Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Gerebernus
6 Gudwall
7 Secardos
8 Theodemir
9 Tressan
10 Urbitius
11 Veep
12 Viator
13 Vouga
14 Vulphy
15 Waccar
16 Waldalenus
17 Willibald
18 Wivina
19 Wulsin
20 Yakim
21 Yrchard
22 Ααρών
24 Αβαδδώσσα
25 Αβακούμ
26 Αβακουμία
27 Αββαδών
28 Αββαία
29 Αβδαίος
30 Αβδιήλ
31 Αβδιηλία
32 Αβδιού
33 Αβερκία
34 Αβέρκιος
35 Αβεσσαλώμ
36 Αβιά
37 Άβιβος
38 Αβιμελιχίς
39 Αβιμέλιχος
40 Αβιούδ
41 Αβουδίμη
42 Αβούδιμος
43 Αβραάμ
47 Αβρααμία
48 Άβραμ
49 Άβραξ
50 Άβραχας
51 Αβρικία
52 Αβρίκιος
53 Αβυδηνός
54 Αβώ
55 Άγαβος
56 Αγαθαγγέλα
57 Αγαθάγγελος
58 Αγάθη
59 Αγαθοδώρα
60 Αγαθόδωρος
61 Αγαθοκλέας
62 Αγαθονίκη
63 Αγαθόνικος
64 Αγαθοπόδη
65 Αγαθόπους
66 Αγάθων
67 Αγαθωνία
68 Αγάπη
69 Αγαπητή
70 Αγαπητός
71 Αγάπιος
72 Αγγέλα
73 Αγγελάριος
74 Αγγελική
75 Αγγελίνα
76 Αγγελίνος
77 Άγγελος
78 Αγγίας
80 Αγιάσσου
81 Αγιοδεκτινή
82 Αγιοηλιώτισσα
83 Αγιολούσαινα
84 Αγιούλα
85 Αγίων Πάντων
86 Αγκαία
87 Αγλαΐα
88 Αγνή
90 Αγράμπελη
91 Αγριδιώτισσα
92 Αγριλιώτισσα
93 Αγρίππα
94 Αγρίππας
95 Άδα
96 Αδαλβέρτος
97 Αδάμ
100 Αδαμαντία
102 Αδάμη
103 Αδαμνάνος
104 Αδελαΐς
105 Αδονάι
106 Αδριανή
107 Αδριανός
108 Αειθάλα
109 Αειθαλάς
110 Αειμακάριστος
111 Αειμεσιτεύουσα
112 Αερία
113 Αερίας
114 Αετία
115 Αέτιος
117 Αζαρίας
118 Αζάς
119 Αζάτ
120 Άζης
121 Αζώρ
122 Αθανασία
123 Αθανάσιος
124 Αθηνά
125 Αθηναγόρα
126 Αθηναγόρας
127 Αθηνιώτισσα
128 Αθηνογένης
129 Αθηνόδωρος
130 Αθρέ
131 Αίγλων
132 Αιγυπτία
133 Αϊδανή
134 Αϊδανός
135 Αιδεσία
136 Αιδέσιος
138 Αίθαν
139 Αιθήρ
140 Αικατερίνη
143 Αικατερίνος
144 Αιματούσα
145 Αιμίαλου
146 Αιμιλία
147 Αιμιλίνα
148 Αιμίλιος
149 Αιρκώτισσα
150 Αίτνα
151 Αιτναίος
152 Αιτωλίς
153 Ακαθή
154 Ακάθιστη
155 Ακάθιστος
156 Ακακία
157 Ακάκιος
159 Ακατάβλητη
160 Ακατάβλητος
161 Ακατάφλεκτη
162 Ακατάφλεκτος
163 Ακέλεια
164 Άκελος
165 Ακεψεή
166 Ακεψεής
167 Ακεψιμά
168 Ακεψιμάς
169 Ακήραση
170 Ακίνδυνη
171 Ακίνδυνος
172 Ακόλουθος
173 Ακρωτηριανή
174 Ακύλας
176 Ακυλίνα
177 Αλαμάνος
178 Άλαν
179 Αλάνα
180 Αλανιώτισσα
181 Αλαξάνδρα
182 Αλβανή
183 Αλβανός
184 Αλβέρτα
185 Αλβέρτος
186 Αλβίνα
187 Αλβίνος
188 Αλδχέλμος
189 Αλένα
190 Αλέξανδρος
193 Αλέξιος
194 Αλεξιώτισσα
195 Αλεπινή
196 Αλήθεια
197 Αληθής
198 Αλίκη
199 Αλκίσων
200 Αλλάς
201 Αλλοιώτισσα
202 Αλμπέος
203 Αλόχη
204 Αλπέγιος
205 Άλτη
206 Αλυπία
207 Αλύπιος
208 Αλυσία
209 Αλύσιος
210 Αλφαία
211 Αλφαίος
212 Αλφειός
213 Αλωνία
214 Αλώνιος
215 Αμαλία
216 Αμάνδα
217 Άμανδος
219 Αματίτση
220 Αμβρόσιος
221 Άμεμπτη
222 Άμεμπτος
223 Αμετάθετος
224 Αμμιανή
225 Αμμιανός
226 Αμμούν
227 Άμμων
228 Αμολιανή
229 Αμόλυντος
230 Αμπάν
231 Αμπελίς
232 Αμπελοκήπισσα
233 Αμπλία
234 Αμπλίας
235 Αμφιλοχία
236 Αμφίλοχος
237 Αμφίων
238 Αμφιώνη
239 Αμωμη
240 Αμωναθάς
241 Αμώς
242 Αναλίζα
243 Ανανί
244 Ανανία
245 Ανανίας
246 Ανάξαρχος
247 Αναξιμένη
248 Αναξιμένης
249 Ανάργυρη
250 Άνασσα
251 Αναστασία
252 Αναστάσιος
253 Αναστέλλα
254 Ανατολή
255 Ανατόλιος
256 Αναφωνήτρια
257 Άνδρεα
258 Ανδρέας
259 Ανδριανή
260 Ανδριάννα
261 Ανδριανός
262 Ανδρόμαχος
263 Ανδρονίδης
264 Ανδρονίκη
265 Ανδρόνικος
266 Ανδροπελαγία
267 Ανδροπελαγίας
268 Άνδρων
269 Ανειτυλλιανός
270 Ανεκτή
271 Άνεκτος
272 Ανεμπόδιστη
273 Ανεμπόδιστος
275 Ανερίνα
276 Ανέστης
277 Ανέστια
278 Άνθα
279 Άνθας
280 Ανθή
281 Άνθιμη
282 Άνθιμος
283 Άνθος
284 Ανία
285 Ανίκητη
286 Ανίκητος
287 Ανιμαϊς
288 Ανίνα
289 Ανίνας
290 Άνιος
291 Ανίτα
292 Άννα
294 Αννακαίτη
295 Ανναλίζα
296 Άννας
297 Αννούβ
298 Ανουτσιάτα
299 Ανουτσιάτης
300 Ανσέλμος
301 Αντελίνα
302 Αντέρως
304 Αντερώσα
305 Αντιγόνη
306 Αντιλίνος
307 Αντινίτισσα
308 Αντίπα
309 Αντίπας
310 Αντιπάτρα
311 Αντίπατρος
312 Αντιφωνήτρια
313 Αντωνία
314 Αντωνίκη
315 Αντωνίκος
316 Αντώνιος
317 Ανυσία
318 Ανύσιος
319 Ανωμερίτισσα
320 Ανώνυμος
321 Αξιούσα
322 Αξίων
323 Άπαμος
324 Απείρανδρος
325 Απειρόγαμος
326 Απελλή
327 Απελλής
329 Απίων
330 Απολλιναρία
331 Απολλινάριος
332 Απόλλων
333 Απολλωνία
334 Απολλώνιος
335 Απολλωνίς
336 Απόστολος
338 Απρίων
339 Απρόσιτος
340 Αραβέλλα
341 Αρακιώτισσα
342 Αράπισσα
343 Αρβανίτης
344 Αρβανίτισσα
345 Αργά
346 Αργυρά
347 Αρδαλίων
348 Αρεδία
349 Αρέδιος
350 Αρέθων
351 Άρειος
352 Αρετή
353 Αρηβοϊα
354 Άρης
356 Αριάδνη
358 Αριάδνης
359 Αρισταρχίς
360 Αρίσταρχος
361 Αριστείδη
362 Αριστείδης
363 Αρίστη
364 Αριστιάνα
365 Αριστιανός
366 Αριστοβούλα
367 Αριστόβουλος
369 Αριστοκλειανός
370 Αριστοκλεύς
371 Αριστονίκη
372 Αριστόνικος
373 Άριστος
374 Αρκαδία
375 Αρκάδιος
376 Αρμενοκρατούσα
377 Αρμοδία
378 Αρμόδιος
379 Αρόα
380 Αρριανή
381 Αρριανός
382 Αρσάκη
383 Αρσάκιος
384 Αρσανά
385 Αρσενία
386 Αρσένιος
387 Αρτέμιος
388 Αρφαξάδ
389 Αρχαγγελιώτισσα
390 Αρχελάη
391 Άρχιππος
392 Αρχισπορίτισσα
393 Αρχοντία
394 Αρχοντίνα
395 Αρχοντίνος
396 Αρχοντίων
397 Ασάφεια
398 Ασάφιος
399 Ασήρ
400 Ασινέθ
401 Άσιοτ
402 Ασκλά
403 Ασκλάς
404 Ασκληπιοδότη
405 Ασκληπιόδοτος
406 Ασκληπιός
407 Ασπασία
408 Ασπραγγέλου
409 Ασπροβουνιώτισσα
410 Ασπροπαναγιά
411 Ασσάντ
412 Αστή
413 Αστός
414 Ασύγκριτη
415 Ασύγκριτος
416 Ασχολία
417 Ασχόλιος
418 Αττική
419 Αττικός
420 Άττος
421 Αυγερινή
422 Αυγερινός
423 Αυγούστα
424 Αύγουστος
425 Αύδακτος
426 Αυδάς
427 Αυδάτα
428 Αυδελλάς
429 Αυδιησούς
430 Αύκτα
431 Αύκτος
432 Αυνάν
433 Αυξεντία
434 Αυξέντιος
435 Αυξιβία
436 Αυξίβιος
437 Αυξουθένιος
438 Αφέντρα
439 Αφθονία
440 Αφθόνιος
442 Άφθορος
443 Αφραάτη
444 Αφραάτης
445 Αφρικάνα
446 Αφρικανός
448 Αφροδίτη
449 Αφρόδιτος
450 Αχάζ
451 Αχαϊκός
452 Αχαιμένη
453 Αχαιμένης
454 Αχείμ
455 Αχειροποίητος
456 Αχιά
457 Αχιλλεύς
460 Άχμετ
461 Άχραντος
462 Αψιδιώτισσα
463 Βαβύλα
464 Βαβύλας
465 Βάδιμη
466 Βάδιμος
467 Βαδούσης
468 Βαθούσης
469 Βάια
470 Βάιος
471 Βάκχος
472 Βαλάντα
473 Βαλάντιος
474 Βαλδερούδη
475 Βαλδερούδης
476 Βαλεντίνα
477 Βαλεντίνος
478 Βαλέρια
479 Βαλέριος
480 Βαλουκλιώτισσα
481 Βαλσαμή
482 Βαλσάμων
483 Βαλτάσαρ
484 Βάνα
485 Βάνδα
486 Βάνδος
487 Βανέσσα
489 Βανίνα
490 Βανιώτισσα
491 Βαουθά
492 Βαπτίς
493 Βάπτος
494 Βαραββάς
495 Βαραγγιώτισσα
496 Βαραδάτη
497 Βαραδάτος
498 Βαραχησία
499 Βαραχήσιος
500 Βαρβάρα
501 Βάρβαρος
502 Βαρδιανιώτισσα
503 Βαρθολομαία
504 Βαρθολομαίος
505 Βάρις
506 Βαρκού
507 Βαρλαάμ
508 Βαρνάβα
509 Βαρνάβας
510 Βαρούχ
511 Βαρουχία
512 Βαρραβάς
513 Βαρσαβάς
514 Βαρσαβία
515 Βαρσανουφία
516 Βαρσανούφιος
518 Βαρτάν
519 Βαρυψαβάς
520 Βάσης
521 Βασιανός
522 Βασιλεία
523 Βασίλειος
524 Βασιλένια
525 Βασιλεύς
526 Βασιληγενέτειρα
527 Βασίλισσα
528 Βάσσα
529 Βάσσας
530 Βατοπεδινή
531 Βατούσαινα
532 Βατσέ
533 Βάτων
534 Βάχθιση
535 Βάχθισος
536 Βεάτος
537 Βεατρίκη
538 Βεβαία
539 Βεδέας
540 Βεελζεβούλ 
541 Βελανιδιά
542 Βενανδία
543 Βενάνδιος
544 Βεναντία
545 Βενάντιος
546 Βενδιμιανός
547 Βενδολίνος
548 Βενεδίκτη
549 Βενέδικτος
550 Βενέδιμος
551 Βενέριος
552 Βενετία
553 Βένια
554 Βενιαμίν
555 Βενούστα
556 Βενούστος
557 Βέρα
558 Βερβούργα
559 Βεργουπουλιανή
560 Βερεκούνδα
561 Βερεκούνδος
562 Βερενίκη
563 Βερενίκης
564 Βέρθα
565 Βέρθος
566 Βερνάρδη
567 Βερνάρδος
568 Βερουλία
569 Βερούλιος
570 Βερτράνδη
571 Βερτράνδος
572 Βετούριος
573 Βηθεσδά
574 Βηθλεεμίτισσα
575 Βήλη
576 Βήλων
577 Βηματάρισσα
578 Βηρία
579 Βήριος
580 Βήρυλλος
582 Βησσαρία
583 Βησσαρίων
584 Βηχιανή
585 Βηχιανός
588 Βιάνωρ
589 Βιασεσλάβος
590 Βιβέτα
591 Βιβή
592 Βιβιανή
593 Βιβιανός
595 Βίβος
596 Βιγλιώτισσα
597 Βιδζίν
598 Βιδιανή
599 Βιθυνία
600 Βιθυνός
601 Βικέντια
602 Βικέντιος
603 Βίκτωρας
604 Βικτώρια
605 Βιλλιβρόρδος
606 Βίλμα
607 Βιμποράδα
608 Βίνος
609 Βιργινία
610 Βιργίνιος
611 Βιργιωμένη
612 Βιρίλα
613 Βιτάλιος
614 Βιτιμία
615 Βιτιμίων
616 Βίτων
617 Βλαδιμήρα
618 Βλαδίμηρος
619 Βλαδισλάβα
620 Βλαδισλάβος
621 Βλανδίνα
622 Βλασία
623 Βλάσιος
624 Βλαχέρνα
625 Βλέπουσα
626 Βλυχιόρικα
627 Βοδοάλδη
628 Βοδοάλδος
629 Βόηθα
630 Βόηθος
631 Βολφγάγγος
632 Βονιφατία
633 Βονιφάτιος
634 Βοόζ
635 Βορεινή
636 Βόσβα
637 Βόσβας
638 Βοστρύκιος
639 Βουκασίνη
640 Βουκασίνος
641 Βουκολίων
642 Βούλγη
643 Βούλγης
644 Βούλιστα
645 Βουλπιανός
646 Βουναρκώτισσα
647 Βουνογιάτρισσα
648 Βουνού
649 Βουρνιώτισσα
650 Βούσιρις
651 Βούσιρις2
652 Ἀβραάμη
653 Βράχου
654 Βρένδα
655 Βρένδας
656 Βρεσθενίτισσα
657 Βρετάνη
658 Βρετάνιος
659 Βρεφοκομούσα
660 Βρεφοκρατούσα
661 Βρέφος
662 Βρεφουργήσασα
663 Βρεχούσα
664 Βριθγουόλντος
665 Βροντιανή
666 Βρόντου
667 Βροχή
668 Βρυαίνη
670 Βρυσιανή
671 Βυζατινή
672 Βυζατινός
673 Βώρος
674 Γαβριήλ
675 Γαβριηλία
676 Γάια
677 Γάιος
678 Γαλακτίνη
679 Γαλακτοτροφούσα
680 Γαλανή
681 Γαλανούσα
682 Γαλάτα
683 Γαλατάς
684 Γαλάτεια
685 Γαλάτειος
686 Γαλατερούσα
687 Γαλατιανή
688 Γαλατούσα
689 Γαλαχτοτροφία
690 Γαλαχτοφορούσα
691 Γαλήνη
692 Γάλικα
693 Γάλικος
694 Γάλλα
695 Γάλλος
696 Γαλουχιότισσα
697 Γαμαλιήλ
698 Γαρύφαλλος
699 Γάσπαρ
700 Γαυδεντία
701 Γαυδέντιος
702 Γεάδη
703 Γεδεούσα
704 Γεδεών
705 Γέδιος
706 Γεϊθαζέτ
707 Γελάσιος
708 Γεμέλα
709 Γέμελος
710 Γεμίνα
711 Γεμίνος
712 Γενεβιέβη
713 Γενεθλία
714 Γενέθλιος
715 Γενναδία
716 Γεννάδιος
717 Γεντηλία
718 Γεντήλιος
719 Γερασίμη
720 Γεράσιμος
721 Γερβασία
722 Γερβάσιος
723 Γερμάνα
724 Γερμανός
725 Γερτρούδη
726 Γερτρούδος
727 Γέρων
728 Γεσθημανή
729 Γεϋθαζέτ
730 Γεωργία
731 Γεωργιάννα
732 Γεωργιλιάνα
733 Γεώργιος
734 Γηνατού
735 Γηρομεριού
736 Γιαλούσα
737 Γιάρετ
738 Γιάτρισσα
739 Γίγας
740 Γιεσάκ
741 Γιεσακία
742 Γιολάντα
743 Γιολένα
744 Γιόνα
745 Γιόνας
746 Γιούι
747 Γκαβή
748 Γκαλδούνος
749 Γκασπάρ
750 Γκιζιλκιζιώτισσα
751 Γκίλντας
752 Γκουβερνιώτισσα
753 Ἀγλαΐος
755 Γλαφύρα
757 Γλαφυρός
758 Γλίεβος
759 Γλυκέρα
760 Γλυκέριος
761 Γλυκιώτισσα
762 Γλυκοκυματούσα
763 Γλύκουσα
764 Γλυκοφιλούσα
765 Γλύκων
766 Γοβδέλαος
767 Γοθαζάτ
768 Γοιρδελάκη
769 Γολινδούχ
770 Γόρασδος
771 Γοργοεπήκοος
772 Γοργόνα
773 Γοργόνιος
774 Γορδία
775 Γόρδιος
776 Γοτθία
777 Γότθος
778 Γουδελία
779 Γουιλφρέδη
780 Γουιλφρέδος
781 Γουϊνιφρέδη
783 Γουίρο
784 Γουμένισσα
785 Γουμερά
786 Γουνιώτισσα
787 Γούντα
788 Γουολβούργα
789 Γουολβούργος
790 Γουρία
791 Γουρίας
792 Γουρλομάτα
793 Γρατία
794 Γρατίων
795 Γραύς
796 Γραφιώτισσα
797 Γρηγεντία
798 Γρηγέντιος
799 Γρηγοράγγελος
800 Γρηγορία
801 Γρηγόριος
802 Γυναίκα
803 Γύψενη
804 Γωνιά
805 Δαβίδ
806 Δαβιδία
807 Δάδα
808 Δάδας
809 Δαδιώτισσα
810 Δακρύβρεχτος
811 Δακρυρροούσα
812 Δάλια
813 Δαλιδά
814 Δαλματία
816 Δαλμάτιος
817 Δαμάρης
818 Δάμαρις
820 Δαμάσα
821 Δάμασος
822 Δαμιανή
823 Δαμιανός
824 Δάμων
826 Δαν
827 Δάναβη
828 Δάναβος
829 Δάναξ
830 Δανιήλ
831 Δανιηλίς
832 Δαρεία
834 Δαρείος
835 Δάσιος
836 Δαύκτη
837 Δαύκτος
838 Δεβόρα
839 Δέηση
840 Δεκαπεντούσα
841 Δεναλία
842 Δεναχίς
843 Δεξιοκρατούσα
844 Δεόμενη
845 Δερμάτα
846 Δεσιδέρια
847 Δεσιδέριος
848 Δεσμάρη
849 Δεσποιγιάννα
850 Δέσποινα
851 Δεσπότης
852 Δημάρατη
853 Δημάρατος
854 Δήμητρα
856 Δημητράσπα
857 Δημήτριος
858 Δημία
859 Δήμιος
860 Δημοκλέα
861 Δημοκλής
862 Δημοκράνια
863 Δημοκρατία
864 Δημοκρίτη
865 Δημόκριτος
866 Δήμος
867 Δημοσθένης
868 Διάβολος
869 Διάδοχος
870 Διακονούσα
871 Διάκος
872 Δίας
873 Διασώζουσα
874 Δίδυμος
875 Δικαιόκριτος
876 Δίκαιος
877 Δικαιότατη
878 Διογένης
879 Διοδότη
880 Διόδοτος
881 Διοδώρα
882 Διόδωρος
883 Διοκλής
884 Διομήδης
885 Διονυσία
886 Διόνυσος
887 Διόσκουρος
888 Διότισσα
889 Δισιδέριος
890 Δίων
891 Διώνη
892 Δόβρα
893 Δολινδούχ
894 Δολλίων
895 Δολώρα
896 Δολώρος
897 Δομετία
898 Δομέτιος
899 Δομηνίκη
900 Δομήνικος
901 Δομιτίλλα
902 Δόμνα
903 Δομνάς
904 Δομνιανίτισσας
905 Δόμνος
907 Δόναγος
908 Δονάτα
909 Δονάτος
910 Δοξάρισσα
911 Δορκάς
912 Δορυμέδουσα
913 Δορυμέδων
914 Δόσα
915 Δοσάς
916 Δοσιθέα
917 Δοσίθεος
918 Δουβέργαινα
919 Δούκας
920 Δούκισσα
921 Δουλάς
922 Δούλη
923 Δουνστάνος
924 Δράκαινα
925 Δράκων
926 Δροσίς
927 Δρόσος
928 Δροσοσταλία
929 Δροσοσταλίδα
930 Δροστάν
931 Δύμφνα
933 Δυράνδη
934 Δύρανδος
935 Δυφρίγη
936 Δυφρίγος
937 Δωδώνη
938 Δωρίνα
939 Δωροθέα
941 Δωρόθεος
942 Εασία
943 Εάσιος
944 Εβελίνα
945 Εβελίνος
946 Εβεντία
947 Εβέντιος
948 Έβερ
949 Εβίνα
950 Εβόρη
951 Εβόρης
952 Εγγυήτρια
953 Εγκολπία
954 Εγκόλπιος
955 Εγκυμονούσα
956 Εδμόνδη
957 Εδμόνδος
958 Εδουάρδα
959 Εδουάρδος
960 Εδουίνη
961 Εδουίνος
962 Εζεκία
963 Εζεκίας
964 Εθελβούργη
965 Εθελβούργος
966 Εθελμπέρτα
967 Εθελμπέρτος
969 Εθναρχία
970 Εθνεγερσία
971 Εθνεγέρσιος
972 Εικονίστρια
973 Εϊλιανή
974 Εϊλιανός
975 Ειρηάννα
976 Ειρηλένα
977 Ειρηναίος
978 Ειρηνάντη
979 Ειρηνάρχη
980 Ειρήναρχος
981 Ειρήνη
983 Ειρηνικὸς
984 Ειρηστέλλα
985 Εκατονταπυλιανή
986 Έκδικη
987 Έκδικος
989 Εκκλησιάρχουσα
990 Έκτωρ
991 Ελάδιος
992 Ελαία
993 Ελαιοβρύτισσα
994 Ελάππας
995 Ελασίππη
996 Ελάσιππος
997 Έλβη
998 Ελβίρα
999 Ελβίρος
1000 Ελδώρα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία