Εορτές 24 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αγία Αιμιλία
Άλλες Σημερινές Εορτές: Yrchard Άγιος Ευτύχιος ο Μάρτυς (Ευτυχής Μελιτηνής) Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Άγιος Τατίων Όσιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cuthbert
4 Cuthburge
5 Dubritius
6 Eata
7 Edithac
8 Edwin
9 Gerebernus
10 Gildas
11 Gudwall
12 Honorius
13 Maglorious
14 Ninian
15 Urbitius
16 Viator
17 Victurus
18 Waccar
19 Walburga
20 Waldalenus
21 Winifred
23 Wivina
24 Wolfgang
25 Yared
26 Zygmunt
27 Ααρών
29 Αβαδδώσσα
30 Αβακούμ
31 Αβακουμία
32 Αββαδών
33 Αβδαίος
34 Αβδιήλ
35 Αβδιού
36 Αβερκία
37 Αβέρκιος
38 Αβεσσαλώμ
39 Αβιά
40 Άβιβος
41 Αβιούδ
42 Αβουδίμος
43 Αβραάμ
47 Άβραμ
48 Αβραμία
49 Αβράμιος
50 Άβραξ
51 Άβραχας
52 Αβρίκιος
53 Αβυδηνός
54 Αβώ
55 Άγαβος
56 Αγαθαγγέλα
57 Αγαθάγγελος
58 Αγάθη
59 Αγαθόδωρος
60 Αγαθοκλέας
61 Αγαθονίκη
62 Αγαθόνικος
63 Αγαθόπους
64 Αγάθων
65 Αγάπη
66 Αγαπητή
67 Αγαπητός
68 Αγάπιος
69 Αγγαία
70 Αγγαίος
71 Αγγέλα
72 Αγγελάριος
73 Αγγελική
74 Αγγελίνα
75 Αγγελίνος
76 Άγγελος
77 Αγγίας
79 Αγιάσσου
80 Αγιοδεκτινή
81 Αγιοηλιώτισσα
82 Αγιολούσαινα
83 Αγιούλα
84 Αγίων Πάντων
85 Αγλαΐα
86 Αγλάιος
88 Αγνάς
89 Αγνή
91 Αγράμπελη
92 Αγριδιώτισσα
93 Αγριλιώτισσα
94 Αγρίππας
95 Άδα
96 Αδαλβέρτος
97 Αδάμ
100 Αδαμαντία
102 Άδαυκτος
103 Αδελαΐς
104 Αδονάι
105 Αδριανή
106 Αδριανός
107 Αειθαλάς
108 Αειμακάριστος
109 Αειμεσιτεύουσα
110 Αερία
111 Αερίας
112 Αέτιος
114 Αζαρίας
115 Αζάς
116 Αζάτ
117 Αζώρ
118 Αθανασία
119 Αθανάσιος
120 Αθηναγόρα
121 Αθηναγόρας
122 Αθηνιώτισσα
123 Αθηνογένης
124 Αθηνόδωρος
125 Αίγλων
126 Αιγυπτία
127 Αιδεσία
128 Αιδέσιος
129 Αιθήρ
130 Αικατερίνη
133 Αικατερίνος
134 Αιματούσα
135 Αιμίαλου
136 Αιμιλία
137 Αιμίλιος
138 Αιρκώτισσα
139 Αιτωλίς
140 Ακαθή
141 Ακάθιστη
142 Ακακία
143 Ακάκιος
145 Ακατάβλητη
146 Ακατάβλητος
147 Ακατάφλεκτη
148 Ακατάφλεκτος
149 Άκελος
150 Ακεψεής
151 Ακεψιμάς
152 Ακήραση
153 Ακίνδυνη
154 Ακίνδυνος
155 Ακόλουθος
156 Ακρωτηριανή
157 Ακύλας
159 Ακυλίνα
160 Αλαμάνος
161 Αλανιώτισσα
162 Αλαξάνδρα
163 Αλβέρτα
164 Αλβέρτος
165 Αλέξανδρος
168 Αλέξιος
169 Αλεξιώτισσα
170 Αλεπινή
171 Αληθινή
172 Αληθινός
173 Αλλάς
174 Αλλοιώτισσα
175 Αλόχη
176 Αλπέγιος
177 Αλυπία
178 Αλύπιος
179 Αλωνία
180 Αλώνιος
181 Αμαλία
182 Αμάνδα
183 Άμανδος
185 Αματίτση
186 Αμβρόσιος
187 Άμεμπτος
188 Αμετάθετος
189 Αμμιανός
190 Αμμούν
191 Άμμων
192 Αμολιανή
193 Αμόλυντος
194 Αμπελίς
195 Αμπελοκήπισσα
196 Αμπλίας
197 Αμφιλοχία
198 Αμφίλοχος
199 Αμφίων
200 Αμφιώνη
201 Αμωμη
202 Αμωναθάς
203 Αμώς
204 Ανανί
205 Ανανία
206 Ανανίας
207 Ανάξαρχος
208 Αναξιμένης
209 Ανάργυρη
210 Άνασσα
211 Αναστασία
212 Αναστάσιος
213 Ανατολή
214 Ανατόλιος
215 Αναφωνήτρια
216 Άνδρεα
217 Ανδρέας
218 Ανδριανή
219 Ανδρόμαχος
220 Ανδρονίδης
221 Ανδρονίκη
222 Ανδρόνικος
223 Ανδροπελαγία
224 Ανδροπελαγίας
225 Άνδρων
226 Ανειτυλλιανός
227 Ανεκτή
228 Άνεκτος
229 Ανεμπόδιστος
231 Ανέστης
232 Ανέστια
233 Ανθάνας
234 Ανθή
235 Ανθίας
236 Άνθιμος
237 Άνθος
238 Ανίκητη
239 Ανίκητος
240 Ανιμαϊς
241 Ανίνα
242 Ανίνας
243 Ανίτα
244 Άννα
246 Αννιανός
247 Αννούβ
248 Ανουτσιάτα
249 Ανουτσιάτης
250 Αντέρως
251 Αντιγόνη
252 Αντιλίνος
253 Αντινίτισσα
254 Αντίπας
255 Αντιφωνήτρια
256 Αντωνία
257 Αντώνιος
258 Ανυσία
259 Ανύσιος
260 Ανωμερίτισσα
261 Ανώνυμος
262 Άπαμος
263 Απείρανδρος
264 Απειρόγαμος
265 Απελλή
266 Απελλής
268 Απίων
269 Απολλιναρία
270 Απολλινάριος
271 Απόλλων
272 Απολλωνία
273 Απολλώνιος
274 Απόστολος
276 Απρίων
277 Απρόσιτος
278 Αρακιώτισσα
279 Αράπισσα
280 Αρβανίτισσα
281 Αργά
282 Αργυρά
283 Αρδαλίων
284 Άρειος
285 Αρετή
286 Αρηβοϊα
287 Άρης
289 Αριάδνη
291 Αρισταρχίς
292 Αρίσταρχος
293 Αριστέα
294 Αριστείδης
295 Αρίστη
296 Αριστιάνα
297 Αριστιανός
298 Αριστοβούλα
299 Αριστόβουλος
300 Αριστοκλειανός
301 Αριστοκλεύς
302 Αριστόνικος
303 Άριστος
304 Αρίστων
305 Αρκαδία
306 Αρκάδιος
307 Αρμενοκρατούσα
308 Αρόα
309 Αρριανός
310 Αρσανά
311 Αρσενία
312 Αρσένιος
313 Αρτέμιος
314 Αρχαγγελιώτισσα
315 Άρχιππος
316 Αρχισπορίτισσα
317 Ασήρ
318 Ασινέθ
319 Άσκιοτ
320 Ασκλάς
321 Ασκληπιάδης
322 Ασκληπιοδότη
323 Ασκληπιόδοτος
324 Ασκληπιός
325 Ασπασία
326 Ασπραγγέλου
327 Ασπροβουνιώτισσα
328 Ασπροπαναγιά
329 Ασσάντ
330 Ασύγκριτη
331 Ασύγκριτος
332 Αττική
333 Αττικός
334 Άττος
335 Αυγερινός
336 Αυγούστα
337 Αυγουστιανή
338 Αύγουστος
339 Αυγώνα
340 Αύδακτος
341 Αυδάς
342 Αυδάτα
343 Αυδελλάς
344 Αυδιησούς
345 Αύκτος
346 Αυνάν
347 Αυξεντία
348 Αυξέντιος
349 Αυξίβιος
350 Αυξουθένιος
351 Αφέντρα
352 Αφθονία
353 Αφθόνιος
355 Άφθορος
356 Αφραάτης
357 Αφρικανός
359 Αφροδίσια
360 Αφροδίσιος
361 Αφροδίτη
362 Αφρόδιτος
363 Αχάζ
364 Αχαϊκός
365 Αχαϊκός
366 Αχαιμενίδης
367 Αχείμ
368 Αχειροποίητος
369 Αχεμενίδης
370 Αχιά
371 Αχιλλεύς
374 Άχμετ
375 Αχόλιος
376 Άχραντος
377 Αψιδιώτισσα
378 Βαβύλας
379 Βάδιμος
380 Βαδούσης
381 Βαζατηνός
382 Βαθούσης
383 Βάια
384 Βάιος
385 Βάκχος
386 Βαλάντιος
387 Βαλδερούδη
388 Βαλεντίνα
389 Βαλεντίνος
390 Βαλέρια
391 Βαλέριος
392 Βαλουκλιώτισσα
393 Βαλσαμή
394 Βάλσαμος
395 Βαλτάσαρ
396 Βανιώτισσα
397 Βαουθά
398 Βαπτιστής
399 Βάπτος
400 Βαραββάς
401 Βαραγγιώτισσα
402 Βαραδάτος
403 Βαραχήσιος
404 Βαράχος
405 Βαρβάρα
406 Βάρβαρος
407 Βαρδιανιώτισσα
408 Βαρέρια
409 Βαρθολομαίος
410 Βάρις
411 Βαρκού
412 Βαρλαάμ
413 Βαρνάβας
414 Βαρούχ
415 Βαρουχία
416 Βαρραβάς
417 Βαρσαβάς
418 Βαρσανούφιος
420 Βαρυψαβάς
421 Βάσης
422 Βασιανός
423 Βασιλεία
424 Βασιλειάδης
425 Βασιλείδης
426 Βασίλειος
427 Βασιλεύς
428 Βασιληγενέτειρα
429 Βασιλίδα
430 Βασιλίσκος
431 Βασίλισσα
432 Βάσσα
433 Βασσόη
434 Βατάς
435 Βατοπεδινή
436 Βατούσαινα
437 Βατσέ
438 Βαχθισόης
439 Βεάτος
440 Βεατρίκη
441 Βεβαία
442 Βεελζεβούλ 
443 Βελανιδιά
444 Βενάνδιος
445 Βενάντιος
446 Βενδιμιανός
447 Βενεδίκτη
448 Βενέδικτος
449 Βενέδιμος
450 Βενέριος
451 Βενιαμίν
452 Βενούστος
453 Βέρα
454 Βεργουπουλιανή
455 Βερενίκη
456 Βερνίκη
457 Βερούλιος
458 Βερτράνδη
459 Βερτράνδος
460 Βηθεσδά
461 Βηθλεεμίτισσα
462 Βήλη
463 Βήλων
464 Βηματάρισσα
465 Βήριος
466 Βήρυλλος
468 Βησσαρίων
469 Βηχιανή
470 Βηχιανός
473 Βιάνωρ
474 Βιασεσλάβος
475 Βιβή
476 Βιβιανός
478 Βίβος
479 Βιγλιώτισσα
480 Βιδζίν
481 Βιδιανή
482 Βικεντία
483 Βικέντιος
484 Βίκτωρ
485 Βικτωρίνος
486 Βιλλιβρόρδος
487 Βιμποράδα
488 Βίνος
489 Βιργινία
490 Βιργίνιος
491 Βιργιωμένη
492 Βιτάλιος
493 Βιτιμίων
494 Βίτων
495 Βλαδιμήρα
496 Βλαδίμηρος
497 Βλανδίνα
498 Βλασαρού
499 Βλασία
500 Βλάσιος
501 Βλαχέρνα
502 Βλέπουσα
503 Βλυχιόρικα
504 Βοήθεια
505 Βόηθος
506 Βονιφάτιος
507 Βοόζ
508 Βορεινή
509 Βόσβας
510 Βοστρύκιος
511 Βουκασίνος
512 Βουκολίων
513 Βούλιστα
514 Βουλπιανός
515 Βουναρκώτισσα
516 Βουνογιάτρισσα
517 Βουνού
518 Βουρνιώτισσα
519 Βούσιρις
520 Βούσιρις
521 Ἀβραάμη
522 Βράχου
523 Βρένδα
524 Βρένδας
525 Βρεσθενίτισσα
526 Βρετάννιος
527 Βρεφοκομούσα
528 Βρεφοκρατούσα
529 Βρέφος
530 Βρεφουργήσασα
531 Βρεχούσα
532 Βριθγουόλντος
533 Βροντιανή
534 Βρόντου
535 Βροχής
536 Βρυαίνη
537 Βρυσιανή
538 Βυθόνιος
539 Γαβριήλ
540 Γαβριηλία
541 Γαϊανή
542 Γαϊανός
543 Γάιος
544 Γαλακτίνη
545 Γαλακτοτροφούσα
546 Γαλανή
547 Γαλανούσα
548 Γαλατάς
549 Γαλάτειος
550 Γαλατερούσα
551 Γαλατιανή
552 Γαλατούσα
553 Γαλαχτοτροφία
554 Γαλαχτοφορούσα
555 Γαλήνη
556 Γάλλος
557 Γαλουχιότισσα
558 Γάλυκος
559 Γαμαλιήλ
560 Γάσπαρ
561 Γεδεών
562 Γέδιος
563 Γεϊθαζέτ
564 Γελάσιος
565 Γέμελος
566 Γεμινιανός
567 Γενεβιέβη
568 Γενέθλιος
569 Γενναδία
570 Γεννάδιος
571 Γεντήλιος
572 Γερασίμη
573 Γεράσιμος
574 Γερβάσιος
575 Γερμανός
576 Γερτρούδη
577 Γέρων
578 Γεσθημανή
579 Γεϋθαζέτ
580 Γεωργία
581 Γεώργιος
582 Γηνατού
583 Γηρομεριού
584 Γιαλούσα
585 Γιάτρισσα
586 Γιγάντιος
587 Γιολάντα
588 Γκαβή
589 Γκαλδούνος
590 Γκιζιλκιζιώτισσα
591 Γκουβερνιώτισσα
592 Γλαφύρα
594 Γλαφυρός
595 Γλίεβος
596 Γλυκέριος
597 Γλυκιώτισσα
598 Γλυκοκυματούσα
599 Γλυκοφιλούσα
600 Γλύκων
601 Γοβδέλαος
602 Γοθαζάτ
603 Γοιρδελάκη
604 Γολινδούχ
605 Γόρασδος
606 Γοργίων
607 Γοργοεπήκοος
608 Γοργόνα
609 Γοργόνιος
610 Γορδία
611 Γόρδιος
612 Γότθος
613 Γουδελία
614 Γουμένισσα
615 Γουμερά
616 Γουνιώτισσα
617 Γούντα
618 Γουρίας
619 Γουρλομάτα
620 Γράτος
621 Γραύς
622 Γραφιώτισσα
623 Γρηγεντία
624 Γρηγέντιος
625 Γρηγοράγγελος
626 Γρηγορία
627 Γρηγόριος
628 Γυναίκα
629 Γύψενη
630 Γωνιά
631 Δαβίδ
632 Δάδας
633 Δαδιώτισσα
634 Δακρύβρεχτος
635 Δακρυρροούσα
636 Δάλια
637 Δαλιδά
638 Δαλματία
640 Δαλμάτιος
641 Δάμαρις
642 Δαμασκηνή
643 Δαμασκηνός
644 Δάμασος
645 Δαμάστα
646 Δαμιανή
647 Δαμιανός
648 Δάμων
650 Δαν
651 Δάναβος
652 Δάναξ
653 Δανιήλ
654 Δανιηλίς
655 Δαρεία
657 Δάσιος
658 Δαύκτος
659 Δεβόρα
660 Δέηση
661 Δεκαπεντούσα
662 Δεναλία
663 Δεναχίς
664 Δεξιοκρατούσα
665 Δεόμενη
666 Δερμάτα
667 Δεσιδέριος
668 Δέσποινα
669 Δεσπότης
670 Δημάρατος
671 Δημήτριος
672 Δημητρίων
673 Δήμιος
674 Δημοκλής
675 Δημοκράνια
676 Δημοκρατία
677 Δημόκριτος
678 Δήμος
679 Δημοσθένης
680 Διάβολος
681 Διάδοχος
682 Διακονούσα
683 Διάκος
684 Δίας
685 Διασώζουσα
686 Δίδυμος
687 Δικαιόκριτος
688 Δίκαιος
689 Δικαιότατη
690 Διογένης
691 Διόδοτος
692 Διοδώρα
693 Διόδωρος
694 Διοκλής
695 Διοκλητιανός
696 Διομήδης
697 Διονυσία
698 Διόνυσος
699 Διόσκουρος
700 Διότισσα
701 Δισιδέριος
702 Δίφιλος
703 Δίων
704 Διώνη
705 Δόβρα
706 Δολινδούχ
707 Δολλίων
708 Δομέντιος
709 Δομετία
710 Δομέτιος
711 Δομινίκη
712 Δομίνικος
713 Δομιτίλλα
714 Δόμνα
715 Δόμνας
717 Δομνιανίτισσας
718 Δομνίνη
719 Δομνίνος
720 Δόμνος
722 Δόναγος
723 Δονάτα
724 Δονάτος
725 Δοξάρισσα
726 Δορκάς
727 Δορυμέδων
728 Δοσάς
729 Δοσιθέα
730 Δοσίθεος
731 Δουβέργαινα
732 Δούκας
733 Δουκίτιος
734 Δουλάς
735 Δούλη
736 Δράκαινα
737 Δράκων
738 Δροσίς
739 Δροσοσταλία
740 Δροσοσταλίδα
741 Δροστάν
742 Δύμφνα
744 Δυράνδη
745 Δυφρίγος
746 Δωδώνη
747 Δωροθέα
749 Δωρόθεος
750 Εάσιος
751 Εβελίνα
752 Εβελίνος
753 Εβέντιος
754 Έβερ
755 Εβόρη
756 Εβόρης
757 Εγγυήτρια
758 Εδμόνδη
759 Εδμόνδος
760 Εδουάρδα
761 Εδουάρδος
762 Εζεκίας
763 Εθελμπέρτος
765 Εικονίστρια
766 Εϊλιανός
767 Ειρηναίος
768 Ειρηνάρχη
769 Ειρήναρχος
770 Ειρήνη
772 Ειρηνικὸς
773 Εκατονταπυλιανή
774 Εκδίκιος
776 Εκκλησιάρχουσα
777 Ελάδιος
778 Ελαία
779 Ελαιοβρύτισσα
780 Ελάππας
781 Ελάσιππος
782 Ελεάζαρ
783 Ελεημονήτρια
784 Ελεήστρια
785 Ελένη
787 Ελεντίνα
788 Ελεοβρύτης
789 Ελέους
790 Ελεούσα
791 Ελέσα
792 Ελευθερία
793 Ελευθέριος
794 Ελευθερώτρια
795 Ελιακείμ
796 Ελικωνίς
797 Ελιούδ
798 Ελισαβάν
799 Ελισάβετ
800 Ελισσαίος
801 Ελλάδιος
802 Ελλάς
803 Έλντα
804 Ελπιδηφόρος
805 Ελπίδιος
806 Ελπιδοφόρα
807 Ελπιδοφόρος
809 Ελπινίκη
810 Έλπις
811 Έλυμας
812 Ελώνα
813 Εμμανουήλ
814 Εμμανουηλία
815 Εμμέλεια
816 Εμμέλειος
817 Έμπα
818 Ενθρονη
819 Ενναθά
820 Ενόη
821 Ενόης
822 Ενώς
823 Ενώχ
824 Εξακουστή
825 Έξακουστοδιανή
826 Έξακουστοδιανός
827 Εξακουστός
828 Εξοχική
829 Εξπέδιτος
830 Επακούουσα
831 Επαμεινώνδας
832 Επανωχωριανή
833 Επαφρόδιτος
834 Επίκτητος
835 Επίμαχος
836 Επισκοπιανή
837 Επιστήμη
838 Επιτάκιος
839 Επιφανία
840 Επιφάνιος
841 Επίχαρις
842 Επολόνιος
843 Επουράνιος
844 Επταβηματούσα
845 Ερασμία
846 Έρασμος
847 Έραστος
848 Ερατώ
849 Ερένια
850 Ερκονγουάλδος
851 Ερκούλιος
852 Ερμαίος
853 Έρμεα
854 Ερμείας
855 Ερμηνεία
856 Ερμής
857 Ερμινίγγελδος
858 Ερμιόνη
859 Έρμιππος
860 Ερμογένης
861 Ερμοκράτης
862 Ερμόλαος
863 Ερμολία
864 Έρμος
865 Ερμύλος
866 Ερνέστος
867 Ερρίκος
868 Έρση
869 Ερσιλία
870 Ερσίλιος
871 Ερυπιανή
872 Έρως
873 Ερωτηΐς
874 Εσθήρ
875 Εσπερίς
876 Έσπερος
877 Εσρώμ
878 Εσφιγμένη
879 Ετεοκλής
880 Εύα
881 Ευαγγελία
882 Ευάγγελος
883 Εύαγρος
884 Ευανθία
885 Ευάρεστος
886 Εύβιος
887 Ευβιωτός
888 Ευβούλη
889 Ευγένης
890 Ευγενία
891 Ευγραφία
892 Εύγραφος
893 Ευδαίμων
894 Ευδίκιος
895 Ευδοκία
896 Ευδοκίμη
897 Ευδόκιμος
898 Ευδόκιος
899 Ευδοξία
900 Εύδοξος
901 Ευελπίστη
902 Ευέλπιστος
903 Ευήθιος
904 Ευθαλία
905 Ευθάλιος
906 Ευθασία
907 Ευθάσιος
908 Ευθύμιος
909 Ευϊλάσιος
910 Ευκαρπίων
911 Εύκλεος
912 Ευκράτη
913 Ευκράτης
914 Ευλαλία
915 Ευλάλιος
916 Ευλαμπία
917 Ευλαμπίδης
918 Ευλάμπιος
919 Ευλογία
920 Ευλόγιος
921 Ευμένης
922 Ευμορφία
923 Ευνίκη
924 Ευνικιανός
925 Ευνοϊκός
927 Ευνούχος
928 Ευξίφιος
929 Εύοδος
930 Εύπλοιος
931 Εύπορος
932 Ευπραξία
933 Ευπρέπιος
934 Ευράσιος
935 Ευρετή
936 Εύρετος
937 Εύρος
938 Ευσεβία
939 Ευσέβιος
940 Ευσεβιώτης
941 Ευσεβώνας
942 Ευσθέντιος
943 Ευσίγνιος
944 Εύσπλαχνος
945 Ευστάθιος
946 Εύσταχυς
947 Ευστολία
948 Ευστόλιος
949 Ευστόργιος
950 Ευστοχία
952 Ευστόχιος
953 Ευστρατία
954 Ευστράτιος
955 Ευσχήμων
956 Ευσχήμων
957 Ευτέξιος
958 Ευτέρπη
959 Ευτροπία
960 Ευτρόπιος
961 Ευτύχης
962 Ευτυχιανός
963 Ευτυχίς
964 Εύτυχος
965 Εύφημη
966 Εύφημος
967 Ευφρασία
968 Ευφράσιος
969 Ευφροσύνη
970 Ευφρόσυνος
971 Εύφρων
972 Ευψυχία
973 Ευψύχιος
974 Ευωδία
975 Εφήβιος
976 Εφραίμ
977 Ζαβουλών
978 Ζακχαία
979 Ζακχαίος
980 Ζαλακιώτισσα
981 Ζανιθάς
982 Ζαννέτος
983 Ζαρά
984 Ζάρβηλος
985 Ζαρουαντίνης
986 Ζαφείριος
987 Ζαφειρογιάννης
988 Ζαφειρομήτσος
989 Ζαχαρία
990 Ζαχαρίας
991 Ζεβεδαίος
992 Ζεβινάς
993 Ζένα
994 Ζένας
995 Ζεραχιώτισσα
996 Ζεριχιώτισσα
997 Ζερμπτίτσης
998 Ζηναΐς
999 Ζηνάς
1000 Ζηνοβία
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία