Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος Κοσμία
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Ethelwald
7 Gerebernus
8 Gudwall
9 Gwenagwy
10 Secardos
11 Theodemir
12 Tressan
13 Urbitius
14 Viator
15 Vouga
16 Vulphy
17 Waccar
18 Waldalenus
19 Willibald
20 Wivina
21 Wulsin
22 Ααρών
24 Αβαδδώσσα
25 Αβακούμ
26 Αβακουμία
27 Αββαδών
28 Αββαία
29 Αβδαίος
30 Αβδιήλ
31 Αβδιηλία
32 Αβδιού
33 Αβερκία
34 Αβέρκιος
35 Αβεσσαλώμ
36 Αβιά
37 Άβιβος
38 Αβιμελιχίς
39 Αβιμέλιχος
40 Αβιούδ
41 Αβουδίμη
42 Αβούδιμος
43 Αβραάμ
47 Αβρααμία
48 Άβραμ
49 Άβραξ
50 Άβραχας
51 Αβρικία
52 Αβρίκιος
53 Αβυδηνός
54 Αβώ
55 Άγαβος
56 Αγαθαγγέλα
57 Αγαθάγγελος
58 Αγάθη
59 Αγαθοδώρα
60 Αγαθόδωρος
61 Αγαθοκλέας
62 Αγαθονίκη
63 Αγαθόνικος
64 Αγαθοπόδη
65 Αγαθόπους
66 Αγάθων
67 Αγαθωνία
68 Αγάπη
69 Αγαπητή
70 Αγαπητός
71 Αγάπιος
72 Αγγέλα
73 Αγγελαρία
74 Αγγελάριος
75 Αγγελική
76 Αγγελίνα
77 Αγγελίνος
78 Άγγελος
79 Αγγίας
81 Αγιάσσου
82 Αγιοδεκτινή
83 Αγιοηλιώτισσα
84 Αγιολούσαινα
85 Αγιούλα
86 Αγίων Πάντων
87 Αγκαία
88 Αγλαΐα
89 Αγνή
91 Αγράμπελη
92 Αγριδιώτισσα
93 Αγριλιώτισσα
94 Αγρίππα
95 Αγρίππας
96 Άδα
97 Αδαλβέρτος
98 Αδάμ
101 Αδαμαντία
103 Αδαμνάνος
104 Αδελαΐς
105 Αδονάι
106 Αδριανή
107 Αδριανός
108 Αειθάλα
109 Αειθαλάς
110 Αειμακάριστος
111 Αειμεσιτεύουσα
112 Αερία
113 Αερίας
114 Αετία
115 Αέτιος
117 Αζαρίας
118 Αζάς
119 Αζάτ
120 Άζης
121 Αζώρ
122 Αθανασία
123 Αθανάσιος
124 Αθηνά
125 Αθηναγόρα
126 Αθηναγόρας
127 Αθηνιώτισσα
128 Αθηνογένης
129 Αθηνόδωρος
130 Αθρέ
131 Αίγλων
132 Αιγυπτία
133 Αϊδανή
134 Αϊδανός
135 Αιδεσία
136 Αιδέσιος
138 Αίθαν
139 Αιθήρ
140 Αικατερίνη
143 Αικατερίνος
144 Αιματούσα
145 Αιμίαλου
146 Αιμιλία
147 Αιμιλίνα
148 Αιμίλιος
149 Αιρκώτισσα
150 Αίτνα
151 Αιτναίος
152 Αιτωλίς
153 Αιτωλός
154 Ακαθή
155 Ακάθιστη
156 Ακάθιστος
157 Ακακία
158 Ακάκιος
160 Ακατάβλητη
161 Ακατάβλητος
162 Ακατάφλεκτη
163 Ακατάφλεκτος
164 Ακέλεια
165 Άκελος
166 Ακεψεή
167 Ακεψεής
168 Ακεψιμά
169 Ακεψιμάς
170 Ακήραση
171 Ακίνδυνη
172 Ακίνδυνος
173 Ακόλουθος
174 Ακρωτηριανή
175 Ακύλα
176 Ακύλας
178 Αλαμάνος
179 Άλαν
180 Αλάνα
181 Αλανιώτισσα
182 Αλαξάνδρα
183 Αλβανή
184 Αλβανός
185 Αλβέρτα
186 Αλβέρτος
187 Αλβίνα
188 Αλβίνος
189 Αλδχέλμος
190 Αλένα
191 Αλέξανδρος
194 Αλέξιος
195 Αλεξιώτισσα
196 Αλεπινή
197 Αλήθεια
198 Αληθής
199 Αλίκη
200 Αλκίσων
201 Αλλάς
202 Αλλοιώτισσα
203 Αλμπέος
204 Αλόχη
205 Αλπέγιος
206 Άλτη
207 Αλυπία
208 Αλύπιος
209 Αλυσία
210 Αλύσιος
211 Αλφαία
212 Αλφαιεύς
213 Αλφειός
214 Αλωνία
215 Αλώνιος
216 Αμαλία
217 Αμάνδα
218 Άμανδος
220 Αματίτση
221 Αμβρόσιος
222 Άμεμπτη
223 Άμεμπτος
224 Αμετάθετος
225 Αμμιανή
226 Αμμιανός
227 Αμμούν
228 Άμμων
229 Αμολιανή
230 Αμόλυντος
231 Αμπάν
232 Αμπελίς
233 Αμπελοκήπισσα
234 Αμπλία
235 Αμπλίας
236 Αμφιλοχία
237 Αμφίλοχος
238 Αμφίων
239 Αμφιώνη
240 Αμωμη
241 Αμωναθάς
242 Αμώς
243 Αναλίζα
244 Ανανί
245 Ανανία
246 Ανανίας
247 Ανάξαρχος
248 Αναξιμένη
249 Αναξιμένης
250 Ανάργυρη
251 Ανάργυρος
252 Άνασσα
253 Αναστασία
254 Αναστάσιος
255 Αναστέλλα
256 Ανατολή
257 Ανατόλιος
258 Αναφωνήτρια
259 Άνδρεα
260 Ανδρέας
261 Ανδριανή
262 Ανδριάννα
263 Ανδριανός
264 Ανδρόμαχος
265 Ανδρονίδης
266 Ανδρονίκη
267 Ανδρόνικος
268 Ανδροπελαγία
269 Ανδροπελαγίας
270 Άνδρων
271 Ανειτυλλιανός
272 Ανεκτή
273 Άνεκτος
274 Ανεμπόδιστη
275 Ανεμπόδιστος
277 Ανερίνα
278 Ανέστης
279 Ανέστια
280 Άνθα
281 Άνθας
282 Ανθή
283 Άνθιμη
284 Άνθιμος
285 Άνθος
286 Ανία
287 Ανίκητη
288 Ανίκητος
289 Ανιμαϊς
290 Ανίνα
291 Ανίνας
292 Άνιος
293 Ανίτα
294 Άννα
296 Αννακαίτη
297 Ανναλίζα
298 Άννας
299 Αννούβ
300 Ανουτσιάτα
301 Ανουτσιάτης
302 Ανσέλμος
303 Αντελίνα
304 Αντέρως
306 Αντερώσα
307 Αντιγόνη
308 Αντιλίνος
309 Αντινίτισσα
310 Αντιοχίς
311 Αντίπα
312 Αντίπας
313 Αντιπάτρα
314 Αντίπατρος
315 Αντιφωνήτρια
316 Αντωνία
317 Αντωνίκη
318 Αντωνίκος
319 Αντώνιος
320 Ανυσία
321 Ανύσιος
322 Ανωμερίτισσα
323 Ανώνυμος
324 Αξιούσα
325 Αξίων
326 Άπαμος
327 Απείρανδρος
328 Απειρόγαμος
329 Απελλή
330 Απελλής
332 Απία
333 Απίων
334 Απλοδώρα
335 Απλόδωρος
336 Απολλιναρία
337 Απολλινάριος
338 Απόλλων
339 Απολλωνία
340 Απολλώνιος
341 Απολλωνίς
342 Αποστολία
343 Απόστολος
345 Απρίων
346 Απρόσιτος
347 Αραβέλλα
348 Αρακιώτισσα
349 Αράπισσα
350 Αρβανίτης
351 Αρβανίτισσα
352 Αργά
353 Αργυρά
354 Αρδαλίων
355 Αρεδία
356 Αρέδιος
358 Αρέθων
359 Άρειος
360 Αρετή
361 Αρηβοϊα
362 Άρης
364 Αριάδνη
366 Αριάδνης
367 Αρισταρχίς
368 Αρίσταρχος
369 Αριστείδη
370 Αριστείδης
371 Αρίστη
372 Αριστιάνα
373 Αριστιανός
374 Αριστοβούλα
375 Αριστόβουλος
377 Αριστοκλέας
378 Αριστοκλειανός
379 Αριστονίκη
380 Αριστόνικος
381 Άριστος
382 Αρκαδία
383 Αρκάδιος
384 Αρμενοκρατούσα
385 Αρμοδία
386 Αρμόδιος
387 Αρόα
388 Αρριανή
389 Αρριανός
390 Αρσάκη
391 Αρσάκιος
392 Αρσανά
393 Αρσενία
394 Αρσένιος
395 Αρτέμιος
396 Αρφαξάδ
397 Αρχαγγελιώτισσα
398 Αρχελάη
399 Άρχιππος
400 Αρχισπορίτισσα
401 Αρχοντία
402 Αρχοντίνα
403 Αρχοντίνος
404 Αρχοντίων
405 Ασάφεια
406 Ασάφιος
407 Ασήρ
408 Ασινέθ
409 Άσιοτ
410 Ασκλά
411 Ασκλάς
412 Ασκληπιοδότη
413 Ασκληπιόδοτος
414 Ασκληπιός
415 Ασπασία
416 Ασπραγγέλου
417 Ασπροβουνιώτισσα
418 Ασπροπαναγιά
419 Ασσάντ
420 Αστή
421 Αστός
422 Ασύγκριτη
423 Ασύγκριτος
424 Ασχολία
425 Ασχόλιος
426 Αττική
427 Αττικός
428 Άττος
429 Αυγερινή
430 Αυγερινός
431 Αύγης
432 Αυγούστα
433 Αύγουστος
434 Αύδακτος
435 Αυδάς
436 Αυδάτα
437 Αυδελλάς
438 Αυδιησούς
439 Αύκτα
440 Αύκτος
441 Αυνάν
442 Αυξεντία
443 Αυξέντιος
444 Αυξιβία
445 Αυξίβιος
446 Αυξουθένιος
447 Αφέντρα
448 Αφθονία
449 Αφθόνιος
451 Άφθορος
452 Αφραάτη
453 Αφραάτης
454 Αφρικάνα
455 Αφρικανός
457 Αφροδίτη
458 Αφρόδιτος
459 Αχάζ
460 Αχαϊκός
461 Αχαιμένη
462 Αχαιμένης
463 Αχείμ
464 Αχειροποίητος
465 Αχιά
466 Αχιλλεύς
469 Άχμετ
470 Άχραντος
471 Αψιδιώτισσα
472 Βαβύλα
473 Βαβύλας
474 Βάδιμη
475 Βάδιμος
476 Βαδούσης
477 Βαθούσης
478 Βάια
479 Βάιος
480 Βάκχος
481 Βαλάντα
482 Βαλάντιος
483 Βαλδερούδη
484 Βαλδερούδης
485 Βαλεντίνα
486 Βαλεντίνος
487 Βαλέρια
488 Βαλέριος
489 Βαλουκλιώτισσα
490 Βαλσαμή
491 Βαλσάμων
492 Βαλτάσαρ
493 Βάνα
494 Βάνδα
495 Βάνδος
496 Βανέσσα
498 Βανίνα
499 Βανιώτισσα
500 Βαουθά
501 Βαπτίς
502 Βάπτος
503 Βαραββάς
504 Βαραγγιώτισσα
505 Βαραδάτη
506 Βαραδάτος
507 Βαραχησία
508 Βαραχήσιος
509 Βαρβάρα
510 Βάρβαρος
511 Βαρδιανιώτισσα
512 Βαρθολομαία
513 Βαρθολομαίος
514 Βάρις
515 Βαρκού
516 Βαρλαάμ
517 Βαρνάβα
518 Βαρνάβας
519 Βαρούχ
520 Βαρουχία
521 Βαρραβάς
522 Βαρσαβάς
523 Βαρσαβία
524 Βαρσανουφία
525 Βαρσανούφιος
527 Βαρτάν
528 Βαρυψαβάς
529 Βάσης
530 Βασιανός
531 Βασιλεία
532 Βασίλειος
533 Βασιλένια
534 Βασιλεύς
535 Βασιληγενέτειρα
536 Βασίλισσα
537 Βάσσα
538 Βάσσας
539 Βαστράδα
540 Βατοπεδινή
541 Βατούσαινα
542 Βατσέ
543 Βάτων
544 Βάχθιση
545 Βάχθισος
546 Βεάτος
547 Βεατρίκη
548 Βεβαία
549 Βεδέας
550 Βεελζεβούλ 
551 Βελανιδιά
552 Βενανδία
553 Βενάνδιος
554 Βεναντία
555 Βενάντιος
556 Βενδιμιανός
557 Βενδολίνος
558 Βενεδίκτη
559 Βενέδικτος
560 Βενέδιμος
561 Βενέριος
562 Βενετία
563 Βένια
564 Βενιαμίν
565 Βενούστα
566 Βενούστος
567 Βέρα
568 Βερβούργα
569 Βεργουπουλιανή
570 Βερεκούνδα
571 Βερεκούνδος
572 Βερενίκη
573 Βερενίκης
574 Βέρθα
575 Βέρθος
576 Βερνάρδη
577 Βερνάρδος
578 Βερουλία
579 Βερούλιος
580 Βερτράνδη
581 Βερτράνδος
582 Βετούριος
583 Βηθεσδά
584 Βηθλεεμίτισσα
585 Βήλη
586 Βήλων
587 Βηματάρισσα
588 Βηρία
589 Βήριος
590 Βήρυλλος
592 Βησσαρία
593 Βησσαρίων
594 Βηχιανή
595 Βηχιανός
598 Βιάνωρ
599 Βιασεσλάβος
600 Βιβέτα
601 Βιβή
602 Βιβιανή
603 Βιβιανός
605 Βίβος
606 Βιγλιώτισσα
607 Βιδζίν
608 Βιδιανή
609 Βιθυνία
610 Βιθυνός
611 Βικέντια
612 Βικέντιος
613 Βίκτωρας
614 Βικτώρια
615 Βιλλιβρόρδος
616 Βίλμα
617 Βιμποράδα
618 Βίνος
619 Βιργινία
620 Βιργίνιος
621 Βιργιωμένη
622 Βιρίλα
623 Βιτάλιος
624 Βιτιμία
625 Βιτιμίων
626 Βίτων
627 Βλαδιμήρα
628 Βλαδίμηρος
629 Βλαδισλάβα
630 Βλαδισλάβος
631 Βλανδίνα
632 Βλασία
633 Βλάσιος
634 Βλαχέρνα
635 Βλέπουσα
636 Βλυχιόρικα
637 Βοδοάλδη
638 Βοδοάλδος
639 Βόηθα
640 Βόηθος
641 Βολφγάγγος
642 Βονιφατία
643 Βονιφάτιος
644 Βοόζ
645 Βορεινή
646 Βόσβα
647 Βόσβας
648 Βοστρύκιος
649 Βουκασίνη
650 Βουκασίνος
651 Βουκολίων
652 Βούλγη
653 Βούλγης
654 Βούλιστα
655 Βουλπιανός
656 Βουναρκώτισσα
657 Βουνογιάτρισσα
658 Βουνού
659 Βουρνιώτισσα
660 Βούσιρις
661 Βούσιρις2
662 Βράχου
663 Βρένδα
664 Βρένδας
665 Βρεσθενίτισσα
666 Βρετάνη
667 Βρετάνιος
668 Βρεφοκομούσα
669 Βρεφοκρατούσα
670 Βρέφος
671 Βρεφουργήσασα
672 Βρεχούσα
673 Βριθγουόλντος
674 Βροντή
675 Βροχή
676 Βρυαίνη
678 Βρυσιανή
679 Βυζατινή
680 Βυζατινός
681 Βώρος
682 Γαβριήλ
683 Γαβριηλία
684 Γάια
685 Γάιος
686 Γαλακτίνη
687 Γαλακτοτροφούσα
688 Γαλανή
689 Γαλανούσα
690 Γαλάτα
691 Γαλατάς
692 Γαλάτεια
693 Γαλάτειος
694 Γαλατερούσα
695 Γαλατιανή
696 Γαλατούσα
697 Γαλαχτοτροφία
698 Γαλαχτοφορούσα
699 Γαλήνη
700 Γάλικα
701 Γάλικος
702 Γαλιλαία
703 Γάλλα
704 Γάλλος
705 Γαλουχιότισσα
706 Γαμαλιήλ
707 Γαρύφαλλος
708 Γάσπαρ
709 Γαυδεντία
710 Γαυδέντιος
711 Γεάδη
712 Γεδεούσα
713 Γεδεών
714 Γέδιος
715 Γεϊθαζέτ
716 Γελάσιος
717 Γεμέλα
718 Γέμελος
719 Γεμίνα
720 Γεμίνος
721 Γενεβιέβη
722 Γενεθλία
723 Γενέθλιος
724 Γενναδία
725 Γεννάδιος
726 Γεντηλία
727 Γεντήλιος
728 Γερασίμη
729 Γεράσιμος
730 Γερβασία
731 Γερβάσιος
732 Γερμάνα
733 Γερμανός
734 Γερτρούδη
735 Γερτρούδος
736 Γέρων
737 Γεσθημανή
738 Γεϋθαζέτ
739 Γεωργία
740 Γεωργιάννα
741 Γεωργιλιάνα
742 Γεώργιος
743 Γηνατού
744 Γηρομεριού
745 Γιαλούσα
746 Γιάρετ
747 Γιάτρισσα
748 Γίγας
749 Γιεσάκ
750 Γιεσακία
751 Γιολάντα
752 Γιολένα
753 Γιόνα
754 Γιόνας
755 Γιούι
756 Γιούλα
757 Γκαβή
758 Γκαλδούνος
759 Γκασπάρ
760 Γκιζιλκιζιώτισσα
761 Γκίλντας
762 Γκουβερνιώτισσα
763 Ἀγλαΐος
765 Γλαφύρα
767 Γλαφυρός
768 Γλίεβος
769 Γλυκέρα
770 Γλυκέριος
771 Γλυκιώτισσα
772 Γλυκοκυματούσα
773 Γλύκουσα
774 Γλυκοφιλούσα
775 Γλύκων
776 Γοβδέλαος
777 Γοβδέλια
778 Γοθαζάτ
779 Γοιρδελάκη
780 Γολινδούχ
781 Γόρασδος
782 Γοργοεπήκοος
783 Γοργόνα
784 Γοργόνιος
785 Γορδία
786 Γόρδιος
787 Γοτθία
788 Γότθος
789 Γουδελία
790 Γουιλφρέδη
791 Γουιλφρέδος
792 Γουϊνιφρέδη
794 Γουίρο
795 Γουμένισσα
796 Γουμερά
797 Γουνιώτισσα
798 Γούντα
799 Γουολβούργα
800 Γουολβούργος
801 Γουρία
802 Γουρίας
803 Γουρλομάτα
804 Γρατία
805 Γρατίων
806 Γραύς
807 Γραφιώτισσα
808 Γρηγεντία
809 Γρηγέντιος
810 Γρηγοράγγελος
811 Γρηγορία
812 Γρηγόριος
813 Γυναίκα
814 Γύψενη
815 Γωνιά
816 Δαβίδ
817 Δαβιδία
818 Δάδα
819 Δάδας
820 Δαδιώτισσα
821 Δακρύβρεχτος
822 Δακρυρροούσα
823 Δάλια
824 Δαλιδά
825 Δαλματία
827 Δαλμάτιος
828 Δαμάρης
829 Δάμαρις
831 Δαμάσα
832 Δάμασος
833 Δαμιανή
834 Δαμιανός
835 Δάμων
837 Δαν
838 Δάναβη
839 Δάναβος
840 Δάναξ
841 Δανιήλ
842 Δανιηλίς
843 Δαρεία
845 Δαρείος
846 Δάσιος
847 Δαύκτη
848 Δαύκτος
849 Δεβόρα
850 Δέηση
851 Δεκαπεντούσα
852 Δεναλία
853 Δεναχίς
854 Δεξιοκρατούσα
855 Δεόμενη
856 Δερμάτα
857 Δεσιδέρια
858 Δεσιδέριος
859 Δεσμάρη
860 Δεσποιγιάννα
861 Δέσποινα
862 Δεσπότης
863 Δημάρατη
864 Δημάρατος
865 Δήμητρα
867 Δημητράσπα
868 Δημήτριος
869 Δημία
870 Δήμιος
871 Δημοκλέα
872 Δημοκλής
873 Δημοκράνια
874 Δημοκρατία
875 Δημοκρίτη
876 Δημόκριτος
877 Δήμος
878 Δημοσθένης
879 Διάβολος
880 Διάδοχος
881 Διακονούσα
882 Διάκος
883 Δίας
884 Διασώζουσα
885 Δίδυμος
886 Δικαιόκριτος
887 Δίκαιος
888 Δικαιότατη
889 Διογένης
890 Διοδότη
891 Διόδοτος
892 Διοδώρα
893 Διόδωρος
894 Διοκλής
895 Διομήδης
896 Διονυσία
897 Διόνυσος
898 Διόσκουρος
899 Διότισσα
900 Δισιδέριος
901 Δίων
902 Διώνη
903 Δόβρα
904 Δολινδούχ
905 Δολλίων
906 Δολώρα
907 Δολώρος
908 Δομετία
909 Δομέτιος
910 Δομηνίκη
911 Δομήνικος
912 Δομιτίλλα
913 Δόμνα
914 Δομνάς
915 Δομνιανίτισσας
916 Δόμνος
918 Δονάγη
919 Δόναγος
920 Δονάτα
921 Δονάτος
922 Δοξάρισσα
923 Δορκάς
924 Δορυμέδουσα
925 Δορυμέδων
926 Δόσα
927 Δοσάς
928 Δοσιθέα
929 Δοσίθεος
930 Δουβέργαινα
931 Δούκας
932 Δούκισσα
933 Δουλάς
934 Δούλη
935 Δουνστάνος
936 Δράκαινα
937 Δράκων
938 Δροσίς
939 Δρόσος
940 Δροσοσταλία
941 Δροσοσταλίδα
942 Δροστάν
943 Δύμφνα
945 Δυράνδη
946 Δύρανδος
947 Δυφρίγη
948 Δυφρίγος
949 Δωδών
950 Δωδώνη
951 Δωρίνα
952 Δωροθέα
954 Δωρόθεος
955 Εασία
956 Εάσιος
957 Εβελίνα
958 Εβελίνος
959 Εβεντία
960 Εβέντιος
961 Έβερ
962 Εβίνα
963 Εβόρη
964 Εβόρης
965 Εγγυήτρια
966 Εγκολπία
967 Εγκόλπιος
968 Εγκυμονούσα
969 Εδμόνδη
970 Εδμόνδος
971 Εδουάρδα
972 Εδουάρδος
973 Εδουίνη
974 Εδουίνος
975 Εδφρίθος
976 Εζεκία
977 Εζεκίας
978 Εθελβούργη
979 Εθελβούργος
980 Εθελμπέρτα
981 Εθελμπέρτος
983 Εθναρχία
984 Εθνεγερσία
985 Εθνεγέρσιος
986 Εικονίστρια
987 Εϊλιανή
988 Εϊλιανός
989 Ειρηάννα
990 Ειρηλένα
991 Ειρηναίος
992 Ειρηνάντη
993 Ειρηνάρχη
994 Ειρήναρχος
995 Ειρήνη
997 Ειρηνικὸς
998 Ειρηστέλλα
999 Εκατονταπυλιανή
1000 Έκδικη
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία