Εορτές 28 Ιουλίου: Άγιος Πρόχορος Άγιος Τίμων απόστολος και διάκονος Πρόχορη Τιμόνα Χρυσοβαλάντη Χρυσοβαλάντης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Δροσίς Άγιος Ακάκιος μάρτυρας εν Μιλήτω Άγιος Αυξέντιος ο εν Λαοδικεία Φρυγίας μάρτυρας 'Αγιος Νικάνωρ ο Απόστολος και Διάκονος Λύσανδρος Μωησής Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου Παρμενάς
1 Ναασσών
2 Ναβαδίας
3 Νάβις
4 Ναβουχοδονόσορ
5 Νάγια
6 Ναδίνα
7 Ναζαρέτ
8 Ναζαρία
9 Ναζάριος
10 Ναζέλα
11 Ναζι
12 Ναζλού
13 Ναζωραίος
14 Ναθαλία
15 Ναθάμ
16 Ναθάν
17 Ναθαναήλ
18 Ναθαναηλία
19 Ναϊάδα
20 Ναϊάς
21 Ναϊρα
22 Νάϊρχος
23 Ναισάδης
24 Νάκης
25 Νακου
26 Νακώλεια
27 Ναλιάν
28 Νανά
29 Ναννακος
30 Ναννάριον
31 Νάννιον
32 Ναννώ
33 Νάνση
34 Νάνσια
35 Νάνσυ
36 Νάντα
37 Νάντια
38 Ναντίνα
39 Νανώ
40 Νάξος
41 Νάοκλος
42 Ναόμι
43 Ναός
44 Ναούμ
45 Ναούμα
46 Νάπα
47 Ναπολεοντία
48 Ναπολέων
49 Ναρκαίος
50 Νάρκισσα
51 Νάρκισσος
53 Ναρσή
54 Ναρσής
55 Ναρυκίδας
56 Νασάμων
57 Νάσια
58 Νάσος
59 Νάσσα
60 Νασσίμ
61 Νάστας
62 Νάστης
63 Νάσω
64 Ναταλία
66 Νατάλιος
67 Νατάσα
68 Νατέλα
69 Νατεύς
70 Νατζίμπ
71 Νάτια
72 Ναυβολίδης
73 Ναύβολος
74 Ναυκίδης
75 Ναυκλείδας
76 Ναυκλείδης
77 Ναυκλής
78 Ναύκλος
79 Ναυκράτης
80 Ναύκρατις
81 Ναυκύδης
82 Ναυμάχιος
83 Ναύπλιος
84 Ναύπων
85 Ναυσιγένης
86 Ναυσιθόη
87 Ναυσίθοος
88 Ναυσικά
90 Ναυσικάστη
91 Ναυσικλείδης
92 Ναυσικλής
93 Ναυσικός
94 Ναυσικράτης
95 Ναυσικύδης
96 Ναυσίμαχος
97 Ναυσιμέδων
98 Ναυσίνικος
99 Ναυσίνοος
100 Ναυσίππη
101 Ναυσιστράτη
102 Ναυσιφάνης
103 Ναυτέας
104 Ναφιέ
105 Ναχώρ
106 Νεάδα
107 Νεάδας
108 Νέαιρα
109 Νέαιχμος
110 Νεάλκης
111 Νεάνθη
112 Νέανθος
113 Νεανία
114 Νεανίας
115 Νεάρχη
116 Νέαρχος
117 Νέας
118 Νεβζάτ
119 Νέβη
120 Νέβρος
121 Νεβροφόνη
122 Νεβροφόνος
123 Νέδα
124 Νέδη
125 Νέδοντας
126 Νέδων
127 Νείκαρχος
128 Νείλια
129 Νείλος
130 Νειοκλής
131 Νειτήτις
132 Νέκλερη
133 Νεκταρία
134 Νεκταριελένα
135 Νεκτάριος
136 Νεκτωρια
137 Νέλα
138 Νελαϊδας
139 Νέλια
140 Νέλλη
141 Νεμεάς
142 Νεμέσιος
143 Νέμεσις
144 Νέμη
145 Νένα
146 Νεόβη
147 Νεοβούλη
148 Νεόκλεια
149 Νεοκλείδης
150 Νεοκλής
151 Νεοκρέων
152 Νεόκριτος
153 Νεολαϊδας
154 Νεολλίς
155 Νεόλλις
156 Νεομάς
157 Νεόμηρις
158 Νεονέλλης
159 Νεονίλλη
160 Νεοπτόλεμος
162 Νέορος
163 Νεοφάνεισσα
164 Νεόφη
165 Νεοφύτα
166 Νεόφυτος
167 Νεοχάρης
168 Νέπα
169 Νέπως
170 Νεράιδα
171 Νεράιδος
172 Νεραντζιά
173 Νεράντζιος
174 Νέρδα
175 Νέρδων
176 Νερένια
177 Νεροφορούσα
178 Νέρων
179 Νεσρίν
180 Νέσσος
181 Νέσταβος
182 Νεστορία
183 Νέστος
184 Νέστωρ
185 Νέτζος
186 Νέτζω
187 Νεφαλίων
188 Νεφέλη
189 Νεφερτίτη
190 Νεφθαλείμ
191 Νέφθυς
192 Νέων
193 Νεώνια
194 Νηίς
195 Νηλεύς
196 Νήλισα
197 Νηλώ
198 Νημερτής
199 Νηρέας
200 Νηρηίδα
201 Νηρηίς
202 Νηρίτη
203 Νήριτος
204 Νήσια
205 Νήσιος
206 Νηφαίη
207 Νηφαλίων
208 Νήφουσα
209 Νήφων
210 Νιάρχος
211 Νιζέριος
212 Νικαγόρα
213 Νικαγόρας
214 Νικάδηνος
215 Νικαίνετος
216 Νικαίστας
217 Νικάνδρα
218 Νίκανδρος
219 Νικάνωρ
220 Νικαρέτη
221 Νικαρίστη
222 Νίκαρχος
223 Νίκας
224 Νικασίπολις
225 Νίκασος
226 Νικάσυλος
227 Νικάτωρ
228 Νικέας
229 Νίκη
232 Νικηπόλης
233 Νικηράτη
234 Νικήρατος
235 Νίκης
236 Νικηστράτη
237 Νικήστρατος
238 Νικήτα
239 Νικήτας
240 Νικητάτου
241 Νικηφόρα
242 Νικηφορία
243 Νικηφόρος
244 Νικίππη
245 Νίκιππος
246 Νίκλεια
247 Νικοβούλη
248 Νικόδαμος
249 Νικοδήμη
250 Νικόδημος
251 Νικοδίκη
252 Νικοδιονυσία
253 Νικοδιονύσιος
254 Νικοδρόμη
255 Νικόδρομος
256 Νικόδωρος
257 Νικοθόη
258 Νικοκλέα
259 Νικοκλέας
260 Νικοκράτης
261 Νικοκρέων
262 Νικόλαος
263 Νικολβία
264 Νικόλβιος
265 Νικολία
266 Νικόλοχος
267 Νικομάχεια
268 Νικόμαχος
269 Νικομήδη
270 Νικομήδης
271 Νικοποιός
272 Νικοπολιτιανή
273 Νικοπολιτιανός
274 Νικορδέτη
275 Νικοσθένης
276 Νικοστρατίς
277 Νικόστρατος
278 Νικοτέλεια
279 Νικοτέλης
280 Νικοφάνης
281 Νικόφημος
282 Νικόφρων
283 Νικοφών
284 Νικόχριστος
285 Νίκυλλα
286 Νικώ
287 Νίκων
289 Νίνα
290 Νίνας
291 Νινέτα
292 Νίνη
293 Νίνιαν
294 Νινόν
295 Νινύας
296 Νιόβη
299 Νίοβος
300 Νιρεύς
301 Νίρις
302 Νιρσάς
303 Νίρων
304 Νισέρ
305 Νισθαϊαδουσα
306 Νισθεάδουσα
307 Νίτας
308 Νίτσα
309 Νόβια
310 Νοηλμάρης
311 Νοήμονας
312 Νοημωννομιων
313 Νοιτση
314 Νομία
315 Νομική
316 Νομικός
317 Νομίων
318 Νόννα
319 Νόννος
320 Νοντάρ
321 Νόντας
322 Νόπη
323 Νοράι
324 Νόρμα
325 Νοσίς
326 Νοσσίς
327 Νοταράς
328 Νοτάρης
329 Νοτάριος
330 Νότης
331 Νουά
332 Νούλα
333 Νούλη
334 Νουμήνιος
335 Νούνε
336 Νουνεχία
337 Νουνέχιος
338 Νουρίτσα
339 Νουρσελ
340 Νουσήνιος
341 Νούσια
342 Νουφρής
343 Νταϊάνα
344 Νταίζη
345 Νταίηβιτ
346 Νταλάρα
347 Ντάλια
348 Νταλλιανή
349 Ντάνα
350 Ντάνια
351 Ντανιέλ
352 Ντάνιελ
353 Ντανιέλα
354 Ντάρικο
355 Ντέμης
356 Ντεμιρα
357 Ντέμυ
358 Ντέρεκ
359 Ντεσισλάβα
360 Ντζάννα
361 Ντία
362 Ντιάνα
363 Ντιλάιλα
364 Ντιλένα
365 Ντίνα
366 Ντίνος
367 Ντιράν
368 Ντιράντι
369 Ντοκλής
370 Ντομένικα
371 Ντομινίκ
372 Ντόναλντ
373 Ντόναν
374 Ντονάτα
375 Ντονατέλα
376 Ντονέλλα
377 Ντόρα
378 Ντορζής
379 Ντοριάννα
380 Ντορίνα
381 Ντόροθυ
382 Νύκεων
383 Νυκτεύς
384 Νύκτιμος
385 Νυμφαία
386 Νυμφαίος
387 Νυμφοδώρα
388 Νυμφόδωρος
389 Νυμφοκλής
390 Νυμφοτόκος
391 Νύξ
392 Νύσα
393 Νυσηίς
394 Νύσος
395 Νυχεία
396 Νύχτα
397 Νωαίνα
398 Νώε
400 Νώνακρις
401 Νώνη
402 Νώνης
403 Νώντια
404 Νώραξ
405 Νωρίνα
406 Νώτα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία