Εορτές 3 Αυγούστου: Trea Αγία Σαλώμη η Μυροφόρος Άγιος Ολύμπιος ο έπαρχος, μάρτυρας Δαλματία Ζεβεδαίος Όσιος Δαλμάτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοδώρα εξ Αιγίνης Άγιοι Ιωάννης Επίσκοπος Εφέσου Άγιος Στέφανος Ιερομάρτυρας Πάπας Ρώμης Δαλματία Θεόκτιστος Όσιος Ισαάκιος ο Ομολογητής
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Ethelwald
7 Gerebernus
8 Gudwall
9 Gwenagwy
10 Secardos
11 Theodemir
12 Tressan
13 Urbitius
14 Viator
15 Vouga
16 Vulphy
17 Waccar
18 Waldalenus
19 Willibald
20 Wivina
21 Wulsin
22 Yrchard
23 Ααρών
25 Αβαδδώσσα
26 Αβακούμ
27 Αβακουμία
28 Αββαδών
29 Αββαία
30 Αβδαίος
31 Αβδιήλ
32 Αβδιηλία
33 Αβδιού
34 Αβερκία
35 Αβέρκιος
36 Αβεσσαλώμ
37 Αβιά
38 Άβιβος
39 Αβιμελιχίς
40 Αβιμέλιχος
41 Αβιούδ
42 Αβουδίμη
43 Αβούδιμος
44 Αβραάμ
48 Αβρααμία
49 Άβραμ
50 Άβραξ
51 Άβραχας
52 Αβρικία
53 Αβρίκιος
54 Αβυδηνός
55 Αβώ
56 Άγαβος
57 Αγαθαγγέλα
58 Αγαθάγγελος
59 Αγάθη
60 Αγαθοδώρα
61 Αγαθόδωρος
62 Αγαθοκλέας
63 Αγαθονίκη
64 Αγαθόνικος
65 Αγαθοπόδη
66 Αγαθόπους
67 Αγάθων
68 Αγαθωνία
69 Αγάπη
70 Αγαπητή
71 Αγαπητός
72 Αγάπιος
73 Αγγέλα
74 Αγγελαρία
75 Αγγελάριος
76 Αγγελική
77 Αγγελίνα
78 Αγγελίνος
79 Άγγελος
80 Αγγίας
82 Αγιάσσου
83 Αγιοδεκτινή
84 Αγιοηλιώτισσα
85 Αγιολούσαινα
86 Αγιούλα
87 Αγίων Πάντων
88 Αγκαία
89 Αγλαΐα
90 Αγνή
92 Αγράμπελη
93 Αγριδιώτισσα
94 Αγριλιώτισσα
95 Αγρίππα
96 Αγρίππας
97 Άδα
98 Αδαλβέρτος
99 Αδάμ
102 Αδαμαντία
104 Αδάμη
105 Αδαμνάνος
106 Αδελαΐς
107 Αδονάι
108 Αδριανή
109 Αδριανός
110 Αειθάλα
111 Αειθαλάς
112 Αειμακάριστος
113 Αειμεσιτεύουσα
114 Αερία
115 Αερίας
116 Αετία
117 Αέτιος
119 Αζαρίας
120 Αζάς
121 Αζάτ
122 Άζης
123 Αζώρ
124 Αθανασία
125 Αθανάσιος
126 Αθηνά
127 Αθηναγόρα
128 Αθηναγόρας
129 Αθηνιώτισσα
130 Αθηνογένης
131 Αθηνόδωρος
132 Αθρέ
133 Αίγλων
134 Αιγυπτία
135 Αϊδανή
136 Αϊδανός
137 Αιδεσία
138 Αιδέσιος
140 Αίθαν
141 Αιθήρ
142 Αικατερίνη
145 Αικατερίνος
146 Αιματούσα
147 Αιμίαλου
148 Αιμιλία
149 Αιμιλίνα
150 Αιμίλιος
151 Αιρκώτισσα
152 Αίτνα
153 Αιτναίος
154 Αιτωλίς
155 Ακαθή
156 Ακάθιστη
157 Ακάθιστος
158 Ακακία
159 Ακάκιος
161 Ακατάβλητη
162 Ακατάβλητος
163 Ακατάφλεκτη
164 Ακατάφλεκτος
165 Ακέλεια
166 Άκελος
167 Ακεψεή
168 Ακεψεής
169 Ακεψιμά
170 Ακεψιμάς
171 Ακήραση
172 Ακίνδυνη
173 Ακίνδυνος
174 Ακόλουθος
175 Ακρωτηριανή
176 Ακύλας
178 Ακυλίνα
179 Αλαμάνος
180 Άλαν
181 Αλάνα
182 Αλανιώτισσα
183 Αλαξάνδρα
184 Αλβανή
185 Αλβανός
186 Αλβέρτα
187 Αλβέρτος
188 Αλβίνα
189 Αλβίνος
190 Αλδχέλμος
191 Αλένα
192 Αλέξανδρος
195 Αλέξιος
196 Αλεξιώτισσα
197 Αλεπινή
198 Αλήθεια
199 Αληθής
200 Αλίκη
201 Αλκίσων
202 Αλλάς
203 Αλλοιώτισσα
204 Αλμπέος
205 Αλόχη
206 Αλπέγιος
207 Άλτη
208 Αλυπία
209 Αλύπιος
210 Αλυσία
211 Αλύσιος
212 Αλφαία
213 Αλφαιεύς
214 Αλφειός
215 Αλωνία
216 Αλώνιος
217 Αμαλία
218 Αμάνδα
219 Άμανδος
221 Αματίτση
222 Αμβρόσιος
223 Άμεμπτη
224 Άμεμπτος
225 Αμετάθετος
226 Αμμιανή
227 Αμμιανός
228 Αμμούν
229 Άμμων
230 Αμολιανή
231 Αμόλυντος
232 Αμπάν
233 Αμπελίς
234 Αμπελοκήπισσα
235 Αμπλία
236 Αμπλίας
237 Αμφιλοχία
238 Αμφίλοχος
239 Αμφίων
240 Αμφιώνη
241 Αμωμη
242 Αμωναθάς
243 Αμώς
244 Αναλίζα
245 Ανανί
246 Ανανία
247 Ανανίας
248 Ανάξαρχος
249 Αναξιμένη
250 Αναξιμένης
251 Ανάργυρη
252 Ανάργυρος
253 Άνασσα
254 Αναστασία
255 Αναστάσιος
256 Αναστέλλα
257 Ανατολή
258 Ανατόλιος
259 Αναφωνήτρια
260 Άνδρεα
261 Ανδρέας
262 Ανδριανή
263 Ανδριάννα
264 Ανδριανός
265 Ανδρόμαχος
266 Ανδρονίδης
267 Ανδρονίκη
268 Ανδρόνικος
269 Ανδροπελαγία
270 Ανδροπελαγίας
271 Άνδρων
272 Ανειτυλλιανός
273 Ανεκτή
274 Άνεκτος
275 Ανεμπόδιστη
276 Ανεμπόδιστος
278 Ανερίνα
279 Ανέστης
280 Ανέστια
281 Άνθα
282 Άνθας
283 Ανθή
284 Άνθιμη
285 Άνθιμος
286 Άνθος
287 Ανία
288 Ανίκητη
289 Ανίκητος
290 Ανιμαϊς
291 Ανίνα
292 Ανίνας
293 Άνιος
294 Ανίτα
295 Άννα
297 Αννακαίτη
298 Ανναλίζα
299 Άννας
300 Αννούβ
301 Ανουτσιάτα
302 Ανουτσιάτης
303 Ανσέλμος
304 Αντελίνα
305 Αντέρως
307 Αντερώσα
308 Αντιγόνη
309 Αντιλίνος
310 Αντινίτισσα
311 Αντιοχίς
312 Αντίπα
313 Αντίπας
314 Αντιπάτρα
315 Αντίπατρος
316 Αντιφωνήτρια
317 Αντωνία
318 Αντωνίκη
319 Αντωνίκος
320 Αντώνιος
321 Ανυσία
322 Ανύσιος
323 Ανωμερίτισσα
324 Ανώνυμος
325 Αξιούσα
326 Αξίων
327 Άπαμος
328 Απείρανδρος
329 Απειρόγαμος
330 Απελλή
331 Απελλής
333 Απία
334 Απίων
335 Απολλιναρία
336 Απολλινάριος
337 Απόλλων
338 Απολλωνία
339 Απολλώνιος
340 Απολλωνίς
341 Αποστολία
342 Απόστολος
344 Απρίων
345 Απρόσιτος
346 Αραβέλλα
347 Αρακιώτισσα
348 Αράπισσα
349 Αρβανίτης
350 Αρβανίτισσα
351 Αργά
352 Αργυρά
353 Αρδαλίων
354 Αρεδία
355 Αρέδιος
356 Αρέθων
357 Άρειος
358 Αρετή
359 Αρηβοϊα
360 Άρης
362 Αριάδνη
364 Αριάδνης
365 Αρισταρχίς
366 Αρίσταρχος
367 Αριστείδη
368 Αριστείδης
369 Αρίστη
370 Αριστιάνα
371 Αριστιανός
372 Αριστοβούλα
373 Αριστόβουλος
375 Αριστοκλέας
376 Αριστοκλειανός
377 Αριστονίκη
378 Αριστόνικος
379 Άριστος
380 Αρκαδία
381 Αρκάδιος
382 Αρμενοκρατούσα
383 Αρμοδία
384 Αρμόδιος
385 Αρόα
386 Αρριανή
387 Αρριανός
388 Αρσάκη
389 Αρσάκιος
390 Αρσανά
391 Αρσενία
392 Αρσένιος
393 Αρτέμιος
394 Αρφαξάδ
395 Αρχαγγελιώτισσα
396 Αρχελάη
397 Άρχιππος
398 Αρχισπορίτισσα
399 Αρχοντία
400 Αρχοντίνα
401 Αρχοντίνος
402 Αρχοντίων
403 Ασάφεια
404 Ασάφιος
405 Ασήρ
406 Ασινέθ
407 Άσιοτ
408 Ασκλά
409 Ασκλάς
410 Ασκληπιοδότη
411 Ασκληπιόδοτος
412 Ασκληπιός
413 Ασπασία
414 Ασπραγγέλου
415 Ασπροβουνιώτισσα
416 Ασπροπαναγιά
417 Ασσάντ
418 Αστή
419 Αστός
420 Ασύγκριτη
421 Ασύγκριτος
422 Ασχολία
423 Ασχόλιος
424 Αττική
425 Αττικός
426 Άττος
427 Αυγερινή
428 Αυγερινός
429 Αυγούστα
430 Αύγουστος
431 Αύδακτος
432 Αυδάς
433 Αυδάτα
434 Αυδελλάς
435 Αυδιησούς
436 Αύκτα
437 Αύκτος
438 Αυνάν
439 Αυξεντία
440 Αυξέντιος
441 Αυξιβία
442 Αυξίβιος
443 Αυξουθένιος
444 Αφέντρα
445 Αφθονία
446 Αφθόνιος
448 Άφθορος
449 Αφραάτη
450 Αφραάτης
451 Αφρικάνα
452 Αφρικανός
454 Αφροδίτη
455 Αφρόδιτος
456 Αχάζ
457 Αχαϊκός
458 Αχαιμένη
459 Αχαιμένης
460 Αχείμ
461 Αχειροποίητος
462 Αχιά
463 Αχιλλεύς
466 Άχμετ
467 Άχραντος
468 Αψιδιώτισσα
469 Βαβύλα
470 Βαβύλας
471 Βάδιμη
472 Βάδιμος
473 Βαδούσης
474 Βαθούσης
475 Βάια
476 Βάιος
477 Βάκχος
478 Βαλάντα
479 Βαλάντιος
480 Βαλδερούδη
481 Βαλδερούδης
482 Βαλεντίνα
483 Βαλεντίνος
484 Βαλέρια
485 Βαλέριος
486 Βαλουκλιώτισσα
487 Βαλσαμή
488 Βαλσάμων
489 Βαλτάσαρ
490 Βάνα
491 Βάνδα
492 Βάνδος
493 Βανέσσα
495 Βανίνα
496 Βανιώτισσα
497 Βαουθά
498 Βαπτίς
499 Βάπτος
500 Βαραββάς
501 Βαραγγιώτισσα
502 Βαραδάτη
503 Βαραδάτος
504 Βαραχησία
505 Βαραχήσιος
506 Βαρβάρα
507 Βάρβαρος
508 Βαρδιανιώτισσα
509 Βαρθολομαία
510 Βαρθολομαίος
511 Βάρις
512 Βαρκού
513 Βαρλαάμ
514 Βαρνάβα
515 Βαρνάβας
516 Βαρούχ
517 Βαρουχία
518 Βαρραβάς
519 Βαρσαβάς
520 Βαρσαβία
521 Βαρσανουφία
522 Βαρσανούφιος
524 Βαρτάν
525 Βαρυψαβάς
526 Βάσης
527 Βασιανός
528 Βασιλεία
529 Βασίλειος
530 Βασιλένια
531 Βασιλεύς
532 Βασιληγενέτειρα
533 Βασίλισσα
534 Βάσσα
535 Βάσσας
536 Βαστράδα
537 Βατοπεδινή
538 Βατούσαινα
539 Βατσέ
540 Βάτων
541 Βάχθιση
542 Βάχθισος
543 Βεάτος
544 Βεατρίκη
545 Βεβαία
546 Βεδέας
547 Βεελζεβούλ 
548 Βελανιδιά
549 Βενανδία
550 Βενάνδιος
551 Βεναντία
552 Βενάντιος
553 Βενδιμιανός
554 Βενδολίνος
555 Βενεδίκτη
556 Βενέδικτος
557 Βενέδιμος
558 Βενέριος
559 Βενετία
560 Βένια
561 Βενιαμίν
562 Βενούστα
563 Βενούστος
564 Βέρα
565 Βερβούργα
566 Βεργουπουλιανή
567 Βερεκούνδα
568 Βερεκούνδος
569 Βερενίκη
570 Βερενίκης
571 Βέρθα
572 Βέρθος
573 Βερνάρδη
574 Βερνάρδος
575 Βερουλία
576 Βερούλιος
577 Βερτράνδη
578 Βερτράνδος
579 Βετούριος
580 Βηθεσδά
581 Βηθλεεμίτισσα
582 Βήλη
583 Βήλων
584 Βηματάρισσα
585 Βηρία
586 Βήριος
587 Βήρυλλος
589 Βησσαρία
590 Βησσαρίων
591 Βηχιανή
592 Βηχιανός
595 Βιάνωρ
596 Βιασεσλάβος
597 Βιβέτα
598 Βιβή
599 Βιβιανή
600 Βιβιανός
602 Βίβος
603 Βιγλιώτισσα
604 Βιδζίν
605 Βιδιανή
606 Βιθυνία
607 Βιθυνός
608 Βικέντια
609 Βικέντιος
610 Βίκτωρας
611 Βικτώρια
612 Βιλλιβρόρδος
613 Βίλμα
614 Βιμποράδα
615 Βίνος
616 Βιργινία
617 Βιργίνιος
618 Βιργιωμένη
619 Βιρίλα
620 Βιτάλιος
621 Βιτιμία
622 Βιτιμίων
623 Βίτων
624 Βλαδιμήρα
625 Βλαδίμηρος
626 Βλαδισλάβα
627 Βλαδισλάβος
628 Βλανδίνα
629 Βλασία
630 Βλάσιος
631 Βλαχέρνα
632 Βλέπουσα
633 Βλυχιόρικα
634 Βοδοάλδη
635 Βοδοάλδος
636 Βόηθα
637 Βόηθος
638 Βολφγάγγος
639 Βονιφατία
640 Βονιφάτιος
641 Βοόζ
642 Βορεινή
643 Βόσβα
644 Βόσβας
645 Βοστρύκιος
646 Βουκασίνη
647 Βουκασίνος
648 Βουκολίων
649 Βούλγη
650 Βούλγης
651 Βούλιστα
652 Βουλπιανός
653 Βουναρκώτισσα
654 Βουνογιάτρισσα
655 Βουνού
656 Βουρνιώτισσα
657 Βούσιρις
658 Βούσιρις2
659 Ἀβραάμη
660 Βράχου
661 Βρένδα
662 Βρένδας
663 Βρεσθενίτισσα
664 Βρετάνη
665 Βρετάνιος
666 Βρεφοκομούσα
667 Βρεφοκρατούσα
668 Βρέφος
669 Βρεφουργήσασα
670 Βρεχούσα
671 Βριθγουόλντος
672 Βροντή
673 Βροντιανή
674 Βροχή
675 Βρυαίνη
677 Βρυσιανή
678 Βυζατινή
679 Βυζατινός
680 Βώρος
681 Γαβριήλ
682 Γαβριηλία
683 Γάια
684 Γάιος
685 Γαλακτίνη
686 Γαλακτοτροφούσα
687 Γαλανή
688 Γαλανούσα
689 Γαλάτα
690 Γαλατάς
691 Γαλάτεια
692 Γαλάτειος
693 Γαλατερούσα
694 Γαλατιανή
695 Γαλατούσα
696 Γαλαχτοτροφία
697 Γαλαχτοφορούσα
698 Γαλήνη
699 Γάλικα
700 Γάλικος
701 Γαλιλαία
702 Γάλλα
703 Γάλλος
704 Γαλουχιότισσα
705 Γαμαλιήλ
706 Γαρύφαλλος
707 Γάσπαρ
708 Γαυδεντία
709 Γαυδέντιος
710 Γεάδη
711 Γεδεούσα
712 Γεδεών
713 Γέδιος
714 Γεϊθαζέτ
715 Γελάσιος
716 Γεμέλα
717 Γέμελος
718 Γεμίνα
719 Γεμίνος
720 Γενεβιέβη
721 Γενεθλία
722 Γενέθλιος
723 Γενναδία
724 Γεννάδιος
725 Γεντηλία
726 Γεντήλιος
727 Γερασίμη
728 Γεράσιμος
729 Γερβασία
730 Γερβάσιος
731 Γερμάνα
732 Γερμανός
733 Γερτρούδη
734 Γερτρούδος
735 Γέρων
736 Γεσθημανή
737 Γεϋθαζέτ
738 Γεωργία
739 Γεωργιάννα
740 Γεωργιλιάνα
741 Γεώργιος
742 Γηνατού
743 Γηρομεριού
744 Γιαλούσα
745 Γιάρετ
746 Γιάτρισσα
747 Γίγας
748 Γιεσάκ
749 Γιεσακία
750 Γιολάντα
751 Γιολένα
752 Γιόνα
753 Γιόνας
754 Γιούι
755 Γιούλα
756 Γκαβή
757 Γκαλδούνος
758 Γκασπάρ
759 Γκιζιλκιζιώτισσα
760 Γκίλντας
761 Γκουβερνιώτισσα
762 Ἀγλαΐος
764 Γλαφύρα
766 Γλαφυρός
767 Γλίεβος
768 Γλυκέρα
769 Γλυκέριος
770 Γλυκιώτισσα
771 Γλυκοκυματούσα
772 Γλύκουσα
773 Γλυκοφιλούσα
774 Γλύκων
775 Γοβδέλαος
776 Γοθαζάτ
777 Γοιρδελάκη
778 Γολινδούχ
779 Γόρασδος
780 Γοργοεπήκοος
781 Γοργόνα
782 Γοργόνιος
783 Γορδία
784 Γόρδιος
785 Γοτθία
786 Γότθος
787 Γουδελία
788 Γουιλφρέδη
789 Γουιλφρέδος
790 Γουϊνιφρέδη
792 Γουίρο
793 Γουμένισσα
794 Γουμερά
795 Γουνιώτισσα
796 Γούντα
797 Γουολβούργα
798 Γουολβούργος
799 Γουρία
800 Γουρίας
801 Γουρλομάτα
802 Γρατία
803 Γρατίων
804 Γραύς
805 Γραφιώτισσα
806 Γρηγεντία
807 Γρηγέντιος
808 Γρηγοράγγελος
809 Γρηγορία
810 Γρηγόριος
811 Γυναίκα
812 Γύψενη
813 Γωνιά
814 Δαβίδ
815 Δαβιδία
816 Δάδα
817 Δάδας
818 Δαδιώτισσα
819 Δακρύβρεχτος
820 Δακρυρροούσα
821 Δάλια
822 Δαλιδά
823 Δαλματία
825 Δαλμάτιος
826 Δαμάρης
827 Δάμαρις
829 Δαμάσα
830 Δάμασος
831 Δαμιανή
832 Δαμιανός
833 Δάμων
835 Δαν
836 Δάναβη
837 Δάναβος
838 Δάναξ
839 Δανιήλ
840 Δανιηλίς
841 Δαρεία
843 Δαρείος
844 Δάσιος
845 Δαύκτη
846 Δαύκτος
847 Δεβόρα
848 Δέηση
849 Δεκαπεντούσα
850 Δεναλία
851 Δεναχίς
852 Δεξιοκρατούσα
853 Δεόμενη
854 Δερμάτα
855 Δεσιδέρια
856 Δεσιδέριος
857 Δεσμάρη
858 Δεσποιγιάννα
859 Δέσποινα
860 Δεσπότης
861 Δημάρατη
862 Δημάρατος
863 Δήμητρα
865 Δημητράσπα
866 Δημήτριος
867 Δημία
868 Δήμιος
869 Δημοκλέα
870 Δημοκλής
871 Δημοκράνια
872 Δημοκρατία
873 Δημοκρίτη
874 Δημόκριτος
875 Δήμος
876 Δημοσθένης
877 Διάβολος
878 Διάδοχος
879 Διακονούσα
880 Διάκος
881 Δίας
882 Διασώζουσα
883 Δίδυμος
884 Δικαιόκριτος
885 Δίκαιος
886 Δικαιότατη
887 Διογένης
888 Διοδότη
889 Διόδοτος
890 Διοδώρα
891 Διόδωρος
892 Διοκλής
893 Διομήδης
894 Διονυσία
895 Διόνυσος
896 Διόσκουρος
897 Διότισσα
898 Δισιδέριος
899 Δίων
900 Διώνη
901 Δόβρα
902 Δολινδούχ
903 Δολλίων
904 Δολώρα
905 Δολώρος
906 Δομετία
907 Δομέτιος
908 Δομηνίκη
909 Δομήνικος
910 Δομιτίλλα
911 Δόμνα
912 Δομνάς
913 Δομνιανίτισσας
914 Δόμνος
916 Δονάγη
917 Δόναγος
918 Δονάτα
919 Δονάτος
920 Δοξάρισσα
921 Δορκάς
922 Δορυμέδουσα
923 Δορυμέδων
924 Δόσα
925 Δοσάς
926 Δοσιθέα
927 Δοσίθεος
928 Δουβέργαινα
929 Δούκας
930 Δούκισσα
931 Δουλάς
932 Δούλη
933 Δουνστάνος
934 Δράκαινα
935 Δράκων
936 Δροσίς
937 Δρόσος
938 Δροσοσταλία
939 Δροσοσταλίδα
940 Δροστάν
941 Δύμφνα
943 Δυράνδη
944 Δύρανδος
945 Δυφρίγη
946 Δυφρίγος
947 Δωδώνη
948 Δωρίνα
949 Δωροθέα
951 Δωρόθεος
952 Εασία
953 Εάσιος
954 Εβελίνα
955 Εβελίνος
956 Εβεντία
957 Εβέντιος
958 Έβερ
959 Εβίνα
960 Εβόρη
961 Εβόρης
962 Εγγυήτρια
963 Εγκολπία
964 Εγκόλπιος
965 Εγκυμονούσα
966 Εδμόνδη
967 Εδμόνδος
968 Εδουάρδα
969 Εδουάρδος
970 Εδουίνη
971 Εδουίνος
972 Εζεκία
973 Εζεκίας
974 Εθελβούργη
975 Εθελβούργος
976 Εθελμπέρτα
977 Εθελμπέρτος
979 Εθναρχία
980 Εθνεγερσία
981 Εθνεγέρσιος
982 Εικονίστρια
983 Εϊλιανή
984 Εϊλιανός
985 Ειρηάννα
986 Ειρηλένα
987 Ειρηναίος
988 Ειρηνάντη
989 Ειρηνάρχη
990 Ειρήναρχος
991 Ειρήνη
993 Ειρηνικὸς
994 Ειρηστέλλα
995 Εκατονταπυλιανή
996 Έκδικη
997 Έκδικος
999 Εκκλησιάρχουσα
1000 Έκτωρ
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία