Εορτές 17 Ιουνίου: Άγιος Αλβανός Άγιος Ιννοκέντιος Άγιος Φήλικας Αλβανή Ιννοκέντια Ισμαηλία Όσιος Ισμαήλ Όσιος Πιώρ Σαβέλ Σαβέλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αντώνιος εν Νόβγκοροντ της Ρωσίας Άγιος Ερμείας Άγιος Περεγρίνος Ίσαυρος Ίσαυρος Όσιος Ισαάκ Όσιος Ιωσὴφ ο Αναχωρητής Όσιος Κλήμης Όσιος Μανουήλ Όσιος Υπάτιος ο εν Ρουφινιαναίς
1 Nαΐς
2 Αβάδνη
3 Αβαρβαρέη
4 Αγάθη
5 Αγαύη
6 Αγνή
8 Αδμήτη
9 Αίγειρος
10 Αίγη
11 Αίγινα
13 Αίγλη
14 Αιθούσα
15 Αιωπίς
16 Ακάστη
17 Ακκαλίς
18 Ακταία
19 Αλία
20 Αλιμήδη
21 Αλκίππη
23 Αλκυών
24 Αλσηΐς
25 Αλφεσίβοια
26 Αμβροσία
27 Άμπελος
28 Αμυμώνη
29 Αμφινόμη
30 Αμφιρρόη
31 Αμφιρώ
32 Αμφιτρίτη
33 Ανθή
34 Ανθηδόνη
36 Αργυρά
37 Αρέθουσα
38 Αρμονία
39 Αρσινόη
40 Ασία
41 Αστερία
42 Αστερόπη
43 Αυτονόη
44 Βαθύκλεια
45 Βάλανος
46 Βυβλίς
47 Γαλαξαύρη
48 Γαλάτεια
49 Γαλήνη
50 Γανυμήδα
51 Γλαύκη
52 Γλαυκονόμη
53 Δανάη
54 Δείκος
55 Δεξιθέα
56 Διώνη
57 Δριμώ
59 Δρυόπις
60 Δυναμήνη
61 Εριφία
62 Ερύθεια
63 Ερωφίλη
64 Εσπερέθουσα
65 Εσπερίς
66 Εστία
67 Εύα
68 Ευαγόρη
69 Ευάδνη
70 Ευάρνη
71 Εύβοια
72 Ευδυΐα
73 Ευδώη
74 Ευδώρη
75 Ευθυμία
76 Ευκαρπία
77 Ευκράτη
78 Ευλιμένη
79 Ευμόλπη
80 Ευνίκη
81 Ευπόμπη
82 Ευρυδίκη
83 Ευρώπη
84 Εύφημη
85 Εφυδάτια
86 Ζευξώ
87 Ηιόνη
88 Ηλέκτρα
89 Ησιόνη
90 Θάλεια
92 Θεισόα
93 Θέμις
94 Θεμιστώ
95 Θεονύμφη
96 Θέτις
97 Θόη
98 Θόωσα
99 Θρoνία
100 Ιάκχη
101 Ιάνειρα
102 Ιάνθη
103 Ιδαία
104 Ιδυία
105 Ιππη
106 Ιπποθόη
107 Ιππονόη
108 Ιππώ
109 Ίσιρα
110 Καλιάδνη
111 Καλλιγένεια
112 Καλλιρόη
113 Καλλίστη
114 Καλλιφάεια
115 Καλυψώ
117 Καμάρινα
118 Κάπελη
119 Καρύα
120 Κασταλία
121 Κελαινώ
122 Κερκηίς
123 Κέρκυρα
124 Κλεοδώρα
125 Κλυμέμη
126 Κλυμένη
127 Κλυτίη
128 Κοκκυκώ
129 Κορωνίς
130 Κράνεια
131 Κραντώ
132 Κρήτη
133 Κρισίη
134 Κροκάλη
135 Κυανέη
136 Κυάνη
137 Κυδίππη
138 Κυματολήγη
139 Κυμοδόκη
140 Κυμοθόη
141 Κυμοπόλεια
142 Κυμώ
143 Κυρήνη
144 Λαμπηθώ
145 Λαομέδεια
146 Λειαγόρη
147 Λεύκια
148 Λιβύη
149 Λίλαια
150 Λιμνώρεια
151 Λιπάρα
152 Λυσιάνασσα
153 Λωτίς
154 Μαία
155 Μάιρα
156 Μάκρις
157 Μαλίς
159 Μαρία
160 Μαρίκα
161 Μέθη
162 Μεθώνη
163 Μελανίππη
164 Μελία
165 Μελίτεια
166 Μέμφις
167 Μενεσθώ
168 Μενίππη
169 Μερόπη
170 Μηλόβοσις
171 Μήτις
172 Μινθώ
173 Μορέα
174 Μύστις
175 Νανά
176 Νέαιρα
177 Νέδα
178 Νέδη
179 Νεόμηρις
180 Νεράιδα
181 Νεράιδος
182 Νημερτής
183 Νηρηίς
184 Νήσια
185 Νυχεία
186 Ξάνθη
187 Ορσηίς
188 Ουρανία
190 Παλλήνη
192 Πανόπεια
193 Πασιθέα
194 Πειθώ
195 Πεισιθόη
196 Περθώ
197 Περσηίς
198 Πέτρα
199 Πιόνη
200 Πλαυκία
201 Πληξαύρα
202 Πληξαύρη
203 Πλουτώ
204 Πλωτώ
205 Πολυδώρα
206 Πολυνόη
207 Ποντοπόρεια
208 Προνόη
209 Πρυμνώ
210 Ρήνη
211 Σαλμακίς
212 Σαώ
213 Σπάρτη
214 Σπειώ
215 Στερόπη
216 Στονυχία
217 Στυξ
218 Συκή
219 Ταϋγέτη
220 Τελεσθώ
222 Τιθορέα
223 Τύχη
224 Φέρουσα
225 Φθονία
227 Φτελέα
228 Φυγαλία
229 Φωσθονία
232 Χαρίκλεια
233 Χρυσηίς
234 Χρυσόθεμις
235 Χρυσοτέλεια
236 Ψαμάθη
237 Ωκεανίς
238 Ωκυρρόη
239 Ωρείθυια
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία