Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
1 Μαβριανή
2 Μαβριανός
3 Μαγαζιώτισσα
4 Μαγγίνος
5 Μαγδαλένα
6 Μαγδαλένια
7 Μαγδαλή
8 Μαγδαληνή
9 Μάγια
10 Μάγισσα
11 Μαγκαφούλα
12 Μαγκλόρια
13 Μαγκλόριος
14 Μάγνα
15 Μάγνος
16 Μάγος
17 Μαδιάμ
18 Μαδύτου
19 Μαθθαίος
20 Μαθίλδη
21 Μαθιός
22 Μαθουσάλας
23 Μαία
24 Μαία
25 Μαίας
26 Μαϊδούλφη
27 Μαϊδούλφος
28 Μαίη
29 Μάϊκολ
30 Μαίμαλος
31 Μαίναλος
32 Μαινάς
33 Μαιόνιος
34 Μάιρα
35 Μαιρηλέων
36 Μάιρος
37 Μαίσων
38 Μαίτσα
39 Μαίων
40 Μαΐωρ
41 Μακαρέτα
42 Μακαρέτης
43 Μακαρεύς
44 Μάκαρις
45 Μακεδονία
46 Μακεδών
47 Μακελάρια
48 Μακή
49 Μάκης
50 Μάκιστος
51 Μακκώ
52 Μακρανέας
53 Μακρής
54 Μάκρις
55 Μακροβία
56 Μακρόβιος
57 Μακώ
58 Μάλα
59 Μαλαίνα
60 Μάλαμας
61 Μαλαματένια
62 Μαλάχ
63 Μαλαχίας
64 Μαλβίνα
65 Μάλγις
66 Μαλγκοζάτα
67 Μαλεβή
68 Μαλελέηλ
69 Μάλης
70 Μαλησσήνη
71 Μαλθάκη
72 Μαλίς
74 Μαλίχα
75 Μαλλίων
76 Μάλλουσα
77 Μαλλώτης
78 Μάλος
80 Μαλοχία
81 Μαλφεθά
82 Μάλχος
83 Μάμα
84 Μαμαντία
85 Μάμας
86 Μαματσάκη
87 Μαμέλχθα
88 Μαμίλιος
89 Μαμίνα
90 Μαμμάριον
91 Μαμμίλια
92 Μαμμίνος
93 Μαμύκα
94 Μαναθώ
95 Μανάνα
96 Μάνασσης
97 Μανδαλάκη
98 Μανδροκλείδας
99 Μανδροκλής
100 Μανεδή
101 Μανεθώ
102 Μανέθων
103 Μανείλια
104 Μανείλιος
105 Μανείλιος
106 Μανήν
107 Μάνθα
108 Μάνθος
109 Μανία
110 Μανιάνα
111 Μανίκα
112 Μανίνα
113 Μανιώ
114 Μανοδώρα
115 Μανόδωρος
116 Μανουσία
117 Μανούσος
118 Μανταλένα
119 Μανταλένια
120 Μαντίθεος
121 Μαντιλούσα
122 Μαντίνεια
123 Μαντινεύς
124 Μαντόνα
125 Μάντος
126 Μαντώ
127 Μανωλίνα
128 Μαξίμη
129 Μάξιμος
130 Μαουγάλδιος
131 Μάρα
132 Μαραθούσα
133 Μαραθών
134 Μαραθωνομάχος
135 Μαράνα
136 Μαρανθία
137 Μαράνθιος
138 Μαράτα
139 Μάρβα
140 Μάρβια
141 Μάργαρης
142 Μαργαρίτα
143 Μαργαρίτης
144 Μαργεντίνη
145 Μαργέτα
146 Μαργιάννα
147 Μαργιαρένα
148 Μαργιέτα
149 Μαργιορίτσα
150 Μαργιώρα
151 Μαργιωρή
152 Μάργκαρετ
153 Μαργκώ
154 Μαρδαρία
155 Μαρδάριος
156 Μαρδικούλα
157 Μαρδίτσα
158 Μαρδονία
159 Μαρδοχαῖος
160 Μάρδων
161 Μαρέα
162 Μαρέβα
163 Μαρέρια
164 Μάρη
165 Μαρηλία
166 Μάρης
167 Μάρθα
168 Μαρθάς
169 Μαρθίλια
170 Μαρία
171 Μαριαγγέλα
172 Μαριαδώρα
173 Μαριαλένα
174 Μαριαλίνα
175 Μαριάμ
176 Μαριάμνη
177 Μάριαν
178 Μαριάνα
179 Μαριάνδρη
180 Μαριανέτα
181 Μαριάνθη
182 Μαριανίνα
183 Μαριάννα
184 Μαριάννας
185 Μαριαννέτα
186 Μαριάντα
187 Μαριάντζελα
188 Μαριαντίνα
189 Μαριάντρη
190 Μαριαρένα
191 Μαριαστέλλα
192 Μαριβάνα
193 Μαριβέρα
194 Μαριβέτα
195 Μαριγιάννα
196 Μαριγιώτα
197 Μαριγούλα
198 Μαριδώρα
199 Μαριέλα
200 Μαριέλενα
201 Μαριελίνα
202 Μαριέλλα
203 Μαριεντίνα
204 Μαριέπη
205 Μαριετίνα
206 Μαριέττα
207 Μαριεύη
208 Μαρίζα
209 Μαριθέα
210 Μαρίκα
211 Μαρικαίτη
212 Μαρίκαλη
213 Μαρικέλλυ
214 Μαρικούλα
215 Μαριλένα
216 Μαριλένια
217 Μαριλένος
218 Μαριλέτα
219 Μαριλή
220 Μαρίλια
221 Μαριλιάννα
222 Μαριλίζα
223 Μαριλίλη
224 Μαριλίνα
225 Μαριλίς
226 Μαριλίτα
227 Μαριλίτσα
228 Μαριλού
229 Μαριλύβια
230 Μαριλυν
231 Μαριμίνα
232 Μαρίνα
233 Μαρινέλη
234 Μαρινέλλα
235 Μαρίνης
236 Μαρινία
237 Μαρίνος
238 Μαρινότα
239 Μαριόλα
240 Μαριόλγα
241 Μαριολένη
242 Μάριον
243 Μάριος
244 Μαριπάνα
245 Μάρις
246 Μαρίσα
247 Μαρισάντυ
248 Μαρίσια
249 Μαρίσμη
250 Μαρισόφη
251 Μαρίσσα
252 Μαριστάλλα
253 Μαριστέλλα
254 Μαριστέφη
255 Μαρίτα
256 Μαριτίνα
257 Μαρίων
258 Μαριωρή
259 Μαριωρή
260 Μαριώτα
261 Μαρκαντώνιος
262 Μαρκεζίνης
263 Μαρκελίνος
264 Μαρκέτα
265 Μαρκέτος
266 Μαρκετούση
267 Μάρκη
268 Μαρκησία
269 Μαρκήσιος
270 Μαρκιάννα
271 Μάρκος
272 Μαρλένα
273 Μαρλίνα
274 Μάρμαιρα
275 Μάρμαξ
276 Μαρμόρα
277 Μαρόλ
278 Μαρόλια
279 Μάρος
280 Μαρουθά
281 Μαρουθάς
282 Μαρπησία
283 Μαρς
284 Μαρσάλιος
285 Μαρσέλλα
286 Μαρσέλλος
287 Μάρση
288 Μάρσια
289 Μαρσύας
290 Μαρτάν
291 Μάρτης
292 Μαρτίνα
293 Μαρτινιάνα
294 Μαρτίνος
295 Μαρτσελ
296 Μαρτυρία
297 Μαρτύριος
298 Μαρτυροκλής
299 Μαρτύροχος
300 Μαρψίας
301 Μάρων
302 Μαρώνεια
303 Μαρωνίς
304 Μαρωτέσα
305 Μαστιχένια
306 Μάστορας
307 Μάστωρ
308 Μάτα
309 Ματθαία
310 Ματθαίος
311 Ματίλδα
312 Ματίλθη
313 Ματίνα
314 Ματινιώ
315 Ματούλα
316 Ματούρος
317 Ματρέας
318 Μάτρις
319 Μάτρων
320 Ματρώνα
321 Ματταθίας
322 Μάτω
323 Μαύρα
324 Μαυραγάνη
325 Μαυριανός
326 Μαυρίκα
327 Μαυρικία
328 Μαυρίκιος
329 Μαυριώτισσα
330 Μαυρομμάτα
331 Μαύρος
332 Μαυρουδής
333 Μαϋσιμάς
334 Μαχαιριώτισσα
335 Μαχαιρωμένη
336 Μαχανίδας
337 Μαχάρ
338 Μαχάτας
339 Μαχάων
340 Μάχη
341 Μάχια
342 Μαχμούντ
343 Μάχος
344 Μεγαίνετος
345 Μέγαιρα
346 Μεγακλείδης
347 Μεγακλεύς
348 Μεγακλής
349 Μεγακρέων
350 Μεγαλάγυρος
351 Μεγάλαρος
352 Μεγάλαρτος
353 Μεγαλοστράτη
354 Μεγαλοφάνης
355 Μεγαλόχαρη
356 Μεγαμήδη
357 Μεγαμήδης
358 Μεγάνδρη
359 Μέγανδρος
360 Μεγάνειρα
361 Μεγαπένθης
362 Μεγάρα
363 Μεγαρεύς
364 Μεγάρη
365 Μέγαρος
366 Μέγας
367 Μεγασθένης
368 Μέγης
369 Μεγιάλιος
370 Μέγιλλα
371 Μέγιλλος
372 Μεγιστεύς
373 Μεγίστη
374 Μεγιστόνος
375 Μεδεών
376 Μεδεώνας
377 Μεδίμνη
378 Μέδιμνος
379 Μέδοντας
380 Μεδοντιάς
381 Μεδούλη
382 Μέδουλος
383 Μέδουσα
384 Μεδουσανθή
385 Μέδων
386 Μέθαπος
387 Μεθάρμη
388 Μέθη
389 Μέθης
390 Μεθοδία
391 Μεθόδιος
392 Μεθυμάκης
393 Μεθυμναία
394 Μεθυμναίος
395 Μεθώνη
396 Μειδίας
397 Μειδύλα
398 Μειδύλος
399 Μεικιάδης
400 Μειλανίων
401 Μείραξ
402 Μελαγχαίτης
403 Μέλαγχρος
404 Μέλαινα
405 Μελαινέας
406 Μελαινεύς
407 Μελαινη
408 Μελαμνίδας
409 Μελάμποδας
410 Μέλαμπος
411 Μελάμπους
412 Μελάμπυγος
413 Μελανεία
414 Μελανεύς
415 Μελάνθεια
416 Μελανθεύς
417 Μελανίππη
418 Μελάνιππος
419 Μελανκόμας
420 Μελάντας
421 Μελάντης
422 Μελάνωπος
423 Μέλας
424 Μελασσίπη
425 Μελάσσιπος
426 Μελαυρώ
427 Μελαχρινή
428 Μελεαγρίς
429 Μελέαγρος
430 Μελέας
431 Μελέδημος
432 Μελενίκος
433 Μελετία
434 Μελέτιος
435 Μέλετος
436 Μέλη
437 Μελής
438 Μέλης
439 Μελησαγόρας
440 Μελήσανδρος
441 Μελησίας
442 Μελησιππιδα
443 Μελήσιππος
444 Μελία
445 Μελιάνα
446 Μελιάννα
447 Μελίβοια
448 Μελίζα
449 Μελίη
450 Μελίκα
451 Μελικέρτη
452 Μελικέρτης
453 Μελικός
454 Μελίνα
455 Μελίννα
456 Μελίνος
457 Μελιντίνα
458 Μελιντίνος
459 Μελιξώ
460 Μελιξώς
461 Μέλιος
462 Μελισάνδρα
463 Μελίσανδρος
464 Μελισίας
465 Μέλισσα
466 Μελισσάνθη
467 Μελισσεύς
468 Μελισσηνή
469 Μελισσηνός
471 Μέλισσος
472 Μελιστάθης
473 Μελίστη
474 Μελιστίχη
475 Μελίτεια
476 Μελιτεύς
478 Μελιτίνα
479 Μελιτίνη
480 Μελιτίνος
481 Μέλλια
482 Μελλω
483 Μέλλων
484 Μέλος
485 Μέλπεια
486 Μελπίνα
487 Μέλπις
488 Μελπίτα
489 Μελπομένη
491 Μελτίνη
492 Μέλτσια
493 Μελχιόρ
494 Μελχισεδέκ
495 Μελχίων
496 Μελώ
497 Μελωδία
498 Μέλων
499 Μέμα
500 Μεμάγγελος
501 Μεμβλίαρος
502 Μέμνια
503 Μέμνων
504 Μέμος
505 Μέμφις
506 Μέναιχμος
507 Μενακλής
508 Μενάλκης
509 Μενάνδρη
510 Μένανδρος
511 Μενασθώ
512 Μένδρη
513 Μένδρης
514 Μενεδαίος
515 Μενέδημος
516 Μενέθοινα
517 Μενέκαλος
518 Μενεκλείδης
519 Μένεκλης
520 Μενεκράτης
521 Μενέκωλος
522 Μενελάη
523 Μενέλαος
524 Μενελίκος
525 Μενέμαχος
526 Μενεξενος
527 Μενεξές
528 Μενεξία
529 Μενεπτόλεμος
530 Μενέσαιχμος
531 Μενεσθεύς
532 Μενεσθώ
533 Μενέστωρ
534 Μενέτωρ
535 Μενέχεος
536 Μένη
537 Μένης
538 Μένθη
539 Μενέθοινος
540 Μένια
541 Μένιγνος
542 Μένιος
543 Μενίππη
544 Μένιππος
545 Μενόδωρος
546 Μενοικεύς
547 Μένοινις
548 Μενοίτιος
549 Μένος
550 Μέντζελος
551 Μέντης
552 Μεντιζη
553 Μέντωρ
554 Μένων
555 Μερβίνα
556 Μεριλένα
557 Μερκουλιάλιος
558 Μερκουρία
559 Μερκούριος
560 Μερμερεύς
561 Μέρμερος
562 Μέρμησα
563 Μέρμνων
564 Μερόπη
565 Μέροψ
566 Μέρσα
567 Μερσεϊντα
568 Μερσίνα
569 Μέρτα
570 Μέρτια
571 Μέρτιος
572 Μέρτος
573 Μεσαύλης
574 Μεσαύλιος
575 Μεσεής
576 Μεσημβρία
577 Μέσθλης
578 Μεσινίδης
579 Μεσίππη
580 Μέσιππος
581 Μεσίρα
582 Μέσιρος
583 Μεσομήδης
584 Μεσοσπορίτισσα
585 Μεσσαλίνα
586 Μέσσαπος
587 Μεσσήνη
588 Μεσσηνία
589 Μεσσίας
590 Μέστα
591 Μέστωρ
592 Μέταβος
593 Μεταγένης
594 Μετάλκης
595 Μεταμόρφη
596 Μετάνειρα
597 Μεταξάς
598 Μεταξία
599 Μέτοπος
600 Μέτων
601 Μετώπη
602 Μέτωπος
603 Μεχμέτ
604 Μήδεια
605 Μήδεος
606 Μηδεσικάστη
607 Μηδεσικικάστη
608 Μήδιος
609 Μήδοκος
610 Μήδος
611 Μηδοσάδης
612 Μήδων
613 Μήθυμνα
614 Μηθύμνειος
615 Μηκιονίκη
616 Μηκιστέας
617 Μηκιστεύς
618 Μηλένη
619 Μηλιά
620 Μηλίνη
621 Μήλιος
622 Μηλόβιος
623 Μηλοβόσιος
624 Μηλόβοσις
625 Μήλος
626 Μήνα
627 Μηναία
628 Μηναίος
629 Μηνάς
630 Μήνη
631 Μήνης
632 Μήνις
633 Μηνογένης
634 Μηνόδοτος
635 Μηνοδώρα
636 Μηνόδωρος
637 Μηνόδωτος
638 Μηνόκριτος
639 Μηνοφάνης
640 Μηνόφιλος
641 Μηνώ
642 Μηνωδία
643 Μηνώδιος
644 Μήνων
645 Μηριγένης
646 Μηριόνη
647 Μηριόνης
648 Μηρορραφής
649 Μησαίη
650 Μήστρα
651 Μήστωρ
652 Μήτα
653 Μητάκος
654 Μητιάδουσα
655 Μητιόχη
656 Μητίοχος
657 Μήτις
658 Μητίχη
659 Μήτιχος
660 Μητίων
661 Μήτρας
662 Μητρόδοτος
663 Μητρόθεμις
664 Μητρόθεμις
665 Μητρόξενος
666 Μητροβάτα
667 Μητροβάτης
668 Μητρόβιος
669 Μητρογένεια
670 Μητρογένης
671 Μητροδόξα
672 Μητρόδοξης
673 Μητροδότα
674 Μητροδώρα
675 Μητρόδωρος
676 Μητρόκλεια
677 Μητροκλής
678 Μήτρος
679 Μητροτίμη
680 Μητρούσα
681 Μητροφάνη
682 Μητροφάνης
683 Μητροφήμη
684 Μητροφίλη
685 Μητροφών
686 Μητροφώσσα
687 Μητρόφαντος
688 Μητρόφαντος
689 Μητρόφημος
690 Μητρόφιλος
691 Μήτση
692 Μήτσος
693 Μήτων
694 Μία
695 Μιαούλης
696 Μιαραναθούσα
697 Μίδαμος
698 Μίδας
699 Μίδεια
700 Μιδείη
701 Μίθαικος
702 Μιθριδάτης
703 Μίκα
704 Μικαελένα
705 Μίκαλλος
706 Μικε
707 Μικέλης
708 Μικέλια
709 Μικέλλα
710 Μικέλλης
711 Μικές
712 Μίκης
713 Μικίνας
714 Μικιρδιτς
715 Μικίων
716 Μικκίων
717 Μίκκος
718 Μικρίνας
719 Μίκυθος
720 Μίκυλος
721 Μικώ
722 Μίκων
723 Μιλάνος
724 Μιλάντη
725 Μιλδρέδη
726 Μιλένα
727 Μίλητος
728 Μιλιάς
729 Μιλίζα
730 Μίλκα
731 Μίλος
732 Μιλτιάδη
733 Μιλτιάδης
734 Μιλτοκύδη
735 Μιλτοκύδης
736 Μιλτοκύθη
737 Μιλτοκύθης
738 Μιλύας
739 Μίλων
740 Μιλωνία
741 Μίμαντας
742 Μίμας
743 Μιμή
744 Μίμης
745 Μίμνερμος
746 Μιμνομάχη
747 Μιμνόμαχος
748 Μίνα
749 Μίνδαρος
750 Μινέρβα
751 Μίνθη
752 Μινθώ
753 Μινικίος
754 Μίννα
755 Μινουκιανός
756 Μίντι
757 Μινυάς
758 Μινύας
759 Μινώα
760 Μίνως
761 Μινώταυρος
762 Μιραν
763 Μιράντα
764 Μιρέλλα
765 Μιρένα
766 Μιριενα
767 Μίρκα
768 Μίρκο
769 Μιρλενα
770 Μίρνα
771 Μιροσλαβα
772 Μισαήλ
773 Μισγολαϊδας
774 Μισγόλας
775 Μίσδας
776 Μισέλ
777 Μίσηνος
778 Μισιέλ
779 Μισιελίν
780 Μισιρλού
781 Μίτση
782 Μίτυς
783 Μιχαήλ
784 Μιχαηλία
785 Μιχαίας
786 Μιχαίος
787 Μλάντεν
788 Μνάσα
789 Μνασαγόρας
790 Μνασάλκας
791 Μνασέας
792 Μνασίβουλος
793 Μνασιγείτων
794 Μνασιθέα
795 Μνασιθέας
796 Μνασίθοινα
797 Μνασίθοινος
798 Μνάσινος
799 Μνάσιππος
800 Μνασίων
801 Μνάσω
802 Μνάσων
803 Μνήμη
804 Μνημοσύνη
807 Μνήμων
808 Μνησαγόρας
809 Μνησαρέτη
810 Μνησάρχη
811 Μνήσαρχος
812 Μνησθέας
813 Μνησίβουλος
814 Μνησίδημος
815 Μνησίθεος
816 Μνησικλής
817 Μνησίλεως
818 Μνησίλοχος
819 Μνησιμάχη
820 Μνησίμαχος
821 Μνησιπτόλεμος
822 Μνησίς
823 Μνησίφιλος
824 Μνήσος
825 Μνήστρα
826 Μοδεράτος
827 Μοδέστα
828 Μόδεστος
829 Μοίρα
830 Μοιραι
831 Μοιριάδης
832 Μοίρις
833 Μοίριχος
834 Μοιροκλής
835 Μολίων
836 Μολίων
837 Μόλομβρος
838 Μόλος
839 Μολοσσός
840 Μολπαδία
841 Μολπίς
842 Μόλπις
843 Μολυβδοσκέβαστη
844 Μόλων
845 Μόνα
846 Μοναρκά
847 Μόνικα
848 Μονίκης
849 Μονίμη
850 Μόνιμος
851 Μοντάνα
852 Μοντανός
853 Μόνυχος
854 Μορέα
855 Μορία
856 Μορίν
857 Μόριχος
858 Μόρσιμος
859 Μόρσων
860 Μόρτης
861 Μόρυς
862 Μόρυχος
863 Μορφεύς
864 Μορφώ
865 Μόσχα
866 Μοσχάνθη
867 Μοσχάνθης
868 Μοσχιανή
869 Μοσχίων
870 Μοσχοβίνα
871 Μοσχοκαρφένια
872 Μοσχοκαρφένιος
873 Μόσχος
874 Μόσχω
875 Μοσχωνάς
876 Μοτύη
877 Μουεσσερ
878 Μούλιος
879 Μουράτιος
880 Μουρβετ
881 Μούσα
882 Μουσαία
883 Μουσαίος
884 Μούσος
885 Μουσώνιος
886 Μόψοπος
887 Μόψος
888 Μπάγια
889 Μπακάρ
890 Μπακαρία
891 Μπαλής
892 Μπάμπης
893 Μπαμπίνα
894 Μπάμπος
895 Μπαντούλα
896 Μπάρμπαρα
897 Μπάρον
898 Μπατζίμι
899 Μπατζιμία
900 Μπάτη
901 Μπάτης
902 Μπατίστας
903 Μπέβερλη
904 Μπέκαν
905 Μπέκας
906 Μπελεφάνης
907 Μπελίντα
908 Μπελκις
909 Μπέλος
910 Μπέμπα
911 Μπέμπης
912 Μπενάκης
913 Μπενούλα
914 Μπέσσυ
915 Μπέτυ
916 Μπηγίνα
917 Μπήλιω
918 Μπία
919 Μπιάνκα
920 Μπιλιώ
921 Μπιλκη
922 Μπογδάνα
923 Μπόγιαν
924 Μπογιάνα
925 Μπόρας
926 Μπόρις
927 Μποσγουέλ
928 Μπουζιάνα
929 Μπουλένια
930 Μπουλέντ
931 Μπουμπουλίνα
932 Μπράιαν
933 Μπριγκίτα
935 Μπρούκ
936 Μπρουνίλντα
937 Μπρούχ
938 Μυγδόνια
939 Μύγδων
940 Μύδων
941 Μύης
942 Μυία
943 Μυκαλησσός
944 Μυκηνεύς
945 Μυκήνη
946 Μύκονος
947 Μύλης
948 Μύλινος
949 Μύλιος
950 Μυλλίας
951 Μυλτώ
952 Μύνης
953 Μυράνθη
954 Μυράντα
955 Μύργιαμ
956 Μυρέλα
957 Μύρια
958 Μύριαμ
959 Μυριανθέας
960 Μυριάνθη
961 Μυριέλλα
962 Μυρίκη
963 Μύρινα
964 Μυρίνος
965 Μυρκεύς
966 Μυρλεανός
967 Μυρμηκίδης
968 Μύρμηξ
969 Μυρμιδόνη
970 Μυρμιδών
971 Μύρνα
972 Μυροβλύτισσα
973 Μυρογιάννης
974 Μυρολένα
975 Μυροφόρα
976 Μυροφόρος
977 Μύρρα
978 Μυρρίνη
979 Μυρσίλος
980 Μύρσος
981 Μυρτενή
982 Μυρτίλος
983 Μυρτίς
984 Μύρτος
985 Μυρτώεσσα
986 Μύρων
987 Μύς
988 Μύσιος
989 Μύσκελλος
990 Μύστα
991 Μύστης
992 Μύστις
993 Μύσων
994 Μύσωνας
995 Μυτιλήνη
996 Μυτιλήνος
997 Μύτων
998 Μυφελαιώτισσα
999 Μωησής
1000 Μωικώ
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία