Εορτές 28 Ιουλίου: Άγιος Πρόχορος Άγιος Τίμων απόστολος και διάκονος Πρόχορη Τιμόνα Χρυσοβαλάντη Χρυσοβαλάντης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Δροσίς Άγιος Ακάκιος μάρτυρας εν Μιλήτω Άγιος Αυξέντιος ο εν Λαοδικεία Φρυγίας μάρτυρας 'Αγιος Νικάνωρ ο Απόστολος και Διάκονος Λύσανδρος Μωησής Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου Παρμενάς
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Gerebernus
7 Gudwall
8 Gwenagwy
9 Secardos
10 Theodemir
11 Tressan
12 Urbitius
13 Viator
14 Vouga
15 Vulphy
16 Waccar
17 Waldalenus
18 Willibald
19 Wivina
20 Wulsin
21 Yrchard
22 Ααρών
24 Αβαδδώσσα
25 Αβακούμ
26 Αβακουμία
27 Αββαδών
28 Αββαία
29 Αβδαίος
30 Αβδιήλ
31 Αβδιηλία
32 Αβδιού
33 Αβερκία
34 Αβέρκιος
35 Αβεσσαλώμ
36 Αβιά
37 Άβιβος
38 Αβιμελιχίς
39 Αβιμέλιχος
40 Αβιούδ
41 Αβουδίμη
42 Αβούδιμος
43 Αβραάμ
47 Αβρααμία
48 Άβραμ
49 Άβραξ
50 Άβραχας
51 Αβρικία
52 Αβρίκιος
53 Αβυδηνός
54 Αβώ
55 Άγαβος
56 Αγαθαγγέλα
57 Αγαθάγγελος
58 Αγάθη
59 Αγαθοδώρα
60 Αγαθόδωρος
61 Αγαθοκλέας
62 Αγαθονίκη
63 Αγαθόνικος
64 Αγαθοπόδη
65 Αγαθόπους
66 Αγάθων
67 Αγαθωνία
68 Αγάπη
69 Αγαπητή
70 Αγαπητός
71 Αγάπιος
72 Αγγέλα
73 Αγγελαρία
74 Αγγελάριος
75 Αγγελική
76 Αγγελίνα
77 Αγγελίνος
78 Άγγελος
79 Αγγίας
81 Αγιάσσου
82 Αγιοδεκτινή
83 Αγιοηλιώτισσα
84 Αγιολούσαινα
85 Αγιούλα
86 Αγίων Πάντων
87 Αγκαία
88 Αγλαΐα
89 Αγνή
91 Αγράμπελη
92 Αγριδιώτισσα
93 Αγριλιώτισσα
94 Αγρίππα
95 Αγρίππας
96 Άδα
97 Αδαλβέρτος
98 Αδάμ
101 Αδαμαντία
103 Αδάμη
104 Αδαμνάνος
105 Αδελαΐς
106 Αδονάι
107 Αδριανή
108 Αδριανός
109 Αειθάλα
110 Αειθαλάς
111 Αειμακάριστος
112 Αειμεσιτεύουσα
113 Αερία
114 Αερίας
115 Αετία
116 Αέτιος
118 Αζαρίας
119 Αζάς
120 Αζάτ
121 Άζης
122 Αζώρ
123 Αθανασία
124 Αθανάσιος
125 Αθηνά
126 Αθηναγόρα
127 Αθηναγόρας
128 Αθηνιώτισσα
129 Αθηνογένης
130 Αθηνόδωρος
131 Αθρέ
132 Αίγλων
133 Αιγυπτία
134 Αϊδανή
135 Αϊδανός
136 Αιδεσία
137 Αιδέσιος
139 Αίθαν
140 Αιθήρ
141 Αικατερίνη
144 Αικατερίνος
145 Αιματούσα
146 Αιμίαλου
147 Αιμιλία
148 Αιμιλίνα
149 Αιμίλιος
150 Αιρκώτισσα
151 Αίτνα
152 Αιτναίος
153 Αιτωλίς
154 Ακαθή
155 Ακάθιστη
156 Ακάθιστος
157 Ακακία
158 Ακάκιος
160 Ακατάβλητη
161 Ακατάβλητος
162 Ακατάφλεκτη
163 Ακατάφλεκτος
164 Ακέλεια
165 Άκελος
166 Ακεψεή
167 Ακεψεής
168 Ακεψιμά
169 Ακεψιμάς
170 Ακήραση
171 Ακίνδυνη
172 Ακίνδυνος
173 Ακόλουθος
174 Ακρωτηριανή
175 Ακύλας
177 Ακυλίνα
178 Αλαμάνος
179 Άλαν
180 Αλάνα
181 Αλανιώτισσα
182 Αλαξάνδρα
183 Αλβανή
184 Αλβανός
185 Αλβέρτα
186 Αλβέρτος
187 Αλβίνα
188 Αλβίνος
189 Αλδχέλμος
190 Αλένα
191 Αλέξανδρος
194 Αλέξιος
195 Αλεξιώτισσα
196 Αλεπινή
197 Αλήθεια
198 Αληθής
199 Αλίκη
200 Αλκίσων
201 Αλλάς
202 Αλλοιώτισσα
203 Αλμπέος
204 Αλόχη
205 Αλπέγιος
206 Άλτη
207 Αλυπία
208 Αλύπιος
209 Αλυσία
210 Αλύσιος
211 Αλφαία
212 Αλφαιεύς
213 Αλφειός
214 Αλωνία
215 Αλώνιος
216 Αμαλία
217 Αμάνδα
218 Άμανδος
220 Αματίτση
221 Αμβρόσιος
222 Άμεμπτη
223 Άμεμπτος
224 Αμετάθετος
225 Αμμιανή
226 Αμμιανός
227 Αμμούν
228 Άμμων
229 Αμολιανή
230 Αμόλυντος
231 Αμπάν
232 Αμπελίς
233 Αμπελοκήπισσα
234 Αμπλία
235 Αμπλίας
236 Αμφιλοχία
237 Αμφίλοχος
238 Αμφίων
239 Αμφιώνη
240 Αμωμη
241 Αμωναθάς
242 Αμώς
243 Αναλίζα
244 Ανανί
245 Ανανία
246 Ανανίας
247 Ανάξαρχος
248 Αναξιμένη
249 Αναξιμένης
250 Ανάργυρη
251 Ανάργυρος
252 Άνασσα
253 Αναστασία
254 Αναστάσιος
255 Αναστέλλα
256 Ανατολή
257 Ανατόλιος
258 Αναφωνήτρια
259 Άνδρεα
260 Ανδρέας
261 Ανδριανή
262 Ανδριάννα
263 Ανδριανός
264 Ανδρόμαχος
265 Ανδρονίδης
266 Ανδρονίκη
267 Ανδρόνικος
268 Ανδροπελαγία
269 Ανδροπελαγίας
270 Άνδρων
271 Ανειτυλλιανός
272 Ανεκτή
273 Άνεκτος
274 Ανεμπόδιστη
275 Ανεμπόδιστος
277 Ανερίνα
278 Ανέστης
279 Ανέστια
280 Άνθα
281 Άνθας
282 Ανθή
283 Άνθιμη
284 Άνθιμος
285 Άνθος
286 Ανία
287 Ανίκητη
288 Ανίκητος
289 Ανιμαϊς
290 Ανίνα
291 Ανίνας
292 Άνιος
293 Ανίτα
294 Άννα
296 Αννακαίτη
297 Ανναλίζα
298 Άννας
299 Αννούβ
300 Ανουτσιάτα
301 Ανουτσιάτης
302 Ανσέλμος
303 Αντελίνα
304 Αντέρως
306 Αντερώσα
307 Αντιγόνη
308 Αντιλίνος
309 Αντινίτισσα
310 Αντιοχίς
311 Αντίπα
312 Αντίπας
313 Αντιπάτρα
314 Αντίπατρος
315 Αντιφωνήτρια
316 Αντωνία
317 Αντωνίκη
318 Αντωνίκος
319 Αντώνιος
320 Ανυσία
321 Ανύσιος
322 Ανωμερίτισσα
323 Ανώνυμος
324 Αξιούσα
325 Αξίων
326 Άπαμος
327 Απείρανδρος
328 Απειρόγαμος
329 Απελλή
330 Απελλής
332 Απία
333 Απίων
334 Απολλιναρία
335 Απολλινάριος
336 Απόλλων
337 Απολλωνία
338 Απολλώνιος
339 Απολλωνίς
340 Αποστολία
341 Απόστολος
343 Απρίων
344 Απρόσιτος
345 Αραβέλλα
346 Αρακιώτισσα
347 Αράπισσα
348 Αρβανίτης
349 Αρβανίτισσα
350 Αργά
351 Αργυρά
352 Αρδαλίων
353 Αρεδία
354 Αρέδιος
355 Αρέθων
356 Άρειος
357 Αρετή
358 Αρηβοϊα
359 Άρης
361 Αριάδνη
363 Αριάδνης
364 Αρισταρχίς
365 Αρίσταρχος
366 Αριστείδη
367 Αριστείδης
368 Αρίστη
369 Αριστιάνα
370 Αριστιανός
371 Αριστοβούλα
372 Αριστόβουλος
374 Αριστοκλέας
375 Αριστοκλειανός
376 Αριστονίκη
377 Αριστόνικος
378 Άριστος
379 Αρκαδία
380 Αρκάδιος
381 Αρμενοκρατούσα
382 Αρμοδία
383 Αρμόδιος
384 Αρόα
385 Αρριανή
386 Αρριανός
387 Αρσάκη
388 Αρσάκιος
389 Αρσανά
390 Αρσενία
391 Αρσένιος
392 Αρτέμιος
393 Αρφαξάδ
394 Αρχαγγελιώτισσα
395 Αρχελάη
396 Άρχιππος
397 Αρχισπορίτισσα
398 Αρχοντία
399 Αρχοντίνα
400 Αρχοντίνος
401 Αρχοντίων
402 Ασάφεια
403 Ασάφιος
404 Ασήρ
405 Ασινέθ
406 Άσιοτ
407 Ασκλά
408 Ασκλάς
409 Ασκληπιοδότη
410 Ασκληπιόδοτος
411 Ασκληπιός
412 Ασπασία
413 Ασπραγγέλου
414 Ασπροβουνιώτισσα
415 Ασπροπαναγιά
416 Ασσάντ
417 Αστή
418 Αστός
419 Ασύγκριτη
420 Ασύγκριτος
421 Ασχολία
422 Ασχόλιος
423 Αττική
424 Αττικός
425 Άττος
426 Αυγερινή
427 Αυγερινός
428 Αυγούστα
429 Αύγουστος
430 Αύδακτος
431 Αυδάς
432 Αυδάτα
433 Αυδελλάς
434 Αυδιησούς
435 Αύκτα
436 Αύκτος
437 Αυνάν
438 Αυξεντία
439 Αυξέντιος
440 Αυξιβία
441 Αυξίβιος
442 Αυξουθένιος
443 Αφέντρα
444 Αφθονία
445 Αφθόνιος
447 Άφθορος
448 Αφραάτη
449 Αφραάτης
450 Αφρικάνα
451 Αφρικανός
453 Αφροδίτη
454 Αφρόδιτος
455 Αχάζ
456 Αχαϊκός
457 Αχαιμένη
458 Αχαιμένης
459 Αχείμ
460 Αχειροποίητος
461 Αχιά
462 Αχιλλεύς
465 Άχμετ
466 Άχραντος
467 Αψιδιώτισσα
468 Βαβύλα
469 Βαβύλας
470 Βάδιμη
471 Βάδιμος
472 Βαδούσης
473 Βαθούσης
474 Βάια
475 Βάιος
476 Βάκχος
477 Βαλάντα
478 Βαλάντιος
479 Βαλδερούδη
480 Βαλδερούδης
481 Βαλεντίνα
482 Βαλεντίνος
483 Βαλέρια
484 Βαλέριος
485 Βαλουκλιώτισσα
486 Βαλσαμή
487 Βαλσάμων
488 Βαλτάσαρ
489 Βάνα
490 Βάνδα
491 Βάνδος
492 Βανέσσα
494 Βανίνα
495 Βανιώτισσα
496 Βαουθά
497 Βαπτίς
498 Βάπτος
499 Βαραββάς
500 Βαραγγιώτισσα
501 Βαραδάτη
502 Βαραδάτος
503 Βαραχησία
504 Βαραχήσιος
505 Βαρβάρα
506 Βάρβαρος
507 Βαρδιανιώτισσα
508 Βαρθολομαία
509 Βαρθολομαίος
510 Βάρις
511 Βαρκού
512 Βαρλαάμ
513 Βαρνάβα
514 Βαρνάβας
515 Βαρούχ
516 Βαρουχία
517 Βαρραβάς
518 Βαρσαβάς
519 Βαρσαβία
520 Βαρσανουφία
521 Βαρσανούφιος
523 Βαρτάν
524 Βαρυψαβάς
525 Βάσης
526 Βασιανός
527 Βασιλεία
528 Βασίλειος
529 Βασιλένια
530 Βασιλεύς
531 Βασιληγενέτειρα
532 Βασίλισσα
533 Βάσσα
534 Βάσσας
535 Βαστράδα
536 Βατοπεδινή
537 Βατούσαινα
538 Βατσέ
539 Βάτων
540 Βάχθιση
541 Βάχθισος
542 Βεάτος
543 Βεατρίκη
544 Βεβαία
545 Βεδέας
546 Βεελζεβούλ 
547 Βελανιδιά
548 Βενανδία
549 Βενάνδιος
550 Βεναντία
551 Βενάντιος
552 Βενδιμιανός
553 Βενδολίνος
554 Βενεδίκτη
555 Βενέδικτος
556 Βενέδιμος
557 Βενέριος
558 Βενετία
559 Βένια
560 Βενιαμίν
561 Βενούστα
562 Βενούστος
563 Βέρα
564 Βερβούργα
565 Βεργουπουλιανή
566 Βερεκούνδα
567 Βερεκούνδος
568 Βερενίκη
569 Βερενίκης
570 Βέρθα
571 Βέρθος
572 Βερνάρδη
573 Βερνάρδος
574 Βερουλία
575 Βερούλιος
576 Βερτράνδη
577 Βερτράνδος
578 Βετούριος
579 Βηθεσδά
580 Βηθλεεμίτισσα
581 Βήλη
582 Βήλων
583 Βηματάρισσα
584 Βηρία
585 Βήριος
586 Βήρυλλος
588 Βησσαρία
589 Βησσαρίων
590 Βηχιανή
591 Βηχιανός
594 Βιάνωρ
595 Βιασεσλάβος
596 Βιβέτα
597 Βιβή
598 Βιβιανή
599 Βιβιανός
601 Βίβος
602 Βιγλιώτισσα
603 Βιδζίν
604 Βιδιανή
605 Βιθυνία
606 Βιθυνός
607 Βικέντια
608 Βικέντιος
609 Βίκτωρας
610 Βικτώρια
611 Βιλλιβρόρδος
612 Βίλμα
613 Βιμποράδα
614 Βίνος
615 Βιργινία
616 Βιργίνιος
617 Βιργιωμένη
618 Βιρίλα
619 Βιτάλιος
620 Βιτιμία
621 Βιτιμίων
622 Βίτων
623 Βλαδιμήρα
624 Βλαδίμηρος
625 Βλαδισλάβα
626 Βλαδισλάβος
627 Βλανδίνα
628 Βλασία
629 Βλάσιος
630 Βλαχέρνα
631 Βλέπουσα
632 Βλυχιόρικα
633 Βοδοάλδη
634 Βοδοάλδος
635 Βόηθα
636 Βόηθος
637 Βολφγάγγος
638 Βονιφατία
639 Βονιφάτιος
640 Βοόζ
641 Βορεινή
642 Βόσβα
643 Βόσβας
644 Βοστρύκιος
645 Βουκασίνη
646 Βουκασίνος
647 Βουκολίων
648 Βούλγη
649 Βούλγης
650 Βούλιστα
651 Βουλπιανός
652 Βουναρκώτισσα
653 Βουνογιάτρισσα
654 Βουνού
655 Βουρνιώτισσα
656 Βούσιρις
657 Βούσιρις2
658 Ἀβραάμη
659 Βράχου
660 Βρένδα
661 Βρένδας
662 Βρεσθενίτισσα
663 Βρετάνη
664 Βρετάνιος
665 Βρεφοκομούσα
666 Βρεφοκρατούσα
667 Βρέφος
668 Βρεφουργήσασα
669 Βρεχούσα
670 Βριθγουόλντος
671 Βροντιανή
672 Βρόντου
673 Βροχή
674 Βρυαίνη
676 Βρυσιανή
677 Βυζατινή
678 Βυζατινός
679 Βώρος
680 Γαβριήλ
681 Γαβριηλία
682 Γάια
683 Γάιος
684 Γαλακτίνη
685 Γαλακτοτροφούσα
686 Γαλανή
687 Γαλανούσα
688 Γαλάτα
689 Γαλατάς
690 Γαλάτεια
691 Γαλάτειος
692 Γαλατερούσα
693 Γαλατιανή
694 Γαλατούσα
695 Γαλαχτοτροφία
696 Γαλαχτοφορούσα
697 Γαλήνη
698 Γάλικα
699 Γάλικος
700 Γάλλα
701 Γάλλος
702 Γαλουχιότισσα
703 Γαμαλιήλ
704 Γαρύφαλλος
705 Γάσπαρ
706 Γαυδεντία
707 Γαυδέντιος
708 Γεάδη
709 Γεδεούσα
710 Γεδεών
711 Γέδιος
712 Γεϊθαζέτ
713 Γελάσιος
714 Γεμέλα
715 Γέμελος
716 Γεμίνα
717 Γεμίνος
718 Γενεβιέβη
719 Γενεθλία
720 Γενέθλιος
721 Γενναδία
722 Γεννάδιος
723 Γεντηλία
724 Γεντήλιος
725 Γερασίμη
726 Γεράσιμος
727 Γερβασία
728 Γερβάσιος
729 Γερμάνα
730 Γερμανός
731 Γερτρούδη
732 Γερτρούδος
733 Γέρων
734 Γεσθημανή
735 Γεϋθαζέτ
736 Γεωργία
737 Γεωργιάννα
738 Γεωργιλιάνα
739 Γεώργιος
740 Γηνατού
741 Γηρομεριού
742 Γιαλούσα
743 Γιάρετ
744 Γιάτρισσα
745 Γίγας
746 Γιεσάκ
747 Γιεσακία
748 Γιολάντα
749 Γιολένα
750 Γιόνα
751 Γιόνας
752 Γιούι
753 Γιούλα
754 Γκαβή
755 Γκαλδούνος
756 Γκασπάρ
757 Γκιζιλκιζιώτισσα
758 Γκίλντας
759 Γκουβερνιώτισσα
760 Ἀγλαΐος
762 Γλαφύρα
764 Γλαφυρός
765 Γλίεβος
766 Γλυκέρα
767 Γλυκέριος
768 Γλυκιώτισσα
769 Γλυκοκυματούσα
770 Γλύκουσα
771 Γλυκοφιλούσα
772 Γλύκων
773 Γοβδέλαος
774 Γοθαζάτ
775 Γοιρδελάκη
776 Γολινδούχ
777 Γόρασδος
778 Γοργοεπήκοος
779 Γοργόνα
780 Γοργόνιος
781 Γορδία
782 Γόρδιος
783 Γοτθία
784 Γότθος
785 Γουδελία
786 Γουιλφρέδη
787 Γουιλφρέδος
788 Γουϊνιφρέδη
790 Γουίρο
791 Γουμένισσα
792 Γουμερά
793 Γουνιώτισσα
794 Γούντα
795 Γουολβούργα
796 Γουολβούργος
797 Γουρία
798 Γουρίας
799 Γουρλομάτα
800 Γρατία
801 Γρατίων
802 Γραύς
803 Γραφιώτισσα
804 Γρηγεντία
805 Γρηγέντιος
806 Γρηγοράγγελος
807 Γρηγορία
808 Γρηγόριος
809 Γυναίκα
810 Γύψενη
811 Γωνιά
812 Δαβίδ
813 Δαβιδία
814 Δάδα
815 Δάδας
816 Δαδιώτισσα
817 Δακρύβρεχτος
818 Δακρυρροούσα
819 Δάλια
820 Δαλιδά
821 Δαλματία
823 Δαλμάτιος
824 Δαμάρης
825 Δάμαρις
827 Δαμάσα
828 Δάμασος
829 Δαμιανή
830 Δαμιανός
831 Δάμων
833 Δαν
834 Δάναβη
835 Δάναβος
836 Δάναξ
837 Δανιήλ
838 Δανιηλίς
839 Δαρεία
841 Δαρείος
842 Δάσιος
843 Δαύκτη
844 Δαύκτος
845 Δεβόρα
846 Δέηση
847 Δεκαπεντούσα
848 Δεναλία
849 Δεναχίς
850 Δεξιοκρατούσα
851 Δεόμενη
852 Δερμάτα
853 Δεσιδέρια
854 Δεσιδέριος
855 Δεσμάρη
856 Δεσποιγιάννα
857 Δέσποινα
858 Δεσπότης
859 Δημάρατη
860 Δημάρατος
861 Δήμητρα
863 Δημητράσπα
864 Δημήτριος
865 Δημία
866 Δήμιος
867 Δημοκλέα
868 Δημοκλής
869 Δημοκράνια
870 Δημοκρατία
871 Δημοκρίτη
872 Δημόκριτος
873 Δήμος
874 Δημοσθένης
875 Διάβολος
876 Διάδοχος
877 Διακονούσα
878 Διάκος
879 Δίας
880 Διασώζουσα
881 Δίδυμος
882 Δικαιόκριτος
883 Δίκαιος
884 Δικαιότατη
885 Διογένης
886 Διοδότη
887 Διόδοτος
888 Διοδώρα
889 Διόδωρος
890 Διοκλής
891 Διομήδης
892 Διονυσία
893 Διόνυσος
894 Διόσκουρος
895 Διότισσα
896 Δισιδέριος
897 Δίων
898 Διώνη
899 Δόβρα
900 Δολινδούχ
901 Δολλίων
902 Δολώρα
903 Δολώρος
904 Δομετία
905 Δομέτιος
906 Δομηνίκη
907 Δομήνικος
908 Δομιτίλλα
909 Δόμνα
910 Δομνάς
911 Δομνιανίτισσας
912 Δόμνος
914 Δονάγη
915 Δόναγος
916 Δονάτα
917 Δονάτος
918 Δοξάρισσα
919 Δορκάς
920 Δορυμέδουσα
921 Δορυμέδων
922 Δόσα
923 Δοσάς
924 Δοσιθέα
925 Δοσίθεος
926 Δουβέργαινα
927 Δούκας
928 Δούκισσα
929 Δουλάς
930 Δούλη
931 Δουνστάνος
932 Δράκαινα
933 Δράκων
934 Δροσίς
935 Δρόσος
936 Δροσοσταλία
937 Δροσοσταλίδα
938 Δροστάν
939 Δύμφνα
941 Δυράνδη
942 Δύρανδος
943 Δυφρίγη
944 Δυφρίγος
945 Δωδώνη
946 Δωρίνα
947 Δωροθέα
949 Δωρόθεος
950 Εασία
951 Εάσιος
952 Εβελίνα
953 Εβελίνος
954 Εβεντία
955 Εβέντιος
956 Έβερ
957 Εβίνα
958 Εβόρη
959 Εβόρης
960 Εγγυήτρια
961 Εγκολπία
962 Εγκόλπιος
963 Εγκυμονούσα
964 Εδμόνδη
965 Εδμόνδος
966 Εδουάρδα
967 Εδουάρδος
968 Εδουίνη
969 Εδουίνος
970 Εζεκία
971 Εζεκίας
972 Εθελβούργη
973 Εθελβούργος
974 Εθελμπέρτα
975 Εθελμπέρτος
977 Εθναρχία
978 Εθνεγερσία
979 Εθνεγέρσιος
980 Εικονίστρια
981 Εϊλιανή
982 Εϊλιανός
983 Ειρηάννα
984 Ειρηλένα
985 Ειρηναίος
986 Ειρηνάντη
987 Ειρηνάρχη
988 Ειρήναρχος
989 Ειρήνη
991 Ειρηνικὸς
992 Ειρηστέλλα
993 Εκατονταπυλιανή
994 Έκδικη
995 Έκδικος
997 Εκκλησιάρχουσα
998 Έκτωρ
999 Ελάδιος
1000 Ελαία
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία