Εορτές 19 Ιανουαρίου: Αγία Ευφρασία Αγία Νίνα (ή Νίνω) Νίνας Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αρσένιος Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας Άγιος Βασίλειος ο Μέγας Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Άγιος Θεόδοτος επίσκοπος Κυρήνειας Άγιος Θεόδωρος του Νόβγκοροντ Άγιος Μακάριος ο Καλογεράς Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός Όσιος Δομέτιος Όσιος Κοσμάς ο Χρυσοστόματος Όσιος Μακάριος Επίσκοπος Ιερισσού Όσιος Μακάριος ο Αλεξανδρεύς Όσιος Μακάριος ο Διάκονος εκ Ρωσίας Όσιος Μακάριος ο Νηστευτής εκ Ρωσίας Όσιος Μακάριος ο Ρωμαίος Όσιος Μάξιμος Όσιος Μελέτιος ο Γαλησιώτης ο Ομολογητής
1 Viator
2 Αδριανή
3 Αδριανός
4 Αιμιλένια
5 Αιμιλία
6 Αιμίλιος
7 Ακύλας
9 Ακυλίνα
10 Αλβίνος
11 Αμπλίας
12 Ανδριανή
13 Αννιανός
14 Ανουτσιάτα
15 Ανουτσιάτης
16 Αντωνίσκη
17 Αντωνίσκος
18 Απρίων
19 Αραβέλλα
20 Ατία
21 Αυγούστα
22 Αύκτος
23 Αυρήλιος
24 Βαλεντίνα
25 Βαλεντίνος
26 Βαλέρια
27 Βαλέριος
28 Βανέσσα
30 Βαραδάτος
31 Βεάτα
32 Βεάτος
33 Βεατρίκη
34 Βενεδίκτη
35 Βενέδικτος
36 Βενέδιμος
37 Βενετία
38 Βενέτιος
39 Βέρα
40 Βέρνης
41 Βέρος
42 Βερούλιος
43 Βήρος
44 Βικέντια
45 Βικέντιος
46 Βίκτωρ
47 Βικτώρια
48 Βιόλα
49 Βιολέτα
50 Βιργίλιος
51 Βιργινία
52 Βιτάλη
53 Βιτάλιος
54 Βλάσσιος
55 Βονιφάτιος
56 Βουλπιανός
57 Βρούτος
58 Γαΐα
59 Γαϊανή
60 Γαϊανός
61 Γάιος
62 Γάλλος
63 Γεντηλία
64 Γεντήλιος
65 Γιολάντα
66 Γουρία
67 Γουρίας
68 Γράτος
69 Δάντης
70 Διγνόρα
71 Διγνόρος
72 Δομένικος
73 Δομέτιος
74 Δόμνα
75 Δομνάς
76 Δόμνος
78 Δονάτα
79 Δονάτος
80 Δούκας
81 Δούκισσα
82 Δύρανδος
83 Εβελίνα
84 Εβελίνος
85 Ερμύλος
87 Ερσιλία
88 Ερσίλιος
89 Ιανός
90 Ιανουάριος
91 Ιγνατία
92 Ιγνάτιος
93 Ιννοκέντια
94 Ιννοκέντιος
95 Ιουβενάλιος
96 Ιουβεντίνος
97 Ιουλία
98 Ιούλιος
99 Ιουνία
100 Ιουστίνη
101 Ιουστίνος
102 Ιούστος
103 Καικιλία
105 Καικίλιος
106 Καίσαρ
107 Καλανδίων
110 Κανίδιος
111 Καπιτωλίνη
112 Καπίτων
113 Κάρμεν
114 Κάσσια
115 Κάσσιος
116 Κάτων
117 Κλάρα
118 Κλάρας
119 Κλαύδια
120 Κλαυδιανός
121 Κλαύδιος
122 Κλέλια
123 Κλέλιος
124 Κλημεντία
125 Κλημέντιος
126 Κόιντα
127 Κόιντος
128 Κομασία
129 Κομάσιος
130 Κορνηλία
131 Κορνήλιος
132 Κόττας
133 Κουάρτα
134 Κουάρτος
135 Κουϊνίδιος
136 Κουίντα
137 Κουίντος
138 Κρίσπα
139 Κρίσπος
140 Κυντίων
141 Κωνσταντίνος
142 Λαβίνια
143 Λαβίνιος
144 Λαιτήσια
145 Λάουρος
146 Λαυρέντιος
147 Λεονάρδος
148 Λίλης
149 Λιλιάνα
150 Λολλίων
151 Λούκουλος
152 Λουκρητία
153 Λουκρήτιος
155 Λούπων
156 Λούσιος
157 Μαβριανός
158 Μαμίλιος
159 Μανούσος
160 Μαντόνα
161 Μάξιμη
162 Μάξιμος
163 Μαρδαρία
164 Μαρδάριος
165 Μαρέα
166 Μαριάνα
167 Μαρίκα
168 Μαρίνα
169 Μαρίνος
170 Μάριος
171 Μαρκέλλα
172 Μάρκελλος
173 Μαρκιανός
174 Μαρκίος
175 Μάρκος
176 Μαρς
177 Μαυρικία
178 Μαυρίκιος
179 Μερκουρία
180 Μιράντα
181 Μοδέστα
182 Μόδεστος
183 Μοντανός
184 Ναταλία
186 Νατάλιος
187 Νεποτιανός
188 Οβιδία
189 Οβίδιος
190 Όλβιος
191 Ονωράτος
192 Ονωρία
193 Ορτισία
194 Ορτίσιος
195 Ουαλεριανός
196 Ουάρρων
197 Ουρβανή
198 Ουρβανός
199 Ουρπασιανός
200 Πάπυλος
201 Πασσαρία
202 Παύλος
206 Περπέτουα
208 Πλακίλλα
209 Πλίνιος
210 Πομπήιος
211 Ποπλίων
212 Πουλχερία
213 Πουλχέριος
214 Πούπλιος
215 Πρόκλεια
216 Ρεβοκάτα
217 Ρεβοκάτος
218 Ρευκάτος
219 Ρηγίλλα
220 Ρηγίνη
221 Ρηγίνος
222 Ροβήρος
223 Ρογάτος
224 Ρόζα
225 Ρουμπίνη
226 Ρουμπίνος
227 Ρουστικός
228 Ρούφη
229 Ρούφος
230 Ρωμύλος
231 Σαβίνα
232 Σαβίνος
233 Σάλβια
234 Σάλβιος
235 Σατουρνίλος
236 Σατουρνίνος
237 Σεβήρα
238 Σεβήρος
239 Σεκούνδα
240 Σεκούνδος
241 Σενάτωρ
242 Σέξτος
243 Σεπτεμίνος
244 Σέρβουλος
245 Σεργία
246 Σέργιος
248 Σιλβάνα
249 Σιλβάνος
250 Σιλβέστρα
251 Σιλβέστρος
254 Σίλος
255 Στέλλα
256 Στράβων
257 Στραβωνία
258 Σύλβια
259 Σύλβιος
260 Τάτια
261 Τάτιος
262 Τερβίλιος
263 Τερεντία
264 Τερεντίων
265 Τέρτια
266 Τέρτυλλος
267 Τίτος
268 Φαβιέρος
269 Φάβιος
270 Φαντίνος
271 Φαύστα
272 Φαύστος
273 Φεβρωνία
274 Φερβίνα
275 Φερβίνος
276 Φήλιξ
277 Φηλίξη
279 Φιγούρα
280 Φιρμιλιανός
281 Φιρμίνος
282 Φλάβια
283 Φλάβιος
284 Φλωρεντία
285 Φλωρέντιος
286 Φρόντων
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία