Εορτές 22 Απριλίου: Άγιος Νέαρχος Απόστολος Ναθαναήλ Ναθαναηλία Νεάρχη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Νιάρχος Όσιος Θεόδωρος ο Συκεώτης
Σπάνιο ή Παράξενο
1 Αικατερίνος
2 Αιτωλίς
3 Ακεψεής
4 Ακρίβη
5 Αλαφούζος
6 Αλεβίζος
7 Ανήρ
8 Ανθοδέσμη
9 Άνοιξη
10 Αουρόρα
11 Αφόβητος
12 Αφράτος
13 Αφροκόμη
14 Αφροξυλάνθη
15 Βακίνα
16 Βαμβακία
17 Βάμβαξ
18 Βαρσαβάς
19 Βελούδω
20 Βουκεφάλας
21 Βουκεφαλία
22 Βρετός
23 Γιανοελένη
24 Γκιούλα
25 Δαύκτος
26 Εξαρχία
27 Έξαρχος
28 Επαφρόδιτος
29 Επιστήμη
30 Ερμαφρόδιτος
31 Ευγραφία
32 Εύγραφος
33 Ευπρεπεία
34 Ευπρέπειος
35 Ημήτριος
36 Θαμπελίνα
37 Θαμπελίνος
38 Θεμελίνα
39 Θεμέλιος
40 Θέσια
41 Θέσιος
42 Ιακίσχολος
43 Ιακϊώβ
44 Ιάμβουλος
45 Ιδησιδομενεύς
46 Ινδίς
47 Καλαπόθος
48 Καλόγερος
49 Καλογιάννης
50 Καλοθετίνα
51 Καλόθετος
52 Καστροβακίνα
53 Κερδώ
54 Κέρδων
55 Κοκκαλίνη
56 Κοκκώνα
57 Κοπρεύς
58 Κρήτη
59 Κυραψηλή
60 Λέας
61 Λεσβία
62 Λέσβιος
63 Λέχης
64 Λίλιθ
65 Λουκούλα
66 Λούκουλος
67 Λωΐς
68 Μαγκαφούλα
69 Μανέθων
70 Μαρανθία
71 Μαργαρίτης
72 Μαρέβα
73 Μένδρη
74 Μένδρης
75 Μοσχοκαρφένια
76 Νύξ
77 Νωαίνα
78 Οικουτούτου
79 Οκταϊ
80 Ομόνοια
81 Παλαιστίνος
82 Πανωραίος
83 Παρουσία
84 Πατάπιος
85 Πιτυρεύς
86 Ποθητή
87 Ποθητός
88 Ποιμήν
89 Πουλουδία
90 Πουλουδιός
91 Προαναγγελλομένη
92 Πύρινος
93 Σαβάνα
94 Σαβάνας
95 Σαραντία
96 Σαράντος
97 Σαρδανάπαλος
100 Σγουρή
101 Σγούρος
102 Συνετή
103 Συνετός
104 Συννεφιά
105 Τριβίμιος
106 Τσαμπίκα
107 Τσαντή
108 Υπακοή
109 Υπέροχος
110 Φίρμιος
111 Φραγκόπουλος
112 Χαϊδεμένη
113 Χελώνα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία