Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
1 Οβδιός
2 Οβιδία
3 Οβίδιος
4 Όγκος
5 Ογχηστός
6 Οδέττη
7 Οδηγήτρια
8 Οδηράν
9 Οδιέης
10 Οδίος
11 Οδοιδόκος
12 Οδύσσεια
13 Οδυσσεύς
17 Οζίας
18 Οθέλλα
19 Οθέλλος
20 Οθρηίς
21 Οθρυάδης
22 Οθρυονεύς
23 Όθων
24 Οθωνία
25 Οία
26 Οίαγρος
27 Οιάνθη
28 Οίαξ
29 Οίβαλος
30 Οίβη
31 Οιβώτας
32 Οιδίπους
34 Οικειώτατη
35 Οϊκλείης
36 Οϊκλής
37 Όϊκλος
38 Οικονόμισσα
39 Οικουμενία
40 Οικουμένιος
41 Οικουτούτου
42 Οϊλεύς
43 Οίμη
44 Οινάνθη
45 Οινάς
46 Οινεύς
47 Οινόβιος
48 Οινόη
49 Οινοκλής
50 Οινόμαος
51 Οινόπη
52 Οινοπίων
53 Οινοτίων
54 Οινοτρόπη
55 Οινοτρόπος
56 Οινοχόος
57 Οίνοψ
58 Οινώνη
59 Οινωτός
60 Οίνωτρος
61 Οίοκλος
62 Οιόλυκος
63 Οιστρεβέλης
64 Οιστρέβλης
65 Οιστρόβλης
66 Οίστρος
67 Οίτυλος
68 Οιώνιχος
69 Όκκελος
70 Οκκελώ
71 Όκκιλος
72 Οκταϊ
73 Ολβία
74 Ολβιόδωρος
75 Όλβιος
76 Όλγα
77 Όλδα
78 Ολδάς
79 Ολένα
80 Όλια
81 Ολόβολος
82 Όλορος
83 Όλπις
84 Όλτος
85 Ολυμπιάς
86 Ολυμπιοδώρα
87 Ολυμπιόδωρος
88 Ολυμπιοσθένης
89 Ολυμπιώτισσα
90 Όλυμπος
91 Ολύνα
92 Ολυνθεύς
93 Ολύνθιος
94 Όλυνθος
95 Ολυσσεύς
96 Όμαδος
97 Ομήρια
98 Όμηρος
100 Ομόθεος
101 Ομόλιππος
102 Ομολοϊς
103 Ομόνοια
104 Ομονοούσα
105 Ομορφούλα
106 Ομφάλη
107 Όναιθος
108 Όναρος
109 Ονασαγόρας
110 Ονασαγόρη
111 Ονασίας
112 Ονασιμήδης
113 Ονατάς
114 Όνειρος
115 Ονείτης
116 Οἰνεύς
117 Ονήσανδρος
118 Ονησικρίτη
119 Ονησίκριτος
120 Ονήσιλος
121 Ονησίμη
122 Ονήσιμος
123 Ονησίππη
124 Ονήσιππος
125 Ονησιφόρα
126 Ονησίφορος
127 Ονήτωρ
128 Οννίκ
129 Ονομακλης
130 Ονομάκριτος
131 Ονομάντη
132 Ονομάντιος
133 Ονόμαρχος
134 Ονόμας
135 Ονόμαστος
136 Ονουφρία
137 Ονούφριος
138 Οντίν
139 Όντρεϊ
140 Ονυμάντια
141 Ονυμάντιος
142 Ονωράτη
143 Ονωράτος
144 Ονωρία
145 Ονώριος
146 Οξάνα
147 Οξύθεμις
148 Όξυλος
149 Οξύνιος
150 Οξύντης
151 Οξύπορος
152 Οπίτης
153 Οπλέας
154 Οπλεύς
155 Όπλης
156 Οπούς
157 Οππιανός
158 Οπώρα
159 Οπωρεύς
160 Οράτιος
161 Όργης
162 Ορειβάσιος
163 Ορείη
164 Όρειος
165 Ορέντιος
166 Ορέσανδρος
167 Ορέσβιος
168 Ορεσθεύς
169 Ορεστάδας
170 Ορεστιάς
171 Ορέστιος
172 Ορθαγόρας
173 Ορθαία
174 Ορθαίος
175 Ορθάνης
176 Ορθοδοξία
177 Ορθόδοξος
178 Ορθοκωστά
179 Όρθων
180 Οριάνα
181 Οριέτα
182 Ορίκαδμος
183 Όρικος
184 Ορίνα
185 Ορινία,
186 Όρμενος
187 Ορνεύς
188 Όρνυτος
189 Οροιβάντιος
190 Όροιδος
191 Όρον
192 Ορόψις
193 Ορσαλία
195 Ορσάλιος
196 Ορσεδίκη
197 Ορσελα
198 Ορσηίς
199 Ορσίλοχος
200 Ορσινόμη
201 Όρσιππος
202 Ορσίφας
203 Ορσοβία
204 Ορσόβιος
205 Όρσων
206 Όρτα
207 Ορτανσία
208 Ορτάνσιος
209 Ορτεύς
210 Ορτίλοχος
211 Ορφεύς
213 Ορφώνδας
214 Ορχάν
215 Ορχομενός
216 Ορωνός
217 Όρωνος
218 Οσβάλδη
219 Οσβάλδος
221 Οσβίν
222 Οσία
223 Όσιρις
224 Οσπίτιος
225 Οτρεύς
226 Οτρήρη
227 Οτρήρης
228 Οτρυντεύς
229 Ουαλεριανός
230 Ουάλης
232 Ουάρρων
233 Ουβάλδη
234 Ουβάλδος
235 Ούγος ZXY
236 Ουελλήιος
237 Ουίκτωρ
238 Ουίρκας
239 Ουίρκω
240 Ουκαλέγων
241 Ουλιάνα
242 Ουλιξεύς
243 Ουλίξης
244 Ουλκιανός
245 Ούλλα
246 Ούλπιος
247 Ουλρίχα
248 Ουλρίχος
249 Ουλτανός
250 Ουλτρίλος
251 Ουμβέρτος
252 Ουρανία
254 Ουρανός
255 Ουρβανή
256 Ουρβανός
257 Ούρειος
258 Ουρίας
259 Ουριήλ
260 Ουριηλία
261 Ουρπασιανή
262 Ουρπασιανός
263 Ουσταχανάς
264 Ούτις
265 Οφέλας
266 Οφελέστης
267 Οφέλια
268 Όφελος
269 Οφέλτας
270 Οφέλτης
271 Οφέλτιος
272 Οφηλία
273 Οφιά
274 Οφιλιάννα
275 Οφιονεύς
276 Οφιούχος
277 Οφίων
278 Οχήσια
279 Οχήσιος
280 Όχιμος
281 Όψιμος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία