Εορτές 16 Ιουλίου: Άγιος Αθηνογένης Άγιος Αντίοχος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αντίοχος μαθητής του Αθηνογένη Άγιος Θεόφραστος Άγιος Κυριάκος ο Δήμιος Όσιος Πέτρος μάρτυρας Πατρόφιλος Πηδαχθόη Ριγίνος
1 Viator
2 Αδριανή
3 Αδριανός
4 Αιμιλένια
5 Αιμιλία
6 Αιμίλιος
7 Ακύλας
9 Ακυλίνα
10 Αλβίνος
11 Αμπλίας
12 Ανδριανή
13 Αννιανός
14 Ανουτσιάτα
15 Ανουτσιάτης
16 Αντωνίσκη
17 Αντωνίσκος
18 Απρίων
19 Αραβέλλα
20 Ατία
21 Αυγούστα
22 Αύκτος
23 Αυρήλιος
24 Βαλεντίνα
25 Βαλεντίνος
26 Βαλέρια
27 Βαλέριος
28 Βανέσσα
30 Βαραδάτος
31 Βεάτα
32 Βεάτος
33 Βεατρίκη
34 Βενεδίκτη
35 Βενέδικτος
36 Βενέδιμος
37 Βενετία
38 Βενέτιος
39 Βέρα
40 Βέρνης
41 Βέρος
42 Βερούλιος
43 Βήρος
44 Βικεντία
45 Βικέντιος
46 Βίκτωρ
47 Βιόλα
48 Βιολέτα
49 Βιργίλιος
50 Βιτάλη
51 Βιτάλιος
52 Βλάσιος
53 Βονιφάτιος
54 Βουλπιανός
55 Βρούτος
56 Γαϊανή
57 Γάιος
58 Γάλλος
59 Γιολάντα
60 Γουρίας
61 Γράτος
62 Δάντης
63 Διγνόρα
64 Διγνόρος
65 Δομένικος
66 Δόμνα
67 Δόμνας
69 Δομνίνος
70 Δόμνος
72 Δονάτα
73 Δονάτος
74 Δούκας
75 Δούκισσα
76 Δύρανδος
77 Εβελίνα
78 Εβελίνος
79 Ερμύλος
80 Ερσιλία
81 Ερσίλιος
82 Ιανός
83 Ιανουάριος
84 Ιγνάτιος
85 Ιννοκέντια
86 Ιννοκέντιος
87 Ιουβενάλιος
88 Ιουβεντίνος
89 Ιουλιανή
90 Ιουλιανός
91 Ιούλιος
92 Ιουνία
93 Ιουστίνη
94 Ιουστίνος
95 Ιούστος
96 Καικιλία
98 Καικίλιος
99 Καίσαρ
100 Καλανδίων
103 Κανίδιος
104 Καπίτων
105 Κάρμεν
106 Κάσσια
107 Κάσσιος
108 Κάτων
109 Κλάρα
110 Κλάρας
111 Κλαύδια
112 Κλαυδιανός
113 Κλαύδιος
114 Κλέλια
115 Κλέλιος
116 Κλημεντία
117 Κλημέντιος
118 Κόιντα
119 Κόιντος
120 Κομάσιος
121 Κορνηλία
122 Κορνήλιος
123 Κόττας
124 Κουάρτα
125 Κουάρτος
126 Κουϊνίδιος
127 Κουϊντιάνος
128 Κουίντος
129 Κρίσπα
130 Κρίσπος
131 Κωνσταντίνος
132 Λαβίνια
133 Λαβίνιος
134 Λαιτήσια
135 Λάουρος
136 Λαυρέντιος
137 Λίλης
138 Λιλιάνα
139 Λολλίων
140 Λούκουλος
141 Λουκρητία
142 Λουκρήτιος
144 Λούπων
145 Λούσιος
146 Μαβριανός
147 Μαμίλιος
148 Μανούσος
149 Μαντόνα
150 Μάξιμη
151 Μάξιμος
152 Μαρδαρία
153 Μαρδάριος
154 Μαρέα
155 Μαρίκα
156 Μαρίνα
157 Μαρίνος
158 Μάριος
159 Μαρκέλλα
160 Μάρκελλος
161 Μαρκίος
162 Μάρκος
163 Μαρς
164 Μαυρικία
165 Μαυρίκιος
166 Μερκουρία
167 Μιράντα
168 Μοδέστα
169 Μόδεστος
170 Μοντανός
171 Ναταλία
173 Νατάλιος
174 Νεποτιανός
175 Οβιδία
176 Οβίδιος
177 Όλβιος
178 Ονωράτος
179 Ορτισία
180 Ορτίσιος
181 Ουαλερίνος
182 Ουάρρων
183 Ουρβανός
184 Ουρπασιανός
185 Πασσαρία
186 Παύλος
190 Περπέτουα
192 Πλίνιος
193 Πομπήιος
194 Ποπλίων
195 Πουλχερία
196 Πουλχέριος
197 Πούπλιος
198 Πρόκλεια
199 Ρεβοκάτα
200 Ρεβοκάτος
201 Ρευκάτος
202 Ρηγίλλα
203 Ρηγίνη
204 Ρηγίνος
205 Ροβήρος
206 Ρογάτος
207 Ρόζα
208 Ρουμπίνη
209 Ρουμπίνος
210 Ρούφη
211 Ρούφος
212 Ρωμύλος
213 Σαβίνα
214 Σαβίνος
215 Σάλβια
216 Σάλβιος
217 Σατουρνίλος
218 Σατουρνίνος
219 Σεβήρα
220 Σεβήρος
221 Σεκουνδιανή
222 Σεκουνδιανός
223 Σεκούνδος
224 Σενάτωρ
225 Σέξτος
226 Σεπτεμίνος
227 Σέρβουλος
228 Σεργία
229 Σέργιος
231 Σιλβάνος
232 Σιλβέστρα
233 Σιλβέστρος
234 Στέλλα
235 Στράβων
236 Στραβωνία
237 Σύλβια
238 Σύλβιος
239 Τάτια
240 Τάτιος
241 Τερβίλιος
242 Τερεντία
243 Τερεντίων
244 Τίτος
245 Φαβιέρος
246 Φάβιος
247 Φαντίνος
248 Φαύστα
249 Φαύστος
250 Φερβίνα
251 Φερβίνος
252 Φευρωνία
253 Φήλιξ
254 Φηλίξη
256 Φιγούρα
257 Φλάβια
258 Φλάβιος
259 Φλωρεντία
260 Φλωρέντιος
261 Φρόντων
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία