Εορτές 1 Φεβρουαρίου: Αγία Μπριγκίτα Αγία Περπέτουα Αγία Φιλικητάτη Άγιος Θεΐων Άγιος Καρίων ο Μάρτυρας Άγιος Ρευκάτος Άγιος Σατουρνίλος Άγιος Τρύφων ο Μάρτυρας Θεΐουσα Καρία Ρευκάτα Σατουρνίλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιοι Γεώργιος Αρχιεπίσκοπος Μυτιλήνης Άγιος Αδριανός εν Μεγάροις Άγιος Αναστάσιος Άγιος Αναστάσιος ο Νεομάρτυρας εκ Ναυπλίου Άγιος Δαβιδ ο Μοναχός Άγιος Ηλίας ο Μεγαλομάρτυρας Άγιος Πέτρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Πλάτων ο Μάρτυρας εν Μεγάροις Άγιος Πολύευκτος μάρτυρας εν Μεγάροις Άγιος Σάτυρος Άγιος Σεκούνδος Άγιος Συμεών Άγιος Συμεών ο Νέος Στυλίτης Άγιος Τιμόθεος Ο Ομολογητής Όσιος Αντώνιος ο Ερημίτης Όσιος Βασίλειος Α' ο Ομολογητής Όσιος Πέτρος ο εν Γαλατία Προεόρτια Υπαπαντής
Χριστιανικό
1 Aedan
2 Cedd
3 Etheldreda
4 Gerebernus
5 Gudwall
6 Gwenagwy
7 Secardos
8 Tanco
9 Theodemir
10 Tressan
11 Vouga
12 Vulphy
13 Waccar
14 Waldalenus
15 Willibald
16 Wivina
17 Wulsin
18 Ααρών
20 Αβαδδώσσα
21 Αβακούμ
22 Αβακουμία
23 Αββαδών
24 Αββαία
25 Αβδαίος
26 Αβδιήλ
27 Αβδιηλία
28 Αβδιού
30 Άβελ
31 Αβερκία
32 Αβέρκιος
33 Αβεσσαλώμ
34 Αβιά
35 Άβιβος
36 Αβιμελιχίς
37 Αβιμέλιχος
38 Αβιούδ
39 Αβουδίμη
40 Αβούδιμος
41 Άβρα
42 Αβραάμ
46 Αβρααμία
47 Άβραμ
48 Άβραξ
49 Άβραχας
50 Αβρικία
51 Αβρίκιος
52 Άβυδος
53 Αβώ
54 Άγαβος
55 Αγαθαγγέλα
56 Αγαθάγγελος
57 Αγάθη
58 Αγαθοδώρα
59 Αγαθόδωρος
60 Αγαθοκλέας
61 Αγαθονίκη
62 Αγαθονίκης
63 Αγαθοπόδη
64 Αγαθόπους
65 Αγάθων
66 Αγαθωνία
67 Αγάπη
68 Αγαπητή
69 Αγαπητός
70 Αγάπιος
71 Αγγέλα
72 Αγγελαρία
73 Αγγελάριος
74 Αγγελική
75 Αγγελικός
76 Αγγελίνα
77 Αγγελίνος
78 Άγγελος
79 Αγγερούλα
80 Αγγερούλης
81 Αγγίας
83 Αγιάσσου
84 Αγιοδεκτινή
85 Αγιοηλιώτισσα
86 Αγιολούσαινα
87 Αγιούλα
88 Αγίων Πάντων
89 Αγκαία
90 Αγλαΐα
91 Αγλάιος
92 Αγνή
94 Αγράμπελη
95 Αγριδιώτισσα
96 Αγριλιώτισσα
97 Αγρίππα
98 Αγρίππας
99 Αγρυπνία
100 Άδα
101 Αδαλβέρτος
102 Αδάμ
105 Αδαμαντία
107 Αδαμνάνος
108 Αδελαΐς
109 Αδονάι
110 Αδριανή
111 Αδριανός
112 Αειθάλα
113 Αειθαλάς
114 Αειμακάριστος
115 Αειμεσιτεύουσα
116 Αερία
117 Αερίας
118 Αετία
119 Αέτιος
121 Αζαρία
122 Αζαρίας
123 Αζάς
124 Αζάτ
125 Άζης
126 Αζώρ
127 Αθανασία
128 Αθανάσιος
129 Αθηνά
130 Αθηναγόρα
131 Αθηναγόρας
132 Αθηνιώτισσα
133 Αθηνογένεια
134 Αθηνογένης
135 Αθηνοδώρα
136 Αθηνόδωρος
137 Αθρέ
138 Αίγλων
139 Αιγυπτία
140 Αϊδανή
141 Αϊδανός
142 Αιδεσία
143 Αιδέσιος
145 Αίθαν
146 Αιθήρ
147 Αικατερίνη
150 Αικατερίνος
151 Αιματούσα
152 Αιμίαλου
153 Αιμιλία
154 Αιμιλίνα
155 Αιμίλιος
156 Αιρκώτισσα
157 Αίτνα
158 Αιτναίος
159 Αιτωλίς
160 Αιτωλός
161 Ακαθή
162 Ακάθιστη
163 Ακάθιστος
164 Ακακία
165 Ακάκιος
167 Ακατάβλητη
168 Ακατάβλητος
169 Ακατάφλεκτη
170 Ακατάφλεκτος
171 Ακέλεια
172 Άκελος
173 Ακεψεή
174 Ακεψεής
175 Ακεψιμά
176 Ακεψιμάς
177 Ακήραση
178 Ακίνδυνη
179 Ακίνδυνος
180 Ακόλουθος
181 Ακρίβος
182 Ακρωτηριανή
183 Ακύλα
184 Ακύλας
186 Αλαμάνος
187 Άλαν
188 Αλάνα
189 Αλανιώτισσα
190 Αλαξάνδρα
191 Αλβανή
192 Αλβανός
193 Αλβέρτα
194 Αλβέρτος
195 Αλβίνα
196 Αλβίνος
197 Αλένα
198 Αλέξανδρος
201 Αλέξιος
202 Αλεξιώτισσα
203 Αλεπινή
204 Αλήθεια
205 Αληθής
206 Αλίκη
207 Άλικος
208 Αλκίσων
209 Αλλάς
210 Αλλοιώτισσα
211 Αλμπέος
212 Αλόχη
213 Αλπέγιος
214 Άλτη
215 Αλυπία
216 Αλύπιος
217 Αλυσία
218 Αλύσιος
219 Αλφαία
220 Αλφαιεύς
221 Αλφειός
222 Αλχέλμος
223 Αλωνία
224 Αλώνιος
225 Αμαλία
226 Αμάνδα
227 Άμανδος
229 Αματίτση
230 Αμβρόσιος
231 Άμεμπτη
232 Άμεμπτος
233 Αμετάθετος
234 Αμμιανή
235 Αμμιανός
236 Αμμούν
237 Αμμουνία
238 Άμμων
239 Αμολιανή
240 Αμόλυντος
241 Αμπάν
242 Αμπελίς
243 Αμπελοκήπισσα
244 Αμπλία
245 Αμπλίας
246 Αμφιλοχία
247 Αμφίλοχος
248 Αμφίων
249 Αμφιώνη
250 Αμωμη
251 Αμωναθάς
252 Αμώς
253 Αναλίζα
254 Ανανί
255 Ανανία
256 Ανανίας
257 Ανάξαρχος
258 Αναξιμένη
259 Αναξιμένης
260 Ανάργυρη
261 Ανάργυρος
262 Άνασσα
263 Αναστασία
264 Αναστάσιος
265 Αναστέλλα
266 Ανατολή
267 Ανατόλιος
268 Αναφωνήτρια
269 Άνδρεα
270 Ανδρέας
271 Ανδριανή
272 Ανδριάννα
273 Ανδριανός
274 Ανδρόμαχος
275 Ανδρονίδης
276 Ανδρονίκη
277 Ανδρονίκης
278 Ανδροπελαγία
279 Ανδροπελαγίας
280 Άνδρων
281 Ανειτυλλιανός
282 Ανεκτή
283 Άνεκτος
284 Ανεμπόδιστη
285 Ανεμπόδιστος
287 Ανερίνα
288 Ανέστης
289 Ανέστια
290 Άνθα
291 Άνθας
292 Ανθή
293 Άνθιμη
294 Άνθιμος
295 Άνθος
296 Ανία
297 Ανίκητη
298 Ανίκητος
299 Ανιμαϊς
300 Ανίνα
301 Ανίνας
302 Άνιος
303 Ανίτα
304 Άννα
306 Αννακαίτη
307 Ανναλίζα
308 Ανναμπέλα
309 Άννας
310 Αννούβ
311 Ανουτσιάτα
312 Ανουτσιάτης
313 Ανσέλμος
314 Αντελίνα
315 Αντέρως
317 Αντερώσα
318 Αντιγόνη
319 Αντιλίνος
320 Αντινίτισσα
321 Αντιοχίς
322 Αντίπα
323 Αντίπας
324 Αντιπάτρα
325 Αντίπατρος
326 Αντιφωνήτρια
327 Αντωνία
328 Αντωνίκη
329 Αντωνίκος
330 Αντώνιος
331 Ανυσία
332 Ανύσιος
333 Ανωμερίτισσα
334 Ανώνυμη
335 Ανώνυμος
336 Αξιούσα
337 Αξίων
338 Άπαμος
339 Απείρανδρος
340 Απειρόγαμος
341 Απελλή
342 Απελλής
344 Απία
345 Απίων
346 Απλοδώρα
347 Απλόδωρος
348 Απολλιναρία
349 Απολλινάριος
350 Απόλλων
351 Απολλωνία
352 Απολλώνιος
353 Απολλωνίς
354 Αποστολία
355 Απόστολος
357 Απρίων
358 Απρόσιτος
359 Άπφια
360 Απφίας
361 Αραβέλλα
362 Αρακιώτισσα
363 Αράμ
364 Αράπισσα
365 Αρβανίτης
366 Αρβανίτισσα
367 Αργά
368 Αργυρά
369 Αρδαλίων
370 Αρεδία
371 Αρέδιος
373 Αρέθων
374 Άρειος
375 Αρετή
376 Αρηβοΐα
377 Άρης
379 Αριάδνη
381 Αριάδνης
382 Αρισταρχίς
383 Αρίσταρχος
384 Αριστείδη
385 Αριστείδης
386 Αρίστη
387 Αριστιάνα
388 Αριστιανός
389 Αριστοβούλα
390 Αριστόβουλος
392 Αριστοκλέας
394 Αριστοκλειανός
395 Αριστονίκη
396 Αριστόνικος
397 Άριστος
398 Αρκαδία
399 Αρκάδιος
400 Αρμενοκρατούσα
401 Αρμοδία
402 Αρμόδιος
403 Αρόα
404 Αρριανή
405 Αρριανός
406 Αρσάκη
407 Αρσάκιος
408 Αρσανά
409 Αρσενία
410 Αρσένιος
411 Αρτέμιος
412 Αρφαξάδ
413 Αρχαγγελιώτισσα
414 Αρχελάη
415 Άρχιππος
416 Αρχισπορίτισσα
417 Αρχοντία
418 Αρχοντίνα
419 Αρχοντίνος
420 Αρχοντίων
421 Ασάφεια
422 Ασάφιος
423 Ασήρ
424 Ασινέθ
425 Άσιοτ
426 Ασκλά
427 Ασκλάς
428 Ασκληπιοδότη
429 Ασκληπιόδοτος
430 Ασκληπιός
431 Ασπασία
432 Ασπάσιος
433 Ασπραγγέλου
434 Ασπροβουνιώτισσα
435 Ασπροπαναγιά
436 Ασσάντ
437 Αστεία
438 Αστείος
439 Αστή
440 Αστός
441 Ασύγκριτη
442 Ασύγκριτος
443 Ασχολία
444 Ασχόλιος
445 Αττική
446 Αττικός
447 Άττος
448 Αυγερινή
449 Αυγερινός
450 Αύγης
451 Αυγούστα
452 Αύγουστος
453 Αύδακτος
454 Αυδάς
455 Αυδάτα
456 Αυδελλάς
457 Αυδιησούς
458 Αύκτα
459 Αύκτος
460 Αυνάν
461 Αυξεντία
462 Αυξέντιος
463 Αυξιβία
464 Αυξίβιος
465 Αυξουθένιος
466 Αύρα
467 Αύρας
468 Αύρος
469 Αφέντρα
470 Αφθονία
471 Αφθόνιος
473 Άφθορος
474 Αφραάτη
475 Αφραάτης
476 Αφρικάνα
477 Αφρικανός
479 Αφροδίτη
480 Αφρόδιτος
481 Αχάζ
482 Αχαία
483 Αχαιμένη
484 Αχαιμένης
485 Αχαιός
486 Αχείμ
487 Αχειροποίητος
488 Αχιά
489 Αχιλλεύς
492 Άχμετ
493 Άχραντη
494 Άχραντος
495 Αψιδιώτισσα
496 Βαβύλα
497 Βαβύλας
498 Βάδιμη
499 Βάδιμος
500 Βαδούσης
501 Βαθούσης
502 Βάια
503 Βάιατορ
504 Βάιος
505 Βάκχος
506 Βαλάντα
507 Βαλάντιος
508 Βαλδερούδη
509 Βαλδερούδης
510 Βαλεντίνα
511 Βαλεντίνος
512 Βαλέρια
513 Βαλέριος
514 Βαλουκλιώτισσα
515 Βαλσαμή
516 Βαλσάμων
517 Βαλτάσαρ
518 Βάνα
519 Βάνδα
520 Βάνδος
521 Βανέσσα
523 Βανίνα
524 Βανιώτισσα
525 Βαουθά
526 Βαπτίς
527 Βάπτος
528 Βαραββάς
529 Βαραγγιώτισσα
530 Βαραδάτη
531 Βαραδάτος
532 Βαραχησία
533 Βαραχήσιος
534 Βαρβάρα
535 Βάρβαρος
536 Βαρδιανιώτισσα
537 Βαρθολομαία
538 Βαρθολομαίος
539 Βάρις
540 Βαρκού
541 Βαρλαάμ
542 Βαρνάβα
543 Βαρνάβας
544 Βαρούχ
545 Βαρουχία
546 Βαρραβάς
547 Βαρσαβάς
548 Βαρσαβία
549 Βαρσανουφία
550 Βαρσανούφιος
552 Βαρτάν
553 Βαρυψαβάς
554 Βάσης
555 Βασιανός
557 Βασιλεία
558 Βασίλειος
560 Βασιλένια
561 Βασιλεύς
562 Βασιληγενέτειρα
563 Βασίλισσα
564 Βάσσα
565 Βάσσας
566 Βαστράδα
567 Βατοπεδινή
568 Βατούσαινα
569 Βατσέ
570 Βάτων
571 Βάχθιση
572 Βάχθισος
573 Βεάτος
574 Βεατρίκη
575 Βεβαία
576 Βεδέα
577 Βεδέας
578 Βεελζεβούλ 
579 Βελανιδιά
580 Βενανδία
581 Βενάνδιος
582 Βεναντία
583 Βενάντιος
584 Βενδιμιανή
585 Βενδιμιανός
586 Βενδολίνος
587 Βενεδίκτη
588 Βενέδικτος
589 Βενέδιμος
590 Βενέριος
591 Βενετία
592 Βένια
593 Βενιαμίν
594 Βενούστα
595 Βενούστος
596 Βέρα
597 Βερβούργα
598 Βερβούργος
599 Βεργουπουλιανή
600 Βερεκούνδα
601 Βερεκούνδος
602 Βερενίκη
603 Βερενίκης
604 Βέρθα
605 Βέρθος
606 Βερνάρδη
607 Βερνάρδος
608 Βερουλία
609 Βερτράνδη
610 Βερτράνδος
611 Βετούριος
612 Βηθεσδά
613 Βηθλεεμίτισσα
614 Βήλη
615 Βήλων
616 Βηματάρισσα
617 Βηρία
618 Βήρος
619 Βήρυλλος
621 Βησσαρία
622 Βησσαρίων
623 Βηχιανή
624 Βηχιανός
627 Βιάνωρ
628 Βιασεσλάβα
629 Βιασεσλάβος
630 Βιβέτα
631 Βιβή
632 Βιβιανή
633 Βιβιανός
635 Βίβος
636 Βιγλιώτισσα
637 Βιδζίν
638 Βιδιανή
639 Βιθυνία
640 Βιθυνός
641 Βικέντια
642 Βικέντιος
643 Βίκτωρας
644 Βικτώρια
645 Βιλλιβρόρδος
646 Βίλμα
647 Βιμποράδα
648 Βίνος
649 Βιργινία
650 Βιργίνιος
651 Βιργιωμένη
652 Βιρίλα
653 Βιτάλη
654 Βιτάλης
655 Βιτιμία
656 Βιτύμιος
657 Βίτων
658 Βλαδιμήρα
659 Βλαδίμηρος
660 Βλαδισλάβα
661 Βλαδισλάβος
662 Βλανδίνα
663 Βλανδίνος
664 Βλασία
665 Βλάσιος
666 Βλαχέρνα
667 Βλέπουσα
668 Βλυχιόρικα
669 Βοδοάλδη
670 Βοδοάλδος
671 Βόηθα
672 Βόηθος
673 Βολφγάγγος
674 Βονιφατία
675 Βονιφάτιος
676 Βοόζ
677 Βορεινή
678 Βόσβα
679 Βόσβας
680 Βοστρύκιος
681 Βουκασίνη
682 Βουκασίνος
683 Βουκολίων
684 Βούλγη
685 Βούλγης
686 Βούλιστα
687 Βουλπιανός
688 Βουναρκώτισσα
689 Βουνογιάτρισσα
690 Βουνού
691 Βουρνιώτισσα
692 Βούσιρις
693 Βούσιρις2
694 Βράχου
695 Βρένδα
696 Βρένδας
697 Βρεσθενίτισσα
698 Βρετάνη
699 Βρετάνιος
700 Βρεφοκομούσα
701 Βρεφοκρατούσα
702 Βρέφος
703 Βρεφουργήσασα
704 Βρεχούσα
705 Βριθγουόλντος
706 Βροντή
707 Βροχή
708 Βρυαίνη
710 Βρυαίνης
711 Βρυσιανή
712 Βυζατινή
713 Βυζατινός
714 Βώρος
715 Γαβριήλ
716 Γαβριηλία
717 Γάια
718 Γάιος
719 Γαλακτίνη
720 Γαλακτοτροφούσα
721 Γαλανή
722 Γαλανούσα
723 Γαλάτα
724 Γαλατάς
725 Γαλάτεια
726 Γαλάτειος
727 Γαλατερούσα
728 Γαλατιανή
729 Γαλατούσα
730 Γαλαχτοτροφία
731 Γαλαχτοφορούσα
732 Γαλήνη
733 Γάλικα
734 Γάλικος
735 Γαλιλαία
736 Γάλλα
737 Γάλλος
738 Γαλουχιότισσα
739 Γαμαλιήλ
740 Γαρύφαλλος
741 Γάσπαρ
742 Γαυδεντία
743 Γαυδέντιος
744 Γεάδη
745 Γεδεούσα
746 Γεδεών
747 Γέδιος
748 Γεϊθαζέτ
749 Γελάσιος
750 Γεμέλα
751 Γέμελος
752 Γεμίνα
753 Γεμίνος
754 Γενεβιέβη
755 Γενεθλία
756 Γενέθλιος
757 Γενναδία
758 Γεννάδιος
759 Γεντηλία
760 Γεντήλιος
761 Γερασίμη
762 Γεράσιμος
763 Γερβασία
764 Γερβάσιος
765 Γερμάνα
766 Γερμανός
767 Γερόλεμος
768 Γερτρούδη
769 Γερτρούδος
770 Γέρων
771 Γεσθημανή
772 Γεϋθαζέτ
773 Γεωργία
774 Γεωργιάννα
775 Γεωργιλιάνα
776 Γεώργιος
777 Γεωργογιάννα
778 Γεωργογιάννης
779 Γηνατού
780 Γηρομεριού
781 Γιαλούσα
782 Γιάρετ
783 Γιάτρισσα
784 Γίγας
785 Γιεσάκ
786 Γιεσακία
787 Γιολάντα
788 Γιολένα
789 Γιόνα
790 Γιόνας
791 Γιούι
792 Γιούλα
793 Γκαβή
794 Γκαλδούνος
795 Γκασπάρ
796 Γκιζιλκιζιώτισσα
797 Γκίλντας
798 Γκουβερνιώτισσα
799 Γλαφύρα
801 Γλαφυρός
802 Γλίεβος
803 Γλυκέρα
804 Γλυκέριος
805 Γλυκιώτισσα
806 Γλυκοκυματούσα
807 Γλύκουσα
808 Γλυκοφιλούσα
809 Γλύκων
810 Γοβδέλαος
811 Γοβδέλια
812 Γοθαζάτ
813 Γοιρδελάκη
814 Γολινδούχ
815 Γοράσδη
816 Γόρασδος
817 Γοργοεπήκοος
818 Γοργόνα
819 Γοργόνος
820 Γορδία
821 Γόρδιος
822 Γοτθία
823 Γότθος
824 Γουδελία
825 Γουιλφρέδη
826 Γουιλφρέδος
827 Γουϊνιφρέδη
829 Γουίρο
830 Γουμένισσα
831 Γουμερά
832 Γουνιώτισσα
833 Γούντα
834 Γουολβούργα
835 Γουολβούργος
836 Γουρία
837 Γουρίας
838 Γουρλομάτα
839 Γρατία
840 Γρατίων
841 Γραύς
842 Γραφιώτισσα
843 Γρηγεντία
844 Γρηγέντιος
845 Γρηγοράγγελος
846 Γρηγορία
847 Γρηγόριος
848 Γυναίκα
849 Γύψενη
850 Γωνιά
851 Δαβίδ
852 Δαβιδία
853 Δάδα
854 Δάδας
855 Δαδιώτισσα
856 Δακρύβρεχτος
857 Δακρυρροούσα
858 Δάλια
859 Δαλιδά
860 Δαλματία
862 Δαλμάτιος
863 Δαμάρης
864 Δάμαρις
866 Δαμάσα
867 Δάμασος
868 Δαμιανή
869 Δαμιανός
870 Δάμων
872 Δαν
873 Δάναβη
874 Δάναβος
875 Δάναξ
876 Δανιήλ
877 Δανιηλίς
878 Δαρεία
880 Δαρείος
881 Δάσιος
882 Δαύκτη
883 Δαύκτος
884 Δεβόρα
885 Δέηση
886 Δεκαπεντούσα
887 Δεναλία
888 Δεναχίς
889 Δεξιοκρατούσα
890 Δεόμενη
891 Δερμάτα
892 Δεσιδέρια
893 Δεσιδέριος
894 Δεσμάρη
895 Δεσποιγιάννα
896 Δέσποινα
897 Δεσπότης
898 Δημάρατη
899 Δημάρατος
900 Δημελέ
901 Δήμητρα
903 Δημητράσπα
904 Δημήτριος
905 Δημία
906 Δήμιος
907 Δημοκλέα
908 Δημοκλής
909 Δημοκράνια
910 Δημοκρατία
911 Δημοκρίτη
912 Δημόκριτος
913 Δήμος
914 Δημοσθένης
915 Διάβολος
916 Διάδοχος
917 Διακονούσα
918 Διάκος
919 Διάνα
920 Δίας
921 Διασώζουσα
922 Δίδυμος
923 Δικαιόκριτος
924 Δίκαιος
925 Δικαιότατη
926 Διογένης
927 Διοδότη
928 Διόδοτος
929 Διοδώρα
930 Διόδωρος
931 Διοκλής
932 Διομήδης
933 Διονυσία
934 Διόνυσος
935 Διόσκουρος
936 Διότισσα
937 Δισιδέριος
938 Δίων
939 Διώνη
940 Δόβρα
941 Δολινδούχ
942 Δολλίων
943 Δολώρα
944 Δολώρος
945 Δομετία
946 Δομέτιος
947 Δομηνίκη
948 Δομήνικος
949 Δομιτίλλα
950 Δόμνα
951 Δομνάς
952 Δομνιανίτισσας
953 Δόμνος
955 Δονάγη
956 Δόναγος
957 Δονάλδη
958 Δονάλδος
959 Δονάτα
960 Δονάτος
961 Δοξάρισσα
962 Δορκάς
963 Δορυμέδουσα
964 Δορυμέδων
965 Δόσα
966 Δοσάς
967 Δοσιθέα
968 Δοσίθεος
969 Δουβέργαινα
970 Δούκας
971 Δούκισσα
972 Δουλάς
973 Δούλη
974 Δουνστάνος
975 Δράκαινα
976 Δράκων
977 Δροσίς
978 Δρόσος
979 Δροσοσταλία
980 Δροσοσταλίδα
981 Δροστάν
982 Δύμφνα
984 Δυράνδη
985 Δύρανδος
986 Δυφρίγη
987 Δυφρίγος
988 Δωδών
989 Δωδώνη
990 Δωρίνα
991 Δωροθέα
993 Δωρόθεος
994 Εασία
995 Εάσιος
996 Εάτα
997 Εβελίνα
998 Εβελίνος
999 Εβεντία
1000 Εβέντιος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία