Εορτές 24 Ιανουαρίου: Αγία Χρυσοπλόκη Άγιος Κάντοκ Άγιος Παυσίριος Οσία Ξένη Όσιος Φίλων
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βάρσιμος Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας εκ Καζάν Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Βαβύλας ο εν Σικελία Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ερμογένης Άγιος Θεοδοτίων Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Άγιος Μάμας Άγιος Παύλος Άγιος Φιλήμων επίσκοπος Καρπάθου Βαβύλας Οσία Ξένη η Διά Χριστόν Σαλή Όσιος Ζωσιμάς Όσιος Μακεδόνιος Όσιος Νεόφυτος ο έγκλειστος Όσιος Φιλιππικός Τιμόθεος Μάρτυρας
1 Adamnan
2 Aedan
3 Aidan
4 Aβρότονος
5 Aιολόμιτρις
6 Boniface
7 Cumine
8 Cuthbert
9 Cuthburge
10 Donald
11 Dubritius
12 Eata
13 Edwin
14 Finan
15 Gerebernus
16 Gildas
17 Gudwall
18 Honorius
19 Justus
20 Kentigern
21 Maglorious
22 Ninian
23 Theodemir
24 Theotonius
25 Urbitius
26 Valentinian
27 Verocianus
28 Viator
29 Victurus
30 Waccar
31 Waldalenus
32 Wandoi
33 Wilfrid
34 Wolfgang
35 Yared
36 Ywi
37 Zygmunt
38 Αάαρκος
39 Αάβακτος
40 Αἰακὸς
41 Αἰαντίδης
42 Αἰαντόδωρος
43 Ααρασσός
44 Ααρών
46 Αἲας
47 Αασίφορος
48 Αάσπετος
49 Άαστος
50 Αάσχετος
51 Άβαβος
52 Αβάδιμος
53 Αβάδνης
54 Αβαεόδωρος
55 Αβάζιος
56 Αβαθμίδωτος
57 Αβαιόδορος
58 Αβαιόδωρ
59 Αβαιόδωρος
60 Αβαιόκριτος
61 Αβαίος
62 Αβαίστας
63 Αβάκ
64 Αβάκαινας
65 Αβακένας
66 Αβακής
67 Αβάκης
68 Αβακούμ
69 Άβακτος
70 Αβάμμων
71 Αβάνθιος
72 Αβαντιάδης
73 Αβαντίδας
74 Αβάρβαρος
75 Αβαρης
76 Αβαρίνος
77 Άβαρις
78 Άβαρνος
79 Άβαρτος
80 Άβας
81 Αβάσγιος
82 Αβάσιτος
83 Αβασκάντιλλος
84 Αβασκαντος
85 Αββαδών
86 Αββάς
87 Άβγαρ
88 Αβδαίος
89 Αβδάραξος
90 Άβδηρος
91 Άβδης
92 Αβδιήλ
93 Αβδιού
94 Αβειρών
95 Άβελ
96 Αβελάρδος
97 Αβελβούλ
98 Αβεντίνος
99 Αβέρκιος
100 Αβερρόης
101 Αβέρωφ
102 Αβεσσαλώμ
103 Αβήπας
104 Αβιά
105 Αβιανός
106 Αβίατος
107 Άβιβος
108 Άβιος
109 Αβιούδ
110 Αβλάβιος
111 Άβληρος
112 Αβουδίμος
113 Αβραάμ
117 Άβραμ
118 Αβράμιος
119 Άβραξ
120 Άβραχας
121 Αβρέας
122 Αβρίκιος
123 Αβροτέλειος
124 Άβρων
125 Αβρώνυχος
126 Άβρωτος
127 Αβυδηνός
128 Αβώ
129 Άγαβος
130 Αγαθάγγελος
131 Αγαθαρχίς
132 Αγάθαρχος
133 Αγαθήμερος
134 Αγαθίνος
135 Αγάθιππος
136 Αγαθόβουλος
137 Αγαθοδαίμων
138 Αγαθόδωρος
139 Αγαθοκλέας
140 Αγαθόνικος
141 Αγαθοσθένης
142 Αγαθόστρατος
143 Αγαθότυχος
144 Αγάθυλλος
145 Αγάθυρνος
146 Αγάθυρσος
147 Αγάθων
148 Αγαθώνυμος
149 Αγαίος
150 Αγακλέης
151 Αγάκλυτος
152 Αγαλιανός
153 Αγαλλίας
154 Αγαμέμνων
155 Αγαμήδης
156 Αγανός
157 Αγαπαίος
158 Αγαπήνωρ
159 Αγαπητός
160 Αγάπιος
161 Αγαπτόλεμος
162 Αγασθένης
163 Αγασίας
164 Αγασικλής
165 Αγασικράτης
166 Αγασιμένης
167 Αγάσιμος
168 Αγασσαμενός
169 Αγάστροφος
170 Αγαυός
171 Αγγαίος
172 Αγγελάριος
173 Αγγελής
174 Αγγελίων
175 Άγγελος
176 Αγγενίδας
177 Αγγίας
179 Αγέας
180 Αἰγέας
181 Αγέλαος
182 Αγέλας
183 Άγελος
184 Αγέλοχος
185 Αγέμαχος
186 Αἰγεὺς
187 Αγεύς
188 Αγήμων
189 Αγήνωρ
190 Αγησανδρίδας
191 Αγησανδρίδης
192 Αγήσανδρος
193 Αγήσαρχος
194 Αγησίας
195 Αγησιδάμας
196 Αγησίδαμος
197 Αγησίλαος
198 Αγησίλοχος
199 Αγησίμαχος
200 Αγησίμβροτος
201 Αγησίπολις
202 Αγησιππίδας
203 Αγησιππίδης
204 Αγησίστρατος
205 Αγήτας
206 Άγητος
207 Αγήτως
208 Αγίας
209 Αἰγιμιὸς
210 Άγις
211 Αἲγισθος
212 Αγίων
213 Αγκαίος
214 Αγκύορας
215 Αγκύωε
216 Αγλάιος
218 Αγλαοκρέων
219 Αγλαόπης
220 Αγλαός
221 Αγλαοσθένης
222 Αγλαόφαμος
223 Αγλαοφών
224 Άγναπτος
225 Αγνάς
226 Αγνιάδης
227 Αγνίας
228 Άγνιος
229 Αγνόδημος
230 Αγνόδικος
231 Αγνόδωρος
232 Αγνοκλής
233 Αγνόφιλος
234 Άγνων
235 Αγνωνίδης
236 Αγονέας
237 Αγορακλής
238 Αγοράκριτος
239 Αγοράναξ
240 Αγόραστος
241 Αγόρατος
242 Αγρεύς
243 Αγριόπας
244 Αγρίοπος
245 Άγριος
246 Αγρίππας
247 Άγριππος
248 Αγριώνιος
249 Άγρων
250 Αγύλαιος
251 Αγύλος
252 Αγύριος
253 Αγύρριος
254 Αγχίαλος
255 Αγχίμολος
256 Άγχιος
257 Αγχίπυλος
258 Αγχίροος
259 Αγχίσης
260 Αδαίος
261 Αδαλβέρτος
262 Αδάμ
265 Αδαμάντιος
266 Αδάμας
267 Αδάμος
268 Άδας
269 Άδαυκτος
270 Αδέας
271 Αδείμαντος
272 Αἰδέσιος
273 Άδης
274 Αδιατόριξ
275 Άδμητος
276 Αδόλφος
277 Αδονάι
278 Άδραστος
279 Άδρησκος
280 Αδριανός
281 Άδωνις
282 Αέθλιος
283 Αειθαλάς
284 Αείμνηστος
285 Αερίας
286 Αέροπος
287 Αετιδεύς
288 Αέτιος
290 Αετίων
291 Αετός
292 Αέτων
293 Αζάν
294 Αζαρίας
295 Αζάριος
296 Αζάς
297 Αζάτ
298 Άζευς
299 Αζής
300 Αζώρ
301 Αήτης
302 Αἰήτης
303 Άητωρ
304 Αητωραιακός
305 Αθάμας
306 Αθάμβιλος
307 Αθάνας
308 Αθανάσιος
309 Αθάνατος
310 Αθέρας
311 Αἰθέριος
312 Αθηδάρας
313 Αθηναγόρας
314 Αθηνάδας
315 Αθηνάδης
316 Αθήναιος
317 Αθήνιππος
318 Αθηνίων
319 Αθηνογένης
320 Αθηνόδωρος
321 Αθηνοκλής
322 Αθηνόκριτος
323 Αἰθάλης
324 Αθλίας
325 Αθος
326 Αθοσίων
327 Αθρέ
328 Άθως
329 Αιακός
330 Αιανός
331 Αίαντας
332 Αίαξ
333 Αίας
334 Αιγαίων
335 Αιγείδας
336 Αιγέστης
337 Αιγεύς
338 Αιγέων
339 Αιγεωνέας
340 Αιγιαλεύς
341 Αιγίας
342 Αιγίδιος
343 Αίγιλος
344 Αιγίμιος
345 Αίγιος
346 Αίγισθος
347 Αιγιστέας
348 Αίγιστος
349 Αιγίων
350 Αίγλων
351 Αιγύπτιος
352 Αίγυπτος
353 Αίγων
354 Αιδέσιος
355 Άιδης
356 Αϊδωνεύς
357 Αιήτης
358 Αιήτιος
359 Αιθαλίδης
360 Αιθήρ
361 Αιθίδας
362 Αίθικος
363 Αιθιόλας
364 Αιθίων
365 Αίθλιος
366 Αίθος
367 Αιθούσιος
368 Αίθρια
369 Αίθων
370 Αίθωνας
371 Αικατερίνος
372 Αιλιανός
373 Αίλιος
374 Αϊμαν
375 Αιμίλιος
376 Άιμον
377 Αιμόνιος
378 Αίμος
379 Αίμων
380 Αινέας
381 Αινείας
382 Αίνειος
383 Αινεσίδημος
384 Αίνετος
385 Αινεύς
386 Αίνητος
387 Αινιάδης
388 Αϊνουρ
389 Αίξων
390 Αίολος
391 Αίπυτος
392 Αίσακος
393 Αισανίας
394 Αίσηπος
395 Αίσιμος
396 Αίσιος
397 Αισίων
398 Αισυήτης
399 Αίσυμνος
400 Αίσυπος
401 Αισχίνης
402 Αισχίων
403 Αισχυλίδης
404 Αισχύλος
405 Αίσων
406 Αίσωψ
408 Αιτωλός
409 Αιχμοκλής
410 Ακάδημος
411 Ακάκητος
412 Ακάκιος
414 Άκακος
415 Ακάμας
416 Άκανθος
417 Ακαρίων
418 Ακαρναν
419 Άκαστος
420 Ακατάβλητος
421 Ακατάφλεκτος
422 Ακέλης
423 Άκελος
424 Ακέσανδρος
425 Ακεσίας
426 Ακεσίδας
427 Ακεσίλαος
428 Ακεσίλας
429 Ακεσίμβροτος
430 Ακέστης
431 Ακεστόδωρος
432 Ακέστωρ
433 Ακεψεής
434 Ακεψιμάς
435 Ακήρατος
436 Αἰάκης
437 'Ακης
438 Ακίνδυνος
439 Άκις
440 Ακμονίδας
441 Άκμων
442 Ακόλουθος
443 Ακοντεύς
444 Ακόντης
445 Ακουμενός
446 Ακουσιλάδας
447 Ακουσίλαος
448 Ακούτιος
449 Ακραγαντίνος
450 Ακράγας
451 Άκρατος
452 Ακρίας
453 Ακριβός
454 Ακρίσιος
455 Ακρίτας
456 Ακρόκομος
457 Ακρόνεος
458 Ακρότατος
459 Άκρων
460 Ακταίος
461 Ακταίων
462 Ακτίνας
463 Άκτις
464 Άκτωρ
465 Ακύλας
467 Αλαλκομένης
468 Αλαμάνος
469 Άλαν
470 Αλάστωρ
471 Αλαφούζος
472 Αλβέρτος
473 Αλβιανός
474 Αλβίνος
475 Αλεβίζος
476 Αλεβίων
477 Αλεγήνωρ
478 Αλεκτρυών
479 Αλέκτωρ
480 Αλεξάγγελος
481 Αλέξανδρος
482 Αλεξάνορας
483 Αλεξάνωρ
484 Αλέξαρχος
485 Αλεξιάρης
486 Αλεξίας
487 Αλεξίβιος
488 Αλεξίκακος
489 Αλεξικλής
490 Αλεξίμαχος
491 Αλεξίνικος
492 Αλεξίνος
493 Αλέξιος
494 Αλεξιππιδας
495 Αλεξίων
496 Αλέξων
497 Αλεός
498 Αλεύας
499 Αλέχτορας
500 Αληθινός
501 Αλήσιος
502 Αλήτης
503 Αλθαιμένης
504 Άλθηπος
505 Αλίαρτος
506 Αλιθέρσης
507 Αλιμήδης
508 Άλιος
509 Αλίοχος
510 Αλίφηρας
511 Αλκάθοος
512 Αλκαινέτος
513 Αλκαίος
514 Αλκαμένης
515 Άλκανδρος
516 Αλκάνωρ
517 Αλκείδης
518 Αλκέτας
519 Αλκημίδης
520 Άλκης
521 Αλκίας
522 Αλκιβιάδης
523 Αλκίβιος
524 Αλκιδάμας
525 Αλκίδας
526 Αλκίμαχος
527 Αλκιμέδων
528 Αλκιμένης
529 Άλκιμος
530 Αλκινάδας
531 Αλκίνοος
532 Αλκισθένης
533 Αλκίσωνας
534 Αλκίφρων
535 Αλκμαίων
536 Αλκμάν
537 Αλκμάων
538 Αλκμέων
539 Αλκμήνωρ
540 Αλκυονεύς
541 Άλκων
542 Άλκωνας
543 Αλλάς
544 Αλμήνωρ
545 Αλμπέρτος
546 Άλμωψ
547 Αλξίων
548 Αλοκράτης
549 Αλόπιος
550 Αλουίζος
551 Αλπέγιος
552 Άλπης
553 Αλταίων
554 Άλτης
555 Αλυζεύς
556 Άλυκος
557 Αλύπητος
558 Αλύπιος
559 Αλύριος
560 Αλφαίος
561 Αλφειός
562 Αλφόνς
563 Αλφρέδος
564 Αλωεύς
565 Αλώνιος
566 Αλώπεκος
567 Αμαθεύς
568 Αμαλκείδης
569 Αμανάτιος
570 Αμανάτιος
571 Αμανάτιος
572 Αμανδίνος
573 Άμανδος
575 Αμάρακος
576 Αμάρανθος
577 Αμάραντος
578 Άμβραξ
579 Αμβρόσιος
580 Αμβρύων
581 Αμεινία
582 Αμεινίας
583 Αμεινοκλής
584 Αμειψίας
585 Αμέλιος
586 Αμερίας
587 Αμέρικος
588 Αμέστριος
589 Αμετάθετος
590 Αμήν
591 Αμήνοφις
592 Αμήνων
593 Αμησινάς
594 Αμήστριος
595 Άμηστρις
596 Αμιανός
597 Αμίαντος
598 Αμίλκας
599 Αμιναδάβ
600 Αμινίας
601 Άμιρις
602 Άμισσος
603 Αμισώδαρος
604 Αμμέας
605 Αμμιανός
606 Αμμούν
607 Άμμων
608 Αμμωναθάς
609 Αμόλυντος
610 Αμομφάρετος
611 Αμοπάων
612 Αμούν
613 Αμπέλιος
614 Αμπλίας
615 Άμπυκος
616 Άμπυξ
617 Αμύδας
618 Αμυθάων
619 Αμύκλας
620 Άμυκος
621 Αμύνανδρος
622 Αμυνίας
623 Άμυνος
624 Αμύντας
625 Αμυντιανός
626 Αμύντωρ
627 Αμύνων
628 Άμυρος
629 Αμφάρης
630 Αμφίαλος
631 Αμφιάναξ
632 Αμφιάραος
633 Αμφιάρης
634 Αμφιδάμας
635 Αμφίδικος
636 Αμφίδοκος
637 Αμφίδωρος
638 Αμφίθεος
639 Άμφικλος
640 Αμφικράτης
641 Αμφικτύων
642 Αμφίλοχος
643 Αμφίλυτος
644 Αμφίμαρος
645 Αμφίμαχος
646 Αμφιμέδων
647 Αμφίμνηστος
648 Αμφινεύς
649 Αμφίνομος
650 Αμφίομος
651 Άμφισσος
652 Αμφίστρατος
653 Αμφιτρίτης
654 Αμφιτρύων
655 Αμφίων
656 Αμφότερος
657 Αἳμων
658 Αμών
659 Αμωναθάς
660 Αμώς
661 Άμωσις
662 Αναβησίνεος
663 Αναγνώστης
664 Ανάκλητος
665 Ανακρέουσα
666 Ανακρέων
668 Ανάκτωρ
669 Ανανί
670 Ανανίας
671 Αναξαγόρας
672 Αναξαμένης
673 Αναξανδρίδης
674 Ανάξανδρος
675 Ανάξαρχος
676 Αναξίβιος
677 Αναξίδαμος
678 Αναξικράτης
679 Αναξίλαος
680 Αναξιμανδρίδης
681 Αναξίμανδρος
682 Αναξιμένης
683 Αναξίνος
684 Ανάξιππος
685 Άναξις
686 Αναπίας
687 Ανάργυρος
688 Αἰνέας
689 Αναστάσιος
690 Ανατόλιος
691 Ανάχαρσις
692 Άνδης
693 Ανδοκίδης
694 Ανδούλος
695 Ανδραίμων
696 Ανδρέας
697 Ανδρεστίνος
698 Ανδριανός
699 Ανδρόγεως
700 Ανδροδάμας
701 Ανδροίτας
702 Ανδροκλείδας
703 Ανδροκλής
704 Άνδροκλος
705 Ανδροκράτης
706 Ανδροκύδης
707 Ανδρόλεως
708 Ανδρόμαχος
709 Ανδρομέδης
710 Ανδρομένης
711 Ανδρονίδης
712 Ανδρόνικος
713 Ανδροπελαγίας
714 Ανδροσθένης
715 Ανδροτίων
716 Ανδρόφιλος
717 Άνδρων
718 Ανδώνιος
719 Αἰνείας
720 Αἲνειος
721 Ανειτυλλιανός
722 Άνεκτος
723 Ανεμπόδιστος
725 Ανέστης
726 Αἴνετος
727 Αἴνεφος
728 Ανήρ
729 Αἰνησίδημος
730 Ανθάνας
731 Ανθέας
732 Ανθέμιος
733 Ανθεμίων
734 Άνθερμος
735 Ανθεστίων
736 Ανθηδόνιος
737 Άνθην
738 Ανθίας
739 Άνθιμος
740 Άνθιππος
741 Ανθίων
742 Άνθος
743 Άνιγρος
744 Ανίκητος
745 Ανίκκερις
746 Ανίνας
747 Άνιος
748 Άνιππος
749 Ανίων
750 'Ανναγκρέϋς
751 Άννας
752 Αννιανός
753 Αννίβας
754 Αννίκ
755 Αννίκερις
756 Άννινος
757 Αννούβ
758 Ανούσας
759 Άνοχος
760 Ανσέλμος
761 Ανταγόρας
762 Ανταίος
763 Ανταλκίδας
764 Άντανδρος
765 Αντέας
766 Αντείας
767 Αντέρως
768 Αντήνωρ
769 Αντιάδης
770 Αντίας
771 Αντιγένης
772 Αντίγονος
773 Αντίδοτος
774 Αντίδωρος
775 Αντίθεος
776 Αντικλής
777 Αντικράτης
778 Αντιλέων
779 Αντιλίνος
780 Αντίλοχος
781 Αντιμαχίδης
782 Αντίμαχος
783 Αντιμέδων
784 Αντιμένης
785 Αντίμνηστος
786 Αντίμοιρος
787 Αντίνοος
788 Αντίνος
789 Αντίοχος
790 Αντίπας
791 Αντίπατρος
792 Άντιππος
793 Αντισθένης
794 Αντιστάτης
795 Αντιφάνης
796 Αντιφάτης
797 Αντίφημος
798 Αντίφιλος
799 Αντίφονος
800 Άντιφος
801 Αντιφών
802 Αντιχάρης
803 Αντιωρος
804 Αντραίμονας
805 Αντρανίκ
806 Άντυλλος
807 Αντωνίκος
808 Αντώνιος
809 Αντωνίσκος
810 Ανυβις
811 Ανύσιος
812 Άνυστις
813 Ανύτη
814 Άνυτος
815 Ανφαχος
816 Ανώγων
817 Ανώνυμος
818 Αξίερος
819 Αξιόκερσος
820 Αξιόνικος
821 Άξιος
822 Αξίοχος
823 Αξιώτης
824 Άξυλος
825 Αοβολος
826 Αοιδός
827 Απαίος
828 Απάμειος
829 Άπαμος
830 Απείρανδρος
831 Απειρόγαμος
832 Απελάς
833 Απελλής
835 Απία
836 Απίων
837 Απέλλιχος
838 Απογόνου
839 Απολλάς
840 Απολλόδωρος
841 Απολλοκράτης
842 Απολλοφάνης
843 Απολλύων
844 Απόλλων
845 Απολλωνίδης
846 Απολλώνιος
847 Απόστολος
849 Απουλήιος
850 Άποφις
851 Απρίλιος
852 Απρίων
853 Απρόσιτος
854 Άπτερος
855 Άραβος
856 Άρακος
857 Αράμ
858 Αραρώς
859 Άρας
860 Άρατος
861 Άρβηλος
862 Αργαίος
863 Άργαλος
864 Αργάς
865 Αργεάδης
866 Άργεννος
867 Αργεντίνος
868 Αργέστης
869 Αργεύς
870 Άργης
871 Αργίνος
872 Άργιος
873 Άργος
874 Αργυράκριτος
875 Αργυρός
876 Αρδαλίων
877 Άρδαλος
878 Αρέθας
879 Άρειος
880 Αρεσίας
881 Αρέστης
882 Αρέστωρ
883 Αρεταίος
884 Αρετάων
885 Αρεύς
886 Αρήγων
887 Αρηιάς
888 Αρηίθοος
889 Αρηίλυκος
890 Αρήιος
891 Αρηξίων
892 Αρηος
893 Άρης
895 Άρητος
896 Αρθούρος
897 Αριδαίος
898 Αριδίκης
899 Αρίζηλος
900 Αρίμνης
901 Αρίμνηστος
902 Αρίσβας
903 Αριστάγγελος
904 Αρισταγόρας
905 Αρισταίνετος
906 Αρισταίος
907 Αρίστανδρος
908 Αρίσταρχος
909 Αριστέας
910 Αριστείδης
911 Αριστεύς
912 Αρίστιππος
913 Αριστόβουλος
914 Αριστογείτων
915 Αριστογένης
916 Αριστόδημος
917 Αριστόδικος
918 Αριστόδουλος
919 Αριστόθηρος
920 Αριστοκλειανός
921 Αριστοκλείδας
922 Αριστοκλεύς
923 Αριστόκλητος
924 Αριστοκράτης
925 Αριστόκριτος
926 Αριστολαϊδης
927 Αριστόλαος
928 Αριστόλεως
929 Αριστόλοχος
930 Αριστόμαχος
931 Αριστομένης
932 Αριστομήδης
933 Αριστόμνηστος
934 Αριστόνας
935 Αριστόνικος
936 Αριστόνοος
937 Αριστόνους
938 Αριστόξενος
939 Άριστος
940 Αριστοτέλης
941 Αριστότιμος
942 Αριστοφάνης
943 Αριστόφαντος
944 Αριστόφιλος
945 Αριστοφών
946 Αρίστυλλος
947 Αρίστων
948 Αριστωνομίδας
949 Αριστώνυμος
950 Αριφράδης
951 Αρίφρων
952 Αρίων
953 Αρκάδιος
954 Αρκάς
955 Αρκέας
956 Αρκείσιος
957 Αρκεσίδας
958 Αρκεσίλαος
959 Αρκέσιος
960 Αρκτίνος
961 Άρκτος
962 Αρκτούρος
963 Άρκτοφόνος
964 Αρμαδίων
965 Αρμάνδος
966 Αρματίδης
967 Αρμενίδας
968 Αρμόδιος
969 Αρμοκύδης
970 Αρμονίδης
971 Αρναίος
972 Άρπαγος
973 Αρπαλέας
974 Αρπαλίων
975 Άρπαλος
976 Αρπάλυκος
977 Αρποκρατίων
978 Αρπύλας
979 Αρριανός
980 Αρρίας
981 Αρριβαίος
982 Αρριδαίος
983 Αρρύβας
984 Αρσάκιος
985 Αρσένιος
986 Αρσίνοος
987 Αρτάκης
988 Αρταξέρξης
989 Αρταξίας
990 Αρτεμίδωρος
991 Αρτέμιος
992 Αρτύλας
993 Αρύβας
994 Αρύμβας
995 Αρύσης
996 Αρύστας
997 Αρυτάμας
998 Άρυτος
999 Αρφαξάδ
1000 Αρχάγαθος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία