Εορτές 19 Ιανουαρίου: Αγία Ευφρασία Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αρσένιος Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας Άγιος Βασίλειος ο Μέγας Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Άγιος Θεόδοτος επίσκοπος Κυρήνειας Άγιος Θεόδωρος του Νόβγκοροντ Άγιος Μακάριος ο Καλογεράς Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός Όσιος Δομέτιος Όσιος Κοσμάς ο Χρυσοστόματος Όσιος Μακάριος Επίσκοπος Ιερισσού Όσιος Μακάριος ο Αλεξανδρεύς Όσιος Μακάριος ο Διάκονος εκ Ρωσίας Όσιος Μακάριος ο Νηστευτής εκ Ρωσίας Όσιος Μακάριος ο Ρωμαίος Όσιος Μάξιμος Όσιος Μελέτιος ο Γαλησιώτης ο Ομολογητής
Αρχαίο Ελληνικό
1 Επήριτος
2 Χαλκάορ
3 Aβρότονος
4 Aιολόμιτρις
5 Aισχραίος
6 Aισχύλα
7 Aλεξιμήδη
8 Aμφίροος
9 Aριμήδης
10 Aριμήδη
11 Aσστομήδης
12 Eύαρδις
13 Nαΐς
14 zxy Ιόλας
15 Αάαρκος
16 Αάατος
17 Αάβακτος
18 Αἰακὸς
19 Αἰαντίδης
20 Αἰαντόδωρος
21 Ααρασσός
22 Ααρδαῒς
23 Αἲας
24 Αασίφορος
25 Αάσπετος
26 Άαστος
27 Αάσχετος
28 Άβα
29 Άβαβα
30 Άβαβος
31 Αβάδνη
32 Αβάδνης
33 Αβαεοδώρα
34 Αβαεόδωρος
35 Αβαζία ή Αβασγία
36 Αβάζιος
37 Αβαζίουσα
38 Αβάη
39 Αβαθμίδωτος
40 Αβαθμολόγητος
41 Αβαία
42 Αβαιοδόρα
43 Αβαιόδορος
44 Αβαιόδωρ
45 Αβαιοδώρα
46 Αβαιόδωρος
47 Αβαιοκρίτη
48 Αβαιόκριτος
49 Αβαίος
50 Αβαίστα
51 Αβαίστας
52 Αβάκαινα
53 Αβάκαινας
54 Αβάκεια
55 Αβακένα
56 Αβακένας
57 Αβακής
58 Άβακτη
59 Άβακτος
60 Αβαλόνιος
61 Αβάμμουσα
62 Αβάμμων
63 Αβάνθιος
64 Αβανθίς
65 Αβαντία καί Αμαντία
66 Αβαντιάδη
67 Αβαντιάδης
68 Αβαντιάς
69 Αβαντίδας
70 Αβαντίδη
71 Αβαντίδης
72 Αβαντίς
73 Αβαρβαρέη
74 Αβαρβαρέης
75 Αβάρβαρη
76 Αβάρβαρος
77 Αβαρη
78 Αβαρης
79 Άβαρις
80 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
81 Άβαρνος
82 Άβαρτη
83 Άβαρτος
84 Άβας
85 Αβάσγιος
86 Αβάσιτη
87 Αβάσιτος
88 Αβασκάντη
89 Αβασκάντιλλα
90 Αβασκάντιλλος
91 Αβασκαντος
92 Άβγαρ
93 Αβδάραξος
94 Άβδηρα
95 Άβδηρος
96 Άβδης
97 Αβειρών
98 Αβελάρδος
99 Αβία
100 Αβιάδ
101 Αβιάθα
102 Αβιάθαρ
103 Αβιανία
104 Αβιανία
105 Αβιάνιος
106 Αβιανός
107 Αβίαντη
108 Αβίας
109 Αβίατη
110 Αβίατος
111 Άβιος
112 Αβλαβία
113 Αβλάβιος
114 Αβλαβίων
115 Άβληρος
116 Αβουναία
117 Αβρέας
118 Αβρικία
119 Αβρίκιος
120 Αβρονίκη
121 Αβρόντιον
122 Αβροσύνη
123 Αβροτέλεια
124 Αβροτέλειος
125 Αβρότονον
126 Αβρυλλίς
127 Άβρων
128 Αβρωνίς
129 Αβρωνυχίς
130 Αβρώνυχος
131 Αβρώτη
132 Άβρωτος
133 Αβυδηνός
134 Αγαθαγγέλα
135 Αγαθάγγελος
136 Αγαθάγητη
137 Αγαθάγητος
138 Αγαθαρχίς
139 Αγάθαρχος
140 Αγαθάγητος
141 Αγάθη
142 Αγαθημερίς
143 Αγαθήμερος
144 Αγαθίνος
145 Αγαθίππη
146 Αγάθιππος
147 Αγαθόβουλη
148 Αγαθόβουλος
149 Αγαθοδαίμουσα
150 Αγαθοδαίμων
151 Αγαθοδώρα
152 Αγαθόδωρος
153 Αγαθοκλέας
154 Αγαθόκλεια
155 Αγαθονίκη
156 Αγαθόνικος
157 Αγαθοπόδη
158 Αγαθόπους
159 Αγαθοσθένη
160 Αγαθοσθένης
161 Αγαθόστρατος
162 Αγαθότυχος
163 Αγάθυλλος
164 Αγάθυρνα
165 Αγάθυρνος
166 Αγάθυρσος
167 Αγάθων
168 Αγαθωνία
169 Αγαθωνύμη
170 Αγαθώνυμος
171 Αγαίος
172 Αγακλέης
173 Αγάκλεια
174 Αγάκλυτος
175 Αγαλιανός
176 Αγαλλία
177 Αγαλλίας
178 Αγαμεμνονίδη
179 Αγαμέμνων
180 Αγαμηδίδας
181 Αγαμήδη
182 Αγαμήδης
183 Αγαμηδίδα
184 Αγαμηδίδας
185 Αγαμήθη
186 Αγαμήθης
187 Αγανίκη
188 Αγανίππη
189 Αγανός
190 Αγαπαίος
191 Αγάπη
192 Αγαπήνωρ
193 Αγαπηνωρίς
194 Αγαπητή
195 Αγαπητός
196 Αγάπιος
197 Αγαπτολέμα
198 Αγαπτόλεμος
199 Αγαρίστη
200 Αγασθένης
201 Αγασίας
202 Αγασικλής
203 Αγασικράτης
204 Αγασιμένης
205 Αγάσιμος
206 Αγασσαμενός
207 Αγάστροφος
208 Αγαύη
209 Αγαυός
210 Αγγέλα
211 Αγγελία
212 Αγγελικός
213 Αγγελίων
214 Άγγελος
215 Αγγενίδας
216 Αγέας
217 Αἰγέας
218 Αγελάδας
219 Αγελαϊς
220 Αγέλαος
221 Αγέλας
222 Αγέλοχος
223 Αγεμάχη
224 Αγέμαχος
225 Αγέρωχη
226 Αγέρωχος
227 Αἰγεὺς
228 Αγεστράτη
229 Αγέστρατος
230 Αγεύουσα
231 Αγεύς
232 Αγεχόρη
233 Αγέχορος
234 Αγήμων
235 Αγήνωρ
236 Αγηνωρίς
237 Αγησάνδρα
238 Αγήσανδρος
239 Αγήσαρχος
240 Αγησίας
241 Αγησιδάμας
242 Αγησίδαμος
243 Αγησίλαος
244 Αγησιλοχίς
245 Αγησίλοχος
246 Αγησιμάχη
247 Αγησίμαχος
248 Αγησίμβροτος
249 Αγησίπολις
250 Αγησιππίδας
251 Αγησιππίδης
252 Αγησιστράτη
253 Αγησίστρατος
254 Αγησιχόρα
255 Αγήτας
256 Άγητος
257 Αγήτως
258 Αγίας
259 Αγιάτις
260 Αγιδώς
261 Αἰγιμιὸς
262 Άγις
263 Αἲγισθος
264 Αγίων
265 Αγκαία
266 Αγκαίος
267 Αγκύορας
268 Αγκύωε
269 Αγλαΐα
270 Αγλάιος
271 Αγλαοκρέων
272 Αγλαονίκη
273 Αγλαόπη
275 Αγλαόπης
276 Αγλαοσθένης
277 Αγλαόφαμος
278 Αγλαοφήμη
279 Αγλαοφών
280 Άγλαυρος
281 Αἴγλη
282 Αγναγόρα
283 Άγναπτος
284 Αγνή
286 Αγνόδημος
287 Αγνοδίκη
288 Αγνόδικος
289 Αγνόδωρος
290 Αγνόθεμις
291 Αγνοκλής
292 Αγνός
293 Αγνόφιλος
294 Αγνωνίδης
295 Αγονέας
296 Αγορακλής
297 Αγορακρίτη
298 Αγοράκριτος
299 Αγοράναξ
300 Αγοράστη
301 Αγόρατος
302 Αγορή
303 Αγραία
304 Αγράμπελη
305 Άγραυλος
306 Αγρεύουσα
307 Αγρεύς
308 Αγρία
309 Αγριόπη
310 Αγρίοπος
311 Άγριος
312 Αγρίππα
313 Αγρίππας
314 Αγριώνιος
315 Αγροιώ
316 Αγροτέρα
317 Άγρων
318 Αγύλαιος
319 Αγύριος
320 Αγύρριος
321 Αγχιάλη
322 Αγχίαλος
323 Αγχιμάχη
324 Αγχίμαχος
325 Αγχίμολος
326 Αγχινόη
327 Άγχιος
328 Αγχίπυλος
329 Αγχιρόη
330 Αγχίροος
331 Αγχιρρόη
332 Αγχίσης
333 Άγω
334 Αγωνίς
335 Άδα
336 Αδαία
337 Αδαίος
338 Αδάμ
343 Αδαμαντία
345 Αδαμάντιος
346 Αδάμας
347 Αδάμη
348 Άδας
349 Αδέας
350 Αδείμαντος
351 Αδελφή
352 Αδελφός
353 Αἰδέσιος
354 Άδης
355 Αδιάντη
356 Αδιάτομος
357 Αδιατόριξ
358 Αδίστα
359 Αδίστας
360 Αδίτη
361 Αδμήτη
362 Άδμητος
363 Αδράστεια
364 Άδραστος
365 Άδρησκος
366 Αδύτη
367 Αδώνια
368 Άδωνις
369 Αεθλία
370 Αέθλιος
371 Αειθάλα
372 Αειθαλάς
373 Αειμνήστη
374 Αείμνηστος
375 Αέλια
376 Αέλιος
377 Αελλήεις
378 Αελλοπόδης
379 Αελλόπους
380 Αελλώ
381 Αερία
382 Αερόπη
383 Αέροπος
384 Αετία
385 Αέτιος
387 Αζαΐς
388 Άζευς
389 Αηδόνιος
390 Αηδών
391 Αήτης
392 Αἰήτης
393 Άητωρ
394 Αθάμας
395 Αθάμβιλος
396 Αθανάδα
397 Αθανάδας
398 Αθάνας
399 Αθάνατος
400 Αθέρας
401 Αἰθερία
402 Αἰθέριος
403 Αθηνά
404 Αθηναγόρα
405 Αθηναγόρας
406 Αθήναιος
407 Αθήνιππος
408 Αθηνίς
409 Αθηνίων
410 Αθηνογένης
411 Αθηνόδωρος
412 Αθηνοκλής
413 Αθηνόκριτος
414 Αθηνώ
415 Αἰθάλης
416 Αθλίας
417 Αθοσίων
418 Αἴθρα
419 Άθως
420 Αία
421 Αιάκη
422 Αιακός
423 Αιανός
424 Αίας
425 Αιγαία
426 Αιγαίων
427 Αιγείδας
428 Αίγειρος
429 Αιγέστη
430 Αιγέστης
431 Αιγεύς
432 Αιγεωνέας
433 Αίγη
434 Αιγιάλεια
435 Αιγιαλεύς
436 Αιγίας
437 Αιγίδα
438 Αιγίδας
439 Αίγιλος
440 Αιγίμιος
441 Αίγινα
443 Αίγινος
444 Αίγιος
445 Αιγίσθη
446 Αίγισθος
447 Αιγιστέας
448 Αιγίων
449 Αίγλη
450 Αίγλων
451 Αιγυπτία
452 Αιγύπτιος
453 Αίγυπτος
454 Αίγων
455 Αιδεσία
456 Αιδέσιος
458 Αιδώ
459 Αϊδωνεύς
460 Αιήτη
461 Αιήτης
462 Αιθαλίδης
463 Αιθερία
464 Αίθη
465 Αιθήρ
466 Αιθήρη
467 Αιθίδας
468 Αίθικος
469 Αιθίλλα
470 Αιθιόλας
471 Αιθίων
472 Αίθος
473 Αιθούσα
474 Αιθούσιος
475 Αίθρα
476 Αιθύλλα
477 Αίθων
478 Αίλιος
479 Αιμόνιος
480 Αίμος
481 Αίμουσα
482 Αίμων
483 Αιναρέτη
484 Αινέας
485 Αινεία
486 Αινείας
487 Αίνειος
488 Αινεσίδημος
489 Αίνετος
490 Αινεύς
491 Αίνητος
492 Αινία
493 Αινιάδης
494 Αινίππη
495 Αινιώνη
496 Αινόμορος
497 Αίξων
498 Αιόλη
499 Αιολία
500 Αίολος
501 Αίπυτος
502 Αιρώ
503 Αίσακος
504 Αισανίας
505 Αίσαρα
506 Αισημίδα
507 Αίσηπα
508 Αίσηπος
509 Αίσιμος
510 Αίσιος
511 Αισίων
512 Αισυήτη
513 Αισυήτης
514 Αίσυμνος
515 Αίσυπος
516 Αισχίνη
517 Αισχίνης
518 Αισχίων
519 Αισχρηίς
520 Αισχυλίδης
521 Αισχυλίς
522 Αισχύλος
523 Αίσων
524 Αισωπία
526 Αίσωψ
528 Αίτνα
529 Αιτναίος
530 Αιτωλίς
531 Αιτωλός
532 Αιχμίουσα
533 Αιχμοκλής
534 Αιωπίς
535 Ακαδημία
536 Ακάδημος
537 Ακάθιστος
538 Ακακαλλίς
539 Ακάκητος
540 Άκακος
541 Ακαλανθίς
542 Ακαλλαρίς
543 Ακάμα
544 Ακάμας
545 Ακανθίς
546 Άκανθος
547 Ακαρίων
548 Ακαρναν
549 Ακάστη
550 Άκαστος
551 Αἰκατερίνη
552 Ακεσάνδρα
553 Ακέσανδρος
554 Ακεσίας
555 Ακεσίδας
556 Ακεσίλαος
557 Ακεσίλας
558 Ακεσίμβροτος
559 Άκεσις
560 Ακεστόδωρος
561 Ακέστωρ
562 Ακεψιμά
563 Ακήρατος
564 Αἰάκης
565 Άκις
566 Ακκαλίς
567 Ακκώ
568 Ακματίδα
569 Ακματίδας
570 Ακμή
571 Ακμονίδας
572 Άκμουσα
573 Άκμων
574 Ακολουθία
575 Ακόλουθος
576 Ακοντεύς
577 Ακουμενός
578 Ακουσιλάδας
579 Ακουσίλαος
580 Ακραγαντίνος
581 Ακράγας
582 Άκρατος
583 Ακρήτη
584 Ακρίας
585 Ακρίσιος
586 Ακρόκομος
587 Ακρόνεος
588 Ακρότατος
589 Άκρων
590 Ακταία
591 Ακταίος
592 Ακτίνας
593 Ακτίς
594 Άκτις
595 Ακτορίς
596 Άκτωρ
597 Αλαλά
598 Αλαλκομένης
599 Αλάσια
600 Αλάστωρ
601 Αλεβίων
602 Αλεγήνωρ
603 Αλεκτρυών
604 Αλέκτωρ
605 Αλεξάνδρα
606 Αλέξανδρος
609 Αλεξάνορας
610 Αλεξάνωρ
611 Αλέξαρχος
612 Αλεξία
613 Αλεξίβια
614 Αλεξίβιος
615 Αλεξίκακη
616 Αλεξίκακος
617 Αλεξικλής
618 Αλεξιμάχη
619 Αλεξίμαχος
620 Αλεξίνικος
621 Αλέξιος
622 Αλεξιππιδας
623 Αλέξων
624 Αλεός
625 Αλεύας
626 Αλέχτορας
627 Αλήθεια
628 Αληθής
629 Αλήσιος
630 Αλήτη
631 Αλήτης
632 Αληυόνη
633 Αλθαία
634 Αλθαιμένης
635 Άλθηπος
636 Αλία
637 Αλίαρτος
638 Αλίας
639 Αλίη
640 Αλιθέρση
641 Αλιθέρσης
642 Αλίκη
643 Αλιμήδη
644 Αλιμήδης
645 Άλιος
646 Αλίοχος
647 Άλις
648 Αλίσα
649 Αλιφηραία
650 Αλίφηρας
651 Αλκαθόη
652 Αλκάθοος
653 Αλκαία
654 Αλκαινέτος
655 Αλκαίος
656 Αλκαμένης
657 Αλκάνδρη
658 Άλκανδρος
659 Αλκάντρα
660 Αλκάνωρ
661 Αλκέτας
662 Άλκη
663 Αλκήνωρ
664 Άλκης
665 Άλκηστις
666 Αλκίας
667 Αλκιβία
668 Αλκιβιάδη
669 Αλκιβιάδης
670 Αλκίβιος
671 Αλκιδάμας
672 Αλκίδας
673 Αλκιδίκη
674 Αλκιθόη
675 Αλκιμάχη
676 Αλκίμαχος
677 Αλκιμέδη
678 Αλκιμέδων
679 Αλκιμένης
680 Αλκιμήδη
681 Αλκιμήδης
682 Άλκιμος
683 Αλκινάδας
684 Αλκινόη
685 Αλκίνοος
686 Αλκίππη
688 Άλκιππος
689 Αλκίς
690 Αλκισθένης
691 Αλκίφρουσα
692 Αλκίφρων
693 Αλκμαίων
694 Αλκμάν
695 Αλκμάων
696 Αλκμέων
697 Αλκμήνη
698 Αλκμήνωρ
699 Αλκυονεύς
700 Αλκυών
701 Άλκων
702 Αλμήνωρ
703 Άλμωψ
704 Αλξίων
705 Αλοκράτης
706 Αλόπη
707 Αλόπιος
708 Αλσηΐς
709 Αλταίων
710 Άλτη
711 Άλτης
712 Άλτιμη
713 Άλτιμος
714 Αλυζεύς
715 Άλυκος
716 Αλυπία
717 Αλύπιος
718 Αλύριος
719 Αλυσία
720 Αλύσιος
721 Αλφαία
722 Αλφειά
723 Αλφειός
724 Αλφεσίβοια
725 Αλφεσίβοιος
726 Αλωεύς
727 Αλώπεκος
728 Αμαδρυάς
729 Αμαζόνιος
730 Αμαζών
731 Αμάθεια
732 Αμαθεύς
733 Αμαθούσα
734 Αμάλθεια
735 Αμαλθεύς
736 Αμαλκείδης
737 Αμαρακίς
738 Αμάρακος
739 Αμαρυλλίς
741 Άμβραξ
742 Αμβροσία
743 Αμβρόσιος
744 Αμβρύων
745 Αμεινία
746 Αμεινίας
747 Αμεινοκλής
748 Αμειψίας
749 Αμέλιος
750 Άμεμπτη
751 Άμεμπτος
752 Αμερίας
753 Αμέστριος
754 Αμήδη
755 Αμήδης
756 Αμήνων
757 Αμησινάς
758 Αμήστριος
759 Άμηστρις
760 Αμιανός
761 Αμίαντος
762 Αμινίας
763 Άμιρις
764 Άμισσος
765 Αμισώδαρος
766 Αμμέας
767 Αμμία
768 Αμμιανή
769 Αμμιανός
770 Άμμων
771 Αμοίνη
772 Αμομφαρέτη
773 Αμομφάρετος
774 Αμοπάων
775 Αμπελίς
776 Άμπελος
777 Άμπυκος
778 Άμπυξ
779 Αμυγδαλέα
780 Αμύδας
781 Αμυθάων
782 Αμύκλα
783 Αμύκλας
784 Άμυκος
785 Αμυμώνη
786 Αμύνανδρος
787 Αμυνίας
788 Άμυνος
789 Αμύντωρ
790 Αμύνων
791 Αμφάρης
792 Αμφιάλη
793 Αμφίαλος
794 Αμφιάναξ
795 Αμφιαράη
796 Αμφιάραος
797 Αμφιδάμας
798 Αμφίδικος
799 Αμφίδοκος
800 Αμφίδωρος
801 Αμφιθέα
802 Αμφίθεος
803 Αμφιθόη
804 Αμφίκλεια
805 Άμφικλος
806 Αμφικράτης
807 Αμφικτύων
808 Αμφικτυωνίς
809 Αμφιλοχία
810 Αμφίλοχος
811 Αμφιλύκη
812 Αμφίλυκος
813 Αμφίλυτος
814 Αμφίμαρος
815 Αμφιμάχη
816 Αμφίμαχος
817 Αμφιμέδα
818 Αμφιμέδων
819 Αμφιμήδη
820 Αμφιμήδης
821 Αμφίμνηστος
822 Αμφινεύς
823 Αμφινόμη
824 Αμφίνομος
825 Αμφιρρόη
826 Αμφιρώ
827 Άμφισσος
828 Αμφίστρατος
829 Αμφιτρίτη
830 Αμφιτρίτης
831 Αμφιτρύων
832 Αμφίων
833 Αμφιώνη
834 Αμφότερος
835 Αἳμων
836 Αναβησίνεος
837 Αναϊτις
838 Ανάκλητος
839 Ανακρέουσα
840 Ανακρέων
842 Ανάκτωρ
843 Αναξαγόρα
844 Αναξαγόρας
845 Αναξάνδρα
846 Ανάξανδρος
847 Αναξαρέτη
848 Αναξαρέτης
849 Ανάξαρχη
850 Ανάξαρχος
851 Αναξιβία
852 Αναξίβιος
853 Αναξίδαμος
854 Αναξικράτης
855 Αναξίλαος
856 Αναξιμάνδρα
857 Αναξίμανδρος
858 Αναξιμένη
859 Αναξιμένης
860 Αναξίνος
861 Ανάξιππος
862 Αναξιρρόη
863 Άναξις
864 Αναπίας
865 Ανάργυρος
866 Αἰνέας
867 Ανατολή
868 Ανατόλιος
869 Ανάχαρσις
870 Άνδης
871 Ανδοκίδης
872 Ανδούλος
873 Ανδραίμων
874 Άνδρεα
875 Ανδρέας
876 Ανδριγούλα
877 Ανδρόγεως
878 Ανδροδάιξα
879 Ανδροδάμας
880 Ανδροίτας
881 Ανδροκλείδας
882 Ανδροκλής
883 Άνδροκλος
884 Ανδροκράτης
885 Ανδροκύδης
886 Ανδρόλεως
887 Ανδρομάχη
888 Ανδρόμαχος
889 Ανδρομέδα
890 Ανδρομέδης
891 Ανδρομένης
892 Ανδρομήδη
893 Ανδρομήδης
894 Ανδρονίδης
895 Ανδρονίκη
896 Ανδρόνικος
897 Ανδροσθένης
898 Ανδροτίων
899 Άνδρων
900 Αἰνείας
901 Αἲνειος
902 Αἴνετος
903 Αἴνεφος
904 Αἰνησίδημος
905 Ανησιδώρα
906 Άνθα
907 Άνθας
908 Ανθέμιος
909 Ανθεμις
910 Άνθερμος
911 Ανθεστίων
912 Ανθή
913 Ανθηδόνη
915 Ανθηδόνιος
916 Ανθήλεια
917 Άνθιμη
918 Άνθιμος
919 Ανθίππη
920 Άνθιππος
921 Άνθος
922 Ανθοσμία
923 Ανθόσμιος
924 Ανία
925 Άνιγρος
926 Ανίκητη
927 Ανίκητος
928 Ανίκκερις
929 Άνιος
930 Ανίππη
931 Άνιππος
932 Αννίκερις
933 Άνοχος
934 Ανταγόρας
935 Ανταλκίδας
936 Άντανδρος
937 Αντέας
938 Άντεια
939 Αντείας
940 Αντέρως
942 Αντερώσα
943 Αντήνωρ
944 Αντηνώρη
945 Άντια
946 Αντιάδης
947 Αντιάνειρ
948 Αντίας
949 Αντιγένης
950 Αντιγόνη
951 Αντίγονος
952 Αντίδοτος
953 Αντίδωρος
954 Αντίθεος
955 Αντίκλεια
956 Αντικλής
957 Αντικράτης
958 Αντιλέων
959 Αντίλοχος
960 Αντιμάχη
961 Αντίμαχος
962 Αντιμέδων
963 Αντιμένης
964 Αντιμήδη
965 Αντιμήδης
966 Αντίμνηστος
967 Αντίμοιρος
968 Αντινόη
969 Αντίνοος
970 Αντιόπη
971 Αντιοχίς
972 Αντίοχος
973 Αντίπα
974 Αντίπας
975 Αντιπάτρα
976 Αντίπατρος
977 Αντίπαφος
978 Άντιππος
979 Αντισθένης
980 Αντιστάτης
981 Άντιφα
982 Αντιφάνη
983 Αντιφάνης
984 Αντίφας
985 Αντιφάτη
986 Αντιφάτης
987 Αντίφημος
988 Αντίφιλος
989 Αντιφόνη
990 Αντίφονος
991 Άντιφος
992 Αντιφών
993 Αντιφώσσα
994 Αντιχάρης
995 Αντιωρος
996 Αντραίμονας
997 Άντυλλος
998 Ανυσία
999 Ανύσιος
1000 Άνυστις
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία