Εορτές 1 Οκτωβρίου: Άγιος Ανανίας ο Απόστολος Άγιος Βιριλα Άγιος Δομνίνος Ανανία Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός Παναγία Γοργοεπήκοος Ρωμανή
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μιχαήλ ηγούμενος της Μονής Ζώβης Άγιος Βίκτωρ ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Γκλαζώφ Μάριος Όσιος Γρηγόριος ο Δομέστικος Όσιος Ιωάννης ο ψάλτης ο καλούμενος Κουκουζέλης Όσιος Σάββας ο εν Βησερία ο Θαυματουργός Παναγία Ελευθερώτρια Βασσαράς - Σπάρτη
Προοίμιον Έσσεται ήμαρ
Θέμις > Τραγούδια (2)

Τραγουδιστής: Terror X Crew
Συνθέτης:
Στιχουργός: Terror X Crew
Χρονολογία: 2001


Πυρ γενώμεθα,
διά πυρός οδεύσωμεν.
Ώ πάντων επέκεινα,
τί γάρ Θέμις άλλο σε μέλπειν;
Πως λόγος υμνήση σε;
Σύ γάρ λόγω ουδενί ρητόν.
Πως νοός αθρήσει σε;
Ου γάρ νόω ουδενί ληπτός.
Μούνος εών άφραστος, επεί τέκες όσα λαλείται.
Μούνος εών άγνωστος, επεί τέκες όσα νοείται.
Πάντα σε καί λαλεόντα, καί ου λαλέοντα ηχούσι.
Πάντα σε καί νοέντα, καί ου νοέντα τιμώσι.
Πανώνυμε, πως σέ υμνήσω;
Πώς σέ καλέσω, τόν μόνον ακλήιστον;
Είς καί ουδείς!
Μέ καλείς, ίνα εισδύσω εις το υπέρλαμπρον φως Σου;
Έσο ευμενής πρός εμέ. `Ιλαος, `Ιλαος είης!
Εισέρχομαι!

Μούσαι βοηθήσατε τόν λόγον μου.
Νύμφαι, χορέψατε μαζί μου.


(Απόσπασμα από τήν θεατρικήν παράστασιν
του Ραδαμάνθυως Αναστασάκη
Ιδεοθέατρον.)Αναφορές σε ονόματα
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία