Εορτές 2 Αυγούστου: Άγιος Ιουστινιανός Β' ο βασιλιάς Γιασεμί Σαμαντούρα Ραββί Γαμαλιήλ Α΄
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Γιασουμής Χατζηθεοδοσίου
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αβελβούλ Άγιος Φωκάς Οσία Φωτεινή η Κυπρία
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Eata
5 Etheldreda
6 Ethelwald
7 Gerebernus
8 Gudwall
9 Gwenagwy
10 Secardos
11 Theodemir
12 Tressan
13 Urbitius
14 Viator
15 Vouga
16 Vulphy
17 Waccar
18 Waldalenus
19 Willibald
20 Wivina
21 Wulsin
22 Yrchard
23 Αββάς
24 Αβδαίος
25 Αβέρκιος
26 Άβιβος
27 Αβιμέλιχος
28 Αβούδιμος
29 Αβραάμ
33 Αβρίκιος
34 Αβυδηνός
35 Αβώ
36 Αγαθάγγελος
37 Αγάθαρχος
38 Αγάθη
39 Αγαθόδωρος
40 Αγαθοκλέας
41 Αγαθόκλεια
42 Αγαθονίκη
43 Αγαθόνικος
44 Αγαθόπους
45 Αγάθων
46 Αγάπη
47 Αγαπητός
48 Αγάπιος
49 Αγγελάριος
50 Αγγίας
52 Αγίων Πάντων
53 Αγλαΐα
54 Αγνή
56 Αγρίππα
57 Αγρίππας
58 Αδαλβέρτος
59 Αδάμ
62 Αδάμη
63 Αδαμνάνος
64 Αδελαΐς
65 Αδριανός
66 Αειθαλάς
67 Αερίας
68 Αέτιος
70 Αζάς
71 Αζάτ
72 Άζης
73 Αθανασία
74 Αθανάσιος
75 Αθηνά
76 Αθηναγόρας
77 Αθηνογένης
78 Αθηνόδωρος
79 Αθρέ
80 Αίγλων
81 Αϊδανός
82 Αιδέσιος
84 Αιθήρ
85 Αικατερίνη
88 Αιμιλία
89 Αιμίλιος
90 Αίτνα
91 Ακάθιστη
92 Ακάκιος
94 Άκελος
95 Ακεψεής
96 Ακεψιμάς
97 Ακίνδυνος
98 Ακόλουθος
99 Ακρίβη
100 Ακύλας
102 Ακυλίνα
103 Άλαν
104 Αλβανός
105 Αλβέρτος
106 Αλβίνα
107 Αλδχέλμος
108 Αλεξάνδρα
109 Αλέξανδρος
112 Αλέξιος
113 Αλίκη
114 Αλκιβιάδης
115 Αλκίσων
116 Αλλάς
117 Αλμπέος
118 Αλπέγιος
119 Αλύπιος
120 Αλύσιος
121 Αλφαιεύς
122 Αλφειός
123 Αλώνιος
124 Αμαλία
125 Αμάνδα
126 Άμανδος
128 Αμβρόσιος
129 Αμμιανός
130 Αμπάν
131 Αμπλία
132 Αμπλίας
133 Αμφίλοχος
134 Αμφίων
135 Αμωναθάς
136 Ανανίας
137 Ανάξανδρος
138 Ανάξαρχος
139 Ανάργυρη
140 Ανάργυρος
141 Αναστάσιος
142 Ανατόλιος
143 Ανδρέας
144 Ανδριανός
145 Ανδρόμαχος
146 Ανδρόνικος
147 Ανδροπελαγία
148 Άνεκτος
149 Ανεμπόδιστος
151 Άνθας
152 Ανθή
153 Άνθιμος
154 Άνθος
155 Ανίκητος
156 Ανίνας
157 Άνιος
158 Άννα
160 Αννούβ
161 Ανσέλμος
162 Αντέρως
164 Αντιγόνη
165 Αντίγονος
166 Αντίπας
167 Αντίπατρος
168 Αντώνιος
169 Ανυσία
170 Ανύσιος
171 Απελλής
173 Απία
174 Απίων
175 Απολλιναρία
176 Απολλινάριος
177 Απόλλων
178 Απολλωνία
179 Απολλώνιος
180 Απόστολος
182 Απρίων
183 Αργυρά
184 Αρδαλίων
185 Αρέδιος
186 Αρέθων
187 Άρειος
188 Αρηβοϊα
189 Άρης
191 Αριάδνη
193 Αρίσταρχος
194 Αριστείδης
195 Αριστοβούλα
196 Αριστόβουλος
198 Αριστόνικος
199 Αρκάδιος
200 Αρμόδιος
201 Αρόα
202 Αρριανός
203 Αρσάκιος
204 Αρσένιος
205 Αρτεμίδωρος
206 Αρτέμιος
207 Άρχιππος
208 Αρχοντίων
209 Ασάφιος
210 Ασινέθ
211 Άσιοτ
212 Ασκλάς
213 Ασκληπιάς
214 Ασκληπιοδότη
215 Ασκληπιός
216 Ασπασία
217 Αστερίων
218 Αστή
219 Ασχόλιος
220 Άτταλος
221 Αττικός
222 Άττος
223 Αύγουστος
224 Αύδακτος
225 Αυδάς
226 Αυδελλάς
227 Αυδιησούς
228 Αύκτος
229 Αυξέντιος
230 Αυξίβιος
231 Αυξουθένιος
232 Αυτονομία
233 Αυτόνομος
234 Αφθόνιος
236 Αφραάτης
237 Αφρικανός
239 Αφροδίτη
240 Αφρόδιτος
241 Αχαϊκός
242 Αχαιμένης
243 Αχιλλεύς
246 Άχμετ
247 Βαβύλας
248 Βάδιμος
249 Βαθούσης
250 Βάκχος
251 Βαλάντιος
252 Βαλδερούδη
253 Βαλεντίνα
254 Βαλεντίνος
255 Βαλέρια
256 Βαλέριος
257 Βαλσάμων
258 Βάνδος
259 Βάπτος
260 Βαραδάτος
261 Βαραχήσιος
262 Βαρβάρα
263 Βάρβαρος
264 Βαρθολομαίος
265 Βάρις
266 Βαρλαάμ
267 Βαρούχ
268 Βαρσαβάς
269 Βαρσανούφιος
271 Βαρτάν
272 Βαρυψαβάς
273 Βασιανός
274 Βασιλεία
275 Βασίλειος
276 Βασιλεύς
277 Βασίλισσα
278 Βάσσα
279 Βάσσας
280 Βαστράδα
281 Βατσέ
282 Βάτων
283 Βάχθισος
284 Βεάτος
285 Βεβαία
286 Βεδέας
287 Βενάνδιος
288 Βενάντιος
289 Βενδιμιανός
290 Βενδολίνος
291 Βενεδίκτη
292 Βενέδικτος
293 Βενέδιμος
294 Βενούστος
295 Βέρα
296 Βερεκούνδος
297 Βερενίκη
298 Βερενίκης
299 Βέρθα
300 Βερνάρδη
301 Βερνάρδος
302 Βερούλιος
303 Βετούριος
304 Βήλη
305 Βήλων
306 Βήριος
307 Βήρυλλος
309 Βησσαρίων
310 Βηχιανός
313 Βιάνωρ
314 Βιασεσλάβος
315 Βιβιανή
316 Βιβιανός
318 Βίβος
319 Βιδζίν
320 Βιθυνός
321 Βικέντιος
322 Βίκτωρας
323 Βιλλιβρόρδος
324 Βιμποράδα
325 Βίνος
326 Βιργινία
327 Βιρίλα
328 Βιτάλιος
329 Βιτιμίων
330 Βλαδιμήρα
331 Βλαδίμηρος
332 Βλαδισλάβος
333 Βλάσιος
334 Βοδοάλδος
335 Βόηθος
336 Βολφγάγγος
337 Βονιφάτιος
338 Βόσβας
339 Βοστρύκιος
340 Βουκασίνος
341 Βουκολίων
342 Βούλγης
343 Βουλπιανός
344 Βούσιρις2
345 Βρένδα
346 Βρένδας
347 Βρετάνιος
348 Βρέφος
349 Βριθγουόλντος
350 Βρυαίνη
352 Βυζατινός
353 Βώρος
354 Γάια
355 Γάιος
356 Γαλατάς
357 Γαλάτεια
358 Γαλάτειος
359 Γαλατερούσα
360 Γαλήνη
361 Γάλικος
362 Γάλλος
363 Γαμαλιήλ
364 Γαυδέντιος
365 Γεδεών
366 Γέδιος
367 Γεϊθαζέτ
368 Γέμελος
369 Γεμίνος
370 Γενεβιέβη
371 Γενέθλιος
372 Γεννάδιος
373 Γεντήλιος
374 Γεράσιμος
375 Γερβάσιος
376 Γερμανός
377 Γερτρούδη
378 Γέρων
379 Γεϋθαζέτ
380 Γεώργιος
381 Γιάρετ
382 Γίγας
383 Γιολάντα
384 Γιόνας
385 Γιούι
386 Γκίλντας
387 Γλαφύρα
389 Γλυκέρα
390 Γλυκέριος
391 Γλύκων
392 Γοθαζάτ
393 Γόρασδος
394 Γοργόνα
395 Γοργόνιος
396 Γόρδιος
397 Γότθος
398 Γουδελία
399 Γουιλφρέδος
400 Γουϊνιφρέδη
402 Γουίρο
403 Γουολβούργα
404 Γουρίας
405 Γρατίων
406 Γραύς
407 Γρηγέντιος
408 Γρηγορία
409 Γρηγόριος
410 Δαβίδ
411 Δάδας
412 Δαλμάτιος
413 Δάμαρις
415 Δάμασος
416 Δαμιανός
417 Δάναβος
418 Δάναξ
419 Δανιήλ
420 Δαρεία
422 Δάσιος
423 Δαύκτος
424 Δεναχίς
425 Δεσιδέριος
426 Δημάρατος
427 Δημήτριος
428 Δήμιος
429 Δημοκλής
430 Δημόκριτος
431 Δήμος
432 Διάδοχος
433 Δίας
434 Δίδυμος
435 Δίκαιος
436 Διόδοτος
437 Διόδωρος
438 Διομήδης
439 Διόνυσος
440 Διόσκουρος
441 Δίων
442 Διώνη
443 Δομετία
444 Δομέτιος
445 Δομηνίκη
446 Δομήνικος
447 Δόμνα
448 Δομνάς
449 Δόμνος
451 Δόναγος
452 Δονάτος
453 Δορκάς
454 Δορυμέδων
455 Δοσάς
456 Δοσιθέα
457 Δοσίθεος
458 Δούκας
459 Δουλάς
460 Δούλη
461 Δουνστάνος
462 Δράκων
463 Δροσίς
464 Δροστάν
465 Δύμφνα
467 Δυφρίγος
468 Δωροθέα
470 Δωρόθεος
471 Εάσιος
472 Εβόρη
473 Εβόρης
474 Εγκυμονούσα
475 Εδμόνδος
476 Εδουάρδος
477 Εδουίνος
478 Εθελβούργη
479 Εθελμπέρτος
481 Εϊλιανός
482 Ειρηναίος
483 Ειρήναρχος
484 Ειρήνη
486 Έκδικος
488 Έκτωρ
489 Ελάππας
490 Ελάσιππος
491 Ελβίρα
492 Ελεήστρια
493 Ελένη
495 Ελεόνωρος
496 Ελέσα
497 Ελευθέριος
498 Ελικωνίς
499 Ελισαβάν
500 Ελισάβετ
501 Ελλάδιος
502 Ελπιδηφόρος
503 Ελπιδοφόρος
505 Ελπινίκη
506 Ελπίς
507 Έλπις
508 Ελύμας
509 Εμμέλεια
511 Έμπα
512 Ενναθά
513 Ενόη
514 Ενόης
515 Εντβέρτος
516 Εντίθ
517 Εξακουστή
518 Εξακουστός
519 Εξπέδιτος
520 Επαίνετος
521 Επαμεινώνδας
522 Επαφρόδιτος
523 Επίκτητος
524 Επίμαχος
525 Επιστήμη
526 Επιτάκιος
527 Επιφάνιος
528 Επίχαρις
529 Επούλων
530 Ερασμία
531 Έρασμος
532 Έραστος
533 Ερατώ
534 Ερεννία
535 Ερκονγουάλδος
536 Ερμαίος
537 Ερμείας
538 Ερμηνεία
539 Ερμής
540 Ερμινίγγελδος
541 Ερμιόνη
542 Έρμιππος
543 Ερμογένης
544 Ερμόλαος
545 Ερμύλος
547 Ερνέστος
548 Ερρίκος
549 Ερσιλία
550 Έρωτας
551 Ερωτηίς
552 Έσπερος
553 Ετεοκλής
554 Έτνα
555 Εύα
556 Ευάγγελος
557 Εύαγρος
558 Ευανθία
559 Ευάρεστος
560 Εύβιος
561 Ευβίοτος
562 Ευβούλη
563 Εύβουλος
564 Ευγένης
565 Εύγραφος
566 Ευδαίμων
567 Εύδικος
568 Ευδοκία
569 Ευδόκιμος
570 Ευδοξία
571 Εύδοξος
572 Ευέλπιστος
573 Ευήθιος
574 Ευθαλία
575 Ευθασία
576 Ευθύμιος
577 Ευϊλάσιος
578 Ευκαρπίων
579 Εύκλεος
580 Ευκράτης
581 Ευλαλία
582 Ευλάλιος
583 Ευλαμπία
585 Ευλάμπιος
586 Ευλόγιος
587 Ευμένης
588 Ευνίκη
589 Ευνοϊκός
591 Ευνούχος
592 Ευξίθεος
593 Ευξίφιος
594 Ευοδία
595 Εύοδος
596 Εύπλοιος
597 Εύπορος
598 Ευπραξία
599 Ευπρέπειος
600 Εύρετη
601 Εύρετος
602 Εύρος
603 Ευσεβία
604 Ευσέβιος
605 Ευσθένιος
606 Ευσίγνιος
607 Ευστάθιος
608 Εύσταχυς
609 Ευστολία
610 Ευστόλιος
611 Ευστόργιος
612 Ευστοχία
613 Ευστόχιος
614 Ευστρατία
615 Ευστράτιος
616 Ευσχήμων
617 Ευτέξιος
618 Ευτέρπη
619 Ευτροπία
620 Ευτρόπιος
621 Ευτύχης
622 Ευτυχία
623 Εύφημη
624 Εύφημος
625 Ευφρασία
626 Ευφράσιος
627 Ευφροσύνη
628 Εύφρων
629 Ευψύχιος
630 Εφήβιος
631 Εφραίμ
632 Ζαΐρα
633 Ζακχαίος
635 Ζανιθάς
636 Ζαφείριος
637 Ζαχαρίας
638 Ζεβινάς
639 Ζένας
640 Ζεφερίνο
641 Ζηναΐς
642 Ζηνάς
643 Ζηνοβία
645 Ζήνων
646 Ζήσιμος
647 Ζυγμούνδος
648 Ζωή
649 Ζώης
650 Ζωίλος
651 Ζώσιμος
653 Ζωτικός
654 Ηγάθραξ
655 Ηλίας
656 Ηλιόδωρος
657 Ηλιού
658 Ηλιόφωτος
659 Ηρακλείδης
660 Ηρακλείμων
661 Ηρακλής
662 Ηρώδης
663 Ήρων
664 Ησαΐας
665 Ησαύ
666 Ησκόος
667 Ησύχιος
668 Ήφαιστος
669 Θαδδαίος
670 Θαθουήλ
671 Θαΐς
672 Θαλάσσιος
673 Θάλεια
675 Θαλελαίος
676 Θαλής
677 Θαυμάσιος
678 Θαυμαστός
679 Θέα
680 Θεαγώνη
681 Θεαγώνης
682 Θεανώ
683 Θεΐων
684 Θεμέλιος
685 Θεμισταγόρας
686 Θεμιστοκλής
687 Θεογένης
688 Θεόγνις
689 Θεογνώσιος
690 Θεοδιχίλδη
691 Θεοδοσία
692 Θεοδόσιος
693 Θεοδότη
694 Θεόδοτος
695 Θεοδούλη
696 Θεόδουλος
698 Θεοδώρα
699 Θεόδωρος
700 Θεόειδος
701 Θεόκλεια
702 Θεόκλειος
703 Θεόκλητη
704 Θεόκλητος
705 Θεοκτίστη
706 Θεόκτιστος
707 Θεολήπτη
708 Θεολόγος
709 Θεονόη
710 Θέονταρτ
711 Θεονύμφη
712 Θεόπεμπτος
713 Θεοπίστη
714 Θεόπιστος
715 Θεοπρεπής
716 Θεόπροβος
717 Θεοσεβία
718 Θεοσέβιος
719 Θεόσεβρος
720 Θεοσκέπαστη
721 Θεοστήρικτος
722 Θεόστιχος
723 Θεότεκνος
724 Θεοτίμη
725 Θεότιμος
726 Θεοτόνιος
727 Θεοφάνη
728 Θεοφάνης
729 Θεοφίλη
730 Θεόφιλος
731 Θεόφραστος
732 Θεοφύλακτος
733 Θεοχάρης
734 Θεοχαρία
735 Θεράπων
736 Θεριναίος
737 Θέρμων
738 Θεσπέσιος
739 Θεσσαλονίκη
740 Θέων
741 Θεώνη
742 Θηρεσία
743 Θηριανός
744 Θρασέας
745 Θύρσος
746 Θωμαΐς
747 Θωμάς
748 Ία
749 Ίακχος
750 Ιάκωβος
751 Ιάμβλιχος
752 Ιανουάριος
753 Ίας
754 Ιάσων
756 Ιαφέθ
757 Ιβιστίων
758 Ιγνάτιος
759 Ιέραξ
760 Ιέρεια
761 Ιερεμίας
762 Ιερόθεος
763 Ιέρων
764 Ιερώνυμος
765 Ιησούς
767 Ιλαρία
768 Ιλαρίων
769 Ιλλύριος
770 Ιλτούδος
771 Ινγενιανή
772 Ίνδης
773 Ιννάς
774 Ιννοκέντιος
775 Ιορδάνης
776 Ιουβενάλιος
777 Ιουβεντίνος
778 Ιουλία
779 Ιούλιος
780 Ιουνία
781 Ιούστα
783 Ιούστος
784 Ισαάκ
785 Ισέ
786 Ισιδώρα
787 Ισίδωρος
788 Ισμαήλ
789 Ίσχυς
790 Ίτα
791 Ιφιγένεια
793 Ιωακείμ
794 Ιωάννα
795 Ιωάννης
796 Ιωαννίκιος
797 Ιωάσαφ
798 Ίωνας
799 Ιωράμ
800 Ιωσίας
801 Κάθμπεργκ
802 Καικιλία
804 Καικίλιος
805 Καιράλιος
806 Καίσαρ
807 Καισαρεία
808 Καλανδίων
811 Καλάνος
812 Καλλινίκη
813 Καλλίνικος
814 Καλλιόπη
816 Καλλιόπιος
817 Καλλιρόη
818 Καλλίς
819 Καλλισθένη
820 Καλλίστη
821 Κάλλιστος
822 Καλλίστρατος
823 Καλλίτοκος
824 Καλλιτροπία
825 Καλοδότη
826 Κανάλα
827 Κάνδιδα
828 Κάνδιδος
830 Κανίδιος
831 Κάντοκ
832 Καπιτωλίνη
833 Καπίτων
834 Καραντόκιος
835 Καρίων
836 Κάρολος
837 Καρπάσιος
838 Κάρπος
839 Καρτέγιος
840 Καρτέρων
841 Κασδόα
842 Κάσδοος
843 Κάσσια
844 Κάσσιος
845 Καστάλιος
846 Καστίνος
847 Κάστος
848 Καστρίκιος
849 Κάστωρ
850 Καττίδιος
851 Καττύιος
852 Κάτων
853 Κέβιν
854 Κελεστίνος
855 Κέλσος
856 Κενδέας
857 Κένεθ
858 Κενσουρίνος
859 Κεντιγκέρνος
860 Κεντυρίων
861 Κέολγουλφ
862 Κέρκος
863 Κέρκυρα
864 Κήρυκος
865 Κηφάς
866 Κιαράν
867 Κλάρα
868 Κλάρας
869 Κλαύδια
870 Κλειώ
871 Κλέλια
872 Κλεονίκη
873 Κλεόνικος
874 Κλεόπας
875 Κλεοπάτρα
876 Κλημεντία
877 Κλημέντιος
878 Κόδρος
879 Κολμαν
880 Κολούμβα
882 Κομάσιος
883 Κομγάλιος
884 Κομνηνός
885 Κόνων
886 Κοπρεύς
887 Κορεμνών
888 Κόρη
889 Κορίλα
890 Κορνήλιος
891 Κορωνός
892 Κοσμάς
893 Κουάρτος
894 Κουαρτοσίλλας
895 Κουθβέρτος
896 Κουϊνίδιος
897 Κουίντος
898 Κουρνούτας
899 Κουταλάρης
900 Κρατερός
901 Κρήσκων
902 Κρίσπος
903 Κρονίων
904 Κύμινος
905 Κύνθια
906 Κυπριανός
907 Κυπρίλλα
908 Κύρα
909 Κυράννα
910 Κυράτσω
911 Κυριαίνα
912 Κυριακή
913 Κυριάκος
914 Κύριλλος
915 Κυρίνιος
916 Κυρίων
919 Κυρμιδώλης
920 Κύρος
921 Κωνσταντίνα
922 Κωνσταντίνος
923 Λάζαρος
924 Λαϊόβα
925 Λαιτήσια
926 Λαμπαδός
927 Λαοδίκιος
928 Λατομίτισσα
929 Λαυρέντιος
930 Λέα
931 Λέανδρος
932 Λεονάρδος
933 Λεοντεύς
935 Λεπτία
936 Λεύκιος
937 Λέων
938 Λεωνίδα
939 Λεωνίδας
940 Λεωντίνη
941 Λιβέριος
942 Λιβύη
943 Λίμνος
944 Λίνος
945 Λογγίνος
946 Λοΐζος
947 Λολλίων
948 Λουκία
949 Λουντμίλα
950 Λούπων
951 Λυγερή
952 Λυδία
953 Λυκάριος
954 Λυκίας
955 Λυσίμαχος
957 Λωτ
958 Μαβριανός
959 Μαγδαληνή
960 Μαγκλόριος
961 Μάγος
962 Μαϊδούλφος
963 Μάιρος
964 Μαΐωρ
965 Μακαρεύς
966 Μάκαρις
967 Μακεδών
968 Μάκρις
969 Μακρόβιος
970 Μαλάχ
971 Μαλαχίας
972 Μαλεβή
973 Μάλος
975 Μαλοχία
976 Μαλφεθά
977 Μάλχος
978 Μάμα
979 Μάμας
980 Μαμέλχθα
981 Μαμίλιος
982 Μαμύκα
983 Μαναθώ
984 Μάνασσης
985 Μανήν
986 Μαντόνα
987 Μαξίμη
988 Μάξιμος
989 Μαουγάλδιος
990 Μαράνα
991 Μαργαρίτα
992 Μαρδάριος
993 Μάρδων
994 Μάρης
995 Μάρθα
996 Μαρία
997 Μαριάμνη
998 Μαριάννα
999 Μαρίνα
1000 Μαρινέλλα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία