Εορτές 24 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αγία Αιμιλία
Άλλες Σημερινές Εορτές: Yrchard Άγιος Ευτύχιος ο Μάρτυς (Ευτυχής Μελιτηνής) Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Άγιος Τατίων Όσιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης
1 Adamnan
2 Aedan
3 Aidan
4 Aβρότονος
5 Aιολόμιτρις
6 Aλεξιμήδης
7 Aμφίροος
8 Aριμήδης
9 Aσστομήδης
10 Aστυμήδη
11 Aστυμήδης
12 Boniface
13 Cuthbert
14 Cuthburge
15 Donald
16 Dubritius
17 Eata
18 Edwin
19 Finan
20 Gerebernus
21 Gildas
22 Gudwall
23 Honorius
24 Justus
25 Kentigern
26 Maglorious
27 Ninian
28 Oswin
29 Theodemir
30 Theotonius
31 Urbitius
32 Valentinian
33 Verocianus
34 Viator
35 Victurus
36 Waccar
37 Waldalenus
38 Wandoi
39 Wilfrid
40 Wolfgang
41 Yared
42 Ywi
43 Zygmunt
44 Αάαρκος
45 Αάβακτος
46 Αἰακὸς
47 Αἰαντίδης
48 Αἰαντόδωρος
49 Ααρασσός
50 Ααρών
52 Αἲας
53 Αασίφορος
54 Αάσπετος
55 Άαστος
56 Αάσχετος
57 Άβαβος
58 Αβάδιμος
59 Αβάδνης
60 Αβαεόδωρος
61 Αβάζιος
62 Αβαθμίδωτος
63 Αβαιόδορος
64 Αβαιόδωρ
65 Αβαιόδωρος
66 Αβαιόκριτος
67 Αβαίος
68 Αβαίστας
69 Αβάκ
70 Αβάκαινας
71 Αβακένας
72 Αβακής
73 Αβάκης
74 Αβακούμ
75 Άβακτος
76 Αβάμμων
77 Αβάνθιος
78 Αβαντιάδης
79 Αβαντίδας
80 Αβάρβαρος
81 Αβαρης
82 Αβαρίνος
83 Άβαρις
84 Άβαρνος
85 Άβαρτος
86 Άβας
87 Αβάσγιος
88 Αβάσιτος
89 Αβασκάντιλλος
90 Αβασκαντος
91 Αββαδών
92 Αββάς
93 Άβγαρ
94 Αβδαίος
95 Αβδάραξος
96 Άβδηρος
97 Άβδης
98 Αβδιήλ
99 Αβδιού
100 Αβειρών
101 Άβελ
102 Αβελάρδος
103 Αβελβούλ
104 Αβεντίνος
105 Αβέρκιος
106 Αβερρόης
107 Αβέρωφ
108 Αβεσσαλώμ
109 Αβήπας
110 Αβιά
111 Αβιανός
112 Αβίατος
113 Άβιβος
114 Άβιος
115 Αβιούδ
116 Αβλάβιος
117 Άβληρος
118 Αβουδίμος
119 Αβραάμ
123 Άβραμ
124 Αβράμιος
125 Άβραξ
126 Άβραχας
127 Αβρέας
128 Αβρίκιος
129 Αβροτέλειος
130 Άβρων
131 Αβρώνυχος
132 Άβρωτος
133 Αβυδηνός
134 Αβώ
135 Άγαβος
136 Αγαθάγγελος
137 Αγαθάγητος
138 Αγαθαρχίς
139 Αγάθαρχος
140 Αγαθάγητος
141 Αγαθήμερος
142 Αγαθίνος
143 Αγάθιππος
144 Αγαθόβουλος
145 Αγαθοδαίμων
146 Αγαθόδωρος
147 Αγαθοκλέας
148 Αγαθόνικος
149 Αγαθοσθένης
150 Αγαθόστρατος
151 Αγαθότυχος
152 Αγάθυλλος
153 Αγάθυρνος
154 Αγάθυρσος
155 Αγάθων
156 Αγαθώνυμος
157 Αγαίος
158 Αγακλέης
159 Αγάκλυτος
160 Αγαλιανός
161 Αγαλλίας
162 Αγαμέμνων
163 Αγαμηδίδας
164 Αγαμήδης
165 Αγαμηδίδας
166 Αγαμήθης
167 Αγανός
168 Αγαπαίος
169 Αγαπήνωρ
170 Αγαπητός
171 Αγάπιος
172 Αγαπτόλεμος
173 Αγασθένης
174 Αγασίας
175 Αγασικλής
176 Αγασικράτης
177 Αγασιμένης
178 Αγάσιμος
179 Αγασσαμενός
180 Αγάστροφος
181 Αγαυός
182 Αγγαίος
183 Αγγελάριος
184 Αγγελίνος
185 Αγγελίων
186 Άγγελος
187 Αγγενίδας
188 Αγγίας
190 Αγέας
191 Αἰγέας
192 Αγέλαος
193 Αγέλας
194 Άγελος
195 Αγέλοχος
196 Αγέμαχος
197 Αἰγεὺς
198 Αγεύς
199 Αγήμων
200 Αγήνωρ
201 Αγησανδρίδας
202 Αγησανδρίδης
203 Αγήσανδρος
204 Αγήσαρχος
205 Αγησίας
206 Αγησιδάμας
207 Αγησίδαμος
208 Αγησίλαος
209 Αγησίλοχος
210 Αγησίμαχος
211 Αγησίμβροτος
212 Αγησίπολις
213 Αγησιππίδας
214 Αγησιππίδης
215 Αγησίστρατος
216 Αγήτας
217 Άγητος
218 Αγήτως
219 Αγίας
220 Αἰγιμιὸς
221 Άγις
222 Αἲγισθος
223 Αγίων
224 Αγκαίος
225 Αγκύορας
226 Αγκύωε
227 Αγλάιος
229 Αγλαοκρέων
230 Αγλαόπης
231 Αγλαός
232 Αγλαοσθένης
233 Αγλαόφαμος
234 Αγλαοφών
235 Άγναπτος
236 Αγνάς
237 Αγνιάδης
238 Αγνίας
239 Άγνιος
240 Αγνόδημος
241 Αγνόδικος
242 Αγνόδωρος
243 Αγνοκλής
244 Αγνόφιλος
245 Άγνων
246 Αγνωνίδης
247 Αγονέας
248 Αγορακλής
249 Αγοράκριτος
250 Αγοράναξ
251 Αγόραστος
252 Αγόρατος
253 Αγρεύς
254 Αγριόπας
255 Αγρίοπος
256 Άγριος
257 Αγρίππας
258 Άγριππος
259 Αγριώνιος
260 Άγρων
261 Αγύλαιος
262 Αγύλος
263 Αγύριος
264 Αγύρριος
265 Αγχίαλος
266 Αγχίμολος
267 Άγχιος
268 Αγχίπυλος
269 Αγχίροος
270 Αγχίσης
271 Αδαίος
272 Αδαλβέρτος
273 Αδάμ
276 Αδαμάντιος
277 Αδάμας
278 Αδάμος
279 Άδας
280 Άδαυκτος
281 Αδέας
282 Αδείμαντος
283 Αἰδέσιος
284 Άδης
285 Αδιατόριξ
286 Άδμητος
287 Αδόλφος
288 Αδονάι
289 Άδραστος
290 Άδρησκος
291 Αδριανός
292 Άδωνις
293 Αέθλιος
294 Αειθαλάς
295 Αείμνηστος
296 Αερίας
297 Αέροπος
298 Αετιδεύς
299 Αέτιος
301 Αετίων
302 Αετός
303 Αέτων
304 Αζάν
305 Αζαρίας
306 Αζάριος
307 Αζάς
308 Αζάτ
309 Άζευς
310 Αζής
311 Αζώρ
312 Αήτης
313 Αἰήτης
314 Άητωρ
315 Αητωραιακός
316 Αθάμας
317 Αθάμβιλος
318 Αθάνας
319 Αθανάσιος
320 Αθάνατος
321 Αθέρας
322 Αἰθέριος
323 Αθηδάρας
324 Αθηναγόρας
325 Αθηνάδας
326 Αθηνάδης
327 Αθήναιος
328 Αθήνιππος
329 Αθηνίων
330 Αθηνογένης
331 Αθηνόδωρος
332 Αθηνοκλής
333 Αθηνόκριτος
334 Αἰθάλης
335 Αθλίας
336 Αθος
337 Αθοσίων
338 Αθρέ
339 Άθως
340 Αιακός
341 Αιανός
342 Αίαξ
343 Αίας
344 Αιγαίων
345 Αιγείδας
346 Αιγέστης
347 Αιγεύς
348 Αιγέων
349 Αιγεωνέας
350 Αιγιαλεύς
351 Αιγίας
352 Αιγίδιος
353 Αίγιλος
354 Αιγίμιος
355 Αίγιος
356 Αίγισθος
357 Αιγιστέας
358 Αίγιστος
359 Αιγίων
360 Αίγλων
361 Αιγύπτιος
362 Αίγυπτος
363 Αίγων
364 Αιδέσιος
365 Άιδης
366 Αϊδωνεύς
367 Αιήτης
368 Αιήτιος
369 Αιθαλίδης
370 Αιθέριος
371 Αιθήρ
372 Αιθίδας
373 Αίθικος
374 Αιθιόλας
375 Αιθίων
376 Αίθλιος
377 Αίθος
378 Αιθούσιος
379 Αίθρια
380 Αίθων
381 Αίθωνας
382 Αικατερίνος
383 Αιλιανός
384 Αίλιος
385 Αϊμαν
386 Αιμίλιος
387 Άιμον
388 Αιμόνιος
389 Αίμος
390 Αίμων
391 Αινέας
392 Αινείας
393 Αίνειος
394 Αινεσίδημος
395 Αίνετος
396 Αινεύς
397 Αίνητος
398 Αινιάδης
399 Αϊνουρ
400 Αίξων
401 Αίολος
402 Αίπυτος
403 Αίσακος
404 Αισανίας
405 Αισημίδας
406 Αίσηπος
407 Αίσιμος
408 Αίσιος
409 Αισίων
410 Αισυήτης
411 Αίσυμνος
412 Αίσυπος
413 Αισχίνης
414 Αισχίων
415 Αισχυλίδης
416 Αισχύλος
417 Αίσων
418 Αίσωψ
420 Αιτωλός
421 Αιχμοκλής
422 Ακάδημος
423 Ακάκητος
424 Ακάκιος
426 Άκακος
427 Ακάμας
428 Άκανθος
429 Ακαρίων
430 Ακαρναν
431 Άκαστος
432 Ακατάβλητος
433 Ακατάφλεκτος
434 Ακέλης
435 Άκελος
436 Ακέσανδρος
437 Ακεσίας
438 Ακεσίδας
439 Ακεσίλαος
440 Ακεσίλας
441 Ακεσίμβροτος
442 Ακέστης
443 Ακεστόδωρος
444 Ακέστωρ
445 Ακεψεής
446 Ακεψιμάς
447 Ακήρατος
448 Αἰάκης
449 'Ακης
450 Ακίνδυνος
451 Άκις
452 Ακμονίδας
453 Άκμων
454 Ακόλουθος
455 Ακοντεύς
456 Ακόντης
457 Ακουμενός
458 Ακουσιλάδας
459 Ακουσίλαος
460 Ακούτιος
461 Ακραγαντίνος
462 Ακράγας
463 Άκρατος
464 Ακρίας
465 Ακριβός
466 Ακρίσιος
467 Ακρίτας
468 Ακρόκομος
469 Ακρόνεος
470 Ακρότατος
471 Άκρων
472 Ακταίος
473 Ακταίων
474 Ακτίνας
475 Άκτις
476 Άκτωρ
477 Ακύλας
479 Αλαλκομένης
480 Αλαμάνος
481 Άλαν
482 Αλάστωρ
483 Αλαφούζος
484 Αλβέρτος
485 Αλβιανός
486 Αλβίνος
487 Αλεβίζος
488 Αλεβίων
489 Αλεγήνωρ
490 Αλεκτρυών
491 Αλέκτωρ
492 Αλεξάγγελος
493 Αλέξανδρος
496 Αλεξάνορας
497 Αλεξάνωρ
498 Αλέξαρχος
499 Αλεξιάρης
500 Αλεξίας
501 Αλεξίβιος
502 Αλεξίκακος
503 Αλεξικλής
504 Αλεξίμαχος
505 Αλεξίνικος
506 Αλεξίνος
507 Αλέξιος
508 Αλεξιππιδας
509 Αλεξίων
510 Αλέξων
511 Αλεός
512 Αλεύας
513 Αλέχτορας
514 Αληθινός
515 Αλήσιος
516 Αλήτης
517 Αλθαιμένης
518 Άλθηπος
519 Αλίαρτος
520 Αλιθέρσης
521 Αλιμήδης
522 Άλιος
523 Αλίοχος
524 Αλίφηρας
525 Αλκάθοος
526 Αλκαινέτος
527 Αλκαίος
528 Αλκαμένης
529 Άλκανδρος
530 Αλκάνωρ
531 Αλκείδης
532 Αλκέτας
533 Άλκης
534 Αλκίας
535 Αλκιβιάδης
536 Αλκίβιος
537 Αλκιδάμας
538 Αλκίδας
539 Αλκίμαχος
540 Αλκιμέδων
541 Αλκιμένης
542 Αλκιμήδης
543 Άλκιμος
544 Αλκινάδας
545 Αλκίνοος
546 Αλκισθένης
547 Αλκίσωνας
548 Αλκίφρων
549 Αλκμαίων
550 Αλκμάν
551 Αλκμάων
552 Αλκμέων
553 Αλκμήνωρ
554 Αλκυονεύς
555 Άλκων
556 Άλκωνας
557 Αλλάς
558 Αλμήνωρ
559 Αλμπέρτος
560 Άλμωψ
561 Αλξίων
562 Αλοίσιος
563 Αλοκράτης
564 Αλόπιος
565 Αλουίζος
566 Αλπέγιος
567 Άλπης
568 Αλταίων
569 Άλτης
570 Αλυζεύς
571 Άλυκος
572 Αλύπητος
573 Αλύπιος
574 Αλύριος
575 Αλφαίος
576 Αλφειός
577 Αλφεός
578 Αλφόνς
579 Αλφρέδος
580 Αλωεύς
581 Αλώνιος
582 Αλώπεκος
583 Αμαθεύς
584 Αμαλκείδης
585 Αμανάτιος
586 Αμανάτιος
587 Αμανάτιος
588 Αμανδίνος
589 Άμανδος
591 Αμάρακος
592 Αμάρανθος
593 Αμάραντος
594 Άμβραξ
595 Αμβρόσιος
596 Αμβρύων
597 Αμεινία
598 Αμεινίας
599 Αμεινοκλής
600 Αμειψίας
601 Αμέλιος
602 Αμερίας
603 Αμέρικος
604 Αμέστριος
605 Αμετάθετος
606 Αμήδης
607 Αμήν
608 Αμήνοφις
609 Αμήνων
610 Αμησινάς
611 Αμήστριος
612 Άμηστρις
613 Αμιανός
614 Αμίαντος
615 Αμίλκας
616 Αμιναδάβ
617 Αμινίας
618 Άμιρις
619 Άμισσος
620 Αμισώδαρος
621 Αμμέας
622 Αμμιανός
623 Αμμούν
624 Άμμων
625 Αμμωναθάς
626 Αμόλυντος
627 Αμομφάρετος
628 Αμοπάων
629 Αμούν
630 Αμπέλιος
631 Αμπλίας
632 Άμπυκος
633 Άμπυξ
634 Αμύδας
635 Αμυθάων
636 Αμύκλας
637 Άμυκος
638 Αμύνανδρος
639 Αμυνίας
640 Άμυνος
641 Αμύντας
642 Αμυντιανός
643 Αμύντωρ
644 Αμύνων
645 Άμυρος
646 Αμφάρης
647 Αμφίαλος
648 Αμφιάναξ
649 Αμφιάραος
650 Αμφιάρης
651 Αμφιδάμας
652 Αμφίδικος
653 Αμφίδοκος
654 Αμφίδωρος
655 Αμφίθεος
656 Άμφικλος
657 Αμφικράτης
658 Αμφικτύων
659 Αμφίλοχος
660 Αμφίλυκος
661 Αμφίλυτος
662 Αμφίμαρος
663 Αμφίμαχος
664 Αμφιμέδων
665 Αμφιμήδης
666 Αμφίμνηστος
667 Αμφινεύς
668 Αμφίνομος
669 Αμφίομος
670 Άμφισσος
671 Αμφίστρατος
672 Αμφιτρίτης
673 Αμφιτρύων
674 Αμφίων
675 Αμφότερος
676 Αἳμων
677 Αμών
678 Αμωναθάς
679 Αμώς
680 Άμωσις
681 Αναβησίνεος
682 Αναγνώστης
683 Ανάκλητος
684 Ανακρέουσα
685 Ανακρέων
687 Ανάκτωρ
688 Ανανί
689 Ανανίας
690 Αναξαγόρας
691 Αναξαμένης
692 Αναξανδρίδης
693 Ανάξανδρος
694 Ανάξαρχος
695 Αναξίβιος
696 Αναξίδαμος
697 Αναξικράτης
698 Αναξίλαος
699 Αναξιμανδρίδης
700 Αναξίμανδρος
701 Αναξιμένης
702 Αναξίνος
703 Ανάξιππος
704 Άναξις
705 Αναπίας
706 Ανάργυρος
707 Αἰνέας
708 Αναστάσιος
709 Ανατόλιος
710 Ανάχαρσις
711 Άνδης
712 Ανδοκίδης
713 Ανδούλος
714 Ανδραίμων
715 Ανδρέας
716 Ανδρεστίνος
717 Ανδριανός
718 Ανδρόγεως
719 Ανδροδάμας
720 Ανδροίτας
721 Ανδροκλείδας
722 Ανδροκλής
723 Άνδροκλος
724 Ανδροκράτης
725 Ανδροκύδης
726 Ανδρόλεως
727 Ανδρόμαχος
728 Ανδρομέδης
729 Ανδρομένης
730 Ανδρομήδης
731 Ανδρονίδης
732 Ανδρόνικος
733 Ανδροπελαγίας
734 Ανδροσθένης
735 Ανδροτίων
736 Ανδρόφιλος
737 Άνδρων
738 Ανδώνιος
739 Αἰνείας
740 Αἲνειος
741 Ανειτυλλιανός
742 Άνεκτος
743 Ανεμπόδιστος
745 Ανέστης
746 Αἴνετος
747 Αἴνεφος
748 Ανήρ
749 Αἰνησίδημος
750 Ανθάνας
751 Ανθέας
752 Ανθέμιος
753 Ανθεμίων
754 Άνθερμος
755 Ανθεστίων
756 Ανθηδόνιος
757 Άνθην
758 Ανθίας
759 Άνθιμος
760 Άνθιππος
761 Ανθίων
762 Άνθος
763 Άνιγρος
764 Ανίκητος
765 Ανίκκερις
766 Ανίνας
767 Άνιος
768 Άνιππος
769 Ανίων
770 'Ανναγκρέϋς
771 Άννας
772 Αννιανός
773 Αννίβας
774 Αννίκ
775 Αννίκερις
776 Άννινος
777 Αννούβ
778 Ανούσας
779 Ανουτσιάτης
780 Άνοχος
781 Ανσέλμος
782 Ανταγόρας
783 Ανταίος
784 Ανταλκίδας
785 Άντανδρος
786 Αντέας
787 Αντείας
788 Αντέρως
789 Αντήνωρ
790 Αντιάδης
791 Αντίας
792 Αντιγένης
793 Αντίγονος
794 Αντίδοτος
795 Αντίδωρος
796 Αντίθεος
797 Αντικλής
798 Αντικράτης
799 Αντιλέων
800 Αντιλίνος
801 Αντίλοχος
802 Αντιμαχίδης
803 Αντίμαχος
804 Αντιμέδων
805 Αντιμένης
806 Αντιμήδης
807 Αντίμνηστος
808 Αντίμοιρος
809 Αντίνοος
810 Αντίνος
811 Αντίοχος
812 Αντίπας
813 Αντίπατρος
814 Αντίπαφος
815 Άντιππος
816 Αντισθένης
817 Αντιστάτης
818 Αντιφάνης
819 Αντίφας
820 Αντιφάτης
821 Αντίφημος
822 Αντίφιλος
823 Αντίφονος
824 Άντιφος
825 Αντιφών
826 Αντιχάρης
827 Αντιωρος
828 Αντραίμονας
829 Αντρανίκ
830 Άντυλλος
831 Αντωνίκος
832 Αντώνιος
833 Αντωνίσκος
834 Ανυβις
835 Ανύσιος
836 Άνυστις
837 Ανύτη
838 Άνυτος
839 Ανφαχος
840 Ανώγων
841 Ανώνυμος
842 Αξίερος
843 Αξιόκερσος
844 Αξιόνικος
845 Άξιος
846 Αξίοχος
847 Αξιώτης
848 Άξυλος
849 Αοβολος
850 Αοιδός
851 Απαίος
852 Απάμειος
853 Άπαμος
854 Απείρανδρος
855 Απειρόγαμος
856 Απελάς
857 Απελλής
859 Απία
860 Απίων
861 Απέλλιχος
862 Απογόνου
863 Απολλάς
864 Απολλόδωρος
865 Απολλοκράτης
866 Απολλοφάνης
867 Απολλύων
868 Απόλλων
869 Απολλωνίδης
870 Απολλώνιος
871 Απόστολος
873 Απουλήιος
874 Άποφις
875 Απρίλιος
876 Απρίων
877 Απρόσιτος
878 Άπτερος
879 Άραβος
880 Άρακος
881 Αράμ
882 Αραρώς
883 Άρας
884 Άρατος
885 Άρβηλος
886 Αργαίος
887 Άργαλος
888 Αργάς
889 Αργεάδης
890 Άργεννος
891 Αργεντίνος
892 Αργέστης
893 Αργεύς
894 Άργης
895 Αργίνος
896 Άργιος
897 Άργος
898 Αργυράκριτος
899 Αργυρός
900 Αρδαλίων
901 Αρέθας
902 Αρεθούσιος
903 Άρειος
904 Αρεσίας
905 Αρέστης
906 Αρέστωρ
907 Αρεταίος
908 Αρετάων
909 Αρεύς
910 Αρήγων
911 Αρηιάς
912 Αρηίθοος
913 Αρηίλυκος
914 Αρήιος
915 Αρηξίων
916 Αρηος
917 Άρης
919 Άρητος
920 Αρθούρος
921 Αριδαίος
922 Αριδίκης
923 Αρίζηλος
924 Αριμήδης
925 Αρίμνης
926 Αρίμνηστος
927 Αρίσβας
928 Αριστάγγελος
929 Αρισταγόρας
930 Αρισταίνετος
931 Αρισταίος
932 Αρίστανδρος
933 Αρίσταρχος
934 Αριστέας
935 Αριστείδης
936 Αριστεύς
937 Αρίστιππος
938 Αριστόβουλος
939 Αριστογείτων
940 Αριστογένης
941 Αριστόδημος
942 Αριστόδικος
943 Αριστόδουλος
944 Αριστόθηρος
945 Αριστοκλειανός
946 Αριστοκλείδας
947 Αριστοκλεύς
948 Αριστόκλητος
949 Αριστοκράτης
950 Αριστόκριτος
951 Αριστολαϊδης
952 Αριστόλαος
953 Αριστόλεως
954 Αριστόλοχος
955 Αριστόμαχος
956 Αριστομένης
957 Αριστομήδης
958 Αριστόμνηστος
959 Αριστόνας
960 Αριστόνικος
961 Αριστόνοος
962 Αριστόνους
963 Αριστόξενος
964 Άριστος
965 Αριστοτέλης
966 Αριστότιμος
967 Αριστοφάνης
968 Αριστόφαντος
969 Αριστόφιλος
970 Αριστοφών
971 Αρίστυλλος
972 Αρίστων
973 Αριστωνομίδας
974 Αριστώνυμος
975 Αριφράδης
976 Αρίφρων
977 Αρίων
978 Αρκάδιος
979 Αρκάς
980 Αρκέας
981 Αρκείσιος
982 Αρκεσίδας
983 Αρκεσίλαος
984 Αρκέσιος
985 Αρκτίνος
986 Άρκτος
987 Αρκτούρος
988 Άρκτοφόνος
989 Αρμαδίων
990 Αρμάνδος
991 Αρματίδης
992 Αρμενίδας
993 Αρμόδιος
994 Αρμοκύδης
995 Αρμονίδης
996 Αρναίος
997 Άρπαγος
998 Αρπαλέας
999 Αρπαλίων
1000 Άρπαλος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία