Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος (ή Ευτρόπιος) ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος
1 Adamnan
2 Aedan
3 Aβρότονος
4 Aιολόμιτρις
5 Aλεξιμήδης
6 Aμφίροος
7 Aριμήδης
8 Aσστομήδης
9 Aστυμήδη
10 Aστυμήδης
11 Boniface
12 Cuthbert
13 Donald
14 Dubritius
15 Eata
16 Finan
17 Gerebernus
18 Gildas
19 Gudwall
20 Justus
21 Kentigern
22 Maglorious
23 Oswin
24 Theodemir
25 Theotonius
26 Urbitius
27 Verocianus
28 Viator
29 Victurus
30 Waccar
31 Waldalenus
32 Wandoi
33 Wilfrid
34 Wolfgang
35 Yared
36 Ywi
37 Zygmunt
38 Αάαρκος
39 Αάβακτος
40 Αἰακὸς
41 Αἰαντίδης
42 Αἰαντόδωρος
43 Ααρασσός
44 Ααρών
46 Αἲας
47 Αασίφορος
48 Αάσπετος
49 Άαστος
50 Αάσχετος
51 Άβαβος
52 Αβάδιμος
53 Αβάδνης
54 Αβαεόδωρος
55 Αβάζιος
56 Αβαθμίδωτος
57 Αβαιόδορος
58 Αβαιόδωρ
59 Αβαιόδωρος
60 Αβαιόκριτος
61 Αβαίος
62 Αβαίστας
63 Αβάκ
64 Αβάκαινας
65 Αβακένας
66 Αβακής
67 Αβάκης
68 Αβακούμ
69 Άβακτος
70 Αβάμμων
71 Αβάνθιος
72 Αβαντιάδης
73 Αβαντίδας
74 Αβάρβαρος
75 Αβαρης
76 Αβαρίνος
77 Άβαρις
78 Άβαρνος
79 Άβαρτος
80 Άβας
81 Αβάσγιος
82 Αβάσιτος
83 Αβασκάντιλλος
84 Αβασκαντος
85 Αββαδών
86 Αββάς
87 Άβγαρ
88 Αβδαίος
89 Αβδάραξος
90 Άβδηρος
91 Άβδης
92 Αβδιήλ
93 Αβδιού
94 Αβειρών
95 Άβελ
96 Αβελάρδος
97 Αβελβούλ
98 Αβεντίνος
99 Αβέρκιος
100 Αβερρόης
101 Αβέρωφ
102 Αβεσσαλώμ
103 Αβήπας
104 Αβιά
105 Αβιανός
106 Αβίατος
107 Άβιβος
108 Άβιος
109 Αβιούδ
110 Αβλάβιος
111 Άβληρος
112 Αβουδίμος
113 Αβραάμ
117 Άβραμ
118 Άβραξ
119 Άβραχας
120 Αβρέας
121 Αβρίκιος
122 Αβροτέλειος
123 Άβρων
124 Αβρώνυχος
125 Άβρωτος
126 Αβυδηνός
127 Αβώ
128 Άγαβος
129 Αγαθάγγελος
130 Αγαθάγητος
131 Αγαθαρχίς
132 Αγάθαρχος
133 Αγαθάγητος
134 Αγαθήμερος
135 Αγαθίνος
136 Αγάθιππος
137 Αγαθόβουλος
138 Αγαθοδαίμων
139 Αγαθόδωρος
140 Αγαθοκλέας
141 Αγαθόνικος
142 Αγαθοσθένης
143 Αγαθόστρατος
144 Αγαθότυχος
145 Αγάθυλλος
146 Αγάθυρνος
147 Αγάθυρσος
148 Αγάθων
149 Αγαθώνυμος
150 Αγαίος
151 Αγακλέης
152 Αγάκλυτος
153 Αγαλιανός
154 Αγαλλίας
155 Αγαμέμνων
156 Αγαμηδίδας
157 Αγαμήδης
158 Αγαμηδίδας
159 Αγαμήθης
160 Αγανός
161 Αγαπαίος
162 Αγαπήνωρ
163 Αγαπητός
164 Αγάπιος
165 Αγαπτόλεμος
166 Αγασθένης
167 Αγασίας
168 Αγασικλής
169 Αγασικράτης
170 Αγασιμένης
171 Αγάσιμος
172 Αγασσαμενός
173 Αγάστροφος
174 Αγαυός
175 Αγγαίος
176 Αγγελάριος
177 Αγγελίνος
178 Αγγελίων
179 Άγγελος
180 Αγγενίδας
181 Αγγίας
183 Αγέας
184 Αἰγέας
185 Αγέλαος
186 Αγέλας
187 Άγελος
188 Αγέλοχος
189 Αγέμαχος
190 Αἰγεὺς
191 Αγεύς
192 Αγήμων
193 Αγήνωρ
194 Αγήσανδρος
195 Αγήσαρχος
196 Αγησίας
197 Αγησιδάμας
198 Αγησίδαμος
199 Αγησίλαος
200 Αγησίλοχος
201 Αγησίμαχος
202 Αγησίμβροτος
203 Αγησίπολις
204 Αγησιππίδας
205 Αγησιππίδης
206 Αγησίστρατος
207 Αγήτας
208 Άγητος
209 Αγήτως
210 Αγίας
211 Αἰγιμιὸς
212 Άγις
213 Αἲγισθος
214 Αγίων
215 Αγκαίος
216 Αγκύορας
217 Αγκύωε
218 Αγλάιος
220 Αγλαοκρέων
221 Αγλαόπης
222 Αγλαός
223 Αγλαοσθένης
224 Αγλαόφαμος
225 Αγλαοφών
226 Άγναπτος
227 Αγνάς
228 Αγνιάδης
229 Αγνίας
230 Άγνιος
231 Αγνόδημος
232 Αγνόδικος
233 Αγνόδωρος
234 Αγνοκλής
235 Αγνόφιλος
236 Άγνων
237 Αγνωνίδης
238 Αγονέας
239 Αγορακλής
240 Αγοράκριτος
241 Αγοράναξ
242 Αγόραστος
243 Αγόρατος
244 Αγρεύς
245 Αγριόπας
246 Αγρίοπος
247 Άγριος
248 Αγρίππας
249 Άγριππος
250 Αγριώνιος
251 Άγρων
252 Αγύλαιος
253 Αγύλος
254 Αγύριος
255 Αγύρριος
256 Αγχίαλος
257 Αγχίμολος
258 Άγχιος
259 Αγχίπυλος
260 Αγχίροος
261 Αγχίσης
262 Αδαίος
263 Αδαλβέρτος
264 Αδάμ
267 Αδαμάντιος
268 Αδάμας
269 Αδάμος
270 Άδας
271 Άδαυκτος
272 Αδέας
273 Αδείμαντος
274 Αἰδέσιος
275 Άδης
276 Αδιατόριξ
277 Άδμητος
278 Αδόλφος
279 Αδονάι
280 Άδραστος
281 Άδρησκος
282 Αδριανός
283 Άδωνις
284 Αέθλιος
285 Αειθαλάς
286 Αείμνηστος
287 Αερίας
288 Αέροπος
289 Αετιδεύς
290 Αέτιος
292 Αετίων
293 Αετός
294 Αέτων
295 Αζάν
296 Αζαρίας
297 Αζάριος
298 Αζάς
299 Αζάτ
300 Άζευς
301 Αζής
302 Αζώρ
303 Αήτης
304 Αἰήτης
305 Άητωρ
306 Αητωραιακός
307 Αθάμας
308 Αθάμβιλος
309 Αθάνας
310 Αθανάσιος
311 Αθάνατος
312 Αθέρας
313 Αἰθέριος
314 Αθηδάρας
315 Αθηναγόρας
316 Αθηνάδας
317 Αθηνάδης
318 Αθήναιος
319 Αθήνιππος
320 Αθηνίων
321 Αθηνογένης
322 Αθηνόδωρος
323 Αθηνοκλής
324 Αθηνόκριτος
325 Αἰθάλης
326 Αθλίας
327 Αθος
328 Αθοσίων
329 Αθρέ
330 Άθως
331 Αιακός
332 Αιανός
333 Αίαξ
334 Αίας
335 Αιγαίων
336 Αιγείδας
337 Αιγέστης
338 Αιγεύς
339 Αιγέων
340 Αιγεωνέας
341 Αιγιαλεύς
342 Αιγίας
343 Αιγίδιος
344 Αίγιλος
345 Αιγίμιος
346 Αίγιος
347 Αίγισθος
348 Αιγιστέας
349 Αίγιστος
350 Αιγίων
351 Αίγλων
352 Αιγύπτιος
353 Αίγυπτος
354 Αίγων
355 Αϊδανός
356 Αιδέσιος
357 Άιδης
358 Αϊδωνεύς
359 Αιήτης
360 Αιήτιος
361 Αιθαλίδης
362 Αιθέριος
363 Αιθήρ
364 Αιθίδας
365 Αίθικος
366 Αιθιόλας
367 Αιθίων
368 Αίθλιος
369 Αίθος
370 Αιθούσιος
371 Αίθρια
372 Αίθων
373 Αίθωνας
374 Αικατερίνος
375 Αιλιανός
376 Αίλιος
377 Αϊμαν
378 Αιμίλιος
379 Άιμον
380 Αιμόνιος
381 Αίμος
382 Αίμων
383 Αινέας
384 Αινείας
385 Αίνειος
386 Αινεσίδημος
387 Αίνετος
388 Αινεύς
389 Αίνητος
390 Αινιάδης
391 Αϊνουρ
392 Αίξων
393 Αίολος
394 Αίπυτος
395 Αίσακος
396 Αισανίας
397 Αισημίδας
398 Αίσηπος
399 Αίσιμος
400 Αίσιος
401 Αισίων
402 Αισυήτης
403 Αίσυμνος
404 Αίσυπος
405 Αισχίνης
406 Αισχίων
407 Αισχυλίδης
408 Αισχύλος
409 Αίσων
410 Αίσωψ
412 Αιτωλός
413 Αιχμοκλής
414 Ακάδημος
415 Ακάκητος
416 Ακάκιος
418 Άκακος
419 Ακάμας
420 Άκανθος
421 Ακαρίων
422 Ακαρναν
423 Άκαστος
424 Ακατάβλητος
425 Ακατάφλεκτος
426 Ακέλης
427 Άκελος
428 Ακέσανδρος
429 Ακεσίας
430 Ακεσίδας
431 Ακεσίλαος
432 Ακεσίλας
433 Ακεσίμβροτος
434 Ακέστης
435 Ακεστόδωρος
436 Ακέστωρ
437 Ακεψεής
438 Ακεψιμάς
439 Ακήρατος
440 Αἰάκης
441 'Ακης
442 Ακίνδυνος
443 Άκις
444 Ακμονίδας
445 Άκμων
446 Ακόλουθος
447 Ακοντεύς
448 Ακουμενός
449 Ακουσιλάδας
450 Ακουσίλαος
451 Ακούτιος
452 Ακραγαντίνος
453 Ακράγας
454 Άκρατος
455 Ακρίας
456 Ακριβός
457 Ακρίσιος
458 Ακρίτας
459 Ακρόκομος
460 Ακρόνεος
461 Ακρότατος
462 Άκρων
463 Ακταίος
464 Ακταίων
465 Ακτίνας
466 Άκτις
467 Άκτωρ
468 Ακύλας
470 Αλαλκομένης
471 Αλαμάνος
472 Άλαν
473 Αλάστωρ
474 Αλαφούζος
475 Αλβέρτος
476 Αλβιανός
477 Αλβίνος
478 Αλεβίζος
479 Αλεβίων
480 Αλεγήνωρ
481 Αλεκτρυών
482 Αλέκτωρ
483 Αλεξάγγελος
484 Αλέξανδρος
487 Αλεξάνορας
488 Αλεξάνωρ
489 Αλέξαρχος
490 Αλεξιάρης
491 Αλεξίας
492 Αλεξίβιος
493 Αλεξίκακος
494 Αλεξικλής
495 Αλεξίμαχος
496 Αλεξίνικος
497 Αλεξίνος
498 Αλέξιος
499 Αλεξιππιδας
500 Αλεξίων
501 Αλέξων
502 Αλεός
503 Αλεύας
504 Αλέχτορας
505 Αληθινός
506 Αλήσιος
507 Αλήτης
508 Αλθαιμένης
509 Άλθηπος
510 Αλίαρτος
511 Αλίας
512 Αλιθέρσης
513 Αλιμήδης
514 Άλιος
515 Αλίοχος
516 Αλίφηρας
517 Αλκάθοος
518 Αλκαινέτος
519 Αλκαίος
520 Αλκαμένης
521 Άλκανδρος
522 Αλκάνωρ
523 Αλκείδης
524 Αλκέτας
525 Άλκης
526 Αλκίας
527 Αλκιβιάδης
528 Αλκίβιος
529 Αλκιδάμας
530 Αλκίδας
531 Αλκίμαχος
532 Αλκιμέδων
533 Αλκιμένης
534 Αλκιμήδης
535 Άλκιμος
536 Αλκινάδας
537 Αλκίνοος
538 Αλκισθένης
539 Αλκίσων
540 Αλκίφρων
541 Αλκμαίων
542 Αλκμάν
543 Αλκμάων
544 Αλκμέων
545 Αλκμήνωρ
546 Αλκυονεύς
547 Άλκων
548 Άλκωνας
549 Αλλάς
550 Αλμήνωρ
551 Αλμπέος
552 Αλμπέρτος
553 Άλμωψ
554 Αλξίων
555 Αλοίσιος
556 Αλοκράτης
557 Αλόπιος
558 Αλουίζος
559 Αλπέγιος
560 Άλπης
561 Αλταίων
562 Άλτης
563 Άλτο
564 Αλυζεύς
565 Άλυκος
566 Αλύπητος
567 Αλύπιος
568 Αλύριος
569 Αλφαίος
570 Αλφειός
571 Αλφεός
572 Αλφόνς
573 Αλφρέδος
574 Αλωεύς
575 Αλώνιος
576 Αλώπεκος
577 Αμαθεύς
578 Αμαλκείδης
579 Αμανάτιος
580 Αμανάτιος
581 Αμανάτιος
582 Αμανδίνος
583 Άμανδος
585 Αμάρακος
586 Αμάρανθος
587 Αμάραντος
588 Άμβραξ
589 Αμβρόσιος
590 Αμβρύων
591 Αμεινία
592 Αμεινίας
593 Αμεινοκλής
594 Αμειψίας
595 Αμέλιος
596 Αμερίας
597 Αμέρικος
598 Αμέστριος
599 Αμετάθετος
600 Αμήδης
601 Αμήν
602 Αμήνοφις
603 Αμήνων
604 Αμησινάς
605 Αμήστριος
606 Άμηστρις
607 Αμιανός
608 Αμίαντος
609 Αμίλκας
610 Αμιναδάβ
611 Αμινίας
612 Άμιρις
613 Άμισσος
614 Αμισώδαρος
615 Αμμέας
616 Αμμιανός
617 Αμμούν
618 Άμμων
619 Αμμωναθάς
620 Αμόλυντος
621 Αμομφάρετος
622 Αμοπάων
623 Αμούν
624 Αμπέλιος
625 Αμπλίας
626 Άμπυκος
627 Άμπυξ
628 Αμύδας
629 Αμυθάων
630 Αμύκλας
631 Άμυκος
632 Αμύνανδρος
633 Αμυνίας
634 Άμυνος
635 Αμύντας
636 Αμυντιανός
637 Αμύντωρ
638 Αμύνων
639 Άμυρος
640 Αμφάρης
641 Αμφίαλος
642 Αμφιάναξ
643 Αμφιάραος
644 Αμφιάρης
645 Αμφιδάμας
646 Αμφίδικος
647 Αμφίδοκος
648 Αμφίδωρος
649 Αμφίθεος
650 Άμφικλος
651 Αμφικράτης
652 Αμφικτύων
653 Αμφίλοχος
654 Αμφίλυκος
655 Αμφίλυτος
656 Αμφίμαρος
657 Αμφίμαχος
658 Αμφιμέδων
659 Αμφιμήδης
660 Αμφίμνηστος
661 Αμφινεύς
662 Αμφίνομος
663 Αμφίομος
664 Άμφισσος
665 Αμφίστρατος
666 Αμφιτρίτης
667 Αμφιτρύων
668 Αμφίων
669 Αμφότερος
670 Αἳμων
671 Αμών
672 Αμωναθάς
673 Αμώς
674 Άμωσις
675 Αναβησίνεος
676 Αναγνώστης
677 Ανάκλητος
678 Ανακρέουσα
679 Ανακρέων
681 Ανάκτωρ
682 Ανανί
683 Ανανίας
684 Αναξαγόρας
685 Αναξαμένης
686 Αναξανδρίδης
687 Ανάξανδρος
688 Ανάξαρχος
689 Αναξίβιος
690 Αναξίδαμος
691 Αναξικράτης
692 Αναξίλαος
693 Αναξιμανδρίδης
694 Αναξίμανδρος
695 Αναξιμένης
696 Αναξίνος
697 Ανάξιππος
698 Άναξις
699 Αναπίας
700 Ανάργυρος
701 Αἰνέας
702 Αναστάσιος
703 Ανατόλιος
704 Ανάχαρσις
705 Άνδης
706 Ανδοκίδης
707 Ανδούλος
708 Ανδραίμων
709 Ανδρέας
710 Ανδρεστίνος
711 Ανδριανός
712 Ανδρόγεως
713 Ανδροδάμας
714 Ανδροίτας
715 Ανδροκλείδας
716 Ανδροκλής
717 Άνδροκλος
718 Ανδροκράτης
719 Ανδροκύδης
720 Ανδρόλεως
721 Ανδρόμαχος
722 Ανδρομέδης
723 Ανδρομένης
724 Ανδρομήδης
725 Ανδρονίδης
726 Ανδρόνικος
727 Ανδροπελαγίας
728 Ανδροσθένης
729 Ανδροτίων
730 Ανδρόφιλος
731 Άνδρων
732 Ανδώνιος
733 Αἰνείας
734 Αἲνειος
735 Ανειτυλλιανός
736 Άνεκτος
737 Ανεμπόδιστος
739 Ανέστης
740 Αἴνετος
741 Αἴνεφος
742 Ανήρ
743 Αἰνησίδημος
744 Ανθάνας
745 Ανθέας
746 Ανθέμιος
747 Ανθεμίων
748 Άνθερμος
749 Ανθεστίων
750 Ανθηδόνιος
751 Άνθην
752 Ανθίας
753 Άνθιμος
754 Άνθιππος
755 Ανθίων
756 Άνθος
757 Άνιγρος
758 Ανίκητος
759 Ανίκκερις
760 Ανίνας
761 Άνιος
762 Άνιππος
763 Ανίων
764 'Ανναγκρέϋς
765 Άννας
766 Αννιανός
767 Αννίβας
768 Αννίκ
769 Αννίκερις
770 Άννινος
771 Αννούβ
772 Ανούσας
773 Ανουτσιάτης
774 Άνοχος
775 Ανσέλμος
776 Ανταγόρας
777 Ανταίος
778 Ανταλκίδας
779 Άντανδρος
780 Αντέας
781 Αντείας
782 Αντέρως
783 Αντήνωρ
784 Αντιάδης
785 Αντίας
786 Αντιγένης
787 Αντίγονος
788 Αντίδοτος
789 Αντίδωρος
790 Αντίθεος
791 Αντικλής
792 Αντικράτης
793 Αντιλέων
794 Αντιλίνος
795 Αντίλοχος
796 Αντίμαχος
797 Αντιμέδων
798 Αντιμένης
799 Αντιμήδης
800 Αντίμνηστος
801 Αντίμοιρος
802 Αντίνοος
803 Αντίνος
804 Αντίοχος
805 Αντίπας
806 Αντίπατρος
807 Αντίπαφος
808 Άντιππος
809 Αντισθένης
810 Αντιστάτης
811 Αντιφάνης
812 Αντίφας
813 Αντιφάτης
814 Αντίφημος
815 Αντίφιλος
816 Αντίφονος
817 Άντιφος
818 Αντιφών
819 Αντιχάρης
820 Αντιωρος
821 Αντραίμονας
822 Αντρανίκ
823 Άντυλλος
824 Αντωνίκος
825 Αντώνιος
826 Αντωνίσκος
827 Ανυβις
828 Ανύσιος
829 Άνυστις
830 Ανύτη
831 Άνυτος
832 Ανφαχος
833 Ανώγων
834 Ανώνυμος
835 Αξίερος
836 Αξιόκερσος
837 Αξιόνικος
838 Άξιος
839 Αξίοχος
840 Αξιώτης
841 Άξυλος
842 Αοβολος
843 Αοιδός
844 Απαίος
845 Απάμειος
846 Άπαμος
847 Απείρανδρος
848 Απειρόγαμος
849 Απελάς
850 Απελλής
852 Απία
853 Απίων
854 Απέλλιχος
855 Απογόνου
856 Απολλάς
857 Απολλόδωρος
858 Απολλοκράτης
859 Απολλοφάνης
860 Απολλύων
861 Απόλλων
862 Απολλωνίδης
863 Απολλώνιος
864 Απόστολος
866 Απουλήιος
867 Άποφις
868 Απρίλιος
869 Απρίων
870 Απρόσιτος
871 Άπτερος
872 Άραβος
873 Άρακος
874 Αράμ
875 Αραρώς
876 Άρας
877 Άρατος
878 Άρβηλος
879 Αργαίος
880 Άργαλος
881 Αργάς
882 Αργεάδης
883 Άργεννος
884 Αργεντίνος
885 Αργέστης
886 Αργεύς
887 Άργης
888 Αργίνος
889 Άργιος
890 Άργος
891 Αργυράκριτος
892 Αργυρός
893 Αρδαλίων
894 Αρέθας
895 Αρεθούσιος
896 Άρειος
897 Αρεσίας
898 Αρέστης
899 Αρέστωρ
900 Αρεταίος
901 Αρετάων
902 Αρεύς
903 Αρήγων
904 Αρηιάς
905 Αρηίθοος
906 Αρηίλυκος
907 Αρήιος
908 Αρηξίων
909 Αρηος
910 Άρης
912 Άρητος
913 Αρθούρος
914 Αριάδνης
915 Αριδαίος
916 Αριδίκης
917 Αρίζηλος
918 Αριμήδης
919 Αρίμνης
920 Αρίμνηστος
921 Αρίσβας
922 Αριστάγγελος
923 Αρισταγόρας
924 Αρισταίνετος
925 Αρίστανδρος
926 Αρίσταρχος
927 Αριστείδης
928 Αρίστιππος
929 Αριστόβουλος
930 Αριστογείτων
931 Αριστογένης
932 Αριστόδημος
933 Αριστόδικος
934 Αριστόδουλος
935 Αριστόθηρος
936 Αριστοκλειανός
937 Αριστοκλείδας
938 Αριστοκλεύς
939 Αριστόκλητος
940 Αριστοκράτης
941 Αριστόκριτος
942 Αριστολαϊδης
943 Αριστόλαος
944 Αριστόλεως
945 Αριστόλοχος
946 Αριστόμαχος
947 Αριστομένης
948 Αριστομήδης
949 Αριστόμνηστος
950 Αριστόνας
951 Αριστόνικος
952 Αριστόνοος
953 Αριστόνους
954 Αριστόξενος
955 Άριστος
956 Αριστοτέλης
957 Αριστότιμος
958 Αριστοφάνης
959 Αριστόφαντος
960 Αριστόφιλος
961 Αριστοφών
962 Αρίστυλλος
963 Αριστωνομίδας
964 Αριστώνυμος
965 Αριφράδης
966 Αρίφρων
967 Αρίων
968 Αρκάδιος
969 Αρκάς
970 Αρκέας
971 Αρκείσιος
972 Αρκεσίδας
973 Αρκεσίλαος
974 Αρκέσιος
975 Αρκτίνος
976 Άρκτος
977 Αρκτούρος
978 Άρκτοφόνος
979 Αρμαδίων
980 Αρμάνδος
981 Αρματίδης
982 Αρμενίδας
983 Αρμόδιος
984 Αρμοκύδης
985 Αρμονίδης
986 Αρναίος
987 Άρπαγος
988 Αρπαλέας
989 Αρπαλίων
990 Άρπαλος
991 Αρπάλυκος
992 Αρποκρατίων
993 Αρπύλας
994 Αρριανός
995 Αρρίας
996 Αρριβαίος
997 Αρριδαίος
998 Αρρύβας
999 Αρσάκιος
1000 Αρσένιος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία