Εορτές 20 Μαρτίου: Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Όσιος Κουθβέρτος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Tetricus Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιερομάρτυρας εκ Ρωσίας Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Adamnan
2 Aedan
3 Aidan
4 Aβρότονος
5 Aιολόμιτρις
6 Aμφίροος
7 Boniface
8 Cuthbert
9 Cuthburge
10 Donald
11 Dubritius
12 Eata
13 Edwin
14 Finan
15 Gerebernus
16 Gildas
17 Gudwall
18 Honorius
19 Justus
20 Kentigern
21 Maglorious
22 Ninian
23 Theodemir
24 Theotonius
25 Urbitius
26 Valentinian
27 Verocianus
28 Viator
29 Victurus
30 Waccar
31 Waldalenus
32 Wandoi
33 Wilfrid
34 Wolfgang
35 Yared
36 Ywi
37 Zygmunt
38 Αάαρκος
39 Αάβακτος
40 Αἰακὸς
41 Αἰαντίδης
42 Αἰαντόδωρος
43 Ααρασσός
44 Ααρών
46 Αἲας
47 Αασίφορος
48 Αάσπετος
49 Άαστος
50 Αάσχετος
51 Άβαβος
52 Αβάδιμος
53 Αβάδνης
54 Αβαεόδωρος
55 Αβάζιος
56 Αβαθμίδωτος
57 Αβαιόδορος
58 Αβαιόδωρ
59 Αβαιόδωρος
60 Αβαιόκριτος
61 Αβαίος
62 Αβαίστας
63 Αβάκ
64 Αβάκαινας
65 Αβακένας
66 Αβακής
67 Αβάκης
68 Αβακούμ
69 Άβακτος
70 Αβάμμων
71 Αβάνθιος
72 Αβαντιάδης
73 Αβαντίδας
74 Αβάρβαρος
75 Αβαρης
76 Αβαρίνος
77 Άβαρις
78 Άβαρνος
79 Άβαρτος
80 Άβας
81 Αβάσγιος
82 Αβάσιτος
83 Αβασκάντιλλος
84 Αβασκαντος
85 Αββαδών
86 Αββάς
87 Άβγαρ
88 Αβδαίος
89 Αβδάραξος
90 Άβδηρος
91 Άβδης
92 Αβδιήλ
93 Αβδιού
94 Αβειρών
95 Άβελ
96 Αβελάρδος
97 Αβελβούλ
98 Αβεντίνος
99 Αβέρκιος
100 Αβερρόης
101 Αβέρωφ
102 Αβεσσαλώμ
103 Αβήπας
104 Αβιά
105 Αβιανός
106 Αβίατος
107 Άβιβος
108 Άβιος
109 Αβιούδ
110 Αβλάβιος
111 Άβληρος
112 Αβουδίμος
113 Αβραάμ
117 Άβραμ
118 Αβράμιος
119 Άβραξ
120 Άβραχας
121 Αβρέας
122 Αβρίκιος
123 Αβροτέλειος
124 Άβρων
125 Αβρώνυχος
126 Άβρωτος
127 Αβυδηνός
128 Αβώ
129 Άγαβος
130 Αγαθάγγελος
131 Αγαθάγητος
132 Αγαθαρχίς
133 Αγάθαρχος
134 Αγαθάγητος
135 Αγαθήμερος
136 Αγαθίνος
137 Αγάθιππος
138 Αγαθόβουλος
139 Αγαθοδαίμων
140 Αγαθόδωρος
141 Αγαθοκλέας
142 Αγαθόνικος
143 Αγαθοσθένης
144 Αγαθόστρατος
145 Αγαθότυχος
146 Αγάθυλλος
147 Αγάθυρνος
148 Αγάθυρσος
149 Αγάθων
150 Αγαθώνυμος
151 Αγαίος
152 Αγακλέης
153 Αγάκλυτος
154 Αγαλιανός
155 Αγαλλίας
156 Αγαμέμνων
157 Αγαμήδης
158 Αγανός
159 Αγαπαίος
160 Αγαπήνωρ
161 Αγαπητός
162 Αγάπιος
163 Αγαπτόλεμος
164 Αγασθένης
165 Αγασίας
166 Αγασικλής
167 Αγασικράτης
168 Αγασιμένης
169 Αγάσιμος
170 Αγασσαμενός
171 Αγάστροφος
172 Αγαυός
173 Αγγαίος
174 Αγγελάριος
175 Αγγελής
176 Αγγελίων
177 Άγγελος
178 Αγγενίδας
179 Αγγίας
181 Αγέας
182 Αἰγέας
183 Αγέλαος
184 Αγέλας
185 Άγελος
186 Αγέλοχος
187 Αγέμαχος
188 Αἰγεὺς
189 Αγεύς
190 Αγήμων
191 Αγήνωρ
192 Αγησανδρίδας
193 Αγησανδρίδης
194 Αγήσανδρος
195 Αγήσαρχος
196 Αγησίας
197 Αγησιδάμας
198 Αγησίδαμος
199 Αγησίλαος
200 Αγησίλοχος
201 Αγησίμαχος
202 Αγησίμβροτος
203 Αγησίπολις
204 Αγησιππίδας
205 Αγησιππίδης
206 Αγησίστρατος
207 Αγήτας
208 Άγητος
209 Αγήτως
210 Αγίας
211 Αἰγιμιὸς
212 Άγις
213 Αἲγισθος
214 Αγίων
215 Αγκαίος
216 Αγκύορας
217 Αγκύωε
218 Αγλάιος
220 Αγλαοκρέων
221 Αγλαόπης
222 Αγλαός
223 Αγλαοσθένης
224 Αγλαόφαμος
225 Αγλαοφών
226 Άγναπτος
227 Αγνάς
228 Αγνιάδης
229 Αγνίας
230 Άγνιος
231 Αγνόδημος
232 Αγνόδικος
233 Αγνόδωρος
234 Αγνοκλής
235 Αγνόφιλος
236 Άγνων
237 Αγνωνίδης
238 Αγονέας
239 Αγορακλής
240 Αγοράκριτος
241 Αγοράναξ
242 Αγόραστος
243 Αγόρατος
244 Αγρεύς
245 Αγριόπας
246 Αγρίοπος
247 Άγριος
248 Αγρίππας
249 Άγριππος
250 Αγριώνιος
251 Άγρων
252 Αγύλαιος
253 Αγύλος
254 Αγύριος
255 Αγύρριος
256 Αγχίαλος
257 Αγχίμολος
258 Άγχιος
259 Αγχίπυλος
260 Αγχίροος
261 Αγχίσης
262 Αδαίος
263 Αδαλβέρτος
264 Αδάμ
267 Αδαμάντιος
268 Αδάμας
269 Αδάμος
270 Άδας
271 Άδαυκτος
272 Αδέας
273 Αδείμαντος
274 Αἰδέσιος
275 Άδης
276 Αδιατόριξ
277 Άδμητος
278 Αδόλφος
279 Αδονάι
280 Άδραστος
281 Άδρησκος
282 Αδριανός
283 Άδωνις
284 Αέθλιος
285 Αειθαλάς
286 Αείμνηστος
287 Αερίας
288 Αέροπος
289 Αετιδεύς
290 Αέτιος
292 Αετίων
293 Αετός
294 Αέτων
295 Αζάν
296 Αζαρίας
297 Αζάριος
298 Αζάς
299 Αζάτ
300 Άζευς
301 Αζής
302 Αζώρ
303 Αήτης
304 Αἰήτης
305 Άητωρ
306 Αητωραιακός
307 Αθάμας
308 Αθάμβιλος
309 Αθάνας
310 Αθανάσιος
311 Αθάνατος
312 Αθέρας
313 Αἰθέριος
314 Αθηδάρας
315 Αθηναγόρας
316 Αθηνάδας
317 Αθηνάδης
318 Αθήναιος
319 Αθήνιππος
320 Αθηνίων
321 Αθηνογένης
322 Αθηνόδωρος
323 Αθηνοκλής
324 Αθηνόκριτος
325 Αἰθάλης
326 Αθλίας
327 Αθος
328 Αθοσίων
329 Αθρέ
330 Άθως
331 Αιακός
332 Αιανός
333 Αίαντας
334 Αίαξ
335 Αίας
336 Αιγαίων
337 Αιγείδας
338 Αιγέστης
339 Αιγεύς
340 Αιγέων
341 Αιγεωνέας
342 Αιγιαλεύς
343 Αιγίας
344 Αιγίδιος
345 Αίγιλος
346 Αιγίμιος
347 Αίγιος
348 Αίγισθος
349 Αιγιστέας
350 Αίγιστος
351 Αιγίων
352 Αίγλων
353 Αιγύπτιος
354 Αίγυπτος
355 Αίγων
356 Αιδέσιος
357 Άιδης
358 Αϊδωνεύς
359 Αιήτης
360 Αιήτιος
361 Αιθαλίδης
362 Αιθήρ
363 Αιθίδας
364 Αίθικος
365 Αιθιόλας
366 Αιθίων
367 Αίθλιος
368 Αίθος
369 Αιθούσιος
370 Αίθρια
371 Αίθων
372 Αίθωνας
373 Αικατερίνος
374 Αιλιανός
375 Αίλιος
376 Αϊμαν
377 Αιμίλιος
378 Άιμον
379 Αιμόνιος
380 Αίμος
381 Αίμων
382 Αινέας
383 Αινείας
384 Αίνειος
385 Αινεσίδημος
386 Αίνετος
387 Αινεύς
388 Αίνητος
389 Αινιάδης
390 Αϊνουρ
391 Αίξων
392 Αίολος
393 Αίπυτος
394 Αίσακος
395 Αισανίας
396 Αίσηπος
397 Αίσιμος
398 Αίσιος
399 Αισίων
400 Αισυήτης
401 Αίσυμνος
402 Αίσυπος
403 Αισχίνης
404 Αισχίων
405 Αισχυλίδης
406 Αισχύλος
407 Αίσων
408 Αίσωψ
410 Αιτωλός
411 Αιχμοκλής
412 Ακάδημος
413 Ακάκητος
414 Ακάκιος
416 Άκακος
417 Ακάμας
418 Άκανθος
419 Ακαρίων
420 Ακαρναν
421 Άκαστος
422 Ακατάβλητος
423 Ακατάφλεκτος
424 Ακέλης
425 Άκελος
426 Ακέσανδρος
427 Ακεσίας
428 Ακεσίδας
429 Ακεσίλαος
430 Ακεσίλας
431 Ακεσίμβροτος
432 Ακέστης
433 Ακεστόδωρος
434 Ακέστωρ
435 Ακεψεής
436 Ακεψιμάς
437 Ακήρατος
438 Αἰάκης
439 'Ακης
440 Ακίνδυνος
441 Άκις
442 Ακμονίδας
443 Άκμων
444 Ακόλουθος
445 Ακοντεύς
446 Ακόντης
447 Ακουμενός
448 Ακουσιλάδας
449 Ακουσίλαος
450 Ακούτιος
451 Ακραγαντίνος
452 Ακράγας
453 Άκρατος
454 Ακρίας
455 Ακριβός
456 Ακρίσιος
457 Ακρίτας
458 Ακρόκομος
459 Ακρόνεος
460 Ακρότατος
461 Άκρων
462 Ακταίος
463 Ακταίων
464 Ακτίνας
465 Άκτις
466 Άκτωρ
467 Ακύλας
469 Αλαλκομένης
470 Αλαμάνος
471 Άλαν
472 Αλάστωρ
473 Αλαφούζος
474 Αλβέρτος
475 Αλβιανός
476 Αλβίνος
477 Αλεβίζος
478 Αλεβίων
479 Αλεγήνωρ
480 Αλεκτρυών
481 Αλέκτωρ
482 Αλεξάγγελος
483 Αλέξανδρος
484 Αλεξάνορας
485 Αλεξάνωρ
486 Αλέξαρχος
487 Αλεξιάρης
488 Αλεξίας
489 Αλεξίβιος
490 Αλεξίκακος
491 Αλεξικλής
492 Αλεξίμαχος
493 Αλεξίνικος
494 Αλεξίνος
495 Αλέξιος
496 Αλεξιππιδας
497 Αλεξίων
498 Αλέξων
499 Αλεός
500 Αλεύας
501 Αλέχτορας
502 Αληθινός
503 Αλήσιος
504 Αλήτης
505 Αλθαιμένης
506 Άλθηπος
507 Αλίαρτος
508 Αλιθέρσης
509 Αλιμήδης
510 Άλιος
511 Αλίοχος
512 Αλίφηρας
513 Αλκάθοος
514 Αλκαινέτος
515 Αλκαίος
516 Αλκαμένης
517 Άλκανδρος
518 Αλκάνωρ
519 Αλκείδης
520 Αλκέτας
521 Αλκημίδης
522 Άλκης
523 Αλκίας
524 Αλκιβιάδης
525 Αλκίβιος
526 Αλκιδάμας
527 Αλκίδας
528 Αλκίμαχος
529 Αλκιμέδων
530 Αλκιμένης
531 Άλκιμος
532 Αλκινάδας
533 Αλκίνοος
534 Αλκισθένης
535 Αλκίσωνας
536 Αλκίφρων
537 Αλκμαίων
538 Αλκμάν
539 Αλκμάων
540 Αλκμέων
541 Αλκμήνωρ
542 Αλκυονεύς
543 Άλκων
544 Άλκωνας
545 Αλλάς
546 Αλμήνωρ
547 Αλμπέρτος
548 Άλμωψ
549 Αλξίων
550 Αλοκράτης
551 Αλόπιος
552 Αλουίζος
553 Αλπέγιος
554 Άλπης
555 Αλταίων
556 Άλτης
557 Αλυζεύς
558 Άλυκος
559 Αλύπητος
560 Αλύπιος
561 Αλύριος
562 Αλφαίος
563 Αλφειός
564 Αλφόνς
565 Αλφρέδος
566 Αλωεύς
567 Αλώνιος
568 Αλώπεκος
569 Αμαθεύς
570 Αμαλκείδης
571 Αμανάτιος
572 Αμανάτιος
573 Αμανάτιος
574 Αμανδίνος
575 Άμανδος
577 Αμάρακος
578 Αμάρανθος
579 Αμάραντος
580 Άμβραξ
581 Αμβρόσιος
582 Αμβρύων
583 Αμεινία
584 Αμεινίας
585 Αμεινοκλής
586 Αμειψίας
587 Αμέλιος
588 Αμερίας
589 Αμέρικος
590 Αμέστριος
591 Αμετάθετος
592 Αμήν
593 Αμήνοφις
594 Αμήνων
595 Αμησινάς
596 Αμήστριος
597 Άμηστρις
598 Αμιανός
599 Αμίαντος
600 Αμίλκας
601 Αμιναδάβ
602 Αμινίας
603 Άμιρις
604 Άμισσος
605 Αμισώδαρος
606 Αμμέας
607 Αμμιανός
608 Αμμούν
609 Άμμων
610 Αμμωναθάς
611 Αμόλυντος
612 Αμομφάρετος
613 Αμοπάων
614 Αμούν
615 Αμπέλιος
616 Αμπλίας
617 Άμπυκος
618 Άμπυξ
619 Αμύδας
620 Αμυθάων
621 Αμύκλας
622 Άμυκος
623 Αμύνανδρος
624 Αμυνίας
625 Άμυνος
626 Αμύντας
627 Αμυντιανός
628 Αμύντωρ
629 Αμύνων
630 Άμυρος
631 Αμφάρης
632 Αμφίαλος
633 Αμφιάναξ
634 Αμφιάραος
635 Αμφιάρης
636 Αμφιδάμας
637 Αμφίδικος
638 Αμφίδοκος
639 Αμφίδωρος
640 Αμφίθεος
641 Άμφικλος
642 Αμφικράτης
643 Αμφικτύων
644 Αμφίλοχος
645 Αμφίλυτος
646 Αμφίμαρος
647 Αμφίμαχος
648 Αμφιμέδων
649 Αμφίμνηστος
650 Αμφινεύς
651 Αμφίνομος
652 Αμφίομος
653 Άμφισσος
654 Αμφίστρατος
655 Αμφιτρίτης
656 Αμφιτρύων
657 Αμφίων
658 Αμφότερος
659 Αἳμων
660 Αμών
661 Αμωναθάς
662 Αμώς
663 Άμωσις
664 Αναβησίνεος
665 Αναγνώστης
666 Ανάκλητος
667 Ανακρέουσα
668 Ανακρέων
670 Ανάκτωρ
671 Ανανί
672 Ανανίας
673 Αναξαγόρας
674 Αναξαμένης
675 Αναξανδρίδης
676 Ανάξανδρος
677 Ανάξαρχος
678 Αναξίβιος
679 Αναξίδαμος
680 Αναξικράτης
681 Αναξίλαος
682 Αναξιμανδρίδης
683 Αναξίμανδρος
684 Αναξιμένης
685 Αναξίνος
686 Ανάξιππος
687 Άναξις
688 Αναπίας
689 Ανάργυρος
690 Αἰνέας
691 Αναστάσιος
692 Ανατόλιος
693 Ανάχαρσις
694 Άνδης
695 Ανδοκίδης
696 Ανδούλος
697 Ανδραίμων
698 Ανδρέας
699 Ανδρεστίνος
700 Ανδριανός
701 Ανδρόγεως
702 Ανδροδάμας
703 Ανδροίτας
704 Ανδροκλείδας
705 Ανδροκλής
706 Άνδροκλος
707 Ανδροκράτης
708 Ανδροκύδης
709 Ανδρόλεως
710 Ανδρόμαχος
711 Ανδρομέδης
712 Ανδρομένης
713 Ανδρονίδης
714 Ανδρόνικος
715 Ανδροπελαγίας
716 Ανδροσθένης
717 Ανδροτίων
718 Ανδρόφιλος
719 Άνδρων
720 Ανδώνιος
721 Αἰνείας
722 Αἲνειος
723 Ανειτυλλιανός
724 Άνεκτος
725 Ανεμπόδιστος
727 Ανέστης
728 Αἴνετος
729 Αἴνεφος
730 Ανήρ
731 Αἰνησίδημος
732 Ανθάνας
733 Ανθέας
734 Ανθέμιος
735 Ανθεμίων
736 Άνθερμος
737 Ανθεστίων
738 Ανθηδόνιος
739 Άνθην
740 Ανθίας
741 Άνθιμος
742 Άνθιππος
743 Ανθίων
744 Άνθος
745 Άνιγρος
746 Ανίκητος
747 Ανίκκερις
748 Ανίνας
749 Άνιος
750 Άνιππος
751 Ανίων
752 'Ανναγκρέϋς
753 Άννας
754 Αννιανός
755 Αννίβας
756 Αννίκ
757 Αννίκερις
758 Άννινος
759 Αννούβ
760 Ανούσας
761 Ανουτσιάτης
762 Άνοχος
763 Ανσέλμος
764 Ανταγόρας
765 Ανταίος
766 Ανταλκίδας
767 Άντανδρος
768 Αντέας
769 Αντείας
770 Αντέρως
771 Αντήνωρ
772 Αντιάδης
773 Αντίας
774 Αντιγένης
775 Αντίγονος
776 Αντίδοτος
777 Αντίδωρος
778 Αντίθεος
779 Αντικλής
780 Αντικράτης
781 Αντιλέων
782 Αντιλίνος
783 Αντίλοχος
784 Αντιμαχίδης
785 Αντίμαχος
786 Αντιμέδων
787 Αντιμένης
788 Αντίμνηστος
789 Αντίμοιρος
790 Αντίνοος
791 Αντίνος
792 Αντίοχος
793 Αντίπας
794 Αντίπατρος
795 Άντιππος
796 Αντισθένης
797 Αντιστάτης
798 Αντιφάνης
799 Αντιφάτης
800 Αντίφημος
801 Αντίφιλος
802 Αντίφονος
803 Άντιφος
804 Αντιφών
805 Αντιχάρης
806 Αντιωρος
807 Αντραίμονας
808 Αντρανίκ
809 Άντυλλος
810 Αντωνίκος
811 Αντώνιος
812 Αντωνίσκος
813 Ανυβις
814 Ανύσιος
815 Άνυστις
816 Ανύτη
817 Άνυτος
818 Ανφαχος
819 Ανώγων
820 Ανώνυμος
821 Αξίερος
822 Αξιόκερσος
823 Αξιόνικος
824 Άξιος
825 Αξίοχος
826 Αξιώτης
827 Άξυλος
828 Αοβολος
829 Αοιδός
830 Απαίος
831 Απάμειος
832 Άπαμος
833 Απείρανδρος
834 Απειρόγαμος
835 Απελάς
836 Απελλής
838 Απία
839 Απίων
840 Απέλλιχος
841 Απογόνου
842 Απολλάς
843 Απολλόδωρος
844 Απολλοκράτης
845 Απολλοφάνης
846 Απολλύων
847 Απόλλων
848 Απολλωνίδης
849 Απολλώνιος
850 Απόστολος
852 Απουλήιος
853 Άποφις
854 Απρίλιος
855 Απρίων
856 Απρόσιτος
857 Άπτερος
858 Άραβος
859 Άρακος
860 Αράμ
861 Αραρώς
862 Άρας
863 Άρατος
864 Άρβηλος
865 Αργαίος
866 Άργαλος
867 Αργάς
868 Αργεάδης
869 Άργεννος
870 Αργεντίνος
871 Αργέστης
872 Αργεύς
873 Άργης
874 Αργίνος
875 Άργιος
876 Άργος
877 Αργυράκριτος
878 Αργυρός
879 Αρδαλίων
880 Άρδαλος
881 Αρέθας
882 Αρεθούσιος
883 Άρειος
884 Αρεσίας
885 Αρέστης
886 Αρέστωρ
887 Αρεταίος
888 Αρετάων
889 Αρεύς
890 Αρήγων
891 Αρηιάς
892 Αρηίθοος
893 Αρηίλυκος
894 Αρήιος
895 Αρηξίων
896 Αρηος
897 Άρης
899 Άρητος
900 Αρθούρος
901 Αριδαίος
902 Αριδίκης
903 Αρίζηλος
904 Αρίμνης
905 Αρίμνηστος
906 Αρίσβας
907 Αριστάγγελος
908 Αρισταγόρας
909 Αρισταίνετος
910 Αρισταίος
911 Αρίστανδρος
912 Αρίσταρχος
913 Αριστέας
914 Αριστείδης
915 Αριστεύς
916 Αρίστιππος
917 Αριστόβουλος
918 Αριστογείτων
919 Αριστογένης
920 Αριστόδημος
921 Αριστόδικος
922 Αριστόδουλος
923 Αριστόθηρος
924 Αριστοκλειανός
925 Αριστοκλείδας
926 Αριστοκλεύς
927 Αριστόκλητος
928 Αριστοκράτης
929 Αριστόκριτος
930 Αριστολαϊδης
931 Αριστόλαος
932 Αριστόλεως
933 Αριστόλοχος
934 Αριστόμαχος
935 Αριστομένης
936 Αριστομήδης
937 Αριστόμνηστος
938 Αριστόνας
939 Αριστόνικος
940 Αριστόνοος
941 Αριστόνους
942 Αριστόξενος
943 Άριστος
944 Αριστοτέλης
945 Αριστότιμος
946 Αριστοφάνης
947 Αριστόφαντος
948 Αριστόφιλος
949 Αριστοφών
950 Αρίστυλλος
951 Αρίστων
952 Αριστωνομίδας
953 Αριστώνυμος
954 Αριφράδης
955 Αρίφρων
956 Αρίων
957 Αρκάδιος
958 Αρκάς
959 Αρκέας
960 Αρκείσιος
961 Αρκεσίδας
962 Αρκεσίλαος
963 Αρκέσιος
964 Αρκτίνος
965 Άρκτος
966 Αρκτούρος
967 Άρκτοφόνος
968 Αρμαδίων
969 Αρμάνδος
970 Αρματίδης
971 Αρμενίδας
972 Αρμόδιος
973 Αρμοκύδης
974 Αρμονίδης
975 Αρναίος
976 Άρπαγος
977 Αρπαλέας
978 Αρπαλίων
979 Άρπαλος
980 Αρπάλυκος
981 Αρποκρατίων
982 Αρπύλας
983 Αρριανός
984 Αρρίας
985 Αρριβαίος
986 Αρριδαίος
987 Αρρύβας
988 Αρσάκιος
989 Αρσένιος
990 Αρσίνοος
991 Αρτάκης
992 Αρταξέρξης
993 Αρταξίας
994 Αρτεμίδωρος
995 Αρτέμιος
996 Αρτύλας
997 Αρύβας
998 Αρύμβας
999 Αρύσης
1000 Αρύστας
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία