Εορτές 27 Σεπτεμβρίου: Αγία Ακυλίνα Αγία Γαϊανή Αγία Επίχαρις Άγιος Ζήνων Απόστολος από τους Εβδομήκοντα Άγιος Καλλίστρατος Επιχάρης Καλλιστράτη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Γαϊανή η μάρτυρας Άγιος Κάνδιδος Άγιος Ουαλεριανός Άγιος Πέτρος Πατριάρχης Μόσχας Ιερομάρτυρας Άγιος Φιλήμων ο Επίσκοπος Άγιος Φουρτουνιανός Ανδρέας Γεωργίου Απόστολος Αρίσταρχος Ζαχαρίας, πατέρας Ιωάννη του Βαπτιστή Ζένας Όσιος Ιγνάτιος Όσιος Σαββάτιος
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Gerebernus
7 Gudwall
8 Gwenagwy
9 Secardos
10 Tanco
11 Theodemir
12 Tressan
13 Urbitius
14 Vouga
15 Vulphy
16 Waccar
17 Waldalenus
18 Willibald
19 Wivina
20 Wulsin
21 Ααρών
23 Αβαδδώσσα
24 Αβακούμ
25 Αβακουμία
26 Αββαδών
27 Αββαία
28 Αβδαίος
29 Αβδιήλ
30 Αβδιηλία
31 Αβδιού
33 Αβερκία
34 Αβέρκιος
35 Αβεσσαλώμ
36 Αβιά
37 Άβιβος
38 Αβιμελιχίς
39 Αβιμέλιχος
40 Αβιούδ
41 Αβουδίμη
42 Αβούδιμος
43 Αβραάμ
47 Αβρααμία
48 Άβραμ
49 Άβραξ
50 Άβραχας
51 Αβρικία
52 Αβρίκιος
53 Άβυδος
54 Αβώ
55 Άγαβος
56 Αγαθαγγέλα
57 Αγαθάγγελος
58 Αγάθη
59 Αγαθοδώρα
60 Αγαθόδωρος
61 Αγαθοκλέας
62 Αγαθονίκη
63 Αγαθονίκης
64 Αγαθοπόδη
65 Αγαθόπους
66 Αγάθων
67 Αγαθωνία
68 Αγάπη
69 Αγαπητή
70 Αγαπητός
71 Αγάπιος
72 Αγγέλα
73 Αγγελαρία
74 Αγγελάριος
75 Αγγελική
76 Αγγελικός
77 Αγγελίνα
78 Αγγελίνος
79 Άγγελος
80 Αγγερούλα
81 Αγγερούλης
82 Αγγίας
84 Αγιάσσου
85 Αγιοδεκτινή
86 Αγιοηλιώτισσα
87 Αγιολούσαινα
88 Αγιούλα
89 Αγίων Πάντων
90 Αγκαία
91 Αγλαΐα
92 Αγλάιος
93 Αγνή
95 Αγράμπελη
96 Αγριδιώτισσα
97 Αγριλιώτισσα
98 Αγρίππα
99 Αγρίππας
100 Αγρυπνία
101 Άδα
102 Αδαλβέρτος
103 Αδάμ
106 Αδαμαντία
108 Αδαμνάνος
109 Αδελαΐς
110 Αδονάι
111 Αδριανή
112 Αδριανός
113 Αειθάλα
114 Αειθαλάς
115 Αειμακάριστος
116 Αειμεσιτεύουσα
117 Αερία
118 Αερίας
119 Αετία
120 Αέτιος
122 Αζαρίας
123 Αζάς
124 Αζάτ
125 Άζης
126 Αζώρ
127 Αθανασία
128 Αθανάσιος
129 Αθηνά
130 Αθηναγόρα
131 Αθηναγόρας
132 Αθηνιώτισσα
133 Αθηνογένεια
134 Αθηνογένης
135 Αθηνοδώρα
136 Αθηνόδωρος
137 Αθρέ
138 Αίγλων
139 Αιγυπτία
140 Αϊδανή
141 Αϊδανός
142 Αιδεσία
143 Αιδέσιος
145 Αίθαν
146 Αιθήρ
147 Αικατερίνη
150 Αικατερίνος
151 Αιματούσα
152 Αιμίαλου
153 Αιμιλία
154 Αιμιλίνα
155 Αιμίλιος
156 Αιρκώτισσα
157 Αίτνα
158 Αιτναίος
159 Αιτωλίς
160 Αιτωλός
161 Ακαθή
162 Ακάθιστη
163 Ακάθιστος
164 Ακακία
165 Ακάκιος
167 Ακατάβλητη
168 Ακατάβλητος
169 Ακατάφλεκτη
170 Ακατάφλεκτος
171 Ακέλεια
172 Άκελος
173 Ακεψεή
174 Ακεψεής
175 Ακεψιμά
176 Ακεψιμάς
177 Ακήραση
178 Ακίνδυνη
179 Ακίνδυνος
180 Ακόλουθος
181 Ακρίβος
182 Ακρωτηριανή
183 Ακύλα
184 Ακύλας
186 Αλαμάνος
187 Άλαν
188 Αλάνα
189 Αλανιώτισσα
190 Αλαξάνδρα
191 Αλβανή
192 Αλβανός
193 Αλβέρτα
194 Αλβέρτος
195 Αλβίνα
196 Αλβίνος
197 Αλένα
198 Αλέξανδρος
201 Αλέξιος
202 Αλεξιώτισσα
203 Αλεπινή
204 Αλήθεια
205 Αληθής
206 Αλίκη
207 Άλικος
208 Αλκίσων
209 Αλλάς
210 Αλλοιώτισσα
211 Αλμπέος
212 Αλόχη
213 Αλπέγιος
214 Άλτη
215 Αλυπία
216 Αλύπιος
217 Αλυσία
218 Αλύσιος
219 Αλφαία
220 Αλφαιεύς
221 Αλφειός
222 Αλχέλμος
223 Αλωνία
224 Αλώνιος
225 Αμαλία
226 Αμάνδα
227 Άμανδος
229 Αματίτση
230 Αμβρόσιος
231 Άμεμπτη
232 Άμεμπτος
233 Αμετάθετος
234 Αμμιανή
235 Αμμιανός
236 Αμμούν
237 Αμμουνία
238 Άμμων
239 Αμολιανή
240 Αμόλυντος
241 Αμπάν
242 Αμπελίς
243 Αμπελοκήπισσα
244 Αμπλία
245 Αμπλίας
246 Αμφιλοχία
247 Αμφίλοχος
248 Αμφίων
249 Αμφιώνη
250 Αμωμη
251 Αμωναθάς
252 Αμώς
253 Αναλίζα
254 Ανανί
255 Ανανία
256 Ανανίας
257 Ανάξαρχος
258 Αναξιμένη
259 Αναξιμένης
260 Ανάργυρη
261 Ανάργυρος
262 Άνασσα
263 Αναστασία
264 Αναστάσιος
265 Αναστέλλα
266 Ανατολή
267 Ανατόλιος
268 Αναφωνήτρια
269 Άνδρεα
270 Ανδρέας
271 Ανδριανή
272 Ανδριάννα
273 Ανδριανός
274 Ανδρόμαχος
275 Ανδρονίδης
276 Ανδρονίκη
277 Ανδρονίκης
278 Ανδροπελαγία
279 Ανδροπελαγίας
280 Άνδρων
281 Ανειτυλλιανός
282 Ανεκτή
283 Άνεκτος
284 Ανεμπόδιστη
285 Ανεμπόδιστος
287 Ανερίνα
288 Ανέστης
289 Ανέστια
290 Άνθα
291 Άνθας
292 Ανθή
293 Άνθιμη
294 Άνθιμος
295 Άνθος
296 Ανία
297 Ανίκητη
298 Ανίκητος
299 Ανιμαϊς
300 Ανίνα
301 Ανίνας
302 Άνιος
303 Ανίτα
304 Άννα
306 Αννακαίτη
307 Ανναλίζα
308 Άννας
309 Αννούβ
310 Ανουτσιάτα
311 Ανουτσιάτης
312 Ανσέλμος
313 Αντελίνα
314 Αντέρως
316 Αντερώσα
317 Αντιγόνη
318 Αντιλίνος
319 Αντινίτισσα
320 Αντιοχίς
321 Αντίπα
322 Αντίπας
323 Αντιπάτρα
324 Αντίπατρος
325 Αντιφωνήτρια
326 Αντωνία
327 Αντωνίκη
328 Αντωνίκος
329 Αντώνιος
330 Ανυσία
331 Ανύσιος
332 Ανωμερίτισσα
333 Ανώνυμη
334 Ανώνυμος
335 Αξιούσα
336 Αξίων
337 Άπαμος
338 Απείρανδρος
339 Απειρόγαμος
340 Απελλή
341 Απελλής
343 Απία
344 Απίων
345 Απλοδώρα
346 Απλόδωρος
347 Απολλιναρία
348 Απολλινάριος
349 Απόλλων
350 Απολλωνία
351 Απολλώνιος
352 Απολλωνίς
353 Αποστολία
354 Απόστολος
356 Απρίων
357 Απρόσιτος
358 Άπφια
359 Απφίας
360 Αραβέλλα
361 Αρακιώτισσα
362 Αράπισσα
363 Αρβανίτης
364 Αρβανίτισσα
365 Αργά
366 Αργυρά
367 Αρδαλίων
368 Αρεδία
369 Αρέδιος
371 Αρέθων
372 Άρειος
373 Αρετή
374 Αρηβοΐα
375 Άρης
377 Αριάδνη
379 Αριάδνης
380 Αρισταρχίς
381 Αρίσταρχος
382 Αριστείδη
383 Αριστείδης
384 Αρίστη
385 Αριστιάνα
386 Αριστιανός
387 Αριστοβούλα
388 Αριστόβουλος
390 Αριστοκλέας
392 Αριστοκλειανός
393 Αριστονίκη
394 Αριστόνικος
395 Άριστος
396 Αρκαδία
397 Αρκάδιος
398 Αρμενοκρατούσα
399 Αρμοδία
400 Αρμόδιος
401 Αρόα
402 Αρριανή
403 Αρριανός
404 Αρσάκη
405 Αρσάκιος
406 Αρσανά
407 Αρσενία
408 Αρσένιος
409 Αρτέμιος
410 Αρφαξάδ
411 Αρχαγγελιώτισσα
412 Αρχελάη
413 Άρχιππος
414 Αρχισπορίτισσα
415 Αρχοντία
416 Αρχοντίνα
417 Αρχοντίνος
418 Αρχοντίων
419 Ασάφεια
420 Ασάφιος
421 Ασήρ
422 Ασινέθ
423 Άσιοτ
424 Ασκλά
425 Ασκλάς
426 Ασκληπιοδότη
427 Ασκληπιόδοτος
428 Ασκληπιός
429 Ασπασία
430 Ασπάσιος
431 Ασπραγγέλου
432 Ασπροβουνιώτισσα
433 Ασπροπαναγιά
434 Ασσάντ
435 Αστεία
436 Αστείος
437 Αστή
438 Αστός
439 Ασύγκριτη
440 Ασύγκριτος
441 Ασχολία
442 Ασχόλιος
443 Αττική
444 Αττικός
445 Άττος
446 Αυγερινή
447 Αυγερινός
448 Αύγης
449 Αυγούστα
450 Αύγουστος
451 Αύδακτος
452 Αυδάς
453 Αυδάτα
454 Αυδελλάς
455 Αυδιησούς
456 Αύκτα
457 Αύκτος
458 Αυνάν
459 Αυξεντία
460 Αυξέντιος
461 Αυξιβία
462 Αυξίβιος
463 Αυξουθένιος
464 Αύρος
465 Αφέντρα
466 Αφθονία
467 Αφθόνιος
469 Άφθορος
470 Αφραάτη
471 Αφραάτης
472 Αφρικάνα
473 Αφρικανός
475 Αφροδίτη
476 Αφρόδιτος
477 Αχάζ
478 Αχαία
479 Αχαιμένη
480 Αχαιμένης
481 Αχαιός
482 Αχείμ
483 Αχειροποίητος
484 Αχιά
485 Αχιλλεύς
488 Άχμετ
489 Άχραντη
490 Άχραντος
491 Αψιδιώτισσα
492 Βαβύλα
493 Βαβύλας
494 Βάδιμη
495 Βάδιμος
496 Βαδούσης
497 Βαθούσης
498 Βάια
499 Βάιος
500 Βάκχος
501 Βαλάντα
502 Βαλάντιος
503 Βαλδερούδη
504 Βαλδερούδης
505 Βαλεντίνα
506 Βαλεντίνος
507 Βαλέρια
508 Βαλέριος
509 Βαλουκλιώτισσα
510 Βαλσαμή
511 Βαλσάμων
512 Βαλτάσαρ
513 Βάνα
514 Βάνδα
515 Βάνδος
516 Βανέσσα
518 Βανίνα
519 Βανιώτισσα
520 Βαουθά
521 Βαπτίς
522 Βάπτος
523 Βαραββάς
524 Βαραγγιώτισσα
525 Βαραδάτη
526 Βαραδάτος
527 Βαραχησία
528 Βαραχήσιος
529 Βαρβάρα
530 Βάρβαρος
531 Βαρδιανιώτισσα
532 Βαρθολομαία
533 Βαρθολομαίος
534 Βάρις
535 Βαρκού
536 Βαρλαάμ
537 Βαρνάβα
538 Βαρνάβας
539 Βαρούχ
540 Βαρουχία
541 Βαρραβάς
542 Βαρσαβάς
543 Βαρσαβία
544 Βαρσανουφία
545 Βαρσανούφιος
547 Βαρτάν
548 Βαρυψαβάς
549 Βάσης
550 Βασιανός
551 Βασιλεία
552 Βασίλειος
554 Βασιλένια
555 Βασιλεύς
556 Βασιληγενέτειρα
557 Βασίλισσα
558 Βάσσα
559 Βάσσας
560 Βαστράδα
561 Βατοπεδινή
562 Βατούσαινα
563 Βατσέ
564 Βάτων
565 Βάχθιση
566 Βάχθισος
567 Βεάτος
568 Βεατρίκη
569 Βεβαία
570 Βεδέα
571 Βεδέας
572 Βεελζεβούλ 
573 Βελανιδιά
574 Βενανδία
575 Βενάνδιος
576 Βεναντία
577 Βενάντιος
578 Βενδιμιανή
579 Βενδιμιανός
580 Βενδολίνος
581 Βενεδίκτη
582 Βενέδικτος
583 Βενέδιμος
584 Βενέριος
585 Βενετία
586 Βένια
587 Βενιαμίν
588 Βενούστα
589 Βενούστος
590 Βέρα
591 Βερβούργα
592 Βερβούργος
593 Βεργουπουλιανή
594 Βερεκούνδα
595 Βερεκούνδος
596 Βερενίκη
597 Βερενίκης
598 Βέρθα
599 Βέρθος
600 Βερνάρδη
601 Βερνάρδος
602 Βερουλία
603 Βερτράνδη
604 Βερτράνδος
605 Βετούριος
606 Βηθεσδά
607 Βηθλεεμίτισσα
608 Βήλη
609 Βήλων
610 Βηματάρισσα
611 Βηρία
612 Βήρος
613 Βήρυλλος
615 Βησσαρία
616 Βησσαρίων
617 Βηχιανή
618 Βηχιανός
621 Βιάνωρ
622 Βιασεσλάβος
623 Βιβέτα
624 Βιβή
625 Βιβιανή
626 Βιβιανός
628 Βίβος
629 Βιγλιώτισσα
630 Βιδζίν
631 Βιδιανή
632 Βιέιτορ
633 Βιθυνία
634 Βιθυνός
635 Βικέντια
636 Βικέντιος
637 Βίκτωρας
638 Βικτώρια
639 Βιλλιβρόρδος
640 Βίλμα
641 Βιμποράδα
642 Βίνος
643 Βιργινία
644 Βιργίνιος
645 Βιργιωμένη
646 Βιρίλα
647 Βιτάλη
648 Βιτάλης
649 Βιτιμία
650 Βιτιμίων
651 Βίτων
652 Βλαδιμήρα
653 Βλαδίμηρος
654 Βλαδισλάβα
655 Βλαδισλάβος
656 Βλανδίνα
657 Βλανδίνος
658 Βλασία
659 Βλάσιος
660 Βλαχέρνα
661 Βλέπουσα
662 Βλυχιόρικα
663 Βοδοάλδη
664 Βοδοάλδος
665 Βόηθα
666 Βόηθος
667 Βολφγάγγος
668 Βονιφατία
669 Βονιφάτιος
670 Βοόζ
671 Βορεινή
672 Βόσβα
673 Βόσβας
674 Βοστρύκιος
675 Βουκασίνη
676 Βουκασίνος
677 Βουκολίων
678 Βούλγη
679 Βούλγης
680 Βούλιστα
681 Βουλπιανός
682 Βουναρκώτισσα
683 Βουνογιάτρισσα
684 Βουνού
685 Βουρνιώτισσα
686 Βούσιρις
687 Βούσιρις2
688 Βράχου
689 Βρένδα
690 Βρένδας
691 Βρεσθενίτισσα
692 Βρετάνη
693 Βρετάνιος
694 Βρεφοκομούσα
695 Βρεφοκρατούσα
696 Βρέφος
697 Βρεφουργήσασα
698 Βρεχούσα
699 Βριθγουόλντος
700 Βροντή
701 Βροχή
702 Βρυαίνη
704 Βρυαίνης
705 Βρυσιανή
706 Βυζατινή
707 Βυζατινός
708 Βώρος
709 Γαβριήλ
710 Γαβριηλία
711 Γάια
712 Γάιος
713 Γαλακτίνη
714 Γαλακτοτροφούσα
715 Γαλανή
716 Γαλανούσα
717 Γαλάτα
718 Γαλατάς
719 Γαλάτεια
720 Γαλάτειος
721 Γαλατερούσα
722 Γαλατιανή
723 Γαλατούσα
724 Γαλαχτοτροφία
725 Γαλαχτοφορούσα
726 Γαλήνη
727 Γάλικα
728 Γάλικος
729 Γαλιλαία
730 Γάλλα
731 Γάλλος
732 Γαλουχιότισσα
733 Γαμαλιήλ
734 Γαρύφαλλος
735 Γάσπαρ
736 Γαυδεντία
737 Γαυδέντιος
738 Γεάδη
739 Γεδεούσα
740 Γεδεών
741 Γέδιος
742 Γεϊθαζέτ
743 Γελάσιος
744 Γεμέλα
745 Γέμελος
746 Γεμίνα
747 Γεμίνος
748 Γενεβιέβη
749 Γενεθλία
750 Γενέθλιος
751 Γενναδία
752 Γεννάδιος
753 Γεντηλία
754 Γεντήλιος
755 Γερασίμη
756 Γεράσιμος
757 Γερβασία
758 Γερβάσιος
759 Γερμάνα
760 Γερμανός
761 Γερόλεμος
762 Γερτρούδη
763 Γερτρούδος
764 Γέρων
765 Γεσθημανή
766 Γεϋθαζέτ
767 Γεωργία
768 Γεωργιάννα
769 Γεωργιλιάνα
770 Γεώργιος
771 Γεωργογιάννα
772 Γεωργογιάννης
773 Γηνατού
774 Γηρομεριού
775 Γιαλούσα
776 Γιάρετ
777 Γιάτρισσα
778 Γίγας
779 Γιεσάκ
780 Γιεσακία
781 Γιολάντα
782 Γιολένα
783 Γιόνα
784 Γιόνας
785 Γιούι
786 Γιούλα
787 Γκαβή
788 Γκαλδούνος
789 Γκασπάρ
790 Γκιζιλκιζιώτισσα
791 Γκίλντας
792 Γκουβερνιώτισσα
793 Γλαφύρα
795 Γλαφυρός
796 Γλίεβος
797 Γλυκέρα
798 Γλυκέριος
799 Γλυκιώτισσα
800 Γλυκοκυματούσα
801 Γλύκουσα
802 Γλυκοφιλούσα
803 Γλύκων
804 Γοβδέλαος
805 Γοβδέλια
806 Γοθαζάτ
807 Γοιρδελάκη
808 Γολινδούχ
809 Γοράσδη
810 Γόρασδος
811 Γοργοεπήκοος
812 Γοργόνα
813 Γοργόνος
814 Γορδία
815 Γόρδιος
816 Γοτθία
817 Γότθος
818 Γουδελία
819 Γουιλφρέδη
820 Γουιλφρέδος
821 Γουϊνιφρέδη
823 Γουίρο
824 Γουμένισσα
825 Γουμερά
826 Γουνιώτισσα
827 Γούντα
828 Γουολβούργα
829 Γουολβούργος
830 Γουρία
831 Γουρίας
832 Γουρλομάτα
833 Γρατία
834 Γρατίων
835 Γραύς
836 Γραφιώτισσα
837 Γρηγεντία
838 Γρηγέντιος
839 Γρηγοράγγελος
840 Γρηγορία
841 Γρηγόριος
842 Γυναίκα
843 Γύψενη
844 Γωνιά
845 Δαβίδ
846 Δαβιδία
847 Δάδα
848 Δάδας
849 Δαδιώτισσα
850 Δακρύβρεχτος
851 Δακρυρροούσα
852 Δάλια
853 Δαλιδά
854 Δαλματία
856 Δαλμάτιος
857 Δαμάρης
858 Δάμαρις
860 Δαμάσα
861 Δάμασος
862 Δαμιανή
863 Δαμιανός
864 Δάμων
866 Δαν
867 Δάναβη
868 Δάναβος
869 Δάναξ
870 Δανιήλ
871 Δανιηλίς
872 Δαρεία
874 Δαρείος
875 Δάσιος
876 Δαύκτη
877 Δαύκτος
878 Δεβόρα
879 Δέηση
880 Δεκαπεντούσα
881 Δεναλία
882 Δεναχίς
883 Δεξιοκρατούσα
884 Δεόμενη
885 Δερμάτα
886 Δεσιδέρια
887 Δεσιδέριος
888 Δεσμάρη
889 Δεσποιγιάννα
890 Δέσποινα
891 Δεσπότης
892 Δημάρατη
893 Δημάρατος
894 Δημελέ
895 Δήμητρα
897 Δημητράσπα
898 Δημήτριος
899 Δημία
900 Δήμιος
901 Δημοκλέα
902 Δημοκλής
903 Δημοκράνια
904 Δημοκρατία
905 Δημοκρίτη
906 Δημόκριτος
907 Δήμος
908 Δημοσθένης
909 Διάβολος
910 Διάδοχος
911 Διακονούσα
912 Διάκος
913 Δίας
914 Διασώζουσα
915 Δίδυμος
916 Δικαιόκριτος
917 Δίκαιος
918 Δικαιότατη
919 Διογένης
920 Διοδότη
921 Διόδοτος
922 Διοδώρα
923 Διόδωρος
924 Διοκλής
925 Διομήδης
926 Διονυσία
927 Διόνυσος
928 Διόσκουρος
929 Διότισσα
930 Δισιδέριος
931 Δίων
932 Διώνη
933 Δόβρα
934 Δολινδούχ
935 Δολλίων
936 Δολώρα
937 Δολώρος
938 Δομετία
939 Δομέτιος
940 Δομηνίκη
941 Δομήνικος
942 Δομιτίλλα
943 Δόμνα
944 Δομνάς
945 Δομνιανίτισσας
946 Δόμνος
948 Δονάγη
949 Δόναγος
950 Δονάλδη
951 Δονάλδος
952 Δονάτα
953 Δονάτος
954 Δοξάρισσα
955 Δορκάς
956 Δορυμέδουσα
957 Δορυμέδων
958 Δόσα
959 Δοσάς
960 Δοσιθέα
961 Δοσίθεος
962 Δουβέργαινα
963 Δούκας
964 Δούκισσα
965 Δουλάς
966 Δούλη
967 Δουνστάνος
968 Δράκαινα
969 Δράκων
970 Δροσίς
971 Δρόσος
972 Δροσοσταλία
973 Δροσοσταλίδα
974 Δροστάν
975 Δύμφνα
977 Δυράνδη
978 Δύρανδος
979 Δυφρίγη
980 Δυφρίγος
981 Δωδών
982 Δωδώνη
983 Δωρίνα
984 Δωροθέα
986 Δωρόθεος
987 Εασία
988 Εάσιος
989 Εβελίνα
990 Εβελίνος
991 Εβεντία
992 Εβέντιος
993 Έβερ
994 Εβίνα
995 Εβόρη
996 Εβόρης
997 Έβρος
998 Εγγυήτρια
999 Εγκολπία
1000 Εγκόλπιος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία