Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Χρυσίλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δεσιδέριος Δεσιδέριος Δονατιανός Επιτάκιος Επιτάκιος Κουϊντιάνος Λούκιος Μανήν Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος Συάγριος
Σπάνιο ή Παράξενο
1 Αικατερίνη
3 Αιτωλίς
4 Ακεψεής
5 Ακριβή
6 Αλαφούζος
7 Αλεβίζος
8 Ανήρ
9 Ανθοδέσμη
10 Άνοιξη
11 Αουρόρα
12 Αφόβητος
13 Αφράτος
14 Αφροκόμη
15 Αφροξυλάνθη
16 Βακίνα
17 Βαμβακία
18 Βάμβαξ
19 Βαρσαβάς
20 Βελούδω
21 Βρετός
22 Γκιούλα
23 Εξαρχία
24 Έξαρχος
25 Επαφρόδιτος
26 Επιστήμη
27 Ερμαφρόδιτος
28 Ευγραφία
29 Εύγραφος
30 Ευπρεπία
31 Ευπρέπιος
32 Ημήτριος
33 Θαμπελίνα
34 Θεμελίνα
35 Θεμέλιος
36 Θέσια
37 Θέσιος
38 Ιακίσχολος
39 Ιακϊώβ
40 Ιάμβουλος
41 Ιδησιδομενεύς
42 Καλαπόθος
43 Καλόγερος
44 Καλογιάννης
45 Καλοθετίνα
46 Καλόθετος
47 Καστροβακίνα
48 Κερδώ
49 Κέρδων
50 Κοκκαλίνη
51 Κοκκώνα
52 Κοπρεύς
53 Κρήτη
54 Κυραψηλή
55 Λέχης
56 Λίλιθ
57 Λουκούλα
58 Λούκουλος
59 Λωΐς
60 Μαγκαφούλα
61 Μανέθων
62 Μαργαρίτης
63 Μένδρη
64 Μένδρης
65 Μοσχοκαρφένια
66 Νύξ
67 Νωαίνα
68 Οικουτούτου
69 Οκταϊ
70 Ομόνοια
71 Πανωραίος
72 Παρουσία
73 Πατάπιος
74 Πιτυρεύς
75 Ποθητή
76 Ποθητός
77 Ποιμήν
78 Πουλουδία
79 Πουλουδιός
80 Προαναγγελλομένη
81 Πύρινος
82 Σαραντία
83 Σαρδανάπαλος
86 Σγουρή
87 Σγούρος
88 Συνετή
89 Συνετός
90 Συννεφιά
91 Τριβίμιος
92 Τσαμπίκα
93 Τσαντή
94 Υπακοή
95 Υπέροχος
96 Φιρμίνος
97 Φίρμος
98 Φραγκόπουλος
99 Χαϊδεμένη
100 Χελώνα
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία