Εορτές 9 Δεκεμβρίου: Αγία Άννα Άγιος Εάσιος Άγιος Ναρσής ο Πέρσης Ανναμπέλα Άννας Εασία Ναρσή Σωσιθέα Σωσίθεος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Βάσσα Άγιος Ισαάκ Άγιος Στέφανος ο Νεολάμπης Δέσποινα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Μαντόνα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Μαρία, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Παναγιώτα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου
1 Aedan
2 Cedd
3 Gerebernus
4 Gudwall
5 Gwenagwy
6 Secardos
7 Tanco
8 Tressan
9 Vulphy
10 Waccar
11 Waldalenus
12 Willibald
13 Wivina
14 Wulsin
15 Αββάς
16 Αβδαίος
17 Αβέρκιος
18 Άβιβος
19 Αβιμέλιχος
20 Αβούδιμος
21 Άβρα
22 Αβραάμ
26 Αβρίκιος
27 Άβυδος
28 Αβώ
29 Αγαθάγγελος
30 Αγάθαρχος
31 Αγάθη
32 Αγαθόδωρος
33 Αγαθοκλέας
34 Αγαθόκλεια
35 Αγαθονίκη
36 Αγαθονίκης
37 Αγαθόπους
38 Αγάθων
39 Αγάπη
40 Αγάπης
41 Αγαπητός
42 Αγγίας
44 Αγίων Πάντων
45 Αγλαΐα
46 Αγνή
48 Αγρίππα
49 Αγρίππας
50 Αδαλβέρτος
51 Αδάμ
54 Αδαμνάνος
55 Αδελαΐς
56 Αδριανός
57 Αειθαλάς
58 Αερίας
59 Αέτιος
61 Αζάς
62 Αζάτ
63 Αζήσιος
64 Αθανασία
65 Αθανάσιος
66 Αθηνά
67 Αθηναγόρας
68 Αθηνογένης
69 Αθηνόδωρος
70 Αθρέ
71 Αίγλων
72 Αϊδανός
73 Αιδέσιος
75 Αιθήρ
76 Αικατερίνη
79 Αιμιλία
80 Αιμίλιος
81 Αίτνα
82 Ακάθιστη
83 Ακάκιος
85 Άκελος
86 Ακεψεής
87 Ακεψιμάς
88 Ακίνδυνος
89 Ακόλουθος
90 Ακρίβη
91 Ακύλα
92 Ακύλας
94 Άλαν
95 Αλβανός
96 Αλβέρτος
97 Αλβίνα
98 Αλεξάνδρα
99 Αλέξανδρος
102 Αλέξιος
103 Αλίκη
104 Αλκιβιάδης
105 Αλκίσων
106 Αλλάς
107 Αλμπέος
108 Αλπέγιος
109 Αλύπιος
110 Αλύσιος
111 Αλφαιεύς
112 Αλφειός
113 Αλχέλμος
114 Αλώνιος
115 Αμαλία
116 Αμάνδα
117 Άμανδος
119 Αμβρόσιος
120 Αμμιανός
121 Αμμούν
122 Αμπάν
123 Αμπλία
124 Αμπλίας
125 Αμφίλοχος
126 Αμφίων
127 Αμωναθάς
128 Ανανίας
129 Ανάξανδρος
130 Ανάξαρχος
131 Ανάργυρη
132 Ανάργυρος
133 Αναστάσιος
134 Ανατόλιος
135 Ανδρέας
136 Ανδριανός
137 Ανδρόμαχος
138 Ανδρονίκης
139 Ανδροπελαγία
140 Άνεκτος
141 Ανεμπόδιστος
143 Άνθας
144 Ανθή
145 Άνθιμος
146 Άνθος
147 Ανίκητος
148 Ανίνας
149 Άνιος
150 Άννα
152 Αννούβ
153 Ανσέλμος
154 Αντέρως
156 Αντιγόνη
157 Αντίγονος
158 Αντίπας
159 Αντίπατρος
160 Αντώνιος
161 Ανυσία
162 Ανύσιος
163 Ανώνυμος
164 Απελλής
166 Απία
167 Απίων
168 Απλοδώρα
169 Απολλιναρία
170 Απολλινάριος
171 Απόλλων
172 Απολλωνία
173 Απολλώνιος
174 Απόστολος
176 Απρίων
177 Άπφια
178 Αργυρά
179 Αρδαλίων
180 Αρέδιος
182 Αρέθων
183 Άρειος
184 Αρηβοΐα
185 Άρης
187 Αριάδνη
190 Αρίσταρχος
191 Αριστείδης
192 Αριστοβούλα
193 Αριστόβουλος
195 Αριστόνικος
196 Αρκάδιος
197 Αρμόδιος
198 Αρόα
199 Αρριανός
200 Αρσάκης
201 Αρσένιος
202 Αρτεμίδωρος
203 Αρτέμιος
204 Άρχιππος
205 Αρχοντίων
206 Ασάφιος
207 Ασινέθ
208 Άσιοτ
209 Ασκλάς
210 Ασκληπιάς
211 Ασκληπιοδότη
212 Ασκληπιός
213 Ασπασία
214 Ασσάντ
215 Αστείος
216 Αστερίων
217 Αστή
218 Ασχόλιος
219 Άτταλος
220 Αττικός
221 Άττος
222 Αύγουστος
223 Αύδακτος
224 Αυδάς
225 Αυδελλάς
226 Αυδιησούς
227 Αύκτος
228 Αυξέντιος
229 Αυξίβιος
230 Αυξουθένιος
231 Αύρα
232 Αυτονομία
233 Αυτόνομος
234 Αφθόνιος
236 Αφραάτης
237 Αφρικανός
239 Αφροδίτη
240 Αφρόδιτος
241 Αχαιμένης
242 Αχαιός
243 Αχιλλεύς
246 Άχμετ
247 Βαβύλας
248 Βάδιμος
249 Βαθούσης
250 Βάιατορ
251 Βάκχος
252 Βαλάντιος
253 Βαλδερούδη
254 Βαλεντίνα
255 Βαλεντίνος
256 Βαλέρια
257 Βαλέριος
258 Βαλσάμων
259 Βάνδος
260 Βάπτος
261 Βαραδάτος
262 Βαραχήσιος
263 Βαρβάρα
264 Βάρβαρος
265 Βαρθολομαίος
266 Βάρις
267 Βαρλαάμ
268 Βαρούχ
269 Βαρσαβάς
270 Βαρσανούφιος
272 Βαρτάν
273 Βαρυψαβάς
274 Βασιανός
276 Βασιλεία
277 Βασίλειος
279 Βασιλεύς
280 Βασίλισσα
281 Βάσσα
282 Βάσσας
283 Βαστράδα
284 Βατσέ
285 Βάτων
286 Βάχθισος
287 Βεάτος
288 Βεβαία
289 Βεδέας
290 Βενάνδιος
291 Βενάνδιος
292 Βένδιος
293 Βενδολίνος
294 Βενεδίκτη
295 Βενέδικτος
296 Βενέδιμος
297 Βενούστος
298 Βέρα
299 Βερεκούνδος
300 Βερενίκη
301 Βερενίκης
302 Βέρθα
303 Βερνάρδη
304 Βερνάρδος
305 Βετούριος
306 Βήδιος
307 Βήλη
308 Βήλων
309 Βήρος
310 Βήρυλλος
312 Βησσαρίων
313 Βηχιανός
316 Βιάνωρ
317 Βιασεσλάβος
318 Βιβιανή
319 Βιβιανός
321 Βίβος
322 Βιδζίν
323 Βιθυνός
324 Βικέντιος
325 Βίκτωρας
326 Βιλλιβρόρδος
327 Βιμποράδα
328 Βίνος
329 Βιργινία
330 Βιρίλα
331 Βιτάλης
332 Βιτύμιος
333 Βλαδιμήρα
334 Βλαδίμηρος
335 Βλαδισλάβος
336 Βλανδίνα
337 Βλάσιος
338 Βοδοάλδος
339 Βόηθος
340 Βολφγάγγος
341 Βονιφάτιος
342 Βόσβας
343 Βοστρύκιος
344 Βούγας
345 Βουκασίνος
346 Βουκολίων
347 Βούλγης
348 Βουλπιανός
349 Βούσιρις2
350 Βρένδα
351 Βρένδας
352 Βρετάνιος
353 Βρέφος
354 Βριθγουόλντος
355 Βρυαίνη
357 Βυζατινός
358 Βώρος
359 Γάια
360 Γάιος
361 Γαλατάς
362 Γαλάτεια
363 Γαλάτειος
364 Γαλατερούσα
365 Γαλήνη
366 Γάλικος
367 Γάλλος
368 Γαμαλιήλ
369 Γαυδέντιος
370 Γεδεών
371 Γέδιος
372 Γεϊθαζέτ
373 Γεϊθαζέτη
374 Γέμελος
375 Γεμίνος
376 Γενεβιέβη
377 Γενέθλιος
378 Γεννάδιος
379 Γεντήλιος
380 Γεράσιμος
381 Γερβάσιος
382 Γερμανός
383 Γερτρούδη
384 Γέρων
385 Γεώργιος
386 Γιάρετ
387 Γίγας
388 Γιολάντα
389 Γιόνας
390 Γιούι
391 Γκίλντας
392 Γλαφύρα
394 Γλίεβος
395 Γλυκέρα
396 Γλυκέριος
397 Γλύκων
398 Γοβδέλαος
399 Γοθαζάτ
400 Γόρασδος
401 Γοργόνα
402 Γοργόνος
403 Γόρδιος
404 Γότθος
405 Γουδελία
406 Γουιλφρέδος
407 Γουϊνιφρέδη
409 Γουϊνιφρέδης
410 Γουίρο
411 Γουολβούργα
412 Γουρίας
413 Γρατίων
414 Γραύς
415 Γρηγέντιος
416 Γρηγορία
417 Γρηγόριος
418 Γυναίκα
419 Δαβίδ
420 Δάδας
421 Δαλμάτιος
422 Δάμαρις
424 Δάμασος
425 Δαμιανός
426 Δάναβος
427 Δάναξ
428 Δανιήλ
429 Δαρεία
431 Δάσιος
432 Δαύκτος
433 Δεναχίς
434 Δεσιδέριος
435 Δημάρατος
436 Δημήτριος
437 Δήμιος
438 Δημοκλής
439 Δημόκριτος
440 Δήμος
441 Διάδοχος
442 Δίας
443 Δίδυμος
444 Δίκαιος
445 Διόδοτος
446 Διόδωρος
447 Διομήδης
448 Διόνυσος
449 Διόσκουρος
450 Δίων
451 Διώνη
452 Δομετία
453 Δομέτιος
454 Δομηνίκη
455 Δομήνικος
456 Δόμνα
457 Δομνάς
458 Δόμνος
460 Δόναγος
461 Δονάλδος
462 Δονάτος
463 Δορκάς
464 Δορυμέδων
465 Δοσάς
466 Δούκας
467 Δούλη
468 Δούλος
469 Δουνστάνος
470 Δράκων
471 Δροσίς
472 Δροστάν
473 Δύμφνα
475 Δυφρίγος
476 Δωδώνη
477 Δωροθέα
479 Δωρόθεος
480 Δωσιθέα
481 Δωσίθεος
482 Εάσιος
483 Εάτα
484 Εβόρη
485 Εβόρης
486 Έβρος
487 Εγκυμονούσα
488 Εδμόνδος
489 Εδουάρδος
490 Εδουίνος
491 Εθελβούργη
492 Εθελγουάλδος
493 Εθελδρέδη
494 Εθελμπέρτος
496 Εικασία
497 Εϊλιανός
498 Ειρηναίος
499 Ειρήναρχος
500 Ειρήνη
502 Έκδικος
504 Έκτωρ
505 Ελάππας
506 Ελάσιππος
507 Ελβίρα
508 Ελεήστρια
509 Ελένη
511 Έλενος
512 Ελεόνωρος
513 Ελέσα
514 Ελευθέριος
515 Ελικωνίς
516 Ελισαβάν
517 Ελισάβετ
518 Ελλάδιος
519 Ελπίδα
520 Ελπιδηφόρος
521 Έλπίδιος
522 Ελπιδοφόρος
524 Ελπινίκη
525 Ελύμας
526 Εμμέλεια
528 Έμπα
529 Ενναθά
530 Ενόη
531 Ενόης
532 Εντβέρτος
533 Εντίθ
534 Εξακουστή
535 Εξακουστός
536 Εξπέδιτος
537 Έπαινος
538 Επαμεινώνδας
539 Επαφρόδιτος
540 Επίκτητος
541 Επίμαχος
542 Επιστήμη
544 Επιτάκιος
545 Επιφάνιος
546 Επίχαρις
547 Επούλων
548 Ερασμία
549 Έρασμος
550 Έραστος
551 Ερατώ
552 Ερεννία
553 Ερκονγουάλδος
554 Ερμαίος
555 Ερμείας
556 Ερμελίντα
557 Ερμηνεία
558 Ερμής
559 Ερμινίγγελδος
560 Ερμιόνη
561 Έρμιππος
562 Ερμογένης
563 Ερμοκράτης
564 Ερμόλαος
565 Ερμύλος
567 Ερνέστος
568 Ερρίκος
569 Έρση
570 Ερχάρδος
571 Έρωτας
572 Ερωτηίς
573 Έσπερος
574 Ετεοκλής
575 Έτνα
576 Εύα
577 Ευάγγελος
578 Εύαγρος
579 Ευανθία
580 Ευάρεστος
581 Εύβιος
582 Ευβίοτος
583 Ευβούλη
584 Εύβουλος
585 Ευγένης
586 Εύγραφος
587 Ευδαίμων
588 Εύδικος
589 Ευδοκία
590 Ευδόκιμος
591 Ευδοξία
592 Εύδοξος
593 Ευέλπιστος
594 Ευήθιος
595 Ευθαλία
596 Ευθασία
597 Ευθύμιος
598 Ευϊλάσιος
599 Ευκαρπίων
600 Εύκλεος
601 Ευκράτης
602 Ευλαλία
603 Ευλάλιος
604 Ευλαμπία
606 Ευλάμπιος
607 Ευλόγιος
608 Ευμένης
609 Ευνίκη
610 Ευνοϊκός
612 Ευνούχος
613 Ευξίθεος
614 Ευξίφιος
615 Ευοδία
616 Εύοδος
617 Εύπλοιος
618 Εύπορος
619 Ευπραξία
620 Ευπρέπειος
621 Εύρετη
622 Εύρετος
623 Ευσεβία
624 Ευσέβιος
625 Ευσθένιος
626 Ευσίγνιος
627 Ευστάθιος
628 Εύσταχυς
629 Ευστολία
630 Ευστόλιος
631 Ευστόργιος
632 Ευστοχία
633 Ευστόχιος
634 Ευστρατία
635 Ευστράτιος
636 Ευσχήμων
637 Ευτέξιος
638 Ευτέρπη
639 Ευτροπία
640 Ευτρόπιος
641 Ευτύχης
642 Ευτυχία
643 Εύφημη
644 Εύφημος
645 Ευφρασία
646 Ευφράσιος
647 Ευφροσύνη
648 Εύφρων
649 Ευψύχιος
650 Εφήβιος
651 Εφραίμ
652 Ζαΐρα
653 Ζακχαίος
655 Ζανιθάς
656 Ζαρουαντίνης
657 Ζαφείριος
658 Ζαχαρίας
659 Ζεβινάς
660 Ζένας
661 Ζεφερίνο
662 Ζηναΐς
663 Ζηνοβία
665 Ζήνων
666 Ζήσιμος
667 Ζυγμούνδος
668 Ζωή
669 Ζώης
670 Ζωίλος
671 Ζώσιμος
673 Ζωτικός
674 Ηγάθραξ
675 Ηλίας
676 Ηλιόδωρος
677 Ηλιού
678 Ηλιόφωτος
679 Ηρακλείδης
680 Ηρακλείμων
681 Ηρακλής
682 Ηρώδης
683 Ήρων
684 Ησαΐας
685 Ησαύ
686 Ησκόος
687 Ησύχιος
688 Ήφαιστος
689 Θαδδαίος
690 Θαθουήλ
691 Θαλάσσιος
692 Θάλεια
694 Θαλής
695 Θαλλελαίος
696 Θαυμάσιος
697 Θαυμαστός
698 Θέα
699 Θεαγώνη
700 Θεαγώνης
701 Θεανώ
702 Θεΐων
703 Θεμέλιος
704 Θεμισταγόρας
705 Θεμιστοκλής
706 Θεογένης
707 Θεόγνις
708 Θεογνώσιος
709 Θεοδεμίρος
710 Θεοδιχίλδη
711 Θεοδοσία
712 Θεοδόσιος
713 Θεοδότη
714 Θεόδοτος
715 Θεοδούλη
716 Θεόδουλος
718 Θεοδώρα
719 Θεόδωρος
720 Θεόειδος
721 Θεόκλεια
722 Θεόκλειος
723 Θεόκλητη
724 Θεόκλητος
725 Θεοκτίστη
726 Θεόκτιστος
727 Θεολήπτη
728 Θεολόγος
729 Θεονόη
730 Θέονταρτ
731 Θεονύμφη
732 Θεόπεμπτος
733 Θεοπίστη
734 Θεόπιστος
735 Θεοπρεπής
736 Θεόπροβος
737 Θεοσέβεια
738 Θεοσέβειος
739 Θεόσεβρος
740 Θεοσκέπαστη
741 Θεοστήρικτος
742 Θεόστιχος
743 Θεότεκνος
744 Θεοτίμη
745 Θεότιμος
746 Θεοτόνιος
747 Θεοφάνη
748 Θεοφάνης
749 Θεοφίλη
750 Θεόφιλος
751 Θεόφραστος
752 Θεοφύλακτος
753 Θεοχάρης
754 Θεοχαρία
755 Θεράπων
756 Θεριναίος
757 Θέρμων
758 Θεσπέσιος
759 Θεσσαλονίκη
761 Θέων
762 Θεώνη
763 Θηρεσία
764 Θηριανός
765 Θρασέας
766 Θύρσος
767 Θωμαΐς
768 Θωμάς
769 Ία
770 Ίακχος
771 Ιάκωβος
772 Ιάμβλιχος
773 Ιανουάριος
774 Ιάς
775 Ιάσων
778 Ιβιστίων
779 Ιγνάτιος
781 Ιέραξ
782 Ιέρεια
783 Ιερεμίας
784 Ιερόθεος
785 Ιέρων
786 Ιερώνυμος
787 Ιησούς
789 Ιλαρία
790 Ιλαρίων
791 Ιλλύριος
792 Ιλτούδος
793 Ινγενιανή
794 Ίνδης
795 Ιννάς
796 Ιννοκέντιος
797 Ιορδάνης
798 Ιουβενάλιος
799 Ιουβεντίνος
800 Ιουλία
801 Ιούλιος
802 Ιουνία
803 Ιούστα
805 Ιούστος
806 Ισαάκ
807 Ισέ
808 Ισιδώρα
809 Ισίδωρος
810 Ισμαήλ
811 Ίσχυς
812 Ίτα
813 Ιφιγένεια
815 Ιωακείμ
816 Ιωάννα
817 Ιωάννης
818 Ιωαννίκιος
819 Ιωάσαφ
820 Ίωνας
821 Ιωράμ
822 Ιωσίας
823 Καθβέργη
824 Καικιλία
826 Καικίλιος
827 Καιράλιος
828 Καίσαρ
829 Καισαρεία
830 Καλανδίων
833 Καλάνος
834 Καλλινίκη
835 Καλλίνικος
836 Καλλιόπη
838 Καλλιόπιος
840 Καλλιρόη
841 Καλλίς
842 Καλλισθένη
843 Καλλίστη
844 Κάλλιστος
845 Καλλίστρατος
846 Καλλίτοκος
847 Καλλιτροπία
848 Καλοδότη
849 Κάναλα
850 Κάνδιδα
851 Κάνδιδος
853 Κανίδιος
854 Κάντοκ
855 Καπιτωλίνη
856 Καπίτων
857 Καραντόκιος
858 Καρίων
859 Κάρολος
860 Καρπάσιος
861 Κάρπος
862 Καρτέγιος
863 Καρτέρων
864 Κασδόα
865 Κάσδοος
866 Κάσσιος
867 Καστάλιος
868 Καστίνος
869 Κάστος
870 Καστούλα
871 Κάστουλος
872 Καστρίκιος
873 Κάστωρ
874 Καττίδιος
875 Καττύιος
876 Κάτων
877 Κέβιν
878 Κέλερ
879 Κελεστίνος
880 Κέλσος
881 Κενδέας
882 Κένεθ
883 Κενσουρίνος
884 Κεντιγκέρνος
885 Κεντυρίων
886 Κέολγουλφ
887 Κέρκος
888 Κέρκυρα
889 Κήρυκος
890 Κηφάς
891 Κιαράν
892 Κλάρα
893 Κλάρας
894 Κλαύδια
895 Κλειώ
896 Κλέλια
897 Κλεονίκη
898 Κλεόνικος
899 Κλεόπας
900 Κλεοπάτρα
901 Κλημεντία
902 Κλημέντιος
903 Κόδρος
904 Κολμαν
905 Κολούμβα
907 Κομάσιος
908 Κομγάλιος
909 Κομνηνός
910 Κόνων
911 Κοπρεύς
912 Κοραλία
913 Κορεμνών
914 Κόρη
915 Κορίλα
916 Κορνήλιος
917 Κορωνός
918 Κοσμάς
919 Κουάρτος
920 Κουαρτοσίλλας
921 Κουθβέρτος
922 Κουϊνίδιος
923 Κουίντος
924 Κουρνούτας
925 Κουταλάρης
926 Κρατερός
927 Κρήσκων
928 Κρίσπος
929 Κρόνος
930 Κύμινος
931 Κύνθια
932 Κυπριανός
933 Κυπρίλλα
934 Κύρα
935 Κυράννα
936 Κυράτσω
937 Κυριαίνα
938 Κυριακή
939 Κυριάκος
940 Κύριλλος
941 Κυρίνιος
942 Κύριος
945 Κυρμιδώλης
946 Κύρος
947 Κωνσταντίνα
948 Κωνσταντίνος
949 Λάζαρος
950 Λαϊόβα
951 Λαιτήσια
952 Λαμπαδός
953 Λαοδίκης
954 Λατομίτισσα
955 Λαυρέντιος
956 Λέα
957 Λέανδρος
958 Λεονάρδος
959 Λεοντεύς
961 Λεοντόκαρδος
962 Λεπτία
963 Λεύκιος
964 Λεωκρίτη
965 Λέων
966 Λεωνίδα
967 Λεωνίδας
968 Λεωντίνη
969 Λιβέριος
970 Λιβύη
971 Λίμνος
972 Λίνος
973 Λογγίνος
974 Λοΐζος
975 Λολλίων
976 Λουκία
977 Λουντμίλα
978 Λούπων
979 Λυγερή
980 Λυδία
981 Λυκάριος
982 Λυκίας
983 Λυσίμαχος
985 Λώτος
986 Μαβριανός
987 Μαγδαληνή
988 Μαγκλόριος
989 Μάγος
990 Μαϊδούλφος
991 Μάιρος
992 Μαΐωρ
993 Μακαρεύς
994 Μάκαρις
995 Μακεδών
996 Μάκρις
997 Μακρόβιος
998 Μαλάχ
999 Μαλαχίας
1000 Μαλεβή
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία