Εορτές 5 Ιουλίου: Αγία Τρίφυνα της Βρετάνης Λαμπαδία Λαμπαδός
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Modwena Μελώ
Χριστιανικό
1 Abban
2 Abra
3 Aedan
4 Cedd
5 Dubritius
6 Eata
7 Gerebernus
8 Gudwall
9 Secardos
10 Tressan
11 Urbitius
12 Veep
13 Verecundus
14 Viator
15 Vouga
16 Vulphy
17 Waccar
18 Waldalenus
19 Wandoi
20 Willibald
21 Wivina
22 Wulsin
23 Yakim
24 Ywi
25 Ααρών
27 Αβαδδώσσα
28 Αβακούμ
29 Αβακουμία
30 Αββαδών
31 Αβδαίος
32 Αβδιήλ
33 Αβδιηλία
34 Αβδιού
35 Αβερκία
36 Αβέρκιος
37 Αβεσσαλώμ
38 Αβιά
39 Άβιβος
40 Αβιμελιχίς
41 Αβιμέλιχος
42 Αβιούδ
43 Αβουδίμος
44 Αβραάμ
48 Αβρααμία
49 Άβραμ
50 Άβραξ
51 Άβραχας
52 Αβρικία
53 Αβρίκιος
54 Αβυδηνός
55 Αβώ
56 Άγαβος
57 Αγαθαγγέλα
58 Αγαθάγγελος
59 Αγάθη
60 Αγαθοδώρα
61 Αγαθόδωρος
62 Αγαθοκλέας
63 Αγαθονίκη
64 Αγαθόνικος
65 Αγαθόπους -2
66 Αγαθόπους -θ
67 Αγάθων
68 Αγαθωνία
69 Αγάπη
70 Αγαπητή
71 Αγαπητός
72 Αγάπιος
73 Αγγαία
74 Αγγαίος
75 Αγγέλα
76 Αγγελάριος
77 Αγγελική
78 Αγγελίνα
79 Αγγελίνος
80 Άγγελος
81 Αγγίας
83 Αγιάσσου
84 Αγιοδεκτινή
85 Αγιοηλιώτισσα
86 Αγιολούσαινα
87 Αγιούλα
88 Αγίων Πάντων
89 Αγλαΐα
90 Αγνή
92 Αγράμπελη
93 Αγριδιώτισσα
94 Αγριλιώτισσα
95 Αγρίππα
96 Αγρίππας
97 Άδα
98 Αδαλβέρτος
99 Αδάμ
102 Αδαμαντία
104 Αδάμη
105 Άδαυκτος
106 Αδελαΐς
107 Αδονάι
108 Αδριανή
109 Αδριανός
110 Αειθάλα
111 Αειθαλάς
112 Αειμακάριστος
113 Αειμεσιτεύουσα
114 Αερία
115 Αερίας
116 Αετία
117 Αέτιος
119 Αζαρίας
120 Αζάς
121 Αζάτ
122 Άζης
123 Αζώρ
124 Αθανασία
125 Αθανάσιος
126 Αθηναγόρα
127 Αθηναγόρας
128 Αθηνιώτισσα
129 Αθηνογένης
130 Αθηνόδωρος
131 Αθρέ
132 Αίγλων
133 Αιγυπτία
134 Αϊδανή
135 Αιδεσία
136 Αιδέσιος
138 Αίθαν
139 Αιθήρ
140 Αικατερίνη
143 Αικατερίνος
144 Αιματούσα
145 Αιμίαλου
146 Αιμιλία
147 Αιμιλίνα
148 Αιμίλιος
149 Αιρκώτισσα
150 Αίτνα
151 Αιτναίος
152 Αιτωλίς
153 Ακαθή
154 Ακάθιστη
155 Ακάθιστος
156 Ακακία
157 Ακάκιος
159 Ακατάβλητη
160 Ακατάβλητος
161 Ακατάφλεκτη
162 Ακατάφλεκτος
163 Άκελος
164 Ακεψεή
165 Ακεψεής
166 Ακεψιμάς
167 Ακήραση
168 Ακίνδυνη
169 Ακίνδυνος
170 Ακόλουθος
171 Ακρωτηριανή
172 Ακύλας
174 Ακυλίνα
175 Αλαμάνος
176 Αλανιώτισσα
177 Αλαξάνδρα
178 Αλβανή
179 Αλβανός
180 Αλβέρτα
181 Αλβέρτος
182 Αλβίνα
183 Αλβίνος
184 Αλδχέλμος
185 Αλένα
186 Αλέξανδρος
189 Αλέξιος
190 Αλεξιώτισσα
191 Αλεπινή
192 Αληθινή
193 Αληθινός
194 Αλκίσων
195 Αλλάς
196 Αλλοιώτισσα
197 Αλμπέος
198 Αλόχη
199 Αλπέγιος
200 Άλτο
201 Αλυπία
202 Αλύπιος
203 Αλυσία
204 Αλύσιος
205 Αλφαία
206 Αλφαίος
207 Αλφειός
208 Αλωνία
209 Αλώνιος
210 Αμαλία
211 Αμάνδα
212 Άμανδος
214 Αματίτση
215 Αμβρόσιος
216 Άμεμπτος
217 Αμετάθετος
218 Αμμιανός
219 Αμμούν
220 Άμμων
221 Αμολιανή
222 Αμόλυντος
223 Αμπελίς
224 Αμπελοκήπισσα
225 Αμπλία
226 Αμπλίας
227 Αμφιανή
228 Αμφιανός
230 Αμφιλοχία
231 Αμφίλοχος
232 Αμφίων
233 Αμφιώνη
234 Αμωμη
235 Αμωναθάς
236 Αμώς
237 Αναλίζα
238 Ανανί
239 Ανανία
240 Ανανίας
241 Ανάξαρχος
242 Αναξιμένης
243 Ανάργυρη
244 Άνασσα
245 Αναστασία
246 Αναστάσιος
247 Αναστέλλα
248 Ανατολή
249 Ανατόλιος
250 Αναφωνήτρια
251 Άνδρεα
252 Ανδρέας
253 Ανδριανή
254 Ανδριάννα
255 Ανδριανός
256 Ανδρόμαχος
257 Ανδρονίδης
258 Ανδρονίκη
259 Ανδρόνικος
260 Ανδροπελαγία
261 Ανδροπελαγίας
262 Άνδρων
263 Ανειτυλλιανός
264 Ανεκτή
265 Άνεκτος
266 Ανεμπόδιστη
267 Ανεμπόδιστος
269 Ανερίνα
270 Ανέστης
271 Ανέστια
272 Ανθάνας
273 Ανθή
274 Άνθιμη
275 Άνθιμος
276 Άνθος
277 Ανία
278 Ανίκητη
279 Ανίκητος
280 Ανιμαϊς
281 Ανίνα
282 Ανίνας
283 Άνιος
284 Ανίτα
285 Άννα
287 Αννακαίτη
288 Ανναλίζα
289 Άννας
290 Αννούβ
291 Ανουτσιάτα
292 Ανουτσιάτης
293 Ανσέλμος
294 Αντελίνα
295 Αντέρως
296 Αντερώσα
297 Αντιγόνη
298 Αντιλίνος
299 Αντινίτισσα
300 Αντίπα
301 Αντίπας
302 Αντιπάτρα
303 Αντίπατρος
304 Αντιφωνήτρια
305 Αντωνία
306 Αντωνίκη
307 Αντωνίκος
308 Αντώνιος
309 Ανυσία
310 Ανύσιος
311 Ανωμερίτισσα
312 Ανώνυμος
313 Άπαμος
314 Απείρανδρος
315 Απειρόγαμος
316 Απελλή
317 Απελλής
319 Απίων
320 Απολλιναρία
321 Απολλινάριος
322 Απόλλων
323 Απολλωνία
324 Απολλώνιος
325 Απολλωνίς
326 Απόστολος
328 Απρίων
329 Απρόσιτος
330 Αραβέλλα
331 Αρακιώτισσα
332 Αράπισσα
333 Αρβανίτισσα
334 Αργά
335 Αργυρά
336 Αρδαλίων
337 Αρέθων
338 Άρειος
339 Αρετή
340 Αρηβοϊα
341 Άρης
343 Αριάδνη
345 Αριάδνης
346 Αρισταρχίς
347 Αρίσταρχος
348 Αριστείδη
349 Αριστείδης
350 Αρίστη
351 Αριστιάνα
352 Αριστιανός
353 Αριστοβούλα
354 Αριστόβουλος
355 Αριστοκλειανός
356 Αριστοκλεύς
357 Αριστονίκη
358 Αριστόνικος
359 Άριστος
360 Αρκαδία
361 Αρκάδιος
362 Αρμενοκρατούσα
363 Αρμοδία
364 Αρμόδιος
365 Αρόα
366 Αρριανή
367 Αρριανός
368 Αρσάκη
369 Αρσάκιος
370 Αρσανά
371 Αρσενία
372 Αρσένιος
373 Αρτέμιος
374 Αρφαξάδ
375 Αρχαγγελιώτισσα
376 Αρχελάη
377 Άρχιππος
378 Αρχισπορίτισσα
379 Αρχοντία
380 Αρχοντίων
381 Ασάφεια
382 Ασάφιος
383 Ασήρ
384 Ασινέθ
385 Άσιοτ
386 Ασκλά
387 Ασκλάς
388 Ασκληπιοδότη
389 Ασκληπιόδοτος
390 Ασκληπιός
391 Ασπασία
392 Ασπραγγέλου
393 Ασπροβουνιώτισσα
394 Ασπροπαναγιά
395 Ασσάντ
396 Ασύγκριτη
397 Ασύγκριτος
398 Ασχολία
399 Ασχόλιος
400 Αττική
401 Αττικός
402 Άττος
403 Αυγερινή
404 Αυγερινός
405 Αυγούστα
406 Αύγουστος
407 Αυγώνα
408 Αύδακτος
409 Αυδάς
410 Αυδάτα
411 Αυδελλάς
412 Αυδιησούς
413 Αύκτος
414 Αυνάν
415 Αυξεντία
416 Αυξέντιος
417 Αυξιβία
418 Αυξίβιος
419 Αυξουθένιος
420 Αφέντρα
421 Αφθονία
422 Αφθόνιος
424 Άφθορος
425 Αφραάτη
426 Αφραάτης
427 Αφρικάνα
428 Αφρικανός
430 Αφροδίτη
431 Αφρόδιτος
432 Αχάζ
433 Αχαϊκός
434 Αχαϊκός
435 Αχαιμένη
436 Αχαιμένης
437 Αχείμ
438 Αχειροποίητος
439 Αχιά
440 Αχιλλεύς
443 Άχμετ
444 Άχραντος
445 Αψιδιώτισσα
446 Βαβύλα
447 Βαβύλας
448 Βάδιμη
449 Βάδιμος
450 Βαδούσης
451 Βαθούσης
452 Βάια
453 Βάιος
454 Βάκχος
455 Βαλάντα
456 Βαλάντιος
457 Βαλδερούδη
458 Βαλεντίνα
459 Βαλεντίνος
460 Βαλέρια
461 Βαλέριος
462 Βαλουκλιώτισσα
463 Βαλσαμή
464 Βαλσάμων
465 Βαλτάσαρ
466 Βάνα
467 Βανέσσα
469 Βανίνα
470 Βανιώτισσα
471 Βαουθά
472 Βάπτις
473 Βαπτιστής
474 Βάπτος
475 Βαραββάς
476 Βαραγγιώτισσα
477 Βαραδάτη
478 Βαραδάτος
479 Βαραχησία
480 Βαραχήσιος
481 Βαράχος
482 Βαρβάρα
483 Βάρβαρος
484 Βαρδιανιώτισσα
485 Βαρθολομαία
486 Βαρθολομαίος
487 Βάρις
488 Βαρκού
489 Βαρλαάμ
490 Βαρνάβα
491 Βαρνάβας
492 Βαρούχ
493 Βαρουχία
494 Βαρραβάς
495 Βαρσαβάς
496 Βαρσαβία
497 Βαρσανουφία
498 Βαρσανούφιος
500 Βαρυψαβάς
501 Βάσης
502 Βασιανός
503 Βασιλεία
504 Βασιλειάδης
505 Βασιλείδης
506 Βασίλειος
507 Βασιλένια
508 Βασιλεύς
509 Βασιληγενέτειρα
510 Βασιλίδα
511 Βασιλίσκος
512 Βασίλισσα
513 Βάσσα
514 Βασσόη
515 Βατοπεδινή
516 Βατούσαινα
517 Βατσέ
518 Βάτων
519 Βάχθιση
520 Βάχθισος
521 Βεάτος
522 Βεατρίκη
523 Βεβαία
524 Βεδέας
525 Βεελζεβούλ 
526 Βελανιδιά
527 Βενανδία
528 Βενάνδιος
529 Βεναντία
530 Βενάντιος
531 Βενδιμιανός
532 Βενδολίνος
533 Βενεδίκτη
534 Βενέδικτος
535 Βενέδιμος
536 Βενέριος
537 Βενιαμίν
538 Βενούστος
539 Βέρα
540 Βερβούργα
541 Βεργουπουλιανή
542 Βερενίκη
543 Βερενίκης
544 Βέρθα
545 Βέρθος
546 Βερνίκη
547 Βερουλία
548 Βερούλιος
549 Βερτράνδη
550 Βερτράνδος
551 Βηθεσδά
552 Βηθλεεμίτισσα
553 Βήλη
554 Βήλων
555 Βηματάρισσα
556 Βήριος
557 Βήρυλλος
559 Βησσαρία
560 Βησσαρίων
561 Βηχιανή
562 Βηχιανός
565 Βιάνωρ
566 Βιασεσλάβος
567 Βιβέτα
568 Βιβή
569 Βιβιανή
570 Βιβιανός
572 Βίβος
573 Βιγλιώτισσα
574 Βιδζίν
575 Βιδιανή
576 Βιθυνία
577 Βιθυνός
578 Βικέντια
579 Βικέντιος
580 Βίκτωρ
581 Βικτώρια
582 Βικτωρίνος
583 Βιλλιβρόρδος
584 Βίλμα
585 Βιμποράδα
586 Βίνος
587 Βιργινία
588 Βιργίνιος
589 Βιργιωμένη
590 Βιρίλα
591 Βιτάλιος
592 Βιτιμία
593 Βιτιμίων
594 Βίτων
595 Βλαδιμήρα
596 Βλαδίμηρος
597 Βλαδισλάβα
598 Βλαδισλάβος
599 Βλανδίνα
600 Βλασία
601 Βλάσσιος
602 Βλαχέρνα
603 Βλέπουσα
604 Βλυχιόρικα
605 Βοδοάλδη
606 Βοδοάλδος
607 Βόηθα
608 Βόηθος
609 Βολφγάγγος
610 Βονιφατία
611 Βονιφάτιος
612 Βοόζ
613 Βορεινή
614 Βόσβας
615 Βοστρύκιος
616 Βουκασίνη
617 Βουκασίνος
618 Βουκολίων
619 Βούλγη
620 Βούλγης
621 Βούλιστα
622 Βουλπιανός
623 Βουναρκώτισσα
624 Βουνογιάτρισσα
625 Βουνού
626 Βουρνιώτισσα
627 Βούσιρις
628 Βούσιρις2
629 Ἀβραάμη
630 Βράχου
631 Βρένδα
632 Βρένδας
633 Βρεσθενίτισσα
634 Βρέταννη
635 Βρετάννιος
636 Βρεφοκομούσα
637 Βρεφοκρατούσα
638 Βρέφος
639 Βρεφουργήσασα
640 Βρεχούσα
641 Βριθγουόλντος
642 Βροντιανή
643 Βρόντου
644 Βροχή
645 Βρυαίνη
647 Βρυσιανή
648 Βυζατινή
649 Βυζατινός
650 Βώρος
651 Γαβριήλ
652 Γαβριηλία
653 Γαΐα
654 Γαϊανή
655 Γαϊανός
656 Γάιος
657 Γαλακτίνη
658 Γαλακτοτροφούσα
659 Γαλανή
660 Γαλανούσα
661 Γαλάτα
662 Γαλατάς
663 Γαλάτεια
664 Γαλάτειος
665 Γαλατερούσα
666 Γαλατιανή
667 Γαλατούσα
668 Γαλαχτοτροφία
669 Γαλαχτοφορούσα
670 Γαλήνη
671 Γάλικα
672 Γάλικος
673 Γάλλος
674 Γαλουχιότισσα
675 Γαμαλιήλ
676 Γάσπαρ
677 Γαυδεντία
678 Γαυδέντιος
679 Γεάδη
680 Γεδεών
681 Γέδιος
682 Γεϊθαζέτ
683 Γελάσιος
684 Γεμέλα
685 Γέμελος
686 Γεμίνα
687 Γεμίνος
688 Γενεβιέβη
689 Γενεθλία
690 Γενέθλιος
691 Γενναδία
692 Γεννάδιος
693 Γεντηλία
694 Γεντήλιος
695 Γερασίμη
696 Γεράσιμος
697 Γερβασία
698 Γερβάσιος
699 Γερμάνα
700 Γερμανός
701 Γερτρούδη
702 Γερτρούδος
703 Γέρων
704 Γεσθημανή
705 Γεϋθαζέτ
706 Γεωργία
707 Γεωργιάννα
708 Γεωργιλιάνα
709 Γεώργιος
710 Γηνατού
711 Γηρομεριού
712 Γιαλούσα
713 Γιάρετ
714 Γιάτρισσα
715 Γιγάντιος
716 Γιεσάκ
717 Γιεσακία
718 Γιθόης
719 Γιολάντα
720 Γιολένα
721 Γιόνα
722 Γιόνας
723 Γκαβή
724 Γκαλδούνος
725 Γκασπάρ
726 Γκιζιλκιζιώτισσα
727 Γκίλντας
728 Γκουβερνιώτισσα
729 Ἀγλαΐος
731 Γλαφύρα
733 Γλαφυρός
734 Γλίεβος
735 Γλύκα
736 Γλυκέρα
737 Γλυκέριος
738 Γλυκιώτισσα
739 Γλυκοκυματούσα
740 Γλυκοφιλούσα
741 Γλύκων
742 Γοβδέλαος
743 Γοθαζάτ
744 Γοιρδελάκη
745 Γολινδούχ
746 Γόρασδος
747 Γοργοεπήκοος
748 Γοργόνα
749 Γοργόνιος
750 Γορδία
751 Γόρδιος
752 Γοτθία
753 Γότθος
754 Γουδελία
755 Γουιλφρέδος
756 Γουϊνιφρέδη
758 Γουίρο
759 Γουμένισσα
760 Γουμερά
761 Γουνιώτισσα
762 Γούντα
763 Γουολβούργα
764 Γουολβούργος
765 Γουρία
766 Γουρίας
767 Γουρλομάτα
768 Γράτος
769 Γραύς
770 Γραφιώτισσα
771 Γρηγεντία
772 Γρηγέντιος
773 Γρηγοράγγελος
774 Γρηγορία
775 Γρηγόριος
776 Γυναίκα
777 Γύψενη
778 Γωνιά
779 Δαβίδ
780 Δάδα
781 Δάδας
782 Δαδιώτισσα
783 Δακρύβρεχτος
784 Δακρυρροούσα
785 Δάλια
786 Δαλιδά
787 Δαλματία
789 Δαλμάτιος
790 Δαμάρης
791 Δάμαρις
793 Δαμάσα
794 Δαμασκηνή
795 Δαμασκηνός
796 Δάμασος
797 Δαμιανή
798 Δαμιανός
799 Δάμων
801 Δαν
802 Δάναβη
803 Δάναβος
804 Δάναξ
805 Δανιήλ
806 Δανιηλίς
807 Δαρεία
809 Δάσιος
810 Δαύκτος
811 Δεβόρα
812 Δέηση
813 Δεκαπεντούσα
814 Δεναλία
815 Δεναχίς
816 Δεξιοκρατούσα
817 Δεόμενη
818 Δερμάτα
819 Δεσιδέρια
820 Δεσιδέριος
821 Δεσμάρη
822 Δεσποιγιάννα
823 Δέσποινα
824 Δεσπότης
825 Δημάρατη
826 Δημάρατος
827 Δήμητρα
829 Δημητράσπα
830 Δημήτριος
831 Δήμιος
832 Δημοκλέα
833 Δημοκλής
834 Δημοκράνια
835 Δημοκρατία
836 Δημοκρίτη
837 Δημόκριτος
838 Δήμος
839 Δημοσθένης
840 Διάβολος
841 Διάδοχος
842 Διακονούσα
843 Διάκος
844 Δίας
845 Διασώζουσα
846 Δίδυμος
847 Δικαιόκριτος
848 Δίκαιος
849 Δικαιότατη
850 Διογένης
851 Διόδοτος
852 Διοδώρα
853 Διόδωρος
854 Διοκλής
855 Διοκλητιανός
856 Διομήδης
857 Διονυσία
858 Διόνυσος
859 Διόσκουρος
860 Διότισσα
861 Δισιδέριος
862 Δίφιλος
863 Δίων
864 Διώνη
865 Δόβρα
866 Δολινδούχ
867 Δολλίων
868 Δομετία
869 Δομέτιος
870 Δομινίκη
871 Δομίνικος
872 Δομιτίλλα
873 Δόμνα
874 Δομνάς
875 Δομνιανίτισσας
876 Δόμνος
878 Δόναγος
879 Δονάτα
880 Δονάτος
881 Δοξάρισσα
882 Δορκάς
883 Δορυμέδουσα
884 Δορυμέδων
885 Δοσάς
886 Δοσιθέα
887 Δοσίθεος
888 Δουβέργαινα
889 Δούκας
890 Δούκισσα
891 Δουκίτιος
892 Δουλάς
893 Δούλη
894 Δουνστάνος
895 Δράκαινα
896 Δράκων
897 Δροσίς
898 Δρόσος
899 Δροσοσταλία
900 Δροσοσταλίδα
901 Δροστάν
902 Δύμφνα
904 Δυράνδη
905 Δύρανδος
906 Δυφρίγος
907 Δωδώνη
908 Δωρίνα
909 Δωροθέα
911 Δωρόθεος
912 Εαντβέρτος
913 Εασία
914 Εάσιος
915 Εβελίνα
916 Εβελίνος
917 Εβεντία
918 Εβέντιος
919 Έβερ
920 Εβίνα
921 Εβόρη
922 Εβόρης
923 Εγγυήτρια
924 Εγκυμονούσα
925 Εδμόνδη
926 Εδμόνδος
927 Εδουάρδα
928 Εδουάρδος
929 Εδουίνη
930 Εδουίνος
931 Εζεκίας
932 Εθελβούργη
933 Εθελμπέρτα
934 Εθελμπέρτος
936 Εθναρχία
937 Εθνεγερσία
938 Εθνεγέρσιος
939 Εικονίστρια
940 Εϊλιανή
941 Εϊλιανός
942 Ειρηάννα
943 Ειρηλένα
944 Ειρηναία
946 Ειρηναίος
947 Ειρηνάντη
948 Ειρηνάρχη
949 Ειρήναρχος
950 Ειρηνικὸς
951 Ειρηστέλλα
952 Εκατονταπυλιανή
953 Έκδικη
954 Έκδικος
956 Εκκλησιάρχουσα
957 Έκτωρ
958 Ελάδιος
959 Ελαία
960 Ελαιοβρύτισσα
961 Ελάππας
962 Ελασίππη
963 Ελάσιππος
964 Έλβη
965 Ελβίρα
966 Ελβίρος
967 Ελεάζαρ
968 Ελεαζαρία
969 Ελεάνα
970 Ελεάνθη
971 Ελεημονήτρια
972 Ελεήστρια
973 Ελένη
975 Ελεντίνα
976 Ελεοβρύτης
977 Ελεονώρα
978 Ελεόνωρος
979 Ελέους
980 Ελεούσα
981 Ελέσα
982 Ελευθερία
983 Ελευθέριος
984 Ελευθερώτρια
985 Ελιακείμ
986 Ελιάνθη
987 Ελικών
988 Ελικωνίς
989 Ελίνα
990 Ελιούδ
991 Ελιρόη
992 Ελισαβάν
993 Ελισάβετ
994 Ελισσαίος
995 Ελλάδιος
996 Ελλάς
997 Έλντα
998 Ελπιδηφόρος
999 Ελπιδοφόρα
1000 Ελπιδοφόρος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία