Εορτές 16 Ιουλίου: Άγιος Αθηνογένης Άγιος Αντίοχος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αντίοχος μαθητής του Αθηνογένη Άγιος Θεόφραστος Άγιος Κυριάκος ο Δήμιος Όσιος Πέτρος μάρτυρας Πατρόφιλος Πηδαχθόη Ριγίνος
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cuthbert
4 Cuthburge
5 Dubritius
6 Eata
7 Edithac
8 Edwin
9 Gerebernus
10 Gildas
11 Gudwall
12 Honorius
13 Maglorious
14 Ninian
15 Urbitius
16 Viator
17 Victurus
18 Waccar
19 Walburga
20 Waldalenus
21 Winifred
23 Wivina
24 Wolfgang
25 Yared
26 Zygmunt
27 Ααρών
29 Αβαδδώσσα
30 Αβακούμ
31 Αβακουμία
32 Αββαδών
33 Αβδαίος
34 Αβδιήλ
35 Αβδιού
36 Αβερκία
37 Αβέρκιος
38 Αβεσσαλώμ
39 Αβιά
40 Άβιβος
41 Αβιούδ
42 Αβουδίμος
43 Αβραάμ
47 Άβραμ
48 Αβραμία
49 Αβράμιος
50 Άβραξ
51 Άβραχας
52 Αβρίκιος
53 Αβυδηνός
54 Αβώ
55 Άγαβος
56 Αγαθαγγέλα
57 Αγαθάγγελος
58 Αγάθη
59 Αγαθόδωρος
60 Αγαθοκλέας
61 Αγαθονίκη
62 Αγαθόνικος
63 Αγαθόπους
64 Αγάθων
65 Αγάπη
66 Αγαπητή
67 Αγαπητός
68 Αγάπιος
69 Αγγαία
70 Αγγαίος
71 Αγγέλα
72 Αγγελάριος
73 Αγγελική
74 Αγγελίνα
75 Αγγελίνος
76 Άγγελος
77 Αγγίας
79 Αγιάσσου
80 Αγιοδεκτινή
81 Αγιοηλιώτισσα
82 Αγιολούσαινα
83 Αγιούλα
84 Αγίων Πάντων
85 Αγλαΐα
86 Αγλάιος
88 Αγνάς
89 Αγνή
91 Αγράμπελη
92 Αγριδιώτισσα
93 Αγριλιώτισσα
94 Αγρίππας
95 Άδα
96 Αδαλβέρτος
97 Αδάμ
100 Αδαμαντία
102 Άδαυκτος
103 Αδελαΐς
104 Αδονάι
105 Αδριανή
106 Αδριανός
107 Αειθαλάς
108 Αειμακάριστος
109 Αειμεσιτεύουσα
110 Αερία
111 Αερίας
112 Αέτιος
114 Αζαρίας
115 Αζάς
116 Αζάτ
117 Αζώρ
118 Αθανασία
119 Αθανάσιος
120 Αθηνιώτισσα
121 Αθηνογένης
122 Αθηνόδωρος
123 Αίγλων
124 Αιγυπτία
125 Αιδεσία
126 Αιδέσιος
127 Αιθήρ
128 Αικατερίνη
131 Αικατερίνος
132 Αιματούσα
133 Αιμίαλου
134 Αιμιλία
135 Αιμίλιος
136 Αιρκώτισσα
137 Αιτωλίς
138 Ακαθή
139 Ακάθιστη
140 Ακακία
141 Ακάκιος
143 Ακατάβλητη
144 Ακατάβλητος
145 Ακατάφλεκτη
146 Ακατάφλεκτος
147 Άκελος
148 Ακεψεής
149 Ακεψιμάς
150 Ακήραση
151 Ακίνδυνη
152 Ακίνδυνος
153 Ακόλουθος
154 Ακρωτηριανή
155 Ακύλας
157 Ακυλίνα
158 Αλαμάνος
159 Αλανιώτισσα
160 Αλαξάνδρα
161 Αλβέρτα
162 Αλβέρτος
163 Αλέξανδρος
166 Αλέξιος
167 Αλεξιώτισσα
168 Αλεπινή
169 Αληθινή
170 Αληθινός
171 Αλλάς
172 Αλλοιώτισσα
173 Αλόχη
174 Αλπέγιος
175 Αλυπία
176 Αλύπιος
177 Αλωνία
178 Αλώνιος
179 Αμαλία
180 Αμάνδα
181 Άμανδος
183 Αματίτση
184 Αμβρόσιος
185 Άμεμπτος
186 Αμετάθετος
187 Αμμιανός
188 Αμμούν
189 Άμμων
190 Αμολιανή
191 Αμόλυντος
192 Αμπελίς
193 Αμπελοκήπισσα
194 Αμπλίας
195 Αμφιλοχία
196 Αμφίλοχος
197 Αμφίων
198 Αμφιώνη
199 Αμωμη
200 Αμωναθάς
201 Αμώς
202 Ανανί
203 Ανανία
204 Ανανίας
205 Ανάξαρχος
206 Αναξιμένης
207 Ανάργυρη
208 Άνασσα
209 Αναστασία
210 Αναστάσιος
211 Ανατολή
212 Ανατόλιος
213 Αναφωνήτρια
214 Άνδρεα
215 Ανδρέας
216 Ανδριανή
217 Ανδρόμαχος
218 Ανδρονίδης
219 Ανδρονίκη
220 Ανδρόνικος
221 Ανδροπελαγία
222 Ανδροπελαγίας
223 Άνδρων
224 Ανειτυλλιανός
225 Ανεκτή
226 Άνεκτος
227 Ανεμπόδιστος
229 Ανέστης
230 Ανέστια
231 Ανθάνας
232 Ανθή
233 Ανθίας
234 Άνθιμος
235 Άνθος
236 Ανίκητη
237 Ανίκητος
238 Ανιμαϊς
239 Ανίνα
240 Ανίνας
241 Ανίτα
242 Άννα
244 Αννιανός
245 Αννούβ
246 Ανουτσιάτα
247 Ανουτσιάτης
248 Αντέρως
249 Αντιγόνη
250 Αντιλίνος
251 Αντινίτισσα
252 Αντίπας
253 Αντιφωνήτρια
254 Αντωνία
255 Αντώνιος
256 Ανυσία
257 Ανύσιος
258 Ανωμερίτισσα
259 Ανώνυμος
260 Άπαμος
261 Απείρανδρος
262 Απειρόγαμος
263 Απελλή
264 Απελλής
266 Απίων
267 Απολλιναρία
268 Απολλινάριος
269 Απόλλων
270 Απολλωνία
271 Απολλώνιος
272 Απόστολος
274 Απρίων
275 Απρόσιτος
276 Αρακιώτισσα
277 Αράπισσα
278 Αρβανίτισσα
279 Αργά
280 Αργυρά
281 Αρδαλίων
282 Άρειος
283 Αρετή
284 Αρηβοϊα
285 Άρης
287 Αριάδνη
289 Αρισταρχίς
290 Αρίσταρχος
291 Αριστέα
292 Αριστείδης
293 Αρίστη
294 Αριστιάνα
295 Αριστιανός
296 Αριστοβούλα
297 Αριστόβουλος
298 Αριστοκλειανός
299 Αριστοκλεύς
300 Αριστόνικος
301 Άριστος
302 Αρίστων
303 Αρκαδία
304 Αρκάδιος
305 Αρμενοκρατούσα
306 Αρόα
307 Αρριανός
308 Αρσανά
309 Αρσενία
310 Αρσένιος
311 Αρτέμιος
312 Αρχαγγελιώτισσα
313 Άρχιππος
314 Αρχισπορίτισσα
315 Ασήρ
316 Ασινέθ
317 Άσκιοτ
318 Ασκλάς
319 Ασκληπιάδης
320 Ασκληπιοδότη
321 Ασκληπιόδοτος
322 Ασκληπιός
323 Ασπασία
324 Ασπραγγέλου
325 Ασπροβουνιώτισσα
326 Ασπροπαναγιά
327 Ασσάντ
328 Ασύγκριτη
329 Ασύγκριτος
330 Αττική
331 Αττικός
332 Άττος
333 Αυγερινός
334 Αυγούστα
335 Αυγουστιανή
336 Αύγουστος
337 Αυγώνα
338 Αύδακτος
339 Αυδάς
340 Αυδάτα
341 Αυδελλάς
342 Αυδιησούς
343 Αύκτος
344 Αυνάν
345 Αυξεντία
346 Αυξέντιος
347 Αυξίβιος
348 Αυξουθένιος
349 Αφέντρα
350 Αφθονία
351 Αφθόνιος
353 Άφθορος
354 Αφραάτης
355 Αφρικανός
357 Αφροδίσια
358 Αφροδίσιος
359 Αφροδίτη
360 Αφρόδιτος
361 Αχάζ
362 Αχαϊκός
363 Αχαϊκός
364 Αχαιμενίδης
365 Αχείμ
366 Αχειροποίητος
367 Αχεμενίδης
368 Αχιά
369 Αχιλλεύς
372 Άχμετ
373 Αχόλιος
374 Άχραντος
375 Αψιδιώτισσα
376 Βαβύλας
377 Βάδιμος
378 Βαδούσης
379 Βαζατηνός
380 Βαθούσης
381 Βάια
382 Βάιος
383 Βάκχος
384 Βαλάντιος
385 Βαλδερούδη
386 Βαλεντίνα
387 Βαλεντίνος
388 Βαλέρια
389 Βαλέριος
390 Βαλουκλιώτισσα
391 Βαλσαμή
392 Βάλσαμος
393 Βαλτάσαρ
394 Βανιώτισσα
395 Βαουθά
396 Βαπτιστής
397 Βάπτος
398 Βαραββάς
399 Βαραγγιώτισσα
400 Βαραδάτος
401 Βαραχήσιος
402 Βαράχος
403 Βαρβάρα
404 Βάρβαρος
405 Βαρδιανιώτισσα
406 Βαρέρια
407 Βαρθολομαίος
408 Βάρις
409 Βαρκού
410 Βαρλαάμ
411 Βαρνάβας
412 Βαρούχ
413 Βαρουχία
414 Βαρραβάς
415 Βαρσαβάς
416 Βαρσανούφιος
418 Βαρυψαβάς
419 Βάσης
420 Βασιανός
421 Βασιλεία
422 Βασιλειάδης
423 Βασιλείδης
424 Βασίλειος
425 Βασιλεύς
426 Βασιληγενέτειρα
427 Βασιλίδα
428 Βασιλίσκος
429 Βασίλισσα
430 Βάσσα
431 Βασσόη
432 Βατάς
433 Βατοπεδινή
434 Βατούσαινα
435 Βατσέ
436 Βαχθισόης
437 Βεάτος
438 Βεατρίκη
439 Βεβαία
440 Βεελζεβούλ 
441 Βελανιδιά
442 Βενάνδιος
443 Βενάντιος
444 Βενδιμιανός
445 Βενεδίκτη
446 Βενέδικτος
447 Βενέδιμος
448 Βενέριος
449 Βενιαμίν
450 Βενούστος
451 Βέρα
452 Βεργουπουλιανή
453 Βερενίκη
454 Βερνίκη
455 Βερούλιος
456 Βερτράνδη
457 Βερτράνδος
458 Βηθεσδά
459 Βηθλεεμίτισσα
460 Βήλη
461 Βήλων
462 Βηματάρισσα
463 Βήριος
464 Βήρυλλος
466 Βησσαρίων
467 Βηχιανή
468 Βηχιανός
471 Βιάνωρ
472 Βιασεσλάβος
473 Βιβή
474 Βιβιανός
476 Βίβος
477 Βιγλιώτισσα
478 Βιδζίν
479 Βιδιανή
480 Βικεντία
481 Βικέντιος
482 Βίκτωρ
483 Βικτωρίνος
484 Βιλλιβρόρδος
485 Βιμποράδα
486 Βίνος
487 Βιργινία
488 Βιργίνιος
489 Βιργιωμένη
490 Βιτάλιος
491 Βιτιμίων
492 Βίτων
493 Βλαδιμήρα
494 Βλαδίμηρος
495 Βλανδίνα
496 Βλασαρού
497 Βλασία
498 Βλάσιος
499 Βλαχέρνα
500 Βλέπουσα
501 Βλυχιόρικα
502 Βοήθεια
503 Βόηθος
504 Βονιφάτιος
505 Βοόζ
506 Βορεινή
507 Βόσβας
508 Βοστρύκιος
509 Βουκασίνος
510 Βουκολίων
511 Βούλιστα
512 Βουλπιανός
513 Βουναρκώτισσα
514 Βουνογιάτρισσα
515 Βουνού
516 Βουρνιώτισσα
517 Βούσιρις
518 Βούσιρις
519 Ἀβραάμη
520 Βράχου
521 Βρένδα
522 Βρένδας
523 Βρεσθενίτισσα
524 Βρετάννιος
525 Βρεφοκομούσα
526 Βρεφοκρατούσα
527 Βρέφος
528 Βρεφουργήσασα
529 Βρεχούσα
530 Βριθγουόλντος
531 Βροντιανή
532 Βρόντου
533 Βροχής
534 Βρυαίνη
535 Βρυσιανή
536 Βυθόνιος
537 Γαβριήλ
538 Γαβριηλία
539 Γαϊανή
540 Γαϊανός
541 Γάιος
542 Γαλακτίνη
543 Γαλακτοτροφούσα
544 Γαλανή
545 Γαλανούσα
546 Γαλατάς
547 Γαλάτειος
548 Γαλατερούσα
549 Γαλατιανή
550 Γαλατούσα
551 Γαλαχτοτροφία
552 Γαλαχτοφορούσα
553 Γαλήνη
554 Γάλλος
555 Γαλουχιότισσα
556 Γάλυκος
557 Γαμαλιήλ
558 Γάσπαρ
559 Γεδεών
560 Γέδιος
561 Γεθσημανή
562 Γεϊθαζέτ
563 Γελάσιος
564 Γέμελος
565 Γεμινιανός
566 Γενεβιέβη
567 Γενέθλιος
568 Γενναδία
569 Γεννάδιος
570 Γεντήλιος
571 Γερασίμη
572 Γεράσιμος
573 Γερβάσιος
574 Γερμανός
575 Γερτρούδη
576 Γέρων
577 Γεϋθαζέτ
578 Γεωργία
579 Γεώργιος
580 Γηνατού
581 Γηρομεριού
582 Γιαλούσα
583 Γιάτρισσα
584 Γιγάντιος
585 Γιολάντα
586 Γκαβή
587 Γκαλδούνος
588 Γκιζιλκιζιώτισσα
589 Γκουβερνιώτισσα
590 Γλαφύρα
592 Γλαφυρός
593 Γλίεβος
594 Γλυκέριος
595 Γλυκιώτισσα
596 Γλυκοκυματούσα
597 Γλυκοφιλούσα
598 Γλύκων
599 Γοβδέλαος
600 Γοθαζάτ
601 Γοιρδελάκη
602 Γολινδούχ
603 Γόρασδος
604 Γοργίων
605 Γοργοεπήκοος
606 Γοργόνα
607 Γοργόνιος
608 Γορδία
609 Γόρδιος
610 Γότθος
611 Γουδελία
612 Γουμένισσα
613 Γουμερά
614 Γουνιώτισσα
615 Γούντα
616 Γουρίας
617 Γουρλομάτα
618 Γράτος
619 Γραύς
620 Γραφιώτισσα
621 Γρηγεντία
622 Γρηγέντιος
623 Γρηγοράγγελος
624 Γρηγορία
625 Γρηγόριος
626 Γυναίκα
627 Γύψενη
628 Γωνιά
629 Δαβίδ
630 Δάδας
631 Δαδιώτισσα
632 Δακρύβρεχτος
633 Δακρυρροούσα
634 Δάλια
635 Δαλιδά
636 Δαλματία
638 Δαλμάτιος
639 Δάμαρις
640 Δαμασκηνή
641 Δαμασκηνός
642 Δάμασος
643 Δαμάστα
644 Δαμιανή
645 Δαμιανός
646 Δάμων
648 Δαν
649 Δάναβος
650 Δάναξ
651 Δανιήλ
652 Δανιηλίς
653 Δαρεία
655 Δάσιος
656 Δαύκτος
657 Δεβόρα
658 Δέηση
659 Δεκαπεντούσα
660 Δεναλία
661 Δεναχίς
662 Δεξιοκρατούσα
663 Δεόμενη
664 Δερμάτα
665 Δεσιδέριος
666 Δέσποινα
667 Δεσπότης
668 Δημάρατος
669 Δημήτριος
670 Δημητρίων
671 Δήμιος
672 Δημοκλής
673 Δημοκράνια
674 Δημοκρατία
675 Δημόκριτος
676 Δήμος
677 Δημοσθένης
678 Διάβολος
679 Διάδοχος
680 Διακονούσα
681 Διάκος
682 Δίας
683 Διασώζουσα
684 Δίδυμος
685 Δικαιόκριτος
686 Δίκαιος
687 Δικαιότατη
688 Διογένης
689 Διόδοτος
690 Διοδώρα
691 Διόδωρος
692 Διοκλής
693 Διοκλητιανός
694 Διομήδης
695 Διονυσία
696 Διόνυσος
697 Διόσκουρος
698 Διότισσα
699 Δισιδέριος
700 Δίφιλος
701 Δίων
702 Διώνη
703 Δόβρα
704 Δολινδούχ
705 Δολλίων
706 Δομέντιος
707 Δομετία
708 Δομέτιος
709 Δομινίκη
710 Δομίνικος
711 Δομιτίλλα
712 Δόμνα
713 Δόμνας
715 Δομνιανίτισσας
716 Δομνίνη
717 Δομνίνος
718 Δόμνος
720 Δόναγος
721 Δονάτα
722 Δονάτος
723 Δοξάρισσα
724 Δορκάς
725 Δορυμέδων
726 Δοσάς
727 Δοσιθέα
728 Δοσίθεος
729 Δουβέργαινα
730 Δούκας
731 Δουκίτιος
732 Δουλάς
733 Δούλη
734 Δράκαινα
735 Δράκων
736 Δροσίς
737 Δροσοσταλία
738 Δροσοσταλίδα
739 Δροστάν
740 Δύμφνα
742 Δυράνδη
743 Δυφρίγος
744 Δωδώνη
745 Δωροθέα
747 Δωρόθεος
748 Εάσιος
749 Εβελίνα
750 Εβελίνος
751 Εβέντιος
752 Έβερ
753 Εβόρη
754 Εβόρης
755 Εγγυήτρια
756 Εδμόνδη
757 Εδμόνδος
758 Εδουάρδα
759 Εδουάρδος
760 Εζεκίας
761 Εθελμπέρτος
763 Εικονίστρια
764 Εϊλιανός
765 Ειρηναίος
766 Ειρηνάρχη
767 Ειρήναρχος
768 Ειρήνη
770 Ειρηνικὸς
771 Εκατονταπυλιανή
772 Εκδίκιος
774 Εκκλησιάρχουσα
775 Ελάδιος
776 Ελαία
777 Ελαιοβρύτισσα
778 Ελάππας
779 Ελάσιππος
780 Ελεάζαρ
781 Ελεημονήτρια
782 Ελεήστρια
783 Ελένη
785 Ελεντίνα
786 Ελεοβρύτης
787 Ελέους
788 Ελεούσα
789 Ελέσα
790 Ελευθερία
791 Ελευθέριος
792 Ελευθερώτρια
793 Ελιακείμ
794 Ελικωνίς
795 Ελιούδ
796 Ελισαβάν
797 Ελισάβετ
798 Ελισσαίος
799 Ελλάδιος
800 Ελλάς
801 Έλντα
802 Ελπιδηφόρος
803 Ελπίδιος
804 Ελπιδοφόρα
805 Ελπιδοφόρος
807 Ελπινίκη
808 Έλπις
809 Έλυμας
810 Ελώνα
811 Εμμανουήλ
812 Εμμανουηλία
813 Εμμέλεια
814 Εμμέλειος
815 Έμπα
816 Ενθρονη
817 Ενναθά
818 Ενόη
819 Ενόης
820 Ενώς
821 Ενώχ
822 Εξακουστή
823 Έξακουστοδιανή
824 Έξακουστοδιανός
825 Εξακουστός
826 Εξοχική
827 Εξπέδιτος
828 Επακούουσα
829 Επαμεινώνδας
830 Επανωχωριανή
831 Επαφρόδιτος
832 Επίκτητος
833 Επίμαχος
834 Επισκοπιανή
835 Επιστήμη
836 Επιτάκιος
837 Επιφανία
838 Επιφάνιος
839 Επίχαρις
840 Επολόνιος
841 Επουράνιος
842 Επταβηματούσα
843 Ερασμία
844 Έρασμος
845 Έραστος
846 Ερατώ
847 Ερένια
848 Ερκονγουάλδος
849 Ερκούλιος
850 Ερμαίος
851 Έρμεα
852 Ερμείας
853 Ερμηνεία
854 Ερμής
855 Ερμινίγγελδος
856 Ερμιόνη
857 Έρμιππος
858 Ερμογένης
859 Ερμοκράτης
860 Ερμόλαος
861 Ερμολία
862 Έρμος
863 Ερμύλος
864 Ερνέστος
865 Ερρίκος
866 Έρση
867 Ερσιλία
868 Ερσίλιος
869 Ερυπιανή
870 Έρως
871 Ερωτηΐς
872 Εσθήρ
873 Εσπερίς
874 Έσπερος
875 Εσρώμ
876 Εσφιγμένη
877 Ετεοκλής
878 Εύα
879 Ευαγγελία
880 Ευάγγελος
881 Εύαγρος
882 Ευανθία
883 Ευάρεστος
884 Εύβιος
885 Ευβιωτός
886 Ευβούλη
887 Ευγένης
888 Ευγενία
889 Ευγραφία
890 Εύγραφος
891 Ευδαίμων
892 Ευδίκιος
893 Ευδοκία
894 Ευδοκίμη
895 Ευδόκιμος
896 Ευδόκιος
897 Ευδοξία
898 Εύδοξος
899 Ευελπίστη
900 Ευέλπιστος
901 Ευήθιος
902 Ευθαλία
903 Ευθάλιος
904 Ευθασία
905 Ευθάσιος
906 Ευθύμιος
907 Ευϊλάσιος
908 Ευκαρπίων
909 Εύκλεος
910 Ευκράτη
911 Ευκράτης
912 Ευλαλία
913 Ευλάλιος
914 Ευλαμπία
915 Ευλαμπίδης
916 Ευλάμπιος
917 Ευλογία
918 Ευλόγιος
919 Ευμένης
920 Ευμορφία
921 Ευνίκη
922 Ευνικιανός
923 Ευνοϊκός
925 Ευνούχος
926 Ευξίφιος
927 Εύοδος
928 Εύπλος
929 Εύπορος
930 Ευπραξία
931 Ευπρέπιος
932 Ευράσιος
933 Ευρετή
934 Εύρετος
935 Εύρος
936 Ευσεβία
937 Ευσέβιος
938 Ευσεβιώτης
939 Ευσεβώνας
940 Ευσθέντιος
941 Ευσίγνιος
942 Εύσπλαχνος
943 Ευστάθιος
944 Εύσταχυς
945 Ευστολία
946 Ευστόλιος
947 Ευστόργιος
948 Ευστοχία
950 Ευστόχιος
951 Ευστρατία
952 Ευστράτιος
953 Ευσχήμων
954 Ευσχήμων
955 Ευτέξιος
956 Ευτέρπη
957 Ευτροπία
958 Ευτρόπιος
959 Ευτύχης
960 Ευτυχιανός
961 Ευτυχίς
962 Εύτυχος
963 Εύφημη
964 Εύφημος
965 Ευφρασία
966 Ευφράσιος
967 Ευφροσύνη
968 Ευφρόσυνος
969 Εύφρων
970 Ευψυχία
971 Ευψύχιος
972 Ευωδία
973 Εφήβιος
974 Εφραίμ
975 Ζαβουλών
976 Ζακχαία
977 Ζακχαίος
978 Ζαλακιώτισσα
979 Ζανιθάς
980 Ζαννέτος
981 Ζαρά
982 Ζάρβηλος
983 Ζαρουαντίνης
984 Ζαφείριος
985 Ζαφειρογιάννης
986 Ζαφειρομήτσος
987 Ζαχαρία
988 Ζαχαρίας
989 Ζεβεδαίος
990 Ζεβινάς
991 Ζένα
992 Ζένας
993 Ζεραχιώτισσα
994 Ζεριχιώτισσα
995 Ζερμπτίτσης
996 Ζηναΐς
997 Ζηνάς
998 Ζηνοβία
1000 Ζηνόβιος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία