Εορτές 6 Μαΐου: Άγιος Εαντβέρτος ο Σκώτος Άγιος Μέσιρος Βενούστα Βενούστος Εντβέρτα Μεσίρα Οσία Βενεδίκτη η Ρωμαία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βάρβαρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Δάναξ Άγιος Δημητρίων Άγιος Θέρινος Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Όσιος Μάμας
1 Ααρών
3 Αβαδδώσσα
4 Αβακούμ
5 Αβακουμία
6 Αββαδών
7 Αβδιήλ
8 Αβδιηλία
9 Αβδιού
10 Αβεσσαλώμ
11 Αβιά
12 Άβιβα
13 Άβιβος
14 Αβιμελιχίς
15 Αβιμέλιχος
16 Αβιούδ
17 Αβραάμ
21 Αβρααμία
22 Άβραμ
23 Άβραξ
24 Αγκαία
25 Αδάμ
28 Αδάμη
29 Αδαμνάνος
30 Αδονάι
31 Αζαρίας
32 Αζώρ
33 Αίθαν
34 Αμμούν
35 Αμώς
36 Ανανί
37 Ανανία
38 Ανανίας
39 Άννα
41 Άννας
42 Αρφαξάδ
43 Ασήρ
44 Αυδιησούς
45 Αυνάν
46 Αχάζ
47 Βαραββάς
48 Βαρθολομαίος
49 Βαρλαάμ
50 Βαρνάβα
51 Βαρνάβας
52 Βαρούχ
53 Βαρουχία
54 Βεελζεβούλ 
55 Βένια
56 Βενιαμίν
57 Βηθεσδά
58 Βίβος
59 Βοόζ
60 Ἀβραάμη
61 Γαβριήλ
62 Γαβριηλία
63 Γαρουφαήλ
64 Γεδεούσα
65 Γεδεών
66 Γεσθημανή
67 Γιόνα
68 Γιόνας
69 Γολιάθης
70 Δαβίδ
71 Δαβιδία
72 Δάδας
73 Δαλιδά
74 Δαν
75 Δανιήλ
76 Δανιηλίς
77 Δεβόρα
78 Διάβολος
79 Έβερ
80 Εζεκία
81 Εζεκίας
82 Εϊλιανή
83 Εϊλιανός
84 Ελεάζαρ
85 Ελισαβάν
86 Ελισάβετ
87 Ελισσαία
88 Ελισσαίος
89 Εμμανουήλ
90 Εμμανουηλία
91 Ενναθά
92 Εσθήρ
93 Εύα
94 Εφραίμ
95 Ζαΐρα
96 Ζαχαρία
97 Ζαχαρίας
98 Ζεβεδαίος
99 Ηλιάς
100 Ηλίας
101 Ηλιού
102 Ησαΐα
103 Ησαΐας
104 Ησαύ
105 Θαδδαίος
106 Θαδθαία
107 Θάμαρ
108 Θαρρά
109 Θήρας
110 Θωμαΐς
111 Θωμάς
112 Ιακωβία
113 Ιάκωβος
114 Ιάρεδ
115 Ιαφέθ
116 Ιεζάβελ
117 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
118 Ιερεμίας
119 Ιησούς
121 Ιήσουσα
122 Ιοβάν
123 Ιορδάνης
124 Ιούδα
125 Ιούδας
126 Ιουδίθ
127 Ισαάκ
128 Ισαακία
129 Ισμαήλ
130 Ισραέλ
131 Ισραήλ
132 Ιωακείμ
133 Ιωακειμία
134 Ιωάννα
135 Ιωάννης
136 Ιωάσαφ
137 Ιωασαφίνα
138 Ιώβ
139 Ιωήλ
140 Ιωνάθαν
141 Ίωνας
142 Ιωράμ
143 Ιώσηπος
144 Ιωσήφ
145 Ιωσηφίνα
146 Ιωσίας
147 Καιάφας
148 Καϊνάν
149 Καμουήλ
150 Καστιήλ
151 Καστιηλία
152 Κηφά
153 Κηφάς
154 Λάζαρος
155 Λεία
156 Λεϋλά
157 Λίλιθ
158 Λωτ
159 Μαγδαληνή
160 Μαδιάμ
161 Μαθουσάλας
162 Μαλαχίας
163 Μαλίχα
164 Μάλχος
165 Μάνασσης
166 Μάνθος
167 Μάρθα
168 Μαρθάς
169 Μαριάμνη
170 Ματθαία
171 Ματθαίος
172 Μίλκα
173 Μιχαήλ
174 Μιχαηλία
175 Μιχαίας
176 Μωυσής
177 Ναασσών
178 Ναζαρία
179 Ναζάριος
180 Ναθάν
181 Ναθαναήλ
182 Ναθαναηλία
183 Ναόμι
184 Ναούμ
185 Ναούμα
186 Ναχώρ
187 Νεφθαλείμ
188 Νουά
189 Νώε
191 Οζίας
192 Όλδα
193 Ολδάς
194 Ουριήλ
195 Πασχάλης
196 Περπέτουα
198 Περπέτουος
199 Πρόδρομος
200 Ραγάβ
201 Ραφαηλία
202 Ραχήλ
203 Ρεβέκκα
204 Σάββας
205 Σαδώθ
206 Σαδώκ
208 Σαλά
209 Σαλώμη
210 Σαμάνθα
211 Σαμέας
212 Σαμουήλ
213 Σαμψών
214 Σαούλ
215 Σάρρα
216 Σατανάς
217 Σαύλος 
218 Σεραφείμ
219 Σερούχ
220 Σημ
221 Σιωνία
222 Σιώνιος
223 Σολομών
225 Σολομωνή
226 Σουητώνιος
227 Σουσάννα
228 Σοφονία
229 Σοφονίας
230 Συμεών
231 Ταμάρα
232 Τζέϊν
233 Τωβίας
234 Υόνη
235 Φαλέκ
236 Χαμ
237 Χερουβείμ
238 Ωσηέ
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία