Εορτές 12 Ιουλίου: Αγία Βερενίκη Βερενίκης Όσιος Παϊσιος Αγιορείτης Παϊσία Παναγία Τριχερούσα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Βερονίκη η αιμορροούσα Άγιος Ανδρέας μάρτυρας, ο Στρατηλάτης Άγιος Ηράκλειος Άγιος Ιλάριος Άγιος Ιλάριος Άγιος Μηνάς Άγιος Νεοφυτος ο Αμοργινος ο Οσιομαρτυρας Μάριος
1 Αβάδνη
2 Αβαρβαρέη
3 Αγαύη
4 Αγνή
6 Αδμήτη
7 Αελλόπους
8 Αίγειρος
9 Αίγη
10 Αίγινα
12 Αίγλη
13 Αιθούσα
14 Ακάστη
15 Ακταία
16 Αλία
17 Αλιμήδη
18 Αλκίππη
20 Αλκυών
21 Αλσηΐς
22 Αλφεσίβοια
23 Αμαρυλλίς
25 Αμβροσία
26 Άμπελος
27 Αμυμώνη
28 Αμφιρώ
29 Αμφιτρίτη
30 Ανθή
31 Ανθηδόνη
33 Αργυρά
34 Αρέθα
35 Αρμονία
36 Αρσινόη
37 Ασία
38 Αστερία
39 Αστερόπη
40 Αυτονόη
41 Βαθύκλεια
42 Βάλανος
43 Βυβλίς
44 Γαλαξαύρη
45 Γαλάτεια
46 Γαλήνη
47 Γανυμήδα
48 Γλαύκη
49 Γλαυκονόμη
50 Γνωσία
51 Δανάη
52 Δεξιθέα
53 Διώνη
54 Δριμώ
56 Δρυόπις
57 Δυναμήνη
58 Ερύθεια
59 Εσπερέθουσα
60 Εσπερίς
61 Εστία
62 Εύα
63 Ευαγόρη
64 Ευάδνη
65 Ευάρνη
66 Εύβοια
67 Ευδώρη
68 Ευθυμία
69 Ευκαρπία
70 Ευκράτη
71 Ευλιμένη
72 Ευμόλπη
73 Ευνίκη
74 Ευπόμπη
75 Ευρυδίκη
76 Ευρώπη
77 Εύφημη
78 Εφυδάτια
79 Ζευξώ
80 Ηιόνη
81 Ηλέκτρα
82 Ησιόνη
83 Θάλεια
85 Θέμις
86 Θεμιστώ
87 Θέτις
88 Θόη
89 Θόωσα
90 Ιάκχη
91 Ιάνειρα
92 Ιάνθη
93 Ιδαία
94 Ιδυία
95 Ιπποθόη
96 Ιππονόη
97 Ιππώ
98 Ίσιρα
99 Καλιάδνη
100 Καλλιγένεια
101 Καλλιρόη
102 Καλλίστη
103 Καλυψώ
105 Καμάρινα
106 Κάπελη
107 Καρύα
108 Κασταλία
109 Κελαινώ
110 Κερκηίς
111 Κέρκυρα
112 Κίρκη
113 Κλεοδώρα
114 Κλυμέμη
115 Κλυμένη
116 Κλυτίη
117 Κνωσσία
118 Κορωνίς
119 Κράνεια
120 Κραντώ
121 Κρήτη
122 Κρισίη
123 Κυανέη
124 Κυάνη
125 Κυδίππη
126 Κυματολήγη
127 Κυμοδόκη
128 Κυμοθόη
129 Κυμοπόλεια
130 Κυρήνη
131 Λαομέδεια
132 Λειαγόρη
133 Λεύκια
134 Λιβύη
135 Λίλαια
136 Λιμναία
137 Λιμνώρεια
138 Λιπάρα
139 Λυσιάνασσα
140 Λωτίς
141 Μαία
142 Μάιρα
143 Μαλίς
145 Μαρία
146 Μαρίκα
147 Μέθη
148 Μεθώνη
149 Μελανίππη
150 Μελία
151 Μελίτεια
152 Μέμφις
153 Μενεσθώ
154 Μενίππη
155 Μερόπη
156 Μηλόβοσις
157 Μήτις
158 Μινθώ
159 Μορέα
160 Νέαιρα
161 Νεόμηρις
162 Νεράιδα
163 Νεράιδος
164 Νημερτής
165 Νήσια
166 Νυχεία
167 Ξάνθη
168 Ουρανία
170 Παλλήνη
172 Πανόπεια
173 Πασιθέα
174 Πειθώ
175 Πεισιθόη
176 Περσηίς
177 Πέτρα
178 Πιόνη
179 Πληξαύρη
180 Πλουτώ
181 Πλωτώ
182 Πολυδώρα
183 Πολυνόη
184 Ποντοπόρεια
185 Προνόη
186 Πρυμνώ
187 Ρήνη
188 Σαώ
189 Σπάρτη
190 Σπειώ
191 Στερόπη
192 Στυξ
193 Συκή
194 Σύμη
195 Ταϋγέτη
196 Τελεσθώ
198 Τιθορέα
199 Τύχη θεά
200 Φέρουσα
201 Φθονία
203 Φτελέα
204 Φυγαλία
205 Φωσθονία
208 Χρυσηίς
209 Χρυσόθεμις
210 Χρυσοτέλεια
211 Ψαμάθη
212 Ωκυρρόη
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία