Εορτές 2 Δεκεμβρίου: Αβακουμία Αββακούμ ο Προφήτης Αγία Μυρώπη η Μάρτυρας Άγιος Ηρακλείμων Ηρακλείμουσα Μέροπας Ρουμπίνη Ρουμπίνος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Σολομών Ιωαννίκιος όσιος, ο εν Σερβία Όσιος Αββακούμ ο Ασκητής Όσιος Ανδρέας ο ερημίτης Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Gerebernus
6 Gudwall
7 Secardos
8 Theodemir
9 Tressan
10 Urbitius
11 Veep
12 Viator
13 Vouga
14 Vulphy
15 Waccar
16 Waldalenus
17 Wandoi
18 Willibald
19 Wivina
20 Wulsin
21 Yakim
22 Yrchard
23 Ααρών
25 Αβαδδώσσα
26 Αβακούμ
27 Αβακουμία
28 Αββαδών
29 Αβδαίος
30 Αβδιήλ
31 Αβδιηλία
32 Αβδιού
33 Αβερκία
34 Αβέρκιος
35 Αβεσσαλώμ
36 Αβιά
37 Άβιβος
38 Αβιμελιχίς
39 Αβιμέλιχος
40 Αβιούδ
41 Αβουδίμη
42 Αβούδιμος
43 Αβραάμ
47 Αβρααμία
48 Άβραμ
49 Άβραξ
50 Άβραχας
51 Αβρικία
52 Αβρίκιος
53 Αβυδηνός
54 Αβώ
55 Άγαβος
56 Αγαθαγγέλα
57 Αγαθάγγελος
58 Αγάθη
59 Αγαθοδώρα
60 Αγαθόδωρος
61 Αγαθοκλέας
62 Αγαθονίκη
63 Αγαθόνικος
64 Αγαθόπους -2
65 Αγαθόπους -θ
66 Αγάθων
67 Αγαθωνία
68 Αγάπη
69 Αγαπητή
70 Αγαπητός
71 Αγάπιος
72 Αγγέλα
73 Αγγελάριος
74 Αγγελική
75 Αγγελίνα
76 Αγγελίνος
77 Άγγελος
78 Αγγίας
80 Αγιάσσου
81 Αγιοδεκτινή
82 Αγιοηλιώτισσα
83 Αγιολούσαινα
84 Αγιούλα
85 Αγίων Πάντων
86 Αγκαία
87 Αγλαΐα
88 Αγνή
90 Αγράμπελη
91 Αγριδιώτισσα
92 Αγριλιώτισσα
93 Αγρίππα
94 Αγρίππας
95 Άδα
96 Αδαλβέρτος
97 Αδάμ
100 Αδαμαντία
102 Αδάμη
103 Αδαμνάνος
104 Αδελαΐς
105 Αδονάι
106 Αδριανή
107 Αδριανός
108 Αειθάλα
109 Αειθαλάς
110 Αειμακάριστος
111 Αειμεσιτεύουσα
112 Αερία
113 Αερίας
114 Αετία
115 Αέτιος
117 Αζαρίας
118 Αζάς
119 Αζάτ
120 Άζης
121 Αζώρ
122 Αθανασία
123 Αθανάσιος
124 Αθηναγόρα
125 Αθηναγόρας
126 Αθηνιώτισσα
127 Αθηνογένης
128 Αθηνόδωρος
129 Αθρέ
130 Αίγλων
131 Αιγυπτία
132 Αϊδανή
133 Αϊδανός
134 Αιδεσία
135 Αιδέσιος
137 Αίθαν
138 Αιθήρ
139 Αικατερίνη
142 Αικατερίνος
143 Αιματούσα
144 Αιμίαλου
145 Αιμιλία
146 Αιμιλίνα
147 Αιμίλιος
148 Αιρκώτισσα
149 Αίτνα
150 Αιτναίος
151 Αιτωλίς
152 Ακαθή
153 Ακάθιστη
154 Ακάθιστος
155 Ακακία
156 Ακάκιος
158 Ακατάβλητη
159 Ακατάβλητος
160 Ακατάφλεκτη
161 Ακατάφλεκτος
162 Άκελος
163 Ακεψεή
164 Ακεψεής
165 Ακεψιμά
166 Ακεψιμάς
167 Ακήραση
168 Ακίνδυνη
169 Ακίνδυνος
170 Ακόλουθος
171 Ακρωτηριανή
172 Ακύλας
174 Ακυλίνα
175 Αλαμάνος
176 Αλανιώτισσα
177 Αλαξάνδρα
178 Αλβανή
179 Αλβανός
180 Αλβέρτα
181 Αλβέρτος
182 Αλβίνα
183 Αλβίνος
184 Αλδχέλμος
185 Αλένα
186 Αλέξανδρος
189 Αλέξιος
190 Αλεξιώτισσα
191 Αλεπινή
192 Αληθινή
193 Αληθινός
194 Αλίκη
195 Αλκίσων
196 Αλλάς
197 Αλλοιώτισσα
198 Αλμπέος
199 Αλόχη
200 Αλπέγιος
201 Άλτη
202 Αλυπία
203 Αλύπιος
204 Αλυσία
205 Αλύσιος
206 Αλφαία
207 Αλφαίος
208 Αλφειός
209 Αλωνία
210 Αλώνιος
211 Αμαλία
212 Αμάνδα
213 Άμανδος
215 Αματίτση
216 Αμβρόσιος
217 Άμεμπτος
218 Αμετάθετος
219 Αμμιανή
220 Αμμιανός
221 Αμμούν
222 Άμμων
223 Αμολιανή
224 Αμόλυντος
225 Αμπάν
226 Αμπελίς
227 Αμπελοκήπισσα
228 Αμπλία
229 Αμπλίας
230 Αμφιανή
231 Αμφιανός
233 Αμφιλοχία
234 Αμφίλοχος
235 Αμφίων
236 Αμφιώνη
237 Αμωμη
238 Αμωναθάς
239 Αμώς
240 Αναλίζα
241 Ανανί
242 Ανανία
243 Ανανίας
244 Ανάξαρχος
245 Αναξιμένης
246 Ανάργυρη
247 Άνασσα
248 Αναστασία
249 Αναστάσιος
250 Αναστέλλα
251 Ανατολή
252 Ανατόλιος
253 Αναφωνήτρια
254 Άνδρεα
255 Ανδρέας
256 Ανδριανή
257 Ανδριάννα
258 Ανδριανός
259 Ανδρόμαχος
260 Ανδρονίδης
261 Ανδρονίκη
262 Ανδρόνικος
263 Ανδροπελαγία
264 Ανδροπελαγίας
265 Άνδρων
266 Ανειτυλλιανός
267 Ανεκτή
268 Άνεκτος
269 Ανεμπόδιστη
270 Ανεμπόδιστος
272 Ανερίνα
273 Ανέστης
274 Ανέστια
275 Άνθα
276 Άνθας
277 Ανθή
278 Άνθιμη
279 Άνθιμος
280 Άνθος
281 Ανία
282 Ανίκητη
283 Ανίκητος
284 Ανιμαϊς
285 Ανίνα
286 Ανίνας
287 Άνιος
288 Ανίτα
289 Άννα
291 Αννακαίτη
292 Ανναλίζα
293 Άννας
294 Αννούβ
295 Ανουτσιάτα
296 Ανουτσιάτης
297 Ανσέλμος
298 Αντελίνα
299 Αντέρως
300 Αντερώσα
301 Αντιγόνη
302 Αντιλίνος
303 Αντινίτισσα
304 Αντίπα
305 Αντίπας
306 Αντιπάτρα
307 Αντίπατρος
308 Αντιφωνήτρια
309 Αντωνία
310 Αντωνίκη
311 Αντωνίκος
312 Αντώνιος
313 Ανυσία
314 Ανύσιος
315 Ανωμερίτισσα
316 Ανώνυμος
317 Άπαμος
318 Απείρανδρος
319 Απειρόγαμος
320 Απελλή
321 Απελλής
323 Απίων
324 Απολλιναρία
325 Απολλινάριος
326 Απόλλων
327 Απολλωνία
328 Απολλώνιος
329 Απολλωνίς
330 Απόστολος
332 Απρίων
333 Απρόσιτος
334 Αραβέλλα
335 Αρακιώτισσα
336 Αράπισσα
337 Αρβανίτισσα
338 Αργά
339 Αργυρά
340 Αρδαλίων
341 Αρεδία
342 Αρέδιος
343 Αρέθων
344 Άρειος
345 Αρετή
346 Αρηβοϊα
347 Άρης
349 Αριάδνη
351 Αριάδνης
352 Αρισταρχίς
353 Αρίσταρχος
354 Αριστείδη
355 Αριστείδης
356 Αρίστη
357 Αριστιάνα
358 Αριστιανός
359 Αριστοβούλα
360 Αριστόβουλος
362 Αριστοκλειανός
363 Αριστοκλεύς
364 Αριστονίκη
365 Αριστόνικος
366 Άριστος
367 Αρκαδία
368 Αρκάδιος
369 Αρμενοκρατούσα
370 Αρμοδία
371 Αρμόδιος
372 Αρόα
373 Αρριανή
374 Αρριανός
375 Αρσάκη
376 Αρσάκιος
377 Αρσανά
378 Αρσενία
379 Αρσένιος
380 Αρτέμιος
381 Αρφαξάδ
382 Αρχαγγελιώτισσα
383 Αρχελάη
384 Άρχιππος
385 Αρχισπορίτισσα
386 Αρχοντία
387 Αρχοντίων
388 Ασάφεια
389 Ασάφιος
390 Ασήρ
391 Ασινέθ
392 Άσιοτ
393 Ασκλά
394 Ασκλάς
395 Ασκληπιοδότη
396 Ασκληπιόδοτος
397 Ασκληπιός
398 Ασπασία
399 Ασπραγγέλου
400 Ασπροβουνιώτισσα
401 Ασπροπαναγιά
402 Ασσάντ
403 Αστή
404 Αστός
405 Ασύγκριτη
406 Ασύγκριτος
407 Ασχολία
408 Ασχόλιος
409 Αττική
410 Αττικός
411 Άττος
412 Αυγερινή
413 Αυγερινός
414 Αυγούστα
415 Αύγουστος
416 Αυγώνα
417 Αύδακτος
418 Αυδάς
419 Αυδάτα
420 Αυδελλάς
421 Αυδιησούς
422 Αύκτα
423 Αύκτος
424 Αυνάν
425 Αυξεντία
426 Αυξέντιος
427 Αυξιβία
428 Αυξίβιος
429 Αυξουθένιος
430 Αφέντρα
431 Αφθονία
432 Αφθόνιος
434 Άφθορος
435 Αφραάτη
436 Αφραάτης
437 Αφρικάνα
438 Αφρικανός
440 Αφροδίτη
441 Αφρόδιτος
442 Αχάζ
443 Αχαϊκός
444 Αχαϊκός
445 Αχαιμένη
446 Αχαιμένης
447 Αχείμ
448 Αχειροποίητος
449 Αχιά
450 Αχιλλεύς
453 Άχμετ
454 Άχραντος
455 Αψιδιώτισσα
456 Βαβύλα
457 Βαβύλας
458 Βάδιμη
459 Βάδιμος
460 Βαδούσης
461 Βαθούσης
462 Βάια
463 Βάιος
464 Βάκχος
465 Βαλάντα
466 Βαλάντιος
467 Βαλδερούδη
468 Βαλεντίνα
469 Βαλεντίνος
470 Βαλέρια
471 Βαλέριος
472 Βαλουκλιώτισσα
473 Βαλσαμή
474 Βαλσάμων
475 Βαλτάσαρ
476 Βάνα
477 Βανέσσα
479 Βανίνα
480 Βανιώτισσα
481 Βαουθά
482 Βάπτις
483 Βαπτιστής
484 Βάπτος
485 Βαραββάς
486 Βαραγγιώτισσα
487 Βαραδάτη
488 Βαραδάτος
489 Βαραχησία
490 Βαραχήσιος
491 Βαρβάρα
492 Βάρβαρος
493 Βαρδιανιώτισσα
494 Βαρθολομαία
495 Βαρθολομαίος
496 Βάρις
497 Βαρκού
498 Βαρλαάμ
499 Βαρνάβα
500 Βαρνάβας
501 Βαρούχ
502 Βαρουχία
503 Βαρραβάς
504 Βαρσαβάς
505 Βαρσαβία
506 Βαρσανουφία
507 Βαρσανούφιος
509 Βαρτάν
510 Βαρυψαβάς
511 Βάσης
512 Βασιανός
513 Βασιλεία
514 Βασιλειάδης
515 Βασιλείδης
516 Βασίλειος
517 Βασιλένια
518 Βασιλεύς
519 Βασιληγενέτειρα
520 Βασιλίδα
521 Βασιλίσκος
522 Βασίλισσα
523 Βάσσα
524 Βάσσας
525 Βατοπεδινή
526 Βατούσαινα
527 Βατσέ
528 Βάτων
529 Βάχθιση
530 Βάχθισος
531 Βεάτος
532 Βεατρίκη
533 Βεβαία
534 Βεδέας
535 Βεελζεβούλ 
536 Βελανιδιά
537 Βενανδία
538 Βενάνδιος
539 Βεναντία
540 Βενάντιος
541 Βενδιμιανός
542 Βενδολίνος
543 Βενεδίκτη
544 Βενέδικτος
545 Βενέδιμος
546 Βενέριος
547 Βενιαμίν
548 Βενούστος
549 Βέρα
550 Βερβούργα
551 Βεργουπουλιανή
552 Βερεκούνδα
553 Βερεκούνδος
554 Βερενίκη
555 Βερενίκης
556 Βέρθα
557 Βέρθος
558 Βερνάρδη
559 Βερνάρδος
560 Βερουλία
561 Βερούλιος
562 Βερτράνδη
563 Βερτράνδος
564 Βετούριος
565 Βηθεσδά
566 Βηθλεεμίτισσα
567 Βήλη
568 Βήλων
569 Βηματάρισσα
570 Βηρία
571 Βήριος
572 Βήρυλλος
574 Βησσαρία
575 Βησσαρίων
576 Βηχιανή
577 Βηχιανός
580 Βιάνωρ
581 Βιασεσλάβος
582 Βιβέτα
583 Βιβή
584 Βιβιανή
585 Βιβιανός
587 Βίβος
588 Βιγλιώτισσα
589 Βιδζίν
590 Βιδιανή
591 Βιθυνία
592 Βιθυνός
593 Βικέντια
594 Βικέντιος
595 Βίκτωρ
596 Βικτώρια
597 Βικτωρίνος
598 Βιλλιβρόρδος
599 Βίλμα
600 Βιμποράδα
601 Βίνος
602 Βιργινία
603 Βιργίνιος
604 Βιργιωμένη
605 Βιρίλα
606 Βιτάλιος
607 Βιτιμία
608 Βιτιμίων
609 Βίτων
610 Βλαδιμήρα
611 Βλαδίμηρος
612 Βλαδισλάβα
613 Βλαδισλάβος
614 Βλανδίνα
615 Βλασία
616 Βλάσσιος
617 Βλαχέρνα
618 Βλέπουσα
619 Βλυχιόρικα
620 Βοδοάλδη
621 Βοδοάλδος
622 Βόηθα
623 Βόηθος
624 Βολφγάγγος
625 Βονιφατία
626 Βονιφάτιος
627 Βοόζ
628 Βορεινή
629 Βόσβα
630 Βόσβας
631 Βοστρύκιος
632 Βουκασίνη
633 Βουκασίνος
634 Βουκολίων
635 Βούλγη
636 Βούλγης
637 Βούλιστα
638 Βουλπιανός
639 Βουναρκώτισσα
640 Βουνογιάτρισσα
641 Βουνού
642 Βουρνιώτισσα
643 Βούσιρις
644 Βούσιρις2
645 Ἀβραάμη
646 Βράχου
647 Βρένδα
648 Βρένδας
649 Βρεσθενίτισσα
650 Βρέταννη
651 Βρετάννιος
652 Βρεφοκομούσα
653 Βρεφοκρατούσα
654 Βρέφος
655 Βρεφουργήσασα
656 Βρεχούσα
657 Βριθγουόλντος
658 Βροντιανή
659 Βρόντου
660 Βροχή
661 Βρυαίνη
663 Βρυσιανή
664 Βυζατινή
665 Βυζατινός
666 Βώρος
667 Γαβριήλ
668 Γαβριηλία
669 Γάια
670 Γάιος
671 Γαλακτίνη
672 Γαλακτοτροφούσα
673 Γαλανή
674 Γαλανούσα
675 Γαλάτα
676 Γαλατάς
677 Γαλάτεια
678 Γαλάτειος
679 Γαλατερούσα
680 Γαλατιανή
681 Γαλατούσα
682 Γαλαχτοτροφία
683 Γαλαχτοφορούσα
684 Γαλήνη
685 Γάλικα
686 Γάλικος
687 Γάλλα
688 Γάλλος
689 Γαλουχιότισσα
690 Γαμαλιήλ
691 Γαρύφαλλος
692 Γάσπαρ
693 Γαυδεντία
694 Γαυδέντιος
695 Γεάδη
696 Γεδεών
697 Γέδιος
698 Γεϊθαζέτ
699 Γελάσιος
700 Γεμέλα
701 Γέμελος
702 Γεμίνα
703 Γεμίνος
704 Γενεβιέβη
705 Γενεθλία
706 Γενέθλιος
707 Γενναδία
708 Γεννάδιος
709 Γεντηλία
710 Γεντήλιος
711 Γερασίμη
712 Γεράσιμος
713 Γερβασία
714 Γερβάσιος
715 Γερμάνα
716 Γερμανός
717 Γερτρούδη
718 Γερτρούδος
719 Γέρων
720 Γεσθημανή
721 Γεϋθαζέτ
722 Γεωργία
723 Γεωργιάννα
724 Γεωργιλιάνα
725 Γεώργιος
726 Γηνατού
727 Γηρομεριού
728 Γιαλούσα
729 Γιάρετ
730 Γιάτρισσα
731 Γίγας
732 Γιεσάκ
733 Γιεσακία
734 Γιολάντα
735 Γιολένα
736 Γιόνα
737 Γιόνας
738 Γιούι
739 Γκαβή
740 Γκαλδούνος
741 Γκασπάρ
742 Γκιζιλκιζιώτισσα
743 Γκίλντας
744 Γκουβερνιώτισσα
745 Ἀγλαΐος
747 Γλαφύρα
749 Γλαφυρός
750 Γλίεβος
751 Γλυκέρα
752 Γλυκέριος
753 Γλυκιώτισσα
754 Γλυκοκυματούσα
755 Γλύκουσα
756 Γλυκοφιλούσα
757 Γλύκων
758 Γοβδέλαος
759 Γοθαζάτ
760 Γοιρδελάκη
761 Γολινδούχ
762 Γόρασδος
763 Γοργοεπήκοος
764 Γοργόνα
765 Γοργόνιος
766 Γορδία
767 Γόρδιος
768 Γοτθία
769 Γότθος
770 Γουδελία
771 Γουιλφρέδη
772 Γουιλφρέδος
773 Γουϊνιφρέδη
775 Γουίρο
776 Γουμένισσα
777 Γουμερά
778 Γουνιώτισσα
779 Γούντα
780 Γουολβούργα
781 Γουολβούργος
782 Γουρία
783 Γουρίας
784 Γουρλομάτα
785 Γράτος
786 Γραύς
787 Γραφιώτισσα
788 Γρηγεντία
789 Γρηγέντιος
790 Γρηγοράγγελος
791 Γρηγορία
792 Γρηγόριος
793 Γυναίκα
794 Γύψενη
795 Γωνιά
796 Δαβίδ
797 Δαβιδία
798 Δάδα
799 Δάδας
800 Δαδιώτισσα
801 Δακρύβρεχτος
802 Δακρυρροούσα
803 Δάλια
804 Δαλιδά
805 Δαλματία
807 Δαλμάτιος
808 Δαμάρης
809 Δάμαρις
811 Δαμάσα
812 Δάμασος
813 Δαμιανή
814 Δαμιανός
815 Δάμων
817 Δαν
818 Δάναβη
819 Δάναβος
820 Δάναξ
821 Δανιήλ
822 Δανιηλίς
823 Δαρεία
825 Δάσιος
826 Δαύκτος
827 Δεβόρα
828 Δέηση
829 Δεκαπεντούσα
830 Δεναλία
831 Δεναχίς
832 Δεξιοκρατούσα
833 Δεόμενη
834 Δερμάτα
835 Δεσιδέρια
836 Δεσιδέριος
837 Δεσμάρη
838 Δεσποιγιάννα
839 Δέσποινα
840 Δεσπότης
841 Δημάρατη
842 Δημάρατος
843 Δήμητρα
845 Δημητράσπα
846 Δημήτριος
847 Δημία
848 Δήμιος
849 Δημοκλέα
850 Δημοκλής
851 Δημοκράνια
852 Δημοκρατία
853 Δημοκρίτη
854 Δημόκριτος
855 Δήμος
856 Δημοσθένης
857 Διάβολος
858 Διάδοχος
859 Διακονούσα
860 Διάκος
861 Δίας
862 Διασώζουσα
863 Δίδυμος
864 Δικαιόκριτος
865 Δίκαιος
866 Δικαιότατη
867 Διογένης
868 Διοδότη
869 Διόδοτος
870 Διοδώρα
871 Διόδωρος
872 Διοκλής
873 Διομήδης
874 Διονυσία
875 Διόνυσος
876 Διόσκουρος
877 Διότισσα
878 Δισιδέριος
879 Δίων
880 Διώνη
881 Δόβρα
882 Δολινδούχ
883 Δολλίων
884 Δομετία
885 Δομέτιος
886 Δομινίκη
887 Δομίνικος
888 Δομιτίλλα
889 Δόμνα
890 Δομνάς
891 Δομνιανίτισσας
892 Δόμνος
894 Δόναγος
895 Δονάτα
896 Δονάτος
897 Δοξάρισσα
898 Δορκάς
899 Δορυμέδουσα
900 Δορυμέδων
901 Δόσα
902 Δοσάς
903 Δοσιθέα
904 Δοσίθεος
905 Δουβέργαινα
906 Δούκας
907 Δούκισσα
908 Δουλάς
909 Δούλη
910 Δουνστάνος
911 Δράκαινα
912 Δράκων
913 Δροσίς
914 Δρόσος
915 Δροσοσταλία
916 Δροσοσταλίδα
917 Δροστάν
918 Δύμφνα
920 Δυράνδη
921 Δύρανδος
922 Δυφρίγη
923 Δυφρίγος
924 Δωδώνη
925 Δωρίνα
926 Δωροθέα
928 Δωρόθεος
929 Εαντβέρτος
930 Εασία
931 Εάσιος
932 Εβελίνα
933 Εβελίνος
934 Εβεντία
935 Εβέντιος
936 Έβερ
937 Εβίνα
938 Εβόρη
939 Εβόρης
940 Εγγυήτρια
941 Εγκυμονούσα
942 Εδμόνδη
943 Εδμόνδος
944 Εδουάρδα
945 Εδουάρδος
946 Εδουίνη
947 Εδουίνος
948 Εζεκίας
949 Εθελβούργη
950 Εθελβούργος
951 Εθελμπέρτα
952 Εθελμπέρτος
954 Εθναρχία
955 Εθνεγερσία
956 Εθνεγέρσιος
957 Εικονίστρια
958 Εϊλιανή
959 Εϊλιανός
960 Ειρηάννα
961 Ειρηλένα
962 Ειρηναίος
963 Ειρηνάντη
964 Ειρηνάρχη
965 Ειρήναρχος
966 Ειρήνη
968 Ειρηνικὸς
969 Ειρηστέλλα
970 Εκατονταπυλιανή
971 Έκδικη
972 Έκδικος
974 Εκκλησιάρχουσα
975 Έκτωρ
976 Ελάδιος
977 Ελαία
978 Ελαιοβρύτισσα
979 Ελάππας
980 Ελασίππη
981 Ελάσιππος
982 Έλβη
983 Ελβίρα
984 Ελβίρος
985 Ελδώρα
986 Ελεάζαρ
987 Ελεαζαρία
988 Ελεάνα
989 Ελεάνθη
990 Ελεημονήτρια
991 Ελεήστρια
992 Ελένη
994 Ελεντίνα
995 Ελεοβρύτης
996 Ελεονώρα
997 Ελεόνωρος
998 Ελέους
999 Ελεούσα
1000 Ελέσα
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία