Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Χρυσίλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δεσιδέριος Δεσιδέριος Δονατιανός Επιτάκιος Επιτάκιος Κουϊντιάνος Λούκιος Μανήν Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος Συάγριος
1 Adamnan
2 Aedan
3 Aidan
4 Aβρότονος
5 Aιολόμιτρις
6 Aλεξιμήδης
7 Aμφίροος
8 Aριμήδης
9 Boniface
10 Cuthbert
11 Cuthburge
12 Donald
13 Dubritius
14 Eata
15 Edwin
16 Finan
17 Gerebernus
18 Gildas
19 Gudwall
20 Honorius
21 Justus
22 Kentigern
23 Maglorious
24 Ninian
25 Theodemir
26 Theotonius
27 Urbitius
28 Valentinian
29 Verocianus
30 Viator
31 Victurus
32 Waccar
33 Waldalenus
34 Wandoi
35 Wilfrid
36 Wolfgang
37 Yared
38 Ywi
39 Zygmunt
40 Αάαρκος
41 Αάβακτος
42 Αἰακὸς
43 Αἰαντίδης
44 Αἰαντόδωρος
45 Ααρασσός
46 Ααρών
48 Αἲας
49 Αασίφορος
50 Αάσπετος
51 Άαστος
52 Αάσχετος
53 Άβαβος
54 Αβάδιμος
55 Αβάδνης
56 Αβαεόδωρος
57 Αβάζιος
58 Αβαθμίδωτος
59 Αβαιόδορος
60 Αβαιόδωρ
61 Αβαιόδωρος
62 Αβαιόκριτος
63 Αβαίος
64 Αβαίστας
65 Αβάκ
66 Αβάκαινας
67 Αβακένας
68 Αβακής
69 Αβάκης
70 Αβακούμ
71 Άβακτος
72 Αβάμμων
73 Αβάνθιος
74 Αβαντιάδης
75 Αβαντίδας
76 Αβάρβαρος
77 Αβαρης
78 Αβαρίνος
79 Άβαρις
80 Άβαρνος
81 Άβαρτος
82 Άβας
83 Αβάσγιος
84 Αβάσιτος
85 Αβασκάντιλλος
86 Αβασκαντος
87 Αββαδών
88 Αββάς
89 Άβγαρ
90 Αβδαίος
91 Αβδάραξος
92 Άβδηρος
93 Άβδης
94 Αβδιήλ
95 Αβδιού
96 Αβειρών
97 Άβελ
98 Αβελάρδος
99 Αβελβούλ
100 Αβεντίνος
101 Αβέρκιος
102 Αβερρόης
103 Αβέρωφ
104 Αβεσσαλώμ
105 Αβήπας
106 Αβιά
107 Αβιανός
108 Αβίατος
109 Άβιβος
110 Άβιος
111 Αβιούδ
112 Αβλάβιος
113 Άβληρος
114 Αβουδίμος
115 Αβραάμ
119 Άβραμ
120 Αβράμιος
121 Άβραξ
122 Άβραχας
123 Αβρέας
124 Αβρίκιος
125 Αβροτέλειος
126 Άβρων
127 Αβρώνυχος
128 Άβρωτος
129 Αβυδηνός
130 Αβώ
131 Άγαβος
132 Αγαθάγγελος
133 Αγαθάγητος
134 Αγαθαρχίς
135 Αγάθαρχος
136 Αγαθάγητος
137 Αγαθήμερος
138 Αγαθίνος
139 Αγάθιππος
140 Αγαθόβουλος
141 Αγαθοδαίμων
142 Αγαθόδωρος
143 Αγαθοκλέας
144 Αγαθόνικος
145 Αγαθοσθένης
146 Αγαθόστρατος
147 Αγαθότυχος
148 Αγάθυλλος
149 Αγάθυρνος
150 Αγάθυρσος
151 Αγάθων
152 Αγαθώνυμος
153 Αγαίος
154 Αγακλέης
155 Αγάκλυτος
156 Αγαλιανός
157 Αγαλλίας
158 Αγαμέμνων
159 Αγαμηδίδας
160 Αγαμήδης
161 Αγαμηδίδας
162 Αγαμήθης
163 Αγανός
164 Αγαπαίος
165 Αγαπήνωρ
166 Αγαπητός
167 Αγάπιος
168 Αγαπτόλεμος
169 Αγασθένης
170 Αγασίας
171 Αγασικλής
172 Αγασικράτης
173 Αγασιμένης
174 Αγάσιμος
175 Αγασσαμενός
176 Αγάστροφος
177 Αγαυός
178 Αγγαίος
179 Αγγελάριος
180 Αγγελής
181 Αγγελίων
182 Άγγελος
183 Αγγενίδας
184 Αγγίας
186 Αγέας
187 Αἰγέας
188 Αγέλαος
189 Αγέλας
190 Άγελος
191 Αγέλοχος
192 Αγέμαχος
193 Αἰγεὺς
194 Αγεύς
195 Αγήμων
196 Αγήνωρ
197 Αγησανδρίδας
198 Αγησανδρίδης
199 Αγήσανδρος
200 Αγήσαρχος
201 Αγησίας
202 Αγησιδάμας
203 Αγησίδαμος
204 Αγησίλαος
205 Αγησίλοχος
206 Αγησίμαχος
207 Αγησίμβροτος
208 Αγησίπολις
209 Αγησιππίδας
210 Αγησιππίδης
211 Αγησίστρατος
212 Αγήτας
213 Άγητος
214 Αγήτως
215 Αγίας
216 Αἰγιμιὸς
217 Άγις
218 Αἲγισθος
219 Αγίων
220 Αγκαίος
221 Αγκύορας
222 Αγκύωε
223 Αγλάιος
225 Αγλαοκρέων
226 Αγλαόπης
227 Αγλαός
228 Αγλαοσθένης
229 Αγλαόφαμος
230 Αγλαοφών
231 Άγναπτος
232 Αγνάς
233 Αγνιάδης
234 Αγνίας
235 Άγνιος
236 Αγνόδημος
237 Αγνόδικος
238 Αγνόδωρος
239 Αγνοκλής
240 Αγνόφιλος
241 Άγνων
242 Αγνωνίδης
243 Αγονέας
244 Αγορακλής
245 Αγοράκριτος
246 Αγοράναξ
247 Αγόραστος
248 Αγόρατος
249 Αγρεύς
250 Αγριόπας
251 Αγρίοπος
252 Άγριος
253 Αγρίππας
254 Άγριππος
255 Αγριώνιος
256 Άγρων
257 Αγύλαιος
258 Αγύλος
259 Αγύριος
260 Αγύρριος
261 Αγχίαλος
262 Αγχίμολος
263 Άγχιος
264 Αγχίπυλος
265 Αγχίροος
266 Αγχίσης
267 Αδαίος
268 Αδαλβέρτος
269 Αδάμ
272 Αδαμάντιος
273 Αδάμας
274 Αδάμος
275 Άδας
276 Άδαυκτος
277 Αδέας
278 Αδείμαντος
279 Αἰδέσιος
280 Άδης
281 Αδιατόριξ
282 Άδμητος
283 Αδόλφος
284 Αδονάι
285 Άδραστος
286 Άδρησκος
287 Αδριανός
288 Άδωνις
289 Αέθλιος
290 Αειθαλάς
291 Αείμνηστος
292 Αερίας
293 Αέροπος
294 Αετιδεύς
295 Αέτιος
297 Αετίων
298 Αετός
299 Αέτων
300 Αζάν
301 Αζαρίας
302 Αζάριος
303 Αζάς
304 Αζάτ
305 Άζευς
306 Αζής
307 Αζώρ
308 Αήτης
309 Αἰήτης
310 Άητωρ
311 Αητωραιακός
312 Αθάμας
313 Αθάμβιλος
314 Αθάνας
315 Αθανάσιος
316 Αθάνατος
317 Αθέρας
318 Αἰθέριος
319 Αθηδάρας
320 Αθηναγόρας
321 Αθηνάδας
322 Αθηνάδης
323 Αθήναιος
324 Αθήνιππος
325 Αθηνίων
326 Αθηνογένης
327 Αθηνόδωρος
328 Αθηνοκλής
329 Αθηνόκριτος
330 Αἰθάλης
331 Αθλίας
332 Αθος
333 Αθοσίων
334 Αθρέ
335 Άθως
336 Αιακός
337 Αιανός
338 Αίαντας
339 Αίαξ
340 Αίας
341 Αιγαίων
342 Αιγείδας
343 Αιγέστης
344 Αιγεύς
345 Αιγέων
346 Αιγεωνέας
347 Αιγιαλεύς
348 Αιγίας
349 Αιγίδιος
350 Αίγιλος
351 Αιγίμιος
352 Αίγιος
353 Αίγισθος
354 Αιγιστέας
355 Αίγιστος
356 Αιγίων
357 Αίγλων
358 Αιγύπτιος
359 Αίγυπτος
360 Αίγων
361 Αιδέσιος
362 Άιδης
363 Αϊδωνεύς
364 Αιήτης
365 Αιήτιος
366 Αιθαλίδης
367 Αιθέριος
368 Αιθήρ
369 Αιθίδας
370 Αίθικος
371 Αιθιόλας
372 Αιθίων
373 Αίθλιος
374 Αίθος
375 Αιθούσιος
376 Αίθρια
377 Αίθων
378 Αίθωνας
379 Αικατερίνος
380 Αιλιανός
381 Αίλιος
382 Αϊμαν
383 Αιμίλιος
384 Άιμον
385 Αιμόνιος
386 Αίμος
387 Αίμων
388 Αινέας
389 Αινείας
390 Αίνειος
391 Αινεσίδημος
392 Αίνετος
393 Αινεύς
394 Αίνητος
395 Αινιάδης
396 Αϊνουρ
397 Αίξων
398 Αίολος
399 Αίπυτος
400 Αίσακος
401 Αισανίας
402 Αισημίδας
403 Αίσηπος
404 Αίσιμος
405 Αίσιος
406 Αισίων
407 Αισυήτης
408 Αίσυμνος
409 Αίσυπος
410 Αισχίνης
411 Αισχίων
412 Αισχυλίδης
413 Αισχύλος
414 Αίσων
415 Αίσωψ
417 Αιτωλός
418 Αιχμοκλής
419 Ακάδημος
420 Ακάκητος
421 Ακάκιος
423 Άκακος
424 Ακάμας
425 Άκανθος
426 Ακαρίων
427 Ακαρναν
428 Άκαστος
429 Ακατάβλητος
430 Ακατάφλεκτος
431 Ακέλης
432 Άκελος
433 Ακέσανδρος
434 Ακεσίας
435 Ακεσίδας
436 Ακεσίλαος
437 Ακεσίλας
438 Ακεσίμβροτος
439 Ακέστης
440 Ακεστόδωρος
441 Ακέστωρ
442 Ακεψεής
443 Ακεψιμάς
444 Ακήρατος
445 Αἰάκης
446 'Ακης
447 Ακίνδυνος
448 Άκις
449 Ακμονίδας
450 Άκμων
451 Ακόλουθος
452 Ακοντεύς
453 Ακόντης
454 Ακουμενός
455 Ακουσιλάδας
456 Ακουσίλαος
457 Ακούτιος
458 Ακραγαντίνος
459 Ακράγας
460 Άκρατος
461 Ακρίας
462 Ακριβός
463 Ακρίσιος
464 Ακρίτας
465 Ακρόκομος
466 Ακρόνεος
467 Ακρότατος
468 Άκρων
469 Ακταίος
470 Ακταίων
471 Ακτίνας
472 Άκτις
473 Άκτωρ
474 Ακύλας
476 Αλαλκομένης
477 Αλαμάνος
478 Άλαν
479 Αλάστωρ
480 Αλαφούζος
481 Αλβέρτος
482 Αλβιανός
483 Αλβίνος
484 Αλεβίζος
485 Αλεβίων
486 Αλεγήνωρ
487 Αλεκτρυών
488 Αλέκτωρ
489 Αλεξάγγελος
490 Αλέξανδρος
491 Αλεξάνορας
492 Αλεξάνωρ
493 Αλέξαρχος
494 Αλεξιάρης
495 Αλεξίας
496 Αλεξίβιος
497 Αλεξίκακος
498 Αλεξικλής
499 Αλεξίμαχος
500 Αλεξίνικος
501 Αλεξίνος
502 Αλέξιος
503 Αλεξιππιδας
504 Αλεξίων
505 Αλέξων
506 Αλεός
507 Αλεύας
508 Αλέχτορας
509 Αληθινός
510 Αλήσιος
511 Αλήτης
512 Αλθαιμένης
513 Άλθηπος
514 Αλίαρτος
515 Αλιθέρσης
516 Αλιμήδης
517 Άλιος
518 Αλίοχος
519 Αλίφηρας
520 Αλκάθοος
521 Αλκαινέτος
522 Αλκαίος
523 Αλκαμένης
524 Άλκανδρος
525 Αλκάνωρ
526 Αλκείδης
527 Αλκέτας
528 Άλκης
529 Αλκίας
530 Αλκιβιάδης
531 Αλκίβιος
532 Αλκιδάμας
533 Αλκίδας
534 Αλκίμαχος
535 Αλκιμέδων
536 Αλκιμένης
537 Αλκιμήδης
538 Άλκιμος
539 Αλκινάδας
540 Αλκίνοος
541 Αλκισθένης
542 Αλκίσωνας
543 Αλκίφρων
544 Αλκμαίων
545 Αλκμάν
546 Αλκμάων
547 Αλκμέων
548 Αλκμήνωρ
549 Αλκυονεύς
550 Άλκων
551 Άλκωνας
552 Αλλάς
553 Αλμήνωρ
554 Αλμπέρτος
555 Άλμωψ
556 Αλξίων
557 Αλοίσιος
558 Αλοκράτης
559 Αλόπιος
560 Αλουίζος
561 Αλπέγιος
562 Άλπης
563 Αλταίων
564 Άλτης
565 Αλυζεύς
566 Άλυκος
567 Αλύπητος
568 Αλύπιος
569 Αλύριος
570 Αλφαίος
571 Αλφειός
572 Αλφόνς
573 Αλφρέδος
574 Αλωεύς
575 Αλώνιος
576 Αλώπεκος
577 Αμαθεύς
578 Αμαλκείδης
579 Αμανάτιος
580 Αμανάτιος
581 Αμανάτιος
582 Αμανδίνος
583 Άμανδος
585 Αμάρακος
586 Αμάρανθος
587 Αμάραντος
588 Άμβραξ
589 Αμβρόσιος
590 Αμβρύων
591 Αμεινία
592 Αμεινίας
593 Αμεινοκλής
594 Αμειψίας
595 Αμέλιος
596 Αμερίας
597 Αμέρικος
598 Αμέστριος
599 Αμετάθετος
600 Αμήδης
601 Αμήν
602 Αμήνοφις
603 Αμήνων
604 Αμησινάς
605 Αμήστριος
606 Άμηστρις
607 Αμιανός
608 Αμίαντος
609 Αμίλκας
610 Αμιναδάβ
611 Αμινίας
612 Άμιρις
613 Άμισσος
614 Αμισώδαρος
615 Αμμέας
616 Αμμιανός
617 Αμμούν
618 Άμμων
619 Αμμωναθάς
620 Αμόλυντος
621 Αμομφάρετος
622 Αμοπάων
623 Αμούν
624 Αμπέλιος
625 Αμπλίας
626 Άμπυκος
627 Άμπυξ
628 Αμύδας
629 Αμυθάων
630 Αμύκλας
631 Άμυκος
632 Αμύνανδρος
633 Αμυνίας
634 Άμυνος
635 Αμύντας
636 Αμυντιανός
637 Αμύντωρ
638 Αμύνων
639 Άμυρος
640 Αμφάρης
641 Αμφίαλος
642 Αμφιάναξ
643 Αμφιάραος
644 Αμφιάρης
645 Αμφιδάμας
646 Αμφίδικος
647 Αμφίδοκος
648 Αμφίδωρος
649 Αμφίθεος
650 Άμφικλος
651 Αμφικράτης
652 Αμφικτύων
653 Αμφίλοχος
654 Αμφίλυτος
655 Αμφίμαρος
656 Αμφίμαχος
657 Αμφιμέδων
658 Αμφιμήδης
659 Αμφίμνηστος
660 Αμφινεύς
661 Αμφίνομος
662 Αμφίομος
663 Άμφισσος
664 Αμφίστρατος
665 Αμφιτρίτης
666 Αμφιτρύων
667 Αμφίων
668 Αμφότερος
669 Αἳμων
670 Αμών
671 Αμωναθάς
672 Αμώς
673 Άμωσις
674 Αναβησίνεος
675 Αναγνώστης
676 Ανάκλητος
677 Ανακρέουσα
678 Ανακρέων
680 Ανάκτωρ
681 Ανανί
682 Ανανίας
683 Αναξαγόρας
684 Αναξαμένης
685 Αναξανδρίδης
686 Ανάξανδρος
687 Ανάξαρχος
688 Αναξίβιος
689 Αναξίδαμος
690 Αναξικράτης
691 Αναξίλαος
692 Αναξιμανδρίδης
693 Αναξίμανδρος
694 Αναξιμένης
695 Αναξίνος
696 Ανάξιππος
697 Άναξις
698 Αναπίας
699 Ανάργυρος
700 Αἰνέας
701 Αναστάσιος
702 Ανατόλιος
703 Ανάχαρσις
704 Άνδης
705 Ανδοκίδης
706 Ανδούλος
707 Ανδραίμων
708 Ανδρέας
709 Ανδρεστίνος
710 Ανδριανός
711 Ανδρόγεως
712 Ανδροδάμας
713 Ανδροίτας
714 Ανδροκλείδας
715 Ανδροκλής
716 Άνδροκλος
717 Ανδροκράτης
718 Ανδροκύδης
719 Ανδρόλεως
720 Ανδρόμαχος
721 Ανδρομέδης
722 Ανδρομένης
723 Ανδρομήδης
724 Ανδρονίδης
725 Ανδρόνικος
726 Ανδροπελαγίας
727 Ανδροσθένης
728 Ανδροτίων
729 Ανδρόφιλος
730 Άνδρων
731 Ανδώνιος
732 Αἰνείας
733 Αἲνειος
734 Ανειτυλλιανός
735 Άνεκτος
736 Ανεμπόδιστος
738 Ανέστης
739 Αἴνετος
740 Αἴνεφος
741 Ανήρ
742 Αἰνησίδημος
743 Ανθάνας
744 Ανθέας
745 Ανθέμιος
746 Ανθεμίων
747 Άνθερμος
748 Ανθεστίων
749 Ανθηδόνιος
750 Άνθην
751 Ανθίας
752 Άνθιμος
753 Άνθιππος
754 Ανθίων
755 Άνθος
756 Άνιγρος
757 Ανίκητος
758 Ανίκκερις
759 Ανίνας
760 Άνιος
761 Άνιππος
762 Ανίων
763 'Ανναγκρέϋς
764 Άννας
765 Αννιανός
766 Αννίβας
767 Αννίκ
768 Αννίκερις
769 Άννινος
770 Αννούβ
771 Ανούσας
772 Ανουτσιάτης
773 Άνοχος
774 Ανσέλμος
775 Ανταγόρας
776 Ανταίος
777 Ανταλκίδας
778 Άντανδρος
779 Αντέας
780 Αντείας
781 Αντέρως
782 Αντήνωρ
783 Αντιάδης
784 Αντίας
785 Αντιγένης
786 Αντίγονος
787 Αντίδοτος
788 Αντίδωρος
789 Αντίθεος
790 Αντικλής
791 Αντικράτης
792 Αντιλέων
793 Αντιλίνος
794 Αντίλοχος
795 Αντιμαχίδης
796 Αντίμαχος
797 Αντιμέδων
798 Αντιμένης
799 Αντιμήδης
800 Αντίμνηστος
801 Αντίμοιρος
802 Αντίνοος
803 Αντίνος
804 Αντίοχος
805 Αντίπας
806 Αντίπατρος
807 Αντίπαφος
808 Άντιππος
809 Αντισθένης
810 Αντιστάτης
811 Αντιφάνης
812 Αντίφας
813 Αντιφάτης
814 Αντίφημος
815 Αντίφιλος
816 Αντίφονος
817 Άντιφος
818 Αντιφών
819 Αντιχάρης
820 Αντιωρος
821 Αντραίμονας
822 Αντρανίκ
823 Άντυλλος
824 Αντωνίκος
825 Αντώνιος
826 Αντωνίσκος
827 Ανυβις
828 Ανύσιος
829 Άνυστις
830 Ανύτη
831 Άνυτος
832 Ανφαχος
833 Ανώγων
834 Ανώνυμος
835 Αξίερος
836 Αξιόκερσος
837 Αξιόνικος
838 Άξιος
839 Αξίοχος
840 Αξιώτης
841 Άξυλος
842 Αοβολος
843 Αοιδός
844 Απαίος
845 Απάμειος
846 Άπαμος
847 Απείρανδρος
848 Απειρόγαμος
849 Απελάς
850 Απελλής
852 Απία
853 Απίων
854 Απέλλιχος
855 Απογόνου
856 Απολλάς
857 Απολλόδωρος
858 Απολλοκράτης
859 Απολλοφάνης
860 Απολλύων
861 Απόλλων
862 Απολλωνίδης
863 Απολλώνιος
864 Απόστολος
866 Απουλήιος
867 Άποφις
868 Απρίλιος
869 Απρίων
870 Απρόσιτος
871 Άπτερος
872 Άραβος
873 Άρακος
874 Αράμ
875 Αραρώς
876 Άρας
877 Άρατος
878 Άρβηλος
879 Αργαίος
880 Άργαλος
881 Αργάς
882 Αργεάδης
883 Άργεννος
884 Αργεντίνος
885 Αργέστης
886 Αργεύς
887 Άργης
888 Αργίνος
889 Άργιος
890 Άργος
891 Αργυράκριτος
892 Αργυρός
893 Αρδαλίων
894 Αρέθας
895 Αρεθούσιος
896 Άρειος
897 Αρεσίας
898 Αρέστης
899 Αρέστωρ
900 Αρεταίος
901 Αρετάων
902 Αρεύς
903 Αρήγων
904 Αρηιάς
905 Αρηίθοος
906 Αρηίλυκος
907 Αρήιος
908 Αρηξίων
909 Αρηος
910 Άρης
912 Άρητος
913 Αρθούρος
914 Αριδαίος
915 Αριδίκης
916 Αρίζηλος
917 Αριμήδης
918 Αρίμνης
919 Αρίμνηστος
920 Αρίσβας
921 Αριστάγγελος
922 Αρισταγόρας
923 Αρισταίνετος
924 Αρισταίος
925 Αρίστανδρος
926 Αρίσταρχος
927 Αριστέας
928 Αριστείδης
929 Αριστεύς
930 Αρίστιππος
931 Αριστόβουλος
932 Αριστογείτων
933 Αριστογένης
934 Αριστόδημος
935 Αριστόδικος
936 Αριστόδουλος
937 Αριστόθηρος
938 Αριστοκλειανός
939 Αριστοκλείδας
940 Αριστοκλεύς
941 Αριστόκλητος
942 Αριστοκράτης
943 Αριστόκριτος
944 Αριστολαϊδης
945 Αριστόλαος
946 Αριστόλεως
947 Αριστόλοχος
948 Αριστόμαχος
949 Αριστομένης
950 Αριστομήδης
951 Αριστόμνηστος
952 Αριστόνας
953 Αριστόνικος
954 Αριστόνοος
955 Αριστόνους
956 Αριστόξενος
957 Άριστος
958 Αριστοτέλης
959 Αριστότιμος
960 Αριστοφάνης
961 Αριστόφαντος
962 Αριστόφιλος
963 Αριστοφών
964 Αρίστυλλος
965 Αρίστων
966 Αριστωνομίδας
967 Αριστώνυμος
968 Αριφράδης
969 Αρίφρων
970 Αρίων
971 Αρκάδιος
972 Αρκάς
973 Αρκέας
974 Αρκείσιος
975 Αρκεσίδας
976 Αρκεσίλαος
977 Αρκέσιος
978 Αρκτίνος
979 Άρκτος
980 Αρκτούρος
981 Άρκτοφόνος
982 Αρμαδίων
983 Αρμάνδος
984 Αρματίδης
985 Αρμενίδας
986 Αρμόδιος
987 Αρμοκύδης
988 Αρμονίδης
989 Αρναίος
990 Άρπαγος
991 Αρπαλέας
992 Αρπαλίων
993 Άρπαλος
994 Αρπάλυκος
995 Αρποκρατίων
996 Αρπύλας
997 Αρριανός
998 Αρρίας
999 Αρριβαίος
1000 Αρριδαίος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία