηχιανή
576 Βηχιανός
579 Βιάνωρ
580 Βιασεσλάβος
581 Βιβέτα
582 Βιβή
583 Βιβιανή
584 Βιβιανός
586 Βίβος
587 Βιγλιώτισσα
588 Βιδζίν
589 Βιδιανή
590 Βιθυνία
591 Βιθυνός
592 Βικέντια
593 Βικέντιος
594 Βίκτωρ
595 Βικτώρια
596 Βικτωρίνος
597 Βιλλιβρόρδος
598 Βίλμα
599 Βιμποράδα
600 Βίνος
601 Βιργινία
602 Βιργίνιος
603 Βιργιωμένη
604 Βιρίλα
605 Βιτάλιος
606 Βιτιμία
607 Βιτιμίων
608 Βίτων
609 Βλαδιμήρα
610 Βλαδίμηρος
611 Βλαδισλάβα
612 Βλαδισλάβος
613 Βλανδίνα
614 Βλασία
615 Βλάσσιος
616 Βλαχέρνα
617 Βλέπουσα
618 Βλυχιόρικα
619 Βοδοάλδη
620 Βοδοάλδος
621 Βόηθα
622 Βόηθος
623 Βολφγάγγος
624 Βονιφατία
625 Βονιφάτιος
626 Βοόζ
627 Βορεινή
628 Βόσβα
629 Βόσβας
630 Βοστρύκιος
631 Βουκασίνη
632 Βουκασίνος
633 Βουκολίων
634 Βούλγη
635 Βούλγης
636 Βούλιστα
637 Βουλπιανός
638 Βουναρκώτισσα
639 Βουνογιάτρισσα
640 Βουνού
641 Βουρνιώτισσα
642 Βούσιρις
643 Βούσιρις2
644 Ἀβραάμη
645 Βράχου
646 Βρένδα
647 Βρένδας
648 Βρεσθενίτισσα
649 Βρέταννη
650 Βρετάννιος
651 Βρεφοκομούσα
652 Βρεφοκρατούσα
653 Βρέφος
654 Βρεφουργήσασα
655 Βρεχούσα
656 Βριθγουόλντος
657 Βροντιανή
658 Βρόντου
659 Βροχή
660 Βρυαίνη
662 Βρυσιανή
663 Βυζατινή
664 Βυζατινός
665 Βώρος
666 Γαβριήλ
667 Γαβριηλία
668 Γάια
669 Γάιος
670 Γαλακτίνη
671 Γαλακτοτροφούσα
672 Γαλανή
673 Γαλανούσα
674 Γαλάτα
675 Γαλατάς
676 Γαλάτεια
677 Γαλάτειος
678 Γαλατερούσα
679 Γαλατιανή
680 Γαλατούσα
681 Γαλαχτοτροφία
682 Γαλαχτοφορούσα
683 Γαλήνη
684 Γάλικα
685 Γάλικος
686 Γάλλος
687 Γαλουχιότισσα
688 Γαμαλιήλ
689 Γαρύφαλλος
690 Γάσπαρ
691 Γαυδεντία
692 Γαυδέντιος
693 Γεάδη
694 Γεδεών
695 Γέδιος
696 Γεϊθαζέτ
697 Γελάσιος
698 Γεμέλα
699 Γέμελος
700 Γεμίνα
701 Γεμίνος
702 Γενεβιέβη
703 Γενεθλία
704 Γενέθλιος
705 Γενναδία
706 Γεννάδιος
707 Γεντηλία
708 Γεντήλιος
709 Γερασίμη
710 Γεράσιμος
711 Γερβασία
712 Γερβάσιος
713 Γερμάνα
714 Γερμανός
715 Γερτρούδη
716 Γερτρούδος
717 Γέρων
718 Γεσθημανή
719 Γεϋθαζέτ
720 Γεωργία
721 Γεωργιάννα
722 Γεωργιλιάνα
723 Γεώργιος
724 Γηνατού
725 Γηρομεριού
726 Γιαλούσα
727 Γιάρετ
728 Γιάτρισσα
729 Γιγάντιος
730 Γιεσάκ
731 Γιεσακία
732 Γιολάντα
733 Γιολένα
734 Γιόνα
735 Γιόνας
736 Γκαβή
737 Γκαλδούνος
738 Γκασπάρ
739 Γκιζιλκιζιώτισσα
740 Γκίλντας
741 Γκουβερνιώτισσα
742 Ἀγλαΐος
744 Γλαφύρα
746 Γλαφυρός
747 Γλίεβος
748 Γλύκα
749 Γλυκέρα
750 Γλυκέριος
751 Γλυκιώτισσα
752 Γλυκοκυματούσα
753 Γλυκοφιλούσα
754 Γλύκων
755 Γοβδέλαος
756 Γοθαζάτ
757 Γοιρδελάκη
758 Γολινδούχ
759 Γόρασδος
760 Γοργοεπήκοος
761 Γοργόνα
762 Γοργόνιος
763 Γορδία
764 Γόρδιος
765 Γοτθία
766 Γότθος
767 Γουδελία
768 Γουιλφρέδος
769 Γουϊνιφρέδη
771 Γουίρο
772 Γουμένισσα
773 Γουμερά
774 Γουνιώτισσα
775 Γούντα
776 Γουολβούργα
777 Γουολβούργος
778 Γουρία
779 Γουρίας
780 Γουρλομάτα
781 Γράτος
782 Γραύς
783 Γραφιώτισσα
784 Γρηγεντία
785 Γρηγέντιος
786 Γρηγοράγγελος
787 Γρηγορία
788 Γρηγόριος
789 Γυναίκα
790 Γύψενη
791 Γωνιά
792 Δαβίδ
793 Δάδα
794 Δάδας
795 Δαδιώτισσα
796 Δακρύβρεχτος
797 Δακρυρροούσα
798 Δάλια
799 Δαλιδά
800 Δαλματία
802 Δαλμάτιος
803 Δαμάρης
804 Δάμαρις
806 Δαμάσα
807 Δαμασκηνή
808 Δαμασκηνός
809 Δάμασος
810 Δαμιανή
811 Δαμιανός
812 Δάμων
814 Δαν
815 Δάναβη
816 Δάναβος
817 Δάναξ
818 Δανιήλ
819 Δανιηλίς
820 Δαρεία
822 Δάσιος
823 Δαύκτος
824 Δεβόρα
825 Δέηση
826 Δεκαπεντούσα
827 Δεναλία
828 Δεναχίς
829 Δεξιοκρατούσα
830 Δεόμενη
831 Δερμάτα
832 Δεσιδέρια
833 Δεσιδέριος
834 Δεσμάρη
835 Δεσποιγιάννα
836 Δέσποινα
837 Δεσπότης
838 Δημάρατη
839 Δημάρατος
840 Δήμητρα
842 Δημητράσπα
843 Δημήτριος
844 Δήμιος
845 Δημοκλέα
846 Δημοκλής
847 Δημοκράνια
848 Δημοκρατία
849 Δημοκρίτη
850 Δημόκριτος
851 Δήμος
852 Δημοσθένης
853 Διάβολος
854 Διάδοχος
855 Διακονούσα
856 Διάκος
857 Δίας
858 Διασώζουσα
859 Δίδυμος
860 Δικαιόκριτος
861 Δίκαιος
862 Δικαιότατη
863 Διογένης
864 Διόδοτος
865 Διοδώρα
866 Διόδωρος
867 Διοκλής
868 Διοκλητιανός
869 Διομήδης
870 Διονυσία
871 Διόνυσος
872 Διόσκουρος
873 Διότισσα
874 Δισιδέριος
875 Δίφιλος
876 Δίων
877 Διώνη
878 Δόβρα
879 Δολινδούχ
880 Δολλίων
881 Δομετία
882 Δομέτιος
883 Δομινίκη
884 Δομίνικος
885 Δομιτίλλα
886 Δόμνα
887 Δομνάς
888 Δομνιανίτισσας
889 Δόμνος
891 Δόναγος
892 Δονάτα
893 Δονάτος
894 Δοξάρισσα
895 Δορκάς
896 Δορυμέδουσα
897 Δορυμέδων
898 Δόσα
899 Δοσάς
900 Δοσιθέα
901 Δοσίθεος
902 Δουβέργαινα
903 Δούκας
904 Δούκισσα
905 Δουκίτιος
906 Δουλάς
907 Δούλη
908 Δουνστάνος
909 Δράκαινα
910 Δράκων
911 Δροσίς
912 Δρόσος
913 Δροσοσταλία
914 Δροσοσταλίδα
915 Δροστάν
916 Δύμφνα
918 Δυράνδη
919 Δύρανδος
920 Δυφρίγος
921 Δωδώνη
922 Δωρίνα
923 Δωροθέα
925 Δωρόθεος
926 Εαντβέρτος
927 Εασία
928 Εάσιος
929 Εβελίνα
930 Εβελίνος
931 Εβεντία
932 Εβέντιος
933 Έβερ
934 Εβίνα
935 Εβόρη
936 Εβόρης
937 Εγγυήτρια
938 Εγκυμονούσα
939 Εδμόνδη
940 Εδμόνδος
941 Εδουάρδα
942 Εδουάρδος
943 Εδουίνη
944 Εδουίνος
945 Εζεκίας
946 Εθελβούργη
947 Εθελμπέρτα
948 Εθελμπέρτος
950 Εθναρχία
951 Εθνεγερσία
952 Εθνεγέρσιος
953 Εικονίστρια
954 Εϊλιανή
955 Εϊλιανός
956 Ειρηάννα
957 Ειρηλένα
958 Ειρηναίος
959 Ειρηνάντη
960 Ειρηνάρχη
961 Ειρήναρχος
962 Ειρήνη
964 Ειρηνικὸς
965 Ειρηστέλλα
966 Εκατονταπυλιανή
967 Έκδικη
968 Έκδικος
970 Εκκλησιάρχουσα
971 Έκτωρ
972 Ελάδιος
973 Ελαία
974 Ελαιοβρύτισσα
975 Ελάππας
976 Ελασίππη
977 Ελάσιππος
978 Έλβη
979 Ελβίρα
980 Ελβίρος
981 Ελδώρα
982 Ελεάζαρ
983 Ελεαζαρία
984 Ελεάνα
985 Ελεάνθη
986 Ελεημονήτρια
987 Ελεήστρια
988 Ελένη
990 Ελεντίνα
991 Ελεοβρύτης
992 Ελεονώρα
993 Ελεόνωρος
994 Ελέους
995 Ελεούσα
996 Ελέσα
997 Ελευθερία
998 Ελευθέριος
999 Ελευθερώτρια
1000 Ελιακείμ
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία