Εορτές 4 Ιουλίου: Αγία Αρόα Αγία Κορίλα Αγία Κυπρίλλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Λούκια Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης Άγιος Ανδρέας Ρουμπλιόβ ο Εικονογράφος Άγιος Ζωτικός εκ Νικολιτσέλ της Ρουμανίας Άγιος Θεόδωρος επίσκοπος Κυρήνης της Λυβύης Άγιος Ιλαρίων οσιομάρτυρας Γκαλδούνος Εύτυχος Κύρπιλλα
1 Ααρών
3 Αβαδδώσσα
4 Αβακούμ
5 Αβακουμία
6 Αββαδών
7 Αβδιήλ
8 Αβδιηλία
9 Αβδιού
10 Αβεσσαλώμ
11 Αβιά
12 Άβιβα
13 Άβιβος
14 Αβιμελιχίς
15 Αβιμέλιχος
16 Αβιούδ
17 Αβραάμ
21 Αβρααμία
22 Άβραμ
23 Άβραξ
24 Αγγαία
25 Αγγαίος
26 Αδάμ
29 Αδάμη
30 Αδονάι
31 Αζαρίας
32 Αζώρ
33 Αίθαν
34 Αμμούν
35 Αμώς
36 Ανανί
37 Ανανία
38 Ανανίας
39 Άννα
41 Άννας
42 Αρφαξάδ
43 Ασήρ
44 Αυδιησούς
45 Αυνάν
46 Αχάζ
47 Βαραββάς
48 Βαρθολομαίος
49 Βαρλαάμ
50 Βαρνάβα
51 Βαρνάβας
52 Βαρούχ
53 Βαρουχία
54 Βεελζεβούλ 
55 Βένια
56 Βενιαμίν
57 Βένιας
58 Βηθεσδά
59 Βίβος
60 Βοόζ
61 Ἀβραάμη
62 Γαβριήλ
63 Γαβριηλία
64 Γαρουφαήλ
65 Γεδεών
66 Γεσθημανή
67 Γιόνα
68 Γιόνας
69 Γολιάθης
70 Δαβίδ
71 Δάδας
72 Δαλιδά
73 Δαν
74 Δανιήλ
75 Δανιηλίς
76 Δεβόρα
77 Διάβολος
78 Έβερ
79 Εζεκίας
80 Εϊλιανή
81 Εϊλιανός
82 Ελεάζαρ
83 Ελισαβάν
84 Ελισάβετ
85 Ελισσαία
86 Ελισσαίος
87 Εμμανουήλ
88 Εμμανουηλία
89 Ενναθά
90 Εσθήρ
91 Εύα
92 Εφραίμ
93 Ζαΐρα
94 Ζαχαρία
95 Ζαχαρίας
96 Ζεβεδαίος
97 Ηλίας
98 Ηλιού
99 Ησαΐα
100 Ησαΐας
101 Ησαύ
102 Θαδδαίος
103 Θαδθαία
104 Θάμαρ
105 Θαρρά
106 Θήρας
107 Θωμαΐς
108 Θωμάς
109 Ιακώβ
110 Ιακωβία
111 Ιάρεδ
112 Ιαφέθ
113 Ιεζάβελ
114 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
115 Ιερεμίας
116 Ιησούς
118 Ιήσουσα
119 Ιορδάνης
120 Ιούδα
121 Ιούδας
122 Ιουδίθ
123 Ισαάκ
124 Ισαακία
125 Ισμαήλ
126 Ισραέλ
127 Ισραήλ
128 Ιωακείμ
129 Ιωακειμία
130 Ιωάννα
131 Ιωάννης
132 Ιωάσαφ
133 Ιωασαφίνα
134 Ιώβ
135 Ιωήλ
136 Ιωνάθαν
137 Ίωνας
138 Ιώσηπος
139 Ιωσήφ
140 Ιωσηφίνα
141 Καιάφας
142 Καϊνάν
143 Καμουήλ
144 Καστιήλ
145 Κηφά
146 Κηφάς
147 Λάζαρος
148 Λεϋλά
149 Λίλιθ
150 Λωτ
151 Μαγδαληνή
152 Μαδιάμ
153 Μαθουσάλας
154 Μαλαχίας
155 Μαλίχα
156 Μάλχος
157 Μάνασσης
158 Μάνθος
159 Μάρθα
160 Μαρθάς
161 Μαριάμνη
162 Ματθαία
163 Ματθαίος
164 Μίλκα
165 Ἀμιναδάβ
166 Μιχαήλ
167 Μιχαηλία
168 Μιχαίας
169 Μωυσής
170 Ναασσών
171 Ναζαρία
172 Ναζάριος
173 Ναθάν
174 Ναθαναήλ
175 Ναθαναηλία
176 Ναόμι
177 Ναούμ
178 Ναούμα
179 Ναχώρ
180 Νεφθαλείμ
181 Νουά
182 Νώε
184 Οζίας
185 Όλδα
186 Ολδάς
187 Ουριήλ
188 Περπέτουα
190 Περπέτουος
191 Πρόδρομος
192 Ραγάβ
193 Ραφαηλία
194 Ραχήλ
195 Ρεβέκκα
196 Σάββας
197 Σαδώθ
198 Σαδώκ
200 Σαλά
201 Σαλώμη
202 Σαμάνθα
203 Σαμέας
204 Σαμουήλ
205 Σαμψών
206 Σαούλ
207 Σάρρα
208 Σατανάς
209 Σαύλος 
210 Σεραφείμ
211 Σερούχ
212 Σημ
213 Σιωνία
214 Σιώνιος
215 Σολομών
217 Σολομωνή
218 Σουητώνιος
219 Σουσάννα
220 Σοφονίας
221 Συμεών
222 Ταμάρα
223 Τζέϊν
224 Τωβίας
225 Υόνη
226 Φαλέκ
227 Χαμ
228 Χερουβείμ
229 Ωσηέ
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία