Εορτές 22 Σεπτεμβρίου: Άγιος Μιχαίος Άγιος Φωκάς Ιερομάρτυρας ο Θαυματουργός
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αλκαίος Αξιονίκη Δωρίς Εύπλοια Ήβη Λύρα Μεγίστη Νέμεσις Πανδία Σμικρίων Φαέθουσα Φρασικλής
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αντώνιος ο Ζωγραφίτης Άγιος Βαρσανούφιος Άγιος Δομέτιος ο Ζωγραφίτης Άγιος Θωμάς ο Ηγούμενος Αγιος Ιλαριων ο Ζωγραφίτης Άγιος Ισαάκ 'Αγιος Κυπριανός Άγιος Μηνάς Οσιομάρτυρας Ζωγραφίτης Άγιος Σίμων ο Ζωγραφίτης Άγιος Φωκάς ο κηπουρός Γιορτάζει ο Θεμιστοκλής ο Αθηναίος στρατηγός Ιωαννίκιος Οσιομάρτυρας Οσία Παρασκευή του Σάρωφ - Ντιβέεβο Όσιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη Σωτηρία Τρυφώσα
1 Viator
2 Αδριανή
3 Αδριανός
4 Αιμιλένια
5 Αιμιλία
6 Αιμίλιος
7 Ακύλας
9 Ακυλίνα
10 Αλβίνος
11 Αμπλίας
12 Ανδριανή
13 Αννιανός
14 Ανουτσιάτα
15 Ανουτσιάτης
16 Αντωνίσκη
17 Αντωνίσκος
18 Απρίων
19 Αραβέλλα
20 Ατία
21 Αυγούστα
22 Αύκτος
23 Αυρήλιος
24 Βαλεντίνα
25 Βαλεντίνος
26 Βαλέρια
27 Βαλέριος
28 Βανέσσα
30 Βαραδάτος
31 Βεάτα
32 Βεάτος
33 Βεατρίκη
34 Βενεδίκτη
35 Βενέδικτος
36 Βενέδιμος
37 Βενετία
38 Βενέτιος
39 Βέρα
40 Βέρνης
41 Βέρος
42 Βερούλιος
43 Βήρος
44 Βικεντία
45 Βικέντιος
46 Βίκτωρ
47 Βιόλα
48 Βιολέτα
49 Βιργίλιος
50 Βιργινία
51 Βιτάλη
52 Βιτάλιος
53 Βλάσιος
54 Βονιφάτιος
55 Βουλπιανός
56 Βρούτος
57 Γαϊανή
58 Γάιος
59 Γάλλος
60 Γεντηλία
61 Γεντήλιος
62 Γιολάντα
63 Γουρίας
64 Γράτος
65 Δάντης
66 Διγνόρα
67 Διγνόρος
68 Δομένικος
69 Δομέτιος
70 Δόμνα
71 Δόμνας
73 Δομνίνος
74 Δόμνος
76 Δονάτα
77 Δονάτος
78 Δούκας
79 Δούκισσα
80 Δύρανδος
81 Εβελίνα
82 Εβελίνος
83 Ερμύλος
84 Ερσιλία
85 Ερσίλιος
86 Ιανός
87 Ιανουάριος
88 Ιγνάτιος
89 Ιννοκέντια
90 Ιννοκέντιος
91 Ιουβενάλιος
92 Ιουβεντίνος
93 Ιουλία
94 Ιούλιος
95 Ιουνία
96 Ιουστίνη
97 Ιουστίνος
98 Ιούστος
99 Καικιλία
101 Καικίλιος
102 Καίσαρ
103 Καλανδίων
106 Κανίδιος
107 Καπίτων
108 Κάρμεν
109 Κάσσια
110 Κάσσιος
111 Κάτων
112 Κλάρα
113 Κλάρας
114 Κλαύδια
115 Κλαυδιανός
116 Κλαύδιος
117 Κλέλια
118 Κλέλιος
119 Κλημεντία
120 Κλημέντιος
121 Κόιντα
122 Κόιντος
123 Κομάσιος
124 Κορνηλία
125 Κορνήλιος
126 Κόττας
127 Κουάρτα
128 Κουάρτος
129 Κουϊνίδιος
130 Κουϊντιάνος
131 Κουίντος
132 Κρίσπα
133 Κρίσπος
134 Κωνσταντίνος
135 Λαβίνια
136 Λαβίνιος
137 Λαιτήσια
138 Λάουρος
139 Λαυρέντιος
140 Λίλης
141 Λιλιάνα
142 Λολλίων
143 Λούκουλος
144 Λουκρητία
145 Λουκρήτιος
147 Λούπων
148 Λούσιος
149 Μαβριανός
150 Μαμίλιος
151 Μανούσος
152 Μαντόνα
153 Μάξιμη
154 Μάξιμος
155 Μαρδαρία
156 Μαρδάριος
157 Μαρέα
158 Μαρίκα
159 Μαρίνα
160 Μαρίνος
161 Μάριος
162 Μαρκέλλα
163 Μάρκελλος
164 Μαρκίος
165 Μάρκος
166 Μαρς
167 Μαυρικία
168 Μαυρίκιος
169 Μερκουρία
170 Μιράντα
171 Μοδέστα
172 Μόδεστος
173 Μοντανός
174 Ναταλία
176 Νατάλιος
177 Νεποτιανός
178 Οβιδία
179 Οβίδιος
180 Όλβιος
181 Ονωράτος
182 Ορτισία
183 Ορτίσιος
184 Ουαλερίνος
185 Ουάρρων
186 Ουρβανός
187 Ουρπασιανός
188 Πασσαρία
189 Παύλος
193 Περπέτουα
195 Πλακίλλα
196 Πλίνιος
197 Πομπήιος
198 Ποπλίων
199 Πουλχερία
200 Πουλχέριος
201 Πούπλιος
202 Πρόκλεια
203 Ρεβοκάτα
204 Ρεβοκάτος
205 Ρευκάτος
206 Ρηγίλλα
207 Ρηγίνη
208 Ρηγίνος
209 Ροβήρος
210 Ρογάτος
211 Ρόζα
212 Ρουμπίνη
213 Ρουμπίνος
214 Ρούφη
215 Ρούφος
216 Ρωμύλος
217 Σαβίνα
218 Σαβίνος
219 Σάλβια
220 Σάλβιος
221 Σατουρνίλος
222 Σατουρνίνος
223 Σεβήρα
224 Σεβήρος
225 Σεκουνδιανή
226 Σεκουνδιανός
227 Σεκούνδος
228 Σενάτωρ
229 Σέξτος
230 Σεπτεμίνος
231 Σέρβουλος
232 Σεργία
233 Σέργιος
235 Σιλβάνος
236 Σιλβέστρα
237 Σιλβέστρος
238 Στέλλα
239 Στράβων
240 Στραβωνία
241 Σύλβια
242 Σύλβιος
243 Τάτια
244 Τάτιος
245 Τερβίλιος
246 Τερεντία
247 Τερεντίων
248 Τέρτια
249 Τέρτυλλος
250 Τίτος
251 Φαβιέρος
252 Φάβιος
253 Φαντίνος
254 Φαύστα
255 Φαύστος
256 Φερβίνα
257 Φερβίνος
258 Φευρωνία
259 Φήλιξ
260 Φηλίξη
262 Φιγούρα
263 Φλάβια
264 Φλάβιος
265 Φλωρεντία
266 Φλωρέντιος
267 Φρόντων
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία