Εορτές 25 Μαρτίου: Ανουτσιάτα Ανουτσιάτης Εθνάρχης Εθναρχία Εθνεγερσία Εθνεγέρσιος Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Σενουφία Σενούφιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αναγνώστης Στριφτόμπολας Δήμος Τσέλιος Ικέσια Ικέσιος Λάτρης Κανέλλα Κανέλλος Δεληγιάννης Κομνάς Τράκας Λαμπέτης Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα Λόρδος Βύρων Μαντώ Μαυρογένους Παλαιολόγος Μπενιζέλος Πανουργιάς Ξεροδημήτρης Σταϊκη Στάικος Σταϊκόπουλος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Πελαγία Αγία Πελαγία η Μάρτυς Άγιος Σαβινιανός Γλυκέρα η Θεσπική Δέσποινα, Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Κύπρις Μαντόνα, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Μαρία, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Μάριος Μεγαλόχαρη Όσιος Τίμων ο Ερημίτης Παναγία η Ευαγγελίστρα Παναγιώτα, Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Σουμέλα Σουμελάς
Χριστιανικό
1 Aedan
2 Cedd
3 Etheldreda
4 Gerebernus
5 Gudwall
6 Gwenagwy
7 Secardos
8 Tanco
9 Theodemir
10 Tressan
11 Vouga
12 Vulphy
13 Waccar
14 Waldalenus
15 Willibald
16 Wivina
17 Wulsin
18 Ααρών
20 Αβαδδώσσα
21 Αβακούμ
22 Αβακουμία
23 Αββαδών
24 Αββαία
25 Αβδαίος
26 Αβδιήλ
27 Αβδιηλία
28 Αβδιού
30 Άβελ
31 Αβερκία
32 Αβέρκιος
33 Αβεσσαλώμ
34 Αβιά
35 Άβιβος
36 Αβιμελιχίς
37 Αβιμέλιχος
38 Αβιούδ
39 Αβουδίμη
40 Αβούδιμος
41 Άβρα
42 Αβραάμ
46 Αβρααμία
47 Άβραμ
48 Άβραξ
49 Άβραχας
50 Αβρικία
51 Αβρίκιος
52 Άβυδος
53 Αβώ
54 Άγαβος
55 Αγαθαγγέλα
56 Αγαθάγγελος
57 Αγάθη
58 Αγαθοδώρα
59 Αγαθόδωρος
60 Αγαθοκλέας
61 Αγαθονίκη
62 Αγαθονίκης
63 Αγαθοπόδη
64 Αγαθόπους
65 Αγάθων
66 Αγαθωνία
67 Αγάπη
68 Αγαπητή
69 Αγαπητός
70 Αγάπιος
71 Αγγέλα
72 Αγγελαρία
73 Αγγελάριος
74 Αγγελική
75 Αγγελικός
76 Αγγελίνα
77 Αγγελίνος
78 Άγγελος
79 Αγγερούλα
80 Αγγερούλης
81 Αγγίας
83 Αγιάσσου
84 Αγιοδεκτινή
85 Αγιοηλιώτισσα
86 Αγιολούσαινα
87 Αγιούλα
88 Αγίων Πάντων
89 Αγκαία
90 Αγλαΐα
91 Αγλάιος
92 Αγνή
94 Αγράμπελη
95 Αγριδιώτισσα
96 Αγριλιώτισσα
97 Αγρίππα
98 Αγρίππας
99 Αγρυπνία
100 Άδα
101 Αδαλβέρτος
102 Αδάμ
105 Αδαμαντία
107 Αδαμνάνος
108 Αδελαΐς
109 Αδονάι
110 Αδριανή
111 Αδριανός
112 Αειθάλα
113 Αειθαλάς
114 Αειμακάριστος
115 Αειμεσιτεύουσα
116 Αερία
117 Αερίας
118 Αετία
119 Αέτιος
121 Αζαρία
122 Αζαρίας
123 Αζάς
124 Αζάτ
125 Άζης
126 Αζώρ
127 Αθανασία
128 Αθανάσιος
129 Αθηνά
130 Αθηναγόρα
131 Αθηναγόρας
132 Αθηνιώτισσα
133 Αθηνογένεια
134 Αθηνογένης
135 Αθηνοδώρα
136 Αθηνόδωρος
137 Αθρέ
138 Αίγλων
139 Αιγυπτία
140 Αϊδανή
141 Αϊδανός
142 Αιδεσία
143 Αιδέσιος
145 Αίθαν
146 Αιθήρ
147 Αικατερίνη
150 Αικατερίνος
151 Αιματούσα
152 Αιμίαλου
153 Αιμιλία
154 Αιμιλίνα
155 Αιμίλιος
156 Αιρκώτισσα
157 Αίτνα
158 Αιτναίος
159 Αιτωλίς
160 Αιτωλός
161 Ακαθή
162 Ακάθιστη
163 Ακάθιστος
164 Ακακία
165 Ακάκιος
167 Ακατάβλητη
168 Ακατάβλητος
169 Ακατάφλεκτη
170 Ακατάφλεκτος
171 Ακέλεια
172 Άκελος
173 Ακεψεή
174 Ακεψεής
175 Ακεψιμά
176 Ακεψιμάς
177 Ακήραση
178 Ακίνδυνη
179 Ακίνδυνος
180 Ακόλουθος
181 Ακρίβος
182 Ακρωτηριανή
183 Ακύλα
184 Ακύλας
186 Αλαμάνος
187 Άλαν
188 Αλάνα
189 Αλανιώτισσα
190 Αλαξάνδρα
191 Αλβανή
192 Αλβανός
193 Αλβέρτα
194 Αλβέρτος
195 Αλβίνα
196 Αλβίνος
197 Αλένα
198 Αλέξανδρος
201 Αλέξιος
202 Αλεξιώτισσα
203 Αλεπινή
204 Αλήθεια
205 Αληθής
206 Αλίκη
207 Άλικος
208 Αλκίσων
209 Αλλάς
210 Αλλοιώτισσα
211 Αλμπέος
212 Αλόχη
213 Αλπέγιος
214 Άλτη
215 Αλυπία
216 Αλύπιος
217 Αλυσία
218 Αλύσιος
219 Αλφαία
220 Αλφαιεύς
221 Αλφειός
222 Αλχέλμος
223 Αλωνία
224 Αλώνιος
225 Αμαλία
226 Αμάνδα
227 Άμανδος
229 Αματίτση
230 Αμβρόσιος
231 Άμεμπτη
232 Άμεμπτος
233 Αμετάθετος
234 Αμμιανή
235 Αμμιανός
236 Αμμούν
237 Αμμουνία
238 Άμμων
239 Αμολιανή
240 Αμόλυντος
241 Αμπάν
242 Αμπελίς
243 Αμπελοκήπισσα
244 Αμπλία
245 Αμπλίας
246 Αμφιλοχία
247 Αμφίλοχος
248 Αμφίων
249 Αμφιώνη
250 Αμωμη
251 Αμωναθάς
252 Αμώς
253 Αναλίζα
254 Ανανί
255 Ανανία
256 Ανανίας
257 Ανάξαρχος
258 Αναξιμένη
259 Αναξιμένης
260 Ανάργυρη
261 Ανάργυρος
262 Άνασσα
263 Αναστασία
264 Αναστάσιος
265 Αναστέλλα
266 Ανατολή
267 Ανατόλιος
268 Αναφωνήτρια
269 Άνδρεα
270 Ανδρέας
271 Ανδριανή
272 Ανδριάννα
273 Ανδριανός
274 Ανδρόμαχος
275 Ανδρονίδης
276 Ανδρονίκη
277 Ανδρονίκης
278 Ανδροπελαγία
279 Ανδροπελαγίας
280 Άνδρων
281 Ανειτυλλιανός
282 Ανεκτή
283 Άνεκτος
284 Ανεμπόδιστη
285 Ανεμπόδιστος
287 Ανερίνα
288 Ανέστης
289 Ανέστια
290 Άνθα
291 Άνθας
292 Ανθή
293 Άνθιμη
294 Άνθιμος
295 Άνθος
296 Ανία
297 Ανίκητη
298 Ανίκητος
299 Ανιμαϊς
300 Ανίνα
301 Ανίνας
302 Άνιος
303 Ανίτα
304 Άννα
306 Αννακαίτη
307 Ανναλίζα
308 Ανναμπέλα
309 Άννας
310 Αννούβ
311 Ανουτσιάτα
312 Ανουτσιάτης
313 Ανσέλμος
314 Αντελίνα
315 Αντέρως
317 Αντερώσα
318 Αντιγόνη
319 Αντιλίνος
320 Αντινίτισσα
321 Αντιοχίς
322 Αντίπα
323 Αντίπας
324 Αντιπάτρα
325 Αντίπατρος
326 Αντιφωνήτρια
327 Αντωνία
328 Αντωνίκη
329 Αντωνίκος
330 Αντώνιος
331 Ανυσία
332 Ανύσιος
333 Ανωμερίτισσα
334 Ανώνυμη
335 Ανώνυμος
336 Αξιούσα
337 Αξίων
338 Άπαμος
339 Απείρανδρος
340 Απειρόγαμος
341 Απελλή
342 Απελλής
344 Απία
345 Απίων
346 Απλοδώρα
347 Απλόδωρος
348 Απολλιναρία
349 Απολλινάριος
350 Απόλλων
351 Απολλωνία
352 Απολλώνιος
353 Απολλωνίς
354 Αποστολία
355 Απόστολος
357 Απρίων
358 Απρόσιτος
359 Άπφια
360 Απφίας
361 Αραβέλλα
362 Αρακιώτισσα
363 Αράμ
364 Αράπισσα
365 Αρβανίτης
366 Αρβανίτισσα
367 Αργά
368 Αργυρά
369 Αρδαλίων
370 Αρεδία
371 Αρέδιος
373 Αρέθων
374 Άρειος
375 Αρετή
376 Αρηβοΐα
377 Άρης
379 Αριάδνη
382 Αριάδνης
383 Αρισταρχίς
384 Αρίσταρχος
385 Αριστείδη
386 Αριστείδης
387 Αρίστη
388 Αριστιάνα
389 Αριστιανός
390 Αριστοβούλα
391 Αριστόβουλος
393 Αριστοκλέας
395 Αριστοκλειανός
396 Αριστονίκη
397 Αριστόνικος
398 Άριστος
399 Αρκαδία
400 Αρκάδιος
401 Αρμενοκρατούσα
402 Αρμοδία
403 Αρμόδιος
404 Αρόα
405 Αρριανή
406 Αρριανός
407 Αρσάκη
408 Αρσάκιος
409 Αρσανά
410 Αρσενία
411 Αρσένιος
412 Αρτέμιος
413 Αρφαξάδ
414 Αρχαγγελιώτισσα
415 Αρχελάη
416 Άρχιππος
417 Αρχισπορίτισσα
418 Αρχοντία
419 Αρχοντίνα
420 Αρχοντίνος
421 Αρχοντίων
422 Ασάφεια
423 Ασάφιος
424 Ασήρ
425 Ασινέθ
426 Άσιοτ
427 Ασκλά
428 Ασκλάς
429 Ασκληπιοδότη
430 Ασκληπιόδοτος
431 Ασκληπιός
432 Ασπασία
433 Ασπάσιος
434 Ασπραγγέλου
435 Ασπροβουνιώτισσα
436 Ασπροπαναγιά
437 Ασσάντ
438 Αστεία
439 Αστείος
440 Αστή
441 Αστός
442 Ασύγκριτη
443 Ασύγκριτος
444 Ασχολία
445 Ασχόλιος
446 Αττική
447 Αττικός
448 Άττος
449 Αυγερινή
450 Αυγερινός
451 Αύγης
452 Αυγούστα
453 Αύγουστος
454 Αύδακτος
455 Αυδάς
456 Αυδάτα
457 Αυδελλάς
458 Αυδιησούς
459 Αύκτα
460 Αύκτος
461 Αυνάν
462 Αυξεντία
463 Αυξέντιος
464 Αυξιβία
465 Αυξίβιος
466 Αυξουθένιος
467 Αύρα
468 Αύρας
469 Αύρος
470 Αφέντρα
471 Αφθονία
472 Αφθόνιος
474 Άφθορος
475 Αφραάτη
476 Αφραάτης
477 Αφρικάνα
478 Αφρικανός
480 Αφροδίτη
481 Αφρόδιτος
482 Αχάζ
483 Αχαία
484 Αχαιμένη
485 Αχαιμένης
486 Αχαιός
487 Αχείμ
488 Αχειροποίητος
489 Αχιά
490 Αχιλλεύς
493 Άχμετ
494 Άχραντη
495 Άχραντος
496 Αψιδιώτισσα
497 Βαβύλα
498 Βαβύλας
499 Βάδιμη
500 Βάδιμος
501 Βαδούσης
502 Βαθούσης
503 Βάια
504 Βάιατορ
505 Βάιος
506 Βάκχος
507 Βαλάντα
508 Βαλάντιος
509 Βαλδερούδη
510 Βαλδερούδης
511 Βαλεντίνα
512 Βαλεντίνος
513 Βαλέρια
514 Βαλέριος
515 Βαλουκλιώτισσα
516 Βαλσαμή
517 Βαλσάμων
518 Βαλτάσαρ
519 Βάνα
520 Βάνδα
521 Βάνδος
522 Βανέσσα
524 Βανίνα
525 Βανιώτισσα
526 Βαουθά
527 Βαπτίς
528 Βάπτος
529 Βαραββάς
530 Βαραγγιώτισσα
531 Βαραδάτη
532 Βαραδάτος
533 Βαραχησία
534 Βαραχήσιος
535 Βαρβάρα
536 Βάρβαρος
537 Βαρδιανιώτισσα
538 Βαρθολομαία
539 Βαρθολομαίος
540 Βάρις
541 Βαρκού
542 Βαρλαάμ
543 Βαρνάβα
544 Βαρνάβας
545 Βαρούχ
546 Βαρουχία
547 Βαρραβάς
548 Βαρσαβάς
549 Βαρσαβία
550 Βαρσανουφία
551 Βαρσανούφιος
553 Βαρτάν
554 Βαρυψαβάς
555 Βάσης
556 Βασιανός
558 Βασιλεία
559 Βασίλειος
561 Βασιλένια
562 Βασιλεύς
563 Βασιληγενέτειρα
564 Βασίλισσα
565 Βάσσα
566 Βάσσας
567 Βαστράδα
568 Βατοπεδινή
569 Βατούσαινα
570 Βατσέ
571 Βάτων
572 Βάχθιση
573 Βάχθισος
574 Βεάτος
575 Βεατρίκη
576 Βεατρίκιος
577 Βεβαία
578 Βεδέα
579 Βεδέας
580 Βεελζεβούλ 
581 Βελανιδιά
582 Βενανδία
583 Βενάνδιος
584 Βεναντία
585 Βενάντιος
586 Βένδιος
587 Βενδίς
588 Βενδολίνος
589 Βενεδίκτη
590 Βενέδικτος
591 Βενέδιμος
592 Βενέριος
593 Βενετία
594 Βένια
595 Βενιαμίν
596 Βενούστα
597 Βενούστος
598 Βέρα
599 Βερβούργα
600 Βερβούργος
601 Βεργουπουλιανή
602 Βερεκούνδα
603 Βερεκούνδος
604 Βερενίκη
605 Βερενίκης
606 Βέρθα
607 Βέρθος
608 Βερνάρδη
609 Βερνάρδος
610 Βερτράνδη
611 Βερτράνδος
612 Βετούριος
613 Βηδία
614 Βήδιος
615 Βηθεσδά
616 Βηθλεεμίτισσα
617 Βήλη
618 Βήλων
619 Βηματάρισσα
620 Βήρα
621 Βήρος
622 Βήρυλλος
624 Βησσαρία
625 Βησσαρίων
626 Βηχιανή
627 Βηχιανός
630 Βιάνωρ
631 Βιασεσλάβα
632 Βιασεσλάβος
633 Βιβέτα
634 Βιβή
635 Βιβιανή
636 Βιβιανός
638 Βίβος
639 Βιγλιώτισσα
640 Βιδζίν
641 Βιδιανή
642 Βιθυνία
643 Βιθυνός
644 Βικέντια
645 Βικέντιος
646 Βίκτωρας
647 Βικτώρια
648 Βιλλιβρόρδος
649 Βίλμα
650 Βιμποράδα
651 Βίνος
652 Βιργινία
653 Βιργίνιος
654 Βιργιωμένη
655 Βιρίλα
656 Βιτάλη
657 Βιτάλης
658 Βιτιμία
659 Βιτύμιος
660 Βίτων
661 Βλαδιμήρα
662 Βλαδίμηρος
663 Βλαδισλάβα
664 Βλαδισλάβος
665 Βλανδίνα
666 Βλανδίνος
667 Βλασία
668 Βλάσιος
669 Βλαχέρνα
670 Βλέπουσα
671 Βλυχιόρικα
672 Βοδοάλδη
673 Βοδοάλδος
674 Βόηθα
675 Βόηθος
676 Βολφγάγγος
677 Βονιφατία
678 Βονιφάτιος
679 Βοόζ
680 Βορεινή
681 Βόσβα
682 Βόσβας
683 Βοστρύκιος
684 Βουκασίνη
685 Βουκασίνος
686 Βουκολίων
687 Βούλγη
688 Βούλγης
689 Βούλιστα
690 Βουλπιανός
691 Βουναρκώτισσα
692 Βουνογιάτρισσα
693 Βουνού
694 Βουρνιώτισσα
695 Βούσιρις
696 Βούσιρις2
697 Βράχου
698 Βρένδα
699 Βρένδας
700 Βρεσθενίτισσα
701 Βρετάνη
702 Βρετάνιος
703 Βρεφοκομούσα
704 Βρεφοκρατούσα
705 Βρέφος
706 Βρεφουργήσασα
707 Βρεχούσα
708 Βριθγουόλντος
709 Βροντή
710 Βροχή
711 Βρυαίνη
713 Βρυαίνης
714 Βρυσιανή
715 Βυζατινή
716 Βυζατινός
717 Βώρος
718 Γαβριήλ
719 Γαβριηλία
720 Γάια
721 Γάιος
722 Γαλακτίνη
723 Γαλακτοτροφούσα
724 Γαλανή
725 Γαλανούσα
726 Γαλάτα
727 Γαλατάς
728 Γαλάτεια
729 Γαλάτειος
730 Γαλατερούσα
731 Γαλατιανή
732 Γαλατούσα
733 Γαλαχτοτροφία
734 Γαλαχτοφορούσα
735 Γαλήνη
736 Γάλικα
737 Γάλικος
738 Γαλιλαία
739 Γάλλα
740 Γάλλος
741 Γαλουχιότισσα
742 Γαμαλιήλ
743 Γαρύφαλλος
744 Γάσπαρ
745 Γαυδεντία
746 Γαυδέντιος
747 Γεάδη
748 Γεδεούσα
749 Γεδεών
750 Γέδιος
751 Γεϊθαζέτ
752 Γελάσιος
753 Γεμέλα
754 Γέμελος
755 Γεμίνα
756 Γεμίνος
757 Γενεβιέβη
758 Γενεθλία
759 Γενέθλιος
760 Γενναδία
761 Γεννάδιος
762 Γεντηλία
763 Γεντήλιος
764 Γερασίμη
765 Γεράσιμος
766 Γερβασία
767 Γερβάσιος
768 Γερμάνα
769 Γερμανός
770 Γερόλεμος
771 Γερτρούδη
772 Γερτρούδος
773 Γέρων
774 Γεσθημανή
775 Γεϋθαζέτ
776 Γεωργία
777 Γεωργιάννα
778 Γεωργιλιάνα
779 Γεώργιος
780 Γεωργογιάννα
781 Γεωργογιάννης
782 Γηνατού
783 Γηρομεριού
784 Γιαλούσα
785 Γιάρετ
786 Γιάτρισσα
787 Γίγας
788 Γιεσάκ
789 Γιεσακία
790 Γιολάντα
791 Γιολένα
792 Γιόνα
793 Γιόνας
794 Γιούι
795 Γιούλα
796 Γκαβή
797 Γκαλδούνος
798 Γκασπάρ
799 Γκιζιλκιζιώτισσα
800 Γκίλντας
801 Γκουβερνιώτισσα
802 Γλαφύρα
804 Γλαφυρός
805 Γλίεβος
806 Γλυκέρα
807 Γλυκέριος
808 Γλυκιώτισσα
809 Γλυκοκυματούσα
810 Γλύκουσα
811 Γλυκοφιλούσα
812 Γλύκων
813 Γοβδέλαος
814 Γοβδέλια
815 Γοθαζάτ
816 Γοιρδελάκη
817 Γολινδούχ
818 Γοράσδη
819 Γόρασδος
820 Γοργοεπήκοος
821 Γοργόνα
822 Γοργόνος
823 Γορδία
824 Γόρδιος
825 Γοτθία
826 Γότθος
827 Γουδελία
828 Γουιλφρέδη
829 Γουιλφρέδος
830 Γουϊνιφρέδη
832 Γουίρο
833 Γουμένισσα
834 Γουμερά
835 Γουνιώτισσα
836 Γούντα
837 Γουολβούργα
838 Γουολβούργος
839 Γουρία
840 Γουρίας
841 Γουρλομάτα
842 Γρατία
843 Γρατίων
844 Γραύς
845 Γραφιώτισσα
846 Γρηγεντία
847 Γρηγέντιος
848 Γρηγοράγγελος
849 Γρηγορία
850 Γρηγόριος
851 Γυναίκα
852 Γύψενη
853 Γωνιά
854 Δαβίδ
855 Δαβιδία
856 Δάδα
857 Δάδας
858 Δαδιώτισσα
859 Δακρύβρεχτος
860 Δακρυρροούσα
861 Δάλια
862 Δαλιδά
863 Δαλματία
865 Δαλμάτιος
866 Δαμάρης
867 Δάμαρις
869 Δαμάσα
870 Δάμασος
871 Δαμιανή
872 Δαμιανός
873 Δάμων
875 Δαν
876 Δάναβη
877 Δάναβος
878 Δάναξ
879 Δανιήλ
880 Δανιηλίς
881 Δανιθάλεια
882 Δανιθάλης
883 Δαρεία
885 Δαρείος
886 Δάσιος
887 Δαύκτη
888 Δαύκτος
889 Δεβόρα
890 Δέηση
891 Δεκαπεντούσα
892 Δεναλία
893 Δεναχίς
894 Δεξιοκρατούσα
895 Δεόμενη
896 Δερμάτα
897 Δεσιδέρια
898 Δεσιδέριος
899 Δεσμάρη
900 Δεσποιγιάννα
901 Δέσποινα
902 Δεσπότης
903 Δημάρατη
904 Δημάρατος
905 Δημελέ
906 Δήμητρα
908 Δημητράσπα
909 Δημήτριος
910 Δημία
911 Δήμιος
912 Δημοκλέα
913 Δημοκλής
914 Δημοκράνια
915 Δημοκρατία
916 Δημοκρίτη
917 Δημόκριτος
918 Δήμος
919 Δημοσθένης
920 Διάβολος
921 Διάδοχος
922 Διακονούσα
923 Διάκος
924 Διάνα
925 Δίας
926 Διασώζουσα
927 Δίδυμος
928 Δικαιόκριτος
929 Δίκαιος
930 Δικαιότατη
931 Διογένης
932 Διοδότη
933 Διόδοτος
934 Διοδώρα
935 Διόδωρος
936 Διοκλής
937 Διομήδης
938 Διονυσία
939 Διόνυσος
940 Διόσκουρος
941 Διότισσα
942 Δισιδέριος
943 Δίων
944 Διώνη
945 Δόβρα
946 Δολινδούχ
947 Δολλίων
948 Δολώρα
949 Δολώρος
950 Δομετία
951 Δομέτιος
952 Δομηνίκη
953 Δομήνικος
954 Δομιτίλλα
955 Δόμνα
956 Δομνάς
957 Δομνιανίτισσας
958 Δόμνος
960 Δονάγη
961 Δόναγος
962 Δονάλδη
963 Δονάλδος
964 Δονάτα
965 Δονάτος
966 Δοξάρισσα
967 Δορκάς
968 Δορυμέδουσα
969 Δορυμέδων
970 Δόσα
971 Δοσάς
972 Δοσιθέα
973 Δοσίθεος
974 Δουβέργαινα
975 Δούκας
976 Δούκισσα
977 Δουλάς
978 Δούλη
979 Δουνστάνος
980 Δράκαινα
981 Δράκων
982 Δροσίς
983 Δρόσος
984 Δροσοσταλία
985 Δροσοσταλίδα
986 Δροστάν
987 Δύμφνα
989 Δυράνδη
990 Δύρανδος
991 Δυφρίγη
992 Δυφρίγος
993 Δωδών
994 Δωδώνη
995 Δωρίνα
996 Δωροθέα
998 Δωρόθεος
999 Εασία
1000 Εάσιος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία