Εορτές 9 Δεκεμβρίου: Αγία Άννα Άγιος Εάσιος Άγιος Ναρσής ο Πέρσης Ανναμπέλα Άννας Εασία Ναρσή Σωσιθέα Σωσίθεος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Βάσσα Άγιος Ισαάκ Άγιος Στέφανος ο Νεολάμπης Δέσποινα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Μαντόνα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Μαρία, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Παναγιώτα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Etheldreda
5 Gerebernus
6 Gudwall
7 Gwenagwy
8 Secardos
9 Tanco
10 Theodemir
11 Tressan
12 Urbitius
13 Vouga
14 Vulphy
15 Waccar
16 Waldalenus
17 Willibald
18 Wivina
19 Wulsin
20 Αββάς
21 Αβδαίος
22 Αβέρκιος
23 Άβιβος
24 Αβιμέλιχος
25 Αβούδιμος
26 Αβραάμ
30 Αβρίκιος
31 Άβυδος
32 Αβώ
33 Αγαθάγγελος
34 Αγάθαρχος
35 Αγάθη
36 Αγαθόδωρος
37 Αγαθοκλέας
38 Αγαθόκλεια
39 Αγαθονίκη
40 Αγαθονίκης
41 Αγαθόπους
42 Αγάθων
43 Αγάπη
44 Αγαπητός
45 Αγάπιος
46 Αγγελάριος
47 Αγγίας
49 Αγίων Πάντων
50 Αγλαΐα
51 Αγνή
53 Αγρίππα
54 Αγρίππας
55 Αδαλβέρτος
56 Αδάμ
59 Αδαμνάνος
60 Αδελαΐς
61 Αδριανός
62 Αειθαλάς
63 Αερίας
64 Αέτιος
66 Αζάς
67 Αζάτ
68 Άζης
69 Αθανασία
70 Αθανάσιος
71 Αθηνά
72 Αθηναγόρας
73 Αθηνογένης
74 Αθηνόδωρος
75 Αθρέ
76 Αίγλων
77 Αϊδανός
78 Αιδέσιος
80 Αιθήρ
81 Αικατερίνη
84 Αιμιλία
85 Αιμίλιος
86 Αίτνα
87 Ακάθιστη
88 Ακάκιος
90 Άκελος
91 Ακεψεής
92 Ακεψιμάς
93 Ακίνδυνος
94 Ακόλουθος
95 Ακρίβη
96 Ακύλα
97 Ακύλας
99 Άλαν
100 Αλβανός
101 Αλβέρτος
102 Αλβίνα
103 Αλεξάνδρα
104 Αλέξανδρος
107 Αλέξιος
108 Αλίκη
109 Αλκιβιάδης
110 Αλκίσων
111 Αλλάς
112 Αλμπέος
113 Αλπέγιος
114 Αλύπιος
115 Αλύσιος
116 Αλφαιεύς
117 Αλφειός
118 Αλχέλμος
119 Αλώνιος
120 Αμαλία
121 Αμάνδα
122 Άμανδος
124 Αμβρόσιος
125 Αμμιανός
126 Αμμούν
127 Αμπάν
128 Αμπλία
129 Αμπλίας
130 Αμφίλοχος
131 Αμφίων
132 Αμωναθάς
133 Ανανίας
134 Ανάξανδρος
135 Ανάξαρχος
136 Ανάργυρη
137 Ανάργυρος
138 Αναστάσιος
139 Ανατόλιος
140 Ανδρέας
141 Ανδριανός
142 Ανδρόμαχος
143 Ανδρονίκης
144 Ανδροπελαγία
145 Άνεκτος
146 Ανεμπόδιστος
148 Άνθας
149 Ανθή
150 Άνθιμος
151 Άνθος
152 Ανίκητος
153 Ανίνας
154 Άνιος
155 Άννα
157 Αννούβ
158 Ανσέλμος
159 Αντέρως
161 Αντιγόνη
162 Αντίγονος
163 Αντίπας
164 Αντίπατρος
165 Αντώνιος
166 Ανυσία
167 Ανύσιος
168 Ανώνυμος
169 Απελλής
171 Απία
172 Απίων
173 Απλοδώρα
174 Απολλιναρία
175 Απολλινάριος
176 Απόλλων
177 Απολλωνία
178 Απολλώνιος
179 Απόστολος
181 Απρίων
182 Άπφια
183 Αργυρά
184 Αρδαλίων
185 Αρέδιος
187 Αρέθων
188 Άρειος
189 Αρηβοΐα
190 Άρης
192 Αριάδνη
194 Αρίσταρχος
195 Αριστείδης
196 Αριστοβούλα
197 Αριστόβουλος
199 Αριστόνικος
200 Αρκάδιος
201 Αρμόδιος
202 Αρόα
203 Αρριανός
204 Αρσάκιος
205 Αρσένιος
206 Αρτεμίδωρος
207 Αρτέμιος
208 Άρχιππος
209 Αρχοντίων
210 Ασάφιος
211 Ασινέθ
212 Άσιοτ
213 Ασκλάς
214 Ασκληπιάς
215 Ασκληπιοδότη
216 Ασκληπιός
217 Ασπασία
218 Ασσάντ
219 Αστείος
220 Αστερίων
221 Αστή
222 Ασχόλιος
223 Άτταλος
224 Αττικός
225 Άττος
226 Αύγουστος
227 Αύδακτος
228 Αυδάς
229 Αυδελλάς
230 Αυδιησούς
231 Αύκτος
232 Αυξέντιος
233 Αυξίβιος
234 Αυξουθένιος
235 Αυτονομία
236 Αυτόνομος
237 Αφθόνιος
239 Αφραάτης
240 Αφρικανός
242 Αφροδίτη
243 Αφρόδιτος
244 Αχαιμένης
245 Αχαιός
246 Αχιλλεύς
249 Άχμετ
250 Βαβύλας
251 Βάδιμος
252 Βαθούσης
253 Βάκχος
254 Βαλάντιος
255 Βαλδερούδη
256 Βαλεντίνα
257 Βαλεντίνος
258 Βαλέρια
259 Βαλέριος
260 Βαλσάμων
261 Βάνδος
262 Βάπτος
263 Βαραδάτος
264 Βαραχήσιος
265 Βαρβάρα
266 Βάρβαρος
267 Βαρθολομαίος
268 Βάρις
269 Βαρλαάμ
270 Βαρούχ
271 Βαρσαβάς
272 Βαρσανούφιος
274 Βαρτάν
275 Βαρυψαβάς
276 Βασιανός
278 Βασιλεία
279 Βασίλειος
281 Βασιλεύς
282 Βασίλισσα
283 Βάσσα
284 Βάσσας
285 Βαστράδα
286 Βατσέ
287 Βάτων
288 Βάχθισος
289 Βεάτος
290 Βεβαία
291 Βεδέας
292 Βενάνδιος
293 Βενάντιος
294 Βενδιμιανός
295 Βενδολίνος
296 Βενεδίκτη
297 Βενέδικτος
298 Βενέδιμος
299 Βενούστος
300 Βέρα
301 Βερεκούνδος
302 Βερενίκη
303 Βερενίκης
304 Βέρθα
305 Βερνάρδη
306 Βερνάρδος
307 Βετούριος
308 Βήλη
309 Βήλων
310 Βήρος
311 Βήρυλλος
313 Βησσαρίων
314 Βηχιανός
317 Βιάνωρ
318 Βιασεσλάβος
319 Βιβιανή
320 Βιβιανός
322 Βίβος
323 Βιδζίν
324 Βιέιτορ
325 Βιθυνός
326 Βικέντιος
327 Βίκτωρας
328 Βιλλιβρόρδος
329 Βιμποράδα
330 Βίνος
331 Βιργινία
332 Βιρίλα
333 Βιτάλης
334 Βιτιμίων
335 Βλαδιμήρα
336 Βλαδίμηρος
337 Βλαδισλάβος
338 Βλανδίνα
339 Βλάσιος
340 Βοδοάλδος
341 Βόηθος
342 Βολφγάγγος
343 Βονιφάτιος
344 Βόσβας
345 Βοστρύκιος
346 Βουκασίνος
347 Βουκολίων
348 Βούλγης
349 Βουλπιανός
350 Βούσιρις2
351 Βρένδα
352 Βρένδας
353 Βρετάνιος
354 Βρέφος
355 Βριθγουόλντος
356 Βρυαίνη
358 Βυζατινός
359 Βώρος
360 Γάια
361 Γάιος
362 Γαλατάς
363 Γαλάτεια
364 Γαλάτειος
365 Γαλατερούσα
366 Γαλήνη
367 Γάλικος
368 Γάλλος
369 Γαμαλιήλ
370 Γαυδέντιος
371 Γεδεών
372 Γέδιος
373 Γεϊθαζέτ
374 Γέμελος
375 Γεμίνος
376 Γενεβιέβη
377 Γενέθλιος
378 Γεννάδιος
379 Γεντήλιος
380 Γεράσιμος
381 Γερβάσιος
382 Γερμανός
383 Γερτρούδη
384 Γέρων
385 Γεϋθαζέτ
386 Γεώργιος
387 Γιάρετ
388 Γίγας
389 Γιολάντα
390 Γιόνας
391 Γιούι
392 Γκίλντας
393 Γλαφύρα
395 Γλυκέρα
396 Γλυκέριος
397 Γλύκων
398 Γοβδέλαος
399 Γοθαζάτ
400 Γόρασδος
401 Γοργόνα
402 Γοργόνος
403 Γόρδιος
404 Γότθος
405 Γουδελία
406 Γουιλφρέδος
407 Γουϊνιφρέδη
409 Γουίρο
410 Γουολβούργα
411 Γουρίας
412 Γρατίων
413 Γραύς
414 Γρηγέντιος
415 Γρηγορία
416 Γρηγόριος
417 Δαβίδ
418 Δάδας
419 Δαλμάτιος
420 Δάμαρις
422 Δάμασος
423 Δαμιανός
424 Δάναβος
425 Δάναξ
426 Δανιήλ
427 Δαρεία
429 Δάσιος
430 Δαύκτος
431 Δεναχίς
432 Δεσιδέριος
433 Δημάρατος
434 Δημήτριος
435 Δήμιος
436 Δημοκλής
437 Δημόκριτος
438 Δήμος
439 Διάδοχος
440 Δίας
441 Δίδυμος
442 Δίκαιος
443 Διόδοτος
444 Διόδωρος
445 Διομήδης
446 Διόνυσος
447 Διόσκουρος
448 Δίων
449 Διώνη
450 Δομετία
451 Δομέτιος
452 Δομηνίκη
453 Δομήνικος
454 Δόμνα
455 Δομνάς
456 Δόμνος
458 Δόναγος
459 Δονάλδος
460 Δονάτος
461 Δορκάς
462 Δορυμέδων
463 Δοσάς
464 Δοσιθέα
465 Δοσίθεος
466 Δούκας
467 Δουλάς
468 Δούλη
469 Δουνστάνος
470 Δράκων
471 Δροσίς
472 Δροστάν
473 Δύμφνα
475 Δυφρίγος
476 Δωδώνη
477 Δωροθέα
479 Δωρόθεος
480 Εάσιος
481 Εάτα
482 Εβόρη
483 Εβόρης
484 Έβρος
485 Εγκυμονούσα
486 Εδμόνδος
487 Εδουάρδος
488 Εδουίνος
489 Εθελβούργη
490 Εθελγουάλδος
491 Εθελμπέρτος
493 Εικασία
494 Εϊλιανός
495 Ειρηναίος
496 Ειρήναρχος
497 Ειρήνη
499 Έκδικος
501 Έκτωρ
502 Ελάππας
503 Ελάσιππος
504 Ελβίρα
505 Ελεήστρια
506 Ελένη
508 Έλενος
509 Ελεόνωρος
510 Ελέσα
511 Ελευθέριος
512 Ελικωνίς
513 Ελισαβάν
514 Ελισάβετ
515 Ελλάδιος
516 Ελπιδηφόρος
517 Ελπιδοφόρος
519 Ελπινίκη
520 Ελπίς
521 Έλπις
522 Ελύμας
523 Εμμέλεια
525 Έμπα
526 Ενναθά
527 Ενόη
528 Ενόης
529 Εντβέρτος
530 Εντίθ
531 Εξακουστή
532 Εξακουστός
533 Εξπέδιτος
534 Επαίνετος
535 Επαμεινώνδας
536 Επαφρόδιτος
537 Επίκτητος
538 Επίμαχος
539 Επιστήμη
540 Επιτάκιος
541 Επιφάνιος
542 Επίχαρις
543 Επούλων
544 Ερασμία
545 Έρασμος
546 Έραστος
547 Ερατώ
548 Ερεννία
549 Ερκονγουάλδος
550 Ερμαίος
551 Ερμείας
552 Ερμελίντα
553 Ερμηνεία
554 Ερμής
555 Ερμινίγγελδος
556 Ερμιόνη
557 Έρμιππος
558 Ερμογένης
559 Ερμοκράτης
560 Ερμόλαος
561 Ερμύλος
563 Ερνέστος
564 Ερρίκος
565 Έρση
566 Ερχάρδος
567 Έρωτας
568 Ερωτηίς
569 Έσπερος
570 Ετεοκλής
571 Έτνα
572 Εύα
573 Ευάγγελος
574 Εύαγρος
575 Ευανθία
576 Ευάρεστος
577 Εύβιος
578 Ευβίοτος
579 Ευβούλη
580 Εύβουλος
581 Ευγένης
582 Εύγραφος
583 Ευδαίμων
584 Εύδικος
585 Ευδοκία
586 Ευδόκιμος
587 Ευδοξία
588 Εύδοξος
589 Ευέλπιστος
590 Ευήθιος
591 Ευθαλία
592 Ευθασία
593 Ευθύμιος
594 Ευϊλάσιος
595 Ευκαρπίων
596 Εύκλεος
597 Ευκράτης
598 Ευλαλία
599 Ευλάλιος
600 Ευλαμπία
602 Ευλάμπιος
603 Ευλόγιος
604 Ευμένης
605 Ευνίκη
606 Ευνοϊκός
608 Ευνούχος
609 Ευξίθεος
610 Ευξίφιος
611 Ευοδία
612 Εύοδος
613 Εύπλοιος
614 Εύπορος
615 Ευπραξία
616 Ευπρέπειος
617 Εύρετη
618 Εύρετος
619 Ευσεβία
620 Ευσέβιος
621 Ευσθένιος
622 Ευσίγνιος
623 Ευστάθιος
624 Εύσταχυς
625 Ευστολία
626 Ευστόλιος
627 Ευστόργιος
628 Ευστοχία
629 Ευστόχιος
630 Ευστρατία
631 Ευστράτιος
632 Ευσχήμων
633 Ευτέξιος
634 Ευτέρπη
635 Ευτροπία
636 Ευτρόπιος
637 Ευτύχης
638 Ευτυχία
639 Εύφημη
640 Εύφημος
641 Ευφρασία
642 Ευφράσιος
643 Ευφροσύνη
644 Εύφρων
645 Ευψύχιος
646 Εφήβιος
647 Εφραίμ
648 Ζαΐρα
649 Ζακχαίος
651 Ζανιθάς
652 Ζαφείριος
653 Ζαχαρίας
654 Ζεβινάς
655 Ζένας
656 Ζεφερίνο
657 Ζηναΐς
658 Ζηνοβία
660 Ζήνων
661 Ζήσιμος
662 Ζυγμούνδος
663 Ζωή
664 Ζώης
665 Ζωίλος
666 Ζώσιμος
668 Ζωτικός
669 Ηγάθραξ
670 Ηλίας
671 Ηλιόδωρος
672 Ηλιού
673 Ηλιόφωτος
674 Ηρακλείδης
675 Ηρακλείμων
676 Ηρακλής
677 Ηρώδης
678 Ήρων
679 Ησαΐας
680 Ησαύ
681 Ησκόος
682 Ησύχιος
683 Ήφαιστος
684 Θαδδαίος
685 Θαθουήλ
686 Θαΐς
687 Θαλάσσιος
688 Θάλεια
690 Θαλελαίος
691 Θαλής
692 Θαυμάσιος
693 Θαυμαστός
694 Θέα
695 Θεαγώνη
696 Θεαγώνης
697 Θεανώ
698 Θεΐων
699 Θεμέλιος
700 Θεμισταγόρας
701 Θεμιστοκλής
702 Θεογένης
703 Θεόγνις
704 Θεογνώσιος
705 Θεοδιχίλδη
706 Θεοδοσία
707 Θεοδόσιος
708 Θεοδότη
709 Θεόδοτος
710 Θεοδούλη
711 Θεόδουλος
713 Θεοδώρα
714 Θεόδωρος
715 Θεόειδος
716 Θεόκλεια
717 Θεόκλειος
718 Θεόκλητη
719 Θεόκλητος
720 Θεοκτίστη
721 Θεόκτιστος
722 Θεολήπτη
723 Θεολόγος
724 Θεονόη
725 Θέονταρτ
726 Θεονύμφη
727 Θεόπεμπτος
728 Θεοπίστη
729 Θεόπιστος
730 Θεοπρεπής
731 Θεόπροβος
732 Θεοσέβεια
733 Θεοσέβειος
734 Θεόσεβρος
735 Θεοσκέπαστη
736 Θεοστήρικτος
737 Θεόστιχος
738 Θεότεκνος
739 Θεοτίμη
740 Θεότιμος
741 Θεοτόνιος
742 Θεοφάνη
743 Θεοφάνης
744 Θεοφίλη
745 Θεόφιλος
746 Θεόφραστος
747 Θεοφύλακτος
748 Θεοχάρης
749 Θεοχαρία
750 Θεράπων
751 Θεριναίος
752 Θέρμων
753 Θεσπέσιος
754 Θεσσαλονίκη
756 Θέων
757 Θεώνη
758 Θηρεσία
759 Θηριανός
760 Θρασέας
761 Θύρσος
762 Θωμαΐς
763 Θωμάς
764 Ία
765 Ίακχος
766 Ιάκωβος
767 Ιάμβλιχος
768 Ιανουάριος
769 Ιάς
770 Ιάσων
772 Ιαφέθ
773 Ιβιστίων
774 Ιγνάτιος
775 Ιέραξ
776 Ιέρεια
777 Ιερεμίας
778 Ιερόθεος
779 Ιέρων
780 Ιερώνυμος
781 Ιησούς
783 Ιλαρία
784 Ιλαρίων
785 Ιλλύριος
786 Ιλτούδος
787 Ινγενιανή
788 Ίνδης
789 Ιννάς
790 Ιννοκέντιος
791 Ιορδάνης
792 Ιουβενάλιος
793 Ιουβεντίνος
794 Ιουλία
795 Ιούλιος
796 Ιουνία
797 Ιούστα
799 Ιούστος
800 Ισαάκ
801 Ισέ
802 Ισιδώρα
803 Ισίδωρος
804 Ισμαήλ
805 Ίσχυς
806 Ίτα
807 Ιφιγένεια
809 Ιωακείμ
810 Ιωάννα
811 Ιωάννης
812 Ιωαννίκιος
813 Ιωάσαφ
814 Ίωνας
815 Ιωράμ
816 Ιωσίας
817 Καθβέργη
818 Καικιλία
820 Καικίλιος
821 Καιράλιος
822 Καίσαρ
823 Καισαρεία
824 Καλανδίων
827 Καλάνος
828 Καλλινίκη
829 Καλλίνικος
830 Καλλιόπη
832 Καλλιόπιος
834 Καλλιρόη
835 Καλλίς
836 Καλλισθένη
837 Καλλίστη
838 Κάλλιστος
839 Καλλίστρατος
840 Καλλίτοκος
841 Καλλιτροπία
842 Καλοδότη
843 Κανάλα
844 Κάνδιδα
845 Κάνδιδος
847 Κανίδιος
848 Κάντοκ
849 Καπιτωλίνη
850 Καπίτων
851 Καραντόκιος
852 Καρίων
853 Κάρολος
854 Καρπάσιος
855 Κάρπος
856 Καρτέγιος
857 Καρτέρων
858 Κασδόα
859 Κάσδοος
860 Κάσσιος
861 Καστάλιος
862 Καστίνος
863 Κάστος
864 Καστρίκιος
865 Κάστωρ
866 Καττίδιος
867 Καττύιος
868 Κάτων
869 Κέβιν
870 Κέλερ
871 Κελεστίνος
872 Κέλσος
873 Κενδέας
874 Κένεθ
875 Κενσουρίνος
876 Κεντιγκέρνος
877 Κεντυρίων
878 Κέολγουλφ
879 Κέρκος
880 Κέρκυρα
881 Κήρυκος
882 Κηφάς
883 Κιαράν
884 Κλάρα
885 Κλάρας
886 Κλαύδια
887 Κλειώ
888 Κλέλια
889 Κλεονίκη
890 Κλεόνικος
891 Κλεόπας
892 Κλεοπάτρα
893 Κλημεντία
894 Κλημέντιος
895 Κόδρος
896 Κολμαν
897 Κολούμβα
899 Κομάσιος
900 Κομγάλιος
901 Κομνηνός
902 Κόνων
903 Κοπρεύς
904 Κοραλία
905 Κορεμνών
906 Κόρη
907 Κορίλα
908 Κορνήλιος
909 Κορωνός
910 Κοσμάς
911 Κουάρτος
912 Κουαρτοσίλλας
913 Κουθβέρτος
914 Κουϊνίδιος
915 Κουίντος
916 Κουρνούτας
917 Κουταλάρης
918 Κρατερός
919 Κρήσκων
920 Κρίσπος
921 Κρόνος
922 Κύμινος
923 Κύνθια
924 Κυπριανός
925 Κυπρίλλα
926 Κύρα
927 Κυράννα
928 Κυράτσω
929 Κυριαίνα
930 Κυριακή
931 Κυριάκος
932 Κύριλλος
933 Κυρίνιος
934 Κυρίων
937 Κυρμιδώλης
938 Κύρος
939 Κωνσταντίνα
940 Κωνσταντίνος
941 Λάζαρος
942 Λαϊόβα
943 Λαιτήσια
944 Λαμπαδός
945 Λαοδίκιος
946 Λατομίτισσα
947 Λαυρέντιος
948 Λέα
949 Λέανδρος
950 Λεονάρδος
951 Λεοντεύς
953 Λεπτία
954 Λεύκιος
955 Λεωκρίτη
956 Λέων
957 Λεωνίδα
958 Λεωνίδας
959 Λεωντίνη
960 Λιβέριος
961 Λιβύη
962 Λίμνος
963 Λίνος
964 Λογγίνος
965 Λοΐζος
966 Λολλίων
967 Λουκία
968 Λουντμίλα
969 Λούπων
970 Λυγερή
971 Λυδία
972 Λυκάριος
973 Λυκίας
974 Λυσίμαχος
976 Λώτος
977 Μαβριανός
978 Μαγδαληνή
979 Μαγκλόριος
980 Μάγος
981 Μαϊδούλφος
982 Μάιρος
983 Μαΐωρ
984 Μακαρεύς
985 Μάκαρις
986 Μακεδών
987 Μάκρις
988 Μακρόβιος
989 Μαλάχ
990 Μαλαχίας
991 Μαλεβή
992 Μάλος
994 Μαλοχία
995 Μαλφεθά
996 Μάλχος
997 Μάμα
998 Μάμας
999 Μαμέλχθα
1000 Μαμίλιος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία