Εορτές 1 Οκτωβρίου: Άγιος Ανανίας ο Απόστολος Άγιος Βιριλα Άγιος Δομνίνος Ανανία Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός Παναγία Γοργοεπήκοος Ρωμανή Ρωμίνα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μιχαήλ ηγούμενος της Μονής Ζώβης Άγιος Βίκτωρ ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Γκλαζώφ Μάριος Όσιος Γρηγόριος ο Δομέστικος Όσιος Ιωάννης ο ψάλτης ο καλούμενος Κουκουζέλης Όσιος Σάββας ο εν Βησερία ο Θαυματουργός Παναγία Ελευθερώτρια Βασσαράς - Σπάρτη
1 Ααρών
3 Αβαδδώσσα
4 Αβακούμ
5 Αβακουμία
6 Αββαδών
7 Αβδιήλ
8 Αβδιηλία
9 Αβδιού
11 Αβεσσαλώμ
12 Αβιά
13 Άβιβα
14 Άβιβος
15 Αβιμελιχίς
16 Αβιμέλιχος
17 Αβιούδ
18 Αβραάμ
22 Αβρααμία
23 Άβραμ
24 Άβραξ
25 Αγκαία
26 Αδάμ
29 Αδαμνάνος
30 Αδονάι
31 Αζαρίας
32 Αζώρ
33 Αίθαν
34 Αμώς
35 Ανανί
36 Ανανία
37 Ανανίας
38 Άννα
40 Άννας
41 Άπφια
42 Απφίας
43 Αρφαξάδ
44 Ασήρ
45 Ασμοδαίος
46 Αυδιησούς
47 Αυνάν
48 Αχάζ
49 Αχείμ
50 Αχιά
51 Βαραββάς
52 Βαρθολομαίος
53 Βαρλαάμ
54 Βαρνάβα
55 Βαρνάβας
56 Βαρούχ
57 Βαρουχία
58 Βεελζεβούλ 
59 Βένια
60 Βενιαμίν
61 Βηθεσδά
62 Βίβος
63 Βοόζ
64 Γαβριήλ
65 Γαβριηλία
66 Γαμαλιήλ
67 Γεδεούσα
68 Γεδεών
69 Γεσθημανή
70 Γιόνα
71 Γιόνας
72 Γολιάθης
73 Δαβίδ
74 Δαβιδία
75 Δάδας
76 Δαλιδά
77 Δαν
78 Δανιήλ
79 Δανιηλίς
80 Δεβόρα
81 Διάβολος
82 Έβερ
83 Εζεκία
84 Εζεκίας
85 Εϊλιανή
86 Εϊλιανός
87 Ελεάζαρ
88 Ελισαβάν
89 Ελισάβετ
90 Ελισσαία
91 Ελισσαίος
92 Εμμανουήλ
93 Εμμανουηλία
94 Ενναθά
95 Εσθήρ
96 Εύα
97 Εφραίμ
98 Ζαΐρα
99 Ζαννέτα
100 Ζαννέτος
101 Ζαχαρία
102 Ζαχαρίας
103 Ζεβεδαίος
104 Ηλιάς
105 Ηλίας
106 Ηλιού
107 Ηρ
108 Ησαΐα
109 Ησαΐας
110 Ησαύ
111 Θαδδαίος
112 Θαδθαία
113 Θαθουήλ
114 Θάμαρ
115 Θαρρά
116 Θήρας
117 Θωμαΐς
118 Θωμάς
119 Ιακωβία
120 Ιάκωβος
121 Ιάρεδ
122 Ιαφέθ
123 Ιεζάβελ
124 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
125 Ιερεμίας
126 Ιησούς
128 Ιήσουσα
129 Ιοβάν
130 Ιορδάνης
131 Ιούδα
132 Ιούδας
133 Ιουδίθ
134 Ισαάκ
135 Ισαακία
136 Ισέ
137 Ισμαήλ
138 Ισμαηλία
139 Ισραέλ
140 Ισραήλ
141 Ιωακείμ
142 Ιωακειμία
143 Ιωάννα
144 Ιωάννης
145 Ιωάσαφ
146 Ιωασαφίνα
147 Ιώβ
148 Ιωβία
149 Ιωήλ
150 Ιωνάθαν
151 Ίωνας
152 Ιωράμ
153 Ιώσηπος
154 Ιωσήφ
155 Ιωσηφίνα
156 Ιωσίας
157 Καιάφας
158 Καϊνάν
159 Καμουήλ
160 Καστιήλ
161 Καστιηλία
162 Κηφά
163 Κηφάς
164 Λάζαρος
165 Λεία
166 Λίλιθ
168 Λωτ
169 Μαγδαληνή
170 Μαγδαληνός
171 Μαδιάμ
172 Μαθουσάλας
173 Μαλαχίας
174 Μαλίχα
175 Μάλχος
176 Μάνασσης
177 Μανήν
178 Μάνθος
179 Μάρθα
180 Μαρθάς
181 Μαριάμνη
182 Ματθαία
183 Ματθαίος
184 Μελχισεδέκ
185 Μίλκα
186 Μιχαήλ
187 Μιχαηλία
188 Μιχαία
189 Μωυσής
190 Ναασσών
191 Ναζαρία
192 Ναζάριος
193 Ναθάν
194 Ναθαναήλ
195 Ναθαναηλία
196 Ναόμι
197 Ναούμ
198 Ναούμα
199 Ναχώρ
200 Νεφθαλείμ
201 Νουά
202 Νώε
204 Οζίας
205 Όλδα
206 Ολδάς
207 Ουριήλ
208 Πασχάλης
209 Περπέτουα
211 Περπέτουος
212 Πρόδρομος
217 Ραγάβ
218 Ραφαηλία
219 Ραχήλ
220 Ρεβέκκα
221 Σάββας
222 Σαδώθ
223 Σαδώκ
225 Σαλά
226 Σαλώμη
227 Σαμάνθα
228 Σαμέας
229 Σαμουήλ
230 Σαμψών
231 Σαούλ
232 Σάρρα
233 Σατανάς
234 Σαύλος 
235 Σεραφείμ
236 Σερούχ
237 Σημ
238 Σιώ
240 Σιωνία
241 Σιώνιος
242 Σολομών
244 Σολομωνή
245 Σουητώνιος
246 Σουμανίτις
247 Σουσάννα
248 Σοφονία
249 Σοφονίας
250 Συμεών
251 Ταμάρα
252 Τζέϊν
253 Τωβίας
254 Υόνη
255 Φαλέκ
256 Φηνεύς
257 Χαμ
258 Χερουβείμ
259 Ωρ
260 Ωσηέ
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία