Εορτές 2 Δεκεμβρίου: Αβακουμία Αββακούμ ο Προφήτης Αγία Μυρώπη η Μάρτυρας Άγιος Ηρακλείμων Ηρακλείμουσα Μέροπας Ρουμπίνη Ρουμπίνος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Σολομών Ιωαννίκιος όσιος, ο εν Σερβία Όσιος Αββακούμ ο Ασκητής Όσιος Ανδρέας ο ερημίτης Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης
Αρχαίο Ελληνικό
1 Aβρότονος
2 Aιολόμιτρις
3 Aισχραίος
4 Aισχύλα
5 Aλεξιμήδη
6 Aμφίροος
7 Aριμήδης
8 Aριμήδη
9 Aσστομήδης
10 Eύαρδις
11 Nαΐς
12 zxy Ιόλας
13 Αάαρκος
14 Αάατος
15 Αάβακτος
16 Αἰακὸς
17 Αἰαντίδης
18 Αἰαντόδωρος
19 Ααρασσός
20 Ααρδαῒς
21 Αἲας
22 Αασίφορος
23 Αάσπετος
24 Άαστος
25 Αάσχετος
26 Άβα
27 Άβαβα
28 Άβαβος
29 Αβάδνη
30 Αβάδνης
31 Αβαεοδώρα
32 Αβαεόδωρος
33 Αβαζία ή Αβασγία
34 Αβάζιος
35 Αβαζίουσα
36 Αβάη
37 Αβαθμίδωτος
38 Αβαθμολόγητος
39 Αβαία
40 Αβαιοδόρα
41 Αβαιόδορος
42 Αβαιόδωρ
43 Αβαιοδώρα
44 Αβαιόδωρος
45 Αβαιοκρίτη
46 Αβαιόκριτος
47 Αβαίος
48 Αβαίστα
49 Αβαίστας
50 Αβάκαινα
51 Αβάκαινας
52 Αβάκεια
53 Αβακένα
54 Αβακένας
55 Αβακής
56 Άβακτη
57 Άβακτος
58 Αβαλόνιος
59 Αβάμμουσα
60 Αβάμμων
61 Αβάνθιος
62 Αβανθίς
63 Αβαντία καί Αμαντία
64 Αβαντιάδη
65 Αβαντιάδης
66 Αβαντιάς
67 Αβαντίδας
68 Αβαντίδη
69 Αβαντίδης
70 Αβαντίς
71 Αβαρβαρέη
72 Αβαρβαρέης
73 Αβάρβαρη
74 Αβάρβαρος
75 Αβαρη
76 Αβαρης
77 Αβαρίνη
78 Αβαρίνος
79 Άβαρις
80 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
81 Άβαρνος
82 Άβαρτη
83 Άβαρτος
84 Άβας
85 Αβάσγιος
86 Αβάσιτη
87 Αβάσιτος
88 Αβασκάντη
89 Αβασκάντιλλα
90 Αβασκάντιλλος
91 Αβασκαντος
92 Άβγαρ
93 Αβδάραξος
94 Άβδηρα
95 Άβδηρος
96 Άβδης
97 Αβειρών
98 Αβελάρδος
99 Αβία
100 Αβία
101 Αβιάδ
102 Αβιάθα
103 Αβιάθαρ
104 Αβιανία
105 Αβιανία
106 Αβιάνιος
107 Αβιανός
108 Αβίαντη
109 Αβίας
110 Αβίατη
111 Αβίατος
112 Άβιος
113 Αβλαβία
114 Αβλάβιος
115 Άβληρος
116 Αβουναία
117 Αβρέας
118 Αβρικία
119 Αβρίκιος
120 Αβρονίκη
121 Αβρόντιον
122 Αβροσύνη
123 Αβροτέλεια
124 Αβροτέλειος
125 Αβρότονον
126 Αβρυλλίς
127 Άβρων
128 Αβρωνίς
129 Αβρωνυχίς
130 Αβρώνυχος
131 Αβρώτη
132 Άβρωτος
133 Αβυδηνός
134 Αγαθαγγέλα
135 Αγαθάγγελος
136 Αγαθάγητη
137 Αγαθάγητος
138 Αγαθαρχίς
139 Αγάθαρχος
140 Αγαθάγητος
141 Αγάθη
142 Αγαθημερίς
143 Αγαθήμερος
144 Αγαθίνος
145 Αγάθιππος
146 Αγαθόβουλη
147 Αγαθόβουλος
148 Αγαθοδαίμουσα
149 Αγαθοδαίμων
150 Αγαθοδώρα
151 Αγαθόδωρος
152 Αγαθοκλέας
153 Αγαθόκλεια
154 Αγαθονίκη
155 Αγαθόνικος
156 Αγαθόπους -2
157 Αγαθόπους -θ
158 Αγαθοσθένη
159 Αγαθοσθένης
160 Αγαθόστρατος
161 Αγαθότυχος
162 Αγάθυλλος
163 Αγάθυρνα
164 Αγάθυρνος
165 Αγάθυρσος
166 Αγάθων
167 Αγαθωνία
168 Αγαθωνύμη
169 Αγαθώνυμος
170 Αγαίος
171 Αγακλέης
172 Αγάκλεια
173 Αγάκλυτος
174 Αγαλιανός
175 Αγαλλία
176 Αγαλλίας
177 Αγαμεμνονίδη
178 Αγαμέμνων
179 Αγαμηδίδας
180 Αγαμήδη
181 Αγαμήδης
182 Αγαμηδίδα
183 Αγαμηδίδας
184 Αγαμήθη
185 Αγαμήθης
186 Αγανίκη
187 Αγανίππη
188 Αγανός
189 Αγαπαίος
190 Αγάπη
191 Αγαπήνωρ
192 Αγαπηνωρίς
193 Αγαπητή
194 Αγαπητός
195 Αγάπιος
196 Αγαπτολέμα
197 Αγαπτόλεμος
198 Αγαρίστη
199 Αγασθένης
200 Αγασίας
201 Αγασικλής
202 Αγασικράτης
203 Αγασιμένης
204 Αγάσιμος
205 Αγασσαμενός
206 Αγάστροφος
207 Αγαύη
208 Αγαυός
209 Αγγελία
210 Αγγελίων
211 Άγγελος
212 Αγγενίδας
213 Αγέας
214 Αἰγέας
215 Αγελάδας
216 Αγελαϊς
217 Αγέλαος
218 Αγέλας
219 Αγέλοχος
220 Αγεμάχη
221 Αγέμαχος
222 Αἰγεὺς
223 Αγέστρατος
224 Αγεύουσα
225 Αγεύς
226 Αγήμων
227 Αγήνωρ
228 Αγηνωρίς
229 Αγησάνδρα
230 Αγήσανδρος
231 Αγήσαρχος
232 Αγησίας
233 Αγησιδάμας
234 Αγησίδαμος
235 Αγησίλαος
236 Αγησιλοχίς
237 Αγησίλοχος
238 Αγησιμάχη
239 Αγησίμαχος
240 Αγησίμβροτος
241 Αγησίπολις
242 Αγησιππίδας
243 Αγησιππίδης
244 Αγησιστράτη
245 Αγησίστρατος
246 Αγησιχόρα
247 Αγήτας
248 Άγητος
249 Αγήτως
250 Αγίας
251 Αγιάτις
252 Αγιδώς
253 Αἰγιμιὸς
254 Άγις
255 Αἲγισθος
256 Αγίων
257 Αγκαία
258 Αγκαίος
259 Αγκύορας
260 Αγκύωε
261 Αγλαΐα
262 Αγλάιος
263 Αγλαοκρέων
264 Αγλαονίκη
265 Αγλαόπη
267 Αγλαόπης
268 Αγλαός
269 Αγλαοσθένης
270 Αγλαόφαμος
271 Αγλαοφήμη
272 Αγλαοφών
273 Άγλαυρος
274 Αἴγλη
275 Αγναγόρα
276 Άγναπτος
277 Αγνή
279 Αγνόδημος
280 Αγνοδίκη
281 Αγνόδικος
282 Αγνόδωρος
283 Αγνόθεμις
284 Αγνοκλής
285 Αγνός
286 Αγνόφιλος
287 Αγνωνίδης
288 Αγονέας
289 Αγορακλής
290 Αγορακρίτη
291 Αγοράκριτος
292 Αγοράναξ
293 Αγοράστη
294 Αγόρατος
295 Αγορή
296 Αγραία
297 Αγράμπελη
298 Άγραυλος
299 Αγρεύουσα
300 Αγρεύς
301 Αγρία
302 Αγριόπας
303 Αγριόπη
304 Αγρίοπος
305 Άγριος
306 Αγρίππα
307 Αγρίππας
308 Αγριώνιος
309 Αγροιώ
310 Αγροτέρα
311 Άγρων
312 Αγύλαιος
313 Αγύριος
314 Αγύρριος
315 Αγχιάλη
316 Αγχίαλος
317 Αγχιμάχη
318 Αγχίμαχος
319 Αγχίμολος
320 Αγχινόη
321 Άγχιος
322 Αγχίπυλος
323 Αγχιρόη
324 Αγχίροος
325 Αγχιρρόη
326 Αγχίσης
327 Άγω
328 Αγωνίς
329 Άδα
330 Αδαία
331 Αδαίος
332 Αδάμ
335 Αδαμαντία
337 Αδαμάντιος
338 Αδάμας
339 Άδας
340 Αδέας
341 Αδείμαντος
342 Αἰδέσιος
343 Άδης
344 Αδιάντη
345 Αδιάτομος
346 Αδιατόριξ
347 Αδίστα
348 Αδίστας
349 Αδίτη
350 Αδμήτη
351 Άδμητος
352 Αδράστεια
353 Άδραστος
354 Άδρησκος
355 Αδύτη
356 Αδώνια
357 Άδωνις
358 Αεθλία
359 Αέθλιος
360 Αειθάλα
361 Αειθαλάς
362 Αείμνηστη
363 Αείμνηστος
364 Αέλια
365 Αελλήεις
366 Αελλοπόδης
367 Αελλόπους
368 Αελλώ
369 Αερία
370 Αερόπη
371 Αέροπος
372 Αετία
373 Αέτιος
375 Αζαΐς
376 Άζευς
377 Αηδόνα
378 Αηδόνιον
379 Αήτης
380 Αἰήτης
381 Άητωρ
382 Αθάμας
383 Αθάμβιλος
384 Αθανάδα
385 Αθανάδας
386 Αθάνας
387 Αθάνατος
388 Αθέρας
389 Αἰθερία
390 Αἰθέριος
391 Αθηνά
392 Αθηναγόρα
393 Αθηναγόρας
394 Αθηνάδας
395 Αθηνάδης
396 Αθήναιος
397 Αθηναΐς
398 Αθήνιππος
399 Αθηνίς
400 Αθηνίων
401 Αθηνογένης
402 Αθηνόδωρος
403 Αθηνοκλής
404 Αθηνόκριτος
405 Αθηνώ
406 Αἰθάλης
407 Αθλίας
408 Αθοσίων
409 Αἴθρα
410 Άθως
411 Αία
412 Αιάκη
413 Αιακός
414 Αιανός
415 Αίας
416 Αιγαία
417 Αιγαίων
418 Αιγείδας
419 Αίγειρος
420 Αιγέστη
421 Αιγέστης
422 Αιγεύς
423 Αιγέων
424 Αιγεωνέας
425 Αίγη
426 Αιγιάλεια
427 Αιγιαλεύς
428 Αιγίας
429 Αιγίδα
430 Αιγίδας
431 Αίγιλος
432 Αιγίμιος
433 Αίγινα
435 Αίγινος
436 Αίγιος
437 Αιγίσθη
438 Αίγισθος
439 Αιγιστέας
440 Αιγίων
441 Αίγλη
442 Αίγλων
443 Αιγυπτία
444 Αιγύπτιος
445 Αίγυπτος
446 Αίγων
447 Αιδεσία
448 Αιδέσιος
450 Αιδώ
451 Αϊδωνεύς
452 Αιήτης
453 Αιήτιος
454 Αιθαλίδης
455 Αιθερία
456 Αίθη
457 Αιθήρ
458 Αιθίδας
459 Αίθικος
460 Αιθίλλα
461 Αιθιόλας
462 Αιθίων
463 Αίθος
464 Αιθούσα
465 Αιθούσιος
466 Αίθρα
467 Αιθύλλα
468 Αίθων
469 Αιλιανός
470 Αίλιος
473 Αιμόνιος
474 Αίμος
475 Αίμουσα
476 Αίμων
477 Αιναρέτη
478 Αινέας
479 Αινεία
480 Αινείας
481 Αίνειος
482 Αινεσίδημος
483 Αίνετος
484 Αινεύς
485 Αίνητος
486 Αινιάδης
487 Αινιώνη
488 Αινόμορος
489 Αίξων
490 Αιόλη
491 Αιολία
492 Αίολος
493 Αίπυτος
494 Αιρώ
495 Αίσακος
496 Αισανίας
497 Αίσαρα
498 Αισημίδα
499 Αίσηπα
500 Αίσηπος
501 Αίσιμος
502 Αίσιος
503 Αισίων
504 Αισυήτη
505 Αισυήτης
506 Αίσυμνος
507 Αίσυπος
508 Αισχίνη
509 Αισχίνης
510 Αισχίων
511 Αισχρηίς
512 Αισχυλίδης
513 Αισχυλίς
514 Αισχύλος
515 Αίσων
516 Αισωπία
518 Αίσωψ
520 Αίτνα
521 Αιτναίος
522 Αιτωλίς
523 Αιτωλός
524 Αιχμίουσα
525 Αιχμοκλής
526 Αιωπίς
527 Ακαδημία
528 Ακάδημος
529 Ακάθιστος
530 Ακακαλλίς
531 Ακάκητος
532 Άκακος
533 Ακαλανθίς
534 Ακαλλαρίς
535 Ακάμα
536 Ακάμας
537 Ακανθίς
538 Άκανθος
539 Ακαρίων
540 Ακαρναν
541 Ακάστη
542 Άκαστος
543 Αἰκατερίνη
544 Ακεσάνδρα
545 Ακέσανδρος
546 Ακεσίας
547 Ακεσίδας
548 Ακεσίλαος
549 Ακεσίλας
550 Ακεσίμβροτος
551 Άκεσις
552 Ακεστόδωρος
553 Ακέστωρ
554 Ακεψιμά
555 Ακήρατος
556 Αἰάκης
557 Άκις
558 Ακκώ
559 Ακματίδα
560 Ακματίδας
561 Ακμή
562 Ακμονίδας
563 Άκμων
564 Ακολουθία
565 Ακόλουθος
566 Ακοντεύς
567 Ακουμενός
568 Ακουσιλάδας
569 Ακουσίλαος
570 Ακραγαντίνος
571 Ακράγας
572 Άκρατος
573 Ακρήτη
574 Ακρίας
575 Ακρίσιος
576 Ακρόκομος
577 Ακρόνεος
578 Ακρότατος
579 Άκρων
580 Ακταία
581 Ακταίος
582 Ακτίνας
583 Ακτίς
584 Άκτις
585 Ακτορίς
586 Άκτωρ
587 Αλαλά
588 Αλαλκομένης
589 Αλάσια
590 Αλάστωρ
591 Αλεβίων
592 Αλεγήνωρ
593 Αλεκτρυών
594 Αλέκτωρ
595 Αλεξάνδρα
596 Αλέξανδρος
599 Αλεξάνορας
600 Αλεξάνωρ
601 Αλέξαρχος
602 Αλεξία
603 Αλεξιάρης
604 Αλεξίβια
605 Αλεξίβιος
606 Αλεξίκακη
607 Αλεξίκακος
608 Αλεξικλής
609 Αλεξιμάχη
610 Αλεξίμαχος
611 Αλεξίνικος
612 Αλέξιος
613 Αλεξιππιδας
614 Αλέξων
615 Αλεός
616 Αλεύας
617 Αλέχτορας
618 Αλήθεια
619 Αλήσιος
620 Αλήτη
621 Αλήτης
622 Αληυόνη
623 Αλθαία
624 Αλθαιμένης
625 Άλθηπος
626 Αλία
627 Αλίαρτος
628 Αλίας
629 Αλίη
630 Αλιθέρσης
631 Αλίκη
632 Αλιμήδη
633 Αλιμήδης
634 Άλιος
635 Αλίοχος
636 Άλις
637 Αλίσα
638 Αλιφηραία
639 Αλίφηρας
640 Αλκαθόη
641 Αλκάθοος
642 Αλκαία
643 Αλκαινέτος
644 Αλκαίος
645 Αλκαμένης
646 Αλκάνδρη
647 Άλκανδρος
648 Αλκάντρα
649 Αλκάνωρ
650 Αλκέτας
651 Αλκήνωρ
652 Άλκης
653 Άλκηστις
654 Αλκίας
655 Αλκιβία
656 Αλκιβιάδη
657 Αλκιβιάδης
658 Αλκίβιος
659 Αλκιδάμας
660 Αλκίδας
661 Αλκιδίκη
662 Αλκιθόη
663 Αλκιμάχη
664 Αλκίμαχος
665 Αλκιμέδη
666 Αλκιμέδων
667 Αλκιμένης
668 Αλκιμήδη
669 Αλκιμήδης
670 Άλκιμος
671 Αλκινάδας
672 Αλκινόη
673 Αλκίνοος
674 Αλκίππη
676 Άλκιππος
677 Αλκίς
678 Αλκισθένης
679 Αλκίφρουσα
680 Αλκίφρων
681 Αλκμαίων
682 Αλκμάν
683 Αλκμάων
684 Αλκμέων
685 Αλκμήνη
686 Αλκμήνωρ
687 Αλκυονεύς
688 Αλκυών
689 Άλκων
690 Αλμήνωρ
691 Άλμωψ
692 Αλξίων
693 Αλοκράτης
694 Αλόπη
695 Αλόπιος
696 Αλσηΐς
697 Αλταίων
698 Άλτη
699 Άλτης
700 Άλτιμη
701 Άλτιμος
702 Αλυζεύς
703 Άλυκος
704 Αλυπία
705 Αλύπιος
706 Αλύριος
707 Αλυσία
708 Αλύσιος
709 Αλφειά
710 Αλφειός
711 Αλφεσίβοια
712 Αλφεσίβοιος
713 Αλωεύς
714 Αλώπεκος
715 Αμαδρυάς
716 Αμαζόνιος
717 Αμαζών
718 Αμάθεια
719 Αμαθεύς
720 Αμαθούσα
721 Αμάλθεια
722 Αμαλθεύς
723 Αμαλκείδης
724 Αμαρακίς
725 Αμάρακος
726 Αμαρυλλίς
728 Άμβραξ
729 Αμβροσία
730 Αμβρόσιος
731 Αμβρύων
732 Αμεινία
733 Αμεινίας
734 Αμεινοκλής
735 Αμειψίας
736 Αμέλιος
737 Άμεμπτος
738 Αμερίας
739 Αμέστριος
740 Αμήδη
741 Αμήδης
742 Αμήνων
743 Αμησινάς
744 Αμήστριος
745 Άμηστρις
746 Αμιανός
747 Αμίαντος
748 Αμινίας
749 Άμιρις
750 Άμισσος
751 Αμισώδαρος
752 Αμμέας
753 Αμμία
754 Αμμιανή
755 Αμμιανός
756 Άμμων
757 Αμοίνη
758 Αμομφάρετος
759 Αμοπάων
760 Αμπελίς
761 Άμπελος
762 Άμπυκος
763 Άμπυξ
764 Αμυγδαλιά
765 Αμύδας
766 Αμυθάων
767 Αμύκλα
768 Αμύκλας
769 Άμυκος
770 Αμυμώνη
771 Αμύνανδρος
772 Αμυνίας
773 Άμυνος
774 Αμύντας
775 Αμυντιανός
776 Αμύντωρ
777 Αμύνων
778 Αμφάρης
779 Αμφιάλη
780 Αμφίαλος
781 Αμφιάναξ
782 Αμφιανή
783 Αμφιανός
785 Αμφιαράη
786 Αμφιάραος
787 Αμφιδάμας
788 Αμφίδικος
789 Αμφίδοκος
790 Αμφίδωρος
791 Αμφιθέα
792 Αμφίθεος
793 Αμφιθόη
794 Αμφίκλεια
795 Άμφικλος
796 Αμφικράτης
797 Αμφικτύων
798 Αμφικτυωνίς
799 Αμφιλοχία
800 Αμφίλοχος
801 Αμφιλύκη
802 Αμφίλυκος
803 Αμφίλυτος
804 Αμφίμαρος
805 Αμφιμάχη
806 Αμφίμαχος
807 Αμφιμέδα
808 Αμφιμέδων
809 Αμφιμήδη
810 Αμφιμήδης
811 Αμφίμνηστος
812 Αμφινεύς
813 Αμφινόμη
814 Αμφίνομος
815 Αμφιρρόη
816 Αμφιρώ
817 Άμφισσος
818 Αμφίστρατος
819 Αμφιτρίτη
820 Αμφιτρίτης
821 Αμφιτρύων
822 Αμφίων
823 Αμφιώνη
824 Αμφότερος
825 Αἳμων
826 Αναβησίνεος
827 Αναϊτις
828 Ανάκλητος
829 Ανακρέουσα
830 Ανακρέων
832 Ανάκτωρ
833 Αναξαγόρα
834 Αναξαγόρας
835 Αναξάνδρα
836 Ανάξανδρος
837 Αναξαρέτη
838 Αναξαρέτης
839 Ανάξαρχη
840 Ανάξαρχος
841 Αναξιβία
842 Αναξίβιος
843 Αναξίδαμος
844 Αναξικράτης
845 Αναξίλαος
846 Αναξιμάνδρα
847 Αναξίμανδρος
848 Αναξιμένη
849 Αναξιμένης
850 Αναξίνος
851 Ανάξιππος
852 Αναξιρρόη
853 Άναξις
854 Αναπίας
855 Αἰνέας
856 Ανατολή
857 Ανατόλιος
858 Ανάχαρσις
859 Άνδης
860 Ανδοκίδης
861 Ανδούλος
862 Ανδραίμων
863 Άνδρεα
864 Ανδρέας
865 Ανδριγούλα
866 Ανδρόγεως
867 Ανδροδάμας
868 Ανδροίτας
869 Ανδροκλείδας
870 Ανδροκλής
871 Άνδροκλος
872 Ανδροκράτης
873 Ανδροκύδης
874 Ανδρόλεως
875 Ανδρομάχη
876 Ανδρόμαχος
877 Ανδρομέδα
878 Ανδρομέδης
879 Ανδρομένης
880 Ανδρομήδη
881 Ανδρομήδης
882 Ανδρονίδης
883 Ανδρονίκη
884 Ανδρόνικος
885 Ανδροσθένης
886 Ανδροτίων
887 Άνδρων
888 Αἰνείας
889 Αἲνειος
890 Αἴνετος
891 Αἴνεφος
892 Αἰνησίδημος
893 Ανησιδώρα
894 Άνθα
895 Άνθας
896 Ανθέμιος
897 Ανθεμις
898 Ανθεμίων
899 Άνθερμος
900 Ανθεστίων
901 Ανθή
902 Ανθηδόνη
904 Ανθηδόνιος
905 Ανθήλεια
906 Άνθιμη
907 Άνθιμος
908 Ανθίππη
909 Άνθιππος
910 Άνθος
911 Ανθοσμία
912 Ανθόσμιος
913 Ανία
914 Άνιγρος
915 Ανίκητη
916 Ανίκητος
917 Ανίκκερις
918 Άνιος
919 Ανίππη
920 Άνιππος
921 Αννίκερις
922 Άνοχος
923 Ανταγόρας
924 Ανταλκίδας
925 Άντανδρος
926 Αντέας
927 Άντεια
928 Αντείας
929 Αντέρως
930 Αντερώσα
931 Αντήνωρ
932 Αντηνώρη
933 Άντια
934 Αντιάδης
935 Αντιάνειρ
936 Αντίας
937 Αντιγένης
938 Αντιγόνη
939 Αντίγονος
940 Αντίδοτος
941 Αντίδωρος
942 Αντίθεος
943 Αντίκλεια
944 Αντικλής
945 Αντικράτης
946 Αντιλέων
947 Αντίλοχος
948 Αντιμάχη
949 Αντίμαχος
950 Αντιμέδων
951 Αντιμένης
952 Αντιμήδη
953 Αντιμήδης
954 Αντίμνηστος
955 Αντίμοιρος
956 Αντινόη
957 Αντίνοος
958 Αντίνος
959 Αντιόπη
960 Αντιοχίδα
961 Αντίοχος
962 Αντίπα
963 Αντίπας
964 Αντιπάτρα
965 Αντίπατρος
966 Αντίπαφος
967 Άντιππος
968 Αντισθένης
969 Αντιστάτης
970 Άντιφα
971 Αντιφάνη
972 Αντιφάνης
973 Αντίφας
974 Αντιφάτη
975 Αντιφάτης
976 Αντίφημος
977 Αντίφιλος
978 Αντίφονος
979 Άντιφος
980 Αντιφών
981 Αντιχάρης
982 Αντιωρος
983 Αντραίμονας
984 Άντυλλος
985 Ανυσία
986 Ανύσιος
987 Άνυστις
988 Ανύτη
989 Άνυτος
990 Ανφαχος
991 Ανώγων
992 Αξίερο
993 Αξίερος
994 Αξίνη
995 Αξιοθέα
996 Αξιόκερσα
997 Αξιόκερσος
998 Αξιονίκη
999 Αξιόνικος
1000 Αξίοχος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία