Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος Κοσμία
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Ethelwald
7 Gerebernus
8 Gudwall
9 Gwenagwy
10 Secardos
11 Theodemir
12 Tressan
13 Urbitius
14 Viator
15 Vouga
16 Vulphy
17 Waccar
18 Waldalenus
19 Willibald
20 Wivina
21 Wulsin
22 Αββάς
23 Αβδαίος
24 Αβέρκιος
25 Άβιβος
26 Αβιμέλιχος
27 Αβούδιμος
28 Αβραάμ
32 Αβρίκιος
33 Αβυδηνός
34 Αβώ
35 Αγαθάγγελος
36 Αγάθαρχος
37 Αγάθη
38 Αγαθόδωρος
39 Αγαθοκλέας
40 Αγαθόκλεια
41 Αγαθονίκη
42 Αγαθόνικος
43 Αγαθόπους
44 Αγάθων
45 Αγάπη
46 Αγαπητός
47 Αγάπιος
48 Αγγελάριος
49 Αγγίας
51 Αγίων Πάντων
52 Αγλαΐα
53 Αγνή
55 Αγρίππα
56 Αγρίππας
57 Αδαλβέρτος
58 Αδάμ
61 Αδαμνάνος
62 Αδελαΐς
63 Αδριανός
64 Αειθαλάς
65 Αερίας
66 Αέτιος
68 Αζάς
69 Αζάτ
70 Άζης
71 Αθανασία
72 Αθανάσιος
73 Αθηνά
74 Αθηναγόρας
75 Αθηνογένης
76 Αθηνόδωρος
77 Αθρέ
78 Αίγλων
79 Αϊδανός
80 Αιδέσιος
82 Αιθήρ
83 Αικατερίνη
86 Αιμιλία
87 Αιμίλιος
88 Αίτνα
89 Ακάθιστη
90 Ακάκιος
92 Άκελος
93 Ακεψεής
94 Ακεψιμάς
95 Ακίνδυνος
96 Ακόλουθος
97 Ακρίβη
98 Ακύλα
99 Ακύλας
101 Άλαν
102 Αλβανός
103 Αλβέρτος
104 Αλβίνα
105 Αλδχέλμος
106 Αλεξάνδρα
107 Αλέξανδρος
110 Αλέξιος
111 Αλίκη
112 Αλκιβιάδης
113 Αλκίσων
114 Αλλάς
115 Αλμπέος
116 Αλπέγιος
117 Αλύπιος
118 Αλύσιος
119 Αλφαιεύς
120 Αλφειός
121 Αλώνιος
122 Αμαλία
123 Αμάνδα
124 Άμανδος
126 Αμβρόσιος
127 Αμμιανός
128 Αμπάν
129 Αμπλία
130 Αμπλίας
131 Αμφίλοχος
132 Αμφίων
133 Αμωναθάς
134 Ανανίας
135 Ανάξανδρος
136 Ανάξαρχος
137 Ανάργυρη
138 Ανάργυρος
139 Αναστάσιος
140 Ανατόλιος
141 Ανδρέας
142 Ανδριανός
143 Ανδρόμαχος
144 Ανδρόνικος
145 Ανδροπελαγία
146 Άνεκτος
147 Ανεμπόδιστος
149 Άνθας
150 Ανθή
151 Άνθιμος
152 Άνθος
153 Ανίκητος
154 Ανίνας
155 Άνιος
156 Άννα
158 Αννούβ
159 Ανσέλμος
160 Αντέρως
162 Αντιγόνη
163 Αντίγονος
164 Αντίπας
165 Αντίπατρος
166 Αντώνιος
167 Ανυσία
168 Ανύσιος
169 Απελλής
171 Απία
172 Απίων
173 Απλοδώρα
174 Απολλιναρία
175 Απολλινάριος
176 Απόλλων
177 Απολλωνία
178 Απολλώνιος
179 Απόστολος
181 Απρίων
182 Αργυρά
183 Αρδαλίων
184 Αρέδιος
186 Αρέθων
187 Άρειος
188 Αρηβοϊα
189 Άρης
191 Αριάδνη
193 Αρίσταρχος
194 Αριστείδης
195 Αριστοβούλα
196 Αριστόβουλος
198 Αριστόνικος
199 Αρκάδιος
200 Αρμόδιος
201 Αρόα
202 Αρριανός
203 Αρσάκιος
204 Αρσένιος
205 Αρτεμίδωρος
206 Αρτέμιος
207 Άρχιππος
208 Αρχοντίων
209 Ασάφιος
210 Ασινέθ
211 Άσιοτ
212 Ασκλάς
213 Ασκληπιάς
214 Ασκληπιοδότη
215 Ασκληπιός
216 Ασπασία
217 Ασσάντ
218 Αστερίων
219 Αστή
220 Ασχόλιος
221 Άτταλος
222 Αττικός
223 Άττος
224 Αύγουστος
225 Αύδακτος
226 Αυδάς
227 Αυδελλάς
228 Αυδιησούς
229 Αύκτος
230 Αυξέντιος
231 Αυξίβιος
232 Αυξουθένιος
233 Αυτονομία
234 Αυτόνομος
235 Αφθόνιος
237 Αφραάτης
238 Αφρικανός
240 Αφροδίτη
241 Αφρόδιτος
242 Αχαϊκός
243 Αχαιμένης
244 Αχιλλεύς
247 Άχμετ
248 Βαβύλας
249 Βάδιμος
250 Βαθούσης
251 Βάκχος
252 Βαλάντιος
253 Βαλδερούδη
254 Βαλεντίνα
255 Βαλεντίνος
256 Βαλέρια
257 Βαλέριος
258 Βαλσάμων
259 Βάνδος
260 Βάπτος
261 Βαραδάτος
262 Βαραχήσιος
263 Βαρβάρα
264 Βάρβαρος
265 Βαρθολομαίος
266 Βάρις
267 Βαρλαάμ
268 Βαρούχ
269 Βαρσαβάς
270 Βαρσανούφιος
272 Βαρτάν
273 Βαρυψαβάς
274 Βασιανός
275 Βασιλεία
276 Βασίλειος
277 Βασιλεύς
278 Βασίλισσα
279 Βάσσα
280 Βάσσας
281 Βαστράδα
282 Βατσέ
283 Βάτων
284 Βάχθισος
285 Βεάτος
286 Βεβαία
287 Βεδέας
288 Βενάνδιος
289 Βενάντιος
290 Βενδιμιανός
291 Βενδολίνος
292 Βενεδίκτη
293 Βενέδικτος
294 Βενέδιμος
295 Βενούστος
296 Βέρα
297 Βερεκούνδος
298 Βερενίκη
299 Βερενίκης
300 Βέρθα
301 Βερνάρδη
302 Βερνάρδος
303 Βερούλιος
304 Βετούριος
305 Βήλη
306 Βήλων
307 Βήριος
308 Βήρυλλος
310 Βησσαρίων
311 Βηχιανός
314 Βιάνωρ
315 Βιασεσλάβος
316 Βιβιανή
317 Βιβιανός
319 Βίβος
320 Βιδζίν
321 Βιθυνός
322 Βικέντιος
323 Βίκτωρας
324 Βιλλιβρόρδος
325 Βιμποράδα
326 Βίνος
327 Βιργινία
328 Βιρίλα
329 Βιτάλιος
330 Βιτιμίων
331 Βλαδιμήρα
332 Βλαδίμηρος
333 Βλαδισλάβος
334 Βλάσιος
335 Βοδοάλδος
336 Βόηθος
337 Βολφγάγγος
338 Βονιφάτιος
339 Βόσβας
340 Βοστρύκιος
341 Βουκασίνος
342 Βουκολίων
343 Βούλγης
344 Βουλπιανός
345 Βούσιρις2
346 Βρένδα
347 Βρένδας
348 Βρετάνιος
349 Βρέφος
350 Βριθγουόλντος
351 Βρυαίνη
353 Βυζατινός
354 Βώρος
355 Γάια
356 Γάιος
357 Γαλατάς
358 Γαλάτεια
359 Γαλάτειος
360 Γαλατερούσα
361 Γαλήνη
362 Γάλικος
363 Γάλλος
364 Γαμαλιήλ
365 Γαυδέντιος
366 Γεδεών
367 Γέδιος
368 Γεϊθαζέτ
369 Γέμελος
370 Γεμίνος
371 Γενεβιέβη
372 Γενέθλιος
373 Γεννάδιος
374 Γεντήλιος
375 Γεράσιμος
376 Γερβάσιος
377 Γερμανός
378 Γερτρούδη
379 Γέρων
380 Γεϋθαζέτ
381 Γεώργιος
382 Γιάρετ
383 Γίγας
384 Γιολάντα
385 Γιόνας
386 Γιούι
387 Γκίλντας
388 Γλαφύρα
390 Γλυκέρα
391 Γλυκέριος
392 Γλύκων
393 Γοβδέλαος
394 Γοθαζάτ
395 Γόρασδος
396 Γοργόνα
397 Γοργόνιος
398 Γόρδιος
399 Γότθος
400 Γουδελία
401 Γουιλφρέδος
402 Γουϊνιφρέδη
404 Γουίρο
405 Γουολβούργα
406 Γουρίας
407 Γρατίων
408 Γραύς
409 Γρηγέντιος
410 Γρηγορία
411 Γρηγόριος
412 Δαβίδ
413 Δάδας
414 Δαλμάτιος
415 Δάμαρις
417 Δάμασος
418 Δαμιανός
419 Δάναβος
420 Δάναξ
421 Δανιήλ
422 Δαρεία
424 Δάσιος
425 Δαύκτος
426 Δεναχίς
427 Δεσιδέριος
428 Δημάρατος
429 Δημήτριος
430 Δήμιος
431 Δημοκλής
432 Δημόκριτος
433 Δήμος
434 Διάδοχος
435 Δίας
436 Δίδυμος
437 Δίκαιος
438 Διόδοτος
439 Διόδωρος
440 Διομήδης
441 Διόνυσος
442 Διόσκουρος
443 Δίων
444 Διώνη
445 Δομετία
446 Δομέτιος
447 Δομηνίκη
448 Δομήνικος
449 Δόμνα
450 Δομνάς
451 Δόμνος
453 Δόναγος
454 Δονάτος
455 Δορκάς
456 Δορυμέδων
457 Δοσάς
458 Δοσιθέα
459 Δοσίθεος
460 Δούκας
461 Δουλάς
462 Δούλη
463 Δουνστάνος
464 Δράκων
465 Δροσίς
466 Δροστάν
467 Δύμφνα
469 Δυφρίγος
470 Δωδώνη
471 Δωροθέα
473 Δωρόθεος
474 Εάσιος
475 Εβόρη
476 Εβόρης
477 Εγκυμονούσα
478 Εδμόνδος
479 Εδουάρδος
480 Εδουίνος
481 Εθελβούργη
482 Εθελμπέρτος
484 Εϊλιανός
485 Ειρηναίος
486 Ειρήναρχος
487 Ειρήνη
489 Έκδικος
491 Έκτωρ
492 Ελάππας
493 Ελάσιππος
494 Ελβίρα
495 Ελεήστρια
496 Ελένη
498 Έλενος
499 Ελεόνωρος
500 Ελέσα
501 Ελευθέριος
502 Ελικωνίς
503 Ελισαβάν
504 Ελισάβετ
505 Ελλάδιος
506 Ελπιδηφόρος
507 Ελπιδοφόρος
509 Ελπινίκη
510 Ελπίς
511 Έλπις
512 Ελύμας
513 Εμμέλεια
515 Έμπα
516 Ενναθά
517 Ενόη
518 Ενόης
519 Εντβέρτος
520 Εντίθ
521 Εξακουστή
522 Εξακουστός
523 Εξπέδιτος
524 Επαίνετος
525 Επαμεινώνδας
526 Επαφρόδιτος
527 Επίκτητος
528 Επίμαχος
529 Επιστήμη
530 Επιτάκιος
531 Επιφάνιος
532 Επίχαρις
533 Επούλων
534 Ερασμία
535 Έρασμος
536 Έραστος
537 Ερατώ
538 Ερεννία
539 Ερκονγουάλδος
540 Ερμαίος
541 Ερμείας
542 Ερμηνεία
543 Ερμής
544 Ερμινίγγελδος
545 Ερμιόνη
546 Έρμιππος
547 Ερμογένης
548 Ερμόλαος
549 Ερμύλος
551 Ερνέστος
552 Ερρίκος
553 Ερσιλία
554 Ερχάρδος
555 Έρωτας
556 Ερωτηίς
557 Έσπερος
558 Ετεοκλής
559 Έτνα
560 Εύα
561 Ευάγγελος
562 Εύαγρος
563 Ευανθία
564 Ευάρεστος
565 Εύβιος
566 Ευβίοτος
567 Ευβούλη
568 Εύβουλος
569 Ευγένης
570 Εύγραφος
571 Ευδαίμων
572 Εύδικος
573 Ευδοκία
574 Ευδόκιμος
575 Ευδοξία
576 Εύδοξος
577 Ευέλπιστος
578 Ευήθιος
579 Ευθαλία
580 Ευθασία
581 Ευθύμιος
582 Ευϊλάσιος
583 Ευκαρπίων
584 Εύκλεος
585 Ευκράτης
586 Ευλαλία
587 Ευλάλιος
588 Ευλαμπία
590 Ευλάμπιος
591 Ευλόγιος
592 Ευμένης
593 Ευνίκη
594 Ευνοϊκός
596 Ευνούχος
597 Ευξίθεος
598 Ευξίφιος
599 Ευοδία
600 Εύοδος
601 Εύπλοιος
602 Εύπορος
603 Ευπραξία
604 Ευπρέπειος
605 Εύρετη
606 Εύρετος
607 Εύρος
608 Ευσεβία
609 Ευσέβιος
610 Ευσθένιος
611 Ευσίγνιος
612 Ευστάθιος
613 Εύσταχυς
614 Ευστολία
615 Ευστόλιος
616 Ευστόργιος
617 Ευστοχία
618 Ευστόχιος
619 Ευστρατία
620 Ευστράτιος
621 Ευσχήμων
622 Ευτέξιος
623 Ευτέρπη
624 Ευτροπία
625 Ευτρόπιος
626 Ευτύχης
627 Ευτυχία
628 Εύφημη
629 Εύφημος
630 Ευφρασία
631 Ευφράσιος
632 Ευφροσύνη
633 Εύφρων
634 Ευψύχιος
635 Εφήβιος
636 Εφραίμ
637 Ζαΐρα
638 Ζακχαίος
640 Ζανιθάς
641 Ζαφείριος
642 Ζαχαρίας
643 Ζεβινάς
644 Ζένας
645 Ζεφερίνο
646 Ζηναΐς
647 Ζηνοβία
649 Ζήνων
650 Ζήσιμος
651 Ζυγμούνδος
652 Ζωή
653 Ζώης
654 Ζωίλος
655 Ζώσιμος
657 Ζωτικός
658 Ηγάθραξ
659 Ηλίας
660 Ηλιόδωρος
661 Ηλιού
662 Ηλιόφωτος
663 Ηρακλείδης
664 Ηρακλείμων
665 Ηρακλής
666 Ηρώδης
667 Ήρων
668 Ησαΐας
669 Ησαύ
670 Ησκόος
671 Ησύχιος
672 Ήφαιστος
673 Θαδδαίος
674 Θαθουήλ
675 Θαΐς
676 Θαλάσσιος
677 Θάλεια
679 Θαλελαίος
680 Θαλής
681 Θαυμάσιος
682 Θαυμαστός
683 Θέα
684 Θεαγώνη
685 Θεαγώνης
686 Θεανώ
687 Θεΐων
688 Θεμέλιος
689 Θεμισταγόρας
690 Θεμιστοκλής
691 Θεογένης
692 Θεόγνις
693 Θεογνώσιος
694 Θεοδιχίλδη
695 Θεοδοσία
696 Θεοδόσιος
697 Θεοδότη
698 Θεόδοτος
699 Θεοδούλη
700 Θεόδουλος
702 Θεοδώρα
703 Θεόδωρος
704 Θεόειδος
705 Θεόκλεια
706 Θεόκλειος
707 Θεόκλητη
708 Θεόκλητος
709 Θεοκτίστη
710 Θεόκτιστος
711 Θεολήπτη
712 Θεολόγος
713 Θεονόη
714 Θέονταρτ
715 Θεονύμφη
716 Θεόπεμπτος
717 Θεοπίστη
718 Θεόπιστος
719 Θεοπρεπής
720 Θεόπροβος
721 Θεοσεβία
722 Θεοσέβιος
723 Θεόσεβρος
724 Θεοσκέπαστη
725 Θεοστήρικτος
726 Θεόστιχος
727 Θεότεκνος
728 Θεοτίμη
729 Θεότιμος
730 Θεοτόνιος
731 Θεοφάνη
732 Θεοφάνης
733 Θεοφίλη
734 Θεόφιλος
735 Θεόφραστος
736 Θεοφύλακτος
737 Θεοχάρης
738 Θεοχαρία
739 Θεράπων
740 Θεριναίος
741 Θέρμων
742 Θεσπέσιος
743 Θεσσαλονίκη
744 Θέων
745 Θεώνη
746 Θηρεσία
747 Θηριανός
748 Θρασέας
749 Θύρσος
750 Θωμαΐς
751 Θωμάς
752 Ία
753 Ίακχος
754 Ιάκωβος
755 Ιάμβλιχος
756 Ιανουάριος
757 Ιάς
758 Ιάσων
760 Ιαφέθ
761 Ιβιστίων
762 Ιγνάτιος
763 Ιέραξ
764 Ιέρεια
765 Ιερεμίας
766 Ιερόθεος
767 Ιέρων
768 Ιερώνυμος
769 Ιησούς
771 Ιλαρία
772 Ιλαρίων
773 Ιλλύριος
774 Ιλτούδος
775 Ινγενιανή
776 Ίνδης
777 Ιννάς
778 Ιννοκέντιος
779 Ιορδάνης
780 Ιουβενάλιος
781 Ιουβεντίνος
782 Ιουλία
783 Ιούλιος
784 Ιουνία
785 Ιούστα
787 Ιούστος
788 Ισαάκ
789 Ισέ
790 Ισιδώρα
791 Ισίδωρος
792 Ισμαήλ
793 Ίσχυς
794 Ίτα
795 Ιφιγένεια
797 Ιωακείμ
798 Ιωάννα
799 Ιωάννης
800 Ιωαννίκιος
801 Ιωάσαφ
802 Ίωνας
803 Ιωράμ
804 Ιωσίας
805 Κάθμπεργκ
806 Καικιλία
808 Καικίλιος
809 Καιράλιος
810 Καίσαρ
811 Καισαρεία
812 Καλανδίων
815 Καλάνος
816 Καλλινίκη
817 Καλλίνικος
818 Καλλιόπη
820 Καλλιόπιος
821 Καλλιρόη
822 Καλλίς
823 Καλλισθένη
824 Καλλίστη
825 Κάλλιστος
826 Καλλίστρατος
827 Καλλίτοκος
828 Καλλιτροπία
829 Καλοδότη
830 Κανάλα
831 Κάνδιδα
832 Κάνδιδος
834 Κανίδιος
835 Κάντοκ
836 Καπιτωλίνη
837 Καπίτων
838 Καραντόκιος
839 Καρίων
840 Κάρολος
841 Καρπάσιος
842 Κάρπος
843 Καρτέγιος
844 Καρτέρων
845 Κασδόα
846 Κάσδοος
847 Κάσσια
848 Κάσσιος
849 Καστάλιος
850 Καστίνος
851 Κάστος
852 Καστρίκιος
853 Κάστωρ
854 Καττίδιος
855 Καττύιος
856 Κάτων
857 Κέβιν
858 Κελεστίνος
859 Κέλσος
860 Κενδέας
861 Κένεθ
862 Κενσουρίνος
863 Κεντιγκέρνος
864 Κεντυρίων
865 Κέολγουλφ
866 Κέρκος
867 Κέρκυρα
868 Κήρυκος
869 Κηφάς
870 Κιαράν
871 Κλάρα
872 Κλάρας
873 Κλαύδια
874 Κλειώ
875 Κλέλια
876 Κλεονίκη
877 Κλεόνικος
878 Κλεόπας
879 Κλεοπάτρα
880 Κλημεντία
881 Κλημέντιος
882 Κόδρος
883 Κολμαν
884 Κολούμβα
886 Κομάσιος
887 Κομγάλιος
888 Κομνηνός
889 Κόνων
890 Κοπρεύς
891 Κοραλία
892 Κορεμνών
893 Κόρη
894 Κορίλα
895 Κορνήλιος
896 Κορωνός
897 Κοσμάς
898 Κουάρτος
899 Κουαρτοσίλλας
900 Κουθβέρτος
901 Κουϊνίδιος
902 Κουίντος
903 Κουρνούτας
904 Κουταλάρης
905 Κρατερός
906 Κρήσκων
907 Κρίσπος
908 Κρονίων
909 Κύμινος
910 Κύνθια
911 Κυπριανός
912 Κυπρίλλα
913 Κύρα
914 Κυράννα
915 Κυράτσω
916 Κυριαίνα
917 Κυριακή
918 Κυριάκος
919 Κύριλλος
920 Κυρίνιος
921 Κυρίων
924 Κυρμιδώλης
925 Κύρος
926 Κωνσταντίνα
927 Κωνσταντίνος
928 Λάζαρος
929 Λαϊόβα
930 Λαιτήσια
931 Λαμπαδός
932 Λαοδίκιος
933 Λατομίτισσα
934 Λαυρέντιος
935 Λέα
936 Λέανδρος
937 Λεονάρδος
938 Λεοντεύς
940 Λεπτία
941 Λεύκιος
942 Λέων
943 Λεωνίδα
944 Λεωνίδας
945 Λεωντίνη
946 Λιβέριος
947 Λιβύη
948 Λίμνος
949 Λίνος
950 Λογγίνος
951 Λοΐζος
952 Λολλίων
953 Λουκία
954 Λουντμίλα
955 Λούπων
956 Λυγερή
957 Λυδία
958 Λυκάριος
959 Λυκίας
960 Λυσίμαχος
962 Λωτ
963 Μαβριανός
964 Μαγδαληνή
965 Μαγκλόριος
966 Μάγος
967 Μαϊδούλφος
968 Μάιρος
969 Μαΐωρ
970 Μακαρεύς
971 Μάκαρις
972 Μακεδών
973 Μάκρις
974 Μακρόβιος
975 Μαλάχ
976 Μαλαχίας
977 Μαλεβή
978 Μάλος
980 Μαλοχία
981 Μαλφεθά
982 Μάλχος
983 Μάμα
984 Μάμας
985 Μαμέλχθα
986 Μαμίλιος
987 Μαμύκα
988 Μαναθώ
989 Μάνασσης
990 Μανήν
991 Μαντόνα
992 Μαξίμη
993 Μάξιμος
994 Μαουγάλδιος
995 Μαράνα
996 Μαργαρίτα
997 Μαρδάριος
998 Μάρδων
999 Μάρης
1000 Μάρθα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία