Εορτές 20 Μαρτίου: Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Όσιος Κουθβέρτος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Tetricus Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιερομάρτυρας εκ Ρωσίας Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
Σύνθετο
1 Αγαθόστρατος
2 Αγαθότυχος
3 Αέλια
4 Αιμιλένια
5 Αίστυ
6 Αλεξάγγελος
7 Άλκηστις
8 Αμαλιάννα
9 Ανδρεστίνος
10 Ανδροπελαγία
11 Ανδρόφιλος
12 Ανθηνίκη
13 Άνθιππος
14 Ανθοζωή
15 Ανμαρί
16 Άνν Μαρί
17 'Ανναγκρέϋς
18 Ανναστέλλα
19 Αννέζη
20 Αντελίνα
21 Αντζελίνα
22 Αντωνέττα
23 Αντωνίκος
24 Αποστολένα
25 Αριάνα
26 Αριαρούλα
27 Αριδάφνη
28 Αριστιάνα
29 Αριστιανός
30 Αρλέτα
31 Ασημώνη
32 Βάνα
33 Βανέσσα
35 Βανίνα
36 Βασιλειάνα
37 Βασιλένια
38 Βέλη
39 Βερόνικα
40 Βιβέτα
41 Βίλμα
42 Γεωργιάννα
43 Γιολένα
44 Γιωργιλιάνα
45 Γιωργοβασίλης
46 Γιωργομιχάλης
47 Γιώρμαρη
48 Γιωτάννα
49 Γρηγοράγγελος
50 Δαμοξενίδας
51 Δείφιλος
52 Δεναλία
53 Δεναλόη
54 Δεσμάρη
55 Δεσποιγιάννα
56 Δημητράγγελος
57 Δημητράσπα
58 Δημοπανάγος
59 Διονυστάθης
60 Δροσοσταλία
61 Δροσοσταλίδα
62 Δωρίνα
63 Εβελίνα
64 Εβελίνος
65 Εβίνα
66 Ειρηάννα
67 Ειρηλένα
68 Ειρηνάντα
69 Ειρήνγκω
70 Ειρηνονίκη
71 Ειρηστέλλα
72 Έλβη
73 Ελδώρα
74 Ελεάνα
75 Ελεάνθη
76 Ελενέτα
77 Ελενίκη
78 Ελενόδωρος
79 Ελενοκατίνα
80 Ελεντίνα
81 Ελευθερονίκη
82 Έλια
83 Ελιάνθη
84 Ελιάννα
85 Ελιζάνα
86 Ελίνα
87 Ελιρόη
88 Ελληάννα
89 Έλμα
90 Ελπινίκη
91 Εμιλιάνα
92 Εριάννα
93 Εριλένα
94 Ερρικαίτη
95 Ερρικέτη
96 Ερωτοθέα
97 Ευελίνα
98 Ευλογέτα
99 Ευτυχιάννα
100 Ζαννέτα
101 Ζένια
102 Ζέτα
103 Ζίνα
104 Ζωηάννα
105 Ηβιάννα
106 Ηλάνθη
107 Ηλεάνα
108 Ηλενώρα
109 Ηλιάννα
110 Ηλιογέννητη
111 Ηλιοδώρα
112 Ηλιοφώτη
113 Ηλιόφωτος
114 Ήρκος
115 Θαλειάννα
116 Θανασογιάννης
117 Θεονίτσα
118 Θεοτούλα
119 Θεοχάνθη
120 Θεωνίτσα
121 Θωμάγγελος
122 Ιάμβουλος
123 Ιδησιδομενεύς
124 Ιεράρχης
125 Ιλεάνα
126 Ιουλιάννα
127 Ιππομέδωνας
128 Ισθμιονίκης
129 Ιωαννέτα
130 Ιωντίνα
131 Καλήμορφη
132 Καληρόη
133 Καλλινίκη
134 Καλομαρία
135 Κατεριλένα
136 Κατερινέτα
137 Κατιάννα
138 Κατιλένα
139 Κατιφένια
140 Κλειωνίκη
141 Κλημεντίνα
142 Κλωντιάννα
143 Κωνστανίνα
144 Κωσταλέκος
145 Λαγογιάννης
146 Λαζαρέτα
147 Λαλούλα
148 Λενάντα
149 Λέξανδρος
150 Λεοντομένης
151 Λεωνόρα
152 Λιβαδιώτισσα
153 Λιλιάνα
154 Λογοθέτης
155 Λοριάνα
156 Λυδιάννα
157 Λυκοπανάγος
158 Λυσσίμαχος
159 Μαγδαλένα
160 Μαγδαλένια
161 Μάγια
162 Μακώ
163 Μαμαντία
164 Μανταλένα
165 Μανταλένια
166 Μανωλίνα
167 Μάρβια
168 Μαργεντίνη
169 Μαργέτα
170 Μαργιάννα
171 Μαργιαρένα
172 Μαργιορίτσα
173 Μαργκώ
174 Μαρέβα
175 Μαρηλία
176 Μαριαγγέλα
177 Μαριαλένα
178 Μαριαλίνα
179 Μαριάνδρη
180 Μαριάνθη
181 Μαριανίνα
182 Μαριάννα
183 Μαριαννέτα
184 Μαριάντα
185 Μαριάντζελα
186 Μαριαντίνα
187 Μαριαρένα
188 Μαριαστέλλα
189 Μαριβάνα
190 Μαριβέρα
191 Μαριβέτα
192 Μαριγιάννα
193 Μαριγιώτα
194 Μαριγούλα
195 Μαριδώρα
196 Μαριέλα
197 Μαριέλενα
198 Μαριελίνα
199 Μαριέλλα
200 Μαριεντίνα
201 Μαριέπη
202 Μαριετίνα
203 Μαριέττα
204 Μαριεύη
205 Μαρίζα
206 Μαριθέα
207 Μαρικαίτη
208 Μαρίκαλη
209 Μαρικέλλυ
210 Μαρικούλα
211 Μαριλένα
212 Μαριλένια
213 Μαριλέτα
214 Μαριλή
215 Μαρίλια
216 Μαριλιάννα
217 Μαριλίζα
218 Μαριλίλη
219 Μαριλίνα
220 Μαριλίς
221 Μαριλίτα
222 Μαριλίτσα
223 Μαριλού
224 Μαριλύβια
225 Μαριμίνα
226 Μαρινέλη
227 Μαρινέλλα
228 Μαρινία
229 Μαρινότα
230 Μαριόλα
231 Μαριόλγα
232 Μαριολένη
233 Μαρίσα
234 Μαρισάντυ
235 Μαρίσια
236 Μαρίσμη
237 Μαρισόφη
238 Μαριστέλλα
239 Μαριστέφη
240 Μαριτίνα
241 Μαριώτα
242 Μαρκαντώνιος
243 Μαρκελίνος
244 Μαρλίνα
245 Μαρόλ
246 Μαρόλια
247 Μάρσια
248 Μαρτίνα
249 Μαρτινιάνα
250 Ματίνα
251 Μεδουσανθή
252 Μελενίκος
253 Μελιάνα
254 Μελιάννα
255 Μελίζα
256 Μελιντίνα
257 Μελισσάνθη
258 Μελιτίνα
259 Μελιτίνη
260 Μελπίνα
261 Μενελίκος
262 Μερβίνα
263 Μεριλένα
264 Μηνοδώρα
265 Μηνόδωρος
266 Μικαελένα
267 Μιλάντη
268 Μιλένα
269 Μίντι
270 Μιράντα
271 Μιρένα
272 Μοσχοβίνα
273 Μπελεφάνης
274 Μυράνθη
275 Μυριάνθη
276 Μυρογιάννης
277 Μυρολένα
278 Ναθαλία
279 Ναντίνα
280 Νεκταριελένα
281 Νικηφορία
282 Νικοδιονυσία
283 Νικοδιονύσιος
284 Νικόχριστος
285 Νταλάρα
286 Ντιλένα
287 Ντοριάννα
288 Νυμφοδώρα
289 Ξενόδωρος
290 Ξενόθεμις
291 Ξενοκάδης
292 Ξενόμβροτος
293 Ξενομήδης
294 Ξενοπανάγος
295 Πανάγγελος
296 Παναγιάννης
297 Παναγοβασίλειος
298 Παναγογεράσιμος
299 Πανεύφημος
300 Παντελέα
301 Παντέλια
302 Παντελιάς
303 Παντελίνα
304 Παντιάνα
305 Πανώλιας
306 Παρθενόπη
307 Παρθενορή
308 Πάρια
309 Πασχαλίνα
310 Περιλένα
311 Πετράντα
312 Πιεραντώνιος
313 Πολάντα
314 Πολυαρίστη
315 Προδρομίνα
316 Ρενάτα
317 Ριάννα
318 Ροδάνθη
319 Ροδελπιδα
320 Ροδονίκη
321 Ροζάνθη
322 Ροζέτα
323 Ρόζμαρι
324 Σαββατίνα
325 Σαλωνίνα
326 Σαναχάριβος
327 Σαντιάνα
328 Σατορνίλος
329 Σεβαστιάννα
330 Σεβαστίνα
331 Σεβαστίνος
332 Σιάννα
333 Σολομωντία
334 Σοφιάννα
335 Σοφιλένια
336 Σοφίλια
337 Σοφιλίζα
338 Σοφιλύδια
339 Σπηλιοπαναγιώτης
340 Σπυρααντώνης
341 Σπυραβάγγελος
342 Σπυράγγελος
343 Σπυρανδρέας
344 Σπυραντώνης
345 Σπυραριστείδης
346 Σπυρογεράσιμος
347 Σπυρογεώργιος
348 Σπυρογιάννης
349 Σπυροδημήτριος
350 Σπυρολιάς
351 Σπυρομήλιος
352 Σπυρονικόλαος
353 Σπυροφάνης
354 Σταμαλίνα
355 Σταματέλα
356 Σταματέλος
357 Σταματίκη
358 Σταματίνα
359 Σταυραγγελία
360 Σταυραντώνιος
361 Σταυριάνθη
362 Σταυριάννα
363 Σταυριλένα
364 Σταυρονικόλας
365 Στέβη
366 Στελιάνα
367 Στελλίνα
368 Στένια
369 Στεργιακούλα
370 Στεργιακούλης
371 Στεργιάνα
372 Στεργιάνης
373 Στυλιάννα
374 Σύνθια
375 Τζέλα
376 Τζογιάννα
377 Τζωρτζέλλα
378 Τοφαλομενέλαος
379 Τσικουρώνα
380 Υλένια
381 Φίλα
382 Φιλαγόρας
383 Φιλαίμων
384 Φιλαινέτη
385 Φιλαινίς
386 Φιλαίος
387 Φιλαλήθης
388 Φιλαμειλείδης
389 Φιλάων
390 Φιλέας
391 Φιλέταιρος
392 Φιλίνη
393 Φιλίππα
394 Φιλοδώρα
395 Φιλόθεος
396 Φιλοίτιος
397 Φιλοκλέων
398 Φιλοκλής
399 Φιλοκράτης
400 Φιλοξένη
401 Φιλόπονος
402 Φιλούμενος
403 Φιλόχρηστος
404 Φλοριάνα
405 Φλωρεντίνη
406 Φλωρεντίνος
407 Φωλίτσα
408 Φωτανέστης
409 Φωτειάννα
410 Χαϊλένα
411 Χαραγιώτης
412 Χαρηλένα
413 Χαρίλια
414 Χαρίσταυρος
415 Χαριτίνη
416 Χρηστόγιαννος
417 Χρηστόδημος
418 Χρηστόδωρος
419 Χρηστομανώλης
420 Χρηστοπανάγος
421 Χρισταλένα
422 Χρισταλένη
423 Χριστευάγγελος
424 Χριστιγιάννης
425 Χριστοβάκης
426 Χριστοβαλάντη
427 Χριστόδημος
428 Χριστόδωρος
429 Χριστολουκάς
430 Χριστομάριος
431 Χριστοφίλη
432 Χριστοφιλία
433 Χρυσαίμιλη
434 Χρυσαλένα
435 Χρυσαλία
436 Χρυσανδρέας
437 Χρυσάννα
438 Χρυσελίνα
439 Χρυσέμιλη
440 Χρυσεύη
441 Χρυσιστίνα
442 Χρυσοβαλεντίνα
443 Χρυσομαρία
444 Χρυσομέλια
445 Χρυσομέλιος
446 Χρυσοστόμη
447 Χρυσόστομος
448 Χρύσπα
449 Χρυσταλλία
450 Ψαραντώνης
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία