Εορτές 21 Ιανουαρίου: Αγία Αγνή Άγιος Πάτροκλος Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής Πατρόκλεια
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Γανυμήδης Λαβίνια Λαβίνιος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Βασίλισσα 'Αγιος Ακύλας Άγιος Ευγένιος ο εκ Τραπεζούντας Άγιος Νεόφυτος ο Μάρτυρας Όσιος Νεόφυτος Προσμονάριος της Μονής Βατοπαιδίου Όσιος Τίμων εκ Ρωσίας Παραμύθιος
1 Aedan
2 Aβρότονος
3 Aιολόμιτρις
4 Aισχραίος
5 Aλεξιμήδης
6 Aμφίροος
7 Aριμήδης
8 Aσστομήδης
9 Cedd
10 Eata
11 Gerebernus
12 Gudwall
13 Secardos
14 Theodemir
15 Tillo
16 Tressan
17 Urbitius
18 Verocianus
19 Viator
20 Victurus
21 Vitalis
22 Vouga
23 Vulphy
24 Waccar
25 Waldalenus
26 Wandoi
27 Willibald
28 Wulfstan
29 Wulsin
30 Yakim
31 Yrchard
32 zxy Ιόλας
33 Αάαρκος
34 Αάβακτος
35 Αἰακὸς
36 Αἰαντίδης
37 Αἰαντόδωρος
38 Ααρασσός
39 Ααρών
41 Αἲας
42 Αασίφορος
43 Αάσπετος
44 Άαστος
45 Αάσχετος
46 Άβαβος
47 Αβάδνης
48 Αβαεόδωρος
49 Αβάζιος
50 Αβαθμίδωτος
51 Αβαιόδορος
52 Αβαιόδωρ
53 Αβαιόδωρος
54 Αβαιόκριτος
55 Αβαίος
56 Αβαίστας
57 Αβάκ
58 Αβάκαινας
59 Αβακένας
60 Αβακής
61 Αβακούμ
62 Άβακτος
63 Αβάμμων
64 Αβάνθιος
65 Αβαντιάδης
66 Αβαντίδας
67 Αβαρβαρέης
68 Αβάρβαρος
69 Αβαρης
70 Αβαρίνος
71 Άβαρις
72 Άβαρνος
73 Άβαρτος
74 Άβας
75 Αβάσγιος
76 Αβάσιτος
77 Αβασκάντιλλος
78 Αβασκαντος
79 Αββαδών
80 Αββαδώσα
81 Αββάς
82 Άβγαρ
83 Αβδαίος
84 Αβδάραξος
85 Άβδηρος
86 Άβδης
87 Αβδιήλ
88 Αβδιού
89 Αβειρών
90 Άβελ
91 Αβελάρδος
92 Αβελβούλ
93 Αβεντίνος
94 Αβέρκιος
95 Αβερρόης
96 Αβέρωφ
97 Αβεσσαλώμ
98 Αβήπας
99 Αβιά
100 Αβιάδ
101 Αβιάθαρ
102 Αβιάνιος
103 Αβιανός
104 Αβίας
105 Αβίατος
106 Άβιβος
107 Αβιμέλιχος
108 Άβιος
109 Αβιούδ
110 Αβλάβιος
111 Αβλαβίων
112 Άβληρος
113 Αβούδιμος
114 Αβραάμ
118 Άβραμ
119 Άβραξ
120 Άβραχας
121 Αβρέας
122 Αβρίκιος
123 Αβροτέλειος
124 Άβρων
125 Αβρώνυχος
126 Άβρωτος
127 Αβυδηνός
128 Αβώ
129 Άγαβος
130 Αγαθάγγελος
131 Αγαθάγητος
132 Αγαθαρχίς
133 Αγάθαρχος
134 Αγαθάγητος
135 Αγαθήμερος
136 Αγαθίνος
137 Αγάθιππος
138 Αγαθόβουλος
139 Αγαθοδαίμων
140 Αγαθόδωρος
141 Αγαθοκλέας
142 Αγαθόνικος
143 Αγαθόπους
144 Αγαθοσθένης
145 Αγαθόστρατος
146 Αγαθότυχος
147 Αγάθυλλος
148 Αγάθυρνος
149 Αγάθυρσος
150 Αγάθων
151 Αγαθώνυμος
152 Αγαίος
153 Αγακλέης
154 Αγάκλυτος
155 Αγαλιανός
156 Αγαλλίας
157 Αγαμέμνων
158 Αγαμηδίδας
159 Αγαμήδης
160 Αγαμηδίδας
161 Αγαμήθης
162 Αγανός
163 Αγαπαίος
164 Αγαπήνωρ
165 Αγαπητός
166 Αγάπιος
167 Αγαπτόλεμος
168 Αγασθένης
169 Αγασίας
170 Αγασικλής
171 Αγασικράτης
172 Αγασιμένης
173 Αγάσιμος
174 Αγασσαμενός
175 Αγάστροφος
176 Αγαυός
177 Αγγελάριος
178 Αγγελίνος
179 Αγγελίων
180 Άγγελος
181 Αγγενίδας
182 Αγγίας
184 Αγέας
185 Αἰγέας
186 Αγελάδας
187 Αγέλαος
188 Αγέλας
189 Άγελος
190 Αγέλοχος
191 Αγέμαχος
192 Αἰγεὺς
193 Αγεύς
194 Αγήμων
195 Αγήνωρ
196 Αγήσανδρος
197 Αγήσαρχος
198 Αγησίας
199 Αγησιδάμας
200 Αγησίδαμος
201 Αγησίλαος
202 Αγησίλοχος
203 Αγησίμαχος
204 Αγησίμβροτος
205 Αγησίπολις
206 Αγησιππίδας
207 Αγησιππίδης
208 Αγησίστρατος
209 Αγήτας
210 Άγητος
211 Αγήτως
212 Αγίας
213 Αἰγιμιὸς
214 Άγις
215 Αἲγισθος
216 Αγίων
217 Αγκαίος
218 Αγκύορας
219 Αγκύωε
220 Αγλάιος
221 Αγλαοκρέων
222 Αγλαόπης
223 Αγλαός
224 Αγλαοσθένης
225 Αγλαόφαμος
226 Αγλαοφών
227 Άγναπτος
228 Αγνόδημος
229 Αγνόδικος
230 Αγνόδωρος
231 Αγνοκλής
232 Αγνός
233 Αγνόφιλος
234 Αγνωνίδης
235 Αγονέας
236 Αγορακλής
237 Αγοράκριτος
238 Αγοράναξ
239 Αγόραστος
240 Αγόρατος
241 Αγρεύς
242 Αγριόπας
243 Αγρίοπος
244 Άγριος
245 Αγρίππας
246 Αγριώνιος
247 Άγρων
248 Αγύλαιος
249 Αγύριος
250 Αγύρριος
251 Αγχίαλος
252 Αγχίμαχος
253 Αγχίμολος
254 Άγχιος
255 Αγχίπυλος
256 Αγχίροος
257 Αγχίσης
258 Αδαίος
259 Αδαλβέρτος
260 Αδάμ
263 Αδαμάντιος
264 Αδάμας
265 Αδαμνάνος
266 Άδας
267 Αδέας
268 Αδείμαντος
269 Αἰδέσιος
270 Άδης
271 Αδιατόριξ
272 Αδίστας
273 Άδμητος
274 Αδόλφος
275 Αδονάι
276 Άδραστος
277 Άδρησκος
278 Αδριανός
279 Άδωνις
280 Αέθλιος
281 Αειθαλάς
282 Αείμνηστος
283 Αελλήεις
284 Αελλοπόδης
285 Αερίας
286 Αέροπος
287 Αέτιος
289 Αζαρίας
290 Αζάριος
291 Αζάς
292 Αζάτ
293 Άζευς
294 Άζης
295 Αζώρ
296 Αηδόνιος
297 Αήτης
298 Αἰήτης
299 Άητωρ
300 Αητωραιακός
301 Αθάμας
302 Αθάμβιλος
303 Αθανάδας
304 Αθάνας
305 Αθανάσιος
306 Αθάνατος
307 Αθέρας
308 Αἰθέριος
309 Αθηδάρας
310 Αθηναγόρας
311 Αθηνάδας
312 Αθηνάδης
313 Αθήναιος
314 Αθήνιππος
315 Αθηνίων
316 Αθηνογένης
317 Αθηνόδωρος
318 Αθηνοκλής
319 Αθηνόκριτος
320 Αἰθάλης
321 Αθλίας
322 Αθοσίων
323 Αθρέ
324 Άθως
325 Αιακός
326 Αιανός
327 Αίας
328 Αιγαίων
329 Αιγείδας
330 Αιγέστης
331 Αιγεύς
332 Αιγέων
333 Αιγεωνέας
334 Αιγιαλεύς
335 Αιγίας
336 Αιγίδας
337 Αίγιλος
338 Αιγίμιος
339 Αίγινος
340 Αίγιος
341 Αίγισθος
342 Αιγιστέας
343 Αίγιστος
344 Αιγίων
345 Αίγλων
346 Αιγύπτιος
347 Αίγυπτος
348 Αίγων
349 Αϊδανός
350 Αιδέσιος
352 Άιδης
353 Αϊδωνεύς
354 Αιήτης
355 Αιήτιος
356 Αιθαλίδης
357 Αίθαν
358 Αιθήρ
359 Αιθίδας
360 Αίθικος
361 Αιθιόλας
362 Αιθίων
363 Αίθλιος
364 Αίθος
365 Αιθούσιος
366 Αίθων
367 Αίθωνας
368 Αικατερίνος
369 Αίλιος
370 Αϊμαν
371 Αιμίλιος
372 Άιμον
373 Αιμόνιος
374 Αίμος
375 Αίμων
376 Αινέας
377 Αινείας
378 Αίνειος
379 Αινεσίδημος
380 Αίνετος
381 Αινεύς
382 Αίνητος
383 Αινιάδης
384 Αϊνουρ
385 Αίξων
386 Αίολος
387 Αίπυτος
388 Αίσακος
389 Αισανίας
390 Αισημίδας
391 Αίσηπος
392 Αίσιμος
393 Αίσιος
394 Αισίων
395 Αισυήτης
396 Αίσυμνος
397 Αίσυπος
398 Αισχίνης
399 Αισχίων
400 Αισχυλίδης
401 Αισχύλος
402 Αίσων
403 Αίσωψ
405 Αιτναίος
406 Αιτωλός
407 Αιχμοκλής
408 Ακάδημος
409 Ακάθιστος
410 Ακάκητος
411 Ακάκιος
413 Άκακος
414 Ακάμας
415 Άκανθος
416 Ακαρίων
417 Ακαρναν
418 Άκαστος
419 Ακατάβλητος
420 Ακατάφλεκτος
421 Άκελος
422 Ακέσανδρος
423 Ακεσίας
424 Ακεσίδας
425 Ακεσίλαος
426 Ακεσίλας
427 Ακεσίμβροτος
428 Ακέστης
429 Ακεστόδωρος
430 Ακέστωρ
431 Ακεψεής
432 Ακεψιμάς
433 Ακήρατος
434 Αἰάκης
435 Άκης
436 Ακίνδυνος
437 Άκις
438 Ακματίδας
439 Ακμονίδας
440 Άκμων
441 Ακόλουθος
442 Ακοντεύς
443 Ακουμενός
444 Ακουσιλάδας
445 Ακουσίλαος
446 Ακούτιος
447 Ακραγαντίνος
448 Ακράγας
449 Άκρατος
450 Ακρίας
451 Ακρίβος
452 Ακρίσιος
453 Ακρίτας
454 Ακρόκομος
455 Ακρόνεος
456 Ακρότατος
457 Άκρων
458 Ακταίος
459 Ακτίνας
460 Άκτις
461 Άκτωρ
462 Ακύλας
464 Αλαλκομένης
465 Αλαμάνος
466 Άλαν
467 Αλάστωρ
468 Αλαφούζος
469 Αλβανός
470 Αλβέρτος
471 Αλβίνος
472 Αλδχέλμος
473 Αλεβίζος
474 Αλεβίων
475 Αλεγήνωρ
476 Αλεκτρυών
477 Αλέκτωρ
478 Αλεξάγγελος
479 Αλέξανδρος
482 Αλεξάνορας
483 Αλεξάνωρ
484 Αλέξαρχος
485 Αλεξιάρης
486 Αλεξίβιος
487 Αλεξίκακος
488 Αλεξικλής
489 Αλεξίμαχος
490 Αλεξίνικος
491 Αλέξιος
492 Αλεξιππιδας
493 Αλέξων
494 Αλεός
495 Αλεύας
496 Αλέχτορας
497 Αληθινός
498 Αλήσιος
499 Αλήτης
500 Αλθαιμένης
501 Άλθηπος
502 Αλίαρτος
503 Αλίας
504 Αλιθέρσης
505 Αλιμήδης
506 Άλιος
507 Αλίοχος
508 Αλίφηρας
509 Αλκάθοος
510 Αλκαινέτος
511 Αλκαίος
512 Αλκαμένης
513 Άλκανδρος
514 Αλκάνωρ
515 Αλκείδης
516 Αλκέτας
517 Άλκης
518 Αλκίας
519 Αλκιβιάδης
520 Αλκίβιος
521 Αλκιδάμας
522 Αλκίδας
523 Αλκίμαχος
524 Αλκιμέδων
525 Αλκιμένης
526 Αλκιμήδης
527 Άλκιμος
528 Αλκινάδας
529 Αλκίνοος
530 Άλκιππος
531 Αλκισθένης
532 Αλκίσων
533 Αλκίφρων
534 Αλκμαίων
535 Αλκμάν
536 Αλκμάων
537 Αλκμέων
538 Αλκμήνωρ
539 Αλκυονεύς
540 Άλκων
541 Άλκωνας
542 Αλλάς
543 Αλμήνωρ
544 Αλμπέος
545 Αλμπέρτος
546 Άλμωψ
547 Αλξίων
548 Αλοίσιος
549 Αλοκράτης
550 Αλόπιος
551 Αλουίζος
552 Αλπέγιος
553 Άλπης
554 Αλταίων
555 Άλτης
556 Άλτιμος
557 Αλυζεύς
558 Άλυκος
559 Αλύπιος
560 Αλύριος
561 Αλύσιος
562 Αλφαίος
563 Αλφειός
564 Αλφεσίβοιος
565 Αλφόνς
566 Αλφρέδος
567 Αλωεύς
568 Αλώνιος
569 Αλώπεκος
570 Αμαζόνιος
571 Αμαθεύς
572 Αμαλθεύς
573 Αμαλκείδης
574 Αμανάτιος
575 Αμανάτιος
576 Αμανάτιος
577 Άμανδος
579 Αμάρακος
580 Αμάρανθος
581 Αμάραντος
582 Άμβραξ
583 Αμβρόσιος
584 Αμβρύων
585 Αμεινία
586 Αμεινίας
587 Αμεινοκλής
588 Αμειψίας
589 Αμέλιος
590 Αμερίας
591 Αμέρικος
592 Αμέστριος
593 Αμετάθετος
594 Αμήδης
595 Αμήν
596 Αμήνοφις
597 Αμήνων
598 Αμησινάς
599 Αμήστριος
600 Άμηστρις
601 Αμιανός
602 Αμίαντος
603 Αμίλκας
604 Αμιναδάβ
605 Αμινίας
606 Άμιρις
607 Άμισσος
608 Αμισώδαρος
609 Αμμέας
610 Αμμιανός
611 Αμμούν
612 Άμμων
613 Αμμωναθάς
614 Αμόλυντος
615 Αμομφάρετος
616 Αμοπάων
617 Αμούν
618 Αμπάν
619 Αμπέλιος
620 Αμπλίας
621 Άμπυκος
622 Άμπυξ
623 Αμύδας
624 Αμυθάων
625 Αμύκλας
626 Άμυκος
627 Αμύνανδρος
628 Αμυνίας
629 Άμυνος
630 Αμύντας
631 Αμυντιανός
632 Αμύντωρ
633 Αμύνων
634 Άμυρος
635 Αμφάρης
636 Αμφίαλος
637 Αμφιάναξ
638 Αμφιανός
640 Αμφιάραος
641 Αμφιδάμας
642 Αμφίδικος
643 Αμφίδοκος
644 Αμφίδωρος
645 Αμφίθεος
646 Άμφικλος
647 Αμφικράτης
648 Αμφικτύων
649 Αμφίλοχος
650 Αμφίλυκος
651 Αμφίλυτος
652 Αμφίμαρος
653 Αμφίμαχος
654 Αμφιμέδων
655 Αμφιμήδης
656 Αμφίμνηστος
657 Αμφινεύς
658 Αμφίνομος
659 Αμφίομος
660 Άμφισσος
661 Αμφίστρατος
662 Αμφιτρίτης
663 Αμφιτρύων
664 Αμφίων
665 Αμφότερος
666 Αἳμων
667 Αμών
668 Αμωναθάς
669 Αμώς
670 Άμωσις
671 Αναβησίνεος
672 Αναγνώστης
673 Ανάκλητος
674 Ανακρέουσα
675 Ανακρέων
677 Ανάκτωρ
678 Ανανί
679 Ανανίας
680 Αναξαγόρας
681 Αναξαμένης
682 Ανάξανδρος
683 Αναξαρέτης
684 Ανάξαρχος
685 Αναξίβιος
686 Αναξίδαμος
687 Αναξικράτης
688 Αναξίλαος
689 Αναξίμανδρος
690 Αναξιμένης
691 Αναξίνος
692 Ανάξιππος
693 Άναξις
694 Αναπίας
695 Ανάργυρος
696 Αἰνέας
697 Αναστάσιος
698 Ανατόλιος
699 Ανάχαρσις
700 Άνδης
701 Ανδοκίδης
702 Ανδούλος
703 Ανδραίμων
704 Ανδρέας
705 Ανδρεστίνος
706 Ανδριανός
707 Ανδρόγεως
708 Ανδροδάμας
709 Ανδροίτας
710 Ανδροκλείδας
711 Ανδροκλής
712 Άνδροκλος
713 Ανδροκράτης
714 Ανδροκύδης
715 Ανδρόλεως
716 Ανδρόμαχος
717 Ανδρομέδης
718 Ανδρομένης
719 Ανδρομήδης
720 Ανδρονίδης
721 Ανδρόνικος
722 Ανδροπελαγίας
723 Ανδροσθένης
724 Ανδροτίων
725 Ανδρόφιλος
726 Άνδρων
727 Ανδώνιος
728 Αἰνείας
729 Αἲνειος
730 Ανειτυλλιανός
731 Άνεκτος
732 Ανεμπόδιστος
734 Ανέστης
735 Αἴνετος
736 Αἴνεφος
737 Ανήρ
738 Αἰνησίδημος
739 Άνθας
740 Ανθέμιος
741 Ανθεμίων
742 Άνθερμος
743 Ανθεστίων
744 Ανθηδόνιος
745 Άνθιμος
746 Άνθιππος
747 Άνθος
748 Ανθόσμιος
749 Άνιγρος
750 Ανίκητος
751 Ανίκκερις
752 Ανίνας
753 Άνιος
754 Άνιππος
755 'Ανναγκρέϋς
756 Άννας
757 Αννίβας
758 Αννίκ
759 Αννίκερις
760 Άννινος
761 Αννούβ
762 Ανούσας
763 Ανουτσιάτης
764 Άνοχος
765 Ανσέλμος
766 Ανταγόρας
767 Ανταίος
768 Ανταλκίδας
769 Άντανδρος
770 Αντέας
771 Αντείας
772 Αντέρως
774 Αντήνωρ
775 Αντιάδης
776 Αντίας
777 Αντιγένης
778 Αντίγονος
779 Αντίδοτος
780 Αντίδωρος
781 Αντίθεος
782 Αντικλής
783 Αντικράτης
784 Αντιλέων
785 Αντιλίνος
786 Αντίλοχος
787 Αντίμαχος
788 Αντιμέδων
789 Αντιμένης
790 Αντιμήδης
791 Αντίμνηστος
792 Αντίμοιρος
793 Αντίνοος
794 Αντίνος
795 Αντίοχος
796 Αντίπας
797 Αντίπατρος
798 Αντίπαφος
799 Άντιππος
800 Αντισθένης
801 Αντιστάτης
802 Αντιφάνης
803 Αντίφας
804 Αντιφάτης
805 Αντίφημος
806 Αντίφιλος
807 Αντίφονος
808 Άντιφος
809 Αντιφών
810 Αντιχάρης
811 Αντιωρος
812 Αντραίμονας
813 Αντρανίκ
814 Άντυλλος
815 Αντωνίκος
816 Αντώνιος
817 Αντωνίσκος
818 Ανυβις
819 Ανύσιος
820 Άνυστις
821 Ανύτη
822 Άνυτος
823 Ανφαχος
824 Ανώγων
825 Ανώνυμος
826 Αξίερος
827 Αξιόκερσος
828 Αξιόνικος
829 Άξιος
830 Αξίοχος
831 Αξιώτης
832 Άξυλος
833 Αοβολος
834 Αοιδός
835 Απαίος
836 Απάμειος
837 Άπαμος
838 Απείρανδρος
839 Απειρόγαμος
840 Απελάς
841 Απελλής
843 Απήμαντος
844 Απία
845 Απίων
846 Απέλλιχος
847 Απογόνου
848 Απολλάς
849 Απολλόδωρος
850 Απολλοκράτης
851 Απολλοφάνης
852 Απολλύων
853 Απόλλων
854 Απολλώνιος
855 Απόστολος
857 Απουλήιος
858 Άποφις
859 Απρίλιος
860 Απρίων
861 Απρόσιτος
862 Άπτερος
863 Άραβος
864 Άρακος
865 Αράμ
866 Αράπης
867 Αραρώς
868 Άρας
869 Άρατος
870 Αρβανίτης
871 Άρβηλος
872 Αργαίος
873 Άργαλος
874 Αργάς
875 Αργεάδης
876 Άργεννος
877 Αργεντίνος
878 Αργέστης
879 Αργεύς
880 Αργήλης
881 Άργης
882 Αργίνος
883 Άργιος
884 Άργος
885 Αργυράκριτος
886 Αργυρός
887 Αρδαλίων
888 Αρέδιος
889 Αρέθων
890 Άρειος
891 Αρεσίας
892 Αρέστης
893 Αρέστωρ
894 Αρεταίος
895 Αρετάων
896 Αρεύς
897 Αρήγων
898 Αρηιάς
899 Αρηίθοος
900 Αρηίλυκος
901 Αρήιος
902 Αρηξίων
903 Αρηος
904 Άρης
906 Άρητος
907 Αρθούρος
908 Αριάδνης
909 Αριάνθη
910 Αριδαίος
911 Αριδίκης
912 Αρίζηλος
913 Αριμήδης
914 Αρίμνης
915 Αρίμνηστος
916 Αρίσβας
917 Αριστάγγελος
918 Αρισταγόρας
919 Αρισταίνετος
920 Αρίστανδρος
921 Αρίσταρχος
922 Αριστείδης
923 Αριστιανός
924 Αριστίνος
925 Αρίστιππος
926 Αριστόβουλος
928 Αριστογείτων
929 Αριστογένης
930 Αριστόδημος
931 Αριστόδικος
932 Αριστόδουλος
933 Αριστόθεος
934 Αριστόθηρος
935 Αριστοκλειανός
936 Αριστοκλείδας
937 Αριστοκλεύς
938 Αριστόκλητος
939 Αριστοκράτης
940 Αριστόκριτος
941 Αριστολαϊδης
942 Αριστόλαος
943 Αριστόλεως
944 Αριστόλοχος
945 Αριστόμαχος
946 Αριστομένης
947 Αριστομήδης
948 Αριστόμνηστος
949 Αριστόνας
950 Αριστόνικος
951 Αριστόνοος
952 Αριστόνους
953 Αριστόξενος
954 Άριστος
955 Αριστοτέλης
956 Αριστοτέχνης
957 Αριστότιμος
958 Αριστοφάνης
959 Αριστόφαντος
960 Αριστόφιλος
961 Αριστοφών
962 Αρίστυλλος
963 Αριστωνομίδας
964 Αριστώνυμος
965 Αριφράδης
966 Αρίφρων
967 Αρίων
968 Αρκάδιος
969 Αρκάς
970 Αρκέας
971 Αρκείσιος
972 Αρκεσίδας
973 Αρκεσίλαος
974 Αρκέσιος
975 Αρκτίνος
976 Άρκτος
977 Αρκτούρος
978 Άρκτοφόνος
979 Αρμαδίων
980 Αρμάνδος
981 Αρματίδης
982 Αρμενίδας
983 Αρμόδιος
984 Αρμοκύδης
985 Αρμονίας
986 Αρναίος
987 Άρπαγος
988 Αρπαλέας
989 Αρπαλίων
990 Άρπαλος
991 Αρπάλυκος
992 Αρποκρατίων
993 Αρπύλας
994 Αρριανός
995 Αρρίας
996 Αρριβαίος
997 Αρριδαίος
998 Αρρύβας
999 Αρσάκιος
1000 Αρσένιος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία