Εορτές 22 Μαΐου: Άγιος Αιμίλιος ο Αφρικανός Άγιος Κόδρος Κάστος Κόδρη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αιγιαλεύς Αιγιάλη Αιήτη Αιήτης Αίθρια Διοξίππη η Ηλιάδα Κίρκη Πασιφάη Πασιφάης Φαέθων Χρυσηλία Χρυσήλιος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος Αγία Σοφία η Ιατρός Άγιος Βασιλίσκος Άγιος Ζαχαρίας ο Νέος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Ιάκωβος ο Δίκαιος Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρτυς Μάρκελλος Άγιος Παύλος ο Πελοποννήσιος ο Οσιομάρτυρας Β' Οικουμενική Σύνοδος Καλός Οσία Καλή
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Ethelwald
7 Gerebernus
8 Gudwall
9 Gwenagwy
10 Secardos
11 Tanco
12 Theodemir
13 Tressan
14 Urbitius
15 Vouga
16 Vulphy
17 Waccar
18 Waldalenus
19 Willibald
20 Wivina
21 Wulsin
22 Ααρών
24 Αβαδδώσσα
25 Αβακούμ
26 Αβακουμία
27 Αββαδών
28 Αββαία
29 Αβδαίος
30 Αβδιήλ
31 Αβδιηλία
32 Αβδιού
34 Αβερκία
35 Αβέρκιος
36 Αβεσσαλώμ
37 Αβιά
38 Άβιβος
39 Αβιμελιχίς
40 Αβιμέλιχος
41 Αβιούδ
42 Αβουδίμη
43 Αβούδιμος
44 Αβραάμ
48 Αβρααμία
49 Άβραμ
50 Άβραξ
51 Άβραχας
52 Αβρικία
53 Αβρίκιος
54 Άβυδος
55 Αβώ
56 Άγαβος
57 Αγαθαγγέλα
58 Αγαθάγγελος
59 Αγάθη
60 Αγαθοδώρα
61 Αγαθόδωρος
62 Αγαθοκλέας
63 Αγαθονίκη
64 Αγαθονίκης
65 Αγαθοπόδη
66 Αγαθόπους
67 Αγάθων
68 Αγαθωνία
69 Αγάπη
70 Αγαπητή
71 Αγαπητός
72 Αγάπιος
73 Αγγέλα
74 Αγγελαρία
75 Αγγελάριος
76 Αγγελική
77 Αγγελικός
78 Αγγελίνα
79 Αγγελίνος
80 Άγγελος
81 Αγγίας
83 Αγιάσσου
84 Αγιοδεκτινή
85 Αγιοηλιώτισσα
86 Αγιολούσαινα
87 Αγιούλα
88 Αγίων Πάντων
89 Αγκαία
90 Αγλαΐα
91 Αγλάιος
92 Αγνή
94 Αγράμπελη
95 Αγριδιώτισσα
96 Αγριλιώτισσα
97 Αγρίππα
98 Αγρίππας
99 Αγρυπνία
100 Άδα
101 Αδαλβέρτος
102 Αδάμ
105 Αδαμαντία
107 Αδαμνάνος
108 Αδελαΐς
109 Αδονάι
110 Αδριανή
111 Αδριανός
112 Αειθάλα
113 Αειθαλάς
114 Αειμακάριστος
115 Αειμεσιτεύουσα
116 Αερία
117 Αερίας
118 Αετία
119 Αέτιος
121 Αζαρίας
122 Αζάς
123 Αζάτ
124 Άζης
125 Αζώρ
126 Αθανασία
127 Αθανάσιος
128 Αθηνά
129 Αθηναγόρα
130 Αθηναγόρας
131 Αθηνιώτισσα
132 Αθηνογένης
133 Αθηνοδώρα
134 Αθηνόδωρος
135 Αθρέ
136 Αίγλων
137 Αιγυπτία
138 Αϊδανή
139 Αϊδανός
140 Αιδεσία
141 Αιδέσιος
143 Αίθαν
144 Αιθήρ
145 Αικατερίνη
148 Αικατερίνος
149 Αιματούσα
150 Αιμίαλου
151 Αιμιλία
152 Αιμιλίνα
153 Αιμίλιος
154 Αιρκώτισσα
155 Αίτνα
156 Αιτναίος
157 Αιτωλίς
158 Αιτωλός
159 Ακαθή
160 Ακάθιστη
161 Ακάθιστος
162 Ακακία
163 Ακάκιος
165 Ακατάβλητη
166 Ακατάβλητος
167 Ακατάφλεκτη
168 Ακατάφλεκτος
169 Ακέλεια
170 Άκελος
171 Ακεψεή
172 Ακεψεής
173 Ακεψιμά
174 Ακεψιμάς
175 Ακήραση
176 Ακίνδυνη
177 Ακίνδυνος
178 Ακόλουθος
179 Ακρωτηριανή
180 Ακύλα
181 Ακύλας
183 Αλαμάνος
184 Άλαν
185 Αλάνα
186 Αλανιώτισσα
187 Αλαξάνδρα
188 Αλβανή
189 Αλβανός
190 Αλβέρτα
191 Αλβέρτος
192 Αλβίνα
193 Αλβίνος
194 Αλδχέλμος
195 Αλένα
196 Αλέξανδρος
199 Αλέξιος
200 Αλεξιώτισσα
201 Αλεπινή
202 Αλήθεια
203 Αληθής
204 Αλίκη
205 Αλκίσων
206 Αλλάς
207 Αλλοιώτισσα
208 Αλμπέος
209 Αλόχη
210 Αλπέγιος
211 Άλτη
212 Αλυπία
213 Αλύπιος
214 Αλυσία
215 Αλύσιος
216 Αλφαία
217 Αλφαιεύς
218 Αλφειός
219 Αλωνία
220 Αλώνιος
221 Αμαλία
222 Αμάνδα
223 Άμανδος
225 Αματίτση
226 Αμβρόσιος
227 Άμεμπτη
228 Άμεμπτος
229 Αμετάθετος
230 Αμμιανή
231 Αμμιανός
232 Αμμούν
233 Άμμων
234 Αμολιανή
235 Αμόλυντος
236 Αμπάν
237 Αμπελίς
238 Αμπελοκήπισσα
239 Αμπλία
240 Αμπλίας
241 Αμφιλοχία
242 Αμφίλοχος
243 Αμφίων
244 Αμφιώνη
245 Αμωμη
246 Αμωναθάς
247 Αμώς
248 Αναλίζα
249 Ανανί
250 Ανανία
251 Ανανίας
252 Ανάξαρχος
253 Αναξιμένη
254 Αναξιμένης
255 Ανάργυρη
256 Ανάργυρος
257 Άνασσα
258 Αναστασία
259 Αναστάσιος
260 Αναστέλλα
261 Ανατολή
262 Ανατόλιος
263 Αναφωνήτρια
264 Άνδρεα
265 Ανδρέας
266 Ανδριανή
267 Ανδριάννα
268 Ανδριανός
269 Ανδρόμαχος
270 Ανδρονίδης
271 Ανδρονίκη
272 Ανδρονίκης
273 Ανδροπελαγία
274 Ανδροπελαγίας
275 Άνδρων
276 Ανειτυλλιανός
277 Ανεκτή
278 Άνεκτος
279 Ανεμπόδιστη
280 Ανεμπόδιστος
282 Ανερίνα
283 Ανέστης
284 Ανέστια
285 Άνθα
286 Άνθας
287 Ανθή
288 Άνθιμη
289 Άνθιμος
290 Άνθος
291 Ανία
292 Ανίκητη
293 Ανίκητος
294 Ανιμαϊς
295 Ανίνα
296 Ανίνας
297 Άνιος
298 Ανίτα
299 Άννα
301 Αννακαίτη
302 Ανναλίζα
303 Άννας
304 Αννούβ
305 Ανουτσιάτα
306 Ανουτσιάτης
307 Ανσέλμος
308 Αντελίνα
309 Αντέρως
311 Αντερώσα
312 Αντιγόνη
313 Αντιλίνος
314 Αντινίτισσα
315 Αντιοχίς
316 Αντίπα
317 Αντίπας
318 Αντιπάτρα
319 Αντίπατρος
320 Αντιφωνήτρια
321 Αντωνία
322 Αντωνίκη
323 Αντωνίκος
324 Αντώνιος
325 Ανυσία
326 Ανύσιος
327 Ανωμερίτισσα
328 Ανώνυμος
329 Αξιούσα
330 Αξίων
331 Άπαμος
332 Απείρανδρος
333 Απειρόγαμος
334 Απελλή
335 Απελλής
337 Απία
338 Απίων
339 Απλοδώρα
340 Απλόδωρος
341 Απολλιναρία
342 Απολλινάριος
343 Απόλλων
344 Απολλωνία
345 Απολλώνιος
346 Απολλωνίς
347 Αποστολία
348 Απόστολος
350 Απρίων
351 Απρόσιτος
352 Άπφια
353 Απφίας
354 Αραβέλλα
355 Αρακιώτισσα
356 Αράπισσα
357 Αρβανίτης
358 Αρβανίτισσα
359 Αργά
360 Αργυρά
361 Αρδαλίων
362 Αρεδία
363 Αρέδιος
365 Αρέθων
366 Άρειος
367 Αρετή
368 Αρηβοϊα
369 Άρης
371 Αριάδνη
373 Αριάδνης
374 Αρισταρχίς
375 Αρίσταρχος
376 Αριστείδη
377 Αριστείδης
378 Αρίστη
379 Αριστιάνα
380 Αριστιανός
381 Αριστοβούλα
382 Αριστόβουλος
384 Αριστοκλέας
385 Αριστοκλειανός
386 Αριστονίκη
387 Αριστόνικος
388 Άριστος
389 Αρκαδία
390 Αρκάδιος
391 Αρμενοκρατούσα
392 Αρμοδία
393 Αρμόδιος
394 Αρόα
395 Αρριανή
396 Αρριανός
397 Αρσάκη
398 Αρσάκιος
399 Αρσανά
400 Αρσενία
401 Αρσένιος
402 Αρτέμιος
403 Αρφαξάδ
404 Αρχαγγελιώτισσα
405 Αρχελάη
406 Άρχιππος
407 Αρχισπορίτισσα
408 Αρχοντία
409 Αρχοντίνα
410 Αρχοντίνος
411 Αρχοντίων
412 Ασάφεια
413 Ασάφιος
414 Ασήρ
415 Ασινέθ
416 Άσιοτ
417 Ασκλά
418 Ασκλάς
419 Ασκληπιοδότη
420 Ασκληπιόδοτος
421 Ασκληπιός
422 Ασπασία
423 Ασπραγγέλου
424 Ασπροβουνιώτισσα
425 Ασπροπαναγιά
426 Ασσάντ
427 Αστή
428 Αστός
429 Ασύγκριτη
430 Ασύγκριτος
431 Ασχολία
432 Ασχόλιος
433 Αττική
434 Αττικός
435 Άττος
436 Αυγερινή
437 Αυγερινός
438 Αύγης
439 Αυγούστα
440 Αύγουστος
441 Αύδακτος
442 Αυδάς
443 Αυδάτα
444 Αυδελλάς
445 Αυδιησούς
446 Αύκτα
447 Αύκτος
448 Αυνάν
449 Αυξεντία
450 Αυξέντιος
451 Αυξιβία
452 Αυξίβιος
453 Αυξουθένιος
454 Αφέντρα
455 Αφθονία
456 Αφθόνιος
458 Άφθορος
459 Αφραάτη
460 Αφραάτης
461 Αφρικάνα
462 Αφρικανός
464 Αφροδίτη
465 Αφρόδιτος
466 Αχάζ
467 Αχαϊκός
468 Αχαιμένη
469 Αχαιμένης
470 Αχείμ
471 Αχειροποίητος
472 Αχιά
473 Αχιλλεύς
476 Άχμετ
477 Άχραντος
478 Αψιδιώτισσα
479 Βαβύλα
480 Βαβύλας
481 Βάδιμη
482 Βάδιμος
483 Βαδούσης
484 Βαθούσης
485 Βάια
486 Βάιος
487 Βάκχος
488 Βαλάντα
489 Βαλάντιος
490 Βαλδερούδη
491 Βαλδερούδης
492 Βαλεντίνα
493 Βαλεντίνος
494 Βαλέρια
495 Βαλέριος
496 Βαλουκλιώτισσα
497 Βαλσαμή
498 Βαλσάμων
499 Βαλτάσαρ
500 Βάνα
501 Βάνδα
502 Βάνδος
503 Βανέσσα
505 Βανίνα
506 Βανιώτισσα
507 Βαουθά
508 Βαπτίς
509 Βάπτος
510 Βαραββάς
511 Βαραγγιώτισσα
512 Βαραδάτη
513 Βαραδάτος
514 Βαραχησία
515 Βαραχήσιος
516 Βαρβάρα
517 Βάρβαρος
518 Βαρδιανιώτισσα
519 Βαρθολομαία
520 Βαρθολομαίος
521 Βάρις
522 Βαρκού
523 Βαρλαάμ
524 Βαρνάβα
525 Βαρνάβας
526 Βαρούχ
527 Βαρουχία
528 Βαρραβάς
529 Βαρσαβάς
530 Βαρσαβία
531 Βαρσανουφία
532 Βαρσανούφιος
534 Βαρτάν
535 Βαρυψαβάς
536 Βάσης
537 Βασιανός
538 Βασιλεία
539 Βασίλειος
541 Βασιλένια
542 Βασιλεύς
543 Βασιληγενέτειρα
544 Βασίλισσα
545 Βάσσα
546 Βάσσας
547 Βαστράδα
548 Βατοπεδινή
549 Βατούσαινα
550 Βατσέ
551 Βάτων
552 Βάχθιση
553 Βάχθισος
554 Βεάτος
555 Βεατρίκη
556 Βεβαία
557 Βεδέας
558 Βεελζεβούλ 
559 Βελανιδιά
560 Βενανδία
561 Βενάνδιος
562 Βεναντία
563 Βενάντιος
564 Βενδιμιανή
565 Βενδιμιανός
566 Βενδολίνος
567 Βενεδίκτη
568 Βενέδικτος
569 Βενέδιμος
570 Βενέριος
571 Βενετία
572 Βένια
573 Βενιαμίν
574 Βενούστα
575 Βενούστος
576 Βέρα
577 Βερβούργα
578 Βερβούργος
579 Βεργουπουλιανή
580 Βερεκούνδα
581 Βερεκούνδος
582 Βερενίκη
583 Βερενίκης
584 Βέρθα
585 Βέρθος
586 Βερνάρδη
587 Βερνάρδος
588 Βερουλία
589 Βερτράνδη
590 Βερτράνδος
591 Βετούριος
592 Βηθεσδά
593 Βηθλεεμίτισσα
594 Βήλη
595 Βήλων
596 Βηματάρισσα
597 Βηρία
598 Βήρος
599 Βήρυλλος
601 Βησσαρία
602 Βησσαρίων
603 Βηχιανή
604 Βηχιανός
607 Βιάνωρ
608 Βιασεσλάβος
609 Βιβέτα
610 Βιβή
611 Βιβιανή
612 Βιβιανός
614 Βίβος
615 Βιγλιώτισσα
616 Βιδζίν
617 Βιδιανή
618 Βιέιτορ
619 Βιθυνία
620 Βιθυνός
621 Βικέντια
622 Βικέντιος
623 Βίκτωρας
624 Βικτώρια
625 Βιλλιβρόρδος
626 Βίλμα
627 Βιμποράδα
628 Βίνος
629 Βιργινία
630 Βιργίνιος
631 Βιργιωμένη
632 Βιρίλα
633 Βιτάλη
634 Βιτάλης
635 Βιτιμία
636 Βιτιμίων
637 Βίτων
638 Βλαδιμήρα
639 Βλαδίμηρος
640 Βλαδισλάβα
641 Βλαδισλάβος
642 Βλανδίνα
643 Βλασία
644 Βλάσιος
645 Βλαχέρνα
646 Βλέπουσα
647 Βλυχιόρικα
648 Βοδοάλδη
649 Βοδοάλδος
650 Βόηθα
651 Βόηθος
652 Βολφγάγγος
653 Βονιφατία
654 Βονιφάτιος
655 Βοόζ
656 Βορεινή
657 Βόσβα
658 Βόσβας
659 Βοστρύκιος
660 Βουκασίνη
661 Βουκασίνος
662 Βουκολίων
663 Βούλγη
664 Βούλγης
665 Βούλιστα
666 Βουλπιανός
667 Βουναρκώτισσα
668 Βουνογιάτρισσα
669 Βουνού
670 Βουρνιώτισσα
671 Βούσιρις
672 Βούσιρις2
673 Βράχου
674 Βρένδα
675 Βρένδας
676 Βρεσθενίτισσα
677 Βρετάνη
678 Βρετάνιος
679 Βρεφοκομούσα
680 Βρεφοκρατούσα
681 Βρέφος
682 Βρεφουργήσασα
683 Βρεχούσα
684 Βριθγουόλντος
685 Βροντή
686 Βροχή
687 Βρυαίνη
689 Βρυσιανή
690 Βυζατινή
691 Βυζατινός
692 Βώρος
693 Γαβριήλ
694 Γαβριηλία
695 Γάια
696 Γάιος
697 Γαλακτίνη
698 Γαλακτοτροφούσα
699 Γαλανή
700 Γαλανούσα
701 Γαλάτα
702 Γαλατάς
703 Γαλάτεια
704 Γαλάτειος
705 Γαλατερούσα
706 Γαλατιανή
707 Γαλατούσα
708 Γαλαχτοτροφία
709 Γαλαχτοφορούσα
710 Γαλήνη
711 Γάλικα
712 Γάλικος
713 Γαλιλαία
714 Γάλλα
715 Γάλλος
716 Γαλουχιότισσα
717 Γαμαλιήλ
718 Γαρύφαλλος
719 Γάσπαρ
720 Γαυδεντία
721 Γαυδέντιος
722 Γεάδη
723 Γεδεούσα
724 Γεδεών
725 Γέδιος
726 Γεϊθαζέτ
727 Γελάσιος
728 Γεμέλα
729 Γέμελος
730 Γεμίνα
731 Γεμίνος
732 Γενεβιέβη
733 Γενεθλία
734 Γενέθλιος
735 Γενναδία
736 Γεννάδιος
737 Γεντηλία
738 Γεντήλιος
739 Γερασίμη
740 Γεράσιμος
741 Γερβασία
742 Γερβάσιος
743 Γερμάνα
744 Γερμανός
745 Γερόλεμος
746 Γερτρούδη
747 Γερτρούδος
748 Γέρων
749 Γεσθημανή
750 Γεϋθαζέτ
751 Γεωργία
752 Γεωργιάννα
753 Γεωργιλιάνα
754 Γεώργιος
755 Γεωργογιάννα
756 Γεωργογιάννης
757 Γηνατού
758 Γηρομεριού
759 Γιαλούσα
760 Γιάρετ
761 Γιάτρισσα
762 Γίγας
763 Γιεσάκ
764 Γιεσακία
765 Γιολάντα
766 Γιολένα
767 Γιόνα
768 Γιόνας
769 Γιούι
770 Γιούλα
771 Γκαβή
772 Γκαλδούνος
773 Γκασπάρ
774 Γκιζιλκιζιώτισσα
775 Γκίλντας
776 Γκουβερνιώτισσα
777 Γλαφύρα
779 Γλαφυρός
780 Γλίεβος
781 Γλυκέρα
782 Γλυκέριος
783 Γλυκιώτισσα
784 Γλυκοκυματούσα
785 Γλύκουσα
786 Γλυκοφιλούσα
787 Γλύκων
788 Γοβδέλαος
789 Γοβδέλια
790 Γοθαζάτ
791 Γοιρδελάκη
792 Γολινδούχ
793 Γόρασδος
794 Γοργοεπήκοος
795 Γοργόνα
796 Γοργόνος
797 Γορδία
798 Γόρδιος
799 Γοτθία
800 Γότθος
801 Γουδελία
802 Γουιλφρέδη
803 Γουιλφρέδος
804 Γουϊνιφρέδη
806 Γουίρο
807 Γουμένισσα
808 Γουμερά
809 Γουνιώτισσα
810 Γούντα
811 Γουολβούργα
812 Γουολβούργος
813 Γουρία
814 Γουρίας
815 Γουρλομάτα
816 Γρατία
817 Γρατίων
818 Γραύς
819 Γραφιώτισσα
820 Γρηγεντία
821 Γρηγέντιος
822 Γρηγοράγγελος
823 Γρηγορία
824 Γρηγόριος
825 Γυναίκα
826 Γύψενη
827 Γωνιά
828 Δαβίδ
829 Δαβιδία
830 Δάδα
831 Δάδας
832 Δαδιώτισσα
833 Δακρύβρεχτος
834 Δακρυρροούσα
835 Δάλια
836 Δαλιδά
837 Δαλματία
839 Δαλμάτιος
840 Δαμάρης
841 Δάμαρις
843 Δαμάσα
844 Δάμασος
845 Δαμιανή
846 Δαμιανός
847 Δάμων
849 Δαν
850 Δάναβη
851 Δάναβος
852 Δάναξ
853 Δανιήλ
854 Δανιηλίς
855 Δαρεία
857 Δαρείος
858 Δάσιος
859 Δαύκτη
860 Δαύκτος
861 Δεβόρα
862 Δέηση
863 Δεκαπεντούσα
864 Δεναλία
865 Δεναχίς
866 Δεξιοκρατούσα
867 Δεόμενη
868 Δερμάτα
869 Δεσιδέρια
870 Δεσιδέριος
871 Δεσμάρη
872 Δεσποιγιάννα
873 Δέσποινα
874 Δεσπότης
875 Δημάρατη
876 Δημάρατος
877 Δημελέ
878 Δήμητρα
880 Δημητράσπα
881 Δημήτριος
882 Δημία
883 Δήμιος
884 Δημοκλέα
885 Δημοκλής
886 Δημοκράνια
887 Δημοκρατία
888 Δημοκρίτη
889 Δημόκριτος
890 Δήμος
891 Δημοσθένης
892 Διάβολος
893 Διάδοχος
894 Διακονούσα
895 Διάκος
896 Δίας
897 Διασώζουσα
898 Δίδυμος
899 Δικαιόκριτος
900 Δίκαιος
901 Δικαιότατη
902 Διογένης
903 Διοδότη
904 Διόδοτος
905 Διοδώρα
906 Διόδωρος
907 Διοκλής
908 Διομήδης
909 Διονυσία
910 Διόνυσος
911 Διόσκουρος
912 Διότισσα
913 Δισιδέριος
914 Δίων
915 Διώνη
916 Δόβρα
917 Δολινδούχ
918 Δολλίων
919 Δολώρα
920 Δολώρος
921 Δομετία
922 Δομέτιος
923 Δομηνίκη
924 Δομήνικος
925 Δομιτίλλα
926 Δόμνα
927 Δομνάς
928 Δομνιανίτισσας
929 Δόμνος
931 Δονάγη
932 Δόναγος
933 Δονάτα
934 Δονάτος
935 Δοξάρισσα
936 Δορκάς
937 Δορυμέδουσα
938 Δορυμέδων
939 Δόσα
940 Δοσάς
941 Δοσιθέα
942 Δοσίθεος
943 Δουβέργαινα
944 Δούκας
945 Δούκισσα
946 Δουλάς
947 Δούλη
948 Δουνστάνος
949 Δράκαινα
950 Δράκων
951 Δροσίς
952 Δρόσος
953 Δροσοσταλία
954 Δροσοσταλίδα
955 Δροστάν
956 Δύμφνα
958 Δυράνδη
959 Δύρανδος
960 Δυφρίγη
961 Δυφρίγος
962 Δωδών
963 Δωδώνη
964 Δωρίνα
965 Δωροθέα
967 Δωρόθεος
968 Εασία
969 Εάσιος
970 Εβελίνα
971 Εβελίνος
972 Εβεντία
973 Εβέντιος
974 Έβερ
975 Εβίνα
976 Εβόρη
977 Εβόρης
978 Έβρος
979 Εγγυήτρια
980 Εγκολπία
981 Εγκόλπιος
982 Εγκυμονούσα
983 Εδμόνδη
984 Εδμόνδος
985 Εδουάρδα
986 Εδουάρδος
987 Εδουίνη
988 Εδουίνος
989 Εδφρίθος
990 Εζεκία
991 Εζεκίας
992 Εθελβούργη
993 Εθελβούργος
994 Εθελμπέρτα
995 Εθελμπέρτος
997 Εθναρχία
998 Εθνεγερσία
999 Εθνεγέρσιος
1000 Εικονίστρια
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία