Εορτές 24 Σεπτεμβρίου: Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος Αγία Μυρτιά Παλιανής Αγία Πέρση Άγιος Βλαδισλάβος Άγιος Υσάρνος της Τουλούζης Βλαδισλάβα Κοπρέα Μύρτος Όσιος Κόπριος Παναγία η Μυρτιδιώτισσα Υσάρνη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Σιλουανός ο αγιορείτης Άγιος Στέφανος, βασιλιάς των Σέρβων Παναγία η Μυρτιδιώτισσα
1 Ναασσών
2 Ναβαδίας
3 Νάβις
4 Ναβουχοδονόσορ
5 Νάγια
6 Ναδίνα
7 Ναζαρέτ
8 Ναζαρία
9 Ναζάριος
10 Ναζέλα
11 Ναζι
12 Ναζλή
13 Ναζλού
14 Ναζωραίος
15 Ναθαλία
16 Ναθάμ
17 Ναθάν
18 Ναθαναήλ
19 Ναθαναηλία
20 Ναϊάδα
21 Ναϊάς
22 Ναϊρα
23 Νάϊρχος
24 Ναισάδης
25 Νάκης
26 Νακου
27 Νακώλεια
28 Ναλιάν
29 Νανά
30 Ναννακος
31 Ναννάριον
32 Νάννιον
33 Ναννώ
34 Νάνση
35 Νάνσια
36 Νάνσυ
37 Νάντα
38 Νάντια
39 Ναντίνα
40 Νανώ
41 Νάξος
42 Νάοκλος
43 Ναόμι
44 Ναός
45 Ναούμ
46 Ναούμα
47 Νάπα
48 Ναπολεοντία
49 Ναπολέων
50 Ναρκαίος
51 Νάρκισσα
52 Νάρκισσος
54 Ναρσή
55 Ναρσής
56 Ναρυκίδας
57 Νασάμων
58 Νάσια
59 Νασίμ
60 Νάσος
61 Νασρεντίν
62 Νάσσα
63 Νάστας
64 Νάστης
65 Νάσω
66 Ναταλία
68 Νατάλιος
69 Νατάσα
70 Νατέλα
71 Νατέστα
72 Νατεύς
73 Νατζίμπ
74 Νάτια
75 Ναυβολίδης
76 Ναύβολος
77 Ναυκίδης
78 Ναυκλείδας
79 Ναυκλείδης
80 Ναυκλής
81 Ναύκλος
82 Ναυκράτης
83 Ναύκρατις
84 Ναυκύδης
85 Ναυμάχιος
86 Ναύπλιος
87 Ναύπων
88 Ναυσιγένης
89 Ναυσιθόη
90 Ναυσίθοος
91 Ναυσικά
93 Ναυσικάστη
94 Ναυσικλείδης
95 Ναυσικλής
96 Ναυσικός
97 Ναυσικράτης
98 Ναυσικύδης
99 Ναυσίμαχος
100 Ναυσιμέδων
101 Ναυσίνικος
102 Ναυσίνοος
103 Ναυσίππη
104 Ναυσιστράτη
105 Ναυσιφάνης
106 Ναυτέας
107 Ναφιέ
108 Ναχώρ
109 Νέα
110 Νεάδα
111 Νεάδας
112 Νέαιρα
113 Νέαιχμος
114 Νεάλκης
115 Νεάνθη
116 Νέανθος
117 Νεανία
118 Νεανίας
119 Νεάρχη
120 Νέαρχος
121 Νέας
122 Νεβζάτ
123 Νέβη
124 Νέβρος
125 Νεβροφόνη
126 Νεβροφόνος
127 Νέδα
128 Νέδη
129 Νέδοντας
130 Νέδων
131 Νείκαρχος
132 Νείλια
133 Νείλος
134 Νειοκλής
135 Νειτήτις
136 Νέκλερη
137 Νεκταρία
138 Νεκταριελένα
139 Νεκτάριος
140 Νεκτωρια
141 Νέλα
142 Νελαϊδας
143 Νέλβα
144 Νέλια
145 Νέλλη
146 Νεμεάς
147 Νεμέας
148 Νεμέσιος
149 Νέμεσις
150 Νέμη
151 Νένα
152 Νεόβη
153 Νεοβούλη
154 Νεόκλεια
155 Νεοκλείδης
156 Νεοκλής
157 Νεοκρέων
158 Νεόκριτος
159 Νεολαϊδας
160 Νεολλίς
161 Νεόλλις
162 Νεομάς
163 Νεόμηρις
164 Νεονέλλης
165 Νεονίλλη
166 Νεοπτόλεμος
168 Νέορος
169 Νεοφάνεισσα
170 Νεόφη
171 Νεοφύτα
172 Νεόφυτος
173 Νεοχάρης
174 Νέπα
175 Νέπως
176 Νεράιδα
177 Νεράιδος
178 Νεραντζιά
179 Νεράντζιος
180 Νέρδα
181 Νέρδων
182 Νερένια
183 Νεροφορούσα
184 Νέρων
185 Νεσρίν
186 Νέσσος
187 Νέσταβος
188 Νεστορία
189 Νέστος
190 Νέστωρ
191 Νέτζος
192 Νέτζω
193 Νεφαλίων
194 Νεφέλη
195 Νεφερτίτη
196 Νεφθαλείμ
197 Νέφθυς
198 Νεωθάλεια
199 Νεωθάλης
200 Νέων
201 Νεώνια
202 Νηίς
203 Νηλεύς
204 Νήλισα
205 Νηλώ
206 Νημερτής
207 Νηρέας
208 Νηρηίδα
209 Νηρηίς
210 Νηρίτη
211 Νήριτος
212 Νήσια
213 Νήσιος
214 Νηφαίη
215 Νηφαλίων
216 Νήφουσα
217 Νήφων
218 Νιζέριος
219 Νικαγόρα
220 Νικαγόρας
221 Νικάδηνος
222 Νικαίνετος
223 Νικαίστας
224 Νικαίτη
225 Νικάνδρα
226 Νίκανδρος
227 Νικάνωρ
228 Νικαρέτη
229 Νικαρίστη
230 Νίκαρχος
231 Νίκας
232 Νικασίπολις
233 Νίκασος
234 Νικάσυλος
235 Νικάτωρ
236 Νικέας
237 Νίκη
240 Νικηπόλης
241 Νικηράτη
242 Νικήρατος
243 Νίκης
244 Νικηστράτη
245 Νικήστρατος
246 Νικήτα
247 Νικήτας
248 Νικητάτου
249 Νικηφόρα
250 Νικηφορία
251 Νικηφόρος
252 Νικίππη
253 Νίκιππος
254 Νίκλεια
255 Νικοβούλη
256 Νικόδαμος
257 Νικοδήμη
258 Νικόδημος
259 Νικοδίκη
260 Νικοδιονυσία
261 Νικοδιονύσιος
262 Νικοδρόμη
263 Νικόδρομος
264 Νικόδωρος
265 Νικοθόη
266 Νικοκλέα
267 Νικοκλέας
268 Νικοκράτης
269 Νικοκρέων
270 Νικολάη
271 Νικόλαος
272 Νικολβία
273 Νικόλβιος
274 Νικόλοχος
275 Νικομάχεια
276 Νικόμαχος
277 Νικομήδη
278 Νικομήδης
279 Νικοποιός
280 Νικοπολιτιανή
281 Νικοπολιτιανός
282 Νικορδέτη
283 Νικοσθένης
284 Νικοστρατίς
285 Νικόστρατος
286 Νικοτέλεια
287 Νικοτέλης
288 Νικοφάνης
289 Νικόφημος
290 Νικόφρων
291 Νικοφών
292 Νικόχριστος
293 Νίκυλλα
294 Νικώ
295 Νίκων
297 Νίνα
298 Νίνας
299 Νινέτα
300 Νίνη
301 Νίνιαν
302 Νινόν
303 Νίνος
304 Νινύας
305 Νιόβη
308 Νίοβος
309 Νιρεύς
310 Νίρις
311 Νιρσάς
312 Νίρων
313 Νισέρ
314 Νισθαϊαδουσα
315 Νισθεάδουσα
316 Νίτας
317 Νίτσα
318 Νόβια
319 Νοηλμάρης
320 Νοήμονας
321 Νοημωννομιων
322 Νοιτση
323 Νομία
324 Νομική
325 Νομικός
326 Νομίων
328 Νόννα
329 Νόννος
330 Νοντάρ
331 Νόντας
332 Νόπη
333 Νοράι
334 Νόρμα
335 Νοσίς
336 Νοσσίς
337 Νότα
338 Νοταράς
339 Νοτάρης
340 Νοτάριος
341 Νότης
342 Νότος
343 Νουά
344 Νούλα
345 Νούλη
346 Νουμήνιος
347 Νούνε
348 Νουνεχία
349 Νουνέχιος
350 Νουρίτσα
351 Νουρσελ
352 Νουσήνιος
353 Νούσια
354 Νουφρής
355 Νταίζη
356 Νταίηβιτ
357 Νταλάρα
358 Ντάλια
359 Νταλλιανή
360 Ντάνα
361 Ντάνια
362 Ντανιέλ
363 Ντάνιελ
364 Ντανιέλα
365 Ντάρικο
366 Ντέμης
367 Ντεμιρα
368 Ντέμυ
369 Ντέρεκ
370 Ντεσισλάβα
371 Ντζάννα
372 Ντία
373 Ντιλάιλα
374 Ντιλένα
375 Ντίνα
376 Ντίνος
377 Ντιράν
378 Ντιράντι
379 Ντοκλής
380 Ντομένικα
381 Ντομινίκ
382 Ντόναν
383 Ντονάτα
384 Ντονατέλα
385 Ντόρα
386 Ντορζής
387 Ντοριάννα
388 Ντορίνα
389 Ντόροθυ
390 Νύκεων
391 Νυκτεύς
392 Νύκτιμος
393 Νυμφαία
394 Νυμφαίος
395 Νυμφοδώρα
396 Νυμφόδωρος
397 Νυμφοκλής
398 Νυμφοτόκος
399 Νύξ
400 Νύσα
401 Νυσηίς
402 Νύσος
403 Νυχεία
404 Νύχτα
405 Νωαίνα
406 Νωαίνης
407 Νώε
409 Νώνακρις
410 Νώνη
411 Νώνης
412 Νώντια
413 Νώραξ
414 Νωρίνα
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία