Εορτές 20 Μαρτίου: Αββαία Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Τετρικός Κουθβέρτα Λολλία Όσιος Κουθβέρτος Σεϊμβλά Τέτρικα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αδώνια Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Οβδιός
2 Οβιδία
3 Οβίδιος
4 Ογκαΐς
5 Όγκος
6 Ογχηστός
7 Οδέττη
8 Οδηγήτρια
9 Οδηράν
10 Οδιέης
11 Οδίος
12 Οδοιδόκος
13 Οδύσσεια
14 Οδυσσεύς
19 Οζίας
20 Οθέλλα
21 Οθέλλος
22 Οθρηίς
23 Οθρυάδης
24 Οθρυονεύς
25 Όθων
26 Οθωνία
27 Οία
28 Οίαγρος
29 Οιάνθη
30 Οίαξ
31 Οίβαλος
32 Οίβη
33 Οιβώτας
34 Οιδίπους
36 Οικειώτατη
37 Οϊκλείης
38 Οϊκλής
39 Όϊκλος
40 Οικονόμισσα
41 Οικουμενία
42 Οικουμένιος
43 Οικουτούτου
44 Οϊλεύς
45 Οίμη
46 Οινάνθη
47 Οινάς
48 Οινεύς
49 Οινοβία
50 Οινόβιος
51 Οινόη
52 Οινοκλής
53 Οινόμαος
54 Οινόπη
55 Οινοπίων
56 Οινοτίων
57 Οινοτρόπη
58 Οινοτρόπος
59 Οινοχόος
60 Οίνοψ
61 Οινώνη
62 Οινωτός
63 Οίνωτρος
64 Οίοκλος
65 Οιόλυκος
66 Οιστρεβέλης
67 Οιστρέβλης
68 Οίστρος
69 Οϊστροφή
70 Οίτυλος
71 Οίφιλος
72 Οιώνιχος
73 Όκκελος
74 Οκκελώ
75 Οκταϊ
76 Ολβία
77 Ολβιόδωρος
78 Όλβιος
79 Όλγα
80 Όλδα
81 Ολδάς
82 Ολένα
83 Όλια
84 Ολόβολος
85 Όλορος
86 Όλπις
87 Όλτος
88 Ολυμπιάς
89 Ολυμπιοδώρα
90 Ολυμπιόδωρος
91 Ολυμπιοσθένης
92 Ολυμπιώτισσα
93 Όλυμπος
94 Ολύνα
95 Ολυνθεύς
96 Ολύνθιος
97 Όλυνθος
98 Ολυσσεύς
99 Όμαδος
100 Ομήρια
101 Όμηρος
103 Ομόθεος
104 Ομολίππη
105 Ομόλιππος
106 Ομολοϊς
107 Ομόνοια
108 Ομονοούσα
109 Ομορφούλα
110 Ομφάλη
111 Όναιθος
112 Ονασαγόρας
113 Ονασαγόρη
114 Ονασίας
115 Ονασιθάλεια
116 Ονασιθάλης
117 Ονασιμήδης
118 Ονατάς
119 Ονειρά
120 Όνειρος
121 Ονείτης
122 Οἰνεύς
123 Ονήσανδρος
124 Ονησικρίτη
125 Ονησίκριτος
126 Ονήσιλος
127 Ονησίμη
128 Ονήσιμος
129 Ονησίππη
130 Ονήσιππος
131 Ονησιφόρα
132 Ονησίφορος
133 Ονήτωρ
134 Οννίκ
135 Ονομακλης
136 Ονομάκριτος
137 Ονομάντη
138 Ονομάντιος
139 Ονόμαρχος
140 Ονόμας
141 Ονόμαστος
142 Ονουφρία
143 Ονούφριος
144 Οντίν
145 Ονυμάντια
146 Ονυμάντιος
147 Ονωράτη
148 Ονωράτος
149 Ονωρία
150 Ονώριος
151 Οξάνα
152 Οξύθεμις
153 Όξυλος
154 Οξύνιος
155 Οξύντης
156 Οξύπορος
157 Οπίτης
158 Οπλέας
159 Οπλεύς
160 Όπλης
161 Οπούς
162 Οππιανός
163 Οπώρα
164 Οπωρεύς
165 Οράτιος
166 Όργης
167 Ορειβάσιος
168 Ορείη
169 Όρειος
170 Ορεντία
171 Ορέντιος
172 Ορέσανδρος
173 Ορέσβιος
174 Ορεσθεύς
175 Ορεστάδας
176 Ορέστης
177 Ορεστιάς
178 Ορθαγόρας
179 Ορθαία
180 Ορθαίος
181 Ορθάνης
182 Ορθοδοξία
183 Ορθόδοξος
184 Ορθοκωστά
185 Όρθων
186 Οριάνα
187 Οριέτα
188 Ορίκαδμος
189 Όρικος
190 Ορίνα
191 Ορινία,
192 Όρμενος
193 Ορνεύς
194 Όρνυτος
195 Οροθάλεια
196 Οροθαλής
197 Οροιβάντιος
198 Όροιδος
199 Όρον
200 Όροψ
201 Ορσαλία
203 Ορσάλιος
204 Ορσεδίκη
205 Ορσελα
206 Ορσηίς
207 Ορσίλοχος
208 Ορσινόμη
209 Ορσίππη
210 Όρσιππος
211 Ορσίφας
212 Ορσοβία
213 Ορσόβιος
214 Όρσων
215 Όρτα
216 Ορτανσία
217 Ορτάνσιος
218 Ορτεύς
219 Ορτίλοχος
220 Ορφέα
221 Ορφεύς
223 Ορφώνδας
224 Ορχάν
225 Ορχομενός
226 Ορωνός
227 Όρωνος
228 Οσβάλδη
229 Οσβάλδος
231 Οσβίν
232 Οσία
233 Όσιος
234 Όσιρις
235 Οσπίτιος
236 Οτρεύς
237 Οτρήρη
238 Οτρήρης
239 Οτρυντεύς
240 Ουαλεντία
241 Ουαλεριανός
242 Ουάλης
244 Ουάρρα
245 Ουάρρων
246 Ουβάλδη
247 Ουβάλδος
248 Ούγος ZXY
249 Ουελλήια
250 Ουελλήιος
251 Ουίκτωρ
252 Ουίρκας
253 Ουκαλέγων
254 Ουλιάνα
255 Ουλιξεύς
256 Ουλκιανός
257 Ούλλα
258 Ούλπιος
259 Ουλρίχα
260 Ουλρίχος
261 Ουλτανός
262 Ουλτρίλη
263 Ουλτρίλος
264 Ουμβέρτος
265 Ουρανία
267 Ουράνιος
268 Ουρβανή
269 Ουρβανός
270 Ούρειος
271 Ουρίας
272 Ουριήλ
273 Ουριηλία
274 Ουρμπίτιος
275 Ουρπασιανή
276 Ουρπασιανός
277 Ουσταχανάς
278 Ούτις
279 Οφέλας
280 Οφελέστης
281 Οφέλτας
282 Οφέλτης
283 Οφέλτιος
284 Οφηλία
285 Οφήλιος
286 Οφιά
287 Οφιλιάννα
288 Οφιονεύς
289 Οφιούχος
290 Οφίων
291 Οχήσια
292 Οχήσιος
293 Όχιμος
294 Όψιμος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία