Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
1 Ραάβ
2 Ραβούλα
3 Ραβουλάς
4 Ραγάβ
5 Ραδάμανθης
6 Ραδινή
7 Ράδιος
8 Ραδμίλα
9 Ράικο
10 Ραΐς
11 Ράκης
12 Ράλλης
13 Ραλλία
14 Ράλφ
15 Ραμά
16 Ραμαδάν
17 Ραμάζι
18 Ραμόν
19 Ραμόνα
20 Ραμπελια
21 Ραμφίας
22 Ράνια
23 Ραντμίλα
24 Ραούλ
25 Ράρος
26 Ραϋμόνδη
27 Ραϋμόνδος
28 Ραφαήλ
29 Ραφαηλία
30 Ράφι
31 Ραφίκα
32 Ραχάβ
33 Ραχήλ
34 Ἀργά
35 Ἀργίνουσσα
36 Ρέα
37 Ρεβέκκα
38 Ρεβοκάτα
39 Ρεβοκάτος
40 Ρεγγίνα
41 Ρεζενδά
42 Ρεζενδάς
43 Ρεία
44 Ρείσης
45 Ρεμζιε
46 Ρεμίγια
47 Ρεμίγιος
48 Ρεμος
49 Ρεμπέκα
50 Ρένα
51 Ρενάτα
52 Ρενάτε
53 Ρενάτος
54 Ρενέ
55 Ρενιέρης
56 Ρένος
57 Ρέρη
58 Ρευκάτα
59 Ρευκάτος
60 Ρεψιμία
61 Ἴρη
62 Ρήγαινα
63 Ρήγας
64 Ρήνα
65 Ρήνη
66 Ρηνιώ
67 Ρηνούλα
68 Ρηξήνορας
69 Ρηξήνωρ
70 Ρηξίβιος
71 Ρήξος
72 Ρήσος
73 Ρητόριος
74 Ρία
75 Ριάνα
76 Ριάννα
77 Ριανός
78 Ρίγμος
79 Ριγω
80 Ριγωτου
81 Ριζάριος
82 Ρίζος
83 Ριζούλα
84 Ρικ
85 Ρίκα
86 Ρίκκος
87 Ριμμά
88 Ριμμάς
89 Ρινέσος
90 Ρινέττα
91 Ρίνθων
92 Ρίνος
93 Ρίνων
94 Ριρίκα
95 Ἀριστοκλειανὸς
96 Ρίτα
97 Ριτβαν
98 Ρίτος
99 Ρίτσα
100 Ρίτσιαρτ
101 Ριφεύς
102 Ἐριφύλιος
103 Ριχάρδος
104 Ριψόλαος
105 Ρίων
106 Ἑρμοκράτης
107 Ροβέρτα
108 Ροβέρτος
109 Ροβήρος
110 Ροβοάμ
111 Ρογάτα
112 Ρογάτος
113 Ρογήρος
114 Ροδαμάνθη
115 Ροδάμανθυς
116 Ροδάνθη
117 Ροδάνθης
118 Ροδειάς
119 Ροδελπιδα
120 Ροδερίκα
121 Ροδερίκος
122 Ροδία
123 Ροδίππη
124 Ρόδιππος
125 Ροδίων
126 Ροδοθέα
127 Ροδόθεος
128 Ροδόκλεια
129 Ροδοκλής
130 Ροδόλφος
131 Ροδονθέα
132 Ροδονίκη
133 Ροδόπη
134 Ροδόπης
135 Ροδόχρους
136 Ρόδω
137 Ρόδων
138 Ρόζα
139 Ροζαλία
140 Ρόζαλιν
141 Ροζαμπέλα
142 Ροζάνθη
143 Ροζάννα
144 Ροζέ
145 Ροζέτα
146 Ροζεττα
147 Ρόζμαρι
148 Ρόζυ
149 Ρόη
150 Ρόης
151 Ροϊδη
152 Ροϊδω
153 Ροίεος
154 Ρόικος
155 Ροίτος
156 Ροιώ
157 Ρολάνδη
158 Ρολάνδος
159 Ρομάν
160 Ρόμβη
161 Ρόμυ
162 Ροντόλφο
163 Ροσέτος
164 Ρόσση
165 Ροσσίτσα
166 Ροστισλάβος
167 Ροτάνια
168 Ρότζερ
169 Ροτισλάβ
170 Ρότνεϊ
171 Ρουβήν
172 Ρουβίμ
173 Ρουδάμα
174 Ρούθ
175 Ρούλα
176 Ρούλης
177 Ρουμβίνη
178 Ρουμελίντα
179 Ρουμελιώτισσα
180 Ρουμπίνη
181 Ρουμπίνος
182 Ρουντιν
183 Ρουσέτος
184 Ρουσης
185 Ρούσκα
186 Ρούσσα
187 Ρουσσης
188 Ρούσσος
189 Ρουστίκα
190 Ρουστικός
191 Ρούφη
192 Ρούφος
193 Ρυάκη
194 Ρύαξ
195 Ρυνδακω
196 Ρωμαίος
197 Ρωμαλέα
198 Ρωμανή
199 Ρωμανός
200 Ρωμίνα
201 Ρωμύλα
202 Ρωμύλος
203 Ρωξάνη
204 Ρωξάνθη
205 Ρωσια
206 Ρωσσετος
207 Ρώσσος
208 Ρωτής
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία