Εορτές 27 Νοεμβρίου: Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης ο Μεγαλομάρτυρας Όσιος Πινούφριος Πινουφρία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Δαμασκηνός ο Στουδίτης Άγιος Θεοδόσιος του Τυρνόβου Άγιος Ιάκωβος ο θαυματουργός επίσκοπος Ροστοβίας Όσιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης Όσιος Ναθαναήλ Όσιος Παλλάδιος
1 Ααρών
3 Αβαδδώσσα
4 Αβακούμ
5 Αβακουμία
6 Αββαδών
7 Αβδιήλ
8 Αβδιηλία
9 Αβδιού
11 Αβεσσαλώμ
12 Αβιά
13 Άβιβα
14 Άβιβος
15 Αβιμελιχίς
16 Αβιμέλιχος
17 Αβιούδ
18 Αβραάμ
22 Αβρααμία
23 Άβραμ
24 Άβραξ
25 Αγκαία
26 Αδάμ
31 Αδαμνάνος
32 Αδονάι
33 Αζαρίας
34 Αζώρ
35 Αίθαν
36 Αμμούν
37 Αμώς
38 Ανανί
39 Ανανία
40 Ανανίας
41 Άννα
43 Άννας
44 Άπφια
45 Απφίας
46 Αρφαξάδ
47 Ασήρ
48 Ασμοδαίος
49 Αυδιησούς
50 Αυνάν
51 Αχάζ
52 Αχιά
53 Βαραββάς
54 Βαρθολομαίος
55 Βαρλαάμ
56 Βαρνάβα
57 Βαρνάβας
58 Βαρούχ
59 Βαρουχία
60 Βεελζεβούλ 
61 Βένια
62 Βενιαμίν
63 Βηθεσδά
64 Βίβος
65 Βοόζ
66 Γαβριήλ
67 Γαβριηλία
68 Γαμαλιήλ
69 Γαρουφαήλ
70 Γεδεούσα
71 Γεδεών
72 Γεσθημανή
73 Γιόνα
74 Γιόνας
75 Γολιάθης
76 Δαβίδ
77 Δαβιδία
78 Δάδας
79 Δαλιδά
80 Δαν
81 Δανιήλ
82 Δανιηλίς
83 Δεβόρα
84 Διάβολος
85 Έβερ
86 Εζεκία
87 Εζεκίας
88 Εϊλιανή
89 Εϊλιανός
90 Ελεάζαρ
91 Ελισαβάν
92 Ελισάβετ
93 Ελισσαία
94 Ελισσαίος
95 Εμμανουήλ
96 Εμμανουηλία
97 Ενναθά
98 Εσθήρ
99 Εύα
100 Εφραίμ
101 Ζαΐρα
102 Ζαχαρία
103 Ζαχαρίας
104 Ζεβεδαίος
105 Ηλιάς
106 Ηλίας
107 Ηλιού
108 Ηρ
109 Ησαΐα
110 Ησαΐας
111 Ησαύ
112 Θαδδαίος
113 Θαδθαία
114 Θάμαρ
115 Θαρρά
116 Θήρας
117 Θωμαΐς
118 Θωμάς
119 Ιακωβία
120 Ιάκωβος
121 Ιάρεδ
122 Ιαφέθ
123 Ιεζάβελ
124 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
125 Ιερεμίας
126 Ιησούς
128 Ιήσουσα
129 Ιοβάν
130 Ιορδάνης
131 Ιούδα
132 Ιούδας
133 Ιουδίθ
134 Ισαάκ
135 Ισαακία
136 Ισμαήλ
137 Ισμαηλία
138 Ισραέλ
139 Ισραήλ
140 Ιωακείμ
141 Ιωακειμία
142 Ιωάννα
143 Ιωάννης
144 Ιωάσαφ
145 Ιωασαφίνα
146 Ιώβ
147 Ιωβία
148 Ιωήλ
149 Ιωνάθαν
150 Ίωνας
151 Ιωράμ
152 Ιώσηπος
153 Ιωσήφ
154 Ιωσηφίνα
155 Ιωσίας
156 Καιάφας
157 Καϊνάν
158 Καμουήλ
159 Καστιήλ
160 Καστιηλία
161 Κηφά
162 Κηφάς
163 Λάζαρος
164 Λεία
165 Λίλιθ
167 Λωτ
168 Μαγδαληνή
169 Μαδιάμ
170 Μαθουσάλας
171 Μαλαχίας
172 Μαλίχα
173 Μάλχος
174 Μάνασσης
175 Μανήν
176 Μάνθος
177 Μάρθα
178 Μαρθάς
179 Μαριάμνη
180 Ματθαία
181 Ματθαίος
182 Μελχισεδέκ
183 Μίλκα
184 Μιχαήλ
185 Μιχαηλία
186 Μιχαία
187 Μωυσής
188 Ναασσών
189 Ναζαρία
190 Ναζάριος
191 Ναθάν
192 Ναθαναήλ
193 Ναθαναηλία
194 Ναόμι
195 Ναούμ
196 Ναούμα
197 Ναχώρ
198 Νεφθαλείμ
199 Νουά
200 Νώε
202 Οζίας
203 Όλδα
204 Ολδάς
205 Ουριήλ
206 Πασχάλης
207 Περπέτουα
209 Περπέτουος
210 Πρόδρομος
211 Ραγάβ
212 Ραφαηλία
213 Ραχήλ
214 Ρεβέκκα
215 Σάββας
216 Σαδώθ
217 Σαδώκ
219 Σαλά
220 Σαλώμη
221 Σαμάνθα
222 Σαμέας
223 Σαμουήλ
224 Σαμψών
225 Σαούλ
226 Σάρρα
227 Σατανάς
228 Σαύλος 
229 Σεραφείμ
230 Σερούχ
231 Σημ
232 Σιωνία
233 Σιώνιος
234 Σολομών
236 Σολομωνή
237 Σουητώνιος
238 Σουμανίτις
239 Σουσάννα
240 Σοφονία
241 Σοφονίας
242 Συμεών
243 Ταμάρα
244 Τζέϊν
245 Τωβίας
246 Υόνη
247 Φαλέκ
248 Χαμ
249 Χερουβείμ
250 Ωρ
251 Ωσηέ
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία