Εορτές 15 Μαΐου: Όσιος Πανηγύριος ο θαυματουργός Aγία Βέρθα Αγία Δύμφνα, κρίνο της Ιρλανδίας Άγιος Gerebernus Άγιος Waldalenus Βέρθος Καλός Οσία Καλή Όσιος Βάρβαρος ο Μυροβλήτης Όσιος Παχώμιος ο Μέγας Παχωμία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Baya=μούρο Αμαρακίς Αμάρακος Αμυγδαλιά Ανθοδέσμη Άνοιξη Αριάνθη Βαμβακία Βάμβαξ Βιολέτα Βιολετής Γαλάνθη Δαμιθάλεια Διάνθη Δίανθος Ερείκη η σπονδυλανθής Ζίνια Ζίνιος Η Φιλάνθη των Μύθων Ιόλη Κάκια Μένδρη Καλιάνθη Καμέλια Καμέλιος Κήρινθα Κήρινθος Κομάνθη Κρίνος Κρινώ Λελούδα Λελούδας Λουλούδης Λουλουδιά Μένδρης Μενεξές Μενεξία Μοσχάνθη Μοσχάνθης Μοσχοκαρφένια Μοσχοκαρφένιος Μυριανθέας Μυριάνθη Νεάνθη Νέανθος Πετούνια Πετούνιος Πουλουδία Πουλουδιός Ρεζενδά Ρεζενδάς Ροδανθή Ροδάνθης Ροδοθέα Ροδόθεος Ροδόχρους Τριάνθη Υπεράνθης ο Αχαρνεύς Ωραιάνθη
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Ησαΐας ο Θαυματουργός Άγιος Αβέρκιος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Αρέθας των Αλταΐων Άγιος Δημήτριος ο Μοσχοβίτης, ο Θαυματουργός Άγιος Ησαΐας ο Θαυματουργός Επίσκοπος Ροστώβ Άγιος Νικόλαος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Παχώμιος Αρχιεπίσκοπος Τσέρνιγκωφ Απόστολος Τίτος Όσιος Ανδρέας ο Ερημίτης Όσιος Αχίλλιος Όσιος Ευφρόσυνος ο Θαυματουργός Όσιος Παχώμιος ο Αναχωρητής Όσιος Παχώμιος του Κένο Όσιος Σεραπίων του Πσκωφ Όσιος Σιλβανός ο Ταβεννησιώτης Υακινθίς Υάκινθος ο Λακεδαιμόνιος
1 Eύαρδις
2 Nαΐς
3 Αβρόντιον
4 Αβρότονον
5 Αγαθόκλεια
6 Αγαλλία
7 Αγάπη
8 Αγωνίς
9 Αίγινα
11 Αναϊτις
12 Ανθή
13 Άντια
14 Αξίνη
15 Αρισταγόρα
16 Αριστόκλεια
17 Αρχεάνασσα
18 Αρχιδίκη
19 Αρχίππη
20 Ασπασία
21 Αστερία
22 Αυδάτα
23 Βακχίς
24 Βακχυλίς
25 Βιάγκα
26 Βιλιστίχη
27 Βόα
28 Βοΐσκα
29 Βρόμιον
30 Γλυκέρα
31 Γνάθαινα
32 Γναθαίνιον
33 Γοργόνα
34 Γράμμη
35 Γρυμαία
36 Δανάη
37 Δημηλάτα
38 Δημώ
39 Διδύμη
40 Διοτίμα
41 Δοξιθέα
42 Δροσίς
43 Δωρίχα
44 Ειρήνη
46 Ερμιόνη
47 Ερπυλλίς
48 Ερωτηίς
49 Ευάρδη
50 Εύκλεια
51 Ευξίππη
52 Ευφροσύνη
53 Ηδεία
54 Ηδύλη
55 Θαΐς
56 Θαλασσία
57 Θαργηλία
58 Θαυμάρια
59 Θεανώ
60 Θεοδότη
61 Θεολύτη
62 Θεττάλη
63 Θεωρίς
64 Θρυαλλίς
65 Ιερόκλεια
66 Ιόεσσα
67 Ιππαρχία
68 Ιππάφεσις
69 Ιππη
70 Ισθμιάς
71 Καλλιστράτη
72 Καναλίς
73 Κοναλλίς
74 Κόρη
75 Κορωνίς
76 Κροκάλη
77 Κρωβύλη
79 Κυμβάλιον
80 Κύννα
81 Κυρήνη
82 Λαγίς
83 Λαγίσκα
84 Λαΐς
85 Λαμία
86 Λάμια
87 Λαμπυρίς
88 Λαμπώ
89 Λαπάδιον
90 Λασθένεια
91 Λέαινα
92 Λεοντία
93 Λοπάδιον
94 Λυδία
95 Λύκα
96 Λύκαινα
97 Λυναιτόκυστον
98 Λύρα
99 Λυσανία
100 Λυσιδίκη
101 Μάγισσα
102 Μαμμάριον
103 Μανία
104 Μαρωνίς
105 Μεγαλοστράτη
106 Μεγάρα
107 Μέγιλλα
108 Μεδοντιάς
109 Μετάνειρα
110 Μητίχη
111 Μικώ
112 Μνάσα
113 Μνησαρέτη
114 Μνησίς
115 Μούσα
116 Μυλτώ
117 Μύρινα
118 Μυρρίνη
119 Μυρτίς
120 Μύστα
121 Ναννάριον
122 Νάννιον
123 Ναννώ
124 Νέαιρα
125 Νίκη
128 Νικίππη
129 Νικοστρατίς
130 Ξενοδάμεια
131 Οία
132 Ολυμπιάς
133 Οπώρα
134 Παγκάστη
135 Παλαιστώ
136 Παμφίλη
137 Παναρέτη
138 Παννυχίς
139 Παρθενίς
140 Πάροινος
141 Παρόραμα
142 Πασιφάη
143 Πασιφίλη
144 Πατροφίλη
145 Πετάλη
146 Πλαγγών
147 Ποθεινή
148 Πολύκλεια
149 Πολυξένη
150 Πράξυλλα
151 Προδίκη
152 Πυθιάς
153 Πυνθονίκη
154 Πυραλίς
155 Ροδόκλεια
156 Ροδόπη
157 Σαλμωνίς
158 Σαπφώ
159 Σατύρα
160 Σεκλίνη
161 Σθενελαΐς
162 Σιγή
163 Σιμαίθα
164 Σιμμίχη
165 Σινώπη
166 Σκιώνη
167 Σμίκρη
168 Σταγών
169 Στρατόλα
170 Στρατονίκη
171 Στρυβήλη
172 Σωσσάνδρα
173 Τιγρίς
174 Τιμάνδρα
175 Τιμάριον
176 Τρυφωνία
177 Υάκινθις
178 Υμνίς
179 Φάνιον
180 Φανοστράτη
181 Φίλα
182 Φιλαινίς
183 Φιλάνδρα
184 Φίλη
185 Φιλιμάτιον
186 Φιλίνη
187 Φιλίσκη
188 Φιλοξένη
189 Φιλουμένη
190 Φιλύρα
191 Φιλώτις
192 Φοίβη
194 Φορμίσιον
195 Φρύνη
196 Χαρίκλεια
197 Χαριτοβλέφαρος
198 Χαριτώ
199 Χίμαιρα
200 Χορηγίς
201 Χρυσάριον
202 Χρυσηίς
203 Χρύσιλλα
204 Χρυσογόνη
205 Ψαμάθη
206 Ώκιμον
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία