Εορτές 27 Νοεμβρίου: Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης ο Μεγαλομάρτυρας Όσιος Πινούφριος Πινουφρία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Δαμασκηνός ο Στουδίτης Άγιος Θεοδόσιος του Τυρνόβου Άγιος Ιάκωβος ο θαυματουργός επίσκοπος Ροστοβίας Όσιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης Όσιος Ναθαναήλ Όσιος Παλλάδιος
1 Αγέλαος
2 Αγέμαχος
3 Αγεύς
4 Αγήνωρ
5 Αγήσαρχος
6 Αγησίας
7 Αγησίδαμος
8 Αγησίστρατος
9 Αγίας
10 Άγις
11 Αγνός
12 Αθήναιος
13 Αθηνόδωρος
14 Αιγείδας
15 Αιγεύς
16 Αιγίας
17 Αιγίδας
18 Αίγιος
19 Αίλιος
20 Αίσυπος
21 Αισχίνης
22 Αισχύλος
23 Άκανθος
24 Ακματίδας
25 Ακουσίλαος
26 Αλέξανδρος
29 Αλεξίβιος
30 Αλεξίνικος
31 Αλκαινέτος
32 Αλκιβιάδης
33 Αλκίδας
34 Αλκιμέδων
35 Άλκιμος
36 Αλκμαίων
37 Αμησινάς
38 Άμμων
39 Αμύντωρ
40 Ανάξανδρος
41 Ανδρέας
42 Ανδρόμαχος
43 Ανδρομένης
44 Ανδροσθένης
45 Ανθεστίων
46 Άνοχος
47 Αντήνωρ
48 Αντιγένης
49 Αντίγονος
50 Αντικλής
51 Αντικράτης
52 Αντίοχος
53 Αντίπατρος
54 Απελλής
56 Απολλόδωρος
57 Απολλοφάνης
58 Απόλλων
59 Απολλώνιος
60 Άρατος
61 Αρίστανδρος
62 Αριστόδημος
63 Αριστοκλείδας
64 Αριστόλοχος
65 Αριστομένης
66 Αριστοφών
67 Αριστωνομίδας
68 Αρκεσίλαος
69 Αρρύβας
70 Αρτεμίδωρος
71 Αρυτάμας
72 Αρχέδαμος
73 Αρχέλαος
74 Αρχίας
75 Αρχιδάμος
76 Αρχίλοχος
77 Άρχιππος
78 Ασιατικός
79 Αστυάναξ
80 Αστύλος
81 Ασώπιχος
82 Άτταλος
83 Αττικός
84 Ατυάνας
85 Αυρήλιος
86 Αυφίδιος
87 Αχιλλεύς
90 Βαρασδάτης
91 Βαυκίς
92 Βελιστίχης
93 Βοιωτός
94 Βριμίας
95 Βύκελος
96 Γάιος
97 Γέλων
98 Γέρηνος
99 Γλαύκος
100 Γναεύς
101 Γόργος
102 Γρύλος
103 Γύλις
104 Δαϊκλής
105 Δάιππος
106 Δαμάγητος
107 Δαμαιθίδας
108 Δαμάρατος
109 Δαμάρετος
110 Δάμαρχος
111 Δαμάσιππος
112 Δαμάτριος
114 Δαμίσκος
115 Δαμοκράτης
116 Δαμοξενίδας
117 Δαμόξενος
118 Δάμων
120 Δάνδης
121 Δάσμων
122 Δειδάς
123 Δεινόλοχος
124 Δεινοσθένης
125 Δείφιλος
126 Δημάδης
127 Δημάρατος
128 Δήμαρχος
129 Δημήτριος
130 Δημόκριτος
131 Δημοσθένης
132 Δημόστρατος
133 Διαγόρας
135 Διακτορίδης
136 Δίαλλος
137 Δίδυμος
138 Δίκων
139 Διογένης
140 Διόγνητος
141 Διόδοτος
142 Διόδωρος
143 Διοκλής
144 Διονυσόδωρος
145 Διοφάνης
146 Δίφιλος
147 Δίων
148 Δόρυκλος
149 Δούρις
150 Δρομεύς
151 Δωριεύς
152 Δωρόθεος
153 Δωτάδης
154 Εικάσιος
155 Εκάτομνος
156 Ελλάνικος
157 Εμαυτίων
158 Εμπεδοκλής
159 Ενικεύς
160 Εξαίνετος
161 Επαίνετος
162 Επίδαυρος
163 Επιθέρσης
164 Επικράδιος
165 Επίνικος
166 Επιτελίδας
167 Επιχάρης
168 Ερατοσθένης
169 Εράτων
170 Εργοτέλης
171 Ερίτιμος
172 Ερμαγόρας
173 Ερμησιάναξ
174 Ερμογένης
175 Ερυξίας
176 Ετοιμοκλής
177 Ευαγόρας
178 Ευανορίδας
179 Εύβουλος
180 Ευβώτας
181 Εύδαμος
182 Ευθυκλής
183 Ευθυμένης
184 Εύθυμος
185 Ευκλείδης
186 Ευπόλεμος
187 Εύπωλος
188 Ευρυάδης
189 Ευρύβατος
190 Ευρυβιάδης
191 Ευρύβοτος
192 Ευρυκλείδας
193 Ευρυκλής
194 Ευρύλας
195 Ευρυμένης
196 Ευστόλιος
197 Ευτελίδης
198 Εφάρμοστος
199 Εφουδίων
200 Ζωπυρος
201 Ηγήμων
202 Ηλιόδωρος
203 Ηρακλείδης
204 Ηράκλειτος
205 Ηρόδοτος
206 Ηρόδωρος
207 Ήρων
208 Θάλπις
209 Θεασίδης
210 Θεογένης
211 Θεόγνις
212 Θεόδωρος
213 Θεόπομπος
214 Θεόπροπος
215 Θεότιμος
216 Θεόχρηστος
217 Θερσίλοχος
218 Θέρσιος
219 Θεσσαλός
220 Θέων
221 Θήρων
222 Θυμίλος
223 Ιδαίος
224 Ιέρων
225 Ιερώνυμος
226 Ικαδίων
227 Ίκκος
228 Ιολαΐδας
229 Ιππόβοτος
230 Ιπποκλέας
231 Ιπποκράτης
232 Ιππόμαχος
233 Ίππος
234 Ιπποσθένης
235 Ιππόστρατος
236 Ισαρίων
237 Ισίδωρος
238 Ισόμαχος
239 Κάλας
240 Καλλεύς
241 Καλλιάδης
242 Καλλικλής
243 Καλλικράτης
244 Κάλλιππος
245 Καλλισθένης
246 Κάλλιστος
247 Καλλιτέλης
248 Κάλλων
249 Κάπρος
250 Καρτέρων
251 Κασίας
252 Κεράς
253 Κητεύς
254 Κίμων
256 Κλεισθένης
257 Κλειτόμαχος
258 Κλειτόστρατος
259 Κλείτωρ
260 Κλεογένης
261 Κλεόδωρος
262 Κλεόμαχος
263 Κλεόξενος
264 Κλεοπτόλεμος
265 Κλεοσθένη
266 Κλεοσθένης
267 Κλεόστρατος
268 Κλέων
269 Κλεώνδας
270 Κλητίας
271 Κλίτων
272 Κομαίος
273 Κραναός
274 Κράτης
275 Κρατίνος
276 Κρατισθένης
277 Κραυξίδας
278 Κρέων
279 Κρίσων
280 Κριτόδαμος
281 Κροκίνας
282 Κρόκων
283 Κύλωνας
284 Κυνίσκα
285 Κυνίσκας
286 Κυνίσκος
287 Λάβαξ
288 Λάδας
289 Λάδρομος
290 Λακράτης
291 Λάμαχος
292 Λάμπις
293 Λασθένης
294 Λαστρατίδας
295 Λαχαρίδας
296 Λάχων
297 Λεοντίσκος
298 Λέων
299 Λεωνίδας
300 Λεωχάρης
301 Λίχας
302 Λουκάς
303 Λύγδαμις
304 Λυκίνος
305 Λυκομήδης
306 Λύκος
307 Λυκόφρων
308 Λυκώτας
309 Λύσιππος
310 Μάγνος
311 Μαρίων
312 Μάρκος
313 Μεγακλής
314 Μελανκόμας
315 Μενάλκης
316 Μένανδρος
317 Μενέδημος
318 Μενεπτόλεμος
319 Μενεσθεύς
320 Μενόδωρος
321 Μένος
322 Μικίνας
323 Μικίων
324 Μικρίνας
325 Μιλτιάδης
326 Μίλων
327 Μίνως
328 Μνασέας
329 Μνασίβουλος
330 Μνάσων
331 Μόσχος
332 Μυρκεύς
333 Μύρων
334 Μύς
335 Ναρυκίδας
336 Νελαϊδας
337 Νέρων
338 Νίκανδρος
339 Νικάνωρ
340 Νίκαρχος
341 Νικέας
342 Νικόδαμος
343 Νικοκλέας
344 Νικόμαχος
345 Νικόστρατος
346 Νικοφών
347 Νίκων
349 Ξέναρχος
350 Ξενόδαμος
351 Ξενόδικος
352 Ξενόδοκος
353 Ξενόθεμις
354 Ξενοκλής
355 Ξενόμβροτος
356 Ξενοπείθης
357 Ξενοφάνης
358 Ξενοφών
359 Ξένων
360 Όλυμπος
361 Ολυνθεύς
362 Ονησίκριτος
363 Ονόμαστος
364 Όρθων
365 Όρσιππος
366 Παγώνδας
367 Παιάνιος
368 Παμμένης
369 Πανδίων
370 Παντακλής
371 Παντάρκης
372 Παρμενίων
373 Πασίχορος
374 Παταϊκός
375 Πεισίστρατος
376 Περιγένης
377 Πλούταρχος
378 Πολέμων
379 Πολίτης
380 Πολυκλεύς
381 Πολύκτωρ
382 Πολυμήστωρ
383 Πολύμναστος
384 Πολυνείκης
385 Πολύξενος
386 Πολυπείθης
387 Ποπλίων
388 Πουλυδάμας
389 Πούπλιος
390 Πραξαγόρας
391 Πραξιδάμας
392 Πρωτόλαος
393 Πυθαγόρας
394 Πυθοκλής
395 Πυθόστρατος
396 Πύθων
397 Πυριλάμπης
398 Πύτταλος
399 Πώλος
400 Πώρος
401 Ρηξίβιος
402 Ριψόλαος
403 Ρόδων
404 Σαραπίων
405 Σάτυρος
406 Σελεάδας
407 Σέλευκος
408 Σιμμίας
409 Σιμύλος
410 Σκάμανδρος
411 Σμάραγδος
413 Σόφιος
414 Στέφανος
415 Στόμας
416 Στόμιος
417 Στράτων
418 Συβαριάδης
419 Σύμμαχος
420 Σφαίρος
421 Σφοδριάς
422 Σωδάμας
423 Σωκράτης
424 Σώπατρος
425 Σωσιάδης
426 Σωσιγένης
427 Σώσιππος
428 Σώστρατος
429 Σωτήρ
430 Σώφρων
431 Ταυροσθένης
432 Τέλλις
433 Τέλλων
434 Τεριναίος
435 Τηλέμαχος
436 Τιβέριος
437 Τίμαιος
438 Τιμάνθης
439 Τίμαρχος
440 Τιμασίθεος
441 Τιμόδημος
442 Τιμόθεος
443 Τιμοκράτης
444 Τιμοσθένης
445 Τίμων
447 Τίσανδρος
448 Τισικράτης
449 Τλασίμαχος
450 Τορύμβας
451 Τρύφων
453 Τρωίλος
454 Υπέρβιος
455 Υπήνος
456 Ύσμων
457 Υψικλής
458 Φαίδιμος
459 Φαίδρος
460 Φάνας
461 Φείδων
462 Φερίας
463 Φιλάμμων
464 Φιλίνος
465 Φίλιππος
466 Φίλιστος
467 Φιλόμβροτος
468 Φιλόμηλος
469 Φιλόνικος
470 Φιλούμενος
471 Φίλων
473 Φιλώτας
474 Φορμίων
475 Φρικίας
476 Φρύνος
477 Φύλαξ
478 Φωκίων
479 Χαίρων
480 Χαρμίδης
481 Χάρμις
482 Χείλων
483 Χείμων
484 Χιόνης
485 Χοιρίλος
486 Χρυσάμαξος
487 Χρυσόγονος
488 Ψαύμιος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία