Εορτές 31 Μαΐου: Αγία Μάρτυς Πετρονίλα Άγιος Ερμείας ο Μάρτυρας Άγιος Μάγος Άγιος Πασχάσιος Ερμεία Μάγια Πασχασία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βιτάλης Άγιος Ευσέβιος Άγιος Ευστάθιος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Άγιος Κρήσκης ο Μάρτυρας Άγιος Λουπικίνος Επίσκοπος Βερόνας Άγιος Φιλόσοφος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Χαράλαμπος
Χριστιανικό
1 Aedan
2 Cedd
3 Etheldreda
4 Gerebernus
5 Gudwall
6 Gwenagwy
7 Secardos
8 Tanco
9 Theodemir
10 Tressan
11 Vouga
12 Vulphy
13 Waccar
14 Waldalenus
15 Willibald
16 Wivina
17 Wulsin
18 Ααρών
20 Αβαδδώσσα
21 Αβακούμ
22 Αβακουμία
23 Αββαδών
24 Αββαία
25 Αβδαίος
26 Αβδιήλ
27 Αβδιηλία
28 Αβδιού
30 Άβελ
31 Αβερκία
32 Αβέρκιος
33 Αβεσσαλώμ
34 Αβιά
35 Άβιβος
36 Αβιμελιχίς
37 Αβιμέλιχος
38 Αβιούδ
39 Αβουδίμη
40 Αβούδιμος
41 Άβρα
42 Αβραάμ
46 Αβρααμία
47 Άβραμ
48 Άβραξ
49 Άβραχας
50 Αβρικία
51 Αβρίκιος
52 Άβυδος
53 Αβώ
54 Άγαβος
55 Αγαθαγγέλα
56 Αγαθάγγελος
57 Αγάθη
58 Αγαθοδώρα
59 Αγαθόδωρος
60 Αγαθοκλέας
61 Αγαθονίκη
62 Αγαθονίκης
63 Αγαθοπόδη
64 Αγαθόπους
65 Αγάθων
66 Αγαθωνία
67 Αγάπη
68 Αγαπητή
69 Αγαπητός
70 Αγάπιος
71 Αγγέλα
72 Αγγελική
73 Αγγελικός
74 Αγγελίνα
75 Αγγελίνος
76 Άγγελος
77 Αγγερούλα
78 Αγγερούλης
79 Αγγίας
81 Αγιάσσου
82 Αγιοδεκτινή
83 Αγιοηλιώτισσα
84 Αγιολούσαινα
85 Αγιούλα
86 Αγίων Πάντων
87 Αγκαία
88 Αγλαΐα
89 Αγλάιος
90 Αγνή
92 Αγράμπελη
93 Αγριδιώτισσα
94 Αγριλιώτισσα
95 Αγρίππα
96 Αγρίππας
97 Αγρυπνία
98 Άδα
99 Αδαλβέρτος
100 Αδάμ
103 Αδαμαντία
105 Αδαμνάνος
106 Αδελαΐς
107 Αδονάι
108 Αδριανή
109 Αδριανός
110 Αειθάλα
111 Αειθαλάς
112 Αειμακάριστος
113 Αειμεσιτεύουσα
114 Αερία
115 Αερίας
116 Αετία
117 Αέτιος
119 Αζαΐς
120 Αζαρία
121 Αζαρίας
122 Αζάς
123 Αζάτ
124 Άζης
125 Αζώρ
126 Αθανασία
127 Αθανάσιος
128 Αθηνά
129 Αθηναγόρα
130 Αθηναγόρας
131 Αθηνιώτισσα
132 Αθηνογένεια
133 Αθηνογένης
134 Αθηνοδώρα
135 Αθηνόδωρος
136 Αθρέ
137 Αίγλων
138 Αιγυπτία
139 Αϊδανή
140 Αϊδανός
141 Αιδεσία
142 Αιδέσιος
144 Αίθαν
145 Αιθήρ
146 Αικατερίνη
149 Αικατερίνος
150 Αιματούσα
151 Αιμίαλου
152 Αιμιλία
153 Αιμιλίνα
154 Αιμίλιος
155 Αιρκώτισσα
156 Αίτνα
157 Αιτναίος
158 Αιτωλίς
159 Αιτωλός
160 Ακαθή
161 Ακάθιστη
162 Ακάθιστος
163 Ακακία
164 Ακάκιος
166 Ακατάβλητη
167 Ακατάβλητος
168 Ακατάφλεκτη
169 Ακατάφλεκτος
170 Ακέλεια
171 Άκελος
172 Ακεψεή
173 Ακεψεής
174 Ακεψιμά
175 Ακεψιμάς
176 Ακήραση
177 Ακίνδυνη
178 Ακίνδυνος
179 Ακόλουθος
180 Ακρίβος
181 Ακρωτηριανή
182 Ακύλα
183 Ακύλας
185 Αλαμάνος
186 Άλαν
187 Αλάνα
188 Αλανιώτισσα
189 Αλαξάνδρα
190 Αλβανή
191 Αλβανός
192 Αλβέρτα
193 Αλβέρτος
194 Αλβίνα
195 Αλβίνος
196 Αλένα
197 Αλέξανδρος
200 Αλέξιος
201 Αλεξιώτισσα
202 Αλεπινή
203 Αλήθεια
204 Αληθής
205 Αλίκη
206 Άλικος
207 Αλκίσων
208 Αλλάς
209 Αλλοιώτισσα
210 Αλμπέος
211 Αλόχη
212 Αλπέγιος
213 Άλτη
214 Αλυπία
215 Αλύπιος
216 Αλυσία
217 Αλύσιος
218 Αλφαία
219 Αλφαιεύς
220 Αλφειός
221 Αλχέλμος
222 Αλωνία
223 Αλώνιος
224 Αμαλία
225 Αμάνδα
226 Άμανδος
228 Αματίτση
229 Αμβρόσιος
230 Άμεμπτη
231 Άμεμπτος
232 Αμετάθετος
233 Αμμιανή
234 Αμμιανός
235 Αμμούν
236 Αμμουνία
237 Άμμων
238 Αμολιανή
239 Αμόλυντος
240 Αμπάν
241 Αμπελίς
242 Αμπελοκήπισσα
243 Αμπλία
244 Αμπλίας
245 Αμφιλοχία
246 Αμφίλοχος
247 Αμφίων
248 Αμφιώνη
249 Αμωμη
250 Αμωναθάς
251 Αμώς
252 Αναλίζα
253 Ανανί
254 Ανανία
255 Ανανίας
256 Ανάξαρχος
257 Αναξιμένη
258 Αναξιμένης
259 Ανάργυρη
260 Ανάργυρος
261 Άνασσα
262 Αναστασία
263 Αναστάσιος
264 Αναστέλλα
265 Ανατολή
266 Ανατόλιος
267 Αναφωνήτρια
268 Άνδρεα
269 Ανδρέας
270 Ανδριανή
271 Ανδριάννα
272 Ανδριανός
273 Ανδρόμαχος
274 Ανδρονίδης
275 Ανδρονίκη
276 Ανδρονίκης
277 Ανδροπελαγία
278 Ανδροπελαγίας
279 Άνδρων
280 Ανειτυλλιανός
281 Ανεκτή
282 Άνεκτος
283 Ανεμπόδιστη
284 Ανεμπόδιστος
286 Ανερίνα
287 Ανέστης
288 Ανέστια
289 Άνθα
290 Άνθας
291 Ανθή
292 Άνθιμη
293 Άνθιμος
294 Άνθος
295 Ανία
296 Ανίκητη
297 Ανίκητος
298 Ανιμαϊς
299 Ανίνα
300 Ανίνας
301 Άνιος
302 Ανίτα
303 Άννα
305 Αννακαίτη
306 Ανναλίζα
307 Ανναμπέλα
308 Άννας
309 Αννούβ
310 Ανουτσιάτα
311 Ανουτσιάτης
312 Ανσέλμος
313 Αντελίνα
314 Αντέρως
316 Αντερώσα
317 Αντιγόνη
318 Αντιλίνος
319 Αντινίτισσα
320 Αντιοχίς
321 Αντίπα
322 Αντίπας
323 Αντιπάτρα
324 Αντίπατρος
325 Αντιφωνήτρια
326 Αντωνία
327 Αντωνίκη
328 Αντωνίκος
329 Αντώνιος
330 Ανυσία
331 Ανύσιος
332 Ανωμερίτισσα
333 Ανώνυμη
334 Ανώνυμος
335 Αξιούσα
336 Αξίων
337 Άπαμος
338 Απείρανδρος
339 Απειρόγαμος
340 Απελλή
341 Απελλής
343 Απία
344 Απίων
345 Απλοδώρα
346 Απλόδωρος
347 Απολλιναρία
348 Απολλινάριος
349 Απόλλων
350 Απολλωνία
351 Απολλώνιος
352 Απολλωνίς
353 Αποστολία
354 Απόστολος
356 Απρίων
357 Απρόσιτος
358 Άπφια
359 Απφίας
360 Αραβέλλα
361 Αρακιώτισσα
362 Αράμ
363 Αράπισσα
364 Αρβανίτης
365 Αρβανίτισσα
366 Αργά
367 Αργυρά
368 Αρδαλίων
369 Αρεδία
370 Αρέδιος
372 Αρέθων
373 Άρειος
374 Αρετή
375 Αρηβοΐα
376 Άρης
378 Αριάδνη
381 Αριάδνης
382 Αρισταρχίς
383 Αρίσταρχος
384 Αριστείδη
385 Αριστείδης
386 Αρίστη
387 Αριστιάνα
388 Αριστιανός
389 Αριστοβούλα
390 Αριστόβουλος
392 Αριστοκλέας
394 Αριστοκλειανός
395 Αριστονίκη
396 Αριστόνικος
397 Άριστος
398 Αρκαδία
399 Αρκάδιος
400 Αρμενοκρατούσα
401 Αρμοδία
402 Αρμόδιος
403 Αρόα
404 Αρριανή
405 Αρριανός
406 Αρσάκη
407 Αρσάκιος
408 Αρσανά
409 Αρσενία
410 Αρσένιος
411 Αρτέμιος
412 Αρφαξάδ
413 Αρχαγγελιώτισσα
414 Αρχελάη
415 Άρχιππος
416 Αρχισπορίτισσα
417 Αρχοντία
418 Αρχοντίνα
419 Αρχοντίνος
420 Αρχοντίων
421 Ασάφεια
422 Ασάφιος
423 Ασήρ
424 Ασινέθ
425 Άσιοτ
426 Ασκλά
427 Ασκλάς
428 Ασκληπιοδότη
429 Ασκληπιόδοτος
430 Ασκληπιός
431 Ασπασία
432 Ασπάσιος
433 Ασπραγγέλου
434 Ασπροβουνιώτισσα
435 Ασπροπαναγιά
436 Ασσάντ
437 Αστεία
438 Αστείος
439 Αστή
440 Αστός
441 Ασύγκριτη
442 Ασύγκριτος
443 Ασχολία
444 Ασχόλιος
445 Αττική
446 Αττικός
447 Άττος
448 Αυγερινή
449 Αυγερινός
450 Αύγης
451 Αυγούστα
452 Αύγουστος
453 Αύδακτος
454 Αυδάς
455 Αυδάτα
456 Αυδελλάς
457 Αυδιησούς
458 Αύκτα
459 Αύκτος
460 Αυνάν
461 Αυξεντία
462 Αυξέντιος
463 Αυξιβία
464 Αυξίβιος
465 Αυξουθένιος
466 Αύρα
467 Αύρας
468 Αύρος
469 Αφέντρα
470 Αφθονία
471 Αφθόνιος
473 Άφθορος
474 Αφραάτη
475 Αφραάτης
476 Αφρικάνα
477 Αφρικανός
479 Αφροδίτη
480 Αφρόδιτος
481 Αχάζ
482 Αχαία
483 Αχαιμένη
484 Αχαιμένης
485 Αχαιός
486 Αχείμ
487 Αχειροποίητος
488 Αχιά
489 Αχιλλεύς
492 Άχμετ
493 Άχραντη
494 Άχραντος
495 Αψιδιώτισσα
496 Βαβύλα
497 Βαβύλας
498 Βάδιμη
499 Βάδιμος
500 Βαδούσης
501 Βαθούσης
502 Βάια
503 Βάιατορ
504 Βάιος
505 Βάκχος
506 Βαλάντα
507 Βαλάντιος
508 Βαλδερούδη
509 Βαλδερούδης
510 Βαλεντίνα
511 Βαλεντίνος
512 Βαλέρια
513 Βαλέριος
514 Βαλουκλιώτισσα
515 Βαλσαμή
516 Βαλσάμων
517 Βαλτάσαρ
518 Βάνα
519 Βάνδα
520 Βάνδος
521 Βανέσσα
523 Βανίνα
524 Βανιώτισσα
525 Βαουθά
526 Βαπτίς
527 Βάπτος
528 Βαραββάς
529 Βαραγγιώτισσα
530 Βαραδάτη
531 Βαραδάτος
532 Βαραχησία
533 Βαραχήσιος
534 Βαρβάρα
535 Βάρβαρος
536 Βαρδιανιώτισσα
537 Βαρθολομαία
538 Βαρθολομαίος
539 Βάρις
540 Βαρκού
541 Βαρλαάμ
542 Βαρνάβα
543 Βαρνάβας
544 Βαρούχ
545 Βαρουχία
546 Βαρραβάς
547 Βαρσαβάς
548 Βαρσαβία
549 Βαρσανουφία
550 Βαρσανούφιος
552 Βαρτάν
553 Βαρυψαβάς
554 Βάσης
555 Βασιανός
557 Βασιλεία
558 Βασίλειος
560 Βασιλένια
561 Βασιλεύς
562 Βασιληγενέτειρα
563 Βασίλισσα
564 Βάσσα
565 Βάσσας
566 Βαστράδα
567 Βατοπεδινή
568 Βατούσαινα
569 Βατσέ
570 Βάτων
571 Βάχθιση
572 Βάχθισος
573 Βεάτος
574 Βεατρίκη
575 Βεατρίκιος
576 Βεβαία
577 Βεδέα
578 Βεδέας
579 Βεελζεβούλ 
580 Βελανιδιά
581 Βενανδία
582 Βενανδία
583 Βενάνδιος
584 Βενάνδιος
585 Βένδιος
586 Βενδίς
587 Βενδολίνος
588 Βενεδίκτη
589 Βενέδικτος
590 Βενέδιμος
591 Βενέριος
592 Βενετία
593 Βένια
594 Βενιαμίν
595 Βενούστα
596 Βενούστος
597 Βέρα
598 Βερβούργα
599 Βερβούργος
600 Βεργουπουλιανή
601 Βερεκούνδα
602 Βερεκούνδος
603 Βερενίκη
604 Βερενίκης
605 Βέρθα
606 Βέρθος
607 Βερνάρδη
608 Βερνάρδος
609 Βερτράνδη
610 Βερτράνδος
611 Βετούριος
612 Βηδία
613 Βήδιος
614 Βηθεσδά
615 Βηθλεεμίτισσα
616 Βήλη
617 Βήλων
618 Βηματάρισσα
619 Βήρα
620 Βήρος
621 Βήρυλλος
623 Βησσαρία
624 Βησσαρίων
625 Βηχιανή
626 Βηχιανός
629 Βιάνωρ
630 Βιασεσλάβα
631 Βιασεσλάβος
632 Βιβέτα
633 Βιβή
634 Βιβιανή
635 Βιβιανός
637 Βίβος
638 Βιγλιώτισσα
639 Βιδζίν
640 Βιδιανή
641 Βιθυνία
642 Βιθυνός
643 Βικέντια
644 Βικέντιος
645 Βίκτωρας
646 Βικτώρια
647 Βιλλιβρόρδος
648 Βίλμα
649 Βιμποράδα
650 Βίνος
651 Βιργινία
652 Βιργίνιος
653 Βιργιωμένη
654 Βιρίλα
655 Βιτάλη
656 Βιτάλης
657 Βιτιμία
658 Βιτύμιος
659 Βίτων
660 Βλαδιμήρα
661 Βλαδίμηρος
662 Βλαδισλάβα
663 Βλαδισλάβος
664 Βλανδίνα
665 Βλανδίνος
666 Βλασία
667 Βλάσιος
668 Βλαχέρνα
669 Βλέπουσα
670 Βλυχιόρικα
671 Βοδοάλδη
672 Βοδοάλδος
673 Βόηθα
674 Βόηθος
675 Βολφγάγγος
676 Βονιφατία
677 Βονιφάτιος
678 Βοόζ
679 Βορεινή
680 Βόσβα
681 Βόσβας
682 Βοστρύκιος
683 Βουκασίνη
684 Βουκασίνος
685 Βουκολίων
686 Βούλγη
687 Βούλγης
688 Βούλιστα
689 Βουλπιανός
690 Βουναρκώτισσα
691 Βουνογιάτρισσα
692 Βουνού
693 Βουρνιώτισσα
694 Βούσιρις
695 Βούσιρις2
696 Βράχου
697 Βρένδα
698 Βρένδας
699 Βρεσθενίτισσα
700 Βρετάνη
701 Βρετάνιος
702 Βρεφοκομούσα
703 Βρεφοκρατούσα
704 Βρέφος
705 Βρεφουργήσασα
706 Βρεχούσα
707 Βριθγουόλντος
708 Βροντή
709 Βροχή
710 Βρυαίνη
712 Βρυαίνης
713 Βρυσιανή
714 Βυζατινή
715 Βυζατινός
716 Βώρος
717 Γαβριήλ
718 Γαβριηλία
719 Γάια
720 Γάιος
721 Γαλακτίνη
722 Γαλακτοτροφούσα
723 Γαλανή
724 Γαλανούσα
725 Γαλάτα
726 Γαλατάς
727 Γαλάτεια
728 Γαλάτειος
729 Γαλατερούσα
730 Γαλατιανή
731 Γαλατούσα
732 Γαλαχτοτροφία
733 Γαλαχτοφορούσα
734 Γαλήνη
735 Γάλικα
736 Γάλικος
737 Γαλιλαία
738 Γάλλα
739 Γάλλος
740 Γαλουχιότισσα
741 Γαμαλιήλ
742 Γαρύφαλλος
743 Γάσπαρ
744 Γαυδεντία
745 Γαυδέντιος
746 Γεάδη
747 Γεδεούσα
748 Γεδεών
749 Γέδιος
750 Γεϊθαζέτ
751 Γελάσιος
752 Γεμέλα
753 Γέμελος
754 Γεμίνα
755 Γεμίνος
756 Γενεβιέβη
757 Γενεθλία
758 Γενέθλιος
759 Γενναδία
760 Γεννάδιος
761 Γεντηλία
762 Γεντήλιος
763 Γερασίμη
764 Γεράσιμος
765 Γερβασία
766 Γερβάσιος
767 Γερμάνα
768 Γερμανός
769 Γερόλεμος
770 Γερτρούδη
771 Γερτρούδος
772 Γέρων
773 Γεσθημανή
774 Γεϋθαζέτ
775 Γεωργία
776 Γεωργιάννα
777 Γεωργιλιάνα
778 Γεώργιος
779 Γεωργογιάννα
780 Γεωργογιάννης
781 Γηνατού
782 Γηρομεριού
783 Γιαλούσα
784 Γιάρετ
785 Γιάτρισσα
786 Γίγας
787 Γιεσάκ
788 Γιεσακία
789 Γιολάντα
790 Γιολένα
791 Γιόνα
792 Γιόνας
793 Γιούι
794 Γιούλα
795 Γκαβή
796 Γκαλδούνος
797 Γκασπάρ
798 Γκιζιλκιζιώτισσα
799 Γκίλντας
800 Γκουβερνιώτισσα
801 Γλαφύρα
803 Γλαφυρός
804 Γλίεβος
805 Γλυκέρα
806 Γλυκέριος
807 Γλυκιώτισσα
808 Γλυκοκυματούσα
809 Γλύκουσα
810 Γλυκοφιλούσα
811 Γλύκων
812 Γοβδέλαος
813 Γοβδέλια
814 Γοθαζάτ
815 Γοιρδελάκη
816 Γολινδούχ
817 Γοράσδη
818 Γόρασδος
819 Γοργοεπήκοος
820 Γοργόνα
821 Γοργόνος
822 Γορδία
823 Γόρδιος
824 Γοτθία
825 Γότθος
826 Γουδελία
827 Γουιλφρέδη
828 Γουιλφρέδος
829 Γουϊνιφρέδη
831 Γουίρο
832 Γουμένισσα
833 Γουμερά
834 Γουνιώτισσα
835 Γούντα
836 Γουολβούργα
837 Γουολβούργος
838 Γουρία
839 Γουρίας
840 Γουρλομάτα
841 Γρατία
842 Γρατίων
843 Γραύς
844 Γραφιώτισσα
845 Γρηγεντία
846 Γρηγέντιος
847 Γρηγοράγγελος
848 Γρηγορία
849 Γρηγόριος
850 Γυναίκα
851 Γύψενη
852 Γωνιά
853 Δαβίδ
854 Δαβιδία
855 Δάδα
856 Δάδας
857 Δαδιώτισσα
858 Δακρύβρεχτος
859 Δακρυρροούσα
860 Δάλια
861 Δαλιδά
862 Δαλματία
864 Δαλμάτιος
865 Δαμάρης
866 Δάμαρις
868 Δαμάσα
869 Δάμασος
870 Δαμιανή
871 Δαμιανός
872 Δάμων
874 Δαν
875 Δάναβη
876 Δάναβος
877 Δάναξ
878 Δανιήλ
879 Δανιηλίς
880 Δανιθάλεια
881 Δανιθάλης
882 Δαρεία
884 Δαρείος
885 Δάσιος
886 Δαύκτη
887 Δαύκτος
888 Δεβόρα
889 Δέηση
890 Δεκαπεντούσα
891 Δεναλία
892 Δεναχίς
893 Δεξιοκρατούσα
894 Δεόμενη
895 Δερμάτα
896 Δεσιδέρια
897 Δεσιδέριος
898 Δεσμάρη
899 Δεσποιγιάννα
900 Δέσποινα
901 Δεσπότης
902 Δημάρατη
903 Δημάρατος
904 Δημελέ
905 Δήμητρα
907 Δημητράσπα
908 Δημήτριος
909 Δημία
910 Δήμιος
911 Δημοκλέα
912 Δημοκλής
913 Δημοκράνια
914 Δημοκρατία
915 Δημοκρίτη
916 Δημόκριτος
917 Δήμος
918 Δημοσθένης
919 Διάβολος
920 Διάδοχος
921 Διακονούσα
922 Διάκος
923 Διάνα
924 Δίας
925 Διασώζουσα
926 Δίδυμος
927 Δικαιόκριτος
928 Δίκαιος
929 Δικαιότατη
930 Διογένης
931 Διοδότη
932 Διόδοτος
933 Διοδώρα
934 Διόδωρος
935 Διοκλής
936 Διομήδης
937 Διονυσία
938 Διόνυσος
939 Διόσκουρος
940 Διότισσα
941 Δισιδέριος
942 Δίων
943 Διώνη
944 Δόβρα
945 Δολινδούχ
946 Δολλίων
947 Δολώρα
948 Δολώρος
949 Δομετία
950 Δομέτιος
951 Δομηνίκη
952 Δομήνικος
953 Δομιτίλλα
954 Δόμνα
955 Δομνάς
956 Δομνιανίτισσας
957 Δόμνος
959 Δονάγη
960 Δόναγος
961 Δονάλδη
962 Δονάλδος
963 Δονάτα
964 Δονάτος
965 Δοξάρισσα
966 Δορκάς
967 Δορυμέδουσα
968 Δορυμέδων
969 Δόσα
970 Δοσάς
971 Δοσιθέα
972 Δοσίθεος
973 Δουβέργαινα
974 Δούκας
975 Δούκισσα
976 Δούλη
977 Δούλος
978 Δουνστάνος
979 Δράκαινα
980 Δράκων
981 Δροσίς
982 Δρόσος
983 Δροσοσταλία
984 Δροσοσταλίδα
985 Δροστάν
986 Δύμφνα
988 Δυράνδη
989 Δύρανδος
990 Δυφρίγη
991 Δυφρίγος
992 Δωδών
993 Δωδώνη
994 Δωρίνα
995 Δωροθέα
997 Δωρόθεος
998 Εασία
999 Εάσιος
1000 Εάτα
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία