Εορτές 17 Μαΐου: Αγία Ιουνία 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Ιουνίας Άγιος Παμφύλων Άγιος Σολόχων Ανδρονίκη Μαϊδούλφη Μαϊδούλφος Παμφαμήρ Παμφαμήρα Παμφύλη Σολοχία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αθανάσιος ο Νέος, ο Θαυματουργός Άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου Όσιος Θεοφάνης ο Μυροβλύτης Όσιος Νεκτάριος
1 Nαΐς
2 Αβάδνη
3 Αβαρβαρέη
4 Αγάθη
5 Αγαύη
6 Αγνή
8 Αγράφω
9 Αδμήτη
10 Αία
11 Αίγειρος
12 Αίγη
13 Αιγιάλεια
14 Αίγινα
16 Αίγλη
17 Αιθερία
18 Αιθούσα
19 Αιωπίς
20 Ακάστη
21 Ακκαλίς
22 Ακταία
23 Αλία
24 Αλιμήδη
25 Αλκινόη
26 Αλκίππη
28 Αλκυών
29 Αλσηΐς
30 Αλφεσίβοια
31 Αμβροσία
32 Άμπελος
33 Αμυμώνη
34 Αμφινόμη
35 Αμφιρρόη
36 Αμφιρώ
37 Αμφιτρίτη
38 Ανθή
39 Ανθηδόνη
41 Αργυρά
42 Αρέθουσα
44 Αρμονία
45 Αρσινόη
46 Ασία
47 Αστερία
48 Αστερόπη
49 Αυτονόη
50 Βαθύκλεια
51 Βάλανος
52 Βελούδω
53 Βυβλίς
54 Γαλαξαύρη
55 Γαλάτεια
56 Γαλήνη
57 Γανυμήδα
58 Γελασία
59 Γλαύκη
60 Γλαυκονόμη
61 Δανάη
62 Δείκος
63 Δεξιθέα
64 Διώνη
65 Διωξίππη
66 Δριμώ
68 Δρυόπις
69 Δυναμήνη
70 Δωδώνη
71 Εριφία
72 Ερύθεια
73 Ερωφίλη
74 Εσπερέθουσα
75 Εσπερίς
76 Εστία
77 Εύα
78 Ευαγόρη
79 Ευάδνη
80 Ευανθία
81 Ευάρνη
82 Εύβοια
83 Ευδυΐα
84 Ευδώη
85 Ευδώρη
86 Ευθυμία
87 Ευκαρπία
88 Ευκράτη
89 Ευλιμένη
90 Ευμόλπη
91 Ευνίκη
92 Ευπόμπη
93 Ευρυδίκη
94 Ευρώπη
95 Εύφημη
96 Εφυδάτια
97 Ζαφειρία
98 Ζευξώ
99 Ζωγραφία
100 Ηιόνη
101 Ηλέκτρα
102 Ηλιάς
103 Ησιόνη
104 Θάλεια
106 Θεισόα
107 Θέμις
108 Θεμιστώ
109 Θεονύμφη
110 Θέτις
111 Θόη
112 Θόωσα
113 Θρoνία
114 Ιάκχη
115 Ιάνειρα
116 Ιάνθη
117 Ιδαία
118 Ιδυία
119 Ιππη
120 Ιπποθόη
121 Ιππονόη
122 Ιππώ
123 Ίσιρα
124 Καλιάδνη
125 Καλλιγένεια
126 Καλλιόπη
128 Καλλιρόη
129 Καλλίστη
130 Καλλιφάεια
131 Καλυψώ
133 Καμάρινα
134 Κανέλλα
135 Κάπελη
136 Καρύα
137 Κασταλία
138 Κελαινώ
139 Κερκηίς
140 Κέρκυρα
141 Κλεοδώρα
142 Κλυμέμη
143 Κλυμένη
144 Κλυτίη
145 Κοκκυκώ
146 Κορωνίς
147 Κράνεια
148 Κραντώ
149 Κρήτη
150 Κρισίη
151 Κροκάλη
152 Κυανέη
153 Κυάνη
154 Κυδίππη
155 Κυλία
156 Κυματολήγη
157 Κυμοδόκη
158 Κυμοθόη
159 Κυμοπόλεια
160 Κυμώ
161 Κυπαρισσία
162 Κυράτσω
163 Κυρήνη
164 Λαμπετώ
165 Λαμπηθώ
166 Λαομέδεια
167 Λειαγόρη
168 Λεμονιά
169 Λεύκια
170 Λιβύη
171 Λίλαια
172 Λιμνώρεια
173 Λιπάρα
174 Λυσιάνασσα
175 Λωτίς
177 Μαία
178 Μάιρα
179 Μάκρις
180 Μαλίς
182 Μαρία
183 Μαρίκα
184 Μέθη
185 Μεθώνη
186 Μελανίππη
187 Μελία
188 Μελίτεια
189 Μέμφις
190 Μενεσθώ
191 Μενίππη
192 Μερόπη
193 Μηλόβοσις
194 Μήτις
195 Μινθώ
196 Μορέα
197 Μύστις
198 Νανά
199 Νέαιρα
200 Νέδα
201 Νέδη
202 Νεόμηρις
203 Νεράιδα
204 Νεράιδος
205 Νημερτής
206 Νηρηίς
207 Νήσια
208 Νυχεία
209 Ξάνθη
210 Ορσηίς
211 Ουρανία
213 Παγώνα
214 Παλλήνη
216 Πανόπεια
217 Πανωραία
218 Πασιθέα
219 Πειθώ
220 Πεισιθόη
221 Περθώ
222 Περσηίς
223 Πέτρα
224 Πιόνη
225 Πλαυκία
226 Πληξαύρα
227 Πληξαύρη
228 Πλουτώ
229 Πλωτώ
230 Πολυδώρα
231 Πολυνόη
232 Ποντοπόρεια
233 Προνόη
234 Πρυμνώ
235 Πυργώ
236 Ρήνη
237 Σαλαμίνα
238 Σαλμακίς
239 Σαώ
240 Σπάρτη
241 Σπειώ
242 Στερόπη
243 Στονυχία
244 Στυξ
245 Συκή
246 Ταϋγέτη
247 Τελεσθώ
249 Τιθορέα
250 Τύχη
251 Φαέθουσα
252 Φέρουσα
253 Φθονία
255 Φοίβη
257 Φτελέα
258 Φυγαλία
259 Φωσθονία
262 Χαρίκλεια
263 Χρύση
264 Χρυσόθεμις
265 Χρυσοτέλεια
266 Ψαμάθη
267 Ωκεανίς
268 Ωκυρρόη
269 Ωρείθυια
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία