Εορτές 20 Μαρτίου: Αββαία Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Τετρικός Κουθβέρτα Λολλία Όσιος Κουθβέρτος Σεϊμβλά Τέτρικα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αδώνια Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Ραάβ
2 Ραβούλα
3 Ραβουλάς
4 Ραγάβ
5 Ραδάμανθης
6 Ραδινή
7 Ράδιος
8 Ραδμίλα
9 Ράικο
10 Ραΐς
11 Ράκης
12 Ράλλης
13 Ραλλία
14 Ράλφ
15 Ραμά
16 Ραμαδάν
17 Ραμαζί
18 Ραμόν
19 Ραμόνα
20 Ραμπελια
21 Ραμφίας
22 Ράνια
23 Ραντμίλα
24 Ραούλ
25 Ραούλαινα
26 Ράρος
27 Ραϋμόνδη
28 Ραϋμόνδος
29 Ραφαήλ
30 Ραφαηλία
31 Ράφι
32 Ραφίκα
33 Ραχάβ
34 Ραχήλ
35 Ἀργά
36 Ἀργίνουσσα
37 Ρέα
38 Ρέαινα
39 Ρέαινος
40 Ρεβέκκα
41 Ρεβοκάτα
42 Ρεβοκάτος
43 Ρεγγίνα
44 Ρεγγίνος
45 Ρεζενδά
46 Ρεζενδάς
47 Ρεία
48 Ρείσης
49 Ρειώνη
50 Ρεμζιε
51 Ρεμίγια
52 Ρεμίγιος
53 Ρεμος
54 Ρεμπέκα
55 Ρένα
56 Ρενάτα
57 Ρενάτε
58 Ρενάτος
59 Ρενέ
60 Ρενιέρης
61 Ρένος
62 Ρέρη
63 Ρευκάτα
64 Ρευκάτος
65 Ρεψιμία
66 Ἴρη
67 Ρήγαινα
68 Ρήγας
69 Ρήνα
70 Ρήνη
71 Ρηνιώ
72 Ρηνούλα
73 Ρηξήνορας
74 Ρηξήνωρ
75 Ρηξίβιος
76 Ρήξος
77 Ρήσος
78 Ρησώ
79 Ρητόριος
80 Ρία
81 Ριάνα
82 Ριάννα
83 Ριανός
84 Ρίγμος
85 Ριγω
86 Ριγωτου
87 Ριζάριος
88 Ρίζος
89 Ριζούλα
90 Ρικ
91 Ρίκα
92 Ρίκκος
93 Ριμμά
94 Ριμμάς
95 Ρινέσος
96 Ρινέττα
97 Ρίνθων
98 Ρίνος
99 Ρίνων
100 Ριρίκα
101 Ἀριστοκλειανὸς
102 Ρίτα
103 Ριτβαν
104 Ρίτος
105 Ρίτσα
106 Ρίτσιαρτ
107 Ριφεύς
108 Ἐριφύλιος
109 Ριχάρδος
110 Ριψόλαος
111 Ρίων
112 Ἑρμοκράτης
113 Ροβέρτα
114 Ροβέρτος
115 Ροβήρος
116 Ροβοάμ
117 Ρογάτα
118 Ρογάτος
119 Ρογήρος
120 Ροδαμάνθη
121 Ροδάμανθυς
122 Ροδάνθη
123 Ροδάνθης
124 Ροδειάς
125 Ροδελπιδα
126 Ροδερίκα
127 Ροδερίκος
128 Ροδία
129 Ροδίππη
130 Ρόδιππος
131 Ροδίων
132 Ροδοθέα
133 Ροδόθεος
134 Ροδόκλεια
135 Ροδοκλής
136 Ροδόλφος
137 Ροδονθέα
138 Ροδονίκη
139 Ροδόπη
140 Ροδόπης
141 Ροδοφών
142 Ροδοφώσσα
143 Ροδόχρους
144 Ρόδω
145 Ρόδων
146 Ρόζα
147 Ροζαλία
148 Ρόζαλιν
149 Ροζαμπέλα
150 Ροζάνθη
151 Ροζάνθης
152 Ροζάννα
153 Ροζέ
154 Ροζέτα
155 Ροζέτος
156 Ρόζμαρι
157 Ρόζυ
158 Ρόη
159 Ρόης
160 Ροϊδη
161 Ροϊδω
162 Ροίεος
163 Ρόικος
164 Ροίτος
165 Ροιώ
166 Ρολάνδη
167 Ρολάνδος
168 Ρομάν
169 Ρόμβη
170 Ρόμυ
171 Ροντόλφο
172 Ρόσση
173 Ροσσίτσα
174 Ροστισλάβα
175 Ροστισλάβος
176 Ροτάνια
177 Ρότζερ
178 Ροτισλάβ
179 Ρότνεϊ
180 Ρουβήν
181 Ρουβίμ
182 Ρουδάμα
183 Ρούθ
184 Ρούλα
185 Ρούλης
186 Ρουμβίνη
187 Ρουμελίντα
188 Ρουμελιώτισσα
189 Ρουμπίνη
190 Ρουμπίνος
191 Ρουντιν
192 Ρουσέτος
193 Ρουσης
194 Ρούσκα
195 Ρούσσα
196 Ρουσσης
197 Ρούσσος
198 Ρουστίκα
199 Ρουστικός
200 Ρούφη
201 Ρούφος
202 Ρυάκη
203 Ρύαξ
204 Ρυνδακω
205 Ρωμαία
206 Ρωμαίος
207 Ρωμαλέα
208 Ρωμανή
209 Ρωμανός
210 Ρωμίνα
211 Ρωμύλα
212 Ρωμύλος
213 Ρωξάνη
214 Ρωξάνθη
215 Ρωσια
216 Ρωσσετος
217 Ρώσσος
218 Ρωτής
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία