Εορτές 17 Ιανουαρίου: Άγιος Αντώνιος ο Μέγας Άγιος Θεοδόσιος ο Μέγας Άγιος Τουρβών
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Αντώνιος ο Μετεωρίτης (Καντακουζηνός) Αγία Ιουνίλλα Άγιος Αντώνιος Αρχιεπίσκοπος Νόβγκοροντ Ρωσίας Άγιος Αντώνιος Επίσκοπος Βολογκντά της Ρωσίας Άγιος Αντώνιος Ευνούχος Άγιος Γεώργιος ο Νέος εξ Ιωαννίνων Άγιος Φιλόθεος Όσιος Αντώνιος εκ Ρωσίας Όσιος Αντώνιος ο νέος ο Θαυματουργός Όσιος Αχιλλάς
Αρχαίο Ελληνικό
1 Aβρότονος
2 Aιολόμιτρις
3 Aισχραίος
4 Aισχύλα
5 Eύαρδις
6 Nαΐς
7 Αάαρκος
8 Αάατος
9 Αάβακτος
10 Αἰακὸς
11 Αἰαντίδης
12 Αἰαντόδωρος
13 Ααρασσός
14 Ααρδαῒς
15 Αἲας
16 Αασίφορος
17 Αάσπετος
18 Άαστος
19 Αάσχετος
20 Άβα
21 Άβαβα
22 Άβαβος
23 Αβάδνη
24 Αβάδνης
25 Αβαεοδώρα
26 Αβαεόδωρος
27 Αβαζία ή Αβασγία
28 Αβάζιος
29 Αβαζίουσα
30 Αβάη
31 Αβαθμίδωτος
32 Αβαθμολόγητος
33 Αβαία
34 Αβαιοδόρα
35 Αβαιόδορος
36 Αβαιόδωρ
37 Αβαιοδώρα
38 Αβαιόδωρος
39 Αβαιοκρίτη
40 Αβαιόκριτος
41 Αβαίος
42 Αβαίστα
43 Αβαίστας
44 Αβάκαινα
45 Αβάκαινας
46 Αβάκεια
47 Αβακένα
48 Αβακένας
49 Αβακής
50 Αβάκης
51 Άβακτη
52 Άβακτος
53 Αβαλόνιος
54 Αβάμμουσα
55 Αβάμμων
56 Αβάνθιος
57 Αβανθίς
58 Αβαντία καί Αμαντία
59 Αβαντιάδη
60 Αβαντιάδης
61 Αβαντιάς
62 Αβαντίδας
63 Αβαντίδη
64 Αβαντίδης
65 Αβαντίς
66 Αβαρβαρέα
67 Αβαρβαρέης
68 Αβάρβαρη
69 Αβάρβαρος
70 Αβαρη
71 Αβαρης
72 Αβαρίνη
73 Αβαρίνος
74 Άβαρις
75 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
76 Άβαρνος
77 Άβαρτη
78 Άβαρτος
79 Άβας
80 Αβάσγιος
81 Αβάσιτη
82 Αβάσιτος
83 Αβασκάντη
84 Αβασκάντιλλα
85 Αβασκάντιλλος
86 Αβασκαντος
87 Άβγαρ
88 Αβδαίος
89 Αβδάραξος
90 Άβδηρος
91 Άβδης
92 Αβειρών
93 Αβελάρδος
94 Αβία
95 Αβιανός
96 Αβίατος
97 Άβιος
98 Αβλαβία
99 Αβλάβιος
100 Άβληρος
101 Αβουναία
102 Αβρέας
103 Αβρονίκη
104 Αβρόντιον
105 Αβροσύνη
106 Αβροτέλεια
107 Αβροτέλειος
108 Αβρότονον
109 Αβρυλλίς
110 Άβρων
111 Αβρωνίς
112 Αβρωνυχίς
113 Αβρώνυχος
114 Αβρώτη
115 Άβρωτος
116 Αβυδηνός
117 Αγαθαγγέλα
118 Αγαθάγγελος
119 Αγαθαρχίς
120 Αγάθαρχος
121 Αγαθημερίς
122 Αγαθήμερος
123 Αγαθίνος
124 Αγάθιππος
125 Αγαθόβουλη
126 Αγαθόβουλος
127 Αγαθοδαίμων
128 Αγαθόδωρος
129 Αγαθοκλέας
130 Αγαθόκλεια
131 Αγαθονίκη
132 Αγαθόνικος
133 Αγαθόπους
134 Αγαθοσθένης
135 Αγαθόστρατος
136 Αγαθότυχος
137 Αγάθυλλος
138 Αγάθυρνος
139 Αγάθυρσος
140 Αγάθων
141 Αγαθωνία
142 Αγαθωνύμη
143 Αγαθώνυμος
144 Αγαίος
145 Αγακλέης
146 Αγάκλυτος
147 Αγαλιανός
148 Αγαλλία
149 Αγαλλίας
150 Αγαμέμνων
151 Αγαμήδη
152 Αγαμήδης
153 Αγανίκη
154 Αγανίππη
155 Αγανός
156 Αγαπαίος
157 Αγάπη
158 Αγαπήνωρ
159 Αγαπητή
160 Αγαπητός
161 Αγάπιος
162 Αγαπτόλεμος
163 Αγαρίστη
164 Αγασθένης
165 Αγασίας
166 Αγασικλής
167 Αγασικράτης
168 Αγασιμένης
169 Αγάσιμος
170 Αγασσαμενός
171 Αγάστροφος
172 Αγαύη
173 Αγαυός
174 Αγγαία
175 Αγγαίος
176 Αγγελία
177 Αγγελίων
178 Άγγελος
179 Αγγενίδας
180 Αγέας
181 Αἰγέας
182 Αγελάδας
183 Αγέλαος
184 Αγέλας
185 Αγέλοχος
186 Αγέμαχος
187 Αἰγεὺς
188 Αγέστρατος
189 Αγεύς
190 Αγήμων
191 Αγήνωρ
192 Αγησανδρίδας
193 Αγησανδρίδης
194 Αγήσανδρος
195 Αγήσαρχος
196 Αγησίας
197 Αγησιδάμας
198 Αγησίδαμος
199 Αγησίλαος
200 Αγησίλοχος
201 Αγησίμαχος
202 Αγησίμβροτος
203 Αγησίπολις
204 Αγησιππίδας
205 Αγησιππίδης
206 Αγησιστράτη
207 Αγησίστρατος
208 Αγησιχόρα
209 Αγήτας
210 Άγητος
211 Αγήτως
212 Αγίας
213 Αγιάτις
214 Αγιδώς
215 Αἰγιμιὸς
216 Άγις
217 Αἲγισθος
218 Αγίων
219 Αγκαίος
220 Αγκύορας
221 Αγκύωε
222 Αγλαΐα
223 Αγλαΐς
224 Αγλαοκρέων
225 Αγλαονίκη
226 Αγλαόπη
228 Αγλαόπης
229 Αγλαός
230 Αγλαοσθένης
231 Αγλαόφαμος
232 Αγλαοφήμη
233 Αγλαοφών
234 Άγλαυρος
235 Αἴγλη
236 Αγναγόρα
237 Άγναπτος
238 Αγνή
240 Αγνιάδης
241 Αγνίας
242 Αγνόδημος
243 Αγνοδίκη
244 Αγνόδικος
245 Αγνόδωρος
246 Αγνόθεμις
247 Αγνοκλής
248 Αγνόφιλος
249 Αγνώ
250 Άγνων
251 Αγνωνίδης
252 Αγονέας
253 Αγορακλής
254 Αγοράκριτος
255 Αγοράναξ
256 Αγοράστη
257 Αγόρατος
258 Αγορή
259 Αγραία
260 Αγράμπελη
261 Άγραυλος
262 Αγρεύουσα
263 Αγρεύς
264 Αγρία
265 Αγριόπας
266 Αγριόπη
267 Αγρίοπος
268 Άγριος
269 Αγρίππας
270 Αγριππίνα
271 Άγριππος
272 Αγριώνιος
273 Αγροιώ
274 Αγροτέρα
275 Άγρων
276 Αγύλαιος
277 Αγύλος
278 Αγύριος
279 Αγύρριος
280 Αγχιάλη
281 Αγχίαλος
282 Αγχιμάχη
283 Αγχίμολος
284 Αγχινόη
285 Άγχιος
286 Αγχίπυλος
287 Αγχιρόη
288 Αγχίροος
289 Αγχιρρόη
290 Αγχίσης
291 Αγωνίς
292 Άδα
293 Αδαίος
294 Αδάμ
297 Αδαμαντία
299 Αδαμάντιος
300 Αδάμας
301 Άδας
302 Αδέας
303 Αδείμαντος
304 Αἰδέσιος
305 Άδης
306 Αδιάντη
307 Αδιάτομος
308 Αδιατόριξ
309 Αδίτη
310 Αδμήτη
311 Άδμητος
312 Αδράστεια
313 Άδραστος
314 Άδρησκος
315 Αδύτη
316 Αδώνια
317 Άδωνις
318 Αέθλιος
319 Αείμνηστος
320 Αέλια
321 Αελλόπους
322 Αελλώ
323 Αερία
324 Αερόπη
325 Αέροπος
326 Αέτιος
328 Αετίων
329 Αζάν
330 Άζευς
331 Αηδόνα
332 Αηδόνιον
333 Αήτης
334 Αἰήτης
335 Άητωρ
336 Αθάμας
337 Αθάμβιλος
338 Αθάνας
339 Αθάνατος
340 Αθέρας
341 Αἰθερία
342 Αἰθέριος
343 Αθηνά
344 Αθηναγόρας
345 Αθηνάδας
346 Αθηνάδης
347 Αθήναιος
348 Αθηναΐς
349 Αθήνιππος
350 Αθηνίς
351 Αθηνίων
352 Αθηνογένης
353 Αθηνόδωρος
354 Αθηνοκλής
355 Αθηνόκριτος
356 Αθηνώ
357 Αἰθάλης
358 Αθλίας
359 Αθοσίων
360 Αἴθρα
361 Άθως
362 Αία
363 Αιακός
364 Αιανός
365 Αίαντας
366 Αιάντεια
367 Αίαξ
368 Αίας
369 Αιγαία
370 Αιγαίων
371 Αιγείδας
372 Αίγειρος
373 Αιγέστης
374 Αιγεύς
375 Αιγέων
376 Αιγεωνέας
377 Αίγη
378 Αιγιάλεια
379 Αιγιαλεύς
380 Αιγίας
381 Αίγιλος
382 Αιγίμιος
383 Αίγινα
385 Αιγινώ
386 Αίγιος
387 Αίγισθος
388 Αιγιστέας
389 Αιγίων
390 Αίγλη
391 Αιγληίς
392 Αίγλων
393 Αιγυπτία
394 Αιγύπτιος
395 Αίγυπτος
396 Αίγων
397 Αιδεσία
398 Αιδέσιος
399 Αιδώ
400 Αϊδωνεύς
401 Αιήτης
402 Αιήτιος
403 Αιθαλίδης
404 Αιθερία
405 Αίθη
406 Αιθήρ
407 Αιθίδας
408 Αίθικος
409 Αιθίλλα
410 Αιθιόλας
411 Αιθίων
412 Αίθος
413 Αίθουσα
414 Αιθούσιος
415 Αίθρα
416 Αίθρη
417 Αίθων
418 Αιλιανός
419 Αίλιος
420 Αιμόνιος
421 Αίμος
422 Αίμουσα
423 Αίμων
424 Αιναρέτη
425 Αινέας
426 Αινείας
427 Αίνειος
428 Αινεσίδημος
429 Αίνετος
430 Αινεύς
431 Αίνητος
432 Αινιάδης
433 Αινιώνη
434 Αινόμορος
435 Αίξων
436 Αιόλη
437 Αιολία
438 Αίολος
439 Αίπυτος
440 Αιρώ
441 Αίσακος
442 Αισανίας
443 Αίσαρα
444 Αίσηπος
445 Αίσιμος
446 Αίσιος
447 Αισίων
448 Αισυήτης
449 Αίσυμνος
450 Αίσυπος
451 Αισχίνης
452 Αισχίων
453 Αισχρηίς
454 Αισχυλίδης
455 Αισχυλίς
456 Αισχύλος
457 Αίσων
458 Αισωπία
460 Αίσωψ
462 Αιτωλίς
463 Αιτωλός
464 Αιχμίουσα
465 Αιχμοκλής
466 Ακαδημία
467 Ακάδημος
468 Ακακαλλίς
469 Ακάκητος
470 Άκακος
471 Ακαλανθίς
472 Ακαλλαρίς
473 Ακάμας
474 Ακανθίς
475 Άκανθος
476 Ακαρίων
477 Ακαρναν
478 Ακάστη
479 Άκαστος
480 Αἰκατερίνη
481 Ακέλης
482 Ακέσανδρος
483 Ακεσίας
484 Ακεσίδας
485 Ακεσίλαος
486 Ακεσίλας
487 Ακεσίμβροτος
488 Ακεστόδωρος
489 Ακέστωρ
490 Ακεσώ
491 Ακήρατος
492 Αἰάκης
493 Άκις
494 Ακκώ
495 Ακμή
496 Ακμονίδας
497 Άκμων
498 Ακοντεύς
499 Ακόντης
500 Ακουμενός
501 Ακουσιλάδας
502 Ακουσίλαος
503 Ακραγαντίνος
504 Ακράγας
505 Άκρατος
506 Ακρήτη
507 Ακρίας
508 Ακρίσιος
509 Ακρόκομος
510 Ακρόνεος
511 Ακρότατος
512 Άκρων
513 Ακταία
514 Ακταίος
515 Ακταίων
516 Ακτίνας
517 Ακτίς
518 Άκτις
519 Ακτορίς
520 Άκτωρ
521 Αλαλά
522 Αλαλκομένης
523 Αλάσια
524 Αλάστωρ
525 Αλβίνος
526 Αλεβίων
527 Αλεγήνωρ
528 Αλεκτρυών
529 Αλέκτωρ
530 Αλεξάνδρα
531 Αλέξανδρος
532 Αλεξάνορας
533 Αλεξάνωρ
534 Αλέξαρχος
535 Αλεξία
536 Αλεξιάρης
537 Αλεξίας
538 Αλεξίβιος
539 Αλεξίκακη
540 Αλεξίκακος
541 Αλεξικλής
542 Αλεξίμαχος
543 Αλεξίνικος
544 Αλεξίνος
545 Αλέξιος
546 Αλεξιππιδας
547 Άλεξις
548 Αλεξίων
549 Αλέξων
550 Αλεός
551 Αλεύας
552 Αλέχτορας
553 Αλήθεια
554 Αλήσιος
555 Αλήτης
556 Αληυόνη
557 Αλθαία
558 Αλθαιμένης
559 Άλθηπος
560 Αλία
561 Αλίαρτος
562 Αλίη
563 Αλιθέρσης
564 Αλίκη
565 Αλιμήδη
566 Αλιμήδης
567 Άλιος
568 Αλίοχος
569 Άλις
570 Αλίσα
571 Αλιφηραία
572 Αλίφηρας
573 Αλκαθόη
574 Αλκάθοος
575 Αλκαινέτος
576 Αλκαίος
577 Αλκαμένης
578 Αλκάνδρη
579 Άλκανδρος
580 Αλκάντρα
581 Αλκάνωρ
582 Αλκέτας
583 Αλκημίδης
584 Αλκήνωρ
585 Άλκης
586 Άλκηστις
587 Αλκίας
588 Αλκιβία
589 Αλκιβιάδη
590 Αλκιβιάδης
591 Αλκίβιος
592 Αλκιδάμας
593 Αλκίδας
594 Αλκιδίκη
595 Αλκιθόη
596 Αλκίμαχος
597 Αλκιμέδη
598 Αλκιμέδων
599 Αλκιμένης
600 Άλκιμος
601 Αλκινάδας
602 Αλκινόη
603 Αλκίνοος
604 Αλκίππη
606 Αλκίς
607 Αλκισθένης
608 Αλκίφρων
609 Αλκμαίων
610 Αλκμάν
611 Αλκμάων
612 Αλκμέων
613 Αλκμήνη
614 Αλκμήνωρ
615 Αλκυονεύς
616 Αλκυών
618 Άλκων
619 Αλμήνωρ
620 Άλμωψ
621 Αλξίων
622 Αλοκράτης
623 Αλόπη
624 Αλόπιος
625 Αλταίων
626 Άλτης
627 Αλυζεύς
628 Άλυκος
629 Αλύπητος
630 Αλυπία
631 Αλύπιος
632 Αλύριος
633 Αλφειός
634 Αλφεσίβοια
635 Αλωεύς
636 Αλώπεκος
637 Αμαδρυάς
638 Αμαζών
639 Αμάθεια
640 Αμαθεύς
641 Αμαθούσα
642 Αμαλθαία
643 Αμάλθεια
644 Αμαλκείδης
645 Αμαρακίς
646 Αμάρακος
647 Αμαρυλλίς
648 Άμβραξ
649 Αμβροσία
650 Αμβρόσιος
651 Αμβρύων
652 Αμεινία
653 Αμεινίας
654 Αμεινοκλής
655 Αμειψίας
656 Αμέλιος
657 Άμεμπτος
658 Αμερίας
659 Αμέστριος
660 Αμήνων
661 Αμησινάς
662 Αμήστριος
663 Άμηστρις
664 Αμιανός
665 Αμίαντος
666 Αμινίας
667 Άμιρις
668 Άμισσος
669 Αμισώδαρος
670 Αμμέας
671 Αμμία
672 Αμμιανός
673 Άμμων
674 Αμοίνη
675 Αμομφάρετος
676 Αμοπάων
677 Αμπελίς
678 Άμπελος
679 Άμπυκος
680 Άμπυξ
681 Αμύδας
682 Αμυθάων
683 Αμύκλα
684 Αμύκλας
685 Άμυκος
686 Αμυμώνη
687 Αμύνανδρος
688 Αμυνίας
689 Άμυνος
690 Αμύντας
691 Αμυντιανός
692 Αμύντωρ
693 Αμύνων
694 Αμφάρης
695 Αμφίαλος
696 Αμφιάναξ
697 Αμφιάραος
698 Αμφιάρης
699 Αμφιδάμας
700 Αμφίδικος
701 Αμφίδοκος
702 Αμφίδωρος
703 Αμφιθέα
704 Αμφίθεος
705 Αμφιθόη
706 Αμφίκλεια
707 Άμφικλος
708 Αμφικράτης
709 Αμφικτύων
710 Αμφιλοχία
711 Αμφίλοχος
712 Αμφίλυτος
713 Αμφίμαρος
714 Αμφίμαχος
715 Αμφιμέδων
716 Αμφίμνηστος
717 Αμφινεύς
718 Αμφινόμη
719 Αμφίνομος
720 Αμφιρρόη
721 Αμφιρώ
722 Άμφισσος
723 Αμφίστρατος
724 Αμφιτρίτη
725 Αμφιτρίτης
726 Αμφιτρύων
727 Αμφίων
728 Αμφότερος
729 Αἳμων
730 Αναβησίνεος
731 Αναϊτις
732 Ανάκλητος
733 Ανακρέων
735 Ανάκτωρ
736 Αναξαγόρας
737 Αναξανδρίδης
738 Ανάξανδρος
739 Αναξαρέτη
740 Ανάξαρχος
741 Αναξιβία
742 Αναξίβιος
743 Αναξίδαμος
744 Αναξικράτης
745 Αναξίλαος
746 Αναξιμανδρίδης
747 Αναξίμανδρος
748 Αναξιμένης
749 Αναξίνος
750 Ανάξιππος
751 Αναξιρρόη
752 Άναξις
753 Αναπίας
754 Αἰνέας
755 Ανατολή
756 Ανατόλιος
757 Ανάχαρσις
758 Άνδης
759 Ανδοκίδης
760 Ανδούλος
761 Ανδραίμων
762 Άνδρεα
763 Ανδρέας
764 Ανδριγούλα
765 Ανδρόγεως
766 Ανδροδάμας
767 Ανδροίτας
768 Ανδροκλείδας
769 Ανδροκλής
770 Άνδροκλος
771 Ανδροκράτης
772 Ανδροκύδης
773 Ανδρόλεως
774 Ανδρομάχη
775 Ανδρόμαχος
776 Ανδρομέδα
777 Ανδρομέδης
778 Ανδρομένης
779 Ανδρονίδης
780 Ανδρονίκη
781 Ανδρόνικος
782 Ανδροσθένης
783 Ανδροτίων
784 Άνδρων
785 Αἰνείας
786 Αἲνειος
787 Αἴνετος
788 Αἴνεφος
789 Αἰνησίδημος
790 Ανησιδώρα
791 Ανθάνας
792 Ανθέας
793 Ανθέμιος
794 Ανθεμις
795 Ανθεμίων
796 Άνθερμος
797 Ανθεστίων
798 Ανθή
799 Ανθηδόνη
800 Ανθηδόνιος
801 Ανθήλεια
802 Άνθην
803 Άνθιμος
804 Ανθίππη
805 Άνθιππος
806 Ανθίων
807 Άνθος
808 Άνιγρος
809 Ανίκητη
810 Ανίκητος
811 Ανίκκερις
812 Άνιος
813 Ανίππη
814 Άνιππος
815 Ανίων
816 Αννίκερις
817 Άνοχος
818 Ανταγόρας
819 Ανταλκίδας
820 Άντανδρος
821 Αντέας
822 Άντεια
823 Αντείας
824 Αντέρως
825 Αντήνωρ
826 Άντια
827 Αντιάδης
828 Αντιάνειρ
829 Αντίας
830 Αντιγένης
831 Αντιγόνη
832 Αντίγονος
833 Αντίδοτος
834 Αντίδωρος
835 Αντίθεος
836 Αντίκλεια
837 Αντικλής
838 Αντικράτης
839 Αντιλέων
840 Αντίλοχος
841 Αντιμάχη
842 Αντιμαχίδης
843 Αντίμαχος
844 Αντιμέδων
845 Αντιμένης
846 Αντίμνηστος
847 Αντίμοιρος
848 Αντινόη
849 Αντίνοος
850 Αντίνος
851 Αντιόπη
852 Αντιοχίδα
853 Αντίοχος
854 Αντίπας
855 Αντίπατρος
856 Άντιππος
857 Αντισθένης
858 Αντιστάτης
859 Αντιφάνης
860 Αντιφάτης
861 Αντίφημος
862 Αντίφιλος
863 Αντίφονος
864 Άντιφος
865 Αντιφών
866 Αντιχάρης
867 Αντιωρος
868 Αντραίμονας
869 Άντυλλος
870 Άνυστις
871 Ανύτη
872 Άνυτος
873 Ανφαχος
874 Ανώγων
875 Αξίερο
876 Αξίερος
877 Αξίνη
878 Αξιοθέα
879 Αξιόκερσα
880 Αξιόκερσος
881 Αξιονίκη
882 Αξιόνικος
883 Αξίοχος
884 Άξυλος
885 Αοβολος
886 Αοδεσία
887 Αοιδή
888 Αοιδός
889 Απαίος
890 Απάμειος
891 Απελάς
892 Απελλή
893 Απελλής
895 Απελλίχα
896 Απίων
897 Απέλλιχος
898 Απογόνου
899 Απολλάς
900 Απολλιναρία
901 Απολλινάριος
902 Απολλόδωρος
903 Απολλοκράτης
904 Απολλοφάνης
905 Απόλλων
906 Απολλωνία
907 Απολλωνίδης
908 Απολλώνιος
909 Απουλήιος
910 Άπτερος
911 Απυμοσύνη
912 Άραβος
913 Άρακος
914 Αραρώς
915 Άρας
916 Άρατος
917 Αράχνη
918 Άρβηλος
919 Αργαίος
920 Άργαλος
921 Αργεάδης
922 Αργεία
923 Αργέλη
924 Άργεννος
925 Αργέστης
926 Αργεύς
927 Άργη
928 Άργης
929 Αργία
930 Αργίνη
931 Αργίνος
932 Αργίνουσσα
933 Αργιόπη
934 Άργιος
935 Άργος
936 Αργυλεωνις
937 Αργυρός
938 Αργώ
939 Άρδαλος
940 Αρέθουσα
941 Αρεία
942 Αρείωνας
943 Αρεσίας
944 Άρεστον
945 Αρέστωρ
946 Αρεταίος
947 Αρετάων
948 Αρετή
949 Αρεύς
950 Αρηβοϊα
951 Αρηγονίς
952 Αρήγων
953 Αρηιάς
954 Αρηίθοος
955 Αρηίλυκος
956 Αρήιος
957 Αρήνη
958 Αρηξίων
959 Αρηος
960 Άρης
962 Αρήτη
963 Άρητος
964 Άρια
965 Αριάδνη
967 Αριγνωτη
968 Αριδαίος
969 Αριδίκης
970 Αρίζηλος
971 Αρίμνης
972 Αρίμνηστος
973 Αρίσβας
974 Αρίσβη
975 Αριστάγγελος
976 Αρισταγόρα
977 Αρισταγόρας
978 Αρισταίνετος
979 Αρισταίος
980 Αρίστανδρος
981 Αρίσταρχος
982 Αριστέα
983 Αριστέας
984 Αριστείδης
985 Αριστεύς
986 Αρίστη
987 Αρίστιππος
988 Αριστοβούλα
989 Αριστόβουλος
990 Αριστογείτων
991 Αριστογένης
992 Αριστοδήμη
993 Αριστόδημος
994 Αριστόδικος
995 Αριστόθηρος
996 Αριστόκλεια
997 Αριστοκλείδας
998 Αριστοκλεύς
999 Αριστόκλητος
1000 Αριστοκράτης
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία