Εορτές 28 Ιουλίου: Άγιος Πρόχορος Άγιος Τίμων απόστολος και διάκονος Πρόχορη Τιμόνα Χρυσοβαλάντη Χρυσοβαλάντης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Δροσίς Άγιος Ακάκιος μάρτυρας εν Μιλήτω Άγιος Αυξέντιος ο εν Λαοδικεία Φρυγίας μάρτυρας 'Αγιος Νικάνωρ ο Απόστολος και Διάκονος Λύσανδρος Μωησής Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου Παρμενάς
1 Οβδιός
2 Οβιδία
3 Οβίδιος
4 Όγκος
5 Ογχηστός
6 Οδέττη
7 Οδηγήτρια
8 Οδηράν
9 Οδιέης
10 Οδίος
11 Οδοιδόκος
12 Οδύσσεια
13 Οδυσσεύς
17 Οζίας
18 Οθέλλα
19 Οθέλλος
20 Οθρηίς
21 Οθρυάδης
22 Οθρυονεύς
23 Όθων
24 Οθωνία
25 Οία
26 Οίαγρος
27 Οιάνθη
28 Οίαξ
29 Οίβαλος
30 Οίβη
31 Οιβώτας
32 Οιδίπους
34 Οικειώτατη
35 Οϊκλείης
36 Οϊκλής
37 Όϊκλος
38 Οικονόμισσα
39 Οικουμενία
40 Οικουμένιος
41 Οικουτούτου
42 Οϊλεύς
43 Οίμη
44 Οινάνθη
45 Οινάς
46 Οινεύς
47 Οινοβία
48 Οινόβιος
49 Οινόη
50 Οινοκλής
51 Οινόμαος
52 Οινόπη
53 Οινοπίων
54 Οινοτίων
55 Οινοτρόπη
56 Οινοτρόπος
57 Οινοχόος
58 Οίνοψ
59 Οινώνη
60 Οινωτός
61 Οίνωτρος
62 Οίοκλος
63 Οιόλυκος
64 Οιστρεβέλης
65 Οιστρέβλης
66 Οιστρόβλης
67 Οίστρος
68 Οίτυλος
69 Οιώνιχος
70 Όκκελος
71 Οκκελώ
72 Όκκιλος
73 Οκταϊ
74 Ολβία
75 Ολβιόδωρος
76 Όλβιος
77 Όλγα
78 Όλδα
79 Ολδάς
80 Ολένα
81 Όλια
82 Ολόβολος
83 Όλορος
84 Όλπις
85 Όλτος
86 Ολυμπιάς
87 Ολυμπιοδώρα
88 Ολυμπιόδωρος
89 Ολυμπιοσθένης
90 Ολυμπιώτισσα
91 Όλυμπος
92 Ολύνα
93 Ολυνθεύς
94 Ολύνθιος
95 Όλυνθος
96 Ολυσσεύς
97 Όμαδος
98 Ομήρια
99 Όμηρος
101 Ομόθεος
102 Ομόλιππος
103 Ομολοϊς
104 Ομόνοια
105 Ομονοούσα
106 Ομορφούλα
107 Ομφάλη
108 Όναιθος
109 Όναρος
110 Ονασαγόρας
111 Ονασαγόρη
112 Ονασίας
113 Ονασιμήδης
114 Ονατάς
115 Ονειρά
116 Όνειρος
117 Ονείτης
118 Οἰνεύς
119 Ονήσανδρος
120 Ονησικρίτη
121 Ονησίκριτος
122 Ονήσιλος
123 Ονησίμη
124 Ονήσιμος
125 Ονησίππη
126 Ονήσιππος
127 Ονησιφόρα
128 Ονησίφορος
129 Ονήτωρ
130 Οννίκ
131 Ονομακλης
132 Ονομάκριτος
133 Ονομάντη
134 Ονομάντιος
135 Ονόμαρχος
136 Ονόμας
137 Ονόμαστος
138 Ονουφρία
139 Ονούφριος
140 Οντίν
141 Ονυμάντια
142 Ονυμάντιος
143 Ονωράτη
144 Ονωράτος
145 Ονωρία
146 Ονώριος
147 Οξάνα
148 Οξύθεμις
149 Όξυλος
150 Οξύνιος
151 Οξύντης
152 Οξύπορος
153 Οπίτης
154 Οπλέας
155 Οπλεύς
156 Όπλης
157 Οπούς
158 Οππιανός
159 Οπώρα
160 Οπωρεύς
161 Οράτιος
162 Όργης
163 Ορειβάσιος
164 Ορείη
165 Όρειος
166 Ορεντία
167 Ορέντιος
168 Ορέσανδρος
169 Ορέσβιος
170 Ορεσθεύς
171 Ορεστάδας
172 Ορέστης
173 Ορεστιάς
174 Ορθαγόρας
175 Ορθαία
176 Ορθαίος
177 Ορθάνης
178 Ορθοδοξία
179 Ορθόδοξος
180 Ορθοκωστά
181 Όρθων
182 Οριάνα
183 Οριέτα
184 Ορίκαδμος
185 Όρικος
186 Ορίνα
187 Ορινία,
188 Όρμενος
189 Ορνεύς
190 Όρνυτος
191 Οροιβάντιος
192 Όροιδος
193 Όρον
194 Ορόψις
195 Ορσαλία
197 Ορσάλιος
198 Ορσεδίκη
199 Ορσελα
200 Ορσηίς
201 Ορσίλοχος
202 Ορσινόμη
203 Όρσιππος
204 Ορσίφας
205 Ορσοβία
206 Ορσόβιος
207 Όρσων
208 Όρτα
209 Ορτανσία
210 Ορτάνσιος
211 Ορτεύς
212 Ορτίλοχος
213 Ορφεύς
215 Ορφώνδας
216 Ορχάν
217 Ορχομενός
218 Ορωνός
219 Όρωνος
220 Οσβάλδη
221 Οσβάλδος
223 Οσβίν
224 Οσία
225 Όσιρις
226 Οσπίτιος
227 Οτρεύς
228 Οτρήρη
229 Οτρήρης
230 Οτρυντεύς
231 Ουαλεριανός
232 Ουάλης
234 Ουάρρων
235 Ουβάλδη
236 Ουβάλδος
237 Ούγος ZXY
238 Ουελλήιος
239 Ουίκτωρ
240 Ουίρκας
241 Ουίρκω
242 Ουκαλέγων
243 Ουλιάνα
244 Ουλιξεύς
245 Ουλίξης
246 Ουλκιανός
247 Ούλλα
248 Ούλπιος
249 Ουλρίχα
250 Ουλρίχος
251 Ουλτανός
252 Ουλτρίλη
253 Ουλτρίλος
254 Ουμβέρτος
255 Ουρανία
257 Ουρανός
258 Ουρβανή
259 Ουρβανός
260 Ούρειος
261 Ουρίας
262 Ουριήλ
263 Ουριηλία
264 Ουρπασιανή
265 Ουρπασιανός
266 Ουσταχανάς
267 Ούτις
268 Οφέλας
269 Οφελέστης
270 Οφέλια
271 Όφελος
272 Οφέλτας
273 Οφέλτης
274 Οφέλτιος
275 Οφηλία
276 Οφιά
277 Οφιλιάννα
278 Οφιονεύς
279 Οφιούχος
280 Οφίων
281 Οχήσια
282 Οχήσιος
283 Όχιμος
284 Όψιμος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία