Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
1 Ύαγνις
2 Υάδα
3 Υάκινθις
4 Υάκινθος
5 Υάνθις
6 Ύας
7 Υβλησίη
8 Υβλήσιος
9 Υβόν
10 Υβόννη
11 Υβρίας
12 Υγεία
13 Υγιεία
14 Υγίνα
15 Υγίνος
16 Ύδαρνις
17 Ύδνα
18 Ύδρα
19 Υδρέα
20 Υδρεάς
21 Υδυλη
22 Υέλη
23 Υιός
24 Υιών
25 Ύλα
26 Υλαίος
27 Ύλας
28 Υλένια
29 Υλεύς
30 Υλη
31 Ύλλος
32 Υλότης
33 Υμέναιος
34 Υμήν
35 Υμνία
36 Υμνίς
37 Υολανδα
38 Υόνη
39 Υπακοή
40 Υπάκοος
41 Υπαπαντή
42 Υπατία
44 Υπάτιος
45 Υπατόδωρος
46 Υπείροχος
47 Υπείρων
48 Υπεράνθη
49 Υπεράνθης
50 Υπεράσιος
51 Υπέρβια
52 Υπέρβιος
53 Υπέρβολος
54 Υπέρεια
55 Υπερείδης
56 Υπερέχιος
57 Υπερήνωρ
58 Υπερήνωψ
59 Υπέρης
60 Υπερίδης
61 Υπερίππη
62 Υπερίππος
63 Υπερίων
64 Υπερμενης
65 Υπερμήστρα
66 Υπερμνήστρα
67 Υπερόχη
68 Υπέροχος
69 Υπέρτιμος
70 Υπέρφας
71 Υπήνος
72 Υπνος
73 Υπομονή
75 Υρία
76 Υριέας
77 Υριεύς
78 Υρμίνα
79 Υρμίνη
80 Υρνηθώ
81 Ύρτακος
82 Ύρτιος
83 Υρώ
84 Υσάρνη
85 Υσάρνος
86 Υσμίνη
87 Υσμινίας
88 Ύσμουσα
89 Ύσμων
90 Υψεύς
91 Υψήνωρ
92 Υψίκλεια
93 Υψικλής
94 Υψικράτης
95 Υψιπύλη
96 Υψίπυλος
97 Υψουράνιος
98 Υψούς
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία