Εορτές 22 Αυγούστου: Άγιος Αγαθόνικος Άγιος Θεοπρέπειος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αριάδνη η Βασίλισσα Άγιος Ειρηναίος Άγιος Ζωτικός Άγιος Νεόφυτος ο υπηρέτης της Οσίας Ανθούσας Άγιος Σεβηριανός Ανθούσα Οσία Ορόψις Χαρίσιμος
Σπάνιο ή Παράξενο
1 Αικατερίνη
4 Αιτωλίς
5 Ακεψεής
6 Ακριβή
7 Αλαφούζος
8 Αλεβίζος
9 Ανήρ
10 Ανθοδέσμη
11 Άνοιξη
12 Αουρόρα
13 Αφόβητος
14 Αφράτος
15 Αφροκόμη
16 Αφροξυλάνθη
17 Βακίνα
18 Βαμβακία
19 Βάμβαξ
20 Βαρσαβάς
21 Βελούδω
22 Βρετός
23 Γκιούλα
24 Εξαρχία
25 Έξαρχος
26 Επαφρόδιτος
27 Επιστήμη
28 Ερμαφρόδιτος
29 Ευγραφία
30 Εύγραφος
31 Ευπρεπία
32 Ευπρέπιος
33 Ημήτριος
34 Θαμπελίνα
35 Θεμελίνα
36 Θεμέλιος
37 Θέσια
38 Θέσιος
39 Ιακίσχολος
40 Ιακϊώβ
41 Ιάμβουλος
42 Ιδησιδομενεύς
43 Καλαπόθος
44 Καλόγερος
45 Καλογιάννης
46 Καλοθετίνα
47 Καλόθετος
48 Καστροβακίνα
49 Κερδώ
50 Κέρδων
51 Κοκκαλίνη
52 Κοκκώνα
53 Κοπρεύς
54 Κρήτη
55 Κυραψηλή
56 Λέχης
57 Λίλιθ
58 Λουκούλα
59 Λούκουλος
60 Λωΐς
61 Μαγκαφούλα
62 Μανέθων
63 Μαργαρίτης
64 Μένδρη
65 Μένδρης
66 Μοσχοκαρφένια
67 Νύξ
68 Νωαίνα
69 Οικουτούτου
70 Οκταϊ
71 Ομόνοια
72 Πανωραίος
73 Παρουσία
74 Πατάπιος
75 Πιτυρεύς
76 Ποθητή
77 Ποθητός
78 Ποιμήν
79 Πουλουδία
80 Πουλουδιός
81 Προαναγγελλομένη
82 Πύρινος
83 Σαραντία
84 Σαρδανάπαλος
87 Σγουρή
88 Σγούρος
89 Συνετή
90 Συνετός
91 Συννεφιά
92 Τριβίμιος
93 Τσαμπίκα
94 Τσαντή
95 Υπακοή
96 Υπέροχος
97 Φιρμίνος
98 Φίρμος
99 Φραγκόπουλος
100 Χαϊδεμένη
101 Χελώνα
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία