Εορτές 20 Μαρτίου: Αββαία Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Τετρικός Κουθβέρτα Λολλία Όσιος Κουθβέρτος Σεϊμβλά Τέτρικα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αδώνια Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Ύαγνις
2 Υάδα
3 Υάκινθις
4 Υάκινθος
5 Ύαλος
6 Υάνθις
7 Ύας
8 Υβλησίη
9 Υβλήσιος
10 Υβόν
11 Υβόννη
12 Υβρίας
13 Υγεία
14 Υγιεία
15 Υγίνα
16 Υγίνος
17 Ύδαρνις
18 Ύδνα
19 Ύδρα
20 Υδρέα
21 Υδρεάς
22 Υδυλη
23 Υέλη
24 Υιός
25 Υιών
26 Ύλα
27 Υλαίος
28 Ύλας
29 Υλένια
30 Υλεύς
31 Υλη
32 Ύλλος
33 Υλότης
34 Υμεναία
35 Υμέναιος
36 Υμήν
37 Υμνία
38 Υμνίς
39 Υολανδα
40 Υόνη
41 Υπακοή
42 Υπάκοος
43 Υπαπαντή
44 Υπατία
46 Υπάτιος
47 Υπατόδωρος
48 Υπείροχος
49 Υπείρων
50 Υπεράνθη
51 Υπεράνθης
52 Υπεράσιος
53 Υπέρβια
54 Υπέρβιος
55 Υπέρβολος
56 Υπέρεια
57 Υπερείδης
58 Υπερέχιος
59 Υπερήνωρ
60 Υπερήνωψ
61 Υπέρης
62 Υπερίδης
63 Υπερίππη
64 Υπερίππος
65 Υπερίων
66 Υπερμενης
67 Υπερμήστρα
68 Υπερμνήστρα
69 Υπερόχη
70 Υπέροχος
71 Υπέρτιμος
72 Υπέρφας
73 Υπήνος
74 Υπνος
75 Υπομονή
77 Ύρια
78 Υριέας
79 Υρμίνα
80 Υρμίνη
81 Υρνηθώ
82 Ύρτακος
83 Υρτία
84 Ύρτιος
85 Υρώ
86 Υσάρνη
87 Ύσαρνος
88 Υσμίνη
89 Υσμινίας
90 Ύσμουσα
91 Ύσμων
92 Υψεύς
93 Υψήνωρ
94 Υψίκλεια
95 Υψικλής
96 Υψικράτης
97 Υψιπύλη
98 Υψίπυλος
99 Υψουράνιος
100 Υψούς
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία