Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
Προφήτης Ελισσαίος
Ελισσαίος > Σημαντικά Πρόσωπα (1)
Σύμφωνα με τους συναξαριστές, ο προφήτης Ελισσαίος ήταν υπηρέτης του Προφήτη Ηλία, που όταν με θαυμαστό τρόπο έφυγε προς τον Κύριο, ο Ελισσαίος συνέχισε το προφητικό του έργο και μάλιστα με πολλά θαύματα. Ο Ελισσαίος πέθανε επί βασιλέως Ιωάς και τον έθαψε με πολύ θρήνο ο λαός του Ισραήλ στη Σεβαστούπολη της Σαμάρειας.

Για αυτόν τον καλό προφήτη, που το όνομα του γιορτάζουμε σήμερα γράφει η Αγία Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη (Βασιλειών Δ’, 2: 23-24):
«καὶ ἀνέβη ἐκεῖθεν εἰς Βαιθήλ· καὶ ἀναβαίνοντος αὐτοῦ ἐν τῇ Οδῷ καὶ παιδάρια μικρὰ ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ κατέπαιζον αὐτοῦ καὶ εἶπον αὐτῷ· ἀνάβαινε, φαλακρέ, ἀνάβαινε. καὶ ἐξένευσεν ὀπίσω αὐτῶν καὶ εἶδεν αὐτά, καὶ κατηράσατο αὐτοῖς ἐν ὀνόματι Κυρίου· καὶ ἰδοὺ ἐξῆλθον δύο ἄρκτοι ἐκ τοῦ δρυμοῦ καὶ ἀνέρρηξαν ἀπ᾿ αὐτῶν τεσσαράκοντα καὶ δύο παῖδας.»

Και σε Νεοελληνική μετάφραση

Ο Ελισαίος αναχώρησε από την Ιεριχώ προς την Βαιθήλ. Ενώ δε ανέβαινε αυτός τον δρόμο του, βγήκαν μικρά παιδάκια από την πόλιν και τον ενέπαιζαν λέγοντας “ανέβαινε, φαλακρέ, ανέβαινε”.
Γύρισε πίσω προς αυτά ο Ελισαίος, τα είδε και τα καταράστηκε στο όνομα του Κυρίου και ιδού βγήκαν δύο αρκούδες από το δάσος και κατεσπαράξαν σαράντα δύο από αυτά τα παιδιά.

Απολυτίκιο
Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Ἠλίας ὁ ἔνδοξος, ἄνωθεν καταπέμψας, Ἐλισαίῳ τὴν χάριν, νόσους ἀποδιώκει, καὶ λεπροὺς καθαρίζει, διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα.
Εορταστικές Ημερομηνίες
Πληροφορίες για το όνομα Ελισσαίος
Ετυμολογία: 1.Εξελληνισμένο εβραϊκό όνομα Elisma και σημαίνει "o Θεός λυτρώνει".
2. Από το ρήμα ελίσσω και σημαίνει "αυτός που ελίσσεται".
Αντίστοιχο Γυναικείο: Ελισσαία
Υποκοριστικά/Παρωνύμια: Άκης, Ελιζέος, Ελισαιάκης, Ελισαιέ, Ελισαίος, Ελίσσων, Ζαμπέτας, Ζαμπέτης, Ζαμπετάκης, Ζαμπετούλης, Ζέος, Τάκης, Τούλης
Κατηγορία: Ελληνικό Ξενικό Χριστιανικό
Υποκατηγορία: Εβραϊκό Προφήτης/Προφήτιδα Επίμεμπτη συμπεριφορά
Κατάλογος:
Ελισάβετ Ελισάνθη Ελισσαία
«
Ελισσαίος
»
Ελίσσων Ελίτα ΕλκιωνηΆλλα συνονόματα σημαντικά πρόσωπα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία