Εορτές 23 Απριλίου: Αγία Πολυχρονία Άγιος Θέρινος Άγιος Πρωτολέων Θερινή Πρωτολεώνη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αθανάσιος ο από μάγων Άγιος Ακίνδυνος Άγιος Ανατόλιος ο στρατηλάτης Άγιος Ανεμπόδιστος Άγιος Αφθόνιος Άγιος Γεώργιος ο Κύπριος ο Νεομάρτυρας Άγιος Γλυκέριος ο γεωργός Άγιος Δονάτος Άγιος Θηριανός Άγιος Νεομάρτυς Λάζαρος από τη Βουλγαρία Άγιος Ουαλέριος ο Μάρτυρας Άγιος Πηγάσιος Μελπομένη η Μούσα Όσιος Γεώργιος του Σενκούρσκ Πολύμνια η Μούσα
1 Aedan
2 Aβρότονος
3 Aιολόμιτρις
4 Aισχραίος
5 Aλεξιμήδης
6 Aμφίροος
7 Aριμήδης
8 Aσστομήδης
9 Cedd
10 Eata
11 Gerebernus
12 Gudwall
13 Secardos
14 Theodemir
15 Tillo
16 Tressan
17 Urbitius
18 Verocianus
19 Viator
20 Victurus
21 Vitalis
22 Vouga
23 Vulphy
24 Waccar
25 Waldalenus
26 Willibald
27 Wulfstan
28 Wulsin
29 Yakim
30 Yrchard
31 zxy Ιόλας
32 Αάαρκος
33 Αάβακτος
34 Αἰακὸς
35 Αἰαντίδης
36 Αἰαντόδωρος
37 Ααρασσός
38 Ααρών
40 Αἲας
41 Αασίφορος
42 Αάσπετος
43 Άαστος
44 Αάσχετος
45 Άβαβος
46 Αβάδνης
47 Αβαεόδωρος
48 Αβάζιος
49 Αβαθμίδωτος
50 Αβαιόδορος
51 Αβαιόδωρ
52 Αβαιόδωρος
53 Αβαιόκριτος
54 Αβαίος
55 Αβαίστας
56 Αβάκ
57 Αβάκαινας
58 Αβακένας
59 Αβακής
60 Αβακούμ
61 Άβακτος
62 Αβάμμων
63 Αβάνθιος
64 Αβαντιάδης
65 Αβαντίδας
66 Αβαρβαρέης
67 Αβάρβαρος
68 Αβαρης
69 Αβαρίνος
70 Άβαρις
71 Άβαρνος
72 Άβαρτος
73 Άβας
74 Αβάσγιος
75 Αβάσιτος
76 Αβασκάντιλλος
77 Αβασκαντος
78 Αββαδών
79 Αββαδώσα
80 Αββάς
81 Άβγαρ
82 Αβδαίος
83 Αβδάραξος
84 Άβδηρος
85 Άβδης
86 Αβδιήλ
87 Αβδιού
88 Αβειρών
89 Άβελ
90 Αβελάρδος
91 Αβελβούλ
92 Αβεντίνος
93 Αβέρκιος
94 Αβερρόης
95 Αβέρωφ
96 Αβεσσαλώμ
97 Αβήπας
98 Αβιά
99 Αβιάδ
100 Αβιάθαρ
101 Αβιάνιος
102 Αβιανός
103 Αβίας
104 Αβίατος
105 Άβιβος
106 Αβιμέλιχος
107 Άβιος
108 Αβιούδ
109 Αβλάβιος
110 Αβλαβίων
111 Άβληρος
112 Αβούδιμος
113 Αβραάμ
117 Άβραμ
118 Άβραξ
119 Άβραχας
120 Αβρέας
121 Αβρίκιος
122 Αβροτέλειος
123 Άβρων
124 Αβρώνυχος
125 Άβρωτος
126 Αβυδηνός
127 Αβώ
128 Άγαβος
129 Αγαθάγγελος
130 Αγαθάγητος
131 Αγαθαρχίς
132 Αγάθαρχος
133 Αγαθάγητος
134 Αγαθήμερος
135 Αγαθίνος
136 Αγάθιππος
137 Αγαθόβουλος
138 Αγαθοδαίμων
139 Αγαθόδωρος
140 Αγαθοκλέας
141 Αγαθόνικος
142 Αγαθόπους
143 Αγαθοσθένης
144 Αγαθόστρατος
145 Αγαθότυχος
146 Αγάθυλλος
147 Αγάθυρνος
148 Αγάθυρσος
149 Αγάθων
150 Αγαθώνυμος
151 Αγαίος
152 Αγακλέης
153 Αγάκλυτος
154 Αγαλιανός
155 Αγαλλίας
156 Αγαμέμνων
157 Αγαμηδίδας
158 Αγαμήδης
159 Αγαμηδίδας
160 Αγαμήθης
161 Αγανός
162 Αγαπαίος
163 Αγαπήνωρ
164 Αγαπητός
165 Αγάπιος
166 Αγαπτόλεμος
167 Αγασθένης
168 Αγασίας
169 Αγασικλής
170 Αγασικράτης
171 Αγασιμένης
172 Αγάσιμος
173 Αγασσαμενός
174 Αγάστροφος
175 Αγαυός
176 Αγγελάριος
177 Αγγελίνος
178 Αγγελίων
179 Άγγελος
180 Αγγενίδας
181 Αγγίας
183 Αγέας
184 Αἰγέας
185 Αγελάδας
186 Αγέλαος
187 Αγέλας
188 Άγελος
189 Αγέλοχος
190 Αγέμαχος
191 Αἰγεὺς
192 Αγεύς
193 Αγέχορος
194 Αγήμων
195 Αγήνωρ
196 Αγήσανδρος
197 Αγήσαρχος
198 Αγησίας
199 Αγησιδάμας
200 Αγησίδαμος
201 Αγησίλαος
202 Αγησίλοχος
203 Αγησίμαχος
204 Αγησίμβροτος
205 Αγησίπολις
206 Αγησιππίδας
207 Αγησιππίδης
208 Αγησίστρατος
209 Αγήτας
210 Άγητος
211 Αγήτως
212 Αγίας
213 Αἰγιμιὸς
214 Άγις
215 Αἲγισθος
216 Αγίων
217 Αγκαίος
218 Αγκύορας
219 Αγκύωε
220 Αγλάιος
221 Αγλαοκρέων
222 Αγλαόπης
223 Αγλαοσθένης
224 Αγλαόφαμος
225 Αγλαοφών
226 Άγναπτος
227 Αγνόδημος
228 Αγνόδικος
229 Αγνόδωρος
230 Αγνοκλής
231 Αγνός
232 Αγνόφιλος
233 Αγνωνίδης
234 Αγονέας
235 Αγορακλής
236 Αγοράκριτος
237 Αγοράναξ
238 Αγόραστος
239 Αγόρατος
240 Αγρεύς
241 Αγριόπας
242 Αγρίοπος
243 Άγριος
244 Αγρίππας
245 Αγριώνιος
246 Άγρων
247 Αγύλαιος
248 Αγύριος
249 Αγύρριος
250 Αγχίαλος
251 Αγχίμαχος
252 Αγχίμολος
253 Άγχιος
254 Αγχίπυλος
255 Αγχίροος
256 Αγχίσης
257 Αδαίος
258 Αδαλβέρτος
259 Αδάμ
262 Αδαμάντιος
263 Αδάμας
264 Αδαμνάνος
265 Άδας
266 Αδέας
267 Αδείμαντος
268 Αδελφός
269 Αἰδέσιος
270 Άδης
271 Αδιατόριξ
272 Αδίστας
273 Άδμητος
274 Αδόλφος
275 Αδονάι
276 Άδραστος
277 Άδρησκος
278 Αδριανός
279 Άδωνις
280 Αέθλιος
281 Αειθαλάς
282 Αείμνηστος
283 Αελλήεις
284 Αελλοπόδης
285 Αερίας
286 Αέροπος
287 Αέτιος
289 Αζαρίας
290 Αζάριος
291 Αζάς
292 Αζάτ
293 Άζευς
294 Άζης
295 Αζώρ
296 Αηδόνιος
297 Αήτης
298 Αἰήτης
299 Άητωρ
300 Αητωραιακός
301 Αθάμας
302 Αθάμβιλος
303 Αθανάδας
304 Αθάνας
305 Αθανάσιος
306 Αθάνατος
307 Αθέρας
308 Αἰθέριος
309 Αθηδάρας
310 Αθηναγόρας
311 Αθηνάδας
312 Αθηνάδης
313 Αθήναιος
314 Αθήνιππος
315 Αθηνίων
316 Αθηνογένης
317 Αθηνόδωρος
318 Αθηνοκλής
319 Αθηνόκριτος
320 Αἰθάλης
321 Αθλίας
322 Αθοσίων
323 Αθρέ
324 Άθως
325 Αιακός
326 Αιανός
327 Αίας
328 Αιγαίων
329 Αιγείδας
330 Αιγέστης
331 Αιγεύς
332 Αιγέων
333 Αιγεωνέας
334 Αιγιαλεύς
335 Αιγίας
336 Αιγίδας
337 Αίγιλος
338 Αιγίμιος
339 Αίγινος
340 Αίγιος
341 Αίγισθος
342 Αιγιστέας
343 Αίγιστος
344 Αιγίων
345 Αίγλων
346 Αιγύπτιος
347 Αίγυπτος
348 Αίγων
349 Αϊδανός
350 Αιδέσιος
352 Άιδης
353 Αϊδωνεύς
354 Αιήτης
355 Αιήτιος
356 Αιθαλίδης
357 Αίθαν
358 Αιθήρ
359 Αιθίδας
360 Αίθικος
361 Αιθιόλας
362 Αιθίων
363 Αίθλιος
364 Αίθος
365 Αιθούσιος
366 Αίθων
367 Αίθωνας
368 Αικατερίνος
369 Αίλιος
370 Αϊμαν
371 Αιμίλιος
372 Άιμον
373 Αιμόνιος
374 Αίμος
375 Αίμων
376 Αινέας
377 Αινείας
378 Αίνειος
379 Αινεσίδημος
380 Αίνετος
381 Αινεύς
382 Αίνητος
383 Αινιάδης
384 Αϊνουρ
385 Αίξων
386 Αίολος
387 Αίπυτος
388 Αίσακος
389 Αισανίας
390 Αισημίδας
391 Αίσηπος
392 Αίσιμος
393 Αίσιος
394 Αισίων
395 Αισυήτης
396 Αίσυμνος
397 Αίσυπος
398 Αισχίνης
399 Αισχίων
400 Αισχυλίδης
401 Αισχύλος
402 Αίσων
403 Αίσωψ
405 Αιτναίος
406 Αιτωλός
407 Αιχμοκλής
408 Ακάδημος
409 Ακάθιστος
410 Ακάκητος
411 Ακάκιος
413 Άκακος
414 Ακάμας
415 Άκανθος
416 Ακαρίων
417 Ακαρναν
418 Άκαστος
419 Ακατάβλητος
420 Ακατάφλεκτος
421 Άκελος
422 Ακέσανδρος
423 Ακεσίας
424 Ακεσίδας
425 Ακεσίλαος
426 Ακεσίλας
427 Ακεσίμβροτος
428 Ακέστης
429 Ακεστόδωρος
430 Ακέστωρ
431 Ακεψεής
432 Ακεψιμάς
433 Ακήρατος
434 Αἰάκης
435 Άκης
436 Ακίνδυνος
437 Άκις
438 Ακματίδας
439 Ακμονίδας
440 Άκμων
441 Ακόλουθος
442 Ακοντεύς
443 Ακουμενός
444 Ακουσιλάδας
445 Ακουσίλαος
446 Ακούτιος
447 Ακραγαντίνος
448 Ακράγας
449 Άκρατος
450 Ακρίας
451 Ακρίβος
452 Ακρίσιος
453 Ακρίτας
454 Ακρόκομος
455 Ακρόνεος
456 Ακρότατος
457 Άκρων
458 Ακταίος
459 Ακτίνας
460 Άκτις
461 Άκτωρ
462 Ακύλας
464 Αλαλκομένης
465 Αλαμάνος
466 Άλαν
467 Αλάστωρ
468 Αλαφούζος
469 Αλβανός
470 Αλβέρτος
471 Αλβίνος
472 Αλδχέλμος
473 Αλεβίζος
474 Αλεβίων
475 Αλεγήνωρ
476 Αλεκτρυών
477 Αλέκτωρ
478 Αλεξάγγελος
479 Αλέξανδρος
482 Αλεξάνορας
483 Αλεξάνωρ
484 Αλέξαρχος
485 Αλεξιάρης
486 Αλεξίβιος
487 Αλεξίκακος
488 Αλεξικλής
489 Αλεξίμαχος
490 Αλεξίνικος
491 Αλέξιος
492 Αλεξιππιδας
493 Αλέξων
494 Αλεός
495 Αλεύας
496 Αλέχτορας
497 Αληθής
498 Αλήσιος
499 Αλήτης
500 Αλθαιμένης
501 Άλθηπος
502 Αλίαρτος
503 Αλίας
504 Αλιθέρσης
505 Αλιμήδης
506 Άλιος
507 Αλίοχος
508 Αλίφηρας
509 Αλκάθοος
510 Αλκαινέτος
511 Αλκαίος
512 Αλκαμένης
513 Άλκανδρος
514 Αλκάνωρ
515 Αλκείδης
516 Αλκέτας
517 Άλκης
518 Αλκίας
519 Αλκιβιάδης
520 Αλκίβιος
521 Αλκιδάμας
522 Αλκίδας
523 Αλκίμαχος
524 Αλκιμέδων
525 Αλκιμένης
526 Αλκιμήδης
527 Άλκιμος
528 Αλκινάδας
529 Αλκίνοος
530 Άλκιππος
531 Αλκισθένης
532 Αλκίσων
533 Αλκίφρων
534 Αλκμαίων
535 Αλκμάν
536 Αλκμάων
537 Αλκμέων
538 Αλκμήνωρ
539 Αλκυονεύς
540 Άλκων
541 Άλκωνας
542 Αλλάς
543 Αλμήνωρ
544 Αλμπέος
545 Αλμπέρτος
546 Άλμωψ
547 Αλξίων
548 Αλοίσιος
549 Αλοκράτης
550 Αλόπιος
551 Αλουίζος
552 Αλπέγιος
553 Άλπης
554 Αλταίων
555 Άλτης
556 Άλτιμος
557 Αλυζεύς
558 Άλυκος
559 Αλύπιος
560 Αλύριος
561 Αλύσιος
562 Αλφαίος
563 Αλφειός
564 Αλφεσίβοιος
565 Αλφόνς
566 Αλφρέδος
567 Αλωεύς
568 Αλώνιος
569 Αλώπεκος
570 Αμαζόνιος
571 Αμαθεύς
572 Αμαλθεύς
573 Αμαλκείδης
574 Αμανάτιος
575 Αμανάτιος
576 Αμανάτιος
577 Άμανδος
579 Αμάρακος
580 Αμάρανθος
581 Αμάραντος
582 Άμβραξ
583 Αμβρόσιος
584 Αμβρύων
585 Αμεινία
586 Αμεινίας
587 Αμεινοκλής
588 Αμειψίας
589 Αμέλιος
590 Αμερίας
591 Αμέρικος
592 Αμέστριος
593 Αμετάθετος
594 Αμήδης
595 Αμήν
596 Αμήνοφις
597 Αμήνων
598 Αμησινάς
599 Αμήστριος
600 Άμηστρις
601 Αμιανός
602 Αμίαντος
603 Αμίλκας
604 Αμιναδάβ
605 Αμινίας
606 Άμιρις
607 Άμισσος
608 Αμισώδαρος
609 Αμμέας
610 Αμμιανός
611 Αμμούν
612 Άμμων
613 Αμμωναθάς
614 Αμόλυντος
615 Αμομφάρετος
616 Αμοπάων
617 Αμούν
618 Αμπάν
619 Αμπέλιος
620 Αμπλίας
621 Άμπυκος
622 Άμπυξ
623 Αμύδας
624 Αμυθάων
625 Αμύκλας
626 Άμυκος
627 Αμύνανδρος
628 Αμυνίας
629 Άμυνος
630 Αμύντας
631 Αμυντιανός
632 Αμύντωρ
633 Αμύνων
634 Άμυρος
635 Αμφάρης
636 Αμφίαλος
637 Αμφιάναξ
638 Αμφιάραος
639 Αμφιδάμας
640 Αμφίδικος
641 Αμφίδοκος
642 Αμφίδωρος
643 Αμφίθεος
644 Άμφικλος
645 Αμφικράτης
646 Αμφικτύων
647 Αμφίλοχος
648 Αμφίλυκος
649 Αμφίλυτος
650 Αμφίμαρος
651 Αμφίμαχος
652 Αμφιμέδων
653 Αμφιμήδης
654 Αμφίμνηστος
655 Αμφινεύς
656 Αμφίνομος
657 Αμφίομος
658 Άμφισσος
659 Αμφίστρατος
660 Αμφιτρίτης
661 Αμφιτρύων
662 Αμφίων
663 Αμφότερος
664 Αἳμων
665 Αμών
666 Αμωναθάς
667 Αμώς
668 Άμωσις
669 Αναβησίνεος
670 Αναγνώστης
671 Ανάκλητος
672 Ανακρέουσα
673 Ανακρέων
675 Ανάκτωρ
676 Ανανί
677 Ανανίας
678 Αναξαγόρας
679 Ανάξανδρος
680 Αναξαρέτης
681 Ανάξαρχος
682 Αναξίβιος
683 Αναξίδαμος
684 Αναξικράτης
685 Αναξίλαος
686 Αναξίμανδρος
687 Αναξιμένης
688 Αναξίνος
689 Ανάξιππος
690 Άναξις
691 Αναπίας
692 Ανάργυρος
693 Αἰνέας
694 Αναστάσιος
695 Ανατόλιος
696 Ανάχαρσις
697 Άνδης
698 Ανδοκίδης
699 Ανδούλος
700 Ανδραίμων
701 Ανδρέας
702 Ανδρεστίνος
703 Ανδριανός
704 Ανδρόγεως
705 Ανδροδάμας
706 Ανδροίτας
707 Ανδροκλείδας
708 Ανδροκλής
709 Άνδροκλος
710 Ανδροκράτης
711 Ανδροκύδης
712 Ανδρόλεως
713 Ανδρόμαχος
714 Ανδρομέδης
715 Ανδρομένης
716 Ανδρομήδης
717 Ανδρονίδης
718 Ανδρόνικος
719 Ανδροπελαγίας
720 Ανδροσθένης
721 Ανδροτίων
722 Ανδρόφιλος
723 Άνδρων
724 Ανδώνιος
725 Αἰνείας
726 Αἲνειος
727 Ανειτυλλιανός
728 Άνεκτος
729 Ανεμπόδιστος
731 Ανέστης
732 Αἴνετος
733 Αἴνεφος
734 Ανήρ
735 Αἰνησίδημος
736 Άνθας
737 Ανθέμιος
738 Ανθεμίων
739 Άνθερμος
740 Ανθεστίων
741 Ανθηδόνιος
742 Άνθιμος
743 Άνθιππος
744 Άνθος
745 Ανθόσμιος
746 Άνιγρος
747 Ανίκητος
748 Ανίκκερις
749 Ανίνας
750 Άνιος
751 Άνιππος
752 'Ανναγκρέϋς
753 Άννας
754 Αννίβας
755 Αννίκ
756 Αννίκερις
757 Άννινος
758 Αννούβ
759 Ανούσας
760 Ανουτσιάτης
761 Άνοχος
762 Ανσέλμος
763 Ανταγόρας
764 Ανταίος
765 Ανταλκίδας
766 Άντανδρος
767 Αντέας
768 Αντείας
769 Αντέρως
771 Αντήνωρ
772 Αντιάδης
773 Αντίας
774 Αντιγένης
775 Αντίγονος
776 Αντίδοτος
777 Αντίδωρος
778 Αντίθεος
779 Αντικλής
780 Αντικράτης
781 Αντιλέων
782 Αντιλίνος
783 Αντίλοχος
784 Αντίμαχος
785 Αντιμέδων
786 Αντιμένης
787 Αντιμήδης
788 Αντίμνηστος
789 Αντίμοιρος
790 Αντίνοος
791 Αντίνος
792 Αντίοχος
793 Αντίπας
794 Αντίπατρος
795 Αντίπαφος
796 Άντιππος
797 Αντισθένης
798 Αντιστάτης
799 Αντιφάνης
800 Αντίφας
801 Αντιφάτης
802 Αντίφημος
803 Αντίφιλος
804 Αντίφονος
805 Άντιφος
806 Αντιφών
807 Αντιχάρης
808 Αντιωρος
809 Αντραίμονας
810 Αντρανίκ
811 Άντυλλος
812 Αντωνίκος
813 Αντώνιος
814 Αντωνίσκος
815 Ανυβις
816 Ανύσιος
817 Άνυστις
818 Ανύτη
819 Άνυτος
820 Ανφαχος
821 Ανώγων
822 Ανώνυμος
823 Αξίερος
824 Αξιόκερσος
825 Αξιόνικος
826 Αξίοχος
827 Αξίων
828 Αξιώτης
829 Άξυλος
830 Αοβολος
831 Αοιδός
832 Απαίος
833 Απάμειος
834 Άπαμος
835 Απείρανδρος
836 Απειρόγαμος
837 Απελάς
838 Απελλής
840 Απήμαντος
841 Απία
842 Απίων
843 Απέλλιχος
844 Απογόνου
845 Απολλάς
846 Απολλόδωρος
847 Απολλοκράτης
848 Απολλοφάνης
849 Απολλύων
850 Απόλλων
851 Απολλώνιος
852 Απόστολος
854 Απουλήιος
855 Άποφις
856 Απρίλιος
857 Απρίων
858 Απρόσιτος
859 Άπτερος
860 Άραβος
861 Άρακος
862 Αράμ
863 Αράπης
864 Αραρώς
865 Άρας
866 Άρατος
867 Αρβανίτης
868 Άρβηλος
869 Αργαίος
870 Άργαλος
871 Αργάς
872 Αργεάδης
873 Άργεννος
874 Αργεντίνος
875 Αργέστης
876 Αργεύς
877 Αργήλης
878 Άργης
879 Αργίνος
880 Άργιος
881 Άργος
882 Αργυράκριτος
883 Αργυρός
884 Αρδαλίων
885 Αρέδιος
886 Αρέθων
887 Άρειος
888 Αρεσίας
889 Αρέστης
890 Αρέστωρ
891 Αρεταίος
892 Αρετάων
893 Αρεύς
894 Αρήγων
895 Αρηιάς
896 Αρηίθοος
897 Αρηίλυκος
898 Αρήιος
899 Αρηξίων
900 Αρηος
901 Άρης
903 Άρητος
904 Αρθούρος
905 Αριάδνης
906 Αριάνθη
907 Αριδαίος
908 Αριδίκης
909 Αρίζηλος
910 Αριμήδης
911 Αρίμνης
912 Αρίμνηστος
913 Άρισβος
914 Αριστάγγελος
915 Αρισταγόρας
916 Αρισταίνετος
917 Αρίστανδρος
918 Αρίσταρχος
919 Αριστείδης
920 Αριστιανός
921 Αριστίνος
922 Αρίστιππος
923 Αριστόβουλος
925 Αριστογείτων
926 Αριστογένης
927 Αριστόδημος
928 Αριστόδικος
929 Αριστόδουλος
930 Αριστόθεος
931 Αριστόθηρος
932 Αριστοκλειανός
933 Αριστοκλείδας
934 Αριστοκλεύς
935 Αριστόκλητος
936 Αριστοκράτης
937 Αριστόκριτος
938 Αριστολαϊδης
939 Αριστόλαος
940 Αριστόλεως
941 Αριστόλοχος
942 Αριστόμαχος
943 Αριστομένης
944 Αριστομήδης
945 Αριστόμνηστος
946 Αριστόνας
947 Αριστόνικος
948 Αριστόνοος
949 Αριστόνους
950 Αριστόξενος
951 Άριστος
952 Αριστοτέλης
953 Αριστοτέχνης
954 Αριστότιμος
955 Αριστοφάνης
956 Αριστόφαντος
957 Αριστόφιλος
958 Αριστοφών
959 Αρίστυλλος
960 Αριστωνομίδας
961 Αριστώνυμος
962 Αριφράδης
963 Αρίφρων
964 Αρίων
965 Αρκάδιος
966 Αρκάς
967 Αρκέας
968 Αρκείσιος
969 Αρκεσίδας
970 Αρκεσίλαος
971 Αρκέσιος
972 Αρκτίνος
973 Άρκτος
974 Αρκτούρος
975 Άρκτοφόνος
976 Αρμαδίων
977 Αρμάνδος
978 Αρματίδης
979 Αρμενίδας
980 Αρμόδιος
981 Αρμοκύδης
982 Αρμονίας
983 Αρναίος
984 Άρπαγος
985 Αρπαλέας
986 Αρπαλίων
987 Άρπαλος
988 Αρπάλυκος
989 Αρποκρατίων
990 Αρπύλας
991 Αρριανός
992 Αρρίας
993 Αρριβαίος
994 Αρριδαίος
995 Αρρύβας
996 Αρσάκιος
997 Αρσένιος
998 Αρσίνοος
999 Αρτάκης
1000 Αρταξέρξης
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία