Εορτές 22 Νοεμβρίου: Αγία Κικιλια Άγιος Βαλεριανός Άγιος Μένιγνος ο Κναφεύς Άγιος Φιλήμων ο Απόστολος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άγιος Σαλβατόρ Λίλης Λίλη
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μάξιμος ο Καπιτουλάριος Verocianus Αγία Ευφημία Άγιος Αγάπιος Άγιος Αγαπίων ο Ρωμαίος Άγιος Άνθιμος Άγιος Θαδδαίος Άγιος Θαλαλαίος Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης Άγιος Κάλλιστος μάρτυρας από το Αμόριο Άγιος Κλήμης ο Θαυματουργός Άγιος Μάρκος Άγιος Ονήσιμος Άγιος Προκόπιος ο Παλαιστίνιος Άγιος Σισίνιος Άγιος Στέφανος Άγιος Τιβούρτιος Απόστολος Άρχιππος Άπφια Κιλικία Όσιος Αββάς Όσιος Αναστάσιος ο Διάκονος Όσιος Κάλλιστος ο Β', Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Αρχαίο Ελληνικό
1 Aβρότονος
2 Aιολόμιτρις
3 Aισχραίος
4 Aισχύλα
5 Aλεξιμήδη
6 Aμφίροος
7 Aριμήδης
8 Aριμήδη
9 Aσστομήδης
10 Aστυμήδη
11 Aστυμήδης
12 Eύαρδις
13 Nαΐς
14 Αάαρκος
15 Αάατος
16 Αάβακτος
17 Αἰακὸς
18 Αἰαντίδης
19 Αἰαντόδωρος
20 Ααρασσός
21 Ααρδαῒς
22 Αἲας
23 Αασίφορος
24 Αάσπετος
25 Άαστος
26 Αάσχετος
27 Άβα
28 Άβαβα
29 Άβαβος
30 Αβάδνη
31 Αβάδνης
32 Αβαεοδώρα
33 Αβαεόδωρος
34 Αβαζία ή Αβασγία
35 Αβάζιος
36 Αβαζίουσα
37 Αβάη
38 Αβαθμίδωτος
39 Αβαθμολόγητος
40 Αβαία
41 Αβαιοδόρα
42 Αβαιόδορος
43 Αβαιόδωρ
44 Αβαιοδώρα
45 Αβαιόδωρος
46 Αβαιοκρίτη
47 Αβαιόκριτος
48 Αβαίος
49 Αβαίστα
50 Αβαίστας
51 Αβάκαινα
52 Αβάκαινας
53 Αβάκεια
54 Αβακένα
55 Αβακένας
56 Αβακής
57 Αβάκης
58 Άβακτη
59 Άβακτος
60 Αβαλόνιος
61 Αβάμμουσα
62 Αβάμμων
63 Αβάνθιος
64 Αβανθίς
65 Αβαντία καί Αμαντία
66 Αβαντιάδη
67 Αβαντιάδης
68 Αβαντιάς
69 Αβαντίδας
70 Αβαντίδη
71 Αβαντίδης
72 Αβαντίς
73 Αβαρβαρέη
74 Αβαρβαρέης
75 Αβάρβαρη
76 Αβάρβαρος
77 Αβαρη
78 Αβαρης
79 Αβαρίνη
80 Αβαρίνος
81 Άβαρις
82 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
83 Άβαρνος
84 Άβαρτη
85 Άβαρτος
86 Άβας
87 Αβάσγιος
88 Αβάσιτη
89 Αβάσιτος
90 Αβασκάντη
91 Αβασκάντιλλα
92 Αβασκάντιλλος
93 Αβασκαντος
94 Άβγαρ
95 Αβδαίος
96 Αβδάραξος
97 Άβδηρα
98 Άβδηρος
99 Άβδης
100 Αβειρών
101 Αβελάρδος
102 Αβία
103 Αβιανός
104 Αβίατος
105 Άβιος
106 Αβλαβία
107 Αβλάβιος
108 Άβληρος
109 Αβουναία
110 Αβρέας
111 Αβρονίκη
112 Αβρόντιον
113 Αβροσύνη
114 Αβροτέλεια
115 Αβροτέλειος
116 Αβρότονον
117 Αβρυλλίς
118 Άβρων
119 Αβρωνίς
120 Αβρωνυχίς
121 Αβρώνυχος
122 Αβρώτη
123 Άβρωτος
124 Αβυδηνός
125 Αγαθαγγέλα
126 Αγαθάγγελος
127 Αγαθάγητη
128 Αγαθάγητος
129 Αγαθαρχίς
130 Αγάθαρχος
131 Αγαθάγητος
132 Αγάθη
133 Αγαθημερίς
134 Αγαθήμερος
135 Αγαθίνος
136 Αγάθιππος
137 Αγαθόβουλη
138 Αγαθόβουλος
139 Αγαθοδαίμουσα
140 Αγαθοδαίμων
141 Αγαθόδωρος
142 Αγαθοκλέας
143 Αγαθόκλεια
144 Αγαθονίκη
145 Αγαθόνικος
146 Αγαθόπους
147 Αγαθοσθένης
148 Αγαθόστρατος
149 Αγαθότυχος
150 Αγάθυλλος
151 Αγάθυρνα
152 Αγάθυρνος
153 Αγάθυρσος
154 Αγάθων
155 Αγαθωνύμη
156 Αγαθώνυμος
157 Αγαίος
158 Αγακλέης
159 Αγάκλυτος
160 Αγαλιανός
161 Αγαλλία
162 Αγαλλίας
163 Αγαμεμνονίδη
164 Αγαμέμνων
165 Αγαμηδίδας
166 Αγαμήδη
167 Αγαμήδης
168 Αγαμηδίδα
169 Αγαμηδίδας
170 Αγαμήθη
171 Αγαμήθης
172 Αγανίκη
173 Αγανίππη
174 Αγανός
175 Αγαπαίος
176 Αγάπη
177 Αγαπήνωρ
178 Αγαπητή
179 Αγαπητός
180 Αγάπιος
181 Αγαπτόλεμος
182 Αγαρίστη
183 Αγασθένης
184 Αγασίας
185 Αγασικλής
186 Αγασικράτης
187 Αγασιμένης
188 Αγάσιμος
189 Αγασσαμενός
190 Αγάστροφος
191 Αγαύη
192 Αγαυός
193 Αγγαία
194 Αγγαίος
195 Αγγελία
196 Αγγελίων
197 Άγγελος
198 Αγγενίδας
199 Αγέας
200 Αἰγέας
201 Αγελάδας
202 Αγέλαος
203 Αγέλας
204 Αγέλοχος
205 Αγέμαχος
206 Αἰγεὺς
207 Αγέστρατος
208 Αγεύς
209 Αγήμων
210 Αγήνωρ
211 Αγηνωρίς
212 Αγησάνδρα
213 Αγήσανδρος
214 Αγήσαρχος
215 Αγησίας
216 Αγησιδάμας
217 Αγησίδαμος
218 Αγησίλαος
219 Αγησίλοχος
220 Αγησίμαχος
221 Αγησίμβροτος
222 Αγησίπολις
223 Αγησιππίδας
224 Αγησιππίδης
225 Αγησιστράτη
226 Αγησίστρατος
227 Αγησιχόρα
228 Αγήτας
229 Άγητος
230 Αγήτως
231 Αγίας
232 Αγιάτις
233 Αγιδώς
234 Αἰγιμιὸς
235 Άγις
236 Αἲγισθος
237 Αγίων
238 Αγκαίος
239 Αγκύορας
240 Αγκύωε
241 Αγλαΐα
242 Αγλαΐς
243 Αγλαοκρέων
244 Αγλαονίκη
245 Αγλαόπη
247 Αγλαόπης
248 Αγλαός
249 Αγλαοσθένης
250 Αγλαόφαμος
251 Αγλαοφήμη
252 Αγλαοφών
253 Άγλαυρος
254 Αἴγλη
255 Αγναγόρα
256 Άγναπτος
257 Αγνή
259 Αγνιάδης
260 Αγνίας
261 Αγνόδημος
262 Αγνοδίκη
263 Αγνόδικος
264 Αγνόδωρος
265 Αγνόθεμις
266 Αγνοκλής
267 Αγνόφιλος
268 Αγνώ
269 Άγνων
270 Αγνωνίδης
271 Αγονέας
272 Αγορακλής
273 Αγοράκριτος
274 Αγοράναξ
275 Αγοράστη
276 Αγόρατος
277 Αγορή
278 Αγραία
279 Αγράμπελη
280 Άγραυλος
281 Αγρεύουσα
282 Αγρεύς
283 Αγρία
284 Αγριόπας
285 Αγριόπη
286 Αγρίοπος
287 Άγριος
288 Αγρίππα
289 Αγρίππας
290 Αγριώνιος
291 Αγροιώ
292 Αγροτέρα
293 Άγρων
294 Αγύλαιος
295 Αγύριος
296 Αγύρριος
297 Αγχιάλη
298 Αγχίαλος
299 Αγχιμάχη
300 Αγχίμολος
301 Αγχινόη
302 Άγχιος
303 Αγχίπυλος
304 Αγχιρόη
305 Αγχίροος
306 Αγχιρρόη
307 Αγχίσης
308 Αγωνίς
309 Άδα
310 Αδαίος
311 Αδάμ
314 Αδαμαντία
316 Αδαμάντιος
317 Αδάμας
318 Άδας
319 Αδέας
320 Αδείμαντος
321 Αἰδέσιος
322 Άδης
323 Αδιάντη
324 Αδιάτομος
325 Αδιατόριξ
326 Αδίτη
327 Αδμήτη
328 Άδμητος
329 Αδράστεια
330 Άδραστος
331 Άδρησκος
332 Αδύτη
333 Αδώνια
334 Άδωνις
335 Αέθλιος
336 Αειθάλα
337 Αειθαλάς
338 Αείμνηστη
339 Αείμνηστος
340 Αέλια
341 Αελλόπους
342 Αελλώ
343 Αερία
344 Αερόπη
345 Αέροπος
346 Αέτιος
348 Αετίων
349 Αζάν
350 Άζευς
351 Αηδόνα
352 Αηδόνιον
353 Αήτης
354 Αἰήτης
355 Άητωρ
356 Αθάμας
357 Αθάμβιλος
358 Αθάνας
359 Αθάνατος
360 Αθέρας
361 Αἰθερία
362 Αἰθέριος
363 Αθηνά
364 Αθηναγόρα
365 Αθηναγόρας
366 Αθηνάδας
367 Αθηνάδης
368 Αθήναιος
369 Αθηναΐς
370 Αθήνιππος
371 Αθηνίς
372 Αθηνίων
373 Αθηνογένης
374 Αθηνόδωρος
375 Αθηνοκλής
376 Αθηνόκριτος
377 Αθηνώ
378 Αἰθάλης
379 Αθλίας
380 Αθοσίων
381 Αἴθρα
382 Άθως
383 Αία
384 Αιακός
385 Αιανός
386 Αίαξ
387 Αίας
388 Αιγαία
389 Αιγαίων
390 Αιγείδας
391 Αίγειρος
392 Αιγέστης
393 Αιγεύς
394 Αιγέων
395 Αιγεωνέας
396 Αίγη
397 Αιγιάλεια
398 Αιγιαλεύς
399 Αιγίας
400 Αίγιλος
401 Αιγίμιος
402 Αίγινα
404 Αιγινώ
405 Αίγιος
406 Αίγισθος
407 Αιγιστέας
408 Αιγίων
409 Αίγλη
410 Αιγληίς
411 Αίγλων
412 Αιγυπτία
413 Αιγύπτιος
414 Αίγυπτος
415 Αίγων
416 Αιδεσία
417 Αιδέσιος
418 Αιδώ
419 Αϊδωνεύς
420 Αιήτης
421 Αιήτιος
422 Αιθαλίδης
423 Αιθερία
424 Αιθέριος
425 Αίθη
426 Αιθήρ
427 Αιθίδας
428 Αίθικος
429 Αιθίλλα
430 Αιθιόλας
431 Αιθίων
432 Αίθος
433 Αιθούσα
434 Αιθούσιος
435 Αίθρα
436 Αίθρη
437 Αίθων
438 Αιλιανός
439 Αίλιος
440 Αιμόνιος
441 Αίμος
442 Αίμουσα
443 Αίμων
444 Αιναρέτη
445 Αινέας
446 Αινείας
447 Αίνειος
448 Αινεσίδημος
449 Αίνετος
450 Αινεύς
451 Αίνητος
452 Αινιάδης
453 Αινιώνη
454 Αινόμορος
455 Αίξων
456 Αιόλη
457 Αιολία
458 Αίολος
459 Αίπυτος
460 Αιρώ
461 Αίσακος
462 Αισανίας
463 Αίσαρα
464 Αισημίδα
465 Αίσηπος
466 Αίσιμος
467 Αίσιος
468 Αισίων
469 Αισυήτης
470 Αίσυμνος
471 Αίσυπος
472 Αισχίνης
473 Αισχίων
474 Αισχρηίς
475 Αισχυλίδης
476 Αισχυλίς
477 Αισχύλος
478 Αίσων
479 Αισωπία
481 Αίσωψ
483 Αιτωλίς
484 Αιτωλός
485 Αιχμίουσα
486 Αιχμοκλής
487 Αιωπίς
488 Ακαδημία
489 Ακάδημος
490 Ακακαλλίς
491 Ακάκητος
492 Άκακος
493 Ακαλανθίς
494 Ακαλλαρίς
495 Ακάμας
496 Ακανθίς
497 Άκανθος
498 Ακαρίων
499 Ακαρναν
500 Ακάστη
501 Άκαστος
502 Αἰκατερίνη
503 Ακέλης
504 Ακέσανδρος
505 Ακεσίας
506 Ακεσίδας
507 Ακεσίλαος
508 Ακεσίλας
509 Ακεσίμβροτος
510 Ακεστόδωρος
511 Ακέστωρ
512 Ακεσώ
513 Ακήρατος
514 Αἰάκης
515 Άκις
516 Ακκώ
517 Ακμή
518 Ακμονίδας
519 Άκμων
520 Ακοντεύς
521 Ακουμενός
522 Ακουσιλάδας
523 Ακουσίλαος
524 Ακραγαντίνος
525 Ακράγας
526 Άκρατος
527 Ακρήτη
528 Ακρίας
529 Ακρίσιος
530 Ακρόκομος
531 Ακρόνεος
532 Ακρότατος
533 Άκρων
534 Ακταία
535 Ακταίη
536 Ακταίος
537 Ακταίων
538 Ακτίνας
539 Ακτίς
540 Άκτις
541 Ακτορίς
542 Άκτωρ
543 Αλαλά
544 Αλαλκομένης
545 Αλάσια
546 Αλάστωρ
547 Αλβίνος
548 Αλεβίων
549 Αλεγήνωρ
550 Αλεκτρυών
551 Αλέκτωρ
552 Αλεξάνδρα
553 Αλέξανδρος
556 Αλεξάνορας
557 Αλεξάνωρ
558 Αλέξαρχος
559 Αλεξία
560 Αλεξιάρης
561 Αλεξίας
562 Αλεξίβια
563 Αλεξίβιος
564 Αλεξίκακη
565 Αλεξίκακος
566 Αλεξικλής
567 Αλεξίμαχος
568 Αλεξίνικος
569 Αλεξίνος
570 Αλέξιος
571 Αλεξιππιδας
572 Άλεξις
573 Αλεξίων
574 Αλέξων
575 Αλεός
576 Αλεύας
577 Αλέχτορας
578 Αλήθεια
579 Αλήσιος
580 Αλήτης
581 Αληυόνη
582 Αλθαία
583 Αλθαιμένης
584 Άλθηπος
585 Αλία
586 Αλίαρτος
587 Αλίας
588 Αλίη
589 Αλιθέρσης
590 Αλίκη
591 Αλιμήδη
592 Αλιμήδης
593 Άλιος
594 Αλίοχος
595 Άλις
596 Αλίσα
597 Αλιφηραία
598 Αλίφηρας
599 Αλκαθόη
600 Αλκάθοος
601 Αλκαινέτος
602 Αλκαίος
603 Αλκαμένης
604 Αλκάνδρη
605 Άλκανδρος
606 Αλκάντρα
607 Αλκάνωρ
608 Αλκέτας
609 Αλκήνωρ
610 Άλκης
611 Άλκηστις
612 Αλκίας
613 Αλκιβία
614 Αλκιβιάδη
615 Αλκιβιάδης
616 Αλκίβιος
617 Αλκιδάμας
618 Αλκίδας
619 Αλκιδίκη
620 Αλκιθόη
621 Αλκιμάχη
622 Αλκίμαχος
623 Αλκιμέδη
624 Αλκιμέδων
625 Αλκιμένης
626 Αλκιμήδη
627 Αλκιμήδης
628 Άλκιμος
629 Αλκινάδας
630 Αλκινόη
631 Αλκίνοος
632 Αλκίππη
634 Αλκίς
635 Αλκισθένης
636 Αλκίφρων
637 Αλκμαίων
638 Αλκμάν
639 Αλκμάων
640 Αλκμέων
641 Αλκμήνη
642 Αλκμήνωρ
643 Αλκυονεύς
644 Αλκυών
645 Άλκων
646 Αλμήνωρ
647 Άλμωψ
648 Αλξίων
649 Αλοκράτης
650 Αλόπη
651 Αλόπιος
652 Αλταίων
653 Άλτης
654 Αλυζεύς
655 Άλυκος
656 Αλύπητος
657 Αλυπία
658 Αλύπιος
659 Αλύριος
660 Αλφεά
661 Αλφειός
662 Αλφεός
663 Αλφεσίβοια
664 Αλωεύς
665 Αλώπεκος
666 Αμαδρυάς
667 Αμαζών
668 Αμάθεια
669 Αμαθεύς
670 Αμαθούσα
671 Αμαλθαία
672 Αμάλθεια
673 Αμαλκείδης
674 Αμαρακίς
675 Αμάρακος
676 Αμαρυλλίς
678 Άμβραξ
679 Αμβροσία
680 Αμβρόσιος
681 Αμβρύων
682 Αμεινία
683 Αμεινίας
684 Αμεινοκλής
685 Αμειψίας
686 Αμέλιος
687 Άμεμπτος
688 Αμερίας
689 Αμέστριος
690 Αμήδη
691 Αμήδης
692 Αμήνων
693 Αμησινάς
694 Αμήστριος
695 Άμηστρις
696 Αμιανός
697 Αμίαντος
698 Αμινίας
699 Άμιρις
700 Άμισσος
701 Αμισώδαρος
702 Αμμέας
703 Αμμία
704 Αμμιανός
705 Άμμων
706 Αμοίνη
707 Αμομφάρετος
708 Αμοπάων
709 Αμπελίς
710 Άμπελος
711 Άμπυκος
712 Άμπυξ
713 Αμύδας
714 Αμυθάων
715 Αμύκλα
716 Αμύκλας
717 Άμυκος
718 Αμυμώνη
719 Αμύνανδρος
720 Αμυνίας
721 Άμυνος
722 Αμύντας
723 Αμυντιανός
724 Αμύντωρ
725 Αμύνων
726 Αμφάρης
727 Αμφίαλος
728 Αμφιάναξ
729 Αμφιάραος
730 Αμφιάρης
731 Αμφιδάμας
732 Αμφίδικος
733 Αμφίδοκος
734 Αμφίδωρος
735 Αμφιθέα
736 Αμφίθεος
737 Αμφιθόη
738 Αμφίκλεια
739 Άμφικλος
740 Αμφικράτης
741 Αμφικτύων
742 Αμφικτυωνίς
743 Αμφιλοχία
744 Αμφίλοχος
745 Αμφιλύκη
746 Αμφίλυκος
747 Αμφίλυτος
748 Αμφίμαρος
749 Αμφίμαχος
750 Αμφιμέδων
751 Αμφιμήδη
752 Αμφιμήδης
753 Αμφίμνηστος
754 Αμφινεύς
755 Αμφινόμη
756 Αμφίνομος
757 Αμφιρρόη
758 Αμφιρώ
759 Άμφισσος
760 Αμφίστρατος
761 Αμφιτρίτη
762 Αμφιτρίτης
763 Αμφιτρύων
764 Αμφίων
765 Αμφιώνη
766 Αμφότερος
767 Αἳμων
768 Αναβησίνεος
769 Αναϊτις
770 Ανάκλητος
771 Ανακρέων
773 Ανάκτωρ
774 Αναξαγόρας
775 Αναξανδρίδης
776 Ανάξανδρος
777 Αναξαρέτη
778 Ανάξαρχος
779 Αναξιβία
780 Αναξίβιος
781 Αναξίδαμος
782 Αναξικράτης
783 Αναξίλαος
784 Αναξιμανδρίδης
785 Αναξίμανδρος
786 Αναξιμένης
787 Αναξίνος
788 Ανάξιππος
789 Αναξιρρόη
790 Άναξις
791 Αναπίας
792 Αἰνέας
793 Ανατολή
794 Ανατόλιος
795 Ανάχαρσις
796 Άνδης
797 Ανδοκίδης
798 Ανδούλος
799 Ανδραίμων
800 Άνδρεα
801 Ανδρέας
802 Ανδριγούλα
803 Ανδρόγεως
804 Ανδροδάμας
805 Ανδροίτας
806 Ανδροκλείδας
807 Ανδροκλής
808 Άνδροκλος
809 Ανδροκράτης
810 Ανδροκύδης
811 Ανδρόλεως
812 Ανδρομάχη
813 Ανδρόμαχος
814 Ανδρομέδα
815 Ανδρομέδης
816 Ανδρομένης
817 Ανδρομήδη
818 Ανδρομήδης
819 Ανδρονίδης
820 Ανδρονίκη
821 Ανδρόνικος
822 Ανδροσθένης
823 Ανδροτίων
824 Άνδρων
825 Αἰνείας
826 Αἲνειος
827 Αἴνετος
828 Αἴνεφος
829 Αἰνησίδημος
830 Ανησιδώρα
831 Ανθάνας
832 Ανθέας
833 Ανθεία
834 Ανθέμιος
835 Ανθεμις
836 Ανθεμίων
837 Άνθερμος
838 Ανθεστίων
839 Ανθή
840 Ανθηδόνη
842 Ανθηδόνιος
843 Ανθήλεια
844 Άνθην
845 Άνθιμη
846 Άνθιμος
847 Ανθίππη
848 Άνθιππος
849 Ανθίων
850 Άνθος
851 Άνιγρος
852 Ανίκητη
853 Ανίκητος
854 Ανίκκερις
855 Άνιος
856 Ανίππη
857 Άνιππος
858 Ανίων
859 Αννίκερις
860 Άνοχος
861 Ανταγόρας
862 Ανταλκίδας
863 Άντανδρος
864 Αντέας
865 Άντεια
866 Αντείας
867 Αντέρως
868 Αντήνωρ
869 Άντια
870 Αντιάδης
871 Αντιάνειρ
872 Αντίας
873 Αντιγένης
874 Αντιγόνη
875 Αντίγονος
876 Αντίδοτος
877 Αντίδωρος
878 Αντίθεος
879 Αντίκλεια
880 Αντικλής
881 Αντικράτης
882 Αντιλέων
883 Αντίλοχος
884 Αντιμάχη
885 Αντίμαχος
886 Αντιμέδων
887 Αντιμένης
888 Αντιμήδη
889 Αντιμήδης
890 Αντίμνηστος
891 Αντίμοιρος
892 Αντινόη
893 Αντίνοος
894 Αντίνος
895 Αντιόπη
896 Αντιοχίδα
897 Αντίοχος
898 Αντίπας
899 Αντίπατρος
900 Αντίπαφος
901 Άντιππος
902 Αντισθένης
903 Αντιστάτης
904 Άντιφα
905 Αντιφάνης
906 Αντίφας
907 Αντιφάτης
908 Αντίφημος
909 Αντίφιλος
910 Αντίφονος
911 Άντιφος
912 Αντιφών
913 Αντιχάρης
914 Αντιωρος
915 Αντραίμονας
916 Άντυλλος
917 Άνυστις
918 Ανύτη
919 Άνυτος
920 Ανφαχος
921 Ανώγων
922 Αξίερο
923 Αξίερος
924 Αξίνη
925 Αξιοθέα
926 Αξιόκερσα
927 Αξιόκερσος
928 Αξιονίκη
929 Αξιόνικος
930 Αξίοχος
931 Άξυλος
932 Αοβολος
933 Αοδεσία
934 Αοιδή
935 Αοιδός
936 Απαίος
937 Απάμειος
938 Απελάς
939 Απελλή
940 Απελλής
942 Απελλίχα
943 Απίων
944 Απέλλιχος
945 Απογόνου
946 Απολλάς
947 Απολλιναρία
948 Απολλινάριος
949 Απολλόδωρος
950 Απολλοκράτης
951 Απολλοφάνης
952 Απόλλων
953 Απολλωνία
954 Απολλώνιος
955 Απολλωνίς
956 Απουλήιος
957 Άπτερος
958 Απυμοσύνη
959 Άραβος
960 Άρακος
961 Αραρώς
962 Άρας
963 Άρατος
964 Αράχνη
965 Άρβηλα
966 Άρβηλος
967 Αργαίος
968 Άργαλος
969 Αργεάδης
970 Αργεία
971 Αργέλη
972 Άργεννος
973 Αργέστης
974 Αργεύς
975 Άργη
976 Άργης
977 Αργία
978 Αργίνη
979 Αργίνος
980 Αργίνουσσα
981 Αργιόπη
982 Άργιος
983 Άργος
984 Αργυλεωνις
985 Αργυρά
986 Αργυρός
987 Αργυφίη
988 Αργώ
989 Αρδαλίς
990 Αρδαλίων
991 Αρέθα
992 Αρέθων
993 Αρεία
994 Αρείωνας
995 Αρεσίας
996 Άρεστον
997 Αρέστωρ
998 Αρεταίος
999 Αρετάων
1000 Αρετή
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία