Εορτές 20 Σεπτεμβρίου: Αγία Θεοπίστη Άγιος Ευστάθιος Άγιος Θεόπιστος τέκνο αγίου Ευσταθίου Άγιος Ριμμάς Ριμμά
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αγάπιος Άγιος Ανδρέας Ιερομάρτυρας, ο Πρεσβύτερος Άγιος Αρτεμίδωρος Άγιος Ευπρέπιος ο Ομολογητής Άγιος Ευστάθιος Άγιος Ευστάθιος ο Κατάφλωρος Άγιος Ιλαρίων ο νέος οσιομάρτυρας, από την Κρήτη Άγιος Ιλαρίων ο νέος οσιομάρτυρας, από την Κρήτη Άγιος Μαρτίνος Πάπας Ρώμης Άγιος Υπάτιος ο Επίσκοπος Ομολογητής Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής Όσιος Μελέτιος
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cuthbert
4 Dubritius
5 Eata
6 Edwin
7 Gerebernus
8 Gildas
9 Gudwall
10 Honorius
11 Maglorious
12 Urbitius
13 Viator
14 Victurus
15 Waccar
16 Walburga
17 Waldalenus
18 Winifred
20 Wivina
21 Wolfgang
22 Yared
23 Zygmunt
24 Ααρών
26 Αβαδδώσσα
27 Αβακούμ
28 Αβακουμία
29 Αββαδών
30 Αβδαίος
31 Αβδιήλ
32 Αβδιού
33 Αβερκία
34 Αβέρκιος
35 Αβεσσαλώμ
36 Αβιά
37 Άβιβος
38 Αβιούδ
39 Αβουδίμος
40 Αβραάμ
44 Άβραμ
45 Αβραμία
46 Αβράμιος
47 Άβραξ
48 Άβραχας
49 Αβρίκιος
50 Αβυδηνός
51 Αβώ
52 Άγαβος
53 Αγαθαγγέλα
54 Αγαθάγγελος
55 Αγάθη
56 Αγαθόδωρος
57 Αγαθοκλέας
58 Αγαθονίκη
59 Αγαθόνικος
60 Αγαθόπους
61 Αγάθων
62 Αγάπη
63 Αγαπητή
64 Αγαπητός
65 Αγάπιος
66 Αγγαία
67 Αγγαίος
68 Αγγέλα
69 Αγγελάριος
70 Αγγελική
71 Αγγελίνα
72 Αγγελίνος
73 Άγγελος
74 Αγγίας
76 Αγιάσσου
77 Αγιοδεκτινή
78 Αγιοηλιώτισσα
79 Αγιολούσαινα
80 Αγιούλα
81 Αγίων Πάντων
82 Αγλαΐα
83 Αγλάιος
85 Αγνάς
86 Αγνή
88 Αγράμπελη
89 Αγριδιώτισσα
90 Αγριλιώτισσα
91 Αγρίππας
92 Άδα
93 Αδαλβέρτος
94 Αδάμ
97 Αδαμαντία
99 Άδαυκτος
100 Αδελαΐς
101 Αδονάι
102 Αδριανή
103 Αδριανός
104 Αειθάλα
105 Αειθαλάς
106 Αειμακάριστος
107 Αειμεσιτεύουσα
108 Αερία
109 Αερίας
110 Αέτιος
112 Αζαρίας
113 Αζάς
114 Αζάτ
115 Αζώρ
116 Αθανασία
117 Αθανάσιος
118 Αθηναγόρα
119 Αθηναγόρας
120 Αθηνιώτισσα
121 Αθηνογένης
122 Αθηνόδωρος
123 Αίγλων
124 Αιγυπτία
125 Αϊδανή
126 Αιδεσία
127 Αιδέσιος
128 Αιθήρ
129 Αικατερίνη
132 Αικατερίνος
133 Αιματούσα
134 Αιμίαλου
135 Αιμιλία
136 Αιμίλιος
137 Αιρκώτισσα
138 Αιτωλίς
139 Ακαθή
140 Ακάθιστη
141 Ακακία
142 Ακάκιος
144 Ακατάβλητη
145 Ακατάβλητος
146 Ακατάφλεκτη
147 Ακατάφλεκτος
148 Άκελος
149 Ακεψεής
150 Ακεψιμάς
151 Ακήραση
152 Ακίνδυνη
153 Ακίνδυνος
154 Ακόλουθος
155 Ακρωτηριανή
156 Ακύλας
158 Ακυλίνα
159 Αλαμάνος
160 Αλανιώτισσα
161 Αλαξάνδρα
162 Αλβέρτα
163 Αλβέρτος
164 Αλέξανδρος
167 Αλέξιος
168 Αλεξιώτισσα
169 Αλεπινή
170 Αληθινή
171 Αληθινός
172 Αλλάς
173 Αλλοιώτισσα
174 Αλμπέος
175 Αλόχη
176 Αλπέγιος
177 Άλτο
178 Αλυπία
179 Αλύπιος
180 Αλωνία
181 Αλώνιος
182 Αμαλία
183 Αμάνδα
184 Άμανδος
186 Αματίτση
187 Αμβρόσιος
188 Άμεμπτος
189 Αμετάθετος
190 Αμμιανός
191 Αμμούν
192 Άμμων
193 Αμολιανή
194 Αμόλυντος
195 Αμπελίς
196 Αμπελοκήπισσα
197 Αμπλίας
198 Αμφιλοχία
199 Αμφίλοχος
200 Αμφίων
201 Αμφιώνη
202 Αμωμη
203 Αμωναθάς
204 Αμώς
205 Ανανί
206 Ανανία
207 Ανανίας
208 Ανάξαρχος
209 Αναξιμένης
210 Ανάργυρη
211 Άνασσα
212 Αναστασία
213 Αναστάσιος
214 Ανατολή
215 Ανατόλιος
216 Αναφωνήτρια
217 Άνδρεα
218 Ανδρέας
219 Ανδριανή
220 Ανδρόμαχος
221 Ανδρονίδης
222 Ανδρονίκη
223 Ανδρόνικος
224 Ανδροπελαγία
225 Ανδροπελαγίας
226 Άνδρων
227 Ανειτυλλιανός
228 Ανεκτή
229 Άνεκτος
230 Ανεμπόδιστος
232 Ανέστης
233 Ανέστια
234 Ανθάνας
235 Ανθή
236 Ανθίας
237 Άνθιμη
238 Άνθιμος
239 Άνθος
240 Ανίκητη
241 Ανίκητος
242 Ανιμαϊς
243 Ανίνα
244 Ανίνας
245 Ανίτα
246 Άννα
248 Αννιανός
249 Αννούβ
250 Ανουτσιάτα
251 Ανουτσιάτης
252 Αντέρως
253 Αντιγόνη
254 Αντιλίνος
255 Αντινίτισσα
256 Αντίπας
257 Αντιφωνήτρια
258 Αντωνία
259 Αντώνιος
260 Ανυσία
261 Ανύσιος
262 Ανωμερίτισσα
263 Ανώνυμος
264 Άπαμος
265 Απείρανδρος
266 Απειρόγαμος
267 Απελλή
268 Απελλής
270 Απίων
271 Απολλιναρία
272 Απολλινάριος
273 Απόλλων
274 Απολλωνία
275 Απολλώνιος
276 Απόστολος
278 Απρίων
279 Απρόσιτος
280 Αρακιώτισσα
281 Αράπισσα
282 Αρβανίτισσα
283 Αργά
284 Αργυρά
285 Αρδαλίων
286 Άρειος
287 Αρετή
288 Αρηβοϊα
289 Άρης
291 Αριάδνη
293 Αριάδνης
294 Αρισταρχίς
295 Αρίσταρχος
296 Αριστείδη
297 Αριστείδης
298 Αρίστη
299 Αριστιάνα
300 Αριστιανός
301 Αριστοβούλα
302 Αριστόβουλος
303 Αριστοκλειανός
304 Αριστοκλεύς
305 Αριστόνικος
306 Άριστος
307 Αρκαδία
308 Αρκάδιος
309 Αρμενοκρατούσα
310 Αρόα
311 Αρριανός
312 Αρσανά
313 Αρσενία
314 Αρσένιος
315 Αρτέμιος
316 Αρχαγγελιώτισσα
317 Άρχιππος
318 Αρχισπορίτισσα
319 Ασήρ
320 Ασινέθ
321 Άσκιοτ
322 Ασκλάς
323 Ασκληπιάδης
324 Ασκληπιοδότη
325 Ασκληπιόδοτος
326 Ασκληπιός
327 Ασπασία
328 Ασπραγγέλου
329 Ασπροβουνιώτισσα
330 Ασπροπαναγιά
331 Ασσάντ
332 Ασύγκριτη
333 Ασύγκριτος
334 Αττική
335 Αττικός
336 Άττος
337 Αυγερινός
338 Αυγούστα
339 Αυγουστιανή
340 Αύγουστος
341 Αυγώνα
342 Αύδακτος
343 Αυδάς
344 Αυδάτα
345 Αυδελλάς
346 Αυδιησούς
347 Αύκτος
348 Αυνάν
349 Αυξεντία
350 Αυξέντιος
351 Αυξιβία
352 Αυξίβιος
353 Αυξουθένιος
354 Αφέντρα
355 Αφθονία
356 Αφθόνιος
358 Άφθορος
359 Αφραάτης
360 Αφρικανός
362 Αφροδίσια
363 Αφροδίσιος
364 Αφροδίτη
365 Αφρόδιτος
366 Αχάζ
367 Αχαϊκός
368 Αχαϊκός
369 Αχαιμενίδης
370 Αχείμ
371 Αχειροποίητος
372 Αχεμενίδης
373 Αχιά
374 Αχιλλεύς
377 Άχμετ
378 Αχόλιος
379 Άχραντος
380 Αψιδιώτισσα
381 Βαβύλας
382 Βάδιμος
383 Βαδούσης
384 Βαζατηνός
385 Βαθούσης
386 Βάια
387 Βάιος
388 Βάκχος
389 Βαλάντιος
390 Βαλδερούδη
391 Βαλεντίνα
392 Βαλεντίνος
393 Βαλέρια
394 Βαλέριος
395 Βαλουκλιώτισσα
396 Βαλσαμή
397 Βάλσαμος
398 Βαλτάσαρ
399 Βανιώτισσα
400 Βαουθά
401 Βαπτιστής
402 Βάπτος
403 Βαραββάς
404 Βαραγγιώτισσα
405 Βαραδάτος
406 Βαραχήσιος
407 Βαράχος
408 Βαρβάρα
409 Βάρβαρος
410 Βαρδιανιώτισσα
411 Βαρέρια
412 Βαρθολομαίος
413 Βάρις
414 Βαρκού
415 Βαρλαάμ
416 Βαρνάβας
417 Βαρούχ
418 Βαρουχία
419 Βαρραβάς
420 Βαρσαβάς
421 Βαρσανούφιος
423 Βαρυψαβάς
424 Βάσης
425 Βασιανός
426 Βασιλεία
427 Βασιλειάδης
428 Βασιλείδης
429 Βασίλειος
430 Βασιλεύς
431 Βασιληγενέτειρα
432 Βασιλίδα
433 Βασιλίσκος
434 Βασίλισσα
435 Βάσσα
436 Βασσόη
437 Βατάς
438 Βατοπεδινή
439 Βατούσαινα
440 Βατσέ
441 Βαχθισόης
442 Βεάτος
443 Βεατρίκη
444 Βεβαία
445 Βεελζεβούλ 
446 Βελανιδιά
447 Βενάνδιος
448 Βενάντιος
449 Βενδιμιανός
450 Βενεδίκτη
451 Βενέδικτος
452 Βενέδιμος
453 Βενέριος
454 Βενιαμίν
455 Βενούστος
456 Βέρα
457 Βεργουπουλιανή
458 Βερενίκη
459 Βερνίκη
460 Βερούλιος
461 Βερτράνδη
462 Βερτράνδος
463 Βηθεσδά
464 Βηθλεεμίτισσα
465 Βήλη
466 Βήλων
467 Βηματάρισσα
468 Βήριος
469 Βήρυλλος
471 Βησσαρία
472 Βησσαρίων
473 Βηχιανή
474 Βηχιανός
477 Βιάνωρ
478 Βιασεσλάβος
479 Βιβή
480 Βιβιανός
482 Βίβος
483 Βιγλιώτισσα
484 Βιδζίν
485 Βιδιανή
486 Βικεντία
487 Βικέντιος
488 Βίκτωρ
489 Βικτωρίνος
490 Βιλλιβρόρδος
491 Βιμποράδα
492 Βίνος
493 Βιργινία
494 Βιργίνιος
495 Βιργιωμένη
496 Βιτάλιος
497 Βιτιμίων
498 Βίτων
499 Βλαδιμήρα
500 Βλαδίμηρος
501 Βλανδίνα
502 Βλασαρού
503 Βλασία
504 Βλάσιος
505 Βλαχέρνα
506 Βλέπουσα
507 Βλυχιόρικα
508 Βοήθεια
509 Βόηθος
510 Βονιφάτιος
511 Βοόζ
512 Βορεινή
513 Βόσβας
514 Βοστρύκιος
515 Βουκασίνος
516 Βουκολίων
517 Βούλιστα
518 Βουλπιανός
519 Βουναρκώτισσα
520 Βουνογιάτρισσα
521 Βουνού
522 Βουρνιώτισσα
523 Βούσιρις
524 Βούσιρις
525 Ἀβραάμη
526 Βράχου
527 Βρένδα
528 Βρένδας
529 Βρεσθενίτισσα
530 Βρετάννιος
531 Βρεφοκομούσα
532 Βρεφοκρατούσα
533 Βρέφος
534 Βρεφουργήσασα
535 Βρεχούσα
536 Βριθγουόλντος
537 Βροντιανή
538 Βρόντου
539 Βροχής
540 Βρυαίνη
542 Βρυσιανή
543 Βυζατινή
544 Βυζατινός
545 Βυθόνιος
546 Γαβριήλ
547 Γαβριηλία
548 Γαϊανή
549 Γαϊανός
550 Γάιος
551 Γαλακτίνη
552 Γαλακτοτροφούσα
553 Γαλανή
554 Γαλανούσα
555 Γαλατάς
556 Γαλάτειος
557 Γαλατερούσα
558 Γαλατιανή
559 Γαλατούσα
560 Γαλαχτοτροφία
561 Γαλαχτοφορούσα
562 Γαλήνη
563 Γάλλος
564 Γαλουχιότισσα
565 Γάλυκος
566 Γαμαλιήλ
567 Γάσπαρ
568 Γεδεών
569 Γέδιος
570 Γεϊθαζέτ
571 Γελάσιος
572 Γέμελος
573 Γεμίνα
574 Γεμίνος
575 Γενεβιέβη
576 Γενεθλία
577 Γενέθλιος
578 Γενναδία
579 Γεννάδιος
580 Γεντηλία
581 Γεντήλιος
582 Γερασίμη
583 Γεράσιμος
584 Γερβάσιος
585 Γερμανός
586 Γερτρούδη
587 Γέρων
588 Γεσθημανή
589 Γεϋθαζέτ
590 Γεωργία
591 Γεώργιος
592 Γηνατού
593 Γηρομεριού
594 Γιαλούσα
595 Γιάτρισσα
596 Γιγάντιος
597 Γιθόης
598 Γιολάντα
599 Γκαβή
600 Γκαλδούνος
601 Γκιζιλκιζιώτισσα
602 Γκουβερνιώτισσα
603 Γλαφύρα
605 Γλαφυρός
606 Γλίεβος
607 Γλυκέριος
608 Γλυκιώτισσα
609 Γλυκοκυματούσα
610 Γλυκοφιλούσα
611 Γλύκων
612 Γοβδέλαος
613 Γοθαζάτ
614 Γοιρδελάκη
615 Γολινδούχ
616 Γόρασδος
617 Γοργίων
618 Γοργοεπήκοος
619 Γοργόνα
620 Γοργόνιος
621 Γορδία
622 Γόρδιος
623 Γότθος
624 Γουδελία
625 Γουμένισσα
626 Γουμερά
627 Γουνιώτισσα
628 Γούντα
629 Γουρίας
630 Γουρλομάτα
631 Γράτος
632 Γραύς
633 Γραφιώτισσα
634 Γρηγεντία
635 Γρηγέντιος
636 Γρηγοράγγελος
637 Γρηγορία
638 Γρηγόριος
639 Γυναίκα
640 Γύψενη
641 Γωνιά
642 Δαβίδ
643 Δάδας
644 Δαδιώτισσα
645 Δακρύβρεχτος
646 Δακρυρροούσα
647 Δάλια
648 Δαλιδά
649 Δαλματία
651 Δαλμάτιος
652 Δάμαρις
653 Δαμασκηνή
654 Δαμασκηνός
655 Δάμασος
656 Δαμάστα
657 Δαμιανή
658 Δαμιανός
659 Δάμων
661 Δαν
662 Δάναβος
663 Δάναξ
664 Δανιήλ
665 Δανιηλίς
666 Δαρεία
668 Δάσιος
669 Δαύκτος
670 Δεβόρα
671 Δέηση
672 Δεκαπεντούσα
673 Δεναλία
674 Δεναχίς
675 Δεξιοκρατούσα
676 Δεόμενη
677 Δερμάτα
678 Δεσιδέριος
679 Δέσποινα
680 Δεσπότης
681 Δημάρατος
682 Δημήτριος
683 Δημητρίων
684 Δήμιος
685 Δημοκλής
686 Δημοκράνια
687 Δημοκρατία
688 Δημόκριτος
689 Δήμος
690 Δημοσθένης
691 Διάβολος
692 Διάδοχος
693 Διακονούσα
694 Διάκος
695 Δίας
696 Διασώζουσα
697 Δίδυμος
698 Δικαιόκριτος
699 Δίκαιος
700 Δικαιότατη
701 Διογένης
702 Διόδοτος
703 Διοδώρα
704 Διόδωρος
705 Διοκλής
706 Διοκλητιανός
707 Διομήδης
708 Διονυσία
709 Διόνυσος
710 Διόσκουρος
711 Διότισσα
712 Δισιδέριος
713 Δίφιλος
714 Δίων
715 Διώνη
716 Δόβρα
717 Δολινδούχ
718 Δολλίων
719 Δομέντιος
720 Δομετία
721 Δομέτιος
722 Δομινίκη
723 Δομίνικος
724 Δομιτίλλα
725 Δόμνα
726 Δόμνας
728 Δομνιανίτισσας
729 Δομνίνη
730 Δομνίνος
731 Δόμνος
733 Δόναγος
734 Δονάτα
735 Δονάτος
736 Δοξάρισσα
737 Δορκάς
738 Δορυμέδουσα
739 Δορυμέδων
740 Δοσάς
741 Δοσιθέα
742 Δοσίθεος
743 Δουβέργαινα
744 Δούκας
745 Δουκίτιος
746 Δουλάς
747 Δούλη
748 Δράκαινα
749 Δράκων
750 Δροσίς
751 Δρόσος
752 Δροσοσταλία
753 Δροσοσταλίδα
754 Δροστάν
755 Δύμφνα
757 Δυράνδη
758 Δυφρίγος
759 Δωδώνη
760 Δωροθέα
762 Δωρόθεος
763 Εάσιος
764 Εβελίνα
765 Εβελίνος
766 Εβέντιος
767 Έβερ
768 Εβόρη
769 Εβόρης
770 Εγγυήτρια
771 Εδμόνδη
772 Εδμόνδος
773 Εδουάρδα
774 Εδουάρδος
775 Εζεκίας
776 Εθελμπέρτος
778 Εικονίστρια
779 Εϊλιανός
780 Ειρηναίος
781 Ειρηνάρχη
782 Ειρήναρχος
783 Ειρήνη
785 Ειρηνικὸς
786 Εκατονταπυλιανή
787 Εκδίκιος
789 Εκκλησιάρχουσα
790 Ελάδιος
791 Ελαία
792 Ελαιοβρύτισσα
793 Ελάππας
794 Ελάσιππος
795 Ελεάζαρ
796 Ελεημονήτρια
797 Ελεήστρια
798 Ελένη
800 Ελεντίνα
801 Ελεοβρύτης
802 Ελέους
803 Ελεούσα
804 Ελέσα
805 Ελευθερία
806 Ελευθέριος
807 Ελευθερώτρια
808 Ελιακείμ
809 Ελικωνίς
810 Ελιούδ
811 Ελισαβάν
812 Ελισάβετ
813 Ελισσαίος
814 Ελλάδιος
815 Ελλάς
816 Έλντα
817 Ελπιδηφόρος
818 Ελπίδιος
819 Ελπιδοφόρα
820 Ελπιδοφόρος
822 Ελπινίκη
823 Έλπις
824 Έλυμας
825 Ελώνα
826 Εμμανουήλ
827 Εμμανουηλία
828 Εμμέλεια
829 Εμμέλειος
830 Έμπα
831 Ενθρονη
832 Ενναθά
833 Ενόη
834 Ενόης
835 Εντίθ
836 Ενώς
837 Ενώχ
838 Εξακουστή
839 Έξακουστοδιανή
840 Έξακουστοδιανός
841 Εξακουστός
842 Εξοχική
843 Εξπέδιτος
844 Επακούουσα
845 Επαμεινώνδας
846 Επανωχωριανή
847 Επαφρόδιτος
848 Επίκτητος
849 Επίμαχος
850 Επισκοπιανή
851 Επιστήμη
852 Επιτάκιος
853 Επιφανία
854 Επιφάνιος
855 Επίχαρις
856 Επολόνιος
857 Επουράνιος
858 Επταβηματούσα
859 Ερασμία
860 Έρασμος
861 Εράστη
862 Έραστος
863 Ερατώ
864 Ερένια
865 Ερκονγουάλδος
866 Ερκούλιος
867 Ερμαίος
868 Έρμεα
869 Ερμείας
870 Ερμηνεία
871 Ερμής
872 Ερμινίγγελδος
873 Ερμιόνη
874 Έρμιππος
875 Ερμογένης
876 Ερμοκράτης
877 Ερμόλαος
878 Ερμολία
879 Έρμος
880 Ερμύλος
881 Ερνέστος
882 Ερρίκος
883 Έρση
884 Ερσιλία
885 Ερσίλιος
886 Ερυπιανή
887 Έρως
888 Ερωτηΐς
889 Εσθήρ
890 Εσπερίς
891 Έσπερος
892 Εσρώμ
893 Εσφιγμένη
894 Ετεοκλής
895 Εύα
896 Ευαγγελία
897 Ευάγγελος
898 Εύαγρος
899 Ευανθία
900 Ευάρεστος
901 Εύβιος
902 Ευβιωτός
903 Ευβούλη
904 Ευγένης
905 Ευγενία
906 Ευγραφία
907 Εύγραφος
908 Ευδαίμων
909 Ευδίκιος
910 Ευδοκία
911 Ευδοκίμη
912 Ευδόκιμος
913 Ευδόκιος
914 Ευδοξία
915 Εύδοξος
916 Ευελπίστη
917 Ευέλπιστος
918 Ευήθιος
919 Ευθαλία
920 Ευθάλιος
921 Ευθασία
922 Ευθάσιος
923 Ευθύμιος
924 Ευϊλάσιος
925 Ευκαρπίων
926 Εύκλεος
927 Ευκράτη
928 Ευκράτης
929 Ευλαλία
930 Ευλάλιος
931 Ευλαμπία
932 Ευλαμπίδης
933 Ευλάμπιος
934 Ευλογία
935 Ευλόγιος
936 Ευμένης
937 Ευμενία
938 Ευμορφία
939 Ευνίκη
940 Ευνικιανός
941 Ευνοϊκός
943 Ευνούχος
944 Ευξιφία
945 Ευξίφιος
946 Ευοδία
947 Εύοδος
948 Εύπλοιος
949 Εύπορος
950 Ευπραξία
951 Ευπρέπιος
952 Ευράσιος
953 Ευρετή
954 Εύρετος
955 Εύρος
956 Ευσεβία
957 Ευσέβιος
958 Ευσεβιώτης
959 Ευσεβώνας
960 Ευσθέντιος
961 Ευσίγνιος
962 Εύσπλαχνος
963 Ευσταθία
964 Ευστάθιος
965 Εύσταχυς
966 Ευστολία
967 Ευστόλιος
968 Ευστόργιος
969 Ευστοχία
971 Ευστόχιος
972 Ευστρατία
973 Ευστράτιος
974 Ευσχήμων
975 Ευσχήμων
976 Ευτέξιος
977 Ευτέρπη
978 Ευτροπία
979 Ευτρόπιος
980 Ευτύχης
981 Ευτυχιανός
982 Ευτυχίς
983 Εύτυχος
984 Εύφημη
985 Εύφημος
986 Ευφρασία
987 Ευφράσιος
988 Ευφροσύνη
989 Ευφρόσυνος
990 Εύφρων
991 Ευψυχία
992 Ευψύχιος
993 Εφήβιος
994 Εφραίμ
995 Ζαβουλών
996 Ζακχαία
997 Ζακχαίος
998 Ζαλακιώτισσα
999 Ζανιθάς
1000 Ζαννέτος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία