Εορτές 18 Φεβρουαρίου: Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης Όσιος Αγαπητός Επίσκοπος Συναού
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Theotonius Αγαπητή Αγία Μπερναντέτ Άγιος Λέων ο Μάρτυρας Άγιος Παρηγόριος ο Μάρτυρας Άγιος Πιούλιος Βικτωρίνος Βικτωρίνος Δωρόθεος. Άλλοι άγιοι Λέαινα η Αρμοδίου
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cumine
4 Cuthbert
5 Cuthburge
6 Dubritius
7 Eata
8 Ebba
9 Edithac
10 Edwin
11 Gerebernus
12 Gildas
13 Gudwall
14 Honorius
15 Maglorious
16 Ninian
17 Urbitius
18 Viator
19 Victurus
20 Waccar
21 Waldalenus
22 Winifred
24 Wivina
25 Wolfgang
26 Yared
27 Zygmunt
28 Ααρών
30 Αβαδδώσσα
31 Αβακούμ
32 Αβακουμία
33 Αββαδών
34 Αβδαίος
35 Αβδιήλ
36 Αβδιού
37 Αβερκία
38 Αβέρκιος
39 Αβεσσαλώμ
40 Αβιά
41 Άβιβος
42 Αβιούδ
43 Αβουδίμος
44 Αβραάμ
48 Άβραμ
49 Αβραμία
50 Αβράμιος
51 Άβραξ
52 Άβραχας
53 Αβρίκιος
54 Αβυδηνός
55 Αβώ
56 Άγαβος
57 Αγαθαγγέλα
58 Αγαθάγγελος
59 Αγαθόδωρος
60 Αγαθοκλέας
61 Αγαθονίκη
62 Αγαθόνικος
63 Αγαθόπους
64 Αγάθων
65 Αγαθωνία
66 Αγάπη
67 Αγαπητή
68 Αγαπητός
69 Αγάπιος
70 Αγγαία
71 Αγγαίος
72 Αγγέλα
73 Αγγελάριος
74 Αγγελής
75 Αγγελική
76 Αγγελίνα
77 Άγγελος
78 Αγγίας
80 Αγιάσσου
81 Αγιοδεκτινή
82 Αγιοηλιώτισσα
83 Αγιολούσαινα
84 Αγιούλα
85 Αγίων Πάντων
86 Αγλαΐα
87 Αγλάιος
89 Αγνάς
90 Αγνή
92 Αγράμπελη
93 Αγριδιώτισσα
94 Αγριλιώτισσα
95 Αγρίππας
96 Άδα
97 Αδαλβέρτος
98 Αδάμ
101 Αδαμαντία
103 Άδαυκτος
104 Αδελαΐς
105 Αδονάι
106 Αδριανή
107 Αδριανός
108 Αειθαλάς
109 Αειμακάριστος
110 Αειμεσιτεύουσα
111 Αερία
112 Αερίας
113 Αέτιος
115 Αζαρίας
116 Αζάς
117 Αζάτ
118 Αζώρ
119 Αθανασία
120 Αθανάσιος
121 Αθηνιώτισσα
122 Αθηνογένης
123 Αθηνόδωρος
124 Αίγλων
125 Αιγυπτία
126 Αιδεσία
127 Αιδέσιος
128 Αιθήρ
129 Αικατερίνη
131 Αικατερίνος
132 Αιματούσα
133 Αιμίαλου
134 Αιμιλία
135 Αιμίλιος
136 Αιρκώτισσα
137 Αιτωλίς
138 Ακαθή
139 Ακάθιστη
140 Ακακία
141 Ακάκιος
143 Ακατάβλητη
144 Ακατάβλητος
145 Ακατάφλεκτη
146 Ακατάφλεκτος
147 Άκελος
148 Ακεψεής
149 Ακεψιμάς
150 Ακήραση
151 Ακίνδυνη
152 Ακίνδυνος
153 Ακόλουθος
154 Ακρωτηριανή
155 Ακύλας
157 Ακυλίνα
158 Αλαμάνος
159 Αλανιώτισσα
160 Αλαξάνδρα
161 Αλβέρτα
162 Αλβέρτος
163 Αλέξανδρος
164 Αλέξιος
165 Αλεξιώτισσα
166 Αλεπινή
167 Αληθινή
168 Αληθινός
169 Αλλάς
170 Αλλοιώτισσα
171 Αλόχη
172 Αλπέγιος
173 Αλυπία
174 Αλύπιος
175 Αλωνία
176 Αλώνιος
177 Αμαλία
178 Αμάνδα
179 Άμανδος
181 Αματίτση
182 Αμβρόσιος
183 Άμεμπτος
184 Αμετάθετος
185 Αμμιανός
186 Αμμούν
187 Άμμων
188 Αμολιανή
189 Αμόλυντος
190 Αμπελίς
191 Αμπελοκήπισσα
192 Αμπλίας
193 Αμφιλοχία
194 Αμφίλοχος
195 Αμφίων
196 Αμωμη
197 Αμωναθάς
198 Αμώς
199 Ανανί
200 Ανανία
201 Ανανίας
202 Ανάξαρχος
203 Αναξιμένης
204 Ανάργυρη
205 Άνασσα
206 Αναστασία
207 Αναστάσιος
208 Ανατολή
209 Ανατόλιος
210 Αναφωνήτρια
211 Άνδρεα
212 Ανδρέας
213 Ανδριανή
214 Ανδρόμαχος
215 Ανδρονίδης
216 Ανδρονίκη
217 Ανδρόνικος
218 Ανδροπελαγία
219 Ανδροπελαγίας
220 Άνδρων
221 Ανειτυλλιανός
222 Ανεμπόδιστος
224 Ανέστης
225 Ανέστια
226 Ανθάνας
227 Ανθή
228 Ανθίας
229 Άνθιμος
230 Άνθος
231 Ανίκητη
232 Ανίκητος
233 Ανιμαϊς
234 Ανίνας
235 Ανίτα
236 Άννα
238 Αννιανός
239 Αννούβ
240 Ανουτσιάτα
241 Ανουτσιάτης
242 Αντέρως
243 Αντιγόνη
244 Αντιλίνος
245 Αντινίτισσα
246 Αντίπας
247 Αντιφωνήτρια
248 Αντωνία
249 Αντώνιος
250 Ανυσία
251 Ανύσιος
252 Ανωμερίτισσα
253 Ανώνυμος
254 Άπαμος
255 Απείρανδρος
256 Απειρόγαμος
257 Απελλή
258 Απελλής
260 Απίων
261 Απολλιναρία
262 Απολλινάριος
263 Απόλλων
264 Απολλωνία
265 Απολλώνιος
266 Απόστολος
268 Απρίων
269 Απρόσιτος
270 Αρακιώτισσα
271 Αράπισσα
272 Αρβανίτισσα
273 Αργά
274 Αργυρά
275 Άρειος
276 Αρετή
277 Αρηβοϊα
278 Άρης
280 Αριάδνη
282 Αρίσταρχος
283 Αριστέα
284 Αριστείδης
285 Αρίστη
286 Αριστιάνα
287 Αριστιανός
288 Αριστοβούλα
289 Αριστόβουλος
290 Αριστοκλειανός
291 Αριστοκλεύς
292 Αριστόνικος
293 Άριστος
294 Αρίστων
295 Αρκαδία
296 Αρκάδιος
297 Αρμενοκρατούσα
298 Αρόα
299 Αρριανός
300 Αρσανά
301 Αρσενία
302 Αρσένιος
303 Αρτέμιος
304 Αρχαγγελιώτισσα
305 Άρχιππος
306 Αρχισπορίτισσα
307 Ασήρ
308 Ασινέθ
309 Άσκιοτ
310 Ασκλάς
311 Ασκληπιάδης
312 Ασκληπιοδότη
313 Ασκληπιόδοτος
314 Ασκληπιός
315 Ασπασία
316 Ασπραγγέλου
317 Ασπροβουνιώτισσα
318 Ασπροπαναγιά
319 Ασσάντ
320 Ασύγκριτη
321 Ασύγκριτος
322 Αττική
323 Αττικός
324 Άττος
325 Αυγερινός
326 Αυγούστα
327 Αυγουστιανή
328 Αύγουστος
329 Αυγώνα
330 Αύδακτος
331 Αυδάς
332 Αυδάτα
333 Αυδελλάς
334 Αυδιησούς
335 Αύκτος
336 Αυνάν
337 Αυξεντία
338 Αυξέντιος
339 Αυξίβιος
340 Αυξουθένιος
341 Αφέντρα
342 Αφθονία
343 Αφθόνιος
345 Άφθορος
346 Αφραάτης
347 Αφρικανός
349 Αφροδίσια
350 Αφροδίσιος
351 Αφροδίτη
352 Αφρόδιτος
353 Αχάζ
354 Αχαϊκός
355 Αχαϊκός
356 Αχαιμενίδης
357 Αχείμ
358 Αχειροποίητος
359 Αχεμενίδης
360 Αχιά
361 Αχιλλεύς
364 Άχμετ
365 Αχόλιος
366 Άχραντος
367 Αψιδιώτισσα
368 Βαβύλας
369 Βάδιμος
370 Βαδούσης
371 Βαζατηνός
372 Βαθούσης
373 Βάια
374 Βάιος
375 Βάκχος
376 Βαλάντιος
377 Βαλδερούδη
378 Βαλεντίνα
379 Βαλεντίνος
380 Βαλέρια
381 Βαλέριος
382 Βαλουκλιώτισσα
383 Βαλσαμή
384 Βάλσαμος
385 Βαλτάσαρ
386 Βανιώτισσα
387 Βαουθά
388 Βαπτιστής
389 Βάπτος
390 Βαραββάς
391 Βαραγγιώτισσα
392 Βαραδάτος
393 Βαραχήσιος
394 Βαράχος
395 Βαρβάρα
396 Βάρβαρος
397 Βαρδιανιώτισσα
398 Βαρέρια
399 Βαρθολομαίος
400 Βάρις
401 Βαρκού
402 Βαρλαάμ
403 Βαρνάβας
404 Βαρούχ
405 Βαρραβάς
406 Βαρσαβάς
407 Βαρσανούφιος
409 Βαρυψαβάς
410 Βάσης
411 Βασιανός
412 Βασιλεία
413 Βασιλειάδης
414 Βασιλείδης
415 Βασίλειος
416 Βασιλεύς
417 Βασιληγενέτειρα
418 Βασιλίδα
419 Βασιλίσκος
420 Βασίλισσα
421 Βάσσα
422 Βασσόη
423 Βατάς
424 Βατοπεδινή
425 Βατούσαινα
426 Βαχθισόης
427 Βεάτος
428 Βεατρίκη
429 Βεβαία
430 Βεελζεβούλ 
431 Βελανιδιά
432 Βενάνδιος
433 Βενάντιος
434 Βενδιμιανός
435 Βενεδίκτη
436 Βενέδικτος
437 Βενέδιμος
438 Βενέριος
439 Βενιαμίν
440 Βενούστος
441 Βέρα
442 Βεργουπουλιανή
443 Βερενίκη
444 Βερνίκη
445 Βερούλιος
446 Βερτράνδη
447 Βερτράνδος
448 Βηθεσδά
449 Βηθλεεμίτισσα
450 Βήλη
451 Βήλων
452 Βηματάρισσα
453 Βήριος
454 Βήρυλλος
456 Βησσαρίων
457 Βηχιανή
458 Βηχιανός
461 Βιάνωρ
462 Βιασεσλάβος
463 Βιβή
464 Βιβιανός
466 Βίβος
467 Βιγλιώτισσα
468 Βιδζίν
469 Βιδιανή
470 Βικεντία
471 Βικέντιος
472 Βίκτωρ
473 Βικτωρίνος
474 Βιλλιβρόρδος
475 Βιμποράδα
476 Βίνος
477 Βιργινία
478 Βιργίνιος
479 Βιργιωμένη
480 Βιτάλιος
481 Βιτιμίων
482 Βίτων
483 Βλαδιμήρα
484 Βλαδίμηρος
485 Βλανδίνα
486 Βλασαρού
487 Βλασία
488 Βλάσιος
489 Βλαχέρνα
490 Βλέπουσα
491 Βλυχιόρικα
492 Βοήθεια
493 Βόηθος
494 Βονιφάτιος
495 Βοόζ
496 Βορεινή
497 Βόσβας
498 Βοστρύκιος
499 Βουκασίνος
500 Βουκολίων
501 Βούλιστα
502 Βουλπιανός
503 Βουναρκώτισσα
504 Βουνογιάτρισσα
505 Βουνού
506 Βουρνιώτισσα
507 Ἀβραάμη
508 Βράχου
509 Βρένδα
510 Βρένδας
511 Βρεσθενίτισσα
512 Βρετάννιος
513 Βρεφοκομούσα
514 Βρεφοκρατούσα
515 Βρέφος
516 Βρεφουργήσασα
517 Βρεχούσα
518 Βριθγουόλντος
519 Βροντιανή
520 Βρόντου
521 Βροχής
522 Βρυαίνη
523 Βρυσιανή
524 Βυθόνιος
525 Γαβριήλ
526 Γαβριηλία
527 Γαϊανή
528 Γαϊανός
529 Γάιος
530 Γαλακτίνη
531 Γαλακτοτροφούσα
532 Γαλανή
533 Γαλανούσα
534 Γαλατάς
535 Γαλάτειος
536 Γαλατερούσα
537 Γαλατιανή
538 Γαλατούσα
539 Γαλαχτοτροφία
540 Γαλαχτοφορούσα
541 Γαλήνη
542 Γάλλος
543 Γαλουχιότισσα
544 Γάλυκος
545 Γαμαλιήλ
546 Γάσπαρ
547 Γεδεών
548 Γέδιος
549 Γεθσημανή
550 Γεϊθαζέτ
551 Γελάσιος
552 Γέμελος
553 Γεμινιανός
554 Γενεβιέβη
555 Γενέθλιος
556 Γενναδία
557 Γεννάδιος
558 Γεντήλιος
559 Γερασίμη
560 Γεράσιμος
561 Γερβάσιος
562 Γερμανός
563 Γέρων
564 Γεϋθαζέτ
565 Γεωργία
566 Γεώργιος
567 Γηνατού
568 Γηρομεριού
569 Γιαλούσα
570 Γιάτρισσα
571 Γιγάντιος
572 Γιολάντα
573 Γκαβή
574 Γκαλδούνος
575 Γκιζιλκιζιώτισσα
576 Γκουβερνιώτισσα
577 Γλαφύρα
579 Γλαφυρός
580 Γλίεβος
581 Γλυκέριος
582 Γλυκιώτισσα
583 Γλυκοκυματούσα
584 Γλυκοφιλούσα
585 Γλύκων
586 Γοβδέλαος
587 Γοθαζάτ
588 Γοιρδελάκη
589 Γολινδούχ
590 Γόρασδος
591 Γοργίων
592 Γοργοεπήκοος
593 Γοργόνα
594 Γοργόνιος
595 Γορδία
596 Γόρδιος
597 Γότθος
598 Γουδελία
599 Γουμένισσα
600 Γουμερά
601 Γουνιώτισσα
602 Γούντα
603 Γουρίας
604 Γουρλομάτα
605 Γράτος
606 Γραύς
607 Γραφιώτισσα
608 Γρηγεντία
609 Γρηγέντιος
610 Γρηγοράγγελος
611 Γρηγορία
612 Γρηγόριος
613 Γυναίκα
614 Γύψενη
615 Γωνιά
616 Δαβίδ
617 Δάδας
618 Δαδιώτισσα
619 Δακρύβρεχτος
620 Δακρυρροούσα
621 Δάλια
622 Δαλιδά
623 Δαλματία
625 Δαλμάτιος
626 Δάμαρις
627 Δαμασκηνή
628 Δαμασκηνός
629 Δάμασος
630 Δαμάστα
631 Δαμιανή
632 Δαμιανός
633 Δάμων
635 Δαν
636 Δάναβος
637 Δάναξ
638 Δανιήλ
639 Δανιηλίς
640 Δαρεία
642 Δάσιος
643 Δαύκτος
644 Δεβόρα
645 Δέηση
646 Δεκαπεντούσα
647 Δεναλία
648 Δεναχίς
649 Δεξιοκρατούσα
650 Δεόμενη
651 Δερμάτα
652 Δεσιδέριος
653 Δέσποινα
654 Δεσπότης
655 Δημάρατος
656 Δημήτριος
657 Δημητρίων
658 Δήμιος
659 Δημοκλής
660 Δημοκράνια
661 Δημοκρατία
662 Δημόκριτος
663 Δήμος
664 Δημοσθένης
665 Διάβολος
666 Διάδοχος
667 Διακονούσα
668 Διάκος
669 Δίας
670 Διασώζουσα
671 Δίδυμος
672 Δικαιόκριτος
673 Δίκαιος
674 Δικαιότατη
675 Διογένης
676 Διόδοτος
677 Διοδώρα
678 Διόδωρος
679 Διοκλής
680 Διοκλητιανός
681 Διομήδης
682 Διονυσία
683 Διόνυσος
684 Διόσκουρος
685 Διότισσα
686 Δισιδέριος
687 Δίφιλος
688 Δίων
689 Διώνη
690 Δόβρα
691 Δολινδούχ
692 Δολλίων
693 Δομέντιος
694 Δομετία
695 Δομέτιος
696 Δομινίκη
697 Δομίνικος
698 Δομιτίλλα
699 Δόμνα
700 Δόμνας
702 Δομνιανίτισσας
703 Δομνίνη
704 Δομνίνος
705 Δόμνος
707 Δόναγος
708 Δονάτα
709 Δονάτος
710 Δοξάρισσα
711 Δορκάς
712 Δορυμέδων
713 Δοσάς
714 Δοσιθέα
715 Δοσίθεος
716 Δουβέργαινα
717 Δούκας
718 Δουκίτιος
719 Δουλάς
720 Δούλη
721 Δράκαινα
722 Δράκων
723 Δροσίς
724 Δροσοσταλία
725 Δροσοσταλίδα
726 Δύμφνα
728 Δυφρίγος
729 Δωδώνη
730 Δωροθέα
732 Δωρόθεος
733 Εάσιος
734 Εβελίνα
735 Εβελίνος
736 Εβέντιος
737 Έβερ
738 Εβόρη
739 Εβόρης
740 Εγγυήτρια
741 Εδμόνδη
742 Εδμόνδος
743 Εδουάρδος
744 Εζεκίας
745 Εθελμπέρτος
747 Εικονίστρια
748 Εϊλιανός
749 Ειρηναίος
750 Ειρηνάρχη
751 Ειρήναρχος
752 Ειρήνη
754 Ειρηνικὸς
755 Εκατονταπυλιανή
756 Εκδίκιος
758 Εκκλησιάρχουσα
759 Ελάδιος
760 Ελαία
761 Ελαιοβρύτισσα
762 Ελάππας
763 Ελάσιππος
764 Ελεάζαρ
765 Ελεάζαρος
766 Ελεημονήτρια
767 Ελεήστρια
768 Ελένη
770 Ελεντίνα
771 Ελεοβρύτης
772 Ελέους
773 Ελεούσα
774 Ελέσα
775 Ελευθερία
776 Ελευθέριος
777 Ελευθερώτρια
778 Ελιακείμ
779 Ελικωνίς
780 Ελιούδ
781 Ελισαβάν
782 Ελισάβετ
783 Ελισσαίος
784 Ελλάδιος
785 Ελλάς
786 Έλντα
787 Ελπιδηφόρος
788 Ελπίδιος
789 Ελπιδοφόρα
790 Ελπιδοφόρος
792 Ελπινίκη
793 Έλπις
794 Έλυμας
795 Ελώνα
796 Εμμανουήλ
797 Εμμανουηλία
798 Εμμέλεια
799 Εμμέλειος
800 Ενθρονη
801 Ενναθά
802 Ενόη
803 Ενόης
804 Ενώς
805 Ενώχ
806 Εξακουστή
807 Έξακουστοδιανή
808 Έξακουστοδιανός
809 Εξακουστός
810 Εξοχική
811 Εξπέδιτος
812 Επακούουσα
813 Επαμεινώνδας
814 Επανωχωριανή
815 Επαφρόδιτος
816 Επίκτητος
817 Επίμαχος
818 Επισκοπιανή
819 Επιστήμη
820 Επιτάκιος
821 Επιφανία
822 Επιφάνιος
823 Επίχαρις
824 Επολόνιος
825 Επουράνιος
826 Επταβηματούσα
827 Ερασμία
828 Έρασμος
829 Έραστος
830 Ερατώ
831 Ερένια
832 Εριφύλη
833 Ερκονγουάλδος
834 Ερκούλιος
835 Ερμαίος
836 Ερμάς
837 Έρμεα
838 Ερμείας
839 Ερμηνεία
840 Ερμής
841 Ερμινίγγελδος
842 Ερμιόνη
843 Έρμιππος
844 Ερμογένης
845 Ερμοκράτης
846 Ερμόλαος
847 Ερμολία
848 Έρμος
849 Ερμύλος
850 Ερνέστος
851 Ερρίκος
852 Έρση
853 Ερσιλία
854 Ερσίλιος
855 Ερυπιανή
856 Έρως
857 Ερωτηΐς
858 Εσθήρ
859 Εσπερίς
860 Έσπερος
861 Εσρώμ
862 Εσφιγμένη
863 Ετεοκλής
864 Εύα
865 Ευαγγελία
866 Ευαγγελίστρα
867 Ευαγγελίστρια
868 Ευάγγελος
869 Εύαγρος
870 Ευανθία
871 Ευάρεστος
872 Εύβιος
873 Ευβιωτός
874 Ευβούλη
875 Ευγενία
876 Ευγένιος
877 Ευγραφία
878 Εύγραφος
879 Ευδαίμων
880 Ευδίκιος
881 Ευδοκία
882 Ευδοκίμη
883 Ευδόκιμος
884 Ευδόκιος
885 Ευδοξία
886 Εύδοξος
887 Ευελπίστη
888 Ευέλπιστος
889 Ευήθιος
890 Ευθαλία
891 Ευθάλιος
892 Ευθασία
893 Ευθάσιος
894 Ευθύμιος
895 Ευϊλάσιος
896 Ευκαρπίων
897 Εύκλεος
898 Ευκράτη
899 Ευκράτης
900 Ευλαλία
901 Ευλάλιος
902 Ευλαμπία
903 Ευλαμπίδης
904 Ευλάμπιος
905 Ευλογία
906 Ευλόγιος
907 Ευμένιος
908 Ευμορφία
909 Ευνίκη
910 Ευνικιανός
911 Ευνοϊκός
913 Ευνούχος
914 Ευξίφιος
915 Εύοδος
916 Εύπλος
917 Εύπορος
918 Ευπραξία
919 Ευπρέπιος
920 Ευράσιος
921 Ευρετή
922 Εύρετος
923 Εύρος
924 Ευσεβία
925 Ευσέβιος
926 Ευσεβιώτης
927 Ευσεβώνας
928 Ευσθέντιος
929 Ευσίγνιος
930 Εύσπλαχνος
931 Ευστάθιος
932 Ευστολία
933 Ευστόλιος
934 Ευστόργιος
935 Ευστοχία
937 Ευστόχιος
938 Ευστρατία
939 Ευστράτιος
940 Ευσχήμων
941 Ευσχήμων
942 Ευτέξιος
943 Ευτέρπη
944 Ευτροπία
945 Ευτρόπιος
946 Ευτυχιανή
947 Ευτυχιανός
948 Ευτύχιος
949 Ευτυχίς
950 Εύτυχος
951 Εύφημη
952 Εύφημος
953 Ευφρασία
954 Ευφράσιος
955 Ευφροσύνη
956 Ευφρόσυνος
957 Εύφρων
958 Ευψυχία
959 Ευψύχιος
960 Ευωδία
961 Εφήβιος
962 Εφραίμ
963 Ζαβουλών
964 Ζακχαία
965 Ζακχαίος
966 Ζαλακιώτισσα
967 Ζανιθάς
968 Ζαννέτος
969 Ζαρά
970 Ζάρβηλος
971 Ζαρουαντίνης
972 Ζαχαρία
973 Ζαχαρίας
974 Ζεβεδαίος
975 Ζεβινάς
976 Ζένα
977 Ζένας
978 Ζεραχιώτισσα
979 Ζεριχιώτισσα
980 Ζερμπτίτσης
981 Ζηναΐς
982 Ζηνάς
983 Ζηνοβία
985 Ζηνόβιος
986 Ζήνων
987 Ζοροβάβελ
988 Ζοφιήλ
989 Ζυλή
990 Ζωάρκεια
991 Ζωή
992 Ζωήρρυτος
993 Ζώης
994 Ζωηφόρος
995 Ζώιλα
996 Ζωίλος
997 Ζωοδότειρα
998 Ζωοδότρα
999 Ζωοδόχος
1000 Ζωοπηγή
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία