Εορτές 18 Ιανουαρίου: Αγία Θεοδούλη Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας Άγιος Βοηθός Αγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Κυριλλία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αραβέλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ξένη Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ευάγριος 'Αγιος Ευάγριος Ἐπίσκοπος Σόλων Άγιος Ιωακείμ εκ Βουλγαρίας Άγιος Μακάριος ο Μάρτυρας Άγιος Μάξιμος Επίσκοπος Ουγγροβλαχίας Αθάνατος Όσιος Αθανάσιος εκ Ρωσίας Όσιος Αθανάσιος ο διά Χριστόν Σαλός Όσιος Εφραίμιος Όσιος Σιλβανός ο εν Παλαιστίνη ασκήσας
Αρχαίο Ελληνικό
1 Aβρότονος
2 Aιολόμιτρις
3 Aισχραίος
4 Aισχύλα
5 Aλεξιμήδη
6 Aμφίροος
7 Aριμήδης
8 Aριμήδη
9 Aσστομήδης
10 Aστυμήδη
11 Aστυμήδης
12 Eύαρδις
13 Nαΐς
14 Αάαρκος
15 Αάατος
16 Αάβακτος
17 Αἰακὸς
18 Αἰαντίδης
19 Αἰαντόδωρος
20 Ααρασσός
21 Ααρδαῒς
22 Αἲας
23 Αασίφορος
24 Αάσπετος
25 Άαστος
26 Αάσχετος
27 Άβα
28 Άβαβα
29 Άβαβος
30 Αβάδνη
31 Αβάδνης
32 Αβαεοδώρα
33 Αβαεόδωρος
34 Αβαζία ή Αβασγία
35 Αβάζιος
36 Αβαζίουσα
37 Αβάη
38 Αβαθμίδωτος
39 Αβαθμολόγητος
40 Αβαία
41 Αβαιοδόρα
42 Αβαιόδορος
43 Αβαιόδωρ
44 Αβαιοδώρα
45 Αβαιόδωρος
46 Αβαιοκρίτη
47 Αβαιόκριτος
48 Αβαίος
49 Αβαίστα
50 Αβαίστας
51 Αβάκαινα
52 Αβάκαινας
53 Αβάκεια
54 Αβακένα
55 Αβακένας
56 Αβακής
57 Άβακτη
58 Άβακτος
59 Αβαλόνιος
60 Αβάμμουσα
61 Αβάμμων
62 Αβάνθιος
63 Αβανθίς
64 Αβαντία καί Αμαντία
65 Αβαντιάδη
66 Αβαντιάδης
67 Αβαντιάς
68 Αβαντίδας
69 Αβαντίδη
70 Αβαντίδης
71 Αβαντίς
72 Αβαρβαρέη
73 Αβαρβαρέης
74 Αβάρβαρη
75 Αβάρβαρος
76 Αβαρη
77 Αβαρης
78 Αβαρίνη
79 Αβαρίνος
80 Άβαρις
81 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
82 Άβαρνος
83 Άβαρτη
84 Άβαρτος
85 Άβας
86 Αβάσγιος
87 Αβάσιτη
88 Αβάσιτος
89 Αβασκάντη
90 Αβασκάντιλλα
91 Αβασκάντιλλος
92 Αβασκαντος
93 Άβγαρ
94 Αβδαίος
95 Αβδάραξος
96 Άβδηρα
97 Άβδηρος
98 Άβδης
99 Αβειρών
100 Αβελάρδος
101 Αβία
102 Αβιανός
103 Αβίατος
104 Άβιος
105 Αβλαβία
106 Αβλάβιος
107 Άβληρος
108 Αβουναία
109 Αβρέας
110 Αβρονίκη
111 Αβρόντιον
112 Αβροσύνη
113 Αβροτέλεια
114 Αβροτέλειος
115 Αβρότονον
116 Αβρυλλίς
117 Άβρων
118 Αβρωνίς
119 Αβρωνυχίς
120 Αβρώνυχος
121 Αβρώτη
122 Άβρωτος
123 Αβυδηνός
124 Αγαθαγγέλα
125 Αγαθάγγελος
126 Αγαθάγητη
127 Αγαθάγητος
128 Αγαθαρχίς
129 Αγάθαρχος
130 Αγαθάγητος
131 Αγάθη
132 Αγαθημερίς
133 Αγαθήμερος
134 Αγαθίνος
135 Αγάθιππος
136 Αγαθόβουλη
137 Αγαθόβουλος
138 Αγαθοδαίμουσα
139 Αγαθοδαίμων
140 Αγαθόδωρος
141 Αγαθοκλέας
142 Αγαθόκλεια
143 Αγαθονίκη
144 Αγαθόνικος
145 Αγαθόπους -2
146 Αγαθόπους -θ
147 Αγαθοσθένης
148 Αγαθόστρατος
149 Αγαθότυχος
150 Αγάθυλλος
151 Αγάθυρνα
152 Αγάθυρνος
153 Αγάθυρσος
154 Αγάθων
155 Αγαθωνία
156 Αγαθωνύμη
157 Αγαθώνυμος
158 Αγαίος
159 Αγακλέης
160 Αγάκλυτος
161 Αγαλιανός
162 Αγαλλία
163 Αγαλλίας
164 Αγαμεμνονίδη
165 Αγαμέμνων
166 Αγαμηδίδας
167 Αγαμήδη
168 Αγαμήδης
169 Αγαμηδίδα
170 Αγαμηδίδας
171 Αγαμήθη
172 Αγαμήθης
173 Αγανίκη
174 Αγανίππη
175 Αγανός
176 Αγαπαίος
177 Αγάπη
178 Αγαπήνωρ
179 Αγαπηνωρίς
180 Αγαπητή
181 Αγαπητός
182 Αγάπιος
183 Αγαπτόλεμος
184 Αγαρίστη
185 Αγασθένης
186 Αγασίας
187 Αγασικλής
188 Αγασικράτης
189 Αγασιμένης
190 Αγάσιμος
191 Αγασσαμενός
192 Αγάστροφος
193 Αγαύη
194 Αγαυός
195 Αγγαία
196 Αγγαίος
197 Αγγελία
198 Αγγελίων
199 Άγγελος
200 Αγγενίδας
201 Αγέας
202 Αἰγέας
203 Αγελάδας
204 Αγέλαος
205 Αγέλας
206 Αγέλοχος
207 Αγέμαχος
208 Αἰγεὺς
209 Αγέστρατος
210 Αγεύουσα
211 Αγεύς
212 Αγήμων
213 Αγήνωρ
214 Αγηνωρίς
215 Αγησάνδρα
216 Αγήσανδρος
217 Αγήσαρχος
218 Αγησίας
219 Αγησιδάμας
220 Αγησίδαμος
221 Αγησίλαος
222 Αγησιλοχίς
223 Αγησίλοχος
224 Αγησίμαχος
225 Αγησίμβροτος
226 Αγησίπολις
227 Αγησιππίδας
228 Αγησιππίδης
229 Αγησιστράτη
230 Αγησίστρατος
231 Αγησιχόρα
232 Αγήτας
233 Άγητος
234 Αγήτως
235 Αγίας
236 Αγιάτις
237 Αγιδώς
238 Αἰγιμιὸς
239 Άγις
240 Αἲγισθος
241 Αγίων
242 Αγκαία
243 Αγκαίος
244 Αγκύορας
245 Αγκύωε
246 Αγλαΐα
247 Αγλάιος
248 Αγλαοκρέων
249 Αγλαονίκη
250 Αγλαόπη
252 Αγλαόπης
253 Αγλαός
254 Αγλαοσθένης
255 Αγλαόφαμος
256 Αγλαοφήμη
257 Αγλαοφών
258 Άγλαυρος
259 Αἴγλη
260 Αγναγόρα
261 Άγναπτος
262 Αγνή
264 Αγνιάδης
265 Αγνίας
266 Αγνόδημος
267 Αγνοδίκη
268 Αγνόδικος
269 Αγνόδωρος
270 Αγνόθεμις
271 Αγνοκλής
272 Αγνόφιλος
273 Αγνώ
274 Άγνων
275 Αγνωνίδης
276 Αγονέας
277 Αγορακλής
278 Αγορακρίτη
279 Αγοράκριτος
280 Αγοράναξ
281 Αγοράστη
282 Αγόρατος
283 Αγορή
284 Αγραία
285 Αγράμπελη
286 Άγραυλος
287 Αγρεύουσα
288 Αγρεύς
289 Αγρία
290 Αγριόπας
291 Αγριόπη
292 Αγρίοπος
293 Άγριος
294 Αγρίππα
295 Αγρίππας
296 Αγριώνιος
297 Αγροιώ
298 Αγροτέρα
299 Άγρων
300 Αγύλαιος
301 Αγύριος
302 Αγύρριος
303 Αγχιάλη
304 Αγχίαλος
305 Αγχιμάχη
306 Αγχίμολος
307 Αγχινόη
308 Άγχιος
309 Αγχίπυλος
310 Αγχιρόη
311 Αγχίροος
312 Αγχιρρόη
313 Αγχίσης
314 Αγωνίς
315 Άδα
316 Αδαία
317 Αδαίος
318 Αδάμ
321 Αδαμαντία
323 Αδαμάντιος
324 Αδάμας
325 Άδας
326 Αδέας
327 Αδείμαντος
328 Αἰδέσιος
329 Άδης
330 Αδιάντη
331 Αδιάτομος
332 Αδιατόριξ
333 Αδίτη
334 Αδμήτη
335 Άδμητος
336 Αδράστεια
337 Άδραστος
338 Άδρησκος
339 Αδύτη
340 Αδώνια
341 Άδωνις
342 Αεθλία
343 Αέθλιος
344 Αειθάλα
345 Αειθαλάς
346 Αείμνηστη
347 Αείμνηστος
348 Αέλια
349 Αελλήεις
350 Αελλόπους
351 Αελλώ
352 Αερία
353 Αερόπη
354 Αέροπος
355 Αέτιος
357 Αετίων
358 Αζάν
359 Άζευς
360 Αηδόνα
361 Αηδόνιον
362 Αήτης
363 Αἰήτης
364 Άητωρ
365 Αθάμας
366 Αθάμβιλος
367 Αθανάδα
368 Αθανάδας
369 Αθάνας
370 Αθάνατος
371 Αθέρας
372 Αἰθερία
373 Αἰθέριος
374 Αθηνά
375 Αθηναγόρα
376 Αθηναγόρας
377 Αθηνάδας
378 Αθηνάδης
379 Αθήναιος
380 Αθηναΐς
381 Αθήνιππος
382 Αθηνίς
383 Αθηνίων
384 Αθηνογένης
385 Αθηνόδωρος
386 Αθηνοκλής
387 Αθηνόκριτος
388 Αθηνώ
389 Αἰθάλης
390 Αθλίας
391 Αθοσίων
392 Αἴθρα
393 Άθως
394 Αία
395 Αιάκη
396 Αιακός
397 Αιανός
398 Αίας
399 Αιγαία
400 Αιγαίων
401 Αιγείδας
402 Αίγειρος
403 Αιγέστης
404 Αιγεύς
405 Αιγέων
406 Αιγεωνέας
407 Αίγη
408 Αιγιάλεια
409 Αιγιαλεύς
410 Αιγίας
411 Αιγίδα
412 Αιγίδας
413 Αίγιλος
414 Αιγίμιος
415 Αίγινα
417 Αίγινος
418 Αίγιος
419 Αιγίσθη
420 Αίγισθος
421 Αιγιστέας
422 Αιγίων
423 Αίγλη
424 Αίγλων
425 Αιγυπτία
426 Αιγύπτιος
427 Αίγυπτος
428 Αίγων
429 Αιδεσία
430 Αιδέσιος
431 Αιδώ
432 Αϊδωνεύς
433 Αιήτης
434 Αιήτιος
435 Αιθαλίδης
436 Αιθερία
437 Αιθέριος
438 Αίθη
439 Αιθήρ
440 Αιθίδας
441 Αίθικος
442 Αιθίλλα
443 Αιθιόλας
444 Αιθίων
445 Αίθος
446 Αιθούσα
447 Αιθούσιος
448 Αίθρα
449 Αίθων
450 Αιλιανός
451 Αίλιος
454 Αιμόνιος
455 Αίμος
456 Αίμουσα
457 Αίμων
458 Αιναρέτη
459 Αινέας
460 Αινείας
461 Αίνειος
462 Αινεσίδημος
463 Αίνετος
464 Αινεύς
465 Αίνητος
466 Αινιάδης
467 Αινιώνη
468 Αινόμορος
469 Αίξων
470 Αιόλη
471 Αιολία
472 Αίολος
473 Αίπυτος
474 Αιρώ
475 Αίσακος
476 Αισανίας
477 Αίσαρα
478 Αισημίδα
479 Αίσηπος
480 Αίσιμος
481 Αίσιος
482 Αισίων
483 Αισυήτης
484 Αίσυμνος
485 Αίσυπος
486 Αισχίνη
487 Αισχίνης
488 Αισχίων
489 Αισχρηίς
490 Αισχυλίδης
491 Αισχυλίς
492 Αισχύλος
493 Αίσων
494 Αισωπία
496 Αίσωψ
498 Αίτνα
499 Αιτναίος
500 Αιτωλίς
501 Αιτωλός
502 Αιχμίουσα
503 Αιχμοκλής
504 Αιωπίς
505 Ακαδημία
506 Ακάδημος
507 Ακάθιστος
508 Ακακαλλίς
509 Ακάκητος
510 Άκακος
511 Ακαλανθίς
512 Ακαλλαρίς
513 Ακάμας
514 Ακανθίς
515 Άκανθος
516 Ακαρίων
517 Ακαρναν
518 Ακάστη
519 Άκαστος
520 Αἰκατερίνη
521 Ακέλης
522 Ακεσάνδρα
523 Ακέσανδρος
524 Ακεσίας
525 Ακεσίδας
526 Ακεσίλαος
527 Ακεσίλας
528 Ακεσίμβροτος
529 Ακεστόδωρος
530 Ακέστωρ
531 Ακεσώ
532 Ακήρατος
533 Αἰάκης
534 Άκις
535 Ακκώ
536 Ακματίδα
537 Ακματίδας
538 Ακμή
539 Ακμονίδας
540 Άκμων
541 Ακοντεύς
542 Ακουμενός
543 Ακουσιλάδας
544 Ακουσίλαος
545 Ακραγαντίνος
546 Ακράγας
547 Άκρατος
548 Ακρήτη
549 Ακρίας
550 Ακρίσιος
551 Ακρόκομος
552 Ακρόνεος
553 Ακρότατος
554 Άκρων
555 Ακταία
556 Ακταίος
557 Ακτίνας
558 Ακτίς
559 Άκτις
560 Ακτορίς
561 Άκτωρ
562 Αλαλά
563 Αλαλκομένης
564 Αλάσια
565 Αλάστωρ
566 Αλεβίων
567 Αλεγήνωρ
568 Αλεκτρυών
569 Αλέκτωρ
570 Αλεξάνδρα
571 Αλέξανδρος
574 Αλεξάνορας
575 Αλεξάνωρ
576 Αλέξαρχος
577 Αλεξία
578 Αλεξιάρης
579 Αλεξίας
580 Αλεξίβια
581 Αλεξίβιος
582 Αλεξίκακη
583 Αλεξίκακος
584 Αλεξικλής
585 Αλεξίμαχος
586 Αλεξίνικος
587 Αλεξίνος
588 Αλέξιος
589 Αλεξιππιδας
590 Άλεξις
591 Αλεξίων
592 Αλέξων
593 Αλεός
594 Αλεύας
595 Αλέχτορας
596 Αλήθεια
597 Αλήσιος
598 Αλήτης
599 Αληυόνη
600 Αλθαία
601 Αλθαιμένης
602 Άλθηπος
603 Αλία
604 Αλίαρτος
605 Αλίας
606 Αλίη
607 Αλιθέρσης
608 Αλίκη
609 Αλιμήδη
610 Αλιμήδης
611 Άλιος
612 Αλίοχος
613 Άλις
614 Αλίσα
615 Αλιφηραία
616 Αλίφηρας
617 Αλκαθόη
618 Αλκάθοος
619 Αλκαινέτος
620 Αλκαίος
621 Αλκαμένης
622 Αλκάνδρη
623 Άλκανδρος
624 Αλκάντρα
625 Αλκάνωρ
626 Αλκέτας
627 Αλκήνωρ
628 Άλκης
629 Άλκηστις
630 Αλκίας
631 Αλκιβία
632 Αλκιβιάδη
633 Αλκιβιάδης
634 Αλκίβιος
635 Αλκιδάμας
636 Αλκίδας
637 Αλκιδίκη
638 Αλκιθόη
639 Αλκιμάχη
640 Αλκίμαχος
641 Αλκιμέδη
642 Αλκιμέδων
643 Αλκιμένης
644 Αλκιμήδη
645 Αλκιμήδης
646 Άλκιμος
647 Αλκινάδας
648 Αλκινόη
649 Αλκίνοος
650 Αλκίππη
652 Αλκίς
653 Αλκισθένης
654 Αλκίφρουσα
655 Αλκίφρων
656 Αλκμαίων
657 Αλκμάν
658 Αλκμάων
659 Αλκμέων
660 Αλκμήνη
661 Αλκμήνωρ
662 Αλκυονεύς
663 Αλκυών
664 Άλκων
665 Αλμήνωρ
666 Άλμωψ
667 Αλξίων
668 Αλοκράτης
669 Αλόπη
670 Αλόπιος
671 Αλσηΐς
672 Αλταίων
673 Άλτης
674 Άλτιμη
675 Άλτιμος
676 Αλυζεύς
677 Άλυκος
678 Αλύπητος
679 Αλυπία
680 Αλύπιος
681 Αλύριος
682 Αλυσία
683 Αλύσιος
684 Αλφεά
685 Αλφειά
686 Αλφειός
687 Αλφεός
688 Αλφεσίβοια
689 Αλωεύς
690 Αλώπεκος
691 Αμαδρυάς
692 Αμαζόνιος
693 Αμαζών
694 Αμάθεια
695 Αμαθεύς
696 Αμαθούσα
697 Αμαλθαία
698 Αμάλθεια
699 Αμαλκείδης
700 Αμαρακίς
701 Αμάρακος
702 Αμαρυλλίς
704 Άμβραξ
705 Αμβροσία
706 Αμβρόσιος
707 Αμβρύων
708 Αμεινία
709 Αμεινίας
710 Αμεινοκλής
711 Αμειψίας
712 Αμέλιος
713 Άμεμπτος
714 Αμερίας
715 Αμέστριος
716 Αμήδη
717 Αμήδης
718 Αμήνων
719 Αμησινάς
720 Αμήστριος
721 Άμηστρις
722 Αμιανός
723 Αμίαντος
724 Αμινίας
725 Άμιρις
726 Άμισσος
727 Αμισώδαρος
728 Αμμέας
729 Αμμία
730 Αμμιανός
731 Άμμων
732 Αμοίνη
733 Αμομφάρετος
734 Αμοπάων
735 Αμπελίς
736 Άμπελος
737 Άμπυκος
738 Άμπυξ
739 Αμύδας
740 Αμυθάων
741 Αμύκλα
742 Αμύκλας
743 Άμυκος
744 Αμυμώνη
745 Αμύνανδρος
746 Αμυνίας
747 Άμυνος
748 Αμύντας
749 Αμυντιανός
750 Αμύντωρ
751 Αμύνων
752 Αμφάρης
753 Αμφιάλη
754 Αμφίαλος
755 Αμφιάναξ
756 Αμφιαράη
757 Αμφιάραος
758 Αμφιδάμας
759 Αμφίδικος
760 Αμφίδοκος
761 Αμφίδωρος
762 Αμφιθέα
763 Αμφίθεος
764 Αμφιθόη
765 Αμφίκλεια
766 Άμφικλος
767 Αμφικράτης
768 Αμφικτύων
769 Αμφικτυωνίς
770 Αμφιλοχία
771 Αμφίλοχος
772 Αμφιλύκη
773 Αμφίλυκος
774 Αμφίλυτος
775 Αμφίμαρος
776 Αμφίμαχος
777 Αμφιμέδων
778 Αμφιμήδη
779 Αμφιμήδης
780 Αμφίμνηστος
781 Αμφινεύς
782 Αμφινόμη
783 Αμφίνομος
784 Αμφιρρόη
785 Αμφιρώ
786 Άμφισσος
787 Αμφίστρατος
788 Αμφιτρίτη
789 Αμφιτρίτης
790 Αμφιτρύων
791 Αμφίων
792 Αμφιώνη
793 Αμφότερος
794 Αἳμων
795 Αναβησίνεος
796 Αναϊτις
797 Ανάκλητος
798 Ανακρέων
800 Ανάκτωρ
801 Αναξαγόρας
802 Αναξανδρίδης
803 Ανάξανδρος
804 Αναξαρέτη
805 Ανάξαρχος
806 Αναξιβία
807 Αναξίβιος
808 Αναξίδαμος
809 Αναξικράτης
810 Αναξίλαος
811 Αναξιμάνδρα
812 Αναξίμανδρος
813 Αναξιμένης
814 Αναξίνος
815 Ανάξιππος
816 Αναξιρρόη
817 Άναξις
818 Αναπίας
819 Αἰνέας
820 Ανατολή
821 Ανατόλιος
822 Ανάχαρσις
823 Άνδης
824 Ανδοκίδης
825 Ανδούλος
826 Ανδραίμων
827 Άνδρεα
828 Ανδρέας
829 Ανδριγούλα
830 Ανδρόγεως
831 Ανδροδάμας
832 Ανδροίτας
833 Ανδροκλείδας
834 Ανδροκλής
835 Άνδροκλος
836 Ανδροκράτης
837 Ανδροκύδης
838 Ανδρόλεως
839 Ανδρομάχη
840 Ανδρόμαχος
841 Ανδρομέδα
842 Ανδρομέδης
843 Ανδρομένης
844 Ανδρομήδη
845 Ανδρομήδης
846 Ανδρονίδης
847 Ανδρονίκη
848 Ανδρόνικος
849 Ανδροσθένης
850 Ανδροτίων
851 Άνδρων
852 Αἰνείας
853 Αἲνειος
854 Αἴνετος
855 Αἴνεφος
856 Αἰνησίδημος
857 Ανησιδώρα
858 Ανθάνας
859 Ανθέας
860 Ανθεία
861 Ανθέμιος
862 Ανθεμις
863 Ανθεμίων
864 Άνθερμος
865 Ανθεστίων
866 Ανθή
867 Ανθηδόνη
869 Ανθηδόνιος
870 Ανθήλεια
871 Άνθην
872 Άνθιμη
873 Άνθιμος
874 Ανθίππη
875 Άνθιππος
876 Ανθίων
877 Άνθος
878 Άνιγρος
879 Ανίκητη
880 Ανίκητος
881 Ανίκκερις
882 Άνιος
883 Ανίππη
884 Άνιππος
885 Ανίων
886 Αννίκερις
887 Άνοχος
888 Ανταγόρας
889 Ανταλκίδας
890 Άντανδρος
891 Αντέας
892 Άντεια
893 Αντείας
894 Αντέρως
895 Αντερώσα
896 Αντήνωρ
897 Άντια
898 Αντιάδης
899 Αντιάνειρ
900 Αντίας
901 Αντιγένης
902 Αντιγόνη
903 Αντίγονος
904 Αντίδοτος
905 Αντίδωρος
906 Αντίθεος
907 Αντίκλεια
908 Αντικλής
909 Αντικράτης
910 Αντιλέων
911 Αντίλοχος
912 Αντιμάχη
913 Αντίμαχος
914 Αντιμέδων
915 Αντιμένης
916 Αντιμήδη
917 Αντιμήδης
918 Αντίμνηστος
919 Αντίμοιρος
920 Αντινόη
921 Αντίνοος
922 Αντίνος
923 Αντιόπη
924 Αντιοχίδα
925 Αντίοχος
926 Αντίπας
927 Αντίπατρος
928 Αντίπαφος
929 Άντιππος
930 Αντισθένης
931 Αντιστάτης
932 Άντιφα
933 Αντιφάνης
934 Αντίφας
935 Αντιφάτης
936 Αντίφημος
937 Αντίφιλος
938 Αντίφονος
939 Άντιφος
940 Αντιφών
941 Αντιχάρης
942 Αντιωρος
943 Αντραίμονας
944 Άντυλλος
945 Ανυσία
946 Ανύσιος
947 Άνυστις
948 Ανύτη
949 Άνυτος
950 Ανφαχος
951 Ανώγων
952 Αξίερο
953 Αξίερος
954 Αξίνη
955 Αξιοθέα
956 Αξιόκερσα
957 Αξιόκερσος
958 Αξιονίκη
959 Αξιόνικος
960 Αξίοχος
961 Άξυλος
962 Αοβολος
963 Αοδεσία
964 Αοιδή
965 Αοιδός
966 Απαίος
967 Απάμειος
968 Απελάς
969 Απελλή
970 Απελλής
972 Απελλίχα
973 Απίων
974 Απέλλιχος
975 Απογόνου
976 Απολλάς
977 Απολλιναρία
978 Απολλινάριος
979 Απολλόδωρος
980 Απολλοκράτης
981 Απολλοφάνης
982 Απόλλων
983 Απολλωνία
984 Απολλώνιος
985 Απολλωνίς
986 Απουλήιος
987 Άπτερος
988 Απυμοσύνη
989 Άραβος
990 Άρακος
991 Αραρώς
992 Άρας
993 Άρατος
994 Αράχνη
995 Άρβηλα
996 Άρβηλος
997 Αργαίος
998 Άργαλος
999 Αργεάδης
1000 Αργεία
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία