Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
1 Λάβαξ
2 Λάβας
3 Λάβδα
4 Λάβδακος
5 Λαβίθης
6 Λαβίνια
7 Λαβίνιος
8 Λαβώτας
9 Λαγέτας
10 Λαγίς
11 Λαγίσκα
12 Λαγογιάννης
13 Λάγος
14 Λαγουδιανή
15 Λαδάκης
16 Λάδας
17 Λαδίκη
18 Λαδικος
19 Λάδοκος
20 Λάδρομος
21 Λαδων
22 Λαέρκης
23 Λαέρτη
24 Λαέρτης
25 Λαζαρέτα
26 Λαζαρία
27 Λάζαρος
28 Λαιανδρίς
29 Λαϊάς
30 Λάιας
31 Λάιας
32 Λαϊόβα
33 Λάιος
34 Λαΐς
35 Λαιτήσια
36 Λαιτήσιος
37 Λάκαινα
38 Λακεδαίμων
39 Λάκης
40 Λακράτης
41 Λακρατίδας
42 Λακρατίδης
43 Λακρίνης
44 Λάκριτος
45 Λακύδης
46 Λάκων
47 Λαλαγη
48 Λαλάκης
49 Λαλούλα
50 Λάμαχος
51 Λαμέδων
52 Λαμέχ
53 Λαμία
54 Λάμια
55 Λάμιος
56 Λάμος
57 Λαμπαδία
58 Λαμπαδός
59 Λαμπετίων
60 Λαμπετώ
61 Λάμπη
62 Λαμπηδών
63 Λαμπηθώ
64 Λάμπης
65 Λαμπίρης
66 Λαμπίρω
67 Λαμπίς
68 Λάμπις
69 Λάμπιχος
70 Λαμποβίτισσα
71 Λάμπουσα
72 Λαμπρά
73 Λαμπράκης
74 Λαμπροκλής
75 Λαμπρόμαχος
76 Λάμπρος
77 Λαμπρότατη
78 Λαμπροτρίτη
79 Λαμπροτρίτης
80 Λαμπροφορία
81 Λαμπυρίς
82 Λαμπώ
83 Λάμπων
84 Λαμπωτας
85 Λαμύνθιος
86 Λάμφιλος
87 Λάνα
88 Λάνασσα
89 Λάνγια
90 Λανίκη
91 Λάντερν
92 Λαόγονος
93 Λαογόρας
94 Λαογόρη
95 Λαοδάμας
96 Λαοδάμεια
97 Λαοδηγήτρια
98 Λαοδίκη
99 Λαοδίκιος
100 Λαοδόκος
101 Λαόδοκος
102 Λαοθόη
103 Λαοθόης
104 Λαοκόων
105 Λαοκόωσα
106 Λαοκράτη
107 Λαοκράτης
108 Λαομέδεια
109 Λαομέδων
110 Λαομένη
111 Λαομένης
112 Λαομήδης
113 Λαονόμη
114 Λαού
115 Λαόφιλος
116 Λαοφόντη
117 Λαπάδιον
118 Λάπηδος
119 Λαπίθης
120 Λάρα
121 Λάρης
122 Λαριάδα
123 Λαρίσα
124 Λάριχος
125 Λάρκος
126 Λαρμπι
127 Λαρνιώτισσα
128 Λασθεκία
129 Λασθένεια
130 Λασθένης
131 Λάσιος
132 Λάσκαρης
133 Λασκαρία
134 Λάσος
135 Λαστρατίδας
136 Λασύρτας
137 Λατίνος
138 Λατομίτισσα
139 Λάτραμυς
140 Λατρεύς
141 Λαυρεντία
142 Λαυρέντιος
143 Λαφάης
144 Λαφάνης
145 Λαφάων
146 Λαφιδώθ
147 Λάφιλος
148 Λαφίνα
149 Λαχάρης
150 Λαχαρίδας
151 Λάχεσις
152 Λάχης
153 Λάχνη
154 Λάχων
155 Λάων
156 Λέα
157 Λέαγρος
158 Λεάδης
159 Λέαινα
160 Λεάναξ
161 Λεάνδρα
162 Λεανδρίας
163 Λεανδρίς
164 Λέανδρος
165 Λεάνειρα
166 Λεάνθη
167 Λέαρχος
168 Λέας
169 Λεβαντία
170 Λεββαίος
171 Λεβέντης
172 Λεβεντία
173 Λεία
174 Λειαγόρη
175 Λειλά
176 Λειώδης
177 Λειώκριτος
178 Λέλα
179 Λέλεξ
180 Λέλια
181 Λελίτα
182 Λέλλος
183 Λελούδα
184 Λελούδας
185 Λεμονής
186 Λεμονθέα
187 Λεμονθέος
188 Λεμονιά
189 Λένα
190 Λενάντα
191 Λένγκω
192 Λένης
193 Λένια
194 Λενίτσα
195 Λενιώ
196 Λένος
197 Λέντης
198 Λέξανδρος
199 Λεό
200 Λεονάρδος
201 Λεοννάτος
202 Λεονταρίτη
203 Λέοντας
204 Λεοντεύς
206 Λεοντής
207 Λεοντία
208 Λεοντιάδης
209 Λεοντίσκος
210 Λεόντιχος
211 Λεοντομένης
212 Λεονώρα
213 Λεοπολδίνα
214 Λεοπόλδος
215 Λεόφρων
216 Λεπρεάτης
217 Λεπτία
218 Λεπτίας
219 Λερία
220 Λεσβία
221 Λέσβιος
222 Λεσβόθεμις
223 Λεσβοκλής
224 Λεσβώναξ
225 Λεσινιώτισσα
226 Λέσλη
227 Λέσχης
228 Λέσχος
229 Λέτα
230 Λετίσια
231 Λετρεύς
232 Λευί
233 Λευίς
234 Λευκάδιος
235 Λευκάτη
236 Λεύκια
237 Λεύκιος
238 Λευκίππη
239 Λεύκιππος
240 Λευκοθέα
241 Λευκοθέη
242 Λευκολοφίδης
243 Λευκονόη
244 Λευκόπεος
245 Λευκοφρυς
246 Λεύκων
247 Λευκώνης
248 Λευκωπεύς
249 Λευκωσία
250 Λεϋλά
251 Λεφένα
252 Λέχης
253 Λεχούσα
254 Λεωβώτας
255 Λεωβώτας
256 Λεωβώτης
257 Λεωγόρας
258 Λεωδάμας
259 Λεώδοκος
260 Λεωκήδης
261 Λεωκράτης
262 Λεωκρήτια
263 Λεώκριτος
264 Λεωκύδης
265 Λέων
266 Λεωνίδα
267 Λεωνίδας
268 Λεωνόρα
269 Λεωντίνη
270 Λεώνυμος
271 Λεωπρέπης
272 Λέως
273 Λεωσθένης
274 Λεωτροφίδης
275 Λεωτυχίδας
276 Λεωτυχίδης
277 Λεώφαντας
278 Λεώφαντος
279 Λεωχάρης
280 Ληαγόρη
281 Λήδη
282 Λήθος
283 Ληϊητος
284 Λημναία
285 Λημναίος
286 Ληναίος
287 Λήτος
288 Λητώ
289 Λία
290 Λιαίος
291 Λιάκος
292 Λιάκουρας
293 Λιάνα
294 Λιάννα
295 Λιάς
296 Λιασής
297 Λιβαδιώτισσα
298 Λιβάνιος
299 Λιβερία
300 Λιβέριος
301 Λίβιστρος
302 Λιβρεθία
303 Λιβύη
304 Λίβυος
305 Λίγεια
306 Λιγύρων
307 Λίζα
308 Λιζέτα
309 Λίθαγος
310 Λιθαρή
311 Λικίνιος
312 Λικώρος
313 Λικώρος
314 Λικώρος
315 Λικυμνία
316 Λικύμνιος
317 Λικώρεια
318 Λίλαια
319 Λίλαιος
320 Λίλη
321 Λίλης
322 Λίλια
323 Λιλιάνα
324 Λίλιθ
325 Λιλίκα
326 Λίλλων
327 Λίλουσα
328 Λιλυβήας
329 Λιλυβηΐς
330 Λίμνη
331 Λίμνος
332 Λιμνώρεια
333 Λιμπερτυ
334 Λίνα
335 Λινάρδος
336 Λίνδος
337 Λινίτσα
338 Λίνος
339 Λίντα
340 Λίξος
341 Λιονταρής
342 Λιόσα
343 Λιουντμιλα
344 Λιπάρα
345 Λίπαρος
346 Λιριόπη
347 Λισσίας
348 Λιτίνα
349 Λίτσα
350 Λίτσος
351 Λίχας
352 Λίχης
353 Λίχης
354 Λίλλων
355 Λόβη
356 Λόβων
357 Λογγίνα
358 Λογγίνος
359 Λογική
360 Λογικός
361 Λογκοβάρδα
362 Λογοθέτης
363 Λοίζα
364 Λοϊζος
365 Λοΐζος
366 Λοιμιώτισσα
367 Λόις
368 Λοκρός
369 Λόλα
370 Λολλία
371 Λολλίων
372 Λόλλος
373 Λοξίας
374 Λοξώ
375 Λοπάδιον
376 Λορελάη
377 Λορένα
378 Λορένσε
379 Λορέντζος
380 Λοριάνα
381 Λόττις
382 Λουβαρά
383 Λουγκρού
384 Λουδα
385 Λούης
386 Λούθηρος
387 Λουίζα
388 Λουΐζος
389 Λουκάς
390 Λουκία
391 Λουκιάνα
392 Λουκιανή
393 Λουκίλιος
394 Λουκίνη
395 Λουκίνος
396 Λούκιος
397 Λουκούλα
398 Λούκουλος
399 Λουκρητία
400 Λουκρήτιος
402 Λούλα
403 Λούλης
404 Λουλού
405 Λουλούδης
406 Λουλουδιά
407 Λουμινίτα
408 Λουντμίλα
409 Λουπία
410 Λούπων
411 Λούση
412 Λουσία
413 Λουσίας
414 Λουσίλ
415 Λουτσία
416 Λουτσιε
417 Λούτσιος
418 Λούτφη
419 Λύα
420 Λυβια
421 Λυγαίος
422 Λύγδαμις
423 Λυγερή
424 Λυγερός
425 Λύγηρος
426 Λυγία
427 Λυγκέας
428 Λυδία
429 Λυδιάννα
430 Λύδιος
431 Λυδός
432 Λύκα
433 Λυκάβας
434 Λύκαιθος
435 Λύκαινα
436 Λυκαίος
437 Λυκάμβας
438 Λύκανθος
439 Λυκάονας
440 Λυκαρήτη
441 Λυκάρητος
442 Λυκαρία
443 Λυκάριος
444 Λυκάστης
445 Λύκαστο
446 Λύκαστος
447 Λυκάωνας
448 Λυκέας
449 Λύκη
450 Λύκητος
451 Λυκία
452 Λυκίας
453 Λυκιγένεια
454 Λυκιγενής
455 Λυκίδας
456 Λυκίμνιος
457 Λυκίνη
458 Λυκίνος
459 Λύκις
460 Λυκίσκος
461 Λύκκα
462 Λυκόδας
463 Λυκοδήμου
464 Λυκομήδης
465 Λυκοπανάγος
466 Λύκος
467 Λυκουργίς
468 Λυκούργος
469 Λυκούρισση
470 Λυκοφόντης
471 Λυκοφρονίδη
472 Λυκόφρων
473 Λύκτιος
474 Λύκτος
475 Λύκων
476 Λυκωπεύς
477 Λυκώπης
478 Λυκωρέας
479 Λυκωρεύς
480 Λυκώτας
481 Λυμνώρεια
482 Λυμπέρης
483 Λυναιτόκυστον
484 Λύο
485 Λύρα
486 Λύραμνος
487 Λύρκος
488 Λύρνος
489 Λύρος
490 Λυσαγόρας
491 Λυσάνδρα
492 Λυσανδρίδας
493 Λύσανδρος
494 Λυσανία
495 Λυσανίας
496 Λύση
497 Λυσιάδης
498 Λυσιάναξ
499 Λυσιάνασσα
500 Λυσίανθος
501 Λυσίας
502 Λυσίβιος
503 Λυσιδίκη
504 Λυσίδικος
505 Λυσίθεος
506 Λυσίθοος
507 Λυσικλείδης
508 Λυσικλής
509 Λυσικράτη
510 Λυσικράτης
511 Λυσιμάχη
512 Λυσίμαχος
514 Λυσιμένης
515 Λυσίνομος
516 Λυσίππη
517 Λύσιππος
518 Λύσις
519 Λυσιστράτη
520 Λυσίστρατος
521 Λύσος
522 Λύσσανδρος
523 Λυσσίμαχος
524 Λύσων
525 Λυταία
526 Λύτρια
527 Λώιδα
528 Λωξάνδρα
529 Λώρα
530 Λωρέτα
531 Λώρης
532 Λώρια
533 Λωΐς
534 Λωτ
535 Λωτίς
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία